- Project Runeberg -  Nordisk familjeboks månadskrönika /
Andra årgången. 1939

(1938-1939) [MARC]
Titel och innehåll | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

NORDISK FAMILJEBOKS
MÅNADSKRÖNIKA

1939

ANDRA ÅRGÅNGEN

HUVUDREDAKTÖR OCH ANSVARIG UTGIVARE
YNGVE LORENTS

AVDELNINGSREDAKTÖRER
A. ALMHULT   S. FRANK   E. HYLANDER
B. LUNDQUISTER   N. STENLID

STOCKHOLM
NORDISK FAMILJEBOKS FÖRLAGS AKTIEBOLAG

Stockholm 1939. Klara Civiltryckeri A.-B.


Förord till den elektroniska utgåvan

Detta är andra årgången av två. Se förordet till tidskriften.


The above contents can be inspected in scanned images: smutstitel, titelsida, titelbladets baksida, v, vi, vii

Korrstapel / Proof bar for this volume

Innehåll / Table of Contents


Titel och innehåll - smutstitel, titelsida, titelbladets baksida, v, vi, vii
    Häfte 1. Januari 1939 - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, plansch, plansch, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, plansch, plansch, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76
Bötesstraffet. Nya stadganden om dess verkställigehet, av Nils Regner - 1, 2, 3, 4, 5
Estniskt landskap. Några drag ur Estlands geologi och växtvärld, av Anton Sörlin - 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
Den svenska fornminnesvården. De senaste årens omorganisation, av Adolf Schück - 11, 12, 13, 14, 15, 16
Godstrafiken med Automobil, av E. Hlr - 16, 17
Emil Hácha. Tjeckoslovakiens nye president, av A. A-t - 17, 18
Karpatorutenien och dess bergsstammar, av Gustaf Bolinder - 18, plansch, plansch, 19, 20, 21, 22, 23, 24
1938 års kyrkomöte, av Ivar Hylander - 24, 25, 26, 27, 28
Lakis-breven. Juda rikes sista strid. Nya fynd, av H. S. Nyberg - 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35
Mårten Skinnares hus i Vadstena, av Per-Olof Westlund - 35, 36, 37, 38, 39, 40
Protoplasmats permeabilitet. Dess betydelse för cellernas ämnesupptagning, av Runar Collander - 40, 41, 42, 43, 44, 45
En ny radioskrivare. Hur utrikesnyheterna förmedlas, av Erik H. Lundgren - 45, 46, 47, 48, 49
Sjuktransporter till lands. Standardisering av materielen pågår, av Fritz Bauer - 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56
Svensk sociallagstiftning 1938, av Arthur Molin - 56, 57, 58, 59, 60, 61
Sulfonamiderna. Ett betydelsefullt kemoterapeutiskt framsteg, av G. Liljestrand - 62, 63, 64, 65
Automatisk trafikräkning på vägarna i U.S.A., av Folke Brundin - 65, 66, 67
Tyskland och västmakterna. Deklarationerna av den 30 sept. och den 6 dec. 1938 - 67, 68
Tysklands riksautobanor, av Folke Brundin - 68, plansch, plansch, 69, 70, 71, 72, 73, 74
Nya lagar och författningar - 74
Månadskrönika - 74, 75, 76
Dödsfall - 76
Rättelse - 76
    Häfte 2. Februari 1939 - 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, plansch, plansch, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, plansch, plansch, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148
Arbetsmarknadsproblem. Resultat av Saltsjöbadsförhandlingarna, av Sigfrid Hansson - 77, 78, 79, 80, 81
Berlins nya flygplats. Jättelik utvidgning av anläggningarna vid Tempelhofer Feld, av Gösta Sundén - 81, 82, 83
Senmedeltidens dödsdans. Apokalyptiska stämningar under 1300- och 1400-talen, av O. Wieselgren - 83, 84, 85, 86, 87, 88
Elektronmikroskopet, av Erik H. Lundgren - 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94
Etylenproblemet inom växtfysiologien. Äppeldoftens hemlighet, av Georg Borgström - 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100
De gåtfulla eyakindianerna. En utdöende indianstam i Alaska, av Kaj Birket-Smith - 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106
Flottavtal mellan de nordiska staterna och Storbritannien, av H. Strömbäck - 106, 107
Yung Ho Kung. Det kejserliga lamatemplet i Peking, av G. Montell - 107, 108, plansch, plansch, 109, 110, 111
Litiumföreningar. Nya användningsområden, av Ernst Rothelius - 112, 113
