- Project Runeberg -  Hvar 8 dag /
Årg. 6 (1904/1905)

(1899-1933)
Titel och innehåll | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

HVAR 8 DAG ILLUSTRERADT MAGASIN

SJETTE ÅRGÅNGEN.

F. A. B. HVAR 8 DAGS TRYCKERI. GÖTEBORG. 1905.

Förord till den elektroniska utgåvan

Se förordet till tidskriften.


The above contents can be inspected in scanned images: titelsida, titelbladets baksida

Korrstapel / Proof bar for this volume

Innehåll / Table of Contents


Titel och innehåll - titelsida, titelbladets baksida
    Innehållsförteckning, alfabetiskt ordnad - iii, iv, v, vi, vii, viii, ix, x, xi, xii, xiii, xiv, xv
Svenskt porträttgalleri - iii, iv, v, vi
Bilder och porträtt ur utländska dagskrönikan - xi, xii, xiii
Skildringar och berättelser - xiii, xiv
Sport - xiv
Litteratur och konst - xiv, xv
    N:o 1. Den 2 Oktober 1904 - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
Konung Oscar II - 1
Landshöfdingeskifte i Örebro län och chefsombyte vid svenska statens järnvägar - 2
Carl Millès - 3, 4, 5, 6, 7, 8
Senaste bilder från krigsskådeplatsen - 9
Niels Finsen † - 10
Från skolungdomens täflingsskjutningar i Stockholm - 10
»I krigstider» af Ulla Linder - 11, 12, 15
Per Sivle † - 12
Nyvalde riksdagsmän. I - 13
Svenska sceniska nyheter - 13
Veckans porträttgalleri - 14, 15
Afgående norsk minister - 15
Blomsterkorso i Göteborg - 16
Ångbåtskollision utanför Stocka - 16
    N:o 2. Den 9 Oktober 1904 - 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32
Magnus Gustaf Mittag-Leffler. Af X. Y. Z. - 17, 18, 19
Nyvalda riksdagsmän. II - 19
Världens nordligaste slott - 20, 21, 22
Ögonblicksbilder från den stora fältmanövern i Norrland - 23, 24, 25
Den Serbiske konungens kröning - 26
Regentskifte i Lippe-Detmold - 26
Senaste bilder till händelserna i Östasien - 26, 27
Storstrejken i Italien - 28
Ett minnesblad öfver den danska läkarevetenskapens heros - 29
Veckans porträttgalleri - 30, 31
Afliden engelsk politiker - 31
En framstående dansk föreläsare - 31
Det första officiella sammanträdet i det nya riksdagshuset - 32
Tvenne utnämningar - 32
Ballonguppstigning - 32
    N:o 3. Den 16 Oktober 1904 - 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48
Jacob Hägg - 33, 34
Hertigen af Södermanland - 35
Telegrafveikets nye chef - 35
Det högre armébefälet - 35
Invigningen af Stockholms nya vattenledningsverk - 36, 37
Ett konstnärspar - 38
Nyvalde riksdagsmän III - 39
Från scenen till tribunen - 39
Järnkanslerens äldste son † - 39
England och Tibet. Af Sven Hedin - 40, 41, 42, 43
Festföreställningen på Kristiania nationalteater till Jonas Lie’s ära - 43
Senaste bilder från krigsskådeplatsen - 44
Vesuvius i uppror. Af Vilh. Lundström - 45
Veckans porträttgalleri - 46, 47, 48
Afliden vetenskapsman - 48
    N:o 4. Den 23 Oktober 1904 - 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64
Conrad Cedercrantz. Af Carl Forsstrand - 49, 50, 51
»Seger» af P. G. Norberg - 52
Från musikvärlden - 52
Efter välförrättadt värf - 53
Ny frimurare-logebyggnad i Malmö - 53
Utgräfningarna af Tyge Brahes observatorier på ön Hven - 54, 55
Senaste krigsbilder - 56
Tronskiftet i Sachsen - 57
Brokigt utomlandsnytt - 57, 58
På pilgrimsfärd. Af Fritiof Palmér - 59, 60, 61
Veckans porträttgalleri - 62, 63
Hyllningen åt grefve Gustaf Sparre - 63
Grupp från mottagningen i svenska villan i S:t Louis den 14 september - 64
Ångbåtskollision - 64
25-års jubileum - 64
    N:o 5. Den 30 Oktober 1904 - 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80
Ernst Carlson - 65, 66
Sveriges första kvinnliga läkare - 66
Frisinnade klubben i Stockholm - 67
Märklig yrkesman - 67
»Han var säker på sin sak!» af Rosa Fitinghoff - 68, 69
Senaste bilder från kriget - 70, 71
August Röhss † - 72
Tre högre utnämningar - 72
»En färd öfver Himalaja» af Sven Hedin - 73, 74, 75, 76
Ryska Östersjöflottan i Stora Bält - 77
Brokigt utomlandsnytt - 77
Veckans porträttgalleri - 78, 79
Illustreradt allehanda från skilda delar af landet - 80
    N:o 6. Den 6 November 1904 - 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96
Frans Henric Kockum - 81, 82
En stor bazar och en säregen utställning - 82
Illustreradt allehanda från skilda delar af landet - 83, 84, 85
Senaste bilder från krigsskådeplatsen - 86, 87
Den hotande engelsk-ryska konflikten - 88, 89
