- Project Runeberg -  Ord och Bild /
Femtioandra årgången. 1943

(1892-1945)
Titel och innehåll | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

ORD OCH BILD
Illustrerad Månadsskrift

Grundad av Karl Wåhlin
Utgivare: Sven Rinman

Femtioandra årgången
1943

Redaktionens ombud:
I Helsingfors: Hans Ruin
I Oslo: Eugenia Kielland
I København: Johannes Lehmann

Stockholm
A. B. Wahlström & Widstrand

STOCKHOLM 1943
Iduns Tryckeri Aktiebolag
Esselte ab.


Förord till den elektroniska utgåvan

Se förordet till tidskriften.


The above contents can be inspected in scanned images: smutstitel, titelsida, titelbladets baksida, i, ii, iii, iv, v

Korrstapel / Proof bar for this volume

Innehåll / Table of Contents


Titel och innehåll - smutstitel, titelsida, titelbladets baksida, i, ii, iii, iv, v
Anmälda böcker - v, vi
Ord och Bilds medarbetare 1943 - vii
Rättelser - rättelselapp
    Första häftet - plansch, (blank), plansch, (blank), 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64
Arbetarkafé. Oljemålning av Albin Amelin - plansch
Hundslagsmål. Oljemålning av Per Krohg. 1927 - plansch
Otto von Friesen. Av Einar Löfstedt - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Från Zoega till Frederik Poulsen. Av Axel Boëthius - 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
Tjugo år (Fem visor). Av Jarl Hemmer - 20, 21
    Efteråt - 20
    Av två trasor — - 20
    Sörjer du, saknar du? - 21
    Fången - 21
    Borta - 21
Ulefos. En herregård fra Napoleonstidens Norge. Av Helge Neumann - 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30
Einar Billing. Av Folke Holmström. I - 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39
Andens beredelse. Av Carl Elof Svenning - 39
Johannes V. Jensen. 20. Januar 1943. Af Alf Henriques - 40, 41, 42, 43, 44
Bellmans tillfällighetsdiktning. Av Arvid Stålhane - 45, 46, 47, 48
Konstkrönika. Av Folke Holmér - 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55
Brott och vidskepelse. Av Arvid Wachtmeister - 56, 57, 58, 59, 60, 61
Ord och Bilds garanter - 62, 63, 64
    Andra häftet - plansch, (blank), plansch, (blank), 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112
Självporträtt. Oljemålning av B. A. Godenhjelm - plansch
Haminalaks trädgård. Oljemålning av Ferdinand von Wright - plansch
Ett fritt sinne. Kring Prins Eugens bok Breven berätta. Av Ragnar Josephson - 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72
Två dikter. Av Samuel Butler. Översättning av Gunnar Ekelöf - 73, 74
    Den rättfärdige - 73
    Till kritiker och andra - 74
Borgerlig romantik i den finska bildkonsten. Av Aune Lindström - 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81
Bacchi och Ariadnes triumf. Av Lorenzo de’ Medici. Översättning av Ane Randel - 82
En Buste fra Berninis Værksted i dansk Privateje. Af Jørgen B. Hartmann - 83, 84, 85, 86, 87, 88
Einar Billing. Av Folke Holmström. II - 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97
Fyra fältpostbrev. Från en teologie studerande till hans mor. Av Per E. Rundqvist - 98
Jørgen Bukdahl. En danskes syn på norsk og nordisk kultur. Av Johs. A. Dale - 99, 100, 101, 102, 103
W. H. Audens diktning. Av Erik Lindegren - 104, 105, 106, 107, 108
Finn-namnets gåta. Av Rolf Nordenstreng - 109, 110, 111, 112
    Tredje häftet - plansch, (blank), plansch, (blank), 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160
Stenbrott vid Oise. Oljemålning av Carl Fredrik Hill - plansch
Porträtt av redaktör Mauritz Hellberg. Oljemålning av Stefan Johansson - plansch
Gunnar Mascoll Silfverstolpe. Av Karl Asplund - 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120
Tre dikter. Av Bo Bergman - 121, 122
    Balder - 121
    Stilleben - 121
    Före livet - 122
Van Gogh och Josephson. Av Carl Nordenfalk - 123, 124, 125, 126, 127, 128
Tre Digte. Af Harry Andersen - 129, 130
    Rejselængsel - 129
    Sommerstrofer - 129
    Augustnat - 130
Martin som krigade mot ord. En saga. Av Gustav Sandgren - 131, 132, 133, 134, 135, 136
Två dikter. Av Stefan Johansson - 136
    Slocknad är dagen - 136
    Den ljusa natten - 136
Diderot och Hugues Taraval. Av Greta Åkerlund - 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146
Gustaf Ullmans ungdomslyrik. Av Helge Åkerhielm - 147, 148, 149, 150
Filmkrönika. Av Artur Lundkvist - 151, 152, 153, 154
Språkpatologiska paralleller till vissa litterära stilarter. Av Elis G. Regnér - 155, 156, 157, 158
Insända böcker - 158, 159, 160
