- Project Runeberg -  Ord och Bild /
Tjugusjätte årgången. 1917

(1892-1951)
Titel och innehåll | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

ORD och BILD ILLUSTRERAD MÅNADSSKRIFT

UTGIVEN AV KARL WÅHLIN REDAKTIONENS OMBUD: I Helsingfors: GUNNAR CASTRÉN I Kristiania: FREDRIK PAASCHE I Köpenhamn: CARL BEHRENS

TJUGUSJÄTTE ÅRGÅNGEN 1917

STOCKHOLM • WAHLSTRÖM & WIDSTRAND STOCKHOLM KUNGL. HOFBOKTRYCKERIET IDUNS TRYCKERI-AKTIEBOLAG 1917

Förord till den elektroniska utgåvan

Läs förordet till tidskriften.


The above contents can be inspected in scanned images: smutstitel, titelsida, titelbladets baksida, v, vi, vii, viii, ix, x, xi

Korrstapel / Proof bar for this volume

Innehåll / Table of Contents


Titel och innehåll - smutstitel, titelsida, titelbladets baksida, v, vi, vii, viii, ix, x, xi
Ord och Bilds medarbetare i tjugusjätte årgången - xii
    Första häftet - plansch, (blank), plansch, (blank), 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64
Molnskuggor. Oljemålning av Herman Norrman. 1898 - plansch
Den gamle gycklaren. Oljemålning av Gösta von Hennigs. 1913 - plansch
Världspolitik och svensk nationalpolitik på Gustaf II Adolfs tid. Av Ludvig Stavenow - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
De väntade. Av Gustaf Johansson - 8
Klosterklockan. Ur en outgiven berättelse. Av Hilma Angered Strandberg - 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
Värjan Av Karl Asplund - 19, 20
Stockholms enskilda banks byggnad. Arkitekt: Ivar Tengbom. Av Gregor Paulsson - 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36
Niels W. Gade. Födt 22 Februari 1817. Af Gunnar Hauch - 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44
I andakt. Efter Émile Verhaeren: Pieusement. Översättning av Alf Nyman - 44
Minne av Björnstjerne Björnson. Av August Lindberg - 45, 46, 47
Nya böcker om gamla herregårdar. Av Ellen Key - 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61
Ur bokmarknaden. Av Carl G. Laurin - 62, 63, 64
    Andra häftet - plansch, (blank), plansch, (blank), 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128
Fröken Mathilda Wrede. Gouachemålning av Eero Järnefelt. 1896 - plansch
Spåkvinna. Oljemålning av Juho Rissanen. 1899 - plansch
Ur Skansens krönika. Några erinringar vid dess första kvartssekel. Av Laura Stridsberg - 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80
Vitalis Norström. En minnesbild. Av Ernst Liljedahl - 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97
"Båssman". En liten sorgsen historia. Av Gustaf Ullman - 98, 99, 100
Ur djupen. Dikt av Emile Verhaeren. Ur diktsamlingen "Les débacles". Översättning av Alf Nyman - 101, 102
Stockholms muser. Musikrevy september—december 1916. Av Alf Nyman - 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111
Från Stockholms teatrar. Av Carl G. Laurin - 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124
För dig står världen öppen... Efter Richard Schaukal. Översättning av Kjell R. G. Strömberg - 124
Svenskt nutidstänkande. Av John Gustavson - 125, 126, 127
Insända böcker - 128
    Tredje häftet - plansch, (blank), plansch, (blank), 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176
Man och kvinna. Grupp i marmor av Carl Eldh. 1913 - plansch
Danserskor. Statygrupp i musselkalksten av Carl Milles. 1914 - plansch
Sveriges äldsta förbindelser med Östeuropa enligt forskningens senaste resultat. Av Gunnar Ekholm - 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136
Aforismer. Av Richard Hejll - 136, 137, 138, 139
Våg och vind. Två oden från havet. Av Torsten Fogelqvist - 139, 140
Anna Maria Lenngren (den 18 juni 1755 — den 8 mars 1817). Några minnesord. Av Otto Sylwan - 141, 142, 143, 144, 145, 146
Spelpartiet. Av Per Hallström - 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163
Tidssyn. Av Gustaf Ullman - 163
Den nya Trollflöjten på operan. Av Alf Nyman - 164, 165, 166
Litteratur om Grönland. Av A. Klinckowström - 167, 168, 169, 170, 171, 172
Till samtidens psykologi. Av John Gustavson - 173, 174, 175
Insända böcker - 176
    Fjärde häftet - plansch, (blank), plansch, (blank), 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240
Självporträtt. Oljemålning av Ernst Norlind. 1916 - plansch
Målaren. Oljemålning av Joh. Johansson. 1913 - plansch
En furstlig brudfärd år 1592. Av Nils Ahnlund - 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188
Från Barlow till Landseer. Engelskt djurmåleri under adertonde och början av nittonde århundradena. Av A. Klinckowström - 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207