Presidentvalen i Amerika. Af P. G. Nbg - 90, 91, 92
Öfverstyrelsen för läroverken - 92
Det högre armébefälet - 93
Vår första svenska undervattensbåt - 93
Veckans porträttgalleri - 94, 95
Brokigt utomlandsnytt - 96
    N:o 7. Den 13 November 1904 - 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112
Johan Bergman. Af Oscar Stjerne - 97, 98
Tvenne ordensjubileer - 99
Brokigt utomlandsnytt - 100
Senaste bilder från krigsskådeplatsen - 101
Illustreradt allehanda från skilda delar af landet - 102, 103, 104
»En färd öfver Himalaja» af D:r Sven Hedin - 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111
Veckans porträttgalleri - 112
    N:o 8. Den 20 November 1904 - 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128
Otto Salomon - 113, 114
Carl David Ekman †. Af A. Müntzing - 114, 115
Ett märkligt jubileum - 115
Prins Eugens nya villa - 116
Kristina Nilsson hylla i Uppsala - 116
Porträtt af svenska prässens män. I - 117
Lafcadio Hearn. Af Johan Mortensen - 117, 118
En tysk-kinesisk allians - 118
Ryska porträtt för dagen - 119
Bilder från kriget - 119, 120
André-Syveton-ffären - 121
Paul de Cassagnac † - 121
Bilder från regements- och repetitionsöfningarna vid infanteriet 1904. Af —l— - 122, 123, 124, 125
Gustaf Bergström † - 125
Den svenska scenen - 125
Veckans porträttgalleri - 126, 127
C. A. Lindquist, en märkesman inom svensk veterinärvetenskap - 128
    N:o 9. Den 27 November 1904 - 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144
Olof Jonsson i Hof. Af Erik B. Rinman - 129, 130
Norges riksadvokat afliden - 130
Illustreradt allehanda från skilda delar af landet - 131, 132
Senaste bilder från krigsskådeplatsen - 133, 134
Excellensen Lagerheims afskedsansökan - 135
»På vägen» af Hjalmar Söderberg - 135, 136
Den danska litterära Grönlands-expeditionen åter hemma - 136
Ett välgörenhetsfrimärke till tuberkulosens bekämpande - 136
Tjolöholm. II - 137, 138, 139, 140
Norsk föreläsare i Sverige - 140
Framstående norsk pianist - 140
J. F. Lilliehöök - 141
P. S. L. Annerstedt † - 141
Det högre norska armébefälet - 141
Veckans porträttgalleri - 142, 143
Brokigt utomlandsnytt - 144
    N:o 10. Den 4 December 1904 - 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160
Herman Ludvig Rydin † - 145, 146
Ett unikt porträtt af General Kuroki - 146
Det stora guldfyndet i Västergötland - 147
Illustreradt allehanda från skilda delar af landet - 148
»Höstsol», bilder från teaterförbundets marknad i Stockholm - 149
Senaste bilder från krigsskådeplatsen - 150, 157
Segerjubel i Japan - 151, 152
De tre brödrafolkens representanter på besök i Paris - 153
Tjolöholm. II. Af P. G. Nbg - 154, 155, 156, 157
Veckans porträttgalleri - 158, 159, 160
»På allfarsvägen» af Signe Lagerlöw - 160
    N:o 11. Den 11 December 1904 - 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176
Carl Magnus Fürst. Af Carl Forsstrand - 161, 162, 163
Kampen mot lungsoten - 163
Otium cum dignitate - 164
Brokigt utomlandsnytt - 164
Sveriges modärnaste skald. Af Fredrik Ström - 165
Den svenska scenen - 166
»Höstsol» - 166
En bild från krigsskådeplatsen - 167
De tre brödrafolkens representanter på besök i Paris - 167, 168, 169
Illustreradt allehanda från skilda delar af landet - 170, 171
Bortgången svensk uppfinnare - 172
»O’Innokata» af Maria Jouvin - 172, 173
Veckans porträttgalleri - 174, 175
Feriebarn. Af H. A. R. - 176
    N:o 12. Den 18 December 1904 - 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192
Casten Abraham Carl Warberg - 177, 178
Apropos Nobels fredspris - 178
En 75-årsdag - 179
Illustreradt allehanda från skilda delar af landet - 179, 180
Tvenne notabla gästspel: Fleischer-Edel—Aalberg - 181
Bertha von Suttner - 181
Nobelpristagare - 182, 183
Ryska Östersjöflottans färd - 183
Senaste rysk-japanska krigsbilder - 184, 185
Brokigt utomlandsnytt - 186
»Två skisser» af Peter Norden - 186, 192
    Oändligheten - 186, 192
    En gång när Axelina var liten - 192
Strödda anteckningar från Rhodesia - 187, 188, 189
Veckans porträttgalleri - 190, 191
    N:o 13. Den 25 December 1904 - 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210
Drottning Sofia - 193
C. A. Torén † - 194
En utställning af inkunabler i Stockholm - 194
Illustreradt allehanda från skilda delar af landet - 195
»Julvarsel» af Bror Unger - 196, 197
