- Project Runeberg -  Teknisk Tidskrift /
1935. Allmänna avdelningen

(1871-1962)
Titel och innehåll | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

TEKNISK TIDSKRIFT

1935 SEXTIOFEMTE ÅRGÅNGEN

UTGIVEN AV Svenska Teknologföreningen HUVUDREDAKTÖR: KARL A. WESSBLAD NORRKÖPING 1935 NORRKÖPINGS TIDNINGARS AKTIEBOLAG

Förord till den elektroniska utgåvan

Detta är allmänna avdelningen för 1935. Se vårt förord till hela tidskriften.

Häfte: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52


The above contents can be inspected in scanned images: titelsida

Korrstapel / Proof bar for this volume

Innehåll / Table of Contents


Titel och innehåll - titelsida
    Innehållsförteckning - ii, iii, iv, v, vi, vii, viii, ix, x
Sakregister - ii, iii, iv, v, vi, vii, viii, ix
Författareregister - ix, x
    Häfte 1. 5 jan. 1935 - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Teknisk tidskrift under 1935 - 1
Ytförädling av aluminium och dess legeringar genom elektrolytisk oxidation, av Tage Sunnberg - 1, 2, 3, 4
    Notiser - 4, 5, 6
Sveriges industriella produktion 1933 - 4
Mineraloljor ur brunkol - 4, 5
Kolloplexkvarnen - 5
Plexiglas - 5
Lanolin som rostskydd - 5, 6
Svenska gasverksföreningen - 6
Väg- och vattenbyggnadskåren - 6
Förnya prenumerationen - 6
Litteratur: Insänd litteratur - 6
    Tekniska föreningar - 6, 7, 8
Ingenjörsklubben i Falun, av T. Q. - 6, 7, 8
Rättelse - 8
Sammanträden - 8
    Häfte 2. 12 jan. 1935 - 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
Svenska Teknologföreningen under år 1934, av Fmn. - 9, 10
Amos Kruse †, av L. B. - 10
Tidskriftsnytt inom mekaniska och elektriska facken, av Frithiof Holmgren - 11, 12
Ekonomisk översikt, av F. O. - 12, 13, 14
    Notiser - 14, 15, 16
Arbetsledareinstitutet under år 1934 - 14
Definitioner på värmeenhet och värmevärden - 14
Transportabel värmeledningsapparat för fotogeneldning, av Joh. Härdén - 14, 15
Normer för verkningsgradsprov vid ångpanneanläggningar - 15
Tredje internationella rälskongressen - 15
Elektriska klubben i Västerås - 15
Berylliumlegeringar i ur - 15, 16
Tekniska högskolans program - 16
Insamlingen för vaktmästare Johansson - 16
Voteringsmaskinerna i riksdagen - 16
Sammanträden - 16
    Häfte 3. 19 jan. 1935 - 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24
Lagarna för aggregats tillväxt, av N. A. Pettersson - 17, 18
Den ekonomiska aggregatstorleken vid vattenkraftanläggningar, av Chr. Beck-Friis och Hjalmar O. Dahl - 18, 19, 20
Nyheter på metallforskningsområdet, av Joh. Härdén - 20, 21
    Notiser - 21, 22, 23
Statens provningsanstalt - 21
De nya definitionerna på värmeenhet och värmevärde, av Evert Norlin - 21, 22
Den keramiska industriens råvaruproblem - 22
Färgat strålkastareljus å bilar - 22, 23
En ny slangklämma - 23
Mästarekurs för bleck- och plåtslagare - 23
Svenska flottledsförbundets årsmöte - 23
    Tekniska föreningar - 23, 24
Jämtlands läns tekniska förening, av Fr. Bgn. - 23, 24
Tekniska samfundet, av G. E. M. - 24
Östergötlands tekniska förening, av H. N. - 24
Tekniska föreningen i Härnösand, av M. W. - 24
Sammanträden - 24
    Häfte 4. 26 jan. 1935 - 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32
Kolmarknaden, av Bn. - 25, 26, 27, 28
    Notiser - 28, 29, 30
Tekniska högskolan - 28
Nobelföreläsning - 28
Frågan om beskattning av brännoljor - 28, 29
Sveriges tekniskt-industriella skiljedomsinstitut - 29
Enskilda järnvägarna i Sverige 1934 - 29
Utnyttjandet av havsvattnets värme - 29
Internationella högspänningskonferensen i Paris - 29, 30
Personalpensioneringen under år 1934 - 30
Brittiska industrimässan - 30
Reseberättelse - 30
    Tekniska föreningar - 30, 31
Tekniska föreningen i Eskilstuna, av E. H. - 30
Chalmersska ingenjörsförenings Stockholmsavdelning, av G. W. - 30, 31
Skånska ingenjörsklubben, av F. M. - 31
Insänt: Transportabel värmeledningsapparat för fotogeneldning, av Fritz Meyer, W. R. Uggla och Axel Danielson - 31, 32
Personalnotiser - 32
Sammanträden - 32
    Häfte 5. 2 febr. 1935 - 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40
Tekniska frågor vid årets riksdag, av E. H—r. - 33, 34, 35
Gunnar Holmberger †, av Ragnar Sohlman - 35, 36
    Notiser - 36, 37, 38
Svenska teknologföreningens anställningscentral - 36
Föreläsningskurs om »rundradio och radiostörningar» - 36
Förslag i radiostörningsfrågan - 36, 37
Saarindustrien i siffror - 37
Tennstatistik - 37
Svensk industrikalender - 37
Vårens industrimässor - 37, 38
Specialkurs för rörledningsentreprenör - 38
Ett nytt kylskåp - 38
    Litteratur - 38
Anmälan: Om flygning och luftfart, av T. A. - 38
    Tekniska föreningar - 38, 39, 40
Svenska teknologföreningen. Extra allmänt sammanträde, av Fmn. - 38, 39
Svenska ingenjörssällskapet i Storbritannien, av E. U. - 39
Norrköpings polytekniska förening, av K. L—m. - 39, 40
Tekniska föreningen i Uppsala, av E. K. - 40
Sammanträden - 40
    Häfte 6. 9 febr. 1935 - 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48
Maskinell lösning av differentialekvationer, av Enar Eskilsson - 41, 42, 43, 44
Ekonomisk översikt, av F. O. - 44, 45
    Notiser - 45, 46, 47
