- Project Runeberg -  Nordisk familjeboks månadskrönika /
Första årgången. 1938

(1938-1939) [MARC]
Titel och innehåll | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

NORDISK FAMILJEBOKS
MÅNADSKRÖNIKA

1938

FÖRSTA ÅRGÅNGEN

HUVUDREDAKTÖR OCH ANSVARIG UTGIVARE
YNGVE LORENTS

AVDELNINGSREDAKTÖRER
A. ALMHULT   S. FRANK   E. HYLANDER
B. LUNDQUISTER   N. STENLID

STOCKHOLM
NORDISK FAMILJEBOKS FÖRLAGS AKTIEBOLAG

Stockholm 1938. Klara Civiltryckeri A.-B.


Förord till den elektroniska utgåvan

Detta är första årgången av två. Se förordet till tidskriften.


The above contents can be inspected in scanned images: smutstitel, titelsida, titelbladets baksida, v, vi, vii

Korrstapel / Proof bar for this volume

Innehåll / Table of Contents


Titel och innehåll - smutstitel, titelsida, titelbladets baksida, v, vi, vii
    Häfte 1. Januari 1938 - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, plansch, plansch, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, plansch, plansch, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76
Upptäcktsfärder i Antarktis. De senaste årens forskningsresultat, av Carl Skottsberg - 1, 2, 3, 4, 5, 6
Antikominternfördraget, av L-ts - 6
Festspelen i Bayreuth. Till 100-årsminnet av Cosima Wagners födelse, av Bertil Carlberg - 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Betlehemsstjärnan. En astronomisk undersökning, av Knut Lundmark - 12, 13, 14, 15
Gotlands bildstenar. En märklig förhistorisk monumentgrupp, av Sune Lindqvist - 16, 17, 18, plansch, plansch, 19, 20, 21
Robert Cecil. 1937 års fredspristagare, av Staffan Söderblom - 21, 22, 23, 24
C. J. Davisson. Nobelpristagare i fysik 1937, av Sv. B-r - 24, 25
Elektronvågor i experimentell belysning, av Sven Benner - 25, 26, 27, 28
John Ericsson i England 1826-39, av Erik Hylander - 28, 29, 30, 31
Finlands militära ledning omorganiserad, av C. A. E. - 31, 32
Gerhart Hauptmann. Betydelsen av hans verk för den tyska teatern, av O. Wieselgren - 32, 33, 34
W. Norman Haworth. Nobelpristagare i kemi 1937, av H. von Euler - 34, 35
Japansk-kinesiska konflikten - 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43
    1. Hur motsättningen skärpts under de senare åren, av B. Karlgren - 36, 37, 38, 39
    2. De militära operationerna, av C. A. Ehrensvärd - 39, 40, 41, 42, 43
Kalenderreform från 1939? av Olof Linton - 43, 44
Karl XII:s död. Senaste undersökningar avvisa teorin om lönnmord, av Gustaf petri - 44, 45
Paul Karrer. Nobelpristagare i kemi 1937, av H. von Euler - 45, 46, 47
R. Martin du Gard. 1937 års Nobelpristagare i litteratur, av Kjell Strömberg - 47, 48, 49, 50
Frätningsfenomen vid oljeeldning, av E. Hlr - 50
Pontinska träsken. Ett torrläggningsföretag av omfattande dimensioner, av Gunhild Bergh - 50, 51, 52, plansch, plansch, 53, 54, 55
Den nya svenska psalmboken. Kring psalmboksrevisionens arbete, av Gustaf Aulén - 55, 56, 57, 58, 59
Robert Schumanns violinkonsert, av G. M. - 59
Rågvete. Ett sädesslag i vardande, av Otto Rosenberg - 60, 61, 62
Slalom och störtlopp, av Ivar Arnö - 62, 63, 64, 65
A. von Szent-Györgyi. 1937 års Nobelpristagare i fysiologi och medicin, av H. von Euler - 65, 66, 67
G. P. Thomson. Nobelpristagare i fysik 1937, av Sv. B-r - 67, 68
Zaratustra och den forniranska religionen. Hans person och verk i ny belysning, av H. S. Nyberg - 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75
Månadskrönika. 16 nov.-15 dec. 1937 - 75, 76
Dödsfall - 76
    Häfte 2. Februari 1938 - 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, plansch, plansch, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, plansch, plansch, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156
