- Project Runeberg -  Ord och Bild /
Trettioåttonde årgången. 1929

(1892-1951)
Titel och innehåll | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

ORD OCH BILD
Illustrerad Månadsskrift

1929

utgiven av
Karl Wåhlin

Trettioåttonde årgången

Redaktionens ombud:
i Helsingfors: C. A. Nordman
i Oslo: Charles Kent
i København: Carl Behrens

Stockholm
Wahlström & Widstrand

STOCKHOLM
Kungl. Hovboktryckeriet
Iduns Tryckeri Aktiebolag
1929


Förord till den elektroniska utgåvan

Se förordet till tidskriften.


The above contents can be inspected in scanned images: smutstitel, titelsida, titelbladets baksida, i, ii, iii, iv, v, vi

Korrstapel / Proof bar for this volume

Innehåll / Table of Contents


Titel och innehåll - smutstitel, titelsida, titelbladets baksida, i, ii, iii, iv, v, vi
Ord och Bilds medarbetare i 38. årgången - vii
    Första häftet - plansch, (blank), plansch, (blank), 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64
Flickan och ljuset. Oljemålning av Ivar Arosenius. 1907 - plansch
Sol och ungdom. Oljemålning av J. F. Willumsen. 1910 - plansch
Göteborgs Konstmuseum. Av Georg Pauli - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
Drömfärder. Av Karl Asplund. I - 16
Hur den svenska tändstickan blev en världsmakt. Av Börje Brilioth - 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32
Kartan. Av Karl Asplund - 32
Harald Höffding. Av Carl Hellström - 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47
Drömfärder. Av Karl Asplund. II - 48
Den nyaste byggnadskonsten. Av Ärland Noreen - 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60
Sorgen — uppenbararen. Av Akke Kumlien - 60
Anders de Wahl. Till 60-årsdagen. Av Helge Wahlgren - 61, 62, 63, 64
    Andra häftet - plansch, (blank), plansch, (blank), 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128
Självporträtt. Oljemålning av Carl Wilhelmson. 1927 - plansch
Vinterfiske. Freskomålning av Carl Wilhelmson. 1927 - plansch
Kungagravarna i Ur. Av C. Leonard Woolley - 65, 66, 67, 68, 69, 70
Sjukrum. Av Johannes Edfelt - 70
Commedia dell’arte. Av Agnes Beijer - 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84
Carl Wilhelmson. Av Axel L. Romdahl - 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99
Henri Bergson. Av Alfred Mohn. Översättning från författarens manuskript av Algot Ruhe - 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110
Från Stockholms teatrar. Av Carl G. Laurin - 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128
    Tredje häftet - plansch, (blank), plansch, (blank), 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176
Trappgata i Neapel. Oljemålning av A. C. Svarstad. 1909 - plansch
La Grande Meije (Alperna). Oljemålning av A. C. Svarstad. 1920 - plansch
Om Goethes Faust. Av Olga Potthoff - 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145
St. Franciskus’ vårvandring. Av Mildred Thorburn-Busck - 146
A. C. Svarstad. Av Charles Kent - 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159
Det religiösa elementet i Beethovens och Wagners verk. En jämförelse. Av Torsten Svedfelt - 160, 161, 162, 163, 164
Andrea Palladio. Forskaren och konstnären. Av Hans Wåhlin - 165, 166
Svenska romaner och noveller. Av Algot Werin - 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176
    Fjärde häftet - plansch, (blank), plansch, (blank), 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240
Utsikt av Tivoli med Sibylla-templet. Oljemålning av G. W. Palm. 1851 - plansch
På restauranten. Oljemålning av Halfdan Ström. 1888 - plansch
När »gubben Palm» var ung. Vandringsår och ungdomssvärmeri. Efter gamla brev av Georg Nordensvan - 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192
Stonewall Jackson. Av Frans G. Bengtsson - 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212
Harald Kidde. Af Chr. Rimestad - 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221
Dialog i drömmen. Av Karl Asplund - 222, 223, 224
Från den franska bokmarknaden. Av Sven Stolpe - 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234
