- Project Runeberg -  Nordisk familjebok /
1800-talsutgåvan. 16. Teniers - Üxkull

(1892) Tema: Reference
Titel och innehåll | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Idun med vishetens äpplen
NORDISK FAMILJEBOK
KONVERSATIONSLEXIKON
OCH
REALENCYKLOPEDI

INNEHÅLLANDE
UPPLYSNINGAR OCH FÖRKLARINGAR OM MÄRKVÄRDIGA
NAMN, FÖREMÅL OCH BEGREPP

Sextonde bandet
Teniers - Üxkull

Stockholm
Expeditionen af Nordisk familjebok

Stockholm, Gernandts boktryckeri-aktiebolag, 1892


Förord till den elektroniska upplagan

Detta är sextonde bandet av 1800-talsutgåvan av Nordisk familjebok. Det här bandet utgavs 1892. Några intressanta artiklar är Nicodemus Tessin d. y., Thomas Thorild, Tibet, Tid, Tidning, Tidskrift, Tionde, Tobak, Lev Tolstoi, Zakarias Topelius, Tracien, Trumpet, Tryckfrihet, Turkiet, Turkiska språket och literaturen, Tyska literaturen, Tyska språket, Tyskland, Ungern, Upsala, Upsala domkyrka, Upsala universitet, Uran.

För en allmän introduktion till verket, se Projekt Runebergs inledning till Nordisk familjebok.


The above contents can be inspected in scanned images: Titelsida, Titelbladets baksida

