- Project Runeberg -  Svenskt lantbrukslexikon
(1941) [MARC] - Tema: Reference
Titel och innehåll | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

SVENSKT
LANTBRUKSLEXIKON

UNDER MEDVERKAN AV SVENSKA FACKMÄN
UTGIVET AV
GUNNAR DAHLBERG
Professor vid Uppsala universitet
IVAR JOHANSSON
Professor vid Lantbrukshögskolan

FÖRSTA DELEN
A — KÖTTSTYCKNING

ANDRA DELEN
L — ÖVERVINTRING

A.-B. SVENSK LITTERATUR
STOCKHOLM 1941

Esselte aktiebolag
Stockholm 1941
905197


Förord till den elektroniska utgåvan

Detta uppslagsverk i två delar utkom 1941. Det bär titeln Svenskt lantbrukslexikon, men i medarbetarförteckningen används titeln Lantbrukets uppslagsbok. Ett snarlikt verk med titeln Lantmannens uppslagsbok (1923) finns sedan tidigare digitaliserat hos oss.

Eftersom antalet medverkande artikelförfattare är alltför stort för att det ska vara rimligt att identifiera var och en och undersöka deras dödsår, beräknar Projekt Runeberg upphovsrätten från utgivningsåret, som om det hade varit ett anonymt verk. Eftersom verket utgavs för mer än 70 år sedan, betraktar vi det som fritt.

De båda volymerna digitaliserades i november 2012. Eftersom sidorna numreras 1-572 i första delen och 573-1084 i andra delen, presenteras de här i en följd, som om det hade varit ett enda band.

Index: A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - X, Y - Z - Å - Ä - Ö


The above contents can be inspected in scanned images: smutstitel, (blank), titelsida, titelbladets baksida, smutstitel 2, (blank), titelsida 2, titelbladets baksida 2

Korrstapel / Proof bar for this volume

Innehåll / Table of Contents


Titel och innehåll - smutstitel, (blank), titelsida, titelbladets baksida, smutstitel 2, (blank), titelsida 2, titelbladets baksida 2
Företal - 5, 6
Medarbetare i Lantbrukets uppslagsbok - 7
Förkortningar - 7
    

A


Aapamyr, se Myr - 9
Abavit, se Avsvampning - 9
Aberdeen angusras, se Nötkreatursraser - 9
Abies, se Barrträd och Gran - 9
Ablaktering (avsugning), se Förädling - 9
Abnorma groddar av H. W-e. - 9
Abnorma ägg, se Ägg - 9
Abort, se Kastning - 9
Abseess, se Böld och Varbildning - 9
Absint, se Artemisia - 9
Absorption av Y. G-n. - 9, 10
Acacia, se Akasia - 10
Acceptant, se Bankräkning - 10
Accessoriska näringsämnen, se Näringsämne - 10
Acer, se Lönn - 10
Acetonämi av N. L. - 10
Acetylen av O. S-g. - 10
Acetylengas, se Bränsle och Acetylen - 11
Acetylsalicylsyra, se Salicylsyrepreparat - 11
Achillea av H. G. S. - 11
Aciditet, surhetsgrad, se Reaktion - 11
Acklimatisering av I. J-n. - 11
Ackord av Å. E-d. - 11, 12
Ackordsarbete, se Ackord - 12
Ackumulator av H. J-n. - 12
Aconitum, se Stormhatt - 12
Acorus, se Kalmus - 12
Acre av S. E-n. - 12
Actinomycetes, se Bakterier - 12
Acylamidas, se Enzym - 12
Adonis av H. G. S. - 12
Adrenalin, se Endokrina körtlar - 12
Adsorption, se Absorption - 12
Adstringerande medel av G. Dbg. - 12, 13
Adstringerande medel ... - 13
Agrarpolitik ... - 14
Aktuella surhetsgraden ... - 15
Alkalisk ... - 16
Alkohol ... - 17
Allmänning ... - 18
Alnarp ... - 19
Aluminium ... - 20
Amider ... - 21
Ammoniak ... - 22
Analys ... - 23
Andelsförening ... - 24, 25
Andning ... - 26, 27
Ankskötsel ... - 28, 29, 30
Antiseptik och aseptik ... - 31
Arbetarbostad ... - 32
Arbetarskyddslagstiftning ... - 33
Arbetsfördelning ... - 34
Arbetsledning ... - 35
Arbetslön ... - 36
Arbetsmängder ... - 37, 38
Arrende ... - 39, 40
Artificiell torkning ... - 41
Artkorsning ... - 42
Asp ... - 43
Assimilation ... - 44
Auktion ... - 45
Avbetalningsköp ... - 46
Avelscentrum ... - 47
Avelsdjur ... - 48
Avelsföreningen ... - 49
Avelsmetoder ... - 50, 51
Avenbok ... - 52
Avhorning ... - 53
Avkastningskontroll ... - 54
Avskrivning ... - 55
Avsvampning ... - 56
Avvittring ... - 57
Axel ... - 58
    

