- Project Runeberg -  Enhvar sin egen lärare. Undervisningskurser för själfstudium
(1893) Author: Per Edvard Magnus Fischier - Tema: Textbooks for schools
Titel och innehåll | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Enhvar sin egen lärare

Undervisningskurser för Själfstudium

Under medverkan af fackmän
utgifna af
P. E. M. Fischier
öfverläkare vid Grevesmühlska skolan i Stockholm och föreståndare för
Stockholms borgareskola

Med 554 illustrationer

Stockholm
C. E. Fritzes K. Hofbokhandel
Stockholm, Iduns Tryckeri Aktiebolag, 1893.


Förord till den elektroniska utgåvan

Enhvar sin egen lärare är en knubbig liten bok i formatet 122 x 188 mm och 1200 tättskrivna sidor, som avhandlar all världens kunskap från rättstavning till infödingarna på Borneo. Verket är ett uttryck för en kanske alltför optimistisk förhoppning om en bred allmänbildning av massorna, något som året efteråt förlöjligades av signaturen Falstaff Fakir i satiren Envar sin egen professor.

Boksidorna har scannats i 600 dpi svartvitt och återges på webben i 150 dpi gråskala. Den relativt höga upplösningen motiveras av att bokens text är rätt liten. Verket scannades i juni 2003, men offentliggjordes den 1 januari 2005 av hänsyn till upphovsrätten.


The above contents can be inspected in scanned images: titelsida, titelbladets baksida, iii, iv, v, II:titelsida, II:titelbladets baksida, II:i, II:ii

