- Project Runeberg -  Östergötland /
I. Östergötlands historia från äldsta intill nuvarande tid

(1914-1920) [MARC] Author: Anton Ridderstad
Titel och innehåll | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   
ÖSTERGÖTLAND I

ÖSTERGÖTLANDS HISTORIA

FRÅN ÄLDSTA INTILL NUVARANDE TID AF ANTON RIDDERSTAD STOCKHOLM P. A. NORSTEDT & SÖNERS FÖRLAG PAPPER FRÅN LESSEBO STOCKHOLM KUNGL. HOFBOKTR. IDUNS TRYCKERI-A.-B. 1914 [130727]

Förord till den elektroniska utgåvan

Se förordet till verket.

This volume was scanned elsewhere and made available by the Internet Archive, from where the scanned images were copied to Project Runeberg. We very much appreciate that they have made this possible and want to encourage other digital library projects to follow their example. Read more about Project Runeberg's image sources.


The above contents can be inspected in scanned images: smutstitel, titelsida, titelbladets baksida, vii, viii, ix

Korrstapel / Proof bar for this volume

Innehåll / Table of Contents


Titel och innehåll - smutstitel, titelsida, titelbladets baksida, vii, viii, ix
Förord - v, vi
Rättelser - ix
Litteratur - xi, xii
    Forntiden - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100
I. Före människans ankomst - 3, 4, 5, 6
II. Stenåldern - 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27
    Östergötlands yta och utseende - 7
    De första människorna beträda Östergötlands jord - 7, 8, 9, 10
    Nya redskap - 10, 11
    Olika kulturståndpunkt i väster och öster - 11, 12
    Boplatser - 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
    Befolkningen - 18, 19, 20, 21, 22
    Klädedräkten, redskap och verktyg - 22, 23
    Olika djurslag - 23
    Samfärdsel - 23, 24
    Grafvarna - 24, 25, 26, 27
    Religionen - 27
III. Bronsåldern - 28, 29, 30, 31, 32, 33
    Bronsföremål - 28, 29, 30
    Hällristningar - 30
    Grafvar och begrafningssätt - 30, 31, 32
    Megalitkulturens utbredning - 32, 33
    Solguden och åskans gud - 33
IV. Järnåldern - 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66
    I. Äldre järnåldern - 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43
    Grafvar och begrafningssätt - 34, 35, 36, 37, 38
    Megalitiska kulturen - 38
    Fornfynd - 38, 39, 40, 41
    Samfärdseln - 41
    Läkarekonsten - 41, 42
    Klädedräkten, vapnen, prydnader - 42
    Husgeråd, bostaden, Götarna - 43
    2. Folkvandringstiden - 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50
    Vag-goterna - 43
    Romerskt guld till Östergötland - 44, 45
    Striderna mellan götar och svear - 45, 46, 47, 48
    Fornborgar - 48, 49, 50
    Grafvar - 50
    Samfärdsel - 50
    3. Vikingatiden - 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66
    Vikingatågen - 51, 52, 53
    Myntfynd - 53, 54, 55, 56, 57, 58
    Vikingatågens betydelse - 58, 59
    Mot slutet af hednatiden - 59, 60, 61, 62
    Grafsättet - 62, 63
    Byarna - 63
    Fynd - 63, 64
    Runskrifter vid forntidens slut - 64
    Gränser - 64, 65
    Götar och östgötar - 65
    Lionga ting - 65
    Östgöta lagsaga - 65
    Häraden - 66
Runinskrifterna - 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100
    Medeltiden - 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234
I. Medeltidens första skede - 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115
    1. Olika konungaätter - 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111
    I kristna tidens början - 103, 104, 105
    Östgötakonungen Svärker - 105, 106, 107
    Karl Svärkersson - 107, 108
    Knut Svärker II - 108
    Erik Knutsson - 109
    Johan Svärkersson - 109
    Erik Eriksson - 109, 110, 111
    2. Förhållanden under föregående tid - 111, 112, 113, 114, 115
    Folkungasläkten - 111
    Herrtitel - 111, 112
    Myntning - 112
    Kristna läran - 112
    Urkunder - 112
    Linköpings stift - 113
    Prästerskap - 113
    Klosterväsende - 113
    Kyrkorna - 114
    Leding - 115
II. Folkungatiden - 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147
    1. Östgötakonungarna - 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127
    Under ättens förste konung - 116, 117, 118
    Magnus Ladulås - 118, 119, 120
    Birger och brödrastriderna - 120, 121, 122
    Magnus - 122, 123, 124, 125, 126
    Magnus samt hans söner Erik och Håkan - 126
    Magnus och Håkan mot Albrekt - 126, 127
    2. Albrekt och Östergötland - 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134
    3. Från föregående tid - 134, 135, 136, 137
    Folkungarna - 134
    Påfliga makten - 134
    Korstågen - 134
    Städerna - 135
    Märkliga personer - 136