B


Babassukakor ... - 59
Bakningsduglighet ... - 60
Bakterier ... - 61, 62, 63
Baldersbrå ... - 64
Baljväxtbakterier ... - 65
Baljväxter ... - 66, 67
Bandtång ... - 68
Bankräkning ... - 69
Barkbockar ... - 70
Barkning ... - 71
Barrlöss ... - 72
Barrträd ... - 73
Bast ... - 74
Basutbyte ... - 75
Begasning ... - 76
Benbrott ... - 77
Bensol ... - 78
Beredningshuggning ... - 79
Bergarter ... - 80
Beskattning ... - 81
Beskattning ... - 82
Beskällarsjuka ... - 83
Besprutning ... - 84
Bestockning ... - 85
Beståndsvård ... - 86
Beta ... - 87, 88, 89
Betesanläggning ... - 90
Betesavkastningsintensitet ... - 91
Betesskötsel ... - 92
Betesväxter ... - 93
Bevattning ... - 94
Bidrottning ... - 95
Binas sjukdomar ... - 96
Bindsle, bindsel ... - 97
Biologiskt värde ... - 98
Biskötsel ... - 99, 100, 101
Bjälklag ... - 102
Björk ... - 103
Blad ... - 104, 105
Bladlöss ... - 106
Bladställning ... - 107
Blandgödselmedel ... - 108
Blandsäd ... - 109
Blod ... - 110, 111
Blodförgiftning ... - 112
Blodomloppsorgan ... - 113
Blodpropp ... - 114
Blodstallning ... - 115
Blomma ... - 116
Blomsterodling ... - 117
Blomställning ... - 118
Blågröna alger ... - 119
Blåsene ... - 120
Blåälving ... - 121
Bocconia cordata ... - 122
Bokföring ... - 123, 124, 125, 126, 127
Bolag ... - 128
Bondgård ... - 129
Borax ... - 130
Boskapspest ... - 131
Boställskogar ... - 132
Boutredningsman ... - 133
Bovetesjuka ... - 134
Brandförsäkring ... - 135
Brandskyddslagstiftning ... - 136
Bristsjukdom ... - 137
Bromslarvsjuka ... - 138
Brosk ... - 139
Brunfläcksjuka ... - 140
Brutto ... - 141
Bräken ... - 142
Brännvinsbränning ... - 143
Bränsle ... - 144, 145, 146
Butyrometer ... - 147
By ... - 148
Byggnadsgrund ... - 149
Byggnadssten ... - 150
Byggnadsvirke ... - 151
Bärgningsmetoder ... - 152
Böna ... - 153
    

C


C & f ... - 154
Cell ... - 155, 156
Cellulosasönderdelning ... - 157
Cement ... - 158
Champinjon ... - 159
Chinchilla ... - 160
Clematis ... - 161
Cypress ... - 162
    

D


Daco ... - 163
Dagvatten ... - 164
Deflation ... - 165
Desinfektion ... - 166, 167
Destillation ... - 168
Diarré ... - 169
Dikesrenar ... - 170
Diskonto ... - 171
Djurfärgämnen ... - 172
Domsaga ... - 173
Domänstyrelsen ... - 174
Driftskontroll ... - 175
Driftsstatistik ... - 176
Driftssystem ... - 177
Drivbänk ... - 178
Dråsa ... - 179
Dräneringsrör ... - 180
Dymling ... - 181
    

E


Eekendorfer ... - 182
Efterbörd ... - 183
Egna hem ... - 184
Ek ... - 185
Ekvecklare ... - 186
Eldstad ... - 187
Elektricitet ... - 188, 189
Elektriska motorer ... - 190, 191, 192, 193
Elektrisk belysning ... - 194
Elektrolys ... - 195
Elevunderstöd ... - 196
En ... - 197
Endokrina körtlar ... - 198
Ensilage ... - 199, 200
Ensilering ... - 201, 202
Enzym ... - 203
Epitelvävnad ... - 204
Estrar ... - 205
Experimentalfältet ... - 206
Exportpremie ... - 207
Exsudat ... - 208
Exteriörbedömning ... - 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215
    

