- Project Runeberg -  Verkstadsboken : teknisk handbok för verkstadsindustrien /
I

(1943-1944) [MARC]
Titel och innehåll | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

VERKSTADSBOKEN TEKNISK HANDBOK FÖR VERKSTADSINDUSTRIEN

I

UNDER MEDVERKAN AV STURE ARVIDSSON, Bergsingenjör IVAR WEIBULL, Civilingenjör PEHR LAGERHJELM, Bergsingenjör LENNART PEHRSON, Bergsingenjör OLOF LODÉN, Civilingenjör K. GUST. HULTSTRÖM, Civilingenjör SIGURD KÖHLER, Ingenjör ULF BOYE, Civilingenjör NILS FRYKBERG, Civilingenjör PAUL NYLÉN, Fil. dr, Docent UTGIVEN AV BERTIL THUNELL, Teknologie doktor LARS HÖKERBERGS BOKFÖRLAG, STOCKHOLM A.-B. NORDISKA BOKFÖRLAGET ERDHEIM & C:O Copyright 1944 Lars Hökerbergs Bokförlag Stockholm Printed in Sweden Svenska Tryckeriaktiebolaget Stockholm 1944 441487

Förord till den elektroniska utgåvan

Se förordet till verket.


The above contents can be inspected in scanned images: smutstitel, titelsida, titelbladets baksida, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

