- Project Runeberg -  Bonniers litterära magasin /
Årgång XV. 1946

(1932-1999)
Titel och innehåll | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

BLM BONNIERS LITTERÄRA MAGASIN

ÅRGÅNG XV 1946

Utgivare och redaktör: GEORG SVENSSON STOCKHOLM ALBERT BONNIERS FÖRLAG Utkommer med 10 häften per år. Lösnummerpris 1:25, årgång 11:—. Under månaderna maj—augusti utkom magasinet med två nummer, daterade maj—juni och juli—augusti. Alb. Bonniers boktryckeri. Stockholm 1947

Förord till den elektroniska utgåvan

Läs förordet till tidskriften.


The above contents can be inspected in scanned images: smutstitel, titelsida, titelbladets baksida, 1, 2, 97, 98, 193, 194, 273, 274, 353, 354, 433, 434, 529, 530, 625, 626, 721, 722, 817, 818

Korrstapel / Proof bar for this volume

Innehåll / Table of Contents


Titel och innehåll - smutstitel, titelsida, titelbladets baksida, 1, 2, 97, 98, 193, 194, 273, 274, 353, 354, 433, 434, 529, 530, 625, 626, 721, 722, 817, 818
Register - v, vi, vii, viii, ix, x, xi, xii, xiii, xiv, xv
    Januari. N:r 1 - 1
Kommentarer - 3, 4, 5, 6
Bertil Malmberg: Kristus uppsöker Lucifer. Dikt - 7, 8, 9, 10
Stina Aronson: Sötebröd. Novell - 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20
Inger Hagerup: Tre dikt - 21, 22
    Brevet - 21
    Vi holder livet — - 22
    Karin Boye - 22
T. S. Eliot: Författaren och Europas framtid. Översättning av Sonja Bergvall - 23, 24, 25, 26, 27, 28
Gabriela Mistral: Om vaggvisor. Efterskrift 1945 till diktsamlingen ”Ternura”. Översättning av Louise Åkerstein - 29, 30, 31, 32
Carl Johan Elmquist: Brev från Danmark - 33, 34, 35, 36, 37, 38
Louise E. van Wijk: Nederländsk litteratur under ockupationen - 39, 40, 41
Från bokhyllan - 42, 43, 44
Teater och film - 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53
För boksamlaren - 54, 55, 56
Bokrecensioner - 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92
Nya utländska böcker - 92, 93, 94, 95
Insända böcker - 95, 96
    Februari. N:r 2 - 97
Kommentarer - 99, 100, 101, 102
Solveig von Schoultz: Fyra dikter - 103, 104, 105
    Sommarns farväl - 103
    Klagan över en al - 103
    En gammal diktare - 104
    Ararat - 105
Margareta Suber: Den grå filthatten. Novell - 106, 107, 108, 109, 110, 111
Knut Jaensson: Återblick på Harry Martinson - 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126
Odd Eidem: Brev fra Norge. Dikteren og krigen - 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134
Gunhild Bergh: Brev från Italien - 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141
E. Bendz: Valery Larbaud - 142, 143, 144, 145
Från bokhyllan - 146, 147, 148
Teater och film - 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156
Bokrecensioner - 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188
Nya utländska böcker - 188, 189, 190, 191, 192
Insända böcker - 192
    Mars. N:r 3 - 193
Kommentarer - 195, 196, 197
Ebba Lindqvist: Fyra dikter - 198, 199
    Vinter - 198
    Edelweiss - 198
    Botgöring - 199
    Det enda - 199
Erik Blomberg: Spelmannen och sprattelgubben. En Josephsonstudie - 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212
Per E. Rundquist: Berätta om David. Novell - 213, 214, 215, 216
Nils Beyer: Strindberg som teaterkritiker - 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225
James Rössel: Intelligentsian och kommissariaten. Noter i marginalen till Koestlers ”The Yogi and the Commissar” - 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233
John Hayward: Brev från London - 234, 235, 236, 237
Från bokhyllan - 238, 239, 240
Teater och film - 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248
Bokrecensioner - 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269
Nya utländska böcker - 269, 270, 271, 272
Insända böcker - 272
    April. N:r 4 - 273
Kommentarer - 275, 276, 277
Karl Vennberg: Men även denna sol är hemlös. Dikt - 278, 279
Dagmar Edqvist: Uppvaknande. Novell - 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286
