- Project Runeberg -  Nordisk familjebok /
Uggleupplagan. 33. Väderlek - Äänekoski

(1922) Tema: Reference
Titel och innehåll | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

NORDISK FAMILJEBOK
KONVERSATIONSLEXIKON
OCH
REALENCYKLOPEDI

Ny, reviderad och rikt illustrerad upplaga

Redaktionskommitté:
Lagerheim, G., professor vid Stockholms högskola
Leche, V, f. d. professor vid Stockholms högskola
Nordensvan, G., skriftställare
Westrin, Th., filosofie doktor, kommitténs ordförande

Redaktör: Th. Westrin

TRETTIOTREDJE BANDET
VÄDERLEK - ÄÄNEKOSKI

Stockholm 1922
Nordisk familjeboks förlags aktiebolag
Nordisk familjeboks tryckeri


Förord till den elektroniska upplagan

Detta är 33:e bandet av andra utgåvan ("uggleupplagan") av Nordisk familjebok. Bandet presenteras här som en faksimilutgåva i svartvitt.

Några intressanta artiklar ur huvuddelen: Världskriget.


The above contents can be inspected in scanned images: smutstitel, titelsida, titelbladets baksida

Korrstapel / Proof bar for this volume

Innehåll / Table of Contents


Titel och innehåll - smutstitel, titelsida, titelbladets baksida
Ordinarie medarbetare - v, vi, vii
Tillfälliga medarbetare i detta band - vii, viii
I detta band förekomma signerade artiklar af följande bland den första upplagans ej ofvan nämnde samt af denna upplagas genom döden bortryckte medarbetare - viii
Uttalsbeteckning - viii
Förteckning öfver illustrationer i trettiotredje bandet - ix, x
Förkortningar - xi, xii, xiii
Rättelser - xiv, xv
Tillägg - xv

