- Project Runeberg -  Världshistoria /
Forntiden

(1917-1921) Author: Hans Hildebrand, Harald Hjärne, Julius von Pflugk-Harttung
Titel och innehåll | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Forntiden


Förord till den elektroniska utgåvan

Se vårt förord till hela verket.


The above contents can be inspected in scanned images: smutstitel, titel, tryckort, titel, innehåll 1, innehåll 2, innehåll 3, innehåll 4, innehåll 5, innehåll 6, innehåll 7

Korrstapel / Proof bar for this volume

Innehåll / Table of Contents


Titel och innehåll - smutstitel, titel, tryckort, titel, innehåll 1, innehåll 2, innehåll 3, innehåll 4, innehåll 5, innehåll 6, innehåll 7
Förteckning öfver planscher och bilagor. - planschförteckning 1, planschförteckning 2
Inledning. - inledning 1, inledning 2, inledning 3, inledning 4
I. Jordens förhistoria (K. Bohlin) - 1, 2, 3
    1. Jorden såsom stjärna. - 3
Fixstjärnorna - 3, 4
Planeternas uppkomst. - 4, 5
Öfversikt af planetsystemet. - 5
Jordens vulkaniska utvecklingsskede. - 5, 6, 7, 8
Geosfären. - 8, 9, 10, 11
Jordytans utvecklingshistoria. - 11, 12, 13, 14
    2. Jorden såsom hemvist för organiskt lif. - 14
De geologiska perioderna. - 14, 15
Primärtiden. - 15, 16, plansch vid 16, 17, 18
Sekundärtiden. - 18, 19, 20
Tertiärtiden. - 20, 21
Kvartärtiden. - 21, 22, 23, 24
Sammanfattning. - 24
II. Människans härstamning o. utveckling (G. Backman) - 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41
III. Raser och folkslag (F. von Luschan) - 43, 44
Inledning. - 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, plansch vid 52, plansch vid 52 (baksida), 53
Afrika. - 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62
Söderhafvet. - 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70
Amerika. - 70, 71, 72, 73, 74, 75, plansch vid 75, 76
Asien. - 76, 77, 78, 79, 80
Europa. - 80, 81, 82, 83
IV. Den mänskliga kulturens förhistoria (M. Hoernes och T. J. Arne) - 85, 86
Inledning. - 87, 88, 89
1. Den äldre stenåldern (paleolitisk tid). - 89, 90, 91, 92, plansch vid 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101
2. Den yngre stenåldern (neolitisk tid). - 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113
3. Bronsåldern. - 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125
4. Järnåldern. - 125
I. Hallstatt- och La Tène-tid. - 125, 126, 127, 128, plansch vid 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139
II. Romersk järnålder, folkvandringstid, vikingatid. - 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145
V. Grekerna intill Alexander den Stores död (J. Beloch). - 147, 148
Äldsta tiden - 149
1. Begynnelsen. - 149, 150, 151, 152, 153, 154, plansch vid 154, plansch vid 154 (baksida), 155
2. Den äldsta grekiska kulturen. - 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, bildtexter till plansch vid 162 (baksida), bildtexter till plansch vid 162, plansch vid 162, plansch vid 162 (baksida), 163, 164, 165
3. Den homeriska tiden. - 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172
4. Herraväldet till sjöss. - 172, plansch vid 172, plansch vid 172 (baksida), 173, 174, 175, 176, 177, 178
5. Börjande frihetssträfvanden. - 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, plansch vid 184, plansch vid 184 (baksida), 185, 186, 187, 188, 189, 190
6. Perserrikets grundläggning. - 190, 191, 192, plansch vid 192, plansch vid 192 (baksida), 193, 194, 195, 196, 197, 198
7. Den religiösa reformen och vetenskapens uppkomst. - 199, 200, bildtext till plansch vid 200, bildtext till plansch vid 200, plansch vid 200 (del 1), plansch vid 200 (del 2), plansch vid 200 (del 3), plansch vid 200 (del 4), 201, 202, 203, 204, 205, 206
8. Frihetskrigen. - 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217
9. Demokratien. - 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227
10. Den perikleiska tidens kultur. - 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239
11. Upplysningstiden. - 239, 240, plansch vid 240, plansch vid 240 (baksida), 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248
12. Peloponnesiska kriget. - 248, plansch vid 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, plansch vid 256, plansch vid 256 (baksida), 257, 258, 259, 260, 261, 262
13. Demokratiens fall. - 263, 264, plansch vid 264, plansch vid 264 (baksida), 265, 266, 267, 268, 269, 270
14. Reaktionens tid. - 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, plansch vid 280, 281, 282
15. Demokratiens pånyttfödelse. - 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292
16. Det andliga lifvet efter det peloponnesiska kriget. - 293, 294, 295, 296, plansch vid 296, plansch vid 296 (baksida), 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306
17. Ekonomiska och sociala förhållanden i 4:de århundradet. - 307, 308, 309, 310
18. Den grekiska enheten. - 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320
19. Asiens eröfring. - 320, plansch vid 320, plansch vid 320 (baksida), 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, plansch vid 328, 329, 330, 331
VI. De hellenistiska staterna och den romerska republiken (K. J. Neumann). - 333, 334
1. Hellenismens uppkomst och karaktär. - 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342
2. Alexander den Stores efterträdare och Alexanderrikets förfall 323-301 f. Kr. - 342, 343, 344, plansch vid 344, plansch vid 344 (baksida), 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, plansch vid 352, plansch vid 352 (baksida), 353
3. De hellenistiska monarkiernas konsolidering. - 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360
