- Project Runeberg -  Uppfinningarnas bok /
VIII. Kemisk industri

(1925-1939) [MARC] With: Sam Lindstedt
Titel och innehåll | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   
UPPFINNINGARNAS BOK VIII

KEMISK INDUSTRI

KALK, CEMENT OCH GIPS - KONSTSTEN - TEGEL- OCH LERGODSINDUSTRI - PORSLIN OCH ANDRA FINKERAMISKA PRODUKTER - GLASTILLVERKNING - GROVKEMIKALIER - KONSTGJORDA GÖDSELMEDEL - KEMIKALIER OCH LÄKEMEDEL - ELEKTROKEMISK INDUSTRI - FÄRG OCH FERNISSA - OM BRÄNSLEN - FETT OCH OLJOR - KAUTSCHUK - GARVERIINDUSTRI - SOCKERFABRIKATION - MALTDRYCKER OCH DERAS TEKNISKA FRAMSTÄLLNING - OM SPRÄNGÄMNEN OCH KRUT - TÄNDSTICKSINDUSTRI - SLIPMASSEFABRIKATION - SULFATCELLULOSAFABRIKATION - SULFITCELLULOSAFABRIKATION - PAPPERSTILLVERKNING - KONSTSILKE av Åke Esbjörnsson, Civilingenjör Moje Bergström, Arkitekt Hjalmar Olson, Direktör, civilingenjör Carl Kaijser, Major Bertil Ekholm, Civilingenjör Bjarne Colbjörnsen, Överingenjör Olof Svanberg, Professor Stig W:son Bergman, Fil. mag. Gösta Angel, Docent C. W. A. Kleine, Ingenjör K. F. Hagelin, Civilingenjör Sture Hemberg, Fil. mag. Oskar Magnusson, Disponent, civilingenjör Erik Olson, Direktör, civilingenjör Ovar Bergström, Överingenjör Gunnar Bark, Kapten Einar von Feilitzen, Civilingenjör Sigurd Köhler, Förste avdelningsingenjör Under redaktion av Evert Norlin, Professor och Erik Öman, Docent Med 690 illustrationer Stockholm. P. A. Norstedt & Söners Förlag STOCKHOLM 1939 KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT & SÖNER 281013

Förord till den elektroniska utgåvan

Se förordet till verket.


The above contents can be inspected in scanned images: bandtitel, titelsida, titelbladets baksida, v, vi, vii, viii, ix, x

