- Project Runeberg -  Svenska män och kvinnor : biografisk uppslagsbok /
4. I-Lindner

(1942-1948) [MARC]
Titel och innehåll | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

SVENSKA MÄN OCH KVINNOR

BIOGRAFISK UPPSLAGSBOK

4 I—LINDNER

STOCKHOLM ALBERT BONNIERS FÖRLAG Illustrationsmaterialet för tiden före år 1850 är till övervägande del hämtat från Svenska porträttarkivets samlingar. Copyright. Albert Bonniers förlag 1948. Stockholm. Alb. Bonniers boktryckeri 1948

Förord till den elektroniska utgåvan

Läs förordet till hela verket.


The above contents can be inspected in scanned images: smutstitel, titelsida, titelbladets baksida, v

Korrstapel / Proof bar for this volume

Innehåll / Table of Contents


Titel och innehåll - smutstitel, titelsida, titelbladets baksida, v
Medarbetare i del 4 - vii, viii
Signaturer i del 4 - ix, x
Förkortningar - xi
    

I


Iacobæus, Christian, läkare, se Jacobæus - 1
Ichsell, Jacob - 1
Ideforss, Hjalmar - 1
1. Idestam-Almquist, Bengt - 1, 2
2. Idestam-Blomberg, Marie-Louise - 2
Ideström, Axel - 2
1. Idman, Nils - 2
2. Idman, Nils - 2
Ifvarsson, se även Ivarson, Ivarsson - 2
Ifvarsson, Carl - 2, plansch, 3
Igelström, ätt - 3
Igelström, Lars Johan - 3, 4
Ignell, Nils - 4
Ihre, släkt - 4
1. Ihre, Thomas - 4, 5
2. Ihre, Johan - 5, 6
3. Ihre, Albrecht - 6
4. Ihre, Johan - 6
Ihrfors, Erik - 6, 7
Ihrmark, Axel - 7
Ike, Christian Gotthelf - 7
Ilkka, Jakob - 7, 8
Ille, Salomon - 8
Indebetou, In de Betou, släkt - 8
1. In de Betou, Johan - 8
2. Indebetou, Carl Gustaf - 8, 9
3. In de Betou, Govert - 9
4. Indebetou, Erik - 9
5. Indebetou, Govert - 9, 10
Inge d. ä. - 10
Inge d. y. - 10
Ingeborg - 10
Ingeborg - 10
Ingeborg - 10
Ingeborg - 10
Ingeborg - 10
Ingeborg - 10, 11
Ingeborg Gerhardsdotter - 11
Ingegerd - 11
Ingegerd - 11
Ingegerd - 11
Ingegerd Knutsdotter - 11
Ingelgren, Georg - 11
Ingelman, Agnes - 11
Ingelman, släkt - 11, 12
Ingelman, Göran Gabriel - 12
Ingelström, Einar - 12
1. Ingers, Enoch - 12
2. Ingers, Malin - 12
Ingeström, släkt - 12, 13
1. Ingeström, Åke - 13
2. Ingeström, Bengt - 13
Inghe, Gunnar - 13
Ingman, släkt - 13, 14
Ingman, Carl - 14
Ingmansson, Johan - 14
Ingrid - 14
Ingrid - 14, 15
1. Ingvar, Sven - 15
2. Ingvar, Ingegerd Henschen, konsthistoriker, textilforskare, se Henschen - 15
Ingvar Vittfarne - 15
Ingvarsson, Ivar - 15
Insulander, släkt - 15, 16
1. Insulander, Ivar - 16
2. Insulander, Erik - 16
3. Insulander, Carl - 16, 17
Iohnson, Harry Axelsson - 17
Isaacsson, se även Isakson - 17
Isaacsson, August - 17
Isæus, Magnus - 17, 18
Isak, Aron - 18
Isakson, se även Isaacsson - 18
Isakson, Albert - 18, 19
Isakson, Carl, affärsman, se s. 20 - 19
Isakson, Karl - plansch, 19, 20
Isakson, Nils, affärsman, se nedan - 20
1. Isakson, Carl - 20
2. Isakson, Nils - 20
Isander, Gustaf - 20
Isberg, Anders, arkivman, författare, se s. 21 - 20
Isberg, Arvid, skolman, se s. 21 - 20
Isberg, Augusta - 20
Isberg, Carl - 20, 21
Isberg, Hagbard, präst, författare, se s. 22 - 21
Isberg, Orvar, paleozoolog, se s. 22 - 21
Isberg, Paul, ämbetsman, se nedan - 21
Isberg, Sophia - 21
Isberg, släkt - 21
1. Isberg, Paul - 21
2. Isberg, Arvid - 21
1. Isberg, Anders - 21, 22
2. Isberg, Hagbard - 22
3. Isberg, Orvar - 22
Iser, Matthias - 22
Ising, Gustaf - 22, 23
Israel Birgersson - 23
Israel Erlandsson - 23
Issendorff, Johan Christoffer von - 23
Isthmén, Jacob, militär, fornforskare, se Reenhielm - 23
Iwansson, Robert - 23
Iwar, Karl - 23, 24
Ivar Axelsson, riksråd, se Tott - 24
Ivar Blå, storman, se Joar Blå - 24
Ivar Gren, riksråd, se Gren - 24
Ivarson, se även Ifvarsson, Ivarsson - 24
Ivarson, Ivan - 24
Iwarson, Jonas - 24
Ivarsson, se äfven Ifvarsson, Ivarson - 25
Ivarsson, Anton - 25
Iwersson, Gottlieb - 25
Iverus, Gustaf - 25
Ixel, Jacob, politisk agent, se Ichsell - 25
1. Izikowitz, Sander - 25
2. Izikowitz, Karl Gustav - 25
    

