- Project Runeberg -  Nordisk familjebok /
Uggleupplagan. 17. Lux - Mekanik

(1912) Tema: Reference
Titel och innehåll | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

NORDISK FAMILJEBOK
KONVERSATIONSLEXIKON
OCH
REALENCYKLOPEDI

Ny, reviderad och rikt illustrerad upplaga

Redaktionskommitté:
Leche, V, professor vid Stockholms högskola
Nyström, J. F., lektor vid högre realläroverket å Norrmalm
Warburg, K., professor vid Stockholms högskola
Westrin, Th., förste arkivarie i Riksarkivet, kommitténs ordförande

Redaktör: Th. Westrin

SJUTTONDE BANDET
LUX - MEKANIK

Stockholm 1912
Nordisk familjeboks förlags aktiebolag
Nordisk familjeboks tryckeri


Förord till den elektroniska upplagan

Detta är 17:e bandet av andra utgåvan ("uggleupplagan") av Nordisk familjebok. Bandet presenteras här som en faksimilutgåva i svartvitt.

Några intressanta artiklar ur detta band: Madrid, Malmö, Marconi, Marx, Matematik.

Planscher ur bandet: Ännu ej inlästa


The above contents can be inspected in scanned images: smutstitel, titelsida, titelbladets baksida

Korrstapel / Proof bar for this volume

Innehåll / Table of Contents


Titel och innehåll - smutstitel, titelsida, titelbladets baksida
Ordinarie medarbetare - v, vi, vii
Tillfälliga medarbetare i detta band - vii, viii
I detta band förekomma signerade artiklar af följande bland den första upplagans ej ofvan nämnde samt af denna upplagas genom döden bortryckte medarbetare - viii
Signering af artiklarna - viii
Uttalsbeteckning - viii
Förteckning öfver illustrationer i sjuttonde bandet - ix, x, xi, xii
Förkortningar - xiii, xiv, xv
Rättelser - xvi

