- Project Runeberg -  Statens järnvägar 1906-1931. Minnesskrift i anledning av de svenska statsbanornas 75-åriga tillvaro /
Band 2 - Del 3. Bana och byggnader; Del 4. Maskintjänsten; Del 5. Förrådsväsendet; Del 6. Huvudverkstäderna; Del 7. Elektrifiering och elektrisk drift

(1931) [MARC]
Titel och innehåll | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

STATENS JÄRNVÄGAR

1906—1931

MINNESSKRIFT I ANLEDNING AV DE SVENSKA STATSBANORNAS 75-ÅRIGA TILLVARO MED KUNGL. MAJ:TS NÅDIGA BEMYNDIGANDE UTGIVEN AV KUNGL. JÄRNVÄGSSTYRELSEN ---------- ANDRA BANDET CENTRALTRYCKERIET, STOCKHOLM 1931

Förord till den elektroniska utgåvan

Scannad direkt från original i augusti 2013 av Bert H.The above contents can be inspected in scanned images: Smutstitel, Titelblad, Innehåll, Innehåll, Innehåll, Innehåll

Korrstapel / Proof bar for this volume

Innehåll / Table of Contents


Titel och innehåll - Smutstitel, Titelblad, Innehåll, Innehåll, Innehåll, Innehåll
Sidor ... - opag, opag
I. NYA STATSBANELINJER - 1
NYBYGGDA BANOR - 1
Allmänna förutsättningar - 2
Organisatorisk orientering - 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Villkor i fråga om bidrag till banbyggarna - 12
Beskrivning över nybyggda statsbanor - 12, 13
I. Statsbanan genom Bohuslän - 13, 14
II. Statsbanan Järna-Norrköping - 14, 15, 16, 17
III. Statsbanan Sveg—Brunflo - 17, 18, 19
IV. Statsbanan Östersund-Ulriksfors med bibanor. - 20, 21, 22
V. Statsbanan Ulriksfors-Volgsjön - 23, 24, 25
VI. Statsbanan Volgsjön-Gällivare - 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33
VII. Statsbanan Sveg—Hede - 33, 34
VIII. Bibanor mellan norra stambanan och kusten - 34, 35, 36, 37, 38
IX. Tvärbanor mellan inlandsbanan och norra stambanan. - 38, 39, 40, 41, 42, 43
X. Statsbanorna Morjärv—Lappträsk, Lappträsk—Veittijärvi, Veittijärvi—Karungi—Matarengi samt Karungi—Happaranda jämte broförbindelsen Haparanda—finska gränsen - 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51
INKÖPTA BANOR - 52
Örebro—Svartå järnväg - 52, 53
II. Strömstad—Skee järnväg - 53, 54
III. Malmö—Kontinentens järnväg - 54, 55
IV. Svartälvs järnväg - 55, 56, 57
V. Mora—Vänerns järnväg - 57, 58, 59, 60, 61
VI. Mora—Noret—Orsa järnväg - 61, 62, 63
VII. Orsa—Härjedalens järnväg - 63, 64, 65
VIII. Höganäs—Mölle järnväg - 65, 66, 67
IX. Kävlinge—Sjöbo järnväg - 67, 68
X. Kävlinge—Barsebäcks järnväg - 68, 69, 70
XI. Dala—Hälsinglands järnväg - 70, 71, 72
XII. Limedsforsen—Särna järnväg - 72, 73, 74
XIII. Hässleholm—Markaryds och Markaryd—Veinge järnvägar - 74, 75, 76, 77
SAMMANFATTNING ANGÅENDE UNDER ÅREN 1906—1930 TILLKOMNA STATSBANELINJER - 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96
II. ANLÄGGNINGAR Å DEN TRAFIKERADE BANAN - 97
DUBBELSPÅRSANLÄGGNINGAR - 97
I. Dubbelspåret Göteborg-Alingsås - 97, 98
II. Dubbelspåret Norrköping-Mjölby - 98
III. Dubbelspåret Tranås-Sävsjö - 98, 99
IV. Dubbelspåret Örebro—Hallsberg—Laxå - 99, 100
STÖRRE LINJEOMLÄGGNINGAR - 101
I. Ny sträckning för västra stambanan å bandelen Rönninge—Ström - 101, 102, 103, 104
II. Västra stambanans nya ingångslinje till Stockholm över Årsta holmar - 105, 106, 107, 108, 109
III. Omläggning av ingångslinjen söderifrån till Varbergs bangård - 109, 110
IV. Omläggning av linjen mellan Lindome och Anneberg samt mellan Kållered och Lindome - 110, 111
STATIONERNA OCH DERAS UTVECKLING - 112
Allmänna riktlinjer - 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121
Plattforms- lastkajskonstruktioner - 121, 122, 123, 124
Vagnvågar och vagnvändskivor - 124
Enskilda järnvägars anslutning - 124, 125
Större bangårdsbyggnader - 125
I. Stockholm - 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134
II. Göteborg - 134, 135, 136, 137, 138, 139
III. Malmö - 139, 140, 141, 142, 143
IV. Lund - 143, 144
V. Nässjö - 144, 145
VI. Hässleholm - 145, 146, 147, 148
VII. Hallsberg - 148, 149, 150
VIII. Sundsvall - 150, 151
IX. Boden - 151, 152
