- Project Runeberg -  Våra födoämnen i fysiologiskt, hygieniskt och ekonomiskt hänseende. En dietik för friska och sjuka
(1891) [MARC] Author: Johan Oscar Pettersson-Rydelius - Tema: Medicine
Titel och innehåll | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

VÅRA FÖDOÄMNEN
I
FYSIOLOGISKT, HYGIENISKT OCH EKONOMISKT
HÄNSEENDE.

EN DIETETIK
FÖR
FRISKA OCH SJUKA

AF
JUSTUS.

'Simplex veri sigillum.'
(Enkelhet är sanningens insegel.)

STOCKHOLM,
R. BLAEDEL & Co,
(G. CHELIUS.)

STOCKHOLM, TRYCKT I CENTRAL-TRYCKERIET, 1891.

TÄNKANDE
MÄN OCH QVINNOR
TILLEGNAD.

Motto: Man behöfver ej vara tråkig derföre
att man är allvarsam.

Legouvé.

Alla rättigheter förbehållas!

En tysk, af författaren bearbetad upplaga
är under tryckning och utkommer inom kort å
A. Zimmers i Stuttgart förlag.


Förord till den elektroniska utgåvan

Denna lilla bok med sin långa innehållsförteckning digitaliserades i april 2012. Projekt Runeberg tar givetvis inget ansvar för de medicinska och kostråd som ges i texten. Vid sjukdom, uppsök läkare.


The above contents can be inspected in scanned images: titelsida, titelbladets baksida, tillägnan, rättigheter, xiii, xiv, xv, xvi, xvii, xviii, xix

