- Project Runeberg -  Ord och Bild /
Femtioförsta årgången. 1942

(1892-1951)
Titel och innehåll | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

ORD OCH BILD
Illustrerad Månadsskrift

Grundad av Karl Wåhlin
Utgivare: Sven Rinman

Femtioförsta årgången
1942

Redaktionens ombud:
I Helsingfors: Hans Ruin
I Oslo: Eugenia Kielland
I København: Johannes Lehmann

Stockholm
A. B. Wahlström & Widstrand

STOCKHOLM 1942
Iduns Tryckeri Aktiebolag
Esselte ab.


Förord till den elektroniska utgåvan

Se förordet till tidskriften.


The above contents can be inspected in scanned images: smutstitel, titelsida, titelbladets baksida, i, ii, iii, iv, v

Korrstapel / Proof bar for this volume

Innehåll / Table of Contents


Titel och innehåll - smutstitel, titelsida, titelbladets baksida, i, ii, iii, iv, v
Anmälda böcker - v, vi
Ord och Bilds medarbetare 1942 - vi, vii
    Första häftet - plansch, (blank), plansch, (blank), 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95
Våren. Balingsta. Oljemålning av prins Eugen. 1891 - plansch
Fåfängan från terrassen. Oljemålning av prins Eugen. 1941 - plansch
Ord och Bild 1892—1942. Av Gunnar Mascoll Silfverstolpe - 1, 2
Till Ord och Bilds historia. Av Karl Wåhlin - 3, 4, 5, 6, 7, 8
Kring en brevsamling och en årgång. Av Sven Rinman - 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24
»Ord och Bild» og Danmark. Af Johannes Lehmann - 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32
Norge i Ord och Bild. Av Eugenia Kielland - 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44
Om Ord och Bild och Finland. Av Henning Söderhjelm - 45, 46, 47, 48, 49
Isländska hembygdsdikter. Till svenska av Ane Randel - 50, 51, 52, 53, 54
    Jón Thóroddsen: Island - 50
    Mattías Jochumsson: Lofsång - 50, 51
    Bjarni Thórarensen: Island - 51, 52
    Jónas Hallgrimsson: En låt om islänningar - 52, 53
    Jónas Hallgrímsson: Island - 53, 54
Några decennier av en tidskrift. Randanteckningar om typografi och utstyrsel. Av Akke Kumlien - 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61
I döendets tid. Av Frans G. Bengtsson - 62, 63
Albert Engström. Av Gunnar Mascoll Silfverstolpe - 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72
Balladen om den sista fristen (Romance del emplazado). Av Garcia Lorca. Översättning av Tord Bæckström - 73, 74
Jag söker mitt gamla Lund. Av Paul Rosenius - 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82
Strindberg i Furusund. Av Gunnar Ollén - 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91
Vårt jubileumshäfte - 92
Ord och Bilds garanter - 93, 94, 95
    Andra häftet - plansch, (blank), plansch, (blank), 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144
Självporträtt. Detalj. Av Anders Trulson - plansch
I solgasset. Svart granit. Av Ivar Ålenius-Björk. 1939 - plansch
Konsten och folket. Av Prins Eugen. Anförande vid öppnandet av Konstveckan i Göteborg - 97, 98
Borgåminnen. Av Louis Sparre - 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107
To Digte. Af Søren Hallar - 108
    Sandheden - 108
    Vort Land - 108
Gammalt och nytt i skånekonsten. Av Hakon Hedemann-Gade - 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118
Till Göteborgs högskola. Av Emil Zilliacus - 119, 120
Ibiza. Av Hugo Steiner-Prag - 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128
For 40 år siden og nå. De siste sesongenes teaterliv i Oslo. Av Einar Skavlan - 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137
Nyaste drömforskning. Av Felix Mayer - 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144
    Tredje häftet - plansch, (blank), plansch, (blank), 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192
Emma Zorn. Oljemålning av Anders Zorn. 1902 - plansch
Kone fra Mallorca. Brændt Ler. Af Adam Fischer. 1931 - plansch
Till Emma Zorns minne. Av Axel L. Romdahl - 145, 146, 147, 148, 149, 150
Adam Fischer. Af Erik Zahle - 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157
Dikter. Av Gunhild Flodquist - 158
    En liten suck - 158
    Moderskap - 158
    Svårmod - 158
Hjalmar Söderberg och Ord och Bild. Några randanteckningar. Av Herbert Friedländer - 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168
Finlands förste president. Av Eirik Hornborg - 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179
Åt Häcklefjäll. Av Sigurdur Thorarinsson - 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187