Världsmissionen i statistisk belysning, av Gustaf Lindeberg - 113, 114, 115, 116, 117
Polaroid. Ett nytt polariserande material, av Ynge Öhman - 117, 118, 119
Radio som hjälpmedel i polisarbetet, av Ernst Fontell - 119, 120, 121, 122, 123
Rundradions våglängdsproblem, av Siffer Lemoine - 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132
Förslaget till ny rättegångsbalk. Huvuddragen i processlagberedningens betänkande, av N. Gärde - 132, 133, 134, 135, 136
Sjöarbetstidslagen. Nya bestämmelser från och med den 1 jan. 1939, av Arthur Molin - 137, 138, 139, 140
Rustkammaren från Valsgärde. Hur en svensk 600-talskrigare såg ut, av Sune Lindqvist - plansch, plansch, 141, 142, 143, 144, 145, 146
Ändringar i rikets indelning vid årsskiftet 1938/39, av Erik Ahlberg - 146, 147
Månadskrönika - 147, 148
Dödsfall - 148
    Häfte 3. Mars 1939 - 149, 150, 151, 152, plansch, plansch, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, plansch, plansch, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220
Fornegyptisk balsamering. Över 30 000 mumier vetenskapligt undersökta, av Gunhild Lugn - 149, 150, 151, 152, plansch, plansch, 153, 154
Arkiv för dekorativ konst, av Ragnar Josephson - 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161
Ortnamn som familjenamn, av Jöran Sahlgren - 161, 162, 163, 164, 165
Finlands järnhantering, av Gunnar von Wright - 166, 167, 168, 169, 170, 171
Frankrikes permanenta finanskris. Vägen ur krisen måste gå över ökad produktion, av G. Westin Silverstolpe - 171, 172, 173, 174, 175
Gustaf Fredrici och Martin de Ron. Wienklassicism i svensk tonkonst, av Sven E. Svensson - 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183
Italiens nya parlament. Korporationskammarens sammansättning och arbetsformer, av Gunhild Bergh - 183, 184, 185, 186, 187, 188
Metalliskt kalcium och dess användning, av Ernst Rothelius - 188, 189
Lenins härstamning, av Anton Karlgren - 189, 190, 191, 192, 193
Rumsfåglar. Riktlinjer för artval och vård, av Axel Adlersparre - 193, 194, 195, 196, plansch, plansch, 197, 198
Sparlösastenen i ny tolkning. Åsyftar runristningen en hövdingatragedi? av Hugo Jungner - 198, 199, 200, 201, 202, 203
Svenskspråkig scenkonst i Finland. Helsingfors svenska teater under sitt första sekel, av Olov Molander - 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211
Träteknisk forskning, av Ragnar Schlyter - 211, 212, 213, 214, 215, 216
Statsverkspropositionen - 216, 217, 218
Viktigare propositioner till 1939 års riksdag - 218, 219
Månadskrönika - 219
Dödsfall - 220
    Häfte 4. April 1939 - 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, plansch, plansch, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, plansch, plansch, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292
Cellteoriens grundläggning. Ett hundraårsminne, av O. Rosenberg - 221, 222, 223, 224, 225
Var låg Golgata? Är klippavsatsen i Den heliga gravens kyrka historisk? av Anton Fridrichsen - 225, 226, 227, 228, plansch, plansch, 229
Grundskatterelikter. Avvecklingen av grundskatter och därmed likställda avgälder, av H. Skoglund - 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236
Inkarikets guldskatter. Ett nytt fynd från Perus kusttrakter, av S. Linné - 236, 237, 238
Katalysen i kemisk industri, av Walter Qvist - 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244
Norrländska kyrkstäder, av Bertil Berthelson - 244, plansch, plansch, 245, 246, 247, 248, 249
Den italienska koloniseringen av Libia, av K. G. Lindblom - 250, 251, 252, 253
Till 100-årsminnet av P. H. Lings död. Hans köpenhamnsvistelse och legendbildningen kring honom, av P. J. G. Moberg - 254, 255, 256
Lionardo da Vinci. Några forskningsproblem inför årets Milanoutställning, av Henrik Cornell - 256, 257, 258, 259, 260
Intagning av elever vid läroverken. Proposition om ny ordning framlagd för riksdagen, av Fr. Sandberg - 260, 261, 262, 263
