- Project Runeberg -  Ord och Bild /
Fjärde årgången. 1895

(1892-1951)
Titel och innehåll | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

ORD och BILD ILLUSTRERAD MÅNADSSKRIFT

Utgifven af KARL WÅHLIN

FJÄRDE ÅRGÅNGEN 1895

Stockholm Wahlström & Widstrand STOCKHOLM, IDUNS TRYCKERI AKTIEBOLAG, 1895.

Förord till den elektroniska utgåvan

Läs förordet till tidskriften.


The above contents can be inspected in scanned images: smutstitel, titelsida, titelbladets baksida, v, vi, vii, viii

Korrstapel / Proof bar for this volume

Innehåll / Table of Contents


Titel och innehåll - smutstitel, titelsida, titelbladets baksida, v, vi, vii, viii
Rättelser - viii
    Första häftet - plansch, (blank), 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48
Räf. Oljemålning af Bruno Liljefors - plansch
Från Goethes värld. Af Ellen Key. Gartenhaus-tiden. Med 6 bilder - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
    I - 2, 3, 4, 5, 6, 7
    II - 7, 8, 9, 10
    III - 10, 11, 12, 13, 14, 15
Ur Kung Eriks visor. I sofgemaket. Af Gustaf Fröding - 15
Tack skall du ha! Af Pelle Molin. Med 5 bilder efter teckningar af Erik Hedberg - 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22
Amatör-astronomi. Af N. V. E. Nordenmark. Med 3 bilder - 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29
Ur Kung Eriks visor. I fängelset. Af Gustaf Fröding - 29
Det nya uppslaget i frågan om riksdags- och riksbankshus. Af G. Lindgren. Med 13 bilder - 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43
Två sånger. Efter Goethe. Öfversättning af Karl Wåhlin - 43
    Vandrarens sång om natten. (Wanderers Nachtlied) - 43
    Mitt eget. (Eigenthum) - 43
Litteratur. Oscar Levertin. Af Hjalmar Söderberg - 44, 45, 46, 47, 48
    Andra häftet - plansch, (blank), 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96
Kristus i de dödas rike. Oljemålning af Joakim Skovgaard - plansch
Sekular-parentation i ordenskapitlet Den Svenska Pinden hållen öfver Stormästaren Karl Mikaël Bellman på hundrade årsdagen af hans död den 11 februari 1895 af Versmakaregesällen, tillförordnade extra ceremonimästaren och parentatorn Finke Finne. Teckning af G. Lindberg - 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58
    Personer och figurer - 50
    Förspel - 51
    Parentation - 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58
    Efterspel - 58
Konturer till en Bellmankarakteristik. Af Oscar Levertin. Med 6 bilder - 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82
Karl Mikaël Bellman. Biografiskt utkast af Nils Erdmann - 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96
    1 - 84, 85, 86
    2 - 86, 87, 88, 89
    3 - 89, 90, 91
    4 - 91, 92, 93
    5 - 93, 94, 95, 96
    Tredje häftet - (blank), plansch, plansch, (blank), 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144
J. Nordenfalk. Byst af John Börjeson - plansch
Bäcken vid Valmondois. Oljemålning af Charles-François Daubigny - plansch
Danska konstnärer från 30-talet. Minnen och intryck af Helena Nyblom. Jörgen Sonne. — Peter Christian Skovgård. — H. V. Bissen. — Fritz Vermehren. Med 6 bilder - 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111
I Kungsmarken. Af Paul Rosenius. Med 6 teckningar af Bruno Liljefors - 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119
Herr Nils i Wierstad. Af Per Hallström - 119, 120, 121, 122
Litteratur. Finlands yngre finska litteratur. Af Werner Söderhjelm. Med 8 porträtt efter original af Albert Edelfelt, Eero Järnefelt och Louis Sparre - 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140
Oscar Wilde’s esteticism. Af Hans Larsson - 140, 141, 142, 143, 144
Fredrek på Ransätt. Af Gustaf Fröding - 144
    Fjärde häftet - (blank), plansch, plansch, (blank), 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192
Eugen. Oljemålning af Oscar Björck - plansch
Smedja. Oljemålning af Alf Wallander - plansch
Från Goethes värld. Af Ellen Key. Goethehaus i Weimar. Med 9 bilder - 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165
    I - 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153
    II - 153, 154, 155, 156, 157