Ett gästspel - 196
Hyllad 75-åring - 197
Kvinnokraft - 197
Från Grängesberg - 198, 199
Svenska sällskapet för antropologi och geografi - 200
Brokigt utomlandsnytt - 201, 202
Nobelpristagare - 202
En studentsångens minnesfest - 203
Ny Beethovenstaty - 203
Litet om Saffran - 204, 205
Veckans porträttgalleri - 206, 207
Senaste rysk-japanska krigsbilder - 208
»I Dimman» af Maria Jouvin - 209, 210
    N:o 14. Den 1 Januari 1905 - 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226
Carl Wilhelmson. Af Hans Honom - 211, 212, 213, 214
»Ett porträtt» af Bo Bergman - 215, 216, 217
Tre svenska porträtt för dagen - 217
Sverige i utlandet - 218
Brokigt utomlandsnytt - 219
Illustreradt allehanda från skilda delar af landet - 220
Hunden i fältsjukvårdens tjänst - 221
Fru Margrete Huitfeldt - 222, 223
Veckans porträttgalleri - 224, 225
Senaste Rysk-Japanska krigsbilder - 226
    N:o 15. Den 8 Januari 1905 - 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242
Cornelius Alexander Sjöcrona - 227, 228
Afgående chef för kommerskollegium - 228
Till firandet af Fredrika Bremerförbundets 20-årsdag - 229, 230
Julväder - 231
»Poste restante» af Arvid Molby - 231, 232
Senaste rysk-japanska krigsbilder - 233
Det fallna Port Arthur och dess hjältar - 234, 235
Nytt svenskt-norskt sändebud i Petersburg - 236
Svensk löjtnant i turkisk tjänst - 236
Några bilder från Monte Carlo - 237, 238, 239
Veckans porträttgalleri - 240, 241
Brokigt utomlandsnytt - 242
Den svenska scenen - 242
    N:o 16. Den 15 Januari 1905 - 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258
Professor Johan Thyrén - 243, 244
En lifskraftig förening - 244, 245
Tvenne dödsfall - 246
»I konkurs» af Eric Blacagi - 246, 247, 248
Tid är pengar - 248
Illustreradt allehanda från skilda delar af landet - 249
Sveriges nya riksdagshus - 250, 251
Greifswald. Af Axel Lindquist - 252, 253, 254, 255
Oom Pauls likfärd - 255
Veckans porträttgalleri - 256, 257
Senaste bilder från krigshändelserna i Östasien - 258
    N:o 17. Den 22 Januari 1905 - 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274
Anders Bernhard Hay - 259, 260
En hyllning - 260
Från Kalifornien. Af B. F. R. - 261, 262, 263, 264
»Segraren» af Sti Hög - 264, 268, 269
Sveriges nya riksdagshus. II - 265
Från riksdagens första sammanträde i dess nya palats - 266
Port Arthurs sista dagar - 267
Nordsjöaffärens efterspel - 267
Chalmerska institutets i Göteborg 75-årsjubileum - 268
Illustreradt allehanda - 269
Till firande af Fredrika Bremerförbundets 25-årsdag. II - 270
Sveriges äldsta författarinna atliden - 270
Hufvudstadens musiklif - 271
Veckans porträttgalleri - 272, 273
Ministärskiftet i Danmark - 274
»Isberg» i Sverige - 274
    N:o 18. Den 29 Januari 1905 - 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290
Per Ekström - 275, 276
»Edvin Ås och lilla Lizzie Svan» af Sture Stig - 276, 277, 290
Ny president i Skånska hofrätten - 277
Illustreradt allehanda från skilda delar af landet - 278, 279
Litterära Grönlandsfarare. Af Carl Forsstrand - 280, 281
Det stora fjällraset i Norge - 282, 287
Det uppseendeväckande Shakspeare-fyndet i Lund - 282
Till händelserna i S:t Petersburg - 283
Senaste bilder till krigshändelserna i Östasien - 284
Tvenne ministärskiften - 285
Tre utländska kvinnoporträtt för dagen - 286
Veckans porträttgalleri - 288, 289
Ny chef för kommerskollegium - 290
    N:o 19. Den 5 Februari 1905 - 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306
Oskar Backlund. Af V. Carlheim-Gylensköld - 291, 292, 293
Magnus Gabriel de la Gardie † - 293
Bergskredet i Norge - 294, 295
En svensk julbild från Amerika. Af W. H. - 296
»Edvin Ås och lilla Lizzie Svan» af Sture Stig - 296, 297, 303
De nordiska spelen - 297
Bilder till händelserna i S:t Petersburg - 298, 299, 300, 301, 302
Sveriges äldste domhafvande - 303
Norsk föreläsare i Stockholm - 303
Veckans porträttgalleri - 304, 305
Illustreradt allehanda - 306
»Strödda anteckningar från Rhodesia» - 306
    N:o 20. Den 12 Februari 1905 - 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322
Fredrik C:son Wachtmeister. Af Carl Forsstrand - 307, 308, 309
Svensk konstslöjd - 309
De Nordiska spelen - 310, 311, 312
Föreningen för fäktkonstens främjande - 313
»Edvin Ås och Lilla Lizzie Svan» af Sture Stig - 313, 318, 319
