- Project Runeberg -  Svensk-tyskt konstruktionslexikon för temaskrifning och korrespondens
(1901) [MARC] Author: Carl Gustaf Morén With: Johannes Weijgardus Bruinier, Arwid Johannson - Tema: Dictionaries
Titel och innehåll | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

SVENSK-TYSKT KONSTRUKTIONSLEXIKON

FÖR TEMASKRIFNING OCH KORRESPONDENS UNDER MEDVERKAN AF
ARW. JOHANNSON
f. d. lektor i tyska språket vid
Upsala universitet
J. W. BRUINIER
Privatdocent vid universitetet i
Greifswald.
UTARBETADT AF C. G. MORÉN. STOCKHOLM FR. SKOGLUNDS FÖRLAG. (SEELIG & C:nis FÖRLAGSFIRMA.) NORRKÖPING 1901 JOHAN JÖNSONS BOKTRYCKERIAKTIEBOLAG (f. d. M. W. Wallberg & C:o Boktryckeri.)

Förord till den elektroniska utgåvan

När denna ordbok utkom 1901 och recenserades i Pedagogisk tidskrift i början av 1902, såg sig Arwid Johannson föranlåten att dementera sin medverkan. Boken digitaliserades i september 2007 av Google hos University of California. Den har gjorts tillgänglig via Internet Archive, varifrån den kopierades till Projekt Runeberg i augusti 2013. OCR-tolkningen är vår egen. Sidorna 326 och 327 saknas i Googles digitalisering och texten är oläsbar på några andra sidor. Men de flesta sidor är fullt läsbara.

Några år senare utkom andra upplagan av ett Tyskt konstruktions-lexikon (1905), som vi har digitaliserat.

Projekt Runeberg tillgängliggör sådana här ordlistor under antagandet att de inte omfattas av upphovsrätt i 70 år, utan enbart av katalogskydd i 15 år.

This volume was scanned by Google Book Search, from where the scanned images were copied to Project Runeberg. We very much appreciate that they have made this possible and want to encourage other digital library projects to follow their example. Read more about Project Runeberg's image sources.


The above contents can be inspected in scanned images: titelsida, titelbladets baksida