    III - 157, 158, 159, 160
    IV - 160, 161, 162, 163, 164, 165
På sjön. Efter Goethe. Öfversättning af Karl Wåhlin - 165
Marskalk och Madame »Sans-Gêne». En historisk vidräkning för dagen. Af Paul Meijer Granqvist. Med 1 bild - 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176
Interiör. Af Maurice Maeterlinck. Öfversättning för »Ord och bild» af A. L—n - 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183
Litteratur. Maurice Maeterlinck. En modern dramaturg. Af Tor Hedberg - 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190
Teater. Helga Hoving. Af E. G. - 190, 191, 192
    Femte häftet - (blank), plansch, plansch, (blank), 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240
Mot aftonen vid floden Lept (Eures). Oljemålning af Alfred Wahlberg - plansch
Runosångerskan Paraske. Oljemålning af Albert Edelfelt - plansch
Om sagans uppkomst och vandringar. Efter senaste forskningar af Johan Vising - 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206
Det mörknar öfver vägen. Af Hjalmar Söderberg - 206
Japan om våren. Af Astrid Næss. Öfversättning för »Ord och bild» från förf:s manuskript. Med 10 bilder - 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219
Dikter af Ludwig Uhland. Öfversättning af A. T. Gellerstedt - 220
    Slottet vid hafvet (1805) - 220
    Herdens vintervisa (1809) - 220
    Jägarvisa (1812) - 220
Herrgårdssägner. Efter skånska allmogeberättelser, upptecknade af Eva Wigström (Ave) - 221, 222, 223, 224, 225
    I. Råbelöf och Odersberga - 221, 222, 223
    II. Vapnö i Halland - 223, 224, 225
Litteratur. Gerhart Hauptmann. Af Gustaf af Geijerstam - 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233
Två människor. Några ord om Ibsens senaste drama. Af Hjalmar Söderberg - 233, 234, 235, 236
Konst. Christian Ericsson. Några intryck. Af Edv. Alkman - 237, 238, 239, 240
    Sjätte häftet - (blank), plansch, plansch, (blank), 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288
A. Malmström. Oljemålning af Ivar Nyberg - plansch
Arkadiskt landskap. Oljemålning af Arnold Böcklin - plansch
Johan Amos Comenius. Af Isak Fehr. Med 5 bilder - 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252
Unga hjältar. Till minnet af A. Björling och E. G. Kallstenius. Af Hugo Tigerschiöld - 253, 254
Om en, som är död. Af Andrea Butenschön. Med 2 bilder - 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262
Boston. Af Cecilia Wærn. Med 4 bilder - 263, 264, 265, 266, 267
Tre dikter. Af Oscar Levertin - 267, 268
    Styfbarn - 267, 268
    Brännoffer - 268
    En båt med blommor - 268
Litteratur. Émile Zola. Af Hellen Lindgren - 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288
    Sjunde häftet - plansch, (blank), (blank), plansch, plansch, (blank), 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384
Den yttersta domen. Tre oljemålningar af Hans Memling - plansch
Gerda. Oljemålning af Richard Bergh - plansch
Riddar Raymondin och féen Melusina. Grupp i stål och elfenben af Jean Dampt - plansch
Atlantis. Af Emil Svensén. Med 3 bilder - 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310
Ur skissboken. Pennteckning af John Kindborg - 310
Dionysos. Af Hans Vik. Vignetterna af Arthur Sjögren - 311, 312
Amor. Af Per Hallström - 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320
Kejsar Wilhelms-kanalen. Af Lars Tingsten. Med 8 bilder - 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328
Ur Svatopluk Čech’s »I lindens skugga.» Öfversättning från böhmiskan af Alfred Jensen - 329, 330, 331, 332
Brügge. Af Oscar Levertin. Med 5 bilder - 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341
Bland kroppsarbetare. Af Jac. Ahrenberg - 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349
Bellmaniana. Strödda erinringar af Birger Schöldström. Med 10 bilder - 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361
Fäderna. Af Axel Karlfeldt - 362
Litteratur. Bröderna Goncourts dagbok. Af Johan Mortensen - 363, 364, 365, 366, 367
Ibsens »Lille Eyolf». Af M. Prozor. Öfversättning för »Ord och bild» från förf:s franska manuskript - 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374
