- Project Runeberg -  Nordisk familjebok /
Uggleupplagan. 29. Tidsekvation - Trompe

(1919) Tema: Reference
Titel och innehåll | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

NORDISK FAMILJEBOK
KONVERSATIONSLEXIKON
OCH
REALENCYKLOPEDI

Ny, reviderad och rikt illustrerad upplaga

Redaktionskommitté:
Lagerheim, G., professor vid Stockholms högskola
Leche, V, f. d. professor vid Stockholms högskola
Nordensvan, G., skriftställare
Westrin, Th., filosofie doktor, kommitténs ordförande

Redaktör: Th. Westrin

TJUGUNIONDE BANDET
TIDSEKVATION - TROMPE

Stockholm 1919
Nordisk familjeboks förlags aktiebolag
Nordisk familjeboks tryckeri


Förord till den elektroniska upplagan

Detta är 29:e bandet av andra utgåvan ("uggleupplagan") av Nordisk familjebok. Bandet presenteras här som en faksimilutgåva i svartvitt.

Några intressanta artiklar ur detta band: Tidskrift, Tobak, Leo Tolstoj, Torped, Torskfiske, Trettioåriga kriget, Trollhättan.

Planscher ur bandet:


Tizian


Transportanordning


Transportanordning


Trefärgstryck

Nordisk familjeboks karta öfver Sverige

Bara översikterna är inscannade, inte de 12 kartbladen, som är för stora för vår scanner.The above contents can be inspected in scanned images: smutstitel, titelsida, titelbladets baksida

Korrstapel / Proof bar for this volume

Innehåll / Table of Contents


Titel och innehåll - smutstitel, titelsida, titelbladets baksida
Ordinarie medarbetare - v, vi, vii
Tillfälliga medarbetare i detta band - vii, viii
I detta band förekomma signerade artiklar af följande bland den första upplagans ej ofvan nämnde samt af denna upplagas genom döden bortryckte medarbetare - viii
Signering af artiklarna - viii
Uttalsbeteckning - viii
Förteckning öfver illustrationer i tjugunionde bandet - ix, x, xi
Förkortningar - xii, xiii, xiv
Rättelser - xv

