- Project Runeberg -  Nordisk familjebok /
Uggleupplagan. 19. Mykenai - Norrpada

(1913) Tema: Reference
Titel och innehåll | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

NORDISK FAMILJEBOK
KONVERSATIONSLEXIKON
OCH
REALENCYKLOPEDI

Ny, reviderad och rikt illustrerad upplaga

Redaktionskommitté:
Leche, V, professor vid Stockholms högskola
Nyström, J. F., lektor vid högre realläroverket å Norrmalm
Warburg, K., professor vid Stockholms högskola
Westrin, Th., förste arkivarie i Riksarkivet, kommitténs ordförande

Redaktör: Th. Westrin

NITTONDE BANDET
MYKENAI - NORRPADA

Stockholm 1913
Nordisk familjeboks förlags aktiebolag
Nordisk familjeboks tryckeri


Förord till den elektroniska upplagan

Detta är 19:e bandet av andra utgåvan ("uggleupplagan") av Nordisk familjebok. Bandet presenteras här som en faksimilutgåva i svartvitt.

Några intressanta artiklar ur detta band: Mytologi, Nord-Amerikas förenta stater, Nordenskiöld, Norge.

Planscher ur bandet: Ännu ej inlästa


The above contents can be inspected in scanned images: smutstitel, titelsida, titelbladets baksida

Korrstapel / Proof bar for this volume

Innehåll / Table of Contents


Titel och innehåll - smutstitel, titelsida, titelbladets baksida
Ordinarie medarbetare - v, vi, vii
Tillfälliga medarbetare i detta band - vii, viii
I detta band förekomma signerade artiklar af följande bland den första upplagans ej ofvan nämnde samt af denna upplagas genom döden bortryckte medarbetare - viii
Signering af artiklarna - viii
Uttalsbeteckning - ix
Förteckning öfver illustrationer i nittonde bandet - ix, x, xi
Förkortningar - xii, xiii, xiv
Rättelser - xv