V


Väderlek - 1-2, 3-4, 5-6, 7-8, 9-10, 11-12
Väderleksförutsägelse - 11-12, 13-14, 15-16, 17-18, 19-20, 21-22, 23-24
Väderlekskarta - 23-24, 25-26, 27-28, 29-30
Väderlekslära. Se Meteorologi, sp. 267 - 29-30
Väderlekstelegram. Se Simultaniakttagelser - 29-30
Väderljus - 29-30
Väderlåda ... - 31-32, 33-34, 35-36
Väfnadsspirochæter ... - 37-38, 39-40, 41-42, 43-44, 45-46
Väfning ... - 47-48, 49-50, 51-52, 53-54, 55-56
Väfskolor ... - 57-58, 59-60, 61-62, 63-64, 65-66
Väggbåge ... - 67-68, 69-70, 71-72, 73-74, 75-76
Vägplogar ... - 77-78, 79-80, 81-82, 83-84, 85-86
Välskrifning ... - 87-88, 89-90, 91-92, 93-94, 95-96
Vänersborg ... - 97-98, 99-100, 101-102, 103-104, 105-106
Värdedeklaration ... - 107-108, 109-110, 111-112, 113-114, 115-116
Väringen ... - 117-118, 119-120, 121-122, 123-124, 125-126
Världsaxlen ... - 127-128, 129-130
Världsförklaring (Världsåskådning), filos. Se Lifsåskådning, sp. 459 - 129-130
Världsförnyelse (Världens pånyttfödelse). Se Palingenesi och Ragnarök - 129-130
Världshaf. Se Haf, sp. 982 - 129-130
Världshandel. Se Handel och Samfärdsel - 129-130
Världsherravälde l. Världsvälde. Se Universalmonarki - 129-130
Världshistoria, mänsklighetens historia. Se Historia, sp. 769 - 129-130
Världskarta, detsamma som planiglob (se d. o.) - 129-130
Världskatastrof. Se Eskatologi och Ragnarök - 129-130
Världskongress, samling af representanter för alla länder för dryftande af en fråga. Jfr Internationella kongresser - 129-130
Världskretsloppet. Se Eskatologi och Mytologi, sp. 155 - 129-130
Världskriget - 129-130
Världskrigets förhistoria - 131-132, 133-134, 135-136, 137-138, 139-140
Världskriget. Den afgörande krisen - 139-140, 141-142, 143-144, 145-146
Världskriget. Ententens krigsmål - 145-146, 147-148, 149-150, 151-152, 153-154
Världskriget. Krigshändelserna - 153-154, 155-156, 157-158
Världskriget. Krigshändelserna 1914. Västfronten - 157-158, 159-160, Till art. Världskriget. I. Västfronten 1914-18, Till art. Världskriget. I. Västfronten 1914-18 (forts.), 161-162, 163-164, 165-166, 167-168, 169-170, 171-172
Världskriget. Krigshändelserna 1914. Östfronten - 171-172, 173-174, 175-176, 177-178, 179-180
Världskriget. Krigshändelserna 1914. Sydfronten - 179-180, 181-182
Världskriget. Krigshändelserna 1914. Turkiets krig - 181-182
Världskriget. Krigshändelserna 1915. Västfronten - 181-182, 183-184, 185-186
Världskriget. Krigshändelserna 1915. Östfronten - 185-186, 187-188, 189-190, 191-192, 193-194
Världskriget. Krigshändelserna 1915. Sydfronten - Till art. Världskriget. III. Italienska fronten 1916-17, 193-194, 195-196, 197-198, 199-200
Världskriget. Krigshändelserna 1915. Turkiets krig - 199-200, 201-202
Världskriget. Krigshändelserna 1916. Västfronten - 201-202, 203-204, 205-206
Världskriget. Krigshändelserna 1916. Östfronten - 205-206, 207-208, 209-210, 211-212, 213-214
Världskriget. Krigshändelserna 1916. Sydfronten - 213-214, 215-216
Världskriget. Krigshändelserna 1916. Turkiets krig - 215-216, 217-218
Världskriget. Krigshändelserna 1917. Västfronten - 217-218, 219-220, 221-222, 223-224
Världskriget. Krigshändelserna 1917. Östfronten - 223-224, 225-226, 227-228
Världskriget. Krigshändelserna 1917. Sydfronten - 227-228, 229-230, 231-232
Världskriget. Krigshändelserna 1917. Turkiets krig - 231-232, 233-234