T


Tidsekvation - 1-2
Tidsform. Se Tempus - 1-2
Tidshandel. Se Terminshandel - 1-2
Tidskrift - 1-2, 3-4, 5-6, 7-8, 9-10, 11-12
Tidskrift för bildande konst och konstindustri - 11-12
Tidskrift för brandväsendet - 11-12
Tidskrift för byggnadskonst och ingeniörvetenskap - 13-14
Tidskrift för döfstumskolan. Se Nordisk tidskrift för döfstumskolan, sp. 1335 - 13-14
Tidskrift för folkundervisningen - 13-14
Tidskrift för hemmet - 13-14
Tidskrift för jägare och naturforskare. Se Svenska jägareförbundets tidskrift - 13-14
Tidskrift för konstvetenskap - 13-14
Tidskrift för kristlig tro och bildning - 13-14
Tidskrift för lagstiftning, lagskipning och förvaltning - 13-14
Tidskrift för landtmanna- och kommunalekonomien - 13-14
Tidskrift för landtmän. 1. Se Tidén, L. - 13-14
Tidskrift för landtmän. 2. Tidskrift, som 1880 började utges af H. Winberg och N. Engström - 15-16
Tidskrift för litteratur - 15-16
Tidskrift för matematik och fysik - 15-16
Tidskrift för skogshushållning - 15-16
Tidskrift för svenska ingenieurer - 15-16
Tidskrift för svenska kyrkan. Se Beckman, Anders Fredrik - 15-16
Tidskrift för svenska landtbruket och dess binäringar - 15-16
Tidskrift för Sveriges landsting, städer och hushållningssällskap - 15-16
Tidskrift för teologi. Se Ahnfelt 5 - 15-16
Tidskrift för veterinärer, hästvänner och landthushållare. Se Svenska veterinärläkareföreningen - 15-16
Tidskrift för veterinärmedicin och husdjurskötsel. Se Svenska veterinärläkareförening - 15-16
Tidskrift i fortifikation - 15-16
Tidskrift i gymanstik - 15-16, Till art. Tidtabell, (blank), 17-18
Tidskrift i militär helsovård - 17-18
Tidskrift i sjöväsendet - 17-18
Tidssekund, astron. Se Sekund 1 - 17-18
Tidssignal - 17-18
Tidsskillnad - 17-18
Tidsskrift for retvidenskab - 17-18
Tidsteori. Se Ränta, sp. 64 - 17-18
Tidström. Se Ebb och flod - 17-18
Tidsåldrar l. Världsåldrar. Se Eskatologi - 17-18
Tidtabell, Järnvägs- - 17-18, 19-20
Tidtabellskonferens. Se Järnvägskonferenser - 19-20
Tidvatten, fys. Se Ebb och flod. Jfr Kantra 2 - 19-20
Tidvattensström. Se Malström - 19-20
Tidö - 19-20
Tidögrafven. Se Jäder 1, sp. 352 - 19-20
Tieck, Johann Ludwig - 19-20, 21-22, 23-24
Tieck, Christian Friedrich - 23-24
Tiedemann, Dietrich - 23-24
Tiedemann, Friedrich - 23-24
Tiedemann, Christoph Willers - 23-24
Tiedge, Christoph August - 23-24, 25-26
Tieffenbrucker, Kaspar - 25-26
Tieftrunk, Karel - 25-26
Tieghem, Philippe Édouard Léon van - 25-26
Tiel - 25-26
Tiele, Cornelis Petrus - 25-26
Tien - 25-26
Tienen - 25-26
Tien-hsia - 25-26
Tien schan (Tiensjan) - 25-26
Tientje - 27-28
Tien-tse - 27-28
Tien-tsin - 27-28
Tiepoletto - 27-28
Tiepolo - 27-28
Tiepolo, Jacopo - 27-28
Tiepolo, Lorenzo - 27-28
Tiepolo, Bajamonte - 27-28
Tiepolo, Giovanni Battista (Giambattista) - 27-28, 29-30
Tierp - 29-30
Tierra - 29-30
Tiersch, Otto - 29-30
Tiers état, Le - 29-30
Tiersot, Jean Baptiste Élysée Julien - 29-30
Tiers parti - 29-30
Tiertoadno - 29-30
Tietar - 29-30, 31-32
Tiete - 31-32
Tietgen, Karl Frederik - 31-32
Tietjens, Therese Johanna Alexandra - 31-32
Tievakoski - 31-32
Tifate (Tifata) - 31-32
Tifernum - 31-32
Tifernus - 31-32
Tiffany, Louis Comfort - 31-32
Tiffin - 33-34
Tiffin - 33-34
Tifinar - 33-34
Tiflis - 33-34
Tigellinus, Caius Sophonius - 33-34
Tigerfisken - 33-34
Tigerhalfön - 33-34
Tigerhästarna - 33-34
Tigerkatt - 33-34
Tigerlilja - 33-34
Tigern - 33-34
Tigerormen - 33-34
Tigerschiöld, Hugo Edvard - 33-34, 35-36
Tigerskäck - 35-36
Tigerstedt - 35-36
Tigerstedt, Georg Fredrik - 35-36
Tigerstedt, Gregori Fredrik - 35-36
Tigerstedt, Karl Konstantin - 35-36
Tigerstedt, Robert Adolf Armand - 35-36, 37-38
Tigertax - 37-38
Tigerträ - 37-38
Tigeröga - 37-38
Tigerön - 37-38
Tiggarlåt - 37-38
Tiggarmunkordnar - 37-38, 39-40
Tiggarpass - 39-40
Tiggeri - 39-40
Tiglatpileser - 39-40
Tignarman - 39-40
Tigranes - 39-40
Tigranokerta - 39-40
Tigre - 39-40
Tigre - 39-40, 41-42
Tigrerad - 41-42
Tigridia - 41-42
Tigrinja - 41-42
Tigris - 41-42
Tigroidsubstans - 41-42
Tiguriner - 41-42
Tih - 41-42, 43-44
tihama - 43-44
Tihany - 43-44
Tihuafu - 43-44
Tik - 43-44
Tikal - 43-44
Tiken - 43-44
Tiki-tiki - 43-44
Tikkanen, Paul - 43-44
Tikkanen, Johan Jakob - 43-44
Til - 45-46
Tilas - 45-46
Tilas, Daniel - 45-46
Tilas Samuel Olof - 45-46
Tilborch, Gillis van - 45-46, 47-48
Tilborg (Tilburg) - 47-48
Tilbury - 47-48
Tilbury - 47-48
Tilde - 47-48
Tilden, Samuel Jones - 47-48
Tilder - 47-48
Tiles - 47-48
Tilgner, Viktor Oskar - 47-48, 49-50
Tilia - 49-50
Tiliaceae - 49-50
Tiliacéer - 49-50
Tilimsan - 49-50
Tilja - 49-50
Tilla - 49-50
Tillaea - 49-50
Tillaeus, Petrus (Petter) - 49-50, 51-52
Tillagor - 51-52
Tillandsia - 51-52
Tillandz, Elias - 51-52
Tillbakavisande pronomia - 51-52
Tillbedjande gräshoppan - 51-52
Tillberg, Knut Henning Robert - 51-52
Tillberga - 51-52
Tillbordssättning - 51-52
Tillbringare - 51-52
Tilldelningshemman - 51-52
Tillegnelsebrott - 51-52
Tillemont, Louis Sébastien Le Nain de - 51-52
Tilletia - 51-52
Tilletiaceae - 51-52
Till Eulenspiegel - 51-52
tillf. - 51-52
Tillfyllestgörelse - 51-52
Tillfälliga broar - 53-54
Tillfällig befästning - 53-54
Tillfällig indelning - 53-54
Tillfälligt utskott - 53-54
Tillförordnad regering - 53-54
Till gatts - 53-54
Tillgift - 53-54
Tillgiftspenningar - 53-54
Tillgiftsräntor - 53-54
Tillhållarbygel - 53-54
Tillhållningslås - 53-54
Tillinge - 53-54
Tillisch, Frederik Ferdinand - 53-54
Tillius Cimber, Lucius - 53-54
Tillmakning - 53-54
Tillmanns, Robert Hermann - 53-54
Tillnamn - 53-54
Tillo, Aleksej Andrejevitj - 53-54, 55-56
Tillodontia - 55-56
Tillotson, John - 55-56
Tillpassning - 55-56, 57-58
Tillpassningskaraktär - 57-58
Tillredningsort - 57-58
Tillräknelighet - 57-58, 59-60, 61-62, 63-64
Tillrättavisning - 63-64
Till segels - 63-64
Tillskottsränta - 63-64
Tillspetsning - 63-64
Tillspillogifning - 63-64
Tillstånd (Koncession) - 63-64
Tillståndsbevis - 63-64
Tillståndsbref - 63-64
Tillståndsekvation - 63-64
Tillsyningsman - 63-64, 65-66
Tilltalsord - 65-66
Tillträdessyn - 65-66
Tillus - 65-66
Tillvaktning - 65-66
Tillverkningspremie - 65-66
Tillverkningsskatt - 65-66
Tillverkningsstämpel - 65-66
Tillvärmning - 65-66
Tillväxtborr - 65-66, 67-68
Tillväxtundersökning - 67-68
Tilly, Jean Tserclaes - 67-68, 69-70
Tillydroppar - 69-70
Tilläggningsmanöver - 69-70
Tilläggsbevillning - 69-70
Tilläggsord - 69-70
Tilläggspatent - 69-70
Tilläggsskatt - 69-70
Tilläggsstat - 69-70
Tilos (Telos) - 69-70
Tilsit - 69-70, 71-72
Tilta - 71-72
Tilthornet - 71-72
Timagenes - 71-72
Timaios - 71-72
Timanbergen - 71-72
Timankusten - 71-72
Timansberg - 71-72
Timanska tundran - 71-72
Timanthes - 71-72
Timaru - 71-72
Timaxel - 71-72
Timbal - 71-72
Timbal - 71-72, 73-74
Timber culture acts - 73-74
Timberg, Anders Gustaf - 73-74
Timbo - 73-74
Timbodans skans - 73-74
Timboholm - 73-74
Timbre - 73-74
Timbuktu - 73-74, 75-76
Timcirkel - 75-76
Time - 75-76
Time-charter - 75-76
Time is money - 75-76
Timeo Danaos, et dona ferentes - 75-76
Times, The - 75-76, 77-78
Timgad - 77-78, 79-80, 81-82
Timglas - 81-82
Timglasventrikeln - 81-82
Timid - 81-82
Timimun - 81-82
Timin - 81-82
Timjan - 81-82
Timjansirap - 81-82
Timlärare - 81-82
Timm, Herman Andreas - 81-82
Timme - 81-82
Timmele (Timmelhed) - 81-82
Timmer - 81-82
Timmer - 81-82
Timmerbeklädnad - 81-82
Timmerbröt - 83-84
Timmerdimension - 83-84
Timmerdoning - 83-84
Timmerdrifning - 83-84
Timmerenhet - 83-84
Timmerflottning - 83-84
Timmerhus - 83-84
Timmerkasern - 83-84
Timmerkors - 83-84
Timmerkälke - 83-84
Timmerlänsa (Länsa) - 83-84
Timmerman - 83-84
Timmerman - 83-84
Timmermansbi - 83-84
Timmermansdrängen - 83-84
Timmermansorden - 83-84, 85-86
Timmermärkning - 85-86
Timmernabben - 85-86
Timmerränna - 85-86
Timmersdala - 85-86
Timmerspel - 85-86
Timmersvampar - 85-86, 87-88
Timmertumning - 87-88
Timmervälta - 87-88
Timne - 87-88
Timobservationer - 87-88
Timocharis - 87-88
Timofejev - 87-88
Timok - 87-88
Timokrati - 87-88
Timokreon - 87-88, 89-90
Timoleon - 89-90
Timomachos - 89-90
Timon - 89-90, 91-92
Timorlaut - 91-92
Timoroso - 91-92
Timosthenes - 91-92
Timotej - 91-92
Timotejfluga - 91-92
Timotejvecklare - 91-92
Timoteus - 91-92
Timothée Trimm - 91-92
Timotheos - 93-94
Timothy Titcomb - 93-94
Timp. - 93-94
Timpano - 93-94
Timpel - 93-94
Timring - 93-94
Timrå - 93-94
Timsah-sjön - 93-94
Timsfors - 93-94
Timsälfven - 93-94
Timuchoi - 93-94
Timur - 93-94, 95-96
Timurtasch - 95-96
Timvinkel - 95-96
tina - 95-96
Tina - 95-96
Tinak - 95-96
Tinamiformes - 95-96
Tinamus - 95-96
Tinca - 95-96
Tin camp - 95-96
Tinctura - 95-96
Tindal, Matthew - 95-96, 97-98
Tindari - 97-98
Tindaro - 97-98
Tindfjallajökull - 97-98
Tindrande fyr - 97-98
Tine - 97-98
Tinea - 97-98
Tineidae - 97-98
Tinel, Edgar - 97-98
tineo - 97-98
Tineola - 97-98
Ting - 97-98
Ting - 97-98, 99-100
Tingeltangel - 101-102
Tingfall - 101-102
Ting för oss - 101-102
Ting-hai - 101-102
Tingi - 101-102
Ting i sig - 101-102
Tingley, Katherine - 101-102
Tinglid (Thinglid) - 101-102
Tinglysning - 101-102
Tinglaesning - 101-102
Tingmalabalk - 101-102
Tingmannalid - 101-102
Tingsbyggnad - 101-102
Tingsfrid - 101-102
Tingsgästningspenningar - 101-102, 103-104
Tingshus - 103-104
Tingshästar - 103-104
Tingslag - 103-104
Tingslame - 103-104
Tingspredikan - 103-104
Tingsryd - 103-104
Tingsrätt - 103-104
Tingssamhälle - 103-104
Tingsställe (Tingsstad) - 103-104, 105-106
Tingstad - 105-106
Tingstadius, Johan Adam - 105-106, 107-108
Tingstadius, Lars Kristian - 107-108
Tingstad-Sannegårdens järnväg - 107-108
Tingsten, Lars Herman - 107-108
Tingstäde - 109-110
Tingstädeträsket - 109-110
Tingsås - 109-110
Tingui - 109-110
Tingvallarna - 109-110
Tingvallaön - 109-110
Tingvold - 109-110
Tingvoldfjorden - 109-110
Tinian - 109-110
Tinkal - 109-110
Tinktur - 109-110, 111-112
Tinn - 111-112
Tinnar - 111-112
Tinne - 111-112
Tinne (Tinneh) - 111-112
Tinné, Alexandrine - 111-112
Tinne-språken - 111-112
Tinnevelly (Tiruneluwali) - 111-112
Tinnfossen - 111-112
Tinning - 111-112, 113-114
Tinningloben - 113-114
Tinnsjövasdraget - 113-114
Tinnskura - 113-114
Tino - 113-114
Tintamarre - 113-114
Tintellust - 113-114
Tinto - 113-114
Tinto - 113-114
Tintoretto - 113-114
Tiocyan - 113-114
Tiodagsmedia - 113-114
Tioetrar - 113-114
Tiofen - 113-114
Tiofotingar - 113-114
Tio Guds bud - 113-114
Tiohärad - 113-114
Tiokkakarl - 113-114
Tiokol - 113-114
Tiomannarådet - 113-114
Tionde - 115-116, 117-118
Tiondebod - 117-118
Tiondelada - 117-118
Tiondeost - 117-118
Tionde penningen - 117-118
Tiondesättning - 117-118
Tiondetackjärn - 117-118
Tionin - 117-118
Tiosalter - 117-118
Tiosinamin - 119-120
Tiosulfat - 119-120
Tiosvafvelsyra - 119-120
Tiosyror - 119-120
Tiotalsystem - 119-120
Tiotolen - 119-120
Tioättiksyra - 119-120
Tip - 119-120
Tipasa - 119-120
Tiphia - 119-120
Tipi - 119-120
Tipitaka - 119-120, 121-122
Tipp - 121-122
Tippa - 123-124
Tipperary - 123-124
Tipperary - 123-124
Tipperary-visan - 123-124
Tippo Sahib (Saib) - 123-124
Tippu Tip - 123-124, 125-126
Tippvagn - 125-126
Tips - 125-126
Tipton - 125-126
Tip-top - 125-126
Tipuani - 125-126
Tipula - 125-126
Tir - 125-126
Tira - 125-126
Tiraboschi, Girolamo - 125-126
Tirabzon - 125-126
Tirad - 125-126
Tiraljör - 125-126
Tirana - 125-126
Tirano - 125-126
Tirard, Pierre Emmanuel - 125-126, 127-128
Tiraspol - 127-128
Tirass - 127-128
Tire - 127-128
Tire - 127-128
Tireboli - 127-128
Tirefond - 127-128
Tirén, Johan - 127-128
Tiresias - 127-128
Tirfing - 127-128
Tirgoviste - 127-128
Tirgu-Jiului - 127-128
Tirhaka - 127-128
Tirhan, Elias af - 127-128
Tiribazos - 127-128
Tiridates - 127-128, 129-130
Tirlemont - 129-130
Tirmes - 129-130