J


Jacobæus, Christian - 26, 27
Jacobi, Lars - 27
1. Jacobowsky, Bernhard - 27
2. Jacobowsky, Vilhelm - 27
Jacobsen, Sthen - 27
Jacobsköld, Peder - 27
Jacobson, se även Jacobsson, Jakobson, Jakobsson - 27
Jacobson, Gustaf - 27, 28
1. Jacobson, Knut - 28
2. Jacobson, Uddo - 28
Jacobsson, se även Jacobson, Jakobson, Jakobsson - 28
Jacobsson, Axel - 28, 29
Jacobsson, Carl - 29
Jacobsson, Carl August, industriman, se s. 32 - 29
Jacobsson, Emil - 29
Jacobsson, Ernst, arkitekt, se s. 31 - 29
Jacobsson, Ernst, gymnastikdirektör, se s. 32 - 29
Jacobsson, Fritz - 29
Jacobsson, Gunnar, industriman, se s. 31 - 29
Jacobsson, Herbert - 29, 30
Jacobsson, Jeannette - 30
Jacobsson, John - 30
Jacobsson, Malte - 30
Jacobsson, Nils, skolman, skriftställare, se s. 32 - 30
Jacobsson, Oscar - 30, 31
Jacobsson, Per, nationalekonom, finansexpert, se s. 32 - 31
Jacobsson, Sven-Erik - 31
1. Jacobsson, Ernst - 31
2. Jacobsson, Gunnar - 31, 32
1. Jacobsson, Ernst - 32
2. Jacobsson, Nils - 32
1. Jacobsson, Per - 32
2. Jacobsson, Carl - 32
Jacobus Erici - 33
Jacobus Johannis - 33
Jaederholm, se även Jäderholm - 33
Jaederholm, Gustav - 33
Jaeger, Johannes - 33, 34
Jaensson, Knut - 34
1. Jaensson, Wilhelm - 34
2. Jaensson, Gustaf - 34, 35
Jaenzon, Julius - 35
Jahn, Gösta - 35
Jahnke, Julia - 35
1. Jahnsson, Jean - 35
2. Jahnsson, Karl Algot - 35, 36
Jahr, Adolf - 36
Jakob Israelsson - 36
Jakob Ulvsson - 36, 37
Jakobson, Jakobsson, se även Jacobson, Jacobsson - 37
Jakobson, Nils - 37
Jakobsson, Theodor - 37
Janér, Tor - 37, 38
Janhekt, Anders - 38
Jansa, Victor - 38
Janse, Olov, arkeolog, se s. 39 - 38
Janse, Otto, medeltidsarkeolog, museiman, se nedan - 38
Janse, Pehr - 38
Janse, släkt - 38
1. Janse, Otto - 38, 39
2. Janse, Olov - 39
Janson, se även Jaensson, Jaenzon, Joahnsson, Jansson, Janzon, Jeanson, Jeansson - 39
Janson, Agnes - 39
Janson, Gustaf - 39, 40
Janson, Knut, landskapsmålare, etsare, se s. 47 - 40
Janson, Sixtus - 40
Janson, Sverker - 40
Janson, Ture - 40, 41
Janson, Uno, tecknare, illustratör, se Stallarholm - 41
Jansson, se även Jaensson, Jaenzon, Jahnsson, Janson, Janzon, Jeanson, Jeansson - 41
Jansson, Anton - 41
Jansson, Birger - 41
Jansson, Carl Peter - 41, 42
Jansson, Erik - 42
Jansson, Eugène - 42, 43
Jansson, Gustaf - 43
Jansson, Hans - 43, 44
Jansson, Herman - 44
Jansson, Karl - 44, 45
Jansson, Lars - 45
Jansson, Maria - 45
Jansson, Martin - 45, 46
Jansson, Robert - 46
Jansson, Sam, skolman, se s. 47 - 46
Jansson, Sam Owen, museiman, biblioteksman, se s. 47 - 46
Jansson, Sven - 46
Jansson, Tim - 46
Jansson, Tuwe - 46, 47
Jansson, Valter - 47
Jansson, Wilhelm, tidningsman, socialpolitiker, se nedan - 47
1. Jansson, Sam - 47
2. Jansson, Sam Owen - 47
1. Jansson, Wilhelm - 47
2. Janson, Knut - 47, 48
Janzén, Assar - 48
Janzén, Gustaf - 48
Janzon, Elias - 48, 49
Janzon, Gustaf - 49
Janzon, Johan - 49
Janzon, Jonas - 49
Janzon, Pelle - 49
Janzon, Sven - 49, 50
Jarl, Otto - 50
Jarler - 50
Jarring, Gunnar - 50
Jarvik, Erik - 50
Jeansén, Carl - 50
Jeanson, Gunnar - 51
Jeansson, släkt - 51
1. Jeansson, Johan - 51
2. Jeansson, John - 51, 52
3. Jeansson, Gustaf - 52
4. Jeansson, Ragnar - 52
5. Jeansson, Harald - 52
Jehander, Carl - 52
Jennings, ätt - 52, 53
1. Jennings, Frans - 53
2. Jennings, John - 53
Jensen, Albert - 53, 54
Jensen, Alfred, slavist, skriftställare, se nedan - 54
Jensen, Holger - 54
Jensen, Karin, översättarinna, se nedan - 54
Jensen, Ove - 54
1. Jensen, Alfred - 54
2. Jensen, Karin - 54, 55
Jeppe Abrahamsson - 55
Jeppson, John - 55
Jeppson, Anders - 55
Jeppson, Ola - 55
Jeremias i Tröstlösa, pseud. för Rickson, Levi - 55
Jericksson, Jöns, ärkebiskop, se Johannes Gerechini - 55
Jerken, Erik - 55, 56
1. Jerling, Hans - 56
2. Jerling, Zacharias - 56
3. Jerling, Johan - 56
1. Jerlov, Sigbert - 56
2. Jerlov, Emil - 56, 57
Jern, se även Järnh - 57
Jern, släkt - 57
Jern, Knut - 57
Jernberg, se även Jernbergh - 57
Jernberg, August, målare, se nedan - 57
Jernberg, Gustav - 57