Korrstapel / Proof bar for this volume

Innehåll / Table of Contents


Titel och innehåll - titelsida, titelbladets baksida, iii, iv, v, II:titelsida, II:titelbladets baksida, II:i, II:ii
Förord - i
Rättelser - vi, II:iii
    Svenska språket. Form- och satslära - I:1
Sidor ... - I:1, I:2, I:3, I:4, I:5, I:6, I:7, I:8, I:9, I:10, I:11, I:12, I:13, I:14, I:15, I:16, I:17, I:18, I:19, I:20, I:21, I:22, I:23, I:24, I:25, I:26, I:27, I:28, I:29, I:30, I:31, I:32, I:33
    Rättskrifningslära - I:34
Sidor ... - I:34, I:35, I:36, I:37, I:38, I:39, I:40, I:41, I:42, I:43
    I svenska språket allmänt förekommande främmande ord - I:44
Sidor ... - I:44, I:45, I:46, I:47, I:48, I:49, I:50, I:51, I:52, I:53, I:54, I:55, I:56, I:57, I:58, I:59, I:60, I:61, I:62, I:63, I:64, I:65, I:66
    Aritmetik - I:67
Talsystemet - I:67, I:68, I:69
De fyra räknesätten - I:69
I. Hela tal - I:69, I:70, I:71, I:72, I:73, I:74, I:75, I:76, I:77, I:78, I:79, I:80, I:81, I:82
II. Decimalbråk - I:83, I:84, I:85, I:86
III. Sorter - I:86, I:87, I:88, I:89, I:90, I:91, I:92
IV. Allmänna bråk - I:92, I:93, I:94, I:95, I:96, I:97, I:98, I:99, I:100, I:101, I:102, I:103, I:104, I:105, I:106
Några främmande länders mynt - I:106, I:107
    Geometri - I:108
Om linjer och vinklar. - I:108, I:109, I:110
Om rätliniga plana ytor och de af sådana ytor begränsade kroppar. - I:110, I:111, I:112, I:113, I:114, I:115, I:116, I:117, I:118, I:119
Om krokliniga plana ytor, buktiga ytor samt de af sådana ytor begränsade kroppar. - I:119, I:120, I:121, I:122, I:123, I:124, I:125, I:126
    Naturhistoria - I:127
Inledning. - I:127, I:128, I:129, I:130, I:131
    Första avdelningen: Djurriket - I:132
Allmänna betraktelser. - I:132, I:133, I:134, I:135, I:136, I:137, I:138, I:139, I:140, I:141, I:142, I:143, I:144, I:145
Om djursamhällen. - I:145, I:146, I:147, I:148, I:149, I:150, I:151
Förklädnad och skyddande likhet. - I:151, I:152, I:153, I:154
Parasitism (snyltgästning). - I:155, I:156
Djurrikets system. - I:156, I:157
Djurrikets indelning. - I:157, I:158, I:159, I:160, I:161, I:162, I:163, I:164, I:165, I:166, I:167, I:168, I:169, I:170, I:171, I:172, I:173, I:174, I:175, I:176, I:177, I:178, I:179, I:180, I:181, I:182, I:183, I:184, I:185, I:186, I:187
Människokroppens byggnad. - I:187, I:188, I:189, I:190, I:191, I:192, I:193, I:194, I:195, I:196, I:197
    Andra avdelningen: Växtriket - I:197
Växternas indelning. - I:197, I:198, I:199, I:200, I:201, I:202, I:203, I:204, I:205, I:206, I:207, I:208, I:209, I:210, I:211, I:212, I:213, I:214, I:215, I:216, I:217, I:218, I:219, I:220, I:221, I:222, I:223, I:224, I:225, I:226, I:227, I:228, I:229, I:230, I:231, I:232, I:233, I:234, I:235, I:236, I:237, I:238, I:239, I:240, I:241, I:242, I:243, I:244, I:245, I:246, I:247, I:248, I:249
A. Kryptogamer eller sporväxter. - I:197, I:198, I:199, I:200, I:201, I:202, I:203, I:204, I:205, I:206, I:207, I:208
B. Fanerogamer eller fröväxter. - I:208, I:209, I:210, I:211, I:212, I:213, I:214, I:215, I:216, I:217, I:218, I:219, I:220, I:221, I:222, I:223, I:224, I:225, I:226, I:227, I:228, I:229, I:230, I:231, I:232, I:233, I:234, I:235, I:236, I:237, I:238, I:239, I:240, I:241, I:242, I:243, I:244, I:245, I:246, I:247, I:248, I:249
    Tredje avdelningen: Växternas och djurens utbredning - I:250
Växt- och djurgeografi - I:250, I:251
Europa. - I:251, I:252, I:253
Asien. - I:253, I:254, I:255, I:256, I:257
Afrika. - I:257, I:258, I:259, I:260, I:261, I:262, I:263, I:264, I:265, I:266, I:267, I:268, I:269, I:270
