- Project Runeberg -  Teknisk Tidskrift /
1941. Allmänna avdelningen

(1871-1962)
Titel och innehåll | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

TEKNISK TIDSKRIFT

1941 SJUTTIOFÖRSTA ÅRGÅNGEN

UTGIVEN AV Svenska Teknologföreningen CHEFREDAKTÖR: KARL A. WESSBLAD NORRKÖPING 1941 NORRKÖPINGS TIDNINGARS AKTIEBOLAG

Förord till den elektroniska utgåvan

Läs förordet till tidskriften.

Häfte: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52


The above contents can be inspected in scanned images: titelsida

Korrstapel / Proof bar for this volume

Innehåll / Table of Contents


Titel och innehåll - titelsida
    Innehållsförteckning - iii, iv, v, vi, vii, viii, ix, x, xi, xii, xiii, xiv, xv
Sakregister - iii, iv, v, vi, vii, viii, ix, x, xi, xii, xiii
Författareregister - xiii, xiv, xv
    Häfte 1. 4 jan. 1941 - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Nya tag, av W. - 1
Det utrikespolitiska kvartalet, av Rütger Essén - 2, 3, 4, 5, 6, 7
    Notiser - 7
Teknisk tidskrift 1941, av Red. - 7
Italien påbjuder elbilar - 7
    Tekniska föreningar - 7, 8
Tekniska förbundet i Borås, av Wm. - 7, 8
Tekniska föreningen i Västerås, av H. S. - 8
Tekniska föreningen i Kristianstad, av J. S. - 8
Sammanträden - 8
    Häfte 2. 11 jan. 1941 - 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
En återblick, av Fmn. - 9, 10
Tidskriftsnytt, av Frithiof Holmgren - 10, 11, 12, 13
Ekonomisk översikt, av F. Oberger - 13, 14, 15, 16
Sammanträden - 16
    Häfte 3. 18 jan. 1941 - 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28
Vibrationsdämpning och gummiupphängning av maskiner, av Folke Odqvist - 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26
    Notiser - 26
Sulfitspritfabriken i Alfredshem - 26
Pålningen för Sandöbron - 26
Nya pennstift - 26
Propellerlösa flygplan - 26
Ångdriven flygmaskin - 26
    Litteratur - 26, 27
Insänd litteratur - 26, 27
Anmälan: Ikarus, teknisk bildkalender 1941 - 27
    Tekniska föreningar - 27
Svenska teknologföreningen. Avdelningen för Grafisk teknik, av Skj. - 27
Tekniska samfundet, av G. E. M. - 27
Personalnotiser - 27
Problemhörnan - 27, 28
Sammanträden - 28
    Häfte 4. 25 jan. 1941 - 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36
En ny rationell gassvetsmetod, djupsvetsning, av A. R. Gunnert - 29, 30, 31, 32, 33, 34
    Facit - 34, 35
Trafikkulturtecken - 34
Stora norska kraftverk - 34
Skogsluftskyddet - 34
En karusellsvarv - 34
Kraftigt sprängämne - 34
Elektriska cykeln nr 1 - 34
Gengasbilarna - 34
Flygplanindustrien i USA - 34
Flygande artilleri - 34
Antalet radiostationer - 34
Inga nya bilmodeller i USA - 34
Ny isoleringsmetod - 34
Götaverken utvidgas - 34
Gengasskadorna undersökas - 34
Färgfotograferingen - 34
Ny stållegering - 34
Nytt lokomotiv - 34
Olja av vassla - 35
    Tekniska föreningar - 35
Ingenjörsklubben i Falun, av T. Q. - 35
Litteratur: Kataloger - 36
Sammanträden - 36
    Häfte 5. 1 febr. 1941 - 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44
De strålningsfysikaliska grundbegreppen, av Evert Elvegård - 37, 38, 39, 40
Svensk naturvetenskap på 1700-talet, av F. Neumeyer - 41, 42
Från Styrelsens bord, av R. - 42, 43
    Notiser - 43
Arbetsstudieingenjörskurs - 43
Betr. skeppsbyggeriundervisningen - 43
Reseberättelser - 43
Problemhörnan - 43, 44
Sammanträden - 44
    Häfte 6. 8 febr. 1941 - 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52
De ljustekniska grundbegreppen, av Evert Elvegård - 45, 46, 47, 48, 49
Årsrapport för 1940 från Svenska teknologföreningens anställningscentral (S. T. A.), av Viktor Ståhle - 49, 50
    Notiser - 50
Rostfria och syrabeständiga stål med låg nickelhalt, av Brt. - 50
    Litteratur - 50
Anmälan: Världspolitiska dagsfrågor, av r. - 50
Anmälan: Bonaparte, av Sw. - 50, 51
    Tekniska föreningar - 51
Tekniska föreningen i Jönköping, av rf. - 51
Tekniska förbundet i Borås, av Wm. - 51, 52
Personalnotiser - 52
Sammanträden - 52
    Häfte 7. 15 febr. 1941 - 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60
Tekniken inför årets riksdag, av B—d - 53, 54, 55, 56
Tidskriftsnytt, av Frithiof Holmgren - 56, 57, 58
Årets Hindersmässa, av r. - 58, 59
    Notiser - 60
Svenska teknologföreningens årsmöte, av Fmn. - 60
En kurs för ingenjörer, av Fmn. - 60
Ur dagspressen - 60
Sammanträden - 60
    Häfte 8. 22 febr. 1941 - 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68
Armasjärvi-olyckan ur teknisk synpunkt, av A. Y. - 61, 62, 63, 64
Till minnet av Sven Lübeck, av Axel F. Enström - 65
    Facit - 66
Den överskottskraft - 66
Elbilen - 66
Tidens tecken - 66