Om kritik. Uttalanden av Margit Abenius, Stig Ahlgren, Ivar Harrie, Olle Holmberg, Knut Jaensson, Artur Lundkvist, Karl Vennberg - 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297
Tore Zetterholm: Spaningsflygning. En studie över Antoine de Saint-Exupéry - 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308
Walter A. Berendsohn: Ur Strindbergs brev - 309, 310, 311, 312, 313, 314
    1. Från 80-talet - 309
    2. Från 90-talet - 311
    3. Från 1900-talet - 313
Peter Hallberg: Brev från Island - 315, 316, 317, 318
För boksamlaren - 319, 320, 321, 322
Från bokhyllan - 323, 324, 325
Notiser - 325, 326
Teater och film - 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333
Bokrecensioner - 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349
Nya utländska böcker - 349, 350, 351, 352
Insända böcker - 352
    Maj—juni. N:r 5 - 353
Kommentarer - 355, 356, 357
Gunnar Ekelöf: Ur ”En Mölna-Elegi”. Dikt - 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368
Tage Aurell: Jeriko ros. Berättelse - 369, 370, 371, 372, 373, 374
Ronald Fangen: Sekt eller helhet? - 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382
Göran Schildt: Gides sjuka punkt. Ett psykologiskt tolkningsförsök - 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389
Bernhard Tarschys: Schalom Asch — aposteln - 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398
Eirik Hornborg: Hjältedikt med fotblack - 399, 400, 401, 402, 403
John Hayward: Brev från London. Översättning av Marianne Levander - 404, 405, 406, 407
Notiser - 408, 409
Teater och film - 410, 411, 412, 413, 414
Bokrecensioner - 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428
Nya utländska böcker - 428, 429, 430, 431, 432
Insända böcker - 432
    Juli—aug. N:r 6 - 433
Kommentarer - 435, 436, 437
Arne Nyman: Kust mot döden. Dikt - 438, 439
Gustaf Rune Eriks: Kom till mig, om du vill! Novell - 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448
Ingvar Holmer: Tre dikter - 449, 450, 451
    Det sovande landet - 449
    Veckoslut - 450
    Mötet - 451
Lennart Göthberg: På väg mot en ny klassicism? - 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462
Lyrisk modernism. Uttalanden av Erik Lindegren, Karl Vennberg, Sven Alfons, Ragnar Thoursie och Gösta Oswald - 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474
K.-G. Wall: ”Mannen utan väg”. Kommentarer av en oinvigd - 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484
Odd Eidem: Ved Ronald Fangens død - 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491
Alfred Kazin: Brev från New York - 492, 493, 494, 495, 496
Från bokhyllan - 497, 498, 499
Notiser - 500, 501, 502
Teater och film - 503, 504, 505, 506, 507
Bokrecensioner - 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522
In memoriam - 522, 523
    Hasse Z - 522
    Gerhart Hauptmann - 523
Nya utländska böcker - 523, 524, 525, 526, 527, 528
Insända böcker - 528
    September. N:r 7 - 529
Kommentarer - 531, 532, 533
Johannes Edfelt: Skuggor i augusti. Dikt - 534, 535, 536
Eyvind Johnson: Poseidon. Ur en roman - 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543
Stig Sjödin: Tre miniatyrer. Dikter - 544, 545
Lars Englund: Sju kärleksdikter - 546, 547
    Men tig bara — - 546
    Silja - 546
    Bortom orden - 546
    Kvinna och träd - 547
    Källan - 547
    Mot morgonen - 547
    Aldrig - 547
Knut Jaensson: Lars Hård - 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559
Rabbe Enckell: Lyrisk modernism - 560, 561, 562
Stig Ahlgren: Den stora brevskriverskan - 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570
Åke Gustafsson: Rymden och människan. Ett alternativ - 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577
Willy Strzelewicz: ”Att leva farligt”. Anmärkningar till existentialismen. Översättning av Johannes Edfelt - 578, 579, 580, 581, 582
Alfred Kazin: Brev från Amerika - 583, 584, 585, 586, 587
Oskar Maurus Fontana: Brev från Wien. Översättning av Johannes Edfelt - 588, 589, 590