    Fjärde häftet - plansch, (blank), plansch, (blank), 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208
Fiolspelaren. Oljemålning av Birger Ljungqvist. 1942 - plansch
Kreatur i skuggan. Litografi av Hjalmar Asp - plansch
Några Fredrika Bremer-skisser från Amerika. Av Gunnar Svanfeldt - 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170
Skandinavisk Studentertog 1843. Af Julius Clausen - 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177
Två dikter. Av Hermann Löns. Översättning av Ehrenfried Lundberg - 178
    Allt - 178
    Vid livets afton - 178
»Nøstetangen Christal Fabrique». Norges eldste glassverk 1741—1777. Av Ada Buch - 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188
Fyra dikter. Av Ragnar Jändel - 189, 190
    Är det sant att skogarna knoppas... - 189
    Grå var vår värld - 189
    Jag vet en äng... - 190
    Lik en obekymrad fågel... - 190
Ragnar Jändel, mystikern. Av Sivar Arnér - 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197
1800-talets studentskandinavism och Finland. Ett litet bidrag ur en dagbok från 1855. Av Margit Lindqvist - 198, 199, 200, 201, 202, 203
Konstkrönika. Av Folke Holmér - 204, 205, 206, 207, 208
    Femte häftet - plansch, (blank), plansch, (blank), 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256
Kraka. Av Gustaf Nordahl - plansch
Från Smedsudden. Oljemålning av Axel Nilsson. 1926 - plansch
Smärtemoder — himladrottning. Två franska medeltidsmålningar. Av Erik Blomberg - 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218
I Sergels ateljé. Av Carl-Gustaf Thomasson - 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225
Döende gladiator. Av Erik Lindegren - 226
Den grekisk-romerska kulturstriden i antiken. Av Einar Gjerstad - 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239
Trollet glömska. Av Ola Hansson - 239
En politisk sagoparabel av fru Runeberg. Av Fredrik Vetterlund - 240, 241, 242
Fred og Ufred. Af G. Krogh-Jensen - 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249
Svensk lyrik hösten 1942. Av Olof Lagercrantz - 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256
    Sjätte häftet - plansch, (blank), plansch, (blank), 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304
Skulptur för Vigelands-broen i Oslo. Av Gustav Vigeland - plansch
Midsommar. Etsning av Stig Borglind - plansch
Gustav Vigeland. 11.4.1869—12.3.1943. Av Harald Aars - 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267
Två dikter. Av Maria Wine - 268
    Skön är morgonen - 268
    Vårens triumf - 268
Den 6 juni — ett halvsekelminne. Av Mats Rehnberg - 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277
Två dussin debutanter. Av Örjan Lindberger - 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284
De första kristnas ställning till kulturlivet. Av Robert Braun - 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292
Nogle danske Bøger. Af Ulrich Knigge - 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299
Konstkrönika. Av Folke Holmér - 300, 301, 302, 303, 304
    Sjunde häftet - plansch, (blank), plansch, (blank), 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352
Drengeportræt. Oljemålning av Edvard Weie. Omrk. 1922 - plansch
To genier. Oljemålning av Edvard Weie. 1915 - plansch
Edvard Weie. Af Leo Swane - 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311
Bliv också du en sten i templet! Av Jacob Tegengren - 312
Nyckeln till det lilla bordet — rädslans nyckel. Ur Krilon III. Av Eyvind Johnson - 313, 314, 315, 316, 317
Fem elegier. Av Johannes Edfelt - 318, 319, 320
    Pulvis et umbra... - 318
    Narcissus - 318
    Syrinx - 319
    Livets liv - 319
    Solnedgång - 320
Opera- och konsertkrönika. Av Herman Glimstedt - 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333
Japanskt skådespel. Av Karl Asplund - 334
Från Stockholms teatrar. Av Sten af Geijerstam - 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347
Fyra dikter. Av Arthur Hald - 348, 349
    Där - 348
    Beskyddad klippa - 348
    Amor och Psyke - 349
    Fjärran är nära - 349
Filmkrönika. Av Artur Lundkvist - 350, 351, 352
    Åttonde häftet - plansch, (blank), plansch, (blank), 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400
Carl G. Laurin. Akvarellerad teckning av Carl Larsson - plansch
Karl-Erik Andersson, död. Kolteckning av Gunnar Hallström - plansch
Carl G. Laurin. Av Karl Ragnar Gierow - 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363
Återblick. Av Detlev von Liliencron. Översättning av Gottfrid Kallstenius - 364