Tirnau - 129-130
Tirnova - 129-130
Tiro, Marcus Tullius - 129-130
Tirocinium - 129-130
Tirol - 129-130
Tirol, Hans - 129-130
Tironsk skrift - 129-130
Tirpitz, Alfred von - 129-130, 131-132
Tir progressif - 131-132
Tirrillregulator - 131-132, 133-134
Tirsbast - 133-134
Tirserum (Tidersrum) - 133-134
Tirso - 133-134
Tirso de Molina - 133-134
Tirsvaeld - 133-134
Tiruneluwali - 133-134
Tirup - 133-134
Tiryns - 133-134
Tisane - 133-134
Tisaren - 133-134
Tischbein - 133-134
Tischbein, Johann Heinrich d.ä. - 133-134, 135-136
Tischbein, Johann Heinrich d.y. - 135-136
Tischbein, Johann Heinrich Wilhelm - 135-136
-137 Tischendorf, Lobegott Friedrich Constantin von - 135-136
Tischler, Otto - 137-138
Tischri (Tisri) - 137-138
Tisdag - 137-138
Tisdagssoppa - 137-138
Tise Gangri - 137-138
Tiselius, Daniel - 137-138
Tiselius, Gustaf august - 137-138
Tisento - 137-138
Tisi, Benvenuto - 137-138
Tisifone - 137-138
Tisi-usu - 137-138
Tisjön - 137-138
Tiskasjöberg - 137-138
Tislarne - 137-138
Tisleia - 137-138, 139-140
Tislundstenen - 139-140
Tisnaren - 139-140
Tisnarens kanal - 139-140
Tisri - 139-140
Tissafernes - 139-140
Tissandier, Gaston - 139-140
Tisselskog - 139-140
Tisserand, Francois Felix - 139-140, 141-142
Tisserands - 141-142
Tissierografi - 141-142
Tissla-tassla - 141-142
Tissot, Simon André - 141-142
Tissot, Pierre Francois - 141-142
Tissot, Claude Joseph - 141-142
Tissot, Charles Joseph - 141-142
Tissot, James Joseph Jacques - 141-142
Tissot, Victor - 141-142, 143-144
Tissot, Jules Ernest - 143-144
Tis-sö - 143-144
Tista - 143-144
Tistad - 143-144
Tistedalen - 143-144
Tistel - 143-144, 145-146
Tistel - 145-146
Tistelborre - 145-146
Tistel-orden - 145-146
Tistelstång - 145-146
Tistelväxter - 145-146
Tistlarne - 145-146
Tistron - 147-148
Tisvilde - 147-148
Tisza - 147-148
Tisza, Kalman (Koloman) - 147-148
Tisza, Lajos (Ludvig) T. de Szeged - 147-148
Tisza, Istvan (Stefan) - 147-148, 149-150
Tisza-füred - 149-150
Tiszaföldvar - 149-150
Tit. - 149-150
Titan - 149-150, 151-152
Titan - 151-152
Titanaugit - 151-152
Titandioxid - 151-152
Titaner - 151-152
Titania - 151-152
Titanic - 151-152
Titanit - 151-152
Titanium - 151-152
Titanjärn - 151-152, 153-154
Titanklorid - 153-154
Titannitrid - 153-154
Titanodamon - 153-154
Titanomagnetit - 153-154
Titanotheriidae - 153-154
Titansyra - 153-154
Titanus - 153-154
Titawan - 153-154
Tichener, Edward Bradford - 153-154
Titcomb, Jonathan Holt - 153-154
Titcomb, Thimothy - 153-154
Titel - 153-154
Titelblad - 153-154, 155-156
Titelupplaga - 155-156
Titeres - 155-156
Tithon - 155-156
Thitonos - 155-156
Titi (Tito), Santi di - 155-156
Titicaca - 155-156
Tities - 155-156
Titisfjord - 155-156
Titius, Johann Daniel - 155-156
Titlis - 155-156
Tito, Santi di - 155-156
Tito, Ettore - 155-156
Titov, Aleksej Nikolajevitj - 155-156
Titov, Nikolaj Aleksejevitj - 155-156
Titran - 157-158
Titrering - 157-158
Titsang - 157-158
Tittoni, Tommaso - 157-158
Tittskåp - 157-158
Titulatur - 157-158
Titulo lucrativo - 157-158
Titulus - 157-158
Titulär - 157-158
Titurel - 157-158
Titus - 157-158, 159-160
Titus Flavius Vespasianus - 159-160
Titus Bostrenus - 159-160
Titusbågen - 159-160
Titus Flavius - 159-160
Titushufvud - 159-160
Titus Tatius - 159-160
Titusville - 159-160
Tityos - 159-160
Tiumen - 159-160, 161-162
Tiundaland - 161-162
Tiunda tingslag - 161-162
Tiurula - 161-162
Tiutjev, Fedor Ivanovitj - 161-162
Tiva - 161-162
Tivander, Knut Oskar - 161-162
Tived - 161-162
Tiveden - 161-162
Tiveden-Skagersholm - 161-162
Tiverton - 161-162
Tivoli - 161-162, 163-164
Tivoli - 163-164, 165-166
Tivoli, Rosa di - 165-166
Tixtla - 165-166
Tizian - 165-166, 167-168, Till art. Tizian. I., Till art. Tizian. II., 169-170
Tizi-Ouzou (Tisi-usu) - 169-170
Tiällmann, Nils (Petersson) - 169-170
Tjaadajev, Petr Jakovlevitj - 169-170
Tjachta - 169-170
Tjajkovskij, Petr Iljitj - 169-170, 171-172
Tjajkovskij, Nikolaj - 171-172
Tjakansur - 171-172
Tjakkalaggak - 171-172
Tjaktjajaure - 171-172
Tjalfve - 171-172
Tjalk - 171-172
Tjalkar-tengis - 171-172
Tjamara - 171-172
Tjambal - 171-172
Tjany (Tschany) - 171-172, 173-174
Tjapogirer - 173-174
Tjardsjui (Tschardschui) - 173-174
Tjarklik - 173-174
Tjas-olmai - 173-174
Tjatja - 173-174
Tjatjasen - 173-174
Tjatse - 173-174
Tjatse-ienne - 173-174
Tjatyr-dag (Tschatyr-dag) - 173-174
Tjaun (Tschaun) - 173-174
Tjautjas-joki - 173-174
Tjebysjev, Pafnutij Lvovitj - 173-174
Tjecher - 173-174, 175-176
Tjechiska litteraturen - 175-176, 177-178, 179-180, 181-182
Tjechiska språket - 181-182, 183-184
Tjechonte - 185-186
Tjecho-slovakiska republiken - 185-186
Tjecho-slovakiska språket - 185-186
Tjechov, Anton Pavlovitj - 185-186
Tjeder, Magnus - 185-186
Tjeggelikuj - 185-186
Tjeidze (Tscheidze), Nikolaj - 185-186
Tjeksna - 185-186
Tjeldsund - 185-186
Tjelebi - 185-186
Tjeleken (Tjelken) - 185-186, 187-188
Tjeljabinsk - 187-188
Tjeljuskin - 187-188
Tjelken - 187-188
Tjellmo - 187-188
Tjellvar - 187-188
Tjemkent - 187-188
Tjemdana - 187-188
Tjenstochov - 187-188
Tjerdyn - 187-188
Tjeremissiska språket - 187-188
Tjerepovets - 187-188
Tjerkasi - 187-188, 189-190
Tjerkask - 189-190
Tjerkasskij, Vladimir Aleksandovitj - 189-190
Tjerkesserna - 189-190, 191-192
Tjerkessien (Cirkassien) - 191-192
Tjerkessiska - 191-192
Tjerna - 191-192, 193-194
Tjernaja - 193-194
Tjernajev, Michail Grigorjevitj - 193-194
Tjerniak, Jankel - 193-194
Tjernigov - 193-194, 195-196
Tjernisjev - 195-196
Tjernisjev, Grigorij Petrovitj - 195-196
Tjernisjev, Peter Grigorjevitj - 195-196
Tjernisjev, Sachar Grigorjevitj - 195-196
Tjernisjev, Aleksandr Ivanovitj - 195-196
Tjernivtsi - 195-196
Tjernobog - 195-196
Tjernoje more - 195-196
Tjernomorskaja - 195-196
Tjernomorskie - 195-196
Tjernomorskij okrug - 195-196
Tjernov, Viktor Michailovitj - 195-196, 197-198
Tjernozem - 197-198
Tjernyi jar - 197-198
Tjernysjev - 197-198
Tjernysjev, Feodosij - 197-198
Tjernsjevskij, Nikolaj Gavrilovitj - 197-198
Tjernö - 197-198
Tjertjen (Tschertschen) - 197-198
Tjervonaja Rus - 197-198
Tjesme - 197-198
Tjesmenskij - 197-198
Tjesskajabukten - 197-198
Tjeti-minej - 197-198
Tjetjentser - 197-198, 199-200
Tjetvert - 199-200
Tjidtjakk tuoddar - 199-200
Tjigirin - 199-200
Tjikakol - 199-200
Tjikisjljar - 199-200
Tjikoj - 199-200
Tjimkent - 199-200
Tjin - 199-200
Tjinovnik - 199-200
Tjinuker - 199-200
Tjirikov, Jevgenij Nikolajevitj - 199-200
Tjistopol - 199-200
Tjita - 199-200, 201-202
Tjitjagov, Vasilij Jakovlevitj - 201-202
Tjitjerin, Boris Nikolajevitj - 201-202
Tjitjerin, Georgij - 201-202
Tjitraga - 201-202
Tjocka - 201-202
Tjocka Bertha - 201-202
Tjockfotsläktet - 201-202
Tjockhudingar - 201-202
Tjockhufvuden - 201-202
Tjockhvete - 201-202
Tjockläppade multen - 201-202
Tjocktarm - 201-202
Tjockö - 201-202, 203-204
Tjodolf - 203-204
Tjodrek - 203-204
Tjodreyrer - 203-204
Tjog - 203-204
Tjolgar - 203-204
Tjolöholm - 203-204
Tjornobog - 203-204
Tjorveradien - 203-204
Tjosnur - 203-204
Tjostolf Aalessön - 203-204
Tjota Gandak - 203-204
Tju - 203-204
Tjuder - 203-204
Tjuder - 203-204
Tjuderpåle - 203-204
Tjudskoje ozero - 203-204
Tjufbaggar - 203-204
Tjufholmen - 203-204
Tjufjon - 203-204
Tjufkällaren - 203-204, 205-206
Tjufmyra - 205-206
Tjufnad - 205-206
Tjufnadsdrift - 205-206
Tjufsenan - 205-206
Tjuftryck - 205-206
Tjufut-Kale - 205-206
Tjufvabalk - 205-206
Tjuföarna - 205-206
Tjugondedagen - 205-206
Tjugofemöresböcker - 205-206
Tjugujev - 205-206
Tjugum - 205-206
Tjuktjer - 205-206
Tjula - 205-206
Tjulkov, A. - 207-208
Tjulträsk - 207-208
Tjulym - 207-208
Tjulån - 207-208
Tjumak - 207-208
Tjuonjavagge - 207-208
Tjuonotjåkko - 207-208
Tjupona - 207-208
Tjuprov, Aleksandr Aleksandrovitj - 207-208
Tjur - 207-208
Tjur - 207-208
Tjurbo - 207-208
Tjureda - 207-208
Tjurfäktning - 207-208, 209-210
Tjurföreningar - 209-210
Tjurholmen - 209-210
Tjurholmens skans - 209-210
Tjurken - 209-210
Tjurkö - 209-210, 211-212
Tjurved - 211-212
Tjusovaja - 211-212
Tjust - 211-212
Tjusterby - 211-212
Tjusts domsaga - 211-212
Tjusts revir - 211-212
Tjutaporna - 211-212
Tjutten - 211-212, 213-214
Tjuvasserna - 213-214
Tjydron - 213-214
Tjåberget - 213-214
Tjåfva - 213-214
Tjålmejaure - 213-214
Tjåmotesjaure - 213-214
Tjädern - 213-214, 215-216, 217-218
Tjäderåsen - 217-218
Tjäggelvas - 217-218
Tjälfvesta - 217-218
Tjällman - 217-218
Tjällmo - 217-218
Tjälvar - 217-218
Tjänande bröder - 217-218
Tjänare - 217-218
Tjängvidestenen - 217-218, 219-220
Tjänsteackord - 219-220
Tjänsteaftal - 219-220
Tjänstebetänkandet - 219-220, 221-222
Tjänstebref - 221-222
Tjänstebrefkort - 221-222
Tjänstebrefsrätt - 221-222
Tjänstebyte - 221-222
Tjänstefrimärken - 221-222
Tjänstehjon - 221-222
Tjänstehästar - 221-222
Tjänsteköp - 221-222
Tjänstelega - 221-222
Tjänsteman - 221-222
Tjänstemannasamhället vid Mörby - 221-222
Tjänstemedel - 221-222, 223-224
Tjänsteplikt - 223-224
Tjänsteprestationer - 223-224
Tjänsterang - 223-224
Tjänsteräkning - 223-224
Tjänsteställning - 223-224
Tjänstetelegram - 223-224
Tjänsteålder - 223-224
Tjänsteår - 223-224
Tjänstgöringsbetyg - 223-224
Tjänstgöringspenningar - 223-224
Tjänstgöringsreglemente - 223-224
Tjänstledighet - 223-224, 225-226
Tjära - 225-226
Tjärafskiljare - 225-226
Tjärblomster - 225-226
Tjärbränning - 225-226
Tjärby - 227-228
Tjärdal - 227-228
Tjärfven - 227-228
Tjärfärger - 227-228, 229-230
Tjärgadd - 229-230
Tjärhandelskompanierna - 229-230, 231-232
Tjärhof - 231-232
Tjärmakadam - 231-232
T-järn - 231-232
Tjärnbergsheden - 231-232
Tjärnbäckfallet - 231-232
Tjärnö - 231-232, 233-234
Tjäroljor - 233-234
Tjärpapp - 233-234
Tjärpärma - 233-234
Tjärsalfva - 233-234
Tjärstad - 233-234
Tjärtal - 233-234
Tjärtalg - 233-234
Tjärtvål - 233-234
Tjärvatten - 233-234
Tjäura - 233-234
Tjäuratjåkko - 233-234
Tjöck - 233-234
Tjöck å - 233-234
Tjölling - 233-234
Tjömö - 233-234
Tjörn - 233-234, 235-236
Tjörnarp - 235-236
Tjörnekalf - 235-236
Tjörns härad - 235-236
Tjörns pastorat - 235-236
Tjötta - 235-236
T. K. - 235-236
T-karta - 235-236
Tkvibuli - 235-236
T. L. - 235-236
Tl - 235-236
Tlasteker - 235-236
Tlaxcala - 235-236
Tlemsen (Tlemcen, Tilimsan) - 235-236
Tlepolemos - 235-236
Tlinkiter - 237-238
Tlinkitöarna - 237-238
Tlos - 237-238
Tlumacz - 237-238
Tmesis - 237-238
Tmolos - 237-238
Tmutorakan - 237-238
TMx - 237-238
To - 237-238
To - 237-238
To-a-dobun-kai - 237-238
Toalett - 237-238
Toarp - 237-238
Toast - 237-238
Toatoabark - 237-238
Toba - 237-238
Toba - 237-238
Toba - 237-238
Tobago - 237-238
Tobak - 237-238, 239-240, 241-242, 243-244, 245-246, 247-248
Tobaksdamm - 247-248
Tobaksersättning - 247-248
Tobakskollegiet - 247-248
Tobakskompanierna - 247-248, 249-250
Tobaksmonopol - 249-250
Tobaksmonopolet - 249-250
Tobakspipan - 249-250
Tobakspipor - 249-250
Tobaksregale - 249-250
Tobaksskatt - 249-250, 251-252
Tobaksskilling (Portionsskilling) - 251-252
Tobaksstjälk - 251-252
Tobakssurrogat - 251-252
Tobaksväxter - 251-252
Tobar, Don Alonso Miguel de - 251-252
To be called for - 251-252
To be or not to be, that is the question - 251-252, 253-254
Toberentz, Robert - 253-254
Tobermory - 253-254
Tobiae comedia - 253-254
Tobias - 253-254
Tobias' bok - 253-254
Tobis - 253-254
Tobisgrisslan - 253-254
Tobiskungen - 253-254
Tobit - 253-254
Tobitschau - 253-254
Toblach - 253-254
Tobler, Titus - 255-256
Tobler, Adolf - 255-256
Tobo - 255-256
Toboggan - 255-256
Tobol - 255-256
Tobold, Adalbert von - 255-256
Tobolsk - 255-256, 257-258
Toboso - 257-258
Tobruk - 257-258
Tocantins - 257-258
Toccata - 257-258
Toce - 257-258, 259-260
Tochigi - 259-260
Tochtlan - 259-260
Tock - 259-260
Tockadilj - 259-260
Tocken (Töcken) - 259-260
Tocopilla - 259-260
