- Project Runeberg -  Ord och Bild /
Trettioförsta årgången. 1922

(1892-1951)
Titel och innehåll | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

ORD OCH BILD Illustrerad Månadsskrift

1922

utgiven av Karl Wåhlin Trettioförsta årgången Redaktionens ombud: i Helsingfors: Henning Söderhjelm i Kristiania: Fredrik Paasche i Köpenhamn: Carl Behrens Stockholm Wahlström & Widstrand STOCKHOLM KUNGL. HOFBOKTRYCKERIET IDUNS TRYCKERI-AKTIEBOLAG 1922

Förord till den elektroniska utgåvan

Läs förordet till tidskriften.


The above contents can be inspected in scanned images: smutstitel, titelsida, tryckning, Innehåll, vi, vii, viii, ix, x

Korrstapel / Proof bar for this volume

Innehåll / Table of Contents


Titel och innehåll - smutstitel, titelsida, tryckning, Innehåll, vi, vii, viii, ix, x
Ord och Bilds medarbetare i 31 årgången - xi
Rättelser - Rättelser
    Första häftet - plansch, (blank), plansch, (blank), 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64
»Spada». Oljemålning av Ernst Josephson. Omkr. 1882 - plansch
Österlånggatan. Oljemålning av Eugène Jansson. 1904 - plansch
Ur romantikens konstlära. Av Ragnar Josephson - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17
Frälsningsarmén. Dess gestalt och själ. Av Laura Petri - 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32
Molière. Till det trehundrade årsminnet av hans födelse. Av Kjell R. G. Strömberg - 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44
Snoilsky och åttiotalet. Ur en brevväxling med C. D. af Wirsén. Av Fredrik Vetterlund - 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54
Två dikter. Av Jarl Hemmer - 55
    Fiskaren - 55
    Ängsullen - 55
Från Stockholms musikliv. Av Albert Spitzer - 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64
    Andra häftet - plansch, (blank), plansch, (blank), 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128
Marias väntan. Vänstra sidan av Mariabilden å Isenheimeraltaret. Oljemålning av Mathias Grünewald - plansch
Jesu födelse. Högra sidan av Mariabilden å Isenheimeraltaret. Oljemålning av Mathias Grünewald - plansch
Mathias Grünewald, den gammaltyske mästarens levnad och verk, med hänsyn främst till Isenheimer-altaret. Av Helmuth Duve. Översättning från författarens manuskript av A. L. W. - 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80
Georg Brandes. Av Hjalmar Söderberg - 81, 82, 83
Til Georg Brandes. Af Axel Juel - 83
Den politiske Frase. Af Georg Brandes - 84, 85, 86, 87, 88
Betraktelser. Av Anna Lenah Elgström - 89, 90
    Blåsippor - 89
    Det snälla trollet i den röda stenen - 89, 90
    Offerröken och tempelpelarne - 90
Mudras. Av Tyra Kleen - 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101
Skuggan. Av Harry Blomberg - 102
Grönländska sagor och myter. Av Axel Klinckowström - 103, 104, 105, 106
Svensk lyrik. Av Sverker Ek - 107, 108, 109, 110, 111
Från Stockholms teatrar. Av Carl G. Laurin - 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127
Insända böcker - 128
    Tredje häftet - plansch, (blank), plansch, (blank), 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176
Flickan och renen. Grupp av Gustav Vigeland. 1921 - plansch
Dam med katt. Oljemålning av Leo Karsten. 1917 - plansch
Goethes italienska resa. Av Klara Johanson - 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140
Harald Hjärne. * den 2 maj 1848 † den 6 januari 1922. Av Lydia Wahlström - 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148
Tor Hedberg. Av Sten Selander - 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157
Ett par tavelfynd i England. Av Tancred Borenius - 158, 159, 160, 161, 162
Tre dikter. Av Tor Hedberg - 162, 163
    Fruktblom - 162
    Junikväll - 163
    Det susar genom träden — - 163
Stevdansen som folkeleg domstol. Av Hulda Garborg - 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171
Svensk lyrik. Av Sverker Ek - 171, 172, 173, 174, 175
Insända böcker - 176
    Fjärde häftet - plansch, (blank), plansch, (blank), 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240
Hemkomsten från jakten. Oljemålning av Pieter Codde. (1599—1678) - plansch
Tiondemöte i Skåne. Oljemålning av Bengt Nordenberg. 1865 - plansch
Bengt Nordenberg i Rosenstrasse 3. Av Anna Emilia Wengberg - 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190
Bergtagen. (Fritt efter en gammal dalasägen.) Av Karl-Erik Forsslund - 191, 192
