- Project Runeberg -  Teknisk Tidskrift /
1936. Allmänna avdelningen

(1871-1962)
Titel och innehåll | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

TEKNISK TIDSKRIFT

1936
SEXTIOSJÄTTE ÅRGÅNGEN

UTGIVEN AV
SVENSKA TEKNOLOGFÖRENINGEN

HUVUDREDAKTÖR:
KARL A. WESSBLAD

NORRKÖPING 1936
NORRKÖPINGS TIDNINGARS AKTIEBOLAG


Förord till den elektroniska utgåvan

Detta är allmänna avdelningen för 1936. Se vårt förord till hela tidskriften.


The above contents can be inspected in scanned images: titelsida

Korrstapel / Proof bar for this volume

Innehåll / Table of Contents


Titel och innehåll - titelsida
    Innehållsförteckning - ii
Sakregister - ii, iii, iv, v, vi, vii, viii, ix
Författareregister - ix, x
Innehållsförteckning till festskriften - x
    Häfte 1. 4 jan. 1936 - 1
En ny årgång - 1
Det utrikespolitiska kvartalet. Av Rütger Essén - 2, 3, 4, 5, 6
Pumpverket under Karl XII:s torg - 6, 7, 8
Notiser - 8, 9, 10
Sammanträden - 10
    Häfte 2. 11 jan. 1936 - 11
Begreppet strömlinjeform ur teknisk synpunkt, av civilingenjör Sten Luthander - 11, 12, 13, 14
Svenska teknologföreningen under år 1935 - 15, 16
Bättre tider för pappersvalutaländerna — dåliga i guldländerna - 16, 17, 18, 19, 20
Notiser - 20, 21, 22
Litteratur - 22, 23
Tekniska föreningar - 23, 24
Sammanträden - 24
    Häfte 3. 18 jan. 1936 - 25
Ett tvåhundraårsminne - 25, 26
Till den vetenskapliga litteraturens produktionsproblem, av bibliotekarie Carl Björkbom - 27, 28
Kolmarknaden - 28, 29, 30, 31, 32
Karl-August Wallroth † - 32
Notiser - 32, 33, 34
Sammanträden - 34
Insänt - 34
    Häfte 4. 25 jan. 1936 - 35
Docent- och forskningsstipendier vid Tekniska högskolan, av docenten, tekn. dr John-Erik Ekström - 35, 36, 37, 38, 39, 40
Notiser - 40, 41, 42
Litteratur - 42
Personalnotiser - 42
Sammanträden - 42
    Häfte 5. 1 febr. 1936 - 43
Tekniken inför årets riksdag - 43, 44, 45
Beskattningsavdrag för facklitteratur, av notarien Kjell Fredén - 45, 46
Ekonomisk översikt - 46, 47
Notiser - 47, 48, 49
Litteratur - 49
Tekniska föreningar - 50
Sammanträden - 50
    Häfte 6. 8 febr. 1936 - 51
Svetsade stålkonstruktioner vid de tyska statsbanorna, av diplomingenjör John A. Swedberg - 51, 52, 53, 54, 55
"Gallimatias" - 55, 56
Notiser - 56, 57
Tekniska föreningar - 57, 58
Personalnotiser - 58
Sammanträden - 58
    Häfte 7. 15 febr. 1936 - 59
Ingenjören och försvaret - 59
Chalmersutredningen - 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66
Förenings- och förhandlingsrätt - 66, 67
Den tekniska nomenklaturen - 67, 68
Notiser - 68, 69, 70
Litteratur - 70
Insänt - 70
Sammanträden - 70
    Häfte 8. 22 febr. 1936 - 71
Tekniska nomenklaturfrågor, av tekn. dr John Wennerberg - 71, 72, 73
Elektronmikroskopet - 73, 74, 75
Brinell-medaljen - 75
Notiser - 76, 77
Litteratur - 77, 78
Insänt - 78
Sammanträden - 78
    Häfte 9. 29 febr. 1936 - 79
Ingenjören i försvarets tjänst — i fred som i krig, av civilingenjör Carl S:son Schmidt - 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87
Notiser - 87, 88, 89
Litteratur - 89
Tekniska föreningar - 89, 90
Sammanträden - 90
    Häfte 10. 7 mars 1936 - 91
Energilagstiftning. Ett referat av den tyska lagen, av Erik Upmark - 91, 92
Ingenjören och försvaret - 92, 93, 94, 95
Svenska industriens praktiknämnd - 95, 96, 97
Notiser - 97, 98, 99
Litteratur - 100
Tekniska föreningar - 100, 101
Insänt - 101, 102
Sammanträden - 102
    Häfte 11. 14 mars 1936 - 103
Svenska Diamantbergborrningsaktiebolaget 50 år - 103, 104, 105
Den högre tekniska utbildningens organisation, av myntdirektör Alf Grabe - 106, 107, 108, 109
Ingenjören och försvaret, diskussion - 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117
Ekonomisk öveisikt - 117, 118