Aluminiumnytt - 66
Laboratorium för motorprovning - 66
Indalsälvens resurser tillvaratagas - 66
Tillverkningen av elcyklar - 66
Sulfitcellulosarön - 66
Bofors donerar professur - 66
Djupborrning i Skåne - 66
Svenska radiorör - 66
Murmanskbanan elektrifieras - 66
Elektriska asfaltkokare - 66
Frankrikes industriella läge - 66
Sveriges maskinindustriförening - 66
Norska försök - 66
Kanadas bilproduktion - 66
    Notiser - 66
Svenska flottledsförbundet - 66
Svensk industrikalender 1941 utkommen - 66, 67
Problemhörnan - 67
Sammanträden - 67, 68
Kurs för ingenjörer rörande den statliga förvaltningen - 68
Program vid Svenska teknologföreningens ordinarie stämma och årsmöte den 23 och 24 mars 1941 - 68
    Häfte 9. 1 mars 1941 - 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76
Byggnadsindustrien under krigsbetonad kris, av Einar Nordendahl - 69, 70, 71, 72, 73, 74
Insänt: Rengöring av kullager och rullager, av Bengt Kjerrman - 74, 75
    Tekniska föreningar - 75, 76
Svenska teknologföreningen. Ordinarie allmänt sammanträde, av Fmn. - 75, 76
Tekniska föreningen i Kristianstad, av J. S. - 76
Sammanträden - 76
Kurs för ingenjörer rörande den statliga förvaltningen - 76
    Häfte 10. 8 mars 1941 - 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84
Hygieniska krav på sanitetsporslin, av Gunnar Nordgren - 77, 78, 79, 80, 81, 82
Tidskriftsnytt - 82, 83
    Notiser - 83
Svenska industriens praktiknämnd, av r. - 83
A.-b. Bolinder-Munktells styrelse - 83
Rättelse - 83
Personalnotiser - 83
Sammanträden - 84
Program vid Svenska teknologföreningens ordinarie stämma och årsmöte den 23 och 24 mars 1941 - 84
    Häfte 11. 15 mars 1941 - 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92
Vårt samhälles tekniska bildningsbehov, av Sten Velander - 85, 86
Explosion av kondensvattenbehållare, av Allan Halén - 87, 88, 89
Från Styrelsens bord - 89
    Notiser - 89
Den högre tekniska undervisningen - 89
Beträffande övergången till högertrafik, av r. - 89
Byggnadskostnaderna, av r. - 89, 90
Specialkurs för byggnadstekniker - 90
Sverige-Amerikastiftelsens stipendium - 90
Aerotransport 1940, av r. - 90
    Litteratur - 90
Anmälan: Matematikens män, av J. Tandberg - 90
    Tekniska föreningar - 90, 91
Svenska teknologföreningen. Avdelningen för Industriell ekonomi och organisation, av G. I. - 90, 91
Tekniska föreningen i Jönköping - 91
Problemhörnan - 91, 92
Sammanträden - 92
Program vid Svenska teknologföreningens ordinarie stämma och årsmöte den 23 och 24 mars 1941 - 92
    Häfte 12. 24 mars 1941 Bränsle- och transportproblem i kristid - 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132
Inhemskt flytande bränsle och förutsättningarna för dess tillverkning, av B. Thorbjörnson - 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100
Tjära som ersättningsbränsle i semi-dieselmotorer, av Gunnar Wallgren - 101, 102, 103, 104, 105, 106
Bildrift med alkohol ur bakugnsgaser, av Franz Éder - 106, 107, 108, 109
Hur gengasen har löst transportproblemet, av Gunnar Lindmark - 109, 110, 111
Några problem vid gengasdrift: Värmebeständiga och rostfria järnlegeringar för gengasaggregat, av Curt Ericsson - 111, 112
Några synpunkter på användandet av keramiskt material i eldhärden på gengasaggregat, av Christer Enberg - 112, 113
Gengastegelproblem, av B. Wallgren - 113, 114
Brandfaran vid gengasdrivna motorfordon, av Mac Hall - 114, 115
Om gengasförgiftning och dess behandling, av Nils H. Ygberg - 115, 116, 117, 118, 119
Förväntningar av gengasdriftens utveckling, av K. A. Wessblad - 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125
System Wallgren—Evrell, en ny metod för drift av vevhusspolade 2-taktsmotorer med gengas, av Lennart Odqvist - 125, 126, 127, 128, 129
Torven som bränslereserv, av Edy Velander - 129, 130, 131
    Tekniska föreningar - 131, 132
Tekniska förbundet i Borås, av Nm. - 131, 132
Tekniska föreningen i Uppsala - 132
Tekniska föreningen i Jönköping, av rf. - 132
Sammanträden - 132
    Häfte 13. 29 mars 1941 - 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156
Informationen utåt — ett försummat område, av B. Traneus - 133
Hälsningsanförande vid STF:s avdelnings för Industriell ekonomi och organisation sammankomst den 18 febr. 1941, av Gösta Klemming - 134, 135, 136
Principerna för flytande tillverkning, av Harald Ager - 136, 137, 138, 139, 140
Maskinella hjälpmedel för flytande tillverkning, av K. W. Luhr - 140, 141, 142, 143
Flytande tillverkning i praktiken: Flytande tillverkning vid Telefonaktiebolaget L. M. Ericsson, av Hans Thorelli - 143, 144, 145