N


M


Mykenai, Mykene (grek. Mykenai, Mykéne, lat. Mycenæ), grekisk forntidsstad - 1-2, 3-4, 5-6
Mykene. Se Mykenai - 5-6
Mykenska kulturen - 5-6, 7-8
Mykerinos. Se Egypten, sp. 1479 - 7-8
Myklagård. Se Miklagård - 7-8
Myklebostad - 7-8
Mykocecidier, bot. Se Gallbildningar - 7-8
Mykodomatier, bot. Se Domatier och Mykorrhiza - 7-8
Mykologi - 7-8
Mykomyketer, bot. Se Mycomycetes - 7-8
Mykonos (nygrek. My'koni) - 7-8
Mykoplasma, bot. Se Eriksson, Jakob - 7-8
Mykkorrhiza, Svamprot, bot. - 7-8
Mykos (af grek. my'kes, svamp) - 7-8
Mykosin, bot. Se Cell, sp. 1391 - 7-8
Mykotek (af grek my'kes svamp och théke, förvaringsrum) - 7-8
Mykotrof (af grek my'kes svamp och trofé, näring) - 7-8
Mylabris, zool. Se Meloidæ - 7-8
My lady [mailei'di, milei'di], eng. - 9-10
Mylai (lat. M«ylæ). Se Milazzo - 9-10
Mylasa - 9-10
Mylau - 9-10
Mülhausen (M. in Elsass, fr. Mulhouse) - 9-10
Mülheim [-hajm]. - 9-10
Myliobatidæ, zool. Se Örnrockor - 9-10
Mylitta, Herodotos' benämning på den babyloniska kärleksgudinnan. Se Astarte och Istar. - 9-10
Mylitta, bot. Se Sclerotium - 9-10
Mylius, Otfried - 9-10
Mylius-Erichsen, Ludvig - 9-10, 11-12
Müll - 11-12
Mylla - 11-12
Müllenhoff, Karl Victor - 11-12, 13-14
Müller, Hans Georg (Jürgen) - 13-14
Müller, Karl - 13-14
Müller, Anders Emanuel - 13-14
Müller, Kristian Friedrich, musiker . Se Müller, Karolina Fredrika - 13-14
Müller, Karolina Fredrika - 13-14
Müller, Georg Albert - 13-14, 15-16
Müller, Daniel Andreas Joakim - 15-16
Müller, Alexander - 15-16
Müller, Joseph - 15-16
Müller, Erik Gottlieb - 15-16, 17-18
Müller, Johann, tysk matematiker. Se Regiomontanus - 17-18
Müller, Heinrich - 17-18
Müller, Johann Sebastian - 17-18
Müller, Otto Frederik - 17-18
Müller, Vilhelm Andreas - 17-18
Müller, Johann Gottwerth - 17-18
Müller, Johann Gotthard von - 17-18
Müller, Friedrich - 17-18, 19-20
Müller, Johannes von - 19-20
Müller, August Eberhard - 19-20
Müller, Wenzel - 19-20
Müller, norska sjömilitärer - 19-20
Müller, dansk släkt - 19-20, 21-22
Müller, 1 Wilhelm M. 2 Friedrich Max M - 21-22, 23-24
Müller, Gebrüder - 23-24
Müller, Bernhard (grefve Proli). Se Harmonister - 23-24
Müller, Karl Otfried - 23-24, 25-26
Müller, Julius - 25-26
Müller, Johannes - 25-26, 27-28
Müller, Georg - 27-28
Müller, danska författare - 27-28
Müller, Karl Filip Friedemann Maximilian - 27-28
Müller, Fredrik och Kaspar Paludan-. Se Paludan-Müller - 27-28
Müller. 1. Johann Heinrich Jakob M. - 27-28
Müller. 2. Andreas Johann Jakob Heinrich M. - 27-28
Müller [myllär], Charles Louis - 27-28
Müller, Otto - 27-28
Müller, (M. von Königswinter), Wolfgang - 27-28, 29-30
Müller, Karl - 29-30
Müller, Karl August Friedrich Wilhelm - 29-30
Müller, Karl Arnoldus - 29-30
Müller, Hermann Friedrich Wilhelm - 29-30
Müller, Heinrich - 29-30
Müller. 1. Fritz M. - 29-30
Müller. 2. Hermann M. - 29-30
Müller, Ferdinand von - 29-30
Müller, Johannes - 29-30, 31-32
Müller, Johannes Eduard - 31-32
Müller, Morten - 31-32
Müller, Victor - 31-32
Müller, Andreas - 31-32
Müller, Iwan von - 31-32
Müller, Friedrich - 31-32
Müller, Jakob Worm. Se Worm-Müller, Jakob - 31-32
Müller, Eduard Friedrich Hermann Lucian - 31-32
Müller, David Heinrich - 31-32
Müller, Eduard - 31-32
Müller, Friedrich August - 31-32, 33-34
Müller, Karl Hermann Gustav - 33-34
Müller, Eduard - 33-34
Müller, Ernst - 33-34
Müller, Jörgen Peter - 33-34
Müller-Argoviensis. Se Müller,J., sp. 30 - 33-34
Müller-Breslau, Heinrich - 33-34
Müller-Meiningen [-ma'jn-]. Se Müller, E sp. 33-34 - 33-34
Müllern, Gustaf Henrik von - 33-34, 35-36
Müllerska gångarna, med. Se Könsorgan, sp 644 - 35-36
Müllerska Kroppar, bot. Se Bladskärande myror - 35-36
Müllerska lösningen, zool. Se Konservera 4 - 35-36
Myllharfvar, Myllkammar, landtbr. Se Harf, sp. 1466 - 35-36
Müllner, Amandus Gottfried Adolf - 35-36
Mylodon - 35-36
Mylonit - 35-36
Mylonius. Se Biörenklou, M - 35-36
Mylord [mailå'd, milå'd] eng. - 35-36
Mülsen - 35-36
Mylta, bot. Se Multer - 35-36
Mümpelgard, tyskt namn på Montbéliard - 35-36
Münch Bellinghausen, Eligius Franz Joseph von, - 35-36, 37-38
Münchberg - 37-38
München - 37-38, 39-40, (blank), München, München (forts.), (blank), Till art. München. I., Till art. München. II., 41-42
Münchener-kammarugn. Se Lysgas, sp. 96 - 41-42
München-Gladbach. Se Gladbach - 41-42
Münchengrätz - 41-42
Münchhausen. 1. Hieronimus Karl Friedrich von M. - 41-42
Münchhausen. 2.Börries von M. - 41-42
Münchhausiad. Se Münchhausen - 41-42
Mynd. Se Runor - 41-42
Münden - 41-42
Myndighetsålder - 41-42, 43-44
Myndling. Se Förmyndare - 43-44
Mynheer, Mijnheer [mejnhér] holl. - 43-44
Münnich, Burkhard Christoph von, - 43-44, 45-46
Münnichhofen [-håfen] Henrik. Se Münnichhoven, H - 45-46
Münnichhoven, Münnichhofen [-håfen], Hendrik - 45-46
Mynning. Se Flod 2, sp. 593 - 45-46
Mynningssjöar.Se Insjö - 45-46
Mynpuriarbete. Se Indien, pl. II, fig. 16 - 45-46
Münster, ty. (af lat monasterium) - 45-46
Münster - 45-46, 47-48
Münster, Sebastian - 47-48
Mynster, Jakob Peter - 47-48
Münsterberg - 49-50
Münsterberg, Hugo - 49-50
Münsterberg, Oskar - 49-50
Münster-Ledenburg. 1. Ernst Friedrich Herbert, grefve zu M. - 49-50
Münster-Ledenburg. 2. Georg Herbert, grefve zu M. - 49-50
Mynt - 49-50, 51-52, 53-54, 55-56, 57-58
Mynt - 57-58
Mynta, bot. - 57-58
Myntarlön - 57-58
Myntdeputationen. Se Deputation, sp. 171 - 57-58
Myntdirektör. Se Mynt- och justeringsverket - 57-58
Myntenhet. Se Myntfot - 57-58
Münter. 1. Balthasar M. - 59-60
Münter. 2. Fredrik M. - 59-60
Münter. 3. Friedrike Sophie Kristiane M. Se Brun 1. - 59-60
Myntergården. Se Malmö. sp.669 - 59-60
Myntfot - 59-60
Myntförfalskning - 59-60, 61-62
Myntholmen. Se Kyrkholmen - 61-62
Myntkabinett - 61-62
Myntkonferens - 61-62
Myntkonvention - 61-62
Myntkunskap. Se Numismatik - 61-62
Myntlegend. Se Legend 2 - 61-62
Myntmetall. Se Myntsystem - 61-62
Myntmärke - 61-62
Myntmästare - 63-64
Myntmästarmärke. Se Myntmästare - 63-64
Mynt- och justeringsverket - 63-64
Myntordning. Se Myntsystem - 63-64
Myntplatt. Se Myntverk - 63-64
Myntplåt. Se Mynt, sp 57 - 63-64
Myntproberare - 63-64
Myntprof - 63-64
Myntprägling. Se Myntverk - 63-64
Myntrealisation - 63-64
Myntregale - 63-64
Myntregreglering. Se Myntrealisation - 63-64
Mynträkningsmaskin - 63-64
Myntsedlar - 63-64, 65-66
Myntskatt. Se Myntarlön - 65-66
Myntsorteringsmaskin. Se Myntverk - 65-66
Myntstandard. Se Myntfot - 65-66
Myntsystem - 65-66, 67-68, 69-70
Mynttillverkning. Se Myntverk - 69-70
Myntverk - 69-70, 71-72, 73-74
Myntvikt - 73-74
Myntvåg. Se Myntverk, sp. 70 - 73-74
Myntvägningsmaskin. Se Myntverk, sp.70-71 - 73-74
Myntvärde - 73-74
Müntz, Eugène - 73-74
Mynwy [mönwi], wales Se Monmouth, sp. 924 - 73-74
Münzer[myntser], Thomas - 73-74
Mynämäki, finska namnet på Virmo (se d. o.) - 73-74
Myocardium, med. Se Myokardit - 73-74
Myocastor, zool är liktydigt med Myopotamus. Se Sumpbäfvern. - 73-74
Myodes, zool. Se Lämmelsläktet - 73-74
Myofibrom - 73-74, 75-76
Myogale, zool. Se Desman-näbbmös - 75-76
Myogalinæ, zool. Se Mullvardartade däggdjur - 75-76
Myogen. Se Muskler - 75-76
Myograf - 75-76
Myogram. Se Myograf - 75-76
Myokardit - 75-76
Myoktonin, farm. kem. Se Akonitin - 75-76
Myologi - 75-76
Myom - 75-76
Myomektomi - 75-76
Muomerer - 75-76
Myomorphi - 75-76
Myonesos - 75-76
Myong - 75-76
Myopati - 75-76
Myophoria - 75-76
Myopi - 75-76, 77-78
Myopisk - 77-78
Myoporaceæ - 77-78, 79-80
Myoporum Banks et Sol., Se Myoporaceæ - 79-80
Myopotamus, zool. Se Sumpbäfvern - 79-80
Myosarkom - 79-80
Myos Hormos - 79-80
Myosin - 79-80
Myosis - 79-80
Myosit - 79-80
Myosotis - 79-80
Myosurus - 79-80, 81-82
Myotica, Pupillsammandragande medel. Se Myosis - 81-82
Myotomi - 81-82
Myotonia congenita, med. Se Thomsens sjukdom - 81-82
Myoxidæ, zoo. Se Hasselmössen - 81-82
Myoxus - 81-82
Myr - 81-82
Myr, Robert - 81-82
Myra - 81-82
Myramän - 81-82
Myrar - 81-82
Myrasysla. Se Myrar - 81-82
Myrbad - 81-82
Myrbaggar - 81-82, 83-84
Myrbaggen, zool. Se Myrbaggar - 83-84
Myrberg. 1. Otto Ferdinand M. - 83-84
2. August Melker M. - 83-84, 85-86
Myrbjörnen - 85-86
Myrcen - 85-86
Myrddhin [mörthin], wales. Se Merlin, sp. 181 - 85-86
Myresjö - 85-86
Myrgäster - 85-86, 87-88
Myriad (grek. myria's) - 87-88
Myriagram - 87-88
Myrialiter - 87-88
Myriameter - 87-88
Myriapoda - 87-88, 89-90
Myriare - 89-90
Myrica - 89-90
Myricaceæ bot. Se Myrica coh Myricales - 89-90
Myricales - 89-90
Myricaria - 89-90
Muricetin - 89-90
Myricin - 89-90
Myricitrin - 89-90
Myricylalkohol - 89-90, 91-92
Myrigelkott, zool. Se pl. Australisk fauna - 91-92
Myringitis - 91-92
Myringoplastik - 91-92
Myringotomi - 91-92
Myrinx - 91-92
Myriobiblon. Se Fotios, sp. 984 - 91-92
Myriophyllum - 91-92
Myriopoda, zool. Se Myriapoda - 91-92
Myriorama - 91-92
Myristica - 91-92
Myristicaceæ, bot. Se Myristica - 91-92
Myristica moschata, bot. Se Danda-öarna, Muskatolja och Muskot - 91-92
Myristicin - 91-92
Myristinsyra - 91-92
Müritzsjön - 91-92
Myrkong, bot. Se Kung Karls spira - 91-92
Myrkotttsläktet - 91-92, 93-94
Myrkrypning, med. Se Ergotism, sp. 757 och Formikation - 93-94
Myrkviðr ("mörk skog) - 93-94
Myrlejonet, zool. Se Myrlejonsländor - 93-94
Myrlejonsländor - 93-94
Myrlilja - 93-94
Myrmalm - 93-94, 95-96
Myrmarachne formicaria, zool. Se Hoppspindlar - 95-96
Myrmecia, zool. Se Ponerinæ - 95-96
Myrmecobius, zool. Se Myrätarpungdjuret - 95-96
Myrmecocystus, zool. Se Myror - 95-96
Myrmecodia Jack, bot. Se Myrmekolila - 95-96
Myrmecophaga, Myrmecophagidæ, bot. Se Myrmekofila växter - 95-96
Myrmecophana, zool. Se Vårtbitare - 95-96
Myrmecophila, zool. Se Myrgäster och Syrsor - 95-96
Myrmedonia, zool. Se Myrgäster - 95-96
Myrmeekit¬ - 95-96
Myrmekodomatier, bot. Se Myrmekolfila växter - 95-96
Myrmekolfila växter - 95-96
Myrmekofiler. Se Myrgäster och Myrmekolfila växter - 95-96
Myrmekofyter, bot. Se Myrmekolfila växter - 95-96
Myrmekokorer (af grek. myrmex, myra, och koros gosse, tjänare) Myrmekokkori, bot. Se Myrmekolfila växter - 95-96
Myrmekologi - 95-96
Myrmekoxener, bot. Se Myrmekolfila växter - 95-96
Myrmeleon formicarius, zool. Se Myrlejonsländor - 95-96
Myrmeleontidæ, zool. Se myrlejonsländor - 95-96
Myrmex - 95-96
Myrmica, zool. Se Ettermyror - 95-96
Myrmecinæ - 95-96, 97-98, 99-100
Myrmidoner (grek. Mv..., lat. Myrmidones) - 99-100, 101-102
Myrmosa, zool. Se Splindelsteklar - 101-102
Myrmænd - 101-102
Myro - 101-102
Myrobalaner, bot. Se Combretaceæ, Dvärgträd, sp. 1136, Garfmedel och Phyllanthus - 101-102
Myrodling. Se Mosskultur - 101-102
Myron - 101-102
Myronides - 101-102
Myronsyra (af grekmyron, balsam) - 101-102
Myror - 101-102, 103-104, 105-106, 107-108, 109-110, 111-112
Myrorna - 111-112
Myrosin - 111-112
Myroxylon L. fil., bot. Se Perubalsam, Tolubalsam och Tolilfera - 111-112
Myrpiggsvin, zool, Se Echidna 1 och Kloakdjuren - 111-112
Myrpungdjuret, detsamma som myrätarpungdjuret (se d. o.) - 111-112
Myrra - 111-112
Myrrapiller med järn, med. farm. Se Järnpiller - 111-112
Mürren - 111-112
Myrrha, grek. myt. Se Kinyras - 111-112
Myrrha, astron. - 111-112
Myrrhis - 111-112, 113-114
Myrrhoforer - 113-114
Myrrolja - 113-114
Myrsilos - 113-114
Myrsinaceæ - 113-114
Myrsiphyllum, bot. Se Asparagus - 113-114
Myrskylä, finsk namnform för Mörskom - 113-114
Myrslog, landtbr. Se Äng - 113-114
Myrslokarna - 113-114, 115-116
Myrsloksläktet - 115-116
Myrsnäppan, zool. Se Strandvipsläktet - 115-116
Myrspettarna, zool. Se Hackspettsläktet, sp 958 - 115-116
Myrspofven, zool. Se Långnäbbsläktet - 115-116
Myrstack. Se Myror, sp. 107-108, 110 - 115-116
Myrström, Sven Magnus - 115-116
Myrsyra - 115-116
Myrtaceæ - 115-116
Myrtacéer, bot. Se Myrtaceæ - 115-116
Myrten, bot. Se Myrtus - 115-116
Myrtenol - 115-116
Myrtenolja - 115-116
Myrtensläktet, bot. Se Myrtus - 115-116
Myrticolorin, kem., identiskt med rutin (se d. o.) - 115-116
Myratifloræ - 115-116
Myrtillus, bot. Se Vaccinium - 115-116
Myrtilos - 115-116, 117-118
Myrtoideæ, bot. Se Myrataceæ - 117-118
Myrtoiska hafvet - 117-118
Myrtol - 117-118
Myrtorfsjord. Se Torfmossejordarter - 117-118
Myrträdgårdar, bot. Se Myrmekofila växter - 117-118
Myrtus - 117-118
Myrvipan, zool. Se Strandvipesläktet - 117-118
Myrvänner, zool. Se Myrgäster - 117-118
Mürz - 117-118
Mürzsteg - 117-118
Mürzthalrasen [myrts-]. Se Mürz - 117-118
Mürzzuschlag - 117-118
Myrägg. Se Kokong, sp. 503 och Myror sp. 105-106 - 117-118
Myrätarna - 117-118
Myrätarpungdjuret - 117-118
Myrö - 117-118
Mysen - 117-118
Mysia (grek.). Se Mysien - 117-118
Mysidacea, zool. Se Mysis - 117-118
Mysien - 117-118, 119-120
Mysing, nord. myt. Se Grotte - 119-120
Mysingen - 119-120
Mysis - 119-120
Mysjlajevskij, Aleksandr Zacharovitj - 119-120
Mysk - 119-120
Mysk - 119-120, 121-122
Myskanden, zool. Se Anka, sp. 1047 - 121-122
Myskbaggen 1. Myskbocken, zool. Se Långhorningar - 121-122
Myskdjuren - 121-122
Myskdjuret, Myskdjursläktet, zool. Se Myskdjuren - 121-122
Myskgräs, bot. Se Hierochloa - 121-122
Myskhjorten, zool. Se Myskdjuren - 121-122
Myskmadra, bot. Se Asperula - 121-122
Myskoxen, zool. Se Myskoxsläktet - 121-122
Myskoxsläktet - 121-122, 123-124
Myskpung. Se Mysk - 123-124
Mysksvamp, bot. Se Fusarium - 123-124
Myskvinet, zool. Se Nafvelsvinen - 123-124
Myskört, bot. Se Adoxa - 123-124
Myslbek, Josef Václav - 123-124
Myslowitz - 123-124
Mysofobi (af grek. mysos, något, som väcker afsky, och fobos, fruktan), med. Se Hypokondri - 123-124
Mysore - 123-124, 125-126
Mysorekaffe [maisåe-] Se Kaffe, sp. 538 - 125-126
Mysovaja - 125-126
Myssjö - 125-126
Mystacoceti, Bardhvalar, zool . Se Hvaldjuren, sp. 1387 - 125-126
Mystagog (grek. mystagogos, lat. mystagogus). Se Eleusinska mysterierna, sp. 380 - 125-126
Myster (grek. mystei). Se Eleusinska mysterierna, sp. 380-382 - 125-126
Mystères Mimés [mistär mime] fr. Se Mysterier, sp. 134 - 125-126
Mysteriebanan - 125-126, 127-128, 129-130, 131-132
Mysterier - 131-132
Mysterier - 131-132, 133-134, 135-136, 137-138
Mysterium - 137-138
Mysteriös. Se Mystär - 137-138
Mystic - 137-138
Mysticism - 137-138, 139-140
Mystificera - 139-140
Mystifikation. Se Mystificera - 139-140
Mystifizinsky. Se Vischer, F.T. von - 139-140
Mystik - 139-140
Mystiker - 141-142
Mystisk - 141-142
Mystisk cista - 141-142
Mystriosaurus. geol. Se Jurasystemet, sp. 302 - 141-142
Mystär - 141-142
Mysunde - 141-142
Myt. Se Mytologi - 141-142
Mytens [mejtens] Mijtens - 141-142, 143-144
Myteri - 143-144, 145-146
Mütesarryflyk, arab. Se Mutesarriflik - 145-146
Mytho - 145-146
Mytilene - 145-146
Mytilini - 145-146
Mytilotoxin. Se Likgift och Musselförgiftning - 145-146
Mytilus - 145-146
Mytisk - 145-146
Mytografer - 145-146
Mytologi - 145-146, 147-148, 149-150, 151-152, 153-154, 155-156, 157-158, 159-160, 161-162, 163-164, 165-166, 167-168, 169-170, 171-172, 173-174, 175-176, 177-178, 179-180, 181-182
Mytologisk - 181-182
Mytologiskt måleri - 181-182
Myton Wyke [maitn waik]. Se Hull, sp. 1263 - 183-184
Myus - 183-184
Myvatn - 183-184
Myxamebor, bot. Se Mycetozoa - 183-184
Myzine glutinosa, zool. Se Pirålen - 183-184
Myxom - 183-184
Myzomyceter, bot. Se Mycetozoa - 183-184
Myxomycetes, bot. Se Mycetozoa - 183-184
Myxophyceæ - 183-184
Myxosarkom [-kåm; af grek. myxa, slem], med. Se Sarkom - 183-184
Myxothallophyta, bot. Se Mycetozoa - 183-184
Myxödem - 183-184
Myzostoma - 183-184, 185-186
Myzoxylus läniger. Se Gallbildningar, sp. 612 - 185-186
Mzabia, dialekt. Se Beni-Mezab, sp 1357 - 185-186
Mzabiter, folkstam. Se Beni-Mezab, sp 1357 - 185-186
Mzchet, by i ryska guvern. Tiflis. Se Mtschet - 185-186
Mzensk. Se Mtsensk - 185-186
Måbb. Se Mobb - 185-186
Måbär, bot. Se Måbärsbusken - 185-186
Måbärsbusken - 185-186
Måkläppen. Se Falsterboref - 185-186
Mål - 185-186
Målade kiselstenar, arkeol. Se Kiselsten, sp. 155-156 - 185-186
Målarbräde - 185-186
Målaremalj, konstind. Se Emalj - 185-186
Målaren - 185-186
Målarfärger. Se Färg, sp. 273 - 185-186
Målargravörer - 185-186, 187-188
Målarkonsten - 187-188, 189-190, 191-192, 193-194, 195-196, 197-198
Målarmusslor, zool. Se Flodmusslesläktet - 197-198
Målar- och bildhuggarakademien, Kongl. Se Konstakademien, sp. 826 - 197-198
Målarstaffliet, astron. Se Målaren - 197-198
Målbrott - 197-198
Målilla - 197-198
Målkast. Se Bollspel, sp. 1031 - 197-198
Målkärl - 197-198, 199-200
Målla, bot. Se Molla - 199-200
Målla, socken i Älfsborgs län. Se Molla - 199-200
Målning en cama”eu [a kamajö]. Se Camaïeu och Ljusdunkel - 199-200
Måls, skogsv. Se Hollandstimmer, sp. 981 - 199-200
Målsegande - 199-200
Målselven. Se Maalselven - 199-200
Målskjutning - 199-200
Målsman - 199-200, 201-202
Måltid - 201-202, 203-204, 205-206
Månad - 205-206
Månadsbesked, krigsv. Se Besked - 205-206
Månadsblindhet. Se Månblindhet - 205-206
Månadskalf, med. Se Mola - 205-206
Månadsmedium - 205-206
Månadsmönstring. Se Mönstring 2 - 205-206
Månadsrening, med. Se Menstruation - 205-206
Månadsros, bot. Se Rosa - 205-206
Månadssmultron, bot. Se Fragaria - 205-206
Månads-stenar - 205-206
Månar, Drabanter, astron. Se Biplaneter och Satellit - 205-206
Månatlas, en samling af månkartor. Se Loewy, sp. 967, och Månen - 205-206
Månbergen - 205-206
Månblindhet - 205-206
Måncirkeln. Se Metonska måncykeln - 205-206
Måncykel - 205-206, 207-208
Måndag - 207-208
Måndistans - 207-208
Måndyrkan - 207-208, 209-210
Måne - 209-210
Månegarm - 209-210
Månen - 209-210, 211-212, Till art. Månen., (blank), 213-214
Månens ålder - 213-214
Månesköld, oriktig form av Minniskiöld. Se Folkunga-ätten - 213-214
Månesköld, Karl Kristersson - 213-214
Månflodsintervall. Se Hamntid - 213-214
Månfläckiga ärtvecklaren, zool. Se Landtbrukets skadeinsekter, pl. II, fig 11, och Ärtvecklaren - 213-214
Månförmörkelse. Se Förmörkelser och Månen - 213-214
Mångbyggare, bot. Se Polygamia - 213-214
Mångcellbildning, bot. Se Cellbildning - 213-214
Mångfotingar, zool. Se Myriapoda - 215-216
Mångfållan, detsamma som bladmagen. Se Idisslare - 215-216
Månggifte. Se Monogami - 215-216
Mångguderi. Se Polytism - 215-216
Månghöfdad rot, bot. Se Rotstock - 215-216
Månghörning, mat. Se Polygon - 215-216
Månghörningen - 215-216
Mångklyftig - 215-216
Mångklöfvade däggdjur, detsamma som Multungula (se d.o.) - 215-216
Mån-glas. Se Glasfabrikation, sp. 1279 - 215-216
Mångsidigt knippe, bot. Se Blomställning, sp. 795 - 215-216
Mångudinnor. Se Måndyrkan - 215-216
Mångård - 215-216
Månhus. Se Astrologi, sp. 284 - 215-216
Månkalf, med. Se Mola - 215-216
Månkartor, astron. Se Månen, sp. 211 - 215-216
Månkrans, meteor. Se Mångård - 215-216
Månlik - 215-216
Månljuset - 215-216
Månmånad. Se Kronologi, sp. 38 - 215-216
Månregnbåge, meteor. Se Regnbåge - 215-216
Måns - 215-216
Månsarp - 215-216
Måns Bengtsson. Se Natt och Dag 7 - 215-216
Månsbo, kloratfabrik. Se Avesta 2 - 215-216
Måns Bryntesson. Se Lilliehöök 1 - 215-216
Månsing - 215-216
Måns Johansson till Säby, riksråd. Se Natt och Dag 9 - 215-216
Måns Karlsson, Gustaf I:s morfader. Se Ekaätten - 215-216
Måns Månsson, pseudonym. Se Hultin 2 - 215-216
Måns Nilsson - 215-216, 217-218
Månson, Arvid - 217-218
Månsson, Peder (latiniseradt Petrus Magni). Se Peder Månsson - 217-218
Månsson, Jöns. Se Johannes Magnus, sp. 38 - 217-218
Månsson, Johan sjömilitär. Se Johan Månsson - 217-218
Månsson, Nils - 217-218
Månsson,Ivar, i Trää - 217-218
Månsson, Karl Filip - 217-218, 219-220
Månstad - 219-220
Månsten, miner. Se Fältspat - 219-220
Månstorp - 219-220
Måntabeller - 219-220
Månviol, bot. Se Lunaria - 219-220
Månpr - 219-220
Måra, bot. Se Galium - 219-220
Mårdaklef - 219-220
Mårdkatten - 219-220
Mårdsläktet - 219-220, 221-222
Mårten, Den helige. Se Martin af Tours - 221-222
Mårten biskop. Se Martin af Tours, sp. 1117 - 221-222
Mårten Hälsing, sekreterare. Se Martinus Olai 2 - 221-222
Mårten Olofsson. Se Martinus Olai 1 - 221-222
Mårtens - 221-222
Mårtensfastan. Se Fasta, sp. 1427 - 221-222
Mårtensgås. Se Martin af Tours, sp.1117 - 221-222
Mårtensmässan. Se Martin af Tours, sp. 1117 - 221-222
Mårtensson. Jöns - 221-222
Måsar, zool. Se Måssläktet - 221-222
Måsartade fåglar - 221-222
Måseskär - 221-222
Måsknuf - 221-222
Måssebo. Se Mossebo - 221-222
Måssläktet - 221-222, 223-224, 225-226
Måstena, fideikommiss. Se Mosstena - 225-226
Mått - 225-226, 227-228
Mått, metall. Se Galt 3 - 227-228
Måttband. Se Måttverktyg - 227-228
Måttstock. Se Måttverktyg - 227-228
Måttsystem. Se Mått - 227-228
Måttverktyg - 227-228, 229-230, 231-232, 233-234
Mädchen - 233-234
Mädler, Johann Heinrich von - 233-234
Mädlösa. Se Mellösa - 233-234
Mähly, Jakob Achilles - 233-234
Mähren - 233-234, 235-236
Mährisch-Neustadt - 235-236
Mährisch-Ostrau [åstrau]. Se Ostrau - 235-236
Mäkakkårtje - 235-236
Mäklare - 235-236, 237-238
Mäklin, Fredrik Vilhelm - 237-238
Mäktighet - 237-238
Mälarbaden - 237-238
Mälaren - 237-238, 239-240, 241-242
Mälarhusen, by. Se Lifräddningsväsende, sp. 450 - 241-242
Mälarprovinsernas hypoteksförening. Se Hypoteksförening, sp. 18 - 237-238
Mälby, Mällby. Se Mellby - 241-242
Mäll - 241-242
Mällösa. Se Mellösa - 241-242
Mälor - 241-242
Mälsåker - 241-242
Mältning - 241-242
Mälzel [mältsel], Johann Nepomuk - 241-242
Mänader, en stundom brukad form för menader (se d.o.) - 241-242
Mängmaskin - 241-242
Mängtråg - 241-242
Mängäscha, en annan form för Mangascha (se d.o. och Menilek, sp.119 - 241-242
Mänken. Se Flodillrar - 241-242
Männikkökoski, fors i Pasvigsälf (se d.o.) - 241-242
Människan - 241-242, 243-244, 245-246, 247-248, 249-250, 251-252, 253-254, 255-256, Till art. Människan. I., (blank), Till art. Människan. II., Till art. Människan. III., 257-258, 259-260, 261-262, 263-264, 265-266, 267-268, 269-270
Människans rättigheter (De mänskliga rättigheterna), Se Déclaration des droits de l'homme och Medborgerliga rättigheter, sp. 1385 - 269-270
Människans son. Se Människosonen - 269-270
Människoblifvande. Se Inkarnation - 269-270
Människohajar, zool. Se Hajsläktet - 269-270
Människolika apor. Se Anthropomorpha - 269-270
Människoloppan, zool. Se Loppor - 269-270
Människooffer. Se Offer - 269-270
Människoraser - 269-270, 271-272, 273-274, 275-276
Människosonen - 275-276, 277-278
Människoätare. Se Kannibal och Kannibalism - 277-278
Mäntisälä - 277-278
Mäntää - 277-278
Mäntyharju - 277-278
Mäntyharju stråt, tillflöde till Kymmene (se d. o. sp. 454) - 277-278
Mär. Se Maire - 277-278
Märcker, H. M. Se Mærcker - 277-278
Märg - 277-278, 279-280
Märgel - 279-280
Märgelgraf. Se Märgeltag - 279-280
Märgeljord. Se Jordarter - 279-280
Märgelskiffer. Se Kalklerskiffer och Lerskiffer - 279-280
Märgeltag - 279-280
Märgkrona, bot. - 279-280
Märgkräfta (Medullär kräfta), med. Se Kärfta, sp. 143, och Magsjukdomar, sp. 518 - 279-280
Märgling - 279-280, 281-282
Märgpumpa, bot. Se Växtmärg - 281-282
Märgstrålar - 281-282
Märiska bröder. Se Bömiska bröderna - 281-282
Märiska porten - 281-282
Märiska svinet - 281-282
Märisk-bömiska kanalen. Se Donau, sp. 710 - 281-282
Märkbläck, tekn. Se Bläck - 281-282
Märkduk - 281-282
Märke, bot. Se Pistill - 281-282
Märkeforsen. Se Lais älf - 281-282
Märkesman, Konungens. Se Hird, sp. 743 - 281-282
Märket - 281-282
Märkrulla - 281-282
Märla - 281-282
Märldjur - 281-282, 283-284
Märling - 283-284
Märlprim - 283-284
Märlspik. Se Märlprim - 283-284
Märr (eng. mare), folklig benämning på en häst af honkön, sto. Se Hästen, sp. 183 - 283-284
Märs - 283-284
Märsfall - 283-284
Märsgastar - 283-284
Märsjungfru, sjöv. Se Jungfru 1 - 283-284
Märskorpral, sjöv. Se Märsgastar - 283-284
Märsrand, skpsb. Se Märs - 283-284
Märsruta, skpsb. Se Märs' - 283-284
Märsrå, skpsb. Se Rå - 283-284
Märssegel, sjöv. Se Segel - 283-284
Märssegelskultje, sjöv. Se Kultje - 283-284
Märssegelsskonert, sjöv. Se Skonert - 283-284