L


Lux - 1-2
Lux - 1-2
Luxation - 1-2, 3-4
Luxdorph, Bolle Villum - 3-4
Luxembourg, François Henri de Montmorency-Bouteville - 3-4, 5-6
Luxembourggalleriet, Luxembourgmuseet. Se Luxembourgpalatset - 5-6
Luxembourgpalatset - 5-6
Luxemburg - 5-6, 7-8, 9-10
Luxeuil - 9-10
Luxferprisma. Se Fönster, sp. 367. - 9-10
Luxlampa. Se Lux - 9-10
Luxljus. Se Glödljus och Lux - 9-10
Luxor, forntida egyptisk stad. Se Luksor - 9-10
Luxovium. Se Luxeuil - 9-10
Luxurierande granulationer, med. Se Dödkött - 9-10
Luxuriös. Se Lyx - 9-10
Luxuös. Se Lyx - 9-10
Lux von Luxenstein. Se Luycx - 9-10
Luycx, Frans - 9-10
Luyk, detsamma som Luik. Se Liège 2 - 9-10
Luynes, Charles d'Albert - 9-10, 11-12
Luynes, Charles Philippe d'Albert - 11-12
Luynes, Honoré Théodoric Paul Joseph d'Albert - 11-12
Luzán, Ignacio de - 11-12
Luzern, bot. Se Medicago - 11-12
Luzern 1. Kanton i mellersta Schweiz - 11-12, 13-14
Luzern 2. Hufvudstad i nämnda kanton - 13-14, 15-16
Luzernalperna. Se Emmengruppen - 15-16
Luzisteig - 15-16
Luzon - 15-16
Luz-Saint-Sauveur - 15-16
Luzula, Frylesläktet, bot. - 15-16
Luzzara - 15-16
Luzzatti, Luigi - 15-16
Luzzatto, Samuele Davide - 15-16
L. V. Se Litteraturvännerna - 15-16
Lwow, polska namnet på Lemberg - 15-16
Lvov, Alexei Fedorovitj - 15-16, 17-18
LXX - 17-18
Lü, regent. Se Kina, sp. 56. - 17-18
Lya, jaktv. - 17-18
Lyaios - 17-18
Lyall, Edna, pseudonym för engelska romanförfattarinnan miss Ada Ellen Bayly - 17-18
Lyall, sir Alfred Comyn - 17-18
Lübbecke - 17-18
Lübben, kretsstad i preussiska reg.-omr - 17-18
Lübben, Heinrich August - 17-18
Lübbenau - 17-18
Lübeck 1. Fria och hansestaden L., förbundsstat i Tyska riket - 17-18
Lübeck 2. Staden Lübeck - 17-18, 19-20, Lübeck, (blank), 21-22, 23-24
Lübeck, furstendöme - 23-24
Lübeck, Jakob. Se Lidbeck - 23-24
Lybeck, den svenska namnformen för Lübeck - 23-24
Lybeck, Karl Mikael - 23-24
Lybecker - 25-26
Lybecker, Georg Henrik - 25-26
Lybecker, Karl Bleckert - 25-26
Lüben - 25-26
Lübke, Wilhelm - 25-26, 27-28
Lübtheen - 27-28
Lyby - 27-28
Lübz - 27-28
Lycæna, zool. Se Argusfjärilen och Lycænidæ - 27-28
Lycænidæ, zool., familj bland dagfjärilarna - 27-28
Lycæus. Se Lykaios - 27-28
Lycaon, zool. Se Hyenhundsläktet - 27-28
Lycée - 27-28
Lycetol - 27-28
Lyceum, lat., i Sverige namn på åtskilliga enskilda högre läroverk - 27-28
Lyceum, tidskrift - 27-28
Lyceum för flickor - 27-28, 29-30
Lyche, Hans Tambs - 29-30
Lychnis, bot. - 29-30
Lychnuchus. Se Kandelaber - 29-30
Lycia, stad. Se Lecce 2 - 29-30
Lycien, Lykien - 29-30, 31-32
Lyciska språket - 31-32
Lycium, bot. - 31-32, 33-34
Lyck - 33-34
Lycka, filos. - 33-34
Lycka, jaktv. - 33-34
Lycka, liten, inhägnad åker- eller ängsmark. - 33-34
Lyckan - 33-34
Lyckans gudinna. Se Fortuna, rom. myt. - 33-34
Lycke - 33-34
Lyckeby 1. Jordebokssocken i Blekinge län - 33-34
Lyckeby 2. Stor by i Lösens socken, Blekinge län - 33-34
Lyckebyån - 33-34
Lyckholm, David Melker - 33-34
Lyckliga Arabien. Se Arabien, sp. 1271. - 33-34
Lyckohjul - 33-34, 35-36
Lyckoklöfver, bot. Se Fyrväppling. - 35-36
Lyckorna - 35-36
Lycksalighet, filos. Se Lycka 1 - 35-36
Lycksalighetens ö - 35-36, 37-38
Lycksele 1. Socken i Västerbottens län - 37-38
Lycksele 2. Kyrkoby i ofvannämnda socken - 37-38
Lycksele lappmark. Se Lappmark, sp. 1220. - 37-38
Lycksele lappmarks tingslag - 37-38
Lycksele revir. Se Norra Lycksele revir och Södra Lycksele revir - 37-38
Lyckåborg. Se Lyckeby - 37-38
Lyckås - 37-38
Lycoperdaceæ, bot. - 37-38
Lycoperdon, bot. Se Röksvamp. - 37-38
Lycopersicum esculentum, bot. - 37-38
Lycopodiaceæ, Lykopodiacéer, Lummerväxter, bot. - 37-38
Lycopodiacéer, bot. Se Lycopodiaceæ - 37-38
Lycopodiales, bot. - 37-38, 39-40
Lycopodites - 39-40
Lycopodium - 39-40
Lycopsis - 39-40
Lycopus europæus - 39-40
Lycosa, zool. - 39-40
Lycostrobus - 39-40
Lycurgus. Se Lykurgos - 39-40
Lyda, zool. Se Sågsteklar - 39-40
Lydbiskop. Se Korbiskopar - 39-40
Lydd - 39-40
Lydda - 39-40, 41-42
Lyddeköpinge, socken. Se Löddeköpinge - 41-42
Lyddeån. Se Käflingeån. - 41-42
Lyddit - 41-42
Lüdeke, Christoph Wilhelm - 41-42
Lüdeke, Johan Anton August - 41-42
Lydeke Abelsson - 41-42
Lydekini anteckningar. Se Landskapslagar, sp. 1019. - 41-42
Lydekker, Richard - 41-42
Lydenburg - 41-42
Lüdenscheid - 41-42
Lüderitz, Gustav - 41-42, 43-44
Lüderitz, F. A. E., tysk kolonigrundläggare. Se Lüderitzland. - 43-44
Lüderitzbukten. Se Angra Pequena - 43-44
Lüderitzland - 43-44
Lüders, Aleksander Nikolajevitj - 43-44
Lüders, Heinrich - 43-44
Lydgate, John - 43-44
Lydia, aston. - 43-44
Lydiannas sund. Se Kung Karls land. - 43-44
Lydien - 43-44, 45-46
Lydinæ, zool. Se Sågsteklar - 45-46
Lyding, David. Se Lydinghielm. - 45-46
Lydinghielm, David - 45-46
Lydiska riket. Se Lydien - 45-46
Lydisk keramik. Se Larisa, sp. 1238. - 45-46
Lydisk sten, miner. Se Kiselskiffer - 45-46
Lydisk tonart - 45-46
Lydit, miner. Se Kiselskiffer - 45-46
Lydköping. Se Köping, sp. 673. - 45-46
Lydos, eg. Joannes Laurentios - 45-46
Lydus. Se Lydos - 45-46
Lye - 45-46
Lyell, sir Charles - 45-46, 47-48
Lyftarmring (Bruskring), mek. Se Brusk, Hammare 1, sp. 1239-40, och Hammarställning, sp. 1258 med fig. - 47-48
Lyfting, sjöv. Se Drake 3, sp. 817. - 47-48
Lyftkraft, mek. - 47-48
Lyftkran. Se Kran 2 - 47-48
Lyftkrok, skogsv. Se Lyftsax - 47-48
Lyftsax, skogsv. - 47-48
Lyftverk, markint. - 47-48, 49-50
Lygæidæ, zool. - 49-50
Lygæus, zool. Se Lygæidæ - 49-50
Lygdamis - 49-50
Lygeum spartum Lœfl., bot., tekn. Se Esparto - 49-50
Lygnern - 49-50
Lygon - 49-50
Lygosoma, zool. Se Lacertilia, sp. 748. - 49-50
Lygris, zool. Se Mätarfjärilar - 49-50
Lügumkloster. Se Lögumkloster. - 49-50
Lyhundra 1. Härad i Stockholms län - 49-50
Lyhundra 2. Kontrakt i Uppsala stift - 49-50, 51-52
Lyk, stad. Se Lyck - 51-52
Lykabettos. Se Aten, sp. 316. - 51-52
Lykaios - 51-52
Lykakonitin. Se Akonitin. - 51-52
Lykantropi, psyk. - 51-52
Lykaon, grek. myt. - 51-52
Lykaonien - 51-52
Lykeion - 51-52
Lykeios l. Lykios - 51-52
Lykien, Lykiska språket. Se Lycien och Lyciska språket. - 51-52
Lykke - 51-52
Lykke, Iver - 51-52
Lykke, Peder - 51-52
Lykke, Niels - 51-52, 53-54
Lykke, Anna - 53-54
Lykke, Kaj - 53-54
Lykofron - 53-54
Lykomedes 1. Konung över doloperna på Skyros - 53-54
Lykomedes 2. En rik man från Mantineia i Arkadien - 53-54
Lykopodiacéer, bot. Se Lycopodiaceæ - 53-54
Lykopolis. Se Siût - 53-54
Lykortas - 53-54
Lykos - 53-54
Lykosider, zool. Se Spindeldjur. - 53-54
Lyksborg. Se Glücksburg - 53-54
Lykseth-Skogman, Magna Elvine - 53-54, 55-56
Lyktbäraren, zool. Se Lyktstritar - 55-56
Lyktgubbe, detsamma som irrbloss (se d. o.) - 55-56
Lyktos l. Lyttos - 55-56
Lyktstritar, Fulgoridæ, zool. - 55-56
Lykurgos - 55-56, 57-58
Lyly l. Lilly (Lylie), John - 57-58
Lymantria, zool. Se Nunnan - 57-58
Lymantriidæ zool. Se Liparidæ - 57-58
Lyme Regis - 57-58
Lymexylon navale, Skeppsvarfsflugan, zool. - 57-58
Lymfan, fysiol. - 57-58, 59-60
Lymfadenit anat. fysiol. Se Körtel 1. - 59-60
Lymfadenom. Se Lymfom - 59-60
Lymfagoga l. Lymfdrifvande medel, fysiol. - 59-60
Lymfangiom, med. - 59-60
Lymfangit, med. - 59-60
Lymfatisk - 59-60
Lymfatiska kärlen. Se Lymfkärlen - 59-60
Lymfatiska systemet l. Lymfsystemet, anat. - 59-60
Lymfceller, histol. Se Leukocyter - 59-60
Lymfcysta, patol. Se Cysta - 59-60
Lymfdrifvande medel, fysiol. Se Lymfagoga - 59-60
Lymfemi - 59-60
Lymffolliklar, anat. - 59-60
Lymfkärlen, anat. - 59-60, 61-62
Lymfkörtlar, anat. - 61-62
Lymfocyter, anat. Se Leukocyter, sp. 282. Jfr Ehrlich, sp. 42. - 61-62
Lymfoida organ - 61-62
Lymfom - 61-62
Lymforragi - 61-62
Lymfosarkom, med. Se Sarkom - 61-62
Lymfsinus, anat. Se Lymfkörtlar - 61-62
Lymfsystemet. Se Lymfatiska systemet - 61-62
Lymington - 61-62
Lymm - 61-62, 63-64
Lynar, Rochus Friedrich - 63-64
Lynceus. Se Lynkeus. - 63-64
Lynch, Anne Charlotte. Se Botta 2 - 63-64
Lyncha - 63-64
Lynchburg - 63-64
Lynchlag, eng. lynch law - 63-64, 65-66
Lyndhurst, kommun och mycket besökt sommarvistelseort i engelska grefsk. Hampshire - 65-66
Lyndhurst, lord, engelsk rättslärd och statsman. Se Copley 2 - 65-66
Lyndsay l. Lind(e)say, sir David - 65-66
Lüneburg 1. Regeringsområde, bildande nordöstligaste delen af preussiska prov. Hannover - 65-66
Lüneburg 2. Hufvudstad (stadskrets) i nämnda reg.-omr. - 65-66
Lüneburger svartbrokig boskap - 65-66
Lüneburgheden. Se Lüneburg 1 - 65-66