Flytande tillverkning vid Asea, Västerås, av Oscar Hellman - 145, 146
Flytande tillverkning vid Asea, Ludvika, av Sven E. Eriksson - 146, 147, 148
»Flytande arbete» vid reparation av personvagnar, av T. Norinder - 148, 149, 150
Erfarenheter av flytande tillverkning vid Konfektionsbolaget Junex i Huskvarna - 150, 151, 152
Armasjärviolyckan ur teknisk synpunkt, av Lars Rönström, A. Wolff, Sven Hultqvist, Hans Blomgren samt A. Ygberg - 152, 153
Från Styrelsens bord - 153
    Facit - 153
Statens järnvägar - 153
Åkerfräken finner guld - 153
Malmbrytning i Lycksele - 153
A.-b. Träkolsbriketter - 153
Nya konstruktionsstål - 153
Sprit ur bröd - 153
En dyrbar modell - 153
Svenska trähus till Tyskland - 153
Den norska kolbristen - 153
Ford byggde - 153
Oljeproduktionen stiger - 153
Aluminiumnytt från USA - 154
Landsbygdens motorisering - 154
Mälarens reglering - 154
Cellullen överflyglar konstsilket - 154
    Litteratur - 154
Insänd litteratur - 154
Anmälan: Handbok för värmeledningsskötare, av Lg. - 154
Der Start in Leipzig - 154, 155
Propagandans smygvägar, av r. - 155
    Tekniska föreningar - 155
Tekniska föreningen i Gävle, av O. R. - 155, 156
Örebro ingenjörsklubb, av H. S. - 156
Västerbottens tekniska förening - 156
Sveriges verkstadsingenjörers förening, av W. U. - 156
Sammanträden - 156
    Häfte 14. 5 april 1941 - 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168
Det tekniska forskningsarbetet i Finland, av Martti Levón - 157, 158, 159, 160, 161, 162
S. T. F:s vårstämma och årsmöte, av Fmn. - 162, 163, 164
Inhemskt flytande bränsle och förutsättningarna för dess tillverkning, diskussion, av A. Billberg, Hilding Bergström, R. Steenhoff och Helge Uhrus - 164, 165, 166, 167
Insänt: Wallgren—Evrell-motorn - 167
Insänt: Vårt samhälles tekniska bildningsbehov, av J. Körner - 167, 168
Sammanträden - 168
    Häfte 15. 12 april 1941 - 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176
Det utrikespolitiska kvartalet, av Rütger Essén - 169, 170, 171, 172, 173, 174
    Notiser - 174
Till ledamöter i Svenska teknologföreningen - 174
Kurs för ingenjörer rörande den statliga förvaltningen, av Fmn. - 174
Härnömässan, av r. - 174
En ny metallspruta - 174
    Litteratur - 174, 175
Anmälan: Om bränsleekonomi vid järnvägsdrift, av Vincent Ahlberg - 174, 175
Insänt: Vårt samhälles tekniska bildningsbehov, av Sten Velander och J. Körner - 175
Problemhörnan - 175, 176
Sammanträden - 176
    Häfte 16. 19 april 1941 - 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188
Landets trafikväsende i kristiden, av f. d. föreningar, av Axel Granholm - 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187
    Tekniska föreningar - 188
Tekniska föreningen i Jönköping, av rf. - 188
Sveriges verkstadsingenjörers förening, av W. Un. - 188
Sammanträden - 188
    Häfte 17. 26 april 1941 - 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196
Bensin lagringsbehållare av betong: Om försök och praktiska resultat vid undervattenslagring av bensin i betongcisterner, av Tor H. Hagerman - 189, 190
Några data från utförandet av en betongbehållare för lagring av bensin, av Theo B. Höst - 190, 191, 192
Betongbehållare för lagring av bensin, av Hjalmar Granholm - 192
Brobyggnadsprofessuren vid Kungl. tekniska högskolan, va John Björk - 192, 193
    Facit - 193, 194
Guldproduktionen i Afrika - 193
Förbränning utan låga - 193
Buna ersätter stål - 193
Oljeraffineringen revolutioneras - 193
Borrningar efter heta källådror - 193
Nordisk Aluminium A. G. - 193
Brasilianskt stålbolag - 194
Rivningen av New Yorkutställningen - 194
Den tyska konstsilkeindustrien - 194
Rika kvicksilverfyndigheter - 194
Den amerikanska stålindustrien - 194
Kraftverken utbyggas - 194
Världens längsta undervattenstunnel - 194
Fords nya flygmotor - 194
Nytt sprängämne - 194
Blinda bli avsynare - 194
Ny snabbfotograferingsmetod - 194
Kokgas av ved - 194
Luftvidunder till England - 194
Närkesoljan kommer - 194
    Notiser - 194, 195
Cement- och betongutställning i Stockholm - 194
Koppargrafitborstar ej under beslag, av r. - 195
Litteratur: Insänd litteratur - 195
    Tekniska föreningar - 195
Kalmar teknologklubb, av T. B. - 195
Tekniska föreningen i Västerås, av H. S. - 195
Tekniska föreningen i Uppsala - 195
Problemhörnan - 195, 196
Personalnotiser - 196
Sammanträden - 196
    Häfte 18. 3 maj 1941 - 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208
Trådbussen i storstadstrafiken, av Torsten R. Åström - 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203
Sveriges industriförbunds årsmöte - 203, 204, 205
Lärdomshistoria i Sverige, av F. Neumeyer - 205, 206