Australien. - I:270, I:271, I:272
Hafven. - I:272, I:273, I:274, I:275, I:276
Tillägg. - I:276, I:277, I:278, I:279, I:280, I:281, I:282
    Geologi - I:284
Jordens urtillstånd och första utveckling - I:284, I:285
Jordens fysiska beskaffenhet - I:286, I:287, I:288
Dynamisk geologi - I:288, I:289
Vulkanism och Vulkaner - I:289, I:290, I:291, I:292, I:293, I:294, I:295, I:296, I:297, I:298, I:299
Jordbäfningar - I:299, I:300, I:301, I:302, I:303, I:304
Heta källor - I:304, I:305, I:306, I:307
Bergbildningen - I:308, I:309, I:310
Vattnet - I:310, I:311, I:312, I:313, I:314, I:315
Hafvets verksamhet - I:315, I:316, I:317
Isens verksamhet - I:317, I:318, I:319, I:320, I:321, I:322, I:323, I:324, I:325
Luften - I:325, I:326, I:327, I:328, I:329
Det organiska lifvet - I:329, I:330
    Fysik och Kemi - I:331
Fysik och Kemi - I:331, I:332
Kroppars allmänna egenskaper - I:332, I:333, I:334, I:335, I:336
Kroppars beståndsdelar - I:336, I:337, I:338, I:339, I:340, I:341, I:342, I:343, I:344, I:345, I:346, I:347
Statik - I:348, I:349, I:350, I:351
Dynamik (läran om kroppars rörelse) - I:351, I:352, I:353, I:354
Vätskors egenskaper - I:354, I:355, I:356, I:357
Gasers egenskaper - I:357, I:358, I:359, I:360, I:361
Vågrörelse - I:361, I:362
Akustik (läran om ljudet) - I:362, I:363, I:364, I:365, I:366, I:367
Optik (läran om ljuset) - I:367, I:368, I:369, I:370, I:371, I:372, I:373, I:374, I:375, I:376, I:377
Värmet - I:377, I:378, I:379, I:380, I:381, I:382, I:383, I:384, I:385, I:386, I:387, I:388, I:389, I:390, I:391, I:392
Magnetism - I:392, I:393, I:394
Elektricitet - I:394, I:395, I:396, I:397, I:398, I:399, I:400, I:401, I:402, I:403, I:404, I:405, I:406, I:407, I:408, I:409, I:410, I:411, I:412, I:413, I:414, I:415, I:416, I:417
Nya uppgifter - I:417, I:418
    Astronomi - I:419
Om solen - I:419
Solens inflytande på jorden - I:419, I:420, I:421
Solens form, afstånd och storlek - I:421, I:422, I:423, I:424, I:425
Solens massa - I:425
Solens fysiska tillstånd - I:425, I:426
Spektralanalys - I:426, I:427, I:428, I:429, I:430, I:431, I:432
Solens värmeutstrålning - I:432, I:433
Solens framtid - I:433, I:434
Planetsystemet - I:434
Jordens läge i världsrymden - I:434, I:435
Planeternas banor - I:435, I:436, I:437
Planeternas storleksförhållanden - I:437, I:438
Mercurius - I:438, I:439
Venus - I:439, I:440
Jorden såsom världskropp - I:440, I:441, I:442, I:443
Månen - I:443, I:444, I:445, I:446, I:447, I:448
Mars - I:448, I:449, I:450
Småplaneterna - I:450, I:451
Jupiter - I:451, I:452
Saturnus - I:452, I:453
Uranus - I:454
Neptunus - I:454, I:455
Kometer och meteorsvärmar - I:455, I:456, I:457
Världsbyggnaden - I:458, I:459, I:460, I:461
Antagandet om världarnas daning och utveckling - I:461, I:462, I:463, I:464
    Hälsovårdslära - I:465
I. Hygienens uppgift och historia - I:465, I:466, I:467, I:468, I:469, I:470
II. Klimatets inflytande på hälsan - I:470, I:471, I:472, I:473
III. Om födoämnena och njutningsmedlen - I:473, I:474, I:475, I:476, I:477, I:478, I:479, I:480, I:481
IV. Luften och dess föroreningar; luftväxlingen - I:481, I:482, I:483, I:484, I:485, I:486, I:487, I:488
V. Om vattnet, dess betydelse och användning - I:488, I:489, I:490, I:491
VI. Om beklädnaden - I:491, I:492, I:493, I:494
VII. Om hudens skötsel - I:494, I:495, I:496, I:497
VIII. Om arbete - I:498, I:499, I:500
IX. Om uppfostringshygienen - I:500, I:501, I:502, I:503, I:504, I:505