F


F1 ... - 216
Fabriksavfall ... - 217
Fackföreningsrörelsen ... - 218
Fastighetsregister ... - 219
Fett ... - 220
Fett ... - 221
Filtsjuka ... - 222
Fiskeriavfall ... - 223
Fjäderfäavelsförening ... - 224
Fladdermöss ... - 225
Flottning ... - 226, 227
Flugor ... - 228
Fläder ... - 229
Foderanalys ... - 230
Foderberedning ... - 231
Foderhandeln ... - 232
Foderhandel ... - 233
Fodermedel ... - 234
Fodersmältning ... - 235, 236, 237
Fodersmältningsorgan ... - 238, 239, 240, 241
Foderväxt ... - 242
Folkpensionering ... - 243
Forsythia suspensa ... - 244
Fortplantning ... - 245, 246
Fosfatider ... - 247
Fosterutveckling ... - 248
Frasbrand ... - 249
Frost ... - 250
Frostfjärilar ... - 251
Frostsprickor ... - 252
Fruktlagring ... - 253
Fruktodling ... - 254, 255, 256
Fruktträdsmögel ... - 257
Fräken ... - 258
Fräsning ... - 259
Fröblandning ... - 260
Frökontrollanstalter ... - 261
Frön och frukter ... - 262
Fröodling ... - 263, 264
Frörenseri ... - 265
Frörensningsmaskin ... - 266
Fröår ... - 267
Fuktighet ... - 268
Fusarios ... - 269
Fållindelning ... - 270
Fåravel ... - 271
Fårens utfodring ... - 272
Fårraser ... - 273, 274, 275
Fårstyng ... - 276
Fältmätning ... - 277
Fängsling ... - 278
Färg ... - 279
Färgväxter ... - 280
Fölsjukdomar ... - 281
Förbränning ... - 282
Förbränningsmotorer ... - 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290
Föreningar ... - 291
Föreningsrörelse ... - 292, 293, 294, 295
Förgiftning ... - 296, 297, 298, 299
Förlossning ... - 300, 301
Förlossningsgasbrand ... - 302
Förlossningshygien ... - 303
Förlossningslamhet ... - 304
Förna ... - 305
Försumpning ... - 306
Försöksmatematik ... - 307, 308, 309
Försöksverksamhet ... - 310
Förädling ... - 311
Förökning ... - 312
    

G


Gabbro ... - 313
Gallkvalster ... - 314
Gallring ... - 315
Garvämnen ... - 316
Gengasdrift ... - 317, 318
Geologisk undersökning ... - 319
Getskötsel ... - 320
Giftiga växter ... - 321
Gips ... - 322
Glimmer ... - 323
Golv ... - 324
Gran ... - 325, 326
Groblad ... - 327
Grundförbättring ... - 328
Grundläggning ... - 329
Gruvlagstiftning ... - 330
Gråfläckssjuka ... - 331
Gräddsyrning ... - 332
Gräs ... - 333, 334
Gräsmatta ... - 335
Grävningslista ... - 336
Gröe ... - 337
Grönfoder ... - 338, 339
Gröpkvarnar ... - 340
Guldhumle ... - 341
Gummi ... - 342
Gångart ... - 343
Gåsskötsel ... - 344, 345
Gödselmedlens blandbarhet ... - 346
Gödselstad ... - 347
Gödselvårdslån ... - 348
Gödslingens ekonomi ... - 349
    