Tocqué, Louis - 259-260
Tocqueville, Charles Alexis Henri Marurice Clérel de - 259-260
Tocusso - 259-260
Tocuyo - 259-260
Toda - 259-260
Todaer - 259-260
Todalsfjorden - 259-260
Todar Mall - 259-260
Todd, Alphaeus - 259-260, 261-262
Toddalia lanceolata - 261-262
Toddalioideae - 261-262
Toddy - 261-262
Tode, Johann Klemens - 261-262
Tode, Albertine - 261-262
Todea - 261-262
Todenhausen - 261-262
Todeschini-Piccolomini, Francesco - 261-262
Todhunter, Isaac - 261-262
Todi - 261-262
Todi, Jacopone da - 261-262
Todi, Luiza Rosa de Aguiar - 261-262
Todites - 261-262
Todleben - 261-262
Todmorden - 261-262, 263-264
Todorov, Petko - 263-264
Todte hand - 263-264
Toepler, A. - 263-264
Toëris - 263-264
Tofana - 263-264
Tofet - 263-264
Toffana - 263-264
Toffel - 263-264
Toffelblomma - 263-264
Tofft, Alfred - 263-264
Toffteen, Olof Alfred - 263-264
Tofieldia - 263-264
Tofsgamar - 263-264
Tofsgälade fiskar - 263-264
Tofshöns - 263-264, 265-266
Tofslärkan - 265-266
Tofsmesen - 265-266
Tofsskifling - 265-266
Tofsträd - 265-266
Tofsvakteln - 265-266
Tifsvipan - 265-266
Tofs-äxing - 265-266
Tofsörnsläktet - 265-266
Toft - 265-266
Tofta - 265-266
Toftaholm - 265-266
Toftan - 265-266
Toftaån - 265-266, 267-268
Tofta-ätten - 267-268
Tofte, Andreas - 267-268
Tofte, Lars Valdemar - 267-268
Toften - 267-268
Tofteryd - 267-268
Toftes gave - 267-268
Toftvägare - 267-268
Toga - 267-268
Togata - 267-268
Togeanöarna - 267-268
Toggenburg - 267-268
Togianöarna - 267-268
Toglag - 267-268
Togo - 267-268, 269-270
Togo, Heihachiro - 269-270
Togores - 269-270
Togrul Beg - 269-270
Tohmajärvi - 269-270
Toholampi - 269-270
Toho vabohu - 269-270
Toilette - 269-270
Toise - 269-270
Toison d'or - 269-270
Toivakka - 269-270
Toivo - 269-270
Toivola - 269-270
Tok - 269-270
Tok - 269-270
Tokad - 269-270
Tokaidovägen - 269-270
Tokaj - 269-270
Tokaj-vin (Tokajer) - 269-270, 271-272
Tokar - 271-272
Tokat (Tokad) - 271-272
Toke - 271-272
Tokelau-öarna (Union-öarna) - 271-272
Token - 271-272
Tokiyori - 271-272
Tokke - 271-272
Tokogoni - 271-272
Tokoi, Antti Oskar - 271-272, 273-274
Tokologi - 273-274
Tokon - 273-274
Tokonoma - 273-274
Toktamisj - 273-274
Tokugawa - 273-274
Tokushima - 273-274
Tokyo - 273-274, 275-276
Tol, Dominicus van - 275-276, 277-278
Tola - 277-278
Tolag - 277-278
Toland, John - 277-278, 279-280
Tolbiacum - 279-280
Tolderlund, Hother - 279-280
Toledo - 279-280, 281-282, 283-284
Toledo - 283-284
Toledo, Alfonso Martinez de - 283-284
Toledo, hertig af - 283-284
Toledo - 283-284
Toledo - 283-284
Toledo-klinga - 283-284
Tolentino - 283-284
Tolerabel - 283-284
Tolerans - 283-284
Tolerari potest - 283-284
Tolerera - 283-284
Toletum - 283-284
Toletus (Toledo), Franciscus - 283-284
Tolf, Robert - 283-284, 285-286
Tolffingertarmen - 285-286
Tolffors - 285-286
Tolfman - 285-286
Tolf patriarkernas testamenten - 285-286
Tolft - 285-286
Tolfta - 285-286
Tolf taflornas lagar - 285-286
Tolftakyrka - 285-286
Tolftedelsskilling - 285-286
Tolftumstarmen - 285-286
Tolftunnestigen - 285-286
Tolföarna - 285-286
Tolg - 285-286
Tolga - 285-286
Tolima - 285-286
Toli Monastir - 285-286
Tolistoboger - 285-286
Tolit - 285-286
Tolk - 285-286
Tolka - 285-286
Tolken - 285-286
Tolknubb - 285-286
Toll - 285-286
Toll, von - 285-286
Toll, Karl Friedrich (Fedorovitj) von - 285-286, 287-288
Toll, Robert von - 287-288
Toll, Edvard von - 287-288
Toll - 287-288
Toll, Johan Kristofer - 287-288, 289-290, 291-292
Toll, Karl Florus - 291-292
Toll, Johan Ludvig Osvald - 291-292
Tioll, Gustaf Axel - 291-292
Toll, Emma Helfrid Charlotta - 291-292, 293-294
Toll, Hugo Maurits - 293-294
Tollarp - 293-294
Tollendal - 293-294
Tollens, Hendrik Franciscus - 293-294
Tollense - 293-294
Tollerup - 293-294
Tollesson, Per - 293-294
Tollin, Israel - 293-294
Tollin, Ferdinand - 293-294, 295-296
Tollskär - 295-296
Tollstad - 295-296
Tollstorp, Jakob Filip - 295-296
Tolmein - 295-296
Tolmezzo - 295-296
Tolmides - 295-296
Tolmin - 295-296
Tolma - 295-296
Toloccan - 295-296
Tolomei, Bernhard - 295-296
Tolosa - 295-296
Tolosanska riket - 295-296
Toloviken - 295-296
Tolsburg - 295-296
Tolstadius, Erik - 295-296, 297-298, 299-300
Tolstoy - 299-300
Tolstoy, Petr Andrejevitj - 299-300
Tolstoy, Petr Aleksandrovitj - 299-300
Tolstoy, Aleksandr Ivanovitj - 299-300
Tolstoy, Fedor Petrovitj - 299-300
Tolstoy, Aleksej Konstantinovitj - 299-300, 301-302
Tolstoy, Dmitrij Andrejevitj - 301-302
Tolstoy, Lev Nikolajevitj - 301-302, 303-304, 305-306, 307-308
Tolstoy, Lev Lvovitj - 307-308
Tolstonovsk - 307-308
Tolta - 307-308
Tolteker - 307-308
Tolú - 307-308
Tolubalsam - 307-308, 309-310
Toluca - 309-310
Toluidin - 309-310
Toluifera (Myroxylon) - 309-310
Tolumbadschi - 309-310
Tolumnius - 309-310
Toluol - 309-310
Tolusirap - 309-310
Tolu-ylenrödt - 309-310
Tolånga - 309-310
t. o. m. - 309-310
Tom - 309-310
Tom - 309-310
Tomacelli, Piero - 309-310
Tomahåk - 309-310
Toman - 309-310
Tomarp - 309-310
Tomas - 309-310, 311-312
Tomas - 311-312
Tomas Simonsson - 311-312, 313-314
Tomas, earl af Lancaster - 313-314
Tomas of Brotherton - 313-314
Tomas of Woodstock - 313-314
Tomas, hertig af Clarence - 313-314
Tomas af Canterbury - 313-314
Tomas af Celano - 313-314
Tomas af Marga - 313-314
Tomasakterna - 313-314
Tomas Aposteln - 313-314
Tomas Biskop - 313-314
Tomaschek, Johann Wenzel - 313-314
Tomasfosfat - 313-314
Tomas från Aquino (Thomas Aquinas) - 313-314, 315-316, 317-318
Tomas från Kempen - 317-318
Tomasi - 317-318
Tomasic - 317-318
Tomas i gärdet - 317-318
Tomaskristna - 317-318, 319-320
Tomas Kämpen - 319-320
Tomas-metoden - 319-320
Tomasmässodagen - 319-320
Tomassaga - 319-320
Tomas-slagg - 319-320
Tomas-söndag - 319-320
Tomaszow - 319-320
Tomat - 319-320
Tomaträtter - 319-320, 321-322
Tomatträdet - 321-322
Tomback - 321-322
Tombara - 321-322
Tombigbee - 321-322
Tombola - 321-322
Tom Dieck, August Christian Hermann - 321-322
Tomedag - 321-322
Tomé de Burguillos - 321-322
Tomek, Vaclav Vladivoj - 321-322
Tomelilla - 321-322
Tomi - 321-322
Tomic, Josip Eugen - 321-322
Tomicus - 321-322
Tominiviken - 321-322
Tomister - 321-322
Tomleschg - 321-322
Tomlishorn - 321-322
Tommarp - 321-322, 323-324
Tommaseo, Niccolò (Nikola Tomasic) - 323-324
Tommasi, G. M. - 323-324
Tommasi, Donato - 323-324
Tommaso da Modena - 323-324
Tommy Atkins - 323-324
Tomocerus - 323-324
Tomognathus - 323-324
Tomoriviken - 323-324
Tompa, Mihaly - 323-324, 325-326
Tompkins, Daniel D. - 325-326
Tomrum - 325-326
Tomsill - 325-326
Tomsk - 325-326, 327-328
Tomt - 327-328
Tomta - 327-328
Tomtabacken - 327-328
Tomtarmen - 327-328
Tomtbildningslängd - 327-328
Tomtbok - 327-328
Tomte - 327-328
Tomteboda - 327-328
Tomte Matts Larsson - 327-328
Tomtförteckning - 327-328
Tomtindelning - 329-330
Tomtkarta - 329-330
Tomtmätning - 329-330
Tomtormen - 329-330
Tomtrå - 329-330
Tomträtt - 329-330
Tomträttsbok - 329-330
Tomträttskassa - 329-330
Tomträttsprotokoll - 329-330, 331-332
Tomtskifte - 331-332
Tomtvärde - 331-332
Tomtören - 331-332
Tomus - 331-332
Tomyris - 331-332
Ton - 331-332
Ton - 331-332
Tonal - 331-332
Tonalepasset - 331-332, 333-334
Tonalit - 333-334
Tonalitet - 333-334
Tonande språkljud - 333-334
Tonart - 333-334
Tonartsförteckning - 333-334
Tonbad - 333-334
Tonbildning - 333-334
Tonbridge - 333-334
Tondern - 333-334
Tondeur, alexander - 333-334
Tondiktare - 333-334
Tondo - 333-334
Tondrakier - 333-334
Tondza - 335-336
Tondöfhet - 335-336
Tondös - 335-336
Tone, Theobald Wolfe - 335-336
Tonegawa (Tonefloden) - 335-336
Tonelada - 335-336
Tonetsning - 335-336
Tonfall - 335-336
Tonfisksläktet - 335-336, 337-338
Tonfixerbad - 337-338
Tonfjäder - 337-338
Tonfjädergitarr - 337-338
Tonförvandtskap - 337-338
Tonga - 337-338
Tongaland - 337-338
Tongareva - 337-338
Tongariro - 337-338
Tongatabu - 337-338
Tongaöarna - 337-338, 339-340
Tongern - 339-340
Tong-hai - 339-340
Tongin - 339-340
Tongking - 339-340
Tonhjul - 339-340
Tonhål - 339-340
Tonhöjd - 339-340
Toni, Giovanni Battista De - 339-340
Tonica - 339-340
Tonicitet - 339-340
Tonic Solfa association - 339-340
Tonika - 339-340
Tonisera - 339-340
Tonisk - 339-340
Tonk - 339-340, 341-342
Tonkabönor - 341-342
Tonkilometer - 341-342
Tonkin - 341-342
Tonkin - 341-342
Tonkines - 341-342
Tonkinrör - 341-342
Tonkonst - 341-342
Tonle-sap - 341-342
Tonlösa språkljud - 343-344
Tonmålning - 343-344
Tonnage - 343-344
Tonnageafgift - 343-344
Tonnageaftal - 343-344
Tonnay-Charente - 343-344
Tonneau - 343-344
Tonneins - 343-344
Tonnenstein - 343-344
Tonnerre - 343-344
Tono - 343-344
Tonometer - 343-344
Tonoplast - 343-344
Tonpapper - 343-344
Tonssaasen - 343-344
Tonsiller - 343-344, 345-346
Tonsillitis - 345-346
Tonsillotom - 345-346
Tonskala - 345-346
Tonsläkte - 345-346
Tonsnitt - 345-346
Tonstad - 345-346
Tonsteg - 345-346
Tonstick - 345-346
Tonstyrka - 345-346
Tonsur - 345-346
Tonsurera - 345-346
Tonsystem - 345-346
Tonsättare - 345-346
Tonsättning - 345-346
Tontados-öarna - 345-346
Tontecken - 345-346
Tonti, Lorenzo - 345-346
Tontiner - 345-346
Tontinförsäkring - 345-346
Tontjev, Dimitri - 345-346, 347-348
Tonto - 347-348
Tontryck - 347-348
Tonträffning - 347-348
Tonträsnitt - 347-348
Tonttu - 347-348
Tonus - 347-348
Tonvikt - 347-348
Tooke - 347-348
Toole, John Lawrence - 347-348
Toombs, Robert - 347-348
Toona - 347-348
Toorenvliet, Jacob - 347-348
Toorop, Jan - 347-348, 349-350
Toowoomba - 349-350
Topas - 349-350
Topassi - 349-350
Toapzolit - 349-350
Topcider - 349-350
Topdal - 349-350
Tope - 349-350
Topeka - 351-352
Topelius (Toppelius) - 351-352
Toppelius, Mikael - 351-352
Topelius, Zakarias - 351-352
Topelius, Zakarias (Zachris) - 351-352, 353-354, 355-356, 357-358
Topete y Caballo, Juan Bautista - 357-358
Topham, Francis William - 357-358
Top-Hane - 357-358
Tophus - 357-358
Topica - 357-358
Topik - 357-358, 359-360
Topin, Marius - 359-360
Topinambour - 359-360
Topinard, Paul - 359-360
Topiska läkemedel - 359-360
Top Kapu - 359-360
Topkardmaskin - 359-360
Topla - 359-360
Top-lever - 359-360
Topnarer - 359-360
Topografi - 359-360
Topografiska kåren - 359-360
Topola - 359-360
Topolia-sjön - 359-360
Topolnitza (Topolnica) - 359-360
Topologi - 361-362
Toponomastik - 361-362
Topozero - 361-362
Topp - 361-362
Toppa - 361-362
Toppa upp rårna - 361-362
Toppborg - 361-362
Toppbrott - 361-362
Toppceller - 361-362
Toppeld - 361-362
Toppelius - 361-362
Toppgaj - 361-362
Topphugga - 361-362
Toppigt jufver - 361-362
Toppila sund - 361-362
Toppkonstans - 361-362
Topplanterna - 361-362
Topplänta - 361-362
Topplösa - 361-362
Toppmurkla - 361-362
Toppning - 361-362
Toppningsskötsel - 361-362
Topp och tackel - 361-362
Topprep - 361-362
Toppsegel - 361-362
Toppsegelsskonert - 361-362
Toppselgelsskonertskepp - 361-362
Toppsjuka - 361-362
Toppskarfven - 361-362
Toppsocker - 361-362
Topptimmer - 361-362
Toppunkt - 361-362
Toppventil - 361-362
Toppvinkel - 361-362
Toppvipan - 361-362
Toppöfallet - 361-362
Topsöe, Vilhelm Kristian Sigurd - 361-362, 363-364
Toptjider (Topcider) - 363-364
Toque - 363-364
Tor - 363-364
Tor (Bender-Tor) - 363-364, 365-366
Tor' - 365-366
Tor - 365-366
Tora - 365-366
Tora - 365-366
Toracisk - 365-366
Toraglädjefesten - 365-366
Torakocentes - 365-366
Toran - 365-366
Torbanehillkol - 365-366
Torbanit - 365-366
Torberg Arnesson - 365-366
Torbernit - 365-366
Torbido, Francesco - 365-366
Torbjörnsson, Tore - 365-366
Torbjörn - 365-366
Torbjörnsson, Lars - 365-366, 367-368
Torbjörntorp - 367-368
Torborg - 367-368
Torcello - 367-368
Torchère - 367-368
Torchons - 367-368
Torcular Herophili - 367-368
Torcy, Jean Baptiste Colbert - 367-368
Tord - 367-368
Tord - 367-368
Tord (Thordr) Kolbeinsson - 367-368