En jungfrus höga visa. Av Gunhild Flodquist - 187
Filmkrönika. Av Artur Lundkvist - 188, 189, 190, 191, 192
    Fjärde häftet - plansch, (blank), plansch, (blank), 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240
Sommarkväll på cykel. Oljemålning av Sven Erixson. 1942 - plansch
Trädgård i snö. Oljemålning av Hilding Linnqvist - plansch
Vision och öde. Akseli Gallen-Kallela och Jusélius-mausoleet i Björneborg. Av Brita Ysabel Gustafson - 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200
Sigrid Neiiendam. Et Portræt. Af Henri Nathansen - 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211
Norge 1942. Av Nils Brantzeg - 212
Glimtar ur kometernas Kosmos. Av Knut Lundmark - 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226
Heidenstams postuma böcker. Av Olof Lagercrantz - 227, 228, 229, 230
Mardrömmen. Av Gustaf Ullman - 230
Waldemar Bernhards topografiska träsnitt. Av Karl Asplund - 231, 232, 233, 234
Konstkrönika. Av Folke Holmér - 235, 236, 237, 238, 239
Insända böcker - 239, 240
    Femte häftet - plansch, (blank), plansch, (blank), 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288
Gyckelskåpet. Av J. B. S. Chardin. 1730 - plansch
Danaë. Brons av Gerhard Henning - plansch
Birgittinernas konst och den nordiska unionstanken. Av Andreas Lindblom - 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248
Värmländskt kulturarv. Uppteckningar av Sigrid Kjellin - 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257
Två dikter. Av Elvin Enqvist - 258
    Vårskog - 258
    Kväll - 258
Et nordisk kunstnerlynne. Camilla Collett födt Wergeland. Av Signe Svanöe Petander - 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267
Shiva, förstöraren. Av Sara Bohlin - 268
Walter Ljungquist. En modern novellist. Av Fredrik Vetterlund - 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275
Helge Rodes »Den druknede». En Analyse. Af Jørgen Andersen - 276, 277, 278, 279, 280
Georg Brandes’ och Oscar Levertins inställning till judendomen. Av Anna Levertin - 281, 282, 283, 284
»Gyckelskåpet». Av J. B. S. Chardin - 284
Filmkrönika. Av Artur Lundkvist - 285, 286, 287, 288
    Sjätte häftet - plansch, (blank), plansch, (blank), 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336
Gjøglere. Oljemålning av Bjarne Ness - plansch
Utsikt fra Nordre Skøien. Oljemålning av Per Smith-Kielland - plansch
Kunstnere som døden overrumplet. Av Pola Gauguin - 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297
Den befriade Prometheus. Av Shelley. Fyra brottstycken i svensk tolkning av Anders Österling - 298, 299, 300, 301, 302
    I. I Kaukasus - 298, 299
    II. Anderöster i skogen - 299, 300
    III. Jupiters fall - 300, 301
    IV. Månens och Jordens växelsång - 301, 302
Nogle svenske minder. Af Julius Clausen - 303, 304, 305, 306
Fredrika Bremer och Polen. Av Stina Ridderstad f. Bildt - 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314
Från Stockholms teatrar. Av Sten af Geijerstam - 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323
Fyra dikter. Av Barbro Mörne - 324
Opera- och konsertkrönika. Av Herman Glimstedt - 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335
Insända böcker - 336
    Sjunde häftet - plansch, (blank), plansch, (blank), 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384
Forbi. Litografi av Lilla Hellesen - plansch
Askeladden. Litografi av Erik Werenskiold - plansch
Klassiska och efterklassiska greker. Av Albert Wifstrand - 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346
En blick på norsk grafik. Av Torsten Svedfelt - 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354
Valdemar Vedel 1865—1942. Af Paul V. Rubow - 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361
Jordens delning. Efter Schiller. Översättning av Arvid Mörne - 362
Ur vinterns lyrik. Av Olof Lagercrantz - 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369
Några dikter. Av Ragnar Ekelund - 370
    Brodern - 370
    Gård på stranden - 370
    Den jord som... - 370
Opera- och konsertkrönika. Av Herman Glimstedt - 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384
    Åttonde häftet - plansch, (blank), plansch, (blank), 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432
Interiör från Kongl. Museum. 1844. Oljemålning av Johan Gustaf Köhler - plansch
Ormbunke. Tuschteckning av Kaj Beckman - plansch
