- Project Runeberg -  Berättelser ur svenska historien /
Första bandet. Sagoåldern. Medeltiden. I. Till Kalmare-unionen

(1885-1886) [MARC] Author: Carl Georg Starbäck, Per Olof Bäckström
Titel och innehåll | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Berättelser
ur
svenska historien

af
C. Georg Starbäck
fortsatta
af
P. O. Bäckström

Första bandet.
Sagoåldern, Medeltiden. I. Till Kalmare-Unionen.

Ny reviderad upplaga.

Stockholm,
F. & G. Beijers Förlag.


Stockholm,
tryckt hos A. L. Normans Boktryckeri-Aktiebolag, 1885.


Förord till den elektroniska utgåvan

Det här är första bandet av åtminstone elva. Se vårt förord till hela verket.


The above contents can be inspected in scanned images: titelsida, titelbladets baksida, i, ii, iii, iv

Korrstapel / Proof bar for this volume

Innehåll / Table of Contents


Titel och innehåll - titelsida, titelbladets baksida, i, ii, iii, iv
O fosterland - v, (blank)
INLEDNING - 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20
Sveriges urinvånare - 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20
Berättelser ur Sveriges sagoålder - 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222
1. Den nordiska gudasagan. - 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36
Skapelsen - 21, 22
Gudarne - 22, 23, 24, 25
Thor hos Hymer - 25, 26, 27
Ägirs Gästabud - 27, 28, 29, 30
Balders död - 30, 31, 32
Ragnarök - 32, 33
Pånyttfödelsen - 33, 34
En blick på Asalärans inre betydelse - 34, 35, 36
2. Ynglingasagan. - 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63
Odin och Asarnes invandring - 36, 37, 38, 39, 40
De förnämste Ynglingarne - 40, 41
Sagan om Adil och Rolf Krake - 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47
Konung Rolfs hof och Hottur Bondesson - 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57
Sagan om Ingiald Illråda - 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63
3. Sagor från den äldre hednatiden. - 63, 64
Sagan om Vaulunder Smed - 64, 65, 66, 67, 68
Sagan om Starkodder - 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74
Sagan om Hagbart och Signe - 75, 76, 77
Sagan om Hjalmar och Ingeborg - 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84
Sagan om konung Alf och hans kämpar - 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93
4. Vikingasagor. - 93, 94, 95, 96, 97, 98
Sagubrott om Bråvalla slag - 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109
Sagan om Ragnar Lodbrok och hans söner - 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134
Erik Väderhatt och Harald Hårfager - 134, 135, 136, 137, 138, 139
Erik Segersäll och Styrbjörn Starke - 139, 140, 141, 142
Jomsvikingasagan - 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151
    5. Sagor och legender från kristendomens första tider.
Ansgarius - 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157
Sagan om Olof Skötkonung - 157
   Olof Skötkonung och Olof Tryggvason - 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175
   Olof Skötkonung och Olof Haraldsson - 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200
6. Öfversigt af hednatiden. - 200, 201, 202, 203, 204, 205
Landet - 206, 207, 208, 209, 210
Folket - 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218
Samhällsförfattningen. Folkklasserna - 219, 220, 221
Förbundsförfattningen - 221, 222
Konungen - 222
    

Berättelser ur Sveriges Medeltid


1. Kristendomens strider med och seger öfver hedendomen - 223, 224, 225, 226, 227
Sanct Sigfrid - 227, 228, 229, 230, 231
Sanct Eskil - 231, 232
Sanct Bothvid - 232, 233
Sanct David - 233, 234
Sanct Stefan - 234, 235, 236
Förhållandet mellan Svear och Götar - 236, 237
Konung Stenkil - 237, 238
Håkan jarl - 238, 239, 240, 241, 242
Konung Inge och Blot-Sven - 242, 243, 244, 245, 246, 247
Filip och Inge den yngre - 247, 248, 249, 250, 251
Den fortsatta striden mellan Svear och Götar - 251, 252, 253, 254
Nordmän österleds - 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266
2. Sverkerska och Erikska ätternas tronskifte (1130-1250) - 266
Sverker den äldre - 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277
Erik IX den helige - 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286
Carl Sverkersson - 286, 287, 288, 289, 290
Knut Eriksson - 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312
Sverker II Carlsson - 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322
Erik X Knutsson - 322, 323, 324, 325
Johan I Sverkersson - 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341
Erik XI Eriksson - 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368
3. Öfversigt af tiden från 1161 till 1250 - 368
Landet - 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378
Folket - 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388
Solsången - 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394
Samhällsförfattningen - 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400
    