Lüneburgit, miner. - 65-66
Lüneburgska silfverskatten - 65-66, 67-68
Lynedoch, lord. Se Graham 6 - 67-68
Lünen - 67-68
Lynett 1. Bygnk. - 67-68
Lynett 2. Befästningsk. - 67-68
Lynetten, sjöfäste. Se Köpenhamn, sp. 662. - 67-68
Lyng, å Grönland (se d. o., sp. 497) namn på en mängd olika risartade växter. - 67-68
Lyng, Georg Wilhelm - 67-68
Lyngb., vid växtnamn förkortning för H. K. Lyngbye - 67-68
Lyngby, socken i Malmöhus län - 67-68
Lyngby (eg. Kongens L.), dansk socken på Själland - 67-68
Lyngby, Kristen Jensen - 67-68
Lyngbye [-by], Hans Kristian - 67-68, 69-70
Lyngby fort l. Gammelmosegaard fort. Se Köpenhamn, sp. 663. - 69-70
Lyngen - 69-70
Lyngsfjorden. Se Lyngen - 69-70
Lyngsjö - 69-70
Lyngspole, zool. Se Piparsläktet - 69-70
Lyngve, nord. myt. Se Amsvartner - 69-70
Lyngör - 69-70
Lüning, Hermann - 69-70
Lynkeioskop - 69-70
Lynkeus 1. En son af den egyptiske sagokungen Aigyptos - 69-70
Lynkeus 2. En broder till Idas (se d. o.) - 69-70
Lynn 1. Stad i nordamerikanska staten Massachusetts - 69-70
Lynn 2. Stad i England. Se Kings Lynn - 69-70
Lynn, Eliza. Se Linton 2 - 69-70
Lynne 1. - 69-70
Lynne 2. - 69-70
Lynne 3. - 69-70
Lynnkanalen - 69-70
Lynn regis. Se Kings Lynn - 69-70
Lynx (Lodjuret), aston. - 69-70
Lynx, zool. Se Losläktet - 69-70
Lyon, Frankrikes tredje stad - 71-72, 73-74, 75-76, 77-78
Lyon, Emily (Emy). Se Hamilton, sp. 1225 - 77-78
Lyon, Paul Otto - 77-78
Lyonblått, fr. bleu de Lyon. Se Bleu - 77-78
Lyon king-of-arms. Se King-at-arms - 77-78
Lyonnais - 77-78
Lyons, stad i nordamerikanska staten New York - 77-78
Lyons, Edmund, lord Lyons - 77-78
Lyons, Richard Bickerton Pemell - 77-78
Lypemani, med. samma sjukdom som melankoli (se d. o.) - 77-78
Lyperia, bot. Se Kapsaffran - 77-78
Lypting, fno., lyfting. Se Drake, sp. 817. - 77-78
Lyptol [-tål] - 77-78, 79-80
Lyr, zool. Se Torsksläktet - 79-80
Lyra 1. Mus. - 79-80
Lyra 2. Astron. Se Lyran - 79-80
Lyra, Nicolaus de - 79-80
Lyragitarr. Se Gitarr - 79-80
Lyran, astron. - 79-80
Lyratypen, astron. - 79-80
Lyrablomma, bot., namn på Diclytra spectabilis - 79-80
Lyrboll. Se Bollspel, sp. 1020. - 79-80
Lyre. Se Ljor. - 79-80
Lyrestad - 79-80
Lyrformiga sinnesorgan, zool. Se Spindeldjur - 79-80
Lyrformigt, bot. - 79-80
Lyrfågeln, zool. Se Lyrfågelsläktet - 79-80
Lyrfågelsläktet, Menura, zool. - 79-80, 81-82
Lyriderna, astron. - 81-82
Lyrik l. Lyrisk skaldekonst - 81-82, 83-84
Lyriker, skald, som diktar lyrik (se d. o.) - 83-84
Lürmanns slaggforma, bergsv. Se Forma, sp. 847. - 83-84
Lyrofon [-fån]. Se Grammofon, sp. 105. - 83-84
Lyrskovshede (Lyrskogsheden) - 83-84
Lyrstjärten, zool. Se Lyrfågelsläktet - 83-84
Lyrsvansfågeln, zool. Se Lyrfågelsläktet - 83-84
Lyrtorsk, zool. Se Torsksläktet - 83-84
Lys, flam. Leye - 83-84
Lysaker - 83-84
Lysander, spartansk fältherre. Se Lysandros - 83-84
Lysander, Albert Teodor - 83-84, 85-86
Lysandros - 85-86
Lysargin, farm., ett preparat, väsentligen identiskt med kollargol (se d. o.) - 85-86
Lysberg, pseudonym för Charles Samuel Bovy - 85-86
Lysboj. Se Boj 1 - 85-86
Lyse, socken i Göteborgs och Bohus län - 85-86
Lyse, Norges äldsta cistercienskloster - 85-86
Lysefjorden. Se Hölefjorden - 85-86
Lysegrunden - 85-86
Lysekil - 85-86, 87-88, 89-90
Lysekils järnväg - 89-90
Lysgas - 89-90, 91-92, 93-94, 95-96, 97-98, 99-100, 101-102, 103-104, 105-106, 107-108, 109-110, 111-112
Lysgasförgiftning, toxik. - 111-112
Lysholm, Bjarne - 111-112, 113-114
Lysias - 113-114
Lysicrates. Se Lysikrates - 113-114
Lysigen, bot. Se Sekretbehållare - 113-114
Lysikrates - 113-114
Lysimachia, bot. - 113-114
Lysimachos - 113-114, 115-116
Lysimeter, hydrogr. - 115-116
Lysin, kem. - 115-116
Lysing 1. Härad och tingslag i Östergötlands län - 115-116
Lysing 2. Kontrakt i Linköpings stift - 115-116
Lysings häradsallmänning - 115-116
Lysings och Göstrings domsaga - 115-116
Lysippos - 115-116, 117-118
Lysis, grek. (eg. lösning), upphörande (af en sjukdom), med. Se Krislära - 117-118
Lyskamm. Se Monte Rosa - 117-118
Lyskander, Klaus Kristofersen - 117-118
Lyskräftor, zool., svensk benämning på kräftdjursgruppen Euphausiacea (se d. o.) - 117-118
Lyskula, artill. - 117-118
Lysmasken, zool. Se Lysmaskfamiljen - 117-118
Lysmaskfamiljen, Lampyridæ, zool. - 117-118
Lysning, jur. - 117-118, 119-120
Lysningsattest, jur. - 119-120
Lysnings- och vigselbok. Se Kyrkböcker, sp. 471. - 119-120
Lysoform, farm. - 119-120
Lysol [-sål], kem. tekm. - 119-120
Lyssa 1. Vattuskräck (se d. o) - 119-120
Lyssa 2. Zool. Se Tunga - 119-120
Lysspis. Se Eldstad, sp. 189. - 119-120
Lyssten, fys. Se Bolognesiska lysstenen - 119-120
Lyster (fr. lustre, eg. glans), ljuskrona - 119-120
Lyster (under medeltiden skrifvet Lustr och så ännu uttaladt), härad och pastorat i Nordre Bergenhus amt, Norge - 119-120
Lysterfjorden. Se Lyster, norskt härad - 119-120
Lysterfärger. Se Lyster - 119-120
Lystergarn. Se Lyster - 119-120
Lysters statssanatorium. Se Lyster, norskt härad - 119-120
Lystertyg. Se Lyster - 119-120
Lystorn, fortif. - 119-120
Lystrera (se Lyster) - 119-120
Lystringsgallerier, krigsv. - 119-120, 121-122
Lystringsknäpp. Se Centralstation, sp. 1458. - 121-122
Lystringsord, krigsv. Se Kommando, sp. 633. - 121-122
Lysved, bot. - 121-122
Lysvik - 121-122
Lysämnen. Se Belysning 2 - 121-122
Lütgendortmund - 121-122
Lyth - 121-122
Lyth, Joakim Matthiasson - 121-122
Lyth, Jakob Eberhard - 121-122
Lyth, Georg Vilhelm - 121-122
Lyth, Per Gustaf - 121-122
Lytham - 121-122
Lythraceæ, Fackelrosfamiljen, Lythracéer, bot. - 121-122
Lythracéer, bot. Se Lythraceæ - 121-122
Lythrum, bot. - 123-124
Lytiskt serum. Se Höfeber, sp. 203. - 123-124
Lütke, Fedor Petrovitj - 123-124
Lütkemann, Gabriel Timoteus - 123-124
Lütken. Se Lyttkens - 123-124
Lütken, Frederik - 123-124
Lütken, Kristian Frederik - 123-124, 125-126
Lütken, Augusta - 125-126
Lütkens, Franz - 125-126
Lütschine - 125-126
Lytta, zool. Se Meloidæ - 125-126
Lyttelton, hamnstad till Christchurch (se d. o. 2) - 125-126
Lyttelton, gammal engelsk släkt - 125-126
Lyttelton, George - 125-126
Lyttelton, George William - 125-126
Lyttelton, Sir Neville Gerald - 125-126
Lyttelton, Alfred - 125-126, 127-128
Lüttich, stad och provins. Se Liège - 127-128
Lüttichau - 127-128
Lüttichau, Tönne - 127-128
Lüttichau, Matthias - 127-128
Lüttichau, Kristian Ditlev - 127-128
Lyttkens - 127-128
Lyttkens, Ivar - 127-128
Lyttkens, Ivar Adolf - 127-128, 129-130
Lyttkens, August - 129-130
Lytton, Edward George Earle Lytton Bulwer- - 129-130, 131-132, 133-134
Lytton, Edward Robert Bulwer- - 133-134
Lyttos. Se Lyktos - 133-134
Lüttringhausen - 133-134
Lützelburg. Se Luxemburg 3 - 133-134
Lützelburger, Hans kallad Hans Frank - 133-134
Lützen - 133-134, 135-136, 137-138
Lützow, Barthold Heinrich von - 137-138
Lützow, Ludwig Adolf Wilhelm von - 137-138
Lützow, Karl Friedrich Arnold von - 137-138
Lyx - 137-138, 139-140
Lyxtåg, järnv. - 139-140
Lyxyös. Se Lyx - 139-140
Lyylikki - 139-140
Lyö - 139-140
Låckespindlar, Phalangiidæ, zool. - 139-140
Låda 1. Krigsv. Se Handeldvapen, pl. III, och Lavettage, sp. 1428. - 139-140
Låda 2. Se Gesäll och Skråväsen - 139-140
Lådmagasin, krigsv. Se Handeldvapen, sp. 1314. - 139-140
Lådskruf, krigsv. Se Handeldvapen, pl. III - 139-140
Lågadel - 139-140
Låga Tatra, Se Karpaterna, sp. 1146. - 139-140
Låga öarna. Se Paumotuöarna - 139-140
Lågblad, bot. Se Blad, sp. 617. - 139-140
Lågen, älf. Se Laagen - 139-140
Lågfjäll, geogr. Se Fjäll 1 - 139-140
Lågfrankiska. Se Frankiska - 139-140
Lågkyrklig. Se England (kyrkliga förhållanden, sp. 596) och Episkopalkyrkan, sp. 713. - 139-140
Lågland - 139-140
Låglettiska. Se Lettiska språket och litteraturen, sp. 269. - 139-140
Lågmosse, landtbr. Se Mosse - 139-140
Lågprosa, språkv. Se Högprosa - 139-140
Lågskogsskötsel, Lågskogsbruk l. Skottskogsskötsel, skogsh. - 139-140
Lågspänning, elektrot. Se Högspänning - 139-140
Lågspänningsanläggningar. Se Elektriska anläggningar, sp. 233. - 139-140
Lågstöt (i bajonettfäktning). Se Fäktkonst, sp. 217. - 139-140
Lågt böj af och Lågt böj in. Se Fäktkonst, sp. 215. - 139-140
Lågton. Se Grav 1 och Högton - 139-140
Lågtryck, mek. Se Ångmaskin - 139-140
Lågt vatten 1. - 139-140
Lågt vatten 2. - 139-140
Lågtyska. Se Plattyska - 139-140
Lågvatten. Se Lågt vatten 2 - 139-140
Låhkek, lapska. Se Ackja - 139-140
Låjtavare - 139-140
