- Project Runeberg -  Svenska män och kvinnor : biografisk uppslagsbok /
7. Sibylla-Tjällgren

(1942-1948) [MARC]
Titel och innehåll | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

SVENSKA MÄN OCH KVINNOR

BIOGRAFISK UPPSLAGSBOK

7 SIBYLLA—TJÄLLGREN

STOCKHOLM ALBERT BONNIERS FÖRLAG Illustrationsmaterialet för tiden före år 1850 är till övervägande del hämtat från Svenska porträttarkivets samlingar. Copyright. Albert Bonniers förlag 1954 Stockholm. Åhlén & Åkerlunds boktryckeri 1954

Förord till den elektroniska utgåvan

Läs förordet till hela verket.


The above contents can be inspected in scanned images: titelsida, titelbladets baksida

Korrstapel / Proof bar for this volume

Innehåll / Table of Contents


Titel och innehåll - titelsida, titelbladets baksida
Redaktionskommitté - v
Medarbetare i del 7 - vii, viii
Signaturer i del 7 - ix, x
Förkortningar - 3
    

S


Sibylla - 1, 2
1. Sidenbladh, Elis - 2
2. Sidenbladh, Karl - 2
3. Sidenbladh, Göran - 2, 3
Sidenvall, Karl - 3
Sidner, släkt - 3
1. Sidner, Anders - 3
2. Sidner, Anders - 3, 4
3. Sidner, Ludvig - 4
4. Sidner, Esther - 4
Sidwall, Amanda - 4, 5
1. Siegbahn, Manne - plansch, 5
2. Siegbahn, Kai - 5, 6
1. Siegroth, David Fredrik von - 6
2. Siegroth, Gustaf Henrik von - 6
3. Siegroth, Gustaf Adolf von - 6
Siegvald, Herman - 6, 7
Siegård, Pär - 7
1. Sieurin, Paul - 7
2. Sieurin, Emil - 8
1. Sievert, Max - 8
2. Sievert, Ernst - 8
3. Sievert, Rolf - 9
Siffred Jönsson - 9
Sigfrid, den helige - 9, 10
Sigfridsson, Marcus, bokbindare, se Marcus Sigfridsson, bd 5 s. 240 - 10
Sigfridus Rotgeri - 10
Sigge Jönsson, riddare, se Svarte Skåning, s. 353 - 10
Sigismund - 10, plansch, 11, 12, 13
Signac, Pierre - 13
Signeul, Elof - 13, 14
Sigrid - 14
Sigrid Storråda - 14
Sigurd, pseud. för Hedenstierna, Alfred, bd 3 s. 353 - 14
Sigvard, greve, se Bernadotte, bd 1 s. 283 - 14
Siikavaara, Sigurd - 14
Sig, Sune - 14
Silén, se även Sillén - 14
1. Silén, Sven - 14
2. Silén, Lars - 14, 15
Silentz, Govert - 15
Silfverberg, Karl - 15
Silfvercrantz, Johan - 15
Silfvercrona, Pieter - 15, 16
1. Silfverhielm, Göran - 16
2. Silfverhielm, Carl Göran - 16
3. Silfverhielm, Göran Ulrik - 16, 17
Silverling, Johan - 17
Silfverling, Lil - 17
Silfverskiöld, Silfverschiöld, släkt - 17
1. Silfverskiöld, Nils - 17, 18
2. Silfverschiöld, Nils - 18
3. Silfverschiöld, Nils - 18
4. Silfverschiöld, Nils August - 18, 19
5. Silverskiöld, Peter - 19
6. Silfverskiöld, Nils - 19
1. Silfversparre, Lars - 19, 20
2. Silfversparre, Axel - 20
3. Silfversparre, Warner - 20
4. Silfversparre, Arent - 20, 21
Silverstolpe, Silverstolpe, ätt - 21
1. Silfverstolpe, Fredrik - 21
2. Silverstolpe, Axel Gabriel - 21, 22
3. Silverstolpe, Fredrik Samuel - 22, 23
4. Silverstolpe, Gustaf - 23, 24
5. Silfverstolpe, Malla - 24, 25
6. Silfverstolpe, Fredrik Otto - 25
7. Silverstolpe, Gudmund Leonard - 25
8. Silfverstolpe, Carl - 25, 26
9. Silverstolpe, Helge - 26
10. Silverstolpe, Torsten - 26
11. Silverstolpe, Gunnar - 26, 27
12. Silfverstolpe, Gunnar Mascoll - 27
Silfverstråle, Gustaf - 27, 28
1. Siljeström, Per - 28, 29
2. Siljeström, Gösta - 29
Sillén, se även Silén - 29
Sillén, Hugo - 29, 30
2. Sillén, Oskar - 30
2. Sillén, Lars Gunnar - 30
Sillén, Herman - 30
1. Silow, Set - 31
2. Silow, Alvar - 31
Silverstolpe, Axel Gabriel, hovman, ämbetsman, politiker, skald, se s. 21 - 31
Silverstolpe, Fredrik Samuel, diplomat, ämbetsman, konstälskare, se s. 22 - 31
Silverstolpe, Gudmund Leonard, tjänsteman, skald, se s. 25 - 31
Silverstolpe, Gunnar, nationalekonom, skriftställare, se s. 26 - 31
Silverstolpe, Gustaf, skolman, publicist, bokhållare, präst, se s. 23 - 31
Silverstolpe, Helge, industriman, se s. 26 - 31
Silverstolpe, Torsten, läkare, se s. 26 - 31
Silvius, se även Sylvius - 31
Silvius, Andreas - 31, 32
Silvius, David - 32
Sima, Adolph - 32
Simmingsköld, Johan - 32
Simmons, släkt - 32
Simmons, Herman - 32, 33
Simon, Falk - 33
1. Simon, Moritz - 33
2. Simon, Ludvig - 33, 34
Simons, Gillis - 34
Simonsson, Alex, sjöofficer, se s. 35 - 34
Simonsson, Birger - 34
Simonsson, Hans - 34, 35
Simonsson, Ivar, arkivman, kulturhistoriker, se s. 36 - 35
Simonsson, Magnus, bryggare, se nedan - 35
Simonsson, Yngve, järnvägsman, bruksman, se nedan - 35
Simonsson, släkt - 35
1. Simonsson, Magnus - 35
2. Simonsson, Alex - 35
1. Simonsson, Yngve - 35, 36
2. Simonsson, Ivar - 36
1. Sinclair, Malcolm - 36
2. Sinclair, Fredrik Carl - 36, 37
3. Sinclair, Carl Gideon - 37
Sineus, bror till Rurik, bd 6 s. 414 - 37
Sirén, Osvald - 37, 38
Siwe, Sture - 38
1. Sivers, Henric Jacob - 38, 39
2. Sivers, Henrik von, ämbetsman, son till S. 1 i hans första gifte, se Liljensparre, bd 4 s. 583 - 39
Siwertz, Sigfrid - 39, 40
Sivgård, Gustaf - 40
Siöblad, släkt - 40
1. Siöblad, Peder - 40, 41
2. Siöblad, Carl - 41
3. Siöblad, Johan - 41
4. Siöblad, Erik - 41
5. Siöblad, Carl Georg - 42
Siöhielm, Henrik - 42
Siösteen, Gustaf - 42
Själander, Karolina - 42, 43
Sjö, August - 43
Sjöbeck, Mårten - 43, 44
Sjöberg, Alf - 44, 45
Sjöberg, Arne, öronläkare, se s. 51 - 45
Sjöberg, Axel, målare, se s. 50 - 45
Sjöberg, Birger, tidningsman, författare, tonsättare, se s. 51 - 45
Sjöberg, Carl - 45
Sjöberg, Emil, jurist, ämbetsman, se s. 50 - 45
Sjöberg, Erik, pseud. Vitalis - 45, 46, 47
Sjöberg, Ernst - 47
Sjöberg, Franz, jurist, tidningsman, se s. 49 - 47
Sjöberg, Gunnar - 47, 48
Sjöberg, Gustaf - 48
Sjöberg, Gustaf - 48
Sjöberg, Gösta, tidningsman, författare, se s. 51 - 48
Sjöberg, Johan - 48
Sjöberg, Josabeth - 48, 49
Sjöberg, Knut, apotekare, se s. 50 - 49
Sjöberg, Knut, kemist, se s. 50 - 49
Sjöberg, Ragnar - 49
Sjöberg, Svante - 49
1. Sjöberg, Franz - 49
2. Sjöberg, Emil - 50
1. Sjöberg, Knut - 50
2. Sjöberg, Knut - 50
1. Sjöberg, Axel - 50, 51
2. Sjöberg, Arne - 51
1. Sjöberg, Gösta - 51
2. Sjöberg, Birger - 51, 52, plansch, 53
Sjöblad, se Siöblad - 53
Sjöbladsätten, se Sture - 53
Sjöblom, Edvard - 53
Sjöblom, Robert - 53
Sjöblom, Tekla - 53
1. Sjöborg, Nils Henric - 53, 54
2. Sjöborg, Erik - 54
Sjöbring, släkt - 54
1. Sjöbring, Pehr - 54, 55
2. Sjöbring, Pehr - 55
3. Sjöbring, Henrik - 55, 56
1. Sjöcrona, Cornelius - 56
2. Sjöcrona, Anders - 56
Sjödahl, Edgar - 56
Sjödén, Adolf - 56
Sjödin, Lars - 56, 57
Sjödin, Stig - 57