Ryssland just nu. I. Af Oleg - 314, 315, 316, 317, 318
Den svenska scenen - 319
Veckans porträttgalleri - 320, 321
Knut Oliviecrona † - 322
J. Johansson i Noraskog † - 322
Carl Moberg † - 322
    N:o 21. Den 19 Februari 1905 - 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338
Carl Melcher von Feilitzen - 323, 324
Tvenne nyupptäckta taflor af Corot i Sverige - 324
Till invigningen af Göteborgs konserthus - 325
Kvinnligt hjältedåd - 326
Illustreradt allehanda - 327
De nordiska spelen - 328, 329, 330
Nyutnämd landshöfding i Kristianstads län - 328
Ryssland just nu. II. Af Oleg - 331, 332, 333, 334
Christian Sinding - 334
Adolf von Menzel † - 334
Bombservisen i Paris - 335
Veckans porträttgalleri - 336, 337
Senaste bilder från krigsskådeplatsen - 338
    N:o 22. Den 26 Februari 1905 - 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358
Per Teodor Cleve - 339, 340
Nordiska museets nye chef - 340
Arbetarevälfärdsanordningar. Af Th. Fürst - 341, 342, 343
Svenska turistföreningens 20-årsjubileum - 344
Tre födelsedagar - 344
C. E. N. Martin - 344
Från den nu pågående danska konstutställningen i Göteborg - 345
Det högre armébefälet - 346
Nordiska spelens sista dag - 346
Ryssland just nu. III. Af Oleg - 347, 348, 349
Brokigt utomlandsnytt - 350, 351
Veckans porträttgalleri - 352, 353
Vid Sha-ho - 354
Uddevalla sparbanks nya byggnad - 354
Lisa Håkanson som »HVAR 8 DAG» - 354
»Edvin Ås och lilla Lizzie Svan» af Sture Stig - 355, 356, 357, 358
    N:o 23. Den 5 Mars 1905 - 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374
Hans H:son Wachtmeister - 359, 360
Tvänne dödsfall - 360
Från musikvärlden - 361
Ny svensk kyrka i Paris - 361
Vår skytterörelse - 362
»Den nye provisorn» af Gösta Henning - 362, 363, 364
»På längden och bredden» - 364
En mekanisk begåfning - 365
Prins Gustaf Adolfs förlofning - 366
Konungen å Saltsjöbaden - 366
Ryssland just nu. IV. Af Oleg - 367, 368, 369, 370
General Stössels hemfärd - 371
Veckans porträttgalleri - 372, 373
Tsarismens sändebud i Paris. Af Marianne Sjögreen - 374
    N:o 24. Den 12 Mars 1905 - 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390
August Hagborg - 375, 376
Unionskrisen - 376
En utställning - 377
Svenskt konstverk inköpt af franska staten - 378
En modern kyrkorgel - 379, 380
Från musikvärlden - 380
Brokigt utomlandsnytt - 381
Kronprinsen-regenten - 382
Den funna Sydpolsexpeditionen - 382
Inlämnad afskedsansökan - 382
Prins Gustaf Adolf i Egypten - 382
Prins Gustaf Adolfs trolofvade - 383, 384
Ryssland just nu. V. Af Oleg - 385, 386, 387, 388, 389, 390
Veckans porträttgalleri - 388, 389
    N:o 25. Den 19 Mars 1905 - 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406
Johannes Paulsson - 391, 392
Afliden författarinna - 392
Från Hagborgsutställningen i Stockholm - 393
Amerikas afgående minister i Stockholm - 394
»Misèrspel» af Maria Jouvin - 394, 395, 396
En svältkonsinär - 396
Till Björn Björnsons 25-årsjubileum - 397, 398
Den nya norska regeringen - 398
Ryssland just nu. VI. Af Oleg - 399, 400, 401, 402
Segrare och besegrad - 403
Veckans porträttgalleri - 404, 405, 406
    N:o 26. Den 26 Mars 1905 - 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422
Carl Lewenhaupt. Af Sigurd Hansson - 407, 408
En åttioårsdag - 408
Afliden dansk författarinna - 409
Norsk biskopsutnämning - 409
»Den gamla herrgården» af C. B. - 409, 410
Från de nyss afslutade fälttjänstöfningarna i Norrland - 411
Senaste Rysk-Japanska bilder - 412
Presidenten Roosevelt tillträder för andra gången sitt ämbete - 413
Grefve Carl Sven Axel Lagerberg - 414
Manuel Garcia — Joseph Czapek - 415
Simplontunneln - 416, 417
»Lisbeth» af Allan Wide - 417, 418, 419
General Linevitsj - 418
Från de fasansfulla massakrerna i Baku - 419
Veckans porträttgalleri - 420, 421
Jules Verne illa sjuk - 421
Spårvägsolyckan i Stockholm - 422
    N:o 27. Den 2 April 1905 - 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438
Ernst Jakob Keijser † - 423, 424
Sven Lagerberg † - 423
Ryssland just nu. VII. Af Oleg - 425, 426, 427, 428, 429
Prins Gustaf Adolf och hans trolofvade i Egypten - 429
Hemliga utskottet - 430
Brokigt utomlandsnytt - 431, 432
Till 100-årsdagen af H. C. Andersens födelse - 433, 434
Den stora eldsvådan i Göteborg - 434
Senaste bilder från kriget - 435
Veckans porträttgalleri - 436, 437
