- Project Runeberg -  Ord och Bild /
Fyrtiosjunde årgången. 1938

(1892-1951)
Titel och innehåll | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

ORD OCH BILD
Illustrerad Månadsskrift

Grundad av Karl Wåhlin
Utgivare: Sven Rinman

Fyrtiosjunde årgången
1938

Redaktionens ombud:
I Helsingfors: Hans Ruin
I Oslo: Eugenia Kielland
I København: Johannes Lehmann

Stockholm
A. B. Wahlström & Widstrand

STOCKHOLM 1938
Iduns Tryckeri Aktiebolag
Esselte ab.


Förord till den elektroniska utgåvan

Se förordet till tidskriften.


The above contents can be inspected in scanned images: smutstitel, titelsida, titelbladets baksida, i, ii, iii, iv, v, vi

Korrstapel / Proof bar for this volume

Innehåll / Table of Contents


Titel och innehåll - smutstitel, titelsida, titelbladets baksida, i, ii, iii, iv, v, vi
Ord och Bilds medarbetare i 47:e årgången - vi, vii
Anmälda böcker - viii
Ord och Bilds garanter - ix, x, xi, xii
    Första häftet - plansch, (blank), plansch, (blank), 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64
Utsikt över Stockholms ström från Åsöberget. Akvaraell av Ludvig Nordström. 1936 - plansch
Blommor. Torrnålsradering av Stig Borglind. Provtryck 1937. Detalj - plansch
Ludvig Nordström. En porträttskiss. Av Gustaf Näsström - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
Avsked. Av Sven Larson - 11
Två dikter. Av Rabbe Enckell - 12
    Ulysses - 12
    Mot Itaka - 12
Tre provtryck av Stig Borglind. Av Otto G. Carlsund - 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22
Ensam i bräcklig farkost. Ett hundraårsminne. Av Elsa Norberg - 23, 24, 25, 26
Papyrusfynden och den grekiska litteraturhistorien. Av Gudmund Björck - 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33
All pinas oförtjänade lön. Av Birger Lindberg - 34
Vägen till Ishavet. Av Ragnar Numelin - 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41
Lidt om Harald Herdal. Af Søren Hallar - 42, 43, 44, 45, 46
Kväll vid en öde station. Av Sven Larson - 46
Kilder til nyere norsk historie. Av Olaf Gjerløw - 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53
Nationalism och kultur. Av P. O. Barck - 53, 54, 55, 56, 57
Film. Av Artur Lundkvist - 58, 59, 60
Från den internationella bokmarknaden - 61, 62, 63, 64
Insända böcker - 64
    Andra häftet - plansch, (blank), plansch, (blank), 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128
Nue à l’intérieur. Oljemålning av Pierre Bonnard. Omkr. 1930 - plansch
Nature morte. Oljemålning av Georges Braque. Omkr. 1929 - plansch
Svenska Institutet i Rom 1926—1937. Av Axel Boëthius - 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74
Anteckningar ur teaterns, filmens och musiklivets historia i ett svenskt brukssamhälle. Av Per Bolinder - 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84
Om diktningens gåta. Av Marika Stiernstedt - 85, 86, 87, 88, 89, 90
To Digte. Af Kai Friis Møller - 91, 92
    Sang - 91
    Huset i Haven - 92
Från impressionism till surrealism. Några reflexioner kring utställningen i Petit Palais 1937. Av Gustaf Engwall - 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101
Drottningen och gynekologen. Av Ivar Harrie - 102, 103, 104, 105, 106
Till en gammal filmstjärna. Av Harald Beijer - 106
Från Stockholms teatrar. Av Carl G. Laurin - 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Från den internationella bokmarknaden - 123, 124, 125, 126
Insända böcker - 126, 127, 128
    Tredje häftet - plansch, (blank), plansch, (blank), 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192
Drängarna köra is. Oljemålning av Fritz Syberg. 1927—37 - plansch
Den s.k. »Fridsfursten». Terrakottastaty i naturlig storlek från Ajia Irini. Kort efter 600 år f. Kr. - plansch
Svenska Cypernexpeditionen som museiinstitution. Av Alfred Westholm - 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138