Några minnen och bilder från en sångarfärd till Java. Av Sven Scholander - 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208
Fönster mot havet. Av Artur Möller - 208
Åkianerna. En kulturbild från Gustaf III:s dagar. Av Emma Bendz - 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215
Eros altare. Av Abdon Furuhage - 216
Om Sigbjørn Obstfelder. En studie. Av Tage Aurell - 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226
Georg Nordensvans bok om Carl Larsson. Av Carl G. Laurin - 227, 228, 229, 230, 231
Jacques Offenbach och Orfeus i Underjorden på Kungl. Teatern. Av Albert Spitzer - 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240
    Femte häftet - plansch, (blank), plansch, (blank), 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288
Byskvaller. Oljemålning av Ernst Josephson. 1886 - plansch
Landskap. S:t Antonin. Oljemålning av Hans Ekegårdh. 1921 - plansch
Askeladden. Helten i norsk eventyrdiktning. Av Georg Sverdrup - 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253
Den förtrollade trädgården. Av Jane Gernandt-Claine - 254, 255, 256, 257, 258
Två mödrar. Fritt efter Josephin Soulary. Översättning av Robert Almqvist - 258
Öknens konstnär. Av Louis Sparre - 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267
En rysk banbrytare för svensk kultur. Av Hjalmar Grape - 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274
Tre dikter. Av Hugo Gyllander - 274, 275, 276
    Floden - 274, 275
    Mannen - 275, 276
    Ham - 276
En ny norsk dramatiker. Av Örnulf Ree - 277, 278, 279, 280
Fröding som tänkare och mystiker. Av Nils von Hofsten - 281, 282, 283, 284, 285
I alla tonarter. Av Helena Nyblom - 285, 286, 287
Ur bokmarknaden. Av Birger Mörner - 288
    Sjätte häftet - plansch, (blank), plansch, (blank), 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336
Porträtt av min hustru. Oljemålning av Oscar Björck. 1885 - plansch
Nils Personne. Oljemålning av Emerik Stenberg. 1922 - plansch
Skeppet från Oseberg och drottning Åsas likbegängelse. En redogörelse. Av Bror Schnittger - 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298
Nordenvinden. Skitse. Af Marie Bregendahl - 299, 300, 301, 302
Anteckningar om konst. Av Stefan Johansson - 302, 303, 304
Niotalets arkitektur. Av Jenny Richter Velander - 305, 306, 307, 308
Rodin. Hans verk i Hôtel Biron. Av Erik Blomberg - 309, 310, 311, 312, 313, 314
Människan Strindberg och hans senaste biografier. Av August Brunius - 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324
Carl G. Laurins ’Nordisk Konst’. Av Tancred Borenius - 325, 326, 327, 328
Svenska romaner och noveller. Av Sten Selander - 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336
    Sjunde häftet - plansch, (blank), plansch, (blank), 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400
Fru Birgitta Hohlenberg f. Malling. Oljemålning av C. A. Jensen. 1826 - plansch
Överdirektör Th. Petersens hustru, f. Roeptorff. Oljemålning av Christen Köbke. 1833 - plansch
Den gammalkristna basilikans uppkomst. Av Bengt Thordeman - 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351
Två dikter. Av Harry Blomberg - 352
    Korset - 352
    Törnekronan - 352
Om Sophie Elkan. Några personliga intryck. Av Jeanna Oterdahl - 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364
Tre dikter av Lermontov. Till svenska av Jarl Hemmer - 364
    Seglaren - 364
    Ängeln - 364
    Klippan - 364
Rösten ur mörkret. Av Ernst Lundquist - 365, 366, 367, 368, 369, 370
Norsk skjönlitteratur 1921. Av Ronald Fangen - 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380
Från Stockholms musikliv. Av Albert Spitzer - 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388
Från Stockholms teatrar. Av Carl G. Laurin - 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400
    Åttonde häftet - plansch, (blank), plansch, (blank), 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448
Riddaren med falken. Oljemålning av Rembrandt Harmensz van Rijn. 1660-talet - plansch
Eklog. Oljemålning av Hans von Marées - plansch
Tre stora romanförfattare och några personliga reflexioner. Av John Galsworthy. Översättning från författarens manuskript av A. L. W. - 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415
Temistokles’ åkallan. Av Olof Rosén - 416
Karl Madsen. Af Gustav Philipsen - 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431
Jordiska ting. Av Gustaf Ullman - 431, 432
Rembrandts Billede af Ridderen med Falken. Af Karl Madsen - 433, 434, 435
