- Project Runeberg -  Uppfinningarnas bok /
IX. Lanthushållning m. m. Trävaru-, textil- och beklädnadsindustri. Grafisk teknik

(1925-1939) [MARC] With: Sam Lindstedt
Titel och innehåll | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   
UPPFINNINGARNAS BOK VIII

LANTHUSHÅLLNING M. M. TRÄVARU-, TEXTIL- OCH BEKLÄDNADSINDUSTRI. GRAFISK TEKNIK

LANTHUSHÅLLNINGEN OCH DESS BINÄRINGAR - SKOGSBRUKET - FISKE OCH FISKODLING - MED LANTBRUKET SAMHÖRANDE INDUSTRIER - TRÄETS MEKANISKA BEARBETNING - TEXTIL- OCH BEKLÄDNADSINDUSTRI - BOKTRYCKERIKONSTEN - FOTOGRAFI OCH REPRODUKTIONSTEKNIK - KONTORSTEKNIK av Herman Juhlin Dannfelt, Professor Gunno Kinnman, Lektor vid Skogshögskolan Gustaf Sellergren, Professor Bertil Oldenburg, Redaktör John Hertzberg, Docent Oskar Sillén, Professor under medverkan av Matts Juhlin-Dannfelt, Jägmästare Gunnar Alm, Byrådirektör, fil. d:r Carl von Schéele, Fil. d:r Erik Osberg, Veterinärdirektör Med 1067 illustrationer Stockholm. P. A. Norstedt & Söners Förlag STOCKHOLM 1929 KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT & SÖNER 270536

Förord till den elektroniska utgåvan

Se förordet till verket.


The above contents can be inspected in scanned images: bandtitel, titelsida, titelbladets baksida, v, vi, vii