Elegi. Efter en svår vinter. Av Gunnar Ekelöf - 138
»Ädela ros och förgyllande skrin». Av O. Källström - 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146
Paradiset på Chios. Av Emil Zilliacus - 147, 148
Raser och raskonst. Av Rolf Nordenstreng - 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156
H. N. Andersen. 10. September 1852—30. December 1937. Af J. Østrup - 157, 158, 159, 160, 161, 162
»Ett litteraturhistoriskt bidrag till studiet av frihetstidens sista år». Av Otto Sylwan - 163, 164, 165, 166, 167, 168
Redaktionellt - 168
Ryktbara män och kvinnor. Av Walfrid Holst - 169, 170, 171, 172, 173
En anglosaxisk filosof. Av Emanuel Lillieroth - 173, 174, 175, 176
Svenska romaner och noveller. Av Ivar Harrie - 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184
Två dikter. Av Helmer V. Nyberg - 185
    Skuggan - 185
    Och ändock... - 185
Film. Av Artur Lundkvist - 186, 187, 188, 189
Från den internationella bokmarknaden - 190, 191, 192
    Fjärde häftet - plansch, (blank), plansch, (blank), 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240
Atelier-interiör, Bornholm. Oljemålning av Olaf Rude - plansch
Gabrielle. Oljemålning av Tora Holmström. 1934 - plansch
Vem är han? Marmorstudier i Neapelmuseet. Av Ivar Hjertén - 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205
Hur den ryska teatern är organiserad. Av Julia Older. Översättning av Gustav Svensson - 206, 207, 208, 209, 210
Teatern i Tredje Riket. Av Rudolf Kinsky. Översättning från författarens manuskript av A. L. W. - 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217
De lyssnande. Av Walter de la Mare. Översatt av Karl Asplund - 218
Symfoni i rødt. Studie i den Michaëliske Digtning. Af Jørgen Andersen - 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227
Charles Kent. Av Nils Herlitz - 228, 229
Jean Marie Guyau. Av Bj. Beckman - 230, 231, 232, 233, 234, 235
Konstkrönika. Av Folke Holmér - 236, 237, 238, 239, 240
    Femte häftet - plansch, (blank), plansch, (blank), 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304
Hölass. Oljemålning av Pekka Halonen. 1899 - plansch
Sömmerskor. Oljemålning av Alvar Cawén. 1920 - plansch
En livdömd Rörstrandsmästare. En bild ur det svenska rättsväsendets historia. Av Arvid Bæckström - 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250
De fem unga. Av Stig Ahlgren - 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259
Sankt Görans återkomst. Saga. Av Gustav Sandgren - 260, 261, 262, 263, 264, 265
Uppdrag. Av Ezra Pound. Översatt av Johannes Edfelt - 266
Ett kapitel ur »Sfinxens gåta». Av Theodor Wåhlin - 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275
Johanne Dybwad. Av Carl G. Laurin - 276, 277, 278, 279
Homonymien i franskan. Språkkåseri. Av J. Melander - 280, 281, 282, 283, 284
Ny dansk Lyrik. Af Kjeld Elfelt - 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292
Apropos norsk kunstlitteratur i 1937. En revy og noget mere. Av Anders Bugge - 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299
Feberkurva. Av Josef Kjellgren - 299, 300
Film. Av Artur Lundkvist - 301, 302, 303
Dementerad Blut und Boden. Till redaktionen av Ord och Bild. Från Vilhelm Moberg - 304
    Sjätte häftet - plansch, (blank), plansch, (blank), 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352
Katarinavägen. Gouache av Eero Järnefelt. 1924 - plansch
Funderande pojke. Skulptur av Bror Hjorth - plansch
En porträttmålare. Bernhard Österman 1870—1938. Av Carl G. Laurin - 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312
Hjalmar Gullberg. Av Olle Holmberg - 313, 314, 315, 316, 317
Vad är människan? Av Salomo ibn Gabirol. Från hebreiskan av Felix Saul - 317, 318
Kring Léon Blum. Av Holger Ahlenius - 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328