Korrstapel / Proof bar for this volume

Innehåll / Table of Contents


Titel och innehåll - bandtitel, titelsida, titelbladets baksida, v, vi, vii, viii, ix, x
I. Kalk, cement och gips. Konststen. Av Åke Esbjörnsson - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84
    Kalk - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
    Förekomst, fyndigheter - 1, 2, 3
    Kalkbränning - 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
    Jordbrukskalk - 9, 10, 11, 12
    Murbruk - 12, 13, 14, 15, 16
    Olika slag av murbruk - 12
    Tillverkning av murbruk - 12, 13, 14, 15, 16
    Cement - 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65
    Historik - 16, 17, 18, 19
    Cementets konstitution - 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27
    Tillverkning av portlandcement - 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58
    Övriga slag av cement - 58, 59, 60
    Provning av cement - 60, 61, 62, 63
    Cementspecialisering - 63, 64, 65
    Gips - 65, 66, 67
    Konststen - 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84
    Gips som bindemedel - 68
    Magnesia som bindemedel - 68, 69
    Kalk som bindemedel - 69, 70, 71
    Cement som bindemedel - 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84
II. Tegel- och lergodsindustri. Av Moje Bergström - 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116
    Inledning - 85
    Historik - 85, 86, 87, 88, 89
    Råmaterial - 89, 90, 91
    Tegeltillverkning - 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99
    Taktegel m. m. - 100, 101
    Eldfast tegel - 102, 103, 104
    Sintrade plattor - 104, 105, 106, 107
    Kakel - 107, 108
    Lergodskärl och lerrör - 108, 109, 110, 111, 112, 113
    Murteglets egenskaper och användning - 113, 114, 115, 116
III. Porslin och andra finkeramiska produkter. Av Hjalmar Olson - 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159
    Historik - 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124
    Indelning av de keramiska produkterna - 124, 125
    Råmaterial för massa och glasyr - 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133
    Plastiska råmaterial - 126, 127, 128, 129
    Icke plastiska råmaterial - 129, 130, 131, 132, 133
    Fabrikationen - 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153
    Råmaterialberedningen - 133, 134, 135, 136, 137
    Tillverkningsmetoder - 138, 139, 140, 141, 142
    Bränning, glasering och dekorering - 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150
    Muffelbränning - 150
    Sortering - 151
    Kvalitetsprovningar - 151, 152, 153
    Keramiska isolationsmaterial för elektrotekniska ändamål - 154, 155, 156, 157
    Kvalitetsfordringar - 157
    Väggplattor - 158, 159
IV. Glastillverkningen. Av Carl Kaijser - 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204
    Vad är glas? - 160, 161
    Glastillverkningens historiska utveckling - 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169
    Glasindustriens utveckling från äldsta tider till nu - 162, 163, 164, 165, 166
    Glasindustriens utveckling i Sverige - 167, 168, 169
    Olika slag av glas - 169, 170
    Råvaror för glasets tillverkning - 171, 172, 173, 174, 175
    Råmaterial till glasmassan - 171, 172, 173, 174
    Bränsle - 174, 175
    Glasfabrikationen i allmänhet - 175, 176, 177, 178
    Fabrikation av småglas - 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192
    Fabrikation av fönsterglas - 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199
    Fabrikation av buteljer och flaskor - 199, 200, 201, 202, 203
    Spegelglasfabrikationen - 203, 204
V. Grovkemikalier. Av Bertil Ekholm - 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258
    Svavelsyra - 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236
    Historik - 207, 208, 209
    Råvaror - 209, 210, 211, 212
    Framställning av svavelsyrlighet - 212, 213, 214, 215, 216
    Dammavskiljning - 216, 217, 218
    Blykammarförfarandet - 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227
    Koncentrering - 227, 228, 229, 230
    Kontaktförfarandet - 230, 231, 232, 233, 234, 235
    Användning av svavelsyra - 235, 236
    Salpetersyra - 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249
    Salpetersyra ur chilesalpeter - 237, 238, 239, 240
    Salpetersyra ur luft - 240, 241, 242, 243, 244
    Salpetersyra ur ammoniak - 244, 245, 246, 247, 248
    Koncentrering av salpetersyra - 248, 249
    Salpetersyra ur avfallssyror - 249
    Användning av salpetersyra - 249
    Sulfat och saltsyra - 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258
    Framställning av sulfat - 252, 253, 254
    Framställning av saltsyra - 254, 255, 256, 257
    Användning av sulfat och saltsyra - 257, 258
VI. Konstgjorda gödselmedel. Av Bjarne Colbjörnsen - 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315
    Historik - 259, 260, 261, 262
    Gödslingens betydelse för lantbruket - 262, 263, 264, 265
    Gödselmedel innehållande fosforsyra - 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283
    Superfosfat - 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277