    Notiser - 206, 207
Radions tekniska och teknisk-vetenskapliga utveckling, av Radiophil - 206, 207
Trafiksäkerhetsfrågan, av r. - 207
Litteratur: Insänd litteratur - 207
    Tekniska föreningar - 207, 208
Svenska teknologföreningen. Extra allmänt sammanträde, av Fmn. - 207, 208
Örebro ingenjörsklubb, av H. S. - 208
Tekniska samfundet, av G. E. M. - 208
Tekniska föreningen i Västerås, av H. S. - 208
Sammanträden - 208
    Häfte 19. 10 maj 1941 - 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216
Arbetsledareinstitutet — ett tioårsjubileum, av Robert Kristensson - 209, 210, 211, 212
Om arbetsglädje, av A. Lg. - 212, 213, 214
E. Paul Wretlind †, av G. Traneus - 214, 215
Från Styrelsens bord - 215
    Notiser - 215
Patentverket 50 år - 215
Problemhörnan - 216
Sammanträden - 216
    Häfte 20. 17 maj 1941 - 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224
Cement och betong 1941. Utställning på Tekniska museet, av E. O. Back - 217
Vad är E-cement? av Moje Bergström - 218, 219
»Det senaste motorbränslet» - 219
Tidskriftsnytt, av Frithiof Holmgren - 220, 221, 222
    Notiser - 222
Inverkan av härdvattnets sammansättning och temperatur på »mjukfläckigheten», av Brt. - 222
Tätare flygturer till Moskva - 222
    Tekniska föreningar - 223
Kronobergs läns tekniska förening, av E. Z. - 223
Lapplands tekniska förening, av Gfm. - 223
Tekniska föreningen i Västerås, av H. S. - 223
Insänt: Vårt samhälles tekniska utbildningsbehov, av Per Frenell och Sten Velander - 223, 224
Sammanträden - 224
    Häfte 21. 24 maj 1941 - 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232
Gårdshusens värde i saneringskvarter, av Nils Hast - 225, 226, 227, 228, 229, 230
Från Styrelsens bord - 230
    Notiser - 230, 231
Cement och Betong 1941, av R. - 230, 231
Litteratur: Insänd litteratur - 231
Problemhörnan - 231, 232
Rättelse - 232
Sammanträden - 232
    Häfte 22. 31 maj 1941 - 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252
Forskarbragd och odlargärning i modern radioteknik, av Erik Löfgren - 233, 234, 235, 236, 237, 238
Bruk och missbruk av telefon, av Håkan Sterky - 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245
Elektronen och elektrotekniken, av Hannes Alfvén - 246, 247, 248, 249
Lennart Hellstedt †, av Sten Westerberg - 250
    Facit - 250
Materialundersökningar i U. S. A. - 250
Fiskumfossen i Norge - 250
En teknisk forskningsanstalt - 250, 251
Världens guldproduktion - 251
Grand Coulee-dammen - 251
En elektrisk båtmotor - 251
Vita väggar i ett rum - 251
Ett elektriskt lok - 251
En stark magnet - 251
Finlands vattenkrafttillgångar - 251
Motorcykelbeståndet - 251
Gengasdrift - 251
Landets första tjäroljefabrik - 251
Bostadsproduktionen - 251
Den svenska skiffern - 251
Skandinaviens största fartygsbygge - 251
Jätteskott - 251
Från cementfronten - 251
    Litteratur - 251, 252
Insänd litteratur - 251, 252
Anmälan: Atomerna — en ny världsbild, av J. Tandberg - 252
    Tekniska föreningar - 252
Örebro ingenjörsklubb, av H. S. - 252
Tekniska föreningen i Kristianstad, av J. S. - 252
Personalnotiser - 252
Sammanträden - 252
    Häfte 23. 7 juni 1941 - 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260
Vägväsendets förstatligande - 253, 254, 255, 256, 257, 258
    Notiser - 258, 259
Den svenska flotationsoljan tillvaratages, av Rolf Steenhoff - 258
Den amerikanska nylonproduktionen - 258, 259
Bygge och bostad - 258
    Litteratur - 259
Anmälan: Livsmedlen i krigseuropa, av r. - 259
Anmälan: Albert Einstein, av r. - 259
Kataloger - 259
    Tekniska föreningar - 260
Svenska konsulterande ingenjörers förening, av Fur. - 260
Insänt: Statsmakterna och den tekniska forskningen - 260
Sammanträden - 260
    Häfte 24. 14 juni 1941 - 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268
Några allmänna spörsmål i samband med avloppsvattenrening, av Gunnar Åkerlindh - 261, 262, 263, 264
»Bevisning genom sakkunnig» i rättstvister, av E. Hubendick - 265, 266, 267
    Notiser - 267
Jätteteleskopet på Mount Palomar - 267
Reseberättelser - 267
    Litteratur - 267
Anmälan: Tekniska museets årsbok Daedalus 1941, av Sw. - 267, 268
Problemhörnan - 268
    Häfte 25. 21 juni 1941 - 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276
Några allmänna synpunkter på världslufttrafiken och de ekonomiska problem, som uppstå i samband därmed, av Carl Florman - 269, 270, 271, 272, 273, 274
    Litteratur - 274, 275
Anmälan: Handledning i industriellt brandskydd, av Åke Nordenfelt - 274, 275
20 000 Schriftquellen zur Eisenbahnkunde, av E. N. - 275
Kataloger - 275
    Tekniska föreningar - 276