Människobilden i modern psykologi, av Ivar Alm - 263, 264, 265, 266, 267, 268
Nya Zeelands ekonomiska utveckling, av Carl Skottsberg - 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274
Vårt äldsta bevarande officiella tryck. Det svenska manifestet mot Kristian II av år 1522, av Rudolf Bergström - 274, 275, 276
Den moderna televisionstekniken, av Sven Benner - 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284
Gators och transportmedels trafikkapacitet. Hindrar spårvagnen trafiken? av Folke Brundin - 284, 285, 286, 287
Nytt ljus över transuranproblemet, av Sv. B-r - 287
Den utlandssvenska pressen. En översikt i anslutning till årets utställning i Göteborg, av Axel Fredenholm - 287, 288, 289, 290
Viktigare propositioner till 1939 års riksdag - 290, 291
Riksdagsbeslut - 291
Månadskrönika - 291, 292
Dödsfall - 292
    Häfte 5. Maj 1939 - 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, plansch, plansch, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, plansch, plansch, 361, 362, 363, 364
Anjalamännen på Fredrikshov. Ett 150-årsminne, av Helge Almquist - 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299
Begynnelsespråket i realskolan. En försöksordning med förstärkning av engelskan, av Fr. Sandberg - 299, 300, 301
De skimrande böckerna. En studie över clair-obscurens väsen, av Johnny Roosval - 302, 303, 304, 305, 306, plansch, plansch, 307
Dostojevskijforskning i Sovjetryssland, av Astrid Bæcklund - 307, 308, 309, 310, 311
Den svenska folkbokföringen. Dess brister och ett förslag till deras avhjälpande, av Thorwald Bergquist - 311, 312, 313, 314, 315, 316
Försvarsväsendets kemiska anstalt. Tekniskt centralorgan för gasskydd och stridsgaskemi, av Gustaf Ljunggren - 317, 318, 319
Ginko-trädet. En gengångare från en försvunnen växtklass, av Rudolf Florin - 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325
Insulinbehandling av sinnessjukdomar, av R. Holmström - 325, 326, 327, 328, 329, 330
Statens intressekontor, av Thorsten Gerle - 330, 331, 332, 333
Kriget i Kina. Händelseutvecklingen efter Nankings fall, av Eric Almquist - 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341
Våra större rovdjur. Skola björnen och vargen utrotas? av Einar Lönnberg - 341, 342, 343, 344, 345, 346
Moderna sjömätningsmetoder, av Per Collinder - 346, 347, 348, 349, 350, 351
Sokrates personlighet och tankevärld. Ett försök till omvärdering av hans filosofiska betydelse, av G. Oxenstierna - 351, 352, 353, 354, 355
Tipsmedlen och idrottsrörelsen. Hur 20 millioner kronor använts, av Gunnar Grubb - 355, 356, 357, 358, 359, 360
Den tyska folkvagnen. En radikal lösning av ett svårt problem, av Nils Gustafsson - 360, plansch, plansch, 361, 362
Viktigare propositioner till 1939 års riksdag - 362
Månadskrönika - 363, 364
Dödsfall - 364
    Häfte 6. Juni 1939 - 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, plansch, plansch, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, plansch, plansch, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436
Blindlandning på flygplatser. Radiofyrarna - ett nytt hjälpmedel, av Gösta Sundén - 365, 366, 367
Brandbomber av magnesium, av E. R-s - 367
Karin Månsdotters födelsedatum, av Rudolf Elander - 367, 368
Kampen mot korrsionen. Ett mångsidigt och tidskrävande forskningsarbete, av Axel Härlin - 368, 369, 370, 371, 372
Kroppslängd och levnadsstandard. Deras inbördes sammanhang i statistisk belysning, av Bertil Lundman - 372, 373, 374, 375, 376
Lop-nor-öknens dolda skatter. Nya fynd från Sidenvägen, av Folke Bergman - 376, 377, 378, 379, 380, plansch, plansch, 381, 382
Lärarutbildningen under omorganisation. 1936 års lärarutbildningssakkunnigas förslag, av Fr. Sandberg - 382, 383, 384, 385, 386
Marlborough och hans tid. Churchills stora biografi över förfadern fullbordad, av Herman Brulin - 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392