Korrstapel / Proof bar for this volume

Innehåll / Table of Contents


Titel och innehåll - titelsida, titelbladets baksida, tillägnan, rättigheter, xiii, xiv, xv, xvi, xvii, xviii, xix
Förord, utvisande hvarför denna bok kommit till - i, ii, iii, iv, v, vi, vii, viii, ix, x, xi
Inledning - 1, 2
    A). Vårt dagliga bröd under helsa. - 3
Vetenskapens fordringar på det dagliga brödet - 3, 5, 6, 7, 8, 9
    Menniskoorganismens beståndsdelar - 5
    Liebigs ägghviteteori - 6
    Voits teori - 8
    Vetenskaplig dietetik och naturenlig dietetik - 9
I. Lifvets fordringar på det dagliga brödet - 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
    Den »välmående» - 10
    Landtmannen - 11
    Stengetsjägaren i Alperna - 11
    Djuren - 12
    Gödningstypen — krafttypen - 12
    Näringsmängden inom olika folkklasser - 12
    Förhållandet mellan ägghvita och kolföreningar i kosten - 14
    Förhållandet mellan ägghvita och kolföreningar i modersmjölken - 18
II. Näringsmedel och näringsvärde - 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26
    Fullständiga näringsmedel - 21
    Ofullständiga näringsmedel; ägghviteämnen - 24
    Ofullständiga näringsmedel; fett och kolhydrater - 25
III. Ägghvitans betydelse vid näringen - 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52
    Muskler och fett - 28
    Organägghvita - 31
    Blodägghvita (cirkulerande ägghvita) - 31
    Blodet - 31
    Qväfvejemvigt - 33
    Lyxkonsumtion - 36
    Luftens qväfvehalt - 36
    Hungersdöd - 37
    Succis fasta - 38
    Kroppens ägghviteförluster - 45
    Kroppens ägghvitebehof - 48
    Normaltypen - 49
IV. Fettets betydelse vid näringen - 53, 54, 55, 56, 57, 58
    Besparingsmedel - 54
    Den bayerske skogsarbetaren - 55
    Irländaren - 56
    Kroppsarbetare och icke kroppsarbetare - 57
    Läkaren i München - 58
V. Vattnets betydelse vid näringen - 59, 60, 61, 62, 63, 64
    Vattensot och kolera - 61
    Huru mycket böra vi dricka - 62
    Drickande vid måltiderna - 63
    »Soppan» - 63
VI. Salternas betydelse vid näringen - 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74
    Koksaltet - 65
    Jernsalter - 66
    Närsalter - 66
    »Förvällning» - 67
    Salthunger - 69
    Hvad lärer djurexperimentet? - 70
    Salterna äro näringsmedel - 71
    Återigen Succi - 71
    Helsokällor - 72
    Kornkaffe contra »maltextrakt med jern» - 74
VII. »Ballastens» betydelse vid näringen - 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85
    Menniskokroppen och skeppet - 75
    En folkbok - 77
    Protester - 79
    Ännu en gång besparingsmedel - 82
    Varning för mödrarne - 84
VIII. Brödets plats i hushållningen - 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98
    Finmjöl eller sammäld - 86
    Grahambrödet - 87
    Sockerjäsning — alkoholjäsning - 88
    Hemmalet mjöl - 89
    Hvem skall bereda brödet? - 90
IX. Köttföda eller växtföda - 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108
    Kött och kraft? - 99
    Ladugård, åker och trädgård - 100
    Recept mot samhällskroppens sjukdomar - 101
    Några statistiska siffror - 101
    Gamla sanningar i ny drägt - 103
    Måttlighetssupande - 104
    Lofsång öfver — omåttligheten - 105
    Njutningslystnaden - 107
    Fastan - 107
    Qvinnan och framtiden - 108
X. Huru ofta och huru mycket böra vi äta? - 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120
    Magen - 109
    Magutvidgning - 110
    Misshandel - 111
    Måltidstimmar - 112
    Hungern - 113
    Mellanmål - 114
    Irländaren — Araben - 116
    Polarinvånaren — Lappen - 118
    Teser - 119
XI. Våra måltider - 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145
    Text till tabell II - 122
    Hvad vi mena med »portion» - 122
    Frukosten - 123
    Middagen - 129
    Aftonmålet - 140
XII. Ätandets konst - 146, 147, 148, 149, 150
    Tugga födan väl - 146
    Mjölk — huru den ej skall förtäras - 147
    Beaumonts försök - 147
    Ät långsamt - 148
    Födans temperatur - 148
    Drick ej under måltiden - 150
XIII. Nationalekonomiska betraktelser - 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170
    1. Kinesiskt - 151
    2. Kina i Europa - 156
    3. Handtverkaren hem - 162
    B). Vårt dagliga bröd under sjukdom. - 171
XIV. Allmänna betraktelser öfver sjukdoms behandling - 171, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184
    Systematik - 173
    Grundorsaken till sjukdom - 175
    Den verkliga läkekonstens uppgift - 176
    Våra två sjelfklara sanningar (axiom) - 176
    Hypokondri - 177
    Den moderna sjukdomsbehandlingen - 178
    Den starka och den svaga sjukdomskonstitutionen - 181
    Stoffvexlingskurer - 183