Notabla resande i hufvudstaden - 437
Skytterörelsen - 437
Från akademiens pågående utställning i Stockholm - 438
Svensk konstslöjd - 438
    N:o 28. Den 9 April 1905 - 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454
A. F. Centervall — F. J. Leth. Af M—n - 439, 440
Dramatiska teaterns senaste nyhet - 440
Ryssland just nu. VIII. Af Oleg - 441, 442, 443, 444
Hemliga utskottet. II - 444
Hertigens af Connaught besök i Spanien - 444
Nordens språk och litteratur vid Sorbonne. Af H—d H—n - 444
Den sista färden - 445
Skytterörelsen - 445
Tvenne dödsfall - 446
Till kejsarbesöket i Marocko - 447, 448
Ett Washingtonporträtt i Sverige - 449
Bilder från kriget - 449, 450
»Lilla Mamma» af Th. Randal - 451, 453, 454
Veckans porträttgalleri - 452, 453
Fastlagskarneval i Paris - 454
    N:o 29. Den 16 April 1905 - 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470
Carl Leonard Danielsson - 455, 456, 457
Prins Gustaf Adolf och hans trolofvade på Capri - 458
Konung Christian IX - 459
Svenska statsministerskiftet - 459
Constantin Meunier, den nyligen aflidne konstnären - 459
Till kejsar Wilhelms besök i Marocko - 460
»The Revivals» i London - 461
Unionsfrågan inför utlandet - 461
Från hästutställningen i Stockholm - 462, 463
Det prisbelönade förslaget till nytt rådhus i hufvudstaden - 463
Från skyttefästen i Göteborg - 464
Amatöruppförande af »Konung för en dag» - 464
»I afgörandets stund» af Per - 464, 465
Sailors snug harbor. Af Emy-Lisa Rolfsson - 466, 467, 468, 469
Från krigsskådeplatsen - 469
Veckans porträttgalleri - 470
    N:o 30. Den 23 April 1905 - 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486
N. O. M. Flensburg. Af John Ask - 471, 472
Prinsarne Gustaf Adolfs och Vilhelms besök å Sofiero - 472
Statsministerskiftet - 473
Det högre armébefälet - 473
C. M. C. Lewenhaupt † - 473
Skidtäf]ing Mellansel—Umeå - 473
Adelsmötet i Stockholm - 474
Karolinernas målare - 475
Från Svenska Jägarförbundets årsmöte - 475
Ryttarfesten i Örebro - 476
Ett femtioårsminne - 477
Från sällskapet »Barnavårds» soaré i Stockholm - 477
Afliden skådespelare - 477
Vegaminnet - 478
Ryssland just nu. IX. Af Oleg - 479, 480, 481, 482, 483
Brokigt utomlandsnytt - 484
Det äldsta och det yngsta Italiens - 485
Veckans porträttgalleri - 485, 486
    N:o 31. Den 30 April 1905 - 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502
Karl Staaff. Af E. B. R. - 487, 488
Gorkijs »Småborgare» för första gången på svensk scen - 489
Thérèse Elfforss † - 489
J. J. Tikkanen - 489
Automobilutställningen i Stockholm - 490
Branden i Orsa - 490
Några bilder från Norrland - 491
Finska landtdagens högtidliga afslutande - 492
Senaste Rysk-Japanska krigsbilder - 493
Åter hemma - 494
Svensk, som studerat sjukvård i kriget - 494
Från stortingsmännens Stockholmsfärd - 494
Menzel och Menzel-utställningen i Berlin. Af Sigfr. G—s - 495, 496, 497
»Misstaget» af Henning Berger - 497, 498, 499, 502
Brokigt utomlandsnytt - 498, 499, 502
Veckans porträttgalleri - 500, 501
    N:o 32. Den 7 Maj 1905 - 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518
Fredrik Amadeus Wulff - 503, 504
Vegaminnet - 504
Ett Uppsaliensiskt—Lundensiskt studentsångartåg - 505
En vacker ungdomsrörelse - 505
»Svenskar i utlandet». Af Mari Mihi - 506
En framstående dansk bildhuggarinna. Af E. K—a. W—r - 507
Den ryska guldreserven - 508
»Vackert så» af E. K—a. W—r - 508, 509, 512
Brokigt utomlandsnytt - 509, 512
50-årsdagen af K. F. U. M:s verksamhet som världsförbund - 510
Bilder till det stundande sjöslaget - 511
Ryssland just nu. X - 513, 514, 515, 517
Veckans porträttgalleri - 516, 517
C. G. Bergman † - 517
En svensk humorist - 518
Karl Sidenbladh - 518
    N:o 33. Den 14 Maj 1905 - 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534
Prins Gustaf Adolf och hans trolofvade, prinsessan Margareta - 519
Axel Gallén 40 år - 520
»Grindvakterskan» af Carol - 521, 522, 523, 524, 525
Skytterörelsen - 523
Ett jubileum - 524
Brokigt utomlandsnytt - 525
Illustreradt allehanda från skilda delar af landet - 526
Nordenskjölds-expeditionen återkommen - 527
»Höstsol» - 528
Den norska scenen - 529
Afskedsfest å finska Nationalteatern - 529
Hundraårsdagen af Schillers död - 530
»Don Quixotes» 300-års jubileum - 531
Veckans porträttgalleri - 532, 533