Yrkesinspektionens berättelse - 45, 46
Teknologföreningen om undervisningen i stadsplanekonst - 46, 47
Doppel-Durometoden för ythärdning - 47
En vördnadsvärd pump - 47
Flytande kol - 47
Insänt: Transportabel värmeledningsapparat för fotogeneldning, av Joh. Härdén - 47, 48
Sammanträden - 48
    Häfte 7. 16 febr. 1935 - 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56
Om användande av ljusinterferenser vid längdmätningar, av Y. Väisälä - 49, 50, 51, 52
Svenska industriens praktiknämnds verksamhet under år 1934, av E. Palm - 52, 53
    Notiser - 54, 55
Kurs hos ingenjörsvetenskapsakademien - 54
En originell metallsåg - 54
Elektriska kremationsugnar - 54, 55
Nickellegerat välljärn - 55
VDI:s utlandstjänst - 55
Reseberättelser - 55
    Tekniska föreningar - 56
Chalmersska ingenjörsföreningen i Göteborg - 56
Tekniska förbundet i Borås, av Wm. - 56
Sammanträden - 56
    Häfte 8. 23 febr. 1935 - 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64
Om användande av ]jusinterferenser vid längdmätningar (forts.), av Y. Väisälä - 57, 58, 59
Jean Drakenberg †, av Thore Thelander - 59, 60
Den ekonomiska aggregatstorleken vid vattenkraftanläggningar, av K. I. K. och Gottfried Berg - 60, 61, 62
    Notiser - 62, 63, 64
Energiproduktionen i Sverige år 1934 - 62
Doktorsdisputation - 62
Utställning för främjande av inhemsk produktion - 62
Sällsynta metallers användning - 62, 63
Gasdrivna omnibussar - 63
Max Füchsel död - 63, 64
Storbritanniens järn- och stålindustri - 64
American Society for Testing Materials - 64
Sammanträden - 64
    Häfte 9. 2 mars 1935 - 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74
Japan av i dag, dess handel och industri, av Aksel Kvam - 65, 66, 67, 68, 69, 70
    Diskussion av R. Thune - 68, 69, 70
Erik Löfvén †, av Gustaf Halldin - 70
Ekonomisk översikt, av Filip Oberger - 71, 72
    Notiser - 72, 73
Kommunikationsverkens kapitalökning - 72
Väg- och brosakkunniga - 72, 73
Lättegel för isolering av ugnar - 73
Järnvägsvagnar i två våningar - 73
Ett tekniskt årslexikon - 73
    Tekniska föreningar - 74
Svenska teknologföreningen. Ordinarie allmänt årsmöte, av Fmn. - 74
    Program vid Svenska Teknologföreningens årsmöte och stämma 21—23 mars 1935 - 74
    Häfte 10. 9 mars 1935 - 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86
Olika slag av elektroder, deras skillnad i metallurgiskt hänseende samt därutav betingade skillnader hos svetsmaterialet, av Elis Helin - 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83
    Notiser - 83, 84, 85
Fjärrdistribution av gas i Tyskland - 83
Kokspulvereldning - 83, 84
Titan i aluminium - 84
Fischer-Tropschs bensinsyntes - 84, 85
Feras vårmöte - 85
Internationella materialprovningsföreningens kongress - 85
    Tekniska föreningar - 85, 86
Tekniska föreningen i Karlskrona, av N. Lk. - 85, 86
Ingenjörsföreningen i Halmstad, av E. Ö. - 86
Skånska ingenjörsklubben, av F. M. - 86
Tekniska föreningen i Uppsala, av E. K. - 86
Personalnotiser - 86
    Häfte 11. 16 mars 1935 - 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94
Arbetsanalys och tidsstudier, av Olof Kärnekull - 87, 88
Det utrikespolitiska kvartalet, av Rütger Essén - 88, 89, 90, 91, 92
Rota-mätaren, av Joh. Härdén - 92, 93, 94
Program vid Svenska Teknologföreningens årsmöte och stämma 21—23 mars 1935 - 94
    Häfte 12. 23 mars 1935 - 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126
Svetsningen i svensk industri - 95
Kort historik över svetstekniken, av Frithiof Holmgren - 95, 96
Något om utbildning i gassvetsning, av Karl Boström - 96, 97, 98
Kontroll vid bågsvetsning, av Otto Hallström - 98, 99, 100, 101
Den elektriska svetsningens användning inom Asea, av Gösta Hall - 101, 102, 103, 104
Acetylen-syrgassvetsning vid Aga, av H. Spiegelberg - 105, 106, 107, 108
Svetsning av flygplanskonstruktioner, av Henry Kjellson - 108, 109, 110
Svetsning av byggnadsstomme vid Vipeholms sjukhus i Lund, av Ernst Lindh - 110, 111, 112
Svetsningens betydelse för nytillverkning och underhåll av artillerimateriel, av Nils Dyrssen - 112
Svetsning vid A.-b. Svenska järnvägsverkstäderna, av Bo Lundberg - 113, 114, 115
Användning av svetsning vid K. M. W., av E. A. Ernstler - 115, 116, 117
Jämtlands läns tekniska förening - 117
Den helsvetsade Pålsundsbron i Stockholm, av D. Arvidson - 117, 118, 119, 120, 121, 122
    Notiser - 123, 124, 125
Väg- och vattenbyggnadskåren - 123
Åter ett lättviktståg - 123
En enastående glasgjutning - 123
Syrgashyvling, av Bo Gorthon - 123, 124
Jordbrukstekniska föreningen - 124
Fortbildningskurs för elektriska installatörer - 124, 125
    Tekniska föreningar - 125, 126
Tekniska föreningen i Gefle, av K. L—g. - 125
Tekniska samfundets i Göteborg avdelning för Kemi - 125, 126
Kalmar teknologklubb, av T. B. - 126
Sammanträden - 126
    Häfte 13. 30 mars 1935 - 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134
Teknologföreningens årsmöte - 127, 134
Väg- och vattenbyggnadskårens omorganisation, av Ernst Lindh - 128, 129
Hederskodex mot illojal konkurrens, av J. K. - 129, 130
    Notiser - 130, 131, 132