H


Hablitzia ... - 350
Hackor ... - 351
Hallon ... - 352
Halmfläkt ... - 353
Halmpressar ... - 354
Hampa ... - 355
Handel ... - 356
Handelsväxter ... - 357
Harsyra ... - 358
Harvar ... - 359
Hassel ... - 360
Havre ... - 361, 362
Havrekvalster ... - 363
Hektolitervikt ... - 364
Hexosmonofosforsyra ... - 365
Hissar ... - 366
Hjul ... - 367
Hjärtröta ... - 368
Hjärtstock ... - 369
Hopfogning av virke ... - 370, 371, 372
Hoppstjärtar ... - 373
Hosta ... - 374
Hovbeslag ... - 375
Hovbrosk ... - 376
Hovsjukdomar ... - 377
Hud ... - 378
Hudretande medel ... - 379
Humle ... - 380
Hundavel ... - 381
Hundraser ... - 382, 383, 384, 385, 386
Hundäxing ... - 387
Husdjursförädling ... - 388
Hushållningssystem ... - 389
Hushållningssällskap ... - 390
Hybrid ... - 391
Hyperämi ... - 392
Hår ... - 393
Hälftenbruk ... - 394
Hälta ... - 395, 396
Härskning ... - 397
Hässja ... - 398
Hästarnas utfodring ... - 399
Hästavel ... - 400
Hästens exteriör ... - 401
Hästkastanje ... - 402
Hästraser ... - 403, 404, 405, 406
Hästräfsa ... - 407
Hö ... - 408, 409
Hönsavel ... - 410
Hönsens utfodring ... - 411
Hönsraser ... - 412, 413, 414, 415
Hönssjukdomar ... - 416, 417, 418, 419
Hönsskötsel ... - 420
Höstsäd ... - 421
    

I


Iberis ... - 422
Igelsjuka ... - 423
Immunitet ... - 424
Importreglering ... - 425
Infektionssjukdomar ... - 426
Influensa ... - 427
Inre sekretion ... - 428
Inteckning ... - 429
Intensitet ... - 430
Inälvsparasiter ... - 431
Is ... - 432
Isolering ... - 433
    

J


Jakthundar ... - 434
Jaktlagstiftning ... - 435
Jasmin ... - 436
Jord ... - 437
Jordanalys ... - 438, 439
Jordarter ... - 440, 441, 442
Jordbakterier ... - 443
Jordblandning ... - 444
Jordbruk ... - 445, 446, 447
Jordbruksarbetare ... - 448
Jordbruksbefolkning ... - 449
Jordbruksforskares förening ... - 450
Jordbrukskassa ... - 451
Jordbrukskredit ... - 452
Jordbruksnämnd ... - 453
Jordbruksstatistik ... - 454
Jorddelning ... - 455, 456
Jordfräs ... - 457
Jordgubbar ... - 458
Jordmåner ... - 459
Jordnatur ... - 460
Jordränta ... - 461
Jordärtskocka ... - 462
Juver ... - 463
Juversjukdomar ... - 464, 465, 466
Järn ... - 467
Järnvägssjuka ... - 468
Jästsvampar ... - 469
    

K


Kabbeleka ... - 470
Kalciumfosforkvot ... - 471
Kalium ... - 472
Kalkbehov ... - 473
Kalkning ... - 474
Kalkonskötsel ... - 475
Kalksalpeter ... - 476
Kalksåpa ... - 477
Kalvsjukdomar ... - 478, 479
Kandering ... - 480
Kaninraser ... - 481
Kantarell ... - 482
Kaprifolium ... - 483
Karbonat ... - 484
Kasein ... - 485
Kastning ... - 486, 487, 488, 489
Kastrering ... - 490
Kavle ... - 491
Kerria japonica ... - 492
Kitt ... - 493
Klave ... - 494
Klimat ... - 495
Klimatområden ... - 496
Kloratförgiftning ... - 497
Klovicker ... - 498
Klätt ... - 499
Klöver ... - 500, 501
Klöverfrönötare ... - 502
Klöverröta ... - 503
Klövvård ... - 504
Knytarkrok ... - 505
Knölbakterier ... - 506
Kokpunkt ... - 507
Kol ... - 508
Kolhydrater ... - 509, 510
Kolik ... - 511
Kolloider ... - 512
Kolning ... - 513
Koloradoskalbaggen ... - 514
Kolsvavla ... - 515
Kombinationsförädling ... - 516
Kommunalskatt ... - 517
Kondenserad mjölk ... - 518
Konkurs ... - 519
Konservering ... - 520
Konsignation ... - 521
Konstgödselspridare ... - 522
Kontrollassistenternas riksförbund ... - 523
Kooperation ... - 524
Kopparbrist ... - 525
Koppor ... - 526
Korn ... - 527, 528
Kornfluga ... - 529
Kornsjuka ... - 530
Korrelation ... - 531
Kotte ... - 532
Krake ... - 533
Kreatursförsäkring ... - 534, 535
Kreditväsen ... - 536
Kristidsåtgärder ... - 537, 538
Kroppens bas-syrajämnvikt ... - 539
Krusbärssteklar ... - 540
Kryptorchid ... - 541
Kuggväxel ... - 542
Kulturplog ... - 543
Kungsådra ... - 544
Kvaller ... - 545
Kvarnavfall ... - 546
Kvickdrag ... - 547
Kvicksilver ... - 548
Kväve ... - 549
Kvävebildning ... - 550
Kvävegödselmedel ... - 551, 552
Kylrum ... - 553
Kål ... - 554
Kålflugor ... - 555
Kålmott ... - 556
Kålrotssläde ... - 557
Kärna ... - 558
Köksväxtodling ... - 559
Könsorgan ... - 560, 561, 562
Körning ... - 563
Körsbärsträd ... - 564
Köttkontroll ... - 565, 566, 567, 568, 569, 570
Köttkvalitet av I. J-n. - 570, 571, 572
Köttmjöl, se Slakteriavfall - 572
Köttnotering, se Prisnotering - 572
Köttproduktion, se vederbörande djurslags utfodring - 572
Köttstorfers tal, se Fettbestämning - 572
Köttstyckning av I. J-n. - 572
    

