- Project Runeberg -  Bonniers litterära magasin /
Årgång XIV. 1945

(1932-1999)
Titel och innehåll | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

BLM BONNIERS LITTERÄRA MAGASIN

ÅRGÅNG XIV 1945

Utgivare och redaktör: GEORG SVENSSON STOCKHOLM ALBERT BONNIERS FÖRLAG Utkommer med 10 häften per år. Lösnummerpris 1:25, årgång 11:—. Under månaderna maj—augusti utkom magasinet med två nummer, daterade maj—juni och juli—augusti. Alb. Bonniers boktryckeri. Stockholm 1946

Förord till den elektroniska utgåvan

Läs förordet till tidskriften.


The above contents can be inspected in scanned images: smutstitel, titelsida, titelbladets baksida, 1, 2, 97, 98, 193, 194, 273, 274, 369, 370, 449, 450, 545, 546, 625, 626, 721, 722, 817, 818

Korrstapel / Proof bar for this volume

Innehåll / Table of Contents


Titel och innehåll - smutstitel, titelsida, titelbladets baksida, 1, 2, 97, 98, 193, 194, 273, 274, 369, 370, 449, 450, 545, 546, 625, 626, 721, 722, 817, 818
Register - v, vi, vii, viii, ix, x, xi, xii, xiii, xiv, xv, xvi
    Anmälda och omnämnda böcker - viii, ix, x, xi, xii, xiii, xiv, xv, xvi
    Januari. N:r 1 - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96
Kommentarer - 3, 4, 5, 6
Jarl Hemmer: Sex dikter - 7, 8, 9, 10, 11
    Var skall du stanna? - 7
    Dyning - 7
    Du som ej finns - 8, 9
    Senhöstbild - 9
    Fråga - 10
    Den heliga källan - 10, 11
Lars Göransson: Nu skriar påfågeln - 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
Ole Torvalds: Figurant - 20, 21
Hjalmar Gullberg: En kvinnlig myndighetsförklaring. Direktörstal i Svenska akademien den 20 december 1944 - 22, 23, 24, 25, 26
Eyvind Johnson: André Baillon - 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35
André Baillon: Gamle François’ ögon - 36, 37
Gunnar Reiss-Andersen: Den store ensomme - 38, 39, 40, 41, 42
Margit Abenius: "Mäktig i tystnad" - 43, 44, 45
Artur Lundkvist: Josefromanen fullbordad - 46, 47, 48
För boksamlaren - 49, 50, 51, 52, 53
Från bokhyllan - 54, 55
Teater och film - 56, 57, 58, 59, 60, 61
Bokrecensioner - 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92
Jarl Hemmer † - 92
Nya utländska böcker - 93, 94, 95
Insända böcker - 95, 96
    Februari. N:r 2 - 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192
Kommentarer - 99, 100, 101, 102
T. S. Eliot: The Dry Salvages. I svensk tolkning av Th. Warburton - 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109
Aksel Sandemose: Tre noveller - 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116
    Kvinnen du gav meg - 110, 111, 112
    Höstnatt - 112, 113
    Fluene summer - 113, 114, 115, 116
Carl-Erik af Geijerstam: Träden. Dikt - 117, 118, 119, 120
Sivar Arnér: Den fördärvade kyrkan - 121, 122, 123, 124, 125
Artur Lundkvist: T. S. Eliots senaste diktverk - 126, 127, 128, 129, 130, 131
Sven Stolpe: Selma Lagerlöfs mystik - 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140
Johnny Roosval: Mask och karaktär i svenskt 1700-talsmåleri - 141, 142, 143, 144
Erik Lindegren: Flyktingen som emigrant - 145, 146, 147
Från bokhyllan: Rousseaus Bekännelser - 148, 149, 150, 151, 152
Teater och film - 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160
Bokrecensioner - 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187
Avlidna författare - 188, 189, 190
Nya utländska böcker - 190, 191, 192
Insända böcker - 192
    Mars. N:r 3 - 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272
Kommentarer - 195, 196, 197, 198
Sten Selander: Fyra dikter - 199, 200, 201
    Längesedan - 199
    Myrtjärnen - 199, 200
    Före nattfrosten - 200
    Höstflyttning - 201
Lars Ahlin: Kvinnan och döden. Novell - 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210
Ragnar Thoursie: Tre dikter - 211, 212
    Skolavslutningen - 211
    Havsmiddag - 212
    Blindskolan - 212
Werner Aspenström: Gustav Sandgren — molnpredikaren - 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219
Axel Forsström: Ellen Keys bibliotek - 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227
David Grünbaum: Danske Litteraturforhold i 1944 - 228, 229, 230, 231
Jean A. Keim: Brev från Paris - 232, 233, 234
Erik Noreen: En verklig stilforskare - 235, 236, 237
Teater och film - 238, 239, 240, 241, 242