Korrstapel / Proof bar for this volume

Innehåll / Table of Contents


Titel och innehåll - smutstitel, titelsida, titelbladets baksida, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
Företal - 5, 6
Järn och stål, av Sture Arvidsson - 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, plansch, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152
    1. Definitioner och begrepp - 17, 18
    Järn- och ståltillverkning - 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36
    2. Inledning - 19
    3. Malmen och dess förbehandling - 20, 21
    4. Masugnsprocessen - 21, 22, 23, 24, 25
    5. Färskningsprocesserna - 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34
    6. Stålets desoxidation och tappning - 35, 36
    Formgivningsmetoderna - 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49
    7. Smidning - 37, 38, 39, 40
    8. Valsning - 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47
    9. Kalldragning - 47
    10. Gjutning - 48, 49
    Stålets metallografi - 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69
    11. Allmänt - 50, 51
    12. Legeringar och tillståndsdiagram - 51, 52, 53, 54, 55
    13. Kolstålen - 55
    14. Järn-kollegeringarnas tillståndsdiagram - 55, 56, 57, 58
    15. Järn-koldiagrammets praktiska tillämpning - 58, 59, 60
    16. Gjutjärn - 60, 61
    17. Aducergods - 61
    18. Legerade stål - 62
    19. Legeringsämnena - 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69
    Stålets värmebehandling - 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, plansch, 77, 78, 79
    20. Allmänt - 70
    21. Värmebehandlingsugnar - 70, 71
    22. Glödgning - 72, 73, 74
    23. Härdning - 74, 75, 76
    24. Anlöpning - 76
    25. Seghärdning - 76, plansch, 77
    26. Sätthärdning - 77, 78
    27. Nitrerhärdning - 78
    28. Speciella härdningsmetoder - 78, 79
    Ståltyper och användningsområden - 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152
    29. Allmänt - 80
    30. Standardisering - 80, 81, 82
    31. Konstruktionsstål - 82
    32. Synpunkter på valet av konstruktionsstål - 82, 83, 84, 85, 86, 87
    33. Olegerat maskinstål - 87
    34. Byggnadsstål - 87, 88
    35. Stål för nit, bult och kätting - 89
    36. Olegerat stål för konstruktionsplåt - 89, 90
    37. Seghärdningsstål - 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98
    38. Sätthärdningsstål - 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104
    39. Nitrerstål - 104, 105, 106
    40. Automatstål - 106, 107
    41. Fjäderstål - 107, 108
    42. Magnetstål - 108, 109
    43. Rostfria, syrafasta och eldhärdiga stål - 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117
    44. Verktygsstål - 117, 118, 119, 120
    45. Verktygsstålens grundtyper med hänsyn till huvudlegeringsämnena - 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139
    46. Verktygsstålens indelning med hänsyn till användningsområden - 139
    47. Stål för skärande, klippande, huggande och spånavskiljande verktyg - 140, 141, 142
    48. Stål för icke spånavskiljande bearbetning, såsom slag, pressning, dragning, pressgjutning, valsning m. m., samt stål för mätverktyg - 142, 143, 144
    49. Legeringsbesparande verktygsstål - 144, 145
    50. Hårdmetaller - 145, 146
    51. Stålgjutgods - 146, 147, 148, 149, 150
    52. Gjutjärn - 150, 151
    53. Aducergods - 152
Metaller och metallegeringar, av Pehr Lagerhjelm - 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248
    54. Metallerna och deras förekomst - 155, 156
    55. Legeringens allmänna inverkan - 157, 158
    Koppar - 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165
    56. Allmänt - 159
    57. Olika slag av koppar - 159, 160, 161
    58. Tekniska egenskaper - 162
    59. Bearbetning - 162, 163, 164, 165
    60. Ytbehandling - 165
    Mässing - 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179
    61. Allmänt - 166, 167, 168, 169
    62. Olika slag av mässing - 169, 170
    63. Tekniska egenskaper - 171, 172, 173, 174
    64. Bearbetning - 174, 175, 176, 177, 178
    65. Ytbehandling - 178, 179
    Bronser och rödgods - 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186
    66. Allmänt - 180
    67. Olika slag av bronser och rödgods - 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186
    Nickel och nickellegeringar - 187, 188, 189, 190, 191
    68. Allmänt - 187
    69. Olika slag av nickel och nickellegeringar - 187, 188, 189, 190, 191
    Zink och zinklegeringar - 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198
    70. Allmänt - 192
    71. Olika slag av zink och zinklegeringar - 192, 193, 194
    72. Tekniska egenskaper - 194, 195
    73. Bearbetning - 195, 196, 197
    74. Ytbehandling - 198
    Bly och blylegeringar - 199, 200, 201, 202
    75. Allmänt - 199
    76. Olika slag av bly och blylegeringar - 200
    77. Tekniska egenskaper - 200, 201
    78. Bearbetning - 201, 202
    Tenn och tennlegeringar - 203, 204, 205, 206
    79. Allmänt - 203
    80. Olika slag av tenn och tennlegeringar - 203, 204
    81. Tekniska egenskaper - 204
    82. Bearbetning - 204, 205, 206
    Lagermetaller - 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218
    83. Allmänt - 207, 208, 209, 210
    84. Olika slag av lagermetaller - 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218
    Aluminium - 219, 220, 221, 222
    85. Allmänt - 219
    86. Olika slag av aluminium - 219