Märsskepp - 283-284
Märsskeppare, sjöv. Se Märsgastar - 283-284
Märsstång, sjöv. Se Mast - 283-284
Märta - 283-284
Märta Bolle, pseudonym. Se Holmgren 4, sp. 1009 - 283-284
Märta Ivarsdotter. Se Mätta Ivarsdotter - 283-284
Mäsk - 283-284
Mäskapparater. Se Brännvinsbränning, sp. 430-431 - 283-284
Mäskkar - 283-284
Mäskkarsskatt. Se Maltskatt - 283-284
Mäskning. Se Brännvinsbränning, sp. 430 ff., Mäsk och Öl - 283-284
Mäskpanna. Se Öl - 283-284
Mäss - 283-284
Mässa - 283-284, 285-286, 287-288
Mässbok. Se Kyrkohandbok och Missale - 287-288
Mässdräkt - 287-288
Mässfall - 287-288
Mässhake. Se Biskopsskrud och Mäss-skrud - 287-288
Mässing - 287-288, 289-290
Mässingsinstrument - 289-290
Mässingsvatten - 289-290
Mässkanon, teol. Se Kanon 1 - 289-290
Mässkorpral. Se Korpral, sp. 1065 - 289-290
Mässling - 289-290
Mässlinge bruk. Se Ljusnedal - 289-290
Mässoffret - 289-290
Mässordning. Se Kyrkohandbok, sp. 487 - 289-290
Mässpenningar, sjöv. Se Dietpenningar - 289-290
Mäss-skjorta. Se Biskopsskrud och Mäss-skrud - 289-290
Mäss-skrud - 289-290, 291-292
Mästare - 291-292
Mästaren från Frémalle - 291-292
Mästaren från Mérode [-rå'd]. Se Mästaren från Frémalle - 291-292
Mästaren från Moulins - 291-292
Mästarprof. Se Skråväsen - 291-292
Mäster. Se Mästare - 291-292
Mästerboken. Se Merswin, sp. 195 - 291-292
Mästerby - 291-292
Mäster Eckart, tysk dominikanmunk. Se Eckart - 291-292
Mäster Erik - 291-292
Mäster Knut. Se Daluppror, sp. 1197 - 293-294
Mästerlots. Se Lots, sp. 1139 - 293-294
Mästerman. Se Skarprättyare - 293-294
Mäster Mattias. Se Mattias, sp. 1275 - 293-294
Mäster Melkior. Se Hoffmann, M - 293-294
Mästermyr - 293-294
Mäster Olof. Se Olaus Petri - 293-294
Mästerrot - 293-294
Mästerräckare. Se Hammarlag - 293-294
Mästersven - 293-294
Mästersång - 293-294, 295-296
Mät, taga i mät. Se Utmätning - 295-296
Mätare. 1. Se Elektricitetsmätare - 295-296
Mätare. 2. (Gasmätare). Se Lysgas, sp. 108. - 295-296
Mätare. 3. Nederbörds- l. regnmätare) Se Nederbörd. - 295-296
Mätare. 4. Zool. Se Mätarfjärilar - 295-296
Mätare. 5. Se Stadsmätare - 295-296
Mätarfjärilar - 295-296
Mätarpenningar - 295-296
Mätbref. Se Skeppsmätning - 295-296
Mätglas. Se Mensur 3 och Nederbörd - 295-296
Mätinstrument. Se Elektricitetsmätare och Måttverktyg - 295-296
Mätismän - 295-296
Mätkedja - 295-296
Mätkolf, kem. Se Kolf 3 - 295-296
Mätningsregel - 295-296, 297-298
Mätningstal - 297-298
Mätress - 297-298
Mätsticka - 297-298
Mätstång - 297-298
Mätta - 297-298
Mättad - 297-298
Mätta Ivarsdotter - 297-298, 299-300
Mättningsapparat - 299-300
Mättningsdeficit, fys. o. meteor. Se Fuktighet - 299-300
Mättningskapacitet - 299-300
Mättningsvärde, fys. Se Ionisering, sp. 827 - 299-300
Mätverktyg, mek. Se Måttverktyg - 299-300
Mätzner, Eduard Adolf Ferdinand - 299-300
Mö, jur. Se Giftoman - 299-300
Möbel - 299-300, Till art. Möbel. I., Till art. Möbel. II., Till art. Möbel. II. (forts.), Till art. Möbel. III., Till art. Möbel. IV., Till art. Möbel. V., 301-302, 303-304
Möbelfabriker - 303-304
Möbeltyger - 303-304
Möbius. 1. August Ferdinand M. - 303-304
Möbius. 2. Theodor M. - 303-304
Möbius. 3. Paul Julius M. - 303-304
Möbius, Martin August Johannes - 303-304, 305-306
Möblemang (Se Ameublement och Möbel) - 305-306
Möblera - 305-306
Möblomma - 305-306
Möckeln - 305-306
Möckelö. Se Mariehamn - 305-306
Möckern - 305-306
Möckleby - 305-306
Möderne. Se Mödernearf - 305-306
Mödernearf - 305-306
Mödernerätt. Se Matriarkat - 305-306
Mödling - 305-306
Mödlinger, Joseph - 305-306
Mödruvellir - 305-306
Möen - 305-306
Mögel, Mögelsvampar, bot. Se Aspergillus, Bakteriologi, sp. 729, fig 26--28, Fortplantning, sp. 943, Mucorineæ och Penicillium. Jfr Bladmögel och Fruktmögel - 305-306
Mögelved, bot. Se Uggleved - 307-308
Möglin - 307-308
Möhkö - 307-308
Möhlen, Jürgen thor - 307-308
Möhlenpri(i)s. Se Möhlen, J - 307-308
Möhler, Johann Adam - 307-308
Möhlman, Jakob - 307-308
Möhra - 307-308
Möhring, P. H. G. Se Moehr - 307-308
Möhring, Ferdinan - 307-308
Möhring, Bruno - 307-308
Möinichen [möjniken], Emil Röring - 307-308
Möja - 309-310
Möjlighet - 309-310
Möklinta - 309-310
Mölj - 309-310
Mölje - 309-310
Möllarholmen - 309-310
Mölle - 309-310
Mölleberga - 309-310
Mölleläge retranchemang - 309-310
Möllenbergs skans. Se Kristianssten - 309-310
Möllendorf, Wichard Joachim Heinrich von - 309-310
Möller, Heinrich - 309-310
Möller, Johann Georg Peter - 309-310, 311-312
Möller, Johann - 311-312
Möller, Andreas - 311-312
Möller, Nils Peter - 311-312
Möller, Peter von - 311-312, 313-314
Möller, Jeannette - 313-314
Möller, Didrik Magnus Axel - 313-314
Möller, Lars Magnus - 313-314
Möller. 1. Karl Oskar M. - 313-314, 315-316
Möller. 2. Dagmar M., född Bosse - 315-316
Möller, Peter August - 315-316
Möller, Hjalmar August - 315-316
Möller, Elis Essen-M - 315-316
Möller, Artur - 315-316
Möller, Katharine. Se Frydendahl, sp. 12 - 315-316
Möller, Jens - 315-316, 317-318
Möller, Jens Peter - 317-318
Möller. 1. Peter M. - 317-318
Möller. 2. Frantzz Peckel M. - 317-318
Möller, Poul Martin - 317-318
Möller, Peter Ludvig - 317-318
Möller,Erik Höyer-M - 317-318, 319-320
Möller, Ernst Wilhelm - 319-320
Möller, Lars Otto - 319-320
Möller, Karl Emanuel - 319-320
Möller,Kai Bisgaard Anker - 319-320
Möller, Niels Lauritz - 319-320
Möller, Ernst Johannes - 319-320
Möllerhjelm, Axel Johan Adam - 319-320, 321-322
Möllershofs batteri - 321-322
Möllevången. Se Idiotanstalt, sp 356 - 321-322
Mölln - 321-322
Mölltorp - 321-322
Mölnbacka - 321-322
Mölndal - 321-322
Mölndals skans - 321-322
Mölnlycke - 321-322
Mölstadås. Se Mönsterås 1 - 321-322
Mömpelgard, stad. Se Montbéliard - 321-322
Mön - 321-322, 323-324
Mönbo härad. Se Mön - 323-324
Mönch, bergstopp. Se Munken - 323-324
Mönchgut - 323-324
Möne - 323-324
Möng-tsze - 323-324
Mönja - 323-324
MönnichhofenÊ[-håfen], Johann von. Se Monickhouen, Joan - 323-324
Möns klint. Se Mön - 323-324
Mönsterförrättare. Se Mönstring 2 - 323-324
Mönsterherre - 323-324
Mönsterkort, text. Se Jacquardmaskin - 323-324
Mönsterpatron, text. Se Bindning - 323-324
Mönsterregistret. Se Mönsterskydd - 323-324
Mönsterrulla, sjöv. Se Mönstring - 323-324
Mönsterskrifvarae - 323-324
Mönsterskydd - 323-324, 325-326
Mönsterväfnad, text. Se Jacquardmaskin - 325-326
Mönsterås - 325-326
Mönsterås-Alsterbro järnväg. Se Mönsterås järnväg - 323-324
Mönsterås järnväg - 325-326
Mönsterås-Åseda järnväg. Se Mönsterås järnväg - 325-326
Mönstra för run, sjöv. Se gå för run - 325-326
Mönstring - 325-326, 327-328
Mönstringskommission, Mönstringsplats. Se Mönstring 1 - 327-328
Mönter, Jörgen. Se Kock, J - 327-328
Mörarp - 327-328
Mörby - 327-328
Mörby, gods och slott. Se Gimo, sp. 1177 - 327-328
Mörbylånga - 327-328
Mörch, Otto - 327-328
Mörck, Jakob - 327-328
Mördeg - 329-330
Möre - 329-330
Möre - 329-330
Mörigen, kommun. Se Möringen - 329-330
Mörike, Eduard - 329-330
Möringen - 329-330
Mörk, Jakob Henrik - 329-330, 331-332
Mörka champinjonen, bot. Se Champinjoner - 331-332
Mörkapparat. Se Färgblindhet, sp. 282 - 331-332
Mörka tufskiflingen, bot. Se Musseron - 331-332
Mörkcellstraff. Se Arrest och Frihetsstraff, sp. 1425 - 331-332
Mörkeberg, Peter August - 331-332
Mörkfoss - 331-332
Mörkfux. Se Fux - 331-332
Mörkridor. Se Jättar, sp. 476 - 331-332
Mörk rothgülden, miner. Se Pyurargyrit - 331-332
Mörkö - 331-332, 333-334
Mörlin, Joachim - 333-334
Mörlunda - 333-334
Mörne, Arvid - 333-334
Mörner - 333-334, 335-336, 337-338, 339-340, 341-342, 343-344
Mörnersborg, stjärnskans vid Strömstad (se d. o.) - 345-346
Mörnerska husarregementet. Se Kronprinsens husarregemente - 345-346
Mörrum - 345-346
Mörrums skans - 345-346
Mörrumsån - 345-346
Mörs - 345-346
Mörsbatteri. Se Batteri 1 - 345-346
Mörsare - 345-346, 347-348
Mörsarfartyg. Se Bombskepp - 347-348
Mörsaarkasematt. Se Kasematt - 347-348
Mörsarvärn - 347-348
Mörshög - 347-348
Mörsil - 347-348, 349-350
Mörskom - 349-350
Mört - 349-350
Mörtfisksläktet - 349-350
Mörtö - 349-350
Möser, Justus - 349-350, 351-352
Möss, zool. Se Mus - 351-352
Mössa - 351-352
Mössa, bot. Se Hatt 2, Löfmossor och Murkla - 351-352
Mössdjur - 351-352
Mösseberg - 351-352, 353-354
Mössor - 353-354
Mösspartiet - 353-354, 355-356
Mösvand - 355-356
Möten - 355-356
Mötespassevolans - 355-356
Mötesplats - 355-356, 357-358
Mötsocken - 357-358
N * - 359-360, 361-362
Na - 361-362
Na - 361-362
N. A. - 361-362
Naab - 361-362
Naaman - 361-362, 363-364
Naantali, finsk namnform för Nådendal - 363-364
Narrden - 363-364
Naas - 363-364
Naas [nei's] lord. se Bourke, R. S. - 363-364
Naassener. Se Gnosticism, sp. 2371 - 363-364
Nab, flod. Se Naab - 363-364
Naba - 363-364
Nabal - 363-364
Nabaroh - 363-364
Nabatéer - 363-364, 365-366
Nabbe - 365-366
Nabel, - 365-366
Naber, Samuel Adrian - 365-366
Nabha - 365-366
Nabha - 365-366
Nabigha edh-Dhubjani - 365-366
Nabis, zool. Se Rofskinnbaggar - 365-366
Nabis - 365-366
Nabka - 365-366
Nabla, mus. Se Nebel - 365-366
Nablus. Se Nabulus - 365-366
Nabo - 365-366
Nabob - 365-366
Nabonassar - 365-366
Nabonassars epok. Se Kronologi, sp. 43 - 365-366
Nabonidos. Se Nabu-naid - 365-366
Nabopolassar - 365-366
Naborätt, jur. Se Nabo - 365-366
Nabot - 365-366
Nabu - 365-366
Nabua - 365-366
Nabu-apal-usur. Se Nabopolassar - 365-366
Nabuco de Araujo - 365-366, 367-368
Nabu-daian, asyrisk konung. Se Assyrien, sp. 256 - 367-368
Nabu-kudurri-usur, oriktigt Nabu-kurri-usur. Se Nebukadnesar - 367-368
Nabu-kurri-usur, oriktig form för Nabu-kudurri-usur (se d. o.) - 367-368
Nabulus - 367-368
Nabu--naid - 367-368
Nacaire - 367-368
Nacaome - 367-368
Nachbar, Franz - 367-368
Nach belieben - 367-368
Nach Canossa gehen wir nicht, ty., "till Canossa gå vi ej". Se Canossa - 367-368
Nachez, Tivadar - 367-368
Nachglühen, ty. Se Skymning - 367-368
Nachimov [nachi'måff], Pavl Stepa'novitj - 367-368
Nachitjevan - 367-368
Nachmanides - 367-368
Nachnahme (ty.), hand. Se Efterkraf - 367-368
Nachod - 367-368
Nachschibend-orden - 367-368
Nachsenden, ty., postv., eftersända (se d. o.) - 367-368
Nachtegall, Franz - 367-368
Nachtigal, Gustav - 367-368, 369-370
Nacka - 369-370
Nacka - 369-370
Nackarpsdal i Skåne. Se Odensjön - 369-370
Nackbast. Se Nacke, anat. - 369-370
Nackbjudning, obstetr. Se Förlossning, sp. 450 - 369-370
Nacke - 369-370
Nacke - 369-370
Nackgropen. Se Nacke, anat. - 369-370
Nackkramp - 369-370
Nackloben. anat., fysiol. Se Hjärnan, sp. 832 - 369-370
Nackregel. Se Ladugård - 369-370
Nacksjuka - 369-370
Nackslag, sjöv. Se Påslagning - 369-370
Nackspil - 369-370
Nacksömmen, anat. Se Hufvudskål, sp. 1224-25, och Lambdasöm - 371-372
Nadab - 371-372
Nadaillac [-daja'k], Jean FranÁois Albert du Pouget, markis de - 371-372
Nadar - 371-372
Nadasdy-Fogaras [na'daºdi-få'garaº], Ferenc Lipót, grefve - 371-372
Nadaud [-då], Gustave - 371-372
Naddarna. Se Luddenätter - 371-372
Naddodd - 371-372
Nadeleisenerz [-ajsenerts], miner. Se Göthit - 371-372
Nadem skans - 371-372
Nadesjda - 371-372
Nadezjdin, Nikolaj Ivanovitj - 371-372
Nadia. Se Nadiya - 371-372
Nadim, arabisk författare. Se Muhammed ibn Ishaken-Nadim - 371-372
Nadir - 371-372, 373-374
Nadir - 373-374
Nadiya - 373-374
Nadji, Ahmed - 373-374
Nadorit - 373-374
Nadson, Semen Jakovlevitj - 373-374
Nadziejewo, graffält. Se Hallstatt-tiden, sp. 1148 - 373-374
Naegele [nägele]. Se Nägele - 373-374
Naëgit - 373-374
Naemen [namen], flamska namnet på staden Namur (se d. o.) - 373-374
Nænia, lat. Se Nenia - 373-374
Næs-. Om danska och norska namn börjande med Næs- se artiklar på Näs- - 373-374
Nævius - 373-374
Nævus, lat., med. Se Födelsemärke - 373-374
Naf. Se Fordon - 373-374
Nafa, stad. Se Naba - 373-374
Nafalan, farm. Se Naftalan - 373-374
Nafat, trakten omkring Dor (se d. o.) - 373-374
Nafborr, detsamma som nafvare. Se Borrar, sp. 1216 - 373-374
Nafle - 373-374
Nafling - 373-374
NafnaPulur, isl. Se Bjarne Kolbeinsson - 373-374
Nafot Dor, trakten omkring Dor (se d.o.) - 375-376
Nafta - 375-376
Naftalan - 375-376
Naftali - 375-376
Naftalin - 375-376
Naftalinfärgämnen - 375-376, 377-378
Naftalingult, kem. Se Martius' gult och Naftalinfärgämnen' - 377-378
Naftalinrödt, kem. detsamma som magdalarödt (se d. o. och Naftalinfärgämnen) - 377-378
Naftalinsulfonsyror - 377-378
Naftalol [-ål], farm., detsamma som betol - 377-378
Naftazarin - 377-378
Naftener - 377-378
Naftensyror - 377-378
Naftionsyra - 377-378
Naftoesyror - 377-378
Naftokinon - 377-378
Naftol - 377-378
Naftolblått, kem. Se Meldolas blått - 377-378
Naftolgult, kem. Se Martius' gult - 377-378
Naftolkresotinsyra, farm. kem. Se Epikarin - 377-378
Nafolsulfonsyror - 377-378
Naftylamin - 377-378
Naftylenblått, kem. Se Meldolas blått - 377-378
Nafvare, maskinb. Se Borrar, sp. 1216 - 377-378
Nafvel, anat.Se Nafle - 377-378
Nafvelband. Se Nafling - 377-378
Nafvelbråck - 377-378
Nafvelinflammation - 377-378
Nafveljärn. Se Glasfabrikation, sp. 1278 - 377-378
Nafvelkärl, anat. Se Nafvelsträng - 377-378
Nafvelpunkt - 379-380
Nafvelsträng - 379-380
Nafvelsvinen - 379-380
Nafver, bot. Se Nafverlönn - 379-380
Nafverlönn - 379-380
Nafverstad - 379-380
Naga - 379-380, 381-382
Naga - 381-382
Naga - 381-382
Nagada. Se Nakade - 381-382
Nagado, folkstam. Se Kaffa - 381-382
Nagajka - 381-382
Nagana. Se Trypanosoma och Tsetseflugan - 381-382
Nagano - 381-382
Nagaoka - 381-382
Nagar, stad. Se Bednore - 381-382
Nagara, Israel ben Moses - 381-382
Nagari, skriftform. Se Devanagari - 381-382
Nagari-anpat, språk. Se Hila 2 - 381-382
Nagarjuna - 381-382
Nagakot, stad. Se Kangra - 381-382
Nagasaki - 381-382
Nagasträd, Nagasträ, bot. Se Mesua - 381-382
Nagaur - 381-382
Nagel - 383-384
Nagel, Johan Jakob - 383-384
Nagel, Albrecht - 383-384
Nagel, Wilibald - 383-384
Nagelbindningar - 383-384
Nagelbädd, anat. Se Hud, sp. 1200 - 383-384
Nagelbänk - 383-384
Nageldorn. Se Nitning och Spikhammare - 383-384
Nagelfals, anat. Se Hud, sp. 1200 - 383-384
Nagelfar - 383-384
Nagelfare - 383-384
Nagelfluh - 383-384, 385-386
Nagelfält, anat. Se Hud sp.1200 - 385-386
Nagelrot, anat. Se Hud sp.1200 - 385-386
Nagelskifling, bot. Se Collybia - 385-386
Nagelslag. Se Nagel 3 - 385-386
Nagelspinnare, zool. Se Påfågelspinnare - 385-386
Nageltrång - 385-386
Nagelört, bot. Se Draba - 385-386
Naggadt blad - 385-386
Nagina - 385-386
Nagler, Georg Kaspar - 385-386
Naglum. Se Vassända-Naglum - 385-386
Nagold - 385-386
Nagore. Se Nagaur - 385-386
Nagoya - 385-386
Nagpur - 385-386
Nagrind - 385-386
Nagu - 385-386
Nagy - 385-386
Nagy [nadj], Iván von - 385-386
Nagy-Ág - 385-386, 387-388
Nagy-Bánya - 387-388
Nagy-Becskerek [nadj-bä'tºkäräk). Se Becskerek - 387-388
Nagy Bihaar [nadj], bergstopp. Se Kukurbeta - 387-388
Nagy-Enyed - 387-388
Nagy-Györ [nadj-gjör] ungerska namnet på Raab - 387-388
Nagy-Kanizsa [nadj-ka'niºa]. Se Kanizsa 1 - 387-388
Nagy-Károly - 387-388
Nagy-Kikinda - 387-388
Nagy-Komlós [nadj-kåmlåº]. Se Komlós - 387-388
Nagy-Kœnság [nadj-konºag]. Se Kumanien - 387-388
Nagy-Küküllö - 387-388
Nagy-Körös - 387-388
Nagylábu [nadj-la'bo]. Se Báthory 5 - 387-388
Nagy-Lak - 387-388
Nagy-Surány - 387-388
Nagy-Szalonta - 387-388
Nagy-Szeben [nadj-sä'bän], ungerska namnet på staden Hermannstadt - 387-388
Nagy-Szent-Miklós - 387-388
Nagy-Szombat [nadj-såm'bat], ungerska namnet på staden Tyrnau - 387-388
Nagy-Szöllös - 387-388
Nagy-Várad [na'dj-va'rad], ungerska namnet på staden Grosswardein - 387-388
Naharim (Naharaim), Naharin. Se Mesopotamien - 387-388
Naharro [naa'rrå], Navarro, Pedro - 387-388
Naharro [naa'rrå], Bartolomé de Torres. Se Torres Naharro - 387-388
Nahas - 387-388
Nahe - 387-388
Nahije - 387-388
Nahl - 387-388, 389-390
Nahlowsky, Josef Wilhelm - 389-390
Nahor - 389-390
Nahr - 389-390
Nahua - 389-390
Nahuatl - 389-390
Nahuatlaca. Se Nahua - 389-390
Nahuel Huapi - 389-390
Nahum - 389-390, 391-392
Nahuqua [naokwa'], folkstam. Se Kariber - 391-392
Nahusa - 391-392
Naib - 391-392
Naïdeæ - 391-392
Nain - 391-392
Nain - 391-392
Nain de Tillemont [nä' de tijmå']. Se Tillemont - 391-392
Naini Tal - 391-392
Nair - 391-392
Nairn - 391-392
Nairne [näe'n], Edward - 391-392
Nairne [näe'n], Caroline - 391-392
Nairobi - 391-392
Naïs, zool. Se Naïdeæ - 391-392
Naisadiyacarita - 391-392
Naissus. Se Nis - 391-392
Naiv - 391-392
Naivasha - 391-392
Naja - 391-392
Naja, zool. Se Glasögonormsläktet - 391-392
Najac [naºa'k], Émile Fernand de, grefve - 391-392, 393-394
Najadaceæ - 393-394
Najader - 393-394
Najades, zool. Se Flodmusslor - 393-394
Najadita - 393-394
Najas L., bot. Se Najadaceæ - 393-394
Najera - 393-394
Najera [na'che-], Estéban de - 393-394
Najibabad - 393-394
Najning, sjöv. Se Naja - 393-394
Najtåg, sjöv. Se Naja - 393-394
Najögonstropp - 393-394
Nakade - 393-394
Nakanoshima - 393-394
Nakaznij ataman, ry. Se Hetman, sp. 627, och Kosacker, sp. 1123 - 393-394
Nakel - 393-394
Naken - 393-394
Nakenfröig, bot. Se Gymnospermæ och Gömfröig - 393-394
Naket korn, landtbr. Se Korn, sp. 1054, och Naken - 393-394
Nakib - 393-394
Nakibu-i-eschraf. Se Nakib - 393-394
Nakkehoved - 393-394
Nakkila - 393-394
Naklo, stad. Se Nakel - 393-394
Nakna jordvärdet, nationalek. Se George H., sp. 1002 - 393-394
Nakna jungfrun, bot. Se Colchicum - 393-394
Nakna knoppar, bot. Se Knopp och Naken - 393-394
Nakor-Vat. Se Ongkor - 393-394
Naksatra - 393-394, 395-396
Naksch-i-Rustem - 395-396
Nakskov - 395-396
Nakskovfjord. Se Nakskov - 395-396
Nakterhus - 395-396
Nal, nord. myt. Se Farbaute, Laufey och Loke - 395-396
Nala och Damayanti - 395-396
Nalivajko, Semen - 395-396
Naljeskovic [-jeºkåvitj], Nikola. Se Serbiska och kroatiska språket och litteraturen - 395-396
Nama, folk och språk. Se Hottentotter, sp. 1158-59 - 395-396
Namalandet - 395-396
Namangan - 395-396
Namaqua. Se Namalandet - 395-396
Namatianus. Claudius Rutilius - 395-396, 397-398
Namaz. Se Nemaz - 397-398
Namdalen - 397-398
Namdalseidet - 397-398
Namdeva. Se Marattiska språket, sp. 865 - 397-398
Nam et ipsa scientia potestas est. Se Kunskap är makt - 397-398
Namjestnik - 397-398
Namlagira. Se Virungabergen - 397-398
Nammats, fjäll. Se Laidaur - 397-398
Namn - 397-398, 399-400, 401-402, 403-404, 405-406, 407-408
Namnbräde - 407-408
Namnchiffer. Se Chiffer och Monogram - 407-408
Namnetes - 407-408
Namnförändring. Se Namnrätt - 407-408
Namnlösa (student)samfundet - 407-408, 409-410
Namnlösa sällskapet. Se föreg. art - 409-410
Namnlös och Valentin - 409-410
Namnrätt - 409-410
Namnsedel - 409-410, 411-412
Namnskydd - 411-412
Namnstämpeln - 411-412
Namnsäkerhet - 411-412
Namnvärde. Se under Nominell - 411-412
Nampulos och Falantin. Se Namnlös och Valentin - 411-412
Namsen - 413-414
Namsenelv. Se Namsen - 413-414
Namsenfjorden - 413-414
Namsfjorden. Se Namsenfjorden - 413-414
Namsos - 413-414
Namskogene. Se Namdalen - 413-414
Namsvand [-vann]. Se Namsen - 413-414
Namtaru - 413-414
Namur - 413-414
Nan - 413-414
Nanaia - 413-414
Nanaimo - 413-414
Nanak - 413-414, 415-416
Nanao - 415-416
Nana Sahib - 415-416
Nancy - 415-416, 417-418
Nadaime - 417-418
Nandin - 417-418
Nándor-Fejérvár [na'ndår-fä'jervar], ung. Se Belgrad - 417-418
Nanduerna - 417-418
Nandyavarta. Se Svastika - 417-418
Nanea. Se Nanaia - 417-418
Nanfi, ö. Se Anafi - 417-418
Nanga Parbat - 417-418
Nangasaki. Se Nagasaki - 417-418
Nangis - 417-418
Nanhai - 417-418
Nani, Giovanni Baptista - 417-418, 419-420
Nanino (Nanini), Giovanni Maria - 419-420
Nanism. Se Nannism - 419-420
Naniträd - 419-420
Nankin (gul bomull), bot. Se Gossypium - 419-420
Nankinett - 419-420
Nanking - 419-420
Nanking - 419-420
Nanling - 419-420
Nanna - 419-420
Nannar, namn på den babyloniske månguden Sin. Se Babylonien, sp. 587 - 419-420
Nannarelli, Fabio - 419-420
Nannestad - 419-420, 421-422
Nanni di Banco - 421-422
Nanning - 421-422
Nannism - 421-422
Nannocefali af grek. na'nnos eller nanos, dvärg och kefale, hufvud), detsamma som mikrocefali (se d. o.) - 421-422
Nannoplankton, Nanoplankton (af grek. na'nnos eller nanos, dvärg), bot., zool. Se Plankton - 421-422
Nannosomi l. Nanosomi (af grek. na'nnos eller nanos, dvärg och kefale, hufvud), detsamma som mikrosomi (se d. o.) - 421-422
Nannylund. Se Eksjö , sp. 128 - 421-422
Nanocefali. Se Nannocefali - 421-422
Nanon - 421-422
Nanoplankton. Se Nannoplankton - 421-422
Nanosomi. Se Nannosomi - 421-422
Nanschan - 421-422
Nansen, dansk-norsk släkt - 421-422, 423-424, 425-426
Nansen. 1. Peter N. - 425-426
Nansen. 2. Betty N. - 425-426, 427-428
Nansenfonen - 427-428
Nansouty [nasoti], Étienne Antoine Marie Champion de, grefve - 427-428
Nantaisan - 427-428
Nanterre - 427-428
Nantes - 427-428, 429-430
Nantesiska ediktet - 429-430
Nanteuil [natö'j], Robert - 429-430, 431-432
Nanticoke - 431-432
Nantokit - 431-432
Nantschang - 431-432
Nantua - 431-432
Nantucket - 431-432
Nantwich - 431-432
Nantyglo and Blaina - 431-432
Náo - 431-432
Naofor - 431-432
Naoroji, Dadabhai - 431-432
Naos - 431-432
Napa - 431-432
Napæa - 431-432
Napata - 431-432
Naphta, lat. Se Nafta - 431-432
Napier - 431-432, 433-434
Napier [nei'pie], skotsk-engelsk adelssläkt - 433-434, 435-436
Napier [nei'pie], Robert Cornelis - 435-436
Napiers diagram - 435-436, 437-438
Napierska räknestafvar - 437-438
Napiersky. 1. Karl Eduard N. - 437-438
Napiersky. 2. Jakob Gottlieb Leonhard N. - 437-438
Napione - 437-438
Napo - 437-438
Nappo - 437-438
Napoca, romersk koloni. Se Klausenburg - 437-438
Napoléon - 437-438
Napoleon, ett slags körsbär (se d. o.) - 437-438
Napoleon - 437-438, 439-440, 441-442, 443-444, 445-446, 447-448, 449-450, 451-452, 453-454, 455-456
Napoléond'or [-påleådår]. Se Napoléon - 455-456
Napoleonider - 455-456
Napoléon-Vendée [-påleå'vade], äldre namn på La Roche-sur-Yon (se d.o.) - 455-456
Napoléonville [-påloåvi'l]. Se Pontivy - 455-456
Napoli [-på-], italienska namnformen för Neapel (se d. o.) - 455-456
Napoli di Malvasia [-på-], stad. Se Monemvasia - 455-456
Napoli di romania [-på- rå-], stad. Se Nauplia - 455-456
Napolitaines - 455-456
Napp - 455-456
Nappa stek, jullek. Se Folklekar, sp. 767 - 455-456
Náprawnik, Eduard - 455-456
Náprstek, Vojta - 455-456
Naptschetai-ulan-muren, flod. Se Jang-tse-kiang - 457-458
Naqdanim. Se Massoreter, sp. 1199 - 457-458
Naquet [nakä], Alfred Joseph - 457-458
Nara - 457-458
Nara - 457-458
Narada - 457-458
Narainganj - 457-458
Naraka - 457-458
Narakanalen - 457-458
Naram-Sin - 457-458
Naranjilla [-chi'lja], bot. Se Cordia - 457-458
Narayana - 457-458, 459-460
Narayanganj [nareinga'ndJ]. Se Narainganj - 459-460
Narayani. Se Gandak 1 - 459-460
Naarbada - 459-460
Narbonne - 459-460
Narbonne [-bån], Louis, grefve de - 459-460
Naracein - 459-460, 461-462
Narciso Virgilio [narthiså virchi'liå]. Se Diaz de la Pena, N - 461-462
Narciss, bot. Se Narcissus - 461-462
Narcisseæ - 461-462
Narcissfamiljen - 461-462
Narcissus, myt. Se Narkkissos - 461-462
Narcissus - 461-462
Narcissus - 461-462
Narcotica - 461-462, 463-464
Narda, stad. Se Arta - 463-464
Nardini, Pietro - 463-464
Nardò - 463-464
Nardostachys jatamansi - 463-464
Nardu, bot. Se Marsiliaceæ - 463-464
Nardus - 463-464
Nare - 463-464
Naregamin - 463-464
Narenta - 463-464
Nares [näe's], sir George Strong - 463-464
Narestö. Se Nedenes amt - 463-464
Narev - 463-464
Narf. 1. Se Läder, sp. 168 - 463-464
Narf. 2. Bot. Se Narv - 463-464
Narfve, nord myt. 1. Se Nare - 463-464
Narfve. 2. Se Norve - 463-464
Nargileh - 463-464, 465-466
Nargol - 465-466
Nargö - 465-466
Narhvalen, zool. Se Hvaldjuren - 465-466
Narjezjnyj, Vasilij Trofimovitj - 465-466
Narkforsen. Se Kalix älf - 465-466
Narkissos - 465-466
Narkofin. Se Narkotin - 465-466
Narkolepsi - 465-466
Narkos - 465-466
Narkosteori. Se Narcotica - 465-466
Narkotin - 465-466, 467-468
