- Project Runeberg -  Nordisk familjebok /
Uggleupplagan. 22. Possession - Retzia

(1915) Tema: Reference
Titel och innehåll | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

NORDISK FAMILJEBOK
KONVERSATIONSLEXIKON
OCH
REALENCYKLOPEDI

Ny, reviderad och rikt illustrerad upplaga

Redaktionskommitté:
Leche, V, professor vid Stockholms högskola
Nyström, J. F., lektor vid högre realläroverket å Norrmalm
Warburg, K., professor vid Stockholms högskola
Westrin, Th., förste arkivarie i Riksarkivet, kommitténs ordförande

Redaktör: Th. Westrin
Redaktörer af bokstafven R: R. G:son Berg och V. Söderberg

TJUGUANDRA BANDET
POSSESSION - RETZIA

Stockholm 1915
Nordisk familjeboks förlags aktiebolag
Nordisk familjeboks tryckeri


Förord till den elektroniska upplagan

Detta är 22:e bandet av andra utgåvan ("uggleupplagan") av Nordisk familjebok. Bandet presenteras här som en faksimilutgåva i svartvitt.

Några intressanta artiklar ur detta band: Preussen, Prostitution, Protestantism, Proust, Provensalska språket och litteraturen, Radiumbehandling, Religion, Renhållning.

Planscher ur bandet: Ännu ej inlästa.


The above contents can be inspected in scanned images: smutstitel, titelsida, titelbladets baksida

Korrstapel / Proof bar for this volume

Innehåll / Table of Contents


Titel och innehåll - smutstitel, titelsida, titelbladets baksida
Ordinarie medarbetare - v, vi, vii
Tillfälliga medarbetare i detta band - vii, viii
I detta band förekomma signerade artiklar af följande bland den första upplagans ej ofvan nämnde samt af denna upplagas genom döden bortryckte medarbetare - viii
Signering af artiklarna - viii
Uttalsbeteckning - ix
Förteckning öfver illustrationer i tjuguandra bandet - ix, x, xi
Förkortningar - xii, xiii, xiv
Rättelser. Tillägg - xv