Portolankartornas uppkomst. Ett svårlöst historisk-kartografiskt problem, av C. Björkbom - 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399
Restvärdesförsäkring, av T. von Post - 399, 400
Själands Trelleborg. Ett märkligt vikingaläger, av Sune Lindqvist - 400, 401, 402, 403, 404, plansch, plansch, 405, 406, 407
Statslotteriet utökas. Högst 500 000 lotter per dragning, av J. H. Göransson - 407, 408
Johann August Sutter. En amerikansk pioniär, av O. Wieselgren - 408, 409, 410, 411, 412, 413
Svenska Akademiens ordbok. Den första hälften nu fullbordad, av Josua Mjöberg - 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420
Missionskonferensen i Tambaram. 69 nationer representerade av närmare 500 deltagare, av Gustaf Lindeberg - 420, 421, 422, 423, 424, 425
Den nya tuberkuloslagstiftningen. Lungsotslagen av 1914 får vika vid 1940 års ingång, av Gustaf Neander - 425, 426, 427, 428
Kungl. svenska Vetenskapsakademien. En historisk återblick vid 200-årsjubileet, av Bengt Hildebrand - 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434
Riksdagsbeslut - 434, 435
Månadskrönika - 435, 436
Dödsfall - 436
    Häfte 7. Juli 1939 - 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, plansch, plansch, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, plansch, plansch, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508
Landväxter i Antarktis. Jordens sydligaste flora, av C. Skottsberg - 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443
Cypernsamlingarna. Sveriges mest betydande antikkollektion, av Alfred Westholm - 443, 444, 445, 446, 447, 448
Filmcensuren i Förenta staterna, av Ruben G:son Berg - 448, 449, 450, 451, 452, 453
Interpellationer och enkla frågor. Det nya frågeinstitutets första tillämpningar, av Elis Håstad - 453, 454, 455, 456, 457, 458
Glyndebourne-spelen. En engelsk operainstitution av hög klass, av Åke Lellky - 458, 459
Lagstiftning om grundvatten, av Gösta Walin - 460, 461, 462, 463
Jylländskt bondeliv under äldre järnåldern. Omläggning av jordbruket under inverkan av klimatförsämring, av Gudmund Hatt - 463, 464, 465, 466, 467, 468, plansch, plansch, 469
Motortorpedbåtar. Ett nytt specialvapen - flottans »moskitos», av Gustaf Holmberg - 469, 470, 471, 472, 473
Oscar I "i armerade penséer". Kring en nyutkommen avhandling, av C. F. Palmstierna - 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480
Centralantennsystemet. Ett medel för störningsfri radiomottagning, av Siffer Lemoine - 480, 481, 482, 483, 484, 485
Atmosfäriska radiostörningar, av Harald Norinder - 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493
Det internationella skogsvetenskapliga samarbetet. Skogsunionens verksamhet under senaste decennium, av Sven Petrini - 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499
Statliga järnvägsbolag. Statsförvärv av enskilda järnvägar efter världskriget, av Charles Gildon - 499, 500, 501
Tavelkonservering. Ett yrke med anor - spännande och ansvarsfullt, av Gustaf Jaensson - plansch, plansch, 501, 502, 503, 504, 505
Riksdagsbeslut - 505, 506, 507
Månadskrönika - 507, 508
Dödsfall - 508
    Häfte 8. Augusti-september 1939 - 509, 510, 511, 512, plansch, plansch, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, plansch, plansch, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580
Fornegyptisk djurkult. Märkliga fynd i Hermopolis' tempelnekropol, av Gunhild Lugn - 509, 510, 511, 512, plansch, plansch, 513, 514, 515
Havsforskning. Meteorexpeditionerna och deras resultat, av Per Collinder - 515, 516
Emilie Högqvist. Ett livsöde ur vårt 1800-tals teaterhistoria, av O. Wieselgren - 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526
Kräftpesten i Sverige. Dess härjningar och bekämpande, av Gunnar Alm - 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532
1939 års Lingiad i Stockholm. Rikhaltigt studiematerial för gymnastisk forskning och praktik, av Bertil G:son Uggla - 532, 533, 534, 535, 536, 537