Korrstapel / Proof bar for this volume

Innehåll / Table of Contents


Titel och innehåll - bandtitel, titelsida, titelbladets baksida, v, vi, vii
I. Lanthushållningen och dess binäringar, av H. Juhlin Dannfelt - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155
    Lanthushållningen i forntid och gammal tid - 2, 3, 4, 5, 6, 7
    Lantbruket under medeltiden - 8, 9
    Lantbruket i nyare tiden - 9, 10, 11, 12
    Åker och äng - 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60
    Den lösa jordens uppkomst och egenskaper - 12, 13
    Åkerjordens uppodling och grundförbättring - 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23
    Gödsling - 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35
    Åkerjordens bearbetning - 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41
    Sådd och plantering - 41, 42, 43, 44
    Växtförädling - 44, 45, 46
    Ogräsets bekämpande - 46, 47
    Sjukdomar och skador å gagnväxter - 47, 48, 49
    Äng och betesmark - 49, 50
    Skörd - 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59
    Växtföljd - 59, 60
    Åkerväxter - 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115
    Sädesväxter - 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78
    Hö- och grönfoderväxter - 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85
    Rotfrukter - 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92
    Sockerväxter - 92, 93
    Spånadsväxter - 93, 94, 95, 96, 97
    Oljeväxter - 98, 99, 100
    Färgväxter - 100, 101, 102
    Kryddväxter - 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108
    Medicinal- och njutningsväxter - 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115
    Trädgårdsodling - 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127
    Fruktodling - 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127
    Husdjursskötsel - 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155
II. Skogsbruket, av M. Juhlin-Dannfelt - 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187
    Skogen, dess uppdragande och vård - 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168
    Skogarnas inflytande i fysiskt-klimatiskt hänseende - 157
    Skogarnas utbredning - 157, 158
    Sveriges skogar - 158, 159, 160, 161
    Skogslagstiftning i Sverige - 162
    Skogsodling - 162, 163
    Beståndsvård och skogsbrukssätt - 163, 164
    Markvård - 164, 165
    Skogens skadegörare - 166, 167
    Skogens uppskattning och indelning - 167, 168
    Skogens produkter och dessas tillgodogörande - 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187
    Virkets tekniska egenskaper - 168, 169, 170
    De viktigaste skogsprodukterna och virkessortimenten - 170, 171, 172, 173
    Avverkning och virkestransport - 173, 174, 175, 176, 177
    Flottning - 177, 178, 179, 180
    Virkesförsågning - 180, 181, 182
    Pappersmassetillverkning - 182
    Tändstickstillverkning - 182, 183
    Träkolning - 183, 184, 185
    Tillverkning av tjära och kimrök - 185, 186
    Konservering av virke - 186, 187
III. Fiske och fiskodling, av Gunnar Alm - 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198
IV. Med lantbruket samhörande industrier, av H. Juhlin Dannfelt - 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270
    Mjölkhushållning - 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213
    Kvarnindustri, av C. von Schéele - 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237
    Historik - 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222
    Olika malningsmetoder - 222, 223, 224
    Rensningsmaskiner - 224, 225, 226, 227, 228, 229
    Siktmaskiner - 229, 230, 231
    Blandnings- och säckningsmaskiner - 231, 232
    Transportinrättningar och lagerhus - 232, 233, 234, 235, 236
    Nutida kvarnverk - 236, 237
    Stärkelsetillverkning, av C. von Schéele - 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245
    Bakning - 246, 247, 248, 249, 250
    Slakt av husdjur, av E. Osberg - 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264
    Konservering av livsmedel - 265, 266, 267, 268, 269, 270
V. Träets mekaniska bearbetning, av Gunno Kinnman - 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386
    Inledning - 271, 272, 273
    Råvaran - 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279
    Råvarans produktion, avverkning och transport - 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285
    Översikt av arbetsmetoderna och deras utveckling - 285, 286, 287
    Trävaruindustriens drivkraft - 287, 288, 289
    Skogsbrukets maskiner - 289, 290, 291, 292
    Huggmaskiner - 292, 293, 294, 295
    Sågmaskiner - 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329
    Maskinhyvlar - 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341
    Transportanordningar inom trävaruindustrien - 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351
    Snickerimaskiner - 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359
    Korkmaskiner - 359, 360, 361, 362
    Träets formning genom böjning - 362, 363
    Pressning - 363, 364
    Virkets torkning - 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371
    Limning - 372, 373, 374
    Spikningsmaskiner - 374, 375
    Putsmaskiner - 375, 376, 377, 378, 379
    Träkonservering - 379, 380, 381, 382, 383
    Träets målning - 383, 384, 385
    Arbetarskydd - 385, 386
VI. Textil- och beklädnadsindustri, av G. Sellergren - 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566
    Garntillverkning - 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427
    Spånadsämnen - 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399
    Spinning. Spinnmaskiner - 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427
    Tillverkning av vävnader - 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467
    Trikå- och strumpgodstillverkning - 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481
    Sömnad. Konfektion. Konstsömnad. Knytning - 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499
    Vävnaders appretering, blekning, färgning och tryckning - 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538
    Skomakeri. Läderarbeten - 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557
    Repslageri - 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566
VII. Boktryckerikonsten, av Bertil Oldenburg - 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663
    Tiden före boktryckerikonstens uppfinnande - 567, 568, 569
    Boktryckerikonstens förelöpare - 569, 570, 571, 572
    Uppfinnandet av boktryckerikonsten - 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581
    Typgjutning - 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596
    Olika boktryckstyper - 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596
    Sättning - 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622
    Handsättning - 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604
    Maskinsättning - 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622
    Stereotypi och galvanoplastik - 623, 624, 625, 626
    Tryckning - 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647
    Huvuddragen av boktryckerihistorien - 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654
    Tiden 1500—1800 - 647, 648, 649, 650, 651
    Tiden efter år 1800 - 651, 652, 653, 654
    Boktryckerikonsten i Sverige - 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663
VIII. Fotografi och reproduktionsteknik, av John Hertzberg - 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, plansch, (blank), 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878
    Fotografien, dess utveckling och tillämpningar - 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, plansch, (blank), 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749
    Kamerans äldre historia - 664, 665, 666, 667, 668
    Äldre iakttagelser rörande ljusets kemiska verkningar - 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697
    Negativprocessen - 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704
    Kameran - 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711
    Objektivet - 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720
    Positivprocessen - 720
    Kopieringsförfaranden med silversalter - 720, 721, 722, 723, 724
    Kopieringsförfaranden med järnsalter - 724, 725
    Kopieringsförfaranden med kromsalter - 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732
    Förstoring eller projektionskopiering - 732, 733
    Färgfotografi - 733, 734, 735, 736, 737, 738, plansch, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749
    Kinematografi - 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797
    Historik och utveckling - 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760
    Kinematografiens teknik - 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797
    Olika tillämpningar av fotografien - 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820
    Reproduktionsteknik - 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878
    Manuella reproduktionsförfaranden - 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859
    Fotomekaniska reproduktionsförfaranden - 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878
IX. Kontorsteknik, av O. Sillén - 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939
    Kontorsteknikens utveckling i stora drag - 879, 880, 881
    Skrivhjälpmedel - 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902
    Skrivtecknen - 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887
    Skrivmaterialet - 887, 888, 889
    Skrivverktygen - 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902
    Räknehjälpmedel - 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926
    Räknekonstens och siffrornas historia - 903, 904
    Enklare tekniska hjälpmedel - 904, 905, 906, 907
    Räknemaskiner - 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924
    Tabuleringsmaskiner - 924, 925, 926
    Registreringshjälpmedel - 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934
    Hjälpmedel för registrering av anteckningar - 927, 928, 929, 930, 931, 932
    Hjälpmedel för registrering av handlingar - 932, 933, 934
    Kommunikationshjälpmedel (inom kontoret) - 934, 935, 936, 937
    Anordningar för överföring av muntliga meddelanden - 934, 935, 936
    Anordningar för överföring av skriftliga meddelanden - 936, 937
    Anordningar för postexpediering - 937, 938, 939
    Inkommande post - 937
    Avgående post - 937, 938, 939
Register - 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972
    Abacus ... - 940
    Anthyllis ... - 941
    Benzosvart ... - 942
    Bord ... - 943
    Chiné ... - 944
    Dikning ... - 945
    Eryma ... - 946
    Flätning ... - 947
    Färgade ... - 948
    Giebe ... - 949
    Handkamera ... - 950
    Härva ... - 951
    Kalander ... - 952
    Kleinschmidt ... - 953
    Korssupport ... - 954
    Lanthavre ... - 955
    Låda ... - 956
    Maskinella ... - 957
    Mjölk ... - 958
    Norske ... - 959
    Papphylsor ... - 960
    Polder ... - 961
    Rami ... - 962
    Rullkortsystem ... - 963
    Scorzonera ... - 964
    Skriftning ... - 965
    Spett ... - 966
    Ståndframkallning ... - 967
    Sörensen ... - 968
    Touchmetoden ... - 969
    Type-Adder ... - 970
    Verdol ... - 971
    Wilfarth ... - 972
Litteratur till avdelningen Textil- och beklädnadsindustri - 972

Project Runeberg, Thu Mar 23 15:04:36 2023 (aronsson) (diff) (history) (download) Next >>
https://runeberg.org/uppfbok/9/

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free