- Project Runeberg -  Teknisk Tidskrift /
1935. Allmänna avdelningen

(1871-1962)
Titel och innehåll | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

TEKNISK TIDSKRIFT

1935
SEXTIOFEMTE ÅRGÅNGEN

UTGIVEN AV
SVENSKA TEKNOLOGFÖRENINGEN

HUVUDREDAKTÖR:
KARL A. WESSBLAD

NORRKÖPING 1935
NORRKÖPINGS TIDNINGARS AKTIEBOLAG


Förord till den elektroniska utgåvan

Detta är allmänna avdelningen för 1935. Se vårt förord till hela tidskriften.


The above contents can be inspected in scanned images: 0001

Korrstapel / Proof bar for this volume

Innehåll / Table of Contents


Titel och innehåll - 0001
    Innehållsförteckning - 0002
Sakregister - 0002, 0003, 0004, 0005, 0006, 0007, 0008, 0009
Författareregister - 0009, 0010
    Häft. 1. 5 jan. 1935 - 1
Teknisk tidskrift under 1935 - 1
Ytförädling av aluminium och dess legeringar genom elektrolytisk oxidation, av civilingenjör Tage Sunnberg - 1, 2, 3, 4
Notiser - 4, 5, 6
Förnya prenumerationen - 6
Litteratur - 6
Tekniska föreningar - 6, 7, 8
Rättelse - 8
Sammanträden - 8
    Häft. 2. 12 jan. 1935 - 9
Svenska Teknologföreningen under år 1934 - 9, 10
Amos Kruse † - 10
Tidskriftsnytt inom mekaniska och elektriska facken - 11, 12
Ekonomisk översikt - 12, 13, 14
Notiser - 14, 15, 16
Sammanträden - 16
    Häft 3. 19 jan. 1935 - 17
Lagarna för aggregats tillväxt - 17, 18
Den ekonomiska aggregatstorleken vid vattenkraftanläggningar - 18, 19, 20
Nyheter på metallforskningsområdet - 20, 21
Notiser - 21, 22, 23
Tekniska föreningar - 23, 24
Sammanträden - 24
    Häft 4. 26 jan. 1935 - 25
Kolmarknaden - 25, 26, 27, 28
Notiser - 28, 29, 30
Tekniska föreningar - 30, 31
Insänt - 31, 32
Personalnotiser - 32
Sammanträden - 32
    Häft 5. 2 febr. 1935 - 33
Tekniska frågor vid årets riksdag - 33, 34, 35
Gunnar Holmberger † - 35, 36
Notiser - 36, 37, 38
Litteratur - 38
Tekniska föreningar - 38, 39, 40
Sammanträden - 40
    Häft. 6. 9 febr. 1935 - 41
Maskinell lösning av differentialekvationer - 41, 42, 43, 44
Ekonomisk översikt - 44, 45
Notiser - 45, 46, 47
Insänt - 47, 48
Sammanträden - 48
    Häft 7. 16 febr. 1935 - 49
Om användande av ljusinterferenser vid längdmätningar, av professor Y. Väisälä - 49, 50, 51, 52
Svenska industriens praktiknämnds verksamhet under år 1934 - 52, 53
Notiser - 54, 55
Tekniska föreningar - 56
Sammanträden - 56
    Häft 8. 23 febr. 1935 - 57
Om användande av ]jusinterferenser vid längdmätningar, av professor Y. Väisälä - 57, 58, 59
Jean Drakenberg † - 59, 60
Den ekonomiska aggregatstorleken vid vattenkraftanläggningar - 60, 61, 62
Notiser - 62, 63, 64
Sammanträden - 64
    Häft 9. 2 mars 1935 - 65
Japan av i dag, dess handel och industri, av ingenjör Aksel Kvarn - 65, 66, 67, 68, 69, 70
Erik Löfvén † - 70
Ekonomisk översikt - 71, 72
Notiser - 72, 73
Tekniska föreningar - 74
    Program vid Svenska Teknologföreningens årsmöte och stämma 21-23 mars 1935 - 74
Sammanträden - 74
    Häft 10. 9 mars 1935 - 75
Olika slag av elektroder, deras skillnad i metallurgiskt hänseende samt därutav betingade skillnader hos svetsmaterialet, av ingenjör Elis Helin - 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83