L


Labradorit, se Fältspat - 573
Laburnum, se Guldregn - 573
Lackskorv av Th. Lfs. - 573
Lada, se Loge - 573
Ladufogde, se Förvaltningspersonal - 573
Ladugård eller kostall av G. B-r. - 573, 574
Ladugårdsfluga, se Flugor - 574
Ladugårdsförmanskurs av A. A-n. - 574
Ladugårdsjournal, se Bokföring - 574
Ladugårdskurs av A. A-n. - 574
Ladugårdskylare, se Mjölkens behandling - 574
Ladugårdsrengöring, se Desinfektion - 574
Ladugårdsskötare, se Ladugårdsförman - 574
Ladugårdsskötarekurs av A. A-n. - 574, 575
Ladugårdsskötarekurs ... - 575
Lagring ... - 576
Lagsökning ... - 577
Landsting ... - 578
Lantarbetstidslagen ... - 579
Lantbruksakademien ... - 580
Lantbruksfysik ... - 581
Lantbruksingenjörer ... - 582
Lantbrukskapital ... - 583
Lantbrukskemi ... - 584
Lantbruksskola ... - 585
Lantbruksstyrelsen ... - 586
Lantbruksundervisning ... - 587
Lanthushållningsseminarium ... - 588
Lantmannabyggnader ... - 589
Lantmannaskola ... - 590
Lantmäteri ... - 591
Latrin ... - 592
Lavar ... - 593
Ledningsvävnad ... - 594
Letala anlag ... - 595
Liggsäd ... - 596
Lim ... - 597
Lin ... - 598
Lind ... - 599
Livdjurshandelshygien ... - 600, 601
Livmoderinflammation ... - 602
Ljung ... - 603
Ljusgroning ... - 604
Losta ... - 605
Lucern ... - 606, 607
Luft ... - 608, 609, 610, 611
Lufttryck ... - 612
Lunginflammation ... - 613
Lupin ... - 614
Lyng ... - 615
Lägenhet ... - 616
Lök ... - 617
Lökmögel ... - 618
Lösa avlagringar ... - 619, 620, 621
Lövträd ... - 622
    

M


Maas-Ijssel-Rhen-ras ... - 623
Mag-mellangärdsinflammation ... - 624
Mag- och tarmkatarr ... - 625
Mall ... - 626
Man- och svans-skorv ... - 627
Margarin ... - 628, 629
Marklära ... - 630
Marknadslära ... - 631
Maskinbolag ... - 632
Maskinmjölkning ... - 633, 634
Matjord ... - 635
Medicinalväxter ... - 636
Mejeriavfall ... - 637
Mejerihantering ... - 638
Mejerikonsulent ... - 639
Mejeriskola ... - 640
Mejeristadga ... - 641
Melon ... - 642
Metalloid ... - 643
Mineral ... - 644
Mineralfoder ... - 645
Mjödört ... - 646
Mjölk ... - 647, 648, 649
Mjölkbakterier ... - 650
Mjölkbedömning ... - 651
Mjölkens behandling ... - 652, 653
Mjölkförsäljning ... - 654
Mjölkkar ... - 655
Mjölkning ... - 656, 657
Mjölkregleringen ... - 658
Mjölksekretion ... - 659
Mjölktistel ... - 660
Mjölkundersökningar ... - 661, 662
Mognad ... - 663
Morot ... - 664
Mossa ... - 665
Motorfordonslagstiftning ... - 666
Muldjur ... - 667
Mul- och klövsjuka ... - 668, 669
Murbruk ... - 670
Murverk ... - 671, 672
Muskler ... - 673
Musseron ... - 674
Myr ... - 675, 676
Myrodling ... - 677
Myror ... - 678
Målning ... - 679
Mångfålletorka ... - 680
Mått och vikt ... - 681
Mältningsgrad ... - 682
Mätning och vägning ... - 683
    