Notiser - 118, 119, 120
Tekniska föreningar - 120
Sammanträden - 120
    Häfte 12. 21 mars 1936 - 121
Blåsverkan vid bågsvetsning, av civilingenjör Dag Du Rietz - 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127
Moderna gassvetsningsmetoder, av ingenjör Bo Gorthon - 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135
Notiser - 136, 137
Litteratur - 137, 138, 139
Tekniska föreningar - 139
Insänt - 139, 140
Sammanträden - 140
    Häfte 13. 28 mars 1936 - 141
De intellektuella yrkenas rekrytering - 141, 142, 143
Rebelliska nomenklatursynpunkter - 143, 144
Ledningen av försvarsväsendets byggnads- och fastighetsförvaltning - 144, 145, 146, 147
Notiser - 147
Litteratur - 147, 148
Tekniska föreningar - 148
Sammanträden - 148
    Häfte 14. 4 april 1936 - 149
Det utrikespolitiska kvartalet. Av Rütger Essén - 149, 150, 151, 152, 153
Tidsackord eller penningackord, dr-ing. G. Peiseler - 153, 154, 155
Notiser - 155, 156, 157
Litteratur - 157, 158
Tekniska föreningar - 158, 159, 160
Personalnotiser - 160
Sammanträden - 160
    Häfte 15. 11 april 1936 - 161
Hälsovådliga byggnadsmaterial, av arkitekt Birger Hammarén - 161, 162, 163
Den högre tekniska utbildningens organisation, diskussionsreferat - 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169
Svenska teknologföreningens jubileumsmöte - 169, 170
Notiser - 170, 171
Litteratur - 171, 172
Sammanträden - 172
    Häfte 16. 18 april 1936 - 173
Valfångst, av ingenjör Axel Norling - 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180
Ekonomisk översikt - 181, 182
Notiser - 182, 183
Sammanträden - 183, 184
    Häfte 17. 25 april 1936 - 185
En olycklig proposition - 185, 186, 187
Träbearbetningsmaskiner - 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197
Svenska teknologföreningens Polhems-pristävlan 1935 - 198, 199
Ett handslag över Öresund - 199, 200
Notiser - 200, 201
Sammanträden - 201, 202
    Häfte 18. 2 maj 1936 - 203
Om erhållande av vatten genom borrning i fast berg, av Gustaf T. Troedsson - 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214
Bernhard Wuolle 60 år - 214, 215
P. G. Hörnell 60 år - 215, 216
Textilinstitutet i Borås invigt - 216, 217
Notiser - 217
Tekniska föreningar - 217, 218
Sammanträden - 218
    Häfte 19. 9 maj 1936 - 219
Den industriella beredskapen, av överste S. Thorén - 219, 220, 221
Om erhållande av vatten genom borrning i fast berg - 221, 222, 223, 224, 225
Notiser - 226, 227
Litteratur - 227, 228
Tekniska föreningar - 228
Insänt - 229
Sammanträden - 229, 230
    Häfte 20. 16 maj 1936 - 231
Stockholms flygplats, av civilingenjör Törd Ångström - 231, 232, 233, 234, 235, 236
Tekniska synpunkter på svenska flygvapnets utveckling, av civilingenjör Bo Lundberg - 236, 237, 238, 239, 240
Ekonomisk översikt - 240, 241
Om erhållande av vatten genom borrning i fast berg - 241, 242
Notiser - 242
Sammanträden - 242
    Häfte 21. 23 maj 1936 - 243
Träbearbetningsmaskiner - 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252
"Bokföring på, matematiska" - 253
Notiser - 253, 254
Sammanträden - 254
    Häfte 22. 30 maj 1936 - 255
Årsmötet 1936 - 255, 256
Ingenjören och samhället, av direktör Gustaf Söderlund - 257, 258, 259, 260
Teknisk-vetenskaplig litteraturupplysning - 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266
Notiser - 266
Insänt - 266
Personalnotiser - 266
Sammanträden - 266
    Häfte 23. 6 juni 1936 - 267
Sjuttiofemårsjubileet - 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284
Teknologföreningens kamratfest - 284, 285, 286, 287
Damernas "årsmöte" - 287, 288
Notiser - 289, 290
Sammanträden - 290
    Häfte 24. 13 juni 1936 - 291
Träbearbetningsmaskiner - 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300