Korrstapel / Proof bar for this volume

Innehåll / Table of Contents


Titel och innehåll - titelsida, titelbladets baksida
Förord - iii, iv
Svensk-tyskt konstruktionslexikon - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404
    abonnera ... - 1
    afböja ... - 2
    afgå ... - 3
    afliden ... - 4
    afprofva ... - 5
    afsikt ... - 6
    afslå ... - 7
    afstänga ... - 8
    afteckna ... - 9
    afvara ... - 10
    aktning ... - 11
    allesammans ... - 12
    alstra ... - 13
    andtruten ... - 14
    ankare ... - 15
    anmärka ... - 16
    anropa ... - 17
    anspela ... - 18
    anställande ... - 19
    antagande ... - 20
    användande ... - 21
    arbete ... - 22
    armod ... - 23
    backe ... - 24
    bane ... - 25
    bedraga ... - 26
    befatta ... - 27
    befästa ... - 28
    begynna ... - 29
    behaglig ... - 30
    behörig ... - 31
    bekväm ... - 32
    belamra ... - 33
    bemedla ... - 34
    benägenhet ... - 35
    beräkna ... - 36
    beröra ... - 37
    beslag ... - 38
    bestånd ... - 39
    bestämmelse ... - 40
    besvärlig ... - 41
    bete ... - 42
    betydenhet ... - 43
    bevare ... - 44
    bevågen ... - 45
    bildning ... - 46
    bitande ... - 47
    bjudning ... - 48
    blid ... - 49
    bloda ... - 50
    blygsam ... - 51
    bläcka ... - 52
    boja ... - 53
    bosätta ... - 54
    brefväxla ... - 55
    bristfällig ... - 56
    brydd ... - 57
    brådskande ... - 58
    brännande ... - 59
    bullersam ... - 60
    båda ... - 61
    bärga ... - 62
    bättring ... - 63
    bördig ... - 64
    böta ... - 65
    dagas ... - 66
    datera ... - 67
    dels ... - 68
    din ... - 69
    dop ... - 70
    draga ... - 71
    dressera ... - 72
    dryfta ... - 73
    duell ... - 74
    dyka ... - 75
    dö ... - 76
    döma ... - 77
    efterlefva ... - 78
    eller ... - 79
    endräkt ... - 80
    enstaka ... - 81
    erhålla ... - 82
    fabel ... - 83
    fallen ... - 84
    fara ... - 85
    fartyg ... - 86
    fattig ... - 87
    fira ... - 88
    flitig ... - 89
    flykt ... - 90
    flytta ... - 91
    fordra ... - 92
    fortfarande ... - 93
    framkomst ... - 94
    freda ... - 95
    frukostera ... - 96
    frånfälle ... - 97
    fullborda ... - 98
    fynd ... - 99
    fåfäng ... - 100
    färg ... - 101
    följa ... - 102
    följe ... - 103
    föra ... - 104
    förargelse ... - 105
    förbittring ... - 106
    fördela ... - 107
    förebud ... - 108
    förena ... - 109
    företräda ... - 110
    förflyta ... - 111
    förgäta ... - 112
    förhärskande ... - 113
    förkrossa ... - 114
    förlusta ... - 115
    förmån ... - 116
    förra ... - 117
    förskottera ... - 118
    försofva ... - 119
    försumlig ... - 120
    försöka ... - 121
    förtreta ... - 122
    förunna ... - 123
    förvirring ... - 124
    förväxla ... - 125
    galopp ... - 126
    genomborra ... - 127
    giftig ... - 128
    gifvas ... - 129
    glimma ... - 130
    glömsk ... - 131
    godhet ... - 132
    grann ... - 133
    grund ... - 134
    gränsa ... - 135
    gå ... - 136
    gå ... - 137
    gå ... - 138
    gång ... - 139
    gäst ... - 140
    göra ... - 141
    hafva ... - 142
    hand ... - 143
    handskas ... - 144
    helhet ... - 145
    hemgift ... - 146
    himmel ... - 147
    hitkomst ... - 148
    hjälpsam ... - 149
    hoppas ... - 150
    hundratals ... - 151
    hvartill ... - 152
    håll ... - 153
    håna ... - 154
    hälsa ... - 155
    hända ... - 156
    hängifva ... - 157
    härja ... - 158
    högmodas ... - 159
    höra ... - 160
    iakttagelse ... - 161
    inblick ... - 162
    ingång ... - 163
    innebära ... - 164
    instifta ... - 165
    inträda ... - 166
    jubla ... - 167
    jämvikt ... - 168
    kallna ... - 169
    kikna ... - 170
    klargöra ... - 171
    kloster ... - 172
    knacka ... - 173
    komma ... - 174
    komma ... - 175
    komma ... - 176
    konkurrera ... - 177
    kostnad ... - 178
    krus ... - 179
    kräkas ... - 180
    kur ... - 181
    kyrkogård ... - 182
    kännbar ... - 183
    köra ... - 184
    laga ... - 185
    lapp ... - 186
    ledas ... - 187
    lefve ... - 188
    lik ... - 189
    liknande ... - 190
    lof ... - 191
    lugna ... - 192
    lyckas ... - 193
    lysa ... - 194
    lång ... - 195
    låta ... - 196
    lägga ... - 197
    läglig ... - 198
    lämplig ... - 199
    längtan ... - 200
    läska ... - 201
    lönande ... - 202
    maklighet ... - 203