P


Possession - 1-2
Possessiv - 1-2
Possessorisk process - 1-2
Possevino, Antonio - 1-2, 3-4
Possibel (lat. possibilis), möjlig, görlig. - Possibilitet, möjlighet - 3-4
Possibilister - 3-4, 5-6
Possieth, Johan - 5-6
Post - 5-6
Post, Die, ty., två gånger om dagen utkommande tidning i Berlin - 5-6
Post, von, svensk adlig ätt - 5-6
Post. 1. Hampus Adolf von P. - 5-6, 7-8
Post. 2. Kristina (Kerstin) Beata Jacquelina Vilhelmina von P. - 7-8
Post. 3. Tom Erik von P. - 7-8
Postabonnemang - 7-8, 9-10
Postal, Postalisk, som angår postväsendet - 9-10
Postament - 9-10
Postanstalt - 9-10
Postanvisning - 9-10
Postausweiskarten, ty. Se Identitetskort - 9-10
Postbetjänt l. Postvaktbetjänt, postv. - 9-10
Postbibliotek - 9-10
Postbok - 9-10
Postbonde - 9-10, 11-12
Postbons - 11-12
Postbox - 11-12
Postcheck, Postgiro och Postkreditiv - 11-12
Post Christum natum (förk. p. Chr. n.), lat., efter Kristi födelse - 11-12
Post coenam stabis, seu passus mille meabis - 11-12
Postdatera - 11-12
Postdentaler - 11-12
Postdiligens. Se Diligens (med fig.) - 11-12
Postdiluviansk (af lat. post, efter, och diluvium, öfversvämning), som uppkommit eller egt rum efter "syndafloden". Jfr Antediluviansk - 11-12
Postdirektioner - 11-12
Postdirektör - 11-12, 13-14
Postdistrikt. Se Postdirektioner - 13-14
Postelev - 13-14
Postelevkurs. Se Postelev - 13-14
Postelsia, bot. Se Alger, fig. 4 B, och Laminariaceæ - 13-14
Postels projektion. Se Kartprojektion, sp. 1176 - 13-14
Postera, ställa ut på vakt. Se Post, krigsv. - 13-14
Poste restante - 13-14
Postering. Se Post, krigsv. - 13-14
Posteriora, lat., bakdel, stjärt - 13-14
Postexistens (af lat. post, efter, och existere, uppstå), tillvaron efter döden, en kommande lifsform - 13-14
Postexpeditioner - 13-14
Postexpeditör - 13-14
Postfartyg - 13-14
Post festum, lat., efter festen, sedan det bästa af kalaset är förbi, för sent - 13-14
Postflagga - 13-14
Postfloral, bot., säges om bildningar och företeelser, som uppträda efter blomningen. Motsats: prefloral - 13-14
Postfloration, öfverblomning, bot. - 13-14
Postfrankeringsmaskiner - 13-14, 15-16
Postförening l. Postunion - 15-16
Postförskott (ty. nachnahme, fr. remboursement, eng. trade charge [to be collected on delivery]), postv. - 15-16, 17-18
Postförsändelse. Se Försändelse och Liggetid - 17-18
Postgiro. Se Postcheck - 17-18
Postglacial. Se Glaciala bildningar - 17-18
Postglaciala hafvet. Se Litorinahafvet - 17-18
Postglaciala tiden - 17-18
Postglacial-lera. Se Postglaciala tiden - 17-18
Postglossatörer. Se Glossatorer - 17-18
Posthemman - 17-18
Post hoc, ergo propter hoc - 17-18
Posthorn - 17-18
Posthum. Se Postum - 17-18
Posthumus. Se Postum - 17-18
Posthumus. Pseudonym för författaren J.K. Hellberg - 17-18
Posthus. Se Postkontor - 17-18
Posthypnotisk - 17-18
Posticum. Se Naos 1 - 17-18
Postiljon - 17-18
Postiljonbeskickning. Se Postiljon - 17-18
Postiljonskupé. Se Postkupé - 17-18
Postilla - 17-18
Postillon d´amour. Se Amour - 17-18
Postinspektioner. Se Postdirektioner - 17-18
Postinspektor - 17-18, 19-20
Postinspektör. Se Postdirektioner - 19-20
Postjakt, postv. Se Postfartyg - 19-20
Postkommissarie - 19-20
Postkongresser. Se Postväsen, spalt 53 - 19-20
Postkontor - 19-20
Postkontrollör - 19-20
Postkort - 19-20
Postkreditiv. Se Postcheck - 19-20
Postkupé - 19-20
Postkupéexpedition. Se Postkupé - 19-20
Postl, Karl. Se Sealsfield - 19-20
Postlagernd. Se Poste restante - 19-20
Postliminium - 19-20, 21-22
Postlucka - 21-22
Postludium - 21-22
Postmedel - 21-22
Post meridiem. Se Meridies - 21-22
Postmonopol. Se Postregale - 21-22
post mortem. Se P.M - 21-22
Postmuseum. Se museum, sp. 1432 - 21-22
Postmästare. Se Postkontor - 21-22
Post, non propter. Se Post hoc, ergo propter hoc - 21-22
Post nubila Phaebus - 21-22
Posto - 21-22
Posto. Se Larantuka - 21-22
Post- och Inrikes Tidningar - 21-22, 23-24, 25-26, 27-28
Post- och telegrafortförteckning - 27-28
Post-paid. Se Franko - 27-28
Postpaket - 27-28
Postpalatala språkljud - 27-28
Postpapper. Jfr Papper, sp. 1501 - 27-28, 29-30
Postpass - 29-30
Postporto. Se Porto - 29-30
Postposition. Se Inteckning - 29-30
Postpositiv - 29-30
Postregale - 29-30
Postremissväxel. Se Växel - 29-30
Post Romam conditam. Jfr Post urbem conditam - 29-30
Posträtter - 29-30
Postscenium - 29-30
Postschäs. Se Karriol - 29-30
Postskjuts. Se Postbonde - 29-30
Postskrifvare - 29-30
Postskript, Postskriptum - 29-30
Postsparbank - 29-30, 31-32, 33-34
Poststandert - 33-34
Poststaten - 33-34, 35-36
Poststation - 35-36
Poststyrelsen i Finland - 35-36
Posttidningen. Se Post- och Inrikes tidningar - 35-36
Postulant - 35-36
Postulat - 35-36, 37-38
Postyulata nobilium - 37-38
Postulation - 37-38
Postulera - 37-38
Postum - 37-38
Postumius - 37-38
Postumus. Se Postum - 37-38
Postunion. Se Postfvrening - 37-38
Postuppsyningsmän - 37-38
Post urbem conditam - 37-38
Postvaktmästare - 37-38
Postverket - 37-38, 39-40, 41-42, 43-44, 45-46, 47-48
Postvård - 47-48
Postväsen - 47-48, 49-50, 51-52, 53-54
Postväska - 53-54
Posör. Se Posera - 53-54
Pot. 1. Se Pott. 2. Se Hummerfiske, sp. 1297 - 53-54
Pot., vid växtnamn förkortning för H. Potonii - 53-54
Potage - 53-54
Potala - 53-54
Potameides. Se Najader - 53-54
Potamobius. Se Kräftsläktet - 53-54
Potamochoerus. Se Knölsvinsläktet - 53-54
Potamogale - 53-54, 55-56
Potamogeton - 55-56
Potamogetonaceae - 55-56
Potamogetonineae. Se Helobiae - 55-56
Potamoplankton. Se Plankton, sp. 1011 - 55-56
Potapenko, Ignatij Nikolajevitj - 55-56
Potassium - 55-56
Potatis - 55-56, 57-58, 59-60
Potatisdrank. Se Drank och illustr. till Fodermedel, sp. 701 - 59-60
Potatiskolera. Se Potatissjuka - 59-60
Potatiskriget. Se Bajerska tronföljdskriget - 59-60
Potatiskräfta. Se Potatissjuka - 59-60
Potatismjöl. Se Stärkelse - 59-60
Potatispest. Se Potatissjuka - 59-60
Potatissjuka - 59-60, 61-62
Potchefstroom - 61-62
Potemkin, Grigorij Aleksandrovitj - 61-62
Potemkin-byar - 61-62
Potens - 61-62, 63-64
Potens-blocktyget. Se Blocktyg, sp. 715, med fig. - 63-64
Potenslinje. Se Kordal - 63-64
Potensserie. Se Funktionsteori - 63-64
Potentat - 63-64
Potentia - 63-64
Potential - 63-64, 65-66, 67-68, 69-70
Potentialbegrepp - 69-70
Potentialdifferens - 69-70
Potentialfunktion - 69-70
Potentialis. Se Potentialbegrepp - 69-70
Potentialiter - 69-70
Potentialitet - 69-70
Potentiell - 69-70
Potentiera - 69-70
Potentilla - 69-70, 71-72
Potenza - 71-72
Poteriokalymma. Se Agnus Dei 4 - 71-72
Poterium. Se Sanguisorba - 71-72
Potern. Jfr Fästningsportar - 71-72
Potestas - 71-72
Potestas clavium. Se Löse- och bindenyckel - 71-72
Potestas patria. Se Manus och Patria potestas - 71-72
Potgieter, Andries Hendrik - 71-72
Potgieter, Everhardus Johannes - 71-72, 73-74
Pothenotska problemet - 73-74
Pothier, Robert Joseph - 73-74
Pothier,Joseph - 73-74
Pothos. Se Eros - 73-74
Pothuau, Louis Pierre Alexis - 73-74
Poti - 73-74
Potichomani - 73-74
Potidaia - 73-74, 75-76
Potiechin, Aleksej Antipovitj - 75-76
Potifar. Se Josef, sp. 174 - 75-76
Potiorek, Oskar - 75-76
Potio Riveri - 75-76
Potior tempore, potior jure - 75-76
Potjinski - 75-76
Potkes - 75-76
Potocka, Anna - 75-76
Potocki, Waclaw - 75-76
Potocki, polsk grevlig familj - 75-76
Potocki, Jozef P - 75-76
Potecki, Stanislaw Felix - 75-76
Potocki, Ignacy - 77-78
Potocki, Stanislaw Kostka - 77-78
Potocki, Jan - 77-78
Potocki, Alfred - 77-78
Potomac - 77-78
Potonie, Henry - 77-78
Potorous - 77-78
Potosi - 77-78, 79-80
Potpurri - 79-80
Potre, Jean le - 79-80
Potschappel - 79-80
Pots-chozik. Se Mytologi, sp. 172 - 79-80
Potsdam - 79-80, 81-82
Pott. Se Danmark, sp. 1276 - 81-82
Percival - 81-82
August Friedrich - 81-82, 83-84
Pottaska - 83-84
Pottawatomies. Se Chippeways - 83-84
Potter, Dirk - 83-84
Potter, Pieter Symondsz - 83-84, 85-86
Potter, Paulus P. - 85-86
Potter, Louis Joseph Antoine de - 85-86
Potteries - 85-86
Pottholmen. Se Karlskrona, sp. 1079 - 85-86
Potthvalen - 85-86
Pottle - 85-86
Pottska sjukan, med. Se ryggradssjukdomar - 85-86
Pottstown - 85-86
Pottsville - 87-88
Potvin, Charles - 87-88
Poudre de riz. Se Puder - 87-88
Pouget, Johan Nikolaus - 87-88
Poughkeepsie - 87-88
Pougin, eg Paroisse-Pougin, Francois Auguste Arthur - 87-88
Pouillet, Claude Servais Mathias P - 87-88
Pouillet, Louis Marie Eugène P. - 87-88
Pouilly-sur-Loire - 87-88
Poujoulat, Jean Joseph Francois - 87-88, 89-90
Poularde. Se Kapun - 89-90
Poule. Se Fransäs - 89-90
Poule cornette. Se La Flèche 2 - 89-90
Poullet, Thomas - 89-90
Poul Rytter - 89-90
Poulsen, Svend, kallad Gynge - 89-90
Poulsen, Jakob Gotfred - 89-90
Poulsen, Christian Emil P. - 89-90
Poulsen, Olaf Rye P. - 89-90, 91-92
Poulsen, Adam P. - 91-92
Poulsen, Johannes P. - 91-92
Poulsen, Valdemar - 91-92
Poulsson, Poul Edvard - 91-92
Poultney - 91-92
Poulton, Edward Bagnal - 91-92
Pound - 91-92
Pouqueville, Francois Charles Hugues Laurent - 91-92
Pour acquit. Se Acquit - 91-92
Pourboire. Se Drickspengar - 91-92
Pourbus, Peeter P. - 91-92
Pourbus, Frans P. d.ä. - 91-92, 93-94
Pourbus, Frans P. D.y. - 93-94
Pour condolèance. Se p.c. - 93-94
Pour faire visite. Se p.f.v. - 93-94
Pour féliciter - 93-94
Pour le mérite. Se Ordnar, sp. 836 och plansch - 93-94
Pourparler - 93-94
Pour prendre congé. Se p.p.c. - 93-94
Pour render visite. Se P.r.v. - 93-94
Pourtales - 93-94
Pous, José Maria - 93-94
Poussera - 93-94
Poussin, Nicolas P. - 93-94, 95-96
Poussin, Gaspard P. - 95-96
Pouvillon, Émile - 95-96
Pouyer-Quertier, Augustin - 95-96, 97-98
Powalky, Karl Rudolph - 97-98
Powderly, Terence Vincent. Se Arbetets riddare - 97-98
Powellit - 97-98
Power, Margaret. Se Blessington - 97-98
Power loom. Se Cartwright 2 - 97-98
Powers, Preston - 97-98
Powinda. Se Afhanistan, sp. 230 - 97-98
Powlett,. Se Paulet - 97-98
Povl Helgesen (Povl Eliesen; lat. Paulus Eliae l. Heliae) - 97-98
Povl Vendekaabe. Se Povl Helgesen - 97-98
Povoa do Varzim - 97-98
Poyning, sir Edward - 97-98, 99-100
Poynings´ lag. Se Irland, sp. 860 och Poynings - 99-100
Poynter, Edward John - 99-100
Poyntz, Stephen - 99-100
Pozarevac, oriktigt Passarowitz - 99-100
Pozega - 99-100
Pozjarskij, Dimitrij Michajlovitj - 99-100
Pozoblanco - 99-100
Pozsony - 99-100
Pozzo, Andrea dal - 99-100, 101-102
Pozzo di Borgo, Carlo Andrea - 101-102
Pozzolanjord. Se Cement - 101-102
Pozzuoli, Puzzuoli - 101-102
Poäng - 101-102, 103-104
Poängbedömning - 103-104
Poängsystem. Se Poängbedömning - 103-104
pp (ppr.) - 103-104
p.p. (p.pr.) - 103-104
P.P. - 103-104
p.p.c. - 103-104
pr. - 103-104
Pr. - 103-104
P.R. - 103-104
Prabodhacandrodaya. Se Indiens språk och litteratur, sp. 540 - 103-104
Praborgne. Se Zermatt - 103-104
Prachatiz - 103-104
Prackan. Se Andfåglar, sp. 959 - 103-104
Prada, Manuel Gonzales - 103-104
Pradier, James - 103-104
Pradilla, Francisco - 103-104
Prado. Se Madrid, sp. 421 - 103-104, 105-106
Prado, Mariano Ignacio - 105-106
Pradon, Nicolas - 105-106
Pradosia - 105-106
Pradosia Liais - 105-106
Pradt, Dominique de Fourt - 105-106
Praeceptor. Se Preceptor - 105-106
Praecicism. - 105-106, 107-108
Praecordia. Se Bröstgrop - 107-108
Praedestinatus - 107-108
Praef - 107-108
Praefatio - 107-108
Praefectus. Se Prefekt och Prefektur - 107-108
Praemunire - 107-108
Praeneste - 107-108
Praenomen. Se Cognomen - 107-108
Praeparanda - 107-108
Praepositionalis. Se Kasus, sp. 1242 - 107-108
