- Project Runeberg -  Svenska statsförfattningens historiska utveckling från äldsta tid till våra dagar
(1896) [MARC] [MARC] Author: Emil Hildebrand
Titel och innehåll | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

SVENSKA STATSFÖRFATTNINGENS HISTORISKA UTVECKLING FRÅN ÄLDSTA TID TILL VÅRA DAGAR

AF EMIL HILDEBRAND STOCKHOLM P. A. NORSTEDT & SÖNERS FÖRLAG STOCKHOLM 1896 KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT & SÖNER

Förord till den elektroniska utgåvan

Denna bok från 1896 har 2016 digitaliserats av Umeå universitetsbibliotek, varifrån de scannade bilderna och OCR-texten i juli 2019 kopierades till Projekt Runeberg för att kunna korrekturläsas. Boken har även digitaliserats av Google i augusti 2007 och finns tillgänglig via Internet Archive.

This volume was scanned by Umeå University, from where the scanned images were copied to Project Runeberg. We very much appreciate that they have made this possible and want to encourage other digital library projects to follow their example. Read more about Project Runeberg's image sources.


The above contents can be inspected in scanned images: titelsida, titelbladets baksida, vii, viii, ix, x, xi, xii, xiii, xiv, xv, xvi, xvii, xviii, xix, xx, xxi, xxii, xxiii, xxiv, xxv, xxvi

Korrstapel / Proof bar for this volume

Innehåll / Table of Contents


Titel och innehåll - titelsida, titelbladets baksida, vii, viii, ix, x, xi, xii, xiii, xiv, xv, xvi, xvii, xviii, xix, xx, xxi, xxii, xxiii, xxiv, xxv, xxvi
Förord - iii, iv, v, vi
Använda förkortningar - xxvii, xxviii
Rättelser och tillägg - xxix, xxx
    I. Från äldsta tider till midten af 1200-talet - 1
§1. Källorna - 1, 2, 3
§2. Den germaniska bosättningen. Det svenska statsområdet - 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
§3. Land, lagsagor och deras underafdelningar - 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
§4. Ätten och familjen - 18, 19, 20, 21, 22
§5. Samhällsklasserna - 23, 24, 25, 26, 27, 28
§6. Konungadömet - 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40
§7. Hirden. Tjänstemän och län. Krigsväsende - 40, 41, 42, 43
§8. Konungens råd och konungens samtal - 43, 44, 45
§9. Rättskipning - 45, 46, 47, 48, 49, 50
§10. Lagstiftningen och lagarna - 50, 51, 52, 53
§11. Kyrkan - 53, 54, 55, 56, 57, 58
    II. Den svenska medeltiden i egentlig mening - 59
§12. Källorna - 59, 60, 61
§13. Svenska statsområdet - 61, 62, 63, 64, 65
    Konungen och rådet - 65
§14. Landslagens konungadöme - 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85
§15. Unionerna - 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100
§16. Statsskickets utveckling under unionstiden - 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111
§17. Konungens och rikets råd. Herredagar - 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123
    Den borgerliga förvaltningen och rättskipningen - 124
§18. Förvaltningen. Länen - 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135
§19. Rättskipningen - 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147
§20. Försvarsväsendet - 147, 148, 149, 150
§21. Finansväsendet och skatterna - 150, 151, 152, 153, 154, 155
§22. Städerna och köpstadsmännen - 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162
    Samhällsklasserna och representationen - 162
§23. Det världsliga frälset - 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170
§24. Allmogen - 171, 172, 173, 174, 175
§25. Folkförsamlingar. Representationen - 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183
    Katolska kyrkan - 183
§26. Den kyrkliga organisationen och prästerskapet - 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200
    III. Det nya konungadömet på landslagens grund (1521—1680) - 201
§27. Källorna - 201, 202, 203
§28. Svenska statsområdet - 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214
    Konungen och rådet - 214
§29. Det ursprungliga vasakonungadömet 1523—92 - 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232
§30. Unionen med Polen. Brytningen 1594—99 - 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241
§31. Det senare konungadömet (1604—1680) - 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254
§32. Furstendömet, lifgeding och brudskatter - 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261
§33. Rikets råd - 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274
§34. Förmyndarregering - 274, 275, 276, 277, 278, 279
    Förvaltning och rättskipning - 279
§35. Den borgerliga förvaltningen - 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286
§36. Rättskipningen - 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294
§37. Försvarsväsendet - 294, 295, 296, 297
§38. Finansväsendet och skatterna - 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303
§39. Kyrkan - 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315
    Samhällsklasserna och representationen - 316
§40. Rikets ständer - 316, 317, 318, 319
§41. Adeln - 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345
§42. Prästerskapet - 346, 347, 348, 349
§43. Borgerskapet - 349, 350, 351
§44. Allmogen - 351, 352, 353, 354, 355
§45. Ståndsstriden och den första reduktionen - 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363
§46. Riksdagar och möten - 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393
    IV. Det karolinska enväldet 1680—1718 - 394
Källorna - 394, 395
§47. Konungadömet - 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408
§48. Rikets råd och det kungl. rådet - 408, 409, 410, 411
§49. Förvaltning, rättskipning och försvarsväsen - 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418
§50. Riksdagen - 418, 419, 420, 421, 422, 423
§51. Reduktionen och ståndsförhållanden - 423, 424, 425, 426, 427, 428
    V. Det konstitutionella statsskickets brytningstid (1719—1809) - 429
§52. Statsområdet - 429, 430, 431
§53. Grundlagarna 1719—4/3 1772 - 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442
§54. Rikets ständer 1718—1772 - 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459
§55. Konungamakten 1719—1772 - 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474
§56. Rikets råd 1719—1772 - 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486
§57. Försöken att ändra och utveckla frihetstidens grundlagar - 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499
§58. Ståndstvisterna under frihetstiden - 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510
§59. De nya grundlagarna 1772—1809 - 510, 511, 512, 513
§60. Det gustavianska statsskicket 1772—1809 - 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535
§61. Rättskipning och förvaltning. Kyrkan - 536, 537, 538, 539
§62. Riksdagens verksamhetsformer 1719—1809 - 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569
§63. De särskilda stånden 1719—1809 - 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583
    VI. Det konstitutionella statsskicket efter 1809 - 584
§64. Statsområdet - 584, 585, 586
§65. Statshvälfningen 1809 och de nya grundlagarna - 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595
§66. Konung och riksdag - 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613
§67. Riksdagens verksamhetsformer 1809—66 - 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628
§68. Representationsförändringen och 1866 års riksdagsordning - 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640
§69. Särskilda frågors behandling vid riksdagen efter 1809 - 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651
§70. Rättskipning och förvaltning. Grundskatter och försvarsväsen. Kyrkan - 652, 653, 654, 655
§71. Ståndsutjämningen. De särskilda stånden - 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661
§72. Föreningen med Norge - 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675
Register - 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684
    Accis ... - 676
    Bohuslän ... - 677
    Förtroendeämbeten ... - 678
    Kabinettsärenden ... - 679
    Ladugårdsfrihet ... - 680
    Postulata ... - 681
    Riksens ... - 682
    Ständigt ... - 683
    Väpnare ... - 684

Project Runeberg, Wed Jul 10 01:39:12 2019 (aronsson) (diff) (history) (download) Next >>
http://runeberg.org/stathist/

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free