    87. Tekniska egenskaper - 219, 220, 221
    88. Bearbetning - 221, 222
    Aluminiumlegeringar - 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239
    89. Allmänt - 223, 224, 225
    90. Olika slag av aluminiumlegeringar - 225, 226
    91. Tekniska egenskaper - 226, 227
    92. Härdning och åldring - 227, 228
    93. Bearbetning - 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236
    94. Ytbehandling - 237, 238, 239
    Magnesium och magnesiumlegeringar - 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247
    95. Allmänt - 240
    96. Olika slag av magnesium och magnesiumlegeringar - 240, 241, 242
    97. Tekniska egenskaper - 242, 243, 244
    98. Bearbetning - 244, 245, 246, 247
    99. Ytbehandling - 247
    Litteratur - 248
Diverse material - 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336
    Konsthartser, av Sigurd Köhler - 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263
    100. Allmänt - 251, 252, 253
    101. Konsthartser framställda av fenoler och anilin - 254, 255, 256, 257
    102. Konsthartser framställda av urinämne (karbamid), tiourinämne (trio-karbamid) och melamin - 257, 258, 259
    103. Polymerisationsprodukter av etylenderivat - 259, 260, 261, 262
    104. Ftal- och maleinsyrehartser - 262, 263
    Kautschuk och kautschukprodukter, av Sigurd Köhler - 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276
    105. Naturlig kautschuk - 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272
    106. Syntetisk kautschuk (konstkautschuk) - 272, 273, 274, 275, 276
    Läder, av Sigurd Köhler - 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285
    107. Allmänt - 277, 278
    108. Lädertyper - 278, 279, 280, 281
    109. Lädrets egenskaper - 282, 283, 284, 285
    Fibermaterial, av Sigurd Köhler - 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292
    110. Vulkanfiber - 286, 287, 288
    111. Fibermaterial för textilprodukter och tågvirke - 288, 289, 290, 291, 292
    Glas, av Olof Lodén - 293, 294, 295, 296, 297, 298
    112. Glasets egenskaper och kvaliteter - 293, 294, 295, 296, 297, 298
    Färger, lacker och fernissor, av Paul Nylén - 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316
    113. Allmänt - 299, 300, 301, 302
    114. Linolja och andra torkande oljor - 302, 303, 304
    115. Lacker - 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311
    116. Vattenhaltiga färger - 311, 312, 313
    117. Pigment - 313, 314, 315
    118. Apparatur och maskinella anordningar - 315, 316
    Smörjmedel, av Nils Frykberg - 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336
    119. Mineraloljor - 317, 318
    120. Oljors egenskaper och provning - 318, 319, 320, 321, 322
    121. Animaliska och vegetabiliska oljor och fett - 322, 323
    122. Oljekvaliteter - 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330
    123. Smörjfett - 330, 331, 332
    124. Specialprodukter - 332, 333
    125. Rening av oljor - 333, 334, 335
    126. Förråd - 336
Materialprovning, av Ulf Boye och Lennart Pehrson - 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378
    127. Allmänt om materialprovning - 339, 340
    Mekanisk materialprovning - 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378
    128. Teknologiska prov - 341, 342, 343, 344, 345, 346
    129. Mekaniska prov i provningsmaskiner - 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371
    130. Felsökning - 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378
Grundläggande vetenskaper, av Olof Lodén - 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476
    Matematik - 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412
    131. Tabeller - 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388
    132. Potenser, rötter, imaginära kvantiteter - 389
    133. Serier - 389
    134. Logaritmer, cirkelfunktioner - 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396
    135. Lösning av 2:a-grads ekvation - 397
    136. Sammansatt ränteberäkning - 397, 398
    137. Trigonometri - 398, 399
    138. Planimetri - 400, 401
    139. Rymdgeometri - 401, 402
    140. Funktioner - 403
    141. Koordinatsystem - 404, 405
    142. Derivater - 406, 407, 408
    143. Integraler - 408, 409
    144. Diferentialekvationer - 410, 411, 412
    Mekanik - 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424
    145. Teknikens måttenheter - 413, 414
    146. Beteckningar och storheter - 414
    147. Enheter för energi och effekt - 415
    148. Vridningsmoment - 415
    149. Rörelselära - 415, 416
    150. Fasta kroppars dynamik - 416, 417, 418, 419
    151. Svängningsrörelse - 419, 420, 421
    152. Friktion - 421, 422, 423, 424
    Hållfasthetslära - 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454
    153. Elasticitet. Inre och yttre krafter - 425, 426
    154. Formförändring och påkänning - 426, 427, 428, 429
    155. Beteckningar vid beräkning av påkänning och formförändring - 429, 430
    156. Draghållfasthet - 430, 431
    157. Knäckning - 431, 432, 433, 434, 435
    158. Böjning - 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441
    159. Skjuvspänningar - 441, 442
    160. Vridning - 442, 443
    161. Sammansatt hållfasthet - 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454
    Teknisk fysik - 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476
    162. Temperaturmätningar - 455, 456
    163. Kroppars utvidgning genom värme - 456, 457