N


Naftalin ... - 684
Narkotiska ämnen ... - 685
Naturhushållning ... - 686
Naturlig gödsel ... - 687
Nederbörd ... - 688
Nejlika ... - 689
Nepeta Mussinii ... - 690
Nervsystem ... - 691
Nickel ... - 692
Nitrater ... - 693
Nitrifikation ... - 694
Njursjukdomar ... - 695
Nunnefjärilar ... - 696
Nyckelpigor ... - 697
Nyodling ... - 698
Nyssjuka ... - 699
Näringsbehov ... - 700
Näringsupptagning ... - 701, 702
Näringsämne ... - 703
Näringsämnenas kretslopp ... - 704
Nässla ... - 705
Nötkreaturens utfodring ... - 706, 707, 708, 709
Nötkreatursavel ... - 710, 711
Nötkreatursraser ... - 712, 713, 714, 715, 716, 717
    

O


Odaljord ... - 718
Odlingsorganisation ... - 719
Ofruktsamhet ... - 720, 721, 722, 723, 724, 725
Ogräs ... - 726
Ogräsfrö ... - 727, 728
Ogräsharv ... - 729
Ogrässpridning ... - 730
Ohyra ... - 731
Oljekakor ... - 732, 733, 734
Ollonborrar ... - 735
Omplantering ... - 736
Ormbunkar ... - 737
Ostberedning ... - 738, 739, 740
Ostfel ... - 741
Ostlagringslokal ... - 742
Ostsorter ... - 743
Ostundersökningar ... - 744
Oxidation ... - 745
    

P


Packning av frukt ... - 746
Papp ... - 747
Parasiter ... - 748
Pasteurella-infektion ... - 749
Pastörisering ... - 750
Penninggräs ... - 751
Pil ... - 752
Pimpernell ... - 753
Plantering ... - 754
Plasticitet ... - 755
Plog ... - 756
Plommon ... - 757
Plöjning ... - 758
Plöjning ... - 759
Poppel ... - 760
Potatis ... - 761, 762, 763, 764
Potatiskräfta ... - 765
Potatisskorv ... - 766
Potatisupptagningsmaskiner ... - 767
Prisindex ... - 768
Prisnotering ... - 769
Produktionsriktning ... - 770
Provtagning ... - 771
Prästkrage ... - 772
Pumpar ... - 773
Pyramidpoppel ... - 774
Pälsdjursavel ... - 775, 776
Päronost ... - 777
    

R


Rabarber ... - 778
Rachitis ... - 779
Raffinering ... - 780
Rankspenat ... - 781
Rapsbagge ... - 782
Ras ... - 783
Rationalisering ... - 784
Reaktion ... - 785
Relativ avbetningstid ... - 786
Renfana ... - 787
Rensning ... - 788, 789
Revsmörsblomma ... - 790
Rimfrost ... - 791
Ris ... - 792
Ros ... - 793
Rostsvampar ... - 794
Rotation ... - 795
Rotfrukter ... - 796, 797
Rotfruktupptagningsmaskiner ... - 798
Rova ... - 799
Rovdrift ... - 800
Ryssgubbe ... - 801
Råg ... - 802, 803
Rågång ... - 804
Rättika ... - 805
Röjningskrok ... - 806
Rönnbärsmal ... - 807
Rörflen ... - 808
    