    Fosforsyra, dnbbelsuperfosfat och andra fosforsyrade salter - 277, 278
    Smältfosfat - 278, 279, 280, 281
    Benmjöl - 281, 282
    Andra fosforsyrebärande konstgödselmedel - 282, 283
    Gödselmedel innehållande kväve - 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305
    Kväveproblemet i allmänhet - 284
    Chilesalpeter - 284, 285, 286
    Kväve ur stenkol och torv - 287, 288
    Luftkvävets bindande - 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305
    Gödselmedel innehållande kali - 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312
    Kaliproblemet i allmänhet - 305, 306
    De naturliga kalisaltförekomsterna och deras utnyttjande - 306, 307, 308, 309, 310, 311
    Kali som biprodukt och övriga kalitillgångar av mindre betydelse - 311, 312
    Guano och blandade gödselmedel - 312, 313
    Övriga kemiska medel för höjande av jordens fruktbarhet - 314, 315
    Kalk - 314, 315
    Katalytiska gödselmedel, stimulansmedel och radioaktiva gödselmedel - 315
    Kolsyregödsling - 315
VII. Kemikalier och läkemedel. Av Olof Svanberg och Stig W:son Bergman - 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371
    Ädelgaserna - 317, 318
    Metalloider eller icke metalliska ämnen och deras föreningar - 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339
    Väte - 318, 319
    Syre - 319, 320, 321, 322
    Svavel - 322, 323
    Sellen och tellur - 323, 324
    Klor - 324, 325, 326
    Brom - 326, 327
    Jod - 327, 328
    Fluor - 328
    Kväve - 328, 329, 330
    Fosfor - 330, 331
    Kisel - 331, 332
    Bor - 332, 333
    Kol - 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339
    Metaller och deras föreningar - 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371
    Alkalimetallerna - 339, 340, 341, 342
    Ammoniumsalterna - 342, 343
    De alkaliska jordartsmetallerna - 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351
    Övriga metaller - 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371
VIII. Elektrokemisk industri. Av Gösta Angel - 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416
    Översikt över den elektrokemiska industrien och dess utveckling - 372, 373, 374
    Elektrolys i vattenlösning - 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405
    De från teknisk synpunkt viktigaste elektrokemiska begreppen och lagarna - 375, 376, 377, 378, 379, 380
    Kopparraffinering - 381, 382, 383, 384, 385
    Elektrolytisk kopparutvinning - 385
    Elektrolytisk silver- och guldraffinering - 385, 386, 387
    Elektrolytisk raffinering av diverse metaller - 387, 388
    Elektrolytisk zinkutvinning - 388, 389, 390, 391, 392
    Vätgas och syrgas - 392, 393, 394, 395
    Alkali och klor - 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401
    Hypoklorit - 402
    Klorat - 402, 403, 404
    Perklorat - 404
    Diverse kemikalier - 404, 405
    Smältelektrolys - 405, 406, 407, 408
    Allmän översikt - 405, 406
    Aluminium - 406
    Magnesium - 407
    Natrium, kalium och litium - 407, 408
    Elektrotermiska förfaranden - 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416
    Allmän översikt - 408, 409
    Karbid och kalkkväve - 410, 411, 412
    Ferrolegeringar, elektrotackjärn och stål - 412
    Zink och magnesium - 413
    Kolsvavla och fosfor - 413, 414
    Karborundum och grafit - 414, 415, 416
IX. Färg och fernissa. Av Olof Svanberg - 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449
    Inledning - 417, 418, 419, 420
    Färgstofferna - 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444
    Fernissindustrien - 444, 445, 446, 447, 448, 449
X. Om bränslen. Av Evert Norlin - 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510
    Bränslens allmänna egenskaper - 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458
    Fasta bränslen - 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489
    Ved - 458, 459, 460, 461, 462, 463
    Torv - 463, 464, 465, 466, 467, 468
    Brunkol - 468, 469, 470, 471
    Stenkol - 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483
    Träkol och träkolning - 483, 484, 485, 486, 487
    Koks och förkoksning - 487, 488, 489
    Flytande bränslen - 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502
    Bergoljeprodukter, bergoljans utvinnande och bearbetning - 490, 491, 492, 493, 494
    Bensin - 494
    Fotogen - 494, 495
    Solarolja - 495
    Tjocka brännöljor - 495, 496
    Bensin ur naturgas och andra gasblandningar - 496
    Lättflyktiga, flytande bränslen genom hydrering av oljor och tjäror - 496, 497
    Flytande bränslen genom hydrering av fasta bränslen - 497, 498, 499, 500, 501
    Skifferoljor - 501, 502
    Gasformiga bränslen - 503, 504, 505, 506, 507, 508
    Luftgeneratorgas eller vanlig generatorgas - 503, 504, 505
    Vattengas - 506, 507
    Kraftgas eller halvvattengas - 507, 508
    Sveriges försörjning med bränslen - 508, 509, 510
XI. Fett Och oljor. Av C. W. A. Kleine - 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558
    Inledning - 511
    Fettkemi - 512, 513, 514
    Fabrikationsmetoder - 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522
    Animaliska fettämnen - 514, 515, 516