Svenskt livräddningsväsen. Dess resurser och verksamhetsformer, av Torsten Petersson - 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544
Arkeologiska upptäckter i Magellansländerna. En parallell till nordeuropeisk stenålder, av Carl Skottsberg - 544, 545, 546, 547, 548, 549
Mul- och klövsjukans bekämpande. Ny vaccinationsmetod med revolutionerande verkningar, av Birger Carlström - 549, 550, 551, 552, 553
Conrad Ranck. Förmedlare av Fredrik I:s och Ulrika Eleonoras äktenskap, av Walfrid Holst - 553, 554, 555, 556
Romansk språkforskning. En översikt över aktuella spörsmål och arbetsuppgifter, av Alf Lombard - 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562
Uppsala domkyrkas restaurering. Ett långt gånget förfall kräver ett omfattande ingripande, av Edvard Söderberg - 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569
Vapen för kommuner och municipalsamhällen, av Harald Fleetwood - 569, 570, 571
Vetenskapsakademiens forskningsinstitut för experimentell fysik, av Manne Siegbahn - 571, 572, plansch, plansch, 573, 574, 575, 576
Nya lagar och författningar - 576, 577
Riksdagsbeslut - 577, 578, 579
Månadskrönika - 579, 580
Dödsfall - 580
    Häfte 9. Oktober 1939 - 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668
Bosön. Riksidrottsförbundets idrottsinstitut, av Gunnar Grubb - 581, 582, 583
Ny starkströmsnomenklatur. »Stickpropp - vägguttag - klenspänning», av Sten Tennander - 584, 585
Indium. Ny framställningsmetod och nya användningsområden, av Ernst Rothelius - 585, 586
Prisregleringsåtgärder för jordbruket. Med av 1939 års lagtima riksdag beslutade ändringar, av Henrik Hagander - 586, 587, 588, 589, 590, 591
Den svenska upplysningens främste. Kellgren i nyare svensk litteraturforskning, av Victor Svanberg - 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598
Kroatisk autonomi. En långvarig stridsfråga vid sin lösning, av Artur Almhult - 598, 599, 600, 601, 602
Hemslöjd och konsthantverk i Marocko, av Gustaf Bolinder - 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610
Motorbränslefrågan i Sverige. Ställningen i början av krisen, av Nils Gustafsson - 610, 611, 612
Var låg Nestors kungastad? Ett palats funnet vid det messenska Pylos, av Martin P:n Nilsson - 613, 614, 615, 616, 617
Nyare svensk ortodoxiforskning, av Hj. Lindroth (Uppsala) - 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623
Musik till »Peer Gynt». Söderman, Grieg och Egk, av Folke H. Törnblom - 623, 624, 625, 626
Privatanställdas pensionering. Principer och försäkringsmöjligheter, av B. E. Meurk - 626, 627, 628, 629, 630, 631
Sjuktransporter med flygplan, av Fritz Bauer - 631, 632, 633, 634, 635, 636
    Kriget - 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666
Krigsutbrottets bakgrund. Några grunddrag i den diplomatiska diskussionen, av Yngve Lorents - 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648
Rustningsläget vid krigsutbrottet. De europeiska stormakternas och Polens maktmedel, av Erik Zeeh - 648, 649, 650, 651, 652
Krigsoperationerna i september 1939, av Erik Zeeh - 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665
Export- och importförbud, av K. Björsäter - 665
Krisnämnder, av B. Greitz - 665, 666
Månadskrönika - 666, 667, 668
Dödsfall - 668
    Häfte 10. November 1939 - 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, plansch, plansch, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740
En mykensk krukmakarverkstad. Utgrävd i Berbati i Argolis, av Åke Åkerström - 669, 670, 671, 672
Dokumentär film. Reportagefilmens historik och utveckling, av Gösta Werner - 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679
Estlands befolkningsgrupper, av Per Wieselgren - 679, 680, 681, 682, 683
Folkhushållningsdepartementet - 683
De kommunala mellanskolorna. Ett förslag till deras förstatligande, av Fr. Sandberg - 684, 685, 686
Bröderna Martins gravyrer. Kring en nyutkommen konstavhandling, av August Hahr - 686, 687, 688, 689, 690