Almqvists sista år. Av Olle Holmberg - 235, 236, 237, 238
Insända böcker - 238, 239, 240
    Femte häftet - plansch, (blank), plansch, (blank), 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288
Lejon. Etsning av Albert Engström - plansch
Från Roms utkant. Oljemålning av Axel Wallert. 1926—1928 - plansch
Från Trajanus’ och Augustus’ romerska prakttorg. Med anledning av en akvarellserie av Ferdinand Boberg. Av Axel Boëthius - 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256
Albert Engström. Av Axel L. Romdahl - 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272
Fredrik Paasche. Av Fredrik Chr. Wildhagen - 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280
Viktor Rydberg i nyare belysning. Av Lydia Wahlström - 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288
Insända böcker - 288
    Sjätte häftet - plansch, (blank), plansch, (blank), 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352
Kullervo förbannande. Oljemålning av A. Gallen-Kallela. 1900 - plansch
Porträtt av min mor. Oljemålning av Eero Järnefelt. 1927 - plansch
Verner von Heidenstam. Av Sten Selander - 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302
Gustav III och grevinnan de Boufflers. Av Oswald Kuylenstierna - 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311
Amiel och religionen. Av August Brunius - 312, 313, 314, 315
Miette sjunger. Efter Jean Aicard. Översättning av Erik Lidforss - 315, 316
August Brunius. 1879—1926. Av C. J. Engström - 317, 318, 319, 320, 321, 322
Eric von Rosen. Vid 50-årsdagen. Av Rob. E. Fries - 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331
Ny teaterlitteratur. Av Gösta M. Bergman - 332, 333, 334, 335, 336
Julia Håkansson. Av Helge Wahlgren - 337, 338, 339, 340
Tre fornnordiska gestalter. Av Erik Wallén - 341, 342, 343, 344
Några memoarverk ur bokfloden. Anmälda av Georg Nordensvan - 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352
Insända böcker - 352
    Sjunde häftet - plansch, (blank), plansch, (blank), 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416
Prinsessan på ärten. Figur i porslin av Gerhard Henning. 1911 - plansch
Krukmakaren. Staty i stengods av Jais Nielsen. 1925 - plansch
Den kungliga porslinsfabriken i Köpenhamn under 150 år. Av Åke Stavenow - 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364
Werner Söderhjelm. Vid 70-årsdagen. Av Anton Blanck - 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372
Erik Hedén. Av Ivar Harrie - 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382
Bortom dimman. Av Göran Björkman - 382
Sverige och svenskarna i den ryska folkpoesien. Av Rafael Lindqvist - 383, 384, 385, 386
Från Stockholms teatrar. Av Carl G. Laurin - 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405
Från Operans spelår. Av Agne Beijer - 406, 407, 408, 409, 410, 411
Epameinondas. Av Abdon Furuhage - 411
Riddarens väg. Av Hugo Gyllander - 412
Ändrade Viktor Rydberg teologisk ståndpunkt i senare år? Genmäle till doktor Lydia Wahlström. Från Einar Elg - 413, 414, 415
Svar till lektor Elg. Från Lydia Wahlström - 415, 416
Insända böcker - 416
    Åttonde häftet - plansch, (blank), plansch, (blank), 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480
Erik den rödes ättestupa. Akvarell av Ossian Elgström. 1927—28 - plansch
Leif Eriksson upptäcker Vinland. Skiss till gobelin av Ossian Elgström. 1927—28 - plansch
Kring Berzeliusminnet. Av H. G. Söderbaum - 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430
Ossian Elgströms skildringar av grönländsk nordbokultur. Av Arthur Nordén - 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440
Stockholmsutställningen 1930. Av Nils G. Wollin - 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448
Johnny Roosval. Av Hans Wåhlin - 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462
Marmorbrottet. Av Erik Blomberg - 463, 464
Ny dansk Lyrik. Af Kjeld Elfelt - 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472
Livsskildringer i norske Romaner. Av Charles Kent - 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480