Stiftarporträtt till Svenska teknologföreningen, av Fmn. - 130
Skatt på råolja för bildrift - 130
Giftfri koksgas - 130
Föreläsningskursen i rundradio och radiostörningar - 131
Samarbetsdelegationen mot radiostörningar - 131
Föreläsningskurs - 131
Förkromade verktyg - 131
Elektricitetsförbrukningen i Sverige 1913—1933 - 131, 132
Svensk vägkalender - 132
Leipzigmässans facit - 132
    Tekniska föreningar - 132, 133, 134
Svenska teknologföreningen. Ordinarie stämma - 132
Tekniska samfundet i Göteborg, av G. E. M. - 132
Trollhättans ingenjörsklubb, av —ph. Ph—. - 132, 133
Skånska ingenjörsklubben, av F. M. - 133
Tekniska föreningen i Uppsala, av E. K. - 133
Tekniska föreningen i Västerås, av H. S. - 133, 134
Sammanträden - 134
    Häfte 14. 6 april 1935 - 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142
Arbetslöshetsutredningen, av H. B—d. - 135, 136, 137
Lagarna för maskinkostnadernas ökning med aggregatstorleken vid hydroelektriska anläggningar, av Elov Englesson - 138, 139
    Notiser - 139, 140, 141
M. I. Pupin död - 139
Ett nytt keramiskt dielektrikum - 139, 140
En ny läderpackning - 140
Ny brandteknisk klassindelning - 140
Stipendium från tekniska högskolan - 140
Reseberättelser - 140
Yngeredsfors kraftaktiebolag - 141
Fortbildningskurser i svetsning - 141
    Litteratur - 141, 142
Insänd litteratur - 141
Anmälan: Sammelwerk der Autogenschweissung, av Frithiof Holmgren - 141
Anmälan: Technikgeschichte, av T. A. - 141, 142
    Tekniska föreningar - 142
Tekniska föreningen i Härnösand, av M. W. - 142
Södra Dalarnes tekniska förening, av G. C—n. - 142
Sammanträden - 142
    Häfte 15. 13 april 1935 - 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150
Tekniska skolan i stöpsleven, av C. K. - 143, 144, 145, 146, 147, 148
    Notiser - 148, 149, 150
Nordiskt vägtekniskt möte - 148
Högspänningskonferens i Paris - 148
Prov med dieselmotor - 148, 149
En ny laddningsmetod vid bergsprängning - 149
Tysklands riksvägar - 149
Cylindriska ringar å järnvägshjul - 149
Rysslands industri 1934 - 149, 150
En bok om räknestickan - 150
Lapplands tekniska förening - 150
    Tekniska föreningar - 150
Trollhättans ingenjörsklubb, av —ph. Ph—. - 150
Tekniska föreningen i Eskilstuna, av E. H. - 150
Sammanträden - 150
    Häfte 16. 20 april 1935 - 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158
Glastillverkningen i Sverige, av Edv. Strömberg - 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158
    Notiser - 158
Ny teknologie doktor - 158
Ahlsellska stipendiet, av Fmn. - 158
Arbetsledareinstitutets tidsstudiekurs - 158
Sammanträden - 158
    Häfte 17. 27 april 1935 - 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166
Radiofyrar och annat tekniskt nytt inom lotsverket, av Erik Hägg - 159, 160, 161, 162, 163
    Notiser - 163, 164, 165
Polhemspristävlan 1935 - 163
Standardisering inom armaturområdet - 163
Grängesbergsbolaget under 1934 - 163, 164
Spårvägs- och busstrafiken i Stockholm år 1934 - 164
En superhögtrycks-kvicksilverlampa - 164, 165
Vindtunnel för lufthastigheten 800 km/tim - 165
Vattenkraftverk med 1750 m fallhöjd - 165
Svenska vattenkraftföreningen - 165
Litteratur: Insänd litteratur - 165
    Tekniska föreningar - 165, 166
Tekniska föreningen i Västerås - 165, 166
Skånska ingenjörsklubben, av F. M. - 166
Sammanträden - 166
    Häfte 18. 4 maj 1935 - 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174
Radiofyrar och annat tekniskt nytt inom lotsverket (forts.), av Erik Hägg - 167, 168, 169, 170, 171
Erik Vallin †, av H. J—n. - 171, 172
Ekonomisk översikt, av F. O. - 172, 173
    Notiser - 173, 174
Järnhanteringen i Sverige första kvartalet 1935 - 173
Ett tyskt strömlinjelokomotiv - 173, 174
Elektrolastbil för 3 tons last - 174
Borås telefonstation automatiseras - 174
Produktionsverkningsgraden vid våra vattenkraftverk - 174
Vattenkraft och folkhushåll - 174
Teknologföreningens restaurant - 174
    Häfte 19. 11 maj 1935 - 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208
Järnet och dess legeringar i byggnadsmaterial, av R. Wijkander - 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184
    Diskussionsinlägg av K. Ljungberg och Ernst Nilsson - 182, 183, 184
Konstruktionsstål för maskinindustrien, av Sven von Hofsten - 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194
    Diskussionsinlägg av F. Odqvist och Sven von Hofsten - 193, 194
Verktygsstål och hårdmetall, av Hans Kjerrman - 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205
Nutida krav på nonferrometaller, av H. Kristiansson - 205, 206, 207, 208
Sammanträden - 208
    Häfte 20. 18 maj 1935 - 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216
Kan autogiron bli en nyttighet i näringslivets tjänst och jämförlig med vad bilen är, av G. Spaak - 209, 210, 211
H. C. Ørsted-Værkets tredie Udbygning, av R. Johs Jensen - 211, 212, 213
    Notiser - 213, 214, 215
Tekniska högskolan - 213
Sveriges industriförbund - 213, 214
Världskraftkonferensens kongress för den kemiska industrien - 214
Ny reningsmetod för smörjolja - 214
Putsning av bakelitföremål - 214
Junkers' frikolvkompressor - 214, 215
Statens järnvägars drifttjänststatistik - 215