Torda - 367-368
Torda-Aranyos - 367-368
Tor Delling - 367-368
Tordenskjold, Peder - 367-368, 369-370, 371-372
Tordesillas - 371-372
Tordesillas - 371-372
Tordmaaned - 371-372
Tordmulen - 371-372
Tord Pedersson - 371-372
Tordsson, Olaf - 371-372
Tordyflar - 371-372
Tordylium - 371-372
Toreador - 371-372
Tore Biskopsson - 371-372, 373-374
To redirect - 373-374
Tore Gudmundsson - 373-374
Tore Hjort - 373-374
Tore Hund - 373-374
Torekov - 373-374
Torelius, Pär Gustaf - 373-374
Torelius, Gösta Siegmund Elias - 373-374
Torell, Kap - 373-374
Torell, Otto Martin - 373-374, 375-376
Torelli - 375-376
Torelli, Giudo - 375-376, 377-378
Torelli, Giacomo - 377-378
Torelli, Giuseppe - 377-378
Torelli, Achille - 377-378
Torellia - 377-378
Torells berg - 377-378
Torell valley - 377-378
Torén, Olof - 377-378
Torén, Karl (Carl) Axel - 377-378, 379-380
Torenia - 379-380
Toreno, Don José Maria Queipo de Llano Ruiz de Saravia - 379-380
Toreno, Queipo de Llano y Gayoso - 379-380
Torenvliet - 379-380
Tore paa Steig - 379-380
Torero - 379-380
Torestorp - 379-380
Toresund - 379-380
Toreutik - 379-380
Torf - 379-380, 381-382
Torfaeus, Tormodus - 381-382, 383-384
Torfajökull - 383-384
Torfason - 383-384
Torfboskap - 383-384
Torfbrand - 383-384
Torfbriketter - 383-384
Torf-Enar - 383-384
Torffiber - 383-384
Torffåret - 383-384
Torfgas - 383-384
Torfgasmotor - 383-384
Torfhunden - 383-384
Torfinventering - 383-384
Torfjord - 383-384
Torfkol - 383-384, 385-386
Torflånefonden - 385-386
Torfmark - 385-386
Torfmosse - 385-386
Torfmossejordarter - 385-386
Torfmull - 385-386
Torfmullsklosett - 385-386
Torfmullspudrett - 385-386
Torfmurar - 385-386
Torfpapp - 385-386
Torfpudrett - 385-386
Torfpulver - 385-386
Torfsjöån - 385-386, 387-388
Torfskola - 387-388
Torfsprit - 387-388
Torfströ - 387-388
Torfsyra - 387-388
Torfsättning - 387-388
Torftyg - 387-388
Torftäckning - 387-388
Torfvesund - 387-388
Torgament - 387-388
Torgau - 387-388, 389-390
Torgau-artiklarna - 389-390
Torgaut - 389-390
Torgdag - 389-390
Torgerd Holgabrud (Helgabrud) - 389-390
Torgils Knutsson - 389-390
Torgny - 389-390
Torgoter - 389-390
Torgrim Torgrimsson - 389-390
Torhamn (Torrum) - 389-390
Torianit - 389-390, 391-392
Tories - 391-392, 393-394
Torilis anthriscus - 393-394
Torino - 393-394
Torit - 393-394
Torium - 393-394
Toriumnitrat - 393-394
Toriumoxid - 393-394
Torium-serien - 393-394, 395-396
Torjord - 395-396
Torkande oljor - 395-396
Torkel den höge - 395-396
Torkel Knutsson - 395-396
Torkel Thrane - 395-396
Torkmaskiner - 395-396
Torkning - 395-396, 397-398
Torkskåp - 397-398
Torkö - 397-398
Torlonia - 397-398
Tormaaned - 397-398
Tormasov, Aleksandr Petrovitj - 397-398
Tormenta - 397-398
Tormes - 397-398
Tormod Kolbrunarskald - 397-398
Torn - 397-398
Torn - 397-398, 399-400
Torn - 399-400, 401-402, 403-404
Torna - 403-404
Tornada - 403-404
Tornado - 403-404
Tornaeus, Johannes Jonae - 403-404
Torna härad - 403-404
Tornak - 403-404
Torna kontrakt - 403-404
Torna och Bara domsaga - 403-404
Tornar - 403-404
Tornberg, Karl Johan - 403-404, 405-406
Tornboll - 405-406
Tornbüren - 405-406
Torndammen - 405-406
Torndyfvel - 405-406
Tornefors - 405-406
Tornej - 405-406
Tornérhjelm (Tornérhielm) - 405-406
Tornérhjelm, Rudlof Viktor - 405-406
Tornérhjelm, Gustaf David Rudolf - 405-406
Tornerhjälm - 405-406
Tornering - 405-406
Tornerkrage - 405-406
Tornerspel - 407-408, 409-410
Torne träsk - 409-410
Torneå - 409-410
Torneå - 409-410, 411-412
Torneå domsaga - 411-412
Torneå lappmark - 411-412
Torneå revir - 411-412
Torneå tingslag - 411-412
Torneå träsk - 411-412
Torne älf - 411-412, 413-414
Tornfalken - 413-414
Tornfartyg - 413-414
Tornfort - 413-414
Tornielli - 413-414
Tornio - 413-414
Tornionjoki - 413-414
Tornister - 413-414, 415-416
Tornius, Valerian - 415-416
Tornkorpraler - 415-416
Tornkrona - 415-416
Tornkvarn - 415-416
Tornlavettage - 415-416
Torn- och svärdsorden - 415-416
Tornquist, Karl Gustaf - 415-416
Tornquist, Alexander - 415-416
Tornspira - 415-416
Tornsvalesläktet - 415-416, 417-418
Tornsyra - 417-418
Torntupp - 417-418
Tornugglor - 417-418
Torn-ur - 417-418
Tornväktare - 417-418
Tornö - 417-418
Toro - 417-418
Toroid - 417-418
Torolf Kveldulfsson - 417-418
Torontal - 417-418
Toronto - 417-418
Torosser - 417-418
Torp - 417-418, 419-420, 421-422
Torp - 421-422
Torp, Alf - 421-422, 423-424, 425-426
Torp, Karl - 425-426
Torpa - 425-426
Torpadius - 425-426
Torpadius, Elias - 425-426
Tropadius, Johan Israel - 425-426, 427-428
Torpadius, Karl - 427-428
Torpa källa - 427-428
Torpare - 427-428
Tor Paterno - 427-428
Torpaån - 427-428
Torped - 427-428, 429-430, 431-432
Torpedafdelning - 431-432
Torpedammunitionsdurk - 431-432
Torpedbana - 431-432
Torpedbatteri - 431-432
Torpedbåt - 431-432, 433-434, 435-436
Torpedbåtsförstörare - 435-436
Torpeddepartement - 435-436
Torpeddäfvert - 435-436
Torpedeldare - 435-436
Torpedera - 435-436
Torpedflottilj - 435-436
Torpedingenjör - 435-436
Torpedinidae - 435-436
Torpedkanon - 435-436
Torpedkanonbåt - 435-436
Torpedkorg - 435-436
Torpedkryssare - 435-436
Torpedmina - 435-436
Torpednät - 435-436
Torpedrum - 435-436
Torpedtub - 435-436, 437-438
Torpid - 437-438
Torpor - 437-438
Torpsfallet - 437-438
Torpshammar - 437-438
Torpsjön - 437-438
Torpson, Nils - 437-438
Torpsyn - 437-438
Torpön - 437-438
Torquatus - 437-438
Torquay - 437-438
Torquemada, Jaun de - 437-438
Torquemada, Tomas de - 437-438
Torquemada, Antonio de - 437-438, 439-440
Torr. - 439-440
Torrackumulator - 439-440
Torraka - 439-440
Torra metoden - 439-440
Torra vägen - 439-440
Torr brand - 439-440
Torr dekatur - 439-440
Torrdestillera - 439-440
Torr dimma - 439-440
Torrdocka - 439-440
Torre - 439-440
Torre, el bachiller Alfonso de la - 439-440
Torre, José Gerardo Hervás y Cobo de la - 439-440
Torre, Della - 439-440
Torrearsa, Vincenzo Fardella - 439-440
Torre de Cerredo - 439-440
Torre del casale - 439-440
Torre del Greco - 439-440
Torre dell' Annunziata - 439-440
Torrelement - 439-440
Torre maggiore - 439-440
Torrens - 439-440
Torreon - 439-440
Torre Pellice - 439-440
Torres, Luiz Vaz de - 439-440
Torres Amat, Felix - 439-440
Torresani, Karl Ferdinand Franz - 439-440
Torres de Villarroel, Diego de - 441-442
Torresjölandet - 441-442
Torres Naharro, Bartolomé de - 441-442
Torres Novas - 441-442
Torres' sund - 441-442
Torres Vedras - 441-442
Torrevieja - 441-442
Torrey, John - 441-442
Torrey, Charles Cutler - 441-442, 443-444
Torreya - 443-444
Torrey y Sevil, Francisco de la - 443-444
Torrfläcksjuka - 443-444
Torrfodring - 443-444
Torr frukt - 443-444
Torrfuruved - 443-444
Torrfärskning - 443-444
Torrföda - 443-444
Torrförband - 443-444
Toricelli, Evangelista - 443-444
Toricellis försök - 443-444, 445-446
Torricelliska röret - 445-446
Toricelliska tomrummet - 445-446
Torricellis teorem - 445-446
Torrigiano, Pietro - 445-446
Torrington, George Byng - 445-446
Torrington, Arthur Herbert - 445-446
Torrisdalselven - 445-446
Torriti, Jacobus (Jacopo) - 445-446
Torrklosett - 445-446
Torrkokning - 445-446
Torrläggning - 445-446, 447-448
Torrlösa - 447-448
Torrmjölk - 447-448
Torrmyra - 447-448
Torr nål - 447-448
Torrobasystemet - 447-448
Torrplåt - 447-448
Torr-ränna - 447-448
Torr-röta - 447-448
Torrsimning - 447-448
Torrskog - 447-448
Torrslipnning - 447-448
Torrspinning - 447-448
Torrstapel - 447-448
Torrsten - 447-448
Torrsterilisator - 447-448
Torrsubstans - 447-448
Torrum - 447-448
Torrvarpen - 447-448
Torrved - 447-448
Torr vittring - 447-448
Torrvärk - 447-448
Torrö - 447-448
Torrögdhet - 447-448
Torrön - 447-448, 449-450
Tors - 449-450
Torsbjerg mosse - 449-450
Torsbjörka - 449-450
Torsburg (Torsborgen) - 449-450
Torsby - 449-450
Torsdag - 449-450
Torsdagsön - 449-450
Torsebro - 449-450
Torsebrofallet - 449-450
Torsebro skans - 449-450
Torshammare - 449-450
Torshamn - 449-450
Torsharg - 449-450
Torshell, Gustaf - 449-450
Torshälla - 451-452, 453-454
Torshälla landförsamling - 453-454
Torshälla limpa - 453-454
Torshällaån - 453-454
Torsion - 453-454
Torsionselacticitet - 453-454
Torsionselektrodynamometer - 453-454
Torsionselektroskop - 453-454
Torsionsgalvanometer - 453-454, 455-456
Torsionshållfasthet - 455-456
Torsionskoefficient - 455-456
Torsionskraft - 455-456
Torsionspendel - 455-456
Torsionssvängningar - 455-456
Torsionsvinkel - 455-456
Torsionsvåg (Vridvåg, Vändvåg) - 455-456
Torsjok - 455-456
Torsjö - 455-456
Torsk - 457-458
Torske - 457-458
Torsken - 457-458
Torsken - 457-458
Torskfiskar - 457-458, 459-460
Torskfiske - 459-460, 461-462
Torskinge - 461-462
Torsklefvertran - 461-462
Torsklefrar - 461-462
Torskrätter - 461-462, 463-464
Torsksläktet - 463-464, 465-466
Torsksvampen - 465-466
Torslanda - 465-466
Torslunda - 465-466
Torsminde - 465-466
Torsmyrlandet - 465-466
Torsmånad - 465-466
Torsnes - 465-466
Torso - 465-466
Torsell, Karl - 465-466
Torsell, Oskar Fridolf - 465-466
Torsell, Astri - 465-466
Torsslow, Olof Ulrik - 465-466, 467-468
Torsslow, Sara Fredrik - 467-468
Torsslow, Helfrid - 467-468, 469-470
Torstenius Johannis (Torsten Johansson) - 469-470
Torsten röde - 469-470
Torstensson - 469-470
Torsten, Lennart - 469-470, 471-472
Torstensson, Anders - 471-472
Torsten Vikingsson - 471-472
Torstorp - 471-472
Torstuna - 471-472
Torsvi - 471-472
Torsvik - 471-472
Torsåker - 471-472, 473-474
Torsång - 473-474
Torsås - 473-474
Torsö (Viksala) - 473-474
Torsön - 473-474
Tort - 473-474
Tortera - 473-474, 475-476
Torticollis - 475-476, 477-478
Tortola - 477-478
Tortoli - 477-478
Tortona - 477-478
Tortosa - 477-478
Tortricidae - 477-478
Tortrix - 477-478
Tortuga - 477-478
Tortugas - 477-478
Tortuna - 477-478
Tortyr - 477-478
Torula - 477-478
Torulös - 477-478
Torun - 477-478
Torungerne - 477-478
Torup - 477-478, 479-480
Torus - 479-480
Torvald Kodransson - 479-480
Torvastad - 479-480
Torv-Einar - 479-480
Torv(e)slaget - 479-480
Torvid stamme - 479-480
Torvlöysa - 479-480
Tory - 479-480
Torydemokrater - 479-480
Toryism - 479-480
Torymus - 479-480
Toryne - 479-480
Torö - 479-480
Torönsborg - 481-482
Tosa - 481-482
Tosa - 481-482
Tosafot - 481-482
Tosanli - 481-482
Tosa-skolan - 481-482
Tosca - 481-482
Toscana - 481-482, 483-484
Toscanella - 483-484, 485-486
Toscanelli, Paolo del Pozzo - 485-486
Toschi, Paolo - 485-486
Tose - 485-486
Tosefta - 485-486
Toselli, Enrico - 485-486
Tosenfjord - 485-486
Tosjö (Tossjö) - 485-486
Toskanaren - 485-486
Toskansk - 485-486
Toskanska Apenninerna - 485-486
Toskanska hafvet - 485-486
Toskansk ordning - 485-486
Tosker - 485-486
Tossebergsklätten - 485-486
Tossene - 485-486
Tossjö - 485-486
Tostar - 485-486
Tostared - 485-486
Tostarp - 485-486
Toste - 485-486
Toste (Tostig) - 485-486
Tosterup - 485-486
Tosterön - 485-486, 487-488
Tosti, Francesco Paolo - 487-488
Tostig (Toste) - 487-488
Tosto - 487-488
Tot - 487-488
Totak - 487-488
Total - 487-488
Total astigmatism - 487-488
Total dispersion - 487-488
Totalement - 487-488
Totalförbud - 487-488
Total förmörkelse - 487-488
Totalisator - 487-488
Totaliter - 487-488
Totalkänsla - 487-488
Totalperforation - 487-488
Totalreflektometer - 487-488
Totalreflexion - 487-488
Totalrefraktometer - 487-488
Totana - 487-488
Totanidae - 487-488, 489-490
Totanini - 489-490
Totanus - 489-490
Totem - 489-490
Totemism - 489-490, 491-492
Toten - 491-492
Totenkopf - 491-492
Totes gebirge - 491-492
Toth - 491-492
Toth, Kalman - 491-492
Toth, Béla - 491-492
Totila - 491-492
Totis - 491-492, 493-494
Totjma - 493-494
Tot-Komlos - 493-494
Totleben, Frans Edvard Ivanovitj - 493-494
Totonaka - 493-494
Totonaker - 493-494
Totonicapam - 493-494
Tott - 493-494, 495-496, 497-498, 499-500
