- Project Runeberg -  Nordisk familjebok /
Uggleupplagan. 24. Ryssläder - Sekretär

(1916) Tema: Reference
Titel och innehåll | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

NORDISK FAMILJEBOK
KONVERSATIONSLEXIKON
OCH
REALENCYKLOPEDI

Ny, reviderad och rikt illustrerad upplaga

Redaktionskommitté:
Leche, V, professor vid Stockholms högskola
Nyström, J. F., lektor vid högre realläroverket å Norrmalm
Warburg, K., professor vid Stockholms högskola
Westrin, Th., förste arkivarie i Riksarkivet, kommitténs ordförande

Redaktör: Th. Westrin
Redaktörer af bokstafven R: R. G:son Berg och V. Söderberg

TJUGUFJÄRDE BANDET
RYSSLÄDER - SEKRETÄR

Stockholm 1916
Nordisk familjeboks förlags aktiebolag
Nordisk familjeboks tryckeri


Förord till den elektroniska upplagan

Detta är 24:e bandet av andra utgåvan ("uggleupplagan") av Nordisk familjebok. Bandet presenteras här som en faksimilutgåva i svartvitt.

Några intressanta artiklar ur detta band: Schweiz.

Planscher ur bandet: Ännu ej inlästa.


The above contents can be inspected in scanned images: smutstitel, titelsida, titelbladets baksida

Korrstapel / Proof bar for this volume

Innehåll / Table of Contents


Titel och innehåll - smutstitel, titelsida, titelbladets baksida
Ordinarie medarbetare - v, vi, vii
Tillfälliga medarbetare i detta band - vii, viii
I detta band förekomma signerade artiklar af följande bland den första upplagans ej ofvan nämnnde samt af denna upplagas genom döden bortryckte medarbetare - viii
Signering af artiklarna - viii
Uttalsbeteckning - ix
Förteckning öfver illustrationer i tjugufjärde bandet - ix, x, xi, xii
Förkortningar - xiii, xiv, xv
Rättelser. Tillägg - xvi