En ny tryckknapp för trappbelysning - 215
Tekniska förbundet i Borås - 215
Sammanträden - 215, 216
    Häfte 21. 25 maj 1935 - 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224
Systematisk lastbilsvård i London, av Sigvard Forssell - 217, 218, 219, 220
Ett personligt tack, av Carl Kleman - 220
Lagarna för maskinkostnadernas ökning med aggregatstorleken vid hydroelektriska anläggningar. Genmäle II, av Hjalmar O. Dahl - 220, 221
    Notiser - 221, 222, 223
Konsulterande ingenjörers förenings 25-årsjubileum - 221
Stockholms vattenledningsverk under år 1934 - 221, 222
En ny ljusäkthetsprovare - 222
Lagstadgat skydd för pensionsfonder - 222
Institutet för svensk utlandstjänst - 222, 223
Insänt: Tidsstudier kontra arbetsstudier, av E. Palm - 223
Personalnotiser - 224
Sammanträden - 224
    Häfte 22. 1 juni 1935 - 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232
Till Carl Kleman, av Alf Grabe - 225
Den korporativa reformen i Italien, av Herman Bursie - 225, 226, 227, 228, 229, 230
Svenska konsulterande ingenjörers förening 25 år, av E. H—r. - 230, 231
    Notiser - 231, 232
Internationella högspänningskonferensen i Paris - 231
Tredje internationella rälskongressen - 231
Stort gasdistributionsprojekt i Skottland - 231
Handels- och språkkurser i Frankrike - 231
Instruktionskurser för bergsprängare - 231
Svenska personal-pensionskassan under år 1934 - 231, 232
Föreningen Tekniska museet - 232
Sällskapsresor genom Vitahavskanalen - 232
    Tekniska föreningar - 232
Flottans ingenjörsförening, av H. Q. - 232
Sammanträden - 232
    Häfte 23. 8 juni 1935 - 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240
Den korporativa reformen i Italien (forts.), av Herman Bursie - 233, 234, 235, 236, 237
Ekonomisk översikt, av F. Oberger - 237, 238, 239
Teknologföreningen i Uppsala, av W. - 239, 240
    Notiser - 240
Tekniska högskolan - 240
Kurs i strömningslära - 240
Skeppsbyggarmöte i Rhenlandet - 240
Sammanträden - 240
    Häfte 24. 15 juni 1935 - 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248
Är Planertz ingenjör? av Erik Hylander - 241, 242
Kan trä göras svårantändligt eller obrännbart? av L. O. Bergström - 242, 243, 244, 245, 246
Kongresser - 246
    Notiser - 247, 248
Chalmersska forskningsfonden år 1934 - 247
Kamratmöte efter 25 år, av C. C:son B. - 247, 248
Ett ingenjörsjubileum, av Bn. - 248
Samarbetet mellan Sveriges tekniska föreningar - 248
Statens elektriska fackskola - 248
Statens exportstipendier 1935 - 248
Personalnotiser - 248
    Häfte 25. 22 juni 1935 - 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256
Luftkonditionering, av A. F. Rosell - 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255
    Notiser - 255, 256
Kommerskollegium - 255
Det italienska flygvapnet våren 1935 - 255
Snabb färgtorkning medelst ozon - 255, 256
D. N. Dunlop död - 256
Skånemässans tekniska nyheter - 256
Tekniska föreningen i Härnösand - 256
Tekniska föreningen i Uppsala - 256
    Häfte 26. 29 juni 1935 - 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268
Det utrikespolitiska kvartalet, av Rütger Essén - 257, 258, 259, 260
Johannes Ruths †, av Nils Frenne - 260, 261
Gustav Cohn †, av H. H. - 261
Tidskriftsnytt inom mekaniska och elektriska facken, af Frithiof Holmgren och Lennart Nyström - 261, 262, 263, 264
    Notiser - 264, 265
Sveriges standardiseringskommission - 264
Ny direktör för jernkontoret - 264
Luftfartscertifikat - 264
Sveriges handelsflotta år 1933 - 264
The Port of Stockholm - 264
Läget inom den tyska järn- och stålindustrien - 264, 265
Finsk asbest - 265
Svenska kommunal-tekniska föreningen - 265
Höstmässan i Leipzig - 265
Litteratur: Insänd litteratur, kataloger m. m. - 266
    Tekniska föreningar - 266, 267, 268
Svenska teknologföreningens avdelning för industriell ekonomi och organisation, av O. K. - 266, 267
Trollhättans ingenjörsklubb, av —ph. Ph—. - 267
Svenska ingenjörssällskapet i Storbritannien, av K. B. E. - 267
Skånska ingenjörsklubben, av F. M. - 267, 268
Tekniska förbundet i Borås, av Wm. - 268
Kalmar teknologklubb, av T. B. - 268
Södra Dalarnes tekniska förening, av G. C—n. - 268
Personalnotiser - 268
    Häfte 27. 6 juli 1935 - 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276
Industriellt rättsskydd i Norden. Londonkonferensens facit, av Åke v. Zweigbergk - 269, 270, 271, 272, 273
»Den stora spinnrocken», av K. A. W. - 273
Ekonomisk översikt, av Filip Oberger - 273, 274, 275
    Notiser - 275, 276
Professuren i skifteslära vid tekniska högskolan - 275
Rälsomnibussar i England - 275
Ett kamratjubileum - 275, 276
    Häfte 28. 13 juli 1935 - 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284
Vattenkraftverket vid Koivukoski i Kymmene älv. I. Den vattentekniska utformningen, av Bror Sjögren - 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283
Reinhold Nauclér 60 år, av Alf Grabe - 283
Nordiska vägtekniska mötet år 1935, av N. v. M. - 283, 284
    Notiser - 284
Viktor Kaplans minne hyllas - 284
Handbok för byggnadsindustrien - 284
Världens största utställning av verktygsmaskiner - 284