Tott, Francois de - 499-500
Tottarp - 499-500
Tottaträ - 499-500
Tottenham - 499-500
Tottesund - 499-500
Tottie - 499-500
Tottie, Charles - 499-500
Tottie, Henry William - 499-500, 501-502
Tottijärvi - 501-502
Tottori - 501-502
Totum divisum - 501-502
Tou - 501-502
Touage - 501-502
Touchant - 501-502
Touche - 501-502
Touchemolin, Charles Alfred - 501-502
Touchera - 501-502
Toucouleurs - 501-502
Toudouze, Edouard - 501-502
Touggour - 501-502
Touggourt - 501-502
Toujours - 501-502
Toul - 501-502, 503-504
Toula, Franz - 503-504
Toullier, Charlesa Bonaventure Marie - 503-504
Toulmouche, Auguste - 503-504
Toulon - 503-504, 505-506
Toulouse - 505-506, 507-508
Toulouse-gåsen - 507-508
Toulouse-Lautrec, Henri de - 507-508, 509-510
Tounens, Antoine - 509-510
Touques - 509-510
Tour - 509-510
Tour, Maurice Quentin de la - 509-510
Touraine - 509-510
Tour á machicoulis - 509-510
Tour-bastion - 509-510
Tourbillon - 509-510
Tourcoing - 509-510, 511-512
Tour d'adresse - 511-512
Tourelle - 511-512
Tourlouroux - 511-512
Tourmange - 511-512
Tournachon - 511-512
Tournai - 511-512
Tournant-olja - 511-512
Tournay - 511-512
Tourné - 511-512
Tournedos - 511-512
Tournefort, Joseph Pitton de - 511-512, 513-514
Tournemine, Charles Émile Vacher de - 513-514
Tournera - 513-514
Tournesol - 513-514
Tourneur, Cyril - 513-514
Tourneux, Jan Maurice - 513-514
Tournières, Robert Levrac - 513-514
Tourniquet - 513-514
Tournois - 513-514
Tournon - 513-514
Tournon, Francois de - 513-514
Tournoux - 513-514
Tournure - 513-514
Tournus - 513-514, 515-516
Tours - 515-516, 517-518
Tourte, F. - 517-518
Tourville, Anne Hilarion de Cotentin - 517-518
Tous les genres sont bons, hors le genre ennuyeux - 517-518
Toussaint, Anna Louiza Geertruida Bosboom - 517-518
Toussaint-langenscheidtska metoden - 517-518
Toussaint-Louverture, Pierre Dominique - 517-518, 519-520
Tout - 519-520
Tout comprendre, c'est tout pardonner - 519-520
Toute distance gardée - 519-520
Tout est perdu, fors l'honneur - 519-520
Touvila - 519-520
Tovarisj - 519-520
Tovaros - 519-520
Tovdal - 519-520
Tovdalselven - 519-520
Tove (Tovelille) - 519-520
Tower - 519-520, 521-522
Tower Hamlets - 521-522
Towianism - 521-522
Towianski, Andrzej - 521-522
Town - 521-522
Townley, Charles - 521-522
Townsend - 521-522
Townsend, Meredith White - 521-522, 523-524
Townshend, Charles - 523-524
Townshend, George - 523-524
Townshend, Charles - 523-524
Townshend, Thomas - 523-524
Townshend, George - 523-524
Townshend, Charles Vere Ferrers - 523-524, 525-526
Township - 525-526
Townsville - 525-526
Tovote, Heinz - 525-526
Towton - 525-526
Towton, H. - 525-526
Toxalbuminer - 525-526
Toxicitet - 525-526
Toxikodendrol - 525-526
Toxikologi - 525-526
Toxin - 525-526, 527-528
Toxisk - 527-528
Toxodontia - 527-528
Toxofor - 527-528
Toxoider - 527-528
Toxon - 527-528
Toxoter - 527-528
Toxotes - 527-528
Toxteth - 527-528
Toy, Crawford Howell - 527-528
Toyama - 527-528
Toynbee, Joseph - 527-528, 529-530
Toynbee, Gertrud - 529-530
Toynbee hall - 529-530
Toyohashi - 529-530
Toyo Kisen Kaisha - 529-530
Toyotfett - 529-530
Toyotomi - 529-530
Tozama - 529-530
T. P. - 529-530
TR - 529-530
tr. - 529-530
Trabea - 529-530
Trabezon - 529-530, 531-532
Trabuco - 531-532
Trace - 531-532
Tracé - 531-532
Tracey, Minnie - 531-532
Trach, Joh. - 531-532
Trachea - 531-532
Trachelion - 531-532
Trachenberg - 531-532
Trachenberg, hertig af - 531-532
Trachinidae - 531-532
Trachinus - 531-532
Trachis - 531-532
Trachonitis - 531-532
Trachusa - 531-532
Trachycarpus - 533-534
Trachylobium - 533-534
Trachyphonus - 533-534
Trachypteridae - 533-534
Trachypterus - 533-534
Trachys - 533-534
Trachyt - 533-534
Tracien - 533-534, 535-536
Traciska Bosporos - 535-536
Traciska Chersonesus - 535-536
Tracisk-frygiska språkfamiljen - 535-536
Track - 535-536
Tractus - 535-536
Tracy, Antoine Louis Claude - 535-536
Trade - 535-536
Tradera - 535-536
Tradescantia - 535-536
Trade unions - 535-536
Trade winds - 535-536
Tradition - 535-536, 537-538, 539-540
Traditionalism - 539-540
Traditionell - 539-540
Traditionist - 539-540
Traditions populaires - 539-540
Traditorbatteri - 539-540
Traditores - 539-540
Traducianism - 539-540
Traeger, Christian Gottfried Albert - 539-540
Traetta, Tommaso - 539-540
Traetto - 539-540
Traf - 539-540, 541-542
Trafalgar - 541-542
Trafalgar park - 541-542
Trafik - 541-542
Trafikafdelning - 541-542
Trafikafdelningens undervisningskommission - 541-542
Trafikaktiebolaget Grängesberg-Oxelösund - 541-542
Trafikaktiebolaget Grängesberg-Oxelösunds järnvägar - 541-542
Trafikchef - 541-542, 543-544
Trafikdirektör - 543-544
Trafikelev - 543-544
Trafikelevkurs - 543-544
Trafikförvaltningen Göteborg-Dalarna-Gäfle - 543-544
Trafikförvaltningen Göteborg-Stockholm-Gäfle - 543-544, 545-546
Trafikinspektör - 545-546
Trafikkurs - 545-546
Trafiksektion - 545-546
Trafikstadgan - 545-546
Traflöpning - 545-546
Trafsport - 545-546, 547-548, 549-550
Trafsällskap - 549-550
Trafträning - 549-550
Trafvare - 549-550
Trafve - 549-550
Trafvenfelt, Erik Karl - 549-550, 551-552
Trafväxter - 551-552
Tragacantha - 551-552
Traged - 551-552
Tragedi - 551-552
Tragedi-balett - 551-552
Tragelafos - 551-552
Tragelaphus - 551-552
Tragik - 551-552
Tragiker - 551-552
Tragikomedi - 551-552
Tragikomisk - 551-552
Tragisk - 551-552, 553-554, 555-556
Tragiska sjustjärnan - 555-556
Tragopogon - 555-556
Tragudia - 555-556
Tragulidae - 555-556
Tragulina - 555-556, 557-558
Traguloidea - 557-558
Tragulus - 557-558
Tragus - 557-558
Tragus, Hieronymus - 557-558
Tragöd - 557-558
Traheryd - 557-558
Trahit sua quemque voluptas - 557-558
Traiguen - 557-558
Traill, Henry Duff - 557-558
Train - 557-558
Train, George Francis - 557-558
Traini, Francesco - 557-558
Traj - 557-558
Trajanopolis - 557-558
Trajanus, Marcus Ulpius - 557-558, 559-560
Trajanusbågar - 559-560
Trajanus forum - 559-560, 561-562
Trajanuskolonnen - 561-562
Trajanusporten - 561-562
Trajanusvallen - 561-562
Trajectum - 561-562
Trajectum ad Mosam - 561-562
Trajectum ad Rhenum - 561-562
Trajekt - 561-562
Trajektoria - 561-562
Trakassera - 561-562
Trakeal - 561-562
Trakeater - 561-562
Trakéblåsor - 561-562
Trakéer - 561-562, 563-564
Trakégälar - 563-564
Trakehnen - 563-564
Trakeid - 563-564
Trakeit - 563-564
Trakélungor - 563-564
Trakeobronkoskop - 563-564
Trakeotomi - 563-564
Trakésystem - 563-564
Trakien - 563-564
Trakom - 563-564
Trakonitis - 563-564
Traktamente - 563-564
Traktarianismen - 563-564
Traktat - 563-564
Traktathamnar - 563-564
Traktatsällskap - 563-564, 565-566
Traktblädning - 565-566
Traktbrosk - 565-566
Traktera - 565-566
Trakthuggning - 565-566
Trakthygge - 565-566
Traktor - 565-566
Traktoria - 565-566
Traktur - 565-566
Traktör - 565-566
Trakyt - 565-566
Tralee - 565-566
Trall - 565-566
Trall - 565-566
Tralla - 565-566
Tralles - 565-566
Tralles, Johann Georg - 565-566
Trame - 565-566
Tramessoplattor - 567-568
Tramessosten - 567-568
Trametes radiciperda - 567-568
Tramontana - 567-568
Tramp - 567-568
Trampbåt - 567-568
Trampdyna - 567-568
Trampe - 567-568
Trampfart - 567-568
Trampgräs - 567-568
Tramphjul - 567-568
Trampkvarn - 567-568
Trampmasiner - 567-568, 569-570
Trampmina - 569-570
Trampolin - 569-570
Tramprock - 569-570
Trampskifva - 569-570
Trampsvarfstol - 569-570
Trampångare - 569-570
Tramway - 569-570
Tran - 569-570
Trana, Johan - 569-570
Trana, Erik Andreas - 569-570
Tranan - 569-570
Tranartade fåglar - 569-570
Tranben - 569-570
Tranbygge - 569-570, 571-572
Tranbär - 571-572
Tranbärssylt - 571-572
Trance - 571-572
Tranchée - 571-572
Tranchell, Karl - 571-572
Tranchera - 571-572
Tranebergs bro - 571-572
Tranefelt, Johan Verner - 571-572
Tranekjaer slot - 571-572
Tranemo - 571-572
Tranér, Johan Vindician - 571-572, 573-574
Traneryd - 573-574
Tranevardus, Erik Eriksson - 573-574
Trangamen - 573-574
Trangen - 573-574
Trani - 573-574
Trankebar - 573-574
Trankil - 573-574
Trankil - 573-574
Tranolja - 573-574
Tranor - 573-574, 575-576
Tranquebar - 575-576
Tranquillo - 575-576
Trans- (Tran-) - 575-576
trans. - 575-576
Transactions - 575-576
Transafrikanska järnvägar - 575-576
Transaktion - 575-576
Trans-Alai - 575-576
Transalpinsk - 575-576
Transandinsk - 575-576
Transandinska järnvägen - 575-576
Transatlantic - 575-576
Transantlantisk - 575-576
Transaustraliska järnvägen - 577-578
Transbaikalien - 577-578
Transbaikalska kosacker - 577-578
Transcendens - 577-578
Transcendent - 577-578, 579-580
Transcendental - 579-580
Transchiöld, Johan (Jan) - 579-580
Transept - 579-580
Transfiguration - 579-580
Transfinita tal - 579-580
Transformation - 579-580
Transformationskoefficient - 579-580
Transformationsteori - 581-582
Transformator - 581-582
Transformera - 581-582
Transfusion - 581-582
Transgrediera - 581-582
Transgression - 581-582, 583-584
Transhimalaya - 583-584
Transiliska Ala-tau - 583-584
Transit - 583-584
Transition - 583-584
Transitiv - 583-584, 585-586
Transito - 585-586
Transito, Aktiebolaget - 585-586
Transitorisk - 585-586
Transit(o)tull - 585-586, 587-588
Transitupplag - 587-588
Transjuranska Burgund - 587-588
Transkalorisk - 587-588
Transkaspiska järnvägen - 587-588
Transkaspiska provinsen - 587-588
Transkaukasien - 587-588
Transkei (Transkai) - 587-588
Transkontinentala järnvägar - 587-588, 589-590
Transkribera - 589-590
Transkription - 589-590
Translation - 589-590
Translativus - 589-590
Translator - 591-592
Translatorisk rörelse - 591-592
Transleithanien - 591-592
Translitteration - 591-592
Translokation - 591-592
Translokationsdiastas - 591-592
Translucid - 591-592
Translunarisk - 591-592
Transläktet - 591-592
Transmarin - 591-592
Transmigration - 591-592
Transmission - 591-592
Transmissionshiss - 591-592
Transmissionskedjor - 591-592
Transmissionskran - 591-592
Transmissionssfygmograf - 591-592
Transmissionsskruf - 591-592
Transmissionsvågor - 591-592
Transmitter - 591-592
Transmontan - 591-592
Transmutation - 591-592
Transmutationsteori - 591-592
Transoceanisk - 591-592
Transpadanska republiken - 591-592
Transparang - 591-592
Transparent - 591-592
Transpiration - 591-592, 593-594, 595-596
Transpirationsström - 595-596
Transpirera - 595-596
Transplantation - 595-596
Transponera - 595-596
Transport - 595-596
Transportabel - 595-596
Transportanordning - 595-596, 597-598, 599-600
Transportera - 599-600
Transportfartyg - 599-600
Transportfängelse - 599-600
Transportförsäkring - 599-600
Transportkoppel - 599-600, Till art. Transportanordning. I., Till art. Transportanordning. II., Till art. Transportanordning. III., Till art. Transportanordning. IV., 601-602
Transportremmar - 601-602
Transportsedlar - 601-602
Transportskatt - 601-602
Transportör - 601-602
Transposition - 601-602
Trans-Sahara-banan - 601-602
Transscendent - 601-602
Transsept - 601-602
Transsibiriska järnvägen - 601-602
Transskription - 601-602
Transspiration - 601-602
Transsubstantiation - 601-602
Transsudation - 601-602
Transsumera - 601-602
Transsylvania - 601-602
Transtrand - 601-602
Transubstantiation - 601-602
Transudation - 601-602
Transumera - 601-602
Transvaal - 601-602, 603-604, 605-606, 607-608, 609-610
Transvectio - 609-610
Transversal - 609-610
Transversalaxel - 611-612
Transversaldelning - 611-612
Transversalgeotropism - 611-612
Transversalgördel - 611-612
Transversalmagnet - 611-612
Transversalplan - 611-612
Transversal skiffring - 611-612
Transversalsvängningar - 611-612
Transversalvågor - 611-612
Transversalzygomorf - 611-612
Transversell - 611-612
Tranum - 611-612
Tranås - 611-612, 613-614, 615-616
Tranås kvarn - 615-616
Tranöy - 615-616
Trap, Jens Peter - 615-616
Trapa - 615-616, 617-618