Notiser - 83, 84, 85
Tekniska föreningar - 85, 86
Personalnotiser - 86
Sammanträden - 86
    Häft. 11. 16 mars 1935 - 87
Arbetsanalys och tidsstudier, av överingenjör O. Kärnekull - 87, 88
Det utrikespolitiska kvartalet, av Rütger Essén - 88, 89, 90, 91, 92
Rota-mätaren - 92, 93, 94
Sammanträden - 94
    Häft 12. 23 mars 1935 - 95
Svetsningen i svensk industri - 95
Kort historik över svetstekniken - 95, 96
Något om utbildning i gassvetsning - 96, 97, 98
Kontroll vid bågsvetsning - 98, 99, 100, 101
Den elektriska svetsningens användning inom Asea - 101, 102, 103, 104
Acetylen-syrgassvetsning vid Aga - 105, 106, 107, 108
Svetsning av flygplanskonstruktioner - 108, 109, 110
Svetsning av byggnadsstomme vid Vipe-liolms sjukhus i Lund - 110, 111, 112
Svetsningens betydelse för nytillverkning och underhåll av artillerimateriel - 112
Svetsning vid a.-b. Svenska järnvägsverkstäderna - 113, 114, 115
Användning av svetsning vid K. M. W. - 115, 116, 117
Den helsvetsade Pålsundsbron i Stockholm - 117, 118, 119, 120, 121, 122
Notiser - 123, 124, 125
Tekniska föreningar - 125, 126
Sammanträden - 126
    Häft 13. 30 mars 1935 - 127
Teknologföreningens årsmöte - 127, 134
Väg- och vattenbyggnadskårens omorganisation - 128, 129
Heders-kodex mot illojal konkurrens - 129, 130
Notiser - 130, 131, 132
Tekniska föreningar - 132, 133, 134
Sammanträden - 134
    Häft. 14. 6 april 1935 - 135
Arbetslöshetsutredningen - 135, 136, 137
Lagarna för maskinkostnadernas ökning med aggregatstorleken vid hydroelektriska anläggningar - 138, 139
Notiser - 139, 140, 141
Litteratur - 141, 142
Tekniska föreningar - 142
Sammanträden - 142
    Häft. 15. 13 april 1935 - 143
Tekniska skolan i stöpsleven - 143, 144, 145, 146, 147, 148
Notiser - 148, 149, 150
Tekniska föreningar - 150
Sammanträden - 150
    Häft. 16. 20 april 1935 - 151
Glastillverkningen i Sverige, av disponent Edv. Strömberg - 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158
Notiser - 158
Sammanträden - 158
    Häft. 17. 27 april 1935 - 159
Radiofyrar och annat tekniskt nytt inom lotsverket, av generallotsdirektör Erik Hägg - 159, 160, 161, 162, 163
Notiser - 163, 164, 165
Litteratur - 165
Tekniska föreningar - 165, 166
Sammanträden - 166
    Häft. 18. 4 maj 1935 - 167
Radiofyrar och annat tekniskt nytt inom lotsverket, av generallotsdirektör Erik Hägg - 167, 168, 169, 170, 171
Erik Vallin † - 171, 172
Ekonomisk översikt - 172, 173
Notiser - 173, 174
Sammanträden - 174
    Häft. 19. 11 maj 1935 - 175
Järnet och dess legeringar i byggnadsmaterial, av överingenjör R. Wijkander - 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184
Konstruktionsstål för maskinindustrien, av chefsingenjör Sven von Hofsten - 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194
Verktygsstål och hårdmetall, av bergsingenjör Hans Kjerrman - 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205
Nutida krav på nonferrometaller, av ingenjör H. Kristiansson - 205, 206, 207, 208
Sammanträden - 208