Praepositus. Se General, sp. 902 - 107-108
Praeputium. Se Förhud och Könsorgan, sp. 647 - 107-108
Praerafaeliter. Se Prerafaeliter - 107-108
Praesens. Se Presens - 107-108
Praesepe. Se Krubban - 107-108
Praeses. Se Preses - 107-108
Praeterea. Se Cato, sp. 1300 och Delenda Carthago - 109-110
Praeteritio. Se Paralips - 109-110
Praeterito-praesens. Se Perfektum - 109-110
Praeterium. Se Preteritum - 109-110
Praetexta. Se Toga - 109-110
Praetor. Se Pretor - 109-110
Praetorium - 109-110
Praetorius, Johann - 109-110
Praetorius (Richter) Johann - 109-110
Praetorius, Michael - 109-110
Praetorius, Franz - 109-110
Praevelikvantspråket. Se Natmandsfolk - 109-110
Prag - 109-110, 111-112
Praga - 115-116
Praga, Emilio P. - 115-116, 117-118
Praga, Marco P - 117-118
Pragfreden - 117-118
Pragmatisk - 117-118
Pragmatiska armén - 117-118
Pragmatisk sanktion - 117-118, 119-120
Pragmatism - 119-120
Praguerie. Se Ludvig, sp. 1241 - 119-120
Praha. Se Prag - 119-120
Prahu. Se Proa - 119-120
Praia. Se Porto Praia - 119-120
Prain, sir David - 119-120
Prairial - 119-120
Prairie du Chien - 119-120
Prajapati - 119-120, 121-122
Prakrit - 121-122
Praktanden. Se Andfåglar, sp. 963-964 - 121-122
Praktankor - 121-122
Praktbaggar - 121-122
Praktfulla paradisfågeln. Se Kragparadisfågeln - 121-122
Praktik - 121-122, 123-124
Praktika. Se Prognostikon - 123-124
Praktika - 123-124
Praktisera. Se Praktik - 123-124
Praktisk - 123-124
Praktiska arbetsskolan för barn och ungdom. Se Palmgren, K.E. - 123-124
Praktiska harmoniläran. Se Harmonilära - 123-124
Praktiska musiken. Se Musik, sp. 1438 - 123-124
Praktiska skolor - 123-124
Praktisk geometri. Se Geodesi, sp. 957 - 123-124
Praktisk teologi - 123-124
Praktmynt. Se Medalj, sp. 1374 - 123-124
Praliner - 123-124
Pralldrill. Se Mordent - 123-124
Pram - 123-124
Pram, Kristen Henriksen - 123-124
Pranckh, Siegmund von - 123-124
Prandium. Se Måltid, sp. 202 - 123-124, 125-126
Prangins. Se Nyon - 125-126
Prangos - 125-126
Prantl, Karl von P. - 125-126
Prantl, Karl P. - 125-126
Pranzo. Se Måltid, sp. 202 - 125-126
Prazem - 125-126
Praseodym - 125-126
Praseokoboltklorid. Se Metallammoniakföreningar - 125-126
Praseolit. Se Cordierit - 125-126
Prasii. Se Marrubium - 125-126
Praslin, de, fransk ätt. Se Choiseul - 125-126
Prasu - 125-126
Pratern - 125-126
Prati, Giovanni - 125-126
Praticakhya - 125-126, 127-128
Pratika - 127-128
Pratimoksa - 127-128
Pratinas - 127-128
Prato - 127-128
Pratté, Anton Edvard - 127-128
Pratyeka-Buddha - 127-128
Pravaz spruta. Se Morfinspruta - 127-128
Praxedis - 127-128
Praxis - 127-128
Praxiteles - 127-128, 129-130
Prazak, Alois von - 129-130
P.R.C. - 129-130
pr.cop. - 129-130
Preadamiter - 129-130
Preangerregentschappen - 129-130
Prebende - 129-130, 131-132
Prebendehemman - 131-132
Prebendepastorat. Se Prebende - 131-132
Prebensen, Nicolai Christian Grove - 131-132
Procedens - 131-132
Proceptor - 131-132
Procession - 131-132
Precht, Burchard - 131-132, 133-134
Prechtl, Johann Joseph von - 133-134
Precicism. Se Praecicism - 133-134
Précieuses - 133-134, 135-136
Preciosa - 135-136
Precipitando - 135-136
Precipitat - 135-136
Precipitin - 135-136
Precis - 135-136, 137-138
Precisionsafvägningssystem. Se Geodesi, sp. 957 - 137-138
Precisionsampéremeter. Se Elektriska mätinstrument, sp. 293 - 137-138
Precisionsinstrument. Jfr Måttverktyg - 137-138
Precisionsmätningsmaskin - 137-138
Precisionsnivellering. Se Nivellering, sp. 1076 - 137-138
Precisionsstativvåg. Se Medicinalvikt - 137-138
Precisionsvikt. Se Medicinalvikt - 137-138
Predealpasset. Se Karpaterna, sp. 1146 - 137-138
Predella - 137-138, 139-140, 141-142, 143-144
Predestinationslära. Se Predestination - 143-144
Predestinera - 143-144
Predeterminera - 143-144
Predicera - 143-144
Predika - 143-144
Predikament - 143-144
Predikan - 143-144, 145-146, 147-148, 149-150
Predikant. Se Predika - 149-150
Predikarboken - 149-150
Predikarbröder - 149-150
Predikaren. Se Predikarboken - 149-150
Predikat - 149-150
Predikativ - 149-150, 151-152
Predikosjukan - 151-152
Predikstol - 151-152
Predikstolshemman. Se Mensalhemman - 153-154
Predil - 153-154
Predisponera - 153-154
Predisposition - 153-154
Predominera - 153-154
Preetz - 153-154
Preexistens - 153-154
Preexistentianism - 153-154
Prefekt - 153-154, 155-156
Prefektur - 155-156
Preferens - 155-156
Preferensaktier - 155-156, 157-158
Preferera - 157-158
Prefigera - 157-158
Prefix. Se Affix - 157-158
Prefloral. Se Postfloral - 157-158
Prefloration - 157-158
Prefoliation - 157-158
Preformation - 157-158
Pregel - 157-158
Preglacial - 157-158
Pregnant - 157-158
Prehauser, Gottfried. Se Hanswurst - 157-158
Prehistorisk - 157-158
Prehnit, Werner - 157-158
Prehnitoid - 157-158
Preis, Joakim Fredrik - 157-158
Preisler, Johann Martin - 157-158
Preisler, Joachim Daniel - 157-158, 159-160
Preisler, Johann Georg - 159-160
Preisler, Marie Kathrine - 159-160
Preissova, Gabriela - 159-160
Preja - 159-160
Prejbåt. Se Preja - 159-160
Prejningslanterna. Se Lanterna - 159-160
Prejskott. Se Preja - 159-160
Prejudice - 159-160
Prejudikat. Se Högsta domstolen - 159-160
Prekarium. Se Länsväsen, sp. 195 - 159-160
Prekativ. Se Modus, sp. 791 - 159-160
Preklusion - 159-160, 161-162
Prekär - 161-162
Prel, Karl du - 161-162
Prelat - 161-162
Preliminär. Se Examinand - 161-162
Prell, Hermann - 161-162
Preller, Friedrich - 161-162, 163-164
Preller, Ludwig - 163-164
Preludium - 163-164
Premaggioregruppen. Se Friulialperna - 163-164
Premeditation - 163-164
Premie - 163-164
Premielön. Se Vinstandelssystem - 163-164
Premier. Se Premiär - 163-164
Premiering. Se Premie - 163-164
Premiss. Se Slutledning - 163-164
Premium - 163-164
Premiär - 163-164
Primiäraktör - 163-164
Premiärlöjtnant - 163-164
Premiärminister. Se Minister, sp. 596 - 163-164
Premolarer. Se Tänder - 163-164
Premonstratenser. Se Premonstratensorden - 163-164
Premonstratensorden - 163-164, 165-166
Prem Sagar - 165-166
Premysl - 165-166
Prenez garde aux enfants - 165-166
Prenotioner - 165-166
Prensare manus - 165-166
Prentis - 165-166
Prenumerationsköp. Se Köp, sp. 649 - 165-166
Prenumerera - 165-166
Prenszlau - 165-166
Preobrazjenskoje - 165-166
Prep. Se Preposition - 165-166
Prepalataler - 165-166, 167-168
Preparat - 167-168
Preparation - 167-168
Preparationsmikroskop. Se Mikroskop, sp. 483 - 167-168
Preparativ - 167-168
Preparator. Se Konservator - 167-168
Preparera - 167-168
Preparersalt - 167-168
Preposition - 167-168
Preradovic, Petar - 167-168, 169-170
Prerafaeliter - 169-170
Prerafaelitiska brödraskapet. Se Prerafaeliter - 169-170
Prerau - 169-170
Prerogativ. Se Höghetsrättigheter - 169-170
Prerow - 169-170
Pres., förkortning för presens - 169-170
Pré-Saint-Gervais - 169-170
Presanella. Se Adamello - 169-170
Presbyopi - 169-170
Presbyter - 169-170, 171-172
Presbyterialförfattning - 171-172
Presbyterianer - 171-172, 173-174
Prescot - 173-174
Prescott, William Hickling - 173-174
Présence d’esprit - 173-174
Presenning - 173-174
Presens - 173-174, 175-176
Present - 175-176
Preseren, France - 175-176
Preservalin. Se Hemliga medel, sp. 393 - 175-176
Preserver. Se Konserver 1 - 175-176
Preservera - 175-176
Preservsalt - 175-176
Preses - 175-176
Presidency. Se President - 175-176
President - 175-176, 177-178
Presidentkontoret. Se Utrikesdepartementet - 177-178
Presidentskap. Se President - 177-178
Presidera. Se Preses - 177-178
Presidio - 177-178
Presidio del Paso del Norte. Se El Paso - 177-178
Presidium. Se Preses - 177-178
Preskriberad. Se Preskription - 177-178
Preskription - 177-178
Presl, Johann Swatopluk P. - 177-178, 179-180
Presl, Karel Boriwog - 179-180
Presles, Raoulde - 179-180
Prespa - 179-180
Press - 179-180
Pressa - 179-180
Pressaft. Se Jäsning, sp. 471 - 179-180
Pressant - 179-180
Pressburg - 179-180, 181-182
Pressdomstol. Se Skiljedomstol - 181-182
Pressduk. Se Filtrera, sp. 257 - 181-182
Pressen - 181-182
Pressensé, Edmond Marcellin Déhault de P. - 181-182, 183-184
Pressensé, Francis Déhault de P. - 183-184
Pressfoder - 183-184
Pressfrihet. Se Tryckfrihet - 183-184
Pressföreningar - 185-186, 187-188
Pressgasglödljus. Se Glödljus, sp. 1353 - 187-188
Pressgaslampa. Se Lysgas, sp. 109 - 187-188
Presshöjd - 187-188
Pression - 187-188
Pressjäst. Se Jäst - 187-188
Presskongresser. Se Pressmöten - 187-188
Pressler, Max Robert - 187-188
Pressluftmetoden. Se Grundläggning, sp. 413 - 187-188
Pressmöten, Presskongresser - 187-188
Pressning, konstind., - 187-188
Presspan, elektrot. Se Isolationsmaterial - 187-188
Pressrevider, boktr. Se Aftryck 1 - 187-188
Press-svamp - 187-188
Presstelegram. Se Telegrafväsen - 187-188
Pressverktyg. Se Bleckslageri, sp. 666 och Press - 187-188
Pressylta. Se Sylta - 187-188
Pressöfverstyrelsen i Finland. Se Öfverstyrelsen för pressärenden - 189-190
Prestabilerad harmoni - 189-190
Prestabilism, filos., - 189-190
Prestaf - 189-190
Prestanda - 189-190
Prestation - 189-190
Prestebakke - 189-190
Prestera - 189-190
Prestidigitatör - 189-190
Prestige - 189-190
Prestissimo. Se Presto - 189-190
Prestkampen - 189-190
Presto, it., mus., - 189-190
Preston, stad - 189-190
Preston, viscount. Se Graham 3, sp. 92 - 189-190
Prestonpans - 189-190
Prestwich - 189-190
Presumera - 189-190
Presumtion - 189-190, 191-192
Pret., förkortning för preterium - 191-192
Preta - 191-192
Pretendera - 191-192
Preteritum - 191-192, 193-194
Pretext - 193-194
Preti, Mattia (Matteo) - 193-194
Pretiosa - 193-194
Pretium - 193-194
Pretiös - 193-194
Pretor - 193-194, 195-196
Pretoria - 195-196
Pretorianer - 195-196
Pretsch, Paul - 195-196
Preus., Adolph Carl P. - 195-196
Preus., Herman Amberg P. - 195-196
Preuss, Johann David Erdmann - 195-196, 197-198
Preussare - 197-198
Preussen - 197-198, 199-200, 201-202, 203-204, 205-206, 207-208, 209-210, 211-212, 213-214, 215-216, 217-218, 219-220, 221-222, 223-224, 225-226, 227-228, 229-230, 231-232, 233-234, 235-236
Preussische jahrbücher - 235-236
Preussisch-Eylau. Se Eylau 1 - 235-236
Preussisch-Stargard. Se Stargard 2 - 235-236
Preussiska kronans förtjänstorden. Se Ordnar, sp. 835 - 235-236
Preussiska Mähren. Se Katscher - 235-236
Preussiska språket och litteraturen - 235-236
Preussisk fot. Se Fot - 235-236
Preussisk mil. Se Mil, sp. 488 - 235-236
Preussisk-tyska befästningsskolan - 235-236
Prevenera - 235-236
Preventer - 235-236
Preventionsteori - 235-236, 237-238
Preventiv - 237-238
Preventiva medel - 237-238
Preventivlagen - 237-238
Preveza - 237-238, 239-240
Previtali, Andrea - 239-240
Prévost, Pierre - 239-240
Prévost, Eugene Marcel - 239-240
Prévost d´Exiles - 239-240, 241-242, 243-244
Prévost Paradol, Lucien Anatole - 243-244
Prévot, fr. Se Bailli och Länsväsen, sp. 199 - 243-244
Preyer, Johann Wilhelm - 243-244
Preyer, Thierry William - 243-244
Priamel - 243-244
Priamos - 243-244
Priap - 243-244
Priapeia - 243-244
Priapos - 243-244, 245-246
Pribram - 245-246
Pribram, Alfred Francis - 245-246
Pribylov-öarna - 245-246
Price, Richard - 245-246
Price, Bonamy - 245-246
Price, Juliette - 245-246
Priceit. Se Pandermit - 245-246
Prichard, James Cowles - 245-246, 247-248
Prick - 247-248
Prickfiskar - 247-248
Prickpenningar. Se Hamnafgift - 247-248
Prickrulla - 247-248
Priegnitz - 247-248
Priego de Cordoba - 247-248
Priene - 247-248, 249-250
Priessnitz, Vincenz. Se Kallvattenkur - 249-250
