- Project Runeberg -  Bonniers litterära magasin /
Årgång XII. 1943

(1932-1999)
Titel och innehåll | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

BLM BONNIERS LITTERÄRA MAGASIN

ÅRGÅNG XII 1943

Utgivare och redaktör: GEORG SVENSSON STOCKHOLM ALBERT BONNIERS FÖRLAG Utkommer med 10 häften per år. Lösnummerpris 1:25, årgång 11:—. Under månaderna juni—augusti utkom magasinet endast med ett nummer, daterat juli-augusti. Alb. Bonniers boktryckeri. Stockholm 1944

Förord till den elektroniska utgåvan

Läs förordet till tidskriften.


The above contents can be inspected in scanned images: smutstitel, titelsida, titelbladets baksida, 1, 2, 97, 98, 193, 194, 273, 274, 353, 354, 433, 434, 529, 530, 609, 610, 689, 690, 785, 786

Korrstapel / Proof bar for this volume

Innehåll / Table of Contents


Titel och innehåll - smutstitel, titelsida, titelbladets baksida, 1, 2, 97, 98, 193, 194, 273, 274, 353, 354, 433, 434, 529, 530, 609, 610, 689, 690, 785, 786
Register - v, vi, vii, viii, ix, x, xi, xii, xiii, xiv, xv, xvi
    Januari. N:r 1 - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96
Kommentarer - 3, 4, 5, 6
Gunnar Ekelöf: Samothrake. En demokratisk växelsång - 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Eva Berg: Balens drottning. Novell - 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27
Per Lindberg: Ett teaterbibliotek - 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38
Axel Uhlén: Erik Lindorm under proletärdiktningens kampperiod - 39, 40, 41, 42, 43, 44
Teater och film - 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51
För boksamlaren - 52, 53, 54, 55
Från bokhyllan - 56, 57, 58
Bokrecensioner - 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94
Nya utländska böcker - 94, 95, 96
    Februari. N:r 2 - 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192
Kommentarer - 99, 100, 101
Johannes Edfelt: Fyra dikter - 102, 103
    Skuggfiske - 102
    De förkastade - 102
    Om världens enhet - 103
    Elden och klyftan - 103
Viveka Starfelt: Porträttet. Novell - 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110
Kate Bang och Fredrik Böök: Heidenstam vid smältdegeln - 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121
Sven Stolpe: Om att läsa - 122, 123, 124, 125, 126, 127
Hakon Stangerup: Brev fra Danmark - 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137
Per Wollebæk: Blad av en dagbok - 138, 139
Teater och film - 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148
Från bokhyllan - 149, 150
Bokrecensioner - 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189
Nya utländska böcker - 189, 190, 191, 192
    Mars. N:r 3 - 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272
Kommentarer - 195, 196, 197
Erik Lindegren: Två dikter - 198, 199
    De döda - 198
    Vid Shelleys hav - 199
Mårten Edlund: Makt. Novell - 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207
Victor Vinde: Profeten Péguy - 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216
Alf Ahlberg: Min boksamling - 217, 218, 219, 220, 221
Artur Lundkvist: F. Scott Fitzgerald - 222, 223, 224, 225, 226
John Hayward: Brev från London - 227, 228, 229, 230, 231, 232
Teater och film - 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240
För boksamlaren - 241, 242, 243
Från bokhyllan - 244, 245
Bokrecensioner - 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269
Nya utländska böcker - 269, 270, 271, 272
Natur och Kultur: Åttonde budet - 272
Georg Svensson: Kleopatra - 272
    April. N:r 4 - 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352
Kommentarer - 275, 276, 277, 278
Ragnar Jändel: När det blir vår. Dikt - 279
Peter W. Nisser: Midsommarnattsdröm. Novell - 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290
Jan Gehlin: Tre dikter - 291, 292
    När dag bryter in - 291
    Hade jag råd - 291, 292
    Ett stort tungt dött djur - 292
Sten Selander: Gunnar Mascoll Silfverstolpe - 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304
Nils Ahnlund: Falskt och äkta bland historiens källor - 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313
Ole Torvalds: Brev från Finland. I - 314, 315, 316, 317, 318
Thomas Warburton: Brev från Finland. II - 319, 320, 321, 322, 323
För boksamlaren - 324, 325, 326, 327
Teater och film - 328, 329, 330, 331, 332, 333
Bokrecensioner - 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347
Nya utländska böcker - 347, 348, 349, 350, 351, 352
    Maj. N:r 5 - 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432
Kommentarer - 355, 356, 357, 358
Alfred de Musset: Majnatten. På svensk vers av Ivar Harrie - 359, 360, 361, 362, 363, 364
Ronald Fangen: Tidlig skjebne - 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379
Kate Bang och Fredrik Böök: ”Karolinerna” i original - 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390
Holger Ahlenius: Geijer och vi - 391, 392, 393, 394, 395
Albert Brock-Utne: Det litteräre liv i Norge i dag - 396, 397, 398, 399
Från bokhyllan - 400, 401, 402
Teater och film - 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409
Bokrecensioner - 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430
Nya utländska böcker - 430, 431, 432
    Juli-aug. N:r 6 - 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528
Kommentarer - 435, 436, 437, 438
