- Project Runeberg -  Ord och Bild /
Trettiofjärde årgången. 1925

(1892-1951)
Titel och innehåll | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

ORD OCH BILD Illustrerad Månadsskrift

1925

utgiven av Karl Wåhlin Trettiofjärde årgången Redaktionens ombud: i Helsingfors: Henning Söderhjelm i Kristiania: Fredrik Paasche i Köpenhamn: Carl Behrens Stockholm Wahlström & Widstrand STOCKHOLM Kungl. Hovboktryckeriet Iduns Tryckeri Aktiebolag 1925

Förord till den elektroniska utgåvan

Läs förordet till tidskriften.


The above contents can be inspected in scanned images: smutstitel, titelsida, titelbladets baksida, v, vi, vii, viii, ix, x, xi

Korrstapel / Proof bar for this volume

Innehåll / Table of Contents


Titel och innehåll - smutstitel, titelsida, titelbladets baksida, v, vi, vii, viii, ix, x, xi
Rättelser - xi
Ord och Bilds medarbetare i 34. årgången - xii
    Första häftet - plansch, (blank), plansch, (blank), 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64
Madonna. Oljemålning av Lorenzo di Credi (1454-1539) - plansch
Svedenborgs syn. Kolteckning av J. A. G. Acke. 1924 - plansch
1720-talets Sverige. En krönika efter dansken Bircherods resejournal. Av Stig Olason - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Anatole France. Av Kjell R. G. Strömberg - 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26
J. A. G. Acke. Av Yngve Berg - 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37
Heden og Fyrren. Af Harry Søiberg - 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44
Kallimachos. Några randanteckningar till Wilamowitz-Moellendorffs nya bok. Av Ernst Nachmanson - 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54
Jorden. Av Hugo Tigerschiöld - 54
Leda. Av Carl G. Laurin - 55, 56, 57
Olle Holmberg. Kritiker och essayist. Av Algot Werin - 58, 59, 60, 61
Romarhandeln och runorna. Vår skriftkonsts ädla historia i nytt ljus. Av Arthur Nordén - 62, 63, 64
    Andra häftet - plansch, (blank), plansch, (blank), 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128
Bråvallaslaget. Ofullbordad oljemålning av August Malmström. 1859-1862 - plansch
Bergspredikan. Skiss till altartavla i svenska kyrkan i Kristiania. Temperamålning av Gunnar Torhamn. 1924 - plansch
Christiansborg. Middelalderens Bispeborg og Kongeslot. Af Chr. Axel Jensen - 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74
Konstnärsliv i Stockholm. Ungdomsminnen av Anna Cramér - 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84
Wladyslaw Reymont. Av Anton Karlgren - 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97
Två dikter. Av Pär Lagerkvist - 97
Enleveringen. Av Paul Ernst. Översättning från författarens manuskript av A. L. W. - 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104
Från Karl Johan till Karl XV. Några böcker, anmälda av Georg Nordensvan - 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114
Några reflexioner om den industriella revolutionen och arbetarrörelsen. Med anledning av en bok. Av Fritz Henriksson - 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121
Campagnastämning. Av Emil Zilliacus - 121
Svenska romaner och noveller. Av Algot Werin - 122, 123, 124, 125, 126
Insända böcker - 127, 128
    Tredje häftet - plansch, (blank), plansch, (blank), 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176
Den ljusa natten. Oljemålning av prins Eugen. 1899 - plansch
Rimfrost. Oljemålning av prins Eugen. 1909 - plansch
Prins Eugen. Av Klas Fåhræus - 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139
Vintermorgon. Av Ragnar Jändel - 140
Christiansborg. Det sidste Köbenhavns Slot og det förste Christiansborg. Af Chr. Axel Jensen - 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152
Benrangelsmannen. Av Axel Lundegård - 153, 154
Från Stockholms teatrar. Av Carl G. Laurin - 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175
Ur bokmarknaden. Av Georg Nordensvan - 175, 176
    Fjärde häftet - plansch, (blank), plansch, (blank), 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240
Bondebegravning. Oljemålning av Erik Werenskiold. 1885 - plansch
Fredrik Collett. Oljemålning av Erik Werenskiold. 1894 - plansch
Shakespeares kvinnor. Av George Gordon. Översättning från författarens manuskript av A. L. W. - 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186
Strandvarsel. Av Gustaf Ullman - 186
Edvard Lehmann. Av Olle Holmberg - 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198