    Häft. 20. 18 maj 1935 - 209
Kan autogiron bli en nyttighet i näringslivets tjänst och jämförlig med vad bilen är, av civilingenjör G. Spaak - 209, 210, 211
H. C. Ørsted-Værkets tredie Udbygning, av överingenjör R. Johs Jensen - 211, 212, 213
Notiser - 213, 214, 215
Sammanträden - 215, 216
    Häft. 21. 25 maj 1935 - 217
Systematisk lastbilsvård i London, av civilingenjör Sigvard Forssell - 217, 218, 219, 220
Ett personligt tack - 220
Lagarna för maskinkostnadernas ökning med aggregatstorleken vid hydroelektriska anläggningar - 220, 221
Notiser - 221, 222, 223
Insänt - 223
Personalnotiser - 224
Sammanträden - 224
    Häft. 22. 1 juni 1935 - 225
Till Carl Kleman - 225
Den korporativa reformen i Italien, av civilingenjör Herman Bursie - 225, 226, 227, 228, 229, 230
Svenska konsulterande ingenjörers förening 25 år - 230, 231
Notiser - 231, 232
Tekniska föreningar - 232
Sammanträden - 232
    Häft. 23. 8 juni 1935 - 233
Den korporativa reformen i Italien, av civilingeniör Herman Bursie - 233, 234, 235, 236, 237
Ekonomisk översikt - 237, 238, 239
Teknologföreningen i Uppsala - 239, 240
Notiser - 240
Sammanträden - 240
    Häft. 24. 15 juni 1935 - 241
Är Planertz ingenjör? - 241, 242
Kan trä göras svårantändligt eller obrännbart?, av civilingenjör L. O. Bergström - 242, 243, 244, 245, 246
Notiser - 247, 248
Personalnotiser - 248
    Häft. 25. 22 juni 1935 - 249
Luftkonditionering, av civilingenjör A. F. Rosell - 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255
Notiser - 255, 256
    Häft. 26. 29 juni 1935 - 257
Det utrikespolitiska kvartalet, av Rütger Essén - 257, 258, 259, 260
Johannes Ruths † - 260, 261
Gustav Cohn † - 261
Tidskriftsnytt inom mekaniska och elektriska facken - 261, 262, 263, 264
Notiser - 264, 265
Litteratur - 266
Tekniska föreningar - 266, 267, 268
Personalnotiser - 268
    Häft. 27. 6 juli 1935 - 269
Industriellt rättsskydd i Norden, av Åke v. Zweigbergk - 269, 270, 271, 272, 273
"Den stora spinnrocken" - 273
Ekonomisk översikt - 273, 274, 275
Notiser - 275, 276
    Häft. 28. 13 juli 1935 - 277
Vattenkraftverket vid Koivukoski i Kymmene älv, av kapten Bror Sjögren - 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283
Reinhold Nauclér 60 år - 283
Nordiska vägtekniska mötet år 1935 - 283, 284
Notiser - 284
    Häft. 29. 20 juli 1935 - 285
Vattenkraftverket vid Koivukoski i Kymmene älv, av diplomingenjör C. G. von Pfaler - 285, 286, 287, 288
Tidskriftsnytt inom mekaniska och elektriska facken - 289, 290, 291
Notiser - 291
Litteratur - 291, 292
Insänt - 292
Personalnotiser - 292
    Häft. 30. 27 juli 1935 - 293
"Normandie." Världens största fartyg, av civilingenjör Hugo Tolléus - 293, 294, 295, 296
Saltbad - 296, 297
Notiser - 297, 298
Tekniska föreningar - 298, 299
Insänt - 299, 300
    Häft. 31. 3 aug. 1935 - 301
Amerikansk konservtillverkning, av civilingenjör Anders Wiberg - 301, 302, 303, 304, 305
Notiser - 305, 306, 307
Litteratur - 307
Tekniska föreningar - 307, 308
Insänt - 308
Personalnotiser - 308
Sammanträden - 308
    Häft. 32. 10 aug. 1935 - 309