Världskriget. Krigshändelserna 1918. Västfronten - 233-234, 235-236, 237-238, 239-240, 241-242, 243-244, 245-246
Världskriget. Krigshändelserna 1918. Östfronten - 245-246
Världskriget. Krigshändelserna 1918. Sydfronten - 245-246, 247-248, 249-250
Världskriget. Krigshändelserna 1918. Turkiets krig - 249-250
Världskriget. Kolonialkriget. Kina - 249-250
Världskriget. Oceanien - 249-250, 251-252
Världskriget. Afrika - 251-252, 253-254
Världskriget. Kriget till sjöss - 253-254, 255-256, 257-258, 259-260, 261-262
Världskriget. Krigsteknikens utveckling under Världskriget - 261-262, 263-264, 265-266, 267-268, 269-270
Världskrigets politiska och ekonomiska följder - 269-270, 271-272, 273-274, 275-276, 277-278
Världskriget. Litt. - 277-278, 279-280, 281-282
Världskroppar. Se Solen (pl.) - 281-282
Världskulturhistoria. Se Historia, sp. 769 - 281-282
Världsligt frälse. Se Frälse, sp. 25 - 281-282
Världslitteratur. Se Litteratur - 281-282
Världsmonarki, detsamma som universalmonarki (se d. o.) - 281-282
Världsmästerskap, idrottst. - 281-282
Världsomsegling (Jordomsegling) - 281-282
Världsordning, filos. - 281-282
Världspol, astron. Se Pol 1 - 281-282
Världspostföreningen, postv. Se Postförening, sp. 15 - 281-282
Världspressen. Se Pressen - 281-282
Världsrekord - 281-282
Världsrymden. Se Världsalltet - 281-282
Världssamfärdsel. Se Samfärdsel - 281-282
Världssjäl, filos. - 281-282, 283-284
Världssmärta. Se Weltschmerz - 283-284
Världsspråk - 283-284, 285-286, 287-288
Världsstorloge ... - 287-288, 289-290, 291-292, Karta öfver Värmdön
Värme ... - 293-294, 295-296, 297-298, 299-300
Värmeabsorption ... - 301-302, 303-304, 305-306, 307-308, 309-310
Värmland ... - 311-312, 313-314, 315-316, 317-318, 319-320
Värmland ... - 321-322, 323-324, 325-326, 327-328, 329-330
Värnamo kraftaktiebolag ... - 331-332, 333-334, 335-336, 337-338, 339-340
Väsby ... - 341-342, 343-344, 345-346, 347-348, 349-350
Västerbotten ... - 351-352, 353-354, 355-356, 357-358, 359-360
Västerbotten ... - 361-362, 363-364, 365-366, 367-368, 369-370
Västergötland ... - 371-372, 373-374, 375-376, 377-378, 379-380
Västernorrlands län ... - 381-382, 383-384, Till art. Västervik. I., Till art. Västervik. II., 385-386
Västerviking ... - 387-388, Till art. Västerås, Till art. Västerås domkyrka, 389-390, 391-392
Västerås ... - 393-394, 395-396, 397-398, 399-400, 401-402
Västerås revir ... - 403-404, 405-406, 407-408, 409-410, 411-412
Västindisk spenat ... - 413-414, 415-416, 417-418, 419-420, 421-422
Västmanlands läns landsting ... - 423-424, 425-426, 427-428, 429-430, 431-432
Vätersholm ... - 433-434, 435-436, 437-438, 439-440, 441-442
Växel ... - 443-444, 445-446, 447-448, 449-450, 451-452
Växelställe ... - 453-454, 455-456, 457-458, 459-460, 461-462
Växjö-Alfvesta järnväg ... - 463-464, 465-466, 467-468, 469-470, 471-472
Växternas sömn ... - 473-474, 475-476, 477-478, 479-480, Fördelningen af de viktigaste vegetationstyperna på jordytan (1/3)
Växtgeografi ... - Fördelningen af de viktigaste vegetationstyperna på jordytan (2/3), Fördelningen af de viktigaste vegetationstyperna på jordytan (3/3), (blank), 481-482, 483-484
Växthus ... - 485-486, 487-488, 489-490, 491-492, 493-494
Wöhlerit ... - 495-496, 497-498, 499-500, 501-502, 503-504