En junikväll. Krigsskiss. Av Woldemar Uxkull. Översättning från författarens manuskript - 208
Hiawathas giljarfärd. Ur »The song of Hiawatha». Av Henry W. Longfellow. I svensk översättning av Björn Gottlieb - 209, 210, 211, 212, 213, 214
Jakob Knudsen. Af Chr. Rimestad - 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222
Svensk romantik. Av Hilma Borelius - 223, 224, 225, 226, 227
Långfredag. Av K. G. Ossiannilsson - 227
Nyare Frödingslitteratur. Av Johan Mortensen - 228, 229, 230, 231, 232
En bok om Ryssland. Av Ragnar Sjöberg - 233, 234, 235
Ur bokmarknaden - 236, 237, 238
    Av C. F. Hennerberg - 236, 237
    Av Lydia Wahlström - 237, 238
Insända böcker - 239, 240
    Femte häftet - plansch, (blank), plansch, (blank), 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288
Döden och vedhuggaren. Oljemålning av J. F. Millet. 1859. Litografi av Johan Rodhe - plansch
Hos mor Antoine. Oljemålning av Auguste Renoir. 1866 - plansch
Fransk konst under 1800-talet. Av Klas Fåhræus - 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255
När hagen blommar. Av Helena Nyblom - 256, 257, 258, 259, 260
Sånger vid vaggan. Av Alg. C. Swinburne. Översättning av Karl August Hagberg - 261, 262
Nordiska teaterkvällar i Berlin. Av Carl David Marcus - 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270
Lorentz Dietrichson. Av Fredrik Paasche - 270, 271, 272, 273, 274, 275
Pehr von Ehrenheims minnen. Av Olof Rabenius - 275, 276, 277, 278, 279
Hans Larsson som diktare. Av Johan Mortensen - 280, 281, 282, 283
Lydia Wahlström och hennes senaste arbeten. Av Hilma Borelius - 283, 284, 285, 286, 287, 288
    Sjätte häftet - plansch, (blank), plansch, (blank), 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336
Edvard Grieg. Oljemålning av Erik Werenskiold. 1902 - plansch
Dr. B. Oljemålning av Henrik Sörensen. 1917 - plansch
Lord Byron och politiken. Av Erik Björkman - 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304
Arkadisk vår. Av Emil Zilliacus - 304
Minnen från två fälttåg i Afrika 1859—1860. Ur efterlämnade anteckningar. Av Henric Ankarcrona - 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315
En musikalisk återblick. Operasäsongen. Av Olallo Morales - 316, 317, 318, 319, 320, 321
Från Stockholms teatrar. Av Carl G. Laurin - 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329
Dikter. Av Stefan Johansson - 330
    Bön till livet - 330
    I morgonen - 330
    Sommar - 330
Ny finländsk litteratur. Av John Landquist - 331, 332, 333, 334, 335, 336
    Sjunde häftet - plansch, (blank), plansch, (blank), 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400
Kyrkotagning. Oljemålning av Harriet Backer 1892 - plansch
Arbetarna. Oljemålning av Edvard Munch. 1913 - plansch
Norsk konst i Stockholm. Av Ragnar Hoppe - 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352
Bort och ut. Av Ruben G:son Berg - 352
Gammaldags godsägare. Novell av N. W. Gogol. Översättning från ryskan av Johan Mortensen - 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362
Tre dikter. Efter Fiona Macleod. Översättning av Elin Storckenfeldt - 363, 364
    Hjärteljuva (Heart o’ beauty) - 363
    Profetian - 363, 364
    Drömlandet - 364
August Lindberg. Av Gustaf Linden - 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372
Det tyska gästspelet. Av Carl G. Laurin - 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378
En musikalisk återblick. Konsertsäsongen. Av Olallo Morales - 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386
Svensk litteraturhistoria. Av Werner Söderhjelm - 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392
Ny svensk lyrik. Av Olof Rabenius - 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400
Insända böcker - 400
    Åttonde häftet - plansch, (blank), plansch, (blank), 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448
I min atelier. Oljemålning av Emil Österman. 1917 - plansch
Mor och barn. Oljemålning av David Wallin. 1916 - plansch
Köpenhamn. Av Carl G. Laurin - 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413
Nil admirari. Av Vilhelm Ekelund - 413, 414, 415, 416, 417
Helg. Av Fredrik Vetterlund - 418, 419
Porjus. Ett stycke svensk odlingshistoria. Av Eira Hellberg - 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430
Johannes Jörgensen. Av Mathias Feuk - 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443
En bok om Svedenborg. Av Albert Nilsson - 443, 444, 445, 446
Ur bokmarknaden. Av G. Göthe - 447, 448
    Nionde häftet - plansch, (blank), plansch, (blank), 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496
