- Project Runeberg -  Tilskueren /
Aarg. 5 (1888)

(1884-1939)
Titel og Indhold | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

TILSKUEREN.

MAANEDSSKRIFT

FOR

LITERATUR, SAMFUNDSSPØRGSMAAL OG ALMENFATTELIGE VIDENSKABELIGE SKILDRINGER.

UDGIVET AF

N. NEERGAARD.

FEMTE AARGANG.

KJØBENHAVN 1888.
P. G. PHILIPSENS FORLAG
THIELES BOGTRYKKERI.


Forord til den elektroniske udgave

Denne femte aargang af maanedsskriften Tilskueren er digitalisert i december 2009 fra University of California af Google Books og tilnpasset for Projekt Runeberg i november 2013 af Ralph E.


This volume was scanned elsewhere and made available by the Internet Archive, from where the scanned images were copied to Project Runeberg. We very much appreciate that they have made this possible and want to encourage other digital library projects to follow their example. Read more about Project Runeberg's image sources.


The above contents can be inspected in scanned images: Titel, Indhold, Indhold, Indhold

Korrstapel / Proof bar for this volume

Indhold / Table of Contents


Titel og Indhold - Titel, Indhold, Indhold, Indhold
    Januar - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120
Dr. phil. S. Schandorph: Studier fra det gamle Versailles - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Kontorchef M. Rubin: En nordisk Toldunion - 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60
Professor Jul. Hoffory: Henrik Ibsen i Berlin - 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70
Harald Hansen: Kristiania Teater 1837—87 - 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96
Professor Fredrik Nielsen: Det sidste Pavevalg - 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114
Arthur Aumont: Teatrene - 115, 116, 117, 118, 119, 120
    Februar - 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196
Byron: Himmel og Jord. Oversat af Dr. phil. Ad. Hansen - 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129
Dr. phil. Ad. Hansen: Manfreds Tilblivelseshistorie - 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144
Bertel Elmgaard: Tigger-Jakob - 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155
Vilhelm Møller: „Danvins Liv og Breve“ - 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171
Herman Bang: Tre Digte - 172, 173, 174
Højskoleforstander Anton Nielsen: Om Opdragelsen i Bondestanden - 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183
Cand. jur. Will. Behrend: Musiksæsonen - 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193
Arthur Aumont: Teatrene - 193, 194, 195, 196
    Marts - 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280
Kaptajn i Flaaden O. Irminger: Det transkaspiske Baneanlæg - 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216
Dr. phil. S. Schandorph: Teaterindtryk - 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224
Folketingsmand Fr. Bajer: Københavns Søbefæstning og Vort Forsvar - 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233
Herman Bang: Forfatterinder - 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248
N. Neergaard: Lidt Verdensøkonomi - 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263
Nils Erdmann: Ny svensk Skønliteratur - 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275
Arthur Aumont: Teatrene - 276, 277, 278, 279, 280
    April - 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356
K. E: En Lærer - 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300
Dr. phil. S. Schandorph: Teaterindtryk - 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308
Frk. Johanne Krebs: Sygepleje og Sygeplejersker - 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318
Kaptajn W. Dinesen: Tre smaa Krigserindringer - 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335
Ingeniør J. Rump: Lidt om den nordiske Industriudstillings hygiejniske Afdeling - 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342
Cand. jur. W. Behrend: Koncertsæsonen - 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353
Arthur Aumont: Teatrene - 354, 355, 356
    Maj - 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428
Frk. Helga Casse: Mørkningspassiar - 357, 358, 359, 360, 361, 362
Kaptajn i Flaaden O. Irminger: Emin Pascha - 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380
Dr. phil. S. Schandorph: Teaterindtryk - 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390
N. Neergaard: Fra de tyske Revolutionsaar - 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401
E. Skram: Literaturoversigt. I - 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419
Fru Ch. Norrie: Sygepleje og Sygeplejersker - 420, 421, 422, 423
Arthur Aumont: Teatrene - 424, 425, 426, 427, 428
    Juni—Juli - 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560
Geheimearkivar A. D. Jørgensen: Den danske Bondes Stavnsbaand - 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445
Professor A. G. Drachmann: En gammel Skibslæges Erindringer - 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482
Dr. phil. J. A. Fridericia: En Godsejerministers Indlæg mod de store Landboreformer - 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489
Docent Cl. Wilkens: Moderne Naturalisme - 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515
Emil Hannover: Dansk Malerkunst paa den nordiske Udstilling 1888 - 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533
A. O. E. Skram: Literaturoversigt. II - 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552
Frk. J. Krebs: En Replik - 553, 554, 555
Cand. jur. W. Behrend: Efterslæt fra Koncertsæsonen - 556, 557, 558, 559, 560
    August - 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640
Emil Hannover: Nogle Billeder paa den franske Udstilling - 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575
Arkitekt E. Schiødte: Dansk Kunsthaandværk paa den nordiske Udstiling 1888 - 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584
Dr. phil. F. J. Meier. Hazardspil og Grækere - 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593
Cand. jur. W. Behrend: Den nordiske Musikfest i Kjøbenhavn 1888 - 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611
Kr. Kristofersen: Norsk Politik - 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623
Cand. jur. Niels Møller: Randbemærkninger til Drachmanns senere Bøger - 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630
Arthur Aumont: Holbergtraditionen paa den danske Skueplads - 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640
    September - 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720
Kontorchef M. Rubin: Stavnsbaandsliteraturen - 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658
Civilingeniør H. Hornemann: Elektriciteten i Teatrene - 659, 660, 661, 662
Dr. phil. S. Schandorph: Nogle Digte fra ældre og yngre Dage af Kr. Arentzen - 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669
Andreas Aubert: Manet - 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689
Herman Bang: Vore Teatres Dekadence - 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700
Civilingeniør J. Rump: Notitser fra den hygiejniske Udstilling - 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716
A. Aumont: Teatrene - 717, 718, 719, 720
    Oktober—November - 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868
J. L.: Contra Leonora Christina - 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739
Docent Cl. Wilkens: Georg Brandes som literær Kritiker. I - 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769
Dr. phil. S. Schandorph: Teaterindtryk - 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776
Ud fra Mørket. Sidste efterladte Arbejde af Fru Victoria Benedictson - 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786
Professor H. Høffding: Nye Undersøgelser om den primitive Familie - 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795
J. D. Irgens Hansen: Han bare laa og smilte - 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806
Dr. phil. J. Nørregaard: En Angelsaksers og en Englænders Skildringer af det danske Folk - 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821
V. Stuckenberg: Vinternat - 821, 822
Herman Bang: Vore Theatres Drift - 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834
Læge Th. Sørensen: Staten og Arbejderforsikringen. I - 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858
Pastor Michael Berg: En Apostel - 859, 860, 861, 862, 863, 864
A. Aumont: Teatrene - 865, 866, 867, 868
    December - 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962
Dr. phil. S. Schandorph: Teaterindtryk - 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880
J. L.: Johan Monrads Selvbiografi - 881, 882, 883, 884, 885, 886
Docent Cl. Wilkens: Georg Brandes som literær Kritiker. II - 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907
Kontorchef M. Rubin: Engifte og Mangegifte - 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926
Læge Th. Sørensen: Staten og Arbejderforsikringen. II - 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949
W. Behrend: Det kongelige Teaters Operasæson 1888—89 - 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958
A. Aumont: Teatrene - 959, 960, 961, 962

Project Runeberg, Mon May 4 16:41:35 2015 (aronsson) (diff) (history) (download) Next >>
https://runeberg.org/tilskueren/1888/

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free