1. Sjögreen, Carl - 57
2. Sjögreen, Carl Magnus - 57, 58
3. Sjögreen, Carl - 58
Sjögren, Anton, bergsvetenskapsman, geolog, mineralog, se s. 63 - 58
Sjögren, Arthur - 58
Sjögren, Arvid, bruksman, se s. 64 - 58
Sjögren, Bertil - 58, 59
Sjögren, Ebba - 59
Sjögren, Einar - 59
Sjögren, Emil - 59, 60, 61
Sjögren, Hakon, läkare, se s. 66 - 61
Sjögren, Henrik - 61
Sjögren, Hjalmar, geolog, mineralog, se s. 64 - 61
Sjögren, Håkan, präst, skolman, lexikograf, se s. 65 - 62
Sjögren, Håkan, klassisk filolog, se s. 66 - 62
Sjögren, Ivar, rättsvetenskapsman, se s. 67 - 62
Sjögren, Iwar - 62
Sjögren, Nils - 62
Sjögren, Otto - 62, 63
Sjögren, Peder - 63
Sjögren, Tage, läkare, röntgenolog, se s. 65 - 63
Sjögren, Torsten, läkare, ärftlighetsforskare, psykiater, se s. 66 - 63
Sjögren, Wilhelm, jurist, rättshistoriker, se s. 67 - 63
Sjögren, Vilhelm, läkare, kommunalman, se s. 66 - 63
Sjögren, släkt - 63
1. Sjögren, Anton - 63, 64
2. Sjögren, Hjalmar - 64
3. Sjögren, Arvid - 64, 65
4. Sjögren, Tage - 65
1. Sjögren, Håkan - 65, 66
2. Sjögren, Håkan - 66
1. Sjögren, Vilhelm - 66
2. Sjögren, Torsten - 66
3. Sjögren, Hakon - 66
1. Sjögren, Wilhelm - 67
2. Sjögren, Ivar - 67
Sjöholm, Gottfrid - 67, 68
Sjöholm, Hjalmar, skeppsbyggnadsingenjör, ämbetsman, se nedan - 68
Sjöholm, Johan, ingenjör, industriman, se nedan - 68
Sjöholm, Wilhelm - 68
1. Sjöholm, Johan - 68
2. Sjöholm, Hjalmar - 68, 69
Sjökrona, Anders, ingenjör, se s. 56 - 69
Sjölander, Oscar - 69
Sjölander, Waldemar - 69
Sjölin, Bengt - 69
Sjöquist, Paul - 69, 70
1. Sjöqvist, John - 70
2. Sjöqvist, Olof - 70
3. Sjöqvist, Erik - 70, 71
Sjöstedt, Anders, arméofficer, företagsorganisatör, se s. 72 - 71
Sjöstedt, Carl-Erik - 71
Sjöstedt, Erik - 71, 72
Sjöstedt, Gustaf Wilhelm - 72
Sjöstedt, Yngve - 72
Sjöstedt, släkt - 72
Sjöstedt, Anders - 72, 73
Sjöstrand, Arnold, skådespelare, se s. 74 - 73
Sjöstrand, Carl Emil, psykolog, se Seashore, bd 6 s. 608 - 73
Sjöstrand, Carl - 73
Sjöstrand, Fritiof, anatom, se s. 74 - 73
Sjöstrand, Hjalmar, tidningsman, se s. 74 - 73
Sjöstrand, Martin - 73
Sjöstrand, Torgny, läkare, fysiolog, se s. 74 - 73
Sjöstrand, Wilhelm, pedagogisk forskare, se s. 74 - 73
Sjöstrand, släkt - 73, 74
1. Sjöstrand, Hjalmar - 74
2. Sjöstrand, Wilhelm - 74
1. Sjöstrand, Arnold - 74
2. Sjöstrand, Torgny - 74
3. Sjöstrand, Fritiof - 74, 75
Sjöström, Abraham - 75
Sjöström, Eric - 75
Sjöström, Gunnar - 75
Sjöström, Johan - 75, 76
Sjöström, Martin - 76
Sjöström, Victor - 76, 77
Sjövall, Alf, läkare, gynekolog, se s. 79 - 77
Sjövall, Einar, patolog, se s. 78 - 77
Sjövall, Harald, klassisk filolog, skolman, se s. 78 - 77
Sjövall, Helge, läkare, ortoped, se s. 78 - 77
Sjövall, Hjalmar, läkare, se s. 79 - 77
Sjövall, Hjalmar, skolman, bankman, se s. 78 - 77
Sjöwall, Jochum - 77
Sjövall, släkt - 77, 78
1. Sjövall, Hjalmar - 78
2. Sjövall, Einar - 78
3. Sjövall, Harald - 78
4. Sjövall, Helge - 78, 79
5. Sjövall, Alf - 79
6. Sjövall, Hjalmar - 79
Skantze, Lars Olof - 79
Skarstedt, släkt - 79
1. Skarstedt, Carl - 79, 80
2. Skarstedt, Ernst - 80
3. Skarstedt, Waldemar - 80, 81
4. Skarstedt, Sigfrid - 81
Skarstrom, William - 81
Skawonius, Sven - 81, 82
Skeckta, se Schechta, bd 6 s. 535 - 82
Skepperus, Ericus Olai - 82
Skilondz, Adelaide - 82
Skinnerus, Ericus - 82, 83
Skjöldebrand, ätt - 83
1. Skjöldebrand, Eric - 83
2. Skjöldebrand, Anders Fredrik - 83, 84, 85
Skogekär Bärgbo, pseud. - 85
Skogh, se även Schoug, Skoog - 85
Skogh, Sven - 85
Skogh, Wilhelmina - 85
Skoglund, Alexandra - 85
Skoglund, Gunnar - 85, 86
Skoglund, Martin - 86
Skogman, ätt - 86
1. Skogman, Carl David - 86, 87, 88
2. Skogman, Carl - 88, 89
3. Skogman, Magna - 89
Skogsberg, Tage - 89
Skogsbergh, August - 89
Skoog, se även Schoug, Skogh - 89
Skoog, Andrew - 89, 90
Skoog, Torsten - 90
Skottsberg, Carl - 90, 91
Skum, Nils Nilsson - 91
Skumparp, Nils Månsson i, lantbrukare, politiker, se Månsson, Nils, bd 5 s. 371 - 91
Skunck, Nikolaus - 91
Skytte, Bengt, friherre, riksråd, se s. 93 - 91
Skytte, Carl Gustaf, friherre, krigare, ämbetsman, se s. 94 - 91
Skytte, Gustaf Adolf, sjörövare, se s. 94 - 91
Skytte, Johan, friherre, riksråd, se s. 92 - 91
Skytte, Lars, diplomat, munk, se s. 93 - 91
Skytte, Mårten - 91, 92
Skytte, ätter - 92
1. Skytte, Johan - 92, plansch, 93
2. Skytte, Lars - 93
3. Skytte, Bengt - 93, 94
4. Skytte, Gustaf Adolf - 94
5. Skytte, Carl Gustaf - 94, 95
Skyttenhielm, Henning - 95
Skånberg, se även Schonberg - 95
Skånberg, Carl - 95, 96
Skårman, Johan - 96
Sköld, Erik - 96, 97
Sköld, Hannes, språkforskare, skriftställare, se s. 99 - 97
Sköld, Johan, missionär, se s. 99 - 97
Sköld, Otte, målare, museiman, se s. 100 - 97
Sköld, Per Edvin - 97, 98, 99
Sköld, Sam, missionär, se s. 101 - 99
Sköld, Yngve - 99
1. Sköld, Johan - 99
2. Sköld, Hannes - 99, 100
3. Sköld, Otte - 100, 101
4. Sköld, Sam - 101, 102
1. Sköldberg, Carl Gustaf - 102
2. Sköldberg, Adolf - 102
3. Sköldberg, Sven - 102
Slang, Erik Claesson - 102
Sledorn, Henrik - 102, 103
Slettenmark, Gustaf - 103
Slots, Margareta - 103
Slottsberg, Charlotte - 103
Slätis, Hilding - 103, 104
Smalze, Peter - 104
Smedberg, Adam - 104
Smedberg, Richard - 104, 105
Smedh, Johannes, se Fabri, Johannes (bd 2 s. 468) - 105
Smith, se även Smitt - 105
Smith, Anders, grosshandlare, skeppsredare, se s. 106 - 105
Smith, Charles - 105
Smith, Ejnar, författare, ämbetsman, se s. 107 - 105
Smith, Gustaf, arméofficer, se s. 107 - 105
Smith, Gösta, ingenjör, se s. 108 - 105
Smith, Harry, botanist, se s. 111 - 105
Smith, Helmer, språkforskare, se s. 110 - 105
Smith, Lars, affärsman, se s. 108 - 105
Smith, Lennart, kemist, se s. 110 - 105
Smith, Otto, affärsman, samlare, se s. 109 - 105
Smith, Ragnar, kustartilleriofficer, se s. 107 - 105
Smith, Salomon, apotekare, konsertsångare, musikfrämjare, se s. 106 - 105
Smith, Wilhelm - 105, 106
Smith, William, ämbetsman, se s. 110 - 106
Smith, släkt - 106
1. Smith, Salomon - 106
2. Smith, Anders - 106, 107
3. Smith, Ejnar - 107
4. Smith, Gustaf - 107
5. Smith, Ragnar - 107, 108
6. Smith, Gösta - 108
1. Smith, Lars - 108, 109
2. Smith, Otto - 109, 110
1. Smith, William - 110
2. Smith, Lennart - 110
1. Smith, Helmer - 110, 111
2. Smith, Harry - 111
Smitt, Fredrik - 111
1. Smitt, Johan Vilhelm - 111
2. Smitt, Frits - 112