I Spanien under den heliga veckan. Etsning av Hjalmar Molin. 1917 - plansch
Orkanen. Oljemålning av Gottfrid Kallstenius. 1917 - plansch
Lund för hundra år sedan. Ett apropos till de stundande jubelfesterna. Av E. Wrangel - 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458
    1. J. T. James om Lund och hans bilder av domkyrkan - 449, 450, 451, 452, 453, 454
    2. Domkyrkans kor som föreläsnings- och promotionssal - 454, 455, 456, 457, 458
Roald Amundsen i nord og syd. Av Einar Haffner - 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470
Finnes det några byster av Jean Antoine Houdon i Stockholm? Av Georg Göthe - 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483
Wilhelm Windelband. En epitaf. Av Alf Nyman - 484, 485, 486, 487, 488
Ny svensk lyrik. Av Olof Rabenius - 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495
Insända böcker - 495, 496
    Tionde häftet - plansch, (blank), plansch, (blank), 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560
Johannes och Petrus. Oljemålning av Albrecht Dürer. 1526. (Detalj) - plansch
Marcus och Paulus. Oljemålning av Albrecht Dürer. 1526. (Detalj) - plansch
Ett blad ur reformationstidens konsthistoria. Av Andreas Lindblom - 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508
Lund för hundra år sedan. Ett apropos till de stundande jubelfesterna. Av E. Wrangel - 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520
    3. Akademien och dess omgivningar - 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515
    4. Härbärget. Chr. Molbech om sällskapslivet i Lund - 515, 516, 517, 518, 519, 520
De första Luther-bilderna. Av Hjalmar Holmquist - 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531
De senare Luther-bilderna. Av Hans Wåhlin - 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540
Sång. Ur »Erotische Gedichten». Av Pieter Cz. Hooft, f. 1581 — † 1647. Från holländskan av N. Hansson - 540
»Magistern» i Skara. En liten interiör från 1849 efter samtida brev. Av Signe Taube f. Wennerberg - 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548
Kring Lutherminnet. Av John Gustavson - 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557
Ny svensk lyrik. Av Olof Rabenius - 557, 558, 559, 560
    Elfte häftet - plansch, (blank), plansch, (blank), 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624
Torpet. Litografi av Th. E. Johanson-Thor. 1916 - plansch
Kvinna liggande i ett landskap. Akvarell av Einar Forseth. 1917 - plansch
Den antika landskapsarkitekturen. Av Martin P:n Nilsson - 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576
Breve fra Carl Snoilsky til Chr. Winther. Meddelte af Julius Clausen - 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584
Litterärpsykologiskt. Av Vilhelm Ekelund - 584, 585, 586, 587, 588, 589
Aaräituaq, dødningens trommesang. En östgrönlandsk legende. Af William Thalbitzer med teckningar af Ossian Elgström - 590, 591, 592, 593, 594
Lösta vingar. Ur gamla anteckningar. Av Jane Gernandt-Claine - 594, 595, 596, 597, 598
Arthur Schopenhauers filosofi. Några grunddrag. Av John Gustavson - 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613
To Romankredse. Af Carl Behrens - 613, 614, 615, 616
En svensk politikers minnen. Av Tom Forssner - 617, 618, 619, 620, 621
Kvällssång. Ur »Erotische Gedichten». Av Pieter Cz. Hooft, f. 1581 — † 1647. Från holländskan av N. Hansson - 621
Et dansk Illustrationsværk. Af C. B—s - 622, 623
Insända böcker - 624
    Tolfte häftet - plansch, (blank), plansch, (blank), 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672
Freja. Oljemålning av John Bauer - plansch
Gunnar Wennerberg. Staty i brons av Carl Eldh. 1916 - plansch
P. Waldenström. Av Erik Meurling - 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644
Christen Collin. Av Francis Bull - 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651
Genom de dödas port. Av Gudmundur Fridjónsson. Översättning från isländskan av Nanna Nordal - 651, 652, 653, 654, 655, 656
Gunnar Wennerberg. Några reflexioner med anledning av den nyutkomna Wennerbergslitteraturen. Av Gottfrid Kallstenius - 657, 658, 659, 660
Bettina. Av Carl Behrens - 661, 662
Svenska romaner och noveller. Av Olof Rabenius - 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670
Två av Shakespeares sonetter. Översättning av Astrid Sturzen-Becker - 670
Insända böcker - 671
Insända tidskrifter 1917 - 672

Project Runeberg, Wed Mar 16 13:54:36 2016 (aronsson) (diff) (history) (download) Next >>
https://runeberg.org/ordochbild/1917/

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free