    164. Värmemängd, smältvärme, ångbildningsvärme m. m. - 457, 458, 459
    165. Värmeöverföring - 459, 460, 461
    166. Förbränning - 461, 462
    167. Lufttryck - 462, 463
    168. Gaser och ångor - 463, 464
    169. Luftens fuktighet - 464, 465, 466
    170. Vätsketryck mot väggar i öppna kärl - 466, 467
    171. Vätskors utströmning - 467, 468
    172. Vattenkraft och pumpar - 468, 469, 470
    173. Vindtryck - 470
    174. Ljudet - 470, 471, 472, 473
    175. Ljuset - 473, 474
    176. Pendelsvängningar - 474, 475, 476
Mätteknik - 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568
    av K. Gust. Hultström - 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517
    177. Inledning - 479
    178. Enheter och principer för längdmätning - 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492
    179. Mätverktygens indelning - 492
    180. Verktyg för överförande av mått - 492, 493
    181. Fasta mätverktyg - 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506
    182. Ställbara skalmätverktyg - 507, 508, 509, 510, 511, 512
    183. Indikatorer - 512, 513, 514, 515
    184. Optiska mätinstrument - 515, 516, 517
    av Ivar Weibull - 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568
    185. Några metoder för mätning av mekaniskt tryck på elektrisk väg - 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525
    186. Instrument för mätning av vätske- och gastryck - 526, 527, 528, 529, 530, 531
    187. Temperaturmätning - 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542
    188. Registrerande instrument - 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552
    189. Registrering av vibrationer hos maskiner samt kontroll av maskindelars utbalansering - 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563
    190. Instrument för analys av rökgaser - 563, 564, 565, 566, 567, 568
    Litteratur - 568
Enkla maskinelement - 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688
    Skruvar, bultförband och gängsystem, av K. Gust. Hultström - 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598
    191. Allmänt - 571, 572
    192. Skruvens mekanik - 572, 573
    193. Gängsystemets utveckling - 573, 574
    194. Engelska gängsystem - 574, 575
    195. Amerikanska gängsystem - 576, 577, 578, 579, 580, 581
    196. Tyska gängsystem - 582
    197. Internationellt metriskt gängsystem - 582, 583
    198. Rörgängor - 583, 584
    199. Svensk gängstandard - 584, 585, 586, 587, 588
    200. Gängtoleranser och gängverktyg - 588, 589
    201. Skruvar och bultar - 589, 590
    202. Säkringar för bultar och muttrar. Brickor - 590, 591, 592
    203. Självgängande skruv - 592, 593
    204. Träskruv - 593, 594
    205. Standardiserade maskinelement - 594
    206. Beräkning av fastsättningsskruvar - 595, 596, 597
    207. Beräkning av rörelseskruvar - 597, 598
    Nitförband, svetsfogar, kilförband, av Olof Lodén - 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608
    208. Nitning - 599, 600, 601, 602, 603, 604
    209. Svetsfogar - 604, 605
    210. Kilförband - 605, 606, 607, 608
    Axlar, lager, kopplingar, remmar m. m., av Olof Lodén - 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658
    211. Axlar - 609, 610
    212. Glidlager - 610, 611, 612
    213. Kul- och rullager - 612, 613, 614, 615, 616
    214. Nållager - 616, 617
    215. Kulors och rullars bärkraft - 618
    216. Bärhjul och hjultryck - 618
    217. Axelkopplingar - 619, 620, 621, 622, 623
    218. Bromsar - 623, 624, 625, 626, 627
    219. Remdrift - 627, 628, 629
    220. Kilremsdrift - 629, 630, 631, 632
    221. Anordning för ändring av varvtal - 632, 633, 634, 635
    222. Kedjor, kätting - 635, 636, 637, 638
    223. Stållinor - 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644
    224. Hamplinor - 644
    225. Fjädrar - 645, 646, 647, 648
    226. Rör - 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654
    227. Packningar och tätningar - 654, 655, 656, 657, 658
    Kugghjul, av Olof Lodén - 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688
    228. Allmänt - 659
    229. Kuggens form - 660, 661
    230. Kuggens kinematik - 661, 662, 663
    231. Evolventkuggar - 663, 664, 665, 666, 667, 668
    232. Korrigerade kuggar - 668, 669
    233. Cykloidkuggar - 669, 670, 671
    234. Modul. Pitchformler - 671, 672, 673
    235. Beräkning av raka cylindriska kugghjul - 673, 674, 675, 676
    236. Kugghjul med snedkuggar - 676, 677, 678
    237. Cylindriska skruvhjul - 678, 679
    238. Skruvväxlar - 679, 680, 681, 682, 683, 684
    239. Koniska kugghjul - 684, 685, 686, 687, 688
    240. Friktionsväxlar - 688
    Litteratur - 688
241. Register - 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708
    Absolut ... - 689
    Avspänningsglödgning ... - 690
    Bärkablar ... - 691
    Ekvation ... - 692
    Friktionskoefficienten ... - 693
    Gängsystem ... - 694
    Integralen ... - 695
    Komparator ... - 696
    Kugghjul ... - 697
    Ljusets ... - 698
    Millwalloljor ... - 699
    Normalljus ... - 700
    Planhjul ... - 701
    Rostning ... - 702
    Sfäriska ... - 703
    Spårserier ... - 704
    Svängningsrörelse ... - 705
    Toleranstolkar ... - 706
    Varmbadhärdning ... - 707
    Zink ... - 708

Project Runeberg, Thu Aug 18 23:27:24 2022 (aronsson) (diff) (history) (download) Next >>
https://runeberg.org/verkstad44/1/

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free