Priestley, Joseph - 249-250
Priestleys färgringar. Se Färgringar, sp. 298 - 249-250
Priest´s Town. Se Preston - 249-250
Prieur, Barthélemy - 249-250
Prieur, Pierre Louis P - 249-250, 251-252
Prieur, Claude Antoine P.-Duvernois - 251-252
Prignano, Bartolommeo - 251-252
Prilip - 251-252
Prillan. Se Hofrättsexamen - 251-252
Prillarhorn - 251-252
Priluki - 251-252
Prim, Juan - 251-252
Prima - 251-252
Primadonna. Se Assoluto - 251-252
Primae viae - 251-252
Priman. Se Prima - 251-252
Primanblomma - 251-252
Prima nota. Se Kladd - 251-252
Primarius. Se Pastor primarius - 251-252
Primas - 251-252, 253-254
Primates - 253-254, 255-256, 257-258, 259-260, 261-262
Primaticcio, Francesco - 261-262
Prima vista. Se A prima vista och A vista - 261-262
Prima volta - 261-262
Primaväxe. Se Växel - 261-262
Primer seisin. Se Länsväsen, sp. 199 - 261-262
Primfaktorer - 261-262
Primicerius - 261-262
Primidi - 261-262
Primitiv - 261-262
Primitiva ord - 261-262, 263-264
Primklocka - 263-264
Primo, lat., för det första - 263-264
Primo, it. - 263-264
Primogenitur - 263-264
Primordialblad - 263-264
Primordialcell - 263-264
Primordialfaunan - 263-264
Primordialsäcken - 263-264
Primorskaja oblastj - 263-264
Primrose, Archibald Philip - 263-264, 265-266
Primrose league - 265-266, 267-268
Primrot, bot. Se Rot - 267-268
Primsigning - 267-268
Primskott - 267-268
Primstaf - 267-268
Primtal - 267-268
Primula - 267-268, 269-270
Primulaceae - 269-270
Primulales - 269-270
Primum mobile - 269-270
Primus - 269-270
Primuskorn. Se Korn, sp 1055 - 269-270
Primuskök. Se Kokapparater - 269-270
Primviolin - 269-270
Primär - 269-270
Primära märgstrålar. Se Märgstrålar - 269-270
Primär ansvarighet - 269-270
Primär bark - 269-270
Primärblad, bot. Se Primordialblad - 269-270
Primärelement, fys. Se Galvaniskt element, sp. 662 - 269-270
Primärt meristem, bot. Se Meristem - 269-270
Primäruppgifter, stat. - 269-270, 271-272
Primör - 271-272
Prince, fr. Se Adelstitlar, sp. 156 - 271-272
Prince Albert - 271-272
Prince-Consort. Se Albert, sp. 483-484 - 271-272
Prince of Wales island - 271-272
Princeps, lat. - 271-272
Prince Regent´s inlet - 271-272
Prince-Smith, John - 271-272
Princeton - 271-272, 273-274
Princetonia, astron. - 273-274
Princip - 273-274
Princip, Gauril - 273-274
Principal - 273-274
Principalatsstriden - 273-274, 275-276
Principaldiametralplan. Se Diametralplan - 275-276
Principalfokaldistans, fys. Se Lins, sp. 721 - 275-276
Princepal intervention. Se Hufvudintervention - 275-276
Principalnormal. Se Normal 1 - 275-276
Principalsnittet - 275-276
Principalstämma, mus. - 275-276
Principat - 275-276
Principe, it. Se Furste - 275-276
Principe, Ilha do P. - 275-276
Principes, bot. Se Palmer, bot. - 275-276
Principes. Se Princeps - 275-276
Principiell. Se Princip - 275-276
Principiis obsta, lat. - 275-276
Principium - 275-276
Principskola - 275-276
Prindsensteen. Se Keta - 275-276
Prinet, René Xavier - 275-276
Prinetti, Giulio - 275-276
Pringlea antiscorbutica - 275-276
Pringsheim, Nathanael, tysk botanist - 275-276
Pringsheim, Alfred, tysk matematiker - 275-276, 277-278
Prinkipo, ö. Se Demonesoi - 277-278
Prins - 277-278
Prins, Adolphe - 277-278
Prins-Albert-hönan, husdjurssk. - 277-278
Prins Edvards ö - 277-278
Prinsens af Wales land - 277-278
Prinsens af Wales udde - 277-278
Prinsens droppar - 277-278, 279-280
Prinsens gula droppar, farm. Se Prinsens droppar - 279-280
Prinsens palae. Se Köpenhamn, sp. 656 o. pl. III - 279-280
Prinsep, Valentine - 279-280
Prinsesedler - 279-280
Prinsessa. Se Prins - 279-280
Prinsessan i den sofvande skogen - 279-280
Prinsesskorn, lantbr. Se Korn, sp. 1055 - 279-280
Prins Georgs land. Se Frans Josefs land - 279-280
Prins Gustafs öga, bot. Se Nemophila - 279-280
Prins Karls kyrka. Se Loftahammar - 279-280
Prins Karls uppfostringsanläggning för fattiga barn - 279-280
Prins Oskars land. Se Oskars land 2 - 279-280
Prins Patrick, en af Parryöarna (se d.o.) - 279-280
Prinsterer. Se Groen van Prinsterer - 279-280
Prinsöarna. Se Demonesoi - 279-280
Printz, Johan - 279-280, 281-282
Printzen, Marquard Ludwig van - 281-282
Printzensköld, Johan P. - 281-282
Printzensköld, Karl P. - 281-282
Printzsköld, Otto Hack Roland - 281-282, 283-284
Prinz, ty., prins - 283-284
Prinzenthal - 283-284
Priocnemis, zool. Se Vägsteklar - 283-284
Priodon gigas, Jättebältan, zool. Se Bältdjur - 283-284
Prionidae, zool. Se Prioninae - 283-284
Prioninae, zool. - 283-284
Prionini, zool. Se Såghorningar - 283-284
Prionium E.M., bot. - 283-284
Prionus, zool. Se Prioninae - 283-284
Priophorus tristis, zool. Se Hallonstekeln - 283-284
Prior, lat. - 283-284
Prior, Matthew, engelsk skald - 283-284, 285-286
Prior, Laurits Terpager Malling - 285-286
Priorat. Se Prior - 285-286
Priorato, Galeazzo, grefve Gualdo-P - 285-286
Priorinna. Se Prior - 285-286
Prioritet, fr. Se Preferensaktier - 285-286
Pripet - 285-286
Pris, (af lat. pretium, värde, pris) - 285-286, 287-288, 289-290
Prisa vinden, sjöv. - 289-290
Priscianus från Caesarea - 289-290
Priscilla, martyr. Se Aquila - 289-290
Priscillianer, anhängare till Priscillianus (se d.o.) - 289-290
Priscillianism. Se Priscillianus - 289-290
Priscillianus - 289-290, 291-292
Priscus - 291-292
Prisdomstol - 291-292, 293-294
Prisindextabeller - 293-294, 295-296, 297-298
Priskurant - 297-298
Prisma - 297-298, 299-300
Prismacirkel. Se Astronomiska instrument, sp. 296, och Bordas cirkel - 299-300
Prismakamera. Se Objektivprisma - 299-300
Prismakikare. Se Kikare - 299-300
Prismakorset - 299-300
Prismalins, fys. - 299-300
Prismaokulär, fys. - 299-300
Prismasystem, fys. Se Prisma1 - 299-300
Prismatisk, fys., formad som en prisma - 299-300
Prismatiskt krut. Se Krut, sp. 109 o. fig. 4-6 - 299-300
Prismayta. Se Kristallografi, sp. 1333 - 299-300
Prisopus, zool. Se Phasmidae - 299-300
Pristav. Se under Prestaf - 299-300
Pristina - 299-300
Pristis, zool. Se Sågfisksläktet - 299-300
Prisvända. Se Uggla, sjöv. - 299-300
Pritchard, Charles - 299-300
Pritchardia, bot. Se Washingtonia - 299-300
Prittwitz, Joachim Bernhard von P. und Gaffron - 299-300
Prisswitz, Karl von P. - 299-300, 301-302
Prisswitz, Moritz von P. und Gaffron - 301-302
Pritzel, Georg August - 301-302
Pritzwalk - 301-302
Privas - 301-302
Privat - 301-302
Privatbank. Se Enskild bank - 301-302
Privatbanor. Se Järnväg, sp. 422 - 301-302
Privatbikt. Se Bikt - 301-302
Privatdetektiv - 301-302
Privatdocent. Se Docent - 301-302
Privateer, eng. Se Kapare, sp. 834 - 301-302
Privat internationell rätt. Se Internationell privaträtt - 301-302
Privatkapitalism. Se Kapitalism - 301-302
Privaträtt. Se Rättsvetenskap - 301-302
Privilegier - 301-302, 303-304, 305-306
Privilegierad - 305-306
Privilegieår. Se Nådår - 305-306
Privilegium, lat. Se Privilegier - 305-306
Privisljanskij kraj. Se Polen, sp. 1195 - 305-306
Privoz. Se Oderfurt - 305-306
Privy council, eng. - 305-306, 307-308
Privy seal, eng. Se Lord privy seal - 307-308
Prix Bordin. Se Bordin - 307-308
Prix fixe. Jfr Fix - 307-308
Prix Gobert. Se Gobert - 307-308
Prix Monthyon. Se Montyon och Institut de France, sp. 741 - 307-308
Prizren - 307-308
Pro, lat. - 307-308
Proa, Pro, Prahu - 307-308
Proanthesis, bot. Se Förblomstring - 307-308
Pro aris et focis, lat. - 307-308
Proba, lat. - 307-308
Probabel. Se Jesuitorden, sp. 1390 - 307-308
Probabilitetskalkyl, Sannolikhetsräkning, mat. - 307-308, 309-310
Probat - 309-310
Probate, divorce, and admiralty division - 309-310
Probenreuter. Jfr Commis (voyageur) - 309-310
Probera - 309-310
Proberarafgift. Se Myntarlön - 309-310
Proberbagge - 309-310
Proberkonst - 309-310
Proberkula, fys. Se Proberskifva - 309-310
Probernål - 309-310
Proberskifva - 309-310
Probersten. Se Guld, sp. 583, Guldprof, Kiselskiffer och Probernål - 309-310
Proberur, urmak. Se Normalur - 309-310
Probitas laudatur et alget, lat. - 309-310
Problem - 309-310, 311-312
Problematisk - 311-312
Problemlitteratur - 311-312
Problet, kloster. Se Esplugade de Francoli - 311-312
Probolinggo - 311-312
Proboscidea - 311-312
Probstinghof - 311-312
Probubalus depressicornis, zool. Se Anoan - 311-312
Probus, Marcus Aurelius - 311-312
Probus, Marcus Valerius P - 311-312, 313-314
Probus, Aemilius P. Se Cornelius Nepos - 313-314
proc., förkortning för procent - 313-314
Proc., förkortning för lat. proconsul - 313-314
Procaccini, Ercole P. d. ä. - 313-314
Procaccini, Camillo P - 313-314
Procaccini, Giulio Cesare P. - 313-314
Procaccini, Ercole P. d. y. - 313-314
Procavia, zool. Se Hyracoidea - 313-314
Procedere, lat. - 313-314
Procedereform. Se Lag 2, sp. 811 - 313-314
Procedur - 313-314
Proceleusmatiker - 313-314
Procellaria, zool. Se Kapdufvan och Stormfåglar - 313-314
Procellariidae, zool. Se Stormfåglar - 313-314
Procellariiformes, zool. Se Stormfåglar - 313-314
Procent - 313-314
Procentareometer. Se Aerometer - 313-314
Proceres, zool. Se Strutsfåglar - 313-314
Process - 313-314
Processförutsättningar - 313-314, 315-316
Processinvändning, jur. Se Processförutsättningar - 315-316
Procession - 315-316
Processionskors. Se Krusifix, sp. 76 - 315-316
Processionsspinnare - 315-316
Processledande verksamhet, jur. - 315-316
Processjuka, med. Se Processvansinne - 315-316
Processualiter, adv - 315-316
Processus vermiformis - 315-316
Processvansinne - 315-316, 317-318
Proch, Heinrich - 317-318
Prochaska-affären - 317-318
Procházka, Frantisek - 317-318
Procházka, Georg - 317-318
Procházka, Rudolf von - 317-318, 319-320
Procida, Giovanni da - 319-320
Proclus. Se Proklus - 319-320
Procopé, Hjalmar Fredrik Eugen - 319-320
Pro copia. Se p.c. - 319-320
Procopius. Se Prokop och Prokopios - 319-320
Procoracoideum, zool. - 319-320
Procris, zool.. Se Zygaenidae - 319-320
Procrustes, zool. Se Jordlöparsläktet - 319-320
Procter, Bryan Waller - 319-320
Proctitis, med. - 319-320
Proctodaeum - 319-320
Proctor, Richard Antony - 319-320, 321-322
Proctotrupidae, zool. - 321-322
Procul a Jove, procul a fulmine, lat. - 321-322
Procul este, profani, lat. - 321-322
Procura. Se Prokura - 321-322
Procyon - 321-322
Procyon, zool. Se Sjubbsläktet - 321-322
Procyonidae, zool. - 321-322
Procöl, zool. - 321-322
Prodigiosin. Se Blödande bröd - 321-322
Prodigium - 321-322
Prodikianer. Se Gnosticism, sp. 1372 - 321-322
Prodikos - 321-322
Prodrom - 321-322
Prodromos, Theodoros. Se Nygrekiska litteraturen, sp. 202 - 321-322
Producera - 321-322
Produce race, sportv. - 321-322, 323-324
Productidae, paleont. Se Chonetes och Productus - 323-324
Productus Sow., paleont. - 323-324
Productuskalksten, paleont. Se Productus - 323-324
Produkt - 323-324
Produktion - 323-324, 325-326
Produktionselement, nationalek. Se Produktion - 325-326
Produktionsfaktor, nationalek. Se Produktion - 325-326
Produktionsfoder, husdjurssk. - 325-326
Produktionsföreningar. Se Kooperation, sp. 957 ff - 325-326
Produktionskostnad, nationalek. Se Produktion - 325-326
Produktionskraft, nationalek. Se Produktion - 325-326
Produktionskredit, nationalek. Se Kredit, sp. 1234 - 325-326
Produktionsmedel, antionalek. Se Produktion - 325-326
Produktionsinriktning - 327-328
Produktionsskatt, nationalek. Se Konsumtionsskatt, sp. 891 - 327-328
Produktionsutgift, nationalek. Se Produktion - 327-328
Produktiv (Se Produktion) - 327-328
Produktivitet (jfr Produktion) - 327-328