Narkotisk - 467-468
Narkotism - 467-468
Narni - 467-468
Naro, lat. Se Narenta - 467-468
Naro - 467-468
Narodniker - 467-468
Narodni listy - 467-468
Narona [-råna], lat. Se Narenta - 467-468
Narova - 467-468
Narr. Se Hofnarr - 467-468
Narra april. Se April - 467-468
Narragansett bay - 467-468
Narrata refero - 467-468
Narrfesten - 467-468
Narrkåpa, Narrmössa. Se Hofnarr - 467-468
Narrows - 467-468, 469-470
Narsankällan. Se Kislovodsk - 469-470
Narseh l. Narses, konung af Persien 294-303. Se Persien. (Historia) - 469-470
Narses - 469-470
Narsinghpur - 469-470
Narthecium - 469-470
Narthex - 469-470
Nartov. 1. Andrej Konstantinovitj N. - 469-470
Nartov. 2. Andrej Andrejevitj - 469-470
Naruszewicz [-Je'vitj], Adam - 469-470
Narv - 469-470, 471-472
Narva - 471-472, 473-474
Narvacan - 473-474
Narvaëz [narva'eth], Manuel Ramón Maria - 473-474
Narve - 473-474
Narvgräs, bot. Se Narv - 473-474
Narvik - 473-474, 475-476
Narysjkin - 475-476
Nas - 475-476, 477-478
Nasafjället - 477-478
Nasal - 477-478
Nasaler - 477-478
Nasalerade konsonanter, fonet. Se Konsonant och Nasalerade ljud - 477-478
Nasalerade ljud - 477-478, 479-480
Nasalerade vokaler, fonet. Se Nasalerade ljud - 479-480
Nasalton - 479-480
Nasalvokaler, fonet. Se Nasalerade ljud - 479-480
Nasamoner - 479-480
Nasaréer. 1. Invånare i Nasaret (se d. o.) - 477-478
Nasaréer. 2. Se Mandéer - 477-478
Nasarener - 479-480
Nasaret - 479-480
Nasaréviken - 479-480
Nasarre, Blas Antonio - 479-480
Nasby [nei'sbi], Petroleum V., pseudonym. Se Locke, D.R - 479-480
Nascimento, F. M. do. Se Manoel do Nascimento, Fr - 479-480
Naseby - 479-480
Nash [näJ], Thomas - 479-480, 481-482
Nash [näJ], John - 481-482
Nashiji, japanskt guldlack. Se Lackarbeten, sp. 755 - 481-482
Nashua - 481-482
Nashville - 481-482
Nasi, Nunzio - 481-482
Nasica. Se Scipio - 481-482
Nasik - 481-482
Nasini, Giuseppe Niccolo - 481-482
Nasir - 481-482, 483-484
Nasir. Se Nazir - 483-484
Nasirabad - 483-484
Nasir Chosrau - 483-484
Nasir.ed.din - 483-484
Nasir-ed-din hodscha - 483-484
Nasir ed-din Muhammed mamluksultan. Se Egypten, sp. 1487 - 483-484
Nasiterna pygmæa, zool. Se Papegojor - 483-484
Nasednik - 483-484
Nasmyth - 483-484
Naso - 483-484
Nason, Pieter - 483-484, 485-486
Nasrani. Se Isawi - 485-486
Nasr-ed-din - 485-486
Nasr-ed-din hodscha. See Nasir-ed-dein hodscha - 485-486
Nasriderna - 485-486
Nassa - 485-486
Nassa, skärgård, obebodda holmar och kobbar. Se Möja - 485-486
Nassau - 485-486, 487-488
Nassau-Diez - 487-488
Nassau-Dillenburg - 487-488
Nassau-Hadamar - 487-488
Nassau-Katzenelnbogen - 487-488
Nassau-Oranien - 487-488
Nassau-Siegen - 487-488
Nassau-Usingen - 487-488
Nassau-Weilburg - 487-488
Nasse, Christian Friedrich - 487-488
Nasse, Erwin - 487-488, 489-490
Nassovia - 489-490
Nast [nä'st], Thomas - 489-490
Nastika - 489-490
Nastin - 489-490
Nastjokin, Afanasij Lavrentievitj Ordnyn-N - 489-490
Nastola - 489-490
Nastrand - 489-490
Nasturtium - 489-490, 491-492
Nastus captitatus, bot. Se Madagaskar, sp. 392 - 491-492
Nasua, zool. Se Näsbjörnsläktet - 491-492
Nata - 491-492
Nata - 491-492
Nataka. Se Indiens språk och litteratur, sp.539 - 491-492
Natal - 491-492, 493-494
Natal - 493-494
Natal-aloe. Se Aloe - 493-494
Natalia - 493-494
Natalis - 493-494
Natalitia martyrum, lat. Se Martyr - 493-494
Nataloin, farm. Se Aloe 2 - 493-494
Natan - 493-494
Natan (ben Jechiel) - 493-494
Natanael - 493-494
Natatores, zool. Se Simfåglarna - 493-494
Natchez - 493-494, 495-496
Nat-dyrkare - 495-496
Nate - 495-496
Natefamiljen, bot. Se Potamogetonaceæ - 495-496
Natesärf, bot. Se Najadaceæ - 495-496
Nateväxteer, bot. Se Potamogetonaceæ - 495-496
Nath - 493-494
Nathan der weise - 495-496
Nathansen, Henri - 495-496
Nathanson, Mendel Levin - 495-496
Nathorst - 495-496, 497-498, 499-500, 501-502
Nathorst bay - 501-502
Nathorstella - 501-502
Nathorstia - 501-502
Nathorstiana - 501-502, 503-504
Nathorstites - 503-504
Nathusiius - 503-504
Natick - 503-504
Nation - 503-504, 505-506
Nation - 505-506
National- - 505-506
National - 505-506
National african company - 505-506
National agricultural labourers' union - 505-506
Nationalarkivet i Paris. Se Archives nationales - 505-506
Nationalbank - 505-506
Nationalbeväring. Se Gotlands nationalbeväring - 505-506
National convention - 505-506
National covenant - 505-506, 507-508
Nationaldag - 507-508
Nationaldanser. Se Dans, sp. 1318-1326 - 507-508
Nationaldräkt. Se Folkdräkt, sp. 742-743 - 507-508
Nationalekonomi - 507-508, 509-510, 511-512, 513-514, 515-516, 517-518
Nationalekonomiska föreningen - 517-518, 519-520
Nationalekonomisk forening - 519-520
Nationalfest. Se Nationaldag - 519-520
Nationalflagga. Se Flagga - 519-520
Nationalfärger - 519-520
Nationalförbund, Svenska kvinnornas. Se Internationella kvinnnoförbundet - 519-520
Nationalförbundet för Skåne - 519-520
Nationalföreningen mot emigrationen - 519-520, 521-522
Nationalföreningen mot tuberkulos. Se Svenska nationalföreningen mot tuberkulos - 521-522
Nationalförmögenhet - 521-522
Nationalförsamling - 521-522
Nationalgarde - 521-522, 523-524
Nationalgodtemplarorden - 523-524
Nationalhelgon. Se Helgon, sp. 303 - 523-524
Nationalhistoria. Se Historia, sp. 769 - 523-524
Nationalhistoriska museet - 523-524, 525-526
Nationalhymn. Se Nationalsång - 525-526
Nationalisera - 525-526
Nationalisering, Jordens. Se Nationalisera - 525-526
Nationalister - 525-526, 527-528
Nationalistpartiet, på Irland. Se Nationalister - 527-528
Nationalitet - 527-528
Nationalitetsbevis - 527-528
Nationalitetscertifikat. Se Certifikat - 527-528
Nationalitetshandlingar - 527-528
Nationalitetslag - 527-528
Nationalitetsmatrikel - 527-528
Nationalitetsprincip - 527-528
Nationalkaraktär - 527-528
Nationalkassor - 527-528, 529-530
Nationalkollegier. Se Collegia pontificia - 529-530
Nationalkonsilier. Se Konsilium - 529-530
Nationlkonventet. Se Konvent - 529-530
Nationalliberala partiet - 529-530
National liberal club - 529-530
National liberal federation - 529-530
Nationalligan. Se Nationalister 1 - 529-530
Nationallitteratur. Se Litteratur - 529-530
Nationalmonument - 529-530
Nationalmuseet - 529-530
Nationalmusei vänner - 529-530, 531-532
Nationalmuseum - 531-532, 533-534, 535-536, Till art. Nationalmusem. I., Till art. Nationalmusem. II., 537-538, 539-540, 541-542, 543-544
Nationalpark - 543-544
Nationalpartiet - 543-544
National party - 543-544
Nationalrepresentation. Se Folkrepresentation - 543-544
National review - 543-544
Nationalrådet. Se Schweiz (Författning) - 543-544
National scouts - 545-546
National service league - 545-546
Nationalsång - 545-546
Nationalteater - 545-546
Nationaltidende - 545-546
National union of conservative and liberal unionist associations - 545-546
Nationalvapen. Se Vapen - 545-546
Nationalverkstäder - 545-546, 547-548
National-zeitung - 547-548
Nationell - 547-548
Nationella framstegspartiet - 547-548
Nationella förklaringen - 547-548
Nationella församlingar. Se Församling, sp. 477 - 547-548
Nationella partiet - 547-548
Nationella trupper - 547-548, 549-550
Nationellt vatten, sjöv. Se Farvatten - 549-550
Nation of shopkeepers - 549-550
Nationsbetyg. Se Betyg, sp 178 och Nation 2 - 549-550
Nationsexamen. Se Nation 2 - 549-550
Nationsförening. Se Nation 2 - 549-550
Nativ - 549-550
Native bred [nei'tiv bre'd], bot. Se Sclerotium - 549-550
Native pines [nei'tiv pai'ns], eng. Se Australien - 549-550
Natives - 549-550
Nativism - 549-550
Nativitet - 549-550
Nativitetsöfverskott, statist. Se Naturlig folkökning - 549-550
Natjalnik - 549-550
Natmandsfolk - 549-550, 551-552
Natoenaöarna - 551-552
Natoire [-twar], Charles Joseph - 551-552
Natolien. Se Anadoli - 551-552
Natorp, Paul - 551-552
Natrium - 551-552
Natriumacetat - 551-552
Natriumamalgam - 551-552
Natriumamid - 553-554
Natriumammoniumfosfat, kem. Se Fosforsalt - 553-554
Natriumazidm kem. Se Natriumföreningar - 553-554
Natriumbikarbonat. Se Natriumsalter - 553-554
Natriumbikromat, kem. Se Krom, sp. 1503 - 553-554
Natriumborat, kem. Se Borax - 553-554
Natriumbromid, kem. farm. Se Bromnaatrium och Natriumsalter - 553-554
Natrium chloro-borosum. Se Barmenit - 553-554
Natriumfosfat - 553-554
Natriumföreningar - 553-554
Natriumguldklorid - 553-554
Natriumhydrat - 553-554
Natriumhydrosulfit - 553-554
Natriumhydroxid, kem., detsamma som natriumhydrat (se d. o.) - 553-554
Natriumhydrur. kem. Se Natriumföreningar - 553-554
Natriumhypoklorit - 553-554
Natriumhyposulfit - 553-554
Natriumjodid, kem. detsamma som jodnatrium (se Jodpreparat och Jodsalter) - 553-554
Natriumkalkglas. Se Glas, sp. l270 - 553-554
Natriumkarbonat. Se Natriumsalter och Soda - 553-554
Natriumklorat - 553-554
Natriumklorid, kem., detsamma som koksalt (se d. o.) - 553-554
Natriumnitrat, kem. Se Chile-salpeter - 553-554
Natriumnitrit - 553-554
Natriumoxid - 553-554
Natriumperborat - 553-554
Natriumperklorat - 553-554
Natriumpyrofosfat - 553-554
Natriumsalicylat, kem. Se Natriumsalter och Salicylsyra - 553-554
Natriumsalter - 553-554, 555-556
Natriumsilikat, kem. Se Kiselsyra och Natrium - 555-556
Natriumsulfat - 555-556
Natriumsuperoxid - 555-556
Natriumthiosulfat - 555-556
Natriumvolframat - 555-556
Natrofilit - 555-556
Natrokalcit - 555-556
Natrolit - 555-556, 557-558
Natron, kaustikt natron, kem., äldre benämning för natriumhydrat (se d. o.) - 557-558
Natronalun - 557-558
Natronbikarbonat, kem., Na H CO2. Se Soda - 557-558
Natroncellusos. Se Cellulosa, sp. 1405 - 557-558
Natronfältspat, mener. Se Albit. Fältspat - 557-558
Natronglas. Se Glas, sp.1270 - 557-558
Natronkatapleiit, miner. Se Katapleiit - 557-558
Natronlut, kem. Se Natriumhydrat - 557-558
Natronmesotyp, miner. Se Natrolit - 557-558
Natronmetoden - 557-558
Natronortoklas - 557-558
Natronsalter, äldre benämning för natriumsalter (se d. o.) - 557-558
Natronsjöarna - 557-558
Natronvattenglas. Se Vattenglas - 557-558
Natsjovitj, Gregor Dimitrov - 557-558
Natt. Se Dag och Dygn - 557-558
Natta - 557-558
Nattaporna, Nyctipithecus, zool. Se Primates - 557-558
Nattarbete. Se Arbetarlagstiftning (äfven i Suppl.) - 557-558
Nattasyl - 557-558, 559-560
Nattblacka - 559-560
Nattblindhet, oftalm. Se Hemeralopi - 559-560
Nattblomma - 559-560
Nattbåge, astron. Se Dagbåge - 559-560
Nattdryck - 559-560
Natten - 559-560
Nattens drottning - 559-560
Nattens princessa, bot. Se Nattens drottning - 559-560
Natter, Johann Lorenz - 559-560
Natterers apparat - 559-560, 561-562
Nattfackla, bot., benämning på Dictamnus albus (se Dictamnus) - 561-562
Nattfalken, zool. Se Nattskärrorna - 561-562
Nattfjärilar, zool. Se Fjärilar sp. 515-516 - 561-562
Nattfjärilsblomma, bot. Se Fjärilsblomma - 561-562
Nattflyn - 561-562
Nattfrost, meteor. Se Frost - 561-562
Natthamnvakt, sjöv. Se Hamnvakt - 561-562
Natthägern, Natthägrarna, zool. Se Hägrar, sp. 84 - 561-562
Nattier [-tie], Jean Marc - 561-562
Nattkappa - 561-562
Nattkvist - 561-562, 563-564
Nattman. Se Natmandsfolk - 563-564
Nattmara. Se Mara - 563-564
Nattmarsch. Se Marsch, sp. 1059 - 563-564
Nattmoln - 563-564
Nattmössor - 563-564
Natto, bot., tekn. Se Soja - 563-564
Natt och dag, bot. Se Melampyrum - 563-564
Natt och Dag - 563-564, 565-566, 567-568
Natt och dag på längden. Se Hammarstadsätten - 567-568
Natt och år - 567-568
Nattregel, tekn. Se Lås, sp. 157 - 569-570
Nattroffåglarna. zool. Se Ugglor - 569-570
Nattsignal - 569-570
Nattsikte - 569-570
Nattskatta - 569-570
Nattskott - 569-570
Nattskräfla, zool. Se Nattskärrorna - 569-570
Nattskärran, zool. Se Nattskärrorna - 569-570
Nattskärrorna - 569-570, 571-572
Nattskärrsläktet, zool. Se Nattskärrorna - 571-572
Nattslag - 571-572
Nattsländor - 571-572, 573-574
Nattstrid - 573-574
Nattställning, bot. Se Dagställning och Nyktitropisk - 573-574
Nattsvett - 573-574
Nattsvärmare - 573-574
Natt-traj, jaktv. Se Nattslag - 573-574
Natt-trädormarna - 573-574
Nattugglesläktet, zool. Se Ugglesläktet - 573-574
Nattugglor, zool. Se Ugglor - 573-574
Nattvaka - 573-574
Nattvakt. Se Nattvaktsbolag, Nattväktare och Vakt - 573-574
Nattvaktsbolag - 573-574
Nattvarden - 573-574, 575-576, 577-578
Nattvardsbarnen - 577-578
Nattvardsbullan - 577-578, 579-580
Nattvardsföreningar - 579-580
Nattvardsläsning - 579-580
Nattvardsprofvet. Se Ordalier - 579-580
Nattvind, meteor. Se Landvind - 579-580
Nattviol, bot. Se Hesperis och Platanthera - 579-580
Nattväktare - 579-580
Natur - 579-580, 581-582
Natura artis magistra - 581-582
Naturahushållning - 581-582
Naturalhistoria. Se Naturlära - 581-582
Naturalia contractus - 581-582
Naturalia non sunt turpia - 581-582
Naturaliekabinett. Se Kabinett 1 och Naturalier - 581-582
Naturalier - 581-582
Naturalisation - 581-582, 583-584
Naturalisera - 583-584
Naturalism - 583-584, 585-586
Naturalist - 585-586
Natural selection - 585-586
Naturam expellas furca, tamen usque recurret - 585-586
Natura naturans - 585-586
Natura non facit saltus - 585-586
Naturaprestation - 585-586
Naturbestämdhet - 585-586, 587-588
Naturdrift. Se Vilja - 587-588
Naturdyrkan - 587-588
Naturell - 587-588
Nature morte [natyr mårt], fr. ("död natur"). Se Stilleben - 587-588
Naturen - 587-588
Naturens lek. Se Lusus - 587-588
Naturfenomen - 587-588
Naturfilosofi - 587-588, 589-590
Naturfolk - 589-590, 591-592
Naturforskarmöten - 591-592, 593-594
Naturforskarsällskapet. Se Naturforskarmöten - 593-594
Naturfärg - 593-594
Naturgas - 593-594
Naturharmoni, mus. Se Klang - 593-594
Naturhistoria. Se Historia, sp. 769 - 593-594
Naturhistoriska riksmuseum. Se Vetenskapsakademien - 593-594
Naturinstrument. Se Mässingsinstrument och Trumpet - 593-594
Naturism - 593-594
Naturkrafter - 593-594
Naturkult. Se Naturdyrkan - 593-594
Naturlagar - 593-594
Naturlandtraser. Se Husdjur, sp. 1344 - 593-594
Naturlig - 593-594
Naturliga barn - 593-594
Naturliga gödselmedel. Se Gödselmedel - 593-594
Naturliga logaritmer, mat. Se Logaritm - 593-594
Naturliga magneter, fys. Se Magnet och Magnetism - 593-594
Naturliga monopol, polit. ekon. Se Monopol, sp. 937 - 593-594
Naturliga mumier. Se Mumie, sp. 1311 - 593-594
Naturliga rättigheter. Se Naturrätt - 593-594
Naturlig asfalt. tekn. Se Asfalt - 593-594
Naturliga urvalet. Se Descendensteori. sp. 195 - 593-594
Naturlig filtrering. Se Filtrera. sp. 258 - 593-594
Naturlig folkminskning. Se Naturlig folkökning - 593-594
Naturlig folkökning - 593-594, 595-596
Naturlig fordran, jur. Se naturlig förpliktelse - 595-596
Naturlig förpliktelse - 595-596
Naturlig föryngring - 595-596
Naturlig hamn. Se Hamn, sp. 1272 - 595-596
Naturlig klassifikation. Se Klassifikation - 595-596
Naturlig magi. Se Magi, sp. 465 - 595-596
Naturlig obligation. Se Naturlig förpliktelse och Obligation - 595-596
Naturlig religion - 595-596
Naturlig septima, mus. Se Intervall - 595-596
Naturlig sten - 595-596
Naturlig amalgam. miner. Se Amalgam 2 - 595-596
Naturligt drag. Se Drag, sp 800, och Luftv-xling, sp. 1323 - 595-596
Naturligt växtsystem, bot. Se Växtsystem - 595-596
Naturläkare - 597-598
Naturlära - 597-598
Naturminnen, Naturminnesmärken. Se Naturskyddd - 597-598
Naturnödvändighet - 597-598
Naturras - 597-598
Naturreligion - 597-598
Naturrätt - 597-598, 599-600, 601-602
Naturrättsliga skolan. Se Naturrätt - 601-602
Natursjälftryck - 601-602
Naturskydd - 601-602, 603-604, 605-606
Naturtillstånd - 605-606
Naturtoner - 605-606
Naturvetenskap - 605-606
Nauark - 605-606
Naubert, Kristane Benedicte Eugenie - 605-606, 607-608
Nauck, Johann August - 607-608
Nauckhoff - 607-608
Nauclea - 607-608
Naucoridæ, Naucoris. zool. Se Vattenskinnbaggar - 607-608
Naucrates ductor, zool. Se Lotsen - 607-608
Naudé [nåde], Gabriel - 607-608
Naudet [nådä], Joseph - 607-608
Naudin [nådä'], Charles - 607-608
Nauen - 607-608, 609-610
Naugaard - 609-610
Naugatuck - 609-610
Nauhcampateptl. Se Coffre de Perote - 609-610
Nauheim - 609-610
Naukraria - 609-610, 611-612
Naukratis - 611-612
Nauktydes - 611-612
Naum - 611-612
Naum - 611-612
Naumachia, grek. (sjöstrid), ett slags skådespel. Se Ludi, sp. 1230 - 611-612
Naumachios - 611-612
Naumann. 1. Kristian (Christan) N. - 611-612, 613-614
Naumann. 2. Karl Fredrik N. - 613-614
Naumann. 1. Johann Gottlieb N. - 613-614
Naumann. 2. Karl Friedrich N. - 613-614
Naumann. 3. Moritz Ernst Adolf N. - 613-614
Naumann. 4. Emil N. - 613-614, 615-616
Naumann. 5. Karl Ernst N. - 615-616
Naumann, Johann Friedrich - 615-616
Naumannit, miner. Se Selensilfver - 615-616
Naumburg - 615-616
Naumburgia - 615-616
Naumdair. Naumdölafylki. Se Namdalen 2 - 615-616
Naundorff, Karl Wilhelm - 615-616
Naunhof - 615-616
Naunyn, Bernhard - 615-616
Naupktos. Se Lepanto - 615-616
Nauplia - 615-616
Naupliaviken. Se Argoliska viken - 615-616
Nauplion. Se Nauplia - 615-616
Nauplios - 615-616, 617-618
Naupliusstadium. Se Kräftdjuren, sp.151 - 617-618
Nauportus - 617-618
Nauru - 617-618
Naurus, pers. Se Nevruz - 617-618
Nauscopy - 617-618
Nausea - 617-618
Nauseosa. Se Nausea - 617-618
Nausikaa - 617-618
Nausta, älf. Se Naustdal - 617-618
Naustdal - 617-618
Nautanens malmfält - 617-618
Nautch - 617-618
Nautgarstind - 617-618
Nautical almanac - 617-618, 619-620
Nauticus - 619-620
Nautik - 619-620
Nautilus - 619-620
Nautiluspokal. Se Guldsmedskonsten, sp. 606 - 619-620
Nautisk - 619-620
Nautiska afdelningen, en afdelning inom Marinförvaltningen (se d. o.) - 619-620
Nautiska instrument. Se Navigation - 619-620
Nautiska längdmått - 619-620, 621-622
Nautisk astronomi - 621-622
Nautisk meteorologi - 621-622, 623-624
Nautisk-meterologiska byrån - 623-624, 625-626
Nautisk mil. Se Nautiska längdmått - 625-626
Nautisk tidskrift - 625-626
Nauvoo - 625-626
Nav, no. Se Laft - 625-626
Nava - 625-626
Nava Alvarez [-reth], Gaspar Maria de - 625-626
Nawab - 625-626
Nawabgan - 625-626
Nava del Rey - 625-626
Navaja [nava'cha], sp. knif. Se Faja - 625-626
Navajo - 625-626
Naval - 625-626
Navál, [na-], Franz - 625-626
Naval brass - 625-626
Navan - 625-626
Nawanagar - 625-626, 627-628
Navarino - 627-628
Navarra - 627-628
Navarrete, slag. Se Najera - 627-628
Navarrete, Juan Fernandez - 627-628, 629-630
Navarrete, Martin Fernadez de - 629-630
Navarrete, Ramón de - 629-630
Navarrete y Ribera [i riv-], Francisco de - 629-630
Navarrete y Romay [i råma'j], Carlos - 629-630
Navarro Gonzalvo [-rå gåntha'lvå], Eduardo - 629-630
Navarro Villosada [-rå viljåsa'da], Francisco - 629-630
Navarro y Ledesma [-rå i], Francisco - 629-630
Navarro y Mediano [i -ian'nå], Calixto Clemente - 629-630, 631-632
Navas de Tolosa - 631-632
Navasjin, Sergej Gavrilovitj - 631-632
Navatel. Se Vidal, Louis - 631-632
Náwawi, Jahja bin Scharaf - 631-632
Navellier [-lie], Édouard Félicien Eugène - 631-632
Navetas, grafmonoment på Menorca (se d. o.) - 631-632
Navez [navä's], FranÁois Joseph - 631-632
Navez [navä's], Auguste Joseph Antoine - 631-632
Navicella - 631-632
Navicula - 631-632
Navier [-vie], Louis - 631-632
Navigabel - 631-632
Navigare necesse est, vivere non est necesse - 631-632
Navigation - 631-632, 633-634, 635-636, 637-638, 639-640
Navigationsakten - 639-640, 641-642
Navigationsbref - 641-642
Navigationsofficer, detsamma som navigeringsofficer (se d. o.) - 641-642
Navigationsskola - 641-642
Navigazione generale italiana [navigatsiåne djenerale], italienskt rederibolag. Se Navigation - 641-642
Navigera - 641-642
Navigering, sjöv. Se Navigation - 641-642
Navigeringshytt, skpsb. Se Hytt - 641-642
Navigeringsofficer - 641-642
Navigeringsprotokoll, sjöv. Se Navigation - 641-642
Naviglio grande - 641-642
Navill, E. Se Neison - 641-642
Naville [-vi'l], Jules Erneste - 641-642
Naville [-vi'l], Édouard - 643-644
Navis asimut - 643-644
Navo, finsk namnform för Nagu (se d. o.) - 643-644
Navplia. Se Nauplia - 643-644
Navplios. Se Nauplios - 643-644
Navrátil [na'vratjil], Karel - 643-644
Navsikaa. Se Nausikaa - 643-644
Navy bay - 643-644
Naxos - 643-644
Nay - 643-644
Nayar. Se Nair - 643-644
Nazaire, Saint [sä nasär]. Se Saint-Nazaire - 643-644
Nazarener. Se Nasarener - 643-644
Nazareth. Se Nasaret - 643-644
Nazim pascha - 645-646
Nazir - 645-646
n. b. - 645-646
Nb - 645-646
N. B. - 645-646
n. br. - 645-646
N. C. - 645-646
Nd - 645-646
N. D. - 645-646
Ndjolé - 645-646
Ndongo, folkstam. Se Kamerun, sp. 721 - 645-646
Ne - 645-646
N. E. - 645-646
Neaadalssnota - 645-646
Nea Efesos, grekiska namnet på Kusch-Adasi (se d. o.) - 645-646
Nea-Epidauros - 645-646
Neagh - 645-646
Neai-Kalamai - 645-646
Nea Korinthos - 645-646
Neale [ni'l], Edward Vansittart - 645-646, 647-648
Neander, Anders - 647-648
Neander (eg. Neumann), Michaël - 647-648
Neander, Joachim - 647-648
Neander, Johann August Wilhelm - 647-648
Neanderhöhle. Se Neanderthal - 647-648
Neanderthal - 647-648, 649-650
Neapel - 649-650, 651-652, Neapels omgifning, Situationsplan af Neapel, Situationsplan af Neapel (forts.), Till art. Neapel., 653-654, 655-656, 657-658, 659-660
Neapel - 659-660
Neapolis - 659-660
Neapolitanska skolan - 659-660
Neap tide [ni'p tai'd], eng., sjöv., "död tid". Se Ebb och flod - 659-660
Nearchos - 659-660
Neark (grek.), detsamma som nauark (se d. o.) - 659-660
Nearktiska regionen. Se Djurgeografi, sp. 568-569 - 659-660
Nearthros - 659-660
Nea Syros. Se Hermupolis 1 - 659-660
Neath - 659-660
Neaux [nå], stad. Se Eupen - 659-660
Neb - 659-660
Nebajot, en af Ismaels stammar. Se Ismael - 659-660
Nebbedalen. Se Norangsfjorden - 659-660
Nebel - 659-660
Nebelong. 1. Nils Sigfred N. - 659-660
Nebelong. 2. Johan Henrik N. - 659-660
Nebenius, Karl Friedrich - 661-662
Nebesky [ne'beski], Václav - 661-662
Nebiim. Se Bibelhandskrifter, sp. 227 och Hagiografa - 661-662
Nebi-Junus. Se Assyrien, sp. 253, och Ninive - 661-662
Nebi Samvil - 661-662
Ne bis in idem - 661-662
Neb-Neb, surrogat för galläpple. Se Bablah - 661-662
Nebo - 661-662
Nebogatov, [nje-], Nikolaj Ivanovitj - 661-662
Nebraska - 661-662, 663-664
Nebraska-billen [nibra'ske-]. Se Kansas-Nebraska-billen - 663-664
Nebraska city - 663-664
Nebraska river - 663-664
Nebukadnessar - 663-664, 665-666
Nebularhypotesen l. Nebularteorien. Se Kant-Laplaces hypotes och Kosmogoni - 665-666
Nebulium. Se Nebulosa, sp. 667 - 665-666
Nebulosa - 665-666, 667-668
Nebulös - 667-668
Nebusaradan - 667-668
Necessitas, lat. Se Ananke - 667-668
Necessär - 667-668
Nechab, fornegyptisk stad. Se Kab - 667-668
Nechbet - 667-668
Necherofis - 667-668
Necho, fornegyptiska konungar. Se Egypten, sp. 1483 och 1484 - 667-668
Nechuschtan. hebr. Se Kopparormen - 667-668
Neckam [ne'kem], Alexander - 667-668
Neckar - 667-668
Neckarau, förort till Mannheim (se d. o.) - 667-668
Neckarkretsen - 667-668
Neckar-vorstadt [-fårstatt]. Se Mannheim - 667-668
Necker [nekär], Noël Joseph de - 667-668
Necker [nekär], Jaques - 667-668, Till art. Nebulosa. I., Till art. Nebulosa. II., 669-670, 671-672
Nec pluribus impar - 671-672
Nec plus ultra - 671-672
Necrobia, zool. Se Myrbaggar - 671-672
Necrogymnurus, zool. Se Erinaceidæ - 671-672
Necrolemur - 671-672
Nectandra - 671-672
Nectarinia, zool. Se Getingar - 671-672
Nectariniidæ, zool. Se Honungssugarna - 671-672
Nectarium [lat.). Se Honungskörtel - 671-672
Nectria - 671-672
Nectria Solani (Hvitröta å potatis). Se Potatissjuka - 671-672
Nectris, zool. Se Liresläktet - 671-672
Necydalis, zool. Se Långhorningar - 671-672
Nedan, detsama som fullmåne. Se Fas 2 - 671-672
Nedansiljans domsaga - 671-672
Nedbruten, veter. Se Genomtrampning - 671-672
Neddabe, hyrd gråterska. Se Alme - 671-672
Nede - 671-672
Nedenes amt - 671-672, 673-674
Nederbotten - 673-674
Nederbörd - 673-674, 675-676
Nederbördsmätare, meteor. Se Nederbörd - 675-676
Nederkalix - 675-676, 677-678
Nederlag - 677-678
Nederlagsafgift. Se Nederlag - 677-678