Ur Agas historia. Gustaf Dalén som uppfinnare, av Gunnar Ehn - 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85
Arbetarrörelsens arkiv, av F. E. Å. - 85, 86
Biskupin. En forntida träfästning, av T. J. Arne - 86, 87, 88, plansch, plansch, 89
Bosättningslån, av H. R-hm - 89, 90
Fennoskandiska kalotten. Några militärpolitiska synpunkter, av C. A. Ehrensvärd - 90, 91, 92, 93, 94
Två historiska flyttblock. Monumentet vid Tannenberg, av Lennart von Post - 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101
Fotoperiodism. Dagslängdens inflytande på växtvärlden, av Georg Borgström - 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108
Från Fredrik den stores ungdomsår, av O. Wieselgren - 108, 109, 110, 111
Jätteaspen. Den moderna svenska skogsförädlingens upptakt, av H. Nilsson-Ehle - 111, 112, plansch, plansch, 113, 114
Luftförsvaret. Dess nuvarande organisation i Sverige, av Olof Sundell - 114, 115, 116, 117
Mul- och klövsjuka och dess bekämpande, av Birger Carlström - 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123
Musikaliska akademiens bibliotek, av Gösta Morin - 123, 124, 125, 126, 127
Den svenska ortnamnsforskningen, av Jöran Sahlgren - 127, 128, 129, 130, 131, 132
Singapore, österns Gibraltar, av O. E. S. - 132, 133
Sojabönan. Möjligheterna för dess odling i Sverige, av G. Nilsson-Leissner - 133, 134, 135, 136
Studieunderstöd, av Fr. Sg - 136, 137, 138
Den nya tryckfrihetsprocessen, av C. G. Hellquist - 138, 139, 140, 141, 142
Universitetsstudier och studentliv i stormaktstidens Sverige, av Arvid Hj. Uggla - 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148
Virus som sjukdomsalstrare, av Hilding Bergstrand - 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154
Nya lagar - 155
Månadskrönika. 16 dec. 1937-15 jan. 1938 - 155, 156
Dödsfall - 156
    Häfte 3. Mars 1938 - 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, plansch, plansch, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, plansch, plansch, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228
Den nye Aristoteles. Ur de senaste decenniernas forskning, av Gunnar Rudberg - 157, 158, 159, 160, 161
Det svenska diplomatarieverket, av Ernst Nygren - 161, 162, 163, 164, plansch, plansch, 165, 166, 167
Fruktträdens fertilitet och sterilitet, av O. Heilborn - 167, 168, 169, 170, 171
Hur förhistoria blir historia, av Martin P:n Nilsson - 172, 173, 174, 175, 176
Geokronologi. Förhistoriska årtal gentemot gissningstal, av Gerard De Geer - 176, 177, 178, 179, 180, 181
Heparin. Ett viktigt medicinskt ämne, av Erik Jorpes - 181, 182, 183, 184, 185
Konjunkturinstitutet, av E-k L-g - 185
Den nya lagsökningslagen, av Å. M. - 185, 186, 187
Likström och växelström. Större enhetlighet eftersträvas inom elektrisk distribution, av F. Dahlgren - 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193
Masur, Nordens dyrbaraste trädslag, av Ole Eklund - 193, 194
Mödraunderstöd och förlossningsvård. Nya bestämmelser från nyåret 1938, av Emil Bovin - 194, 195, 196, 197, 198
Förenta staternas neutralitetslagstiftning, av Torsten Gihl - 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204
Förslag till nyspråklig linje vid läroverken, av Fr. Sg - 204, 205
En polsk fyraårsplan, av A. A-t - 205, 206, 207
Modern stadsplanering. Differentiering av bebyggelse och trafik, av Tage William-Olsson - 207, 208, 209, 210, 211, 212, plansch, plansch, 213
Stilistik. En modern vetenskap, av Nils Svanberg - 213, 214, 215, 216, 217, 218
Tunga kvävet och indikatormetoden, av Sv. B-r. - 218, 219