Sneckenberg, Jacob - 112
1. Sneidern, Julia von - 112
2. Sneidern, Axel von - 112, 113
3. Sneidern, Sven - 113
Snell, Johan - 113
Snell, William - 113
1. Snoilsky, Georg von - 113, 114
2. Snoilsky, Georg Fredrik von - 114
3. Snoilsky, Johan - 114
4. Snoilsky, Nils - 114
5. Snoilsky, Carl - 114, plansch, 115, 116
Soem, Constantin - 116
Sofia, prinsessa - 116
Sofia, drottning - 116
Sofia, prinsessa - 116
Sofia, drottning - 116, 117
Sofia Albertina - 117, 118
Sofia Magdalena - 118
Sofia Wilhelmina - 118
Sohlman, släkt - 118
1. Sohlman, August - 118, 119
2. Sohlman, Harald - 119, 120
3. Sohlman, Arvid - 120
4. Sohlman, Ragnar - 120
5. Sohlman, Rolf - 121
6. Sohlman, Sverre - 121
Sohm, Soem, släkt - 121
1. Soem, Constantin, läkare, se s. 116 - 121
2. Sohm, Peter - 121, 122
Solander, Daniel - 122
Solbert, Oscar - 122, 123
Soldin, Ludvig - 123
1. Some, Måns Svensson - 123
2. Some, Christer - 123
Sommar, Magnus - 123, 124
Sommarin, Emil - 124
1. Sommelius, Gustaf Lorenz - 124
2. Sommelius, Malte - 124, 125
3. Sommelius, Ove - 125
Sommelius-Bottero, Georgina - 125
1. Sondén, Adolf - 125, 126
2. Sondén, Carl - 126, 127
3. Sondén, Fredrik - 127
4. Sondén, Mårten - 127, 128
5. Sondén, Klas - 128
6. Sondén, Torsten - 128
Sonesson, Anders - 128, 129
1. Sonesson, Wilhelm - 129
2. Sonesson, Nils - 129
Sonnerdale, John - 129, 130
Soop, släkt - 130
1. Soop, Knut Haraldsson - 130
2. Soop, Hans Åkesson - 130
3. Soop, Mattias - 130, 131
4. Soop, Erik - 131
5. Soop, Gustaf - 131
Sorella, pseud. för Naumann, Sofia Matilda, se bd 5 s. 410 under N. 2 - 131
Sotberg, Erik af - 131, 132
Spada, pseud. för Janzon, Johan, journalist, se bd 4 s. 49 - 132
1. Spak, Fredrik - 132
2. Spak, Fredrik - 132
Spaldencreutz, se s. 133 - 132
1. Spalding, Johan - 132, 133
2. Spaldencreutz, Johan Adolf - 133
3. Spaldencreutz, Arvid Johan - 133
Sparfvenfeldt, se Sparwenfeld - 133
Sparre, släkter - 133, 134
(Sparre), Görvel Fadersdotter - 134
Sparre, Sundbysläkten - 134, 135
1. Sparre, Lars Siggesson - 135, 136
2. Sparre, Erik - 136, plansch, 137, 138
3. Sparre, Johan - 138
4. Sparre, Lars - 138
5. Sparre, Per - 138
6. Sparre, Axel - 138, 139
7. Sparre, Ebba - 139
8. Sparre, Axel - 139, 140
9. Sparre, Erik - 140
10. Sparre, Claes - 140
11. Sparre, Conrad - 140, 141
12. Sparre, Carl Gustaf - 141
13. Sparre, Carl - 141, 142
14. Sparre, Fredrik - 142
15. Sparre, Bengt - 143
16. Sparre, Per - 143
17. Sparre, Carl - 143
18. Sparre, Gustaf - 143, 144
19. Sparre, Erik - 144, 145
20. Sparre, Ambjörn - 145
21. Sparre, Gustaf - 145
22. Sparre, Louis - 146
23. Sparre, Lars - 146
24. Sparre, Clas - 146, 147
Sparrgren, Lorens - 147
Sparrman, Anders - 147
Sparrman, Andreas, läkare, se Palmcron, bd 6 s. 16 - 147
Sparwenfeld, Johan Gabriel - 147, 148
Speet, Petter - 148
Spegel, Haquin - 148, plansch, 149
1. Spens, Jakob - 149
2. Spens, Jakob - 149, 150
3. Spens, Axel - 150
4. Spens, Gabriel - 150
5. Spens, Carl Gustaf - 150, 151
Sperber, Ivar - 151
1. Sperling, Casper Otto - 151
2. Sperling, Göran - 151, 152
Spiering, Pieter, finansman, diplomat, se Silfvercrona, Pieter, s. 15 - 152
Spole, Anders - 152, 153
Spong, Berit - 153
Spongberg, se även Spångberg - 153
Spongberg, Johan - 153, 154
Sprengel, David - 154
1. Sprengtporten, Wilhelm - 154, 155
2. Sprengtporten, Jakob Magnus - 155, 156
3. Sprengtporten, Göran - 156, 157
4. Sprengtporten, Jacob Wilhelm - 157, 158
Sprinchorn, släkt - 158, 159
Springer, Christoffer - 159
Spånberg, släkt - 159
1. Spånberg, Johan Wilhelm - 159
2. Spånberg, Emil - 159, 160
Spångberg, se även Spongberg - 160
Spångberg, Valfrid - 160
Spöring, Herman Diedrich - 160
Staaf, se även Staf - 161
Staaff, släkt - 161
1. Staaff, Pehr - 161
2. Staaff, Carl - 161
3. Staaff, Pehr - 161
4. Staaff, Albert - 162
5. Staaff, Ferdinand - 162
6. Staaff, Pehr - 162
7. Staaff, Karl - 162, 163, 164, plansch, 165, 166, 167
8. Staaff, Erik - 167
9. Staaff, Erik - 167, 168
1. Stackelberg, Berndt Otto - 168
2. Stackelberg, Adolph - 168, 169
3. Stackelberg, Oscar - 169
1. Stadener, Sam - 169, 170
2. Stadener, Ingegerd - 170
Stading, Fracisca - 170
Stadling, Jonas - 170, 171
1. Staël von Holstein, Jakob - 171
2. Staël von Holstein, Georg Bogislaus - 171, 172
3. Staël von Holstein, Erik Magnus - 172
4. Staël von Holstein, Corfitz Ludvig - 172, 173
5. Staël von Holstein, Joachim - 173
6. Staël von Holstein, Otto Vilhelm - 173
7. Staël von Holstein, Mathilda - 173, 174
Staf, se även Staaff - 174
Staf, Nils - 174
Staffan, helgon, se Stefan, s. 189 - 174
1. Stafhell, Gustaf d. ä. - 174
2. Stafhell, Gustaf d. y. - 174
1. Stafsing, Birger - 174
2. Stafsing, Ivar - 174, 175
Stagnel, Johan, skolman, författare, se nedan - 175
Stagnelius, Stagnel, Stagnell, släkt - 175
1. Stagnel, Johan - 175
2. Stagnelius, Magnus - 175
3. Stagnelius, Erik - 175, 176, plansch, 177, 178
Stahl, Henrik - 178
Stake, Harald - 178, 179
Stallarholm, Uno - 179
Stangenberg, Harry - 179
Stangenberg, Knut - 179, 180
Stapelmohr, Sten - 180
1. Starbäck, Georg - 180
2. Starbäck, Karl - 180, 181
Starfelt, Viveka - 181
Stark, Albin - 181
Stark, Sigge, pseud. för Björnberg, Signe, bd 1 s. 348 - 181
Starkenberg, Ivar - 181, 182
Stattin, Ragnar - 182
Stave, Erik - 182
1. Stavenow, Ludvig - 182, 183
2. Stavenow, Åke - 183
Staxäng, Ernst - 183, 184
1. Stecksén, Jonas - 184
2. Stecksén, Johan - 184
3. Stecksén, Anna - 184
Steckzén, Birger - 185
1. Stedingk, Curt von - 185, 186
2. Stedingk, Victor von - 186
3. Stedingk, Eugène von - 186, 187
4. Stedingk, Hans von - 187
Steen, se även Sten, Sthen - 187
Steen, Carl David - 187, 188
Steenberg, se även Stenberg - 188
1. Steenberg, Karl - 188
2. Steenberg, Börje - 188
1. Stéenhoff, Gotthilf - 188
2. Steenhoff, Frida - 188, 189
3. Steenhoff, Rolf - 189
Stefan (Staffan), helgon - 189
Stefan, ärkebiskop - 189, 190
Steffen, Gustaf - 190, 191
Steffen, Richard - 191
Steijern, von, se Vult von Steijern - 191
Steinmetz, Eugenie - 191
Stelling, Otto - 191, 192
Sten, se även Steen, Sthen - 192
Stén, Helmer - 192
Sten, Hemming - 192
Sten, Henrik - 192, 193
Sten, John - 193, 194
Sten Bengtsson, marsk, se Bielke - 194
Sten Bosson, riddare, riksråd, se Natt och Dag - 194
Sten Eriksson, friherre och greve, riksråd, se Leijonhufvud - 194