Korrstapel / Proof bar for this volume

Innehåll / Table of Contents


Titel och innehåll - Titelsida, Titelbladets baksida
Redaktörer. I detta band förekomma signerade artiklar af nedan nämnde författare - iii, iv
Rättelser - v
Teniers, flamsk målareslägt - 1-2
Teniers. 1. David T. (I) - 1-2
Teniers. 2. David T. (II) - 1-2, 3-4
Tenimberöarna. Se Timor Laut - 3-4
Tenint, Louis Wilhelm - 3-4
Ten Kate. Se Kate - 3-4
Tenn, kem., metalliskt grundämne - 3-4
Tennant, William - 3-4
Tennaska. Se Tenn - 3-4
Tenn-diklorid. Se Tennsalt - 5-6
Tennemann, Wilhelm Gottlieb - 5-6
Tennessee, biflod till Ohio i Nord-Amerikas Förenta stater. Se nästa art. - 5-6
Tennessee, en af Nord-Amerikas Förenta stater - 5-6
Tennis, namn på ett redan under medeltiden i England öfvadt bållspel - 5-6
Tennklorid. Se Tenn - 5-6
Tennklorur. Se Tenn och Tennsalt - 5-6
Tennlegeringar - 5-6
Tennmalm l. kassiterit, miner. - 5-6
Tennoxid. Se Tenn - 5-6
Tennoxidul. Se Tenn - 5-6
Tennsalt, stannat, kem., en förening mellan tennoxid l. tennsyra och en basisk kropp - 5-6, 7-8
Tennsulfid. Se Tenn - 7-8
Tennyson, Alfred - 7-8
Tennäs, socken i Jämtlands län - 7-8
Tennöarna. Se Kassiteriderna - 7-8
Tenochtitlan. Se Mejico, sp. 1257 - 7-8
Tenor, Ital. tenore, Fr. taille, musikt., den uthållande tråden eller hufvudmelodien i ett stycke - 7-8, 9-10
Tenorhorn, en art saxhorn (se d. o.) - 9-10
Tenorklav, musikt., kallas C-klaven, då den har sin plats på fjerde linien - 9-10
Tenorrafi, sen-sutur, kirurg. - 9-10
Tenos (Nygrek. Tino), en 204 qvkm. stor ö i Cykladernas grupp (Grekiska arkipelagen) - 9-10
Ténot, Pierre Paul Eugène - 9-10
Tenotomi, ett kirurgiskt ingrepp - 9-10
Tension, fys., spänning; inneslutna gasers tryck; elektricitetns sträfvan att lemna en laddad ledare - 9-10
Tensionskedja (spänningskedja), fys., kallas den serie, i hvilken metallerna och några andra ledare för elektriciteten låter ordna sig - 9-10, 11-12
Tensionslagen. Se Tensionskedja - 11-12
Tenson. Se Tenzone - 11-12
Tensta, socken i Upsala län - 11-12
Tentaculites, utdödt djurslägte - 11-12
Tentakler, trefvare, zool. - 11-12
Tentamen, Lat., försök, prof - 11-12
Tentare licet, Lat., det går an att försöka - 11-12
Tentek, flod i Turkestan (se d. o.) - 11-12
Tentera. Se Tentamen - 11-12
Tenterden. Se Abbot, Ch. - 11-12
Tenthredinidæ, bladsteklar, sågsteklar, zool. - 11-12
Tenture, Fr., en uppsättning tapeter, som höra till samma svit eller äro afsedda för samma rum - 11-12
Tenue, Fr., hållning; drägt. Se En grande tenue - 11-12
Tenuis, Lat., tunn, svag; tonlös - 11-12, 13-14
Tenure in gavelkind ... - 13-14, 15-16
Teodolit ... - 17-18, 19-20, 21-22, 23-24, 25-26
Tepidarium ... - 27-28, 29-30, 31-32, 33-34, 35-36
Terlizzi ... - 37-38, 39-40, 41-42, 43-44, 45-46
Termokauter ... - 47-48, 49-50, 51-52, 53-54, 55-56
Ternström ... - 57-58, 59-60, 61-62, 63-64, 65-66
Terreur, La, l. Régime de la terreur, »skräckväldet» - 65-66
Terribel (Fr. terrible), förskräcklig. Se vidare under Enfant - 65-66
Terrin (Fr. terrine, af terre, jord, krukmakarlera), soppskål - 65-66
Territelariæ, zool. Se Minörspindlar - 65-66
Territorial- (territoriel) - 65-66
Territorium (Lat., af terra, jord, mark) - 65-66
Terrorism, af (Lat. terror, skräckmedel, förskräckelse) - 65-66
Terry, Ellen Alice - 65-66
Terräng (Fr. terrain, terrein, af terre, jord) - 65-66, 67-68
Terrängvinkel - 67-68
Ters - 67-68
Terschelling - 67-68
Terseron, terzeron (Sp. terceron, af tercero, den tredje). Se Menniskoraser, sp. 1363 - 67-68
1. Terserus, Elaus - 67-68
2. Terserus, Joannes Elai - 67-68, 69-70
Tersett, terzett (Ital. terzetto). 1. Metr. Se Terzin - 69-70
Tersett. 2. Musikt. - 69-70
Terskei Ala-tau, berg i Turkestan; se d. o. och Tian-sjan - 69-70
Tersmeden, svensk adlig ätt - 69-70
1. Tersmeden, Herman. Se Cedercreutz - 69-70
2. Tersmeden, Karl - 69-70, 71-72
3. Tersmeden, Fredrik - 71-72
4. Tersmeden, Vilhelm Fredrik - 71-72
5. Tersmeden, Jakob Nils - 71-72
6. Tersmeden, Per Reinhold - 73-74
Tersqvartackord (tersqvartsextackord) - 73-74
Tersteegen, Gerhard - 73-74
Ters-ur - 73-74
Tertia - 73-74
Tertialtionde. Se Tionde - 73-74
Tertian. 1. Lärjunge i ett läroverks 3:dje klass (tertia) - 73-74
Tertian. 2. Musikt. - 73-74
Tertiarler - 73-74
Tertie - 73-74
Tertium comparationis - 73-74
Tertius interveniens - 73-74
Tertiär - 73-74
Tertiärsystemet (tertiärformationen) - 73-74, 75-76, 77-78, 79-80
Terullianus, Qvintus Septimius Florens - 79-80, 81-82
Teruel. 1. Provins i Spanien - 81-82
Teruel. 2. Hufvudstad i nämnda provins - 81-82
Tervakoski - 81-82
Tervinger. Se Goter - 81-82
Tervola - 81-82
Tervueren - 81-82
Terza rima. Se Terzin - 81-82
Terzerol, Ital. terzuolo - 81-82
Terzeron. Se Terseron - 81-82
Terzett. Se Tersett och Terzin - 81-82
Terzin, terzett - 81-82
Terzka. Se Trzka - 81-82
Terö - 81-82
Tes - 81-82
Teschen (P. Cieszyn) - 81-82
Teschendorff, Emil - 81-82
Tesdorph, Edvard - 81-82, 83-84
Téskere - 83-84
Tesmoforiefesten (Grek. thesmoforia). Se Demeter - 83-84
Tesmoteter - 83-84
Tessalien - 83-84, 85-86
Tessalonikerbrefven - 85-86
Tessarakontarem - 85-86
Tessareskaidekatiter. Se Påsk, sp. 501 - 85-86
Tessera - 85-86
Tessin, flod och schweizisk kanton. Se Ticino - 85-86
1. Tessin, Nicodemus, d. ä. - 85-86, 87-88
2. Tessin, Nicodemus, d. y. - 87-88, 89-90, 91-92, 93-94
3. Tessin, Karl Gustaf - 93-94, 95-96, 97-98
Test - 97-98
Testa. Se Gherardi del Testa - 97-98
Testakter - 97-98
Testamente (Lat. testamentum). Se Bibel, Förbund samt Gamla testamentet och Nya testamentet - 97-98
Testamente - 97-98, 99-100
Testator - 99-100
Teste de Buch, La - 99-100
Testi, Fulvio - 99-100
Testifiera - 99-100
Testikel - 99-100, 101-102
Testimonium - 101-102
Testis (Lat.; plur. testes). 1. Vittne; examensvittne - 101-102
Testis. 2. Anat., pungsten. Se Testikel - 101-102
Teston - 101-102
Testry, nu Tertry - 101-102
Testudinata. Se Sköldpaddor - 101-102
Testudo - 101-102
Tet - 101-102
Tetani - 101-102
Tetanin. Se Ptomain - 101-102
Tetanus - 101-102
Tête - 101-102, 103-104
Tête-de-Felleringen. Se Drumont - 103-104
Tetens, Johan Nikolaj - 103-104
Teterow - 103-104
Tethys - 103-104
Tetrabranchiata. Se Nautilus - 103-104
Tetradynamia - 103-104
Tetraeder - 103-104
Tetraëdrit - 103-104
Tetraglott - 103-104
Tetragon - 103-104
Tetragonia - 103-104
Tetragonolobus, klöfverärter - 103-104
Tetragrammaton - 103-104
Tetragynia - 103-104
Tetrakord - 103-104
Tetraktys - 103-104
Tetralogi - 105-106
Tetrameter - 105-106
Tetramorf - 105-106
Tetrandria - 105-106
Tetrao. Se Orrslägtet - 105-106
Tetrapolis - 105-106
Tetrapolitanska bekännelsen - 105-106
Tetrark - 105-106
Tetraskele. Se Hak-korset - 105-106
Tetrasporer, fyrtals-sporer - 105-106
Tetricus - 105-106
Tetrodon - 105-106, 107-108
Tetschen ... - 107-108, 109-110, 111-112, 113-114, 115-116
Thaarup ... - 117-118, 119-120, 121-122, 123-124, 125-126
Thamyras ... - 127-128, 129-130, 131-132, 133-134, 135-136
Theca ... - 137-138, 139-140, 141-142, 143-144, 145-146
Themsen ... - 147-148, 149-150, 151-152, 153-154, 155-156
Thera ... - 157-158, 159-160, 161-162, 163-164, 165-166
Thibaut ... - 167-168, 169-170, 171-172, 173-174, 175-176
Thietmar. Se Dietmar - 175-176
Thijsen. Se Anckarhjelm och Anckarstjerna - 175-176
Thing. Se Ting - 175-176
Thinglæsning l. thinglysning kallas i Danmark och Norge en offentlig uppläsning vid tinget - 175-176
Thingmannalið, thinglið (af Isl. þingmaðr, egentl. medlem af tinget, sederm. någons »man», »karl», och lið, egentl. folk, sederm. följe), benämndes den stamtrupp af krigare, som Knut den store uppställde i Danmark och England - 175-176, 177-178