Det religiösa läget i Tyskland. I anslutning till ett samtal med riksledaren Alfred Rosenberg. Av Rudolf Kinsky. Översättning från författarens manuskript av A. L. W. - 329, 330, 331, 332, 333, 334
Svensk skönlitteratur i Finland. Av Erik Ekelund - 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343
Fyra dikter. Av Johannes Edfelt - 344, 345, 346
    Världshistoria - 344
    Blodförgiftning - 345
    Stilla natt - 345
    »Guds verk och vila» - 346
Tidningshistorier eller tidningshistoria? Av James Rössel - 347, 348, 349
Island, arbetets ö. Av Anna Z. Osterman - 350, 351
Ett beriktigande. Av Erik Asklund - 351
Svar till Vilhelm Moberg. Från Ivar Harrie - 352
    Sjunde häftet - plansch, (blank), plansch, (blank), 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416
Riksmarskalken Eric Trolle. Oljemålning av Bernhard Österman. 1932 - plansch
Kerstin Hesselgren. Oljemålning av Bo Beskow. 1936 - plansch
Då Sveriges ära hängde på några visor. Musikerstriden i Stockholm sommaren 1845. Av Folke H. Törnblom - 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360
»Den stora vedermödan» i Skaftafells Syssla. Glimtar från 1700-talets Island. Av Anna Z. Osterman - 361, 362, 363, 364, 365, 366
Sommarbön. Av Simon P. G. Bengtsson - 366
Personligheten Karl Staaff. Av E. H. Thörnberg - 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373
Tre dikter. Av Kabir. Efter en engelsk tolkning av Rabindranath Tagore. Översatta av Carl Elof Svenning - 374
Teateraaret i København. Nordiske Skuespil og Betty Nansen. Af Axel Broe - 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385
Två dikter. Av Else Åkerblom - 386
    Aldrig blir det som man tänker - 386
    Det är då jag ropar - 386
Ett spelår på Göteborgs Stadsteater 1937—38. Av Axel L. Romdahl - 387, 388, 389, 390, 391, 392
Operakrönika. Av Herman Glimstedt - 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405
Från Stockholms teatrar. Av Carl G. Laurin - 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416
    Åttonde häftet - plansch, (blank), plansch, (blank), 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464
Parismodell. Oljemålning av Siv Holme - plansch
Torso. Terrakotta av Gunnar Nilsson - plansch
Dekorasjonen i det nye krematorium i Oslo. Et hovedverk av Alf Rolfsen. Av Else Christie Kielland - 417, 418, 419, 420, 421
Den osynlige läsaren. Av Margit Abenius - 422, 423, 424, 425, 426, 427
Oförgängligt. Av Ragnar Jändel - 427
De våra ha skickat mig! (En episod från junidagarna 1848) En återfunnen novell av Ivan Turgenjev. Översättning av Karin Lannby - 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434
Per Langes Lyrik. Af Harry Andersen - 435, 436, 437, 438
Elmer Diktonius. Av Erik Therman - 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445
Två dikter. Av Elmer Diktonius - 446
    Främmanfåglar - 446
    Jordisk ömhet - 446
Tvärsnitt genom sovjetlitteraturen. Av Vera Schwartz. Översatt från författarens manuskript av A. L. W. - 447, 448, 449, 450, 451
Om hela världen förfryser... Av Carl Elof Svenning - 451
Josef i brunnen. Till Thomas Mann. Av Olof Lagercrantz - 452
Winston Churchill som forfatter. Hans ungdomsverk. Av L. Aas - 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462
Svensk konstutställning i Paris. Av Karin Bong - 463
Insända böcker - 464
    Nionde häftet - plansch, (blank), plansch, (blank), 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512
Huvud. Skulptur i konststen av Ninnan Santesson - plansch
Odengatan. Oljemålning av Otte Sköld - plansch
Tre målarlynnen. Klassikern, romantikern och realisten. Av Lars-Ivar Ringbom - 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481
I Toscana. Av Hans Dhejne - 481
Karl Madsen. 22 mars 1855—16 april 1938. Av Carl G. Laurin - 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492