S


Saanengeten ... - 809
Sallat ... - 810
Salvia ... - 811
Sav ... - 812
Seldon ... - 813
Selektion ... - 814
Senap ... - 815
Separator ... - 816, 817
Signalelement ... - 818
Sinnesorgan ... - 819
Sippsläktet ... - 820
Skadedjursbekämpning ... - 821, 822
Skalhalt ... - 823
Skelett ... - 824, 825
Skidframfall ... - 826
Skiffer ... - 827
Skivsvampar ... - 828
Skog ... - 829
Skogsbruk ... - 830
Skogsbrukssätt ... - 831
Skogseld ... - 832
Skogsföryngring ... - 833
Skogslagstiftning ... - 834
Skogsodling ... - 835, 836, 837
Skogsränteprincipen ... - 838
Skogstaxering ... - 839
Skogsträdsförädling ... - 840
Skogstyper ... - 841
Skogsundervisning ... - 842
Skogsvårdsstyrelser ... - 843
Skotsk collie ... - 844
Skravelsjuka ... - 845
Skummjölk ... - 846
Skytte ... - 847
Sköldlöss ... - 848
Skördemaskiner ... - 849
Skördetröskmaskin ... - 850
Slagruta ... - 851
Slakt ... - 852
Slakterisvin ... - 853
Slån ... - 854
Slåttermaskin ... - 855
Slätvält ... - 856
Småbrukarförening ... - 857
Smör ... - 858
Smörberedning ... - 859
Smörfärg ... - 860
Smörprovningar ... - 861
Smörundersökningar ... - 862
Snärja ... - 863
Snöskytte ... - 864
Sockerfabrikation ... - 865
Sockersubventionen ... - 866
Solros ... - 867
Sorbus ... - 868
Sotdagg ... - 869
Spannland ... - 870
Spannmålshandel ... - 871
Spannmålsvivlar ... - 872
Spenat ... - 873
Spensjukdomar ... - 874
Spetsgro ... - 875
Spinnmalar ... - 876
Sprängning ... - 877
Späckhals ... - 878
Spärgel ... - 879
Stallgödselns bakterier ... - 880
Stanardisering ... - 881
Starr ... - 882
Statens domäner ... - 883
Statens spannmålsnämnd ... - 884
Statskonsulent ... - 885
Statsplombering ... - 886
Stenbrytning ... - 887
Stig ... - 888
Stollsvamp ... - 889
Strimsjuka ... - 890
Strålsvampsjuka ... - 891
Stråsädesodling ... - 892
Stubbåker ... - 893
Stuteri ... - 894
Städja ... - 895
Stängsel ... - 896
Stängselskyldighet ... - 897
Stödåtgärder för jordbruket ... - 898, 899
Sublimat ... - 900
Surtornsväxter ... - 901
Svampförgiftning ... - 902
Svaveljärn ... - 903
Svenska kontrollföreningarnas riksförbund ... - 904
Sveriges handelsträdgårdsmästareförbund ... - 905
Svinavel ... - 906
Svinens utfodring ... - 907, 908, 909
Svingel ... - 910, 911
Svinraser ... - 912, 913, 914
Svinsjuka ... - 915
Svinstall ... - 916
Svärmning ... - 917
Syra ... - 918
Syrén ... - 919
Syrväckare ... - 920
Sådd ... - 921, 922
Såg ... - 923
Sågning ... - 924
Såningsmaskiner ... - 925, 926
Såte ... - 927
Säd ... - 928
Sädesbladlus ... - 929
Säv ... - 930
    

T


Tackjärn ... - 931
Tak och takkonstruktioner ... - 932
Tall ... - 933
Tallmätare ... - 934
Tandfel ... - 935
Tarmtång ... - 936
Testamente ... - 937
Ticka ... - 938
Tillväxt ... - 939
Tillväxtfaktor ... - 940
Timmer ... - 941
Timotej ... - 942
Tistel ... - 943
Titrering ... - 944
Tjälharvning ... - 945
Tjärbränning ... - 946
Tonisk kramp ... - 947
Torn ... - 948
Torrläggning ... - 949, 950, 951, 952
Torrved ... - 953
Torvgas ... - 954
Torvströtillverkning ... - 955
Traktor ... - 956, 957, 958
Transport av varor ... - 959
Travtävlingar ... - 960
Trokar ... - 961
Trumsjuka ... - 962
Träda ... - 963
Trädgårdsförsök, Statens ... - 964
Trädgårdsskötsel ... - 965
Trädgårdsundervisning ... - 966
Trädskola ... - 967
Tröskverk ... - 968
Tuberkulos ... - 969, 970, 971, 972
Tunnland ... - 973
Tuvskärare ... - 974
Tåtel ... - 975
Täckhår ... - 976
    

U


Ugerup ... - 977
Ull ... - 978
Uppfåring ... - 979
Uppvärmning ... - 980
Urin ... - 981
Urinavsöndring ... - 982
Urinorgan ... - 983
Utsäde ... - 984
Utsädesförening, Sveriges ... - 985, 986
Utvecklingslära ... - 987
    