Turkiet under Kemâl Atatürk. Ett land i snabbt framåtskridande, av Gunnar Jarring - 219, 220, 221, 222, 223
van Zeelands plan, av E. H-ss - 224, 225, 226
Viktigare propositioner till 1938 års riksdag - 226
Månadskrönika. 16 jan.-15 febr. 1938 - 226, 227, 228
Dödsfall - 228
    Häfte 4. April 1938 - 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, plansch, plansch, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, plansch, plansch, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308
Nationalarkivet i Washington. Nyorganisation av U.S.A:s unionella arkivväsen, av Herman Brulin - 229, 230, 231, 232
Fanerindustrien i Finland, av Torsten M. Lindroos - 233, 234, 235, 236, plansch, plansch, 237, 238
Reguljär flygtrafik över Atlanten. De senaste försöken, av Gösta Sundén - 238, 239, 240
Christopher Marlowe. Tragediförfattaren även hemlig agent och spion, av O. Wieselgren - 240, 241, 242, 243, 244, 245
Meteoritkratrar. En parallell till månens ringberg? av Knut Lundmark - 246, 247, 248, 249
Muntliga förhör i hovrätt, av Viktor Petrén - 249, 250, 251, 252
Oceanytans höjdväxlingar och Nordens nivåförändringar, av Lennart von Post - 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259
Den moderna ordningsteologien, av Hj. Lindroth (Uppsala) - 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267
Den ryska polarexpeditionen 1937-38. En Nansenidé förverkligad, av Hans W:son Ahlmann - 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274
Sjösjukan, av C.-O. Nylén - 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280
Stockholms stiftsfråga ett karolinskt apropos, av O. W-n - 280, 281, 282
Studentexamen. Ett reformförslag av år 1936 tillsatta sakkunniga, av Fr. Sandberg - 282, 283, 284, 285
Toscansk gotik. Nya forskningar och en ny värdering, av Henrik Cornell - plansch, plansch, 285, 286, 287, 288, 289, 290
Transuranerna - en fortsättning av grundämnenas periodiska system, av Sv. B-r - 290, 291, 292
Åtgärder för utlandssvenskarna, av A. A-t - 292
Väderprognoser på lång sikt, av Anders Ångström - 293, 294, 295, 296
Växternas tillväxtämnen, av M. G. Stålfelt - 297, 298, 299, 300, 301, 302
Syntetiska ädelstenar. En uppblomstrande industri, av Gregori Aminoff - 302, 303, 304, 305, 306
Viktigare propositioner till 1938 års riksdag - 306, 307
Månadskrönika. 16 febr.-15 mars 1938 - 307, 308
Dödsfall - 308
    Häfte 5. Maj 1938 - 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, plansch, plansch, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, plansch, plansch, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380
Aftonundervisning. En ny linje beslutad, av Fr. Sandberg - 309, 310
Ballongspärrar, av Olof Sundell - 310, 311, 312
Clearingavtal. Svenska överenskommelser med utländska makter, av Knut Björsäter - 312, 313, 314, 315, 316, 317
Duida. Ett nyutforskat sydamerikanskt platåberg, av Carl Skottsberg - 317, 318, 319, 320
Finska vetenskapssocieteten 100 år, av Ole Eklund - 320, 321
Omorganisation av de högre flickläroverken, av Fr. Sg - 321, 322, 323
Nyare rön angående frölösa frukter. Kenokarpi och partenokarpi, av Georg Borgström - 323, 324, 325, 326
Generatorgasdrivna bilar - 326
Hallwylska museet. Ett svenskt hem av hög standard från 1800-talets slut, av Johnny Roosval - 327, 328, 329, 330, 331, 332, plansch, plansch, 333
Borgerlig helgdag - 333, 334
Hermelinska kartverket. Den första kartläggningen av hela Sverige, av Herman Richter - 335, 336, 337, 338, 339
Lagstiftning om hittegods, av Å. M. - 340
Inlandsbanan med tvärbanor. Det sista ledet i statens järnvägsbyggnader fullbordat, av G. Philip - 341, 342, 343, 344, 345