Trapani - 617-618
Trapets - 617-618
Trapetskapitäl - 617-618
Trapetsoid - 617-618
Trapeziter - 617-618
Trapezunt - 617-618
Trapezus - 617-618
Trapp - 617-618
Trapp - 617-618
Trapp, Oskar (Oscar) - 617-618, 619-620
Trappa - 619-620, 621-622
Trappar - 621-622
Trappe, La - 621-622
Trapper - 621-622
Trappes - 621-622
Trappgafvel - 621-622
Trapphvalf - 621-622
Trappistorden - 621-622, 623-624
Trappkors - 623-624
Trappkärl - 623-624
Trapplinser - 623-624
Trappola - 623-624
Trapprost - 623-624
Trappskura - 623-624
Trappsköl - 623-624
Trappsläktet - 623-624
Trappsnitt - 623-624
Trappstegskällan - 623-624
Trappstegstariff - 623-624
Trapptrakeid - 623-624
Trappån - 623-624, 625-626
Traquair, Ramsay Heatley - 625-626
Trarieux, Jaques Ludovic - 625-626
Trarsa - 625-626
Traryd (Traheryd) - 625-626
Trarza - 625-626
Trasformismo - 625-626
Trasimenska sjön - 625-626
Trasimenus - 625-626
Trasmatta - 625-626
Tras os Montes - 625-626
Trass - 625-626
Trassat - 625-626
Trassel - 625-626
Trassent - 625-626
Trassera - 625-626
Trasskolan - 625-626, 627-628
Trast - 627-628
Trastamara - 627-628
Trastevere - 627-628
Trastfåglar - 627-628
Trastfältet - 627-628
Traströrsångaren - 627-628
Trastsläktet - 627-628, 629-630
Tratta - 629-630
Tratten - 629-630
Tratten - 629-630
Tratthvalf - 629-630
Trattinick, Leopold - 629-630
Trattmina - 629-630
Trattoria - 629-630
Trattskifling - 629-630
Trau - 629-630
Traube, Ludwig - 629-630
Trauma - 629-630
Traumaticin - 629-630
Traumatropism - 629-630
Traun - 629-630, 631-632
Traun, Otto Ferdinand - 631-632
Traun, Julöius von der - 631-632
Traunfall - 631-632
Traunsee - 631-632
Traunstein - 631-632
Traupis - 631-632
Trausnitz - 631-632
Trautenau - 631-632
trautman, Valentin Staffansson - 631-632
Trautmann, Franz - 631-632
Trautmann-Jaëll, Marie - 631-632
Trautmannsdorf, Maximilian von - 631-632, 633-634
Trautv. - 633-634
Trautvetter, Ernst Rudolph von - 633-634
Travade - 633-634
Travancore - 633-634
Trave - 633-634
Travée - 633-634
Traveller - 633-634
Travemünde - 633-634
Travendal - 633-634
Traventhal - 633-634
Travers, Val de - 633-634, 635-636
Travers - 635-636
Traverse city - 635-636
Traversflöjt - 635-636
Traverskran - 635-636
Travertin - 635-636
Traversias - 635-636
Travestera - 635-636
Travesti - 635-636
Trawl - 635-636
Travnik - 635-636
Travär - 635-636
Traytorrens, Frans de - 635-636
Traz os Montes - 635-636
Trcka, Adam Erdmann - 635-636
Treadwell-guldgrufvan - 635-636
Treason - 635-636, 637-638
Treasurer - 637-638
Treasury - 637-638
Treasury bills - 637-638
Treaxlig - 637-638
Trebarnsrätten - 637-638
Trebatius (Cajus T. Testa) - 637-638
Trebbia - 637-638
Trebel - 637-638
Trebelli, Zelia Thérèse - 637-638, 639-640
Trebellius Maximus, Marcus - 639-640
Trebellius Pollio - 639-640
Trebia - 639-640
Trebinje - 639-640
Trebisond - 639-640
Trebitsch - 639-640
Trebland - 639-640
Trebnitz - 639-640
Trebon - 639-640
Trebonius, Cajus - 639-640
Trebula - 639-640
Trebur - 639-640
Trecento - 639-640
Treculia - 639-640
Tredegar - 639-640
Tredelade valveln - 639-640
Tredici comuni - 639-640
Treding - 639-640, 641-642
Tredingsbruk - 641-642
Tredjakovskij, Vasilj Kirillovitj - 641-642
Tredjedagsfrossa - 641-642
Tredje Esra bok - 641-642
Tredje man - 641-642
Tredje skena - 641-642
Tredje statsmakten - 641-642
Tredje ståndet - 641-642
Tredjeårstagan - 641-642
Tredjung - 641-642
Tredskodom - 641-642, 643-644
Tredäckare - 643-644
Tree, Ellen - 643-644
Tree, sir Herbert Beerbohm - 643-644
Treeninghet - 643-644, 645-646
Trefa - 645-646
Trefaldighet - 645-646
Trefaldighetsafton - 645-646
Trefaldighets församling - 647-648
Trefaldighetskyrkan - 647-648
Trefaldighetskällor - 647-648
Trefaldighetsorden - 647-648
Trefaldighetsskansen - 647-648
Trefaldighetssöndag - 647-648
Trefasgenerator - 647-648
Trefasjärnvägar - 647-648
Trefasmotor - 647-648
Trefas-ström - 647-648
Trefassystem - 647-648, 649-650
Treffen - 649-650
Treffenberg, Nils Curry Engelbrekt - 649-650, 651-652
Treffynnon - 651-652
Trefin - 651-652
Trefjärdedelskolonn - 651-652
Trefort, August - 651-652
Trefot - 651-652
Trefotsmast - 651-652
Tréfouret, Jeanne Alfrédine - 651-652
Trefärgsfotografi - 651-652
Trefärgsmetoden - 651-652
Trefärgstryck - 651-652, Till art. Trefärgstryck, (blank), 653-654
Tregelles, Samuel Prideaux - 653-654
Tréguier - 653-654
Tregängad - 653-654
Tre heliga konungar - 653-654
Tre Henrikarnas krig - 653-654
Treholmsforsen - 653-654
Trehörna - 653-654
Trehörningen - 653-654
Trehörningsjö - 653-654
Treia - 653-654
Treiden - 653-654
Treilhard, Jean Baptiste - 653-654
Treille, Treillage - 653-654
Treitschke, Heinrich Gotthard von - 653-654, 655-656
Treja - 655-656
Trekantsmusslan - 655-656
Trekapitelstriden - 655-656
Trekarl - 655-656
Trekejsarförbundet - 655-656
Trekejsarslaget - 655-656
Treklang - 655-656
Trekonungaförbundet - 655-656
Tre kronor - 657-658
Trekropparsproblemet - 657-658
Treks - 657-658
Trekvarts blod - 657-658
Trelandshörnet - 657-658
Trélat, Ulysse - 657-658
Trelawny, sir Jonathan - 657-658, 659-660
Trelawny, Edward John - 659-660
Trelazé - 659-660
Trelease, William - 659-660
Treledsbåge - 659-660
Trelinjekoordinatsystemet - 659-660
Trelleborg - 659-660
Trelänksbåge - 659-660
Trem. - 659-660
Trema - 659-660
Tremandraceae - 659-660
Tremansnämnd - 659-660
Tremansting - 659-660
Tremastad skonert - 659-660
Tremastadt fartyg - 659-660
Trematoda - 659-660
Trembecki, Stanislaw - 659-660
Tremblade, La - 659-660
Tremblay, Francois Leclerc de - 659-660, 661-662
Trembley, Abraham - 661-662
Trembowla - 661-662
Tremellaceae - 661-662
Tremellinéer - 661-662
Tremessen - 661-662
Tremissis - 661-662
Tremiti-öarna - 661-662
Trémoigne - 661-662
Trémoille - 661-662
Tremolit - 661-662
Tremolo - 661-662
Tremonia - 661-662
Tremor - 661-662
Trémouille - 661-662
Tremulant - 661-662
Tremulera - 663-664
Tremänning - 663-664
Tremänningar - 663-664
Trenck, Franz von der - 663-664
Trenck, Friedrich von der - 663-664
Trenckner, Karl Vilhelm - 663-664
Trencsén - 663-664
Trendelenburg, Kaspar - 663-664, 665-666
Trendelenburg, Friedrich Adolf - 665-666
Trendelenburg, Friedrich - 665-666
Trene - 665-666
Trengganu - 665-666
Trenkwald, Joseph Mathias - 665-666
Trenningshult - 665-666
Trent - 665-666
Trent-affären - 665-666, 667-668
Trente et quarante - 667-668
Trentepholia - 667-668
Trente-un - 667-668
Trentino - 667-668
Trent-Mersey-kanalen - 667-668
Trento - 667-668
Trenton - 667-668
Trentowski, Ferdinand Bronislaw - 667-668
Trentschin - 667-668
Trepan - 667-668
Trepanation - 667-668, 669-670
Trepanera - 669-670
Trepang - 669-670
Trepass - 669-670
Trepassbåge - 669-670
Trepidation - 669-670
Treponema pallidium - 669-670
Tréport, Le - 669-670, 671-672
Trepov, Dmitrij Fedorovitj - 671-672
Trepov, Aleksandr Fedorovitj - 671-672
Treptow - 671-672
Tre remmare - 671-672
Treriksröset - 671-672
Treroddare - 671-672
Treron abyssinica - 671-672
Tre rosor - 671-672, 673-674, 675-676
Tres - 675-676
Tresa - 675-676
Tres-bien - 675-676
Tresca, Henri Edouard - 675-676
Treschow, Nils - 675-676, 677-678
Treschow, Villum Frederik - 677-678
Tresco - 677-678
Trescot, William Henry - 677-678
Tresett - 677-678
Tres faciunt collegium - 677-678
Très-humble serviteur - 677-678
Tressic-Pavicic, Antun - 677-678
Tres in uno - 677-678
Treskiftesbruk - 677-678, 679-680
Treskiftesböter - 679-680
Treskillingsafgiften - 679-680
Tre slag och ränna - 679-680
Tres Marias, Las - 679-680
Tres Montes - 679-680
Trésor - 679-680
Trespann - 679-680
Tres Puntas - 679-680
Tress - 679-680
Tressan, Louis Elisabeth de la Vergne de - 679-680
Tressler - 679-680
Trestena - 679-680
Tresterbrännvin - 679-680
Trestle-works - 679-680
Trestrukna oktaven - 679-680
Tresviri - 679-680
Tretalet - 679-680
Tretalig - 679-680
Tretalsväxter - 679-680
Tretiak, Jozef - 679-680
Tretiakov, Pavel Michajlovitj - 679-680
Trettiondepenning - 679-680
Trettionio artiklarna - 679-680
Trettio tyrannerna - 679-680
Trettioåriga kriget - 679-680, 681-682, 683-684, 685-686, 687-688, 689-690
Tretton - 689-690
Trettondagsafton - 689-690
Trettondedag jul - 689-690, 691-692
Trettontalet - 691-692
Tretåiga hackspetten - 691-692
Tretåiga måsen - 691-692
Treu, Georg - 691-692
Treub, Melchior - 691-692, 693-694
Treub, Marie Willem Frederik - 693-694
Treudd - 693-694
Treuen - 693-694
Treuga - 693-694
Treurenberg bay - 693-694
Trew, Christoph Jakob - 693-694
Trevattna - 693-694
Trevelyan, sir George Otto - 693-694
Trevelyan, Charles Philips - 693-694
Trevelyan, George Macaulay - 693-694
Trevelyans vacklare - 693-694
Trevenen, James - 693-694, 695-696
Treveri - 695-696
Treves, Emilio - 695-696
Treves, sir Frederick - 695-696
Trèves - 695-696
Trevi - 695-696
Treviglio - 695-696
Tréville, Yvonne de - 695-696
Treviranus, Gottfried Reinhold - 695-696
Treviranus, Christian Ludolph - 695-696
Treviri - 695-696
Tre vise männen - 695-696
Trevisius, Jeronimus - 695-696
Treviso - 695-696, 697-698
Treviso, Girolamo da - 697-698
Treviso, hertig af - 697-698
Trevithick, Richard - 697-698
Trévoux - 697-698
Trevägskran - 697-698
Treya - 697-698
Tri - 697-698
Triacanthus - 697-698
Triad - 697-698
Triadisk - 697-698
Triage - 697-698
Triaina - 697-698
Tria juncta in uno - 697-698
Trial - 697-698
Trialism - 697-698
Trial-stakes - 697-698
Triana - 697-698
Triandria - 697-698
Triangel - 697-698, 699-700
Triangelförband - 699-700
Triangelkedja - 699-700
Triangelkoppling - 699-700
Triangelmätning - 699-700, 701-702
Triangelnät - 701-702
Triangelordning - 701-702
Triangelsegling - 701-702
Triangulation - 701-702
Triangulerinsarbeten - 701-702
Triangulär - 701-702
Trianon - 701-702, 703-704
Triarii - 703-704
Triarki - 703-704
Triarthrus - 703-704
Trias - 703-704
Triasiska porten - 703-704
Trias-systemet - 703-704, 705-706
Tribad - 705-706
Triballer - 705-706, 707-708
Triboker - 707-708
Triboles, Jakobos - 707-708
Tribolo - 707-708
Triboluminiscens - 707-708
Tribometer - 707-708
Tribon - 707-708
Tribonianus - 707-708
Tribrachys - 707-708
Tribrack - 707-708
Tribromfenolvismut - 707-708
Tribsees - 707-708
Tribun - 707-708, 709-710, 711-712
Tribuna - 711-712
Tribuna, La - 711-712
Tribunal - 711-712
Tribunat - 711-712
Tribunbåge - 711-712
Tribunus - 711-712
Tribur - 711-712
Tribus - 711-712, 713-714
Tribut - 713-714
Tricarico - 713-714
Triceps - 713-714
Trichechidae - 713-714
Trichechus - 713-714
Trichera - 713-714
Trichiasis - 713-714
Trichilia - 713-714
Trichinella spiralis - 713-714
Trichinopoly - 713-714, 715-716
Trichinosis - 715-716
Trichius - 715-716
Trichobacterineae - 715-716
Trichocephalus - 715-716
Trichocera - 715-716
Trichocline - 715-716
Trichodectes - 715-716
Trichodes - 715-716
Trichodesmium erythraeum - 715-716
Trichoglossus - 715-716
Tricholoma - 715-716
Trichoma - 715-716
Trichomonas vaginalis - 715-716
Trichophaga tapetzella - 715-716
Trichophyton tonsurans - 715-716
Trichoplankton - 715-716
Trichoplax adhaerens - 715-716
Trichoptera - 715-716
Trichosanthes - 715-716
Trichosporum - 717-718
Trichostomata - 717-718
Trichosurus vulpecula - 717-718
Thrichotomi - 717-718
Trichotrachelidae - 717-718
Trick - 717-718
Tricktrack - 717-718
Triclinium - 717-718
Tricoccae - 717-718
Tricolore - 717-718
Tricot - 717-718
Tricotage - 717-718
Tricoteuses - 717-718
Trictrac - 717-718
Tricykel - 717-718
Tridacna gigas - 717-718
Tridens - 717-718
Trident - 717-718
Tridentiska mötet - 717-718, 719-720, 721-722
Tridentinum - 721-722
Tridentum - 721-722
Tridi - 721-722
Tridimensionalgeometri - 721-722
Tridrachmon - 721-722
Triduum - 721-722
Tridymit - 721-722
Tridymus aphidum - 721-722
Trieci - 721-722
Trieder - 721-722
Trielaidin - 721-722