Låkarp, socken. Se Lockarp - 139-140
Låla, Låra - 139-140
Låland, ö. Se Lolland - 139-140
Låle, Peder. Se Laale - 139-140
Lån, jur. - 139-140, 141-142
Lång (Long) - 141-142
Långa, Molva vulgaris, zool. - 141-142
Långa fältet, artill. Se Kanon, sp. 779, och Kanonport, sp. 795. - 141-142
Långa murarna. Se Aten, sp. 317-318, och Grekland, sp. 242. - 141-142
Långa papper, hand. Se Korta papper - 141-142
Långa parlamentet - 141-142
Långa recessen. Se Hamburg, sp. 1204. - 141-142
Långared - 141-142
Långaryd - 141-142
Långaröd - 141-142
Långasjö - 141-142
Långa växlar, hand. Se Korta papper. - 141-142
Långbanit Flink, miner. - 141-142
Långbans gruffält - 141-142, 143-144
Långbanshyttan - 143-144
Långbarnet, zool. Se Slemfiskar - 143-144
Långbarnsläktet, Lumpenus Reinh., zool. Se slemfiskar - 143-144
Långbenflugor l. Styltflugor, Dolichopodidæ, zool. - 143-144
Långboll. Se Bollspel, sp. 1018. - 143-144
Långborg, sjöv. Se Borg, sp. 1162. - 143-144
Långbro sjukhus - 143-144
Långdalen - 143-144, 145-146
Långdans. Se Dans, sp. 1316 och 1325 samt fig. 6. - 145-146
Långdös, arkeol. Se Dös 1 - 145-146
Långebroskansen, vid Kristianstad. Se Stenskansen - 145-146
Långed - 145-146
Långedrag - 145-146
Långe Herman - 145-146
Långe Jan - 145-146
Långelanda - 145-146
Långemåla - 145-146
Långesläktet, zool. Se Långa - 145-146
Långfredag - 145-146
Långgren, bot. Se Dvärggren - 145-146
Långhalsar, zool. Se Lepas - 145-146
Långhalsen - 145-146
Långhand, binamn på Artaxerxes I (se d. o.) - 145-146
Långheden - 145-146
Långholmen - 145-146, 147-148
Långhornad boskap - 147-148
Långghorningarm Cerambycidæ l. Longicorna - 147-148
Långhufvad. Se Dolikocefal, Hufvudskål, sp. 1230, och Hästen, sp. 179 - 147-148
Långhundra - 147-148
Långhus, Skepp l. Långskepp - 147-148, 149-150
Långhåriga lapphunden, zool. Se Hunden, sp. 1314. - 149-150
Långhårig vindthund, zool. Se Hunden, sp. 1313. - 149-150
Långkummin, bot., detsamma som spiskummin. Se Cuminum. - 149-150
Långkyrka, bygnk. - 149-150
Långlask, skpsb. Se Lask - 149-150
Långlinje, metr. - 149-150
Långlöt - 149-150
Långmjölk. Se Mjölk - 149-150
Långmärken, sjöv. Se Öfverensmärken - 149-150
Långnäbbssläktet l. Rödspofsläktet, Limosa, zool. - 149-150
Långpannade oxen, zool. Se Nötkreaturet - 149-150
Långpeppar, bot. Se Piper, bot. - 149-150
Långref. Se Fiskredskap, sp. 448. - 149-150
Långrem, krigsv. Se Koppel, sp. 998. - 149-150
Långrofva, bot., namn på Bunias orientalis - 149-150
Långsalning, sjöv. - 149-150
Långsele - 149-150
Långselsforsen - 149-150
Långserud - 149-150
Långshyttan, järnverk. Se Kloster 3 - 149-150
Lång sikt, hand. Se Växel - 149-150
Långskallig. Se Dolikocefal och Hufvudskål, sp. 1230. - 149-150
Långskepp 1. Bygnk. Se Långhus - 149-150
Långskepp 2. Sjöv. - 149-150, 151-152
Långskepps 1. - 151-152
Långskepps 2. - 151-152
Långskeppsmetacentrum, skpsb. Se Metacentrum - 151-152
Långskeppsskott, skpsb. Se Skott - 151-152
Långskeppsspant, skpsb. - 151-152
Långskott, bot. Se Skottbyggnad - 151-152
Långsplits, sjöv. Se Splits - 151-152
Långspännare, skpsb. - 151-152
Långström, Peter. Se Longström - 151-152
Långsvan och Långvattnet - 151-152
Långsvansade får - 151-152
Långsvärd. Se Longström - 151-152
Långsynthet. Se Presbyopi - 151-152
Långsån. Se Indalsälfven, sp. 467. - 151-152
Långtidslampa, elektrot. Se Båglampa, sp. 805. - 151-152
Långtora - 151-152
Långulliga får - 151-152
Långvattnet. Se Långsvan - 151-152
Långvingade simfåglar, Longipennes, zool. - 151-152
Långvingnattskärrsläktet, zool. Se Natttskärrorna - 151-152
Långå skans - 151-152
Långö - 151-152
Långörade flädermusen, zool. Se Flädermöss - 151-152
Långöre kapell. Se Kapelludden - 151-152
Långörn, befästning. Se Sveaborg - 151-152
Långö skans - 151-152
Lånke, bot. - 151-152
Lånkesärf, bot. - 151-152
Lånord. Se Främmande ord - 151-152
Lår, anat. - 151-152, 153-154
Låra. Se Låla - 153-154
Lårben, anat. Se Lår - 153-154
Lårbensbrott, kir. - 153-154
Lårbenshufvudet, anat. Se Lår - 153-154
Lårding, sjöv. Se Sjömansgarn - 153-154
Låring, skpsb. - 153-154
Låringsbåtar, sjöv. - 153-154
Låringssjö, sjöv. - 153-154
Låringsvind, sjöv. - 153-154
Låringsvis, sjöv. - 153-154
Lårvecket, anat. Se Ljumske - 153-154
Lås, zool. - 153-154
Lås 1. Mek. - 153-154, 155-156, 157-158, 159-160, 161-162
Lås 2. - 161-162
Lås 3. Bygnk. Se Fog, sp. 709 o. fig. 9 däri. - 161-162
Lås 4. Linlås, tekn. - 161-162
Lås 5. Om remlås se Rem - 161-162
Lås 6. Om vattenlås se Kloak, sp. 308, och Klosett - 161-162
Låsband, zool. Se Lås - 161-162
Låsgrop, zool. Se Lås - 161-162
Låsgräsfamiljen, bot. Se Ophioglossales - 161-162
Låskloss, skpsb. Se Däck - 161-162
Låspulka. Se Ackja - 161-162
Låsrand, zool. Se Lås - 161-162
Låssen, insjö i Härjedalen, genomfluten af Ljusnan (se d. o.) - 161-162
Låstad - 161-162
Låstbom, August Teodor - 163-164
Låt, äfven Folklåt, mus. - 163-164
Låta gå, sjöv. - 163-164
Låta gå ankaret, sjöv. Se Ankra - 163-164
Låtpipa, mus. - 163-164
Låtsadt anfall, detsamma som fint (se d. o. och Fäktkonst, sp. 215) - 163-164
Låvenit Brögger, miner. - 163-164
Lä l. Le, nord. myt. - 163-164
Lä, sjöv. - 163-164
Läbard - 163-164
Läby - 163-164
Läby vad. Se Läby - 163-164
Läckage, sjöv. - 163-164
Läckra riskan, bot. Se Lactarius - 163-164
Läckra rörsoppen, bot., namn på Boletus edulis - 163-164
Läckö 1. Kungsgård - 163-164, 165-166
Läckö 2. Grefskap - 165-166
Läder - 165-166, 167-168, 169-170, 171-172, 173-174
Läderbagge, zool. Se Guldbaggar - 173-174
Läderfil, mek. tekn. Se Fil, sp. 190 - 173-174
Läderhud. Se Hud - 173-174
Läderintarsia. Se Intarsia. - 173-174
Läderkanon. Se Kanon, sp. 783. - 173-174
Läderkarpen, zool. Se Karpsläktet. - 173-174
Läderkork, bot. Se Kork. - 173-174
Läderlapp - 173-174
Läderlöpare, zool. Se Jordlöparsläktet. - 173-174
Lädermjöl, landtbr. - 173-174
Lädermosaik - 173-174
Lädermynt - 173-174
Läderpapper. Se Papper. - 173-174
Läderplastik - 173-174
Lädersköldpadda, Dermatochelys s. Sphargis coriacea, zool. Se Sköldpaddor. - 173-174
Lädertapeter. Se Tapeter. - 173-174
Läffler, Leopold Fredrik (Frits) Alexander. Se Leffler 6 (sp. 20). - 173-174
Läge, mus. - 173-174, 175-176
Lägenhet, kam. - 175-176
Lägenhetsarrende, jur. Se Legoaftal, sp. 53. - 175-176
Lägenhetsstreck - 175-176
Läger, krigsv. - 175-176
Lägerarbeten, krigsv. - 175-176
Lägerfästning. Se Befästläger och Fästning, sp. 311, samt Befästningskonst, sp. 1200. - 175-176
Lägerhydda, krigsv. - 175-176, 177-178
Lägermästare, krigsv. Se Fortifikationen, sp. 927. - 177-178
Lägersmål, jur. - 177-178
Lägervakt, krigsv. - 177-178
Lägervall, sjöv. Se Vall. - 177-178
Lägesenergi, fys. Se Energi. - 177-178
Lägg. 1. Anat. - 177-178
Lägg. 2. Sjöv. Se Ankare 1 (a) och Knä 2. - 177-178
Lägg. 3. - 177-178
Lägga bi, sjöv. Se Bi. - 177-178
Lägga om bord, sjöv. - 177-178
Lägga till spels, sjöv. - 177-178
Lägga upp bidevind, sjöv. Se Bidevind. - 177-178
Lägnum, socken. Se Längnum. - 177-178
Lägra, jur. - 177-178
Lægran skans - 177-178
Lägre allmänna läroverk. Se Lärdomsskola. - 177-178
Lägre elementarläroverk. Se Lärdomsskola. - 177-178
Lähme, ty. Se Föl-lamhet. - 177-178
Läkarbetyg. Se Läkarintyg. - 177-178
Läkarbok (Läkebok) - 177-178, 179-180
Läkardistrikt - 179-180
Läkarförening (Läkareförning). Se Läkarsällskap. - 179-180
Läkarintyg, Friskbetyg, Sjukbetyg - 179-180
Läkarsällskap (Läkaresällskap) - 179-180
Läkealun, bot., farm. Se Erythræa. - 179-180
Läkeblad, bot. Se Plantago. - 179-180
Läkebok. Se Läkarbok. - 179-180
Läkemedel (lat. medicame'ntum, reme'dium, grek. fa'rmakon) - 179-180, 181-182
Läkkött, patol. Se Bensår. - 181-182
Läkt, skogsv. Se Trä. - 181-182
Läm, jaktv. Se Giller. - 181-182
Läma, släktnamn - 181-182
Lämmelsläktet, Myodes s. Lemmus, zool. - 181-182, 183-184
Lämming, zool. Se Lämmelsläktet. - 183-184
Lämneå, åkerbrukskoloni. Se Föreningen till det godas befrämjande. - 183-184
Lämugilder, fsv. (af læma, slå, krossa). Se Björn, sp. 574. - 183-184
Lämånar, sjöv. Se Vigflekar. - 183-184
Län. 1. (Förläning, Donation), lat. - 183-184
Län. 2. - 183-184, 185-186
Länd (lat. lumbus). 1. Anat. - 185-186
Länd 2. Veter. - 185-186
Ländkota. Se Kota. - 185-186
Ländler (ty., af Landel, ett namn på Österrike ofvanför Enns), ''tyrolienne'' - 185-186
Länegränsesynerätt, jur. - 187-188
Länfall. Se Länsväsen, sp. 198. - 187-188
Länga (holl. leng), sjöv. - 187-188