Linnean Society. 150 år den 24 maj 1938, av Arvid Hj. Uggla - 345, 346, 347, 348, 349, 350
Aktiebolags pensions- och andra personalstiftelser, av Å. M. - 350, 351
Pollenforskning. Några aktuella problem, av G. Erdtman - 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357
Sin-kiang. En centralasiatisk brännpunkt för storpolitiska maktintressen, av Sven Hedin - 357, 358, 359, 360, plansch, plansch, 361, 362, 363
Sockersubventionn - 363, 364
Linjen i Tredje rikets kyrkopolitik, av A. Nygren - 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371
Zigenarproblemet. Vandrarfolkets ställning i Europas länder, av Allan Etzler - 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377
Ölimportförbudet - 377
Viktigare propositioner till 1938 års riksdag - 378
Månadskrönika. 16 mars-15 april 1938 - 378, 379
Dödsfall - 380
    Häfte 6. Juni 1938 - 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, plansch, plansch, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, porträtt, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476
    Amerika-Sverige - 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, plansch, plansch, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439
Kolonien Nya Sverige. Delawareminnets historiska bakgrund, av Ingvar Andersson - 381, 382, 383, 384, 385, 386
Amerikanskt inflytande i svenska folkrörelser. Emigration - frikyrkorörelse - nykterhetsarbete, av Gunnar Westin - 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396
Förenta staterna och svenska folkbibliotek, av Fredrik Hjelmqvist - 396, 397, 398, 399, 400, 401
Den nordamerikanska litteraturen och Sverige, av Ruben G:son Berg - 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407
Amerikansk och svensk press. Ett bidrag till vår tidningstekniks historia, av Gunnar Bjurman - 408, 409, 410, 411, 412, 413
Amerikanskt dramatik och svensk scenkonst, av Olov Molander - 413, 414, 415, 416, 417
Stiltendenser inom amerikansk film, av Gösta Werner - 417, 418, 419, 420, 421
Amerikansk musik i Sverige, av Sven E. Svensson - 421, 422, 423
Amerikansk inverkan på svensk konst, av Johnny Roosval - 424, plansch, plansch, 425, 426, 427
Företagsekonomisk forskning i U.S.A. och Sverige, av Sune Carlsson - 428, 429, 430, 431, 432
Amerikanska idéer i svensk industrialism, av Alex. Engblom - 432, 433, 434, 435, 436
U.S.A:s inflytande på svensk motorism, av N. Gustafsson - 436, 437, 438, 439
Amerikapengar, av Yngve Nylander - 439
Automobilbeskattningen, av E. Hlr - 440, 441
Barnförlamningen. Ett aktuellt problem för den medicinska forskningen, av Gunnar Olin - 441, 442, 443, 444, 445, 446
Gustaf V:s regering. En epok av djupgående politiska nydaningar, av Edvard Thermænius - 446, porträtt, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453
Kiplings Indien. Verkligheten bakom dikten, av O. Wieselgren - 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459
Oslostaternas handelspolitiska samarbete, av Ragnar Kumlin - 459, 460, 461
Ostron och ostronodling, av O. Nybelin - 461, 462, 463, 464, 465
Reumatismen och klimatet. En folksjukdom i belysning av nyare rön, av Gunnar Edström - 465, 466, 467, 468, 469, 470
Den allmänna väghållningen. Ändrade grunder för statsbidrag, avOlof Sahlin - 471, 472, 473, 474
Viktigare propositioner till 1938 års riksdag - 474, 475
Månadskrönika. 16 april-15 maj 1938 - 475, 476
Dödsfall - 476
    Häfte 7. Juli 1938 - 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, plansch, plansch, plansch, plansch, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548