    Östgötalagmän - 136
    Svenskt riksspråk - 136, 137
    4. Heliga Birgitta - 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147
III. Östgötalagen - 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162
    1. Kyrkobalken - 150, 151, 152
    2. Edsörebalken - 153, 154
    3. Dråpabalken - 154, 155
    4. Vådamål - 155
    5. Giftermålsbalken - 156
    6. Ärfdabalken - 156, 157, 158
    7. Jordabalken - 158
    8. Vinsordabalken - 159
    9. Räfstabalken - 159
    10. Bygdabalken - 160, 161, 162
IV. Unionstiden - 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234
    1. Unionstidens början till år 1448 - 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173
    Drottning Margareta och Östergötland - 163, 164
    Räfsteting - 164, 165, 166, 167, 168, 169
    Konung Erik - 169
    Engelbrekt i Östergötland - 169, 170, 171
    Erik ånyo - 171, 172
    Kristoffer i Vadstena - 172, 173
    Askaböndernas dom - 173
    2. Under k. Karl VIII - 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181
    Karls första regeringsperiod - 174, 175, 176
    Biskop Kättil Karlsson - 176, 177, 178, 179
    Karl VIII ånyo konung - 179, 180
    Ringstaholm - 180, 181
    3. Riksföreståndaretiden till unionens slut - 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202
    Sten Sture - 181, 182
    Stegeborgs slott - 182, 183
    Riksmöte i Linköping - 183
    Upprorstid - 183, 184, 185
    Konung Hans vid makten - 185, 186, 187
    Hemming Gad - 187, 188
    Missnöjet med konung Hans - 188
    Sten Sture ånyo riksföreståndare - 188, 189, 190
    Svante Nilsson och Hemming Gad - 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196
    Ny biskop i Linköping - 196, 197
    Sten Sture d. y. - 197, 198, 199, 200
    Biskop Brasks hållning - 200, 201
    Slutet af år 1520 - 201, 202
    4. Under unionstiden - 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215
    Länsindelning - 202
    Befastade borgar - 202
    Kommunikationer - 202, 203
    Stormannavälde - 203, 204
    De lägre stånden - 204, 205, 206
    Den andliga odlingen - 206
    Konst - 206, 207, 208
    Äldsta boktryckeriet - 209
    Bemärkta män - 209, 210
    Det andliga väldet - 210, 211
    Domare och lagstiftning - 211, 212
    Mynthus - 212
    Skatter - 212, 213
    Rustning - 213
    Sjöröfveri - 213
    Städerna - 213, 214
    Handel - 214, 215
    Åkerbruk - 215
    Bergsbruk - 215
    Arbetsfrihet - 215
    5. Vadstena kloster - 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234
    Ur klostrets historia - 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221
    Klosterbyggnaderna - 221, 222, 223, 224
    Birgittinorden - 224, 225
    Prästerskapets missnöje - 225, 226, 227
    Klostret som moderkloster - 227
    Klostrets anseende - 227, 228
    Sysselsättning - 228, 229, 230
    Klostrets ekonomi - 230, 231
    Stridigheter - 231, 232, 233
    Kyrkomötet i Basel - 233, 234
    Nya tiden - 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607
I. 1500-talet - 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322
    Befrielsekriget under Gustaf Vasa - 237, 238, 239, 240, 241
    Riksmöten - 241, 242
    Gottlandsfärden - 242, 243, 244, 245, 246
    Biskop Brask - 246, 247, 248
    Johannes Magnus - 248
    Olaus Magnus - 248, 249
    Reformationen - 249, 250, 251, 252, 253
    Efter reformationen - 253, 254, 255
    Vadstena kloster - 255, 256, 257, 258, 259, 260
    Kyrkoräfst i Linköpings stift - 260, 261, 262
    Linköpings stift - 263
    Vapensyn - 263
    Dackefejden - 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273
    Rådsmöte i Vadstena - 273, 274
    Hertig Magnus - 274, 275, 276
    Prinsessan Cecilia i Vadstena - 276, 277, 278
    Danskarnas härjningar - 278, 279, 280, 281, 282
    Brödrastriden 1568 - 282, 283, 284, 285, 286
    Riksmöten - 286, 287, 288, 289, 290
    Arvid Stenbock - 290
    Konung Sigismunds ankomst - 290, 291, 292
    Konungen och hertigen i Östergötland - 292, 293, 294, 295
    Striden vid Stegeborg - 295, 296
    Willam de Wijk - 296
    Efter striden vid Stegeborg - 296, 297, 298
    Slaget vid Stångebro - 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304
    Bergsbruk - 304, 305, 306, 307, 308, 309
    Åkerbruk med binäringar - 309, 310, 311, 312
    Städerna - 312, 313, 314
    Undervisningsväsende - 314, 315
    Konst - 315
    Språk - 315, 316
    Förvaltning - 316, 317
    Krigstjänst - 317, 318
    Östgöta fotfolk - 318, 319
    Östgöta ryttare - 319
    Bemärkta personer - 319, 320, 321
    Lefnadssätt - 321, 322
II. 1600-talet - 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429