XV. Slägtet menniska (Homo sapiens) - 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199
    Köttätare, örtätare och fruktätare - 186
    Menniskan är fruktätare - 187
    Allätaren - 187
    »Ändamålet helgar medlen» - 188
    De anthropoida aporna - 189
    Anpassning? - 190
    Barnavård (autoritet contra natur) - 191
    Barnadödlighetens beroende af näringen - 193
    En pinohistoria med lyckligt slut - 195
    Paralleller - 198
XVI. Är köttföda skadlig för menniskan? - 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215
    Frågans kardinalpunkt - 200
    En föreläsning - 201
    En kommunal skandal - 207
    Levaillants apa - 213
    Gourmanden - 213
XVII. Mejeriprodukter och ägg - 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224
    Tuberkulos i ladugården - 216
    Inkonseqvenser - 222
    Londons fattigqvarter - 222
    Premierade tuberkelbaciller - 223
    Parasiter och ägg - 224
XVIII. Våra njutningsmedel - 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243
    »Hvarom är det i sjelfva verket fråga?» - 225
    »Det är intet farligt!» - 226
    Vanan - 226
    Vi fordra för mycket - 227
    Hvila och förströelse - 227
    Smärtan - 227
    Tålamod och sjelfbeherrskning - 227
    Virchow - 225
    Kaffet - 228
    Théet - 229
    Chokolad - 230
    Öl och vin - 231
    Smörgåsbordet och supen - 233
    Buljong och kryddor - 233
    Köttpepton och köttextrakt - 234
    Den japanska soyan - 235
    Socker, sirap och honung - 236
    Ättikan - 237
    Tillåtna kryddor - 238
    Våra rätta njutningsmedel - 238
    Definition på — »finsmakare» - 239
    Frukten bör inleda måltiden - 240
    Deserten - 242
XIX. Förbränning - 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252
    Urkällan till lifsföreteelserna - 244
    Förbränningen är vår kraftkälla - 245
    De röda och de hvita blodkropparnes uppgift - 245
    Tändstickan - 246
    1,000 millioner tändstickor - 246
    En blodkropps öden - 246
    Värme inifrån och värme utifrån - 247
    Syrerika och syrefattiga näringsmedel - 248
    Fett eller kolhydrater - 249
    Olika slag af kolhydrat - 250
    Sockrets meritlista - 251
    Straffpredikan - 252
XX. Försakelsens stig - 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275
    För sent - 253
    Ännu är tid - 253
    Högsta onatur — högsta natur - 254
    Nationalrätter - 255
    Omvexling i kosten - 256
    Frukosten - 257
    Polentan - 257
    Vårt kött - 260
    Lättsmält och svårsmält fett - 261
    Middagen - 262
    Lofsång öfver riset - 265
    Vigten af måttlighet - 266
    Råd vid brist på sjelfbeherskning - 267
    Råd vid brist på aptit - 267
    Aftonmålet - 267
    Sammanfattning - 269
    Exempel - 271
XXI. Paradisets lustgård - 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286
    En dröm - 277
    Frukt och bröd - 277
    »Pomister» - 277
    Kulmen på försakelsens stig - 278
    Lustgården i siffror - 279
    Praktiska råd - 283
    Läkaren, trädgårdsmästaren och fogelodlaren - 285
XXII. Eftergifternas väg - 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295
    Mitt byte - 288
    Varning - 289
    Läkekonst - 290
    Bleksot - 291
    Mag-, nerv- och hjertsjukdom - 292
    Vapen - 295
XXIII. Öfverdrifven fetma och magerhet - 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318
    »Banta» - 297
    Vetenskapliga fejder - 304
    Första person singularis - 306
    Vilkoren för fettaflagring i menniskokroppen - 307
    Lefnadsnorm - 311
    Behandling af fettsot - 313
    Öfverdrifven magerhet - 314
    Tvinsot - 316
    Normalvigt - 318
XXIV. Falska profeter - 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344
    Sockersjuka - 322
    Ägghvitesjuka - 324
    Organiska hjertfel - 325
    D:r Alanus-Winckler - 328
    Trappisterna - 331
    Magsyra, halsbränna, väderspänningar, förstoppning, underlifskrämpor, gikt och reumatism, katarrer, heshet, snufva - 332
    För mycket drickande - 333
    Kolera - 335
    Kraftig näring - 336
    Krafttyper - 336
    Beklagansvärde existenser - 337
    Hästköttets apoteos - 338
    D:r Anna Kingsford - 339
    Krig - 340
    Svaga karakterer - 340
    Lifvets början - 341
XXV. Rekapitulation - 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366
    1) Brödet - 345
    2) Frukt- och bröddieten - 349
    3) Sträng allmän vegetabildiet - 349
    4) Allmän vegetabilkost - 355
    Afsked från läsaren - 366
Tabell III. Vårt apotek. Öfversigt af födoämnenas mineralbeståndsdelar - 367, 368
Tabell I. Råvaror - tabell, tabell

Project Runeberg, Tue Apr 3 01:17:26 2012 (aronsson) (diff) (history) (download) Next >>
http://runeberg.org/varafodo/

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free