- Project Runeberg -  Kunskapslära
(1905) [MARC] Author: Allen Vannérus
Titel och innehåll | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

KUNSKAPSLÄRA

AF ALLEN VANNÉRUS. STOCKHOLM. AKTIEBOLAGET LJUS. 1905. UPPSALA 1905 ALMQVIST & WIKSELLS BOKTRYCKERI-A.-B. TILL MIN MOR.

Förord till den elektroniska utgåvan

Kunskapslära utkom 1905 med 749 sidor och i en omarbetad upplaga 1917 med 594 sidor. Ett exempelar av första upplagan digitaliserades i mars 2019.


The above contents can be inspected in scanned images: smutstitel, titelsida, titelbladets baksida, dedikation, xiii, xiv, xv

Korrstapel / Proof bar for this volume

Innehåll / Table of Contents


Titel och innehåll - smutstitel, titelsida, titelbladets baksida, dedikation, xiii, xiv, xv
Företal - vii, viii, ix, x, xi, xii
    Inledning - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37
Kap. I. Till karaktäristiken af kunskapsläran. Dennas uppgift, definition och indelning - 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37
    Kunskapslärans ställning i vetenskapernas system samt förhållande till närstående discipliner. Dess vetenskapliga betydelse - 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31
    Historik - 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37
    Analytisk afdelning: kunskapsanalytik - 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225
Kap. II. Kunskapens konstitutiva faktorer. Om kunskapslärans utgångspunkt och metod - 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52
Kap. III. Medvetandet. Olika former däraf - 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66
Kap. IV. Om förnimmelserna, särskildt begreppen - 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100
    Sensationerna - 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74
    Varseblifningarna - 74, 75, 76, 77
    Reproducerade föreställningar - 77, 78, 79, 80
    Fantasiföreställningarna - 80, 81
    Allmänföreställningarna - 81, 82, 83, 84
    Begreppen - 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100
Kap. V. Om kunskapens innehåll - 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123
Kap. VI. Om kunskapen ur värksamhetens synpunkt. Tänkandet - 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155
    Den kunskapliga värksamhetens centrala moment, ’die beziehende Thätigkeit’ - 124
    Omdömesvärksamheten - 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135
    De olika formerna af omdöme - 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141
    Slutandet - 141, 142, 143
    De olika slutformerna - 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155
Kap. VII. Om tänkandets lagbundenhet. Tankelagarna - 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172
    Diskursivitetens lag - 157, 158
    Psykogenetisk lagbundenhet - 158, 159
    Det exakta varseblifvandets princip - 159
    Tankelagarna i inskränkt bemärkelse - 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172
Kap. VIII. Om kunskapens objekt. Värklighetsbegreppet - 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181
Kap. IX. Sanningsbegreppet - 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193
Kap. X. De kunskapsteoretiska kategorierna - 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225
    I. Erfarenhetskategorierna - 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208
    A. Den yttre erfarenhetens kategorier - 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205
    B. De psykologiska erfarenhetskategorierna - 205, 206
    C. De praktiska lifskategorierna - 206, 207
    D. ’Die Kategorien der Geisteswissenschaften’ - 207, 208
    II. De transscendenta kategorierna - 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221
    A. De empiriskt-transscendenta kategorierna - 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219
    B. De filosofiskt-transscendenta kategorierna - 219, 220, 221
    Kategorisystemet - 222
    Kritisk afdelning: kunskapskritik - 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674
Kap. XI. Inledning. Om tvifvel på kunskapens sanning. Skeptiska argument - 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252
Kap. XII. Om kunskapens allmänna objektivitet - 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276
Kap. XIII. Om criterium veri. Vissheten. Olika former af försanthållande - 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296
Kap. XIV. Om de kunskapsteoretiska kategoriernas innehåll och objektiva giltighet - 297, 298, 299
Kap. XV. Omedelbart gifven värklighet contra transscendent realitet - 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360
Kap. XVI. Erfarenhetskategorierna - 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465
    A. Den yttre erfarenheten - 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432
    1. Ting - 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407
    2. Mångfald - 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413
    3. Sammanhang - 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421
    4. Förändring - 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432
    B. Den inre erfarenheten. Det individuella själslifvet och dess kategorier - 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456
    Det öfverindividuella andliga lifvet. Den objektiva anden - 456, 457, 458, 459
    C. Den s. k. rena erfarenheten - 460, 461, 462, 463, 464, 465
Kap. XVII. De transscendenta kategorierna - 466, 467, 468, 469
Kap. XVIII. Empirisk transscendens. De transscendenta naturkategorierna - 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568
    1. Substans - 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500
    2. Mångfald - 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508
    3. Realsammanliang. Förändring. Kausalitet - 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558
    4. Helhet - 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568
Kap. XIX. Empirisk transscendens. De psykologiska transscendenskategorierna - 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603
    1. Psykologisk transscendens - 569, 570, 571
    2. Det psykologiska substansbegreppet - 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580
    3. Mångfald - 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586
    4. Psykiskt realsammanhang och psykisk kausalitet - 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596
    5. Helhet - 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603
Kap. XX. Empirisk totaluppfattning - 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612
Kap. XXI. Metafysisk transscendens. Kategorien väsen - 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656
    Inledning - 613, 614, 615, 616, 617, 618
    Väsensbegreppet - 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624
    Materialism - 625, 626, 627, 628, 629, 630
    Idealism - 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642
    Monism och pluralism - 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650
    Innehållsmetafysik - 650
    Formalmetafysik - 650
Kap. XXII. Om kunskapens gränser - 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674
    Genetisk afdelning: kunskapsgenealogi - 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717
Kap. XXIII. Om det genetiska grundförhållandet mellan värkligheten och kunskapen - 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690
Kap. XXIV. Genetiska motsatser - 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717
    Det subjektiva och objektiva i kunskapen - 692, 693, 694, 695
    Aprioritet och aposterioritet. De aprioriska axiomen - 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713
    Logicitet och fakticitet - 713, 714
    Rationalism, empirism och kriticism - 714, 715, 716, 717
Tillägg - 718, 719
Rättelser - 720, 721
Litteraturförteckning - 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728
    Abhandlungen ... - 722
    Du Bois-Reymond ... - 723
    Höffding ... - 724
    Lotze ... - 725
    Riehl ... - 726
    Ueberweg ... - 727
    Zeller ... - 728
Sakregister - 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749
    Abbilden ... - 729
    Anstoss ... - 730
    Bevis ... - 731
    Dubito ... - 732
    Erfarenhetsbestämningarnas ... - 733
    Funktioner ... - 734
    Gesetz ... - 735
    Idéer ... - 736
    Kategorier ... - 737
    Kraftaufwand ... - 738
    Känsloförnimmelser ... - 739
    Methode ... - 740
    Nödvändighet ... - 741
    Oändlighetskategorier ... - 742
    Quale ... - 743
    Sammansatt ... - 744
    Spektra ... - 745
    Talbegreppet ... - 746
    Tryckkrafter ... - 747
    Vilkor ... - 748
    Åtskilnad ... - 749

Project Runeberg, Mon Mar 11 00:20:04 2019 (aronsson) (diff) (history) (download) Next >>
http://runeberg.org/kunskap/

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free