Tekniska föreningen i Kristianstad, av J. S. - 276
Tekniska förbundet i Borås, av Nm. - 276
Insänt: »Statsmakterna och den tekniska forskningen», av G. Malm och Chefredaktören - 276
    Häfte 26. 28 juni 1941 - 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284
Diffusion mellan metaller i fast tillstånd, av F. Neumeyer - 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284
    Facit - 284
Belgiens cellulltillverkning - 284
Träförsockringsverk i Schweiz - 284
En ny gasgenerator - 284
Volvofabrik i Helsingfors - 284
Syntetisk borst - 284
Laboratorium för radioakustik - 284
Torvkolbriketter - 284
Olja ur stubbar - 284
Nya Sandöbron - 284
Skifferbrytningen i Närke - 284
    Häfte 27. 5 juli 1941 - 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292
Diffusion mellan metaller i fast tillstånd (forts.), av F. Neumeyer - 285, 286, 287, 288
Tidskriftsnytt, av Frithiof Holmgren - 288, 289, 290, 291
    Litteratur - 291
Anmälan: Världspolitikens dagsfrågor, av Sw. - 291
Kataloger - 291
Problemhörnan - 291, 292
    Häfte 28. 12 juli 1941 - 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300
Det utrikespolitiska kvartalet, av Rütger Essén - 293, 294, 295, 296, 297, 298
Tekniska nomenklaturcentralen TNC, av John Wennerberg - 298, 299
    Notiser - 300
Stockholms nya reningsverk - 300
Aluminium som ersättningsmedel för bleckplåt inom konservindustrien, av Brt. - 300
Litteratur: Insänd litteratur - 300
Personalnotiser - 300
    Häfte 29. 19 juli 1941 - 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308
Cellullen — en revolutionerande textilråvara, av Thorsten Odhe - 301, 302, 303, 304, 305
Elis Mossberg †, av Gustaf Hjertén - 305, 306
Föreläsningskurs i industriell värmeteknik. II. Värmebesparingsåtgärder - 306, 307
    Litteratur - 307
Anmälan: Förenta staternas utrikespolitik, av Sw. - 307
Anmälan: »Omskolning av arbetskraft för verkstadsindustien», av r. - 307
Kataloger - 307
Problemhörnan - 308
    Häfte 30. 26 juli 1941 - 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316
Axel Welin, en ingenjörernas »Grand Old Man», av G. A. Berg - 309, 310, 311
Konstgjorda solförmörkelser, av Sw. - 311, 312, 313
Tidskriftsnytt, av Frithiof Holmgren - 313, 314, 315
Tillämpningen av SMS-standard i praktiken - 315
    Facit - 315, 316
Väldig oljeledning - 315
Märklig godstransport - 316
Jättestor timmerflotte - 316
Textilprofessur önskvärd - 316
Bensinlösa dagar - 316
Värmeackumulering - 316
Elfordon - 316
Slarv med gengasen skall bestraffas - 316
Otäta dörrar och fönster - 316
En riksinsamling - 316
Skinnbildning av målarfärg - 316
Kontroll av förkromning - 316
Fluorescerande biografer - 316
Den amerikanska cellullproduktionen - 316
Kolproduktionen i England - 316
    Litteratur - 316
Anmälan: Anvisningar för yrkesutbildning, av r. - 316
Anmälan: Fagersta stålkurs, av r. - 316
    Häfte 31. 2 aug. 1941 - 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324
En schweizisk industrimans ord till försäljningsingenjörer, av Erik Hallström - 317, 318, 319
Smörjningsrationalisering och smörjmedelsransonering. Några erfarenheter från Höganäsbolaget, av Hans G. Enhus - 319, 320, 321, 322, 323
    Notiser - 323
Föreläsningskurs i industriell värmeteknik - 323
Tekniska högskolans kamratstipendiefond - 323
Staten elektrotekniska fackskola - 323
Automobilindustrikommittén - 323
Varumässan i Leipzig - 323
    Litteratur - 323
Insänd litteratur - 323
Anmälan: Kriget och kulturutvecklingen, av Sw. - 323, 324
Anmälan: Att välja yrke, av r. - 324
    Tekniska föreningar - 324
Tekniska samfundet, av G. E. M. - 324
Problemhörnan - 324
    Häfte 32. 9 aug. 1941 - 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336
Stockholms tunnelbana och förortskommunikationer, av J. Körner - 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334
Kring den nya kristidens problem, av G. Westin Silverstolpe - 335
Finlands metallindustri, av O. T. - 335, 336
    Notiser - 336
Den standardiserade typen moderna spårvagnar - 336
Litteratur: Insänd litteratur - 336
    Häfte 33. 16 aug. 1941 - 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344
Den svenska krishushållningen stabiliseras, av Rudolf Meidner - 337, 338, 339, 340
Kan fett renas? av Nils E. Frykberg - 341, 342
Förenklad medelfelsberäkning, av Per Collinder - 342, 343
    Litteratur - 344
Anmälan: Främre orienten, av Sw. - 344
Kataloger - 344
Rättelse - 344
Problemhörnan - 344
    Häfte 34. 23 aug. 1941 - 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352
Sandöraset, av K. A. W. - 345, 346, 347, 348