Jernberg, Olof, målare, etsare, se s. 58 - 57
Jernberg, Per - 57
1. Jernberg, August - 57, 58
2. Jernberg, Olof - 58
Jernbergh, Victor - 58, 59
Jerndahl, Aron - 59
Jerrestam, Karl - 59
Jerring, Sven - 59, 60
Jesper Marci - 60
Jesperson, Jöns - 60
Jesperson, Mauricio - 60
Jeurling, släkt - 60
Jeurling, Anders - 60, 61
Jirlow, Ragnar - 61
Joachim Olavi - 61
Joar Blå - 61
1. Jobs, Lisskulla - 61
2. Jobs, Lisbet - 61, 62
Jochnick, af, ätt - 62
1. Jochnick, Walter af - 62
2. Jochnick, Adolf af - 62, 63
Johan - 63
(Johan I), konung, se Johan Sverkersson - 63
(Johan II), sv.-dansk-norsk konung, se Hans - 63
Johan III - 63, 64, plansch, 65, 66
Johan Filipsson - 66, 67
Johan Karlsson, domprost, se Färla - 67
Johan Karlsson, riksråd, se Färla - 67
Johan Karlsson - 67
Johan Kasimir - 67, 68
Johan Kristiernsson, riksråd, se Vasaätten - 68
Johan (Jon) Kristineson - 68
Johan Månsson - 68
Johan Månsson, riksråd, se Natt och Dag - 68
Johan Sverkersson - 68
Johan Sverkersson - 68
Johan Turesson, riksråd, se Tre Rosor - 68
Johannes - 68
Johannes, Per - 69
Johannes Bothvidi - 69
Johannes Canuti Lenæus, ärkebiskop, se Lenæus, s. 526 - 69
Johannes Erici - 69
Johannes Gerechini - 69, 70
Johannes Haquini - 70
Johannes Hildebrandi - 70
Johannes Magni - 70
Johannes Magnus - 70, 71
Johannes Marquardi, biskop, se Hans Markvardsson - 71
Johannes Matthiæ Gothus - 71, 72
Johannes Nicodemi Ahus, ämbetsman, se Lillieström (s. 596) - 72
Johannes Nicolai Ofeegh - 72
Johannes Olai - 72
Johannes Petri - 72
Johannes Westfal - 72, 73
Johannesson, Fredrik - 73
Johannesson, Oscar - 73
Johannis Gothus, Petrus, författare, översättare, förläggare, se Petrus Johannis Gothus - 73
Johannisson, Nils - 73
Johannisson, Ture - 73
Johansen, Charles - 73, 74
Johanson, se även Johansson - 74
Johanson, Anton - 74
Johanson, Arvid - 74
Johanson, August - 74
Johanson, Claes - 74
Johanson, Edvard - 74, 75
Johanson, Gustav Albert, lantbrukare, politiker, se Hallagård - 75
Johanson, John - 75
Johanson, Klara - 75
Johanson, Oscar - 75, 76
Johanson-Thor, Emil - 76
Johansson, se även Johanson - 76
Johansson, Adolf, författare, tidningsman, se s. 95 - 76
Johansson, Albin - 76, 77
Johansson, Alf - 77, 78
Johansson, Algot - 78
Johansson, Andreas, ingenjör, se s. 95 - 78
Johansson, Aron - 78
Johansson, Arvid, bergsingenjör, se s. 95 - 78
Johansson, Arvid - 78, 79
Johansson, August, skolman, se s. 94 - 79
Johansson, Axel - 79
Johansson, Bengt - 79
Johansson, Carl - 79
Johansson, Carl - 79, 80
Johansson, Carl Edvard - 80
Johansson, Christian - 80, 81
Johansson, Cyrillus - 81
Johansson, David - 81
Johansson, Elof - 81
Johansson, Erik - 81, 82
Johansson, Ferdinand - 82
Johansson, Frans Wilhelm - 82
Johansson, Gotthard - 82, 83
Johansson, Greta, simmerska, siminstruktör, se Brandsten - 83
Johansson, Gustaf, författare, tidningsman, se s. 96 - 83
Johansson, Gustav - 83
Johansson, Harald, geolog, botanist, se s. 95 - 83
Johansson, Hemming - 83
Johansson, Ivar - 83
Johansson, Ivar - 83, 84
Johansson, Ivar - 84
Johansson, Johan - 84, 85
Johansson, Johan - 85
Johansson, Johan - 85
Johansson, Johan - 85
Johansson, Johan - 85, 86
Johansson, Johan - 86
Johansson, Johan Bernhard - 86, 87
Johansson, Johan-Olov - 87
Johansson, Johannes - 87, 88
Johansson, John - 88
Johansson, John - 88
Johansson, Jöns, fysiolog, se s. 94 - 88
Johansson, Karl - 88
Johansson, Karl Erik - 88
Johansson, Karl Fredrik - 89
Johansson, Kurt - 89
Johansson, Lars - 89, 90
Johansson, Levi - 90
Johansson, Ludvig - 90
Johansson, Martin, biskop, se s. 94 - 90
Johansson, Nils, allmänt kallad Lapp-Nils, gårdfarihandlare, torpare, spelman, se Jonsson, Nils, s. 114 - 90
Johansson, Nils - 90
Johansson, Nils - 90, 91
Johansson, Oscar - 91
Johansson, Per August - 91
Johansson, Reimer - 91
Johansson, Ronny - 91, 92
Johansson, Samuel - 92
Johansson, Simon - 92
Johansson, Stefan - 92, 93
Johansson, Sven - 93
Johansson, Sven - 93
Johansson, Torsten - 93
Johansson, Viktor - 93, 94