Medicinska Nobelpristagare 1938 och 1939, av Erik Jorpes - 690, 691, 692
Nyklassicismens arkitektur. Några nya tolkningsförsök, av Henrik Cornell - plansch, plansch, 693, 694, 695, 696, 697
Nya trafikleder i Paris. Ringboulevard och utfartsvägar, av Folke Brundin - 697, 698, 699
Psykoanalysens religionskritik, av Ivar Alm - 700, 701, 702, 703, 704
Bolidens gruvsolarium, av J. Pontén - 704, 705, 706, 707, 708, 709
Det forntida Stockholm. I belysning av nyare fynd, av Birger Nerman - 710, 711, 712, 713, 714, 715
Strindbergssamlingarna i Kungl. biblioteket, av O. Wieselgren - 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722
Ungerns landvinningar efter Trianonfreden, av Björn Collinder - 722, 723, 724, 725
    Kriget - 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738
Maginotlinjen och västvallen. Två befästningsbälten av gigantiska dimensioner, av Erik Zeeh - 725, 726, 727, 728, 729, 730
Krigsoperationerna i oktober 1939, av Erik Zeeh - 730, 731, 732, 733, 734, 735
Ryssland, Polen och Baltikum. Avtalen om den ryska framstöten mot väster, av Yngve Lorents - 735, 736, 737, 738
Månadskrönika - 738, 739, 740
Dödsfall - 740
Rättelse - 740
    Häfte 11. December 1939 - 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, plansch, plansch, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820
Engelska kanalen. Nytt förslag till tunnel Frankrike-England, av Folke Brundin - 741, 742, 743, 744, 745
Folkskollärarna och universiteten. En utredning - 745, 746, 747
Gotland - en svensk utpost, av Gunnar Jonsson - 747, 748, 749, 750, 751, 752
Den nya svenska koralboken. Förutsättningar och riktlinjer för koralbokskommitténs arbete, av Gustaf Aulén - 752, 753, 754, 755, 756
Liberia. Afrikas negerfristat, av Gustaf Bolinder - 756, plansch, plansch, 757, 758, 759, 760, 761
Modergudinnan i psykologisk belysning, av Ivar Alm - 761, 762, 763, 764, 765, 766
Naturskydd i Stillahavsområdet, av C. Skottsberg - 766, 767, 768, 769
Förenta staternas nya neutralitetslag - 769, 770, 771
Nobelprisen - 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780
    Nobelprisen i kemi, av K. Myrbäck - 772, 773, 774, 775
    Nobelpriset i fysik, av Sven Benner - 775, 776, 777
    Nobelpriset i litteratur, av Henning Söderhjelm - 777, 778, 779, 780
Kampen mot skadeinsekter. Den biologiska metoden för deras utrotning, av Ivar Trägårdh - 780, 781, 782, 783, 784, 785
Tecknad film. Från ritbordet till celluloidremsan, av Gösta Werner - 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791
Tidningarna i biblioteken. De moderna bibliotekens svåraste problem, av Carl Björkbom - 791, 792, 793, 794, 795, 796
Varuträsk - en ny svensk mineralfyndort, av Erik R. Ygberg - 796, 797, 798, 799, 800
Östgrönlands växtvärld. För 150 miljoner år sedan, av Rudolf Florin - 800, 801, 802, 803, 804
    Kriget - 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817
Krigsoperationerna i november 1939. »Nervkriget» i öster och väster - ett krig mot de neutrala, av Erik Zeeh - 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812
Rustningsläget i »farozonen». Vissa neutrala staters militära maktmedel, av Erik Zeeh - 813, 814, 815, 816, 817
Nya lagar och författningar - 817, 818
Månadskrönika - 818, 819, 820
Dödsfall - 820
Register - 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836
    Abe ... - 821
    Bayar ... - 822
    Carlquist ... - 823
    E. B. C. ... - 824
    Flury ... - 825
    Guanaco ... - 826
    Insulander ... - 827
    Knoph ... - 828
    Lindstam ... - 829
    Michelangelo ... - 830
    Oskar ... - 831
    Reiniger ... - 832
    Sinnessjukdomar ... - 833
    Statsverkspropositionen ... - 834
    Tidningsvetenskap ... - 835
    Wartburg ... - 836

Project Runeberg, Fri Sep 2 22:44:59 2011 (aronsson) (diff) (history) (download) Next >>
https://runeberg.org/nfm/1939/

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free