    Nionde häftet - plansch, (blank), plansch, (blank), 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528
Vaksamheten. Skiss till staty av Georg Pauli. 1918 - plansch
Vattenfallet (Porjus). Oljemålning av Helmer Osslund - plansch
Lessing pionjären. Av Klara Johanson - 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496
På ökenvägar till Sinai. Av Joh. Lindblom - 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508
Domaredansen. Av Sigfrid Lindström - 508, 509
Svenska noveller. Av Algot Werin - 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516
Konstlitteratur. Några böcker anmälda av Georg Nordensvan - 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528
    Tionde häftet - plansch, (blank), plansch, (blank), 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592
Demosthenes. Grekisk kopia i marmor c:a 100 e. Kr. av den bronsstaty som restes på torget i Aten 280 f. Kr. - plansch
Från Københavns börs. Oljemålning av P. S. Krøyer. 1895 - plansch
Den irländska nationalteatern. Av Walter Starkie. Översättning från författarens manuskript av A. L. W. - 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548
    Det poetiska dramat - 531, 532, 533, 534, 535, 536
    Det realistiska dramat - 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548
Laodameia. Efter William Wordsworth. Översättning av Anders Österling - 549, 550, 551, 552, 553
Forna blå somrar. Av Fredrik Vetterlund - 554, 555, 556
C. F. Tietgen. Af Johannes Lehmann - 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570
Posthumt av Ernst Ahlgren och Ola Hansson. Av Algot Werin - 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580
Religionsforskning i Norge. Av Sverre Klausen - 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588
Ur sydamerikansk litteratur. Av Karl August Hagberg - 589, 590, 591
Insända böcker - 592
    Elfte häftet - plansch, (blank), plansch, (blank), 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656
Pepita Garcia. Oljemålning av Einar Jolin. 1929 - plansch
Läsande gosse. Oljemålning av Arvid Fougstedt. 1925 - plansch
Den irländska nationalteatern. Av Walter Starkie. Översättning från författarens manuskript av A. L. W. - 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608
    Det psykologiska dramat - 593, 594, 595, 596, 597
    Stadsbons och arbetarens drama - 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608
Snoilsky och Zachris Topelius. Av Gunnar Castrén - 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616
Nikolai Astrup. Av Alf Harbitz - 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623
Den korsfästa drömmen. Av Albert Henning - 624
Arnold Norlind. Av Algot Werin - 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631
Louis Sparre som etsare. Av Gunnar Jungmarker - 632, 633, 634
Memoirer og Skildringer. Af Carl Behrens - 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643
Svensk skönlitteratur i Finland. Av Erik Ekelund - 644, 645, 646, 647, 648
Soldaten i kriget. Av Karl Ragnar Gierow - 648, 649, 650, 651, 652, 653
Jörgen Block. En lyrikersilhuett. Av Sven Cederblad - 653, 654, 655, 656
Insända böcker - 656
    Tolfte häftet - plansch, (blank), plansch, (blank), 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704
Min mor. Akvarell av Stefan Johansson. 1911 - plansch
Professor Johan Vising. Oljemålning av Fritz Lindström. 1915 - plansch
Johannes’ Uppenbarelse i den moderna bibelforskningen. Av Anton Fridrichsen - 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678
Anteckningar om konst. Av Stefan Johansson - 679, 680, 681
Efterkris. Av Karl Ragnar Gierow - 682
Förädling av åkerväxter i Sverige. Av H. Juhlin Dannfelt - 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691
Edith Södergran. Av Sten Selander - 691, 692, 693, 694, 695, 696
Vår garanti - 697, 698, 699, 700, 701
Insända tidskrifter 1929 - 702, 703
Insända böcker - 703, 704

Project Runeberg, Tue Mar 22 12:54:36 2016 (aronsson) (diff) (history) (download) Next >>
https://runeberg.org/ordochbild/1929/

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free