1. Johansson, Martin - 94
2. Johansson, August - 94
1. Johansson, Jöns - 94, 95
2. Johansson, Harald - 95
1. Johansson, Arvid - 95
2. Johansson, Andreas - 95
1. Johansson, Adolf - 95
2. Johansson, Gustaf - 96
Johansson-Visborg, Anna - 96
Johnsen, Henrik Philip - 96
Johnson, se även Iohnson, Johnsson, Jonson, Jonsson, Jonzon - 96
Johnson, Amandus - 96, 97
Johnson, August - 97
Johnson, Axel, köpman, skeppsredare, se s. 100 - 97
Johnson, Axel Axelsson, skeppsredare, industriman, se s. 101 - 97
Johnson, Emil - 97
Johnson, Eric - 97, 98
Johnson, Eyvind - 98, 99
Johnson, Helge Axelsson, jordbrukare, industriman, se s. 102 - 99
Johnson, Henning - 99
Johnson, Henry - 99, 100
Johnson, Johannes - 100
Johnson, Karl Emil georg (Karl Gerhard), se Gerhard - 100
Johnson, Lasse - 100
1. Johson, Axel - 100, 101
2. Johnson, Axel Axelsson - 101, 102
3. Johson, Helge Axelsson - 102, 103
4. Iohnson, Harry Axelsson, diplomat, mecenat, bror till J. 2 och J. 3, se s. 17 - 103
Johnsson, se även Iohnson, Johnson, Jonson, Jonsson, Jonzon - 103
Johnsson, Adolf, arméofficer, gymnastikdirektör, se s. 105 - 103
Johnsson, Harald, författare, se s. 106 - 103
Johnsson, Ivar - 103, 104
Johnsson, Johan Wiktor - 104
Johnsson, Melker - 104
Johnsson, Nils - 104
Johnsson, Olof - 104, 105
Johnsson, Pehr - 105
Johnsson, Wiking, industriman, se nedan - 105
Johnsson, släkt - 105
1. Johnsson, Wiking - 105
2. Johnsson, Adolf - 105, 106
3. Johnsson, Harald - 106
Jolin, släkt - 106
1. Jolin, Johan - 106, 107
2. Jolin, Severin - 107
3. Jolin, Ellen - 107
4. Jolin, Einar - 107, 108
Jon Andersson - 108
Jon jarl - 108
Jon Jonsson - 108
Jon Kristineson, riksråd, se Johan Kristineson, s. 68 - 108
Jonæ, Laurentius, Gestritius, präst, psalmdiktare, se Laurentius Jonæ, s. 489 - 108
Jonæ, Petrus, biskop, se Petrus Jonæ - 108
Jon-And, John - 108, 109
Jonas Magni - 109
Jonason, Aron - 109
Jonason, David - 109, 110
Jonasson, Olof - 110
Jondal, Bo - 110
Jones, Mr, pseud. för Jonason, David, s. 109 - 110
Jonn, Gunnar - 110
Jonson, se även Iohnson, Johnson, Johnsson, Jonsson, Jonzon - 110
Jonson, Birger - 110, 111
Jonson, Björn - 111
Jonson, Erik - 111
Jonson, Fredrik - 111
Jonson, Sven - 111, 112
Jonson, Tor - 112
Jonsson, se även Iohnson, Johnson, Johnsson, Jonson, Jonzon - 112
Jonsson, Adolf - 112
Jonsson, Arthur - 112, 113
Jonsson, Axel - 113
Jonsson, Conrad - 113
Jonsson, Folke - 113
Jonsson, Gustav - 113, 114
Jonsson, Jonas - 114
Jonsson, Jon, krigare, fogde, se Jon Jonsson, s. 108 - 114
Jonsson, Josef - 114
Jonsson, Nils - 114
Jonsson, Olof - 114, 115
Jonsson, Thorsten - 115
1. Jonzon, Bror - 115, 116
2. Jonzon, Bengt - 116
Jordell, Daniel - 116
Jordell, Ivan - 116
Jorpes, Erik - 116
Josefina (Joséphine) - 116, 117
Josefson, se även Josephson, Josephsson - 117
Josefson, Arnold - 117, 118
Josefson, Ruben - 118
Joséphine, drottning, se Josefina - 118
Josephson, se även Josefson, Josephsson - 118
Josephson, Aksel, biblioteksman, bibliograf, se s. 123 - 118
Josephson, Axel - 118
Josephson, Axel, tonsättare, se nedan - 118
Josephson, Carl David, obstetriker, gynekolog, se s. 122 - 118
Josephson, Erik, arkitekt, se s. 123 - 118
Josephson, Ernst, målare, skald, se s. 120 - 118
Josephson, Gunnar, bokhandlare, se s. 124 - 118
Josephson, John, affärsman, konstmecenat, se s. 123 - 118
Josephson, Karl, kemist, ämbetsman, se s. 125 - 118
Josephson, Ludvig, teaterledare, skriftställare, se s. 119 - 118
Josephson, Olof, skolan, se s. 124 - 118
Josephson, Ragnar, konsthistoriker, författare, se s. 124 - 118
Josephson, Wilhelm, affärsman, se s. 125 - 118
Josephson, släkt - 118
1. Josephson, Axel - 118, 119
2. Josephson, Ludvig - 119, 120
3. Josephson, Ernst - 120, plansch, 121, 122
4. Josephson, Carl David - 122, 123
5. Josephson, Aksel - 123
6. Josephson, Erik - 123
7. Josephson, John - 123, 124
8. Josephson, Olof - 124
9. Josephson, Gunnar - 124
10. Josephson, Ragnar - 124, 125
12. Josephson, Karl - 125
12. Josephson, Wilhelm - 125