Bokrecensioner - 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269
Eyvind Johnson: Några minnesord om Rudolf Värnlund - 269, 270
Arthur Symons † - 270
Nya utländska böcker - 271, 272
Insända böcker - 272
    April. N:r 4 - 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368
Kommentarer - 275, 276, 277
Johannes Edfelt: Tankar vid aftonlampan. Dikt - 278, 279, 280
Anton Tjechov: I den heliga påsknatten. Från ryskan av Asta Wickman - 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287
Inger Hagerup: To dikt - 288, 289
    Vuggevise til et hjerte - 289
Jan Fridegård: Om påverkan - 290, 291, 292, 293
John Donne: Två dikter. I svensk tolkning av Anne-Marie Lundström - 294, 295, 296
    Soluppgången - 294, 295
    Ett avsked vari han förvisar sorgen - 295, 296
Anne-Marie Lundström: John Donne - 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303
Artur Lundkvist: Böcker från väster - 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311
Elsa Norberg: Romantikens livsideal i aktuell belysning - 312, 313, 314, 315, 316, 317
Nils Lindhagen: Finns det en svensk stil? Eller två sätt att skriva konsthistoria - 318, 319, 320, 321, 322, 323
Willy Heimann: För boksamlaren - 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330
Från bokhyllan - 330, 331, 332
Teater och film - 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339
Bokrecensioner - 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364
Nya utländska böcker - 364, 365, 366, 367, 368
Insända böcker - 368
    Maj-juni. N:r 5 - 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448
Kommentarer - 371, 372, 373, 374, 375
Gunnar Reiss-Andersen: Den hvite mai. Dikt - 376, 377
John Karlzén: Morgonstund har guld i mund. Novell - 378, 379, 380, 381
Bertil Gedda: Fyra dikter - 382, 383
    Ensamhet - 382
    Åskväder - 382, 383
    Källan - 383
    Bön - 383
Margit Abenius: Instängd — utestängd. Reflexioner kring Pär Lagerkvists ”Dvärgen” - 384, 385, 386, 387, 388, 389
P. O. Barck: Svensk litteratur på finska - 390, 391, 392, 393
Sven Stolpe: Gabriel Marcel. Dramatiker och filosof - 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402
Claude Briac: Den franska filmens utveckling 1939—45 - 403, 404, 405, 406
Erik Noreen: Musiken och vårt samhälle - 407, 408, 409
Erik Lindegren: Den unge döde - 410, 411, 412, 413
Iwan W. Fischerström: Akke Kumlien som bokkonstnär - 414, 415, 416, 417
Carl-Erik af Geijerstam: Från bokhyllan - 418, 419, 420
Teater och film - 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428
Bokrecensioner - 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446
Nya utländska böcker - 446, 447, 448
Insända böcker - 448
    Juli-aug. N:r 6 - 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544
Kommentarer - 451, 452, 453, 454, 455, 456
Arnulf Øverland: Tre dikt - 457, 458, 459, 460
    Midnatt i fengslet - 457, 458
    Til mine sko - 458, 459
    Aften på appellplassen - 459, 460
Fritiof Nilsson Piraten: Morgon. Novell - 461, 462, 463, 464, 465, 466
Otto Gelsted: Emigrantdigte - 467, 468, 469
    Vuggesang paa havet - 467
    Svenske Anne i Tibirkelunde - 468
    Ekkosang - 468, 469
    Maanebroen - 469
Johan Borgen: Lykke. Novell - 470, 471, 472, 473, 474
Ebba Lindqvist: Två dikter - 475, 476, 477
    Berget - 475, 476
    Vinterek - 476, 477
Sigurd Hoel: Norsk litteratur under okkupasjonen - 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485
Ilmar Laaban: Fransk lyrik under krigsåren - 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492
Dorothy Canfield Fisher: Brev från Amerika - 493, 494, 495, 496, 497
John Hayward: Brev från London - 498, 499, 500, 501
För boksamlaren - 502, 503, 504, 505, 506
Från bokhyllan - 507, 508, 509, 510
Teater och film - 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517
Bokrecensioner - 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540
    Erich Wittenberg: Hans Larsson som europeisk historie-, rätts- och statsfilosof. Ett genmäle - 539, 540
Nya utländska böcker - 540, 541, 542, 543, 544
Insända böcker - 544
    September. N:r 7 - 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624
Kommentarer - 547, 548, 549, 550
Rainer Maria Rilke: Tre dikter. I svensk tolkning av Johannes Edfelt - 551, 552, 553
    Diktaren - 553