Nationalmuseum genom hundrafemtio år. Av Folke Holmér - 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398
Tre dikter. Av Olof Lagercrantz - 398, 399
    Min barndoms sommar - 398
    Dröm - 399
    Efter läsningen av Haqvin Spegels Guds Werck och Hwila - 399
Var någon sommar... Av Ragnar Ekelund - 400
Danmark og Antiken. Af Per Krarup - 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407
Hjalmar Bergman som novellist. Av Arne Häggqvist - 408, 409, 410
Två dikter. Av Helmer Grundström - 410
    Ekosång - 410
    Hemma - 410
Hart Crane. Av Artur Lundkvist - 411, 412, 413, 414
Ricarda Huchs ungdomsminnen. Av Beatrice Zade - 415, 416, 417
Svenska romaner och noveller 1941. Av Örjan Lindberger - 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431
Insända böcker - 432
    Nionde häftet - plansch, (blank), plansch, (blank), 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480
Kārlis Zāle. Oljemålning av Ludolf Liberts - plansch
Frihetsgudinnan. Detalj av frihetsmonumentet i Riga av Kārlis Zāle - plansch
In memoriam amici: Kārlis Zāle (6. XI. 1888—19. II. 1942). Av Francis Balodis - 433, 434, 435, 436, 437, 438
Achnaton till Nefertite i skymningen kring deras bilder i museet. Av Pär Lagerkvist - 439, 440
Niels Larsen Stevns. Af Leo Swane - 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448
Den gåtfulla tiden. Av Uno Florén - 449, 450
Två dikter. Av C. E. Englund - 450
    Nattfantasi - 450
    Döda stjärnor - 450
Göteborgs Stadsteater spelåret 1941—1942. Av Axel L. Romdahl - 451, 452, 453, 454, 455
Modersåldern och de nutida kvinnorna. Av Lydia Wahlström - 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462
Framför oss i gryningsljus. Av Olle Svensson - 462
Litt om norsk litteratur i de siste årene. Av Alf Harbitz - 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471
Juhani Tervapää och hennes dramatik. Av Eric Olsoni - 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480
Redaktionellt - 480
    Tionde häftet - plansch, (blank), plansch, (blank), 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528
Självporträtt. Oljemålning av Rembrandt. 1640 - plansch
Den förlorade sonens återkomst. Oljemålning av Rembrandt - plansch
Rembrandts självporträtt. Av Erik Blomberg. I - 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490
Miniatyrer. Av Johannes Edfelt - 491, 492
    Övervintring - 491
    Skymningsstund - 491
    Hippokrene - 491
    Vid havet - 492
    Elegi i Sörmland - 492
    I dessa år... - 492
    Medaljong - 492
I Tragediens Tegn. Af Harald Mogensen - 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504
Karin Boye. Av Halldis Moren Vesås - 504
Kristendom och litteraturhistoria. Av Sven Stolpe - 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511
Två sonetter. Av José-Maria de Heredia. Översättning av Gösta Montelin - 512
    Solnedgång - 512
    Örnens död - 512
José-Maria de Heredia. Minnesord till 100-årsdagen den 22 november 1942. Av Gösta Montelin - 513, 514, 515, 516
Svensk skönlitteratur i Finland. Av Erik Ekelund - 517, 518, 519, 520, 521
Ett sekel i två års litteraturhistoria. Av Lennart Josephson - 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528
    Elfte häftet - plansch, (blank), plansch, (blank), 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592
Lantlig järnvägsstation. Oljemålning av Bertil Landelius - plansch
Ellen Key. Gipsmodell till monumentalstaty av Sigrid Fridman - plansch
En dag på Svaneholm. Av Per Nyström - 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540
Rembrandts självporträtt. Av Erik Blomberg. II - 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548
Jens Thiis. Av Harry Fett - 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558
Grönköpingsskalden Alfred Vestlund och hans kolleger på parnassen. Av Hans Ruin - 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572
Den galante Urban Hjärne. Av Nils Sylvan - 573, 574, 575, 576, 577, 578
Du var den enda. Av Olle Svensson - 578
Nordisk Kollegium. Af Johannes Lehmann - 579, 580, 581, 582
Civilisation och ursprunglighet. Reflexioner efter en Englandsresa. Av Harald Wigforss - 583, 584, 585, 586, 587
Filmkrönika. Av Artur Lundkvist - 588, 589, 590, 591
Inför årsskiftet - 592

Project Runeberg, Mon Apr 11 14:44:32 2016 (aronsson) (diff) (history) (download) Next >>
https://runeberg.org/ordochbild/1942/

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free