    Vegetabiliska fettämnen och oljor - 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522
    Olika slag av animaliska fetter - 522, 523, 524, 525
    Olika slag av vegetabiliska oljor och fetter - 526, 527, 528, 529, 530, 531
    Vaxarter - 531, 532
    Hartser - 532, 533
    Flyktiga oljor - 533, 534, 535
    Animaliska - 534
    Vegetabiliska - 534, 535
    Matoljor - 535, 536
    Smörjoljor och smörjfett - 536
    Läderoljor och skokräm - 536, 537
    Textiloljor - 537
    Oxiderade och polymeriserade oljor. Faktis - 537, 538
    Fetthärdning - 538, 539
    Margarin och konstflott - 539, 540, 541, 542, 543
    Stearin och ljus - 543, 544, 545, 546, 547, 548
    Tvättmedel - 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554
    Kosmetiska preparat och parfymer - 554, 555, 556
    Speciella metoder - 557, 558
XII. Kautschuk. Av K. F. Hagelin - 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618
    Historik - 560, 561
    Produktionen av rågummi - 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579
    Världsmarknadens rågummisorter - 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577
    Produktion och konsumtion av rågummi - 577, 578, 579
    Den fabriksmässiga tillverkningen av kautschukvaror - 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616
    Tvättning och torkning av rågummit - 582, 583, 584, 585
    Kautschukens vulkanisering - 585, 586, 587, 588, 589
    Kautschukens tillsatsämnen och något om dessas egenskaper och olika uppgifter - 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596
    Gummiblandningens bearbetning - 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608
    Kautschuklösningar och deras användning - 608, 609, 610, 611, 612
    Hårdgummi - 612, 613, 614
    Regenererat gummi - 614, 615, 616
    Sverige och kautschukindustrien - 616, 617, 618
XIII. Garveriindustri. Av Sture Hemberg - 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651
XIV. Sockerfabrikationen. Av Oskar Magnusson - 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707
    Socker och dess fabrikationshistoria - 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660
    Sockerarter och deras bildande - 652, 653, 654, 655
    Sockertillverkningens historia - 656, 657
    Sockerfabrikationens historiska utveckling i Sverige - 657, 658, 659, 660
    Betsockerindustriens utveckling i andra länder - 660
    Råvaror för sockerfabrikationen - 661, 662, 663, 664, 665
    Sockerröret - 661, 662
    Sockerbetan - 662, 663, 664
    Sockerbetans förädling - 664, 665
    Kolonialsockertillverkningen - 665, 666, 667, 668, 669, 670
    Betsockertillverkningen - 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693
    Transport, lagring och förberedande behandling av sockerbetorna - 670, 671, 672, 673, 674
    Saftextraktionen - 674, 675, 676, 677
    Saftens kemiska rening - 677, 678, 679, 680
    Saftens mekaniska rening, filtrering - 680, 681, 682, 683
    Saftens indunstning - 683, 684, 685
    Sockrets kristallisation - 685, 686, 687
    Centrifugeringen - 687, 688, 689
    Slutprodukterna - 689
    Utvinnande av sockret i melassen - 690, 691
    Råsockrets lagring - 691, 692
    Vitsocker - 692, 693
    Råsockrets raffinering - 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704
    Affineringen - 694, 695
    Den mekaniska filtreringen - 695, 696, 697
    Benkolsfiltreringen - 697, 698, 699, 700
    Aktiva kol - 700
    De olika raffinadprodukterna - 700, 701, 702, 703, 704
    Statistik och lagstiftning - 704, 705, 706, 707
    Statistik - 704, 705, 706
    Sockerlagstiftning - 706, 707
XV. Maltdryckerna och deras tekniska framställning. Av Erik Olson - 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757
    Allmänt om maltdrycker - 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714
    Grunderna för maltdryckstillverkningen - 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736
    Kornets mältning - 720, 721, 722
    Mäskningen - 722, 723, 724
    Vörtens avsilning och behandling - 725, 726, 727
    Jäsningsprocessen - 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734
    Ölets avtappning - 734, 735
    Maltdryckerna och vetenskapen - 735, 736
    Maltdryckstillverkningens tekniska hjälpmedel - 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757
    Mälteriet - 737, 738, 739, 740, 741, 742
    Brygghuset - 742, 743, 744, 745, 746, 747
    Kylavdelningen - 747, 748, 749
    Jäskällare och lagerkällare - 749, 750, 751, 752
    Tappningen - 752, 753, 754, 755, 756, 757
XVI. Om sprängämnen och krut. Av Ovar Bergström och Gunnar Bark - 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806
    Historik - 758, 759, 760, 761, 762
    Sprängämnenas allmänna egenskaper - 763, 764, 765
    Metoder för praktisk provning av sprängämnen - 766, 767, 768, 769
    Olika slag av sprängämnen. Deras indelning - 769, 770, 771
    Egentliga (brisanta) sprängämnen - 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790
    Enhetliga sprängämnen. Nitrater - 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780
    Nitroföreningar - 780, 781
    Blandade sprängämnen. Nitroglycerinhaltiga (dynamiter) - 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787