Harry Martinson: Två avsnitt ur ”Vägen till Klockrike” - 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561
Lars Fredin: Sex dikter - 562, 563, 564
    Nu är jag icke mer - 562
    Gräsets sång - 562, 563
    Äktenskap - 563
    Förälskelsen - 564
    Sommarmorgon - 564
    Vision - 564
Ivar Lo-Johansson: Kommentar till statarböckerna - 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571
Ronald Fangen: Okkupasjonserfaring og Wergelandarv - 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578
Peter de Mendelssohn: De döda städerna. Översättning av Sonja Bergvall - 579, 580, 581
Sven Stolpe: Intellektuell kämpalek - 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588
E. Bendz: Paul Valéry in memoriam - 589, 590, 591, 592
John Hayward: Brev från London - 593, 594, 595, 596
Från bokhyllan - 597, 598
Teater och film - 599, 600, 601, 602
Bokrecensioner - 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620
    Konrad Marc-Wogau: Genmäle till dr Wittenberg - 619, 620
Nya utländska böcker - 620, 621, 622, 623
Insända böcker - 623, 624
    Oktober. N:r 8 - 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720
Kommentarer - 627, 628, 629, 630
Gunnar Ekelöf: Absentia animi. Dikt - 631, 632, 633, 634
Tage Aurell: Intill helgsmål. Berättelse - 635, 636, 637, 638, 639, 640
Maria Wine: Två dikter - 641, 642, 643
Knut Jaensson: Valérys aforismer - 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652
Stig Ahlgren: Kulturredaktören - 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661
Walter Dickson: Lyrikern och den vanliga verkligheten - 662, 663, 664, 665
John Hayward: Brev från London - 666, 667, 668, 669
Dorothy Canfield Fisher: Brev från Amerika - 670, 671, 672, 673, 674
Margit Abenius: Heidenstam biograferad - 675, 676, 677, 678, 679
Johannes Edfelt: Franz Werfel. Några minnesord - 680, 681, 682, 683
Diskussion: Artur Lundkvist svarar Ronald Fangen - 684
Från bokhyllan - 685, 686
Teater och film - 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693
Bokrecensioner - 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716
Nya utländska böcker - 716, 717, 718, 719
Insända böcker - 719, 720
    November. N:r 9 - 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816
Kommentarer - 723, 724, 725, 726
Erik Lindegren: Två dikter - 727, 728
Karin Stjernholm: Persika och påfågel. Novell - 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737
Louis Aragon: Fria zonen. Svensk tolkning av Gunnar Ekelöf - 738, 739
Henry Olsson: Fru Lenngrens anonymitet - 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748
Åke Janzon: Introduktion till E. M. Forster - 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756
Artur Lundkvist: Amerikansk litteraturanalys - 757, 758, 759, 760, 761, 762
Sven Stolpe: Litterär Pariskrönika - 763, 764, 765, 766, 767
Margit Abenius: Idéroman om människans värdighet - 768, 769, 770, 771
Från bokhyllan - 772, 773, 774
Diskussion: Ronald Fangen svarar Artur Lundkvist - 774, 775
Teater och film - 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781
Bokrecensioner - 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811
Nya utländska böcker - 811, 812, 813, 814, 815
Insända böcker - 815, 816
    December. N:r 10 - 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912
Kommentarer - 819, 820, 821, 822
Johannes Edfelt: Sex dikter - 823, 824, 825, 826
    Ruinstad - 823, 824
    Kolumbarium - 824
    Buketter - 824, 825
    Vendela - 825
    Rösten - 825, 826
    Strandmelodi - 826
Peter Nisser: Höst. Novell - 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836
Rabbe Enckell: En lyrikers kommentarer - 837, 838, 839, 840, 841
Ragnar Bengtsson: Motiv. Fem dikter - 842, 843
Hjalmar Pehrsson: En bokresa i Schweiz - 844, 845, 846, 847, 848, 849
Holger Ahlenius: Torgny Segerstedt - 850, 851, 852, 853, 854
För boksamlaren - 855, 856, 857, 858
Från bokhyllan - 859, 860, 861, 862
Teater och film - 862, 863, 864, 865, 866, 867
Bokrecensioner - 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907
Nya utländska böcker - 908, 909, 910, 911
Insända böcker - 911, 912
Rättelse - 912

Project Runeberg, Thu Apr 28 01:26:09 2016 (aronsson) (diff) (history) (download) Next >>
https://runeberg.org/blm/1945/

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free