Organisationer till skydd för auktorsrätten. Kongress i Stockholm av författar- och kompositörskonfederationen, av Eric Westberg - 477, 478, 479, 480
Biogeografiska världsproblem. Florans och faunans härkomst på isolerade områden, av Nils Odhner - 481, 482, 483, 484, 485, 486
Blodgivarecentraler. Blodtransfusionen organiseras, av Erik Sköld - 487, 488, 489, 490, 491, 492
Coloradoskalbaggen. En av potatisväxtens värsta fiender, av Olof Ahlberg - 492, 493, 494, 495, 496
Republiken Eire och Storbritannien, av L-ts - 497, 498
Folktandvårdens organisation. Ett betydelsefullt beslut av 1938 års riksdag, av Axel Kjellberg - 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505
Den nya gruvlagen, av K. Sidenvall - 506, 507
Laxens vandringar. Ett biologiskt-ekonomiskt problem, av Gunnar Alm - 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513
Lettlands näringsliv. Ulmanisregimens nationaliseringsprogram, av S. Bågstam - 513, 514, 515, 516, 517
Nytt malmavtal godkänt av riksdagen, av E. Hlr - 517, 518
Mayaindianernas ruinstäder. Nyare utgrävningar i Chichen Itzá, av S. Linné - 519, 520, plansch, plansch, plansch, plansch, 521, 522, 523
Nya nordiska neutralitetsregler, av T. G-l - 523, 524
Radiumprisets växlingar. Upptäckten av kanadensiska fyndigheter sänker noteringen, av Sven Benner - 524, 525, 526
Rätoromanskan. Det fjärde nationalspråket i Schweiz, av Paul Högberg - 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533
Vår stenålder i ljuset av de senaste årens forskningar, av Sune Lindqvist - 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540
Svenska institutet i Rom inför ett nytt utvecklingsskede, av Axel Boëthius - 540, 541, 542, 543, 544
Nya lagar och författningar - 544, 545
Riksdagsbeslut - 545, 546, 547
Månadskrönika - 547, 548
Dödsfall - 548
    Häfte 8. Augusti-september 1938 - 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, plansch, plansch, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, plansch, plansch, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620
Augustusutställningen i Rom. En märklig insats i romersk lärdomshistoria, av Axel Boëthius - 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555
Strömstyrkan i blixten, av Harald Norinder - 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561
Bulgarien och Balkanententen - 562
Colchicin och växtförädling. Ny metod att framkalla kromosomfördubbling i växtcellen, av O. Rosenberg - 562, 563, 564, 565, 566
Dieselmotorn och dess uppfinnare. Till 25-årsminnet av Rudolf Dielsels död, av Nils Gustafsson - 566, 567, 568, 569, 570, 571
Tyska filmakademien. Ett universitet för praktisk forskning, av Gösta Werner - 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578
Den franska "folkfronten", av Kjell Strömberg - 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584
Glimmingehus. En restaurerad medeltida skåneborg, av Erik Lundberg - 584, plansch, plansch, 585, 586, 587
Istid på Hawaii. Glaciären på Mauna Kea, av Carl Skottberg - 587, 588, 589, 590, 591
Konstriktionsteorien. En förklaring till jordskorpans sekulära rörelser, av Nils Odhner - 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598
Festspelen i Salzburg, av Gösta Morén - 598, 599, 600, 601
Sanktionerna och Oslostaterna - 601, 602
Sjöhistoriska museet. Ett modernt museum ur två gamla samlingar, av G. Albe - 602, 603, 604, plansch, plansch, 605, 606, 607
Statsskattereformen. Ett viktigt beslut av 1938 års riksdag, av Martin Lembke - 607, 608, 609, 610, 611, 612
Tobakskonsumtionen. En förskjutning från orientalisk till amerikansk tobak, av Nils Sehlberg - 613, 614, 615
Riksdagsbeslut - 615, 616, 617, 618