Produktivkraft, nationalek. Se Produktion - 327-328
Produktplakatet - 327-328, 329-330
Proedrer - 329-330
Proedri - 329-330
Proembryonal, bot. Se Pteridofyter - 329-330
Proemium, mlat. - 329-330
Pro et contra, lat., för och mot - 329-330
Pro exercitio, lat. Se Disputation - 329-330
Profan - 329-330
Profanum vulgus, lat., "den oinvigda hopen" - 329-330
Profas, bot. Se Kärndelning, sp. 582 och fig. 2, 13 - 329-330
Proferment, kem. Se Zymogen - 329-330
Professeur, fr. lärare - 329-330
Professi, lat. Se Jesuitorden, sp. 1388 - 329-330
Profession - 329-330
Professional, eng., sportv. - 329-330
Professio tridentina. Se Tridentinska mötet - 329-330
Professor, (lat. eg. yrkesidkare) - 329-330, 331-332
Profet - 331-332, 333-334
Profetera - 333-334
Profetia. Se Profet - 333-334
Profetreligion. Se Judendom, sp. 238 - 333-334
Pro fide, lat., för tron - 333-334
Pro fide et christianismo - 333-334, 335-336
Profil - 335-336
Profilera - 335-336
Profilfräs, mek. tekn. Se Fräs, sp. 44 - 335-336
Profilhyfvel, tekn. Se Hyfvel - 335-336
Profilkarta. Se Karta, sp. 1161 - 335-336
Profilritning. Se Konstruktionsritning - 335-336
Profilställning, bot. - 335-336
Profit - 335-336
Profkula, fys. Se Proberskifva - 335-336
Profmjölkning, husdjurssk - 335-336
Profmjölkningsbok, husdjurssk. Se Profmjölkning - 335-336
Profmjölkningslista, husdjurssk. Se Profmjölkning - 335-336
Profmjölkningstabell, husdjurssk. Se Profmjölkning - 335-336
Pro forma (Proforma), lat. - 335-336
Profoss - 335-336
Profryttare. Se Probenreuter - 335-336
Orofskifva. Se Proberskifva - 335-336
Profskola. Se Högre lärarinneseminarium och Nya elementarskolan i Stockholm - 335-336
Proftryck, konstt. Se Arbetstryck 2 - 335-336
Proftursfart, sjöv. Se Fart 1 - 335-336
Profylaktisk. Se Profylax - 335-336
Profylax, Profylaktik, med., hyg. - 335-336, 337-338
Profår - 337-338, 339-340
Profårsbetyg. Se Betyg, sp. 178, och Profår - 339-340
Proglottides, zool. Se Binnikemask - 339-340
Prognat. Se Hufvudskål, sp. 1231 - 339-340
Prognos - 339-340
Prognostikon - 339-340
Pro gradu, lat. - 339-340
Program - 339-340
Programmusik - 339-340, 341-342
Progredient - 341-342
Progress - 341-342
Proghression - 341-342
Progressister, "framstegsmän" - 341-342
Progressiv - 341-342
Prohibitiv. Se Skyddstull - 341-342
Proitos - 341-342
Projekt, fr. - 341-342
Projektilbana, artill., skjutk. Se Kulbana - 341-342, 343-344, 345-346, 347-348
Projektildurk, skpsb. Se Durk 2 - 347-348
Projektion - 347-348
Projektionsapparat, fys. - 347-348
Projektionslära. Se Linearritning - 347-348
Projektiv geometri - 347-348
Projektör. Se Elektrisk strålkastare - 347-348
Projiciera. Se Projektion 1 - 347-348
Pro joco (lat. "för löjet") - 347-348
Pro jure et populo, lat., "för rätt och folk" - 347-348
Prokambium. Se Kärlsträng, sp. 579, och Meristem - 347-348
Prokansler. Se Universitetskansler - 347-348
Prokarp, bot. - 347-348
Prokatalex, metr. Se Asynartetisk och Katalex - 347-348
Prokesch von Osten, Anton - 347-348, 349-350
Proklama - 349-350
Proklamation. Se Proklama - 349-350
Proklamera. Se Proklama - 349-350
Prokles. Se Eurysthenes - 349-350
Proklitika - 349-350
Proklorit Dana, miner. - 349-350
Proklos - 349-350, 351-352
Prokne. 1: Astron.2. Grek. hjältes. Se Filomele - 351-352
Prokonnesos, grek. Se Marmarasjön - 351-352
Prokunsul - 351-352
Prokopios från Gaza - 351-352
Prokopios från Caesarea - 351-352
Prokopius den helige - 351-352
Prokopios Veliky - 351-352, 353-354
Prokopios, Mal} - 353-354
Prokopios af Pilsen - 353-354
Prokopovitj. Se Feofan Prokopovitj - 353-354
Prokreera - 353-354
Prokris. Se Kefalos - 353-354
Prokrustes - 353-354
Prokulejaner. Se Sabinianer - 353-354
Prokura - 353-354
Prokuraendossement, hand. Se Endossement - 353-354
Erokuration. Se Par procuration - 353-354
Prokurator, lat. - 353-354, 355-356
Prokuratorn - 355-356
Prokuratorsexpeditionen. Se Prokuratorn - 355-356
Prokurist. Se Prokura - 355-356
Prolaps. Se Kvinnosjukdomar, sp. 420 - 355-356
Prolapsus, lat., med. - 355-356
Prolation. Se Mensuralmusik - 355-356
Pro lege, rege et grege (lat., "för lagen, konungen och folket") - 355-356
Prolegomena - 355-356
Prolepsis, bot. - 355-356
Proleptisk, bot. Se Prolepsis - 355-356
Proles, Andreas. Se Augustiner, sp. 410 - 355-356
Proletariat, samling proletärer (Se Proletär) - 355-356
Proletär - 355-356
Proliferera, bot. Se Prolifikation - 355-356
Prolifikation, Genomväxning, bot. - 355-356, 357-358
Prolog - 357-358
Prolongation - 357-358
Prolongationspedal. Se Pedal 3 - 357-358
Prolonge, fr. artill. - 357-358
Prolongement. Se Harmonium - 357-358
Prolongerade bad. Se Karbad, sp. 911 - 357-358
Promachos. Se Athena, sp. 328 - 357-358
Prome - 357-358
Promemoria - 357-358
Promenad. Se Promenera - 357-358
Promenaddäck, skpsb. Se Däck, sp. 1197 - 357-358
Promenera - 357-358
Promess - 357-358, 359-360
Promess-spel. Se Promess - 359-360
Prometheus, grek. myt. - 359-360, 361-362
Prometheussystemet, tekn. Se Kokapparater, sp. 495 - 361-362
Pro mille, lat. för tusen - 361-362
Promis, Carlo, italiensk arkeolog - 361-362
Promiscue, lat. - 361-362
Promiscuitet - 361-362
Promissory notes. Se Bank, sp. 865 - 361-362
Promontorio Circeo. Se Circeo - 361-362
Promontorium, lat. - 361-362
Promotion - 361-362, 363-364
Promotor. Se Promotion - 363-364
Promotorial - 363-364
Promovendus. Se Promotion - 363-364
Promovera. Se Promotion - 363-364
Promt - 363-364
Promulgation - 363-364, 365-366
Promulgationslag - 365-366
Promulgera. Se Promulgation - 365-366
Promycel, bot. Se Hemibasidii och Uredineae - 365-366
pron., förkortning för pronomen - 365-366
Pronaos. Se Naos 1 - 365-366
Pronation - 365-366
Pronatorer, anat. Se Pronation - 365-366
Pronefros, anat. Se Njurar, sp. 1089 - 365-366
Pronerad, anat. Se Pronation - 365-366
Pronomen - 365-366, 367-368, 369-370
Pronominalia - 369-370
Pronomination - 369-370
Pronominell, språkv. - 369-370
Prononcera - 369-370
Pro notitia, lat. Se P.N. - 369-370
Pronuba, zool. Se Yuccamalar - 369-370
Pronunciamento - 369-370
Prony, Gaspard Clair Francois Marie Riche - 369-370
Pronys differentialskruf, mek. Se Differentialrörelse - 369-370
Proaemium, lat. Se Proemium - 369-370
Proostracum, paleont. - 369-370
prop., förkortning för proportionellt - 369-370
Propagandan - 369-370, 371-372
Propagation - 371-372
Propagera - 371-372
Propan, kem. Se Metanserien - 371-372
Proparoxytonon - 371-372
Pro patria, lat., "för fäderneslandet", devis på svenska svärdsorden - 371-372
Pro patria, fullst. Kungl. sällskapet Pro Patria - 371-372
Propaxos. Se Paxos - 371-372
Propedeutik - 371-372
Propeller - 371-372, 373-374, 375-376, 377-378, 379-380, 381-382, 383-384
Propelleraxelbärare - 383-384
Propellerblad. Se Propeller - 383-384
Propellerbrunn, skpsb. Se Brunn 4 - 383-384
Propellerhylsa, skpsb. Se Propeller - 383-384
Propellersnärjare. Se Stängselanordningar - 383-384
Propellerstäf, skpsb. Se Akterstäf - 383-384
Propellerstöd l. Propelleraxelbärare, skpsb. Se Propeller, spalt 381, fig. 2a, 2b - 383-384
Propelertryck. Se Propeller - 383-384
Propepton (Hemi-albumos) - 383-384
Proper - 383-384
Properispomena - 383-384
Pro persona, lat., för hvarje person, per man - 383-384
Propertius, Sextus, romersk skald - 383-384
Propheta ex eventu, lat. - 383-384
Propheter, Otto, tysk målare - 383-384
Propionsyra - 383-384
Propithecus, zool. Se Halfapoor, sp. 1079 - 383-384
Propodeum, zool. Se Insekter - 383-384
Proponent - 383-384
Proponera - 383-384
Propontis - 383-384
Proportion - 385-386
Proportionalcirkel, mat. - 385-386
Proportionalia. Se Räkneord - 385-386
Proportionaliteter, lat., i jämn mån, i proportion - 385-386
Proportionalitetsgräns. Se Hållfasthet, sp. 52 - 385-386
Proportionell. Se Inkomstskatt, sp. 668 ff. - 385-386
Proportionella val - 385-386, 387-388, 389-390
Proportionerad. Se Proportion - 389-390
Proportionslära, mat. Se Proportion - 389-390
Proportionspart, mat. Se Proportion - 389-390
Proportz, ty. - 389-390
Propos, fr. - 389-390
Propositio, lat., framställning. Se Kria - 389-390
Proposition - 389-390, 391-392
Propositus. Se Praepositus - 391-392
Propreté. Se Proper - 391-392
Propretor. Se Pretor och Prokonsul - 391-392
Propria causa, lat., i egen sak - 391-392
Propriebalans - 391-392
Proprieborgen - 391-392
Proprietär - 391-392
Pro primo, lat., för det första - 391-392
Proprio motu. Se Motu proprio - 391-392
Proprium. Se Namn och Nomen Props - 391-392
Propsteiergåsen - 391-392
Propylé - 391-392, 393-394
Propyléerna. Se Propylé - 393-394
Pro rata parte - 393-394
Pro rege saepe, pro patria semper, lat. - 393-394
Prorektor - 393-394
Prorodon teres, zool. Se Infusionsdjur, sp. 612 och fig. 2 - 393-394
Prorogation, jur. - 393-394
Prorogationsrätt, jur. Se Prorogation - 393-394
Prorogera - 393-394
Prosa - 393-394
Prosaiska krönikan - 393-394, 395-396
Prosalius, zool. Se Vägsteklar - 395-396
Prosatör, Se under Prosa 1 - 393-394
Proscenium - 393-394
Prosch, Ferdinand Viktor Alfons - 393-394
Pro secundo, lat., för det andra. Jfr Pro primo - 393-394
Prosektor. Se Dissekera - 395-396
Proselyt - 395-396
Prosenkym - 395-396
Prosenkymcell, bot. Se Cell, fig. 4 - 395-396
Pro sensu communi (lat., "för sunda förnuftet") - 395-396
Proserpina. Se Persefone - 395-396
Prosimiae, zool. Se Halfapor - 395-396
Prosit (lat., må det gagna!) - 395-396
Proske, Karl, tysk musiker - 395-396, 397-398
Proskenion. Se Proscenium - 397-398
Proskribera - 397-398
Proskription. Se Proskribera - 397-398
Proskurov - 397-398
Proslambanomenos, mus. Se Gamma - 397-398
Prosna - 397-398
Prosobranchiata. Se Blötdjur - 397-398
Prosodi - 397-398
Prosodik. Se Prosodi - 397-398
Prosopsis, bot/zool. - 397-398
Prosoplegi - 397-398
Prosopope. Se under Personifiera - 397-398
Prospekt - 397-398
Prosperin, Erik, svensk astronom, f. 1739 - 397-398, 399-400
Prossimo passato, it., hand., nästlidne (månad) - 399-400
Prossnitz, stad i Mähren - 399-400
Prost - 399-400
Prostafairesis - 399-400
Prostafgift. Se Kronotionde - 399-400
Prostata - 399-400
Prostatahypertrofi. Se Prostata - 399-400
Prostens omaks- och underskrifningspenningar - 399-400
Prosteri - 399-400
Prosteting. Se Prost - 399-400
Prostetunna. Se Kontraktsprost och Kronotionde - 399-400
Prostituera - 399-400, 401-402
Prostitution - 401-402, 403-404, 405-406
Prostskilling, kam. Se Mantalsräntan - 405-406
Prostyl - 405-406
Prosyllogism - 405-406
Prot... och Proto... - 405-406
Protagon - 405-406
Protagonist - 405-406
Protagoras - 405-406, 407-408
Protais, Paul Alexandre, fransk målare - 407-408
Protaminer - 407-408
Protandrisk - 407-408
Protanopi. Se Färgblindhet, sp. 282 - 407-408
Protargol - 407-408
Protea L., bot. Se Proteaceae - 407-408
Proteaceae, Proteacéer, bot. - 407-408
Proteales, bot. - 407-408
Protectorate of the oil rivers. Se Nigerkustprotektoratet och Oil rivers - 407-408, 409-410
Protegé - 409-410
Proteider, kem. Se Proteinämnen III - 409-410
Protein, kem. Se Proteinämnen - 409-410
Proteinaser, fysiol. kem. - 409-410
Proteinkorn, bot. Se Aleuronkorn - 409-410
Proteinämnen, kem. - 409-410, 411-412, 413-414
Proteisk - 413-414
Protektion - 413-414
Protektionism - 413-414
Protektionister - 413-414, 415-416
Protektor - 415-416
Protektorat - 415-416
Protektorial, jur. - 415-416
Protektorlåset. Se lås, sp. 158-159 - 415-416