Thingsvidne kallas i Norge och Danmark hvarje af rätten utfärdad bevittning af en handling - 177-178
Thingvellir (»tingvallarna»), en plats på Island i Arnäs-syssel - 177-178
Thingvoldfjorden är en af de största fjordarna på Nordmöre - 177-178
Thionville, T. Diedenhofen, stad och fästning i Elsass-Lothringen, området Lothringen - 177-178
Thirsk, stad i North Riding, i eng. grefskapet York - 177-178
Thisbe. Se Pyramus och Thisbe - 177-178
Thisted, dansk stad i nordvestra delen af Nörrejylland, T. amt - 177-178
Thisted, Valdemar Adolph - 177-178
Thisted amt omfattar nordvestra delen af Nörrejylland n. och v. om Limfjorden - 177-178
Thiviers, stad i franska dep. Dordogne - 177-178
Thjulén, Lorenzo Ignazio - 179-180
Thiaspi Dill., penninggräs, skärffrö, bot. - 179-180
Thlipsis (Grek., »tryck»), med., en af yttre orsak framkallad förträngning af blodkärlen - 179-180
Thogra. Se Tugra - 179-180
Thokka bot. Se Thucka bot - 179-180
Tholander, Per Vilhelm - 179-180
Tholander, Karl August - 179-180
Tholos, Grek. (Lat. tholus), kupol - 179-180
Tholuck, Friedrich August Gottreu - 179-180, 181-182
Thomæus, Jöran Jakob - 181-182
Thoman, Ernst Philip - 181-182, 183-184
Thomander, Johan Henrik - 183-184, 185-186
Thomas, Saint. Se Dansk-vestindiska öarna - 185-186
Thomas (apostel). Se Tomas - 185-186
Thomas (biskopar). Se Tomas - 185-186
Thomas (T. Magister), bysantinsk grammatiker och polyhistor - 185-186
Thomas (Thomson), Christopher - 185-186
Thomas, Antoine Léonard - 185-186
Thomas, Charles Louis Ambroise - 185-186, 187-188
Thomas, George Henry - 187-188
Thomas, Alexandre - 187-188
Thomas, Gabriel Jules - 187-188
Thomas, William Widgery - 187-188
Thomas, Sidney Gilchrist - 187-188, 189-190
Thomas à Becket. Se Becket - 189-190
Thomas a Kempis (Tomas från Kempen; i Sverige folketymologiskt kallad Tomas Kämpen, med tanken fäst vid honom såsom en trons och Kristi stridsman), berömd mystiker - 189-190
Thomas Aquinas. Se Tomas från Aquino - 189-190
Thomas-fosfat. Se Thomas-slagg - 189-190
Thomasius. 1. Christian T. - 189-190
Thomasius. 2. Gottfried T. - 189-190, 191-192
Thomaskristna. Se Tomaskristna - 191-192
Thomas-metoden, detsamma som Gilchrists metod (se d. o.) - 191-192
Thomas of Canterbury. Se Becket - 191-192
Thomas-slagg (Thomas-fosfat), metallurg. - 191-192
Thomasson, Per - 191-192
Thomasson, Eskilander - 191-192, 193-194
Thomas-söndag. Se Quasimodogeniti och Tomas (aposteln) - 193-194
Thomedag. Se Tomedag - 193-194
1. Thomée, Gustaf Henrik - 193-194
2. Thomée, Gustaf - 193-194
Thomesen (Thomissön), Hans - 193-194
Thomissön, H. Se Thomesen - 193-194
Thomister (Tomister). Se Duns Scotus - 193-194
Thomle, Iver Steen - 193-194
Thompson, Sir Benjamin, fysiker, statsman. Se Rumford - 193-194
Thompson, Thomas Peronnet - 193-194
Thompson, Cephas - 193-194
Thompson, Sir Henry - 193-194
Thomsen, Christian Jürgensen - 195-196
Thomsen, Hans Peter Jörgen Julius - 195-196
Thomsen. 1. Vilhelm Ludvig Peter T. - 195-196
Thomsen. 2. Carl Christian Jakob Frederik T. - 195-196, 197-198
Thomson, Chr., porträttmålare. Se Thomas, Chr. - 197-198
Thomson, James - 197-198
Thomson, John - 197-198
Thomson, Thomas - 197-198
Thomson, Niklas Hans - 197-198
Thomson, William - 197-198
Thomson, Karl Gustaf - 197-198, 199-200
Thomson, Sir William - 199-200
Thomson, Sir Charles Wyville - 199-200
Thomsonit, miner. - 199-200
Thonfisk. Se Tonfiskslägtet - 199-200
Thonissen, Jean Joseph - 199-200
Thonon, stad i franska depart. Savoie, i landskapet Chablais - 199-200
Thor. Se Tor - 199-200
Thora. Se Tora - 199-200
Thora B., psevdonym för förf. Cl. J. Lundin - 199-200
Thoracocentesis, torakocentes, kirurg. - 199-200
Thoracostraca, »skalkräftor», zool., en ordning bland kräftdjuren - 199-200, 201-202
Thorah (tora). se Hagiographa - 201-202
Thórarensen, Bjarni Vigfússon - 201-202
Thorax, Grek. och Lat. 1. Bröstharnesk - 201-202
Thorax. 2. Anat., bröst, bröstkorg. Se Bröst - 201-202
Thorax. 3. Zool., bröstdel, mellankropp - 201-202
Thorbecke, Johann Rudolf - 201-202
Thord Bonde, psevdonym för förf. F. Oskar B. Svahn - 201-202
Thord Degns artikler är en samling danska rättsbruk och domar - 201-202
Thordsson, Sturla. Se Sturla Thordsson - 201-202
Thore. Se Tore - 201-202
Thoreau, Henry David - 201-202, 203-204
Thorell, Tord Tamerlan Teodor - 203-204
Thorell, Hildegard Katarina, f. Bergendal - 203-204
Thoresen, Anna Magdalene, norsk (dansk) författarinna, f. Kragh - 203-204
Thorild (till 1785 Thorén), Thomas - 203-204, 205-206, 207-208, 209-210
Thorit. Se Torit - 211-212
Thorium. Se Torium - 211-212
Thorkelin, Grimur Jónsson - 211-212
Thorkelsson, Jón - 211-212
Thorlacius, isländsk slägt - 211-212
Thorlacius. 1. Skule Thordsson T. - 211-212
Thorlacius. 2. Börge T. - 211-212
Thorláksson, Guðbrand - 211-212
Thorláksson, Jón - 211-212
Thorleifsson, Jón - 211-212
Thorn, P. Torun, stad och fästning i preussiska regeringsområdet Marienwerder (Westpreussen), på högra stranden af Weichsel - 211-212, 213-214
Thornam, August Vilhelm - 213-214
Thornberg. Se Tanberg - 213-214
Thornbury, George Walter - 213-214
Thornhill, Sir James - 213-214
Thornycroft, Mary - 213-214
Thornycroftsbåt, benämning på ett slags lätta, ytterst snabbgående båtar - 213-214
Thóroddsen, Jón Thordarson - 213-214
Thorolf Kveldulfsson. Se Ulf Bjalfesson - 213-214
Thorpe, Benjamin - 213-214
Thorsander, Johan - 213-214
Thorsbjerg mose, vid Sönderbrarup i Angel, södra Slesvig - 215-216
Thorsen, Peter Goth - 215-216
Thorseng. Se Taasinge - 215-216
Thorshavn, hufvudort på Färöarna - 215-216
Thorsminde, utloppet från Nissum fjord till Nordsjön, i vestra Nörrejylland. Jfr Nissum fjord - 215-216
Thorsteinsson. 1. Bjarni T. - 215-216
Thorsteinsson. 2. Steingrimur T. - 215-216
Thortsen, Karl Adolf - 215-216
Thorvaldsen, Bertel - 215-216, 217-218, 219-220
Thot, mytol. Se Egypten, sp. 221 - 219-220
Thoten (Fornn. þótn), södra delen af den fruktbara landsträckan v. om Mjösen, Norge - 219-220
Thotmes (T. III), egyptisk konung omkr. 1600 år f. Kr. Se Egypten, sp. 228 - 219-220
Thott, gammal dansk adlig ätt - 219-220
Thott. 1. Birgitte T. - 219-220
Thott. 2. Otto T. - 219-220
Thott, en svensk friherrlig och en svensk greflig ätt. Se Tott - 219-220
Thou (latinis. Thuanus), Jacques Auguste de - 219-220
Thouars, stad i franska depart. Deux-Sèvres - 219-220, 221-222
Thouletska vätskan kallas efter uppfinnaren en lösning af kaliumqvicksilfverjodid - 221-222
Thouvenel, Edouard Antoine - 221-222
Thracia (Thracien). Se Tracien - 221-222
Thrane, Markus Möller - 221-222
Thrasea, Pætus - 221-222
Thrasybulos (Lat. Thrasybulus), Lykos' son - 221-222
Thrasyllos (Lat. Thrasyllus), en af Athens mera framstående fältherrar - 221-222
Three Rivers, Fr. Trois Rivières, stad i prov. Quebec i Dominion of Canada - 221-222
Threnos l. threnodia kallades hos forntidens greker ursprungligen en vid likbegängelser förekommande klagosång - 221-222, 223-224
Thrinakia (Thrinakie), en af Homeros omtalad ö - 223-224
Thrips, »slökornsflugan». Se Blåsfotingar - 223-224
Thrombosis och thrombus. Se Tromb - 223-224
Throndhjem. Se Trondhjem - 223-224
Thryms qvida (Isl. þryms-kviða). Se Trym - 223-224
Thuanus. Se Thou - 223-224
Thucka bot (thokka bot), böter för tillfogad skymf - 223-224
Thue, Henning Junghans - 223-224
Thugs. Se Thags - 223-224
Thugut, Johann Amadeus Franz Maria - 223-224
Thuja Tourn., bot., ett slägte af buskar eller medelhöga träd - 223-224, 225-226
Thukka bot. Se Thucka bot - 225-226
Thukydides (Lat. Thucydides). 1. T., Melesias' son - 225-226
Thukydides. 2. T., Oloros' son - 225-226
Thulden (Tulden), Theodor (Dirick) van - 225-226