    mata ... - 204
    medfödd ... - 205
    mena ... - 206
    mild ... - 207
    minut ... - 208
    misstanke ... - 209
    modfälld ... - 210
    motstånd ... - 211
    myckenhet ... - 212
    månad ... - 213
    måtta ... - 214
    möderne ... - 215
    möta ... - 216
    nappa ... - 217
    nedanför ... - 218
    neka ... - 219
    noggrann ... - 220
    nyttig ... - 221
    några ... - 222
    närvaro ... - 223
    nöta ... - 224
    obesvärad ... - 225
    ohejdadt ... - 226
    omgifning ... - 227
    omsvep ... - 228
    onsdag ... - 229
    ordspråk ... - 230
    orättvis ... - 231
    otur ... - 232
    ovänlig ... - 233
    passande ... - 234
    pik ... - 235
    platt ... - 236
    postanvisning ... - 237
    prisa ... - 238
    proviantera ... - 239
    påbjuda ... - 240
    rada ... - 241
    rask ... - 242
    reglera ... - 243
    repa ... - 244
    respektera ... - 245
    ridt ... - 246
    riktning ... - 247
    ris ... - 248
    roder ... - 249
    rum ... - 250
    ruska ... - 251
    rykta ... - 252
    ryta ... - 253
    rådbråka ... - 254
    räcka ... - 255
    rädda ... - 256
    räkning ... - 257
    rätta ... - 258
    röra ... - 259
    röst ... - 260
    salut ... - 261
    sams ... - 262
    se ... - 263
    sed ... - 264
    senare ... - 265
    simma ... - 266
    sjuk ... - 267
    själ ... - 268
    skaffa ... - 269
    skamfläck ... - 270
    skicka ... - 271
    skildra ... - 272
    skipa ... - 273
    skjutsa ... - 274
    skotthåll ... - 275
    skrik ... - 276
    skugga ... - 277
    skyddsmedel ... - 278
    skyndsam ... - 279
    skära ... - 280
    slagfält ... - 281
    slita ... - 282
    sluta ... - 283
    slå ... - 284
    slå ... - 285
    släktskap ... - 286
    släptåg ... - 287
    smida ... - 288
    smärta ... - 289
    snufva ... - 290
    sommar ... - 291
    sortera ... - 292
    spela ... - 293
    splittra(s) ... - 294
    springa ... - 295
    spruta ... - 296
    späcka ... - 297
    stadd ... - 298
    stapel ... - 299
    stel ... - 300
    stiga ... - 301
    stilig ... - 302
    storm ... - 303
    strykande ... - 304
    sträng(t) ... - 305
    styf ... - 306
    stå ... - 307
    ställa ... - 308
    ställning ... - 309
    störa ... - 310
    suck ... - 311
    svartna ... - 312
    svårighet ... - 313
    sydost ... - 314
    synnerligast ... - 315
    sådan ... - 316
    sägen ... - 317
    sända ... - 318
    sätta ... - 319
    sätta ... - 320
    söla ... - 321
    tag ... - 322
    taga ... - 323
    tak ... - 324
    talan ... - 325
    ... - 326
    ... - 327
    tillaga ... - 328
    tillfredsställd ... - 329
    tillgrepp ... - 330
    tillkämpa sig ... - 331
    tillskrifva ... - 332
    tillvita ... - 333
    tindra ... - 334
    tjänst ... - 335
    torr ... - 336
    transport ... - 337
    trogen ... - 338
    tryckande ... - 339
    träffande ... - 340
    tröst ... - 341
    tura ... - 342
    tvista ... - 343
    tycke ... - 344
    tysta ... - 345
    täcka ... - 346
    tänkbar ... - 347
    undan ... - 348
    underhjälpa ... - 349
    underrättelse ... - 350
    undskylla sig ... - 351
    uppe ... - 352
    uppgifva ... - 353
    upplåta ... - 354
    uppror ... - 355
    uppsägning ... - 356
    urval ... - 357
    utdrag ... - 358
    utgrunda ... - 359
    utifrån ... - 360
    utmed ... - 361
    utomlands ... - 362
    utröna ... - 363
    utsmycka ... - 364
    utöfver ... - 365
    vakta ... - 366
    vanmakt ... - 367
    varande ... - 368
    vederfaras ... - 369
    verkställa ... - 370
    vida ... - 371
    vig ... - 372
    viktig ... - 373
    villrådig ... - 374
    visa ... - 375
    visst ... - 376
    vräka ... - 377
    vår ... - 378
    väga ... - 379
    välbehag ... - 380
    vältra ... - 381
    vändning ... - 382
    väpna ... - 383
    värdes ... - 384
    väster ... - 385
    växling ... - 386
    yrka ... - 387
    å ... - 388
    åligga ... - 389
    åsamka ... - 390
    återfalla ... - 391
    återspegla ... - 392
    åtlöje ... - 393
    äkta ... - 394
    ända ... - 395
    äntra ... - 396
    ödelägga ... - 397
    öfverenskomma ... - 398
    öfvergjuta ... - 399
    öfverlägsenhet ... - 400
    öfverskott ... - 401
    öfvervinna ... - 402
    öknamn ... - 403
    öster ... - 404

Project Runeberg, Wed Aug 14 02:09:02 2013 (aronsson) (diff) (history) (download) Next >>
http://runeberg.org/svdekons/

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free