Stenbeck, Einar, jurist, ämbetsman, se nedan - 194
Stenbeck, Hugo, advokat, finansman, se s. 195 - 194
Stenbeck, Nils - 194
Stenbeck, Thor - 194
1. Stenbeck, Einar - 194, 195
2. Stenbeck, Hugo - 195
Stenberg, se även Steenberg - 195
Stenberg, Emerik - 195
Stenberg, Lisette - 195, 196
Stenberg, Sten, läkare, kemist, se nedan - 196
Stenberg, Steno, jurist, se s. 197 - 196
Stenberg, Sven - 196
Stenberg, Ulla - 196
1. Stenberg, Sten - 196, 197
2. Stenberg, Steno - 197
Stenberger, Mårten - 197
Stenbock, släkt - 197, 198
1. (Stenbock), Gustaf Olofsson - 198
2. (Stenbock), Gustaf Olofsson - 198
3. Stenbock, Katarina - 198
4. (Stenbock), Olof Gustafsson - 199
5. (Stenbock), Erik Gustafsson - 199, 200
6. (Stenbock), Arvid Gustafsson - 200
7. (Stenbock), Carl Gustafsson - 200
8. Stenbock, Gustaf Eriksson - 200
9. Stenbock, Gustaf Otto - 200, 201, 202
10. Stenbock, Johan Gabriel - 202
11. Stenbock, Magnus - 202, plansch, 203, 204, 205
12. Stenbock, Lolotte - 205
1. Stenborg, Petter - 205
2. Stenborg, Carl - 205, 206
1. Stendahl, Lars - 206
2. Stendahl, Sten - 206, 207
Stenflycht, Johan - 207
Stenhagen, Einar - 207
Stenhammar, släkt - 207
1. Stenhammar, Matthias - 207, 208
2. Stenhammar, Johan - 208
3. Stenhammar, Christian - 208
4. Stenhammar, Per Ulrik - 209
5. Stenhammar, Evald - 209
6. Stenhammar, Fredrika - 209, 210
7. Stenhammar, Ernst - 210
8. Stenhammar, Elsa - 210
9. Stenhammar, Wilhelm - 210, plansch, 211
10. Stenhammar, Anna Flygare-, skådespelerska, se Flygare-Stenhammar, bd 2 s. 542 - 211
11. Stenhammar, Claes Göran - 211, 212
Stenius, Jacob, d. ä., präst, ekonomisk skriftställare, se nedan - 212
Stenius, Jacob, d. y., vattentekniker, präst, se nedan - 212
Stenius, Martinus - 212
1. Stenius, Jacob, d. ä. - 212
2. Stenius, Jacob, d. y. - 212
Stenkilska ätten - 212, 213
Stenkil, konung - 213
Stenkula, Anders - 213
Stenman, August - 213, 214
Stenman, Gösta - 214
Stenport, Kurt - 214
Stensgård, Axel - 214, 215
Stensiö, Erik - 215
Stenström, Karl - 216
Stenström, Nils - 216
Stenström, Olof, veterinär, se s. 217 - 216
Stenström, Olof - 216
Stenström, Thor - 216, 217
Stenström, Walter, teaterman, skriftställare, se nedan - 217
Stenström, Wilhelm, radiolog, se nedan - 217
Stenström, släkt - 217
1. Stenström, Olof - 217
2. Stenström, Walter - 217
3. Stenström, Wilhelm - 217, 218
Stenvinkel, Gösta - 218
Stephens, George - 218
Stephens, George - 218, 219
Sterky, Dagmar, sångerska, se Möller, bd 5 s. 382 - 219
1. Sterky, Anna - 219
2. Sterky, Fredrik - 219, 220
3. sterky, Håkan - 220, 221
Stern och Emmy Stern, pseudonymer för Lundquist, Ernst, bd 5 s. 131 - 221
Stern, Gustaf - 221
Stern, Mark, pseud. för Stiernstedt, Marika, s. 234 - 221
Stern, Oscar - 221
Sterner, se även Stärner - 221
Sterner, Mauritz - 221, 222
Sterner, Nils - 222
Sterner, Richard - 222
Sterzel, Fritz - 222, 223
1. Steuchius, Petrus - 223
2. Steuchius, Matthias - 223, 224
3. Steuchius, Jöns - 224
Steyern, von, se Vult von Steijern - 224
Sthen, se även Steen, Sten - 224
Sthen Jacobsen - 224
Stiebel, Emile - 224, 225
Stiern-, se även Stjern- - 225
Stierncrantz, Petter - 225
Stierncrona, Gabriel - 225
Stierneld, släkt - 225
1. Stierneld, Samuel Gustaf - 225, 226
2. Stierneld, Adolf Ludvig - 226
3. Stierneld, Gustaf Algernon - 226, 227
Stierneroos, Magnus - 227
Stiernhielm, Georg - 227, 228, plansch, 229
Stiernhoff, Georg - 229
Stiernhök, Johan Carl, diplomat, se s. 230 - 229
1. Stiernhöök, Johan - 229, 230, plansch
2. Stiernhök, Johan Carl - 230
1. (Stiernkors), Magnus Nilsson - 230
2. (Stiernkors), Ivar Månsson - 230
Stiernman, Anders Anton von - 230, 231
Stiernschantz, Johan - 231
1. Stiernsköld, Nils - 231, 232
2. Stiernsköld, Clas - 232
Stiernstedt, ätt - 232
1. Stiernstedt, Carl - 232, 233
2. Stiernstedt, August - 233
3. Stiernstedt, Wilhelm - 233, 234
4. Stiernstedt, Marika - 234
5. Stjernstedt, Georg - 234
6. Stjernstedt, Erik - 234, 235
7. Stjernstedt, Ruth - 235
8. Stiernstedt, Gordon - 235
1. Stiernswärd, Carl Georg - 235, 236
2. Stiernswärd, Gustaf Mauritz - 236
3. Stiernswärd, Rudolf - 236, 237
Stigzelius, Lars - 237
Stille, Albert, instrumentmakare, se s. 238 - 237
Stille, Arthur - 237, 238
1. Stille, Albert - 238
2. Stille, Max - 238
3. Stille, Nils - 238
Stiller, Mauritz - 238, 239
Stjerna, Knut - 239, 240
Stjernberg, Nils - 240
Stjernblad, Jules - 240, 241
Stjerne, Oskar - 241
1. Stjernquist, Per - 241
2. Stjernquist, Nils - 241, 242
Stjernstedt, Erik, friherre, arméofficer, generalsekreterare, se s. 234 - 242
Stjernstedt, Georg, friherre, advokat, se s. 234 - 242
Stjernstedt, Ruth, friherrinna, advokat, se s. 235 - 242
Stjernstedt, Wilhelm, friherre, arméofficer, se s. 233 - 242
Stjernström, Edvard - 242, 243
Stobæus, Stobée, släkt - 243
1. Stobæus, Andreas - 243
2. Stobæus, Jöns - 243
3. Stobée, Lorentz Christoffer - 243, 244
4. Stobæus, Kilian - 244, 245
5. Stobæus, Nils - 245
6. Stobæus, Kilian - 245
Stobée, Lorentz Christoffer, krigare, politiker, se s. 243 - 245
1. Stockenström, Erik von - 245, 246
2. Stockenström, Salomon von - 246
3. Stockenström, Anders - 246
4. Stockenström, Carl von - 246, 247
5. Stockenström, Albert von - 247
6. Stockenström, Bo von - 247
Stockman, David - 247, 248
Stodius, Martin - 248
Stolbrand, Charles John - 248
1. Stolpe, Gustaf - 248, 249
2. Stolpe, Hjalmar - 249, 250
3. Stolpe, Per - 250
4. Stolpe, Herman - 250, 251
5. Stolpe, Sven - 251
Stolt, Jonas - 251
Stomberg, Ewald - 251, 252
Stoopendaal, Jenny, målarinna, illustratör, se Nyström-Stoopendaal, bd 5 s. 590 - 252
1. Storckenfeldt, Aurore - 252
2. Storckenfeldt, Erik - 252, 253
Storjohann, Christian - 253
Stormor i Dalom, vanligt namn på prästfrun Margareta Troilia (bd 8) - 253
Strahl, Ivar - 253
Strahlenberg, Philip Johan von - 253, 254
Strand, Axel - 254
Strand, Per Zacharias - 254
Strandberg, Carl, skald, tidningsman, se s. 255 - 254
Strandberg, Charlotta, operasångerska, se s. 256 - 254
Strandberg, Hilma Angered-, författarinna, se Angered-Strandberg, bd 1 s. 108 - 254
Strandberg, James, läkare, se s. 257 - 254
Strandberg, Knut-Olof - 254, 255
Strandberg, Max, operasångare, se s. 257 - 255
Strandberg, Olle, operasångare, se s. 258 - 255
Strandberg, Olof, operasångare, se nedan - 255
Strandberg, Tore, jurist, ämbetsman, se s. 258 - 255