X. Om förekommandet af sjukdomar; smittosjukdomarna - I:505, I:506, I:507, I:508, I:509, I:510, I:511, I:512, I:513, I:514, I:515, I:516, I:517, I:518
    Svensk lagkunskap - I:519
I. Grundlagarna - I:519, I:520, I:521, I:522, I:523, I:524, I:525, I:526, I:527, I:528, I:529, I:530, I:531, I:532, I:533, I:534, I:535, I:536
II. Kyrkolagen - I:536, I:537, I:538, I:539, I:540, I:541
III. Kommunalförordningarna - I:541, I:542, I:543, I:544, I:545, I:546, I:547, I:548, I:549, I:550, I:551, I:552, I:553, I:554, I:555, I:556, I:557, I:558, I:559, I:560, I:561, I:562, I:563, I:564, I:565, I:566, I:567, I:568
IV. Allmänna lagen - I:568, I:569, I:570, I:571, I:572, I:573, I:574, I:575, I:576, I:577, I:578, I:579, I:580, I:581, I:582, I:583, I:584, I:585, I:586, I:587
    Geografi - II:1
Geografi. - Inledning - II:1, II:2, II:3, II:4, II:5, II:6, II:7, II:8, II:9, II:10
Europa. - II:10, II:11, II:12, II:13, II:14, II:15
Sverige. - II:15, II:16, II:17, II:18, II:19, II:20, II:21, II:22, II:23, II:24, II:25, II:26, II:27, II:28, II:29, II:30, II:31, II:32, II:33, II:34, II:35, II:36, II:37, II:38, II:39, II:40, II:41, II:42, II:43
Norge. - II:43, II:44, II:45, II:46, II:47, II:48, II:49, II:50, II:51
Ryska väldet. - II:51, II:52, II:53, II:54, II:55, II:56, II:57, II:58, II:59, II:60
Tyskland. - II:60, II:61, II:62, II:63, II:64
Österrike-Ungern. - II:64, II:65, II:66, II:67, II:68
Schweiz. - II:69, II:70, II:71
Nederländerna och Belgien. - II:71, II:72, II:73, II:74
Storbritannien med Irland. - II:74, II:75, II:76, II:77, II:78, II:79
Frankrike. - II:79, II:80, II:81, II:82, II:83, II:84
Spanien och Portugal. - II:84, II:85, II:86, II:87
Italien. - II:87, II:88, II:89, II:90
Grekland. - II:91, II:92, II:93
Balkanhalfön. - II:93, II:94, II:95, II:96, II:97
Asien. - II:97, II:98, II:99, II:100, II:101, II:102, II:103, II:104, II:105, II:106, II:107, II:108, II:109, II:110, II:111, II:112
Afrika. - II:112, II:113, II:114, II:115, II:116, II:117, II:118, II:119, II:120, II:121, II:122
Amerika - II:122, II:123
Nordamerika. - II:123, II:124, II:125, II:126, II:127, II:128, II:129, II:130, II:131, II:132, II:133, II:134, II:135, II:136, II:137, II:138, II:139
Sydamerika. - II:139, II:140, II:141, II:142, II:143, II:144, II:145, II:146, II:147
Australien. - II:147, II:148, II:149, II:150, II:151, II:152, II:153, II:154
    Historia - II:155
Sidor ... - II:155, II:156, II:157, II:158, II:159, II:160, II:161, II:162, II:163, II:164, II:165, II:166, II:167, II:168, II:169, II:170, II:171, II:172, II:173, II:174, II:175, II:176, II:177, II:178, II:179, II:180, II:181, II:182, II:183, II:184, II:185, II:186, II:187, II:188, II:189, II:190, II:191, II:192, II:193, II:194, II:195, II:196, II:197, II:198, II:199, II:200, II:201, II:202, II:203, II:204, II:205, II:206, II:207, II:208, II:209, II:210, II:211, II:212, II:213, II:214, II:215, II:216, II:217, II:218, II:219, II:220, II:221, II:222, II:223, II:224, II:225, II:226, II:227, II:228, II:229, II:230, II:231, II:232, II:233, II:234, II:235, II:236, II:237, II:238, II:239, II:240, II:241, II:242, II:243, II:244, II:245, II:246, II:247, II:248, II:249, II:250, II:251, II:252, II:253, II:254, II:255, II:256, II:257, II:258, II:259, II:260, II:261, II:262, II:263, II:264, II:265, II:266, II:267, II:268, II:269, II:270, II:271, II:272, II:273, II:274, II:275, II:276, II:277, II:278, II:279, II:280, II:281, II:282, II:283, II:284, II:285, II:286, II:287, II:288, II:289, II:290, II:291, II:292, II:293, II:294, II:295, II:296, II:297, II:298, II:299, II:300, II:301, II:302, II:303, II:304, II:305, II:306, II:307, II:308, II:309, II:310, II:311, II:312, II:313, II:314, II:315, II:316, II:317, II:318, II:319, II:320, II:321, II:322, II:323