Josephsson, se även Josefson, Josephson - 125
Josephsson, Robert - 125
Joslin, Mike - 125
Jovinge, Torsten - 125, 126
Juel, Bernhard, sjöofficer, se nedan - 126
Juel, Karin - 126
Juel, Oscar, botanist, se nedan - 126
Juel, släkt - 126
1. Juel, Bernhard - 126
2. Juel, Oscar - 126, 127
Juhlin, se även Julin - 127
1. Juhlin, Julius - 127
2. Juhlin, Gunnar - 127, 128
Juhlin Dannfelt, släkt - 128
1. Juhlin Dannfelt, Carl - 128
2. Juhlin Dannfelt, Georg - 128
3. Juhlin Dannfelt, Herman - 128, 129
4. Juhlin Dannfelt, Carl - 129
5. Juhlin Dannfelt, Brita - 129
Jularbo, Carl - 129, 130
Julén, Jonatan - 130
Julin, se även Juhlin - 130
Julin, Harald - 130
Julin, Johan - 130
Julin, Magda - 130
Julin, Peter, finansman, se Julinschöld, s. 131 - 130
Julin, släkt - 130, 131
Julin, Teodor - 131
Julinder, Vilhelm - 131
Julinschöld, Peter - 131
Jundell, Isak - 131, 132
Jung, se även Ljung - 132
Jung, Erik, lantmätare, se nedan - 132
Jung, Helge, arméofficer, se s. 133 - 132
Jung, Ingvar, skeppsbyggnadsingenjör, se s. 134 - 132
Jung, Ivar, geodet, se s. 134 - 132
Jung, Melchior - 132
Jung, Märta, skolföreståndarinna, se s. 134 - 132
Jung, Torsten, industriman, se nedan - 132
Jung, släkt - 132
1. Jung, Torsten - 132
2. Jung, Erik - 132, 133
3. Jung, Helge - 133, 134
4. Jung, Märta - 134
5. Jung, Ivar - 134
6. Jung, Ingvar - 134
Jungen, Ernst - 134
Jungner, se även Ljungner - 134
Jungner, Emil, dövstumpedagog, se s. 136 - 134
Jungner, Hjalmar - 134, 135
Jungner, Hugo, filolog, skolman, se s. 136 - 135
Jungner, Jonas, bruksingenjör, se nedan - 135
Jungner, Ragnhild - 135
Jungner, Richard, botanist, se nedan - 135
Jungner, Waldemar, uppfinnare, se nedan - 135
1. Jungner, Richard - 135
2. Jungner, Jonas - 135
3. Jungner, Waldemar - 135, 136
1. Jungner, Emil - 136
2. Jungner, Hugo - 136
Jungquist, se även Ljungquist, Ljungqvist - 136
Jungquist, Mercy - 136
Jungstedt, se även Ljungstedt - 136
Jungstedt, släkt - 136
1. Jungstedt, Hugo - 137
2. Jungstedt, Axel - 137
3. Jungstedt, Mathilda - 137, 138
4. Jungstedt, Kurt - 138
Jusleen, släkt, se Juslenius - 139
Juslenius, Jusleen, släkt - 139
1. Juslenius, Daniel - 139
2. Jusleen, Pehr - 139
1. Juusten, Paul - 139
2. Juusten, Bengt - 139, 140
Jäderholm, se även Jaederholm - 140
Jäderholm, Elof - 140
1. Jäderin, Axel - 140
2. Jäderin, Edvard - 140, 141
3. Jäderin, Anna Mathilda Charlotta, journalist, författarinna, syster till J. 1 och J. 2, se Branting - 141
Jäderlund, Christer - 141
Jäfvert, Ernfrid - 141
Jägerhorn, släkt - 141
1. Jägerhorn, Göran - 141
2. Jägerhorn, Johan (Jan) - 141, 142
3. Jägerhorn, Fredrik Adolf - 142, 143
Jägerskiöld, ätt - 143
Jägerskiöld, Leonard - 143
Jägersten, Gösta - 143, 144
Jändel, Ragnar - 144
Jäppe Abrahamsson (Djäkn), lagman, se Jeppe Abrahamsson, s. 55 - 144
Järn, se Jern, Järnh - 144
Järnberg, se Jernberg, Jernbergh - 144
Järnefelt, ätt - 144
1. Järnefelt, Armas - 144, 145, 146
2. Järnefelt, Liva - 146
Järnh, se även Jern, s. 57 - 146
Järnh, Bror Edvard - 146
Järrel, Stig - 146, 147
Järta, se även Giertta, Hierta - 147
Järta, släkt - 147
1. Järta, Hans - plansch, 147, 148
2. Järta, Carl - 148
Järte, Otto - 148, 149
Jödde i Göljaryd, pseud. för Rosén, Karl Petter - 149
Jöns Bengtsson, ärkebiskop, se Oxenstierna - 149
Jöns Gerekesson, ärkebiskop, se Johannes Gerechini, s. 69 - 149
Jöns Håkansson, ärkebiskop, se Johannes Haquini, s. 70 - 149
Jöns Jericksson, ärkebiskop, se Johannes Gerechini, s. 69 - 149
Jöns Månsson, biskop, se Johannes Magni, s. 70 - 149
Jönsson, Anders - 149
Jönsson, Bengt - 149, 150
Jönsson, Erik - 150
Jönsson, Gabriel - 150, 151
Jönsson, Janne - 151
Jönsson, Johan - 151
Jönsson, Johan - 151
Jönsson, Josef - 151, 152
Jönsson, Kers Erik, dalmålare, se Kers Erik Jönsson, s. 222 - 152
Jönsson, Ola - 152
Jönsson, Per - 152
Jönsson, Peter - 152, 153
Jöran Persson - 153
Jöranson, Christian Ludvig - 153, 154
Jörgen, pseud. för Lundström, Georg - 154
Jörlin, Engelbert - 154
Jösse Eriksson - 154
    