Strandberg, Wilhelmina, opersångerska, se s. 257 - 255
1. Strandberg, Olof - 255
2. Strandberg, Carl - 255, 256
3. Strandberg, Charlotta - 256, 257
4. Strandberg, Wilhelmina - 257
5. Strandberg, Max - 257
6. Strandberg, Hilma Angered-, författarinna, syssling till S. 5, se Angered-Strandberg, bd 1 s. 108 - 257
7. Strandberg, James - 257
8. Strandberg, Olle - 258
9. Strandberg, Tore - 258
Strandell, Birger - 258
1. Strandin, Victoria - 258, 259
2. Strandin, Ebon - 259
Strandman, Carl - 259
Strandman, Ernst - 259
Strandman, Otto - 259, 260
Strandqvist, Magnus - 260
Strehlenert, Robert - 260
Streyffert, Thorsten - 260, 261
Stricker, Johan Christoffer - 261
1. Stridsberg, Haquin - 261
2. Stridsberg, Carl - 261, 262
3. Stridsberg, Ernst - 262
4. Stridsberg, Gustaf - 262, 263
5. Stridsberg, Erik - 263, 264
Strimberg, Henrik - 264
Strindberg, släkt - 264
1. Strindberg, Henrik - 264
2. Strindberg, Henrik, se Strimberg, Henrik - 264
3. Strindberg, August - 265, 266, plansch, 267, 268, 269, 270
4. Strindberg, Nils - 270
5. Strindberg, Tore - 270, 271
6. Strindberg, Axel - 271
Strindlund, Gerhard, lantbrukare, ämbetsman, politiker, se s. 272 - 271
Strindlund, John, ingenjör, industriman, se s. 272 - 271
Strindlund, Nils - 271, 272
1. Strindlund, John - 272
2. Strindlund, Gerhard - 272
Strinnholm, Anders Magnus - 272, 273
Stroh, Alfred - 273
1. Strokirch, Carl Michael von - 273, 274
2. Strokirch, Fredrik von - 274
Stromberg, Alfred - 274
1. Stromberg, Nils - 274, 275
2. Stromberg, Claes - 275
1. Strussenfelt, Alexander Michael von - 275, 276
2. Strussenfelt, Ulrika von - 276
Struve, Jacob - 276
Stråhle, Daniel - 276
Stråle, ätter - 276, 277
1. Stråle, Olof - 277
2. Stråle, Vilhelm - 277
3. Stråle, Holdo - 277, 278
Strååt, Hjalmar - 278
Sträng, Gunnar - 278
Ström, Carl - 278
Ström, Fredrik - 278, 279, 280
Ström, Hans, grosshandlare, bruksägare, se s. 281 - 280
Ström, Israel af, skogsman, se s. 281 - 280
Ström, Johan - 280
Ström, Justus, läkare, se s. 281 - 280
Ström, Knut - 280, 281
1. Ström, Tord - 281
2. Ström, Justus - 281
1. Ström, Hans - 281
2. Ström, Israel af - 281, 282
Strömbeck, se även Strömbäck - 282
Strömbeck, Jan Paul - 282
Strömberg, Edvard, konstindustriman, se s. 285 - 282
Strömberg, Fritiof, operasångare, se s. 286 - 282
Strömberg, Gustaf - 282, 283
Strömberg, Hans Jakob - 283
Strömberg. Helmer, operasångare, se s. 286 - 283
Strömberg, Johan Peter - 283
Strömberg, Johannes - 283
Strömberg, Kjell - 283, 284
Strömberg, Leonard - 284
Strömberg, Peder - 284
Strömberg, Sigge - 284, 285
Strömberg, Tore, biskop, se nedan - 285
Strömberg, Victor - 285
1. Strömberg, Tore - 285
2. Strömberg, Edvard - 285, 286
1. Strömberg, Helmer - 286
2. Strömberg, Fritiof - 286
Strömbom, Sixten - 286, 287
Strömbäck, se även Strömbeck - 287
Strömbäck, August - 287
Strömbäck, Strömbeck, släkt - 287
1. Strömbäck, Helge - 287
2. Strömbeck, Jan Paul, kirurg, kusin till S. 1, se s. 282 - 288
3. Strömbäck, Dag - 288
Strömer, Hjalmar - 288
Strömer, Mårten - 288, 289
1. Strömfelt, Johan - 289
2. Strömfelt, Otto Reinhold - 289
3. Strömfelt, Fredrik - 289, 290
1. Strömgren, Elis - 290
2. Strömgren, Hedvig Lidforss - 290, 291
Strömholm, Daniel - 291
Strömstedt, Adolf - 291
Strömstierna, Olof - 291
Strömwall, Sven - 291, 292
Stuart, Magnus - 292, 293
Stubbendorff, Knut - 293
Sture, ätter - 293, 294
1. Sture, Anund - 294
2. Sture, Sven - 294
3. Sture, Algot - 294, 295
4. Sture, Nils - 295
5. Sture, Sten - 295, 296, 297
6. Sture, Svante Nilsson - 297, 298
7. Sture, Sten - 298, 299
8. Sture, Svante - 299, 300
9. Sture, Nils - 300, 301
1. Sturtzenbecher, Mårten - 301
2. Sturzen-Becker, Oscar Patrick - 301, 302, 303
1. Stuxberg, Anton - 303
2. Stuxberg, Anton - 303
1. Styffe, Carl Gustaf - 303, 304
2. Styffe, Knut - 304
Styrbjörn Starke - 304, 305
Styrlander, Wilhelm - 305
Styrman, Georg - 305
Ståhl, se även Stål - 305
Ståhl, Manne - 305, 306
Ståhlberg, se även Stålberg - 306
Ståhlberg, Gideon - 306
Ståhbrand, se Stolbrand s. 248 - 306
Ståhle, Carl Ivar - 306
Ståhle, Nils - 306, 307
Ståhle, Stina - 307
Stål, se även Ståhl - 307
1. Stål, Carl - 307
2. Stål, Tord - 307
Stålarm, Arvid - 307, 308
Stålberg, se även Ståhlberg - 308
Stålberg, August - 308
Stålbom, Johan - 308
Stålfelt, Edvin, skolman, se nedan - 308
Stålfelt, Folke - 308
1. Stålfelt, Edvin - 308, 309
2. Stålfelt, Gottfrid - 309
Stålfors, Harry - 309
1. Stålhammar, Jon - 309, 310
2. Stålhammar, Hjalmar - 310
Stålhandske, Torsten - 310
1. Stålhane, Henning - 310, 311
2. Stålhane, Otto - 311
3. Stålhane, Arvid - 311
4. Stålhane, Bertil - 311, 312
Stålsvärd, Magnus - 312
Stärner, se även Sterner - 312
Stärner, Alfred - 312
Suber-Topelius, Margareta - 312, 313
Suck, släkt - 313
Sucksdorff, Arne - 313
1. Suell, Frantz - 313, 314
2. Suell, Niclas - 314
3. Suell, Frans - 314, 315
Sundahl, Eskil - 315, 316
Sundbeck, se även Sundbäck - 316
Sundbeck, Carl - 316
Sundberg, se även Sundbärg - 316
Sundberg, Anton Niklas - 316, 317
Sundberg, Carl, läkare, patolog, se s. 319 - 317
Sundberg, Carl, bruksdisponent, se s. 319 - 317
Sundberg, Carl-Gustaf - 317
Sundberg, Halvar - 317, 318
Sundberg, Karl - 318
Sundberg, Per - 318, 319
Sundberg, Thure, kemist, hygieniker, se nedan - 319
Sundberg, Ulf, skogsman, se s. 320 - 319
Sundberg, släkt - 319
1. Sundberg, Carl - 319
2. Sundberg, Thure - 319
1. Sundberg, Carl - 319, 320
2. Sundberg, Ulf - 320
Sundblad, Gunnar, industriman, se s. 321 - 320
Sundblad, Johan, borgmästare, politiker, se nedan - 320
Sundblad, Johannes - 320
1. Sundblad, Johan - 320, 321
2. Sundblad, Gunnar - 321
Sundbom, Ivar - 321
Sundbäck, se även Sundbeck - 321
Sundbäck, Gideon - 321, 322
Sundbärg, se även Sundberg - 322
1. Sundbärg, Gustav - 322, 323, 324
Sundelin, släkt - 324
1. Sundelin, Manne - 324
2. Sundelin, Robert - 324, 325
3. Sundelin, Uno - 325
4. Sundelin, Robert - 325
5. Sundelin, Gustav - 325, 326
6. Sundelin, Fredrik - 326
7. Sundelin, Åke - 326
1. Sundelius, Gustaf - 326
2. Sundelius, Marie - 326, 327
Sundell, Martin - 327
Sundell, Olof - 327
Sundell, Stina - 327, 328
Sundén, Anton, skolman, läroboksförfattare, se s. 329 - 328
Sundén, Gustaf - 328
Sundén, Karl, språkforskare, se s. 329 - 328
Sundén, Magnus - 328
Sundén, Ragnar - 328
Sundén, släkt - 328, 329