Thule (Grek. Thoule, enligt några forskare af Forniriskt thual, norr) var hos forntidens greker och romare benämning på den längst i n. liggande delen af Europa - 225-226, 227-228
Thulin ... - 227-228, 229-230, 231-232, 233-234, 235-236
Thurócz ... - 237-238, 239-240, 241-242
Thymus, anat. Se Bräss - 241-242
Thynnus. Se Tonfiskslägtet - 241-242
Thyone, mytol. Se Semele - 241-242
Thyra (Thyre). Se Tyra - 241-242
Thyregod, Kirsten Andersen - 241-242
Thyreoidea. Se Sköldkörteln - 241-242
Thyrsos - 241-242
Thys l. Tyssens, Peter - 241-242
Thysanopoda. Se Noctiluca - 241-242
Thysanoptera. Se Blåsfotingar - 241-242
Thysanura. Se Borstsvansar - 241-242
1. Thyselius, Karl - 241-242
2. Thyselius, Per - 241-242, 243-244
3. Thyselius, Per Erik Ludvig - 243-244
4. Thyselius, Karl Johan - 243-244
Thäter, Julius Cæsar - 243-244
Thököly. Se Tököly - 243-244
Thöl, Johann Heinrich - 243-244
Thörne, Sven Alfred - 243-244
T. I. - 243-244
Tian-sjan (»himmelsberget») - 243-244, 245-246, 247-248
Tian-sjan-nan-lu - 247-248
Tian-sjan-pe-lu. Se Dsungariet och Tian-sjan - 247-248
Tiar - 247-248
Tiarini, Alessandro - 247-248
Tiarp - 247-248
Tibaldi. Se Pellegrini - 247-248
Tibarerna. Se Tubal - 247-248
Tibast. Se Daphne, bot., farmak. - 247-248
Tibbon, Jehuda - 247-248
Tibbu l.tubu - 247-248
Tibell, Gustaf Vilhelm af - 247-248, 249-250
Tiber - 249-250
Tiberias (nu Tabarije), stad i Palestina - 249-250, 251-252
Tiberias' haf. Se Genesaret - 251-252
Tiberinus, Tiberns flodgud - 251-252
Tiberius, romerska kejsare. 1. Tiberius Claudius Nero - 251-252, 253-254
Tiberius, romerska kejsare. 2. Tiberios II Konstantinos - 253-254
Tibesti (Arab.) l. Tu - 253-254
Tibet - 253-254, 255-256, 257-258
Tibet, en tygsort. Se Merino - 257-258
Tibetanska språket och literaturen - 257-258, 259-260
Tibia, Lat. 1. Anat., skenbenet. Se Lägg 1. - 259-260
Tibia. 2. Musikt. - 259-260
Tible. 1. Håbo-T. (förut endast Tible) - 259-260
Tible. 2. Se Skogs-Tible - 259-260
Tibullus - 259-260, 261-262
Tibur. Se Tivoli - 261-262
1. Tiburtius, Kristofer - 261-262
2. Tiburtius, Tiburtius - 261-262
Tic - 261-262
Tichatschek, Joseph Aloys - 261-262
Tichborne-processen - 261-262, 263-264
Tochodroma. Se Murkrypareslägtet - 263-264
Tichonravov, Nikolaj Savitj - 263-264
Tichvin - 263-264
Ticino, T. Tessin. 1. Biflod fr. v. till Po - 263-264
Ticino, T. Tessin. 2. Sydligaste kantonen i Schweiz - 263-264
Ticinum. Se Pavia - 263-264
Ticka, bot. Se Polyporus - 263-264
Ticknor, George - 263-264, 265-266
Tid. 1. Filos. - 265-266
Tid. 2. Mek. - 265-266, 267-268
Tid. 3. Astron. - 267-268, 269-270
Tidaholm - 269-270
Tidan - 269-270
Tidavad - 269-270
Tidelag - 269-270
Tidemand, Adolf - 269-270, 271-272
Tidemansson, Henrik (Lat. Henricus Tidemanni) - 271-272
Tidén, Lars - 271-272
Tidersrum. Se Tirserum - 271-272
Tidkantring. Se Tidvatten - 271-272
Tidkula. Se Tidsignaler - 271-272
Tidlösan. Se Colchicum - 271-272
Tidmätning - 271-272
Tidning - 271-272, 273-274, 275-276, 277-278, 279-280, 281-282, 283-284, 285-286, 287-288
Tidningar, utgifna af ett sällskap i Åbo - 287-288
Tidning för folkskolan - 287-288
Tidning för idrott - 287-288
Tidning för trädgårdsodlare - 287-288
Tidning i blandade ämnen - 287-288, 289-290
Tidningsmannaföreningen - 289-290
Tidningsmannamöten. Se Publicistmöten - 289-290
Tidningsstämpel. Se Korsbandsförsändelse och Tryckfrihet - 289-290
Tidor l. Tidore - 289-290
Tidräkning. Se Kronologi - 289-290
Tidrör. Se Brandrör - 289-290
Tidsbestämning - 289-290
Tidseqvation - 289-290, 291-292
Tidsform, gramm. Se Tempus - 291-292
Tidsignaler - 291-292
Tidsjaret - 291-292
Tidskrift - 291-292, 293-294, 295-296, 297-298, 299-300
Tidskrift för bildande konst och konstindustri - 299-300
Tidskrift för byggnadskonst och ingeniörvetenskap - 299-300
Tidskrift för folkundervisning - 299-300
Tidskrift för hemmet - 299-300, 301-302
Tidskrift för kristlig tro och bildning - 301-302
Tidskrift för lagstiftning, lagskipning och förvaltning - 301-302
Tidskrift för landtmanna- och kommunalekonomien - 301-302
Tidskrift för landtmän - 301-302
Tidskrift för litteratur - 301-302
Tidskrift för matematik och fysik - 301-302
Tidskrift för skogshushållning - 301-302, 303-304
Tidskrift för svenska kyrkan - 303-304
Tidskrift för svenska landtbruket och dess binäringar - 303-304
Tidskrift för Sveriges landsting - 303-304
Tidskrift i fortifikation - 303-304
Tidskrift i gymnastik - 303-304
Tidskrift i militär helsovård - 303-304
Tidskrift i sjöväsendet - 303-304, 305-306
Tidsvilde - 305-306
Tidsåldrar. Se Guldåldern - 305-306
Tidvatten - 305-306
Tidö - 305-306, 307-308
Tieck. 1. Johann Ludwig T. - 307-308, 309-310
Tieck. 2. Christian Friedrich T. - 309-310
Tiedemann. 1. Dietrich T. - 309-310
Tiedemann. 2. Friedrich T. - 309-310
Tiedge, Christoph August - 309-310
Tieftrunk, Johann Heinrich - 309-310
Tiel l. Thiel - 309-310
Tien-tsin - 309-310, 311-312
Tiepolo, Giovanni Battista (Giambattista) - 311-312
Tierp - 311-312
Tierra de Jurdes. Se Battuecas - 311-312
Tierra del Fuego. Se Eldslandet - 311-312
Tiersch, Otto - 311-312
Tiers état. Se Tredje ståndet - 311-312
Tiers parti, Fr. (»tredje partiet»). 1. Ett parti bland rojalisterna under hugenottkrigens sista år - 311-312
Tiers parti. 2. Ett parti, som under ledning af A. M. J. J. Dupin bildades i franska deputerandekammaren under sessionen 1832-33 - 311-312
Tietgen, Karl Frederik - 311-312, 313-314
Tietjens, Therese Caroline Johanna - 313-314
Tifernum. Se Città di Castello - 313-314
Tiffin - 313-314
Tifinar. Se I-mosjar - 313-314
Tiflis. 1. Guvernement i Kaukasus - 313-314
Tiflis. 2. (Georg. Tpilisi l. Tpilis tzkli Khalakhi, »de varma källornas stad») Hufvudstad i nämnda guvernement - 313-314
Tigellinus, Sophonius - 313-314
Tigerhästarna - 315-316
Tigern. Se Kungstigern - 315-316
Tigerormen. Se Pythonslägtet - 315-316
Tigerschiöld, Hugo Edvard - 315-316
Tigerstedt - 315-316
1. Tigerstedt, Georg Fredrik - 315-316
2. Tigerstedt, Gregori Fredrik - 315-316
3. Tigerstedt, Karl Konstantin - 315-316
4. Tigerstedt, Adolf Robert Armand - 315-316, 317-318
Tiggaremunkordnar ... - 317-318, 319-320, 321-322, 323-324, 325-326
Tillsatsrör ... - 327-328, 329-330, 331-332, 333-334, 335-336
Timokrati ... - 337-338, 339-340, 341-342, 343-344, 345-346
Tingstadius ... - 347-348, 349-350, 351-352
Tinne-språken. Se Tinne - 351-352
Tinnevelli (Tiruneluwali). 1. Distrikt i Indien - 351-352
Tinnevelli. 2. Hufvudstad i nämnda distrikt - 351-352
Tinning - 351-352
Tinn-söen - 351-352
Tino, grekisk ö. Se Tenos - 351-352
Tintamarre - 351-352
Tintellust - 351-352
Tinto (»den färgade») - 351-352
Tinto. Se Madeira-vin - 351-352
Tintoretto. Se Robusti - 351-352
Tiofotingar, Decapoda - 351-352
Tio Guds bud (dekalogen) - 351-352, 353-354
Tiohärad - 353-354
Tiokkukarl - 353-354
Tiomannarådet. Se Venezia - 353-354
Tionde - 353-354, 355-356
Tiondebod l. kyrkoherberge - 355-356, 357-358
Tiondelada l. endast lada l. kornherberge - 357-358
Tionde penning. Se Jus detractus - 357-358
Tiondesättning - 357-358
Tiondetackjern. Se Tackjernstionde - 357-358
Tiotalsystem - 357-358
Tipperary. 1. Grefskap uti irländska prov. Munster - 357-358
Tipperary. 2. Stad i nämnda grefskap - 357-358
Tippo Sahib (Saib), äfven skrifvet Tippoo - 357-358
Tippu Tip - 357-358, 359-360
Tipton - 359-360
Tipula. Se Harkrank - 359-360
Tir, sjöv. 1. Den spiralformiga fåran mellan näraliggande dukter eller kardeler i ett tåg - 359-360
Tir. 2. Då tunnor, balar, lådor o. dyl. läggas eller uppstaplas - 359-360
Tiraboschi, Girolamo - 359-360
Tirabzon. Se Trabezon - 359-360
Tirad - 359-360
Tiraljör - 359-360