Holger Drachmann og hans Fader. Af Carl Dumreicher - 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373
Från Göteborgs Stadsteater spelåret 1942—43. Av Axel L. Romdahl - 374, 375, 376, 377, 378, 379
Fra en dikters brev. Av Erna Holmboe Bang - 380, 381, 382, 383, 384, 385
Två dikter. Av Per Erik Wahlund - 386
    Den dagen — - 386
    Kustkyrkogård - 386
Opera- och konsertkrönika. Av Herman Glimstedt - 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400
    Nionde häftet - plansch, (blank), plansch, (blank), 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448
Dam i svart. Oljemålning av Einar Jolin. 1942 - plansch
Flicktorso. Av Gustaf Nordahl - plansch
Modern engelsk grafik. Av Campbell Dodgson - 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411
En bangårdselegi. Av Helge Åkerhielm - 412
Hundra år tjeckisk musik. Ett tvärsnitt och en »lag». Av Alf Nyman - 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421
Harald Beijer, en ropande röst. Av Elisabeth Tykesson - 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430
Sanning, makt och världsfred. Av Anders Karitz - 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438
Pseudonymen Hilja Kahila. Några drag ur Arvid Järnefelts liv 1916—23. Av Erkki Vala - 439, 440
Teatersæsonen i København. Knud Sønderbys Debut — Kunstneriske Triumfer paa Privatteatrene. Af Harald Mogensen - 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447
Insända böcker - 447, 448
    Tionde häftet - plansch, (blank), plansch, (blank), 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496
Trollene sitter ved gannekaret. Av Gerhard Munthe - plansch
Skåne i snö. Oljemålning av Emil Johanson-Thor - plansch
Gerhard Munthes »Folkeviser». Av Hilmar Bakken - 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456
Nordens länder. Av Hans Dhejne - 456
Konst och industri. Av Abbe W. Bramzelius - 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465
Hur Nietzsche började. Av Melker Johnsson - 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475
Franz von Jessen. En dansk Journalist. Af Anders Vigen - 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486
Två dikter. Av Gunnar Wihlborg - 486
    Tidens barn - 486
    Oktav - 486
Diktaren och hans instrument. En Hjalmar Gullberg-studie. Av Lennart Göthberg - 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496
    Elfte häftet - plansch, (blank), plansch, (blank), 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544
Grevinnan Sophie Hedvig Moltke, f. Raben. Oljemålning av Carl Gustaf Pilo. 1760 - plansch
Jean E. Rehn. Oljemålning av Alexander Roslin. 1756 - plansch
Ett människoöde drog förbi. Av Paul Rosenius - 497, 498, 499, 500, 501
Fredrik Paasche. Av Philip Houm - 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508
Fem dikter. Av Gunnar Ekelöf - 509, 510
    Kosmiskt - 509
    Claude Lorrain - 509
    Våren - 510
    Minnet - 510
    Mulen soluppgång - 510
Den befriade och den bedagade Prometheus. Av Elof Åkesson - 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518
Den blaa Længsel. In memoriam Viggo Stuckenberg 1863 — 17 Sept. — 1943. Av Jørgen Andersen - 519, 520, 521, 522
Skampålen. Av Gösta Carlberg - 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536
Island och Frankrike. Av Halldór Kiljan Laxness. Övers. av Sigurdur Thorarinsson - 537, 538, 539, 540, 541
»Nordens stämma». Av Signe Toksvig - 542, 543, 544
    Tolfte häftet - plansch, (blank), plansch, (blank), 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592
Sommaren 1943. Oljemålning av Albin Amelin - plansch
Påklädning. Oljemålning av Curt Clemens. 1943 - plansch
Thomas Jefferson som arkitekt. Av Johnny Roosval - 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553
Kellgren som kritiker i Stockholms Postens tidigare årgångar. Av Sverker Ek - 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562
Samtal med Renoir. Av Ragnar Josephson - 563, 564, 565, 566
Dansk musik. Af Julius Clausen - 567, 568, 569, 570, 571, 572
Svensk skönlitteratur i Finland. Av Erik Ekelund - 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579
Georg Trakl. Av Johannes Edfelt - 580, 581, 582, 583, 584
Skansens första vårfest och nationaldagen den 6 Juni. Av Gurli Linder - 585, 586, 587
Filmkrönika. Av Artur Lundkvist - 588, 589, 590, 591
Insända böcker - 592

Project Runeberg, Fri Apr 15 01:33:35 2016 (aronsson) (diff) (history) (download) Next >>
http://runeberg.org/ordochbild/1943/

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free