1. Sundén, Anton - 329
2. Sundén-Cullberg, Alrik - 329
3. Sundén, Karl - 329, 330
Sundén-Cullberg, Alrik, försäkringsman, se s. 329 - 330
1. Sundevall, Carl - 330
2. Sundewall, Fredric - 330
3. Sundewall, Henrik - 330, 331
Sundgren, Erik - 331
Sundh, August - 331
Sundholm, Herman - 331, 332
Sundin, Christian, sjöofficer, se nedan - 332
Sundin, Emanuel - 332
Sundin, Erik - 332
Sundin, Hjalmar - 332
Sundin, Nils, bruksägare, se s. 333 - 332
1. Sundin, Christian - 332, 333
2. Sundin, Nils - 333
1. Sundius, Johan - 333
2. Sundius, Nils - 333, 334
Sundkler, Bengt - 334
Sundquist, Alma - 334, 335
Sundström, Einar - 335
Sundström, Erland - 335
Sundström, Ernst - 335
Sundström, Frank, skådespelare, se s. 337 - 335
Sundström, Harriet, målarinna, grafiker, se s. 337 - 335
Sundström, Inga - 335, 336
Sundström, Johan - 336
Sundström, Magnus - 336
Sundström, Richard - 336
Sundström, Rudolf, skolman, zoolog, se s. 337 - 336
Sundström, Walter - 336, 337
1. Sundström, Rudolf - 337
2. Sundström, Harriet - 337
1. Sundström, Frank - 337, 338
2. Sundström-Cedercrantz, Mary - 338
Sundvall, Carl Fredric - 338
Sundvallson, Johan - 338, 339
Sundvik, Anders - 339
1. Suneson, Algot - 339
2. Suneson, Svante - 339
Sunnanväder, Peder, kansler, biskop, se Peder Jakobsson, bd 6 s. 49 - 339
Sunnegårdh, Arne - 339
Sunnerdahl, Magna - 339, 340
Suremain, Charles Jean Baptiste de - 340
1. Svab, Anders - 340, 341
2. Swab, Anton - 341, 342
3. Swab, Anton - 342
Svahn, Swahn, se även Swan - 342
Svahn, Olov - 342
1. Swahn, Oscar - 342, 343
2. Swahn, Waldemar - 343
Swalander, Carl Edvard - 343
Svalenius, Ivan - 343
Swan, se även Svahn, Swahn - 343
Swan, Gustaf - 343, 344
Svanberg, Adam - 344
Svanberg, Adolf, matematiker, fysiker, se s. 346 - 344
Svanberg, Conrad, industriman, politiker, se s. 347 - 344
Swanberg, Curt - 344
Svanberg, Gustaf, astronom, se s. 346 - 344
Svanberg, Gustaf, ämbetsman, politiker, se s. 347 - 344
Svanberg, Johannes - 344, 345
Svanberg, John - 345
Svanberg, Jöns, matematiker, se nedan - 345
Svanberg, Lars, kemist, se s. 346 - 345
Svanberg, Nils, stilforskare, författare, se s. 349 - 345
Svanberg, Olof, kemist, se s. 348 - 345
Swanberg, Per Olof - 345
Svanberg, Victor, litteraturhistoriker, se s. 348 - 345
1. Svanberg, Jöns - 345, 346
2. Svanberg, Lars - 346
3. Svanberg, Adolf - 346
1. Svanberg, Gustaf - 346, 347
2. Svanberg, Gustaf - 347
1. Svanberg, Conrad - 347, 348
2. Svanberg, Olof - 348
1. Svanberg, Victor - 348, 349
2. Svanberg, Nils - 349
Svanfeldt, Carl Johan - 349
1. Svanfeldt, Henrik - 349, 350
2. Svanfeldt, Nils - 350
3. Svanfeldt, Gunnar - 350
Svanhals, Fredrik, arméofficer, politiker, adlad Gyllensvaan, bd 3 s. 200 - 350
Svanholm, Set - 350, 351
Swansköld, Abraham - 351
Swanson, Carl - 351
Svanström, Frans - 351
Svanström, Gustava - 351
Swanström, Karin - 351, 352
Swanström, Lars - 352
Svanström, Ragnar - 352
Svante, pseud. för Hallbeck, Carl Svante, bd 3 s. 250 - 352
Svante Nilsson, riksföreståndare, se Sture, s. 297 - 352
Svantepolk Knutsson - 352, 353
Svantesson, Nils - 353
Swart, Ericus Nicolai - 353
Svart, Olof Hansson, fortifikationsofficer, se Örnehufvud, Olof - 353
Swart, Peder, teolog, historieskrivare, se Peder Andersson Swart, bd 6 s. 48 - 353
Svarte Skåning, släkt - 353
Svarte Skåning, Åke Jönsson - 353, 354
1. Svartengren, Petter - 354
2. Svartengren, Jakob - 354
3. Svartengren, Yngve - 354, 355
Swartling, släkt - 355
1. Swartling, Axel - 355
2. Swartling, John - 355
3. Swartling, Ivar - 355, 356
4. Swartling, Erik - 356
Swartz, Carl, affärsman, politiker, ämbetsman, se s. 360 - 356
Swartz, Edvard, skådespelare, se s. 359 - 356
Swartz, Erik, köpman, se s. 359 - 356
Swartz, Janne, affärsman, jordbrukare, se s. 359 - 356
Swartz, Johan David - 356
Swartz, John, affärsman, jordbrukare, se s. 358 - 356
Swartz, John, ämbetsman, industriman, se s. 357 - 356
Svartz, Nanna - 356, 357
Swartz, Olof, botanist, se nedan - 357
Swartz, Pehr, industriman, se s. 362 - 357
Swartz, Petter, köpman, fabriksidkare, donator, se nedan - 357
Swartz, släkt - 357
1. Swartz, Petter - 357
2. Swartz, John - 357
3. Swartz, Olof - 357, 358
4. Swartz, John - 358, 359
5. Swartz, Erik - 359
6. Swartz, Janne - 359
7. Swartz, Edvard - 359, 360
8. Swartz, Carl - 360, 361, 362
9. Swartz, Pehr - 362
1. Svebilius, Olof - 362, 363
2. Svebilius, Gustaf - 363
Svedberg, Ivar - 363
Swedberg, Jesper - 363, 364, plansch, 365
Swedberg, John - 365
Svedberg, The - 365, 366, plansch
1. Svedbom, Per Erik - 366, 367
2. Svedbom, Vilhelm - 367
Svedelius, släkt - 367, 368
1. Svedelius, Wilhelm Erik - 368
2. Svedelius, Axel - 368, 369
3. Svedelius, Carl - 369
4. Svedelius, Julia - 369, 370
5. Svedelius, Ernst - 370
6. Svedelius, Nils - 370, 371
7. Svedelius, Ernst - 371
Swedenborg, släkt - 371
1. Swedenborg, Emanuel - 371, 372, plansch, 373, 374
2. Swedenborg, Jesper - 374
Swedenstjerna, Eric - 374, 375
Sweder, Mathias - 375
Swederus, Georg, skriftställare, se nedan - 375
Swederus, Magnus, bokhandlare, präst, se nedan - 375
1. Swederus, Matthias - 375
2. Swederus, Mathias, jurist, ämbetsman, politiker, son till S. 1, se Sweder, Mathias - 375
1. Swederus, Magnus - 375
2. Swederus, Georg - 375, 376
Swedin, Bertil - 376
Svedlund, Axel - 376, 377
1. Swedlund, Pelle - 377
2. Swedlund, Nils - 377
3. Swedlund, Robert - 377
Svedman, Gustaf - 377, 378
Svedmark, Eugène - 378
Sven, biskop - 378
Sven Elofsson - 378, 379
Sven Jakobsson, biskop, se Sveno Jacobi, s. 382 - 379
Svendsén, Carl - 379
Svengren, Johan - 379
Svennberg, Tore - 379, 380, 381
Swenne, Eric - 381
Svennilson, Ingvar - 381
Svennung, se även Svenung - 381
Svennung, Josef - 381, 382
Sveno Benedicti Elfdalius, superintendent, se Camoenius, bd 2 s. 5 - 382
Sveno Jacobi - 382
Svenonius, Enewaldus - 382
1. Svenonius, Fredrik - 382, 383
2. Svenonius, Ludvig - 383
1. Svensén, Carl Johan - 383
2. Svensén, Emil - 383, 384
Svenson, Swenson, se även Svensson, Swensson - 384
Svenson, Axel - 384
Swenson, David - 384
Swenson, Edgar - 384, 385
Svenson, Ernst - 385
Svenson, Frey - 385
Svenson, Gunnar - 385, 386
Svenson, Göthe - 386
Swenson, Hakon - 386
Svenson, Johan - 386, 387
Svenson, Lars - 387
Swenson, Svante - 387
Svensson, Swensson, se även Svenson, Swenson - 387
Svensson, Anders - 387, 388