    Häfte 29. 20 juli 1935 - 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292
Vattenkraftverket vid Koivukoski i Kymmene älv. II. Den maskinella utrustningen, av C. G. von Pfaler - 285, 286, 287, 288
Tidskriftsnytt inom mekaniska och elektriska facken, av Frithiof Holmgren - 289, 290, 291
    Notiser - 291
Säregen orsak till eldsvådetillbud - 291
Reseberättelse - 291
    Litteratur - 291, 292
Insänd litteratur - 291
Kataloger m. m. - 292
Insänt: Tidsstudier kontra arbetsstudier, av K. H. Stenhane - 292
Personalnotiser - 292
    Häfte 30. 27 juli 1935 - 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300
»Normandie.» Världens största fartyg, av Hugo Tolléus - 293, 294, 295, 296
Saltbad, av C. Albrecht - 296, 297
    Notiser - 297, 298
Ett nytt tonfilmsförfarande - 297, 298
Insamlingen till vaktmästare Klas Johansson - 298
Transitorq - 298
    Tekniska föreningar - 298, 299
Trollhättans ingenjörsklubb, av —ph. Ph—. - 298, 299
Tekniska föreningen i Karlskrona, av N. Lk. - 299
Chalmersska ingenjörsföreningens Stockholmsavd., av G. W. - 299
Insänt: Kontroll av gasbehållare, av S. Aug. Eskilson - 299, 300
Insänt: Lagarna för maskinkostnadernas ökning med aggregatstorleken vid hydroelektriska anläggningar, av Elov Englesson - 300
    Häfte 31. 3 aug. 1935 - 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308
Amerikansk konservtillverkning, av Anders Wiberg - 301, 302, 303, 304, 305
    Notiser - 305, 306, 307
Sveriges industriella produktion 1934 - 305
Standardiseringen 1934 - 305, 306
Reseberättelser - 306
Internationella elektrotekniska kommissionen - 306
Wallmarkska belöningen - 306
Statsunderstöd för lärlingsutbildning - 306
Internationell sjöfarts- och maskintuställning - 307
    Litteratur - 307
Anmälan: Hermetik og Hermetikfremstilling, av A. W. - 307
    Tekniska föreningar - 307, 308
Tekniska förbundet i Borås, av Wm. - 307, 308
Insänt: Modersmål och teknik, av K. I. K. - 308
Personalnotiser - 308
Sammanträden - 308
    Häfte 32. 10 aug. 1935 - 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316
Ventilation vid sprutmålning, av Ernst v. Post - 309, 310, 311, 312
Den stora organisationskongressen i London, av Tarras Sällfors - 312, 313
Tysta tankar om oljud, av K. A. W. - 313, 314
Exit Planertz, av Sven A. Hansson - 314, 315
    Notiser - 315, 316
Statens vattenfallsverk 1934 - 315, 316
»Moderna kontoret 1935» - 316
Pragmässan - 316
    Häfte 33. 17 aug. 1935 - 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324
Axel F. Enström 60 år, av Sven Lübeck - 317, 318, 319
Ekonomisk översikt, av Filip Oberger - 319, 320
    Notiser - 320, 321, 322
Ruthsbolagen - 320
Automatisk kopieringsfräs för framställning av pressformar och sänkdynor, av A. Stäger - 320, 321
Några data rörande engelska masugnar och martinugnar under perioden 1910—1935, av I. B—n. - 321
Metalliseringsarbeten på Normandie - 321
Pristävlan om den bästa heminredningen - 321
Statligt malmletningsbolag i Finland - 321
Fältbroar av stål och aluminium - 321, 322
Motor- och flygindustrien i Storbritannien - 322
Tekniska föreningen i Gefle - 322
    Litteratur - 322, 323
Anmälan: Report on the Treatment of Welded Structures by the Metallic Arc Process, av B. Hgm. - 322, 323
Anmälan: The Hardness of Metals and its Measurement, av Otto Forsman - 323
Anmälan: Sannolikhetsräkning, av C. C. - 323
    Tekniska föreningar - 323, 324
Tekniska samfundet, av G. E. M. - 323, 324
Insänt: Modersmål och teknik, av John Wennerberg - 324
Personalnotiser - 324
    Häfte 34. 24 aug. 1935 - 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332
Elektrisk opvarmning, av Sigurd Bakke-Fagerberg - 325, 326, 327, 328, 329
    Notiser - 329, 330, 331
Arbetsledareinstitutets nästa säsong - 329
Svenska gasverksföreningen - 329
Radiostörningarnas bekämpande - 329, 330
Trafiksäkerhet och vägvett - 330, 331
    Litteratur - 331, 332
Insänd litteratur - 331
Kataloger m. m. - 331, 332
Anmälan: Rechentafeln für Wärmetechniker, av T. Lindmark - 332
    Tekniska föreningar - 332
Skånska ingenjörsklubben, av F. M. - 332
Tekniska föreningen i Härnösand, av M. W. - 332
Sammanträden - 332
    Häfte 35. 31 aug. 1935 - 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344
Knallgasbildning i elektriska ångpannor av elektrodtyp, av Otto Stålhane - 333, 334, 335, 336, 337
Hastigheten, av K. A. W. - 337, 338, 339
Tidskriftsnytt inom mekaniska och elektriska facken, av Frithiof Holmgren - 339, 340, 341, 342
Tom Bergendal 85 år, av K. A. W. - 342
    Notiser - 343, 344
Arbetsledareinstitutet - 343
Organisationskongressens handlingar - 343
Kursen i strömningslära - 343
Kurser i gas- och elektrisk svetsning - 343
Inhemsk magnesitproduktion? - 343
Industriell utveckling och yrkesundervisningen - 343, 344
Schiffbautechnische Gesellschaft - 344
Ett världskonjunkturtecken - 344
Avtenning av bleckskrot - 344
Krigshotet i världen - 344
Flygning utan motor - 344
Sundsvalls tekniska förening - 344
Rystedtska fonden - 344
Ofrivillig anonymitet? - 344
Personalnotiser - 344
    Häfte 36. 7 sept. 1935 - 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356