Nederland - 677-678
Nederluleå - 677-678
Nederländerna - 677-678, 679-680, (blank), Nederländerna, Nederländerna (forts.), (blank), 681-682, 683-684, 685-686, 687-688, 689-690, 691-692, 693-694, 695-696, 697-698, 699-700, 701-702, 703-704
Nederländska. Se Nederländska språket - 703-704
Nederländska befästningsskolan, Nederländska skolan. Se Befästningskonst, sp. 1198 och 119 - 703-704
Nederländska Guyana. Se Guyana 3 - 703-704
Nederländska Indien. Se Nederländska Ostindien - 703-704
Nederländska litteraturen, detsamma som holländska litteraturen (se d. o.) - 703-704
Nederländska Ostindien - 703-704, 705-706
Nederländska skolan - 705-706
Nederländska språket - 705-706, 707-708
Nederländska gulden. Se Gulden - 707-708
Neder-renska kretsen - 707-708
Neder-rensk-westfaliska kretsen. Se Westfaliska kretsen - 707-708
Neder-Sachsen - 707-708, 709-710
Neder-sachsiska. Se Plattyska - 709-710
Neder-sachsiska kretsen. Se Neder-Sachsen - 709-710
Nedertorneå - 709-710
Nedertorneå och Karl Gustafs tingslag. Se Nedertorneå 2 - 709-710
Nedervetil - 709-710
Nedgång - 709-710
Nedgångsamplitud, astron. Se Amplitud 2 - 709-710
Nedhalare - 709-710
Nedhalartalja. Se Nedhalare - 709-710
Nedhygg, fäktk. Se Fäktkonst, sp. 216 - 709-710
Nedisningarnas tid, Nedisningsområden. Se Kvartärperioden - 709-710
Nedjd - 709-710
Nedjef - 709-710
Nedkrokning - 709-710
Nedliggande - 709-710
Nedlöpande - 709-710
Ned med roret! - 709-710
Nedre Angara. Se Angara - 709-710
Nedre Bodsjön. Se Bodsjön 3 - 711-712
Nedre borgrätten, jur. Se Borgrätt - 711-712
Nedre Canada [kä'nede]. Se Quebec - 711-712
Nedre Condroz [kådrå']. Se Condroz - 711-712
Nedre Eker, norskt pastorat. Se Eker - 711-712
Nedre Elbe. Se Elbe - 711-712
Nedre Fryken. Se Fryken - 711-712
Nedre Geldern. Se Geldern - 711-712
Nedre Guinea. Se Guinea - 711-712
Nedre justitierevisionen - 711-712
Nedre Kajtumjaure, stundom skrifvet Kajtumjaur. Se Kajtum älf - 711-712
Nedre Klissura. Se Donau, sp. 708 - 711-712
Nedre Kochinkina. Se Kochinkina - 711-712
Nedre Kolbuszova. Se Kolbuszova - 711-712
Nedre Laos. Se Laos - 711-712
Nedre Mære. Se Mære - 711-712
Nedre planeter, Undre planeter, astron. Jfr inre planeter. Se Planeter - 711-712
Nedre Romerike. Se Romerike - 711-712
Nedre Staupsfoss - 711-712
Nedre Ullerud - 711-712
Nedre Österrike. Se Österrike - 711-712
Nedrigailov - 711-712
Nedschati, Issa - 711-712
Nedschd. Se Nedjd - 711-712
Nedskurna befästningar - 711-712
Nedskärning - 711-712
Nedslagseld - 711-712
Nedslagskrevad, artill. Se Nedsslagseld - 711-712
Nedslagsrör, artill. Se Brandrör - 711-712
Nedlagsvinkel - 711-712
Nedstigande nod, astron. Se Noder 2 - 711-712
Nedstråk - 711-712
Nedsänkta batterivärn, fortif. Se Fältbatterivärn - 711-712
Nedsättning - 711-712, 713-714
Nedsättningsbevis - 713-714
Nedtryckt - 713-714
Neea, bot. Se Nyctaginaceæ - 713-714
Needham - 713-714
Needles - 713-714
Neeffs [nefs], Peeter - 713-714
Neefs hammare - 713-714
Neelidæ zool. Se Hoppstjärtar - 713-714
Neemuch - 713-714
Neenah - 743-744
Neer [ner], Aert (Aernout) van der - 713-714, 715-716
Neera, pseudonum. Se Radius Zuccari, A - 715-716
Neergaard [nergår], Jon Gunderssön - 715-716
Neergaard [nergår], Niels Thomasius - 715-716
Neerwinden - 715-716
Nees - 715-716
Neesima [nis-], J. H. Se Nisima - 715-716
Nees von Esenbeck [nes fånn-]. 1. Christian Gottfried Daniel N. - 715-716, 717-718
Nees von Esenbeck. 2. Theodor Fridrich Ludwig N. - 717-718
Nef, Johann Ulric - 717-718
Nefalier - 717-718
Nefas - 717-718
Nefele, grek. myt. Se Ixion - 717-718
Nefelim - 717-718
Nefelin - 717-718
Nefelinbasalt, petrogr. Se Basalt - 717-718
Nefelindolerit, petrogr. Se Dolerit - 717-718
Nefelinsyenit, geol. Se Eleolitsyenit - 717-718
Nefelometer - 717-718, 719-720
Neferhotep, konung. Se Egypten, sp. 1480 - 719-720
Nefftzer [-tsär], Auguste - 719-720
Nefisk vindros - 719-720
Nefiter. Se Mormoner, sp. 1125 - 719-720
Nefoskop - 719-720
Nefralgi - 719-720
Nefrektomi, kir. Se Nefrotomi - 719-720
Nefrit - 719-720
Nefrolithiasis, Nephrolithiasis, med. Se Njursjukdomar - 719-720
Nefropyelit - 719-720
Nefrohafi - 719-720
Nefrotomi - 719-720
Neftys - 719-720, 721-722
Nefud - 721-722
Nefvishög - 721-722
Neganti incumbit probatio - 721-722
Negapatam - 721-722
Negation - 721-722
Negativ - 721-722
Negativa metaller. Se Metaller - 721-722
Negativ bild, fotogr. Se Fotografi, sp. 997 - 721-722
Negativ elektricitet, fys. Se Hartselektricitet - 721-722
Negativ enhet, mat. Se Negativ storhet - 721-722
Negativ faställelsetalan, jur. Se Faställelsetalan - 721-722
Negativism, med. Se Katatoni, sp. 1285 - 721-722
Negativ magi. Se Magi, sp 465 - 721-722
Negativpapper - 721-722
Negativ skrift - 721-722
Negativ storhet - 721-722, 723-724
Negativt deltaland. Se Æstuarium - 723-724
Negativt dubbelbrytande kristaller, fys. Se Dubbelbrytning - 723-724
Negativt kontraktsintresse - 723-724
Negativt muskelarbete, fysiol. Se Muskelarbete - 723-724
Negatoriskt käromål - 723-724
Negaunee - 723-724
Negeb - 723-724
Neger, Franz Wilhelm - 723-724
Negera - 723-724
Negerfrö, bot. Se Guizotia - 723-724
Negerhirs, bot. Se Hirs, sp. 746 - 723-724
Negerhöns - 723-724
Negerkorn, bot. Se Sorghum - 723-724
Negerpeppar, bot. Se Xylopia - 723-724
Negerslafsemancipationen. Se Slafveri - 723-724
Negerspråk - 723-724, 725-726
Negligé - 725-726
Negligeable [-Ja'bl], fr. Se Quantité - 725-726
Negligence, Negligent. Se Negligera - 725-726
Negligera - 725-726
Negociera. Se Negotiera - 725-726
Negoi, bergkam. Se Karpaterna. sp. 1147 - 725-726
Nego majorem - 725-726
Negotiabel, Negotiation, Negotiatör. Se Negotiera - 725-726
Negotialstatut. Se Internationell privaträtt, sp. 793 - 727-728
Negotiera - 727-728
Negotin - 727-728
Negotiorum gestio - 727-728
Negrer - 727-728, 729-730, 731-732
Negress - 731-732
Negrettifåret - 731-732
Negri, Francisco - 731-732
Negri, Ada - 731-732
Négrier [-ie], FranÁois Oscar de - 731-732
Negrillo - 731-732
Negri Sembilan - 731-732
Negrito - 731-732
Negro, Rio [ri'å ne'grå], namn på flera floder. Se Rio Negro - 731-732
Negrografi (af it. negro svart, och grek grafein, rista). Se Ljuskopieringsförfaranden, sp. 901 - 731-732
Negrohead - 731-732
Negroid - 731-732
Negroponte. Se Chalkis och Eubea - 731-732
Negros - 731-732, 733-734
Negros [-grås], Buglass - 733-734
Negruzzi. 1. Constantin N. - 733-734
Negruzzi. 2. Jakob N - 733-734
Negundo - 733-734
Negus negesti - 733-734
Nehalennia - 733-734
Neharak said. Se Hälsning, sp. 115 - 733-734
Neheim - 733-734
Nehemia - 733-734
Neher, Michael - 733-734
Neher, Karl Joseph Bernhard von - 733-734
Nehring, Johann Arnold, byggmästare. Se Nering - 733-734
Nehring, Wladislaw - 733-734
Nehring, Alfred - 733-734, 735-736
Nehrman, David. Se Ehrenstråle - 735-736
Nehrung - 735-736
Nehustan, detsamma som Nechustan (se Kopparormen) - 735-736
Neichter, J. F. Se Neikter - 735-736
Neiden - 735-736
Neidenburg - 735-736
Neidenelv. Se Neiden - 735-736
Neidhart von Reuenthal - 735-736
Neidthart [na'jt-], Wolfgang - 735-736
Neiglick, Georg Hjalmar Garibaldi - 735-736
Neiiendam, Nikolaj Andreas - 735-736
Neikens, J - 735-736
Nei-ko - 735-736
Neikter (Neichter), Jakob Fredrik - 735-736, 737-738
Neil [ni'l], William - 737-738
Neilgherri [ni'lgeri], berggrupp. Se Nilgiri - 737-738
Neilr. - 737-738
Neilreich [na'jlrajch], August - 737-738
Neils parabel [ni'ls], mat. Se Neil, W - 737-738
Neipperg - 737-738
Neira, en af Bandaöarna (se d. o.) - 737-738
Neison [nai'sen], senare Nevill, Edmund - 737-738
Neisse - 737-738
Neisse - 737-738
Neisser [na'j-], Albert - 737-738, 739-740
Neit - 739-740
Neithardt [na'jt-], August Heinrich - 739-740
Neitzerl [na'jts-], Otto - 739-740
Neiva - 739-740
Nejedly [ne'jedli], Ján - 739-740
Nejkon - 739-740
Nejlika - 739-740
Nejlikartad blomkrona - 739-740
Nejlikbrosksvamp, bot. Se Marasmius - 739-740
Nejlikfamiljen - 739-740
Nejlikkanel, bot. Se Dicypellium cryophyllatum - 739-740
Nejlikkassia, bot. Se Dicypellium cryophyllatum - 739-740
Nejlikolja. Se Eugenol och Jambosa - 739-740
Najlikrot - 739-740
Nejlikträdet, bot. farm. Se Jambosa - 739-740
Nejlikväxter, bot. Se Caryophyllaceæ - 739-740
Nejonögon - 739-740, 741-742
Nejonögonsläktet, zool. Se Nejonögon - 741-742
Nejteorien i dansk statsrätt. Se Madvig sp. 430 - 741-742
Neko - 741-742
Nekrasov [njekra'såf], Nikolaj Aleksejevitj - 741-742, 743-744
Nekrobios [-ås]. Se Nekros - 743-744
Nekrofobi - 743-744
Nekrolog - 743-744
Nekromant - 743-744
Nekromanti - 743-744
Nekropol - 743-744
Nekropolis - 743-744
Nekros - 743-744, 745-746
Nekroskopi - 745-746
Nekrotiserad - 745-746
Neksö - 745-746
Nektanebo - 745-746
Nektanebos bedrägeri - 745-746
Nektar - 745-746
Nektarier - 745-746
Nektarin. Se Prunus - 745-746
Nektarios - 745-746
Nektarium. Se Nektarier - 745-746
Nekton - 745-746
Nekyia - 745-746
Nelander, Johan - 745-746
Nélaton [-tå'], Auguste - 745-746, 747-748
Nelieder. Se Nelider - 747-748
Nelius - 747-748
Nelider - 747-748
Nelidov, Aleksandr Ivanovitj - 747-748
Nelle, Wilhelm - 747-748
Nellemann, Johannes Magnus Valdemar - 747-748, 749-750
Nellerto [neljä'rtå], pseudonym för Llorente, J. A. (se denne) - 749-750
Nellur [nelo'e]. Se Nellore - 749-750
Nelson - 749-750
Nelson, Johan Olof Gudmund Sager-N - 749-750
Nelson [ne'lsen], Horatio - 749-750, 751-752, 753-754, 755-756
Nelson, Leonard - 755-756
Nelsonville - 755-756
Nel tempo - 755-756
Nelumbium, bot. Se Nelumbo - 755-756
Nelumbo - 755-756, 757-758
Nelumbonoideæ, bot. Se Nelumbo och Nymphæaceæ - 757-758
Nemanja, Stefan - 757-758
Nemanjitj - 757-758
Nemanthelminthes, zool. Se Rundmaskar - 757-758
Nematodes - 757-758
Nematodmedel, farm. med. Se Maskmedel 2 - 757-758
Nematus, zool. Se Sågsteklar - 757-758
Nemausa - 757-758
Nemausus. Se N”mes - 757-758
Nemaz - 757-758
Nemacová - 757-758
Nemea - 757-758, 759-760
Nemeæ - 759-760
Nemec [njä'mets], Bohumil - 759-760
Nemecky Brod - 759-760
Nemecky hradec [njä'metsky hradets], slov. Se Graz - 759-760
Nemeiska lejonet. Se Nemea - 759-760
Nemeiska spelen. Se Nemea - 759-760
Nemertini - 759-760
Nemesia - 759-760
Nemesianus, Marcus Aurelius Olympius - 759-760
Nemesios - 759-760
Nemesis - 759-760
Nemesis - 759-760, 761-762
Nemet - 761-762
Nemetacum, romarnas amn på Arras (se d. o.) - 761-762
Nemi - 761-762
Nemine contradicente - 761-762
Nemirovitj-Dantjenko (mindre god transkibering är N.-Dantsjenko). 1. Vasilij N - 761-762
Nemirovitj-Dantjenko. 2. Vladimir Ivanovitj N. - 761-762
Nemo ante mortem beatus - 761-762
Nemocera, zool. Se Myggor - 761-762
Nemo nascitur artifex - 761-762
Nemo nis mors - 761-762
Nemophila - 761-762, 763-764
Nemorarius (Forestier), Jordanus - 763-764
Nemo saltat sobrius - 763-764
Nemossus - 763-764
Nemours - 763-764
Nemours [nemor], Louis Charles Philippe Raphaël d'Orléans, hertig af N. Se Orléans - 763-764
Nemrud dag - 763-764
Nemura, zool. Se Sjösländor - 763-764
Nen - 763-764
Nenagh - 763-764
Nencioni [-tjåni], Enrico - 763-764
Néncki [nä'ntski], Marcellus von - 763-764
Nenetta - 763-764
Nengo - 763-764
Nengoné, en af Loyalty-öarna (se d. o.) - 763-764
Nenia - 763-764
Nenndorf - 763-764
Nennig - 763-764
Nennius - 763-764, 765-766
Neo- - 765-766
Neoantik - 765-766
Neoaristotelissm. Se Nyaristotelism - 765-766
Neocæsarea. Se Kabeira och Niksar - 765-766
Neocalamites - 765-766
Neo-Chorio (Neochorio). Se Amfipolis - 765-766
Neocrinoidea - 765-766
Neodamoder (grek. neodamodes). Se Heloter - 765-766
Neodarwinism [-dawinism]. Se Descendensteori, sp. 201 - 765-766
Neodym - 765-766
Neofiber Alleni, zool. Se Sibetråttan - 765-766
Neofyter - 765-766
Neogæa - 765-766
Neogen - 765-766
Neograd. Se Nógrád - 765-766
Neogreker - 765-766
Neoimpressionister (af grek. ne'os, ny). Se Impressionism - 765-766
Neokantianism. Se Nykantianism - 765-766
Neokastro. Se Navarino - 765-766
Neokom [-kåm] l. Neokom-etagen [-etaJen], geol. Se Kritsystemet, sp. 1476 - 765-766
Neokorer - 765-766
Neolamarckism. Se Descendensteori, sp. 202 - 765-766
Neolitiska tiden - 765-766
Neolog [-låg]. Se Neologi - 765-766
Neologi - 765-766
Neologism. Se Neologi - 765-766
Neomalthusianismen. Se Nymalthusianism - 765-766
Neomenia - 765-766
Neomylodon, zool. Se Jättetrögdjuren - 765-766
Neon - 765-766
Neophron, zool. Se Asgamen - 765-766
Neoplasma - 765-766
Neoplatonism. Se Nyplatonism - 765-766
Neoptolemos - 765-766, 767-768
Neoptolemos - 767-768
Neopythagoreism. Se Nypythagoreism - 767-768
Neorama - 767-768
Neornithes - 767-768
Neosalvarsan, farm. Se Salvarsan - 767-768
Neoteni - 767-768
Neotropisk - 767-768
Neotropiska regionen. Se Djurgeografi, sp. 568-569, jämte kartan - 767-768
Neottia - 767-768
Neovitalism - 767-768
Neovius, finsk släkt - 767-768, 769-770
Neoytterbium, kem. Se Lutetium - 769-770
Nerozoiska eran (af grek. ne'os, ny och zoon, djur), Se Kvartärperioden - 769-770
Neozoiska systemen - 769-770
Nep (Nef), nord. myt. Se Nanna - 769-770
Nepa, zool. Se Vattenskinnbaggar - 769-770
Nepal - 769-770, 771-772
Nepali - 771-772
Nepalin, farm. kem. Se Akonitin - 771-772
Nepean [nipi'n], flod. Se Hawkesbury - 771-772
Nepenthaceæ - 771-772
Nepenthes - 771-772, 773-774
Neper, John, Skotsk matematiuker. Se Naierska räknestafvar - 773-774
Nepeta - 773-774
Nephele - 773-774
Nephelium - 773-774
Nephrit. Se Nefrit - 773-774
Nephritis - 773-774
Nephrolepis - 773-774, 775-776
Nephrolithiasis - 775-776
Nephropsidæ - 775-776
Nephrops norvegicus, zool. Se Kejsarhummern - 775-776
Nephtys. Se Neftys - 775-776
Nepi - 775-776
Nepidæ, zool. Se Vattenskinnbaggar - 775-776
Nepomuk - 775-776
Nepomuk, Johan. Se Johan af Nepomuk - 775-776
Nepomuk - 775-776
Nepos - 775-776
Nepos. 1. Julius N. - 775-776
Nepos. 2. Se Cornelius Nepos - 775-776
Nepot - 775-776
Nepotism - 775-776
Nepper. Se Napier 1 - 775-776
Nepperska räknestafvar. Se Napierska räknestafvar - 775-776
Neptun - 775-776
Neptunalia - 775-776
Neptunigördel - 775-776
Neptuniorden - 775-776, 777-778
Neptunisk - 777-778
Neptunism - 777-778
Neptunister, geol. Se Geologi, sp. 975 och Lyell - 777-778
Neptunit - 777-778
Neptunus - 777-778
Neptunusgrottan. Se Alghero - 777-778
Neptunusmånen l. Neptunusdrabanten. Se Neptunus - 777-778
Nepveu [növö], Pierre - 777-778, 779-780
Ne quid nimis - 779-780
Nequinum, umbrernas namn på Narni (se d. o.) - 779-780
Nérac - 779-780
Neraides, grek. myt. Se Nereider - 779-780
Nerander. Oskar Teodor - 779-780
Neratius Priscus - 779-780
Nerbudda. Se Narbada - 779-780
Nerechta - 779-780
Nerecka planina [-re'tjka]. Se Neretschka planina - 779-780
Nereider - 779-780
Nereis - 779-780
Nereotes - 779-780, 781-782
Neresheim - 781-782
Neretschka planina - 781-782
Neretum, forntida namn på Nardó (se d. o.) - 781-782
Neretva, serbiska namnet på Narenta (se d. o.) - 781-782
Nereus - 781-782
Nereus och Achilleus - 781-782
Nergal - 781-782
Nergal-Sareser - 781-782
Neri, Filippo - 781-782
Nericius (lat., från Närke), tillnamn på Laurentius Petri (se denne) - 781-782
Neriin, farm. Se Nerium - 781-782
Nerike [närke]. Se Närke - 781-782
Nerikes allehanda - 781-782
Nerine - 781-782
Nerinea - 781-782, 783-784
Nerineidæ, paleont. Se Nerinea - 783-784
Nering [Nehring), Johann Arnold - 783-784
Nerio. Se Mars, myt. - 783-784
Nérus - 783-784
Nerita, ö. Se Ferdinandea - 783-784
Neritisk, bot., zool. Se Plankton - 783-784
Nerium - 783-784
Nerly (eg. Nerlich), Christian Friedrich - 783-784
Nerman. 1. Klas Ulrik N. - 783-784, 785-786
Nerman. 2. Gustaf Magnus N. - 785-786, 787-788
Nernst, Clarissa Luise. Se Müller, sp. 15 - 787-788
Nernst, Walter - 787-788
Nernstlampan. Se Belysning, sp. 1308 och Glödlampa, sp. 1350-51 - 787-788
Nero - 787-788
Nero (Luicius Domitius) - 787-788, 789-790, 791-792
Nero antico - 791-792
Nerodjupet. Se Haf sp. 984 - 791-792
Nerol - 791-792
Neroliolja - 791-792
Neronia, stad. Se Artaxata - 791-792
Neronias, stad. Se Cæsaræa - 791-792
Neronisk - 791-792
Nerophis, zool. Se Hafsnålsläktet - 791-792
Nerpes. Se Närpes - 791-792
Nerpin, Henrik - 791-792
Nerses, öfverstepräst. Se Armeniska kyrkan, sp. 18 - 791-792
Nerthus. Se Nertus - 791-792
Nertjinsk - 791-792
Nertus - 791-792, 793-794
Neruda, Jan - 793-794
Neruda, bömisk musikerfamilj - 793-794
Nerudakvartetten. Se Neruda 2 - 793-794
Nerung, smal landtunga. Se Nehrung - 793-794
Nerv, anat., fysiol. o. bot. Se Nerver - 793-794
Nerva, Marcus Coccejus - 793-794, 795-796
Nerval, Gérard de, pseudonym för G. Labrunie (se denne) - 795-796
Nervander. 1. Johan Jakob N. - 795-796
Nervander. 2. Emil Fredrik N. - 795-796, 797-798
Nervation, bot. Se Nerver 2 - 797-798
Nervatur. Se Bald, sp. 616, och Nerver 2 - 797-798
Nervbana, fysiol. Se Nervsystemet - 797-798
Nervceller, anat. Se Ganglieceller - 797-798
Nervcentrum, fysiol. Se Nervsystemet - 797-798
Nervdegeneration, fysiol. Se Nerver och Nervsystemet - 797-798
Nervdroppar - 797-798
Nerv-enhet. Se Neuron - 797-798
Nerver - 797-798
Nervering, bot. Se Bladskelett och Nerver 2 - 797-798
Nervernas specifika energi - 799-800
Nervfeber - 799-800
Nervfibriller, Neurofibriller, anat. Se Cell, sp. 1382, och Ganglieceller - 799-800
Nervfläta, anat. Se Nerver 1 - 799-800
Nervförlamning. Se Förlamning - 799-800
Nervi - 799-800
Nervier - 799-800
Nervimpulsen, fysiol. Se Nervsystemet - 799-800
Nervina, lat. (af nervus, nerv), med. Se Nervmedel - 799-800
Nervinflammation, med. Se Nervsjukdomar - 799-800
Nervkirurgi - 799-800
Nervkitt, anat. Se Nervväf - 799-800
Nervknut, anat. Se Ganglion - 799-800
Nervkompression, med. Se Nervsjukdomar - 799-800
Nervmedel - 799-800
Nervmekanism, fysiol. Se Nervsystemet - 799-800
Nervmärg, anat. Se Myelin - 799-800
Nervo [nä'rvå], Amado - 799-800
Nervositet, med. Se Neurasteni - 799-800
Nervplastik, kir. Se Nervkirurgi - 799-800
Nervprincipen, fysiol. Se Hjärnversamhet och Nervsystemet - 799-800
Nervsjukdomar - 801-802, 803-804
Nervskakning - 803-804
Nervslag - 803-804
Nervslida, anat. Ser Nerver och Perineurium - 803-804
Nervsmärta, med. Se Nervsjukdomar - 803-804
Nervsträckning, kir. Se Nervskirurgi - 803-804
Nervsutur (af lat. sutura, söm), kir. Se Nervkirurgi - 803-804
Nervsvaghet, med. Se Neurasteni - 803-804
Nervsvalgring. Se Insekter, sp. 713 - 803-804
Nervsvulst. Se Nervkirurgi och Nervsjukdomar, sp. 804 - 805-806
Nervsystemet - 805-806, 807-808
Nervtrådar, anat. o. fysiol. Se Nerver, Nervsystemet och Nervväf - 807-808
Nervtumör, Nervsvulst, med. Se Nervkirurgi och Nervsjukdomar, sp. 804 - 807-808
Nervtänjning, kir. Se Nervkirurgi - 807-808
Nervus - 807-808
Nervväf - 807-808, 809-810
Nervändapparat, fysiol. Se Nervsystemet - 809-810
Nervös - 809-810
Nes - 809-810
Nesbyen. Se Nes 2 - 809-810
Nescher, Daniel Georg - 809-810
Neschi - 809-810
Nescit artem, qui nescit martem. lat. Se Järnmedel sp. 412 - 809-810
Nescit occasum - 809-810
Nesjar - 809-810
Neski. Se Neschi - 809-810
Nesle - 809-810
Neslea - 811-812
Nesna - 811-812
Nesodden - 811-812
Nesologi - 811-812
Nesquehonit - 811-812
Ness - 811-812
Nesselman, Georg Heinrich Ferdinand - 811-812
Nesselrode [-råde], Karl Robert von - 811-812
Nes skans - 811-812
Nessler, Julius. Se Nesslers reagens - 811-812
Nessler, Viktor Ernst - 813-814
Nesslers reagens - 813-814
Nessmühl, stad. Se Neszmély - 813-814
Nessos, Nessosdräkt. Se Herakles, sp. 475 - 813-814
Nestle, Christof Eberhard - 813-814
Nestlés barnmjöl. Se Näringspreparat - 813-814
Neston and Parkgate - 813-814
Nestor - 813-814
Nestor - 813-814
Nestor, zool. Se Papegojor - 813-814
Nestor - 813-814
Nestorianer - 813-814, 815-816
Nestorianism - 815-816
Nestorianska striden. Se Nestorianer - 815-816
Nestorius - 815-816
Nestroy [ne'stråj], Johann Nepomuk - 815-816
Nestorpapegojsläktet, zool. Se Papegojor - 815-816
Nestun - 815-816
Ne sus Minervam - 815-816
Ne sutor supra crepidam - 815-816
Neswich, stad. Se Nieswicz - 815-816
Neszmély - 815-816
Nesöen - 815-816
Nether-Hoyland [ne'the håil'end]. Se Hoyland - 815-816
Netherwood, Adam Fredrik - 815-816, 817-818
Néthou [neto], Pic de. Se Maladetta - 817-818
Netscher. 1. Caspar N. - 817-818
Netscher. 2. Theodorus N. - 817-818
Netscher. 3. Constantyn N. - 817-818
Nettelbla, Christan von - 817-818
Nettelblad, Per Anton Viktor - 817-818
Nettelbladt. Se Nettelbla - 817-818
Nettement [nättemä'], Alfred FranÁois - 817-818
Nettesheim [-hajm]. Se Agrippa, H. C. - 817-818
Nettleship [ne'tlJip], Henry - 817-818
Netto - 817-818, 819-820
Netto, Eugen - 819-820
Nettraby. Se Nättraby - 819-820
Nettuno - 819-820
Netze - 819-820
Netzedistriktet - 819-820
Netzel. 1. Johan Gustaf N. - 819-820
Netzel. 2. Nils Vilhelm N. - 819-820
Netschkau - 819-820
Neuber [nö'j-], Friederike Karoline - 819-820
Neuberg - 819-820
Neuberg [nö'j-], Karl - 819-820
Neubrandenburg - 819-820, 821-822
Neubreisach [nöjbra'j-], stad. Se Breisach 2 - 821-822
Neuburg - 821-822
Neubydzow - 821-822
Neuchâtel - 821-822, 823-824
Neuchâtel [nöJatä'l], furste af. Se Berthier - 823-824
Neuchâtelsjön - 823-824
Neudamm - 823-824
Neudek - 823-824
Neudorf - 823-824
Neue freie presse - 823-824
Neue freie volksbühne [nöje fra'je få'lksbyne]. Se Freie bühnen - 823-824
Neuefährs skans - 823-824
Neuenahr - 823-824
Neuenburg - 823-824
Neuendettelsau - 823-824
Neuendorf - 823-824
Neuenheim [nö'jenhajm]. Se Heidelberg, sp. 247 - 823-824
Neuenhof - 825-826
Neue preussische zeitung - 825-826
Neufahrwasser - 825-826
Neufchâteau - 825-826
Neufchâteau [nöJatå], Fritz - 825-826
Neufchâtel [nöJatä'l], äldre form för Neuchâtel (se d. o.) - 825-826
Neufchâtel-en-Bray - 825-826
Neugersdorf [nö'j-]. Se Gersdorf 1 - 825-826
Neuhaldensleben - 825-826
Neuhaus - 825-826
Neuhaus [nö'j-], Fritz - 825-826
Neuhausen - 825-826
Neuhof [nö'jhåf], Theodor Stephan von - 825-826, 827-828
Neuhäusel [nö'j-], tyska namnet på ungerska staden Érsekujvár (se d. o.) - 827-828
Neuhäuser - 827-828
Neuilly - 827-828
Neuilly [nöji], grefve af - 827-828
Neu-Isenburg - 827-828
Neujd [nöjd], Axel Herman - 827-828
Neukahlen [nöj-]. Se Neukalden - 827-828
Neukalden - 827-828
Neukatzenelnbogen [nöj-], slott. Se Katzenelnbogen - 827-828
Neukloster - 827-828
Neu-Kolin [nöjkålin]. Se Kolin - 827-828
Neukomm [nö'j-], Sigismund von - 827-828
Neukreuzer [nöjkröjtser]. Se Kreuzer - 827-828
Neukuhren - 827-828
Neukölln - 827-828
Neuman [nö'j-], Leopold Martin - 827-828
Neuman [nö'j-], Melkior - 827-828, 829-830
Neuman [nö'j-], M., tysk humanist. Se Neander, M - 829-830
Neuman [nö'j-], Johann Balthasar - 829-830
Neuman [nö'j-], Jakob - 829-830
Neuman [nö'j-], Cristiane. Se Becker, Ch. L. A., sp. 1144 - 829-830
Neuman [nö'j-], Karl Friedrich - 829-830
Neuman [nö'j-]. 1. Franz Ernst N. - 829-830
Neuman. 2. Karl Gottfried N. - 829-830
Neuman. 3. Friedrich Julius von N. - 829-830
Neumann [nö'j-], Johan Karl - 829-830
Neumann [nö'j-], Angelo - 829-830, 831-832
Neumann [nö'j-], Sophus Elias - 831-832
Neumann [nö'j-], Karl - 831-832
Neumann-Haizinger [nö'j-]. Se Haizinger 2 - 831-832
Neumanns lag - 831-832
Neumann-Spallarat [nö'j-], Franz Xavier von - 831-832
Neumark - 831-832
Neumark [nö'j-], Georg - 831-832
Neumarkt - 831-832
Neumayer [nö'jmajer], Georg Balthasar von - 831-832, 833-834
Neumer - 833-834
Neumoustier [nömostie], kloster. Se Huy - 833-834
Neumünde [nöj-] l. Nymünde. Se Dünamünde - 833-834
Neumünster - 833-834
Neumöhlen - 833-834
Neumöhlenskansen - 833-834
Neunburg - 833-834
Neunkirchen - 833-834
Neuostpreussen - 833-834
Neupert [nö'j-], Edmund Karl Fredrik - 833-834, 835-836
Neuquen - 835-836
Neuragmi - 835-836
Neuralgi - 835-836
Neuralgia ischiadica, med. Se Ischias - 835-836
Neurasteni - 835-836, 837-838
Neurktome (af grek. neu'ron, nerv och ektome, bortskärning), kir. Se Nervkirurgi - 837-838
Neureuther [nö'jröjter]. 1. Eugen Napoleon N. - 837-838
