- Project Runeberg -  Världshistoria /
Orienten

(1917-1921) Author: Hans Hildebrand, Harald Hjärne, Julius von Pflugk-Harttung
Titel och innehåll | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Orienten


Förord till den elektroniska utgåvan

Se förordet till hela serien!


The above contents can be inspected in scanned images: smutstitel, titelsida, titelbladets baksida, översiktligt bandinnehåll, vii, viii, ix, x, xi, xii, xiii

Korrstapel / Proof bar for this volume

Innehåll / Table of Contents


Titel och innehåll - smutstitel, titelsida, titelbladets baksida, översiktligt bandinnehåll, vii, viii, ix, x, xi, xii, xiii
Förteckning öfver planscher och bilagor - xv, xvi
Inledning - xvii, xviii, xix, xx, xxi
Stafningen af främmande ord och namn - xxii
    Carl Bezold. Den österländska forntidens kulturvärld - 1
    öfversatt af docent D. W. Myhrman och fil. lic. J. Kolmodin

Inledning

- 3, 4, 5, 6
    Den österländska forntidens politiska historia - 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, plansch vid 16, plansch vid 16 (baksida), 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, plansch vid 32, plansch vid 32 (baksida), 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44
1. Babylonien före Hammu-rabi - 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
2. Egypten intill Amenofis IV. - Babylonien och Assyrien intill Tiglatpileser

I.

- 13, 14, 15, 16, plansch vid 16, plansch vid 16 (baksida), 17, 18, 19, 20
3. Babylonien och Assyrien intill Tiglatpileser IV. - Israels äldsta historia. - Egypten intill Sesonkis I. - Fornarabien - 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, plansch vid 32, plansch vid 32 (baksida), 33
4. Främre Asien på det nyassyriska rikets tid - 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40
5. Kaldeiska eller Nybabyloniska riket. - Persien intill Alexander den Store - 40, 41, 42, 43, 44
    Den österländska forntidens kultur - 45
6. Den fornbabyloniska kulturen - 46, 47, 48, bildtext till plansch vid 48 (skyddspapper), plansch vid 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, plansch vid 56, plansch vid 56 (baksida), 57, 58, 59
7. Den egyptiska kulturen i det Gamla riket - 59, 60, 61, 62, 63, 64, plansch vid 64, plansch vid 64 (baksida), 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, plansch vid 72, plansch vid 72 (baksida), 73
8. Den egyptiska kulturen i Mellersta riket och Nya riket. - Den äldsta kananeiska kulturen. - Den s. k. Amarnatiden - 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, plansch vid 80, plansch vid 80 (baksida), 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88
9. Den assyriska kulturen - 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117
10. Den israelitiska kulturen - 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128

II.

Islam från dess uppkomst till närvarande tid (C. Brockelmann).
- 129, 130
    Araberna och det arabiska väldet - 131
1. Arabien före islam - 131, 132, 133, 134, 135, 136, plansch vid 136, plansch vid 136 (baksida), 137
2. Muhammed, arabernas profet - 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, plansch vid 144, plansch vid 144 (baksida), 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152
3. Muhammed och hans lära - 152, 153, 154, 155, 156, 157
4. De fyra första kaliferna - 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171
5. Omajjaderna - 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187
    Det islamska världsväldet och dess sönderfallande - 188
6. De första Abbasiderna - 188, 189, 190, 191, 192, bildtext till plansch vid 192 (skyddspapper), plansch vid 192, 193, 194, 195, 196
7. Kalifatets förfall. Uppkomsten af mindre dynastier - 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207
8. Perser och turkar - 207, 208, bildtext till plansch vid 208 (skyddspapper), plansch vid 208, 209, 210, 211, 212, 213
9. Islam i Spanien och Nordafrika - 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, plansch vid 220, plansch vid 220 (baksida), 221, 222, 223, 224, plansch vid 224, plansch vid 224 (baksida), 225
10. Främre Asien under korstågen och Mamlukernas framträdande i Egypten - 225, 226, 227, 228
11. Turkar och mongoler. Kalifatets slut. - 228, 229, 230, 231, 232, plansch vid 232, plansch vid 232 (baksida), 233, 234
Osmanerna i spetsen för islam - 235
12. Det osmanska rikets uppkomst och dess utvidgning intill Suleimān I - 235, 236, 237, 238, 239, 240, plansch vid 240, plansch vid 240 (baksida), 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, plansch vid 248, plansch vid 248 (baksida), 249, 250, 251
13. Osmanernas kultur under rikets blomstringstid - 251, 252, 253, 254, plansch vid 254, plansch vid 254 (baksida), 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264
14. Den osmanska maktens tillbakagång intill slutet af 1700-talet - 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273
-Islam i 19: de århundradet - 274
15. Det osmanska riket och Egypten i 19:de och 20:de århundradena - 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, plansch vid 288, plansch vid 288 (baksida), 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296
16. Den andliga odlingen i det osmanska riket och i Egypten under 1800- och 1900-talen - 296, 297, 298
17. Sudan - 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305
18. Nordafrika - 305, 306, 307, 308, 309, 310
19. Persien - 310, 311, 312, plansch vid 312, plansch vid 312 (baksida), plansch vid 312, plansch vid 312 (baksida), 313, 314, 315

III.