Carl Fredrik Lundberg. Af Wilhelm Berg - 532
Det suveräna Marocko - 534
    N:o 34. Den 21 Maj 1905 - 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550
Robert Thegerström - 535, 536, 537
Opponenternas tjugoårsjubileum - 536, 537, 538
Nytt svenskt statsråd - 538
Från Konstnärsförbundets 20-årsutställning - 539
Internationella tennistäflingar - 540
»Barnens dag» - 540
Senaste Rysk-Japanska krigsbilder - 541
Pristäflan till monument öfver Carl XV - 542
Det suveräna Marocko - 543
Från Schillerfästen i Berlin - 543
Världsutställningen i Liège. Af —gd— - 544, 545, 546
»Järnvägslaban» - 546
Från hundutställningen i Göteborg - 547
»Saf» af Sti Hög - 547, 549
Veckans porträttgalleri - 548, 549
Ny lifräddningsboj - 550
Nordpolsforskningen - 550
    N:o 35. Den 28 Maj 1905 - 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566
T. Zetterstrand. Af E. B. R. - 551, 552
C. J. B. Sergel † - 552
Mandom, mod... - 553
Den Elmqvistska gjutningsmetoden - 554
Ett nytt bankpalats - 555
Den afgående och den nye amerikanske ministern i Stockholm - 556
»Åter till lifvet» af Elbe - 556, 557
Konung Christian bland sitt folk - 557
Från kapplöpningarna å Lindarängen - 558
Föreningen Philochoros’ 25-årsjubileum - 558
Prins Gustaf Adolf i London - 559, 560, 561
En ny trupp vid den tyska armén - 561
Hos Echegaray. Af Mari Mihi - 562
Från Uppsalastudenternas vårfäst-karneval - 563
Veckans porträttgalleri - 564, 565
»Pussy» af Sture Stig - 565, 566
    N:o 36. Den 4 Juni 1905 - 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582
Fredrik Wilhelm Lennman - 567, 568
Järnvägsinvigning - 568
Ur de franska karmeliternunnornas lif - 569, 570, 571
»Pussy» af Sture Stig - 572, 573
Tyske kronprinsens förmälning - 573
Konung Oscar II af Sverige-Norge - 574
»I maj» af Eva-Maria D. - 575, 576
Renhållningssträjken i Stockholm - 576
I civilisationens namn - 577
Från hundutställningen i Stockholm - 578
Från vårkapplöpningarne i Göteborg - 578
Skådespelarnes garden party i Stockholm - 579
»Barnens dag» i Malmö - 579
Veckans porträttgalleri - 580, 581
Teater-amatör-sällskapets matiné - 581
Brokigt utomlandsnytt - 582
    N:o 37. Den 11 Juni 1905 - 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598
Nils Edvard Kreuger - 583, 584
Claes Adelsköld - 584
Jonas Alströmer-högtidligheterna i Alingsås - 585
Aftäckning af Victor Holmqvists grafvård - 585
Skandias 50-årsjubileum - 586
Skansens vårfest - 586
Nordiska historiska kongressen i Lund - 587
»Olausons pänningväska» af E. Walter Hülphers - 587, 588, 589, 594, 595, 597, 598
Makarna Curie i Stockholm - 588
Fru Cally Monrad som Carmen - 589
Tvenne skaldegrafvar - 590
Japans Nelson - 591
Brokigt utomlandsnytt - 592, 593, 594
Barnens dag i Sundsvall - 595
Veckans porträttgalleri - 596, 597
En tradition under bildande - 598
    N:o 38. Den 18 Juni 1905 - 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614
Carl von Friesen † - 599, 600
Hyllad befrämjare af skytterörelsen - 600
Svensk kultur i Amerika - 601, 602, 603
Svenska ingeniörsklubben i Hartford. Af N. E. - 603
Hyllningståget till konungen - 604, 605
Konungafamiljen - 606, 607
Sveriges tolfte 1:sta klass pansarfartyg - 608
Från frimuraremötet i Simrishamn - 608
Helleviksstrand, det härjade fiskläget - 609
Järnvägsras - 609
Svensk konst på segertåg - 610
Trenne afgående skolmän - 611
Sven Scholander i Paris - 611
Veckans porträttgalleri - 612, 613
Från musikföreningens i Karlskrona konsert - 612
Vårfästen i Jönköping - 614
Från Sveriges postbetjänteförenings möte i Göteborg - 614
    N:o 39. Den 25 Juni 1905 - 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630
Henrik Åkerman † - 615, 616
P. T. Cleve † - 616
K. S. Husberg - 616
Stockholms stadsfullmäktiges pristäflan om bostadsritningar - 617
Det första elektriska lokomotivet vid Sveriges statsbanor - 617
Konungens officersjubileum - 618
Hyllningarne för konungen - 618
Nyutnämnda envoyéer - 619
H. Poincaré - 619
Prins Gustaf Adolfs bröllop - 620, 622, 623
Windsor slott - 621
Det stundande kejsarbesöket - 624
Ett nytt musikinstrument - 624
Medirid, Rysslands förnämsta koloni för japanska fångar - 624
Den marockanska frågan - 625
O. D.-kören på turné - 626
Landtbruksmötet i Skara - 626
»Bärplockningen» af Hjalmar Höglund - 627, 629, 630
Veckans porträttgalleri - 628, 629
En fosterländsk fest - 630