Neureuther. 2. Gottfried von N. - 837-838
Neuridin. Se Likgift - 837-838
Neurilem (af grek. neu'ron, nerv och ei'lema, hölje), anat. nervskida. Se Myelin och Nervväf - 837-838
Neurin. Se Likgift - 837-838
Neurit - 837-838
Neurode - 837-838
Neurofibriller l. Nervfibriller. Se Cell, sp. 1382, och Ganglieceller - 837-838
Neurofibromotosis generalis, med. Se Nervsjukdomar sp. 804 - 837-838
Neuroglia (af grek. neu'ron, nerv, och glia, lim), anat., nervkitt. Se Nervväf - 837-838
Neurologi - 837-838
Neurom [nevråm; af grek. neu'ron, nerv], nervsvulst. Se Nervkirurgi - 837-838
Neuron - 837-838, 839-840
Neuronal - 839-840
Neuronteorin. Se Neuron - 839-840
Neuropati - 839-840
Neuropatisk kontraktur, med. Se Kontraktur - 839-840
Neuropatologi - 839-840
Neuroplastik (af grek. neu'ron, nerv, och plastik, se d. o.), kir. Se Nervkirurgi - 839-840
Neuroptera, zool. Se Nätvingar - 839-840
Neuropteris - 839-840
Neuros - 839-840
Neurospasta (af grek. neu'ron, tråd, och spa'ein, draga). Se Leksaker, sp. 27 - 839-840
Neuroterus. zool. Se Gallsteklar - 839-840
Neurotica, lat. (af grek. neuron, nerv), med. Se Nervmedel - 839-840
Neurotomi (af grek. neu'ron, nerv, och tome, snitt), kir. Se Nervkirurgi - 839-840
Neuruppin [nöjroppin]. Se Ruppin - 839-840
Neurus. Se Nevruz - 839-840
Neusalz - 839-840
Neu-Sandez [nöj-sa'ndets]. Se Sandez - 839-840
Neusatz - 839-840
Neuschwanstein [nöj- -stajn], Se Hohenschwangau - 839-840
Neuse - 839-840
Neusiedlersjön - 839-840
Neusohl - 839-840
Neuss - 839-840, 841-842
Neustadt - 841-842
Neustadtl [nö'j-], stad i norra Böhmen. Se Neustadt 14 - 841-842
Neustettin - 841-842
Neustift - 841-842
Neustrelitz - 841-842
Neustria. Se Neustrien - 841-842
Neustrien - 841-842
Neustädtel - 843-844
Neutitschein - 843-844
Neutr. - 843-844
Neutra - 843-844
Neutrabergen [nöj-]. Se Neutra 2 - 843-844
Neutral - 843-844
Neutrala bergarter, geol. Se Bergart, sp. 1437 - 843-844
Neutrala punkter - 843-844
Neutralblått - 843-844
Neutralisation - 843-844
Neutralisera - 843-844
Neutralisering. Se Neutralisation - 843-844
Neutralitet - 843-844, 845-846, 847-848
Neutralitetsförklaring. Se Neutralitet - 849-850
Neutral punkt, fys. Se Polarisation och Termoelektricitet - 849-850
Neutralrödt - 849-850
Neutralt farvatten. Se Farvatten, sp. 1416 - 849-850
Neutral zon - 849-850
Neutrer - 849-850
Neutrum - 849-850
Neu-Ulm - 849-850
Neuwerk - 849-850
Neu-Wied - 849-850, 851-852, 853-854
Neuville [növi'l], Alphonse de - 853-854
Neyville-Villeroy [növi'l-vilrwa'], Madeleine, Angélique. Se Luxembourg - 853-854
Neuwittelsbach - 853-854
Neuzen - 853-854
Nev. - 853-854
Neva - 853-854
New Aberdeen (njo abedi'n]. Se Aberdeen 2 - 853-854
Nevada - 853-854, 855-856
Nevada - 855-856, 857-858
Nevada [niva'da], eg. Wixon, Emma - 857-858
Nevada city - 857-858
Nevado de Huascan [-då- -wa'skan]. Se Huascan - 857-858
New Albany - 857-858
New Albion - 857-858
Nevalinnan kaupunki. Se Nyen - 857-858
Newall [njo'el], Hugh Frank - 857-858
New Almaden [njo älmede'n]. Se Kalifornien, sp. 623 - 857-858
New Amsterdam - 857-858, 859-860
Nevanlinna. Se Neovius 3 och 7 - 859-860
Nevar - 859-860
Nevari - 859-860
Ne varietur - 859-860
Newark - 859-860
Newark [njo'ek], lord. Se Leslie 2 - 859-860
Newaygo - 859-860
New Bedford [njo be'dfed]. Se Bedford 3 - 859-860
Newbern - 859-860
Newberyit - 859-860
Newbold and Dunston - 859-860
Newbridge - 859-860
New Brighton - 859-860
New Britain - 859-860
New Brunswick - 859-860, 861-862
Newburgh - 861-862
Newburn - 861-862
Newbury - 861-862
Newbury [njo'beri], l. Newburgh [njo'beg], William af - 861-862
Newburyport - 861-862
Newcastle - 861-862, 863-864, 865-866
Newcastle [njo'käsl], hertig av - 865-866
Newcomb [njö'kem], Simon - 865-866
Newcomen [njokå'men], Thomas - 865-866
Nevdarmænd (isl., nämndemän). Se Lagting, sp. 890 - 865-866
Névé (af lat. nivitatus, afkyld med snö), geol. se Firn - 865-866
Néve [näv], Félix Jean Baptiste Joseph - 865-866, 867-868
Nevel - 867-868
New England - 867-868
Never mind - 867-868
Nevers - 867-868
Nevers - 867-868
Neveu [nevö]. Se Nevö - 867-868
New forest - 867-868
Newfoundland - 867-868, 869-870, 871-872
Newfoundlandsbanken [njo faundlends-], Se Newfoundland sp. 869-870 - 871-872
Newfoundlandshunden [njo faundlends-], zool. Se Hunden sp. 1315 - 871-872
Newgate - 871-872
New Glasgow - 871-872
New Hampshire - 871-872, 873-874
New Harmony - 873-874
New Haven - 873-874
Newhaven - 873-874
New Iberia - 873-874
Neviges - 873-874
Nevill, engelsk släkt. Se Neville - 873-874
Nevill, Edmund. Se Neison, E - 873-874
Neville - 873-874, 875-876, 877-878
Newington - 877-878
Nevirnum, lat. Se Nevers - 877-878
Nevis - 877-878
Nevis, Ben [ben ne'vis], berg. Se Ben Nevis - 877-878
Nevjansk - 877-878
Nevjanskit [hårdt k] Haid. Se Osmiridium - 877-878
New Jersey - 877-878, 879-880
New-Jersey-te [njo dÄe'si-], bot. Se Te - 879-880
New Jerusalem [njo dJero'selem]. Se Harmonister - 879-880
New Kensington - 879-880
New Lanark [njo lä'nak], fabriksby. Se Lanark 2 - 879-880
New-Leicesterfåret [njo le'ste-]. Se Fårsläktet, sp. 204 - 879-880
New London - 879-880
Nevlunghavn - 879-880
New M. - 879-880
Newman [njo'men]. 1. John Henry N. - 879-880, 881-882
Newman. 2. Francis William N. - 881-882
Newman [njo'men], Ernest - 881-882, 883-884
Newmarket - 883-884
New Mexico - 883-884, 885-886
New Mills - 885-886
Newmilns - 885-886
New Orleans - 885-886, 887-888
New Philadelphia - 887-888
New Plymouth - 887-888
Newport - 887-888, 889-890
Newport [njo'påt], earl af. Se Blount 3 - 889-890
Newport News - 889-890
Newport Pagnell - 889-890
New Providence - 889-890
Newquay - 889-890
New red sandstone - 889-890
Nevrekop - 889-890
New Rochelle - 889-890
Nevrokop. Se Nevrekop - 889-890
New ross - 889-890
Nevruz - 889-890
Newry - 889-890
Nevschehir - 889-890
New Shoreham [njo Jå'rem]. Se Shoreham - 889-890
Newski, Pierre. Se Dumas 3, sp. 1052 - 889-890
Nevskij. Se Alexander Nevskij - 889-890
New South Wales [njo' sauth wei'ls], engelsk benämning på Nya Syd-Wales (se d. o.) - 889-890
Newstead abbey - 889-890
New Sweden - 889-890
Newton - 889-890
Newton - 889-890
Newton [njo'tn], sir Isaac - 889-890, 891-892, 893-894
Newton [njo'tn], Charles Thomas - 893-894
Newton [njo'tn], Hubert Anson - 893-894
Newton abbot - 893-894
Newton heath, förr stad. Se Newton, sp. 890 - 893-894
Newtonia - 893-894
Newton in Makerfield - 895-896
Newton Pery [njo'tn pie'ri]. Se Limerick 2 - 895-896
Newtons binomialteorem [njo'tns]. Se Binomialteoremet - 895-896
Newtons färgringar [njo'tns], fys. Se Färgringar - 895-896
Newtons färgskifva l. färgtafla [njo'tns], fys. Se Färg, sp. 268 - 895-896
Newtons interpolationsformler [njo'tns], Se Interpolation 2 - 895-896
Newtons metall - 895-896
Newtons teleskop [njo'tns]. Se Astronomiska instrument sp. 290, jämte figur - 895-896
Newtown - 895-896
Newtownards - 895-896
New Ulm - 895-896
New Washinton - 895-896
New Westminster - 895-896
New York - 895-896, 897-898, 899-900, (blank), New York med omgifning., New York med omgifning. (forts.), (blank), 901-902, 903-904, Till art. New York. I., Till art. New York. II., Till art. New York. III., Till art. New York. IV., 905-906, 907-908
New York american - 907-908
New York herald - 907-908
New York state reservation [njo' jå'k stei't resevei'Jn] , eng. Se Niagara, sp. 914 - 907-908
New York times - 907-908
New York tribune - 907-908
New York university [njo' jå'k jonive'siti]. Se New York, sp. 905 - 907-908
New Zealand ship company - 907-908
New-zeländska dammaraträdet [njo' si-], bot. Se Agathis - 907-908
Nevö - 909-910
Nexum - 909-910
Nexus - 909-910
Nexö, Martin Andersen - 909-910
Ney [nä], Michel - 909-910
Ney [naj], Jenny - 909-910
Ney [naj], Elisabeth - 909-910, 911-912
N.F. - 911-912
Nfuma, ort i Väst-Afrika. Se Dixcove - 911-912
Ngai, gudomlighet. Se Masai - 911-912
Ngaikamfer, kem. farm. Se Blumea och Kamfer - 911-912
Ngami - 911-912
Nganda, missionsstation. Se Mission, sp. 676 - 911-912
Ngan-hwéi - 911-912
Ngan-king, stad. Se Ngan-hwéi - 911-912
Ngan-tung - 911-912
Ngasija (Grand Comoro, Stora Komoro). Se Angasija - 911-912
Ngasobil - 911-912
Ngau. Se Fidji-öaarna, sp. 164 - 911-912
Ngaundere - 911-912
Ngoli, annat namn på Onolu, ö bland Karolinerna (se d. o.) - 911-912
Ngornu, stad. Se Angornu - 911-912
N.G.T.O., förkortning för National godtemplarorden (se d. o.) - 911-912
N. H. - 911-912
Njandiroba, bot., detsamma som Fevillea (se d. o.) - 911-912
Nharui, folkslag. Se Iraner - 911-912
Nha-trang - 911-912
n.h.o.v. - 911-912
Nhrg. - 911-912
nhty - 911-912
Ni - 911-912
Ni - 911-912
Niadi, flod. Se Kuilu 1 - 911-912
Niagara - 911-912, 913-914
Niagarafallen [naiä'gere]. Se Niagara - 913-914
Niagara falls - 913-914, 915-916
Niagusta, stad. Se Niausta - 915-916
Niaiserie - 915-916
Nials saga - 915-916
Nial Thorgeirsson - 915-916
Niam-niam, negerfolk. Se Njam-njam - 915-916
Nianfors - 915-916
Niani, negerstam. Se Mandenga - 915-916
Niari, flod. Se Kuilu 1 - 915-916
Nias - 915-916
Niassa, sjö i Afrika. Se Njassa - 915-916
Niausta - 915-916
Nibbuti. Se Nirvana - 915-916
Nibby [-bi], Antonis - 915-916
Nibe - 915-916, 917-918
Nibe bredning. Se Danmark (kartan) och Nibe - 917-918
Nibelius, Gustaf - 917-918
Nibelungenlied - 917-918, 919-920
Nibelungenring - 919-920
Nibelungenstrofen - 919-920
Nibelungenvers, metr. Se Nibelungenstrofen - 919-920
Nibsaa. Se Ribeaa - 919-920
Nicæa - 919-920
Nicander. Se Nikandros - 919-920
Nicander, Anders - 919-920
Nicander, Henrik - 919-920, 921-922
Nicander, Karl August - 921-922
Nicandra - 921-922
Nicaragua - 923-924, 925-926, 927-928
Nacaragua-kanalen - 927-928
Nicaraguasjön - 927-928
Nicasius, Bernard. Se Bernaerts - 927-928
Nicastro - 927-928
Niccolini [nikkå-), Giovanni Battista - 927-928
Niccolò da Foligno - 927-928, 929-930
Niccolò de Niccoli - 929-930
Niccolò di Piero - 929-930
Niccolò Pisano [ni'kålå]. Se Pisano - 929-930
Nice - 929-930
Nicenska bekännelsen - 929-930
Nicephorus. Se Nikeforos - 929-930
Nicer - 929-930
Nic Frog [ni'k frå'g], eng. Se John Bull - 929-930
Niche [niJ], fr. Se Nisch - 929-930
Nichiren - 929-930
Nicholson [ni'klsen], William - 929-930
Nicholson [ni'klsen], John Shield - 929-930
Nicholson [ni'klsen], William - 929-930, 931-932
Nicholsons trumhinnor [ni'klsens]. Se Hemliga medel - 931-932
Nicht. Se Nikt - 931-932
Nicias. Se Nikias - 931-932
Nicka - 931-932
Nick-Carter-litteratur - 931-932
Nicke - 931-932
Nickel - 931-932, 933-934
Nickelammoniumsulfat, kem. Se Nickel - 933-934
Nickelantimonkis, miner. Se Ullmannit - 933-934
Nickelarsenikkis, miner. Se Nickelglans - 933-934
Nickelblomma - 933-934
Nickele l. Nikkele(n). 1. Isaac van N. - 933-934
Nickele. 2. Jan van N. - 933-934, 935-936
Nickelförgiftning. Se Nickel, sp. 933 - 935-936
Nickelglans - 935-936
Nickelgymnit - 935-936
Nickelhaltig magnetkis, miner. Se Magnetkis - 935-936
Nickelin Beudant, miner. Se Kopparnickel och Legering, sp.40 - 935-936
Nickelkarbonyl, kem. Se Nickelkoloxid - 935-936
Nickelkis, miner. Se Millerit - 935-936
Nickelklorur - 935-936
Nickelkoloxid - 935-936
Nickelkromstål, metall. Se Nickelstål - 935-936
Nickellegeringar. Se Legering och Nickel - 935-936
Nickelmalm. Se Nickel 2 - 935-936
Nickelmynt - 935-936
Nickelockra, miner. Se Nickelblomma - 935-936
Nickeloxidul - 935-936
Nickelsilikat, miner. Se Garnierit och Nickelgymnit - 935-936
Nickelsmaragd, miner. Se Zaratit - 935-936
Nickelstål - 935-936, 937-938
Nickelstålpansar. Se Pansar - 937-938
Nickelsulfat - 937-938
Nickelswalde - 937-938
Nickeletrakarbonyl, kem. Se Nickelkoloxid - 937-938
Nickelvismutglans - 937-938
Nickelvitriol, kem. Se Nickelsulfat - 937-938
Nickelåda, krigsv. Se Nicka - 937-938
Nickhake, krigsv. Se Nicka - 937-938
Nicodé [-kåde], Jean Louis - 937-938
Nicodemi, Johannes. Se Lillieström - 937-938
Nicodemus. Se Nikodemus - 937-938
Nicol [ni'kl], William, skotsk fysiker. Se Nicols prisma - 937-938
Nicolai, Erasmus. Se Erasmus Nicolai - 937-938
Nicolai, Ericus. Se Ericus Nicolai - 937-938
Nicolai, Laurentius. Se Laurentius Norvegus - 937-938
Nicolai, Philipp - 937-938
Nicolai, Christoph Friedrich - 937-938
Nicolai, Friedrich Bernhard Gottfried - 937-938, 939-940
Nicolai - 939-940
Nicolai, Otto - 939-940
Nicolai, Willem Frederik Gerard - 939-940
Nicolaïe [-lai], Louis François - 939-940
Nicolai Karlowitsch, pseudonym. Se Gerbel-Embach - 939-940
Nicolaissen, Olaus Martens - 939-940
Nicolas de Clémanges [nikåla' de klemaJ]. Se Nikolaus från Clémanges - 939-940
Nicolaus Albeniensis - 939-940
Nicolaus Allonis. Se Nils Allesson - 939-940
Nicolaus Breakspear - 939-940
Nicolaus Cusanus. Se Cusanus - 939-940
Nicolaus Damascenus - 939-940
Nicolaus Hemmingius. Se Hemingsen N - 939-940
Nicolaus Hermanni. Se Hemmingsen N - 939-940
Nicolaus Lyranus. Se Lyra, N. de - 939-940
Nicolaus Magni. Se Nils Månsson - 939-940
Nicolaus Marci. Se Nils Markusson - 939-940
Nicolaus Olai. Se Nils Olofsson - 939-940
Nicolaus Olai Bothniensis - 939-940, 941-942
Nicolaus Ragvaldi. Se Nils Ragvaldsson - 941-942
Nicolaysen. 1. Nicolay N. - 941-942
Nicolaysen. 2. Julius N. - 941-942
Nicolaysen. 3. Johan N. - 943-944
Nicolaysen. 4. Lyder Wentzel Christie N. - 943-944
Nicole [-kå'll], Pierre - 943-944
Nicolicin. Se Hemliga medel - 943-944
Nicolini [-kållini], Ernest, tenorsångare. Se Patti, Adelina - 943-944
Nicolo [ni'kålå]. Se Isouard - 943-944
Nicolò. Se Niccolò - 943-944
Nicolovius, pseudonym för N. Lovén (se denne) - 943-944
Nicolson [ni'klsen], sir Arthur - 943-944
Nicomedia. Se Nikomedeia - 943-944
Nicopolis [-kåpålis]. Se Nikopolis - 943-944
Nicosia - 945-946
Nicot de Villemain [dikå de villmä], Jehan - 945-946
Nicotera - 945-946
Nicotera [-kåtera], Giovanni - 945-946
Nicotiana - 945-946
Nictheroy - 945-946
Nictitatio - 945-946
Nida - 945-946
Nidafjällen - 945-946
Nidamentalkörtlar - 945-946, 947-948
Niðarhólmr. Se Munkholmen - 947-948
Niðarós - 947-948
Niðarós á Igðyn [-ws-], norsk handelsplats. Se Arendal - 947-948
Nida - 947-948
Nidduj - 947-948
Nide, nord. myt. Se Nede - 947-948
Nidelven - 947-948
Nidhogg - 947-948
Niði, nord. myt. Se Nede - 947-948
Nidingen - 947-948
Nidingsstång. Se Nidstång - 947-948
Nidingsstöld - 947-948
Nidingsverk - 947-948
Nidskrift - 947-948, 949-950
Nidstång - 949-950
Nidud - 949-950
Nidulariaceæ - 949-950
Nidularium Lem., bot. Se Bromeliaceæ - 949-950
Nidwalden, halfkanton i Schweiz. Se Unterwalden - 949-950
Nidvisa - 949-950
Nibuhr [nibwr]. 1. Karsten N. - 949-950
Nibuhr. 2. Barthold Georg N. - 949-950
Nibuhr. 3. Markus N. - 949-950
Nièce - 949-950
Niecks [niks], Frederick - 949-950, 951-952
Nied - 951-952
Niedenzu - 951-952
Nieder-Bayern - 951-952
Niederbronn - 951-952
Nidere Tauern [nid-]. Se Alperna, sp. 699 - 951-952
Nieder-Eving - 951-952
Niederhasslau - 951-952
Nieder-Hermsdorf [nider-]. Se Hermsdorf - 951-952
Nieder-Ingelheim [nider- -hajm]. Se Ingelheim - 951-952
Niederlahnstein - 951-952
Nieder-Lausitz [nider-]. Se Lausitz - 951-952
Niederle - 951-952
Niedermending - 951-952
Niedermeyer [niderjejä'r], Louis - 951-952
Niederpfalz [nider-]. Se Pfalz - 951-952
Niederplanitz - 951-952
Niedersachsen [nider-]. Se Neder-Sachsen - 951-952
Niederschönhausen - 951-952
Nieder-Selters - 951-952
Niederwald - 951-952, 953-954
Niederwaldbetrieb [nidervaltbetrib], ty., skogsh. Se Lågskogsskötsel - 953-954
Niederwaldsmonumentet [nedervalts-]. Se Niederwald - 953-954
Nieder-Wildungen [nider-]. Se Wildungen - 953-954
Niedner [nid-], Felix - 953-954
Niehoff [nihåff], Bernhardina, sångerska. Se Edling - 953-954
Niel - 953-954
Niel [niä'l], Adolphe - 953-954
Niello - 953-954, 955-956
Niels Ebbesön - 955-956
Nielsen [niel-]. 1. Nikolaj Peter N. - 955-956
Nielsen. 2. Anna Helene Dorothea N. - 955-956
Nielsen [niel-], Johan Peter Ludvig - 955-956, 957-958
Nielsen [niel-]. 1. Rasmus N. - 957-958
Nielsen. 2. Martinius N. - 957-958
Nielsen. 3. Oda N. - 957-958, 959-960
Nielsen [nil-]. norsk släkt - 959-960
Nielsen [nil-]. 1. Sivert Andreas N. - 961-962
Nielsen. 2. Konrad Hartvig Isak Rosenvinge N. - 961-962
Nielsen [niel-], Augusta - 961-962
Nielsen [niel-], Peter - 961-962
Nielsen [niel-], Anton - 961-962
Nielsen [niel-], Jakob - 961-962, 963-964
Nielsen [niel-], Oluf - 963-964
Nielsen [nil-], Amaldus Clarin - 963-964
Nielsen [niel-], Thomas - 963-964
Nielsen [niel-], Zacharias - 963-964
Nielsen [nil-], Ragna - 963-964
Nielsen [niel-], Frederik - 963-964, 965-966
Nielsen [niel-], Anders - 965-966
Nielsen [nil-], Eivind - 965-966
Nielsen [niel-], N. P. Se Nielsen, P., sp. 962 - 965-966
Nielsen [niel-]. 1. August Carl N. - 965-966
Nielsen. 2. Anne Marie Carl-N. - 965-966
Nielsen [niel-], Johannes - 965-966
Nielsen [niel-], Ejnar - 965-966, 967-968
Nielsen [niel-], Harald Charles Kristan Anton - 967-968
Nielsen [niel-], Kai - 967-968
Nielsson [niel-], Sveinn - 967-968
Niem [nim], Dietrich von. Se Dietrich von Niem - 967-968
Niemann [nimm-], Albert - 967-968
Niemann [nim-], Walter - 967-968
Niembsch [nimbJ], Nikolaus Edler von Strehlenau - 967-968, 969-970
Niemcewicz [njemtse'vitj], Julian Ursyn - 969-970
Niemen [nimen]. Se Njemen - 969-970
Niemes - 969-970
Niemeyer [nimajer]. 1. August Hermann N. - 969-970
Niemeyer. 2. Felix von N. - 969-970, 971-972
Niemeyer. 3. Paul N. - 971-972
Niemeyer [nimajer], Maximilian - 971-972
Niemisel - 971-972
Nienburg - 971-972
Niendorf - 971-972
Nien-hao - 971-972
Niepce - 971-972
Nierembergia [nirem-] R. et P., bot. Se Solanaceæ - 971-972
Nieritz [nir-], Karl Gustav - 971-972
Nieroth [nir-], Karl - 971-972, 973-974
Nierstein - 973-974
Niese [nise]. 1. Benedictus N. - 973-974
Niese. 2. Charlotte N - 973-974
Nieswicz - 973-974
Nieto y Molina [nie'tå i måli'na], Francisco - 973-974
Nietzel [nitsel], Didrik - 973-974
Nietzsche [nit-] Friedrich Wilhelm - 973-974, 975-976, 977-978, 979-980
Nieucastel [niökaste'l], Colyn van - 979-980
Nieuport [niöpår] franska namnformen för flamska Nieuwpoort (se d. o.) - 979-980
Nieuwediep [nivedip]. Se Helder - 979-980
Nieuwe-Ijssel [nive ejsel], vattendrag. Se Ijssel - 979-980
Nieuwe Maas [nive mas]. Se Lek - 979-980
Nieuwenhuis [nivenhöjs], Ferdinand Domela. Se Domela-Nieuwenhuis - 979-980
Nieuwe republik - 979-980
Nieuwerkerke [niöverkä'rk], Alfred Émilien de - 979-980
Nieuwe Waterweg - 979-980
Nieuwpoort - 979-980
Nievo [-vå], Ippolito - 979-980
Nièvre - 979-980
Ni fallor - 979-980
Niflungar - 979-980
Nifvelheim - 979-980, 981-982
Nifvelhel - 981-982
Nigardsbræen - 981-982
Nigde - 981-982
Nigella - 981-982
Niger - 981-982, 983-984
Niger (lat., svart). 1. Se Pescennius Niger - 983-984
Niger. 2. Petrus N. Se Peder Svart - 983-984
Nigerfrö, Nigerkakor, Nigerolja, bot. Se Guizotia - 983-984
Nigeria - 983-984
Nigerkompaniet - 983-984
Nigerkustprotektoratet - 983-984
Nigger - 983-984
Niggertrousers - 983-984
Nigghanta - 983-984
Nighantu - 983-984
Nightingale [nai'tingeil], ö. Se Tristan da Cunha - 983-984
Nightingale [nai'tingeil], Florence - 983-984, 985-986
Nightmare [nai'tmäe], eng. Se Mara - 985-986
Nigidius Figulus. Se Figulus - 985-986
Nigra, Constantino - 985-986
Nigri latini. Se Morlacker * - 985-986
Nigrin (af lat. niger, svart). Se Rutil - 985-986
Nigritella - 985-986
Nigritien. Se Sudan - 985-986
Nigrosiner - 985-986
Nihil - 985-986
Nihilianism. Se Nihilism 1 - 985-986
Nihilism - 985-986, 987-988
Nihilist - 987-988
Nihilum album - 987-988
Nihoa - 987-988
Niigata - 987-988
Niihau - 987-988
Niitaka-yama, berg på Formosa. Se Morrison, Mount - 987-988
Nijar - 987-988
Nijkerk - 987-988
Nijland [na'jland], Albert Antonie - 987-988
Nijmegen - 987-988, 989-990
Nikaia, grek. Se Nicæa - 989-990
Nikandros - 989-990
Nikanor - 989-990
Nikanor - 989-990
Nikanordagen. Se Makkabéer, sp. 581 - 989-990
Nikar, nord. myt. Se Hnikarr - 989-990
Nikaria - 989-990
Nikator - 989-990
Nika-upproret - 989-990
Nike - 989-990, 991-992
Nike - 991-992
Nike-formeln. Se Arianism, sp. 1458 - 991-992
Nikeforos - 991-992
Nikeforos - 991-992
Nikeforos Blemmydes - 991-992
Niketal - 991-992
Nikias - 993-994
Nikias - 993-994
Nikifor, rysk religiös författare. Se Ryska litteraturen - 993-994
Nikisch [ni'kiJ], Artur - 993-994
Nikita, konung af Montenegro. Se Nikolaus I - 993-994
Nikitin, ryska författare. - 993-994
Nikko - 993-994, 995-996
Niklaes [ni'klas], Heinrich - 995-996
Nikobarerna - 995-996
Nikodemus - 995-996
Nikodemusevangeliet. Se Nikodemus och Eskatologi, sp. 886 - 995-996
Nikola - 995-996
Nikolai församling - 995-996, 997-998
Nikolaistad. Se Vasa - 997-998
Nikolaiter - 997-998
Nikolaitism - 997-998
Nikolaj - 997-998
Nikolajev - 997-998
Nikolajevsk - 997-998, 999-1000
Nikolajevskaja Sloboda - 999-1000
Nikolaj-ön - 999-1000
Nikolaus - 999-1000
Nikolaus - 999-1000, 1001-1002
Nikolaus III af Este. Se Este, sp.934 - 1001-1002
Nikolaus I - 1001-1002
Nikolaus (ry. Nikolaj), ryska kejsare - 1001-1002, 1003-1004, 1005-1006
Nikolaus (ry. Nikolaj), ryska storfurstar - 1005-1006, 1007-1008
Nikolaus Arnessön - 1007-1008
Nikolausdotter, Margareta. Se Margareta Klausdotter - 1007-1008
Nikolaus från Clémanges - 1007-1008, 1009-1010
Nikolaus Kufung. Se Arnmödlingarna sp. 51 - 1009-1010
Nikolaus Lenau, pseudonym. Se Niembsch - 1009-1010
Nikolsburg - 1009-1010
Nikomachos - 1009-1010
Nikomachos - 1009-1010
Nikomedia - 1009-1010
Nikomedes - 1009-1010
Nikomedes - 1009-1010
Nikon - 1009-1010
Nikopol - 1009-1010
Nikopoli - 1009-1010, 1011-1012
Nikopolis - 1011-1012
Nikosia [-kå'sia]. Se Levkosia - 1011-1012
Nikotin - 1011-1012
Niksar - 1011-1012
Niksic - 1011-1012
Nikt - 1011-1012, 1013-1014
Nikud - 1013-1014
Nil admirari - 1013-1014
Nilagiri, berggrupp. Se Nilgiri - 1013-1014
Nilagriva. Se ‚iva - 1013-1014
Nilblått - 1013-1014
Nilbåt. Se Dahabije - 1013-1014
Nilen - 1013-1014, 1015-1016, 1017-1018
Niles - 1017-1018
Nileus - 1017-1018
Nilgausläktet, Portax, zool. Se Antiloper, sp. 1145 - 1017-1018
Nilgiri - 1017-1018
Nilgåsen - 1017-1018, 1019-1020
Nilhästen, zool. Se Flodhästsläktet - 1019-1020
Nilkrokodilen, zool. Se Krokodildjuren med fig., sp. 1498 - 1019-1020
Nil mortabilibus arduum est - 1019-1020
Nilm-tare - 1019-1020
Nils - 1019-1020
Nils - 1019-1020
Nils Allesson - 1019-1020
Nils Bosson, riksråd. Se Sture - 1019-1020
Nilsbysundet - 1019-1020
Nilsen-Lund, Peder Eilert - 1019-1020
Nils Erengislesson. Se Hammarstadsätten 3 - 1019-1020
Nils Eskilsson. 1. N. till Djursholm, riksråd, d. 1520. Se Banér sp. 830 - 1019-1020
Nils Eskilsson 2. Tapetväfvare - 1019-1020, 1021-1022
Nils guldväfvare. Se Nils Eskilsson 2 - 1021-1022
Nils Hermansson - 1021-1022
Nils Holgersons underbara resa - 1021-1022
Nilsiä - 1021-1022
Nilsjöarna - 1021-1022
Nils Jönsson, riksföreståndare. Se Oxenstierna - 1021-1022
Nils Kettilsson. Se Vasaätten - 1021-1022
Nils Klausson - 1021-1022, 1023-1024
Nils Kristiernsson, riksråd. Se Vasaätten - 1023-1024
Nils Markusson - 1023-1024
Nils Månsson - 1023-1024
Nils Nilsson, till Säby. Se Natt och dag 10 - 1023-1024
Nils Nilsson - 1023-1024, 1025-1026
Nils Nilsson, arbetskarl, pseudonym. Se Quiding, N. H. - 1025-1026
Nilson, Lars Fredrik - 1025-1026
Nil Sorskij - 1025-1026
Nils Ragvaldsson - 1025-1026, 1027-1028
Nils Ragvaldsson - 1027-1028
Nilss. - 1027-1028
Nilssen [ni'l-], Sven - 1027-1028
Nilssen, Jappe - 1027-1028
Nils Sigriteson. Se Natt och Dag - 1027-1028
Nilsson, Sven, bildsnidare och målare. Se Morin, S.N. - 1027-1028
Nilsson, Sven - 1027-1028, 1029-1030
Nilsson, Nils, pseudonym för N. H. Quiding - 1029-1030
Nilsson, Sven - 1029-1030
Nilsson, Per - 1029-1030, 1031-1032
Nilsson, Sven - 1031-1032
Nilsson, Kristina - 1031-1032, 1033-1034
Nilsson, Karl Jakob - 1033-1034
Nilsson, Tora. Se Kulle 3 - 1033-1034