X


Xantom ... - 505-506, 507-508, 509-510, 511-512, 513-514
Xiphosura ... - 515-516, 517-518, 519-520, 521-522, 523-524

Y


Yamadagni ... - 525-526, 527-528, 529-530, 531-532, 533-534
Yeats ... - 535-536, 537-538, 539-540, 541-542, 543-544
Ykens ... - 545-546, 547-548, 549-550, 551-552, 553-554
Yngelvård ... - 555-556, 557-558, 559-560, 561-562, 563-564
Yoghurt ... - 565-566, 567-568, 569-570, 571-572, 573-574
York ... - 575-576, 577-578, 579-580, 581-582, 583-584
Younghusband ... - 585-586, 587-588, 589-590, 591-592, 593-594
Yrkeshygien ... - 595-596, 597-598, 599-600, 601-602, 603-604
Yrkesinspektion ... - 605-606, 607-608, 609-610, 611-612, 613-614
Yrkesskatt ... - 615-616, 617-618, 619-620, 621-622, 623-624
Ytbergarter ... - 625-626, 627-628, 629-630, 631-632, 633-634
Yttrotitanit ... - 635-636, 637-638, 639-640, 641-642, 643-644
Yxa ... - 645-646, 647-648, 649-650, 651-652, 653-654

Z


Zabern-affären ... - 655-656, 657-658, 659-660, 661-662, 663-664
Zahle ... - 665-666, 667-668, 669-670, 671-672, 673-674
Zaleszczyki ... - 675-676, 677-678, 679-680, 681-682, 683-684
Zander ... - 685-686, 687-688, 689-690, 691-692, 693-694
Zaragoza ... - 695-696, 697-698, 699-700, 701-702, 703-704
Zedracholja ... - 705-706, 707-708, 709-710, 711-712, 713-714
Zeitschrift des vereins für volkskunde ... - 715-716, 717-718, 719-720, 721-722, 723-724, 725-726
Zeno. 1. Renier (Ranieri) Z. - 725-726
Zeno. 2 och 3. Nicoló och Antonio Z. - 725-726, 727-728, 729-730, 731-732
Zeno. 4. Carlo Z. - 731-732, 733-734
Zeno. 5. Battista Z. - 733-734
Zeno, Apostolo - 733-734
Zenobia, drottning af Palmyra (se d. o., sp. 1379) - 733-734
Zenodoros - 733-734
Zenodotosxe - 733-734
Zenon. 1. Z. från Elea - 733-734, 735-736
Zenon. 2. Z. från Kition - 735-736
Zenon. 3. Z. från Sidon - 735-736
Zenon. 4. Z. från Tarsos - 735-736
Zenon, östromersk kejsare - 735-736
Zensile, skpsb. Se Galär, sp. 679 - 735-736
Zenta, stad i Jugo-Slavien - 735-736
Zentralverein für handelsgeographie - 735-736
Zeolitgruppen, miner. - 735-736
Zephronia ... - 737-738, 739-740, 741-742, 743-744
Zetterlund ... - 745-746, 747-748, 749-750, 751-752, 753-754
Zeus ... - 755-756, 757-758, 759-760, 761-762, 763-764
Ziegenbalg ... - 765-766, 767-768, 769-770, 771-772, Till art. Zigenare
Zigenare ... - 773-774, 775-776, 777-778, 779-780
Zillmera ... - 781-782, 783-784, 785-786, 787-788, 789-790
Zink ... - 791-792, 793-794, 795-796, 797-798, 799-800
Zio ... - 801-802, 803-804, 805-806, 807-808, 809-810
Zmaj ... - 811-812, 813-814, 815-816, 817-818, 819-820
Zolkiew ... - 821-822, 823-824, 825-826, 827-828, 829-830
Zoologi ... - 831-832, 833-834, 835-836, 837-838, 839-840
Zoologi ... - 841-842, 843-844, 845-846, 847-848, 849-850
Zoomagnetism ... - 851-852, 853-854, 855-856, Till art. Zorn, Anders. I., Till art. Zorn, Anders. II.
Zorn ... - 857-858, 859-860, 861-862, 863-864, 865-866
Zubov ... - 867-868, 869-870, 871-872, 873-874, 875-876
Zuni ... - 877-878, 879-880, 881-882, 883-884, 885-886
Zwingli ... - 887-888, 889-890, 891-892, 893-894, 895-896
Zürich ... - 897-898, 899-900, 901-902, 903-904, 905-906