Månadskrönika - 618, 619
Dödsfall - 619, 620
    Häfte 9. Oktober 1938 - 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, plansch, plansch, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, plansch, plansch, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692
Beethoven och hans litterära förebilder. Arnold Scherings försök till tolkning av mästarens verk, av Sven E. Svensson - 621, 622, 623, 624, 625
Filmolympiaden i Venedig. Den enda årliga internationella filmtävlingen, av Gösta Werner - 625, 626, 627, 628, 629
Statens institut för folkhälsan. Dess uppgift och planerade organisation, av G. Liljestrand - 629, 630
Frälsningsarméns genombrott i Sverige. Till hundraårsminnet av Hanna Ouchterlonys födelse, av Evald Malmström - 630, 631, 632, 633, 634, 635
Avbrytande av havandeskap. Svensk lag i kraft vid årsskiftet, av Emil Bovin - 635, 636, 637, 638
Millionvoltgeneratorer. Moderna högspänningsmetoder i fysik och medicin, av Sven Benner - 638, 639, 640, plansch, plansch, 641, 642, 643
Det svenska klimatets förändring. Värmestegring under senaste decennier, av Anders Ångström - 643, 644, 645, 646, 647
Kaj Munk. En dansk präst och dramatiker, av Hakon Stangerup - 647, 648, 649, 650, 651, 652
Outokumpu kopparverk. Viktiga utvidgningar i förädlingsprogrammet, av Eero Mäkinen - 652, 653
En nyutgrävd tempelstad i Sudan. Fynd och forskningar vid Sesemi (Sudla), av H. W. Fairman - 653, 654, 655, 656, 657, 658
Tekniska skolan i Stockholm. Genomgripande förändringar i organisationen, av Fr. Sandberg - 658, 659, 660
Tjeckoslovakiens krigsmakt. Dess organisation och ursprung, av C. A. Ehrensvärd - 660, 661, 662, 663
Tjeckoslovakiens sudettyska områden. Deras ekonomiska betydelse för landet, av Nils Sehlberg - 663, 664, 665
Värnplikt och beredskap vid de europeiska arméerna, av C. A. Ehrensvärd - 665, 666, 667
Ålands självstyrelse, av Carl Björkman - 668, plansch, plansch, 669, 670, 671, 672, 673
Årsringar. Träden som klimatiska och historiska urkunder, av Anton Sörlin - 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681
Österrikes sista årtionden. Dess förbindelser med Tyskland sedan världskriget, av G. P. Gooch - 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688
Riksdagsbeslut - 689, 690, 691
Månadskrönika - 691, 692
Dödsfall - 692
    Häfte 10. November 1938 - 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, plansch, plansch, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, plansch, plansch, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772
Befolkningsutvecklingen i Sverige. En analys av begreppet reproduktionstal, av Carl-Erik Quensel - 693, 694, 695, 696, 697, 698
Dokumentation. En världsplan för tillgodoseendet av forskningens behov av källmaterial, av C. Björkbom - 699, 700, 701
Elektriska husinstallationer. De senaste årens reformarbete för deras säkerhet, av S. Tennander - 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707
Germanistisk forskning med nya signaler. Kristendomen och den germanska anden i nutida tysk ideologi, av Helge Ljungberg - 707, 708, 709, 710, 711, 712
Den nya jaktlagstiftningen, av P. v. Seth - 712, 713, 714, 715
Köpenhamns universitetsbiblioteks nybyggnad. Nordens nyaste byggnad för ett vetenskapligt bibliotek, av Svend Dahl - 715, 716, plansch, plansch, 717, 718
Selma Lagerlöfs världsrykte. En bibliografisk översikt av hennes översatta verk, av Nils Afzelius - 719, 720, 721, 722, 723
Översättningar av Selma Lagerlöfs verk - 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731
Observatoriet på Mount Wilson, av Knut Lundmark - 732, plansch, plansch, 733, 734, 735, 736, 737