Nilsson, Nils Hjalmar - 1033-1034, 1035-1036
Nilsson, Lars Albert - 1035-1036
Nilsson, Erik Agabus - 1035-1036
Nilsson, Per - 1035-1036
Nilsson, Lars Johan Paulinus (Paul) - 1035-1036
Nilsson Nils August - 1035-1036
Nilsson, Georg Alfred - 1035-1036, 1037-1038
Nilsson, Nils Martin Persson - 1037-1038
Nilsson, K. G. Ossian, författare. Se Ossian-Nilsson - 1037-1038
Nilsson, Josef Petrus - 1037-1038
Nilsson-Ehle, Nils Herman - 1037-1038
Nilssonia - 1037-1038
Nils Stensson. Se Natt och Dag 4 - 1037-1038
Nilssön, Jens, norsk biskop. Se Jens Nilssön - 1037-1038
Nils Turesson. Se Bielke 2 - 1037-1038
Nilus - 1037-1038
Nilödlan, zool. Se Varnödlorna - 1037-1038
Nimach, stad. Se Neemuch - 1037-1038
Nimbark, bot. Se Azadirachta - 1037-1038
Nimbschen, klostergods. Se Grimma. sp. 315 - 1037-1038
Nimbus - 1037-1038
Nimègue [nimä'g], frans namnet på Nijmegen (se d. o.) - 1037-1038
Nimes - 1037-1038, 1039-1040
Nimolja, bot. Se Azadirachta - 1039-1040
Nimpani - 1039-1040
Nimrod - 1039-1040
Nimrud - 1039-1040, 1041-1042
Nimwegen. Se Nijmegen - 1041-1042
Nina, siciliansk skaldinna. Se Dante da Majano - 1041-1042
Nina, Lorenzo - 1041-1042
Nineve. Se Ninive - 1041-1042
Ning-po - 1041-1042
Ningseng. Se Tsche-mul-p-ho - 1041-1042
Ninguta - 1041-1042
Ninib - 1041-1042
Ninigo - 1041-1042
Ninina - 1041-1042
Ninive - 1041-1042
Ninon de Lenclos [ninå' de laklå] l. Ninon de l'Enclos, fransk hetär. Se Lenclos - 1041-1042
Ninos. Se Ninive och Ninus - 1041-1042
Ninove - 1041-1042
Ninsei - 1041-1042
Ninus - 1043-1044
Nio (Nios). Se Ios - 1043-1044
Niobe - 1043-1044
Noibid, Niobes barn. Se Niobe 1 - 1043-1044
Niobit, miner. Se Kolumbit - 1043-1044
Niobium - 1043-1044, 1045-1046
Niobrara - 1045-1046
Niobsyra. Se Niobium - 1045-1046
Nio-dagars-drottningen - 1045-1046
Niproban - 1045-1046
Niopunktscirkel - 1045-1046
Nioro. Se Kaarta - 1045-1046
Niort - 1045-1046
Nios, ö. Se Ios - 1045-1046
Nio signaturer. Se Namnlösa (student-)samfundet - 1045-1046
Niosvansade katten, sjöv. Se Katt - 1045-1046
Nipa - 1045-1046
Nipa - 1045-1046
Nipal [nipå'l]. Se Nepal - 1045-1046
Nipertz (Nipritz, Nypritz, Nypers), svensk adlig ätt - 1045-1046, 1047-1048
Nipfjället - 1047-1048
Nipflod. Se Ebb och flod - 1047-1048
Nipigon - 1047-1048
Nipissing - 1047-1048
Nipon Jusen Kaisha - 1047-1048
Nipperdey [-daj], Karl Ludwig - 1047-1048
Nippold [-ålt], Friedrich Wilhelm Franz - 1047-1048
Nippon (jap., "soluppgångens land"), japansk ö. Se Hondo och kartan till art. Japan - 1047-1048
Nippur - 1047-1048
Nipritz. Se Nipertz - 1047-1048
Niptid, fys. Se Ebb och flod, sp. 1267 - 1047-1048
Niptus, zool. Se Ptinidæ - 1047-1048
Niquira - 1047-1048
Nireus - 1047-1048
Nirgua de Collado - 1047-1048
Niris, saltsjö. Se Bachtegan - 1047-1048
Nirukta. Se Indiens språk och litteratur, sp. 536, 541, samt Nighantu - 1047-1048
Nirvana - 1047-1048, 1049-1050
Nirvanin - 1049-1050
Nis - 1049-1050
Nisada - 1049-1050
Nisæa - 1049-1050
Nisaia, hamnstad. Se Megara - 1049-1050
Nisam - 1049-1050
Nisami, persisk skald. Se Nizami - 1049-1050
Nisamije - 1049-1050
Nisan - 1049-1050
Nisard [-sar]. 1. Jean Marie Napoléon Désiré N. - 1049-1050, 1051-1052
Nisard. 2. Marie Édouard Charles N. - 1051-1052
Nisard [-sar], Théodore - 1051-1052
Nisava - 1051-1052
Niscemi - 1051-1052
Nisch - 1051-1052
Nisch, stad. Se Nis - 1051-1052
Nischan - 1051-1052
Nischapur - 1051-1052
Nischava. Se Nisava - 1051-1052
Nischblad - 1051-1052
Nischnij - 1051-1052
Nisen - 1051-1052
Busu - 1051-1052
Nisib - 1051-1052
Nisibin, stad. Se Nisibis - 1051-1052
Nisibis - 1051-1052
Nisima (Neesima), Joseph Hardy - 1051-1052, 1053-1054
Nisi-prius - 1053-1054
Nisiro, ö. Se Nisyros - 1053-1054
Nisj, stad i Serbien. Se Nis - 1053-1054
Nisnij-Novgorod, stad. Se Niznij-Novgorod - 1053-1054
Nisnij-Tagilsk, stad. Se Niznij-Tagilsk - 1053-1054
Nisnij-Tjirskaja, kosackby. Se Niznij-Tjirskaja - 1053-1054
Niskakoski - 1053-1054
Nisoniades, zool. Se Hersperida - 1053-1054
Nisos - 1053-1054
Niss, Thorvald Simeon - 1053-1054
Nissa, stad. Se Nis - 1053-1054
Nissafors - 1053-1054
Nissan - 1053-1054, 1055-1056
Nissastigen. Se Nissan - 1055-1056
Nisse - 1055-1056
Nissdal - 1055-1056
Nisse-go(d)-dräng, folkl. Se Nisse - 1055-1056
Nissen, norsk släkt - 1055-1056
Nissen, Bolette Margrete, norsk författarinna. Se Gjör - 1055-1056
Nissen. 1. Elias Gottlieb Oskar Egede N. - 1055-1056, 1057-1058
Nissen. 2. Karl N. - 1057-1058
Nissen, Helge - 1057-1058
Nissen-Lie, Erola. Se Lie-Nissen - 1057-1058
Nissen-Saloman, Henriette - 1057-1058
Nisse och nasse - 1057-1058
Nisserelven. Se Nidelven 1 - 1057-1058
Nisservatn l. Nisservand. Se Nidelven 1 - 1057-1058
Nissl, Franz - 1057-1058
Nissl, Rudolf - 1057-1058
Nissum bredning. Se Limfjorden - 1057-1058
Nissum fjord - 1057-1058
Nissögat, zool. Se Grönlingsläktet - 1057-1058
Nisus, zool. Se Hökarna, sp. 255 - 1057-1058
Nisus och Euryalus - 1057-1058
Nisyros - 1057-1058, 1059-1060
Nit - 1059-1060
Ni-taijo - 1059-1060
Nitela, zool. Se Rofsteklar - 1059-1060
Nitella, bot. Se Gyrophyceæ - 1059-1060
Niterohy [-rå'i], stad. Se Nictheroy - 1059-1060
Nithammare. Se Nitning - 1059-1060
Nithard - 1059-1060
Nithard - 1059-1060
Nithart, tysk medeltidsskald. Se Neidhart von Reuenthal - 1059-1060
Nitid - 1059-1060
Nitimur in vetitum - 1059-1060
Nitjevo - 1059-1060
Nitmaskin. Se Nitning - 1059-1060
Nitnagel. Se Nitning - 1059-1060
Nitning - 1059-1060, 1061-1062
Nitokris - 1061-1062
Niton - 1061-1062
Nitouche - 1061-1062
Nitpress. Se Nitning - 1061-1062
Nitragin - 1061-1062
Nitramid - 1061-1062
Nitraminer - 1061-1062
Nitrammonkalk. Se Nitrammonmetoden - 1061-1062
Nitrammonmetonden - 1061-1062
Nitraria, bot. Se Australien, sp. 455 och Zygophyllaceæ - 1061-1062
Nitrat - 1063-1064
Nitratbakterier, bot. Se Salpeterbakterier - 1063-1064
Nitrera - 1063-1064
Nitrider - 1063-1064
Nitrifikation - 1063-1064
Nitril - 1063-1064
Nitrilglykosider - 1063-1064
Nitriotis, "natronbygden". Se Natronsjöarna - 1063-1064
Nitrit - 1063-1064
Nitritbakterier - 1063-1064
Nitrobacter, bot. Se Salpeterbakterier - 1063-1064
Nitrobensaldehyd - 1063-1064
Nitrobensol - 1063-1064, 1065-1066
Nitrocellulosa, Nitrocellulosakrut. Se Krut, sp. 109-110, och Kruttillverkning - 1065-1066
Nitrocellulosasilke. Se Konstsilke - 1065-1066
Nitrofenoler - 1065-1066
Nitrofenylpropiolsyra, kem. Se Indigoblått - 1065-1066
Nitofila växter, bot. Se Nitrofyter - 1065-1066
Nitrofyter - 1065-1066
Nitroföreningar - 1065-1066
Nitrogenbakterier. Se Kväfvebakterier - 1065-1066
Nitroglycerin - 1065-1066, 1067-1068, 1069-1070
NitrogLycerinkrut. Se Krut, sp. 109-112 - 1069-1070
Nitroider - 1069-1070
Nitromannit, kem. Se Knallmannit och Mannit - 1069-1070
Nitrometer - 1069-1070
Nitron - 1069-1070
Nitronaftalin - 1069-1070
Nitroparaffiner - 1069-1070
Nitroprussidnatrium - 1069-1070
Nitros - 1069-1070
Nitrosococcus, bakteriesläkte. Se Jäsning, sp. 474 - 1069-1070
Nitrostärkelse - 1069-1070
Nitrosyl - 1069-1070
Nitrosylbromid, kem. Se Nitrosyl - 1069-1070
Nitrosylklorid, kem. Se Nitrosyl - 1069-1070
Nitrosylsvafvelsyra - 1069-1070
Nitrosylsyra - 1069-1070
Nitrum - 1069-1070
Nitrösa gaser - 1069-1070
Nitskarf. Se Nitning - 1069-1070
Nitskruf. Se Nitning - 1069-1070
Nittedalen - 1069-1070, 1071-1072
Nittelven. Se Nittedalen - 1071-1072
Nittis, Giuseppe de - 1071-1072
Nittonårscykeln - 1071-1072
Nittorp - 1071-1072
Nittsund - 1071-1072
Nitväxel. Se Nitning - 1071-1072
Nitzsch. 1. Karl Ludvig N. - 1071-1072
Nitzsch. 2. Karl Immanuel N. - 1071-1072
Nitzsch. 3. Gregor Wilhelm N. - 1071-1072
Nitzsch. 4. Karl Wilhelm N. - 1071-1072, 1073-1074
Niua - 1073-1074
Niuatabutabu. Se Niua - 1073-1074
Niue - 1073-1074
Niu-tschi, kin. Se Mandschu - 1073-1074
Niu-tschwang - 1073-1074
Niuvanniemi. Se Fagernäs - 1073-1074
Nivala - 1073-1074
Niveau [nivå], fr. Se Nivå - 1073-1074
Nivelle. Se Nivelles - 1073-1074
Nivellera - 1073-1074
Nivellering - 1073-1074, 1075-1076, 1077-1078
Nivelleringsinstrument. Se Nivellering - 1077-1078
Nivelleringsstång. Se Afståndsmätning, sp. 292-293, och Nivellering - 1077-1078
Nivelles - 1077-1078
Nivenit - 1077-1078
Nivernais - 1077-1078
Niv™se - 1077-1078
Nivå - 1077-1078
Nivåkarta. Se Nivåkurva - 1077-1078
Nivåkurva - 1077-1078
Nivåsextant. Se Sextant - 1077-1078
Nivåvärde. Se Astronomiska instrument, sp. 292 - 1077-1078
Nivåyta. Se Nivellering - 1077-1078
Nixdorf - 1077-1078
Nizam - 1079-1080
Nizami, Abu Muhammed Iljas bin Jusuf - 1079-1080
Nizams rike. Se Haidarabad 1 - 1079-1080
Nizamu-l-mulk - 1079-1080
Niznij-Novgorod - 1079-1080, 1081-1082
Niznij-Tagilsk - 1081-1082
Niznij-Tjirskaja - 1081-1082
Nizolius, Marius - 1081-1082
Nizza - 1081-1082, 1083-1084
Nizzoli [nittsåli], Mario. Se Nizolius - 1083-1084
N.J. - 1083-1084
Njal. Se Nials saga - 1083-1084
Niála - 1083-1084
Njam-njam - 1083-1084, 1085-1086
Njangve - 1085-1086
Njansa - 1085-1086
Njarasasjön. Se Ejassisjön - 1085-1086
Njargga - 1085-1086
Njassa - 1085-1086
Njassa-land - 1085-1086, 1087-1088
Njebogatov. Se Nebogatov - 1087-1088
Njegusji - 1087-1088
Njemen - 1087-1088
Njezjin - 1087-1088
Njong - 1087-1088
Njord - 1087-1088
Njoro - 1087-1088, 1089-1090
Njouana - 1089-1090
Njudung. Se Tiohärad - 1089-1090
Njupeskärs fall. Se Njupån - 1089-1090
Njupån - 1089-1090
Njurar - 1089-1090, 1091-1092
Njurblödning, med. Se Njursjukdomar - 1091-1092
Njurbröd - 1091-1092
Njurbullar - 1091-1092
Njurformiga - 1091-1092
Njurgrus, med. Se Njursjukdomar, sp. 1095 - 1091-1092
Njurinfarkt, med. Se Njursjukdomar - 1091-1092
Njurinflammation, med. Se Njursjukdomar - 1091-1092
Njurkolik, med. Se Njursjukdomar, sp. 1096 - 1091-1092
Njurkräfta, med. Se Njursjukdomar - 1091-1092
Njurlika, bot. Se Njurformiga - 1091-1092
Njurlob, anat. Se Njurar - 1091-1092
Njurpapill, anat. Se Njurar - 1091-1092
Njurpyramid, anat. Se Njurar - 1091-1092
Njursjukdomar - 1091-1092, 1093-1094, 1095-1096, 1097-1098
Njurslag, veter. Se Korsförlamning 2 - 1097-1098
Njursten, Njurstenskolik, med. Se Njursjukdomar, sp. 1095 - 1097-1098
Njurtalj, anat. Se Njurar - 1097-1098
Njurtuberkulos, med. Se Njursjukdomar, sp. 1095 - 1097-1098
Njurunda - 1097-1098
Njurunda älf - 1095-1096
Njurverk, bergsv., detsamma som körtelverk (se d. o.) - 1095-1096
Njutningsmedel - 1097-1098, 1099-1100
Njutningsväxter - 1099-1100
Njutånger - 1099-1100
Njål. Se Nials saga - 1099-1100
Njåmiltkårtje - 1099-1100
Njåmmelsaska, vattenfall. Se Harsprånget - 1099-1100
Njörvasund - 1099-1100
Nkiona, i grekiska riksspråket Kiona. Se Giona - 1099-1100
Nkole, landskap. Se Ankole - 1099-1100
N'kran, stad. Se Akkra - 1099-1100
n. l. - 1099-1100
nlat. - 1099-1100
nlj. - 1099-1100
N. M. - 1099-1100
N. N. - 1099-1100
N. N. W. - 1099-1100
n:o - 1099-1100
N. O. - 1099-1100
No - 1099-1100
Noa. Se Helig - 1099-1100
Noa - 1099-1100
Noack, Ludwig - 1099-1100
Noaidde-gaddse, lapp., "Nåidföljet". Se Mytologi sp. 177 - 1099-1100
Noailles [nwa'j], gammal högadlig fransk släkt - 1099-1100, 1101-1102, 1103-1104
Noak. Se Noa - 1103-1104
Noaks ark. 1. Se Ark 2 och Syndafloden - 1103-1104
Noaks ark. 2. Se Moln - 1103-1104
Noaks ark. 3. Zool. Se Arca Noæ - 1103-1104
Noaks ark. 4. (Noachs ark) Titeln på ett satiriskt skaldeverk af Kr. E. Fahlcrantz (se denne) - 1103-1104
No-Amon. Se No - 1103-1104
Noatun, nord myt. Se Njord - 1103-1104
Nob. - 1103-1104
nob. - 1103-1104
Noba. Se Nuba - 1103-1104
Nobbe [nå'b-], Friedrich - 1103-1104
Nobel - 1103-1104
Nobel - 1103-1104
Nobel[nåbe'l], svensk släkt - 1103-1104, 1105-1106, 1107-1108, 1109-1110, 1111-1112
Nobelbiblioteket. Se Nobelinstitut - 1111-1112
Nobelinstitut - 1111-1112
Nobelius. Se Nobel, släktöfversikt, sp. 1104 - 1111-1112
Nobelkommitté. Se Nobelstiftelsen - 1111-1112
Nobelkrut. Se Krut, sp. 109-110 - 1111-1112
Nobelmedaljer. Se Nobelstiftelsen, sp. 1115-16 - 1111-1112
Nobelpris, Nobelpristagare. Se Nobelstiftelsen - 1111-1112
Nobelstiftelsen - 1111-1112, 1113-1114, 1115-1116, 1117-1118
Noberts profskifva - 1117-1118
Nobile [nåb-], Peter von - 1117-1118
Nobili [nåb-], it. Se Nobilis - 1117-1118
Nobili [nåb-], Leopoldo - 1117-1118
Nobilior, Marcus Fulvius - 1117-1118
Nobilis - 1117-1118
Nobilisera - 1117-1118
Nobilitas - 1119-1120
Nobility - 1119-1120
Nobis - 1119-1120
Nobla leyczon - 1119-1120
Nobless - 1119-1120
Noblesville - 1119-1120
Noboa [nåbå'a], Diego - 1119-1120
Nocera - 1119-1120
Noces vermeilles - 1119-1120
Noch einmal - 1119-1120
Noch ist Polen nicht verloren - 1119-1120
Nochixtlan - 1119-1120
Noch nie dagewesenes - 1119-1120
Nock - 1119-1120
Nocktalja, sjöv. Se Nock - 1119-1120
Noctiluca miliaris - 1119-1120
Noctua, zool., oriktig benämning på blåhufva. Se Dioba coeruleocephala - 1119-1120
Noctuæ, Noctuidæ, zool. Se Nattflyn - 1119-1120
Nocturna versat manu, versate diurna - 1119-1120
Nocturne - 1119-1120, 1121-1122
Nocturnum medianum, lat., klostersång vid midnatt. Se Horæ canonicæ - 1121-1122
Nod. Se Noder - 1121-1122
Noder - 1121-1122
Nodermann, Preben Magnus Kristian - 1121-1122
Nodier [nodie], Charles - 1121-1122, 1123-1124
Nodlinje. Se Noder 2 - 1123-1124
Nodosaria - 1123-1124
Nodsu, M. Se Nodszu - 1123-1124
Nodum in scirpo quærere - 1123-1124
Nodus (lat., knut, led), Bladfäste, bot. Se Internodium - 1123-1124
Nodzu (Nodsu), Mitshisura - 1123-1124
Noé, Amédée de, fransk karikatyrtecknare. Se Cham - 1123-1124
Noeggerath [nö'gg-], Johann Jakob - 1123-1124
Noeggerathia - 1123-1124
Noël - 1123-1124
Noël [nwäl], François Joseph Michel - 1123-1124
Noël [nwäl], Alphonse Léon - 1123-1124
Noël Des Vergers [nwäl dä värJe]. Se Des Vergers - 1123-1124
Noer - 1123-1124
Noetos - 1125-1126
Noeud vital [nö vita'l]. Se Andning, sp. 972 - 1125-1126
Nof - 1125-1126
Nogaier - 1125-1126
Nogaiska stäppen. Se Dnjeprstäppen och Nogaier - 1125-1126
Nogaret [någarä], Jean Louis de, hertig af Épernon (se d. o.) - 1125-1126
Nogaret [någarä], Guillaume de - 1125-1126
Nogari [nå-], Giuseppe - 1125-1126
Nogarola [någaråla], Isotta - 1125-1126
Nogat - 1125-1126
Nogent - 1125-1126
Nogi, Moresuke - 1125-1126
Nógrád - 1125-1126
Nógrádbergen. Se Kaarpaterna, sp. 1146 - 1125-1126
Nohl [nål], Karl Friedrich Ludwig - 1125-1126, 1127-1128
Nohlit - 1127-1128
Norhborg. 1. Anders N - 1127-1128
Norhborg. 2. Daniel N - 1127-1128
Noicattaro - 1127-1128
Nointel [nwatä'l], Charles Marie FranÁois - 1127-1128
Noir belge - 1127-1128
Noiré [nware], Ludwig - 1127-1128
Noir grand antique - 1127-1128
Noirmoutier - 1127-1128, 1129-1130
Noisseville - 1129-1130
Noisy-le-Sec - 1129-1130
Noix de serpent [nwa' de särpä'], fr. bot. Se Fevillea - 1129-1130
Nonon. Se Mongolerna, sp. 907 - 1129-1130
Nokia - 1129-1130
Nokki - 1129-1130
Nokoué - 1129-1130
Noktambulism - 1129-1130
Nola - 1129-1130
Nola [nåla], Giovanni da - 1129-1130
Nolana - 1129-1130
Nolanaceæ. Se Nolana - 1129-1130
Nolasker, en munkorden. Se Mercedarier - 1129-1130
Nolasque [nåla'sk], Pierre. Se Mercedarier - 1129-1130
Nolcken, von, svensk och rysk-finsk friherrlig ätt - 1129-1130, 1131-1132
Nold [nåll], Kristian - 1131-1132
Nolde [nå'l-], Emil - 1131-1132
Nolens volens - 1131-1132
Nolet de Brouwere van Steeland [nålät de bra'uere fann steland], Jan Karel Hubert - 1131-1132
Nolhac [nåla'k], Pierre de - 1131-1132
Nolhaga - 1131-1132
Noli [nåli], Antonio och Bartolomeo da - 1131-1132
Noli me tangere - 1131-1132
Nolis [nåli], fr Se Nolissement - 1131-1132
Nollissement - 1131-1132
Noli turbare circulos meos - 1131-1132, 1133-1134
Noll - 1133-1134
Noll l. Nolle - 1133-1134
Noll, Fritz - 1133-1134
Nollcirkel. Se Jungfrucirkel - 1133-1134
Nolle. Se Noll, spelt. - 1133-1134
Nollen, bergstopp. Se Titlis - 1133-1134
Nollendorf - 1133-1134
Nolli - 1133-1134
Noll-isogonen, fys. Se Jordmagnetism, sp. 150 - 1133-1134
Noll-isoklinen, fys. Se Jordmagnetism, sp. 149 - 1133-1134
Nollissimo. Se Noll. spelt. - 1133-1134
Nollkrysspant, skpsb. Se Nollspant - 1133-1134
Nollkurva, geod. Se Nivåkurva - 1133-1134
Noll-ledning, elektrot., Detsamma som neutrallening. Se Elektricitetsverk, sp. 216 - 1133-1134
Noll-läge - 1133-1134
Nollmeridian, astron. Se Längd 1 - 1133-1134
Nollplan - 1133-1134
Nollpunkt - 1133-1134
Nollpunktsfel, fys. Se Indexfel - 1133-1134
Nollskifva. Se Remskifva - 1133-1134
Nollspant - 1133-1134
Nollställning, tekn. Se Noll-läge - 1133-1134
Nolo - 1133-1134
Nolpe, Pieter - 1133-1134
Noma - 1133-1134
Nomada, zool. Se Nomadinæ - 1133-1134
Nomader - 1133-1134, 1135-1136
Nomadinæ - 1135-1136
Nomark. Se Nomos - 1135-1136
Nom de Guerre - 1135-1136
Nom de plume - 1235-1236
Nome - 1135-1136
Nomen - 1135-1136, 1137-1138
Nomenclator - 1137-1138
Nomen et omen - 1137-1138
Nomenklatur - 1137-1138
Nomen nescio, lat. Se N. N. - 1137-1138
Nomen proprium. Se Nomen, sp. 1136 - 1137-1138
Nomentum. Se Mentana - 1137-1138
Nominal- - 1137-1138
Nominalböjning, språkv. Se Böjning - 1137-1138
Nominaldefinition - 1137-1138
Nominalformer - 1137-1138, 1139-1140
Nominalism - 1139-1140
Nominalkatalog - 1139-1140
Nominallön. Se Arbetslön, sp. 1356 - 1139-1140
Nomina sunt odiosa - 1139-1140
Nomination - 1139-1140
Nominativ (lat. casus nominativus). Se Kasus - 1139-1140
Nomninativa uppgifter. Se Primäruppgifter - 1139-1140
Nomine - 1139-1140
Nominell - 1139-1140
Nominera - 1139-1140
Nomism - 1139-1140
Nomistisk - 1139-1140
Nomofylakes - 1139-1140
Nomografi - 1139-1140
Nomogram - 1139-1140
Nomokanon (af grek., no'mos, lag och kanon, tros- och lefnadsregel). Se Grekisk-katolska kyrkan, sp. 225 - 1139-1140
Nomos - 1139-1140, 1141-1142
Nomoteter - 1141-1142
Non - 1141-1142
Non - 1141-1142
Nona - 1141-1142
Nonaccept - 1141-1142
Non acid tanning [nå'n ä'sid tä'nin]. Se Läder, sp. 168 - 1141-1142
Nonæ - 1141-1142
Nona-fallen. Se Kubango - 1141-1142
Nonagium - 1141-1142
Non bis in idem - 1141-1142
Non-Bisulca, zool. Se Idisslare, sp. 359 - 1141-1142
Nonchalant - 1141-1142
Non-combattants [nå kåbata'], fr., icke stridande. Se Kombattanter - 1141-1142
Non contemnendus - 1141-1142
Non cuivis homini contingit adire Corinthum - 1141-1142
Non datur tertium, lat. Se Tertium non datur - 1141-1142
Nonett - 1141-1142
Non expedit - 1141-1142
Non ex quovis ligno Mercurius fit - 1141-1142
Nonhelg. Se Non - 1141-1142
Nonidi - 1141-1142
Nonie - 1141-1142, 1143-1144
Noninterventionspolitik - 1143-1144
Nonintrusionister - 1143-1144
Nonius. Se Nonie och Nunez - 1143-1144
Nonius Marcellus - 1143-1144
Non-jurors - 1143-1144
Non-konformister. Se Conformers - 1143-1144
Nonlikvid - 1143-1144
Non liquet - 1143-1144
Non molto - 1143-1144
Non multa, sed multum, lat. Se under Multum - 1143-1144
Nonnen, Edvard - 1143-1144, 1145-1146
Nonnengeräusch, ty. (nunnesusning). Se Blåsljud - 1145-1146
Nonnenwerth - 1145-1146
Nonneseter - 1145-1146
Nonnos - 1145-1146
Non numeranda sed ponderanda sunt argumenta - 1145-1146
Nonnus, lat. Se Nonnos - 1145-1146
Nono [nånå], Luigi - 1145-1146
Non-obstante-teorien - 1145-1146
Non olet - 1145-1146
Non omnia possumus omnes - 1145-1146
Non omnis moriar - 1145-1146
Nonotte [nånå't], Donat - 1145-1146
Nonparelj - 1145-1146
Non plus ultra, lat. Se Nec plus ultra - 1145-1146
Non possumus - 1145-1146
Non quia recepit, sed quia scripsit, lat. Se Konossement, sp. 786 - 1147-1148
Non-resident - 1147-1148
Non-Ruminantia, zool. Se Idisslare, sp. 359 - 1147-1148
Non scholæ, sed vitæ discimus - 1147-1148
Nonsens - 1147-1148
Non sine, förkortning af lat. non sine laude approbatur. Se Betyg, sp 177 - 1147-1148
Non sine dubio admittitur, lat. Se Betyg, sp. 177 - 1147-1148
Non sine laude approbatur, lat. Se Betyg, sp. 177 - 1147-1148
Non sum qualis eram - 1147-1148
Non tanto [nå'n ta'ntå], it., mus., likbetydande med non troppo (se d. o.) - 1147-1148
Nontronnais [nåtrånnä']. Se Dordogne 2 - 1147-1148
Non troppo - 1147-1148
Nonum prematur in annum - 1147-1148
Non-valeur - 1147-1148
Noodt [nåt], Gerard - 1147-1148
Nooitgedacht - 1147-1148
Noologi - 1147-1148
Noologisk - 1147-1148
Noologister - 1147-1148
Nooms [nåms], Reinier - 1147-1148
Noor [nwr]. Se Nor och Norsholm - 1147-1148
Noord [nård] l. Noorddiep [nårdip]. Se Meuse 1 - 1147-1148
Noord-Brabant [nård-]. Se Brabant - 1147-1148
Noorden [når-]. 1. Karl Friedrich Johann von N. - 1147-1148
Noorden. 2. Karl von N - 1147-1148
Noordenkuren - 1147-1148, 1149-1150
Noordholland [nård-], holl. Se Holland 2 - 1149-1150
Noord-Pageh [nård-], ö. Se Mentawi - 1149-1150
Noordwin aan Zee - 1149-1150
Noord-Willems-vaart - 1149-1150
Noort [nårt], Adam van - 1149-1150
Nopalea, bot. Se Opuntia - 1149-1150
Nopalväxter, bot. Se Stamsuckulenter - 1149-1150
Noph. Se Nof - 1149-1150
No-popery - 1149-1150
Noppa, bot. Se Gnaphalium - 1149-1150
Noppning - 1149-1150
Nopptinktur. Se Noppning - 1149-1150
Nor - 1149-1150
Nor - 1149-1150
Nor - 1149-1150, 1151-1152
Nora - 1151-1152
Nora - 1151-1152
Nora - 1151-1152
Nora bergslags järnvägar - 1151-1152, 1153-1154
Nora domsaga - 1153-1154
Nora--Ervalla järnväg. Se Nora bergslags järnvägar - 1153-1154
Noræus, Maria Vilhelmina. Se Krafft, sp. 1172 - 1153-1154
Nora--Karlskoga järnväg. Se Nora bergslags järnvägar - 1155-1156
Nora kontrakt - 1155-1156
Nora landsförsamling - 1155-1156
Norangsdalen. Se Noragnsfjorden - 1155-1156
Norangsfjorden - 1155-1156
Nora och Hjulsjö bergslag - 1155-1156
Noraskog - 1155-1156
Nora stads län - 1155-1156
Nora tingslag - 1155-1156
Norba - 1155-1156
Norbanus, Baius - 1155-1156
Norbeck, Anders Erik - 1155-1156
Norberg - 1155-1156, 1157-1158
Norberg, Mattias - 1157-1158, 1159-1160
Norberg, Johan Erik (von) - 1159-1160
Norberg, Erik - 1159-1160
Norberg, Hildegard Kristina - 1159-1160
Norbergs bergslag - 1159-1160
Norbergs by, municipalsamhälle. Se Norberg - 1159-1160
Norbergs gruffält. Se Norberg, sp. 1156--57 - 1159-1160
Norbergs järnväg - 1159-1160
Norbergska professuren. Se Norberg, M - 1161-1162
Norberg--Åmänningens järnväg. Se Norbergs järnväg - 1161-1162
Norbert - 1161-1162
Norbertiner (se Norbert) - 1161-1162
Norby, Sören - 1161-1162
Norby, Johan - 1161-1162
Norcia - 1161-1162
Norcopensis, A. Se Nordenhielm - 1161-1162
Norcross [nå'krås], John - 1161-1162, 1163-1164
Nord (Norr). Se Väderstreck - 1163-1164
Nord - 1163-1164
Nord [nård], Alexis - 1163-1164
Nordafrikanska strömmen - 1163-1164
Nordahl-Olsen, Johan - 1163-1164
Nord-Albingien - 1163-1164
Nordals härad - 1163-1164
Nordals, Sundals och Valbo domsaga - 1163-1164
Nord-Amerika. Se Amerika 3, sp. 785 ff. och sp. 795 ff - 1163-1164
Nordamerikanska frihetskriget (oafhängighetskriget), 1775--83. Se Nord-Amerikas förenta stater, sp. 1216--18 - 1163-1164
Nordamerikanska inbördeskriget - 1163-1164, 1165-1166, 1167-1168, 1169-1170
Nordamerikanska litteraturen - 1169-1170, 1171-1172, 1173-1174, 1175-1176, 1177-1178, 1179-1180
Nordamerikanska oafhängighetskriget. Se Nord-amerikanska frihetskriget - 1179-1180
Nordamerikanska risfågeln, zool. Se Icteridæ - 1179-1180
Nordamerikanska springråttan. Se Springråttor - 1179-1180
Nordamerikanska unionen. Se Nord-Amerkas förenta stater - 1179-1180
Nord-Amerikas förenta stater - 1179-1180, 1181-1182, 1183-1184, (blank), Nord-Amerikas förenta stater och Mexico, Nord-Amerikas förenta stater och Mexico (forts.), (blank), 1185-1186, 1187-1188, 1189-1190, 1191-1192, 1193-1194, 1195-1196, 1197-1198, 1199-1200, 1201-1202, 1203-1204, 1205-1206, 1207-1208, 1209-1210, 1211-1212, 1213-1214, 1215-1216, 1217-1218, 1219-1220, 1221-1222, 1223-1224, 1225-1226, 1227-1228, 1229-1230, 1231-1232, 1233-1234, 1235-1236, 1237-1238
Nordanskog. Se Ofvanskog - 1237-1238
Nord-Appenninerna. Se Apenninerna - 1237-1238
Nord-Arran [-ä'ren], ögrupp på Irlands västra kust. Se Arran 2 - 1237-1238
Nordau [nå'rdao], Max Simon - 1237-1238
Nord-Australien - 1237-1238, 1239-1240
Nordberg, G. Se Löwenhjelm, svensk adlig släkt - 1239-1240