Längbro, socken i Örebro län, Örebro härad. - 187-188
Längd. 1. Astron. (Längd, Longitud, förk. l g d) - 187-188
Längd. 2. Fonet. Se Kvantitet 3. - 187-188
Längd. 3. Skpsb. Om mätning af ett fartygs längd se Hufvuddimensioner. - 187-188
Längd-bredd-index. Se Hufvudskål, sp. 1230. - 187-188
Längdgördel, bygnk. Se Gördelbåge. - 187-188
Längdhinder, sportt. Se Hinder. - 187-188
Längdhopp, idrottst. - 187-188
Längd-höjd-index. Se Hufvudskål, sp. 1230. - 187-188
Längdmått - 187-188
Längdspridning, artill. Se Spridning. - 189-190
Längelmäki, socken af Jämsä härad och domsaga, Tavastehus län, Finland. - 189-190
Längelmäenvesi. Se Kumo 1. - 189-190
Länghem, socken i Älfsborgs län, Kinds härad. - 189-190
Längjum 1. Socken i Skaraborgs län, Laske härad. - 189-190
Längjum 2. Socknen Längnum i Viste härad har ock stundom benämnts Längjum. - 189-190
Längmanska testamentsfonden - 189-190
Längnum, socken i Skaraborgs län, Viste härad, 789 har. - 189-190
Längsladugård, landtbr. Se Ladugård, sp. 776. - 189-190
Längsloge, landtbr. Se Loge, sp. 974. - 189-190
Länk, Länkkedja. Se Kätting, sp. 599. - 189-190
Länkharf, landtbr. Se Harf. - 189-190
Länkkoppling. Se Cardan-länk. - 189-190
Länklokomotiv. Se Lokomotiv, sp. 1019. - 189-190
Länkpolygon, mek. Se Linpolygon. - 189-190
Länkstång - 189-190
Länna. 1. Socken i Stockholms län, Frötuna och Länna skeppslag. - 189-190
Länna. 2. Socken i Södermanlands län, Åkers härad. - 189-190
Länna-Norrtälje järnväg. Se Stockholm-Roslagens järnvägar. - 189-190
Lännetär (fi., ''Västerns dotter'') - 189-190
Lännäs. 1. Socken i Örebro län, Askers härad. - 189-190
Lännäs. 2. Socknar i Västernorrlands län. Se Ytterlännäs och Öfverlännäs. - 189-190
Läns, sjöv. - 189-190
Länsa. 1. Sjöv. - 189-190
Länsa. 2. Träv. - 189-190, 191-192
Länsagronom - 191-192
Länsa för topp och tackel. Se Länsa. - 191-192
Länsanordningar, skpsb. - 191-192
Länsbaron (da. lensbaron) l. Friherre - 191-192
Länsbokhållare, förv. - 191-192
Länsbrunn, skpsb. - 191-192
Länscellfängelse. Se Fängelse, sp. 246--249. - 191-192
Länsed. Se Länsväsen, sp. 198. - 191-192
Länsenspännare, detsamma som enspännare (se d.o.). - 191-192
Länsfängelse. Se Fångvård, sp. 193, och Fängelse, sp. 246. - 191-192
Länsförhållande. Se Länsväsen. - 191-192
Länsgrefve (da. lensgreve) - 191-192, 193-194
Länsherre - 193-194
Länskungörelser, förv. - 193-194
Länslasarett. Se Lasarett. - 193-194
Länsman. 1. (Fsv. lænsmaÞer, lænsman) - 193-194
Länsman. 2. Lägre landsstatstjänsteman. Se Kronolänsman. - 193-194
Länsman. 3. Polisman vid järnvägsbyggnadsföretag. Se Järnvägslänsman. - 193-194
Länsman. 4. Detsamma som läntagare, vasall. Se Länsväsen. - 193-194
Länsman. 5. Om de norske lendermänden l. länsmännen se Herse. - 193-194
Länsmansexamen - 193-194
Länsnotarie, förv. - 193-194
Länsrörsystem, skpsb. Se Länsanordningar. - 193-194
Länsstat - 193-194
Länsstyrelse, förv., benämningen på den högsta civila myndigheten i ett län, Kunglig majestäts befallningshafvande (se d. o.). - 193-194
Länsträdgårdsmästare, trädg. - 193-194
Länsveterinär. Se Veterinär. - 193-194
Länsväsen - 193-194, 195-196, 197-198, 199-200, 201-202, 203-204, 205-206, 207-208, 209-210
Läntagare. Se Länsväsen. - 209-210
Läplantering, trädg. - 209-210
Läpp (lat. la'bium). 1. Anat. - 209-210
Läpp. 2. Bot. Se Jungfru Marie hand och Labiatæ. - 209-210
Läpp. 3. Mus. Se Labium. - 209-210
Läpp. 4. Sjöv. - 209-210
Läppbjörnen, Ursus labiatus, zool., annat namn på jonglörbjörnen (se Björn, sp. 573). - 209-210
Läppblomfamiljen, bot., namn på fam. Labiatæ. - 209-210
Läppceller l. Slutceller, bot. Se Klyföppningar, sp. 362. - 209-210
Läppfiskar, zool. Se Bergfiskar. - 209-210
Läppkankroïd, med. Se Kräfta, sp. 143. - 209-210
Läppkontakt, fonet. Se Kontaktsläge, sp. 895. - 209-210
Läppkräfta, med. Se Kräfta, sp. 142. - 209-210
Läppljud. Se Labialer. - 209-210
Lärad (fnod. Læráðr), nord. myt. - 209-210
Lärare. Se Suppl. - 209-210
Lärarinna - 209-210
Lärarinnehem - 211-212
Lärarinnemöten. Se Lärarmöten. - 211-212
Lärarinneseminarium. Se Folkskollärarseminarium och Högre lärarseminarium. - 211-212
Lärarinnornas pensionsanstalt - 211-212
Lärarinnornas pensionsförening, Svenska - 211-212
Lärarkandidat. Se Profår. - 211-212
Lärarmöten - 211-212, 213-214
Lärarnas vid elementarläroverken nya änke- och pupillkassa - 213-214, 215-216
Lärarprof. Se Undervisningsprof. - 215-216
Lärarråd - 215-216
Lärarseminarium. Se Folkskollärarseminarium. - 215-216
Lärbro, socken i Gottlands län, Gottlands norra härad. - 215-216
Lærdal, härad i Inre Sogn, Nordre Bergenhus amt, Norge. - 215-216
Lærdalselv. Se Lærdal. - 215-216
Lærdalsfjorden. Se Lærdal. - 215-216
Lærdalsören, fiskeläge. Se Lærdal. - 215-216
Lärda samfund. Se Akademi. - 215-216
Lärda tidningar - 215-216
Lärdomsgrad. Se Grad 7. - 215-216
Lärdomshistoria - 215-216
Lärdomsskola (Lärd skola) - 215-216, 217-218
Lärd skola. Se Lärdomsskola. - 217-218
Lærdölerne - 217-218
Lærerhöjskole, Statens (da., Statens lärarhögskola) - 217-218
Lärft - 217-218
Lärje skans - 217-218
Lärjungar. 1. Jesu lärjungar. Se Apostel. - 217-218
Lärjungar. 2. (Eng. disciples of Christ) Campbelliter, baptistsekt. Se Campbell, A., sp. 1053. - 217-218
Lärjungebibliotek - 217-218, 219-220
Lärk, bot. Se Larix. - 219-220
Lärka, zool. Se Lärkor. - 219-220
Lärkesholm - 219-220
Lärkfalken, zool. Se Falksläktet. - 219-220
Lärkfåglar, zool. Se Lärkor. - 219-220
Lärkgran, detsamma som lärkträd. Se Larix. - 219-220
Lärkonstapel. Se Konstapel. - 219-220
Lärkor l. Lärkfåglar, Alaudidæ, zool. - 219-220, 221-222
Lärksläktet, zool. Se Lärkor. - 221-222
Lärkstaden, bygnk. - 221-222
Lärksvamp, bot., farm. Se Polyporus. - 221-222
Lärkträd, bot. Se Larix. - 221-222
Lärkträdsbarrlusen, zool. Se Granbarrlusen. - 221-222
Lärling - 221-222, 223-224
Lärlingshem. Se Lärling. - 223-224
Lärlingskontrakt. Se Lärling. - 223-224
Lärlingslag. Se Lärling. - 223-224
Lärlingsväsen. Se Lärling. - 223-224
Lärobref. Se Gesäll, sp. 1076. - 223-224
Lärodikt l. Dida'ktisk poesi, estet. - 223-224
Lärofader - 223-224
Läroverk, Allmänna. Se Skolväsen. - 223-224
Läroverksbyrån - 223-224
Läroverkshus i Sverige. - 223-224, 225-226, 227-228, 229-230
Läroverkskollegium, Skolkollegium l. endast Kollegium - 229-230
Läroverksläkare. Se Skolläkare. - 229-230
Läroverksråd - 229-230
Läroverksöfverstyrelsen, i dagligt tal benämning på Öfverstyrelsen för rikets allmänna läroverk (se d. o.). - 229-230
Lärpojke. Se Gesäll, sp. 1076, och Lärling. - 229-230
Lærum, Gustav - 229-230
Läsare, kyrkohist. - 229-230, 231-232
Läsdrama - 231-232
Läsemetoden. Se Ljudmetoden. - 231-232
Läseri. Se Läsare. - 231-232
Läsestuga - 231-232
Läsförhör, detsamma som husförhör (se d. o.). - 231-232
Läsida. 1. Sjöv. - 231-232
Läsida. 2. Geol. - 231-232
Läska - 231-232
Läskbalja l. Luntbalja (se Lunta), sjöv. - 233-234
Läskskott. Se Läska. - 233-234
Läskstång. Se Laddstock. - 233-234
Läsning, polit. Se Bill, Bordläggning och Lagförslag. - 233-234
Läsning för folket, kvartalsskrift - 233-234
Läsning för svenska folket. Se Läsning för folket. - 233-234
Läsning i blandade ämnen, en tidskrift - 233-234
Läs- och skrifkunnighet, statist. Se Analfabeter. - 233-234
Läsordning, Arbetsordning l. Schema, pedag. - 233-234
Läspning, Läspande - 233-234
Läss (ty. gelse, plockning) l. Kryss, text. - 233-234, 235-236
Lässband, text. Se Läss. - 235-236
Lässkäppar, text. Se Läss. - 235-236
Lässpinnar, text. Se Läss. - 235-236
Læssöe, Verner Hans Frederik Abrahamson, dansk krigare - 235-236
Läst (fnisl. lest, fsv. læst). 1. Ett redan i Sveriges medeltid användt mått - 235-236
Läst 2. En viktenhet, som förr begagnades vid skeppsmätning - 235-236
Lästringe, socken i Södermanlands län, Rönö härad. - 235-236
Läsår - 235-236, 237-238
Læsö (fnod. Hlesey, hafsguden Læs l. Hlers ö), dansk ö i Kattegatt - 237-238
Læsö-Rende. Se Læsö. - 237-238
Lätta, sjöv. 1. Lyfta ett från ett fartyg fälldt ankare från bottnen. - 237-238
Lätta 2. Minska trycket - 237-238
Lätta 3. Skingras - 237-238
Lätta dragonerna. Se Lifgardet till häst. - 237-238
Lätta fregatter, skpsb. Se Fregatt. - 237-238
Lätta galären (it. galéa sottile), skpsb. Se Galär, sp. 679. - 237-238
Lätta metaller, kem. - 237-238
Lätt ankare! Se Lätta 1. - 237-238
Lätta (artilleri-)pjäser. Se Artilleri. Suppl. - 237-238
