- Project Runeberg -  Berättelser ur svenska historien /
Tredje bandet. Gustaf Wasa och hans söner

(1885-1886) [MARC] Author: Carl Georg Starbäck, Per Olof Bäckström
Titel och innehåll | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Berättelser
ur
svenska historien

af
C. Georg Starbäck
fortsatta
af
P. O. Bäckström

Tredje bandet.
Gustaf Wasa och hans söner.

Ny reviderad upplaga.

Stockholm,
F. & G. Beijers Förlag.
tryckt hos A. L. Normans Boktryckeri-Aktiebolag, 1885.


Förord till den elektroniska utgåvan

Det här är tredje bandet av åtminstone elva. Se vårt förord till hela verket.


The above contents can be inspected in scanned images: KonungGustafI, titelsida, titelbladets baksida, i, ii

Korrstapel / Proof bar for this volume

Innehåll / Table of Contents


Titel och innehåll - KonungGustafI, titelsida, titelbladets baksida, i, ii
    

Berättelser ur Sveriges nyare tid


Gustaf Wasa - 3
1. Upplösningen af Unionen. Gustaf Erikssons barndom - 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Gustaf Eriksson återkommer till Sverige - 10, 11, 12, 13, 14, 15
I Dalarne - 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25
Befrielsekriget begynner - 26, 27, 28, 29, 30, 31
Den första segern - 31, 32, 33, 34, 35
Gustaf vinner Vesterås - 35, 36, 37, 38, 39, 40
Gustaf i Upsala - 40, 41, 42, 43, 44, 45
Tilldragelserna söder om Mälaren - 45, 46, 47, 48, 49
Den nye riksföreståndaren - 49, 50, 51, 52, 53, 54
Stockholm - 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60
Konung Christian - 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66
Gustaf Wasa och Lybeck - 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72
Konung Christian lemnar Danmark - 72, 73, 74, 75, 76
Konungavalet i Strengnäs - 76, 77, 78, 79, 80, 81
Kalmar och Stockholm uppgifvas - 81, 82, 83, 84, 85
Gustaf den nye konungen i Danmark - 85, 86, 87, 88, 89
Severin Norby och Gotland - 90, 91, 92, 93, 94
Konungamötet i Malmö - 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100
Berent von Mehlen - 100, 101, 102, 103, 104, 105
Severin Norby - 105, 106, 107, 108, 109
Skulden till Lybeck - 109, 110, 111, 112, 113, 114
2. Reformationen - 114, 115, 116, 117, 118
Konungen och gammaltidsbiskoparne - 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125
Konungen och den nya tidens män - 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133
Vederdöparne i Stockholm - 133, 134, 135, 136, 137
Konungen och den nya läran - 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143
Mäster Knut och Peder Sunnanväder - 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149
Konung Gustaf och erkebiskop Johannes - 149, 150, 151, 152, 153, 154
Domen öfver Knut domprost och Peder kansler - 154, 155, 156, 157, 158
Daljunkaren - 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165
Vesterås riksdag 1527 - 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178
Konungens kröning. Dalupproret - 178, 179, 180, 181, 182
Vestgötaherrarnes uppror - 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191
Det gamla viker - 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197
Sveriges omgifning - 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203
Klockekriget - 203, 204, 205, 206, 207, 208
Erkebiskop Lars. Konungens giftermål - 209, 210, 211, 212, 213, 214
Slutet af Christian Tyranns historia - 214, 215, 216, 217, 218, 219
Lugnet återstäldt i Dalarne - 219, 220, 221, 222
Tilldragelserna i Lybeck - 222, 223, 224, 225, 226, 227
Grefvefejden - 227, 228, 229, 230, 231, 232
Den svenska örlogsflottan. Konung Christian i Stockholm - 232, 233, 234, 235, 236
Lybeckarnes stämplingar. Fred i Norden - 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242
Konungamötet i Brömsebro - 242, 243, 244, 245
Drottning Margareta. Brytning med de första reformatorerna - 245, 246, 247, 248, 249
3. Arfföreningen. Arfföreningen i Örebro - 249, 250, 251, 252, 253, 254
Dackefejden - 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271
Konung Gustafs personlighet och hemlif. Drottning Margaretas död - 271, 272, 273, 274, Drottning Margareta Lejonhufvud, 275, 276
Konung Gustaf och hans barn - 276, 277, 278, 279, 280
"Tre Kronor." Ryska kriget - 280, 281, 282, 283, 284, 285
Slutet af konung Gustafs historia - 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291
    