Språkreformen i Norge. Ett försök till närmande mellan riksmål och landsmål, av Didrik Arup Seip - 737, 738, 739, 740
Pasteurinstitutet. Ett 50-årsjubileum (14/11 1938), av Rolf Bergman - 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747
Svenska Röda korset, av Fritz Bauer - 747, 748, 749, 750, 751, 752
Semesterlagstiftning, av Arthur Molin - 752, 753, 754, 755, 756
Fartygs tillträde till svenskt territorium, av Torsten Gihl - 756, 757
Tjeckoslovakien och stormakterna. Münchenkonferensen 1938 och dess förhistoria, av Yngve Lorents - 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765
Vitamin K. Dess samband med ikteriska blödningstendensen hos människa, av Erik Jorpes - 765, 766, 767
Riksdagsbeslut - 767, 768, 769
Månadskrönika - 770, 771, 772
Dödsfall - 772
    Häfte 11. December 1938 - 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, plansch, plansch, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, plansch, plansch, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844
Brottskonkurrens. Nya strafflagsbestämmelser från nyåret 1939, av Ragnar Bergendal - 773, 774, 775, 776
Pearl Buck. Nobelpristagarinnans senare verk, av L. Dal - 777, 778, 779
Danska broar, av Vilhelm Marstrand - 779, 780, plansch, plansch, 781, 782, 783, 784, 785, 786
Enrico Fermi. Nobelpristagare i fysik 1938, av Sven Benner - 786, 787, 788
Sigfrid Aron Forsius. Astrolog, präst och psalmdiktare, av Hjalmar Holmquist - 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794
Sveriges luftfartsleder. Flygleden Stockholm-Malmö inför sin fullbordan, av Gösta Sundén - 794, 795, 796, 797, 798
Motorfordonen i världen. Deras fördelning på invånarantalet i olika länder, av Folke Brundin - 798, 799, 800
Fredspriset till Internationella Nansenbyrån. Arbetet för flyktingar efter världskriget - 800, 801, 802, 803
Nobelprisen 1938 - 803
Ur Nordsjöns historia. Försvunna landområden i Nordvästeuropa, av G. Erdtman - 803, 804, 805, 806, 807
Potatisens härstamning. Ha våra potatissorter sitt ursprung i Bolivias bergland?, av S. Linné - 807, 808, 809, 810, 811
Preventivlagen upphävd, av Emil Bovin - 811, 812
Radiums upptäckt. Ett 40-årsminne, av Sven Benner - 812, 813
Nybildningar och inlån i ryskan. Förändringar i ryska språket efter revolutionen, av Astrid Bæcklund - 813, 814, 815, 816
Segelflygning. De meteorologiska förutsättningarna, av Anders Ångström - 816, plansch, plansch, 817, 818, 819, 820
Det spanska inbördeskriget. Krigshändelserna juli 1936-november 1938, av Olle Norman - 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827
Statslotteri i Sverige från 1939. Det hittillsvarande penninglotteriet omlägges, av J. H. Göransson - 827, 828, 829, 830
Ny svensk-tysk transferuppgörelse, av Gunnar Hägglöf - 830, 831, 832
Friskluft ur jorden. En ny ventilationsprincip, av Gerhard Rundberg - 832, 833, 834, 835
Biologi och äggviteforskning. Nyare rön om livsprocessens kemi, av Arne Tiselius - 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841
Nya lagar och författningar - 842
Månadskrönika - 843, 844
Dödsfall - 844
Register - 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856
    Aalborg ... - 845
    Benes ... - 846
    Dardanellerna ... - 847
    Flyglarm ... - 848
    Hagen ... - 849
    Jerusalem ... - 850
    Lewis ... - 851
    Næslund ... - 852
    Posseska fonden ... - 853
    Sheng Shih-tsai ... - 854
    Sudettyskar ... - 855
    Ulricehamn ... - 856

Project Runeberg, Fri Sep 2 22:45:09 2011 (aronsson) (diff) (history) (download) Next >>
https://runeberg.org/nfm/1938/

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free