V


Vaccination ... - 988
Vagnar ... - 989, 990, 991
Vall ... - 992, 993, 994, 995
Vallmo ... - 996
Vall- och Mosskulturföreningen, Svenska ... - 997
Vandringsrättare ... - 998
Vannare ... - 999
Variationsstatistik ... - 1000
Vatten ... - 1001, 1002
Vattenbalans ... - 1003
Vattenrätt ... - 1004, 1005, 1006
Ven ... - 1007
Ventilationsfläkt ... - 1008
Vete ... - 1009, 1010, 1011
Vetemyggor ... - 1012
Vev ... - 1013
Vicker ... - 1014
Vide ... - 1015
Vinda ... - 1016
Viola ... - 1017
Virke ... - 1018, 1019, 1020
Virkesdrivning ... - 1021, 1022, 1023
Virkesinmätning ... - 1024
Virussjukdomar ... - 1025
Vitaminer ... - 1026, 1027, 1028
Vitbok ... - 1029
Vårbruk ... - 1030
Vårtor ... - 1031
Vägbyggnad ... - 1032
Väggar av trä ... - 1033
Väglagen ... - 1034
Vägunderhåll ... - 1035
Vältar ... - 1036
Värde ... - 1037
Värme ... - 1038
Växtcell ... - 1039
Växtföljd ... - 1040
Växtförädling ... - 1041, 1042
Växthus ... - 1043
Växtnäringsämnen ... - 1044
Växtsjukdomar ... - 1045
Växtskyddsmedel ... - 1046
    

X, Y


Xantofyll, se Mjölk och Växtfärgämnen - 1047
Xenie, se Fortplantning, växter - 1047
Xeroform, se Vismuttribromfenolat - 1047
Xeroftalmi, se Vitaminer - 1047
Xerofyt av H. B-m. - 1047
X-kromosom, se Ärftlighetslära - 1047
Yard - 1047
Yellow Tankard, se Rova - 1047
Y-kromosom, se Ärftlighetslära - 1047
Ympbastard, se Chimär - 1047
Ympjord, se Jordympning - 1047
Ympning, se Förädling och Jordympning - 1047
Ympsalva av G. C-r. - 1047
Yngelröta, se Binas sjukdomar - 1047
Yoghurt av E. C-g. - 1047
Yorkshireras, se Svinraser - 1047
Ystmjölk, se Ostberedning - 1047
Ystning, se Ostberedning - 1047
Ytberäkning av Em. E. - 1047
Ytharvning, se Harvning och Vårbruk - 1047
Ytmorän, se Lösa avlagringar - 1047
Ytterlår, se Köttstyckning - 1047
Ytvatten, se Dagvatten - 1047
Yvvippehavre, se Havre - 1047
Yxor av R. L-k. - 1047
    

Z


Zea, se Majs - 1048
Zebuboskap, se Nötkreatursraser - 1048
Zein, se Äggviteämnen - 1048
Zeoliter av P. e. - 1048
Zink av H. E-r. - 1048
Zinkblände, se Mineral - 1048
Zinkplåt av G. B-r. - 1048
Zinksalva, se Zink - 1048
Zinkvitriol, se Zink - 1048
Zinkvitt, se Zink - 1048
Zinnia av H. G. S. - 1048
Zinnober, se Mineral - 1048
Zontariff, se Frakttaxor - 1048
Zygot, se Ärftlighetslära - 1048
Zymas, se Alkoholjäsning - 1048
    

Å


Åbo ... - 1049
Åkerbinda ... - 1050
Åkerlosta ... - 1051
Åldersbestämning ... - 1052
Åskledare ... - 1053, 1054
    

Ä


Ädelgran ... - 1055
Ägg ... - 1056
Ägghandelsförbundet ... - 1057
Äggkvalitet ... - 1058
Äggviteämnen ... - 1059, 1060
Ägogradering ... - 1061
Ämnesomsättning ... - 1062, 1063, 1064, 1065
Äppelsyra ... - 1066
Äpple ... - 1067
Äpplemjöldagg ... - 1068
Ärftlighetslära ... - 1069, 1070, 1071, 1072, 1073, 1074, 1075, 1076
Ärt ... - 1077, 1078
Ärtgallmygga ... - 1079
    

Ö


Ödem ... - 1080
Ögontröst ... - 1081
Överspänningsskydd ... - 1082
Övervintring ... - 1083
Rättelser och tillägg - 1084

Project Runeberg, Tue Nov 20 06:18:20 2012 (aronsson) (diff) (history) (download) Next >>
http://runeberg.org/lantblex/

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free