    N:o 40. Den 2 Juli 1905 - 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646
Erik Johan Ljungberg - 631, 632
Stora Kopparbergs Bergslag. I - 633, 634, 635, 636
»Hans hemkomst» af Allen Macklin - 636, 637, 646
Urtima riksdag - 638
Nyutnämnd envoyé - 638
Det nyförmälda fursteparet - 638, 639
Från bröllopet i Windsor - 640
Tyska kronprinsparets bröllop - 640
Strumpebandsorden - 641
Krigsbilder - 641
Brokigt utomlandsnytt - 642
En storslagen ungdomsrörelse - 643
Fosterlandsfesten i Gefle den 19 juni - 643
Idrottsklubben »Surd» i Göteborg - 643
Veckans porträttgalleri - 644, 645
En unik församling af franska celebriteter - 645
    N:o 41. Den 9 Juli 1905 - 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662
Hos Georg och Anna Pauli - 647, 648
Hertigparets af Skåne våning i Stockholms slott - 649, 650
Drottningens sommarvistelse - 650
Nyutnämnd envoyé - 650
Vår nyaste torpedbåt »Plejad» - 650
Byggnadsfackutställningen i Göteborg - 651
Stockholms stads nya arbetsinrättning - 652
Nordiska studentmötet å Bjerka-Säby - 653
Kyrkas 100-årsjubileum - 653
Från urtima riksdagen - 654, 655
Bilder från Odessa och Sevastopol - 656
En rysk bild för dagen - 657
»George Stage» - 657
De tysk-franska underhandlingarna - 658
Furst Radolin - 658
T. Delyannis † - 658
»Hans hemkomst», af Allen Macklin - 659, 661, 662
Veckans porträttgalleri - 660, 661
Svenska historisk-arkeologiska kursen i Konstantinopel - 662
    N:o 42. Den 16 Juli 1905 - 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678
Prinsessan Margaret - 663
Hertigparet af Skåne - 664
Hertigparels af Skåne hemfärd - 665, 666, 667, 668, 669
Hertigparets af Skåne mottagande i Stockholm - 670, 671, 672, 673, 674
Chefsfartyget »Drott» - 675
Nyutnämnd envové - 675
Svenska militärläkareföreningens 30-årsjubileum - 675
Veckans porträttgalleri - 676, 677
Sveriges allmänna tulltjänstemannaförening - 677
August Kobb’s minne - 678
Kattegatpokalen vunnen åt Sverige - 678
    N:o 43. Den 23 Juli 1905 - 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694
Johan Leffler - 679, 680
Vy från utställningen i Engelholm - 680
Ungdomsmötet vid Drottningholm - 681
Gårdspredikan i Stockholm - 681
Prins Eugens nya Djurgårdsvilla - 682, 683, 684
Rikssalen å k. slottet - 684
Rysk beställare af fartyg i Sverige - 685
S. S. U. H:s årsmöte i Östersund - 685
Kejsarbesöket i Norrland - 686
Skogsömonumentets aftäckning - 687
»Punch» och dess redaktör - 688, 689, 690, 691
Fransk-engelska ententen - 691
Senaste bilder från Odessa - 692
Rysslands nya krigs- och sjöministrar - 693
Veckans porträttgalleri - 694
    N:o 44. Den 30 Juli 1905 - 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710
Ernst Trygger. Af Erik B. Rinman - 695, 696
Särskilda utskottet - 697
»Sista kvällen i Tanger» af Mari Mihi - 697, 698, 699
Det senaste attentatet i Helsingfors - 699
Exkejsarinnan Eugénie i Stockholm - 700, 701
Sir A. Balfour - 701
Sir Campbell-Bannerman - 701
Hertigparet af Skåne på Soliero - 702
Tyska eskaderbesöket i Göteborg - 703, 704
»Vår» af Lisa - 704
»Lill-Mickels björnjakt» af Hjalmar Höglund - 705, 709
Tvenne ryska porträtt för dagen - 706
»Furst Potemkin» och dess besättning under rumänisk flagg - 707
Blixten fotograferad - 708, 709
Veckans porträttgalleri - 710
    N:o 45. Den 6 Augusti 1905 - 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726
Arvid Lindman - 711, 712
Kejsar Wilhelms besök i Sverige - 713
Svenska mosskulturföreningen - 714
Ett sport-jubileum - 714
En sommartur bland snöregioner - 715, 716, 717
»Från det unga Helsingfors» af Sven-Finn - 717, 720, 721, 722
Brokigt utomlandsnytt - 718, 719, 720
Svensk midsommarfest i Amerika - 722
En skolbarnens skyttefest - 723
Västra Sveriges skogsvårdsförbund - 723
Veckans porträttgalleri - 724, 725
Ett åldrigt tempel - 726
    N:o 46. Den 13 Augusti 1905 - 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742
Carl Johan Alfred Skogman - 727, 728
T. R. Thalén † - 728
Den nya ministären - 728, 729
Den första nordiska idrottskongressen - 730
Ronneby brunns 200-årsfest - 730, 731
Ryska porträtt för dagen - 732
De japanska fredsdelegerade anlända till Newyork - 732
Bilder från Sakhalin - 733
Kejsar Wilhelms Östersjöresa - 734
Tyska eskaderbesöket - 735, 736
Drottningens ankomst till Vermland - 737