Triennial act - 721-722
Triennium - 721-722
Triens - 721-722
Trient - 721-722, 723-724
Trientalis - 723-724
Trier - 723-724, 725-726
Trier - 725-726, 727-728
Trier, Ernst - 727-728
Trier, Herman Martin - 727-728
Trierarki - 727-728
Triest - 727-728
Trieste - 727-728, 729-730, 731-732, 733-734
Trieste-ved - 733-734
Triëteris - 733-734
Triewald, Samuel - 733-734
Triewald, Mårten - 733-734, 735-736
Trifan - 735-736
Trifels - 735-736
Trifenylmetan - 735-736
Trifenylmetanfärgämnen - 735-736
Trifenylmetyl - 735-736
Trifkovic, Kosta - 735-736
Trifolieae - 735-736
Trifolium - 735-736
Triforium - 735-736, 737-738
Triformol - 737-738
Triftong - 737-738
Trifurkation - 737-738
Trifylia - 737-738
Trigami - 737-738
Trigeminus - 737-738
Trigla - 737-738
Triglav - 737-738
Triglidae - 737-738
Triglochin - 737-738
Triglyf - 737-738
Trigon - 737-738
Trigona - 737-738
Trigonella Foenum graecum - 737-738, 739-740
Trigonellites - 739-740
Trigonia - 739-740
Trigonocarpus - 739-740
Trigonocephalus - 739-740
Trigonometri - 739-740, 741-742
Trigonometrisk - 741-742
Trigonometriska funktioner - 741-742, 743-744
Trigonometriska tabeller - 743-744
Trigonon - 743-744
Trigynia - 743-744
Trikala - 743-744
Trikiner - 743-744, 745-746
Trikinos - 745-746
Trikinsjukdom - 745-746
Trikka - 745-746
Trikkala - 745-746, 747-748
Triklina systemet - 747-748
Triklor-aldehyd - 747-748
Trikloretylen - 747-748
Trikobakterier - 747-748
Trikodont - 747-748
Trikofyti - 747-748
Trikogyn - 747-748
Trikoloren - 747-748
Trikom - 747-748
Trikotomi - 747-748
Trikotomi - 747-748
Trikotöser - 747-748
Trikresol - 747-748
Trikroism - 747-748
Trikromatisk - 747-748
Triktrak - 747-748
Trikunamale - 747-748
Trikupis, Spyridon - 747-748
Trikupis, Charilaos - 747-748, 749-750
Trikuspidalvalveln - 749-750
Trikå - 749-750
Trilateral - 749-750
Trilemma - 749-750
Trilingval - 749-750
Trilit - 749-750
Trilla - 749-750
Trillingar - 749-750
Trillingnerven - 749-750
Trillion - 749-750
Trillium - 749-750
Trillo - 749-750
Trilobiter - 749-750, 751-752, 753-754
Trilogi - 753-754
Trim - 753-754
Trimalchio - 753-754
Trimberg - 753-754
Trimborn, Karl - 753-754
Trimer - 753-754
Trimeresurus - 753-754
Trimester - 753-754
Trimeter - 753-754
Trimetylamin - 753-754
Trimetyletylen - 753-754
Trimetylxantin - 753-754
Trimm, Timothée - 753-754
Trimma - 753-754
Trimmer - 753-754
Trimming - 753-754, 755-756
Trimolekylär reaktion - 755-756
Trimontium - 755-756
Trimorf - 755-756
Trimountaine - 755-756
Trimtank - 755-756
Trimurti - 755-756
Trin. - 755-756
Trinakria - 755-756
Trincomaleträ - 755-756
Trincomali - 755-756
Trindelen - 755-756
Trindgärdsel - 755-756
Trindhöj - 755-756
Trindmaskar - 755-756
Trindmaskmedel - 755-756
Trindskylar - 755-756
Trindsnö - 755-756
Trindsäd - 755-756
Trine, Ralph Waldo - 755-756
Tringa - 755-756
Trinidad - 755-756, 757-758
Trinidad-asfalt - 757-758
Trinidad épuré - 757-758
Trinitapoli - 757-758
Trinitariernas orden - 757-758
Trinitarinnor - 757-758
Trinitas - 757-758
Trinitatisfesten - 757-758
Trinitet - 759-760
Trinitroanisol - 759-760
Trinitrofenol - 759-760
Trinitrokresol - 759-760
Trinitrotoluol - 759-760
Trinity - 759-760
Trinity bay - 759-760
Trinity college - 759-760
Trinity house - 759-760
Trinity river - 759-760
Trinkgeld - 759-760
Trinkitat - 759-760
Trinklermotor - 759-760, 761-762
Trinkonomali - 761-762
Trinnor - 761-762
Trino - 761-762
Trinoda necessitas - 761-762
Trinom - 761-762
Trinqueau - 761-762
Trinucleus - 761-762
Trinundinum - 761-762
Trio - 761-762
Triodia - 761-762
Triodion - 761-762
Trioditis - 761-762
Triodon - 761-762
Triokala - 761-762
Triol - 761-762
Triol - 761-762
Triolein - 761-762
Triolett - 761-762
Trional - 761-762
Trionfante - 761-762
Trionychidae - 761-762
Trionyx - 761-762
Trio - 761-762
Triopion - 761-762
Trioson - 761-762
Trioxiantrakinoner - 761-762
Trioxid - 761-762
Trioximetylantrakinon - 761-762
Trioximetylen - 761-762
Trioxipurin - 761-762
Tripalmitin - 761-762
Triparadeisos - 761-762
Tripel - 761-762
Tripetaloideae - 761-762
Triphaena - 761-762
Tripitaka - 761-762
Triplan - 761-762, 763-764
Triplé - 763-764
Triple carpet - 763-764
Triplera - 763-764
Triplett - 763-764
Tripleurospermum - 763-764
Triplexbrännare - 763-764
Triplit - 763-764
Triplokaulisk - 763-764
Tripmadam - 763-764
Tripod - 763-764
Tripodi - 763-764
Tripodmast - 763-764
Tripolis - 763-764, 765-766, 767-768
Tripoliskriget - 767-768
Tripolit - 767-768
Tripolitanien - 767-768
Tripolitanska galläpplen - 767-768
Tripolitsa - 767-768, 769-770
Tripoljekultur - 769-770
Triposplankton - 769-770
Trippa - 769-770
Trippel - 769-770
Trippel, Alexander - 769-770
Trippelallians - 769-770, 771-772, 773-774
Trippelententen - 773-774
Trippelexpansionsångmaskin - 773-774
Trippelfluga - 773-774
Trippelhybrid - 773-774
Trippeltakt - 773-774
Tripplett - 773-774
Tripplettobjektiv - 773-774
Tripsacum - 773-774
Tripsis - 773-774
Trip-tic - 773-774
Triptolemos - 773-774
Triptychon - 773-774
Triptyk - 773-774
Tripudium - 773-774
Tripur - 773-774
Tripus - 773-774
Triregno - 773-774
Trirem - 773-774
Trisackarider - 773-774
Trisectio anguli - 773-774, 775-776
Trisectrix - 775-776
Trisett - 775-776
Trisetum - 775-776
Trishagion - 775-776
Triskele - 775-776
Trismegistos - 775-776
Trismus - 775-776
Trissa - 775-776
Trissino, Giovanni Giorgio - 775-776
Trisslagning - 775-776
Trissled - 775-776
Trist - 775-776
Tristan da Cunha - 775-776, 777-778
Tristan Lermite - 777-778
Tristan och Isolde - 777-778
Tristearin - 777-778
Tristia - 777-778
Tristikon - 777-778
Trisyllabum - 777-778
Tritagonist - 777-778
Tritanopi - 777-778
Triteism - 777-778
Triterpener - 777-778
Trithemius, Johannes - 777-778
Triticum - 777-778
Tritiokolsyra - 777-778
Tritogeneia - 777-778
Tritoma uvaria - 777-778
Triton - 777-778, 779-780
Triton - 779-780
Triton - 779-780
Tritonia - 779-780
Tritonium - 779-780
Tritonus - 779-780
Trisst im morgenrot daher - 779-780
Trituberkular - 779-780
Trituration - 779-780
Triumf - 779-780, 781-782
Triumfator - 781-782
Triumfbåge - 781-782, 783-784
Triumfera - 783-784
Triumfetta - 783-784
Triumfkors - 783-784
Triumfkrucifix - 783-784
Triumflängder - 783-784
Triumphus Mariae - 783-784
Triumvirat - 783-784
Triumvirer - 783-784
Triungulus - 783-784
Triuridales - 783-784
Trivandrum - 783-784
Trivento - 783-784
Trivia - 783-784
Trivial - 783-784
Trivialskolor - 783-784
Trivium - 783-784, 785-786
Trivulzio - 785-786
Trixagus - 785-786
Triör - 785-786
Trnovo - 785-786
Trnski, Ivan - 785-786
Tro - 785-786, 787-788
Tro - 787-788
Troakar - 787-788
Troas - 787-788
Trobador - 787-788
Trobäck, Otto Peter - 787-788
Trocadero - 787-788
Trochanter - 787-788
Troché - 787-788
Trochilidae - 787-788
Trochilium - 787-788
Trochilus - 787-788
Trochisci - 787-788, 789-790
Trochiter - 789-790
Trochlea - 789-790
Trochophora - 789-790
Trochu, Louis Jules - 789-790
Troctes - 789-790
Troels-Lund, Troels Frederik - 789-790, 791-792
Troelstra, Pieter Jelles - 791-792
Troeltsch, Anton Friedrich von - 791-792
Troeltsch, Ernst - 791-792
Troense - 791-792
Troer - 791-792
Trofé - 791-792, 793-794
Trofisk - 793-794
Trofoblast - 793-794
Trofocyter - 793-794
Trofofyll - 793-794
Trofonios - 793-794
Trofospongier - 793-794
Trogen - 793-794
Troger, Paul - 793-794, 795-796
Troglav - 795-796
Troglodyte, A. - 795-796
Troglodyter - 795-796
Troglodytes niger - 795-796, 797-798
Troglodytes parvulus - 797-798
Troglodytidae - 797-798
Trogon - 797-798
Trogonidae - 797-798
Trogus Pompejus - 797-798
Trohetsed - 797-798
Trohetsorden - 797-798
Troia - 797-798
Troijenborgh - 797-798
Troika - 797-798
Troil, von - 797-798
Troil, Uno von - 797-798, 799-800
Troil, Knut von - 799-800
Troil, Georg Gabriel Emil von - 799-800
Troil, Samuel Gustaf von - 799-800, 801-802
Troil, Samuel Verner von - 801-802
Troili, Gustaf Uno - 801-802, 803-804
Troilit - 805-806
Troilius - 805-806
Troilius, Magnus - 805-806
Troilius, Samuel - 805-806
Troilius, Karl Oskar - 805-806, 807-808
Troilos - 807-808
Troina - 807-808
Trois frères - 807-808
Troiska vikter - 807-808
Trois rivières - 807-808
Troitsk - 807-808
Troitskosavsk - 807-808
Troitsko Sergievskaja lavra - 807-808
Troizen - 807-808
Troja - 807-808, 809-810
Troja - 809-810
Trojan - 809-810
Trojan, Johannes - 809-810
Trojaner - 809-810
Trojanska hästen - 809-810
Trojanska kriget - 809-810, 811-812, 813-814
Trojanska leken - 813-814
Trojasagan - 813-814, 815-816
Trojeborg - 815-816
Trojel, Peder Magnus - 815-816
Trojenborg - 815-816
Trojka - 815-816
Trokaisk - 815-816, 817-818
Trokar - 817-818
Troké - 817-818
Troki - 817-818
Troki, Isak - 817-818
Trokmer - 817-818
Troldfjorden - 817-818
Troldfjordsund - 817-818
Troldheimen - 817-818
Troldhaetta - 817-818
Troldtinderne - 817-818
Troll - 817-818
Trollaborg - 817-818
Trollbrunn - 817-818
Trollbägare - 817-818
Trollbär - 817-818
Trolldom - 817-818, 819-820
Trolldomsväsen - 819-820
Trolldrufva - 819-820
Trolle - 819-820
Trolle, Birger - 819-820, 821-822
Trolle, Arvid Birgersson - 821-822
Trolle, Erik Arvidsson - 821-822, 823-824
Trolle, Gustaf Eriksson - 823-824, 825-826
Trolle, Tire Arvidsson - 825-826
Trolle, Karl Axel - 825-826
Trolle, Nils Axel Arvid - 825-826, 827-828
Trolle, Karl Axel - 827-828
Trolle, Erik Birger - 827-828
Trolle, af - 827-828
Trolle, Georg Herman af - 827-828, 829-830
Trolle, Henrik af - 829-830
Trolle, Henrik af - 829-830, 831-832
Trolle, Herluf - 831-832
Trolleberg - 831-832
Trolle-Bonde - 831-832
Trolleborg - 831-832
Trolleholm - 831-832, 833-834
Trollehornet - 833-834
Trolle-Ljungby - 833-834, 835-836
Trolle-Löwen - 835-836
Trollenäs - 835-836
Trollesund - 835-836
Trolle-Wachtmeister - 835-836
Trolley - 835-836
Trollfiskar - 835-836
Trollforsen - 835-836
Trollhare - 835-836
Trollhättan - 835-836, 837-838, 839-840, 841-842
Trollhättan-Nossebro järnväg - 841-842
Trollhättans elektriska kraftaktiebolag - 841-842
Trollhättans elektriska masugn - 841-842
Trollhättans ingenjörklubb - 841-842
Trollhättans mekaniska verkstad - 841-842, 843-844
Trollhättedomarna - 843-844
Trollhättefallen - 843-844, 845-846
Trollhätte kanal - 845-846, 847-848, 849-850, 851-852
Trollhätte kanal- och vattenverk - 851-852
Trollhätte kraftverk - 851-852, 853-854, 855-856
Trollhätte strömmar - 855-856
Trollius - 855-856
Trollkanna - 855-856
Trollkarl - 855-856
Trollkona - 855-856
Trollkonstnär - 855-856
Trollkrets - 855-856
Trollkvadrater - 855-856, 857-858
Trollkäring - 857-858
Troll-lykta - 857-858
Trollope, Anthony - 857-858
Trollopp, Francis - 857-858
Trollpacka - 857-858
Trollpräst - 857-858
Trollskott - 857-858
Trollsländor - 857-858
Trollsmör - 857-858
Trollspö - 857-858, 859-860
Trollstaf - 859-860
Trollstängel - 859-860
Trollsång - 859-860
Trolltratt - 859-860
Trolltrumma - 859-860
Trollägg - 859-860
Trolofning - 859-860
Trolofningsbarn - 859-860, 861-862
Trolofningsring - 861-862
Trolöshet mot hufvudman - 861-862
Troman (Konungens troman) - 861-862
Tromb - 861-862
Tromb - 861-862
Tromba marina - 861-862
Trombetas - 861-862
Trombidium - 861-862
Trombin - 861-862
Trombocyt - 861-862, 863-864
Tromlitz, A. von - 863-864
Trommsdorff, Johann Bartholomaeus - 863-864
Tromp, Marten Harpertzoon - 863-864
Tromp, Cornelis Maartenszoon - 863-864
Trompe - 863-864

Nordisk familjeboks karta fver Sverige


Titelsida - titelsida, titelbladets baksida
Frkortningar - 4
Namnregister till Nordisk familjeboks karta fver Sverige - 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103

Project Runeberg, Tue Dec 18 16:42:33 2012 (aronsson) (diff) (history) (download) Next >>
http://runeberg.org/nfci/

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free