Ventilation vid sprutmålning, av ingenjör Ernst v. Post - 309, 310, 311, 312
Den stora organisationskongressen i London, av överingenjör Tarras Sällfors - 312, 313
Tysta tankar om oljud - 313, 314
Exit Planertz - 314, 315
Notiser - 315, 316
    Häft. 33. 17 aug. 1935 - 317
Axel F. Enström 60 år - 317, 318, 319
Ekonomisk översikt - 319, 320
Notiser - 320, 321, 322
Litteratur - 322, 323
Tekniska föreningar - 323, 324
Insänt - 324
Personalnotiser - 324
    Häft. 34. 24 aug. 1935 - 325
Elektrisk opvarmning, av direktör Sigurd Bakke-Fagerberg - 325, 326, 327, 328, 329
Notiser - 329, 330, 331
Litteratur - 331, 332
Tekniska föreningar - 332
Sammanträden - 332
    Häft 35. 31 aug. 1935 - 333
Knallgasbildning i elektriska ångpannor av elektrodtyp, av Otto Stålhane - 333, 334, 335, 336, 337
Hastigheten - 337, 338, 339
Tidskriftsnytt inom mekaniska och elektriska facken - 339, 340, 341, 342
Tom Bergendal 85 år - 342
Notiser - 343, 344
Personalnotiser - 344
    Häft. 36. 7 sept. 1935 - 345
Moderna mätningsmetoder inom verkstadsindustrien, särskilt användningen av optisk-mekaniska precisionsinstrument, av O. P. van Steewen - 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353
Ekonomisk översikt - 353, 354
Notiser - 354, 355, 356
Tekniska föreningar - 356
Sammanträden - 356
    Häft. 37. 14 sept. 1935 - 357
Moderna mätningsmetoder inom verkstadsindustrien, särskilt användningen av optisk-mekaniska precisionsinstrument, av O. P. van Steewen - 357, 358, 359, 360
Det moderna kontoret - 361, 362
Notiser - 362, 363, 364
Litteratur - 364
Sammanträden - 364
    Häft. 38. 21 sept. 1935 - 365
Till Kungliga Fortifikationens 300-årsjubileum - 365
Tekniska högskolans fortsatta utbyggnad, av professor Carl Forsell - 366, 367, 368, 369
Indikering av verktygsmaskinspindlar, av överingenjör Hilding Törnebohm - 369, 370, 371, 372, 373
Notiser - 374, 375
Litteratur - 375
Tekniska föreningar - 375, 376
Insänt - 376
Sammanträden - 376
    Häft. 39. 28 sept. 1935 - 377
Det utrikespolitiska kvartalet, av Rütger Essén - 377, 378, 379
Tekniska högskolans nya kanslibyggnad - 380, 381
Branden i gasklockan - 381, 382
Notiser - 382, 383, 384
Tekniska föreningar - 384
Sammanträden - 384
    Häft. 40. 5 okt. 1935 - 385
Vad är betryggande försäkring inom industriföretag?, av kapten Einar Lindbohm - 385, 386, 387, 388, 389
Vägen och trafiksäkerheten, av civilingenjör A. Birger C. Dahlberg - 389, 390, 391
Torsten Nordell † - 391, 392
Ekonomisk översikt - 392, 393
Notiser - 393, 394, 395
Tekniska föreningar - 395, 396
Personalnotiser - 396
Sammanträden - 396
    Häft. 41. 12 okt. 1935 - 397
Regleringen av slussområdet i Stockholm, av kapten Carl Thulin - 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403
Tidskriftsnytt inom mekaniska och elektriska facken - 404, 405
R. W. Strehlenert † - 406
Demonstration av flygplankryssaren Gotland - 406, 407
Notiser - 407, 408
Sammanträden - 408
    Häft. 42. 19 okt. 1935 - 409
Några moderna verktygsmaskiner av inhemsk tillverkning - 409, 410, 411, 412, 413
Notiser - 413, 414, 415