X. Malmbangården å Svartön vid Luleå - 152, 153, 154, 155
BANANS UNDERBYGGNAD - 156, 157, 158
BROAR - 159
I. Järnvägsbroar - 159, 160
Underbyggnad - 160, 161, 162
Fasta broar - 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173
Rörliga broar - 173, 174, 175, 176, 177, 178
Gångbaneanordningar - 178, 179, 180
Brouppsättning - 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189
Bangårdstunnlar - 189, 190, 191
Tågbelastningens ökning och därav föranledda broförstärkningar - 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204
Tekniska bestämmelser - 204, 205, 206, 207, 208
Tillsyn och underhåll - 208, 209
II. Andra broar vid järnvägsanläggningar - 209, 210, 211, 212
BALLAST - 213, 214, 215, 216
SPÅRÖVERBYGGNADEN - 217, 218, 219, 220
I. Räler med tillbehör - 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234
II. Sliprar - 234, 235, 236, 237, 238, 239
Slipersfaktoriet vid Piteå - 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245
III. Spårutläggning samt spårets lyftning och riktning - 245, 246, 247
HÄGNAD - 248, 249, 250, 251
VÄGKORSNINGAR - 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264
VÄXEL- OCH SIGNALSÄKERHETSANLÄGGNINGAR - 265, 266
I. Signalsystem - 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277
II. Säkerhetsanläggningar för stationer - 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296
III. Säkerhetsanläggningar vid rörliga broar - 296, 297
IV. Säkerhetsanläggningar vid vägkorsningar - 298, 299, 300
V. Säkerhetsanordningar för linjen - 300, 301, 302, 303, 304
VI. Säkerhetsanläggningarnas utveckling under den närmaste tiden - 304, 305, 306
Telegraf och telefon - 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320
HUSBYGGNADER - 321
Stationshus - 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330
Hotell- och restauranglokaler - 331, 332
Postlokaler - 332, 333
Resebyråer - 334
Byggnader för den elektriska tågdriften - 334, 335
Godsmagasin - 335, 336, 337, 338
Personalhus och manskapslokaler - 338
Bostadshus - 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344
Övriga byggnader - 344
VÄRME- OCH SANITÄRA ANLÄGGNINGAR - 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352
PLANTERINGSVÄSENDET - 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362
BRANDVÄSENDET - 363, 364, 365, 366, 367
DET GEOTEKNISKA ARBETET - 368
I. Statens järnvägars geotekniska kommission - 368, 369
II. GEOTEKNISKA KOMMISSIONENS METODER OCH ARBETEN - 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376
Geotekniska avdelningens metoder och arbeten - 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382
III. Nya byggnader och anläggningar samt förändringsarbeten. Ekonomisk översikt. - 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393
IV. BANTEKNISKA BESTÄMMELSER FÖR STATSBANELINJERNAS ANLÄGGANDE OCH UTRUSTNING - 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401
V. BANBEVAKNING OCH BANUNDERHÅLL - 402
Banbevakning - 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411
Banunderhållets ordnande och bedrivande - 411, 412
Personal för banbevakning och banunderhåll - 412, 413, 414, 415
Mindre fordon för besiktningsändamål o. d. - 415, 416
VI. AUTOMOBILVÄGSBYGGNADER - 417
I. De första bilvägsbyggnaderna - 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424
II. Ytterligare bilvägsbyggnader - 424, 425, 426, 427
III. Kostnader m.m. - 427, 428
VII. STATENS JÄRNVÄGARS MARKFÖRVÄRV 1906—1931 - 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442
Del IV - 443
I. RULLANDE MATERIEL - 445
ÅNGLOKOMOTIV - 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473
ELEKTRISKA LOKOMOTIV OCH MOTORVAGNAR - 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493
VAGNAR - 494
I. Personvagnar - 494
Personvagnarnas utveckling före och under världskriget - 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504
Personvagnarnas utveckling efter världskriget - 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517