K


Kafle, släkt - 155
Kagg, släkt - 155
Kagg, Lars - 155, 156
Kahl, Achatius - 156
Kahl, Johan - 156
Kahlmeter, se även Kalmeter - 156
Kahlmeter, Gunnar - 156, 157
Kahlson, Georg - 157
Kaijser, släkt - 157
1. Kaijser, Arthur - 157
2. Kaijser, Fritz - 157, 158
Kajanus, Birger - 158
Kallenberg, Anders - 158
1. Kallenberg, Ernst - 158, 159
2. Kallenberg, Sten - 159
Kalling, ätt - 159
1. Kalling, Per - 159, 160
2. Kalling, Mårten - 160
3. Kalling, Bo - 160
Kallstenius, släkt - 160, 161
1. Kallstenius, Carl - 161
2. Kallstenius, Gottfrid - 161
3. Kallstenius, Gerda, målarinna, se Roosval-Kallstenius - 161
4. Kallstenius, Evald - 161
5. Kallstenius, Gottfrid - 161, 162
6. Kallstenius, Edvin - 162
Kalm, Pehr - 162, 163
Kalmeter, se även Kahlmeter - 163
Kalmeter, Henrik - 163
Kalsenius, Andreas - 163
Kamke, Ivar - 163
Kammecker, släkt - 163, 164
Kammecker, Martin - 164
Kamph, släkt - 164
1. Kamph, Therese - 164
2. Kamph, Albert - 164
Kantzow, von Kantzow, ätt - 164, 165
1. Kantzow, Johan Albert - 165
2. Kantzow, Johan Albert - 165
3. Kantzow, Johan Albert - 165
4. Kantzow, Hans - 166
Kanutus Johannis - 166
Kar de Mumma, pseud. för Zetterström, Erik - 166
Karadja, Mary - 166, 167
Karell, se även Carell - 167
Karell, Sven - 167
Karin Månsdotter - 167
Karitz, Anders - 167, 168
Karl, se även Carl - 168
Karl - 168
Karl IX - 168, 169, 170, plansch, 171
Karl X Gustav - 172, plansch, 173, 174
Karl XI - 174, plansch, 175, 176
Karl XII - 176, 177, 178, plansch, 179, 180
Karl XIII - 180, 181
Karl XIV Johan - 181, 182, plansch, 183, 184, 185
Karl XV - 185, 186, plansch, 187
Karl Algotsson, storman, se Algotssönerna - 187
Karl August - 187, 188
Karl-Ewert, författare, se Christenson, Karl-Evert - 188
Karl Filip - 188
Karl Fredrik - 188, 189
Karl Gerhard, skådespelare, revyförfattare, teaterdirektör, se Gerhard - 189
Karl jarl (den döve), se Folkungaätten - 189
Karl Knutsson - 189, 190, plansch
Karl Kristiernsson, hövitsman, se Vasaätten - 190
Karl Magnusson - 190
Karl Magnusson, riddare, riksråd, se Ekaätten - 190
Karl Ormsson - 190, 191
Karl Sunesson - 191
Karl Sverkersson - 191
Karl Ulvsson - 191
Karl Ulvsson - 191
Karl Ulvsson - 191, 192
Karlbom, Torvald - 192
Karle av Edsvära - 192
Karlebo, Selim - 192
Karleby, Nils - 193
Karlfeldt, Erik Axel - 193, 194, plansch
Karlgren, se även Carlgren - 194
1. Karlgren, Anton - 194, 195
2. Karlgren, Bernhard - 195
3. Karlgren, Hjalmar - 196
Karlin, se även Carlin - 196
Karlin, Georg - 196
Karling, Sten - 196, 197
Karlmark, Erik - 197
Karlmark, Gerhard - 197
Karlsohn, Anna - 197
Karlson, se även Kahlson, Karlsohn, Karlsson samt under C - 197
Karlson, Anton - 197
Karlson, Arwid - 197, 198
Karlson, Henning - 198
Karlson, Karl Gustaf - 198
Karlson, Stig - 198
Karlson, William - 198, 199
Karlsson, se även Kahlson, Karlsohn, Karlson samt under C - 199
Karlsson, Henrik, ärkebiskop, se Henrik Karlsson, bd 3 s. 418 - 199
Karlsson, John, jurist, kommunalman, se s. 200 - 199
Karlsson, Karl - 199
Karlsson, Karl Henrik, historiker, se s. 200 - 199
Karlsson, Nils - 199
Karlsson, Wictor - 199, 200
1. Karlsson, John - 200
2. Karlsson, Karl Henrik - 200
Karlsteen, Arvid - 200, 201
Karlström, se även Carlström - 201
Karlström, Sam - 201
Karlzén, John - 201
Karnell, Vitalis - 201, 202
Karpe, Sven - 202
Karsmark, Karl-Algot - 202
Karsten, Christian - 202, 203
Karström, Brita, pianist, se Hjort-Karström, bd 3 s. 476 - 203
Kastengren, Martin - 203
Kastman, släkt - 203
Kastman, Carl Wilhelm - 203
Katarina - 203
Katarina - 203
Katarina - 203
Katarina - 204
Katarina - 204
Katarina - 204
Katarina Jagellonica - 204, 205
Katarina Stenbock - 205, 206
Katarina Ulvsdotter - 206
Katz, David - 206, 207
Kaudern, Walter - 207
Kaulbars, von, ätt - 207
1. Kaulbars, Johan Fredrik - 207
2. Kaulbars, Lars Fredrik - 207
Kavli, Karin Carlson- - 207, 208
Kayser, se Kaijser - 208
Keder, ätt - 208
Keder, Niklas - 208
Keijer, Augustinus - 208, 209
Keijser, se Keyser - 209
Keiller, släkt - 209
1. Keiller, Alexander - 209
2. Keiller, James - 209, 210
3. Keiller, James - 210
Keil-Möller, Carlo - 210
Kellberg, se även Kjellberg - 210
Kellberg, Erik - 210
Kellgren, se även Kjellgren, Tjällgren - 210
Kellgren, Anders Gustaf - 210, 211
Kellgren, släkt - 211
1. Kellgren, Johan Henric - 211, 212, plansch, 213
2. Kellgren, Henrik - 213
3. Kellgren, Arvid - 213
4. Kellgren, Henry - 213, 214
1. Kemner, Helge - 214
2. Kemner, Nils - 214
Kempe, se även Kämpe - 214
Kempe, Anders - 214
Kempe, Arvid - 214, 215
Kempe ... - 215, 216, 217, 218, 219
Kennedy ... - 220, 221, 222, 223, 224
Key ... - 225, 226, 227, 228, 229
Key ... - 230, 231, 232, 233, 234
Kihlberg ... - 235, 236, 237, 238, 239
Kinch ... - 240, 241, 242, 243, 244
Kjellberg ... - 245, 246, 247, 248, 249
Kjellberg ... - 250, 251, 252, 253, 254
Kjellén ... - 255, 256, 257, 258, 259
Kjellman ... - 260, 261, 262, 263, 264
Klason ... - 265, 266, 267, 268, 269
Klefbeck ... - 270, 271, 272, 273, 274
Klercker ... - 275, 276, 277, 278, 279
Klinga ... - 280, 281, 282, 283, 284
Klingspor ... - 285, 286, 287, 288, 289
Klint ... - 290, 291, 292, 293, 294
Knaust ... - 295, 296, 297, 298, 299
Knutsson ... - 300, 301, 302, 303, 304
Koch ... - 305, 306, 307, 308, 309
Kock ... - 310, 311, 312, 313, 314
Kockum ... - 315, 316, 317, 318, 319
Kolmodin ... - 320, 321, 322, 323, 324
Koraen ... - 325, 326, 327, 328, 329
Krafft ... - 330, 331, 332, 333, 334
Kreuger ... - 335, 336, 337, 338, 339
Kreuger ... - 340, 341, 342, 343, 344
Kristian ... - 345, 346, 347, 348, plansch, (blank), 349
Kristofer ... - 350, 351, 352, 353, 354
Krook ... - 355, 356, 357, 358, 359
Kruse ... - 360, 361, 362, 363, 364
Kruuse ... - 365, 366, 367, 368, 369
Kulle ... - 370, 371, 372, 373, 374
Kurck ... - 375, 376, 377, 378, 379
Kvarnzelius ... - 380, 381, 382, 383, 384
Küsel ... - 385, 386, 387, 388, 389
Köhler ... - 390, 391, 392, 393, 394
Königsmarck ... - 395, 396, 397, 398
    