Moderna mätningsmetoder inom verkstadsindustrien, särskilt användningen av optisk-mekaniska precisionsinstrument, av O. P. van Steewen - 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353
Ekonomisk översikt, av Filip Oberger - 353, 354
    Notiser - 354, 355, 356
Teknologföreningen om 1932 års trafikutredning - 354, 355
Sveriges järnhantering första halvåret 1935 - 355
Rystedtska fonden - 355
Ofrivillig anonymitet? - 355
Nickelkonsumtionen - 355
Tennproduktionen och -konsumtionen första halvåret 1935 - 355, 356
    Tekniska föreningar - 356
Elektriska klubben och Tekniska föreningen i Västerås, av H. S. - 356
Sammanträden - 356
    Häfte 37. 14 sept. 1935 - 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364
Moderna mätningsmetoder inom verkstadsindustrien, särskilt användningen av optisk-mekaniska precisionsinstrument (forts.), av O. P. van Steewen - 357, 358, 359, 360
Det moderna kontoret, av w. - 361, 362
    Notiser - 362, 363, 364
Tenn i smörjoljor, av s. - 362
Svetsbar mässing och brons, av s. - 362
»Träfibermassa» (Holzfaserstoff), av s. - 362
Världens snabbaste trampcykel, av s. - 362
En anläggning för produktion av flytande syre, av s. - 362
Världens energiproduktion, av s. - 362
Hastigheten - 362, 363
En originell visselpipa, av w. - 363
Den engelska radioindustriens, av w. - 363
Kylskåpsförsäljningen, av w. - 363
Amerikas utförsel av radioindustriens produkter, av w. - 363
Ett nytt brandslangmunstycke, av w. - 363
Den första motorvagn, av O. H. Ortner - 363, 364
Litteratur: Kataloger - 364
Sammanträden - 364
    Häfte 38. 21 sept. 1935 - 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376
Till Kungliga Fortifikationens 300-årsjubileum, av Karl A. Wessblad - 365
Tekniska högskolans fortsatta utbyggnad, av Carl Forsell - 366, 367, 368, 369
Indikering av verktygsmaskinspindlar, av Hilding Törnebohm - 369, 370, 371, 372, 373
    Notiser - 374, 375
Industriförbundets meddelanden, av s. - 374
Cykelindustrien har gått framåt i hela världen, av s. - 374
Skäroljor innehållande grafit, av s. - 374
Världens största smidespress, av s. - 374
Vem var funktionalismens fader? av s. - 374
Hela världens litteratur om svetsning, av s. - 374
Eriksbergs mek. verkstads aktiebolag, av s. - 374
The Institute of Metals, av s. - 375
Inkrympning, av s. - 375
Fortifikationsklubbens kamratfest - 375
    Litteratur - 375
Insänd litteratur - 375
Anmälan: World Production and Prices 1925—1934, av s. - 375
    Tekniska föreningar - 375, 376
Svenska teknologföreningen på höstutflykt, av Fmn. - 375, 376
Insänt: Tidsstudier kontra arbetsstudier, av E. Palm - 376
Sammanträden - 376
    Häfte 39. 28 sept. 1935 - 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384
Det utrikespolitiska kvartalet, av Rütger Essén - 377, 378, 379
Tekniska högskolans nya kanslibyggnad, av F. H. S. - 380, 381
Branden i gasklockan - 381, 382
    Notiser - 382, 383, 384
Statens järnvägar, av s. - 382
En dieselelektrisk järnvägsvagn, av s. - 382, 383
Teknisk tidskrift erbjuder modern reklamtjänst - 383
Frostbeständigheten hos tegel, av s. - 383
Palestinas ekonomiska och industriella utveckling, av s. - 383, 384
Telefonstationsteknik - 384
Mekaniska verkmästareförbundets andra härdningskurs - 384
    Tekniska föreningar - 384
Skånska ingenjörsklubben, av F. M. - 384
Sammanträden - 384
    Häfte 40. 5 okt. 1935 - 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396
Vad är betryggande försäkring inom industriföretag? av Einar Lindbohm - 385, 386, 387, 388, 389
Vägen och trafiksäkerheten, av A. Birger C. Dahlberg - 389, 390, 391
Torsten Nordell †, av W. Borgquist - 391, 392
Ekonomisk översikt, av Filip Oberger - 392, 393
    Notiser - 393, 394, 395
Atmosfäriska korrisionsprov, av s. - 393, 394
Etsning av korrosionsbeständiga stål, av s. - 394
Gjutjärnet har icke spelat ut sin roll, av s. - 394
Den dagliga resan till arbetet, av s. - 394
Användning av syrgas resp. syreanrikad luft i metallurgiska processer, av s. - 394, 395
Ett tack, av Klas Johansson - 395
    Tekniska föreningar - 395, 396
Tekniska förbundet i Borås, av Wm. - 395
Kalmar teknologklubb, av T. B. - 395
Tekniska föreningen i Västerås, av H. S. - 395, 396
Personalnotiser - 396
Sammanträden - 396
    Häfte 41. 12 okt. 1935 - 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408
Regleringen av slussområdet i Stockholm, av Carl Thulin - 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403
Tidskriftsnytt inom mekaniska och elektriska facken, av Frithiof Holmgren och Lennart Nyström - 404, 405
R. W. Strehlenert †, av F. H. S. - 406
Demonstration av flygplankryssaren Gotland, av Fmn. - 406, 407
    Notiser - 407, 408
Kommunalstatistik, av s. - 407
Ett nytt förfarande för barkning av pappersved, av s. - 407
Sjösättning vid Eriksbergs mekaniska verkstads varv, av s. - 407, 408
Ananlys av gjutsandens korngradering, av s. - 408
Ett arsenikcement av ny typ, av s. - 408
Den Norske Ingeniørforening byter namn - 408
Sammanträden - 408
    Häfte 42. 19 okt. 1935 - 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416
Några moderna verktygsmaskiner av inhemsk tillverkning - 409, 410, 411, 412, 413