    Ammoniumnitratsprängämnen - 787, 788
    Klorat- och perkloratsprängämnen - 788, 789
    Flytande luft-sprängämnen - 789, 790
    Initialsprängämnen och tändmedel - 790, 791, 792
    Krut - 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806
    Svartkrut. Tillverkningen av svartkrut - 795, 796, 797
    Svartkrutets egenskaper - 797, 798, 799
    Röksvagt krut. Nitrocellulosakrut - 799, 800, 801
    Nitroglycerinkrut - 801, 802, 803, 804, 805, 806
XVII. Tändsticksindustrien. Av Einar von Feilitzen - 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857
    Historisk utveckling av elddonen - 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819
    Gnidelddon och slagelddon - 807, 808, 809, 810
    Kemiska, elektriska och pneumatiska elddon - 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819
    Olika slags tändstickor - 819, 820, 821
    I fabrikationen använda råvaror - 821, 822, 823
    Virke - 821, 822
    Papper - 822
    Kemikalier - 822, 823
    Maskiner och tillverkningsmetoder - 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848
    Sticktillverkning - 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835
    Asktillverkning - 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843
    Askfyllningen - 843, 844, 845, 846
    Komplettmaskiner - 846, 847, 848
    Tändsticksindustrien i Sverige - 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857
    Uppfinningar och arbeten på det tekniska området - 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855
    Nuvarande tändsticksfabriker i Sverige - 855, 856
    Tändsticksindustriens koncentration - 856, 857
XVIII. Slipmassefabrikationen. Av Erik Öman - 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889
    Historik - 858, 859, 860
    Slipningens tekniska frågor - 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866
    Olika slipapparater - 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881
    Apparater för slipmassans behandling - 881, 882, 883, 884
    Slipmassans provning - 884, 885, 886, 887
    Brunslip - 887
    Statistik - 887, 888, 889
XIX. Sulfatcellulosafabrikationen. Av Erik Öman - 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903
    Historik - 890, 891, 892
    Sulfatkokningen - 892, 893, 894, 895, 896
    Alkaliåtervinningen - 897, 898, 899, 900, 901
    Biprodukter - 901, 902, 903
    Statistik - 903
XX. Sulfitcellulosafabrikationen. Av Erik Öman - 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925
    Historik - 904, 905, 906, 907, 908
    Vedens behandling - 908, 909
    Syraberedningen - 909, 910, 911, 912
    Sulfitcellulosakokningen - 913, 914, 915, 916, 917, 918
    Cellulosans bearbetning - 918, 919, 920, 921
    Biprodukter vid sulfitcellulosatillverkningen - 921, 922, 923, 924, 925
    Statistik - 925
XXI. Papperstillverkningen. Av Erik Öman - 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037
    Inledning - 926, 927
    Papyrus - 927
    Historik - 928, 929, 930, 931
    Papperet i Kina - 928, 929
    Hur pappersmakarkonsten kom till Europa - 929, 930
    De stora uppfinningarnas tid - 931
    Pergament - 931
    Pergament och pergamentpapper - 931
    Fiberns beredande för papperstillverkning - 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942
    Olika fiberslag - 932, 933, 934
    Halvtyg och heltyg - 934, 935
    Holländare - 935, 936, 937, 938, 939, 940
    Jordankvarnar - 940, 941
    Kollergången - 941, 942
    Stångkvarnen - 942
    Handgjort papper - 942, 943, 944, 945
    Formning - 943, 944
    Guskning - 944
    Pressning - 944
    Torkning, limning och glättning - 944, 945
    Maskingjort papper - 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037
    Historik - 945, 946, 947
    Pappersmaskinen och fiberråvaran - 947, 948
    Pappersmaskinen - 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013
    Tillsatsämnen vid papperstillverkning - 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025
    Pappersprovning - 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030, 1031
    Pappersstatistik - 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037
XXII. Konstsilke. Av Sigurd Köhler - 1038, 1039, 1040, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046
Register - 1047, 1048, 1049, 1050, 1051, 1052, 1053, 1054, 1055, 1056, 1057, 1058, 1059, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069
    Aalborgugnen ... - 1047
    Apparat ... - 1048
    Betong ... - 1049
    Cell ... - 1050
    Doppstickor ... - 1051
    Ferricyanid ... - 1052
    Färgstoffer ... - 1053
    Grill ... - 1054
    Håltegel ... - 1055
    Kalkprovning ... - 1056
    Kol ... - 1057
    Kylmaischar ... - 1058
    Mangan ... - 1059
    Multipelsystem ... - 1060
    Oxalsyra ... - 1061
    Porslinsformar ... - 1062
    Råfett ... - 1063
    Självtömmande ... - 1064
    Spänningsserie ... - 1065
    Svenska ... - 1066
    Tjärfärger ... - 1067
    Unaxugnen ... - 1068
    Våtluft ... - 1069

Project Runeberg, Wed Mar 22 22:41:13 2023 (aronsson) (diff) (history) (download) Next >>
https://runeberg.org/uppfbok/8/

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free