Om arbetarskyddsfrågor ur yrkesinspektionens synvinkel, av L. André - 348, 349, 350, 351, 352
    Notiser - 352
Tvättmedels- och textilbesparing, av r. - 352
Självantändning i avfall fårn golvslipningsmaskin, av r. - 352
Brandskyddet inom textilindustrien, av r. - 352
Vår industriella verksamhet, av r. - 352
Sammanträden - 352
    Häfte 35. 30 aug. 1941 - 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372
Sandöraset: Sannolik orsak till Sandöraset, av Carl Forssell - 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359
Sandöraset: Bidrag till kännedomen om deformationer i spikförband, med tillämpning på ställningen för Sandöbron, av E. Nelander och J. Osterman - 359, 360, 361, 362
Sandöraset: Säkerheterna mot sidoknäckning vid Sandöbroställningen, av Ivar Häggbom - 363, 364, 365
Sandöraset: Om knäckning av en sträva som är sammansatt av ett flertal längsgående element, av Ivar Häggbom - 365, 366, 367, 368
Några synpunkter på Sandöraset, av Karl Ljungberg - 368, 369, 370
    Facit - 370, 371
Hastighetsbegränsning - 370
Skogsbrandskyddet - 370, 371
Anslaget till brobyggnader - 371
Efterfrågan på gasbetong - 371
Världens största gengasbuss - 371
Fords nya 12-cylindriga flygmotor - 371
USA inför stålkontroll - 371
Segel- och modellflyget - 371
Norrländsk sulfatmassa — sydsvenskt papper - 371
Skeppsbyggnadsindustrien i USA - 371
Svinesundsbron - 371
Fordbolaget tillverkar elbilar - 371
Järnvägselektrifieringen - 371
Världens längsta kloaktunnel - 371
Tekniska högskolans styrelse - 371
    Notiser - 371
Svenska teknologföreningens höstmöte - 371
Problemhörnan - 371, 372
Sammanträden - 372
    Häfte 36. 6 sept. 1941 - 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380
Sveriges ullförsörjning och förutsättningar för fåravel, av Lennart Wålstedt - 373, 374, 375, 376, 377, 378
Industriell värmeteknik. En redogörelse för Beredskapskommitténs andra föreläsningskurs, av Rolf Steenhoff - 378, 379
    Notiser - 379
Tekniska högskolans studentkår - 379
Insänt: Konstgjorda solförmörkelser, av Erik Aug. Forsberg - 379
Sammanträden - 379, 380
Program för Svenska teknologföreningens höstmöte i Göteborg den 20 sept. 1941 - 380
    Häfte 37. 13 sept. 1941 - 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388
Lufttemperatur och värmestrålning vid »behaglig rumstemperatur», av C. H. Johansson och B. Andersson - 381, 382, 383, 384
Meddelande med anledning av lag om tillsyn å radiologiskt arbete m. m. - 385
    Notiser - 385
Ökad produktionsförmåga hos snabbstålen, av Brt. - 385, 386
Forskningsinstitut doneras - 386
Gengas- och karbidbåtar - 386
Litteratur: Insänd litteratur - 386
Insänt: Medelräntefoten å svenska statens obligationer under 1900-talet, av Einar Nordendahl - 386, 387
Personalnotiser - 387
Problemhörnan - 387
Sammanträden - 387, 388
Program för Svenska teknologföreningens höstmöte i Göteborg den 20 sept. 1941 - 388
    Häfte 38. 20 sept. 1941 - 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396
Flottans fartygsanskaffningar och nykonstruktioner av fartyg, av Einar Wikander - 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395
Bestämning av tyngdpunkten i fyrhörningar, av Bertil G:son Malmberg - 395, 396
    Tekniska föreningar - 396
Svenska teknologföreningen. Extra allmänt sammanträde, av Fmn. - 396
Sammanträden - 396
    Häfte 39. 27 sept. 1941 - 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404
Kungl. Väg- och vattenbyggnadsstyrelsens 100-årsjubileum. Högtidstal, av A. Valsinger - 397, 398, 399, 400, 401, 402
Svenska teknologföreningens höstmöte i Göteborg och Trollhättan, av Fmn. - 402, 403
    Notiser - 403, 404
Vid Svenska teknologföreningens höstmöte - 403
Patenteverket femtio år - 403, 404
Industriell värmeteknik - 404
En sönderblåst bro, av R. - 404
    Facit - 404
Ny cellullfabrik - 404
Metanbussen kommer - 404
Danska vindkraftverk - 404
Sammanträden - 404
    Häfte 40. 4 okt. 1941 - 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412
Illis quorum åt Axel F. Enström, av W. Borgquist - 405
Carl Forssell 60 år, av K. A. W. - 406
Företagsledarens synpunkter på arbetarskyddsfrågan, av Wilh. Ekman - 406, 407, 408
Tidskriftsnytt, av Frithiof Holmgren - 408, 409, 410
TNC, av J. W. - 410
    Notiser - 411
Kurs i yrkesvägledning - 411
Mästarkurs i golvbeläggningsteknik - 411
En ingenjörsfirma jubilerar - 411
Elektrifieringen slår alla rekord - 411
Cykeltillverkningen - 411
Problemhörnan - 411, 412
Sammanträden - 412
    Häfte 41. 11 okt. 1941 - 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420
Det utrikespolitiska kvartalet, av Rütger Essén - 413, 414, 415, 416, 417
