- Project Runeberg -  Berättelser ur svenska historien /
Andra bandet. Medeltiden. II. Kalmare-unionen

(1885-1886) [MARC] Author: Carl Georg Starbäck, Per Olof Bäckström
Titel och innehåll | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Berättelser
ur
svenska historien

af
C. Georg Starbäck
fortsatta
af
P. O. Bäckström

Andra bandet.
Medeltiden. II. Kalmare-unionen.

Ny reviderad upplaga.

STOCKHOLM,
F. & G. BEIJERS FÖRLAG.


STOCKHOLM,
tryckt hos A. L. Normans Boktryckeri-Aktiebolag, 1885.


Förord till den elektroniska utgåvan

Det här är andra bandet av åtminstone elva. Se vårt förord till hela verket.


The above contents can be inspected in scanned images: titelsida, titelbladets baksida, i, ii

Korrstapel / Proof bar for this volume

Innehåll / Table of Contents


Titel och innehåll - titelsida, titelbladets baksida, i, ii
Kalmare-unionen - 3
1. Margareta och Erik af Pomern. Sverige får en ny konung - 3, 4, 5, 6, 7
Drottning Margaretas reduktion - 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Kalmare-unionen - 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
Unionens omgifning - 19, 20, 21, 22, 23
Margareta vinner Stockholm - 23, 24, 25, 26
Margareta och Gotland - 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35
Konung Eriks förmälning - 35, 36, 37, 38
Skatterna under Margareta - 38, 39
Margareta och Adeln - 40, 41, 42, 43, 44
Margareta och presterne - 44, 45, 46, 47
Kriget om Sleswig - 47, 48, 49, 50
Drottning Margareta dör - 50, 51, 52, 53
2. Erik af Pomern - 54, 55
Holsteinska kriget - 55, 56, 57, 58, 59
Erkebiskopen Johannes Gerechini (Gerkesson) - 59, 60, 61, 62
Krigsåren 1421-1429 - 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72
Drottning Filippa - 72, 73, 74, 75
Befrielsekriget. Missnöjet i landet - 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81
Dalkarlarne resa sig - 81, 82, 83, 84, 85, 86
Erik Puke - 86, 87, 88
Hans Kröpelin - 88, 89, 90
Befrielsekrigets fortgång - 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101
Konung Erik kommer till Sverige - 101, 102, 103, 104, 105
Engelbrekt rikshöfvidsman - 105, 106, 107, 108
Erkebiskop Olof - 108, 109, 110, 111
Tilldragelserna under år 1435 - 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117
De förnämsta slägterna i Sverige vid denna tid - 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124
Kriget utbryter å nyo - 124, 125, 126, 127, 128
Carl Knutsson blir rikshöfvidsman - 128, 129, 130
Engelbrekts sista tåg genom riket - 130, 131, 132, 133
Engelbrekts död - 133, 134, 135, 136, 137
Engelbrekts minne - 137, 138, 139, 140, 141
Carl Knutsson och Erik Puke - 141, 142, 143, 144, 145
Mötena i Vadstena, Stockholm och Kalmar 1436 - 145, 146, 147, 148
Mötet i Söderköping 1436 - 148, 149, 150, 151, 152, 153
Osämjan mellan Carl Knutsson och Erik Puke - 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168
Herremötet i Strengnäs - 168, 169, 170
Osämjan mellan Carl Knutsson och Christer Nilsson - 170, 171, 172, 173, 174, 175
Carl Knutsson riksföreståndare - 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188
Rådet - 188, 189, 190, 191, 192
Konung Erik förlorar sina kronor - 192, 193, 194, 195, 196
Carl Knutsson och Christofer af Bayern - 196, 197, 198, 199
Konungavalet och konungaförsäkran - 199, 200, 201, 202
3. Christofer af Bayern. Christofer kommer till Sverige - 202, 203, 204
Carl Knutssons förhållande till konungen - 204, 205, 206, 207, 208, 209
Tilldragelser i Norge - 209, 210, 211
Landslagen - 211, 212
Konung Christofer och presterskapet - 212, 213, 214, 215, 216
Den inre styrelsen - 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224
Konung Erik på Gotland - 224, 225, 226, 227, 228
Slutet af Christofers regering - 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236
4. Carl Knutsson - 236, 237
Carl Knutsson kommer till Stockholm - 237, 238, 239, 240
Konungavalet i Sverige - 240, 241, 242, 243
Konungavalet i Danmark - 243, 244
Konungavalet i Norge - 245, 246, 247
Tåget till Gotland - 247, 248, 249, 250, 251, 252
Kröningen i Trondhjem - 252, 253, 254, 255, 256, 257
Mötena i Arboga och Halmstad - 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265
Drottning Katarina - 265, 266
Konung Christian och Magnus Green - 266, 267, 268, 269, 270
Konungamötet i Avaskär - 270, 271
Kriget utbryter mellan Carl och Christian - 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281
Carl Knutssons försvarskrig - 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289
Thord Bonde - 289, 290, 291, 292, 293, 294
Konung Carls räfst år 1454 - 294, 295, 296, 297, 298, 299
Thord Bondes bröllop och död - 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306
Konung Christian vinner Borgholm - 307, 308, 309
Öppen brytning mellan erkebiskopen och konungen - 309, 310, 311, 312, 313
Konung Carl flyr till Danzig - 313, 314, 315
5. Erkebiskop Jöns Bengtsson (Oxenstierna). Erkebiskopen vinner Stockholm - 315, 316, 317
De båda riksföreståndarne - 317, 318, 319, 320, 321
6. Konung Christian. Christian väljes till konung - 321, 322, 323, 324, 325
Den landsflyktige konungen - 325, 326, 327, 328
Konung Christian och utlandet - 328, 329, 330, 331, 332
"Den bottenlösa pungen" - 332, 333, 334, 335
Allmogen reser sig mot konung Christian - 335, 336, 337, 338