Tågbelysning - 517, 518, 519, 520
Tåguppvärmning - 520, 521, 522, 523, 524, 525
Detaljer till inredning - 525, 526, 527, 528, 529
II. Godsvagnar - 529
Allmänt om godsvagnar - 529, 530, 531, 532
Täckta godsvagnar - 532, 533, 534, 535
Öppna godsvagnar - 535, 536, 537, 538, 539
Specialvagnar - 539, 540
III. Tjänstevagnar - 541, 542, 543, 544, 545, 546
IV. Motorvagnar - 547
V. Gemensamma detaljer - 548
Stöt- och draginrättningar - 548, 549
Vagnsaxlar med hjul - 550, 551
Lagerboxar - 551, 552
BROMSANORDNINGAR - 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562
II. Lok. och vagntjänsten - 563
I. Loktjänsten - 563
Lokens och lokpersonalens utnyttjande - 563, 564, 565, 566, 567
Lokens underhåll och skötsel - 567, 568, 569, 570
II. Vagnstjänsten - 570
Vagnparkens utnyttjande - 570, 571
Vagnarnas underhåll och skötsel - 571, 572, 573, 574
III. Fasta anläggningar och andra tekniska anordningar för lok- och vagntjänsten - 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589
IV. Lokbränsle och vissa andra förbrukningsmaterialier - 589
Kolbränslen - 589, 590, 591
Ved som lokbränsle - 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597
Torv som lokbränsle - 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604
Bränslekontroll - 604, 605, 606, 607
Relationen mellan bränsleförbrukning och transportarbete för statens järnvägar i sin helhet - 607, 608
Oljor - 608, 609, 610, 611
Metaller - 611
III. ÅNGFÄRJOR - 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626
DEL V - 627
DEN LÖPANDE FÖRRÅDSTJÄNSTEN - 629
Upphandling, mottagning och utlämning - 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644
Redovisning och bokföring - 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652
Kemiska laboratoriet - 652, 653
SPECIELLA AV KRISTIDEN ORSAKADE FÖRHÅLLANDEN INOM DEN LÖPANDE FÖRRÅDSTJÄNSTEN - 654
Kolbränslet - 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664
Av kristiden föranladd omläggning av bokföringen av lokomotivbränslet - 664, 665, 666
Andra förbrukningsartiklar - 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673
ANLÄGGNINGAR FÖR FÖRRADSVÄSENDET - 674
Förrådsbyggnader - 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683
Kollossningsanordningar - 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690
DEL VI - 691
HUVUDVERKSTÄDERNA - 691, 692, 693
Verkstädernas betydelse och huvuduppgifter - 693, 694, 695
Reparationskostnadernas utveckling under 25-årsperioden - 696, 697, 698, 699, 700, 701
Verkstadsdriftens planläggning - 701, 702, 703, 704, 705
Rationaliseringsåtgärder - 705, 706, 707, 708, 709, 710
Arbetarförhållanden - 710, 711, 712, 713, 714
Förrådsanskaffning och kostnadsredovisning - 714, 715, 716, 717
Framtida utveckling - 717, 718
Kortfattade uppgifter angående verkstadsanläggningarnas utveckling 1906—1931 - 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724
DEL VII - 725
ELEKTRIFIERING OCH ELEKTRISK DRIFT - 727
Allmänna förutsättningar - 727, 728, 729
Förberedande åtgärder för statsbaneelektrifieringen - 729, 730
Elektrifieringen av linjen Kiruna—Riksgränsen - 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739
Fortsatt elektrifiering av Malmbanan - 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745
Utredningar om ytterligare elektrifiering - 745, 746
Elektrifieringen av linjen Stockholm—Göteborg - 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758
System-, överförings- och störningsfrågorna - 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764
Överföringsanordningarna - 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772
Energiförbrukningen - 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783
BILDFÖRTECKNING - 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796

Project Runeberg, Mon Aug 5 14:11:25 2013 (aronsson) (diff) (history) (download) Next >>
https://runeberg.org/sj1931/2/

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free