Proteles, zool. Se Sibethyenan - 415-416
Proteolytiska enzym, fysiol. kem. - 415-416
Proteosma. Se Bakteriologi, sp. 731 - 415-416
Proterandrisk. Se Dikogami - 415-416
Proterobas, geol. petrogr. - 415-416
Proteroglypha, zool. Se Ormarna - 415-416
Proterogyn. Se Dikogami - 415-416
Proterosaurus, paleont. Se Permiska systemet, sp. 505 - 415-416
Protes, med. Se Prothesis - 415-416
Protesilaos - 415-416
Protest - 415-416, 417-418
Protestant. Se Protestantism - 417-418
Protestantbibel. Se Protestantföreningen - 417-418
Protestantdag. Se Protestantföreningen - 417-418
Protestantisk - 417-418
Protestantiska unionen. Se Evangeliska unionen 1 - 417-418
Protestantism - 417-418, 419-420, 421-422, 423-424
Protestera. Se Protest - 423-424
Proteus, Olmen, zool. Se Amfibier, sp. 829 - 423-424
Proteus, grek.myt - 423-424
Protevangelium. Se Evangelium och Jakob Evangelisten - 423-424
Prothallium. Se Bål 2 och Pteridophyta - 423-424
Prothemin - 423-424
Prothesis - 423-424
Prothorax, zool. Se Fjärilar, sp. 502 och Insekter, sp. 709 - 423-424
Protic, Kosta, serbisk general - 423-424
Protist-riket - 423-424
Protiton, paleont. Se Permiska systemet, sp. 505 - 423-424
Protium, Burm. (Icica), bot., trädsläkte - 423-424, 425-426
Proto...Se Prot... - 425-426
Protoascineae,bot. Se Ascomycetes - 425-426
Protobasidiomycetes, bot. Se Basidiomycetes - 425-426
Protocalamariaceae, paleobot. Se Calamariales - 425-426
Protocaliciineae, bot. Se Ascomycetes - 425-426
Protococcales, bot. detsamma som Protococcoideae - 425-426
Protococcoideae, bot. Se Chlorophyceae - 425-426
Protoderm, bot. Se Meristem - 425-426
Protodiscineae, bot. Se Ascomycetes - 425-426
Protodorisk - 425-426
Protoelement, astrokem. - 425-426
Protoepifyt, bot. Se Epifyter, sp. 697 - 425-426
Protoetruskiska järnåldern, arkeol. Se Hallstatt-tiden, sp. 1147 - 425-426
Protofloem. Se Kärlsträng, sp. 580 - 425-426
Protofluor, kem. - 425-426
Protofyter, bot. Se Protophyta - 425-426
Protogeneia, astrom. - 425-426
Protogenes - 425-426
Protogingnejs l. Protogingranit, petrogr. - 425-426
Protogingranit, petrogr. Se Protogingnejs - 425-426
Protogyn, bot. - 425-426
Protohippus, paleont. Se Hästdjuren, sp. 174 - 425-426
Protokatekusyra, kem. - 425-426
Protokoll - 425-426
Protokollsdeputationen. Se Deputation, sp. 169 - 425-426
Protokollsjustering. Se Justera - 425-426
Protokollssekreterare - 425-426, 427-428
Protokurarin, med. farm. Se Curare - 427-428
Protomartyr - 427-428
Protomastiginier. Se Flagelata - 427-428
Proto-mediska, språkv. Se Kilskrift, sp. 15 - 427-428
Proton, kem. - 427-428
Protonema, Förgrodd, bot. Se Mossor - 427-428
Protonotarius - 427-428
Proton pseudos - 427-428
Protophyta - 427-428
Protoplasma. Se Cell - 427-428
Protoplast - 427-428
Protopop - 427-428
Protopterus, zool. Se Dipnoi - 427-428
Prototheria, zool. Se Kloakdjuren - 427-428
Prototracheata, zool. - 427-428, 429-430
Prototrofa växter, bot. Se Autotrofa växter - 429-430
Prototyp - 429-430
Protoveratrin, kem. Se Veratrum - 429-430
Protoxylem, bot. Se Kärlsträng, sp. 580 - 429-430
Protozoa - 429-430
Protozoer. Se Protozoa - 429-430
Protuberans - 429-430
Protura, zool. - 429-430, 431-432
Protylopus, zool. Se Kameldjuren, sp. 713 - 431-432
Proudhon, Pierre Joseph, fransk-socialistisk-anarkistisk tänkare - 431-432, 433-434
Proust, Joseph Louis, fransk kemist - 433-434
Proust, Antonin, fransk politiker - 433-434
Proustit Beudant - 433-434
Prout, Ebenezer - 433-434
Prouts hypotes, kem. - 433-434
Provadia - 433-434
Provence - 433-434, 435-436
Provence-Alperna. Se Alperna, sp. 698 - 435-436
Provenceolja. Se Olivolja - 435-436
Proveniens - 435-436
Proveniensprincipen. Se Arkivvetenskap - 435-436
Provensaler - 435-436
Provensalska språket och litteraturen - 435-436, 437-438, 439-440
Proventivknopp, bot. Se Opsigoni - 439-440
Proveny - 439-440
Proverb - 439-440, 441-442
Proverbia, lat. Se Ordspråksboken - 441-442
Proviant - 441-442
Proviantera - 441-442
Provianteringsdirektion. Se Proviant - 441-442
Provianteringskommission. Se Provideringskommissionen - 441-442
Provianteringsstat. Se Proviant - 441-442
Proviantförvaltare. Se Proviant - 441-442
Proviantintendent. Se Se Förplägnad och Proviant - 441-442
Proviantkolonn. Se Proviant - 441-442
Proviantmästare. Se Se Magasinstaten och Proviant - 441-442
Proviantofficer. Se Detaljofficer - 441-442
Providence - 441-442
Providentiell - 441-442
Provideringskommisionen - 441-442
Province of the Orange free state - 441-442
Provincetown - 441-442
Provincia - 441-442, 443-444
Provincial. Se Lärdomsskola och Provinsial - 443-444
Provinciale staaten, holl. Se Nederländerna, sp. 689 - 443-444
Provins - 443-444
Provinsarkiv - 443-444
Provinsial - 443-444
Provinsialdeputation - 443-444
Provinsialism - 443-444, 445-446
Provinsialkonsilier. Se Konsilium - 445-446
Provinsialläkardistrikt. Se Läkardistrikt och Provinsialläkare - 445-446
Provinsialläkare - 445-446
Provninsialläkarföreningen. Se Svenska Provinsialläkarföreningen - 445-446
Provinsialmöten - 445-446, 447-448
Provinsialråd - 447-448
Provinsialständer (Provinsständer) - 447-448
Provinsialsuperior. Se Kongregation, sp. 747 - 447-448
Provinsialsynod. Se Synod - 447-448
Provinsiell - 447-448
Provinsmuséer. Se Museum, sp. 1433 - 447-448
Provinsombud. Se Evangeliska fosterlandsstiftelsen och Mission, sp. 676 - 447-448
Provinsparlament. Se Parlament, sp. 123 - 447-448
Provinsrosor - 447-448
Provinsständer. Se Provinsialständer - 447-448
Provinium - 447-448
Provinsiell. Se Provisorisk - 447-448, 449-450
Provisionsnota, jur. och hand. - 449-450
Provisionsresande - 449-450
Provisor. Se Apotekare - 449-450
Provisoriet - 449-450
Provisorisk - 449-450
Provisorisk befästning - 449-450
Provisorium - 449-450
Provocatio, lat. Se Provokation - 449-450
Provocera - 449-450
Provo city - 449-450
Provokation - 449-450
Provokatorisk rättegång, jur. - 449-450, 451-452
Provokatorisk talan, jur. Se Provokatorisk rättegång - 451-452
Provost, Tomas - 451-452
Provsteret - 451-452
Proxenos, grek. - 451-452
Prozor, graffält. Se Hallstatt-tiden, sp. 1148 - 451-452
Prozor, Maurycy (Maurice) - 451-452
Prozymiter. Se Azymiter - 451-452
Prsjevalskij. Se Przjevalskij - 451-452
Prubba - 451-452
Prudent, Emile - 451-452
Prudentia, astron. - 451-452
Prudentius (Aurelius P. Clemens) - 451-452, 453-454
Prudentlig - 453-454
Prudhomme, Sully. Se Sully-Prudhomme - 453-454
Prudhommes, fr. - 453-454
Prudhon, Pierre, fransk målare - 453-454, 455-456
Prudnik, po. Se Neustadt 2 - 455-456
Prume, Francois Hubert - 455-456
Prune-coton, bot. Se Chrysobalanus. - 455-456
Prunella, bot. Se Brunella - 455-456
Pruneller. Se Plommon och Prunus - 455-456
Prunoideae, bot. Se Rosaceae - 455-456
Pruntrut, stad i Schweiz. Se Porrentruy - 455-456
Prunus L., bot. - 455-456, 457-458, 459-460
Prurigo (latin klåda), med. - 459-460
Pruritus. Se Gubbklåda och Klåda - 459-460
Prus, Boleslaw, pseudonym. Se Glowacki, A. - 459-460
Prusias - 459-460
Prussia, latinisering av Preussen - 459-460
Prustkåda, farm. Se Euphorbium - 459-460
Prustrot, bot. - 459-460
Prut - 459-460
Prutenisk, preussisk - 459-460
Prutgåsen, zool. Se Andfåglar, sp. 966 - 459-460
Prutz, Robert Eduard, tysk skald och litteraturhistoriker. - 459-460, 461-462
Pruyssenaere, Eugène de - 461-462
p.r.v. förkortning - 461-462
Pryd - 461-462
Pryde, James, - 461-462
Prydz, Peter Blankenborg - 461-462
Prydz, Alvilde, norsk författarinna - 461-462
Prygelstraff, jur. Se Kroppsstraff - 461-462
Prygüner, rysk sekt. Se Molokaner - 461-462
Prüm, stad - 461-462
Prymno, astrn., - 461-462
Prynne, William - 461-462, 463-464
Pryssing - 463-464
Prytanée militaire - 463-464
Prytanei´on - 463-464
Prytaner - 463-464
Prytani. Se Prytaner - 463-464
Prytz, Andreas Johannis P - 463-464
Prytz, Johan P. - 463-464
Prytz, Klas Johansson P. - 463-464, 465-466
Prytz, Harald Oskar - 465-466
Prytz, Torolf - 465-466
Przemysl - 465-466, 467-468
Przemysliderna. Se Böhmen (Historia) - 467-468
Przerowa, Sewerin. Se Jarochowskij, K - 467-468
Przesmycki, Zenon - 467-468
Przevalsk. Se Przjevalsk - 467-468
Przevalskijs häst, zool. Se Hästdjuren, sp. 171-172 och fig. 1 - 467-468
Przevalskij, N.M. Se Przjevalskij - 467-468
Przezdziecki, Alexandr - 467-468
Przibram. Se Pribram - 467-468
Przibram, Hans - 467-468
Przjevalsk - 467-468
Przjevalskij, Nikolaj Michailovitj - 467-468, 469-470
Przjevalskijkedjan. Se Kwen-lun - 469-470
Przybyszewski, Stanislaw - 469-470
Pråm, skpsb - 469-470
Prånga, sjöv. Se Pressa 2. - 469-470
Prägla. Se Myntverk, sp. 72 - 469-470
Präri. Prärie - 469-470
Prärieblomman - 469-470
Prärihunden - 469-470, 471-472
Prärihundsläktet - 471-472
Präri-indianer. Se Indianer II - 471-472
Präriugglan, zool. Se Ugglor - 471-472
Prärivargen, zool. Se Kayoten. - 471-472
Präst - 471-472
Prästbevis. Se Betyg. - 471-472
Prästbol - 471-472, 473-474
Prästbolsfriheter. Se Prästbol - 473-474
Prästed. Se Prästlöfte - 473-474
Prästedragoner. Se Stånds- och prästedragoner - 473-474
Prästekallspenningar. Se Prästernas utlagor - 473-474
Prästen Johannes. Se Johannes Prästen - 473-474
Prästernas utlagor, kam. - 473-474
Prästernas vederlag, kam. - 473-474
Prästerskap. Se Prästestånd - 473-474
Prästerskapets löneregleringsfond. Se Kyrkofonden och Prästlön - 473-474
Prästerskapets privilegier. Se Prästestånd - 473-474
Prästerskapets änke- och pupillkassa - 473-474
Prästestomme, kam. - 473-474
Prästestånd - 473-474, 475-476, 477-478
Prästexamen - 477-478, 479-480
Prästfjärden. Se Mälaren, sp. 238 - 479-480
Prästföreningar - 479-480
Prästgård. Se Löneboställen - 479-480
Prästgårdsbyggnad - 479-480
Prästgäll, detsamma som pastorat (se d.o.) - 479-480
Prästkappa. Se Mäss-skrud - 479-480
Prästkodexen. Se Pentateuken, sp. 431 - 479-480
Prästkodexen ... - 479-480, 481-482, 483-484, 485-486
Psalmbok ... - 487-488, 489-490, 491-492, 493-494, 495-496
Pseud- ... - 497-498, 499-500, 501-502, 503-504, 505-506
Psilander ... - 507-508, 509-510, 511-512, 513-514, 515-516
Psykologi ... - 517-518, 519-520, 521-522, 523-524, 525-526
Psykroklini ... - 527-528, 529-530, 531-532, 533-534, 535-536
Pterosperma ... - 537-538, 539-540, 541-542, 543-544, 545-546
Publicistmöten ... - 547-548, 549-550, 551-552, 553-554, 555-556
Peublo nuevo del Mar ... - 557-558, 559-560, 561-562, 563-564, 565-566
Pugatjev ... - 567-568, 569-570, 571-572, 573-574, 575-576
Pulicidæ ... - 577-578, 579-580, 581-582, 583-584, 585-586
Pump ... - 587-588, 589-590, 591-592, 593-594, 595-596
Pungdjuren ... - 597-598, 599-600, 601-602, 603-604, 605-606
Punkt ... - 607-608, 609-610, 611-612, 613-614, 615-616
Puritaner ... - 617-618, 619-620, 621-622, 623-624, 625-626
Pusjkin ... - 627-628, 629-630, 631-632, 633-634, 635-636
Puttpärk ... - 637-638, 639-640, 641-642, 643-644, 645-646
Pyhäkoski ... - 647-648, 649-650, 651-652, 653-654, 655-656
Pyramus och Thisbe ... - 657-658, 659-660, 661-662, 663-664, 665-666
Pyroforer ... - 667-668, 669-670, 671-672, 673-674, 675-676
Pyrrhosiderit ... - 677-678, 679-680, 681-682, 683-684, 685-686
Påfve ... - 687-688, 689-690, 691-692, 693-694, 695-696
Påhl ... - 697-698, 699-700, 701-702, 703-704, 705-706
Påsk ... - 707-708, 709-710, 711-712, 713-714, 715-716
Pärlemorfjärilar ... - 717-718, 719-720, 721-722, 723-724
Päron ... - 725-726, 727-728
Pössneck ... - 729-730