Något om räknestickans noggrannhet, av Arendt Ångström - 417, 418, 419
    Notiser - 419
Telefonautomatiseringen passerar milstolpe - 419
Löpkranar av aluminium - 419
Apatit från Malmberget - 419
Antalet ryska tidningar - 419
Kolahalvöns mineraltillgångar - 419
Fuktigheten i skyddsrummen bekämpas - 419
    Litteratur - 419, 420
Insänd litteratur - 419
Anmälan: Finlands andra blå-vita bok, av Sw. - 420
Kataloger - 420
    Tekniska föreningar - 420
Tekniska föreningen i Västerås, av H. S. - 420
Sammanträden - 420
    Häfte 42. 18 okt. 1941 - 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432
Hur många flygplan, när? - 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429
Från styrelsens bord - 429
TNC, av J. W: - 430
    Tekniska föreningar - 430
Sveriges tekniska föreningars samarbetsdelegation, av Fmn. - 430, 431
Svenska ingenjörssällskapet i Storbritannien - 431
Problemhörnan - 431, 432
Personalnotiser - 432
Sammanträden - 432
    Häfte 43. 25 okt. 1941 - 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440
Ingeniörsvetenskapsakademiens högtidssammankomst - 433, 434
Explosion av en s. k. »lätt» gasbehållare, av J. Welin-Berger - 434, 435, 436
Flottans fartygstyper, av G. K. - 436, 437
En ny ångmotor, av Karl A Wessblad - 437, 438
M:s gengasdagar, av R. - 438, 439
Till förekommande av sprängningsolyckor - 439
    Notiser - 439
Bombskador på telefon, av sah. - 439, 440
Standardisering av byggnadspapp och vedtäckningspapper - 440
    Tekniska föreningar - 440
Svenska teknologföreningen. Ordinarie allmänt sammanträde, av Fmn. - 440
Sammanträden - 440
    Häfte 44. 1 nov. 1941 - 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452
Teknisk forskning 1941 i huvuddrag, av Axel F. Enström - 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447
Gottfried Berg †, av K. A. W. - 447
Cementfabriken i Köping, av Sw. - 447, 448, 449
Från styrelsens bord - 449
    Facit - 449, 450
Nytt svenskt kolgruveschakt - 449
Telefonanläggning för ultrakorta vågor - 449, 450
Flygtekniska försöksanstalten är nu färdig - 450
Ny råvarukälla för kraftfoder - 450
Torvens biprodukter - 450
Nykonstruerad ljuddämpare - 450
Kraftig atomkanon - 450
Ny Lappmarksindustri - 450
Stor klaffbro i USA - 450
Trä formas i formar - 450
Boliden bygger blyverk - 450
Järnhalten i malm bestämmes genom röntgen - 450
Mäktiga strålkastare - 450
TNC, av J. W. - 450, 451
    Litteratur - 451
Anmälan: Bromsning av automobiler och järnvägståg, av Nils Looström - 451
Kataloger - 451
Problemhörnan - 451, 452
Sammanträden - 452
    Häfte 45. 8 nov. 1941 - 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460
Den högre tekniska undervisningen - 453, 454, 455, 456, 457
Raffinering av kopparskrot, av Folke Petrén - 457, 458, 459
    Tekniska föreningar - 459, 460
Svenska teknologföreningen. Besöket vid Flygtekniska försöksanstalten, av Fmn. - 459
Avdelningen för Industriell ekonomi och organisation, av —c. - 459, 460
Rättelse - 460
Sammanträden - 460
    Häfte 46. 15 nov. 1941 - 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472
Den tekniska forskningens organisation inom IVA, av Edy Velander - 461, 462, 463, 464, 465, 466
Föreläsningskurs i smörjningsteknik och smörjmedelsbesparing - 466, 467
TNC, av J. W. - 467
    Notiser - 467
Finländska barn till Sverige, av Fmn. - 467
Tyngdpunktsbestämning av månghörningar - 467
    Litteratur - 468, 469
Anmälan: Stålaluminiumlinors mekaniska beräkning, av Gustav Nilson - 468
Anmälan: Atomerna i arbete, den skapande fysikens värld, av A. Lenning - 468
Anmälan: Världspolitiska dagsfrågor, av Sw - 468, 469
ANmälan: Svenskt inköpsregister, av r. - 469
    Tekniska föreningar - 469, 470
Svenska teknologföreningen. Extra stämma, av Fmn. - 469
Tekniska föreningen i Hälsingborg, av G. F. - 469, 470
Tekniska föreningen i Gävle, av T. L. - 470
Insänt: Flottans fartygstyper, av Nils Ahlberg - 470, 471
Problemhörnan - 471, 472
Sammanträden - 472
    Häfte 47. 22 nov. 1941 - 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480
Flottans fartygstyper, av Ragnar Liljeblad - 473, 474, 475
Statens hantverksinstitutet invigt, av Efraim Lundmark - 475, 476
Arosmässan, av Sw. - 477, 478
Den högre tekniska undervisningen - 478, 479
Etthundra år och femtio - 479
    A.-b. Götaverken, av ex. - 479
    A.-b. Scania-Vabis, av K. A. W. - 479
Teknisk tidskrifts affärer, av Chefredaktören - 479, 480
Sammanträden - 480
    Häfte 48. 29 nov. 1941 Skyddet för sjömännens liv - 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508
Skyddet för sjömännens liv, av Bo Bergström - 481, 482, 483, 484, 485