Svensson, Ansgarius - 388
Svensson, August - 388
Svensson, Axel - 388, 389
Svensson, Birger - 389
Svensson, Broder, riddare, se Broder Svensson, bd 1 s. 472 - 389
Svensson, Carl - 389
Svensson, Carl - 389, 390
Svensson, Erik, diplomat, politiker, biskop, se Erik Svensson, bd 2 s. 444 - 390
Svensson, Georg - 390
Svensson, Hjalmar - 390
Svensson, Ivan - 390, 391
Svensson, Ivar, läkare, kirurg, se s. 395 - 391
Svensson, Jon - 391
Swensson, Jonas - 391
Svensson, Josef - 391, 392
Svensson, Martin - 392
Svensson, Nils - 392
Svensson, Olle - 392
Svensson, Peder, i Vidderbo, fogde, bergsman, se Peder Svensson, bd 6 s. 50 - 392
Svensson, Per - 392
Svensson, Peter Reinhold, pedagog, präst, se s. 395 - 393
Svensson, Roland - 393
Svensson, Rudolf - 393
Svensson, Ruth - 393
Svensson, Sigfrid - 393, 394
Svensson, Sven - 394
Svensson, Waldemar - 394
Svensson, Åke - 394, 395
1. Svensson, Peter Reinhold - 395
2. Svensson, Ivar - 395
Svenung, se även Svennung - 395
Svenung, abbot - 395
Sverkerska ätten - 395
1. Sverker d. ä. - 395, 396
2. Sverker (d. y.) Karlsson - 396
Svinhufvud, släkt - 396
(Svinhufvud), Otto Olofsson - 396, 397
Svärd, Arvid - 397
Svärd, Gunnar - 397
Svärdson, Gunnar - 397, 398
Svärdström, Julia, skaldinna, se Nyberg, bd 5 s. 562 - 398
Svärdström, Karl-Fredrik - 398
Svärdström-Werbeck, Valborg - 398
1. Sydow, Johan von - 398, 399
2. Sydow, Axel Erik von - 399
3. Sydow, Frans von - 399
4. Sydow, Hugo von - 399, 400
5. Sydow, Hjalmar von - 400, 401
6. Sydow, Oscar von - 401
7. Sydow, Wilhelm von - 401, 402
8. Sydow, Christian von - 402
Sylvain, Jules, pseud. för Hansson, Stig, bd 3 s. 310 - 402
Sylvan, släkter - 402, 403
1. Sylvan, Tage - 403
2. Sylvan, Johan Otto - 403
3. Sylwan, Otto - 403, 404
4. Sylvan, Per - 404
5. Sylwan, Vivi - 404
6. Sylvan, Per - 404, 405
7. Sylvan, Ove - 405
8. Sylvan, Hakon - 405, 406
9. Sylwan, Mark - 406
1. Sylvander, Josua - 406
2. Sylvander, Volmar - 406
Sylvén, Nils - 406, 407
Sylvia, pseud. för Pfeiffer, Sara, bd 6 s. 119 - 407
Sylvius, se även Silvius - 407
Sylvius, Johan - 407
Säflund, Gösta - 407, 408
Säfstrand, Ivar - 408
Säfström, se även Sävström - 408
Säfström, Eleonora - 408
Säfvenbom, Johan, målare, se Sevenbom, bd 6 s. 641 - 408
Sällberg, Thure - 408
Sällfors, Tarras - 408, 409
Sällström, Folke - 409
Sällström, Peter Michael - 409, 410
Sällvin, Herman - 410
Särkilax, Peder - 410
Särner, se även Serner - 410
Särner, Klas - 410
Sätherberg, Herman - 410, 411
Säve, se även Sefve - 411
1. Säve, Per - 411
2. Säve, Adolf - 411
3. Säve, Pehr Arvid - 411, 412
4. Säve, Carl - 412, 413
5. Säve, Teofron - 413
6. Säve-Söderbergh, Gunnar - 413
7. Säve-Söderbergh, Torgny - 413, 414
Sävström, se även Säfström - 414
Sävström, August - 414
Sääf, Jöran - 414
Söder, Carl - 414, 415
1. Söderbaum, Hjalmar - 415
2. Söderbaum, Per - 415
3. Söderbaum, Henrik - 415, 416
4. Söderbaum, Kristina - 416
Söderberg, se även Söderbergh - 416
Söderberg, Dora, skådespelerska, se s. 421 - 416
Söderberg, Ernst - 416
Söderberg, Gertie - 416, 417
Söderberg, Hjalmar, författare, se s. 419 - 417
Söderberg, Hjalmar - 417
Söderberg, Nils - 417
Söderberg, Olof, affärsman, industriman, se s. 422 - 417
Söderberg, Ragnar, affärsman, se s. 422 - 417
Söderberg, Richard - 417, 418
Söderberg, Samuel - 418
Söderberg, Sten - 418
Söderberg, Sven - 418
Söderberg, Tom, historiker, publicist, skolman, se s. 421 - 418
Söderberg, Verner - 418, 419
1. Söderberg, Hjalmar - 419, 420, 421
2. Söderberg, Dora - 421
3. Söderberg, Tom - 421, 422
1. Söderberg, Olof - 422
2. Söderberg, Ragnar - 422
1. Söderbergh, Frithiof - 422
2. Söderbergh, Herman - 423
3. Söderbergh, Gotthard - 423
4. Söderbergh, Gunnar Säve-, paleozoolog, geolog, son till S. 3, se s. 413 - 423
5. Söderbergh, Torgny Säve-, egyptolog, bror till S. 4, se s. 413 - 423
Söderblom, Axel, matematiker, se s. 427 - 423
Söderblom, Jonas, präst, se s. 424 - 423
Söderblom, Knut, fabriksidkare, se s. 427 - 423
Söderblom, Nathan, kyrkoman, teolog, religionshistoriker, se s. 424 - 423
Söderblom, Staffan, diplomat, se s. 427 - 423
Söderblom, Åke - 423
Söderblom, släkt - 423, 424
1. Söderblom, Jonas - 424
2. Söderblom, Nathan - 424, plansch, 425, 426, 427
3. Söderblom, Staffan - 427
1. Söderblom, Knut - 427
2. Söderblom, Axel - 427
Söderbom, Helge - 427, 428
Söderborg, Benkt - 428
1. Söderbäck, Fritiof - 428, 429
2. Söderbäck, Per - 429
Södergren, Jesper - 429
Södergren, Nils - 429
Södergren, Valfrid - 429
Södergren, Viktor - 429, 430
1. Söderhielm, Lorentz - 430
2. Söderhjelm, Henning - 430
Söderling, Niclas - 430, 431
Söderling, Samuel af - 431
Söderlund, se även Söderlundh - 431
Söderlund, Adolf - 431
Söderlund, Alfred - 431, 432
Söderlund, Erik - 432
Söderlund, Ernst - 432
Söderlund, Gustaf - 432, 433
Söderlund, Gustaf - 433
Söderlund, Kurt - 433, 434
Söderlund, Oscar - 434
Söderlundh, Lille Bror - 434
Söderman, August, tonsättare, kapellmästare, se s. 435 - 434
Söderman, Carl August, operasångare, regissör, se s. 436 - 434
Söderman, Greta, operasångerska, se s. 437 - 434
Söderman, Harry - 434, 435
Söderman, Henrik Wilhelm - 435
Söderman, Ingalill, operettsångerska, se s. 437 - 435
Söderman, Sven, publicist, se s. 436 - 435
Söderman, släkt - 435
1. Söderman, August - 435, 436, plansch
2. Söderman, Carl August - 436
3. Söderman, Sven - 436, 437
4. Söderman, Greta - 437
5. Söderman, Ingalill - 437
1. Södermark, Olof - 437, 438
2. Södermark, Johan Per - 438
3. Södermark, Per - 438
Söderquist, Louise, typograf, publicist, se Flodin, bd 2 s. 536 - 438
1. Söderquist, Yngwe - 438, 439
2. Söderquist, Ragnar - 439
Söderstam, Simon - 439
Söderström, Elisabeth - 440
Söderström, Alfred - 440
Söderström, Conny - 440
Söderström, Emil - 440, 441
Söderström, Ludovico - 441
Söderström, Olof - 441
Söderwall, Knut - 441, 442
Södling, Carl Erik - 442
Södrens skald, pseud. för Persson, Christoffer, bd 6 s. 65 - 442
Söhrling, Wilhelmina - 442
Sölfverberg, Sven - 442
Sölscher, Carl - 442, 443
Sölvén, Arnold - 443
Sönnerstedt, Bernhard - 443
Sörbom, Gunnar - 443
Sörensen, Anna - 443, 444
Sörensen, Niels Georg - 444
Sörensen, Sören - 444, 445
Sörensen, Vendela - 445
Sörensen-Ringi, Harald - 445
1. Sörensson, Per - 445, 446
2. Sörensson, Per - 446
Sörling, Olof - 446
    