Indogermanerna i Asien och de centralasiatiska folken (R. Stübe)
- 317, 318
De äldsta indogermanerna och den fornindiska kulturen - 319
1. De indogermanska folkens förhistoria - 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325
2. Arierna - 325, 326, 327, 328
3. Indiens geografi och etnografi - 328, plansch vid 328, plansch vid 328 (baksida), 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337
4. Den indiska forntiden - 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351
5. Den indiska medeltiden intill Buddas uppträdande - 351, 352, plansch vid 352, plansch vid 352 (baksida), 353, 354, 355
6. Buddas lif och lära - 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364
7. Djainareligionen - 364, 365, 366
8. Indiens politiska historia från Alexander den Store intill islam - 366, 367, 368, bildtext till plansch vid 368 (skyddspapper), plansch vid 368, 369, 370, 371, 372
9. Brahmanismens och hinduismens förnyelse - 372, 373, 374
10. Den indiska medeltidens kultur - 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386
11. Det forna Indiens kulturförbindelser - 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392
12. Zarathustra och hans folk. - 393, 394, 395, 396, 397, 398
13. Mindre Asien. - 398, 399, 400, bildtext till plansch vid 400 (skyddspapper), plansch vid 400, 401
14. Det fornpersiska riket. - 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411
15. Arsaciderna. - 411, 412, 413, 414
16. Sasaniderna. - 414, 415, 416, plansch vid 416, plansch vid 416 (baksida), 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423
    Centralasien, och de turko-mongoliska rikena - 424
17. Land och folk i Centralasien. - 424, 425, 426, 427, 428
18. Turkarne och de turkiska staterna. - 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434
19. Mongolerna under Djingis-kan och hans efterträdare. - 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444
20. Timurs tidsålder. - 444, 445, 446, 447
21. Mogulkejsarne i Indien. - 447, 448, bildtext till plansch vid 448 (skyddspapper), plansch vid 448, 449, 450, 451, 452

KINA. D:r A. Conrady Universitets-Professor i Leipzig. Öfversatt af docent Johannes Kolmodin. - 453, 454
1. De naturliga förutsättningarne. - 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475
2. Urtiden. - 476, 477, 478, 479, 480, bildtext till plansch vid 480 (skyddspapper), plansch vid 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, bildtext till plansch vid 488 (skyddspapper), plansch vid 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, plansch vid 496, plansch vid 496 (baksida), 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, bildtext till plansch vid 512 (skyddspapper), plansch vid 512, 513, 514, 515, 516
3. Sagotiden. - 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524
4. Forntiden. - 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542
5. Medeltiden. - 543, 544, plansch vid 544, plansch vid 544 (baksida), 545, 546, 547, 548, 549, 550
6. Nyare tiden. - 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, plansch vid 560, plansch vid 560 (baksida), 561, 562, 563

Japan. Af D:r O. Nachod. Öfversatt af docent Johannes Kolmodin. - 565, 566
1. Landet och dess befolkning. - 567
1. Det japanska landet. - 567, 568, 569, 570, 571, 572
2. Det japanska folket. - 572
2. Sagotiden. - 573
1. Källorna (Kojiki och Nihongi). - 573, 574
2. Staten. - 575
3. Religiösa åskådningar. - 575
4. Seder och bruk. - 576
5. Förbindelser med andra folk. - 577, 578
3. Släktstaten under uji-författningen. - 579
1. Staten. - 579, 580
2. Införandet af skrifkonsten och buddismen. - 580, 581, 582, 583
3. Förbindelser med andra folk. - 583
4. Shotokus reformförsök. - 584
4. Ämbetsmannastaten (645—1185). - 585
1. Utvecklingen från släktstat till ämbetsmannastat (645—701). - 585, 586, 587, 588
Forts. Ämbetsmannastaten 645—1185 - 589, 590, 591
2. Ämbetsmannastatens blomstringstid (701—794). - 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597
3. Ämbetsmannastatens förfall (795—1185). - 597, 598, 599, 600, plansch vid 600, plansch vid 600 (baksida), 601, 602, 603, 604
5. Feodalstaten (1185—1600). - 604
1. Kamakura-shogunatet (1185—1333). - 604, 605, 606, 607, 608
Forts. 1. Kamakura-shogunatet (1185—1333). - 609, 610, 611, 612
2. Ashikaga-shogunatet; oafhängiga länsherrar (daimyo) (1333—1573). - 612, 613, 614, 615, 616, bildtext till plansch vid 616 (skyddspapper), plansch vid 616, 617, 618
3. Helstatens återställandet under Nobunaga och Hideyoshi (1573—1600). - 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, plansch vid 624, plansch vid 624 (baksida), 625
6. Polisstaten under Tokugawa-shogunatet. - 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, bildtext till plansch vid 632 (skyddspapper), plansch vid 632, 633, 634
Forts. Polisstaten under Tokugawa-Shogunatet. - 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642
7. Den moderna rättsstaten under Meiji-perioden. - 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649
Viktigare historiska data - 651
Före Kristi födelse. - 651, 652, 653, 654
Efter Kristi födelse. - 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664
Register - 665, 666, 667, 668, 669, 670


Project Runeberg, Thu Jul 9 13:07:18 2015 (aronsson) (diff) (history) (download) Next >>
https://runeberg.org/vrldhist/3/

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free