L


1. Labatt, Leonard - 399
2. Labatt, Arvid - 399
Lachmann, Clara - 399
Ladau, Gustaf Vilhelm - 399, 400
Læma ... - 400, 401, 402, 403, 404
Lagerberg ... - 405, 406, 407, 408, 409
Lagerbjelke ... - 410, 411, 412, plansch, (blank), 413, 414
Lagercrantz ... - 415, 416, 417, 418, 419
Lagergren, Andreas - 419, 420
Lagergren, Claes - 420
Lagergren, Gustaf - 420, 421
Lagergren, Helmer, personalhistoriker, se nedan - 421
Lagergren, Pehr Johan - 421
Lagergren, Helmer - 421
Lagerheim, ätter - 421
1. Lagerheim, Olof Elias - 421, 422
2. Lagerheim, Elias - 422
3. Lagerheim, Elias - 422
4. Lagerheim, Alfred - 422, 423, 424
5. Lagerheim, Gustaf - 424
Lagerheim, ätter - 424
1. Lagerheim, Carl Erik - 424, 425
2. Lagerheim, Gustaf Adolf - 425
Lagerhjelm, ätt - 425
1. Lagerhjelm, Pehr - 425, 426, 427
2. Lagerhjelm, Pehr - 427
3. Lagerhjelm, Pehr - 427
Lagerholm, släkt - 427
Lagerholm, Wilhelmina - 427, 428
Lagerkranz, se även Lagercrantz - 428
Lagerkranz, John - 428
Lagerkvist, se även Lagerquist, Lagerqvist, s. 434 - 428
Lagerkvist, Pär - 428, 429
Lagerlöf, släkt - 429, 430
1. Lagerlöf, Petrus - 430
2. Lagerlöf, Nils - 430
3. Lagerlöf, Erland - 430
4. Lagerlöf, Selma - 431, 432, plansch, 433
5. Lagerlöf, Magnus - 433
6. Lagerlöf, Hans - 433
7. Lagerlöf, Nils - 433
Lagerman, Alexander - 434
Lagerquist, se även Lagerkvist, s. 428, och Lagerqvist, här nedan - 434
Lagerquist, Marshall - 434
Lagerqvist, Carl Fredrik - 434
Lagerroth, Fredrik - 434, 435
Lagerstedt, Agnes, pedagog, se s. 436 - 435
Lagerstedt, Georg - 435
Lagerstedt, Jacob - 435
1. Lagerstedt, Nils - 435, 436
2. Lagerstedt, Agnes - 436
Lagerstråle, ätter - 436
1. Lagerstråle, Gustaf - 436
2. Lagerstråle, Gerhard - 436, 437
Lagerström, Arthur, boktryckare, se s. 438 - 437
Lagerström, Carl, boktryckare, se nedan - 437
Lagerström, Hugo, boktryckare, se nedan - 437
Lagerström, Magnus - 437
Lagerström, Sten, boktryckare, se s. 438 - 437
1. Lagerström, Victor - 437
2. Lagerström, Carl - 437
3. Lagerström, Hugo - 437, 438
4. Lagerström, Arthur - 438
5. Lagerström, Sten - 438
Lagersvärd, Johan Claes - 438
Lagerwall, Axel, filosof, skolman, se s. 439 - 438
Lagerwall, Eva, läkare, psykiater, se s. 439 - 438
Lagerwall, Sture - 438
1. Lagerwall, Axel - 439
2. Lagerwall, Eva - 439
Lago-Lengquist, Nils - 439
Lagrelius, släkt - 439
1. Lagrelius, Axel - 439, 440
2. Lagrelius, Einar - 440
Lail, Lorri - 440
Lalin, släkt - 440
Lalin, Lars - 440, 441
Lallerstedt, släkt - 441
1. Lallerstedt, Gustaf - 441
2. Lallerstedt, Carl - 441
3. Lallerstedt, Erik - 441, 442
Lamberg, släkt - 442
1. Lambert de Swinneus, Pierre Joseph - 442, 443
2. Lambert, August - 443
1. Lambert, Knut - 443
2. Lambert, Helfrid - 443
Lambert-Meuller, Fredrik - 443
Lambert-Wenman, Jonas - 443
Lambrechtz, Arendt - 444
Lamm, släkt - 444
1. Lamm, Levin - 444
2. Lamm, Aron Levi - 444
3. Lamm, Ludvig - 444, 445
4. Lamm, Jacques - 445
5. Lamm, Oscar - 445
6. Lamm, Herman - 445, 446
7. Lamm, Carl Robert - 446
8. Lamm, Emma, donator, syster till L. 6, se Zorn - 446
9. Lamm, Fredrik - 446
10. Lamm, Martin - 446, 447, 448
11. Lamm, Kurt - 448
12. Lamm, Olof - 448
13. Lamm, Erik - 448
14. Lamm, Carl Johan - 448, 449
15. Lamm, Ole - 449
Lamoureux, Abraham - 449