Q


Quarterly and yearly meetings ... - 739-740, 741-742, 743-744, 745-746, 747-748
Queensland ... - 749-750, 751-752, 753-754, 755-756, 757-758
Quercus ... - 759-760, 761-762, 763-764, 765-766, 767-768
Queyras ... - 769-770, 771-772, 773-774, 775-776, 777-778
Qui nimium probat, nihil probat ... - 779-780, 781-782, 783-784, 785-786, 787-788
Quitta ... - 789-790, 791-792, 793-794, 795-796

R


R ... - 797-798, 799-800, 801-802, 803-804, 805-806, 807-808
Raattamaa ... - 809-810, 811-812, 813-814, 815-816, 817-818
Rabbinska språket och litteraturen ... - 819-820, 821-822, 823-824, 825-826, 827-828
Raben ... - 829-830, 831-832, 833-834, 835-836, 837-838
Racine ... - 839-840, 841-842, 843-844, 845-846, 847-848
Radetzky ... - 849-850, 851-852, 853-854, 855-856, 857-858
Radioaktiva grundämnen ... - 859-860, 861-862, 863-864, 865-866, 867-868
Radioaktivitet ... - 869-870, 871-872, 873-874, 875-876, 877-878
Radiumbehandling ... - 879-880, 881-882, 883-884, 885-886, 887-888
Radiumemanation ... - 889-890, 891-892, 893-894, 895-896, 897-898
Radziwilow ... - 899-900, 901-902, 903-904, 905-906, 907-908
Rafn Oddsson ... - 909-910, 911-912, 913-914, 915-916, 917-918
Rahbek ... - 919-920, 921-922, 923-924, 925-926, 927-928
Raimundus Lullus ... - 929-930, 931-932, 933-934, 935-936, 937-938
Raketkista ... - 939-940, 941-942, 943-944, 945-946, 947-948
Rallsläktet ... - 949-950, 951-952, 953-954, 955-956, 957-958
Ramée ... - 959-960, 961-962, 963-964, 965-966, 967-968
Ramolino ... - 969-970, 971-972, 973-974, 975-976, 977-978
Ramsay ... - 979-980, 981-982, 983-984, 985-986, 987-988
Ramunia ... - 989-990, 991-992, 993-994, 995-996, 997-998
Rangabes ... - 999-1000, 1001-1002, 1003-1004, 1005-1006, 1007-1008
Rankfotingar ... - 1009-1010, 1011-1012, 1013-1014, 1015-1016, 1017-1018
Ranula ... - 1019-1020, 1021-1022, 1023-1024, 1025-1026, 1027-1028
Rappel ... - 1029-1030, 1031-1032, 1033-1034, 1035-1036, 1037-1038
Ras el-Milh ... - 1039-1040, 1041-1042, 1043-1044, 1045-1046, 1047-1048
Raspe ... - 1049-1050, 1051-1052, 1053-1054, 1055-1056, 1057-1058
Rationalism ... - 1059-1060, 1061-1062, 1063-1064, 1065-1066, 1067-1068
Rattrapera ... - 1069-1070, 1071-1072, 1073-1074, 1075-1076, 1077-1078
Raumo ... - 1079-1080, 1081-1082, 1083-1084, 1085-1086, 1087-1088
Ravenna ... - 1089-1090, 1091-1092, 1093-1094, 1095-1096, 1097-1098
Raynal ... - 1099-1100, 1101-1102, 1103-1104, 1105-1106, 1107-1108
Reaktionsisokor ... - 1109-1110, 1111-1112, 1113-1114, 1115-1116, 1117-1118
Reboul ... - 1119-1120, 1121-1122, 1123-1124, 1125-1126, 1127-1128
Reclus ... - 1129-1130, 1131-1132, 1133-1134, 1135-1136, 1137-1138
Redova ... - 1139-1140, 1141-1142, 1143-1144, 1145-1146, 1147-1148
Reduktion ... - 1149-1150, 1151-1152, 1153-1154, 1155-1156, 1157-1158
Reed ... - 1159-1160, 1161-1162, 1163-1164, 1165-1166, 1167-1168
Reflektor ... - 1169-1170, 1171-1172, 1173-1174, 1175-1176, 1177-1178
Reformerta kyrkan ... - 1179-1180, 1181-1182, 1183-1184, 1185-1186, 1187-1188
Refuge ... - 1189-1190, 1191-1192, 1193-1194, 1195-1196, 1197-1198
Regenbogenschüsselchen ... - 1199-1200, 1201-1202, 1203-1204, 1205-1206, 1207-1208
Regeringskommissionen ... - 1209-1210, 1211-1212, 1213-1214, 1215-1216, 1217-1218
Regissör ... - 1219-1220, 1221-1222, 1223-1224, 1225-1226, 1227-1228
Reglementeringskommittén ... - 1229-1230, 1231-1232, 1233-1234, 1235-1236, 1237-1238
Regnhöjd ... - 1239-1240, 1241-1242, 1243-1244, 1245-1246, 1247-1248
Regula virginum ... - 1249-1250, 1251-1252, 1253-1254, 1255-1256, 1257-1258
Reichardt ... - 1259-1260, 1261-1262, 1263-1264, 1265-1266, 1267-1268
Reid ... - 1269-1270, 1271-1272, 1273-1274, 1275-1276, 1277-1278
Rein ... - 1279-1280, 1281-1282, 1283-1284, 1285-1286, 1287-1288
Reinhart ... - 1289-1290, 1291-1292, 1293-1294, 1295-1296, 1297-1298
Reistrup-Hansen ... - 1299-1300, 1301-1302, 1303-1304, 1305-1306, 1307-1308
Rekrytera ... - 1309-1310, 1311-1312, 1313-1314, 1315-1316, 1317-1318
Relationsmetoden ... - 1319-1320, 1321-1322, 1323-1324, 1325-1326, 1327-1328
Religionsfrihet ... - 1329-1330, 1331-1332, 1333-1334, 1335-1336, 1337-1338
Religiosi ... - 1339-1340, 1341-1342, 1343-1344, 1345-1346, 1347-1348
Rembrandt ... - 1349-1350, 1351-1352, Till art. Rembrandt. I., Till art. Rembrandt. II., 1353-1354
Rembrandt ... - 1355-1356, 1357-1358, 1359-1360, 1361-1362, 1363-1364
Remmert ... - 1365-1366, 1367-1368, 1369-1370, 1371-1372, 1373-1374
Renard ... - 1375-1376, 1377-1378, 1379-1380, 1381-1382
Renhorn, Olof Bidenius - 1381-1382
Renhundsberget - 1381-1382
Renhållning, ordnad uppsamling och aflägsning af alla olika slags affallsämnen - 1381-1382, 1383-1384, 1385-1386, 1387-1388
Renhållningsväsen - 1387-1388, 1389-1390, 1391-1392, Till art. Renhållningsväsen. I., Till art. Renhållningsväsen. II., Till art. Renhållningsväsen. III., Till art. Renhållningsväsen. IV., 1393-1394, 1395-1396, 1397-1398
Reni, stad i ryska guv. Bessarabien - 1397-1398
Reni, Guido - 1397-1398, 1399-1400
Renier, Petrus Joannes - 1399-1400
Renier, Charles Alphonse Léon - 1399-1400
Reniformia, bot. Se Njurformiga - 1399-1400
Rening. Se Helig och Katharsis - 1399-1400
Reningskista. Se Lysgas, sp. 97 och 103 med fig. - 1399-1400
Reningsmassa. Se Lysgas, sp. 97 - 1399-1400
Renitens, lat., motstånd, motspänstighet - 1399-1400
Renk, Friedrich Georg - 1399-1400
Renklor, svensk ombildning af fr. Reine-Claude (se d. o. och Plommon, sp. 1086) - 1399-1400
Renkonterstrid, fr. rencontre - 1399-1400
Renks prof, mejerisk. Se Mjölkprofning, sp. 750 - 1399-1400
Renkultur, Renodling - 1399-1400
Renlaf, bot., landtbr. Se Cladonia och Fodermedel - 1399-1400
Renlärig. Se Ortodox - 1399-1400
Ren mobilis, lat., med. lös l. vandrande njure. Se Njursjukdomar, sp. 1092 - 1399-1400
Renmossa, bot. Se Cladonia - 1399-1400
Renmärke. Se Lappar, sp. 1208 o. 1209 - 1399-1400
Rennebu, härad i S. Trondhjems amt, Norge - 1399-1400
Rennefoss. Se Reinefoss - 1399-1400
Rennelanda, socken. Se Rännelanda - 1399-1400
Rennell, James - 1399-1400, 1401-1402
Rennenkampf, Paul Georg Karlovitj von - 1401-1402
Renner, Mikael - 1401-1402
Renner, Joseph, d. y. - 1401-1402
Rennerfelt, Ivar - 1401-1402
Rennerfelts elektriska ugn. Se Rennerfelt, I. - 1401-1402
Rennes, fordom hufvudstad i Bretagne - 1401-1402
Renneslöf, socken. Se Ränneslöf - 1401-1402
Rennesö, härad och pastorat i Stavanger amt, Norge - 1401-1402
Rennie. 1. John R. - 1401-1402, 1403-1404
Rennie. 2. George R. - 1403-1404
Reno, flod uti italienska landskapet Emilien - 1403-1404
Reno, stad i nordamerikanska staten Nevada - 1403-1404
Renoir, Auguste - 1403-1404, 1405-1406
Renommé (fr. renommée), anseende, rykte. Jfr Par renommée. - Renommerad, berömd, ryktbar; välkänd, ansedd - 1405-1406
Renons, af fr. renonce, brist på kort i viss färg - 1405-1406
Renou, det angagna namn, hvarunder J. J. Rousseau uppträdde i Frankrike - 1405-1406
Renouard. 1. Antoine Augustin R. - 1405-1406
Renouard. 2. Augustin Charles R. - 1405-1406
Renouard, Paul - 1405-1406
Renouf. Se Le Page Renouf - 1405-1406
Renouvier, Charles Bernard - 1405-1406, 1407-1408, 1409-1410
Renovatio, lat., teol. Se Förnyelse - 1409-1410
Renovation - 1409-1410
Renovera - 1409-1410
Renovo, köping (borough) i nord-amerikanska staten Pennsylvania - 1409-1410
Renpest (Emphysema infectiosum tarandi), veter., en akut förlöpande smittsam sjukdom hos renar - 1409-1410
Renqvist, Henrik - 1409-1410, 1411-1412
Rense (Rhens), förr stad, nu köping i preussiska reg.-omr. Koblenz (Rhenprovinsen) - 1411-1412
Renselsedagsfesten. Se Kyndelsmässan - 1411-1412
Rensjön, Stora och Lilla - 1411-1412
Renska gulden, myntv. Se Gulden 2 - 1411-1412
Renskrubbel, text. Se Kardning, sp. 923 - 1411-1412
Rensläktet, Rangifer, zool., hör till familjen hjortdjur - 1411-1412, 1413-1414
Rensning. 1. Trädg., utrotande af ogräs - 1413-1414
Rensning. 2. Se Kvarn, sp. 362 - 1413-1414
Rensselaer, före 1897 Greenbush, stad i nordamerikanska staten New York - 1413-1414
Renstad, gods i Svanhals socken, Östergötlands län - 1413-1414
Renström, Sven - 1413-1414, 1415-1416
Renströmska fonden. Se Renström, S. - 1415-1416
Renstygnet, zool. Se Styngflugor - 1415-1416
Rentabel (af fr. rente, ränta), vinstbringande - 1415-1416
Rentekammeret (Räntekammaren) - 1415-1416
Rentemester. Se Rentekammeret - 1415-1416
Rent farvatten, sjöv. Se Farvatten, sp. 1415 - 1415-1416
Rentiden, arkeol., kallas i Mellan-Europa senare delen af äldre kvartärtiden på grund af faunans beskaffenhet - 1415-1416
Rentier, fr (af rente, ränta), person som lefver af sina penningars afkastning - 1415-1416
Rentoalera, fr. rentoiler (af toile, duk), öfverflytta på ny duk - 1415-1416
Rentrant, fr., befästningsk., en befästningslinjes ingående vinkel. Jfr Saillant - 1415-1416
Renuntiation (af lat. renuntiare, bringa återbud) - 1415-1416
Renvall, Gustaf - 1415-1416
Renvall, Torsten Ture - 1415-1416
Renvelarer, fonet. Se Gutturaler, sp. 712 - 1415-1416
Renvoi, fr., rättshist. Se Hänvisning - 1415-1416
Renz, bekant tysk cirkusdirektörsfamilj. Ernst R. - 1415-1416, 1417-1418
Renålandet, kronopark i Ströms socken af Jämtlands län - 1417-1418
Renässans (fr. renaissance) - 1417-1418, 1419-1420
Renässansmänniska - 1419-1420
Renö, namn på flera öar i Finnmarken amt - 1419-1420
Reobatometer - 1419-1420
Reofor l. Rheofor - 1419-1420
Reofores (af grek. rheos, ström, och ferein, föra), med., dets. som katafores (se d. o.) - 1419-1420
Reokord l. Rheokord - 1419-1420
Réole, La, arrondissemangshufvudstad i franska dep. Gironde - 1419-1420
Reometer l. Rheometer - 1419-1420, 1421-1422
Reomotor l. Rheomotor - 1421-1422
Reorganisera (fr. réorganiser) - 1421-1422
Reorganized church, eng. Se Mormoner, sp. 1128 - 1421-1422
Reoskop l. Rheoskop - 1421-1422
Reostat - 1421-1422
Reotaxis (af grek. rheos, ström, och taxis, ställning), bot. Se Reotropism - 1421-1422
Reotom l. Rheotom, fys. strömbrytare - 1421-1422
Reotrop l. Rheotrop, fys. strömvändare - 1421-1422
Reotropism, bot., krökningsrörelse hos växtrötter - 1421-1422
Reparera - 1421-1422
Repartie, fr., raskt och kvickt (fyndigt) svar - 1421-1422
Repartisera (fr. répartir) - 1421-1422
Repartitionsskatt (se Repartisera) l. Kontingenteringsskatt, jur. - 1421-1422
Repcze, flod. Se Raab 1 - 1421-1422
Repe, bot., namn på Lolium-arter - 1421-1422
Repeal, eng. Se Irland, sp. 865, och O'Connell, sp. 460 - 1421-1422
Repelen, by i preussiska reg.-omr. Düsseldorf (Rhenprovinsen) - 1421-1422
Repellera, fys., stöta ifrån sig. Jfr Repulsion - 1421-1422