Brytning mellan konung Christian och erkebiskopen - 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345
Biskop Kettil - 345, 346, 347
Slaget på Hälleskogen och dess följder - 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357
7. Carl Knutsson åter konung. Carl Knutsson å nyo i Sverige - 357, 358
Biskop Kettil och den återkomne konungen - 358, 359, 360, 361
Erkebiskopen återkommer - 361, 362, 363, 364
Konung Carl nedlägger för andra gången kronan - 364, 365, 366
8. Erkebiskop Jöns och biskop Kettil. Biskoparnes regemente - 367, 368, 369, 370, 371, 372
Erik Axelsson och hans bröder - 372, 373, 374, 375, 376
Erkebiskopen och Nils Bosson (Sture) - 376, 377, 378, 379
Erik Axelsson blir riksföreståndare - 380, 381, 382
Nils Bosson Sture - 383, 384, 385, 386
Erkebiskop Jöns Bengtsson dör - 386, 387, 388, 389
9. Carl Knutsson tredje gången konung. Konung Carl kommer till Stockholm - 389, 390, 391
Ivar Axelsson - 391, 392
Unionskonungen och Sveriges konung - 393, 394, 395, 396
Erik Carlsson (Vasa) - 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402
Konung Carl dör - 403, 404, 405, 406, 407
10. Sten Sture den äldre. Riksföreståndare eller konung - 407, 408, 409, 410, 411
Konung Christian och unionsvännerne - 411, 412, 413, 414, 415
Riksföreståndarevalet - 415, 416, 417, 418, 419
Konung Christian drager till Sverige - 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430
Slaget vid Brunkeberg den 10 Oktober 1471 - 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440
Sten Stures vård om landets väl - 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447
Upsala universitet - 447, 448, 449, 450, 451
Sten Stures samtida bland biskoparne - 451, 452, 453, 454, 455
Sten Stures samtida bland de verldslige herrarne - 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461
Riksföreståndaren och de särskilda samhällsklasserna - 461, 462, 463, 464
Ryssarne anfalla Finland - 464, 465, 466, 467
Konung Christians sista år - 467, 468, 469, 470
Unionen efter konung Christians död - 470, 471, 472, 473
Kalmar recess 1483 - 473, 474, 475, 476, 477, 478
Ivar Axelsson bryter freden - 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485
11. Sten Sture den äldre och konung Hans - 486
Våra grannar - 486, 487, 488, 489, 490, 491
Riksföreståndaren, de svenske herrarne och unionskonungen - 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501
Kriget med Ryssland 1495, 1496 - 501, 502, 503, 504, 505
Mötet i Nylödöse 1496. Sten Sture andra gången i Finland - 505, 506, 507, 508
Öppen brytning mellan Sten Sture och rådet - 508, 509, 510, 511, 512
Konung Hans kommer till Sverige - 512, 513, 514, 515, 516
Konung Hans blir Sveriges konung - 517, 518, 519
Drottningens kröning. Förföljelsen mot Sten Sture - 519, 520, 521, 522
Krig mot Ditmarsken. Missnöjet i Sverige utbryter - 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528
Rådsmötet i Stockholm 1501 - 528, 529, 530, 531
Sten Sture väljes åter till riksföreståndare - 532, 533, 534, 535
Drottning Christina - 535, 536, 537, 538
Knut Alfsson och norrmännens befrielseförsök - 538, 539, 540, 541
Åke Hansson (Natt och Dag) - 541, 542, 543
Sten Stures sista år - 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551
12. Svante Nilsson Sture. Den nyvalde riksföreståndaren - 551, 552, 553, 554
Riksföreståndaren i Finland - 554, 555, 556, 557, 558
Riksföreståndaren majestätsförbrytare - 559, 560, 561, 562
Eröfringen af Kalmar - 562, 563, 564
"Danmarks plågoris" - 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571
Sjökriget 1507, 1509, 1510 - 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582
Krigsrörelserna 1511 - 582, 583, 584, 585
Underhandlingarna med Danmark - 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593
Förhållandet till Ryssland. Erik Thuresson - 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599
Heming Gad - 600, 601, 602, 603, 604
Svante Nilsson och rådet - 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615
Svante Nilsson dör - 615, 616, 617, 618, 619
13. Sten Sture den yngre. Partierna - 620, 621, 622, 623, 624
Ny Riksföreståndare - 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631
Ny konung - 631, 632, 633, 634, 635
Ny erkebiskop - 635, 636, 637, 638, 639, 640
Sten Sture och Gustaf Trolle - 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656
Konung Christians andra försök att vinna Sverige - 656, 657, 658, 659, 660
Om Sten Sture den yngres regering - 660, 661, 662, 663, 664, 665
Året 1519 - 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671
Sten Sture den yngre dör - 672, 673, 674, 675
Christina Gyllenstierna - 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682
Fru Christina och Heming Gad - 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689
Stockholms blodbad - 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700
14. Öfversigt af Sveriges medeltid - 700, 701
Landet - 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723
Folket - 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737
Samhällsförfattningen - 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754

Project Runeberg, Thu Dec 13 18:39:53 2012 (aronsson) (diff) (history) (download) Next >>
https://runeberg.org/sverhist/2/

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free