Gustaf I:s söner


Gustaf I:s söner - 291, 292
1. Erik XIV. Konung Gustafs begrafning - 292, 293, 294
Konungen och hertigarne - 294, 295, 296, Konung Erik XIV, 297
Grefvar och friherrar - 297, 298, 299, 300
Sveriges första Östersjöbesittning - 300, 301, 302, 303
Katarina Jagellonica - 303, 304, 305, 306
Hertig Magnus - 306, 307, 308, 309
Konung Eriks frierier - 309, 310, 311, 312
Kriget med Danmark åren 1563, 1564 - 312, 313, 314, 315, 316
Sjökriget under Clas Christersson Horn - 316, 317, 318, 319, 320, Clas Christersson Horn, 321, 322
Clas Christersson Horn - 322, 323, 324
Landtkriget - 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333
Skymfen mot Nils Sture - 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339
Göran Persson - 339, 340, 341, 342
Konung Erik - 342, 343, 344, 345, 346, 347
Morden i Upsala - 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357
Katarina Månsdotter - 357, 358, 359, 360
Konung Eriks ånger - 360, 361, 362, 363
Kriget mot Danmark 1567, 1568. Konungens giftermål - 363, 364, 365, 366, 367
Brödrastriden - 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373
Konung Eriks afsättning - 373, 374, 375
2. Johan III - 376
Den nye konungen - 376, Konung Johan III, 377, 378
Kriget mot Danmark - 379, 380, 381
Fienderne på andra sidan Östersjön - 381, 382, 383
Försvaret af Reval - 383, 384, 385, 386, 387, 388
Förhållandet till Polen - 389, 390, 391
Ny kyrkoordning - 391, 392, 393, 394, 395
Erik Stenbock och Malin Sture - 395, 396, 397, 398, 399, 400
Röda Boken (liturgien) - 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408
Jesuiterne - 408, 409, 410, 411
Erkebiskopens och drottningens död - 411, 412, 413, 414
Erik XIV:s död - 414, 415, 416, 417, 418
Konung Eriks enka och barn - 418, 419, 420, 421
Konung Johan och hertig Carl - 421, 422, 423, 424, 425
Pontus De la Gardie - 425, 426, 427, 428, 429
Sigismund blir konung i Polen - 429, 430, 431, 432, 433
De svenska herrarne - 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448
Konungamötet i Reval - 448, 449, 450, 451, 452
Brytningen mellan konungen och herrarne - 453, 454, 455, 456
Förföljelsen mot herrarne - 456, 457, 458, 459
Kriget mot Ryssland. Carl Horn - 460, 461, 462, 463, 464
Konung Johans död - 464, 465, 466, 467
3. Sigismund och hertig Carl - 467, 468
Hertig Carl kommer till Stockholm - 468, 469
Förlikningen mellan hertigen och de anklagade rådsherrarne - 470, 471, 472
Upsala möte - 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479
Konung Sigismund kommer till Sverige - Konung Sigismund, 479, 480, 481, 482, 483
Sigismund och polackarne i Stockholm - 483, 484, 485, 486, 487, 488
Sigismund i Upsala - 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494
Den krönte konungen - 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500
Hertig Carl riksföreståndare - 500, 501, 502, 503
Onsdagsbröllopet - 503, 504, 505
Riksdagen i Söderköping 1595 - 505, 506, 507, 508
Riksdagsbeslutets verkställande - 508, 509, 510, 511, 512
Arboga riksdag - 513, 514, 515, 516
Verkställandet af Arboga riksdagsbeslut. Clas Fleming och Klubbekriget. Ny riksdag i Stockholm om sommaren 1597 - 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523
Hertig Carl i Finland - 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529
Sigismund kommer till Sverige - 529, 530, 531, 532
Arvid Stålarm och finnarne i Sverige - 532, 533, 534
Sigismund vinner Stockholm - 534, 535, 536
Huru dalkarlarne hjelpte hertig Carl - 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543
Sigismund och Carl vid Stegeborg - 543, 544, 545, 546, 547
Stångebro slag - 547, 548, 549, 550, 551, 552
Konung Sigismund lemnar Sverige - 552, 553, 554, 555, 556
4. Carl IX - 556
Hertigen vinner Kalmar - 557, 558, 559, 560
Riksdagen i Stockholm. Hertigen i Finland - 561, 562, 563, 564, 565, 566
Blodsdomen i Åbo - 566, 567, 568, 569, 570
Riksdagen i Linköping år 1600 - 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576
I Gustaf Banérs fängelse - 576, 577, 578, 579
Afrättningen - 579, 580, 581, 582
Hertig Carl konung - 582, 583, 584, Konung Carl IX, 585, 586
Stämplingar mot Carl - 586, 587, 588, 589, 590
Sverige och Polen - 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599
Förbund mellan Sverige och Ryssland - 599, 600, Jakob Pontusson de la Gardie, 601, 602, 603, 604, 605
Krig med Ryssland - 605, 606
Kriget med Danmark - 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616
Konung Carls död - 616, 617
Öfversigt af Sveriges inre förhållanden under Gustaf Wasa och hans söner - 617, 618, 619
Landet - 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627
Folket - 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703
Samhällsförfattningen - 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724

Project Runeberg, Thu Dec 13 18:44:49 2012 (aronsson) (diff) (history) (download) Next >>
https://runeberg.org/sverhist/3/

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free