Svenska romaner och noveller. Av Sten Selander - 436, 437, 438, 439, 440
Svenska baletten och dess gästspel i Stockholm. Av August Brunius - 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447
Insända böcker - 447, 448
    Nionde häftet - plansch, plansch, (blank), 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512
Solen befruktar jorden. Portalfigur i granit av Ivar Johnsson. 1920 - plansch, plansch
Goethe och Tolstoi. Av Thomas Mann. Översättning från författarens manuskript av A. L. W. - 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472
Fjorton dar på Förenta Staternas tak. En expedition till Mount Whitney 1913. Av Anders Ångström - 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480
Hemlös. Av Ragnar Jändel - 480
En handfull dun. Av Sigfrid Siwertz - 481, 482, 483, 484, 485, 486
Oswald Spenglers historiefilosofi. Av John Gustavson - 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495
Två dikter. Av Jarl Hemmer - 495
    Flygsand - 495
    Den beskyddade - 495
Carl Behrens. Af Julius Clausen - 496, 497, 498
Horatius’ bön till skaldeguden (Od. I 31). Tolkad av Bernhard Risberg - 498
Bernhard Risberg. Av Fredrik Vetterlund - 499, 500, 501, 502, 503, 504
Några böcker om och av konstnärer. Av Georg Nordensvan - 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512
Den bortfarna. Av Gustaf Ullman - 512
    Tionde häftet - plansch, (blank), plansch, (blank), 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560
I Hagaparken. Etsning av Jonas Karl Linnerhjelm. 1796 - plansch
Hagaparken med Despez’ palatsprojekt. Akvarell av Per Estenberg. 1790-talet - plansch
Haga. Anteckningar av Georg Nordensvan - 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523
Den hjemløse. Af Richardt Gandrup - 523, 524, 525, 526, 527, 528
Höstsnoett. Av Gustaf Munthe - 528
Till skalden Tegnérs psykologi. Av E. Wrangel - 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542
Karl Isakson. Av Klas Fåhræus - 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556
Hymn till tystnaden. Av Jarl Hemmer - 556
Nietzsches ungdomsskrifter. Av Max Oehler. Översättning från författarens manuskript av A. L. W. - 557, 558, 559, 560
    Elfte häftet - plansch, (blank), plansch, (blank), 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624
Flicka med frukter i en korg. Oljemålning av Jörgen Roed - plansch
Danskt landskap med äng. Oljemålning av Vilhelm Kyhn. 1864 - plansch
Det danska måleriets guldålder. Av Gunnar Mascoll Silfverstolpe - 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578
Fornkvads-Eddan. Av Axel Åkerblom - 579, 580
    I. Gudakvad och visdomssånger - 579
    II. Hjältesånger - 580
Idéströmningar inom den moderna engelska litteraturen. Av Stephen McKenna. Översättning från författarens manuskript av A. L. W. - 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598
Det är lyckan. Av Gunnar Henningsson - 598
Prinsessa. Av Rolf Wiesler - 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606
Ola Hanssons Samlade skrifter. Av Johan Mortensen - 606, 607, 608, 609, 610
Den nya tyska regikonsten. Av Carl David Marcus - 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624
    Tolfte häftet - plansch, (blank), plansch, (blank), 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672
Frukost. Oljemålning av Carl Wilhelmson. 1897 - plansch
Flicka som målar. Målning i Weimarfärger av Carl Wilhelmson. 1909 - plansch
Den finska slädvisan. Av Henrik Renqvist - 625, 626, 627, 628, 629
Blott mänskans hjärta har ej hem i världen... Av Albert Henning - 630, 631
Porträttmåleri såsom konst. Av Georg Pauli - 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640
Helblick. Av Bernhard Risberg - 640
Ur världens äldsta diktning. Av Julius Centerwall - 641, 642, 643, 644, 645, 646
Johan Tobias Sergels skulpturverk. I Georg Göthes framställning. Av Carl David Moselius - 647, 648, 649, 650, 651
På Iduns 60-årsdag. Av Ruben G:son Berg - 652, 653
Ett praktverk om lapparna. Av Axel Klinckowström - 654, 655, 656
Svenska romaner och noveller. Av Sten Selander - 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666
Äventyr. Av Carl G. Laurin - 666, 667, 668
Insända tidskrifter 1922 - 669, 670
Insända böcker - 670, 671, 672

Project Runeberg, Tue Mar 22 16:08:24 2016 (aronsson) (diff) (history) (download) Next >>
https://runeberg.org/ordochbild/1922/

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free