    I - 368, 369, 370
    II - 370, 371, 372, 373
    III - 373, 374
Ludvig XIV:s tidehvarf. Af Hellen Lindgren - 374, 375, 376, 377, 378, 379
Musik. Aulinska kvartetten. Af M. J. - 380, 381, 382, 383, 384
    Åttonde häftet - (blank), plansch, plansch, (blank), 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432
Konfirmander. Oljemålning af Hugo Salmson - plansch
Kristus botar de sjuke. Etsning af Rembrandt Harmensz van Rijn - plansch
Hvad vi beundra i Dantes Komedi. Af Johan Vising. Med 5 bilder - 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402
Horisonter. Inledning till en ofullbordad roman. Af Hilma Angered Strandberg - 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412
Greelyexpeditionen vid Kap Sabine. En tragedi från höga norden. Af Rudolf Kjellén. Med 10 bilder - 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425
Den blinde spelman Vanderlin. Af Karl Erik Forsslund - 425
September. Af Emil Kléen - 426
Musik. Anton Rubinstein. En minnesteckning. Af M. B. - 427, 428, 429, 430, 431, 432
    Nionde häftet - (blank), plansch, plansch, (blank), 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480
Konung Oscar II till häst. Oljemålning af Georg Arsenius - plansch
Dikten och målarkonsten. Oljemålning af Arnold Böcklin - plansch
Svenskt familjelif i slutet af 1700-talet. Af Oscar Levertin. Med 16 bilder - 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456
En ringdans medan mor väntar... Af Pelle Molin. Med 1 bild - 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463
Till Viktor Rydberg den 18 December 1892. Från Curt Thelander - 464, 465
Louis Pasteur. Af M.-P.-E. Berthelot. Öfversättning för »Ord och bild». Med 1 bild - 466, 467, 468, 469, 470, 471
Några citat ur arbeten af Anatole France. Samlade af G—g N. - 471, 472, 473, 474, 475, 476
Litteratur. En dansk bok om svensk litteratur. Af Karl Warburg - 476, 477, 478, 479, 480
    Tionde häftet - (blank), plansch, plansch, (blank), 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528
En skål i Idun. Etsning af Anders Zorn - plansch
Strykerska. Oljemålning af Axel Kulle - plansch
Ur ett skaldelif. Af Ernst Beckman. Med 15 bilder - 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504
    I - 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488
    II - 488, 489, 490, 491, 492
    III - 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504
Hafsmannen. Af Tor Hedberg - 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511
Vildvin. Af E. N. Söderberg - 511
Den kungl. danska porslinsfabriken i Köpenhamn. Af Ludvig Looström. Med 17 bilder - 512, 513, 514, 515, 516, 517
Vetenskapsmannens trolofvade. Af A. U. Bååth - 518
Litteratur. Verner von Heidenstam. Af Hjalmar Söderberg. Med 3 bilder - 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528
    Elfte häftet - (blank), plansch, plansch, (blank), plansch, (blank), 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576
Vinternatt. Oljemålning af Reinhold Norstedt - plansch
Ölprofvet. Etsning af Axel Tallberg - plansch
Konstnärlig affisch af Nils Kreuger - plansch
En brytning i svenska adelns historia. Af Emil Hildebrand - 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540
Något om Japans kejsare Mutsu Hito Jenno. Af Astrid Næss. Med 3 bilder - 541, 542, 543, 544
Unge Jeppe. Ett första utkast af Georg Nordensvan - 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552
Dikter af Charles Baudelaire. Öfverförda i svensk dräkt af Axel Cedercreutz j:r - 553, 554, 555
    Mæsta et errabunda - 553
    Rösten - 553, 554
    Aftonstämning - 554
    Hymn till skönheten - 554
    Höstsång - 554, 555
    Kärlek till lögnen - 555
Konst. Konstnärliga affischer. Af Carl G. Laurin. Med 9 bilder - 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562
Litteratur. Thomas Carlyle. Af Frigga Carlberg - 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576
    Dagboken. Bilaga till Ord och Bild - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9(1), 10(2), 11(3), 12(4), 13(5), 14(6), 15(7), 16(8), 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96