Erik Werenskiold. 1855 — 11 februar — 1925. Av Arne Nygård Nilssen - 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207
Kallimachos’ femte hymn. Pallas’ bad. Översättning av Elof Hellquist - 208, 209, 210, 211, 212
    Anmärkningar - 212
Ett Marockominne. Ur dagboksanteckningar under resa i Algeriet och Marocko. Av L. Sparre - 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223
Marionetten och människan. En studie över Bo Bergmans lyrik. Av Sten Selander - 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232
Reselitteratur. Av Frans G. Bengtsson - 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238
Det fyrahundrade häftet - 239, 240
    Femte häftet - plansch, (blank), plansch, (blank), 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288
Fru Andrea Kleen, f. Gram. Oljemålning av Eilif Peterssen. 1878 - plansch
Nattvardsgång i Stange kyrka. Oljemålning av Harriet Backer. 1903 - plansch
Några romerska inskrifter i arkeologiska museet i Uppsala. Av H. Sjögren - 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248
Romerska gravepigram i översättning av Harry Armini - 248, 249, 250
Christiansborg. Den anden og den tredje Slotsbygning. Af Chr. Axel Jensen - 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262
Jens Thiis. Av Axel L. Romdahl - 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270
Elegi över en död riddare. Av Bertel Gripenberg - 271, 272
Heliga veckan i Malaga. Av Mildred Thorburn Busck - 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279
Hugskott och glimtar. Av Fredrik Vetterlund - 279, 280, 281
Svenska romaner och noveller. Av Algot Werin - 282, 283, 284, 285, 286, 287
Insända böcker - 287, 288
    Sjätte häftet - plansch, (blank), plansch, (blank), 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336
Gerard De Geer. Oljemålning av Hanna Pauli. 1925 - plansch
Abundantia. Oljemålning av John Steen. 1921-22 - plansch
Hjalmar Branting. Hans betydelse för Sverige i utlandet. Av Fritz Henriksson - 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301
Den lykkeligste. Et moderne Æventyr. Af P. C. V. Hansen - 302, 303, 304
Våren. Av Elsa Dahlén - 304
Vem var den okände? Av Andreas Lindblom - 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313
Reselitteratur. Av Frans G. Bengtsson - 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323
Ett operaspelår. Av Herman Glimstedt - 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336
    Sjunde häftet - 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, plansch, (blank), plansch
Sjuttonhundratalets måleri i Venedig. Av Andreas Lindblom - 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356
Stagnelius. Av Sven Stolpe - 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367
Vid slutet av sagan om Tristan och Isolde. Av Frans G. Bengtsson - 367, 368
Aforismer. Av Kristofer Uppdal - 369, 370, 371
Stormkväll. Av Karl Fredriksson - 371
Modern tysk berättarkonst. Av Carl David Marcus - 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384
Antonios och Cleopatras måltid. Freskomålning av G. B. Tiepolo. (1696—1770) - plansch
San Giorgio Maggiore. Oljemålning av Francesco Guardi (1712—1793) - plansch
    Åttonde häftet - plansch, (blank), plansch, (blank), 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432
Porträtt av Kurt och Gio Jungstedt. Oljemålning av Otte Sköld. 1925 - plansch
Torgbild. Fransk småstad. Oljemålning av Hilding Linnqvist. 1925 - plansch
Borgholms slott under de sista trehundra åren. Av Ernst E. Areen - 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400
Vänskap. Efter Edith Treuer. Översättning av Abdon Furuhage - 400
Falangen. Av Klas Fåhræus - 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412
Kinesisk ur-kultur och europeisk. En nyfunnen utsiktspunkt över den Gamla världens odling. Av Arthur Nordén - 413, 414, 415
Legionen. Av Hugo Gyllander - 416
Från Stockholms teatrar. Av Carl G. Laurin - 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429
Svenska noveller. Av Algot Werin - 430, 431, 432
    Nionde häftet - plansch, (blank), 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496
Gårdens skörd. Oljemålning av prins Eugen. 1915 - plansch
De astronomiska monumentaluren. Av Theodor Wåhlin - 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450
Det tyska bidraget till Europas konst. Av Julius Meier-Graefe. Översättning från författarens manuskript av A. L. W. - 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467