    Linköpings riksdag - 323, 324, 325, 326, 327
    Linköpings blodbad - 327, 328, 329, 330, 331, 332
    Riksdagen i Norrköping 1604 - 332, 333, 334
    Den administrativa förvaltningen - 334, 335, 336
    Hertig Johan emottager sitt hertigdöme - 336, 337, 338
    Hertigarne af Stegeborg - 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347
    Under reduktionen - 348, 349, 350
    Landskapsmöten - 350, 351
    Linköpings stift - 351
    Undervisningsväsende - 351, 352, 353, 354, 355, 356
    Språk - 356
    Konst - 357, 358, 359
    Boktryckerikonst - 359
    Häxeri och trolldomsväsende - 359, 360
    Vallonerna - 360, 361, 362
    Åkerbruk - 362, 363, 364
    Bergsbruk - 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372
    Handel - 372, 373, 374, 375
    Handtverk - 375
    Skråväsende - 375, 376
    Städerna - 376, 377
    Kommunikationer - 377, 378
    Indelningsverket - 378, 379, 380, 381, 382
    Under krigen - 383, 384
    Vadstena krigsmanshus - 384, 385
    Östgöta fotfolk - 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399
    Östgöta ryttare - 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410
    Olika samhällsklasser - 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418
    Litteratur - 418, 419
    Lefnadssätt - 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425
    Ståthållare - 425
    Landshöfdingar - 425, 426
    Axel Lillie - 426, 427, 428, 429
III. 1700-talet - 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505
    Den administrativa förvaltningen - 430
    Pesten 1710—11 - 430, 431, 432
    Ryssarnes härjningar 1719 - 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451
    Ryssarne i Norrköping 1743 - 452, 453
    Riksdagen 1769 - 453, 454
    Försvarsåtgärder 1788 - 454, 455
    Linköpings stifts bibliotek - 455
    Undervisningsväsende - 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464
    Språk - 464, 465
    Litteratur - 465, 466, 467
    Konst - 467, 468, 469
    Kyrkan - 469, 470, 471, 472
    Åkerbruk - 472, 473, 474, 475
    Bergsbruk - 475, 476, 477, 478, 479
    Handel - 479
    Fabriker och handtverk - 479, 480, 481
    Städerna - 481
    Kommunikationer - 481, 482
    Vadstena adliga jungfrustift - 482
    Östgöta fotfolk - 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490
    Östgöta ryttare - 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498
    Under krigen - 498, 499, 500
    Olika samhällsklasser - 500, 501, 502, 503
    Sjukvård - 503
    Lefnadssätt - 503, 504
    Fredrik Adolf - 504, 505
    Landshöfdingar - 505
IV. 1800—1914 - 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607
    Riksdag i Norrköping 1800 - 506
    Oskar Fredrik - 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512
    Karl Gustaf Oskar Fredrik Kristian - 512
    Linköpings stift - 512, 513, 514
    Linköpings stiftsbibliotek - 514
    Landsting - 514, 515, 516, 517
    Kommunalstyrelse - 517
    Undervisningsväsende - 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525
    Språk - 525, 526
    Litteratur - 526, 527, 528
    Konst - 528, 529, 530, 531
    Konstindustri - 531
    Östergötlands museum - 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540
    Museer - 540
    Representationsfrågan i sitt tidigare skede - 540, 541, 542, 543
    Kyrkan - 543, 544, 545, 546, 547, 548
    Hushållningssällskapet - 548, 549
    Ekonomiska kartverket - 549
    Åkerbruk - 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558
    Bergsbruk och bruksdrift - 558, 559, 560, 561
    Handel - 561, 562
    Fabriker och handtverk - 562, 563
    Städerna - 563
    Kreditanstalter - 564
    Försäkringsväsende - 564
    Utvandring - 564, 565
    Invandring - 565
    Egna hem - 565, 566
    Kommunikationer - 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576
    Sjukvård - 576, 577, 578
    Farsoter - 578, 579
    Lifgrenadjärbrigaden - 580, 581, 582, 583, 584, 585
    Första och Andra lifgrenadjärregementena - 585, 586
    Östergötlands båtsmanskompani - 586
    Östgöta trängkår - 586
    Indelningsverket - 586, 587, 588, 589
    Försvarsväsendet - 589, 590
    Skytterörelsen - 590, 591, 592
    Karl Fredrik Ridderstad - 592
    Olika samhällsklasser - 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599
    Lefnadssätt, seder och bruk - 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605
    Landshöfdingar - 605
    Bondetåget 1914 - 605, 606, 607

Project Runeberg, Thu Feb 9 22:20:51 2023 (aronsson) (diff) (history) (download) Next >>
https://runeberg.org/ridoster/1/

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free