    Notiser - 413, 414, 415
Behandling av murytor med vattentätande ämnen, av s. - 413, 414
En s. k. magnetkompressor för kylmaskinerier, av s. - 414
Träbearbetningsmaskiner, av s. - 414
Underskrifter med bläck på viktiga dokument, av s. - 414, 415
Den privata tjänstemannapensioneringen, av s. - 415
Den 29:de Arosmässan, av s. - 415
    Litteratur - 415, 416
Insänd litteratur - 415
Anmälan: Betongrör och deras användning för avloppsledningar, avdikningar och vägtrummor m. m., av F. H. S. - 415
Anmälan: Auer von Welsbach, av T. A. - 415, 416
Kataloger m. m. - 416
Insänt: Tidsstudier kontra arbetsstudier, av Frithiof Holmgren - 416
Sammanträden - 416
    Häfte 43. 26 okt. 1935 - 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436
Ingeniörsvetenskapsakademiens högtidssammankomst - 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425
Robert Dahlander †, av H. M. Molin - 425, 426
Några moderna verktygsmaskiner av inhemsk tillverkning (forts.) - 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432
    Notiser - 432, 433, 434
Svenska teknologföreningens styrelse, av Fmn. - 432
Tysklands inhemska järnmalmstillgångar, av s. - 432, 433
En kylmaskin av originell konstruktion, av s. - 433
Elektriska smältsäkringar som äro »självreparerande», av s. - 433
Sopnedkastet, av s. - 433
Meddelande från sjukhusens standardiseringskommitté (SSK) rörande standardförslag till ambulansbilar, av s. - 433, 434
Överhettning av gjutjärn, av s. - 434
    Litteratur - 434, 435
Insänd litteratur - 434
Anmälan: Handbok för kolare, av F. H. S. - 434, 435
Kataloger m. m. - 435
    Tekniska föreningar - 435, 436
Svenska teknologföreningen. Ordinarie allmänt sammanträde, av Fmn. - 435
Till ledamöter av Svenska teknologföreningen, av Fmn. - 435
Skånska ingenjörsklubben, av F. M. - 436
Tekniska förbundet i Borås, av Wm. - 436
Sammanträden - 436
    Häfte 44. 2 nov. 1935 - 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448
Röntgenstrålarnas upptäckt — ett 40-årsminne, av I. Tandberg och R. Thoræus - 437, 438, 439
Fysikaliska storheters benämningar ur språklig synpunkt, av John Wennerberg - 439, 440, 441, 442
Vägen och trafiksäkerheten, av Nils Lidvall och A. B. C. Dahlberg - 443, 444
Ekonomisk översikt, av Filip Oberger - 444, 445, 446
    Notiser - 446, 447, 448
Institutet för svensk utlandstjänst, av s. - 446
Eriksbergs nybygge nr 261, M/S Birkaland, av s. - 446
Föreläsningskurs över ämnet: »Fisket kontra kulturen och industrien» - 446
»Kristallisation» av metallen i maskindelar som utsättas för vibrationer, av s. - 446, 447
Nr 2 av »Bulletin of the International Tin Research and Development Council», av s. - 447
Konkurrensen mellan olja och kol, av I. Bn. - 447
Silomagasin från 1790-talet, av Torsten Althin - 447, 448
Mätningar i det infraröda spektralområdet av strålningen från förbränningsrummet hos explosionsmotorer, av s. - 448
    Litteratur - 448
Anmälan: World Economic Survey, av s. - 448
Personalnotiser - 448
Sammanträden - 448
    Häfte 45. 9 nov. 1935 - 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460
Västerbron och den nord-sydliga trafiken i Stockholm, av N. K. Sundblad - 449, 450, 451, 452, 453, 454
Karl-Emil Skärblom †, av Evert Norlin - 454
Tidskriftsnytt inom mekaniska och elektriska facken, av Frithiof Holmgren - 455, 456
    Notiser - 456, 457, 458
Industriens kraftresurser, av s. - 456, 457
Vem finner ett bra svenskt ord för »air-conditioning»? av s. - 457
Föredrag om kvicksilver- och natriumgaslampor - 457
Utställningen hem och tekniskt nytt, av s. - 457
Den industriella produktionens gränser, av s. - 457
Bakelitmaterial för glidlager, av M. - 457, 458
En fortbildningskurs i elektrisk svetsning - 458
Gassvetsmöte i London 1936, av s. - 458
I bankdirektör J. H. Palmes fond för ekonomisk upplysning och ekonomisk forskning - 458
    Litteratur - 458, 459
Anmälan: Flottan och pansarskeppen, av A. Å. - 458
Anmälan: Ein Beitrag zur statischen und dynamischen Härteprüfung, av P. E. Wretblad - 459
    Tekniska föreningar - 459, 460
Tekniska föreningen i Uppsala, av E. K. - 459
Skånska ingenjörsklubben, av F. M. - 459, 460
Sammanträden - 460
    Häfte 46. 16 nov. 1935 - 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468
Standardiseringsarbetet i Förenta staterna, av C. A. Landegren - 461, 462, 463, 464, 465, 466
Vad är betryggande försäkring inom industriföretag? av E. Lindbohm - 466
    Notiser - 466, 467
Natriumlampan är överlägsen alla andra ljuskällor, av s. - 466
»Den flygande loppan», av s. - 466
Tillverkningen av lösningsmedel ur sockermelass, av s. - 466
Terpentinutvinning från levande träd, av s. - 466, 467
Italiens koltillgångar, av I. Bn - 467
    Litteratur - 467, 468
Anmälan: Oorganisk kemisk teknologi, band I:2 B, av F. H. S. - 467, 468
    Tekniska föreningar - 468
Tekniska samfundet, av G. E. M. - 468
Sammanträden - 468
    Häfte 47. 23 nov. 1935 - 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476
Gasdöden vid ratten, av N. Gustafsson - 469, 470, 471, 472
Anläggandet av civila flygplatser, av Tord Ångström - 472, 473
    Notiser - 474, 475