Lampa, Sven - 449
Lampa, släkt - 449, 450
Lampa, Sven - 450
Lamprecht, Herbert - 450
Lancken, von der, ätt - 450, 451
1. Lancken, Ernst von der - 451
2. Lancken, Ehrenfried von der - 451
3. Lancken, Rickman von der - 451
Landberg, Carlo - 451, 452
1. Landberg, Erik - 452
2. Landberg, Georg - 452, 453
Landelius, Bertil - 453
Landelius, Hugo - 453
Landén, Otto - 453
Landergren, Ernst - 453, 454
Landgren, Lars - 454
Landgren, Werner - 454, 455
Landin, Anders Petter - 455
Landin, Carl Ludvig - 455
Landin, John - 455
1. Landquist, John - 456
2. Landquist, Daniel - 456
Landström, John - 456, 457
Landtmanson, släkt - 457
1. Landtmanson, Isak - 457
2. Landtmanson, Samuel - 457
Lang, Anna, violinist, se s. 458 - 457
Lang, Johan - 457
Lang, Josef - 457
Lang, Karl, zoolog, skolman, se s. 458 - 457
1. Lang, Anna - 458
2. Lang, Karl - 458
Lange, se även Lannge, s. 464 - 458
Lange, Algot - 458
Lange, Axel, affärsman, se s. 459 - 458
Lange, Birgit - 458, 459
Lange, Erik, tecknare, grafiker, målare, se nedan - 459
Lange, Ina, pianist, gift med operasångaren Algot Lange, se s. 458 - 459
Lange, Lorenz - 459
Lange, Thorvald - 459
Lange, släkt - 459
1. Lange, Thorvald - 459
2. Lange, Erik - 459
3. Lange, Axel - 459, 460
Langelfelt ... - 460, 461, 462, 463, 464
Lantingshausen ... - 465, 466, 467, 468, 469
Larson ... - 470, 471, 472, plansch, (blank), 473, 474
Larsson ... - 475, 476, 477, 478, 479
Larsson ... - 480, 481, 482, 483, 484
Larsson ... - 485, 486, 487, 488, 489
Laurentius ... - 490, 491, 492, 493, 494
Laurin ... - 495, 496, 497, 498, 499
Leander ... - 500, 501, 502, 503, 504
Leffler ... - 505, 506, 507, 508, 509
Lehmann ... - 510, 511, 512, 513, 514
Leijonhufvud ... - 515, 516, 517, 518, 519
Leijonmarck ... - 520, 521, 522, 523, 524
Lemnius ... - 525, 526, 527, 528, 529
Lenngren ... - 530, plansch, (blank), 531, 532, 533, 534
Leopold ... - 535, 536, 537, 538, 539
Levander ... - 540, 541, 542, 543, 544
Lewenhaupt ... - 545, 546, 547, 548, 549
Levertin ... - 550, plansch, (blank), 551, 552, 553, 554
Lichton ... - 555, 556, 557, 558, 559
Lidforss ... - 560, 561, 562, 563, 564
Lidner ... - 565, 566, 567, 568, 569
Liewen ... - 570, 571, 572, 573, 574
Lilja ... - 575, 576, plansch, (blank), 577, 578, 579
Liljegren ... - 580, 581, 582, 583, 584
Liljeström ... - 585, 586, 587, 588, 589
Lilliehöök ... - 590, 591, 592, 593, 594
Lillienstedt ... - 595, 596, 597, 598, 599
Lind ... - 600, plansch, (blank), 601, 602, 603, 604
Lindahl ... - 605, 606, 607, 608, 609
Lindberg ... - 610, 611, 612, 613, 614
Lindberg ... - 615, 616, 617, 618, 619
Lindberg-Arfa ... - 620, 621, 622, 623, 624
Lindblad ... - 625, 626, 627, 628, 629
Lindblom ... - 630, 631, 632, 633, 634
Lindeberg ... - 635, 636, 637, 638, 639
Linden ... - 640, 641, 642, 643, 644
Linder ... - 645, 646, 647, 648, 649
Lindeskog ... - 650, 651, 652, 653, 654
Lindgren ... - 655, 656, 657, 658, 659
Lindhagen ... - 660, 661, 662, 663, 664
Lindhielm ... - 665, 666, 667, 668, 669
Lindman ... - 670, plansch, (blank), 671, 672, 673, 674
Lindmark ... - 675, 676

Project Runeberg, Mon Feb 10 00:15:10 2020 (aronsson) (diff) (history) (download) Next >>
http://runeberg.org/smok/4/

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free