Lätta på rodret! Se Lätta 2. - 237-238
Lätta tjänsten, krigsv. Se Lätta trupper. - 237-238
Lätta trupper, krigsv. - 237-238
Lätt bidevind, sjöv. Se Bidevind. - 237-238
Lättklöfvar, zool. - 237-238
Lätt lera, geol. Se Jordarter, sp. 114. - 237-238
Lättmatros, sjöv., yngre sjöman ombord å handelsfartyg. Jfr Halfbefaren och Jungman. - 237-238
Lätöseno, biflod till Muonio älf i Finland. - 237-238
Läuger, Max, tysk arkitekt och konstindustrialist - 237-238
Löbau. 1. (L. in Westpreussen, po. Lubawa) - 237-238
Löbau. 2. (L. in Sachsen, vend. Lubij) - 237-238
Löbell (Loebell), Johann Wilhelm, tysk historieskrifvare - 237-238
Löbenicht, stadsdel. Se Königsberg. - 237-238
Löberg, Timandus Jonas, norsk läkare - 237-238, 239-240
Löberöd. 1. Gods i Hammarlunda socken, Malmöhus län - 239-240
Löberöd. 2. Municipalsamhälle - 239-240
Löchen, Arne, norsk filosof - 239-240
Löchen, Einar, den föregåendes tvillingbroder, norsk jurist - 239-240
Löcknitz - 239-240
Löcse. Se Leutschau. - 239-240
Löddeköpinge (Lyddeköpinge), socken i Malmöhus län, Harjagers härad. - 239-240
Löddeån. Se Käflingeån. - 239-240
Löderup, socken I Kristianstads län, Ingelstads härad. - 241-242
Lödig och Lödighet. Se Lod 2 och Mark. - 241-242
Löding, nord. myt., en boja, hvarmed man sökte fängsla Fenresulfven (se d. o.). - 241-242
Lödingen, härad och pastorat i Nordlands amt, Norge - 241-242
Lödkolf, Lödlampa, Lödmedel, tekn. Se Lödning. - 241-242
Lödning, tekn. - 241-242
Lödpulver, tekn. Se Lödning. - 241-242
Lödra, sjöv. - 241-242
Lödrör, tekn. Se Lödning. - 241-242
Lödsalfva, tekn. Se Lödning. - 241-242
Lödsalt, kem. - 241-242
Lödvatten, tekn. Se Lödning. - 241-242
Lödöse. 1. Gamla L. (Lödhos, Lödhusa, latiniseradt Ludosia, möjligen "folkhus") - 241-242, 243-244
Lödöse. 2. Nya L., fordom stad i Västergötland - 243-244
Lödöse-Lilla Edets järnväg (sign. L. L. E. J.) - 243-244
Löf, bot. Se Löfträd. - 243-244
Löfbad. Se Bad, sp. 616. - 243-244
Löfbaggar, zool., några till Chrysomelidæ bland skalbaggarna hörande släkten - 243-244
Löfbinda, bot. Polygonum. - 243-244
Löfblad, bot. Se Blad, sp. 617. - 243-244
Löffler, Ernst, dansk geograf - 243-244
Löffler, Friedrich August Johannes, tysk bakteriolog - 243-244, 245-246
Löffler, Alexander Karl, österrikisk straffrättslärare - 245-246
Löffoder, landtbr. Se Löfträd. - 245-246
Löfftz, Ludwig von, tysk målare - 245-246
Löffällning, bot., detsamma som bladfällning (se d. o.). - 245-246
Löfgren, svensk släkt, hvaraf några medlemmar adlades med namnet Löfwenskiöld (se d. o.). - 245-246
Löfgren, Nils Isak, präst, fornforskare - 245-246
Löfgren, Oskar Leonard, skolman, läroboksförfattare - 245-246
Löfgren, Erik Johan, finsk målare - 245-246
Löfgren (mot slutet af sitt lif antog han namnet Lounasmaa), Nils Viktor Alfred, finsk publicist - 245-246, 247-248
Löfgrodor, zool. Se Amfibier, sp. 835--836. - 247-248
Löfgång. Se Pergola. - 247-248
Löfhack, landtbr. Se Löfträd. - 247-248
Löfhyddofesten, Löfhyddohögtiden (hebr. chag ha-sukkoth) - 247-248
Löfhyddohögtiden. Se Löfhyddofesten. - 247-248
Löfjerska - 247-248
Löfkoja, bot. Se Leucojum och Matthiola. - 247-248
Löfling (Loefling), Per, botanist - 247-248
Löfmossor, Bladmossor, Musci frondosi l. veri (Bryaceæ i vidsträckt bemärkelse), bot. - 247-248
Löfskogsnunnan, Trädgårdsnunnan, Ocneria dispar, zool. - 247-248, 249-250, 251-252
Löfsmygen, zool. Se Löfsångarsläktet. - 251-252
Löfsta, socknar. Se Västerlöfsta och Österlöfsta. - 251-252
Löfsta (af innehafvarna skrifves namnet med förkärlek Leufsta), ett af Sveriges förnämsta jordagods och järnbruk - 251-252, 253-254
Löfstad, herresäte i Kimstads socken, Östergötlands län - 253-254
Löfstedt, Nor Einar Ansgarius, universitetslärare - 253-254
Löfsund, herrgård i Runtuna socken, Södermanlands län - 253-254, 255-256
Löfsångaren, zool. Se Löfsångarsläktet. - 255-256
Löfsångarsläktet, Phyllopseustes, zool. - 255-256
Löfteskvinna. Se Gunnlög Ormtunga. - 255-256
Löftesman. Se Borgen. - 255-256
Löftesskrift - 255-256
Löftesteorien. Se Aftal, sp. 303. - 255-256
Löfträd, bot. - 255-256
Löfwenskiöld, svensk adlig ätt - 255-256, 257-258
Löfwenskiöld, Henrik Anders, latinsk skald - 257-258
Löfwenskiöld, Salomon, friherre - 257-258
Löfwenskiöld, Charles Emil, landtbruksarkitekt - 257-258
Löfverk. 1. Konsth. - 257-258
Löfverk. 2. (Mussering, Skraffering), her., ett slags omslutande ornament kring adliga vapen (se fig. och Hjälmtäcke). - 257-258
Löfveråsfjället, berg vid Idefjorden - 257-258
Löfvestad, socken i Malmöhus län, Färs härad. - 257-258
Löfviflar, zool. Se Viflar. - 257-258
Löfving, Stefan, krigare - 257-258, 259-260
Löfving, Concordia, f. 1843. Se Föreningen till det godas befrämjande. - 259-260
Löfånger, socken i Västerbottens län, Nysätra tingslag. - 259-260
Löfö, by i Vårdö kapell, Sunds församling (Åland) - 259-260
Lögaren. Se Mälaren. - 259-260
Lögberg (''Lagberget''), en klippa vid det isländska alltingets samlingsplats - 259-260
Lögde älf, norrländskt vattendrag - 259-260
Lögdö, bruk i Västernorrlands län, Hässjö socken. - 259-260
Lögdöverken. Se Sunds aktiebolag. - 259-260
Lögnfältet. Se Ludvig, sp. 1259. - 259-260
Lögrettuspöng. Se Lögberg. - 259-260
Lögrinn, isl. Se Mälaren. - 259-260
Lögstör, dansk sjöstad på södra kusten af Limfjorden och L. bredning. - 259-260, 261-262
Lögsögumaðr, isl. Se Lagman, sp. 873, och Lagsagoman. - 261-262
Lögum kloster (ty. Lügumkloster), köping i nordvästra delen af preussiska prov. Schleswig-Holstein - 261-262
Löhe, Johann Konrad Wilhelm, tysk luthersk teolog och kyrkoman - 261-262
Löher, Franz von, tysk arkivman och historiker - 261-262
Löhman, Lars Vilhelm, skald - 261-262
Löiten, härad och pastorat i Hedemarkens amt, Norge, ö om staden Hamar. - 261-262
Löja, Aspius alburnus, zool. - 261-262
Löjrom - 261-262
Löjtnant, "ställföreträdare", krigsv. - 261-262, 263-264
Löjtnantshjärtan, bot. De Diclytra. - 263-264
Lök, bot. - 263-264
Lökbrosksvamp, bot. Se Marasmius. - 263-264
Löken, Haakon, norsk politiker och publicist - 263-264
Lökfjäll, bot. Se Lök. - 263-264
Lökflugan, Hylemyia antiqua, zool. - 265-266
Lökgroda, Pelobates, zool. Se Amfibier, sp. 834 - 265-266
Lökke, Jakob Olaus, norsk pedagog - 265-266
Lökken, danska handelsplats och fiskeläge - 265-266
Lökknopp, bot. Se Lök. - 265-266
Lökmögel, bot. - 265-266
Lökolja, kem. Se Allyl. - 265-266
Löksläktet, Allium L., bot., ett örtsläkte inom fa. Liliaceæ, underfam. Allioideæ. - 265-266
Lökstam, bot. Se Lök. - 265-266
Lökstock, bot. Se Lök. - 265-266
Löksuga, bot., namn på Teucrium scordium. - 265-266
Löktraf, bot. Se Hvitlöksört. - 265-266
Löllingit Haidinger, miner. Se Arsenikjärn. - 265-266
Lömsk flugsvamp, bot. Se Flugsvamp, sp. 654 - 265-266
Lön, ersättning för arbete. Om kropps-, företrädesvis industriarbetares lön se Arbetslön, om tjänares se Legohjon, om jordbruksarbetares se Stat och om tjänstemäns se Lönereglering. Jfr äfven Boställe, Indelning 2 och Länsväsen. - 265-266
Lönberg, Lorens (Lars), målare - 265-266, 267-268
Lönberg, Sven Erik, pedagog, skriftställare - 267-268
Löneboställen, vissa slag af prästerskapet anslagna boställen. - 267-268
Lönefondsteori. Se Arbetslön, sp. 1355. - 267-268
Lönegren, Gustaf Valter Leopold, ämbetsman, riksdagsman - 267-268
Lönegren, Ernst Fritiof, den föregåendes son, biskop - 267-268
Lönekonvention. Se Lönereglering. - 267-268
Lönelagen, Lassalles järnhårda. Se Arbetslön, sp. 1355, och Lassalle, sp. 1287. - 267-268
Lönereglering - 267-268, 269-270, 271-272
Löneregleringsnämnd - 271-272
Löneskala. Se Arbetslön, sp. 1357. - 271-272
Lönestat. Se Lönereglering, sp. 268. - 271-272
Lönetaxa. Se Arbetslön, sp. 1356. - 271-272
Lönevinst. Se Lönereglering, sp. 270. - 271-272
Löningsboställen. Se Beställningshemman och Löneboställen. - 271-272
Löningshemman. Se Beställningshemman. - 271-272
Lönn, Acer L., bot. - 271-272, 273-274
Lönnberg, Matilda Lovisa Jakobina, författarinna, dotter af M. Stenhammar - 273-274
Lönnberg, Axel Johan Einar, zoolog - 273-274, 275-276
Lönnberga, socken. Se Lönneberga. - 275-276
Lönnbohm, Kasimir Agathon, pseudonym, Kasimir Leino, finsk skald och publicist - 275-276
Lönnbohm, Armas Eino Leopold, pseudonymen Eino Leino, finsk skald - 275-276
Lönneberga (Lönnberga), socken i Karlmar län, Aspelands härad. - 275-276, 277-278
Lönnfamiljen, bot. Se Lönn. - 277-278