Nordberg, Jöran Andersson - 1239-1240
Nordblad, Karl - 1239-1240
Nordblom, Johan Erik - 1239-1240, 1241-1242
Nordborg - 1241-1242
Nordby - 1241-1242
Nord-Carolina [-kä'relai'ne], en af Nord-Amerikas förenta stater. Se Carolina - 1241-1242
Nord-Dakota [-dekåu'te], en af Nord-Amerikas förenta stater. Se Dakota, sp. 1123 och 1125--26 - 1241-1242
Norddalen - 1241-1242
Norddalsfjorden. Se Norddalen - 1241-1242
Norddeutsche allgemeine zeitung - 1241-1242
Norddeutscher Lloyd [nå'rtdåjtºer låi'd], tyskt rederibolag. Se Lloyd, sp. 925 - 1241-1242
Norddeutsche seewaarte [nå'rtdåjtºe sevarte]. Se Meteorologiska centralanstalter, sp. 278 - 1241-1242
Nord-Devon [-de'vn], en af Parryöarna (se d. o.) - 1241-1242
Nordeman O. Se Nordenstråle - 1241-1242
Norden - 1241-1242
Norden - 1241-1242
Nordén, Nils - 1241-1242, 1243-1244
Norden, Frederik Ludvig - 1243-1244
Norden [når-], Eduard - 1243-1244
Nordenanckar, Johan - 1243-1244
Nordenberg. Se Nordenskiöld 1 och 2 - 1243-1244
Nordenberg. 1. Bengt N. - 1243-1244
Nordenberg. 2. Karl Henrik N. - 1243-1244
Nordenbjelke, Lars - 1243-1244, 1245-1246
Nordencrantz, Anders - 1245-1246, 1247-1248
Nordencrantzska växelberedningen. Se Nordencrantz, A - 1247-1248
Nordencreutz [-kröjts], svensk adlig ätt - 1247-1248
Nordendorfspännena - 1247-1248
Nordenfalk, svensk adlig ätt - 1247-1248, 1249-1250, 1251-1252
Nordenfeldt (en gren skrifver sig Nordenfelt), svensk adlig ätt - 1251-1252
Nordenfjeldske dampskibsselskab - 1251-1252
Nordenfjeldske kunstindustrimuseum. Se Trondhjem - 1251-1252
Nordenflycht, Hedvig Charlotta - 1251-1252, 1253-1254, 1255-1256
Nordenheim, Johan Kristofer - 1255-1256, 1257-1258
Nordenhielm, Andreas - 1257-1258
Nordenmark, Nils Viktor Emanuel - 1257-1258
Nordens Alexander - 1257-1258
Nordens Eugen. Se Münnich - 1257-1258
Nordens förhistoriska tid - 1257-1258, 1259-1260
Nordens guder - 1259-1260
Nordenskiöld (Nordenskjöld, Nordensköld), svensk adlig ätt - 1259-1260, 1261-1262, 1263-1264, 1265-1266, 1267-1268, 1269-1270, 1271-1272, 1273-1274
Nordenskiöld bay - 1273-1274, 1275-1276
Nordenskiöldia - 1275-1276
Nordenskjöldaster - 1275-1276
Nordenskjöldin - 1275-1276
Nordens magus. Se Hamann, J. G. - 1275-1276
Nordenson. 1. Erik Jonas N. - 1275-1276
Nordenson. 2. Erik Vilhelm N. - 1275-1276
Nordenstam, Johan Maurits - 1275-1276, 1277-1278
Nordenstråle, Olof - 1277-1278
Nordenström, Olof Gustaf - 1277-1278
Nordensvan, svensk-finsk adlig ätt - 1277-1278, 1279-1280
Nordens vingud - 1279-1280
Norderhov - 1279-1280
Nordeney - 1279-1280
Norderön - 1279-1280
Nordetruskiskan. Se Italiens fornspråk, sp. 1071 - 1279-1280
Nordewall, Erik - 1279-1280, 1281-1282
Nordfeldt, Bror Julius Olsson - 1281-1282
Nordfelt, Alfred - 1281-1282
Nordfjord - 1281-1282
Nordfjordeidet - 1281-1282
Nordflint, ett grund nära Flintrännan (se d. o.) - 1281-1282
Nordfolden - 1281-1282, 1283-1284
Nordforss. 1. Karl Gustaf N. - 1283-1284
Nordforss. 2. Erik Ulrik N. - 1283-1284
Nord-Frisland - 1283-1284
Nordfröya - 1283-1284
Nordförbundet - 1283-1284, 1285-1286
Nordgaard [nwrgår], Ole - 1285-1286
Nordgau [nå'rtgau]. Se Elsass - 1285-1286
Nordgren. 1. Karl Vilhelm N. - 1285-1286
Nordgren. 2. Axel N. - 1285-1286
Nordgren, Anna - 1285-1286
Nordgren Ellen. Se Gulbranson - 1285-1286
Nord-Guinea-strömmen (l. endast Guinea-strömmen). Se Atlantiska hafvet, sp. 339 - 1285-1286
Nordhagen. 1. Johan N. - 1285-1286
Nordhagen. 2. Johan Olof Brochman N. - 1285-1286
Nordharen, zool. Se Haren - 1285-1286
Nordhausen - 1285-1286
Nord-Holland. Se Holland 2 - 1285-1286
Nordholländska kanalen - 1285-1286, 1287-1288
Nordhordland - 1287-1288
Nordhvalen, zool. Se Hvaldjuren, sp. 1387 - 1287-1288
Nordhåttar. Se Bohus län, sp. 916 - 1287-1288
Nordhäuser - 1287-1288
Nordia - 1287-1288
Nordica Lillian - 1287-1288
Nordin, af, svensk adlig ätt - 1287-1288, 1289-1290
Nordin, Karl Gustaf - 1289-1290, 1291-1292, 1293-1294
Nordin, Johan Gabriel - 1293-1294
Nordin. 1. Per Fredrik Stanislaus N. - 1293-1294
Nordin. 2. Elisabet N. - 1293-1294
Nordin, Karl Rikard - 1293-1294
Nordin, Alice Maria - 1293-1294, 1295-1296
Nordingrå - 1295-1296
Nordingrå tingslag - 1295-1296
Nordinska samlingarna - 1295-1296
Nordiska akademiska möten - 1295-1296, 1297-1298
Nordiska arbetsgifvarmöten - 1297-1298
Nordiska artilleriverkstäderna. Se Finspång, sp. 385 - 1297-1298
Nordiska brandchefsmöten. Se Brandchef - 1297-1298
Nordiska filologmöten. Se Filologmöten - 1297-1298
Nordiska flädermusen, zool. Se Flädermöss - 1297-1298
Nordiska föreningar - 1297-1298
Nordiska förlaget - 1297-1298
Nordiska jockeyklubben - 1297-1298, 1299-1300
Nordiska journalistiska skilje- och hedersdomstolar. Se Skiljedomstol - 1299-1300
Nordiska juristmöten. Se Juristmöten - 1299-1300
Nordiska kortsvansade fåret. Se Fårsläktet, sp. 202 - 1299-1300
Nordiska kriget - 1299-1300, 1301-1302, 1303-1304, 1305-1306
Nordiska landtbruksskolan. Se Rösiö, P. J. - 1305-1306
Nordiska läkarkongresser. Se Medicinska kongresser - 1305-1306
Nordiska lärarmöten. Se Lärarmöten, sp. 213 - 1305-1306
Nordiska matematikerkongresser. Se matematikerkongresser - 1305-1306
Nordiska museet - 1305-1306, 1307-1308, 1309-1310, 1311-1312
Nordiska musikfester. Se Musikfester - 1311-1312
Nordiska möten för abnormsaken - 1311-1312, Till art. Nordiska museet. I., Till art. Nordiska museet. II., 1313-1314
Nordiska Nationalföreningen. Se Skandinavism - 1313-1314
Nordiska penitentiärföreningen (da. o. no. Den nordiske penitentiærforening). Se Fångvårdskongresser, sp. 194, och Nordisk tidskrift for fængselvæsen - 1313-1314
Nordiska pressföreningen. Se Pressföreningar - 1313-1314
Nordiska pressmöten. Se Pressmöten - 1313-1314
Nordiska roddförbundet - 1313-1314
Nordiska samfundet - 1313-1314
Nordiska sjuårskriget - 1313-1314, 1315-1316
Nordiska skeppsredarföreningen - 1315-1316
Nordiska skolmöten. Se Lärarmöten, sp. 213 - 1315-1316
Nordiska spelen - 1315-1316, 1317-1318
Nordiska spetsen, zool. Se Hunden, sp. 1314 - 1317-1318
Nordiska språk - 1317-1318, 1319-1320, 1321-1322
Nordiska stuteriboken - 1321-1322
Nordiska sugfisken, zool. Se Sugfiskar - 1321-1322
Nordisk boktryckarkonst - 1321-1322
Nordiske forlag. Se Gydendal, sp. 733 - 1321-1322
Nordiske oldskriftselskabet - 1321-1322
Nordisk familjebok - 1321-1322, 1323-1324
Nordisk fornkunksap. Se Fornkunskap, sp. 863--864 - 1325-1326
Nordisk fristatsforening. Se Bajer, F - 1325-1326
Nordisk Mytologi. Se Mytologi, sp. 158 ff. - 1325-1326
Nordisk revy - 1325-1326
Nordisk rätt - 1325-1326, 1327-1328, 1329-1330, 1331-1332, 1333-1334, 1335-1336
Nordisk samfund. Se Skandinavism - 1335-1336
Nordisk skibsrederforening. Se Nordiska skeppsredarföreningen. - 1335-1336
Nordiskt frö. Se Utsäde - 1335-1336
Nordiskt idrottslif - 1335-1336
Nordisk tidskrift - 1335-1336
Nordisk tidskrift för döfstumskolan - 1335-1336
Nordisk tidskrift för politik, ekonomi och litteratur. Se Nordisk tidskrift 2 - 1335-1336
Nordisk tidskrift för vetenskap, konst och industri. Se Nordisk tidskrift 3 - 1335-1336
Nordisk tidskrift for blinde-, dövstumme- og idiotskolen. - 1335-1336
Nordisk tidskrift for filologi - 1335-1336
Nordisk tidskrift for fængslevæsen - 1335-1336
Nordiskt medicinskt arkiv - 1335-1336, 1337-1338
Nordisk universitetstidskrift - 1337-1338
Nordkanalen - 1337-1338
Nordkap - 1337-1338
Nordkaparen l. Biscayahvalen, Eublæna biscayensis, zool. Se Hvaldjuren, sp. 1388 - 1337-1338
Nordkapströmmen. Se Golfströmmen, sp. 1441 - 1337-1338
Nordkoster. Se Kosteröarna - 1337-1338
Nordkyn - 1337-1338
Nordland [nw'rlan]. Se Nordlands amt - 1337-1338
Nordlander, Anna - 1337-1338, 1339-1340
Nordlander, Johan - 1339-1340
Nordlands amt - 1339-1340, 1341-1342
Nordlandsbåt - 1341-1342
Nordlandsjakt. Se Nordlandsbåt - 1341-1342
Nordlandske kirke- og skolefond - 1341-1342
Norðlendingafiórðungr. Se Island, sp. 936 - 1341-1342
Nordliga Norge. Se Nord-Norge - 1341-1342
Nordlindh, Daniel - 1341-1342
Nordling. 1. Johan Teodor N. - 1341-1342, 1343-1344
Nordling. 2. Ernst Viktor N. - 1343-1344
Nordling. 3. Johan N. - 1343-1344
Nordling, Adolf Fredrik - 1343-1344
Nordlund, Karl Peter - 1343-1344
Nordlund, Gustaf Adolf - 1343-1344
Nordlyslandet. Se Haalogaland - 1343-1344
Nordmaling - 1343-1344
Nordmalings och Bjurholms tingslag - 1343-1344
Nordmandsforbundet - 1343-1344
Nordmandslaagen - 1343-1344
Nordmann [nå'rt], Alexander von - 1343-1344, 1345-1346
Nordmann. 2. Gottfrid Petrus Bernhard N. - 1345-1346
Nordmannatåg. Se Vikingatåg - 1345-1346
Nordmarck, Sakarias - 1345-1346
Nordmark - 1345-1346
Nordmarken - 1345-1346
Nordmarkit - 1345-1346
Nordmark--Klarälfvens järnväg - 1345-1346, 1347-1348
Nordmarks grufvor - 1347-1348
Nordmän - 1347-1348
Norðmærafylki l. Norðmæri, norska fylken. Se Möre 2 - 1347-1348
Nordmöre - 1347-1348
Nordnes - 1347-1348
Nord-Nigeria - 1347-1348, 1349-1350
Nord-Norge - 1349-1350
Nordnæs. Se Nordnes - 1349-1350
Nordostkap. Se Tjeljuskin - 1349-1350
Nordostmonsun. Se Monsun, sp. 958 - 1349-1350
Nordostpassaden. Se Passadvind - 1349-1350
Nordostpassagen [-ºen]. Se Polarexpeditioner - 1349-1350
Nordperd, udde på Rügen. Se Göhren - 1349-1350
Nordpol. Se Magnetism, sp. 491 och Pol - 1349-1350
Nordpolarländer. Se Polarländer - 1349-1350
Nordpolsexpeditioner. Se Polarexpeditioner - 1349-1350
Nordpunkt, astron. Se Kardinalpunkter - 1349-1350
Nordquist, Per - 1349-1350
Nordquist, Oskar Fritjof - 1349-1350, 1351-1352
Nordqvist, Johan Konrad - 1351-1352
Nordraak [-råk], Rikard - 1351-1352
Nordranen. Se Ranen - 1351-1352
Nordre, nord. myt. Se Dvärg - 1351-1352
Nordre Aurdal - 1351-1352
Nordre Bergenhus amt. Se Bengenhus amt 3 - 1351-1352
Nordre Fron - 1351-1352
Nordreisen - 1351-1352, 1353-1354
Nordre land - 1353-1354
Nordre Mesnavand [-vann]. Se Mesnalien - 1353-1354
Nordre Odalen. Se Odalen - 1353-1354
Nordre Trondhjems amt. Se Trondhjems amt - 1353-1354
Nordre Vaagsö - 1353-1354
Nordre älf. Se Göta älf - 1353-1354
Nordsjöaftalet. Se Östersjöaftalet - 1353-1354
Nordsjölera, geol. Se Litorinahafvet - 1353-1354
Nordsjön - 1353-1354
Nordst. - 1353-1354
Nordstedt, Karl Fredrik Otto - 1353-1354, 1355-1356
Nordstjernan - 1355-1356
Nordstjernan - 1355-1356
Nordstjärnan. Se Polstjärnan - 1355-1356
Nordstjärneorden - 1355-1356
Nordstrand - 1355-1356
Nordstrand - 1355-1356
Nordström. 1. Johan Jakob N. - 1355-1356, 1357-1358, 1359-1360
Nordström. 2. Karl Fredrik Teoodor N. - 1359-1360
Nordström, Simon Erik Teodor - 1359-1360
Nordström, Karl Fredrik - 1359-1360, 1361-1362
Nordström, Ludvig Anselm - 1361-1362
Nordström, Vilhelmina Elisabet - 1361-1362
Nordsvenska boskapen. Se Fjällboskapen - 1361-1362
Nordsvenska hästen. Se Hästen, textfig. 4 o. 5, samt Hästafvel sp. 168--169 - 1361-1362
Nordterritoriet. Se Nord-Australien - 1361-1362
Nordtjudiska. Se Finsk-ugriska språk, sp. 378 - 1361-1362
Nordtyroleralperna. Se Alperna, sp. 699 - 1361-1362
Nordtyska förbundet - 1361-1362, 1363-1364
Nordtyska låglandet. Se Europa, sp. 1071 och 1072 - 1363-1364
Nord und süd - 1363-1364
Nordwall, E. Se Nordewall - 1363-1364
Nordvall, Adolf Leonhard - 1363-1364
Nordvaranger - 1363-1364
Nordvästindianer - 1363-1364, 1365-1366
Nordvästkuriska. Se Lettiska språket och litteraturen - 1365-1366
Nordvästmonsun. Se Monsun, sp. 960 - 1365-1366
Nordvästpassagen - 1365-1366
Nordvästprovinsen - 1365-1366
Nordvästra gränsprovinsen - 1365-1366
Nordvästra stambanan - 1365-1366, 1367-1368
Nordvästterritorierna - 1367-1368
Nor Dzulfa. Se Dzulfa - 1367-1368
Nord--Östersjö-kanalen - 1367-1368, 1369-1370
Nordöstkap. Se Tjeljuskin - 1369-1370
Nordöstmonsun. Se Monsun, sp. 958 - 1369-1370
Nordöstpassagen [-ºren}. Se Polarexpeditioner - 1369-1370
Nordöstringar - 1369-1370
Nore - 1369-1370
Nore - 1369-1370
Nore - 1369-1370
Noreen [-ren], Adolf Gotthard - 1369-1370, 1371-1372
Norefaldene [nwrefallene]. Se Nore - 1371-1372
Norefjeld - 1371-1372
Norefossene [nwre-]. Se Nore - 1371-1372
Noregr - 1371-1372
Nóregs konunga sögur - 1371-1372
Nóregs konungatal - 1371-1372
Noreja. Se Noricum - 1371-1372
Norelius, Eric - 1371-1372
Norelius, Jenny. Se Norelli - 1371-1372
Norelli, Jennie - 1371-1372
Norén. 1 Oskar Emil N. - 1371-1372, 1373-1374
Norén. 2. Gustaf Rikard N. - 1373-1374
Norfelt, Israel - 1373-1374
Norfolk - 1373-1374
Norfolk [nå'fek], Earl och hertig af - 1373-1374, 1375-1376
Norfolkkalkonen [nå'fek-], eng. Norfolk blacks. Se Kalkonskötsel, sp. 640 - 1375-1376
Norfolkomloppet [nå'fek-], landtbr., ett slags växelbruk. Se Coke, Th. W., och Fyrskiftesbruk - 1375-1376
Norfolkras - 1375-1376
Norfolktrafvaren - 1375-1376
Norge - 1375-1376, Karta öfver Norge., (blank), 1377-1378, 1379-1380, 1381-1382, 1383-1384, 1385-1386, 1387-1388, 1389-1390, 1391-1392, 1393-1394, 1395-1396, 1397-1398, 1399-1400, 1401-1402, 1403-1404, 1405-1406, 1407-1408, 1409-1410, 1411-1412, 1413-1414, 1415-1416, 1417-1418, 1419-1420, 1421-1422, 1423-1424, 1425-1426, 1427-1428, 1429-1430, 1431-1432, 1433-1434, 1435-1436
Norgesalpeter - 1435-1436
Norges bank. Se Norge, sp. 1403 - 1435-1436
Norges geografiske opmaaling - 1435-1436
Norges geologiske undersökelse - 1435-1436
Norges hypotekbank, Kongeriget. Se Norge sp. 1404 - 1435-1436
Norges konungasagor. Se Nóregs konunga sögur - 1435-1436
Norges kristelige ungdomsforbund. Se Norge, sp. 1409 - 1435-1436
Norheimsund - 1435-1436
Norhyttan - 1435-1436
Nori, bot. Se Porphyra - 1435-1436
Noriac [nåria'k], Claude Antoine Jules - 1435-1436
Noricum - 1435-1436
Norijn, J. O. Se Nordenfeldt, svensk adlig ätt - 1437-1438
Norinder, Alfred Viktor, skolman. Se Wallinska skolan - 1437-1438
Noring. 1. Karl N. - 1437-1438
Noring. 2. Jonas N. - 1437-1438
Noring. 3. Laurentius Aemilius Alexis N. - 1437-1438
Noriska alperna. Se Alperna, sp. 699 - 1437-1438
Noriska hästen - 1437-1438
Norit - 1437-1438
Norium - 1437-1438
Norje skans - 1437-1438
Norjord - 1437-1438
Norlander, Karl Anders Henrik - 1437-1438
Norlander, Emil August - 1437-1438
Norlén, Magnus Vilhelm - 1437-1438, 1439-1440
Norlin, Teodor Arnold Valentin - 1439-1440
Norlind. 1. Ernst N. - 1439-1440, 1441-1442
Norlind. 2. Johan Henrik Tobias N. - 1441-1442
Norling, Sven Adolf - 1441-1442
Norm - 1441-1442
Norma - 1441-1442
Normal - 1441-1442, 1443-1444
Normal - 1443-1444
Normalanfall - 1443-1444
Normalarbetsdag - 1443-1444, 1445-1446
Normala värden, meteor. Se Normal 3 b - 1445-1446
Normalbarometer. Se Normal 3 a - 1445-1446
Normalbläck - 1445-1446
Normalbro. Se Krigsbro, sp. 1296 - 1445-1446
Normaldjup - 1445-1446
Normaldräkt. Se Jäger, G - 1445-1446
Normalelement, fys. Se Galvaniskt element, sp. 668 - 1445-1446
Normalgas - 1445-1446
Normalhöjdpunkt för Sverig. Se Nivellering, sp. 1076--77 - 1445-1446
Normalinstrument. Se Normal 3 a - 1445-1446
Normalisera - 1445-1446
Normalkompass. Se Kompass, sp. 693 - 1445-1446
Normalkostsats. Se Födoämnen, sp. 333 ff - 1445-1446
Normalljus. Se Belysning, sp. 1309, och Ljusenhet - 1445-1446
Normallyceum. Se Lyceum - 1445-1446
Normallösning - 1445-1446
Normaltemperatur, meteor. Se Medeltemperatur - 1445-1446
Normalmätlängd, tekn. Se Hålfasthet, sp. 54 - 1445-1446
Normalordmetoden. Se Ljudmetoden, sp. 858 - 1445-1446
Normalpapper. Se Papper - 1445-1446
Normalplan, mat. Se Normal 1 - 1445-1446
Normalprofil, bygnk. Se Balk 3, sp. 777 - 1445-1446
Normalprosa. Se Högprosa - 1445-1446
Normalsektion. mat. Se Normal 1 - 1445-1446
Normalskola - 1445-1446
Normalspektrum, fys. Se Diffraktion - 1445-1446
Normalspårig, mek. Se Järnväg, sp. 423 - 1445-1446
Normalspårlokomotiv, mek. Se Lokomotiv, sp. 1007 - 1445-1446
Normalstyrka - 1445-1446
Normal temperatur meteor. Se Normal 3 b - 1445-1446
Normaltid. Se Soltid - 1445-1446
Normaltimmer - 1445-1446
Normalt medelbarometerstånd, meteor. Se Medelbarometerstånd - 1445-1446
Normalt melassfoder. Se Melassfoder - 1445-1446
Normalton - 1445-1446
Normalur - 1445-1446
Normaluttal. Se Ortoepi - 1445-1446
Normal, kem., detsamma som molekyolarvikt (se d. o.) - 1445-1446
Normalvärde. Se Marshall, A - 1445-1446
Norman, Georg - 1445-1446, 1447-1448
Norman, Fredrik Vilhelm Ludvig - 1447-1448, 1449-1450
Norman, Johannes Museus - 1449-1450
Norman [nå'men], sir Henry Wylie - 1449-1450, 1451-1452
Norman, Johannes, speudonym. Se Winter-Hjelm - 1451-1452
Norman [nå'men], sir Henry - 1451-1452
Normanby [nå'menbi], ö. Se Entrecasteaux-öarna - 1451-1452
Normanby [nå'menbi], markiser af. Se Phipps och Sheffield - 1451-1452
Normand [nårma'], fransk släkt - 1451-1452, 1453-1454
Normand [nårma'], Théodule ...léazar Xavier Torf - 1453-1454
Normand [nårma'], Jacques - 1453-1454
Normander l. Normanner - 1453-1454
Normandie - 1453-1454, 1455-1456
Normandiska hvalfvet, bygnk. Se Hvalf, sp. 1391 - 1455-1456
Normandiska hästen - 1455-1456, 1457-1458
Normandiska nationen. Se Universitet - 1457-1458
Normandiska skolan. Se Normander - 1457-1458
Normandiska språkdialekten - 1457-1458
Normandiska svinet - 1457-1458
Normandiska öarna - 1457-1458
Normandisk boskap - 1457-1458, 1459-1460
Normandisk (normannisk) byggnadskonst. Se Byggnadskonsten, sp. 730 - 1459-1460
Normandpannan [nårma'-]. Se Normand 2 - 1459-1460
Normands formler [nårma's]. Se Normand 2 - 1459-1460
Normann, Eilert Adelsteen - 1459-1460
Normanner. Se Normander - 1459-1460
Normanniska skolan. Se Normander - 1459-1460
Normannus, musikteoretiker. Se Muris 1 - 1459-1460
Norman Shaw [nå'men ºå'], engelsk arkitekt. Se Shaw - 1459-1460
Noremanton - 1459-1460
Normativ - 1459-1460
Normativsystem. Se Försäkring, sp. 305 - 1459-1460
Normera - 1459-1460
Normlösa - 1459-1460
Normoblast, fysiol., patol. Se Megaloblast - 1459-1460
Norn [nårn], järnbruk. Se Larsbo - 1459-1460
Norna, bot. Se Calypso 2 - 1459-1460
Norna-Gest - 1459-1460
Nornan - 1459-1460
Nornor - 1459-1460
Norona [nårå'nja], Gaspar Maria de Nava Alvarez, grefve af N. Se Nava Alvarez - 1461-1462
Norr. 1. Se Väderstreck - 1461-1462
Norr. 2. Nord. myt. Se Norve - 1461-1462
Norra Barken. Se Barken - 1461-1462
Norra begrafningsplatsen - 1461-1462
Norra Björke - 1461-1462
Norra Björkfjärden. Se Mälaren, sp. 238 - 1461-1462
Norra Boda. Se Ölsboda - 1461-1462
Norra Bullaren. Se Bullarensjöarna - 1461-1462
Norrabygd. Se Landskap, sp. 1015 - 1461-1462
Norra Dals kontrakt - 1461-1462
Norra Dellen. Se Dellen - 1461-1462
Norra Dvina. Se Dvina - 1461-1462
Norra Finnskoga - 1461-1462
Norra Forsberget, revir. Se Forsberget - 1461-1462
Norra Fågelås - 1461-1462
Norra församlingen. 1. I Norrköping. Se Norrköpings norra församling - 1461-1462
Norra församlingen. 2. I Örebro. Se Örebro norra församling - 1461-1462
Norrahammar - 1461-1462
Norra Hede, kronopark. Se Hede - 1461-1462
Norra Herstra - 1461-1462
Norra Hälsinglands domsaga - 1461-1462
Norra Hälsinglands järnväg - 1461-1462
Norra Hälsinglands revir. Se Hälsinglands revir - 1461-1462
Norra Härene - 1461-1462
Norra ishafvet - 1461-1462, 1463-1464
Norra Jämtlands revir. Se Jämtlands revir 1 - 1463-1464
Norra kalkalperna. Se Alperna, sp. 699 - 1463-1464
Norra Kedum - 1463-1464
Norra kontraktet - 1463-1464
Norra Kyrketorp - 1463-1464
Norrala - 1463-1464
Norra Ljunga - 1463-1464
Norra Lundby - 1463-1464
Norra Lycksele revir - 1463-1464
Norra Mellby - 1463-1464
Norra Möckleby - 1463-1464
Norra Möre - 1463-1464, 1465-1466
Norra Möre och Stranda domsaga - 1465-1466
Norra Ny - 1465-1466
Norra Nöbbelöf - 1465-1466
Norra och Södra Vedbo domsaga - 1465-1466
Norra pacifikströmmen. Se Kuro-shio - 1465-1466
Norra polarhafvet. Se Norra ishafvet - 1465-1466
Norra polcirkeln, astron. Se Jorden, sp. 128 - 1465-1466
Norra Roslags domsaga - 1465-1466
Norra Ryr, socknar. Se Lane-Ryr och Valbo-Ryr - 1465-1466
Norra Råda - 1465-1466
Norra Rörum - 1465-1466
Norra Sandby - 1465-1466
Norra Sandsjö - 1465-1466
Norra Skreflinge - 1465-1466
Norra skånska infanteriregementet - 1465-1466
Norra skånska kavalleriregementet kallades till 1801 det nuvarande Skånska husarregementet (se d.o.) - 1465-1466
Norra Solberga - 1465-1466
Norra stambanan - 1465-1466, 1467-1468
Norra Strö - 1467-1468
Norra Svalöf - 1477-1478
Norra Säm - 1467-1468
Norra Södermanslands järnväg - 1467-1468
Norra Tjust - 1467-1468
Norra Unnaryd - 1467-1468
Norra Vadsbo domsaga - 1467-1468
Norra Vadsbo kontrakt - 1467-1468
Norra Vedbo - 1467-1468, 1469-1470
Norra Vi - 1469-1470
Norra Ving - 1469-1470
Norra Vram - 1469-1470
Norra Vånga - 1469-1470
Norra vändkretsen, astron. Se Jorden sp. 128 - 1469-1470
Norra Åkarp - 1469-1470
Norra Ångermanlands domsaga - 1469-1470
Norra Åsarp - 1469-1470
Norra Åsbo - 1469-1470
Norra Åsum - 1469-1470
Norra Östergötlands järvägsaktiebolags järnvägar - 1469-1470, 1471-1472
Norrbagge - 1471-1472
Norrbo - 1471-1472
Norrbo, Elf, pseudonym för Johan August Törnblom (se d. o.) - 1471-1472
Norrbotten. Se Norrbottens län - 1471-1472
Norrbottens fältjägarkår. Se Norrbottens regemente - 1471-1472
Norrbottens hästjägarskvadrons fond - 1471-1472
Norrbottenskuriren - 1471-1472
Norrbottens län - 1471-1472, 1473-1474, 1475-1476
Norrbottens norra kontrakt - 1475-1476
Norrbottens regemente - 1475-1476
Norrbottens södra kontrakt - 1475-1476
Norrbro, Stockholms förnämligast bro. Se Norrström - 1475-1476
Norrby - 1475-1476
Norrby, Georg - 1475-1476
Norrby, Karl Julius - 1475-1476
Norrby kungsgård. Se Kungs-Norrby - 1475-1476
Norrbyås - 1475-1476
Norrbärke - 1475-1476
Norrböle by - 1475-1476
Norrelius, Andreas - 1475-1476, 1477-1478
Norrfinland - 1477-1478
Norrfinne lagsaga - 1477-1478
Norrfjärden. 1, Fjärd i Mälaren (Se d. o.) - 1477-1478
Norrfjärden. 2. Socken. Se Piteå landsförsamling - 1477-1478
Norrhvidinge, socken. Se Norrvidinge 3 - 1477-1478
Norrie, Anna Hilda Charlotta Pettersson-N., operett- och vissångerska. Se Pettersson, Anna H. C. - 1477-1478
Norris [nå'ris], gammal engelsk släkt - 1477-1478, 1479-1480
Norris [nå'ris], Edwin - 1479-1480
Norris [nå'ris], Frank - 1479-1480
Norristown - 1479-1480
Norkvinten, zool. Se Finksläktet - 1479-1480
Norrköping - 1479-1480, (blank), Norrköping år 1913., Norrköping år 1913. (forts.), (blank), 1481-1482, 1483-1484, Till art. Norrköping. I., Till art. Norrköping. II., 1485-1486, 1487-1488
Norrköpings arbetarförening. Se Arbetarförening - 1487-1488
Norrköpings arfförening. Se Tronföljd - 1487-1488
Norrköpings besluts gods - 1487-1488
Norrköpings kontoristförening. Se Kontoristförening, Sveriges - 1487-1488
Norrköpings kontrakt - 1487-1488
Norrköpings landsförsamling - 1487-1488
Norrköpings norra församling - 1487-1488
Norrköpings tidningar - 1487-1488
Norrköping--Söderköping--Vikbolandets järnväg - 1487-1488, 1489-1490
Norrland - 1489-1490
Norrlanda - 1489-1490
Norrlands artilleriregemente - 1489-1490
Norrlands dragonregemente - 1489-1490
Norrlandsfrågan - 1489-1490, 1491-1492, 1493-1494, 1495-1496, 1497-1498, 1499-1500
Norrlandshäst. Se Hästafvel - 1499-1500
Norrlands konstförening. Se Konstföreningen i Stockholm - 1499-1500
Norrlands lås. Se Boden - 1499-1500
Norrlandsposten - 1499-1500
Norrlands trängkår - 1499-1500
Norrlin, Johan Peter - 1499-1500
Norrljusne. Se Ljusneverken - 1499-1500
Norrländska afdikningsanslaget. Se Norrlandsfrågan, sp. 1498 - 1499-1500
Norrländska malmfälten - 1499-1500, 1501-1502
Norrländska nyodlingsfonden. Se Norrlandsfrågan, sp. 1498, och Odlingslånefonder - 1501-1502
Norrländska tvärbanan - 1501-1502
Norrman, Lars - 1501-1502, 1503-1504
Norrman, Herman - 1503-1504
Norrmark - 1503-1504
Norrmén, Oskar - 1503-1504
Norrmän - 1503-1504
NorrÏ tunga (norrÏnt mál). Se Norrönaspråket - 1503-1504
Norrpada - 1503-1504

Project Runeberg, Tue Dec 18 16:15:28 2012 (aronsson) (diff) (history) (download) Next >>
https://runeberg.org/nfbs/

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free