T


Taikon, Johan - 447
Talis Qualis, pseud. för Strandberg, Carl Vilhelm August, författare, s. 255 - 447
Tallberg, Axel - 447
Tamm, se även Tham - 447
1. Tamm, Per - 447, 448
2. Tamm, Adolf Gustaf - 448
3. Tamm, Gustaf - 448, 449
4. Tamm, Hugo - 449
5. Tamm, Fredrik - 449, 450
6. Tamm, Gösta - 450
7. Tamm, Henric - 450, 451
8. Tamm, Alfhild - 451
9. Tamm, Nils - 451
10. Tamm, Gustaf - 451
11. Tamm, Fabian - 452
12. Tamm, Elisabeth - 452
13. Tamm-Götlind, Märta - 452, 453
14. Tamm, Olof - 453
15. Tamm, Viking - 453
Tammelin, Lars - 453
Tandberg, John - 454
Tandberg, släkt - 454
Tandberg, Olle - 454
Tandefelt, Adolf - 454, 455
Tannér, Per Nilsson-, författare, se Nilsson-Tannér, bd 5 s. 460 - 455
Tannström, Nils Magnus af - 455
1. Taraval, Guillaume - 455, 456
2. Taraval, Hugo - 456
1. Taube, Jakob Johan - 456
2. Taube, Gustaf Adam - 456, 457
3. Taube, Evert - 457
4. Taube, Vilhelm - 457, 458
5. Taube, Hedvig - 458
6. Taube, Evert - 458, 459
7. Taube, Carl - 459
8. Taube, Otto - 459
9. Taube, Amanda - 459, 460
10. Taube, Carl - 460
11. Taube, Mathilda, opera- och konsertsångerska, se Grabow, bd 3 s. 79 - 460
12. Taube, Arvid - 460
13. Taube, Mattis - 460, 461
14. Taube, Carl - 461
15. Taube, Evert - 461, 462
Tavast, Arvid Henriksson, ståthållare, se s. 463 - 462
Tavast, Ivar Arvidsson, krigare, se s. 463 - 462
Tawast, Henrik - 462
Tavast, Magnus - 462, 463
1. Tavast, Arvid - 463
2. Tavast, Ivar - 463
1. Tedin, Hans - 463, 464
2. Tedin, Olle - 464
Tegel, Erik - 464, 465
Tegen, Einar - 465
Tegengren, Felix - 465, 466
Tegman, Pehr - 466
Tegnér, se även Thegner - 466
1. Tegnér, Esaias - 466, 467, 468, plansch, 469
2. Tegnér, Esaias - 469, 470
3. Tegnér, Elof - 470, 471
4. Tegnér, Alice - 471
5. Tegnér, Torsten - 471, 472
Teit, Jakob - 472
Teje, Tora - 472, plansch, 473
Telleen, Johannes - 473
Tempelman, Olof - 473, 474
Tengberg, se även Thengberg - 474
Tengberg, Niklas - 474
Tengbom, Andreas - 474
1. Tengbom, Hjördis - 474
2. Tengbom, Ivar - 474, 475, 476
3. Tengbom, Anders - 476
Tengdahl, Knut - 476
Tenggren, Gustaf - 476
Tengroth, Birgit - 476, 477
Tengstrand, Erik - 477
Tengström, Jacob - 477, 478, 479
1. Tengwall, Carl Gustaf - 479
2. Tengwall, Ernst - 479
1. Tenow, Christian - 479, 480
2. Tenow, Elna - 480
Teorell, se även Theorell - 480
Teorell, Torsten - 480
Terning, Oskar - 480
Ternström, Ernst - 480
Ternström, Johan - 480, 481
1. Terserus, Elaus - 481
2. Terserus, Johannes - 481, 482
1. Tersmeden, Herman - 482, 483
2. Tersmeden, Reinhold - 483
3. Tersmeden, Jacob - 483
4. Tersmeden, Jakob - 483
5. Tersmeden, Carl - 483, 484
6. Tersmeden, Fredrik - 484
7. Tersmeden, Nils - 484
8. Tersmeden, Wilhelm - 484, 485
9. Tersmeden, Per Reinhold - 485
10. Tersmeden, Ann Margret, skriftställarinna, dotter till T. 7 i hans andra gifte, se Holmgren, bd 3 s. 515 - 485
ter Vehn, Albert - 485
1. Tesch, John - 485, 486
2. Tesch, Nils - 486
1. Tessin, Nicodemus - 486, 487
2. Tessin, Nicodemus - 487, 488, plansch, 489
3. Tessin, Carl Gustaf - 489, 490, plansch, 491
Testor, Nils - 491, 492
Testrup, Erik - 492
1. Textorius, Oscar - 492
2. Textorius, Svea - 492, 493
Thalberg, Gustave - 493
Thalén, Robert - 493
Thalheim, Carl Baltasar von, arméofficer, adlad von Dahlheim, bd 2 s. 179 - 493
Tham, se även Tamm - 493
1. Tham, Sebastian - 493, 494
2. Tham, Pehr - 494
3. Tham, Vollrath - 494, 495
4. Tham, Wilhelm - 495
5. Tham, Vollrath - 495, 496
6. Tham, Gustaf - 496
7. Tham, Percy - 496
Thedenius, Knut Fredrik - 496, 497
1. Théel, Daniel - 497
2. Théel, Hjalmar - 497, 498
3. Théel, Elisif - 498
1. Thegerström, Ferdinand - 498
2. Thegerström, Hilda - 498, 499
3. Thegerström, Robert - 499
1. Thegner, Olof - 499, 500
2. Thegner, Johan - 500
Thelander, Thorsten - 500
Thelning, Emanuel - 500, 501
1. Themptander, Sven - 501
2. Themptander, Robert - 501, 502
Thengberg, se även Tengberg - 502
Thengberg, Jane, pedagog, se Miller-Thengberg, bd 5 s. 300 - 502
Thenstedt, Nathanael - 502
Theorell, se även Teorell - 502
1. Theorell, Sven Lorens - 502, 503
2. Theorell, Johan Peter - 503
3. Theorell, Axel - 503, 504
4. Theorell, Hugo - 504
5. Theorell, Hugo - 504, 505
Theorin-Kolare, Ebba - 505
1. Thermænius, Edvard - 505
2. Thermænius, Edvard - 505, 506
Thesmar, Christopher - 506
1. Thiel, Ernest - 506
2. Thiel, Arthur - 506, 507
Thilander, se även Tilander - 507
Thilander, Harald - 507
Thingvall, se även Tingvall - 507
Thingvall, Fredric - 507
Tholander, August - 507
1. Tholander, Fredrik - 507, 508
2. Tholander, Henrik - 508
Tholin, Claes - 508
Thomæus, Thomé, Thomée, släkt - 508, 509
1. Thomæus, Jöran Jakob - 509
2. Thomander, Johan Henrik - 509, 510, 511
3. Thomée, Anders, ämbetsman, bruksägare, se s. 513 - 511
Thomasson, Eskilander - 511
Thomasson, Harald - 511
Thomasson, Pehr - 511, 512
Thomasson, Tage - 512
1. Thomé, Gustaf - 512
2. Thomé, Karl Erik - 512, 513
Thomée, Anders - 513
Thomson, se även Tomson - 513
Thomson, Arthur - 513, 514
Thomson, Carl Gustaf, entomolog, se nedan - 514
Thomson, släkt - 514
1. Thomson, Niclas Hansson - 514
2. Thomson, Carl Gustaf - 514
Thor, Emil Nils Johanson-, målare, grafiker, se Johanson-Thor, bd 4 s. 76 - 514
Thoræus, Robert - 514, 515
Thorberg, Arvid - 515
Thorbjörnsson, se Torbiörnsson - 515
Thorborg, Kerstin - 515, 516
1. Thorburn, William - 516
2. Thorburn, Charles - 516
3. Thorburn, Bertil - 516, 517
Thordeman, Bengt - 517
Thordén, Gustaf - 517, 518
Thord-Gray, Ivar - 518
Thorelius, se även Torelius - 518
Thorelius, Emil - 518
Thorell, se även Torell - 518
Thorell, Hildegard - 518, 519
Thorell, Tamerlan - 519
Thorelli, Hans - 519
Thorén, se även Thourén, Torén - 519
Thorén, Adam - 519, 520
Thorén, Esaias - 520
Thorén, Fritz - 520
Thoresen, Otto - 520, 521
Thorild, Thomas - 521, 522, plansch, 523
Thorling, Ivar - 523
Thorn, Christer - 523
Thorné, Sven - 523
Thorngren, Lennart - 523, 524
Thorsander, Gustaf - 524
Thorsing, Oscar - 524
Thorslund, Per - 524
Thorson, Alvar - 524, 525
1. Thorsson, Fredrik - 525, 526
2. Thorsson, Sture - 526
Thorstenson, se även Torstenson, Torstensson - 526
Thorstenson, Axianne - 526
Thorwöst, Peter - 526, 527
Thott, se även Tott - 527
1. Thott, Tage - 527
2. Thott, Tage - 527
Thourén, se även Thorén, Torén - 527
Thourén, Gotthard - 527, 528
Thoursie, Ragnar - 528
Thuen, Henrik, köpman, adlad Rosenström, bd 6 s. 364 - 528
Thulin, Anna, operasångerska, se Oscàr, bd 5 s. 663 - 528
Thulin, Carl, blindfilantrop, se s. 531 - 528
Thulin, Carl, klassisk filolog, skolman, se s. 530 - 528
Thulin, Carl, väg- och vattenbyggare, se s. 530 - 528
Thulin, Einar - 528
Thulin, Elsa, översättarinna, se s. 531 - 528
Thulin, Enoch - 529
Thulin, Gabriel, ämbetsman, se nedan - 529
Thulin, Gustaf, skeppsklarerare, skeppsredare, se s. 531 - 529
Thulin, Josef, arméofficer, gymnastikpedagog, se s. 530 - 529
Thulin, Sven - 529
Thulin, släkt - 529
1. Thulin, Gabriel - 529, 530
2. Thulin, Carl - 530
3. Thulin, Josef - 530
4. Thulin, Carl - 530, 531
1. Thulin, Gustaf - 531
2. Thulin, Carl - 531
3. Thulin, Elsa - 531
1. Thulstrup, Magnus - 531, 532
2. Thulstrup, Henning - 532
3. Thulstrup, Thure - 532
4. Thulstrup, Åke - 532, 533
Thun-, se även Tun- - 533
Thun, Fritiof - 533
Thunberg, se även Tunberg - 533
Thunberg, Anna Sophia, operasångerska, se Sevelin, bd 6 s. 641 - 533
Thunberg, Carl Peter - 533, 534
Thunberg, Daniel af, fästnings-, dock- och kanalbyggare, se nedan - 534
Thunberg, Ivar Thor - 534
Thunberg, Torsten, fysiolog, se s. 335 - 534
1. Thunberg, Daniel af - 534, 535
2. Thunberg, Torsten - 535
Thunborg, Folke, ämbetsman, politiker, se sid. 536 - 535
Thunborg, Frithiof, fackföreningsman, se sid. 536 - 535
Thunborg, Mårten - 535, 536
1. Thunborg, Frithiof - 536
2. Thunborg, Folke - 536
Thunell, se även Tunell - 536
Thunell, Bertil - 536
Thunholm, Ernst - 536, 537
Thunman, Hans - 537
Thunman, Olof - 537
Thunmark, Sven - 537, 538
Thunström, Olof - 538
Thurgren, Johan - 538, 539
1. Thurn, Henrik Matthias von - 539
2. Thurn, Frans Bernhard von - 539
3. Thurn, Henrik von - 539
Thyrén, Johan - 539, 540, 541
Thyselius, släkt - 541
1. Thyselius, Carl - 541
2. Thyselius, Pehr - 541
3. Thyselius, Pehr - 541, 542
4. Thyselius, Carl Johan - 542
5. Thyselius, Erik - 542
6. Thyselius, Beata - 542, 543
Thysell, Samuel - 543
Thörnberg, Ernst Herman - 543
Thörne, se även Törne - 543
Thörne, Alfred - 543, 544
1. Thörnell, Olof - 544, 545
2. Thörnell, Gösta - 545
Tiainen, Olli - 545, 546
Tibell, Gustaf Vilhelm af - 546
1. Tiberg, Hugo - 546, 547
2. Tiberg, Enoch - 547
3. Tiberg, Björn - 547
Tiburtius, Tiburtz - 547, 548
Tidblad, Inga - 548, plansch
Tidemansson, Henrik - 548, 549
Tidén, Lars - 549
Tideström, Gunnar - 549
Tidholm, Gustaf - 549, 550
Tidner, Erik - 550
Tidstrand, Axel - 550
1. Tigerschiöld, Hugo - 550, 551
2. Tigerschiöld, Magnus - 551
1. Tigerstedt, Erik - 551
2. Tigerstedt, Georg Fredrik - 551, 552
3. Tigerstedt, Robert - 552
Tilander, se även Thilander - 552
Tilander, Gunnar - 552
1. Tilas, Daniel - 552, 553
2. Tilas, Samuel Olof - 553
Tillæus, Petter - 553
Tillandz, Elias - 553, 554
Tillberg, Knut - 554
Tillgren, Josua - 554, 555
Timberg, Gustaf - 555
Timelin, Erik - 555
Timén, Frans - 556
1. Tingstadius, Johan Adam - 556, 557
2. Tingstadius, Lars Christian - 557
Tingsten, släkt - 557
1. Tingsten, Lars - 557, 558
2. Tingsten, Herbert - 558, 559, 560
Tingvall, se även Thingvall - 560
Tingvall, Karl Gustaf - 560
Tiquet, Samuel - 560
1. Tirén, Johan - 560
2. Tirén, Karl - 560, 561
3. Tirén, Lars - 561
1. Tiselius, Daniel - 561
2. Tiselius, Gustaf - 561, 562
3. Tiselius, Karl - 562
4. Tiselius, Arne - 562, 563
Tiällman, se även Kiellman, Kjellman och Källman - 563
Tiällman, Nils - 563
Tjader, Richard - 563, 564
1. Tjerneld, John - 564
2. Tjerneld, Staffan - 564
Tjernqvist, Gustaf Olof - 564
Tjäder, släkt - 564, 565
Tjäder, Erik - 565
Tjäder, Richard, missionär, forskningsresande, se Tjader, s. 563 - 565
Tjällgren, se även Kellgren, Kjellgren - 565
Tjällgren, Leonard - 565
Rättelser - 565

Project Runeberg, Wed Apr 20 20:53:12 2022 (aronsson) (diff) (history) (download) Next >>
https://runeberg.org/smok/7/

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free