»Margits stackars karl» af H. F. - 737, 738
Norrlands skogsmannaförbunds årsmöte - 738
Vinnaren af Östersjöpokalen - 738
Brokigt ulomlandsnytt - 739
Veckans porträttgalleri - 740, 741
Sommarlif vid våra bad- och kurorter - 742
    N:o 47. Den 20 Augusti 1905 - 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758
C. W. Skarstedt. Af —r - 743, 744, 745
Konung Oscar vid Västkusten - 745
Sveriges första sjukhuståg - 746
Från simtäflingarna i Stockholm - 747, 748
Den norska folkomröstningen - 749, 750
Brokigt utomlandsnytt - 751, 752, 753
Stockholm—Paris i kanot - 754
Automobiltäfling rundt Mälaren-Hjälmaren - 754
Den nye goodtemplar-ordenschefen - 755
Tyska landtmän på besök i Sverige - 755
Veckans porträttgalleri - 756, 757
Nordiska skolmötet i Köpenhamn - 757
I mötestider - 758
    N:o 48. Den 27 Augusti 1905 - 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774
Ernst Axel Günther. Af O. R. - 759, 760
Albett Edelfelt †. Af Mari Mihi - 761, 762
Gästspel - 762
Ourö. Af Frigga Carlberg - 763, 764, 765
Sveriges yngsta kvinnliga simmagister - 765
Graffyndet å Kulla Gunnarstorp - 766
Snapshots från de stora mästerskapstäflingarne i Helsingborg - 766
Den räddade Ziegler-expeditionen - 767
En världshistorisk gruppfotografi - 768
»Hans sista marsch» af Wolodja - 769, 770, 772, 773
Veckans porträttgalleri - 771
Kejsar Franz Joseph general i svenska armén - 773
Bellmansfest i Amerika - 774
Från Nordiska skolmötet i Köpenhamn - 774
    N:o 49. Den 3 September 1905 - 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790
Carl Bror Munck † - 775, 776
Svenska bilder för dagen - 776, 777, 778
»Ombord på åttabåten» af M. F. - 779, 790
Svenska läkaremötena i Malmö - 780, 781
Första svenska sjukkassekonferensen i Norrköping - 781
Svensk-Norska förhandlingarna - 782
Ignacio Zuloaga. Af Mari Mihi - 783, 784, 785, 786
Brokigt utomlandsnytt - 787, 790
Veckans porträttgalleri - 777, 788, 789
    N:o 50. Den 10 September 1905 - 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806
Gustaf Håkan Jordan Ljunggren † - 791, 792
O. M. Björnstjerna † - 792
Ett blad till Albert Edelfelts minne - 793
Några nummer af Christian Hammers samlingar - 794
Svenska bilder för dagen - 795, 796
Konungen i Göteborg - 797
»Huldran» af Gösta Geijer - 797, 801, 802
Förhandlingarne i Karlstad mellan Sveriges och Norges delegerade - 798, 799
Sveriges allmänna handelsförening - 800
Kamratmöte - 800
Svenska kommunaltekniska föreningen - 800
Brokigt utomlandsnytt - 802, 803
Veckans porträttgalleri - 804, 805
En vacker kyrkorestaurering - 806
    N:o 51. Den 17 September 1905 - 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822
Hjalmar Hammarskjöld. Af Erik B. Rinman - 807, 808
Svenska elektroteknikermötet - 809
Spårvägsolyckan i Göteborg - 809
Engelska kanalflottan utanför Köpenhamn - 810
»Mannen i drömmen» af Wolodja - 811, 812, 813, 819, 821
Tvenne stormäns jordafärd - 812
Drottningens vistelse å Sanna - 814
Stockholms nye folkskoleinspektör - 814
Den totala solförmörkelsen den 30 aug. 1905. Af G. Kobb - 815, 816, 817
Ögonblicksbilder från de stora franska höstmanövrerna vid tyska gränsen - 818
Brokigt utomlandsnytt - 819
Nyvalda ledamöter af riksdagens Andra kammare. I - 820
Veckans porträttgalleri - 817, 821
Från kapplöpningarne i Stockholm den 10 sept - 822
Internationella idrottstäflingarna i Stockholm - 822
    N:o 52. Den 24 September 1905 - 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838
Johan Rudolf Pallin - 823, 824
A. F. H. af Klintberg - 824
Konungaparet å Long i Värmland - 825
Vy öfver Sanna sanatorium - 825
Direktör Bernhard Olsen - 825
Möbelutställningen i Stockholm - 826
En audiens hos världens yngste suverän. Af Mari Mihi - 827, 828
Prins Nikolaus af Nassau - 828
Jordbäfningarne i Italien - 829
Heitigparet af Skåne i Höganäs - 830
Nyvalda ledamöter af riksdagens Andra kammare. II - 831
Barnens dag - 832, 833
Trädgårdsutställning för Blekinge i Karlskrona - 833
Mauritz Mandahl - 833
»Ett missöde» af Kax - 834, 835
Det nya tingshuset i Kiruna - 835
Brokigt utomlandsnytt - 836
Veckans porträttgalleri - 837
Händelserna i Ryssland och Japan - 838

Project Runeberg, Wed Dec 9 21:41:01 2020 (aronsson) (diff) (history) (download) Next >>
https://runeberg.org/hvar8dag/6/

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free