Karlfeldt och demonerna. Av Olof Lagercrantz - 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500
Ensam, ej olik... Av Bertil Malmberg - 500
Ett teaterår i Paris. Av H. R. Lenormand. Översättning från författarens manuskript av A. L. W. - 501, 502, 503, 504
Konsertkrönika. Av Herman Glimstedt - 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512
    Tionde häftet - plansch, (blank), plansch, (blank), 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560
Krigsrådet J. Maule. Oljemålning av L. Pasch d.y. - plansch
Fru Christ. Maule, f. Lundh. Oljemålning av L. Pasch d.y. - plansch
Norrköpings museum 1913—1938. Av Hj. Lundgren - 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521
Berit Spong. Av Sten Linder - 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530
Sølyst. Af Chr. Kirchhoff-Larsen - 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539
Två dikter. Av Gunnar Björling - 540
Gunnar Björling. Av Thorsten Jonsson - 541, 542, 543, 544
Vid triumfbågen. Av Hélène Apéria - 545
Konungens vårjakt. Av Olov Lundgren - 546, 547
Winston Churchill som forfatter. De store verker. Av L. Aas - 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557
Film. Av Artur Lundkvist - 558, 559, 560
    Elfte häftet - plansch, (blank), plansch, (blank), 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624
Kejsar Rudolf II. Statyett. Adrian de Vries, Hans Art - plansch
Flora i trädgården. Oljemålning av Jan Massys - plansch
Prags tusenåriga borg. Av Axel Gauffin - 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567
Två dikter. Av Axel Ahlman - 568
Matts Kättilmundsson. En gestalt från folkungatiden. Av Bj. Beckman - 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578
Ödets män. Av Elof Åkesson - 578
Norsk litteraturhistorie. Av A. Boeck - 579, 580, 581, 582, 583, 584
Miguel de Unamuno, det nutida Spaniens profet. Av Lydia Wahlström - 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592
Vaggvisa för ett krigsbarn. Av Olof Lagercrantz - 592
Bogen om Danmarks store Skuespillerinde. Af Johannes Lehmann - 593, 594, 595, 596, 597
En gammal handelsfurste. Av Harald Beijer - 597
Vilhelm Mobergs värld. Av Stig Ahlgren - 598, 599, 600, 601, 602
André Maurois. Av Artur Möller - 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610
Bertil Malmbergs essäer. Av Olof Lagercrantz - 611, 612
Modern österrikisk litteratur. Av Ernst Beier. Översättning från författarens manuskript av A. L. W. - 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620
Konstkrönika. Av Folke Holmér - 621, 622, 623, 624
    Tolfte häftet - plansch, (blank), plansch, (blank), 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672
Självporträtt. Oljemålning av Otto Hesselbom - plansch
Carl G. Laurin. Skulptur av Erik Hedland - plansch
Grevliga hovet. Interiörer från Carl Gustaf Tessins Åkerö. Av Sigrid Leijonhufvud - 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632
Att resa är underbart. Av Helge William Johannesson - 632
Hur såg Livia, Augustus’ gemål, ut? Ett bidrag till tvåtusenårsminnet. Av Ivar Hjertén - 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642
Norden har mistet en stor Kunstner. Af Robert Neiiendam - 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651
Midsommar. Av Emil Kléen - 651
Emil Kléen. Vid 40-årsminnet av en bortglömd poet. Av Simon P. G. Bengtsson - 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661
Ny lyrik. Av Nils Svanberg - 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669
Dikt. Av Emil Kléen - 669
Film. Av Artur Lundkvist - 670, 671, 672

Project Runeberg, Fri Apr 20 08:32:29 2012 (aronsson) (diff) (history) (download) Next >>
https://runeberg.org/ordochbild/1938/

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free