Å


Å ... - 907-908, 909-910, 911-912, 913-914, 915-916
Åbo ... - 917-918, 919-920, 921-922, 923-924, 925-926
Åbo Morgonblad ... - 927-928, 929-930, 931-932, 933-934, 935-936
Åbotarätt ... - 937-938, 939-940, 941-942, 943-944, 945-946
Åhussandsten ... - 947-948, 949-950, 951-952, 953-954, 955-956
Åkerbönan ... - 957-958, 959-960, 961-962, 963-964, 965-966
Åkerman ... - 967-968, 969-970, 971-972, 973-974, 975-976
Åkeshof ... - 977-978, 979-980, 981-982, 983-984, Karta öfver Åland (1/3)
Åland ... - Karta öfver Åland (2/3), Karta öfver Åland (3/3), (blank), 985-986, 987-988
Åland ... - 989-990, 991-992, 993-994, 995-996, 997-998
Ålderdomsförsäkring ... - 999-1000, 1001-1002, 1003-1004, 1005-1006, 1007-1008
Ållonö ... - 1009-1010, 1011-1012, 1013-1014, 1015-1016, 1017-1018
Ånganläggning ... - 1019-1020, 1021-1022, 1023-1024, 1025-1026, 1027-1028
Ångare ... - 1029-1030, 1031-1032, 1033-1034, 1035-1036, 1037-1038
Ångest ... - 1039-1040, Till art. Ångfartyg. I., Till art. Ångfartyg. II., Till art. Ångfartyg. II. (forts.), Till art. Ångfartyg. III.
Ångfartyg ... - 1041-1042, 1043-1044, 1045-1046, 1047-1048, 1049-1050
Ångfartygsmanöver ... - 1051-1052, 1053-1054, 1055-1056, 1057-1058, 1059-1060
Ångmaskin ... - 1061-1062, 1063-1064, 1065-1066, 1067-1068, 1069-1070
Ångpanna ... - 1071-1072, 1073-1074, 1075-1076, 1077-1078, 1079-1080
Ångplog ... - 1081-1082, 1083-1084, 1085-1086, 1087-1088, 1089-1090
Ångturbin ... - 1091-1092, 1093-1094, 1095-1096, 1097-1098, 1099-1100
Ångturbin ... - 1101-1102, 1103-1104, 1105-1106, 1107-1108, Till art. Åreskutan och art. Ångermanland
Åreälfven ... - 1109-1110, 1111-1112, 1113-1114, 1115-1116
Åsaka ... - 1117-1118, 1119-1120, 1121-1122, 1123-1124, 1125-1126
Åskväder ... - 1127-1128, 1129-1130, 1131-1132, 1133-1134, 1135-1136
Återbrytande af dom ... - 1137-1138, 1139-1140, 1141-1142, 1143-1144, 1145-1146
Ä ... - 1147-1148, 1149-1150, 1151-1152, 1153-1154, 1155-1156
Ädelstenar ... - 1157-1158, 1159-1160, 1161-1162, 1163-1164, 1165-1166
Ägg ... - 1167-1168, 1169-1170, 1171-1172, 1173-1174, 1175-1176
Äktenskaplig börd ... - 1177-1178, 1179-1180, 1181-1182, 1183-1184, 1185-1186
Älfdals kontrakt ... - 1187-1188, 1189-1190, 1191-1192, 1193-1194, 1195-1196
Älfsjöhyttan ... - 1197-1198, 1199-1200, 1201-1202, 1203-1204, 1205-1206
Ämbetsexamina ... - 1207-1208, 1209-1210, 1211-1212, 1213-1214, 1215-1216
Ängel ... - 1217-1218, 1219-1220, 1221-1222, 1223-1224, 1225-1226
Ängshöken ... - 1227-1228, 1229-1230, 1231-1232, 1233-1234, 1235-1236
Änka ... - 1237-1238, 1239-1240, 1241-1242, 1243-1244, 1245-1246
Ärelöshet ... - 1247-1248, 1249-1250, 1251-1252, 1253-1254, 1255-1256
Ärftlighet ... - 1257-1258, 1259-1260, 1261-1262, 1263-1264, 1265-1266
Ärkekansler ... - 1267-1268, 1269-1270, 1271-1272, 1273-1274, 1275-1276
Ättledning ... - 1277-1278

Project Runeberg, Tue Dec 18 17:14:49 2012 (aronsson) (diff) (history) (download) Next >>
http://runeberg.org/nfcm/

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free