Notiser - 300, 301
Tekniska föreningar - 301, 302
    Häfte 25. 20 juni 1936 - 303
Den högre tekniska utbildningen, av kommerserådet Axel F. Enström - 303, 304
Den högre tekniska undervisningen och nutidsläget - 304, 305, 306
Nya arbetsområden för ingenjörer, av civilingenjör Sven Nerell - 307
Ekonomisk översikt - 308, 309
Notiser - 309, 310
Litteratur - 310
Tekniska föreningar - 310
    Häfte 26. 27 juni 1936 - 311
Tankar om bokslut - 311, 312
Träbearbetningsmaskiner - 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321
Notiser - 321
Litteratur - 322
    Häfte 27. 4 juli 1936 - 323
Det utrikespolitiska kvartalet, av Rütger Essén - 323, 324, 325, 326
Transport av livsmedel i kylkantiner, av ingenjör A. Lilliendahl - 326, 327, 328, 329
Lagermanjubileet i Jönköping - 329, 330
Litteratur - 330
    Häfte 28. 11 juli 1936 - 331
Bestämning av dammpartiklar i luft, av docent Gustaf Ljunggren - 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337
Signe Odefelt † - 337
Sällsynt amerikansk utmärkelse åt svensk ingenjör - 337, 338
Notiser - 338
Tekniska föreningar - 338
    Häfte 29. 18 juli 1936 - 339
Några ord om den mekaniska verkstadsindustriens utveckling under de senaste 75 åren, av överingenjör E. A. Forsberg - 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348
Ekonomisk översikt - 348, 349
Notiser - 349, 350
    Häfte 30. 25 juli 1936 - 351
En ny länk i kraftverkskedjan - 351, 352, 353
Några studier rörande gasjonisation, av civilingenjör Torsten Wilner - 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361
Axel Axelson Johnson 60 år - 361
Notiser - 361, 362
Litteratur - 362
Personalnotiser - 362
    Häfte 31. 1 aug. 1936 - 363
Kring en idé - 363, 364
Ångturbiner av idag, av överingenjör Oscar Wiberg - 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371
Notiser - 371
Litteratur - 371, 372
Tekniska föreningar - 372, 373, 374
    Häfte 32. 8 aug. 1936 - 375
Det vattenbyggnadstekniska försöksväsendet, av professor W. Fellenius - 375, 376
Varför olycksfall? - 377, 378, 379, 380
Ekonomisk översikt - 380, 381
Notiser - 381, 382
Litteratur - 382
    Häfte 33. 15 aug. 1936 - 383
Aluminium inom transportväsendet, av J. Körner - 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389
Notiser - 389, 390
    Häfte 34. 22 aug. 1936 - 391
Ett flytande konstverk - 391, 392, 393
Beräkning av den minsta totala värmeytan i en multipelavdunstningsstation, av civilingenjör Bo Höglund - 394, 395
Tre nya professorer vid Tekniska Högskolan - 395
Notiser - 396, 397
Litteratur - 397, 398
    Häfte 35. 29 aug. 1936 - 399
Några nyheter inom cellulosa- och pappersindustrien, av civilingenjör J. Vestergren - 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423
Notiser - 423, 424, 425
Litteratur - 425, 426
Personalnotiser - 426
    Häfte 36. 5 sept. 1936 - 427
Om Thule, en hypotetisk studie av överste Ingemar Petersson - 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438
Notiser - 438
Litteratur - 438
Sammanträden - 438
    Häfte 37. 12 sept. 1936 - 439
Tekniska bibliotek och centralisering av upplysning om teknisk litteratur, av bibliotekarien Hilda S. Lindstedt - 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446
Några synpunkter på normbestämmelser för ventilmotstånd, av civilingenjör Gösta Winberg - 447, 448, 449, 450
Sammanträden - 450
    Häfte 38. 19 sept. 1936 - 451
Varför olycksfall?, av Erik Hallström - 451, 452, 453, 454, 455, 456
Ekonomisk översikt - 456, 457
Notiser - 457, 458
Sammanträden - 458
    Häfte 39. 26 sept. 1936 - 459
Lättmetallerna inom skeppsbyggeriet m. m., av civilingenjör K. H. Larsson - 459, 460, 461
En förnämlig industrimannagärning. Robert Bosch 75 år - 461, 462