Reperkussion (lat. repercussio, återstudsning, genljud), mus. - 1421-1422
Repertoar (fr. répertoire, lat. repertorium), spellista - 1421-1422
Repertorium (lat., af reperire, finna, få reda på), förteckning, register, uppslagsbok - 1421-1422
Repetera (lat. repetere), upprepa, förnya - 1421-1422
Repetitio convessionis augustanæ, teol. Se Confessio A. 3 - 1421-1422
Repetitio est mater studiorum, lat., "repetitionen är studiernas moder", flitig omläsning är ett nödvändigt villkor för att förvärfva kunskaper - 1421-1422
Repetition (af repetera), upprepning - 1421-1422
Repetitionscirkel - 1423-1424
Repetitionsmekanik, mus. Se Double échappement och Pianoforte, sp. 804 - 1423-1424
Repetitionsöfningar. Se Regementsöfningar - 1423-1424
Repetitorium, lat., kort sammanfattande lärobok - 1423-1424
Repetitör (fr. répétiteur). 1. Benämning för lärare af lägre grad - 1423-1424
Repetitör. 2. Sjöv., fartyg, som i flotta eller eskader har sig ålagdt att repetera signalerna - 1423-1424
Repetundarum (r. pecuniarum crimen), lat. (af repetere, återfordra), egentligen "brott i fråga om återfordran af penningar" - 1423-1424
Repholtz, Albert Henrik - 1423-1424
Repin (Rjepin), Ilja (Elias) Jefimovijt - 1423-1424, 1425-1426
Repiskó, bergstopp i Karpaterna. Se Magura - 1425-1426
Repliera - 1425-1426
Replik (fr. réplique), svar, genmäle - 1425-1426
Replot (fi. Raippaluoto), skärgårdssocken utanför Vasa stad - 1425-1426
Repnin, Nikolaj Vasiljevitj - 1425-1426, 1427-1428
Reponera - 1427-1428
Report - 1427-1428
Reportage, nyhetsanskaffning för en tidning, notisjakt. Jfr Reporter - 1427-1428
Reporter [-å-; eng. reporter, af lat. reportare, återbära], tidningsreferent; "notisjägare" - 1427-1428
Reposition, med. Se Framfall - 1427-1428
Repoussera. Se Repussera - 1427-1428
Repp, Thorleifur Guðmundsson - 1427-1428
Repplinge, socken. Se Räpplinge - 1427-1428
Representant, ställföreträdare - 1427-1428
Representation - 1427-1428, 1429-1430, 1431-1432, 1433-1434
Representationsreformens vänner. Se Klubb, sp. 357 - 1433-1434
Representationsrätt - 1433-1434
Representativ. Se Representera - 1433-1434
Representative church body, eng. Se Irland, sp. 854 - 1433-1434
Representative peer - 1433-1434
Representativsystem (Representativförfattning), statsr. Se Representation - 1433-1434
Representera - 1433-1434
Repressalier - 1433-1434, 1435-1436
Repression - 1435-1436
Repressiv - 1435-1436
Reprimand - 1435-1436
Repris - 1435-1436
Reprise, fr. (se Repris), fäktk., förnyadt anfall, återstöt (se Fäktkonst, sp. 216) - 1435-1436
Repristination (af lat. re, åter, och pristinus, föregående), återupptagande af något förutvarande - 1435-1436
Reproche, fr., förebråelse, klander - 1435-1436
Reproducera - 1435-1436
Reproduktionsförfaranden - 1435-1436
Reproduktionskamera, fot. Se Fotografi, sp. 993, och fig. 7 å sp. 996 - 1435-1436
Reproduktionsorgan, bot., fortplantningsorgan. - Reproduktivt utskott eller fortplantningsskott är blomman eller blomställningen - 1435-1436
Reproduktionspianon, mus. Se Mekaniska musikapparater - 1435-1436
Reproduktivt skott, bot. Se Reproduktionsorgan - 1435-1436
Repslageri - 1435-1436, Till art. Repslageri. I., Till art. Repslageri. II., 1437-1438, 1439-1440
Repsold, berömda tyska astronomiska instrumentmakare. 1. Johann Georg R. - 1439-1440
Repsold. 2. Georg R. - 1439-1440
Repsold. 3. Adolph R. - 1439-1440
Repsold. 4. Johann Adolph R. - 1439-1440
Repsold. 5. Oscar Philipp R. - 1439-1440, 1441-1442
Reptantia, zool. Se Kräftdjuren, sp. 152 - 1441-1442
Reptiliefonden - 1441-1442
Reptilier (lat. Reptilia), zool., kräldjur (se d. o.) - 1441-1442
República del Istmo. Se Panama 1 - 1441-1442
República Dominicana, sp., det officiella namnet på Dominikanska republiken (se d. o.) - 1441-1442
República mayor de Centro-America. Se Central-Amerika, sp. 1446 - 1441-1442
República Oriental. Se Uruguay - 1441-1442
Republik - 1441-1442
Republikan - 1441-1442
Republikaner, politiskt parti i Nord-Amerikas förenta stater - 1441-1442, 1443-1444, 1445-1446
Republiken Förenta Nederländerna. Se Belgien, sp. 1258 - 1445-1446
République française, daglig tidning i Paris - 1445-1446
Repulse bay - 1445-1446
Repulsion - 1445-1446
Repulsionskraft. Se Urkrafter - 1445-1446
Repulsionsmotor, elektrot. Se Elektriska maskiner, sp. 289 - 1445-1446
Repulsiv mening, språkv. Se Ljudmålning - 1445-1446
Repussera - 1445-1446
Reputation (af lat. reputatio, beräkning), anseende, rykte. - Reputerlig, aktningsbjudande - 1445-1446
Requena, stad i spanska prov. Valencia - 1445-1446
Requesens, don Luis de Zuñiga y - 1445-1446
Requête, fr., ansökan, böneskrift, inlaga - 1445-1446
Requiem, lat. Se Rekviem - 1445-1446
Requescat in pace, lat., "hvile i frid!", den formel, med hvilken katolikernas själamässa lyktar - 1445-1446
Rerer, nord. myt., konung i Hunaland, fader till Volsung (se d. o.) - 1445-1446
Rerum novarum - 1445-1446
Res, lat., sak, ting - 1445-1446, 1447-1448
Res, skogsh., dets. som klipp (se d. o.) l. kors - 1447-1448
Resa, jaktv. - 1447-1448
Résal. 1. Amé Henry R. - 1447-1448
Résal. 2. Louis Jean Victor Amé R. - 1447-1448
Res ancipitis usus, lat., jur., tvetydigt gods, relativt krigskontraband. Se Kontraband, sp. 906 - 1447-1448
Resande af lifsfarligt vapen - 1447-1448
Resandes träd, bot. Se Madagaskar, sp. 392, och Ravenala - 1447-1448
Resar l. Bergresar, nord. myt. Se Jättar - 1447-1448
Resare-Bengt. Se Oxenstierna 12 - 1447-1448
Resarön, ö i Stockholms skärgård - 1447-1448
Reschenpasset. Se Reschenscheideck - 1447-1448
Reschenscheideck (Reschenpasset) - 1447-1448
Reschid pascha, Mustafa - 1447-1448
Resch metibta, hebr., de judiska högskolornas öfverhufvud i Babylonien. Jfr Gaon - 1447-1448
Rescht, hufvudstad i persiska prov. Gilan - 1447-1448, 1449-1450
Recontra, hand. Se Reskontra - 1449-1450
Rescriptions métallique - 1449-1450
Resebyrå - 1449-1450
Reseda - 1449-1450
Resedaceæ, bot. Se Reseda - 1449-1450
Resedineæ, bot. Se Rhoeadales - 1449-1450
Reseförbud - 1449-1450
Resekallspenningar - 1449-1450
Resekostnadsersättning - 1449-1450, 1451-1452
Resekreditiv. Se Kreditiv - 1451-1452
Resektion - 1451-1452
Resektionstänger - 1451-1452
Resele, socken i Västernorrlands län - 1451-1452
Resen. 1. Hans Poulsen R. - 1451-1452
Resen. 2. Peder R. - 1451-1452
Resener (af lat. resina, harts). Se Harts - 1451-1452
Resereglemente - 1451-1452, 1453-1454
Reserv - 1453-1454, 1455-1456
Reservagetryck. Se Tygtryck - 1455-1456
Reserva Mosquita. Se Mosquitokusten - 1455-1456
Reservant. Se Reservera - 1455-1456
Reservarmé - 1455-1456
Reservartilleri - 1455-1456
Reservatio mentalis, nlat., "förbehåll i sitt stilla sinne". Se Mentalreservation - 1455-1456
Reservation (eg. förbehåll, villkor). 1. Gensaga - 1455-1456
Reservation. 2. Se Indianterritoriet och Nord-Amerikas förenta stater, sp. 1181 ff. - 1455-1456
Reservation. 3. Påfliga reservationer - 1455-1456
Reservationsanslag, statsr. Se Statsanslag - 1455-1456
Reservationskraf - 1455-1456
Reservatis reservandis, lat., med de förbehåll, som måste göras - 1455-1456
Reservaträttigheter - 1455-1456
Reservatum ecclesiasticum. Se Andliga förbehållet - 1455-1456
Reservbataljon. Se Reserv - 1455-1456
Reservbefäl. Se Reserv - 1455-1456
Reservbrigad. Se Resev - 1455-1456
Reservdivision. Se Reserv - 1455-1456
Resevera - 1455-1456, 1457-1458
Reservfond ... - 1457-1458, 1459-1460, 1461-1462
Residera ... - 1463-1464, 1465-1466, 1467-1468, 1469-1470, 1471-1472
Restaurang ... - 1473-1474, 1475-1476, 1477-1478, 1479-1480, 1481-1482
Resymé ... - 1483-1484, 1485-1486, 1487-1488
Retés, Francisco Luis de - 1487-1488
Retford, East - 1487-1488
Rethe, Johan - 1487-1488
Rethel, arrondissemangshufvudstad i franska dep. Ardennes (Champagne) - 1487-1488
Rethel, Alfred - 1487-1488, 1489-1490
Rethymno(n) (it. Retimo) - 1489-1490
Retiarius, rom. hist. Se Gladiator, sp. 1251 - 1489-1490
Reticulum, lat., nät. 1. Anat., nätmage. Se Idisslare och Mage 2 - 1489-1490
Reticulum. 2. Astron. Se Romboidiska nätet - 1489-1490
Rétif de la Bretonne l. Restif de la Bretonne, Nicolas Edme - 1489-1490
Retikulär - 1489-1490
Retina, lat., näthinnan (se d. o.) - 1489-1490
Retinit, miner. - 1489-1490
Retinitis - 1489-1490
Retinospora - 1489-1490
Retiolites - 1489-1490
Retioloïdea Lapw., paleont. Se graptoliter, sp. 146 - 1489-1490
Retirera - 1489-1490
Retmedel, fysiol. Se Retning - 1489-1490
Retning - 1489-1490, 1491-1492
Retningshöjd, psyk. o. fysiol. - 1491-1492
Retningsrörelse, bot. Se Rörelsefenomen (hos växterna) - 1491-1492
Retningströskel, psyk. o. fysiol. - 1491-1492
Retor - 1491-1492
Retorik - 1491-1492, 1493-1494
Retorisk - 1493-1494
Retorsion - 1493-1494
Retort (af lat. retortus, tillbakaböjd). Se Destilleringsapparat och Lysgas med fig. - 1493-1494
Retortugn, tekn. Se Koks, sp. 507 - 1493-1494
Retouche, fr. Se Retusch - 1493-1494
Retraktil (fr. rétractile, af lat. retrahere, tillbakadraga), indragbar (säges om kattdjurens klor m. m.) - 1493-1494
Retraktion - 1493-1494, 1495-1496
Retranchemang - 1495-1496
Retribution - 1495-1496
Retriever - 1495-1496
Retro, lat., tillbaka, bakåt - 1495-1496
Retroaktiv - 1495-1496
Retrofaryngeal - 1495-1496
Retroflexion - 1495-1496
Retrograd - 1495-1496
Retroperitoneal - 1495-1496
Retrospektiv - 1495-1496
Retroussage, fr., "draggtryck". Se Koppartryck - 1495-1496
Retrovaccin, med., veter. Se Vaccin - 1495-1496
Retroversion (af lat. retro, bakom, och versio, vändning). Se Kvinnosjukdomar, sp. 420 - 1495-1496
Reträtt - 1495-1496
Reträttravelin, befästningsk. Se Fästning, sp. 314, och Ravelin - 1495-1496
Reträttutfall. Se Fäktkonst, sp. 214 - 1495-1496
Retsch, Moritz - 1495-1496
Retsencyklopædi, Nordisk, ett arbete i fem band - 1495-1496
Réttarbætr. Se Nordisk rätt, sp. 1331 - 1495-1496
Retté, Adolphe - 1495-1496, 1497-1498
Retterting. Se Kongens ting - 1497-1498
Rettig. 1. Per Fredrik von R. - 1497-1498
Rettig. 2. John R. - 1497-1498
Rettighetsmænd - 1497-1498
Retty, Rosa - 1497-1498
Retur - 1497-1498
Retusaari, finska namnet på ön Kotlin (se d. o.) - 1497-1498
Retusch - 1497-1498, 1499-1500
Retuschera - 1499-1500
Retyezát. Se Karpaterna, sp. 1147 - 1499-1500
Retz, Rais, Gilles de Laval de - 1499-1500
Retz. 1. Albert de Gondi - 1499-1500
Retz. 2. Jean François Paul de Gondi - 1499-1500
Retz., vid växt- och djurnamn förkortning för A. J. Retzius (se Retzius 1) - 1499-1500
Retzia - 1499-1500

Project Runeberg, Tue Dec 18 16:25:16 2012 (aronsson) (diff) (history) (download) Next >>
http://runeberg.org/nfcb/

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free