Livräddningsanordningar ombord å handelsfartyg, av Hjalmar Sjöholm - 486, 487, 488, 489, 490
Problemet livbåten och dess utsättning, av Axel Welin - 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498
En brist — och ett välkommet initiativ, av Ture Rinman - 498, 499, 500
Tekniska säkerhetsanordningar å handelsfartyg i krigstider, av E. Th. Christiansson - 501, 502, 503
SIS standardisering, av Folke Lindgren - 503, 504
    Facit - 504, 505
»Ledade» spårvagnar - 504
USA får världens största tankbåtsflotta - 504
Sveriges största industrilaboratorium - 504
Olja utvinnes direkt ur skifferberg - 504
Elförbrukningen når rekordsiffror - 504
Den amerikanska industriens effektbehov - 504
Aluminiumindustrien blomstrar - 504, 505
Tillverkningen av svensk silkemassa ökas - 505
Den nya Sandöbron - 505
Litteratur: Kataloger - 505
    Tekniska föreningar - 505, 506, 507
Svenska teknologföreningen. Ordinarie stämma, av Fmn. - 505, 506
Svenska ingenjörssällskapet i Storbritannien - 506, 507
Elektriska klubben, av E. W. - 507
Problemhörnan - 507, 508
Personalnotiser - 508
Sammanträden - 508
    Häfte 49. 6 dec. 1941 - 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524
Patent- och registreringsverket femtio år, av Nils E. Avelius - 509, 510, 511, 512
Till Patentverkets 50 år, en återblick av Henrik Gustaf Tisell - 512, 513, 514, 515
Uppfinnareverksamheten 1920—1939, av Henrik Gustaf Tisell - 515, 516, 517, 518, 519, 520
Perspektivfönstret exploateras, av K. A. W. - 521
TNC, av J. W. - 521
    Notiser - 521, 522
Säregen belysningsanordning - 521
Svenska regulatorer till finska nickelgruvor, av r. - 521, 522
Varningsskylt av ny typ i U. S. A., av V. R. - 522
Insänt: Tunnelbanebygget i verklighetens beylsning, av Birger Hammarén - 522, 523, 524
Sammanträden - 524
    Häfte 50. 13 dec. 1941 - 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540
Behåll Din bit...., av K. A. W. - 525
Jämförande undersökningar av s. k. kamjärn och rundjärn av högvärdigt stål, av Nils Tengvik - 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533
Röster om teknologie licentiatexamen, av Wilh. Palmaer - 534, 535
Beredskapskommitténs smörjmedelskurs, av Rolf Steenhoff - 535, 536
Carl Sahlin 80 år, av T. A. - 536
    Notiser - 536, 537
Forskningsinstitut - 536
Bankdirektör J. H. Palmes fond för ekonomisk upplysning och ekonomisk forskning - 536
Ny smörjoljerenare för sjöångmaskiner - 537
Gummikonsumtionen i Förenta staterna - 537
Ukraina, järnlandet - 537
Tidningspapper — byggnadsmaterial - 537
Skördegarn av papper - 537
Falsterbokanalen - 537
Kraftförsörjningen ökas - 537
    Litteratur - 537, 538
Anmälan: Regneteknik, av J. Tandberg - 537, 538
Kataloger, av K. A. W. - 538
    Tekniska föreningar - 538, 539
Skånska ingenjörsklubben, av O. W. - 538, 539
Örebro ingenjörsklubb, av H. S. - 539
Kalmar teknologklubb, av T. B. - 539
Tekniska föreningen i Eskilstuna, av E. H. - 539
Insänt: Tunnelbanebygget i verklighetens belysning, av J. Körner - 539, 540
Problemhörnan - 540
Sammanträden - 540
    Häfte 51. 20 dec. 1941 - 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548
Till frågan om planläggningen av Norrbottens järnverk, av N. Danielsen - 541, 542, 543, 544
En fackavdelning för Grafisk teknik vid K. T. H.? - 544
Svetskommissionen 10 år, av Hn. - 544, 545, 546
Från styrelsens bord - 546
TNC, av J. W. - 547
    Notiser - 547
Professuren i teknisk hydromekanik - 547
    Tekniska föreningar - 547
Svenska teknologföreningen. Avdelningen för Industriell ekonomi och organisation, av G. I. - 547
Skånska ingenjörsklubben, av O. W. - 547, 548
Örebro ingenjörsklubb, av H. S. - 548
Lapplands tekniska förening, av Gfm. - 548
Tekniska förbundet i Borås, av Nm. - 548
    Häfte 52. 27 dec. 1941 - 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556
Hårdmetalltillverkningens utveckling, av H. Wolff - 549, 550, 551
Tidskriftsnytt, av Frithiof Holmgren - 551, 552, 553, 554
    Notiser - 554
1942 års amerikanska bilmodell, av R. - 554
    Facit - 554, 555
Tillverkningen av ellampor i USA - 554
Italiens elproduktion - 554
Antalet eldrivna bilar - 554
Kontroll av färger - 554, 555
Kinas kol- och malmtillgångar - 555
Cellfoderfabrik i Norrköping - 555
Snabbt fabriksbygge - 555
Rörliga trafikledare - 555
    Litteratur - 555
Insänd litteratur - 555
Anmälan: Arbetsplatsens skyddsfrågor, av r. - 555
Problemhörnan - 555, 556
Sammanträden - 556

Project Runeberg, Tue Apr 20 00:25:25 2021 (aronsson) (diff) (history) (download) Next >>
http://runeberg.org/tektid/1941a/

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free