Lönnmedel, någon gång nyttjadt ord i st. f. hemliga medel (se d. o.) - 277-278
Lönnrot, Elias, skriftställare - 277-278, 279-280
Lönnroth, Arvid Fredrik, målare - 279-280
Lönnrunor. Se Runor. - 279-280
Lönnsirap. Se Lönn. - 279-280
Lönnskrift - 279-280
Lönnsocker. Se Lönn. - 279-280
Lön- och betalningsafgift. Se Fredshjälp. - 279-280
Lönskaläge (fsv. löskalæghi, af löska, ledig, ogift), jur. - 279-280, 281-282
Lönstrup - 281-282
Lönsystem. Se Arbetslön, sp. 1356. - 281-282
Lönsås, socken i Östergötlands län, Bobergs härad. - 281-282
Lönö skans l. Gränsö skans - 281-282
Löpa, sjöv. Se Litsa. - 281-282
Löpa, jaktv. - 281-282
Löpande gods, sjöv. Se Tackling. - 281-282
Löpande kreditpapper. Se Kredit, sp. 1235. - 281-282
Löpande rim, metr., numera mindre brukligt namn på trestafvigt rim. Se Rim. - 281-282
Löpande räkning. Se Kontokurant och Kreditanstalt, sp. 1241. - 281-282
Löpande skuldebref. Se Innehafvarpapper och Skuldebref. - 281-282
Löpande ändar. Se Fotblock, sp. 980. - 281-282
Löpare. 1. Geol., namn på de vanligen afnötta och rundade stenar - 281-282
Löpare. 2. Se Kvarn, sp. 362 och 366. - 281-282
Löpare. 3. Sten, med hvilken färger rifvas på en häll. - 281-282
Löpare. 4. Sjöv. - 281-282
Löpare. 5. Namn på fyra af de högre pjäserna i schackspelet - 281-282
Löpare. 6. Hofbetjänt - 281-282
Löparen, kronopark i Lycksele socken och Norra Lycksele revir, Västerbottens län - 281-282
Löparskridsko, idrottst. Se Skridskoåkning. - 281-282
Löparvals, text. Se Kardning, sp. 923. - 281-282
Löpe. 1. Den inre delen af spädkalfvens löpmage - 281-282
Löpe. 2. Beläggning af granbark, öfver hvilken tjäran skall rinna i en tjärdal (se d. o.) - 281-282
Löpeld. Se Stubin och Skogseld. - 281-282
Löpenzym, kem. Se Kymosin. - 281-282
Löpetid, jur. - 281-282
Löpextrakt. Se Löpe 1. - 281-282
Löpferment, kem. Se Kymosin. - 281-282
Löpfot. Se Löpmeter. - 281-282
Löpgraf. Se Approche, Fästningskrig, sp. 322 och Sapp. - 281-282
Löpgrafsvakt, krigsv. - 281-282
Löpkran, mek. Se Kran 2, sp. 1200 och 1208. - 281-282
Löpkrans. Se Hjulring, sp. 815 - 281-282
Löpmage, Abomasus, zool. Se Idisslare. - 281-282
Löpmeter (Löpfot), bygnk. - 281-282
Löpna - 281-282
Löpning, idrottst. - 281-282, 283-284
Löpsedel, postv. - 283-284, 285-286
Lördag (se Dag), den kristna veckans sjunde (sista) dag - 285-286
Lördagsföreningen. Se Kristliga studentvärldsförbundet, sp. 1441. - 285-286
Lördags-Magasin, Nytt, en litterär tidskrift af blandadt innehåll - 285-286
Lördags-Magasinet, en illustrerad populär tidskrift - 285-286
Lördagssällskapet - 285-286
Lörenskogen, härad och socken i Akershus amt - 285-286
Lörrach, hufvudstad i badensiska kretsen L. - 285-286
Lösa boliner, sjöv. - 285-286
Lösande medel, med. Se Afförande medel. - 285-286
Lösbref, postv. - 285-286
Löscher, Valentin Ernst, tysk luthersk teolog - 285-286, 287-288
Löschern von Hertzfelt, Karl Gustaf, sjöhjälte - 287-288
Löschhorn, Albert, tysk tonsättare - 287-288
Lösdamm. Se Damm, sp. 1226. - 287-288
Lösdrifvare - 287-288, 289-290, 291-292
Lös egendom. Se Egendom och Lösören. - 291-292
Lösen. 1. Jur., - 291-292
Lösen. 2. Krigsv. - 291-292
Lösen, socken i Blekinge län, Östra härad. - 291-292
Lösenbref. Se Lösenförsändelse. - 291-292
Lösenförsändelse, postv. - 291-292
Lösenmärken. Se Frimärke, sp. 1450. - 291-292
Löse- och bindenyckel - 291-292, 293-294
Lösepenning - 293-294
Löseskilling, jur. Se Lösen 1. - 293-294
Löseth, Oluf Eilert, norsk språkforskare och litteraturhistoriker - 293-294
Lösfinnar. Se Finnmarker. - 293-294
Lösflottning. Se Flottled och Flottning, sp. 647. - 293-294
Lös-från-Rom-rörelsen. Se Romersk-katolska kyrkan. - 293-294
Löshund l. Lös hund, jaktv. - 293-294
Löshäst. 1. Häst, som medföljer utan att ridas eller draga - 293-294
Löshäst. 2. Skpsb. Se Lösspant. - 293-294
Lös i munnen, veter. Se Lanerna. - 293-294
Lösing, härad i Östergötlands län - 293-294
Lösings, Bråbo och Memmings kontrakt. Se Norrköpings kontrakt. - 293-294
Lösings häradsallmänning Kolmården - 293-294
Lösk (fsv. lösker), ej bofast. Se Lösdrifvare. - 293-294
Lösköl, skpsb. Se Köl 1, sp. 607. - 293-294
Löslighet, kem. Se Lösning. - 293-294
Löslig indigo. Se Indigo-karmin. - 293-294
Löslig stärkelse, tekn. farm. Se Stärkelse. - 293-294
Lösning, fys.-kem. - 293-294, 295-296, 297-298
Lösning, jaktv. - 297-298
Lösningsljud, fonet. ett mera sällan användt namn på mediæ (se d. o.). Jfr Explosiva ljud. - 297-298
Lösningsrätt, jur. - 297-298
Lösram. Se Sågram. - 297-298
Lösrygg. Se Bokbinderi, sp. 949. - 297-298
Löss, Anoplura, zool. - 297-298, 299-300
Löss (ty.), geol. - 299-300
Lösskindchen (ty.). Se Lera, sp. 229. - 299-300
Lössmännchen (ty.). Se Löss, geol. - 299-300
Lösspant l. Löshäst, skpsb. - 299-300
Lös sträng - 299-300
Löståg, sjöv. - 299-300
Löständer, Artificiella tänder l. Konstgjorda tänder - 299-300, 301-302, 303-304
Lösväska, postv. - 303-304
Lösända, sjöv. Se Löståg. - 303-304
Lösöreköp, jur. - 303-304, 305-306
Lösören (fsv. lösörar) beteckning för värdeting som icke bestå i fastiget. - 305-306
Löt. Se Fordon. - 305-306
Löt. 1. Socken i Kalmar län, Runstens och Slättbo härad - 305-306
Löt. 2. Socken i Uppsala län, Trögds härad. - 305-306
Löt. 3. F. d. socken i Östergötlands län, sedan 1887 kallad Borg (se d. o.) - 305-306
Löts skans - 305-306
Lötzen (Loetzen), kretsstad i preussiska reg.-omr. Allenstein - 305-306
Lövaas, Johan, norsk skådespelare - 305-306
Löve, Den norske ("det norska lejonet"), norsk orden. Se Ordnar. - 305-306
Löwe, G. och Fr. Se Löwen. - 305-306
Löwe, Johann Daniel Ludwig, tysk skådespelare - 305-306
Löwe, Johanna Sophie, tysk sopransångerska - 305-306, 307-308
Löwe, Johann Karl Gottfried, tysk tonsättare - 307-308
Löwe, Wilhelm, tysk politiker - 307-308
Löwegren, Fredrik Georg August, trädgårdsman - 307-308
Löwegren, Mikaël Kolmodin, ögonläkare - 307-308, 309-310
Löweit, miner. - 309-310
Löwe-Kalbe. Se Löwe, W. - 309-310
Löwen, tyska namnet på staden Louvain (se d. o.) - 309-310
Löwen, svensk adlig släkt - 309-310
Löwen, Karl Henrik von - 309-310
Löwen, Axel, grefve, fortifikationsofficer, riksråd - 309-310
Löwen, Fabian, friherre, militär, politisk partiman - 309-310
Lövenbalk, dansk adlig ätt - 309-310, 311-312
Löwenberg, kretsstad i preussiska reg.-omr. Liegnitz - 311-312
Lövenborg, danskt baroni på Själland, Holbæks amt - 311-312
Löwenburg, tysk namnform på staden Lemberg (se d. o.) - 311-312
Lövendal, Valdemar, friherre, dansk krigare - 311-312
Lövendal, Ulrik Frederik Valdemar, grefve, krigare - 311-312
Löweneck, Peter, fortifikationsofficer - 311-312
Löwenfeld, Raphael, tysk teaterledare - 311-312, 313-314
Löwenhaupt. Se Lewenhaupt, sp. 294. - 313-314
Löwenhjelm, svensk adlig släkt - 313-314
Löwenhjelm, Karl Gustaf (före faderns adlande, 1725, Nordberg), grefve, kanslipresident - 313-314
Löwenhjelm, Gustaf Karl Fredrik, grefve, krigare, diplomat - 313-314, 315-316
Löwenhjelm, Karl Axel, grefve, krigare, diplomat, statsman - 315-316, 317-318
Löwenhjelm, Karl Gustaf, grefve, militär, diplomat - 317-318
Löwenhjelm, Hans, dansk general - 317-318
Lövenich, fabriksby i preussiska reg.-omr. Köln - 317-318
Lövenskiold, norsk-dansk släkt - 317-318, 319-320
Lövenskiold, Bartholomeus Herman, norsk topograf - 319-320
Lövenskiold, Severin, norsk ståthållare - 319-320
Lövenskiold, Otto Joachim, norsk jurist, politiker - 319-320
Lövenskiold, Leopold Herman Severin - 319-320
Lövenskiold, Karl Otto, norsk statsminister - 319-320
Lövenskiold, Leopold Herman, egare af Fossums järnverk m. fl. gods - 319-320
Lövenskiold, Herman Severin, dansk baron, tonsättare - 319-320
Löwenstern-Kunckel, J. von. Se Kunckel. - 319-320
Löwenström. Se Anckarström. - 319-320
Löwenströmska lasarettet - 319-320, 321-322
Lövenörn, Poul, (f. 1686) dansk militär, diplomat - 321-322
Lövenörn, Poul, (f. 1751), dansk militär - 321-322
Löwes färgringar, fysiol. Se Färgringar. - 321-322
Lövetand, Radix Taraxaci, farm. Se Kaffesurrogat, sp. 543, och Maskros. - 321-322
Lövgren, Nils, biskop - 321-322
Löwig, Karl Jakob, tysk kemist - 321-322
Löwigit Mitscherlich, miner. - 321-322
Lövland, Jörgen Gunnarson, norsk statsman - 321-322, 323-324
Löwstädt, Karl Teodor, tecknare - 323-324
Löwstädt, Emma Hilma Amalia, målarinna. Se Chadwick. - 323-324
Löwy, M. Se Loewy. - 323-324