Carl Johan Elmquist: Brev fra Danmark - 591, 592, 593, 594, 595
George Bernard Shaw: H. G. Wells sådan jag kände honom. Översatt av Georg Svensson - 596, 597, 598
För boksamlaren - 599, 600, 601
Notiser - 602, 603
Bokrecensioner - 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619
Nya utländska böcker - 620, 621, 622, 623, 624
Insända böcker - 624
    Oktober. N:r 8 - 625
Kommentarer - 627, 628, 629, 630
Einar Malm: Fem dikter - 631, 632, 633
    Septemberkvällarna - 631
    Höstklöver - 632
    Stormkväll - 632
    Veteranen - 632
    Sonett - 633
Stig Dagerman: De röda vagnarna. Novell - 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642
Erik Lindegren: De fem sinnenas dans. Dikt - 643, 644
Tage Aurell: Grindstolpe. Berättelse - 645, 646, 647, 648, 649, 650
T. S. Eliot: En skalds tankar om den europeiska kulturen. Översättning av Nils Holmberg - 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658
Ivar Lo-Johansson: Tankar vid en lantarbetarkongress. Ur en kommande bok, ”Stridsskrifter” - 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665
Carl Björkman: Mina böcker. Svenska avdelningen - 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674
Franz Hellens: Belgisk litteratur på franska. Översättning av Louise Åkerstein - 675, 676, 677, 678, 679
Margit Abenius: Ryska berättare - 680, 681, 682
Från bokhyllan - 683, 684
Notiser - 685, 686
Teater och film - 687, 688, 689, 690, 691, 692
Bokrecensioner - 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714
Nya utländska böcker - 714, 715, 716, 717, 718, 719
Insända böcker - 719, 720
    November. N:r 9 - 721
Kommentarer - 723, 724, 725
Anders Österling: Sju dikter - 726, 727, 728, 729, 730
    De första syrsorna - 726
    Näktergal i åskväder - 727
    Storstadens hyresgäst - 727
    Det döda barnet - 728
    Arioso - 728
    Världsteatern - 729
    Höstmotiv - 730
Werner Aspenström: Skyddsrummet. Novell - 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737
Olof Schenström: Minne av detta hav. Diktcykel - 738, 739, 740
Sven Löfgren: Rast och vandring. Novell - 741, 742, 743, 744, 745, 746
Alf Ahlberg: Viktor Rydbergs ”Faust”-översättning - 747, 748, 749, 750, 751, 752
Sven Stolpe: Dickens - 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759
Ebbe Linde: Drömstilen hos Strindberg och Kafka - 760, 761, 762, 763, 764, 765
Knut Jaensson: Odysseus’ vardag i Dublin - 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772
Bokrecensioner - 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802
Notiser - 803, 804
Teater och film - 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812
Nya utländska böcker - 812, 813, 814, 815
Insända böcker - 816
    December. N:r 10 - 817
Kommentarer - 819, 820, 821
Bengt Anderberg: Kristofer. Dikt - 822, 823, 824, 825
Lars Villius: Robinson. Novell - 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833
Helvi Hämäläinen: Sex dikter. Översatta och med inledning av Ragna Ljungdell - 834, 835, 836, 837
    Sömnlöshet - 836
    Rosenbuskens broder - 836
    Månsken - 836
    Sommarens månader - 836
    Det barnsliga landet - 837
    Vemodig kväll - 837
Hermann Hesse: Bokens trollmakt. Översättning av Nils Holmberg - 838, 839, 840, 841, 842, 843
Arne Häggqvist: Verklighetsbakgrunden till Selma Lagerlöfs ”Jerusalem” - 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850
Jan Parandowski: Möte med James Joyce. Översättning av Marika Stiernstedt - 851, 852, 853
Elsa Norberg: Esaias Tegnér i närbild - 854, 855, 856, 857
John Hayward: Brev från London - 858, 859, 860, 861
Från bokhyllan - 862, 863, 864
Bokrecensioner - 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902
Teater och film - 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910
Nya utländska böcker - 910, 911, 912

Project Runeberg, Sun Jan 6 00:53:25 2019 (aronsson) (diff) (history) (download) Next >>
http://runeberg.org/blm/1946/

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free