- Project Runeberg -  Bonniers litterära magasin /
Årgång XI. 1942

(1932-1999)
Titel och innehåll | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

BLM BONNIERS LITTERÄRA MAGASIN

ÅRGÅNG XI 1942

Utgivare och redaktör: GEORG SVENSSON STOCKHOLM ALBERT BONNIERS FÖRLAG Utkommer med 10 häften per år. Lösnummerpris 1:25, årgång 11:—. Under månaderna juni—augusti utkom magasinet endast med ett nummer, daterat juli—augusti. Alb. Bonniers boktryckeri. Stockholm 1943

Förord till den elektroniska utgåvan

Läs förordet till tidskriften.


The above contents can be inspected in scanned images: smutstitel, Titel, Tryckeri, 1, 2, 97, 98, 177, 178, 249, 250, 329, 330, 409, 410, 489, 490, 569, 570, 657, 658, 753, 754

Korrstapel / Proof bar for this volume

Innehåll / Table of Contents


Titel och innehåll - smutstitel, Titel, Tryckeri, 1, 2, 97, 98, 177, 178, 249, 250, 329, 330, 409, 410, 489, 490, 569, 570, 657, 658, 753, 754
Register - V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV
    N:r 1. Januari 1942 - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96
Kommentarer - 3, 4, 5, 6
Percy Bysshe Shelley: Den befriade Prometheus. Sånger och fragment i svensk tolkning av Anders Österling - 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
    Kör av furier - 7, 8
    Andekörer - 8, 9
    Livets liv — - 9, 10
    Asia - 10, 11
    Månens sång - 11
    Kör av andar och timmar - 12
    Jordens sång - 12, 13
    Demogorgon - 13
Ernest Hemingway: Världens huvudstad. Novell. Översättning av Thorsten Jonsson - 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21
Johannes Edfelt: Hymner i skymningen - 22, 23
Holger Ahlenius: Martin Koch - 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32
Hakon Stangerup: Digtere og — Forfattere - 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41
Teater och film - 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48
Från bokhyllan - 49, 50
För boksamlaren - 51, 52, 53
Bokrecensioner - 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94
Nya utländska böcker - 94, 95, 96
    N:r 2. Februari 1942 - 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176
Kommentarer - 99, 100, 101
Erik Blomberg: Natten. Dikt - 102
Alberto Moravia: Flykten till Spanien. Novell. Översättning av Karin de Laval - 103, 104, 105, 106
Gunnar Ekelöf: Två preludier. Dikter - 107, 108, 109
Margit Abenius: Klara Johanson - 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123
Tore Zetterholm: Den nya romantiken - 124, 125, 126, 127, 128, 129
Gunhild Bergh: Brev från Rom - 130, 131, 132, 133, 134, 135
John Hayward: Brev från London - 136, 137, 138, 139
Gunnar Brandell: Svenskt forum 1941 - 140, 141, 142, 143, 144, 145
Teater och film - 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153
Från bokhyllan - 154, 155
Bokrecensioner - 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175
Nya utländska böcker - 175, 176
    N:r 3. Mars 1942 - 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248
Kommentarer - 179, 180, 181, 182
Bertil Gedda: Fem dikter - 183, 184, 185
    Preludium - 183
    Bergbestigare - 183, 184
    Ålslakt - 184
    Månljus - 185
    Fasad - 185
Peter William Nisser: Spillror. Novell - 186, 187, 188, 189, 190
Fredrik Böök: Heibergs visdom - 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200
Jean-Victor Pellerin: Två dikter. Översatta av Hjalmar Gullberg - 201, 202
    Konstnärens aftonbön - 201, 202
    Norden - 202
Sven Stolpe: Jacques Maritain och Léon Bloy - 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211
Michail Osorgin: Den ryska själen - 212, 213, 214, 215
Teater och film - 216, 217, 218, 219, 220
För boksamlaren - 221, 222, 223, 224
Från bokhyllan - 225, 226, 227
Bokrecensioner - 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247
Nya utländska böcker - 247, 248
    N:r 4. April 1942 - 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328
Kommentarer - 251, 252, 253, 254
T. S. Eliot: J. Alfred Prufrocks kärlekssång. Svensk tolkning av Gunnar Ekelöf - 255, 256, 257, 258, 259
Eyvind Johnson: Konstnärinnan Isabelle. Ur ett kommande arbete - 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273
Fredrik Böök: Nytt om Stagnelius - 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283
Artur Lundkvist: Amerikansk kritik - 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292
Erich Wittenberg: Burckhardt i vår tid - 293, 294, 295, 296, 297
Teater och film - 298, 299, 300, 301, 302, 303
Bokrecensioner - 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326
Nya utländska böcker - 326, 327, 328
    N:r 5. Maj 1942 - 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408
Ludvig Nordström. Foto - 331
Kommentarer - 332, 333, 334, 335
Emil Zilliacus: Myter. Två dikter - 336, 337
    Semele - 336, 337
    Svanen till Leda - 337
Per E. Rundquist: Gränden - 338, 339, 340, 341, 342
Thorsten Jonsson: Vintersöndagar med Ludvig Nordström - 343, 344, 345, 346, 347
Ludvig Nordström: Sven Barthel och ö-problemet - 348, 349, 350, 351, 352, 353
Ronald Fangen: Andet brev om norsk litteraturs historie - 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363