Litteratur - 415, 416
Insänt - 416
Sammanträden - 416
    Häft. 43. 26 okt. 1935 - 417
Ingeniörsvetenskapsakademiens högtidssammankomst - 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425
Robert Dahlander † - 425, 426
Några moderna verktygsmaskiner av inhemsk tillverkning - 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432
Notiser - 432, 433, 434
Litteratur - 434, 435
Tekniska föreningar - 435, 436
Sammanträden - 436
    Häft. 44. 2 nov. 1935 - 437
Röntgenstrålarnas upptäckt — ett 40-årsminne - 437, 438, 439
Fysikaliska storheters benämningar ur språklig synpunkt - 439, 440, 441, 442
Vägen och trafiksäkerheten - 443, 444
Ekonomisk översikt - 444, 445, 446
Notiser - 446, 447, 448
Litteratur - 448
Personalnotiser - 458
Sammanträden - 448
    Häft. 45. 9 nov. 1935 - 449
Västerbron och den nord-sydliga trafiken i Stockholm - 449, 450, 451, 452, 453, 454
Karl-Emil Skärblom † - 454
Tidskriftsnytt inom mekaniska och elektriska facken - 455, 456
Notiser - 456, 457, 458
Litteratur - 458, 459
Tekniska föreningar - 459, 460
Sammanträden - 460
    Häft. 46. 16 nov. 1935 - 461
Standardiseringsarbetet i Förenta staterna, av bergsingenjör C. A. Landegren - 461, 462, 463, 464, 465, 466
Vad är betryggande försäkring inom industriföretag? - 466
Notiser - 466, 467
Litteratur - 467, 468
Tekniska föreningar - 468
Sammanträden - 468
    Häft. 47. 23 nov. 1935 - 469
Gasdöden vid ratten, av civilingenjör N. Gustafsson - 469, 470, 471, 472
Anläggandet av civila flygplatser - 472, 473
Notiser - 474, 475
Litteratur - 475, 476
Sammanträden - 476
    Häft. 48. 30 nov. 1935 - 477
Den mänskliga faktorn i industrien, av dr A. Stephenson - 477, 478, 479, 480
Striden järnväg—bil - 480, 481, 482
Gilbert Ekstrand † - 483
Notiser - 483, 484
Litteratur - 484
Tekniska föreningar - 484, 485, 486
Rättelse - 486
Sammanträden - 486
    Häft. 49. 7 dec. 1935 - 487
Kärnfysik och kärnkemi, av O. Klein - 487, 488, 489
Bokstavsbeteckningar för fysikaliska storheter - 489, 490, 491, 492, 493
Ekonomisk översikt - 493, 494
Notiser - 495, 496
Litteratur - 497
Tekniska föreningar - 497, 498
Sammanträden - 498
    Häft. 50. 14 dec. 1935 - 499
Några synpunkter på de för ingenjörsutbildningen grundläggande läroämnena, av civilingenjör Albert Engvall - 499, 500, 501, 502
Tidskriftsnytt inom mekaniska och elektriska facken - 502, 503, 504
Notiser - 504, 505
Litteratur - 505, 506
Sammanträden - 506
    Häft. 51. 21 dec. 1935 - 507
Ljus över bilarna! - 507, 508, 509
Dansk Ingeniørforenings nya hus - 509, 510, 511
Ingenjörernas dag i Falun - 511, 512
Notiser - 513, 514
Tekniska föreningar - 514
Litteratur - 514
Sammanträden - 514
    Häft. 52. 28 dec. 1935 - 515
Ekonomiserande åtgärder i statsbanedriften, av aktuarien Tage Berger - 515, 516, 517, 518, 519
Vaktombyte - 519, 520
Notiser - 520, 521
Litteratur - 521, 522
Tekniska föreningar - 522
Sammanträden - 522

Project Runeberg, Sun Jan 6 00:19:40 2013 (aronsson) (diff) (history) (download) Next >>
http://runeberg.org/tektid/1935a/

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free