Folkungaätten


Folkungaätten - 401
1. Birger jarl och Valdemar. Valdemar Birgersson väljes till konung - 401, 402, 403, 404, 405
Birger jarl, riksföreståndare - 405, 406, 407, 408, 409, 410
Birger jarl och konungarne i Norge och Danmark - 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420
Ett par minnen ur det enskilda lifvet, utgörande bidrag till den tids historia - 420, 421, 422, 423
Birger jarls lagstiftning och inre styrelse - 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429
De sista åren af Birger jarls styrelse - 429, 430
2. Valdemar. De första åren af konung Valdemars regering - 431, 432, 433, 434
Brödrastriden - 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447
3. Magnus Ladulås. Början af Magnus' regering - 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453
Konung Magnus och de andlige - 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467
Konung Magnus och Valdemar - 467, 468, 469
Det verldsliga frälset - 469, 470, 471
Riddarväsendet - 472, 473, 474, 475, 476
Magnus' inre styrelse - 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486
Visan om Arnfrid och skön Benedit - 486, 487
Gotland och Öland under Magnus' regering - 487, 488, 489, 490, 491
Magnus Ladulås och grannrikena - 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497
Slutet af konung Magnus' historia - 497, 498, 499, 500
4. Birger Magnusson. Thorkel Knutsson, riksföreståndare - 500, 501, 502
Thorkel Knutssons tåg till Karelen - 502, 503, 504
Uplandslagen - 504, 505, 506
Konungadottern Ingeborgs förmälning - 506, 507, 508
Konung Birgers bröllop - 508, 509
Thorkel Knutsson åter i Finland - 509, 510, 511, 512, 513, 514
Den inre styrelsen - 514, 515
Konung Birgers och drottning Märtas kröning - 515, 516
Marsken nedlägger sitt riksförmynderskap - 517
Konung Birger Magnusson och hans bröder - 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539
Krig med Norge - 540, 541, 542, 543
Mötet i Köpenhamn - 543, 544, 545, 546
Krig mellan Sverige och Danmark - 546, 547, 548
Fortsättning af kriget med Norge - 548, 549
Fredsmötet i Helsingborg - 550, 551
De försonade bröderne - 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561
Nyköpings gästabud och dess följder - 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573
Visan om Johan Brunke - 573, 574, 575
Slutet af Birgers regering - 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584
5. Magnus Eriksson och hans söner - 584
Magnus Erikssons minderårighet, 1319-1332 - 584, 585, 586, 587, 588, 589
Ordnandet af riksstyrelsen - 589, 590, 591, 592, 593
Hertiginnan Ingeborg och Knut Porse - 593, 594, 595, 596
Ryska kriget - 596, 597
Mats Kettilmundsson - 597, 598, 599
Förmyndarestyrelsen - 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610
Magnus Eriksson myndig konung, 1332-1355 - 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618
Åtskilliga tilldragelser inom riket - 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637
Tilldragelserna inom Norge - 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648
Sverige och Danmark - 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656
Den inre styrelsen - 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667
Sanct Birgitta - 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677
Krig med konung Valdemar och Hansestäderna - 677, 678, 679, 680
Herremöte i Lödöse 1346 - 680, 681
Krig med Ryssland - 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689
Magnus och Erik, 1355-1359 - 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699
Konung Magnus och Rådet - 699, 700, 701, 702
Konung Magnus och påfven - 702, 703, 704, 705
Valdemar vinner Skåne - 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711
Konung Valdemars tåg till Visby 1361 - 711, 712, 713, 714, 715, 716
Konung Magnus försöker återvinna Skåne - 716, 717, 718, 719
Magnus och Håkan - 719, 720, 721, 722, 723, 724
De missnöjde herrarne välja Albrekt af Meklenburg till konung - 724, 725, 726
Albrekt af Meklenburg - 727
Albrekt af Meklenburg och Magnus Eriksson, 1364-1371 - 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750
Albrekt och Rådet, 1371-1389 - 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764
Om Elisif och Bernhard den långe - 764, 765, 766, 767, 768, 769
Svenska folkets hat till Tyskarna - 769, 770, 771, 772
Den inre styrelsen - 772, 773, 774, 775, 776, 777
Albrekt och Margareta, 1387-1397 - 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796

Project Runeberg, Thu Dec 13 18:37:51 2012 (aronsson) (diff) (history) (download) Next >>
https://runeberg.org/sverhist/1/

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free