»Air-conditioning», av s. - 474
Centralantenn, av s. - 474
Förslag till entreprenadkontrakt, av s. - 474
Gåva - 474
Fabrikation av syntetiskt motorbränsle, av I. Bn. - 474, 475
Bläckets förstörande verkan på skrivna handlingar, av s. - 475
Inskränkning i förbrukningen av vissa metaller, av s. - 475
74 % av Europas befolkning (oräknat Ryssland) bor inom elektrifierade områden, av s. - 475
    Litteratur - 475, 476
Anmälan: Målning av järnkonstruktioner utsatta för atmosfärens inverkan, av F. H. S. - 475, 476
Sammanträden - 476
    Häfte 48. 30 nov. 1935 - 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486
Den mänskliga faktorn i industrien, av A. Stephenson - 477, 478, 479, 480
Striden järnväg—bil. Tävlan mellan samfärdsmedlen, av Fr. Enblom - 480, 481
Striden järnväg—bil. Järnväg och bil, av H. - 482
Gilbert Ekstrand †, av Sigurd Halden - 483
    Notiser - 483, 484
»Lösningsmedel ur sockermelass», av s. - 483
En patenttvist, av s. - 483, 484
Uppfinnarekontorets första årsberättelse, av s. - 484
Skeppsbyggeriet i världen, av s. - 484
Litteratur: Kataloger, apparatnyheter m. m. - 484
    Tekniska föreningar - 484, 485, 486
Svenska teknologföreningen. Ordinarie stämma, av Fmn. - 484, 485
Avdelningen för Industriell ekonomi och organisation, av O. K. - 485
Tekniska föreningen i Eskilstuna, av E. H. - 485, 486
Rättelse: Gasdöden vid ratten, av Nils Gustafsson - 486
Sammanträden - 486
    Häfte 49. 7 dec. 1935 - 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498
Kärnfysik och kärnkemi, av O. Klein - 487, 488, 489
Bokstavsbeteckningar för fysikaliska storheter, av John Wennerberg - 489, 490, 491, 492, 493
Ekonomisk översikt, av Filip Oberger - 493, 494
    Notiser - 495, 496
Sveriges järnhantering under tre kvartal 1935, av s. - 495
Sakkunnigebetänkandet angående den högre tekniska undervisningens ordnande, av s. - 495
James Watt - 495
Flygmaskiner med framdrivande vingar, av s. - 495
Specialstålen vinna en allt större utbredning, av s. - 495, 496
Elektriska aktiebolaget Skandia, av s. - 496
Alternerande lager av färg och metall, av s. - 496
Diffusionsfenomen i fasta metaller, av s. - 496
Amerikansk utmärkelse till svensk ingenjör - 496
    Litteratur - 497
Insänd litteratur - 497
Anmälan: Remarks on the Present Phase of International Economic Relations, av F. H. S. - 497
    Tekniska föreningar - 497, 498
Tekniska föreningen i Västerås, av H. S. - 497
Kalmar teknologklubb, av T. B. - 497, 498
Skånska ingenjörsklubben, av F. M. - 498
Sammanträden - 498
    Häfte 50. 14 dec. 1935 - 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506
Några synpunkter på de för ingenjörsutbildningen grundläggande läroämnena, av Albert Engvall - 499, 500, 501, 502
Tidskriftsnytt inom mekaniska och elektriska facken, av Frithiof Holmgren - 502, 503, 504
    Notiser - 504, 505
»Fibro», det nya textilmaterialet, av s. - 504
De höga tryck, mot vilka tekniken strävar, av s. - 504, 505
Bryggeriindustrien, av s. - 505
En kommitté för teknisk nomenklatur, av s. - 505
»Air-conditioning», av s. - 505
Luftbehandlingsaggregat, av s. - 505
    Litteratur - 505, 506
Anmälan: En bok om vatten, av J. W. Sandström - 505, 506
Kataloger, apparatnyheter m. m. - 506
Sammanträden - 506
    Häfte 51. 21 dec. 1935 - 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514
Ljus över bilarna! av Gösta Richert - 507, 508, 509
Dansk Ingeniørforenings nya hus, av F. H. S. - 509, 510, 511
Ingenjörernas dag i Falun, av T. Q. - 511, 512
    Notiser - 513, 514
Kungl. socialstyrelsens berättelse över yrkesinspektionens verksamhet under år 1934, av s. - 513
En ny typ av elektriska värmeelement, av s - 513
Leverans vid Eriksberg, av s. - 513
En kraftledning med en spännvidd av nära 4 km, av s. - 513
Antalet gällande privatflygarecertifikat, av s. - 513
Oh, Susanna! av w. - 513, 514
    Tekniska föreningar - 514
Tekniska föreningen i Västerås, av H. S. - 514
    Litteratur - 514
Anmälan: Rubber. Physical and Chemical Properties, av F. H. S. - 514
Anmälan: Indstriförbundets meddelanden, av s. - 514
Anmälan Kommersiella meddelanden, av s. - 514
Sammanträden - 514
    Häfte 52. 28 dec. 1935 - 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522
Ekonomiserande åtgärder i statsbanedriften, av Tage Berger - 515, 516, 517, 518, 519
Vaktombyte, av Karl A. Wessblad - 519, 520
    Notiser - 520, 521
Vindmotoraggregat för uppladdning av radiobatterier, av s. - 520
Saltavlagringar i högtrycksturbiner, av s. - 520, 521
50 år fyller i år den kända slipmedelsfirman Norton Company, av s. - 521
    Litteratur - 521, 522
Anmälan: Répertoire international des centres de documentation chimique, av F. H. S. - 521, 522
Anmälan: Den textiltekniska undervisningen, av F. H. S. - 522
Anmälan: Tekniska samfundets handlingar, av s. - 522
    Tekniska föreningar - 522
Södra Dalarnas tekniska förening, av s. - 522
Tekniska föreningen i Härnösand, av M. W. - 522
Sammanträden - 522

Project Runeberg, Sat Jun 19 23:28:19 2021 (aronsson) (diff) (history) (download) Next >>
http://runeberg.org/tektid/1935a/

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free