Tirano - 359-360
Tirard, Pierre Emanuel - 359-360, 361-362
Tirzpol ... - 361-362, 363-364, 365-366
Tiselius ... - 367-368, 369-370, 371-372, 373-374, 375-376
Titulatur ... - 377-378, 379-380, 381-382, 383-384, 385-386
Tiällmann ... - 387-388, 389-390, 391-392, 393-394, 395-396
Tjerepovez - 395-396
Tjerkask. Se Novo-Tjerkask - 395-396
Tjerkaskij, Vladimir - 395-396
Tjerkassi - 395-396
Tjerkesserna l. cirkassierna - 395-396, 397-398
Tjerkessien (Cirkassien) - 397-398
T-jern - 397-398
Tjernagora - 397-398
Tjernaja - 397-398
Tjernajev, Michail Grigorievitj - 397-398
Tjernigov. 1. Guvernement i Lill-Ryssland - 397-398, 399-400
Tjernisjev - 399-400
Tjernobog l. Tjornobog - 399-400
Tjernomorskij okrug (Svarta hafsdistriktet, af R. Tjernoe more, Svarta hafvet) - 399-400
Tjernoziom. Se Ryssland, sp. 162 - 399-400
Tjernysjevskij, Nikolaj Gavrilovitj - 399-400
Tjernö. Se Tjärnö - 399-400
Tjesme (Tjesjme) - 399-400, 401-402
Tjesmenskij. Se Orlov - 401-402
Tjeti-mineji, R., liturgisk månadskalender, menologium (se d. o.) - 401-402
Tjetjentser l. tjetjener - 401-402
Tjetvert (»fjerdedel»), ryskt rymdmått. Se Ryssland, sp. 167 - 401-402
Tji. Se Tjang - 401-402
Tjibúk (tsjibuk) - 401-402
Tjigirin - 401-402
Tjin - 401-402
Tjinab - 401-402
Tjistopol - 401-402
Tjita - 401-402
Tjitjagov, Vasilij Jakovlevitj - 401-402, 403-404
Tjocka, detsamma som dimma (se d. o.) - 403-404
Tjockfotslägtet - 403-404
Tjockhudingar. Se Pachydermata - 403-404
Tjocktarm. Se Groftarm - 403-404
Tjodrek (Thjodrik) - 403-404
Tjodröre - 403-404
Tjodulf (Thjodolf) från Hvin i Norge - 403-404
Tjodulf (Thjodolf) Arnorsson - 403-404
Tjodvitne - 403-404
Tjor. Se Tjur - 403-404
Tjorba - 403-404
Tjostulf Aalessön - 403-404
Tjouka. Se Guilandina - 403-404
Tju - 403-404
Tjuaner. Se Betsjuaner och Kaffrer - 403-404
Tjuder, tschuder - 403-404
Tjudskoe ozero, »tjudernas sjö», ryska namnet på Peipus - 403-404
Tjufnad - 403-404
Tjufnadsdrift. Se Kleptomani - 403-404
Tjufsenan l. »enklingssenan». Se Arm, sp. 1,074, Domning och Förlamning - 403-404
Tjuföarna. Se Marianerna - 403-404
Tjugondedagen. Se Jul - 403-404
Tjugujev, stad i ryska guvern. Charkov - 403-404
Tjuktjerna - 403-404, 405-406
Tjula - 405-406
Tjumen. Se Tiumen - 405-406
Tjur (tjor, tjör) - 405-406
Tjur - 405-406
Tjurbo - 405-406
Tjureda - 405-406
Tjurfäktning - 405-406, 407-408
Tjurkö - 407-408
Tjusovaja - 407-408
Tjust - 407-408
Tjusterby - 407-408
Tjutaporna. Se Vrålaporna - 407-408
Tjuton, bot. Se Strätta - 407-408
Tjuttjev. Se Tiuttjev - 407-408
Tjuvantserna. Se Jukagirer - 407-408
Tjuvasjerna - 409-410
Tjåfva. Se Tidavad - 409-410
Tjädern. Se Orrslägtet - 409-410
Tjäggelvas - 409-410
Tjälfve och Tjälfvar. Se Tjalfve - 409-410
Tjällman. Se Tiällmann - 409-410
Tjällmo - 409-410
Tjängvidestenen - 409-410
Tjära - 409-410, 411-412
Tjärblomster (tjärört), Viscaria - 411-412
Tjärby (Tjerby) - 411-412
Tjärfärger - 411-412, 413-414
Tjärgalla. Se Tjära - 413-414
Tjärhandelskompanierna - 413-414, 415-416
Tjärn. Se Mosse - 415-416
Tjärnö (Tjernö) - 415-416
Tjärstad - 415-416
Tjärtalg - 415-416
Tjärtvål, sapo piceus - 415-416
Tjärvatten. 1. Se Tjära - 415-416
Tjärvatten. 2. Tjärvatten för medicinskt bruk - 415-416
Tjärört. Se Tjärblomster - 415-416
Tjör. Se Tjur - 415-416
Tjörn - 415-416, 417-418
Tjörnarp - 417-418
Tjötö (Tjötta) - 417-418
Tlaxcala l. Tlascala - 417-418
Tlemsen (Tilimsan) - 417-418
Tmesis - 417-418
Tmolos - 417-418
Toaldo, Giuseppe - 417-418
Toalett - 417-418
Toarp - 417-418
Toast - 417-418
Tobago (Tabago) - 417-418, 419-420
Tobak - 419-420, 421-422, 423-424, 425-426
Tobakskollegiet (T. Tabakskollegium). Se Fredrik (Fr. Vilh. I), sp. 313 - 425-426
Tobakskompanierna - 427-428
Tobaksmonopol. Se Tobaksskatt - 427-428
Tobakspipan, zool. Se Pipfiskar - 427-428
Tobaksskatt - 427-428, 429-430
Tobaksskilling (portionsskilling) - 429-430
Tobar, Don Alonso Miguel de - 429-430
Tobermory. Se Mull - 429-430
Tobias - 429-430
Tobis, tobisfiskar (egentl. tobiasfiskar), tobis-slägtet - 429-430
Tobisgrislan. Se Grisleslägtet - 429-430
Tobit. Se Tobias - 429-430
Tobitschau (Tsjech. Tovacov) - 429-430
Tobler, Titus - 429-430, 431-432
Tobler ... - 431-432, 433-434, 435-436
Tofslärkan ... - 437-438, 439-440, 441-442, 443-444, 445-446
Toledo ... - 447-448, 449-450, 451-452, 453-454, 455-456
Tollin, Israel - 455-456
Tollin, Ferdinand - 455-456
Tollstad. Se Vestra T. och Östra T. - 455-456
Tollstadius. Se Tolstadius - 455-456
Tollstorp, Jakob Philip - 455-456
Tolmides (Lat. Tolmidas) - 455-456
Tolna. 1. Komitat i Ungern - 455-456
Tolna. 2. Köping i nämnda komitat - 455-456
Toloccan. Toluca. - 455-456
Tolosa. 1. Fordom hufvudstad i spanska prov. Guipuzcoa - 455-456
Tolosanska riket - 455-456
Tolstadius (icke Toll-), Erik - 455-456, 457-458
Tolstoi, rysk adlig ätt. 1. Peter Andrejevitj T. - 457-458
Tolstoi. 2. Peter Aleksandrovitj T. - 457-458, 459-460
Tolstoi. 3. Aleksander Ivanovitj. Se Osterman 3. - 459-460
Tolstoi. 4. Aleksej Konstantinovitj T. - 459-460
Tolstoi. 5. Dimitrij Andrejevitj T. - 459-460
Tolstoi. 6. Lev Nikolajevitj T. - 459-460, 461-462, 463-464, 465-466, 467-468
Tolta ... - 467-468, 469-470, 471-472, 473-474, 475-476
Tonal ... - 477-478, 479-480, 481-482, 483-484, 485-486
Tonica. Se Tonika - 485-486
Tonicitet. Se Laxum och Tonus - 485-486
Tonika. 1. Lat. tonica, näml. remedia, toniska medel, stärkande medel, med. - 485-486
Tonika. 2. Ital. tonica, musikt., skalans hufvudton - 485-486
Tonisera, verka stärkande (om läkemedel). Se Tonika 1 - 485-486
Tonisk (af Lat. tonus, se d. o.). 1. Med. - 485-486
Tonisk. 2. Musikt. - 485-486
Tonkabönor. Se Dipterix odorata - 485-486
Tonkin. Se Tongking - 485-486
Tonkonst. Se Musik - 485-486
Tonlösa språkljud, fonet. - 485-486
Tonmålning kallas den musik, som söker att medelst tonernas språk skildra tillstånd eller tilldragelser i sinneverlden - 485-486, 487-488
Tonnage, Fr., ett fartygs drägtighet i tons, eller dess tontal - 487-488
Tonneau, Fr., »tunna». 1. Vinmått i Bordeaux och Bayonne - 487-488
Tonneau. 2. Såsom vigt = vigten af 1 kbm. vatten = 1,000 kg. - 487-488
Tonneins, stad i franska depart. Lot-et-Garonne - 487-488
Tonnerre, stad i franska depart. Yonne - 487-488
Tonninan, zool. Se Tonfiskslägtet - 487-488
Tonsaasen, kurort i Valdres, Norge - 487-488
Tonsiller (Lat. tonsillæ), anat., mandlar, örmandlar, »halskörtlar» - 487-488
Tonslut, kadens (se d. o.) - 487-488
Tonslägte, musikt., en tonarts eller ett ackords egenskap af dur eller moll - 487-488
Tonsnitt. Se Träsnitt - 487-488
Tonsteg. Se Intervall - 487-488
Tonstick kallas det slag af kopparstick, som återgifver icke endast utlinierna af en komposition eller figur jämte de inre hufvudlinierna och de hufvudsakliga skuggpartierna, utan äfven de finare gradationerna i ljusstyrka mellan kompositionens olika delar - 487-488
Tonsur benämnes i den romerska och den grekiska kyrkan en förelöpande ceremoni för inträdet i det andliga ståndet - 487-488, 489-490
Tonsåsen. Se Tonsaasen - 489-490
Tontandos-öarna. Se Bissayas - 489-490
Tontinförsäkring. Se Lifförsäkring, sp. 1260 - 489-490
Tontryck kallas en litografi eller ett träsnitt, då den i svart som vanligt tryckta teckningen framträder mot en gulaktig eller gråaktig omgifning (»ton») - 489-490
Tonus, fysiol. - 489-490
Tonvigt. Se Accent och Exspiratorisk accent - 489-490
Tooke. Se Horne-Tooke - 489-490
Toorenvliet, Jacob - 489-490
Topas (Lat. topazos, af Grek. topazos, antagl. efter en likanämnd ö i Döda hafvet). Se korund och Pyrofysalit - 489-490
Topdal benämnas tvänne olika delar af den dalgång, som genomflytes af Topdalselven - 489-490