M


M - 325-326, 327-328
M. A., förkortning för lat. magister artium - 327-328
Ma., amerikansk förkortning för Minnesota. - 327-328
Ma, gudinna - 327-328
Maa, fornegyptisk gudinna - 327-328
Maa, Anders Gooson van der, militärbyggmästare, krigare - 327-328
Maaka - 327-328
Maakatéerna. Se Maaka. - 327-328
Maalselven. 1. Älf i Tromsö amt, Norge - 327-328
Maalselven. 2. Härad och pastorat i Tromsö amt, Norge - 327-328, 329-330
Maalstriden, no. Se Landsmål 1. - 329-330
Maalstræv, no. Se Landsmål 1. - 329-330
Maamme, fi. Se Vårt land. - 329-330
Maan, El- - 329-330
Maane l. Maanelven - 329-330
Maanelven. Se Maane. - 329-330
Maanen, Cornelis Felix van, nederländsk statsman - 329-330
Maaninka. 1. Sjö i Savolaks, Finland - 329-330
Maaninka. 2. Socken - 329-330
Maanselkä, den finska benämningen på landrygg - 329-330, 331-332
Maaria. Se Marie, Sankt. - 331-332
Maarianhamina, fi. Se Mariehamn. - 331-332
Maarib (Arbith) - 331-332
Maartens, Marten, pseudonym för den holländske författaren J. M. W. van der Poorten-Schwartz (se d. o.) - 331-332
Maartind. Se Malangen. - 331-332
Maartman, Elsa, tecknarinna. Se Beskow 4. - 331-332
Maas, flod. Se Meuse. - 331-332
Maasbefästningarna. Se Meusebefästningarna. - 331-332
Maaseyck, stad. Se Maeseyck. - 331-332
Maasin - 331-332
Maaslandsluis. Se Maassluis. - 331-332
Maaslinjen. Se Meuselinjen. - 331-332
Maass, Alexander Edvard August Fredrik, skogsman - 331-332
Maassen, Karl Georg, preussisk statsman - 331-332
Maassen, Friedrichm, tysk rättslärd - 331-332
Maassluis l. Maaslandsluis - 331-332
Maastricht, eg. Maastrecht - 331-332
Maaswerk, ty., bygnk. Se Spröjsverk. - 331-332
Maasö - 331-332
Maa-t. Se Maa. - 331-332
Maatjes l. Maatjes-sill. Se Sillsläktet. - 331-332
Maatschappij - 331-332
Mab - 333-334
Maba Forst., bot. - 333-334
Maba, invånarna i Wadai (se d. o.). - 333-334
Mabein - 333-334
Mabella, astron. - 333-334
Mabellini, Teodulo, italiensk tonsättare - 333-334
Mabille - 333-334
Mabillon, Jean, fransk häfdaforskare - 333-334
Mabinogion - 333-334
Mably, Gabriel Bonnot de, abbé, fransk skriftställare - 333-334
Mabog, syriska namnet å Hierapolis (se d. o.). - 333-334
Mabug, stad. Se Karkemisch. - 333-334
Mabuse, Jan van. Se Gossart. - 333-334
Mac, förk. M' och Mc - 333-334, 335-336
Macabebe - 335-336
Macabre, Danse m., fr., dödsdans (se d. o.). - 335-336
Macacus ecaudatus, zool. Se Innus ecaudatus. - 335-336
Mac Adam, Mc Adam, John Loudon - 335-336
Mac Alester. Se Mc Alester. - 335-336
Macao, port. Macau, eg. A-Mangao - 335-336
Macapa - 335-336
Macarius. Se Makarios. - 335-336
Macaroni, oriktig form för it. maccheróni. Se Makaroner. - 335-336
Macarsca, stad i Dalmatien. Se Makarska. - 335-336
Macarthur, John, australisk kolonipionjär - 335-336
Macarthys gin. Se Egrenermaskin (med fig. 1). - 335-336
Macartney, George, earl M., engelsk diplomat och koloniguvernör - 335-336, 337-338
Macassar. Se Makassar. - 337-338
Macaulay, Zachary, skotsk filantrop - 337-338
Macaulay, Thomas Babington, lord M. of Rothley, engelsk historieskrifvare, essayist och parlamentstalare - 337-338, 339-340
Macbeth, konung i Skottland 1040--57 - 339-340
Macbeth, Robert Welker, skotsk målare - 339-340
Maccaluba - 339-340
Mac Carthy ... - 341-342, 343-344, 345-346, 347-348, 349-350
Mac Dowell ... - 351-352, 353-354, 355-356, 357-358, 359-360
Mácha ... - 361-362, 363-364, 365-366, 367-368, 369-370
Mackensen ... - 371-372, 373-374, 375-376, 377-378, 379-380
Maclura ... - 381-382, 383-384, 385-386, 387-388, 389-390
Madagaskar ... - 391-392, 393-394, 395-396, 397-398, 399-400
Madeira ... - 401-402, 403-404, 405-406, 407-408, 409-410
Madkroken ... - 411-412, 413-414, 415-416, 417-418, 419-420
Madrid ... - 421-422, 423-424, 425-426, 427-428, 429-430
Maele ... - 431-432, 433-434, 435-436, 437-438, 439-440
Mafiosi ... - 441-442, 443-444, 445-446, 447-448, 449-450
Magdalenahemmet ... - 451-452, 453-454, 455-456, 457-458, 459-460
Magerman ... - 461-462, 463-464, 465-466, 467-468, 469-470
Magistratus cum imperio ... - 471-472, 473-474, 475-476, 477-478, 479-480
Magnesiaglimmer ... - 481-482, 483-484, 485-486, 487-488, 489-490
Magnetism ... - 491-492, 493-494, 495-496, 497-498, 499-500
Magnus ... - 501-502, 503-504, 505-506, 507-508, 509-510
Magnússon ... - 511-512, 513-514, 515-516, 517-518, 519-520
Mahabhasya ... - 521-522, 523-524, 525-526, 527-528, 529-530
Mahoba ... - 531-532, 533-534, 535-536, 537-538, 539-540
Maine ... - 541-542, 543-544, 545-546, 547-548, 549-550
Mairet ... - 551-552, 553-554, 555-556, 557-558, 559-560
Majanthemum ... - 561-562, 563-564, 565-566, 567-568, 569-570
Majsena ... - 571-572, 573-574, 575-576, 577-578, 579-580
Makkabéer ... - 581-582, 583-584, 585-586, 587-588, 589-590
Makrilltärnan ... - 591-592, 593-594, 595-596, 597-598, 599-600
Malajiska arkipelagen ... - 601-602, 603-604, 605-606, 607-608, 609-610
Malakkasundet ... - 611-612, 613-614, 615-616, 617-618, 619-620
Maldonit ... - 621-622, 623-624, 625-626, 627-628, 629-630
Malice ... - 631-632, 633-634, 635-636, 637-638, 639-640
Malm ... - 641-642, 643-644, 645-646, 647-648, 649-650
Malmesbury ... - 651-652, 653-654, 655-656, 657-658, 659-660
Malmström ... - 661-662, 663-664, 665-666, 667-668, 669-670
Malmö ... - 671-672, Till art. Malmö. Siffrornas betydelse å kartan öfver Malmö., (blank), (blank), Malmö år 1912., Malmö år 1912. (forts.), (blank), Till art. Malmö. I., Till art. Malmö. II., 673-674, 675-676, 677-678, 679-680
Malmöhus revir ... - 681-682, 683-684, 685-686, 687-688, 689-690
Malta ... - 691-692, 693-694, 695-696, 697-698, 699-700
Maltzahn ... - 701-702, 703-704, 705-706, 707-708, 709-710
Man ... - 711-712, 713-714, 715-716, 717-718, 719-720
Manchestermaskin ... - 721-722, 723-724, 725-726, 727-728, 729-730
Mandelkaffe ... - 731-732, 733-734, 735-736, 737-738, 739-740
Mandi ... - 741-742, 743-744, 745-746, 747-748, 749-750
Manes ... - 751-752, 753-754, 755-756, 757-758, 759-760
Manganspat ... - 761-762, 763-764, 765-766, 767-768, 769-770
Manifestation ... - 771-772, 773-774, 775-776, 777-778, 779-780
Manitobasjön ... - 781-782, 783-784, 785-786, 787-788, 789-790
Mannen i månen ... - 791-792, 793-794, 795-796, 797-798, 799-800
Mannheimguld ... - 801-802, 803-804, 805-806, 807-808, 809-810
Mansardtak ... - 811-812, 813-814, 815-816, 817-818, 819-820
Mantalsåsen ... - 821-822, 823-824, 825-826, 827-828, 829-830
Mantiqueira ... - 831-832, 833-834, 835-836, 837-838, 839-840
Manufakturprivilegier ... - 841-842, 843-844, 845-846, 847-848, 849-850
Mara ... - 851-852, 853-854, 855-856, 857-858, 859-860
Marathi ... - 861-862, 863-864, 865-866, 867-868, 869-870
Marcellus ... - 871-872, 873-874, 875-876, 877-878, 879-880
Marco Polo ... - 881-882, 883-884, 885-886, 887-888, 889-890
Mareflundra ... - 891-892, 893-894, 895-896, 897-898, 899-900
Margareta ... - 901-902, 903-904, 905-906, 907-908, 909-910
Margarinlag ... - 911-912, 913-914, 915-916, 917-918, 919-920
Maria ... - 921-922, 923-924, 925-926, 927-928, 929-930
Maria ... - 931-932, 933-934, 935-936, 937-938, 939-940
Mariæ pax ... - 941-942, 943-944, 945-946, 947-948, 949-950
Maribo ... - 951-952, 953-954, 955-956, 957-958, 959-960
Marieklocka ... - 961-962, 963-964, 965-966, 967-968, 969-970
Marignano ... - 971-972, 973-974, 975-976, 977-978, 979-980
Marino ... - 981-982, 983-984, 985-986, 987-988, 989-990
Marjaniemi ... - 991-992, 993-994, 995-996, 997-998, 999-1000
Markegångssättning ... - 1001-1002, 1003-1004, 1005-1006, 1007-1008, 1009-1010
Markt Redwitz ... - 1011-1012, 1013-1014, 1015-1016, 1017-1018, 1019-1020
Marmontel ... - 1021-1022, 1023-1024, 1025-1026, 1027-1028, 1029-1030
Marokko ... - 1031-1032, 1033-1034, 1035-1036, 1037-1038, 1039-1040
Maronkaffe ... - 1041-1042, 1043-1044, 1045-1046, 1047-1048, 1049-1050
Mars ... - 1051-1052, 1053-1054, 1055-1056, 1057-1058, 1059-1060
Marschechelon ... - 1061-1062, 1063-1064, 1065-1066, 1067-1068, 1069-1070
Marsföreningen ... - 1071-1072, 1073-1074, 1075-1076, 1077-1078, 1079-1080
Marskalken af Sachsen ... - 1081-1082, 1083-1084, 1085-1086, 1087-1088, 1089-1090
Marstrander ... - 1091-1092, 1093-1094, 1095-1096, 1097-1098, 1099-1100
Martensit ... - 1101-1102, 1103-1104, 1105-1106, 1107-1108, 1109-1110
Martin ... - 1111-1112, 1113-1114, 1115-1116, 1117-1118, 1119-1120
Martinez Ruiz ... - 1121-1122, 1123-1124, 1125-1126, 1127-1128, 1129-1130
Martins ... - 1131-1132, 1133-1134, 1135-1136, 1137-1138, 1139-1140
Marxism ... - 1141-1142, 1143-1144, 1145-1146, 1147-1148, 1149-1150
Mascara ... - 1151-1152, 1153-1154, 1155-1156, 1157-1158, 1159-1160
Maskerad ... - 1161-1162, 1163-1164, 1165-1166, 1167-1168, 1169-1170
Maskrosrot ... - 1171-1172, 1173-1174, 1175-1176, 1177-1178, 1179-1180
Masr el-kahira ... - 1181-1182, 1183-1184, 1185-1186, 1187-1188, 1189-1190
Massenbach ... - 1191-1192, 1193-1194, 1195-1196, 1197-1198, 1199-1200
Massuppbåd ... - 1201-1202, 1203-1204, 1205-1206, 1207-1208, 1209-1210
Masugnsgas ... - 1211-1212, 1213-1214, 1215-1216, 1217-1218, 1219-1220
Matematik ... - 1221-1222, 1223-1224, 1225-1226, 1227-1228, 1229-1230
Matematisk ... - 1231-1232, 1233-1234, 1235-1236, 1237-1238, 1239-1240
Materialiter ... - 1241-1242, 1243-1244, 1245-1246, 1247-1248, 1249-1250
Matilda ... - 1251-1252, 1253-1254, 1255-1256, 1257-1258, 1259-1260
Matstrupen ... - 1261-1262, 1263-1264, 1265-1266, 1267-1268, 1269-1270
Matthew ... - 1271-1272, 1273-1274, 1275-1276, 1277-1278, 1279-1280
Ma-tuan-lin ... - 1281-1282, 1283-1284, 1285-1286, 1287-1288, 1289-1290
Maupertuis ... - 1291-1292, 1293-1294, 1295-1296, 1297-1298, 1299-1300
Mauritia ... - 1301-1302, 1303-1304, 1305-1306, 1307-1308, 1309-1310
Max. ... - 1311-1312, 1313-1314, 1315-1316, 1317-1318, 1319-1320
Maximilian ... - 1321-1322, 1323-1324, 1325-1326, 1327-1328, 1329-1330
Maya ... - 1331-1332, 1333-1334, 1335-1336, 1337-1338, 1339-1340
Mayr ... - 1341-1342, 1343-1344, 1345-1346, 1347-1348, 1349-1350
Mazurek Dabrowskiego ... - 1351-1352, 1353-1354, 1355-1356, 1357-1358, 1359-1360
Meaux ... - 1361-1362, 1363-1364, 1365-1366, 1367-1368, 1369-1370
Mecklenburger-spiegelschaf ... - 1371-1372, 1373-1374, 1375-1376, Till art. Medalj. I., Till art. Medalj. II., Till art. Medalj. III., Till art. Medalj. IV., 1377-1378, 1379-1380
Medborgerliga rättigheter ... - 1381-1382, 1383-1384, 1385-1386, 1387-1388, 1389-1390
Medelhafsfeber ... - 1391-1392, 1393-1394, 1395-1396, 1397-1398, 1399-1400
Medelsoldygn ... - 1401-1402, 1403-1404, 1405-1406, 1407-1408, 1409-1410
Med half vind ... - 1411-1412, 1413-1414, 1415-1416, 1417-1418, 1419-1420
Medici ... - 1421-1422, 1423-1424, 1425-1426, 1427-1428, 1429-1430
Medicin ... - 1431-1432, 1433-1434, 1435-1436, 1437-1438, 1439-1440
Medicinska specialiteter ... - 1441-1442, 1443-1444, 1445-1446, 1447-1448, 1449-1450
Medina ... - 1451-1452, 1453-1454, 1455-1456, 1457-1458, 1459-1460
Meerane ... - 1461-1462, 1463-1464, 1465-1466, 1467-1468, 1469-1470
Megaron ... - 1471-1472, 1473-1474, 1475-1476, 1477-1478, 1479-1480
Meijerfeldts klippa ... - 1481-1482, 1483-1484, 1485-1486, 1487-1488, 1489-1490
Meistergesang ... - 1491-1492, 1493-1494, 1495-1496, 1497-1498, 1499-1500
Mekanik ... - 1501-1502

Project Runeberg, Tue Dec 18 16:08:27 2012 (aronsson) (diff) (history) (download) Next >>
http://runeberg.org/nfbq/

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free