Två dikter. Av August von Platen-Hallermund i översättning av Carl von Platen - 468
    Rädda mig, sångmö! - 468
    Skogsblomman - 468
Klas Fåhræus. Av Sixten Strömbom - 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475
Religionen och samtiden. Av Knut Hagberg - 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488
Dansk Litteratur. Af Carl Behrens - 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495
Insända böcker - 495, 496
    Tionde häftet - plansch, (blank), plansch, (blank), 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560
Sten Sture. Grupp i brons av Carl Milles. 1902-1925 - plansch
Gustaf Vasa. Kolossalstaty i målat trä av Carl Milles. 1904-1925 - plansch
Fra hovedjæger til gentleman. Et avsnit av den menneskelige dannelses saga. Av Alexander Bugge - 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517
Röster. Av Stellan Engholm - 518
Francesco Guardi. Av Gustaf Munthe - 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530
Breve fra Strindberg 1888—1891. Meddelte af I. C. Normann - 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540
Fredrik Vetterlund. En födelsedagshälsning från Werner Söderhjelm - 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548
Några skärgårdsdikter. Av Fredrik Vetterlund - 548, 549
    Vägguret - 548, 549
    Två i vilan - 549
    Skärgårdsskymning - 549
En dansk Skuespillerinde. Odda Nielsen. Af Carl Behrens - 550, 551, 552, 553, 554
Sophie Adlersparre. Av Gurli Linder - 555, 556, 557, 558, 559, 560
    Elfte häftet - plansch, (blank), plansch, (blank), 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624
Idyll. Oljemålning av Carl Larsson. Omkr. 1882 - plansch
Målarinnan Julia Beck. Oljemålning av Richard Bergh. 1883 - plansch
Erik Dahlbergh. Några ord till trehundraårsminnet av hans födelse. Av Erik Vennberg - 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575
Tre dikter. Av Barbro Mörne - 576
    Långt jag kastar mitt spjut - 576
    Kväll - 576
    Vid slutet - 576
Sekelskiftets finlandssvenska skalder. Av Gunnar Castrén - 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588
Oxe-Thomas. Episk dikt av Alexis Kivi. Översatt till svenskan av Åke Laurén - 589, 590, 591, 592
Abu-l-Ala från Maarra. Av Axel Moberg - 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600
    Dikter av Abu-l-Ala i översättning av Axel Moberg - 598, 599, 600
Två konsthantverkare. Gustaf och Arvid Hedberg. Av Carl Martin Collin - 601, 602, 603, 604, 605, 606
Skugga, tystnad och hav. Svensk tolkning av Swinburnes Shadow, silence and the sea. Av Gunnar Henningsson - 606
Giovanni Papini. Av Gunhild Bergh - 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616
Strømninger i nynorsk tonekunst. Av Reidar Mjøen - 617, 618, 619
Suecia Antiqua et Hodierna i ny upplaga. Av Nils G. Wollin - 620, 621, 622, 623
Insända böcker - 623, 624
    Tolfte häftet - plansch, (blank), plansch, (blank), 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672
Näckrosor. Oljemålning av Carl Wilhelmson. 1923 - plansch
Skördefolk i havsbandet. Oljemålning av Axel Sjöberg. 1924 - plansch
Från Kerameikos. Av Ernst Nachmanson - 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632
Georg Nordensvan. Av Carl G. Laurin - 633, 634, 635, 636, 637, 638
En Strindberg-Fabel i Originaldragt. Ved Julius Clausen - 639
När myrorna skulle bygga samhälle. Av August Strindberg - 640
Den nutida irländska diktningens renässans. Av Robert Lynd. Översättning från författarens manuskript av Erik Palmstierna - 641, 642, 643, 644, 645, 646
Irländska dikter. Översättning av Erik Palmstierna - 646, 647, 648
    Glädjeyra. Av A. E. (George Russel) - 646
    Till Morfydd. Av Lionel Johnson - 646, 647
    I vallmofältet. Av James Stephens - 647
    Tidens fullbordan. Av James Stephens - 647
    Barnlös. Av Patrick Colum - 647
    En säckpipa. Av Seumas O’Sullivan - 648
    Ode. Av O’Shaughnessy - 648
    Allhelgonanatt. Av Dora Sigerson - 648
Kristofer Uppdal. Av Olav Dalgard - 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659
Landquists monografi över Geijer. Av Albert Nilsson - 660, 661, 662
Två gustavianska konstnärer. Av Johnny Roosval - 663, 664, 665
Aurea mediocritas. Med anledning av en biografi över Robinson-Feilitzen - 666, 667, 668, 669
Insända tidskrifter 1925 - 670, 671
Insända böcker - 671, 672

Project Runeberg, Tue Mar 22 16:13:16 2016 (aronsson) (diff) (history) (download) Next >>
https://runeberg.org/ordochbild/1925/

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free