Topdalselven. Se Topdal - 489-490
Tope l. topa, namn på ett slags grafbyggnader - 489-490
Topeka, hufvudstad i nord-amerikanska staten Kansas - 489-490
1. Topelius, Zakarias d. ä. - 489-490, 491-492
2. Topelius, Zakarias (Zachris) - 491-492, 493-494, 495-496
Topete, Juan Bautista - 495-496
Top-hane. Se Konstantinopel, sp. 1235 - 495-496
Tophi, med., »giktknölar», knöliga afsättningar af hård substans i närheten af ledgångar - 495-496
Topica, topiska läkemedel - 495-496
Topïk, retor. - 495-496
Topin, Marius - 495-496
Topiska läkemedel. Se Topica - 495-496
Topografi, ortbeskrifning - 495-496
Topografiska kåren benämndes från 1831 till 1873 den af officerare och en professor bestående kår, som hade till uppgift att uppgöra fullständiga militärkartor öfver Sverige m. m. dyl. - 495-496, 497-498
Topolias ... - 497-498, 499-500, 501-502, 503-504, 505-506
Toreili ... - 507-508, 509-510, 511-512, 513-514, 515-516
Torlonia ... - 517-518, 519-520, 521-522, 523-524, 525-526
Torneå ... - 527-528, 529-530, 531-532, 533-534, 535-536
Torra mässor ... - 537-538, 539-540, 541-542, 543-544, 545-546
Torskfiskar ... - 547-548, 549-550, 551-552, 553-554, 555-556
Torstensson ... - 557-558, 559-560, 561-562, 563-564, 565-566
Toskansk ordning ... - 567-568, 569-570, 571-572, 573-574, 575-576
Toulouse ... - 577-578, 579-580, 581-582, 583-584, 585-586
Toussaint-L'ouverture, Pierre Dominique - 585-586
Tout - 585-586
Tove (Tovelille) - 585-586
Tower - 585-586, 587-588
Towianski, Andrzej (Andreas) - 587-588
Townshend. 1. Charles T. - 587-588
Townshend. 2. Charles T. - 587-588
Township - 589-590
Towton - 589-590
Toxikologi - 589-590
Toxodontia - 589-590
Toxotes. Se Sprutfiskslägtet - 589-590
Toynbee, Joseph - 589-590
Trabezon, Trebisond Tirabzon - 589-590, 591-592
Trach, Joh. Se Draconites - 591-592
Trachea. Se Luftstrupe och Trakéer - 591-592
Trachenberg - 591-592
Tracheotomi. Se Laryngotomi - 591-592
Trachinus. Se Fjärsing-slägtet - 591-592
Trachis l. Trachin - 591-592
Trachypteridæ - 591-592
Trachyt. Se Trakyt - 591-592
Tracien - 591-592, 593-594
Traciska Bosporen. Se Bosporos - 593-594
Track - 593-594
Tracy, Antoine Louis Claude Destutt de - 593-594
Trade - 593-594, 595-596
Tradition - 595-596
Traducianism - 595-596, 597-598
Traeger ... - 597-598, 599-600, 601-602, 603-604, 605-606
Tragus ... - 607-608, 609-610, 611-612, 613-614, 615-616
Trankil ... - 617-618, 619-620, 621-622, 623-624, 625-626
Transportfängelse ... - 627-628, 629-630, 631-632, 633-634, 635-636
Trapplinser ... - 637-638, 639-640, 641-642, 643-644, 645-646
Trebur ... - 647-648, 649-650, 651-652, 653-654, 655-656
Treitschke ... - 657-658, 659-660, 661-662, 663-664, 665-666
Trepang ... - 667-668, 669-670, 671-672, 673-674, 675-676
Trettondedag jul ... - 677-678, 679-680, 681-682, 683-684, 685-686
Tribad ... - 687-688, 689-690, 691-692, 693-694, 695-696
Tridentinska mötet ... - 697-698, 699-700, 701-702, 703-704, 705-706
Triftong ... - 707-708, 709-710, 711-712, 713-714, 715-716
Trikå ... - 717-718, 719-720, 721-722, 723-724, 725-726
Tripolit ... - 727-728, 729-730, 731-732, 733-734, 735-736
Triumfera ... - 737-738, 739-740, 741-742, 743-744, 745-746
Troil ... - 747-748, 749-750, 751-752, 753-754, 755-756
Trojasagan ... - 757-758, 759-760, 761-762, 763-764, 765-766
Trolle ... - 767-768, 769-770, 771-772, 773-774, 775-776
Trollsländor ... - 777-778, 779-780, 781-782, 783-784, 785-786
Tronföljd ... - 787-788, 789-790, 791-792, 793-794, 795-796
Troplong ... - 797-798, 799-800, 801-802, 803-804, 805-806
Truber ... - 807-808, 809-810, 811-812
Trumpet. 1. Ital. tromba, Fr. trompette, T. trompete (Fornhgöt. trumpa, trumba), musikt., urgammalt bleckblåsinstrument - 811-812
Trumpet. 2. Sjöv., ett slags »stek» (se d. o.) - 811-812
Trumpetblomma. Se Salpiglossis - 811-812
Trumpetdjurslägtet, Stentor, zool. - 811-812
Trumpetfogelslägtet, Psophia. Se Agami och Psophiidæ - 811-812
Trumpetmarin (Eng. trumpet-marine, Ital. tromba marina, T. trumscheit), primitivt stråkinstrument - 811-812
Trumpetsnäckan, Tritonium, zool. - 811-812
Trumpetsvampen. Se Telephoraceæ - 811-812
Trumpetträdet. Se Cecropia - 811-812
Trumpp, Ernst - 811-812, 813-814
Trumsjuka, meteorismus l. tympanitis. 1. Med., bukens utspänning af gas - 813-814
Trumsjuka. 2. Veterinärv., en sjukdom hos idislare - 813-814
Trumstake, sjöv., en liten, smäcker stång, som sättes i toppen på en mast eller märsstång - 813-814
Truphême, François - 813-814
Trupp, hop, skock, skara, tropp - 813-814
Truro, stad i engelska grefskapet Cornwall - 813-814
Trust, Eng., egentl. förtroende, kredit; benämning på en under senaste tiden i Nord-Amerikas Förenta stater uppkommen form för konkurrensens upphäfvande inom flere näringsgrenar - 813-814
Trustee, Eng., fullmäktig, adminstratör, upplysningsman, intendent - 813-814
Trutar. Se Måsslägtet och artiklarna om de derst. nämnda arterna - 813-814
Trutta. Se Laxslägtet - 813-814
Truxillo. Se Trujillo - 813-814
Trübau. 1. Se Böhmisch Trübau - 813-814
Trübau. 2. (Mährisch T., Slav. Moravská Trebová) Stad i vestra delen af Mähren - 813-814
Try, bot., en folkspråket tillhörande benämning på de arter af slägtet Lonicera, som hafva upprätta stjelkar och stammar - 813-814
Tryck l. pression, fys., kallas den kraftyttring, som gör sig gällande mellan tvänne kroppar i relativ hvila, hvarvid den ena kroppen sträfvar att hos den andra framtvinga en minskning af volymen eller en förändring af form eller läge - 813-814
Tryckbank. Se Bank (sp. 1,525) 2. - 813-814
Tryckeritunnan, detsamma som bibeltryckstunnan (se d. o.) - 813-814
Tryckfel. Se Korrektur - 813-814
Tryckform (form, stilform), boktryckaret., en jernram, som innesluter en medelst skrufvar (eller kilar) fast hopdrifven stilsats - 813-814
Tryckfrihet inbegriper rätt att med tryckpressens tillhjelp utbreda sina tankar - 813-814, 815-816, 817-818, 819-820, 821-822, 823-824, 825-826, 827-828, 829-830, 831-832
Tryckfrihetsförordningen är en af Sveriges grundlagar - 831-832, 833-834, 835-836
Tryckfrihetskomitén. Se Komiterade för tryckfrihetens vård - 835-836
Tryckmaskiner. Se Tryckpress och Tygtryck - 835-836
Tryckmetamorfos. Se Metamorfism - 835-836
Tryckmeteorograf. Se Meteorograf - 835-836
Tryckningscentrum (centrum pressionis) benämnes i mekaniken och fysiken den punkt af en plan yta, i hvilken trycket af en med planet i beröring varande vätskemassa kan anses verka - 835-836
Tryckpress, boktr., mekanisk inrättning för tryckning af böcker, tidningar, gravyrer o. dyl. - 835-836, 837-838, 839-840
Trycksvärta (»svart färg»). Se Boktryckarekonst, sp. 824 - 839-840
Tryde, socken i Kristianstads län - 839-840
tryffel (T. trüffel, Fr. truffe, Ital. tartufo), Tuber Mich., bot., ett slägte af svampar - 839-840, 841-842
Tryffera ... - 841-842, 843-844, 845-846
Trä ... - 847-848, 849-850, 851-852, 853-854, 855-856
Trädgårdsföreningen ... - 857-858, 859-860, 861-862, 863-864, 865-866
Tränsa ... - 867-868, 869-870, 871-872, 873-874, 875-876
Tschernaja ... - 877-878, 879-880, 881-882, 883-884, 885-886
Tuberaceæ ... - 887-888, 889-890, 891-892, 893-894, 895-896
Tula-arbeten ... - 897-898, 899-900, 901-902, 903-904, 905-906
Tullgarn ... - 907-908, 909-910, 911-912, 913-914, 915-916
Tun ... - 917-918, 919-920, 921-922, 923-924, 925-926
Tungsvalgnerven ... - 927-928, 929-930, 931-932, 933-934, 935-936
Tunisien ... - 937-938, 939-940, 941-942, 943-944, 945-946
Turban ... - 947-948, 949-950, 951-952, 953-954, 955-956
Turia ... - 957-958, 959-960, 961-962
Turja, Finsk mytol., i några finska fornrunor paralllelnamn till Lappi och Phojola - 961-962