Papper och cellulosa. Tekniska museets första specialutställning, av Torsten Althin - 462, 463, 464, 465
Notiser - 465, 466
Litteratur - 466
Sammanträden - 466
    Häfte 40. 3 okt. 1936 - 467
Det utrikespolitiska kvartalet, av Rütger Essén - 467, 468, 469, 470, 471
I Norge - 471, 472, 473, 474
Svenska teknologföreningens höstutflykt - 474
Sammanträden - 474
    Häfte 41. 10 okt. 1936 - 475
Industriens luftförsvar, av kaptenen vid flygvapnet Nils Lindquist - 475, 476, 477, 478
En ny konstruktionsprincip för gaspumpar, av ingenjör Charles Askenasy - 478, 479, 480, 481
Notiser - 481, 482
Litteratur - 482
Sammanträden - 482
    Häfte 42. 17 okt. 1936 - 483
Stadsplanen för nedre Norrmalm under debatt - 483, 484, 485, 486, 487
Ekonomisk översikt - 487, 488
Notiser - 488, 489, 490
Tekniska föreningar - 490
Sammanträden - 490
    Häfte 43. 24 okt. 1936 - 491
Påläggsvetsning vid förbättring av spårväxelkorsningar och rälsändar, av ingenjör Bo Gorthon - 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502
Stadsplanen för nedre Norrmalm under debatt. Diskussionsreferat - 502, 503, 504
Notiser - 504, 505, 506
Tekniska föreningar - 506
Personalnotiser - 506
Rättelse - 506
Sammanträden - 506
    Häfte 44. 31 okt. 1936 - 507
Utvecklingsplaner för Stockholms stad - 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513
Ingenjörerna och husbyggnadsfacket - 514, 515, 516
Modern stadsbyggnad i huvudstaden - 516, 517, 518, 519
Industriens lokalisering inom storstaden - 519, 520, 521, 522
Sanera varsamt! - 523
Ingeniörsvetenskapsakademiens högtidssammankomst - 523, 524
Notiser - 524, 525
Litteratur - 525, 526
Sammanträden - 526
    Häfte 45. 7 nov. 1936 - 527
Den högre tekniska undervisningen - 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535
Ekonomisk översikt - 535, 536
Notiser - 536, 537
Litteratur - 537, 538
Sammanträden - 538
    Häfte 46. 14 nov. 1936 - 539
Sovjetunionens mineraltillgångar, av civilingenjör F. H. Stenhagen - 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545
Notiser - 545
Tekniska föreningar - 546
Sammanträden - 546
    Häfte 47. 21 nov. 1936 - 547
Stadsplanen för nedre Norrmalm. Alternativt förslag av f. d. gatudirektör N. K. Sundblad - 547, 548, 549, 550
Notiser - 550, 551
Litteratur - 551, 552
Tekniska föreningar - 552, 553, 554
Insänt - 554
Sammanträden - 554
    Häfte 48. 28 nov. 1936 - 555
"Flyglarm", av kapten Ejnar Nordlund - 555, 556
Vakuumbetong - 557, 558
Notiser - 558, 559, 560
Litteratur - 560
Tekniska föreningar - 560, 561, 562
Sammanträden - 562
    Häfte 49. 5 dec. 1936 - 563
Mekanisk beräkning av kraftledningslinor, av Sverre Sandberg - 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574
Ekonomisk översikt - 575, 576
Notiser - 576, 577
Litteratur - 577
Tekniska föreningar - 577, 578
Sammanträden - 578
    Häfte 50. 12 dec. 1936 - 579
Den tekniska forskningen - 579, 580
Årets nobelpris i fysik och kemi - 580, 581, 582
Notiser - 582, 583, 584
Litteratur - 584, 585
Tekniska föreningar - 585, 586
Personalnotiser - 586
Sammanträden - 586
    Häfte 51. 19 dec. 1936 - 587
Tekniken 1936, av kommerserådet Axel F. Enström - 587, 588, 589, 590, 591
Ingenjörernas dag i Falun - 591, 592, 593
Notiser - 593, 594
Litteratur - 594
Sammanträden - 594
    Häfte 52. 26 dec. 1936 - 595
Vad bör menas med skyldig i trafikmål? - 595, 596
Industriledaren och bokföringen - 596, 597
Tekniken 1936 - 597, 598, 599, 600, 601
Carl Sahlin. I. V. A:s förste Brinellmedaljör - 601, 602
Notiser - 602
Litteratur - 602
Sammanträden - 602

Project Runeberg, Sun Jan 6 05:13:16 2013 (aronsson) (diff) (history) (download) Next >>
http://runeberg.org/tektid/1936a/

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free