John Hayward: Brev från London - 364, 365, 366, 367, 368
Knut Jaensson: Eliot som lyriker - 369, 370, 371
Teater och film - 372, 373, 374, 375
Från bokhyllan - 376, 377, 378
Bokrecensioner - 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404
Nya utländska böcker - 404, 405, 406, 407, 408
    N:r 6. Juni-augusti 1942 - 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488
Kommentarer - 411, 412, 413
Arnold Ljungdal: Nattvandring - 414, 415, 416, 417, 418
Walter Ljungquist: Camilla, minns du mig? Novell - 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430
Karl Asplund: Två dikter - 431, 432
    Karolinskt gravkors - 431, 432
    Hektor och Andromake - 432
Sven Stolpe: Mystik och politik. Aldous Huxleys nya bok - 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440
Oskar Maurus Fontana: Nya tyska böcker - 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447
Artur Lundkvist: Böcker från väster - 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457
Teater och film - 458, 459, 460, 461
Från bokhyllan - 462, 463, 464
Bokrecensioner - 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485
Nya utländska böcker - 485, 486, 487, 488
    N:r 7. September 1942 - 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568
Kommentarer - 491, 492, 493, 494
Johannes Edfelt: Sju dikter - 495, 496, 497, 498, 499, 500
    Under läkarens kniv - 495, 496
    Själens långfredagsklockor - 496
    Smärtan är en skulptör - 497
    Dokument - 497, 498, 499
    Dagbok - 499
    Åskdigra kvällar - 500
    Arkaisk bild - 500
Thorsten Jonsson: Sommarns fullhet. Novell - 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508
Olof Lagercrantz: Dikter från mossen - 509, 510, 511, 512
    Träskfolket - 509
    Dimma - 510
    Våren och den mördade - 511
    Björksaven - 512
Gunnar Brandell: André Malraux - 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524
Fredrik Böök: Drömmarna - 525, 526, 527, 528, 529, 530
Carl-Gustaf Thomasson: Hedvig Elisabeth Charlottas dagbok - 531, 532, 533, 534, 535
Teater och film - 536, 537, 538, 539, 540
Från bokhyllan - 541, 542
Bokrecensioner - 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566
Nya utländska böcker - 566, 567, 568
    N:r 8. Oktober 1942 - 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656
Kommentarer - 571, 572, 573, 574
Pär Lagerkvist: Vita nuova - 575, 576, 577
Tora Nordström-Bonnier: Guvernanten. Novell - 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587
Carl-Erik af Geijerstam: Sång om Norden - 588, 589, 590, 591
Oscar Wieselgren: Selma Lagerlöf och Ellen Key - 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600
Pehr Henrik Törngren: Den yttre och den inre Charles Morgan - 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616
Teater och film - 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623
För boksamlaren - 624, 625, 626, 627, 628
Från bokhyllan - 629, 630, 631
Bokrecensioner - 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654
Nya utländska böcker - 654, 655, 656
    N:r 9. November 1942 - 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752
Kommentarer - 659, 660, 661
Anders Österling: Chider. Efter Friedrich Rückert - 662, 663
Ivar Lo-Johansson: Älgskyttarna. Ur en outgiven statarroman, ”Narkissos” - 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674
Hjalmar Gullberg: Tre sånger ur ”Abraham Lincoln” av John Drinkwater - 675, 676, 677
    Först då blir segerhymnen stämd - 675
    Landsmän, vad är bondförstånd - 676
    Det blåser en vind - 676, 677
Örjan Lindberger: Fem brev från Hjalmar Bergman till Ellen Key - 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686
Ronald Fangen: Siste brev om norsk litteraturs historie - 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697
John Hayward: Brev från London - 698, 699, 700, 701, 702
Från bokhyllan - 703, 704
Teater och film - 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713
Bokrecensioner - 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748
Nya utländska böcker - 749, 750, 751, 752
    N:r 10. December 1942 - 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848
Kommentarer - 755, 756, 757, 758, 759
Jarl Hemmer: Ung kärlek. En diktcykel - 759, 760, 761, 762, 763
    Stråkdrag - 759
    Älskande ögon - 759, 760
    Den elementära - 760
    Jag ville — - 761
    Du kände mig igen - 761, 762
    Andante religioso - 762
    Ur fjärran - 763
Sivar Arnér: Skon som krigaren bar. Novell - 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772
Artur Lundkvist: Herman Melville - 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786
Alf Henriques: Danske digte efter 1940 - 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795
E. N. Tigerstedt: Franska böcker - 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802
Från bokhyllan - 803, 804
Teater och film - 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812
Bokrecensioner - 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845
Nya utländska böcker - 845, 846, 847, 848

Project Runeberg, Fri Jan 4 00:21:34 2019 (aronsson) (diff) (history) (download) Next >>
https://runeberg.org/blm/1942/

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free