Turkar, ett namn, som i sin vanliga, inskränkta betydelse betecknar den herskande folkstammen i det nuvarande Turkiet - 961-962, 963-964
Turkestan (Turkistan). 1. Generalguvernement, bestående af sydöstra och mellersta delen af Ryska Turkestan - 963-964
Turkestan. 2. Stad mellan Kara-tau och Sir-darja i prov. Sir-darja. 5,000 innev. - 963-964
Turkestan l. Turkistan (Pers., »Turk-land»), ett ursprungligen af persiska och arabiska författare under senare medeltiden infördt namn på den turkiska folkstammens hemland i Central-Asien - 963-964, 965-966, 967-968, 969-970, 971-972
Turkiet, stundom kalladt Osmanska l. Ottomanska riket (Turk. Devlet-i-osmanije l. Memalik-i-osmanije, »osmanlanden»), utgöres af vidsträckta landområden i sydöstra Europa, vestra Asien och nordöstra Afrika - 971-972, 973-974, 975-976, 977-978, 979-980, 981-982, 983-984, 985-986, 987-988, 989-990, 991-992, 993-994, 995-996, 997-998, 999-1000, 1001-1002, 1003-1004, 1005-1006, 1007-1008, 1009-1010
Turkiska bad. Se Romerska bad - 1009-1010
Turkiska bönor (»turska» bönor), ett populärt namn på alla slag af kryp- och störbönor (se dessa ord) - 1009-1010
Turkiska folk. Se Turkar - 1009-1010
Turkiska musiken. Se Turkisk musik - 1009-1010
Turkiska rullormen. Se Eryx - 1009-1010
Turkiska språken - 1009-1010, 1011-1012
Turkiska språket och literaturen - 1011-1012, 1013-1014, 1015-1016, 1017-1018, 1019-1020, 1021-1022
Turkisk musik - 1021-1022
Turkiskt hvete. Se Majs - 1021-1022
Turkiskt pass. Se Algeriskt pass - 1021-1022
Turkiskt rödt (adranopelrödt), äkta röd färg med krapp eller alizarin. Se Färgning, sp. 610, och Peganum - 1021-1022
Turkistan. Se Turkestan - 1021-1022
Turkmantsjaj, by i den persiska delen af Armenien (prov. Aserbeidjan) - 1021-1022
Turkmenerna, turkomanerna (af inhemskt turkmen, »turk») leda sannolikt sitt ursprung från den turkiska stammen Ogus (se Turkar) - 1021-1022, 1023-1024
Turkoma. Se Turuma - 1023-1024
Turkomanerna (turkomenerna). Se Turkmenerna - 1023-1024
Turkos. Se Kalait - 1023-1024
Turkos (Fr. turco, plur. turcos), vanlig benämning på de algeriska tiraljörregementen i franska armén, hvilka uppsättas af infödda - 1023-1024
Turksadeln. Se Hufvudskål, sp. 4 - 1023-1024
Turku, det finska namnet på Åbo - 1023-1024
Turköarna (Eng. Turk-Islands l. Turks-Islands), ögrupp, omfattande de sydligaste Bahamaöarna - 1023-1024
Turlupin, Fr., ett »nom de guerre» för den franske komikern Henri Legrand - 1023-1024
Turmalin, miner. - 1023-1024, 1025-1026
Turmalintång. Se Turmalin - 1025-1026
Turnau (Tsjech. Turnov), stad i norra Böhmen - 1025-1026
Turnbulls blått. Se Blodlutsalt - 1025-1026
Turné. Se Turnera - 1025-1026
Turnèbe, Adrien (latiniser. Turnebus; äfven kallad Tourneboeuf) - 1025-1026
Turner, Sharon - 1025-1026
Turner ... - 1027-1028, 1029-1030, 1031-1032, 1033-1034, 1035-1036
Tusensköna ... - 1037-1038, 1039-1040, 1041-1042, 1043-1044, 1045-1046
Tvillingarna ... - 1047-1048, 1049-1050, 1051-1052, 1053-1054, 1055-1056
Tychonius ... - 1057-1058, 1059-1060, 1061-1062, 1063-1064, 1065-1066
Tyngdlag ... - 1067-1068, 1069-1070, 1071-1072, 1073-1074, 1075-1076
Tyrolen ... - 1077-1078, 1079-1080
Tyrosin, kem., en aminosyra - 1081-1082
Tyrrhener. Se Etrusker - 1081-1082
Tyrrhenska hafvet (Lat. Mare tyrrhenum), Toskanska l. Etruskiska hafvet (Mare tuscum) - 1081-1082
Tyrs, thyrsus-staf. Se Thyrsos - 1081-1082
Tyrtaios (Lat. Tyrtæus), forngrekisk lyriker (elegiker) - 1081-1082
Tyrus. Se Tyros - 1081-1082
Tyrvis (F. Tyrvää). 1. Domsaga under Åbo hofrätts jurisdiktion, Finland - 1081-1082
Tyrvis. 2. Härad i Åbo och Björneborgs län - 1081-1082
Tyrvis. 3. Socken i ofvannämnda domsaga och härad - 1081-1082
Tyrvändö (F. Tyrväntö). Se Hattula - 1081-1082
Tysfjorden, i Salten fogderi, Nordlands amt, Norge - 1081-1082
Tyska förbundet. Se Tyskland (Historia) - 1081-1082
Tyska församlingen. 1. Tyska församlingen i Stockholm (S:t Gertrud) - 1081-1082, 1083-1084
Tyska församlingen. 2. Tyska förs. i Göteborg (se d. o.) - 1083-1084
Tyska literaturen - 1083-1084, 1085-1086, 1087-1088, 1089-1090, 1091-1092, 1093-1094, 1095-1096, 1097-1098, 1099-1100, 1101-1102, 1103-1104
Tyska nationalföreningen (Der deutsche nationalverein), en förening, som bildades vid ett möte i Eisenach d. 17 Juli 1859 - 1103-1104
Tyska nationallyceum (Tyska skolan) i Stockholm inrättades af Tyska församlingen - 1103-1104
Tyska orden (T. der Deutsche orden) l. Vår Frus den heliga Marias tyska hus af Jerusalem, andlig riddareorden - 1103-1104, 1105-1106, 1107-1108, 1109-1110, 1111-1112, 1113-1114
Tyska riket. Se Tyskland - 1113-1114
Tyska rikspartiet. Se Frikonservative - 1113-1114
Tyska skolan i Stockholm. Se Tyska nationallyceum - 1113-1114
Tyska språket - 1113-1114, 1115-1116, 1117-1118, 1119-1120, 1121-1122, 1123-1124
Tyska templet. Se Tempelsällskapet - 1123-1124
Tyska tullföreningen (Der deutsche zollverein), en mellan de flesta tyska staterna under Tyska förbundets tid ingången förening om fri samfärdsel i afseende på handel och varutransport och i sammanhang dermed om gemensamt tullsystem i förhållande till stater utom föreningen - 1123-1124, 1125-1126, 1127-1128
Tysk ebenholz. Se Idegran - 1127-1128
Tysk-franska kriget. Se Fransk-tyska kriget 1870-71 - 1127-1128
Tysk-frisinnade partiet (T. die Deutsche freisinnige partei), ett parti inom tyska riksdagen - 1127-1128
Tysk-katolicismen, ett rationalistiskt kyrkosamfund, som uppstod i Tyskland och 1845 utträdde ur romersk-katolska kyrkan - 1127-1128
Tysk-konservativa (T. Deutsch-konservative) kallas sedan 1876 anhängarna af det strängt konservativa partiet inom tyska riksdagen och preussiska landtdagen - 1127-1128
Tyskland (T. Deutschland), Tyska riket - 1127-1128, 1129-1130, 1131-1132, 1133-1134, 1135-1136, 1137-1138, 1139-1140, 1141-1142, 1143-1144, 1145-1146, 1147-1148, 1149-1150, 1151-1152, 1153-1154, 1155-1156, 1157-1158, 1159-1160, 1161-1162, 1163-1164, 1165-1166, 1167-1168, 1169-1170, 1171-1172, 1173-1174, 1175-1176, 1177-1178, 1179-1180, 1181-1182, 1183-1184
Tyskmark. Se Töcksmark - 1183-1184
Tysk-romerska kejsaredömet. Se Tyskland (Historia) - 1183-1184
Tysk sköld. Se Sköld 3 - 1183-1184
Tysksmide, metallurg. - 1183-1184
Tysla. Se Rena - 1183-1184
Tysnes-öen, en af de stora öarna vid nordvestra inloppet till Hardangerfjorden - 1183-1184
Tyssens. Se Thys - 1183-1184
Tysslinge, socken i Örebro län - 1183-1184
Tysta bolag. Se Kommanditbolag - 1183-1184
Tysta skolan, en i Stockholm befintlig privat uppfostrings- och undervisningsanstalt för döfstumma barn af bägge könen - 1183-1184, 1185-1186
Tystberga, socken i Södermanlands län - 1185-1186
Tystnadssystem. Se Fängelsesystem - 1185-1186
Tyszkiewicz, Eustachy - 1185-1186
Tytler, skotska historieskrifvare - 1185-1186
Tytler. 1. William T. - 1185-1186
Tytler. 2. Alexander Fraser T. - 1185-1186
Tytler. 3. Patrick Fraser T. - 1185-1186
Tytterskär (F. Tytärsaari), en liten utö, om 5 qvkm:s areal, i finska andelen af Finska viken - 1185-1186
Tzetzes, Johannes - 1185-1186
Tzia. Se Keos - 1185-1186
Tzimiskes. Se Johannes, östromerska kejsare 1 - 1185-1186
Tzschirner, Heinrich Gottlieb - 1185-1186
Tåby, socken i Östergötlands län - 1185-1186, 1187-1188
Tåda ... - 1187-1188, 1189-1190, 1191-1192, 1193-1194, 1195-1196
Tänder ... - 1197-1198, 1199-1200, 1201-1202, 1203-1204, 1205-1206
Tändhatt ... - 1207-1208, 1209-1210, 1211-1212, 1213-1214, 1215-1216
Tölz ... - 1217-1218, 1219-1220, 1221-1222, 1223-1224, 1225-1226
Törner ... - 1227-1228, 1229-1230, 1231-1232, 1233-1234, 1235-1236
Törstkur ... - 1237-1238, 1239-1240, 1241-1242, 1243-1244, 1245-1246