Emil Zilliacus: Tre dikter - 439, 440, 441
    En dröm - 439, 440
    En skönare syn — - 440, 441
    Stockholmsvår - 441
Ivar Lo-Johansson: Fotbollsmatchen. Ur en kommande roman ”Traktorn” - 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451
Ingegerd Stadener: Tre dikter - 452, 453, 454
    Hibiscus - 452, 453
    Så ville jag leva - 453, 454
    Ännu - 454
Artur Lundkvist: Bertil Malmberg - 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464
Erik Asklund: Sommar i Hagalund - 465, 466, 467, 468, 469
Sven Stolpe: Bernard Shaw - 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482
Käte Hamburger: Hölderlin-minnet - 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490
Knut Jaensson: Tage Aurell, egenartad prosatör - 491, 492, 493, 494
John Hayward: Brev från London - 495, 496, 497, 498, 499
Teater och film - 500, 501, 502, 503
Från bokhyllan - 504, 505, 506, 507
Bokrecensioner - 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526
Nya utländska böcker - 526, 527, 528
    September. N:r 7 - 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608
Kommentarer - 531, 532, 533, 534
Olof Lagercrantz: Fem dikter - 535, 536, 537
    Porträtt - 535
    Fågel i isen - 536
    Agnes Charlotta - 536
    Agnes von Krusenstjerna - 537
    Min generation - 537
Eyvind Johnson: Ur Krilon III. Från Johannes Krilons ungdom - 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547
Ebba Lindqvist: Avsked till sommaren - 548
Johannes Edfelt: Agnes von Krusenstjernas ungdomsdiktning - 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557
Erik Noreen: Svensk stilparodi - 558, 559, 560, 561, 562, 563
Ronald Fangen: Mål og mening - 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573
Film - 574, 575, 576, 577, 578
Från bokhyllan - 579, 580
Bokrecensioner - 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604
Nya utländska böcker - 604, 605, 606, 607, 608
    Oktober. N:r 8 - 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688
Kommentarer - 611, 612, 613, 614
Gunnar Reiss-Andersen: Danmark talte — - 615, 616, 617
Dina von Foelckersam: Två noveller. Översättning av Lars Frumerie - 618, 619, 620, 621, 622
    På flykt - 618, 619, 620
    Glad rider han ut... - 620, 621, 622
Sven Alfons: Tre dikter - 623, 624, 625
    I skuggan av skuggornas år - 623
    Aube i aftontid - 624
    Sommarstrand - 624, 625
Jöran Mjöberg: Den befruktande döden. En studie i Hagar Olssons diktning - 626, 627, 628, 629, 630, 631
John Hayward: Brev från London - 632, 633, 634, 635, 636
Erich Wittenberg: Friedrich Meinecke. Ett bidrag till den moderna nationaltanken - 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643
Michail Osorgin: Språkets rikedom - 644, 645, 646, 647
Olof Lagercrantz: Dikter vid nattens bröst - 648, 649, 650
Teater och film - 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657
Från bokhyllan - 658, 659
Bokrecensioner - 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684
Nya utländska böcker - 684, 685, 686, 687
Insända böcker - 687, 688
    November. N:r 9 - 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784
Kommentarer - 691, 692, 693, 694
Erik Blomberg: Tre dikter - 695, 696
    På vakt - 695
    Nattens ögon - 696
    Till ljuset - 696
Gösta Attorps: Martha och Maria. Novell - 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707
Arne Nyman: Tre dikter - 708, 709, 710
    Jag går på botten - 708, 709
    Här kan du vila - 709, 710
    Efter åskvädret - 710
Sven Stolpe: Victor Hugo - 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723
    1. ”Le prince des poètes” - 711, 712, 713, 714, 715
    2. Vännen Sainte-Beuve - 715, 716, 717, 718, 719, 720
    3. Juliette - 720, 721, 722, 723
Artur Lundkvist: Böcker från väster - 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731
Melker Johnsson: Friedrich Nietzsche och det tredje riket - 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744
Teater och film - 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753
Bokrecensioner - 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779
Nya utländska böcker - 779, 780, 781, 782, 783
Insända böcker - 783, 784
    December. N:r 10 - 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864
Kommentarer - 787, 788, 789, 790
Bertil Malmberg: Högtidsdikt vid Svenska Bokförläggareföreningens 100-årsjubileum - 791, 792, 793
William Saroyan: En familj på tre personer. Novell. Till svenska av Sven Barthel - 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803
    Barnet - 794, 795, 796, 797, 798
    Mannen - 798, 799, 800
    Kvinnan - 800, 801, 802, 803
Karl-Gustaf Hildebrand: De andra kvinnorna. Dikt - 804, 805
Knut Hagberg: Churchill som diktare - 806, 807, 808, 809
Nils Beyer: Gamla brev - 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819
Från bokhyllan - 820, 821, 822
För boksamlaren - 823, 824, 825, 826, 827
Teater och film - 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835
Bokrecensioner - 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860
Nya utländska böcker - 860, 861, 862, 863
Insända böcker - 863, 864

Project Runeberg, Thu Jan 3 22:44:20 2019 (aronsson) (diff) (history) (download) Next >>
https://runeberg.org/blm/1943/

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free