4. Italiens folk och stammar och den latinsk-romerska nationen. - 360, plansch vid 360, plansch vid 360 (baksida), 361, 362, 363, 364, 365
5. Etruskerna och Roms begynnelse. - 365, 366, 367, 368, plansch vid 368, plansch vid 368 (baksida), 369
6. Ett halft århundrade romersk adelsrepublik. - 369, 370, 371, 372, 373, 374
7. Den romerska bonden och den nya staten. - 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, plansch vid 384, plansch vid 384 (baksida), 385, 386
8. Från Sydetruriens eröfring till underkufvandet af Latium. - 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393
9. Det stora samniterkriget och den nya romerska härordningen. - 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402
10. Italiens eröfring och utjämning af ståndsstridigheterna i Rom. - 402, 403, 404, 405, 406, 407
11. Makedonien och statsförbunden i Grekland. - 407, 408, 409, 410, 411, 412
12. Epigonerna i Asien och Egypten. - 412, 413, 414, 415
13. Rom och Karthago. Siciliens och Norditaliens eröfring. - 415, 416, plansch vid 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422
14. Den hellenistiska kulfurens första århundrade. - 422, 423, 424, plansch vid 424 (del 1 av första planschen), plansch vid 424 (del 2 av första planschen), plansch vid 424 (del 1 av andra planschen), plansch vid 424 (del 2 av andra planschen), 425, 426
15. Hannibalskriget. - 427, 428, 429, 430, 431
16. Konung Philippos af Makedonien, Flamininus och grekerna. - 431, 432, bildtext till plansch vid 432 (skyddspapper), plansch vid 432, plansch vid 432 (baksida), 433, 434
17. Seleukider, Arsakider, Makkabeer. - 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, plansch vid 440, plansch vid 440 (baksida), 441, 442, 443, 444, 445, 446
19. Alexandriner och pergamener. Roms hellenisering. - 447, 448, 449, 450, 451, 452, plansch vid 452, plansch vid 452 (baksida), 453, 454
20. Världshandel och ekonomisk utveckling efter de puniska krigen. Tiberii Gracchi jordreform. - 455, 456, plansch vid 456, plansch vid 456 (baksida), 457, 458, 459, 460
21. Strid mellan lagstiftande makten och förvaltningen. Gaius Gracchus. Marius. - 460, 461, 462, 463, 464, plansch vid 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470
22. Bundsförvantskriget. Italien såsom enhetsstat. - 470, 471
23. Sulla och reaktionen. - 472, 473, 474, 475, 476, 477
24. Pompejus och den unge Caesar. - 477, 478, 479, 480, plansch vid 480, plansch vid 480 (baksida), 481, 482, 483, 484, 485, 486
25. Galliens eröfring och anarkien i Rom. - 486, 487, 488, bildtext till plansch vid 488 (skyddspapper), plansch vid 488, plansch vid 488 (baksida), 489
26. Inbördeskriget och Caesars monarki. - 489, 490, 491, 492
27. Triumviratet och Egyptens fall, Augusti seger och den romerska republikens slut. - 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502
28. Det andliga lifvet i Rom under republikens sista århundrade och den börjande romaniseringen af hellenismen. - 502, 503, 504, 505
VII. Romerska kejsartiden och den antika världens undergång (R. von Poehlmann). - 507, 508
    Principatets tidsålder. - 509
1. Principatets grundläggning och det julisk-claudiska kejsarhuset. - 509, 510, 511, 512, 513, 514, plansch vid 514, plansch vid 514 (baksida), 515, 516, 517, 518, 519, 520, plansch vid 520, plansch vid 520 (baksida), 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530
2. Inbördeskrig och Flaviernas dynasti. - 530, 531, 532, 533, 534
3. Nerva, Trajanus, Hadrianus och Antoninerna. - 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544
4. Soldatkejsardömet och dess betydelse för riksenheten och utvecklingen af den absoluta monarkien. - 544, 545, 546, plansch vid 546, plansch vid 546 (baksida), 547, 548, 549, 550
    Den romerska kejsartidens kultur. - 551
5. Den materiella och andliga kulturen. - 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, bildtext till plansch vid 562, bildtext till plansch vid 562, plansch vid 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, bildtext till plansch vid 570 (skyddspapper), plansch vid 570, plansch vid 570 (baksida), 571, 572, 573, 574, 575, 576
6. Det religiösa lifvet. - 576, bildtext till plansch vid 576 (skyddspapper), plansch vid 576, plansch vid 576 (baksida), 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, bildtext till plansch vid 586 (skyddspapper), plansch vid 586, plansch vid 586 (baksida), 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, bildtext till plansch vid 594 (skyddspapper), plansch vid 594, plansch vid 594 (baksida), 595, 596, 597, 598, 599, 600
    Den absoluta monarkien och rikets upplösning. - 601
7. Monarkien under Diocletianus och Constantin. - 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608
8. Staten och kristendomen. - 608, plansch vid 608, plansch vid 608 (baksida), 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, plansch vid 616, plansch vid 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, plansch vid 624, plansch vid 624 (baksida), 625, 626, 627
9. Det västromerska rikets fall. - 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633
Viktigare historiska data - 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647
2500-550 f.kr. - 635
550-461 f.kr. - 636
461-413 f.kr. - 637
413-369 f.kr. - 638
368-332 f.kr. - 639
332-285 f.kr. - 640
285-212 f.kr. - 641
211-86 f.kr. - 642
86-27 f.kr. - 643
23 f.kr.-114 e.kr. - 644
115-258 e.kr. - 645
260-430 e.kr. - 646
440-529 e.kr. - 647

Project Runeberg, Sat Feb 21 15:54:02 2004 (aronsson) (download) Next >>
https://runeberg.org/vrldhist/1/

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free