U


Udall ... - 1247-1248, 1249-1250, 1251-1252, 1253-1254, 1255-1256
Uelle ... - 1257-1258, 1259-1260, 1261-1262, 1263-1264, 1265-1266
Uggleslägtet ... - 1267-1268, 1269-1270, 1271-1272, 1273-1274, 1275-1276
Uist ... - 1277-1278, 1279-1280, 1281-1282, 1283-1284, 1285-1286
Uleå elf ... - 1287-1288, 1289-1290, 1291-1292, 1293-1294, 1295-1296
Ulfsunda ... - 1297-1298, 1299-1300, 1301-1302, 1303-1304, 1305-1306
Ullträd ... - 1307-1308, 1309-1310, 1311-1312, 1313-1314, 1315-1316
Ulspegel ... - 1317-1318, 1319-1320, 1321-1322, 1323-1324, 1325-1326
Umbelliferæ ... - 1327-1328, 1329-1330, 1331-1332, 1333-1334, 1335-1336
Underbefälsskola ... - 1337-1338, 1339-1340, 1341-1342, 1343-1344, 1345-1346
Undersökningsmetoden l. undersökningsprincipen. Se Brottmålsprocess och Förhandlingsmetod - 1345-1346
Underterm. Se Slutledning - 1345-1346
Undertoner - 1345-1346
Undertungnerven. Se Hjernnerver - 1345-1346
Undervant. Se Vant - 1345-1346
Undervasall. Se Länsväsende, sp. 424 - 1345-1346
Undervattensbåt - 1345-1346
Undervattenskabel - 1345-1346
Undervattenskropp - 1345-1346
Undervattensmina. Se Mina, sp. 32 - 1345-1346
Underverk, mirakel. Se Under - 1345-1346
Underverk (fr. positif), mus. Se Manualer - 1345-1346
Undervisning - 1345-1346
Undervisningstrupper (instruktionstrupper) - 1345-1346
Undiner - 1345-1346
Undset, Ingvald Martin - 1345-1346, 1347-1348
Undsättningsfonden - 1347-1348
Undulation - 1347-1348
Undulationsteorien. Se föreg. art. - 1347-1348
Unera - 1347-1348
Unerade armenier. Se Armeniska kyrkan - 1347-1348
Unerade greker - 1347-1348
Unerade nestorianer. Se Kaldeiska kristna - 1347-1348
Ung, komitat i Ungern - 1347-1348
Unga Europa - 1347-1348, 1349-1350
Ungarisch-Altenburg (Magyar. Magyar-Ovár) - 1349-1350
Ungarisch-Brod (Slav. Uherský Brod) - 1349-1350
Ungarn. Se Ungern - 1349-1350
Unga Tyskland (Das junge Deutschland). 1. En politisk förening. Se Unga Europa - 1349-1350
Unga Tyskland. 2. En literär riktning. Se Tyska literaturen, sp. 1099-1100 - 1349-1350
Unge, Pehr - 1349-1350
Unge, Otto Sebastian von - 1349-1350
Unger. 1. Johann Georg U. - 1349-1350
Unger. 2. Johann Friedrich Gottlieb U. - 1349-1350
Unger, Franz - 1349-1350, 1351-1352
Unger, Karoline - 1351-1352
Unger. 1. Friedrich Wilhelm U. - 1351-1352
Unger. 2. William U. - 1351-1352
Unger, Karl Rikard - 1351-1352, 1353-1354
Unger, Joseph - 1353-1354
Ungern (Magyar. Magyarorzság, »magyarernas land», T. Ungarn) - 1353-1354, 1355-1356, 1357-1358, 1359-1360, 1361-1362, 1363-1364, 1365-1366, 1367-1368, 1369-1370, 1371-1372, 1373-1374, 1375-1376, 1377-1378
Ungern-Sternberg, Alex von. Se Sternberg - 1377-1378
Ungern-Sternberg, Mattias Alexander von - 1377-1378, 1379-1380
Ungerska literaturen. Se Magyariska literaturen - 1379-1380
Ungerska språket. Se Magyariska språket - 1379-1380
Ungerska viner - 1379-1380
Ungersk gyllen - 1379-1380
Ungrare. Se Magyarerna - 1379-1380
Ungtsjecher. Se Böhmen, sp. 1461 - 1379-1380
Unguentum - 1379-1380
Unguiculata - 1379-1380
Unguis, Lat., klo, nagel - 1379-1380
Ungulata - 1379-1380, 1381-1382
Ungulites ... - 1381-1382, 1383-1384, 1385-1386
Unitarier ... - 1387-1388, 1389-1390, 1391-1392, 1393-1394, 1395-1396
Universitet ... - 1397-1398, 1399-1400, 1401-1402, 1403-1404, 1405-1406
Universitets-stipendiater ... - 1407-1408, 1409-1410, 1411-1412, 1413-1414, 1415-1416
Upland ... - 1417-1418, 1419-1420, 1421-1422, 1423-1424, 1425-1426
Uppfostran ... - 1427-1428, 1429-1430, 1431-1432, 1433-1434, 1435-1436
Uppfostrings-komitéer ... - 1437-1438, 1439-1440, 1441-1442, 1443-1444, 1445-1446
Upp- och afslag ... - 1447-1448, 1449-1450, 1451-1452, 1453-1454, 1455-1456
Uppåkra. Se Stora Uppåkra - 1455-1456
Upsala, Gamla. Se Gamla Upsala - 1455-1456
Upsala (Uppsala; Latinis. Upsalia) - 1455-1456, 1457-1458, 1459-1460, 1461-1462
Upsala domkyrka - 1461-1462, 1463-1464, 1465-1466, 1467-1468, 1469-1470, 1471-1472
Upsala domprosteri - 1471-1472
Upsalagranit - 1471-1472
Upsala högar - 1471-1472
Upsala läkareförening - 1471-1472, 1473-1474
Upsala län - 1473-1474, 1475-1476
Upsala möte. Se Kyrkomöte, sp. 345 - 1475-1476
Upsala-Näs - 1475-1476
Upsala slott - 1475-1476, 1477-1478
Upsala stift - 1477-1478
Upsala studentsång - 1477-1478, 1479-1480
Upsala universitet - 1479-1480, 1481-1482, 1483-1484, 1485-1486, 1487-1488, 1489-1490, 1491-1492, 1493-1494, 1495-1496, 1497-1498, 1499-1500, 1501-1502
Upsala öd - 1501-1502
Upsaroka. Se Crows - 1501-1502
Upstallsbom. Se Aurich, 2. - 1501-1502
Upupa och Upupidæ. Se Härfoglar - 1501-1502
Ur, mekanisk inrättning till tidens mätande - 1501-1502, 1503-1504, 1505-1506, 1507-1508, 1509-1510
Ur (Ur Kasdim, Ur i Kaldéen) - 1509-1510
Ur, uren. Se Uroxen - 1509-1510
Urach - 1509-1510
Urachus - 1509-1510
Urækja - 1509-1510
Ural. 1. Flod i östra Ryssland - 1509-1510, 1511-1512
Ural. 2. Uralbergen (se d. o.) - 1511-1512
Ural-altaiska språk - 1511-1512
Uralbergen - 1511-1512, 1513-1514
Uralit - 1513-1514
Uralitporfyr - 1513-1514
Uralsk - 1513-1514
Ur-alstring - 1513-1514
Uran (uranium) - 1513-1514, 1515-1516
Uranglas - 1515-1516
Uranglimmer - 1515-1516
Urania - 1515-1516
Urania, namn på en af småplaneterna - 1515-1516
Urania - 1515-1516
Urania speciosa - 1515-1516
Uranienborg - 1515-1516
Uranin. Se Pechblende - 1515-1516
Uranium. Se Uran - 1515-1516
Uranockra - 1515-1516
Uranografi - 1515-1516
Uranolatri - 1515-1516
Uranolit - 1515-1516
Uranometri - 1515-1516
Uranoplastik - 1515-1516
Uranos - 1515-1516
Uranoskop ... - 1517-1518, 1519-1520, 1521-1522, 1523-1524, 1525-1526
Urès ... - 1527-1528, 1529-1530, 1531-1532, 1533-1534, 1535-1536
Urkundssamling ... - 1537-1538, 1539-1540, 1541-1542, 1543-1544, 1545-1546
Urticaceæ ... - 1547-1548, 1549-1550, 1551-1552, 1553-1554, 1555-1556
Usselinx ... - 1557-1558, 1559-1560, 1561-1562, 1563-1564, 1565-1566
Utajärvi ... - 1567-1568, 1569-1570, 1571-1572, 1573-1574, 1575-1576
Utgård ... - 1577-1578, 1579-1580, 1581-1582, 1583-1584, 1585-1586
Utländing ... - 1587-1588, 1589-1590, 1591-1592, 1593-1594, 1595-1596
Utrecht ... - 1597-1598, 1599-1600, 1601-1602, 1603-1604, 1605-1606
Utskott ... - 1607-1608, 1609-1610, 1611-1612, 1613-1614, 1615-1616
Utställningar ... - 1617-1618, 1619-1620, 1621-1622, 1623-1624, 1625-1626
Utvandring ... - 1627-1628, 1629-1630, 1631-1632, 1633-1634, 1635-1636
Utveckling innebär ett fortskridande från lägre lifsformer till högre sådana - 1635-1636
Utvexling, mek. - 1635-1636
Utvidgning, fys. - 1635-1636
Utvikning, musikt. Se Modulation - 1635-1636
Utvisning. Se Utlemning af förbrytare och Utländing - 1635-1636
Utvängstorp, socken i Skaraborgs län - 1635-1636
Utzschneider, Joseph von - 1635-1636
Utö, socken i Stockholms län - 1635-1636, 1637-1638
Utögdhet, ögonglobens framskjutning. Se Exophthalmos - 1637-1638
Uudenmaa. Se Turuma - 1637-1638
Uukuniemi, socken i Viborgs län, Finland - 1637-1638
Uurais, socken i Vasa län, Finland - 1637-1638
Uusikaarlepyy, det finska namnet på Ny-Karleby (se d. o.) - 1637-1638
Uusikapunki, det finska namnet på Nystad (se d. o.) - 1637-1638
Uusimaa, det finska namnet på Nyland - 1637-1638
Uusi Suometar, finskspråkig tidning, som utgifves i Helsingfors - 1637-1638
Uvanto (Uvantola) och Uvantolainen. Se Suvanto och Väinämöinen - 1637-1638
Uvarov. 1. Sergei Semenovitj U. - 1637-1638
Uvarov. 2. Aleksei Sergejevitj U. - 1637-1638
Uvarovit, miner., en efter den ryske ministern grefve Uvarov uppkallad smaragdgrön, kromhaltig granat från Ural - 1637-1638
Uvertyr (Fr. ouverture), »öppning», musikaliskt inledningsstycke, särskildt till en opera - 1637-1638
Uvula, Lat., tungspenen - 1637-1638
Uvularia L., bot., ett slägte af liljeartade växter - 1637-1638
Uxbridge, stad i engelska grefskapet Middlesex - 1637-1638
Uxelles, Nicolas du Blé - 1637-1638
Uxmal. Se Yucatan - 1637-1638
Uxor, Lat., äkta maka, hustru, gemål - 1637-1638
Uytenbogaert, nederlänsk teolog, f. 1557, d. 1644. Se Arminius, Jakob - 1637-1638
Uz, Ijobs hemland - 1639-1640
Uz, Johann Peter - 1639-1640
Uzbeker. Se Ösbeger - 1639-1640
Uzeguha. Se Usegua - 1639-1640
Uzen, tvänne floder i sydöstra Ryssland - 1639-1640
Uzer. Se Kumaner - 1639-1640
Uzès, stad i franska depart. Gard - 1639-1640
Uzice, stad i sydvestra Serbien - 1639-1640
Uzun-Ada. Se Ussun-Ada - 1639-1640
Uzvaresch. Se Huzvaresch - 1639-1640

Ü


Überlingen. Se Ueberlingen - 1639-1640
Überweg. Se Ueberweb - 1639-1640
Üchtritz. Se Uechtritz - 1639-1640
Ückermünde. Se Ueckermünde - 1639-1640
Ülzen. Se Uelzen - 1639-1640
Ürdingen. Se Uerdingen - 1639-1640
Üsküb (Uskup l. Skoplje), hufvudstad i turkiska vilajetet Kossova - 1639-1640
Ütersen. Se Uetersen - 1639-1640
Ütliberg. Se Uetliberg - 1639-1640
Üxkull. Se Yxkull - 1639-1640

Project Runeberg, Tue Dec 18 03:33:04 2012 (aronsson) (diff) (history) (download) Next >>
https://runeberg.org/nfap/

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free