    Litteratur och konsthistoria - II:324
Sidor ... - II:324, II:325, II:326, II:327, II:328, II:329, II:330, II:331, II:332, II:333, II:334, II:335, II:336, II:337, II:338, II:339, II:340, II:341, II:342, II:343, II:344, II:345, II:346, II:347, II:348, II:349, II:350, II:351, II:352, II:353, II:354, II:355, II:356, II:357, II:358, II:359, II:360, II:361, II:362, II:363, II:364, II:365, II:366, II:367, II:368, II:369, II:370, II:371, II:372, II:373, II:374, II:375, II:376, II:377, II:378, II:379, II:380, II:381, II:382, II:383, II:384, II:385, II:386, II:387, II:388, II:389, II:390, II:391, II:392, II:393, II:394, II:395, II:396, II:397, II:398, II:399, II:400, II:401, II:402, II:403, II:404, II:405, II:406, II:407, II:408, II:409, II:410, II:411, II:412, II:413, II:414, II:415, II:416, II:417, II:418, II:419, II:420, II:421, II:422, II:423, II:424, II:425, II:426, II:427, II:428, II:429, II:430, II:431, II:432, II:433, II:434, II:435, II:436, II:437, II:438, II:439, II:440, II:441, II:442, II:443, II:444, II:445, II:446, II:447, II:448, II:449, II:450, II:451, II:452, II:453, II:454, II:455, II:456, II:457, II:458, II:459, II:460, II:461, II:462, II:463, II:464, II:465, II:466, II:467, II:468, II:469, II:470, II:471, II:472, II:473, II:474, II:475, II:476, II:477, II:478, II:479, II:480, II:481, II:482, II:483, II:484, II:485, II:486, II:487, II:488, II:489, II:490, II:491, II:492, II:493, II:494, II:495, II:496, II:497, II:498, II:499, II:500, II:501, II:502, II:503, II:504, II:505, II:506, II:507, II:508, II:509, II:510, II:511, II:512, II:513, II:514, II:515, II:516, II:517, II:518, II:519, II:520, II:521, II:522, II:523, II:524, II:525, II:526, II:527, II:528, II:529, II:530, II:531, II:532, II:533, II:534, II:535, II:536, II:537, II:538, II:539, II:540, II:541, II:542, II:543, II:544, II:545, II:546, II:547, II:548, II:549, II:550, II:551, II:552, II:553, II:554, II:555, II:556, II:557, II:558, II:559, II:560, II:561, II:562, II:563, II:564
    Register
Register - II:565, II:566, II:567, II:568, II:569, II:570, II:571, II:572, II:573, II:574, II:575, II:576, II:577, II:578, II:579, II:580, II:581, II:582, II:583, II:584, II:585, II:586, II:587, II:588, II:589, II:590, II:591, II:592, II:593, II:594, II:595, II:596
    Aachen - II:565
    Aneroidbarometer - II:566
    Balkanhalfön - II:567
    Bombax - II:568
    Catalauniska fälten - II:569
    Descendensteori - II:570
    En - II:571
    Finsk-ugriska folk - II:572
    Fågelspindel - II:573
    Grekland - II:574
    Hassel - II:575
    Hvalross - II:576
    Jerusalem - II:577
    Karl VI - II:578
    Konsistoriell - II:579
    Kärnthen - II:580
    Longfellow - II:581
    Margareta - II:582
    Montreal - II:583
    Niebelungen-strofen - II:584
    Orinoco - II:585
    Pisang - II:586
    Quebeck - II:587
    Rückert - II:588
    Scholander - II:589
    Smultron - II:590
    Stora Antillerna - II:591
    Taggsvamp - II:592
    Tromsö stift - II:593
    Vanilj - II:594
    Västromerska riket - II:595
    Öresund - II:596

Project Runeberg, Tue Apr 9 14:33:26 2019 (aronsson) (diff) (history) (download) Next >>
http://runeberg.org/enhvar/

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free