    N:r 1, Januari - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Litteratur. Förteckning öfver Gustaf Adolfs-litteratur, utgifven 1894—95 - 1, 2
Insända böcker - 3
Konst. Religiöst måleri. Af Karl Wåhlin - 3, 4
Böcklin-verket - 4
Gustaf II Adolfs-utställningen. Af Karl Wåhlin - 4, 5
Teater. Gustaf Adolfs-jubileet - 5, 6
Håkansson-Svennberg-tourneen. Af J. E. - 6
Stockholms teatrar - 6, 7
Musik. Operan - 7, 8
Konserter - 8
    N:r 2, Februari - 9(1), 10(2), 11(3), 12(4), 13(5), 14(6), 15(7), 16(8)
Litteratur. Insända böcker - 9(1)
Vintergatan - 9(1), 10(2)
Tidskrifter - 10(2)
Konst. Ett Bellmansporträtt - 11(3)
Rembrandt i Cassel. Af Karl Wåhlin - 11(3), 12(4)
Det Schackska galleriet i München - 12(4)
Teater. Stockholms teatrar. Af E. G. - 13(5), 14(6)
Musik. Operan. Konserter. Af E. L. - 15(7), 16(8)
    N:r 3, Mars - 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24
Litteratur. Insända böcker - 17
Två samlingar litterära monografier. Af E. G. - 17, 18
Kelmscott Press - 18
Konst. Utställningen af franska konstverk. Af Karl Wåhlin - 19, 20
Nya strömningar inom den franska keramiken - 20
Teater. Stockholms teatrar. Af E. G. - 21, 22, 23
Musik. Operan. Konserter. Af E. L. - 23, 24
    N:r 4, April - 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32
Litteratur. Insända böcker - 25
På Petri stol. Af Hans Hildebrand - 25, 26
Purpur. Af Hj. S. - 26
Studier och kritiker - 26
Konst. Konstutställningar i Stockholm. I. Af Karl Wåhlin - 27, 28
Teater. Stockholms teatrar. Af E. G. - 29, 30
Musik. Operan. Konserter. Af E. L. - 31, 32
    N:r 5, Maj - 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40
Litteratur. Svenska statens samling af väfda tapeter. Af Karl Wåhlin - 33, 34
Insända böcker - 35
Konst. Konstutställningar i Stockholm. II. Af Karl Wåhlin - 35, 36, 37
Teater. Stockholms teatrar. Af E. G. - 38, 39, 40
    N:r 6, Juni - 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48
Litteratur. Insända böcker. Af E. G. - 41, 42
Konst. Konstutställningar i Paris. I - 42, 43
Hedersmedaljerna - 43, 44
Brahms-Phantasie. Af Karl Wåhlin - 44
Teater. Victor Holmquist † - 44, 45
Peter Schram †. Af E. G. - 45, 46
Musik. Operan. Konserter. Af E. L. - 46, 47, 48
    N:r 7, Juli—Aug. - 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56
Litteratur. Insända böcker - 49
En reseskildring. Af E. G. - 49, 50
»Trilby». Af E. G. - 50, 51
Konst. Jean Dampts grupp »Riddar Raymondin och féen Melusina» - 51
Eugène Delacroix’ dagbok - 51, 52
Teater. Stockholms teatrar. Af E. G. - 52, 53, 54
Teatersäsongen i Paris 1894—95 - 54
Intimes Theater - 54, 55, 56
Musik. Rubensteins andliga opera »Kristus» - 56
Tannhäuser - 56
    N:r 8, September - 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64
Litteratur. Insända böcker - 57
Robert Browning: Granatæbler. Af Hellen Lindgren - 57, 58, 59
Konst. Rembrandts »Hundertguldenblatt» - 59, 60, 61
Teater. Stockholms teatrar. Af E. G. - 61, 62
Musik. Af M. J. - 62, 63, 64
    N:r 9, Oktober - 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72
Litteratur. Insända böcker - 65
Fru Guvernören af Paris. Af E. G. - 65, 66
Anteckningar om Vasateatern 1886—1895 - 66
Konst. John S. Sargents målningar i The Boston Public Library - 66, 67
Teater. Af E. G. - 68, 69, 70
Musik. Af M. J. - 70, 71, 72
    N:r 10, November - 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80
Litteratur. Insända böcker - 73
Insända tidningar och tidskrifter 1895 - 73, 74
Vintergatan. Af Karl Wåhlin - 74, 75
Teater. Af E. G. - 75, 76
Musik. Af M. J. - 76, 77, 78, 79, 80
    N:r 11, 12, December - 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96
Litteratur. Insända böcker - 81
Insända jultidningar - 82
Förvillelser. Af O. L. - 82, 83
Nya diktsamlingar. Af Hj. S. - 83, 84
Konst. Adolph Menzel - 85, 86, 87, 88, 89
Teater. Stockholms teatrar. Af E. G. - 89, 90, 91, 92, 93
Musik. Af M. J. - 93, 94, 95, 96

Project Runeberg, Sun Nov 6 21:39:18 2016 (aronsson) (diff) (history) (download) Next >>
https://runeberg.org/ordochbild/1895/

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free