R


Ryssläder. Se Läder, sp. 173 - 1-2
Ryssolja. Se Björkolja - 1-2
Ryssrofva, bot. Se Bunias orientalis - 1-2
Rysstad, Gunnar Torgeirsson - 1-2
Ryssås skans - 1-2
Rystad - 1-2
Rüstow, Friedrich Wilhelm - 1-2
Rüstringen - 1-2
Ryswyk [re'jsvejk]. Se Rijswijk - 1-2
Rütimeyer [-majer], Karl Ludwig - 1-2, 3-4
Ryting, Nikolaus - 3-4
Rütli - 3-4
Rytm - 3-4
Rütm. - 3-4
Rytmik och Rytmisk. Se Rytm - 3-4
Rytmisk figur, mus. Se Figur 3 - 3-4
Ryton - 3-4
Ryttare - 3-4, 5-6
Rytter, Poul - 5-6
Rytteri, krigsv. Se Kavalleri - 5-6
Rytterknægten - 5-6
Rytterne - 5-6
Ryttmästare - 5-6
Rzach [rJaJ], Alois - 5-6
Rzeszów - 5-6
Rzewuski [Jevu'ski], polsk adelssläkt - 5-6
Rzjev - 5-6
- 5-6
- 5-6, 7-8
Rå, jur. Se Rågång - 7-8
- 7-8
Rå, zool. Se Rådjuren - 7-8
Råbandsknop - 7-8
Råbelöf - 7-8
Råberg, Karl Magnus - 7-8
Råbergh, Herman - 7-8, 9-10
Råbockar, zool. Se Rådjuren - 9-10
Råborg - 9-10
Råbref, jur. Se Rågång - 9-10
Råby, Stora, socken. Se Stora Råby - 9-10
Råby-Rekane - 9-10
Råby räddningsinstitut. Se Förbättringsanstalter och Gyllenkrook 2 - 9-10
Råby-Rönö - 9-10
Råbäck - 9-10
Råbäckstjälen - 9-10
Råckelsta. Se Rockelsta - 9-10
Råd - 9-10, 11-12
Råda - 11-12
Råda, Norra, socken. Se Norra Råda - 11-12
Råda, Södra, socken. Se Södra Råda - 11-12
Rådan, uppfostringsanstalt förr flickor. Se Almska stiftelsen - 11-12
Rådberg, Fredrik - 11-12
Rådbråkning - 11-12
Rådene - 11-12
Rådhusrätt. Se Rådstufvurätt - 11-12
Rådjuren - 11-12, 13-14
Rådman - 13-14
Rådmansö - 13-14
Rådsherre. Se Riksråd - 13-14
Rådslag. Se Riksråd, sp. 385 - 13-14
Rådspensionär - 13-14, 15-16
Rådstufva - 15-16
Rådstufvurätt - 15-16
Rådstuga. Se Rådstufva - 15-16
Rådsturätt. Se Rådstufvurätt - 15-16
Råfett. Se Fodermedel, sp. 696 och sp. 701--702 - 15-16
Råfosfat, kem., landtbr. Se Fosfat 2 och Gödselmedel - 15-16
Råg - 15-16, 17-18
Rågata. Se Rågång - 17-18
Rågblomma, bot. Se Draba - 17-18
Rågbroddflugan - 17-18
Rågfeber, Rågfubb, med. Se Malaria - 17-18
Råggärd - 17-18
Rågkli. Se Råg - 17-18
Råglas - 17-18
Råglosta, bot. Se Bromus - 17-18
Rågvallmo, bot. Se Papaver - 17-18
Rågående tackjärn, metall. Se Härdsmide - 17-18
Råg-ål - 17-18
Rågång - 17-18, 19-20
Rågångs- och rösebeskrifning - 19-20
Rågångstvist. Se Rågång - 19-20
Rågö - 19-20
Rågö - 19-20, 21-22
Råhangarblock, sjöv. Se Kardel 2 - 21-22
Råhud - 21-22
Råhudskolf, tekn. Se Råhud - 21-22
Råhult (se Hult 2) - 21-22
Råhus, socken. Se Raus - 21-22
Råkan, zool. Se Korpsläktet, sp. 1067 - 21-22
Rå karbolsyra, kem., farm. Se Fenol - 21-22
Råkoppar, metall. Se Koppar, sp. 975 - 21-22
Råkresol, kem., farm. Se Kresol - 21-22
Rålamb, adlig ätt - 21-22, 23-24, 25-26
Rålambska handskriftsamlingen. Se Handskriftsamlingar - 25-26
Rålejdare, sjöv. Se Jäckstag och Lejdare - 25-26
Rålik, sjöv. Se Lik 3 - 25-26
Råmanning, sjöv. Se Manna rå - 25-26
Råmaterial - 25-26
Råmjölk - 25-26
Rån - 25-26, 27-28
Rån - 27-28
Rån, nord. myt. Se Ran - 27-28
Rånekjokk - 27-28
Råneträsk - 27-28
Råneå - 27-28
Råne älf - 27-28
Rångedala - 27-28
Rånnum - 27-28
Rånnums skansar. Se Rånnum - 27-28
Rånock, sjöv. Se Nock - 27-28
Rånäs - 27-28
Rånö - 27-28, 29-30
Rå och rör, kam. Se Rågång - 29-30
Rå och rörs frihet, kam. Se Rå- och rörshemman - 29-30
Rå och rörshemman - 29-30
Råprotein. Se Fodermedel, sp. 696 - 29-30
Råsegel - 29-30
Råseglare - 29-30
Råshult - 29-30
Råskenor - 29-30
Råsocker, icke raffineradt socker. Se Socker - 29-30
Råstampadt benmjöl. Se Benmjöl - 29-30
Råstrands - 29-30
Råsrömsälfven. Se Ångermannaälfven - 29-30
Råstål - 29-30
Råstänger, mek. Se Råskenor - 29-30
Råsunda - 29-30
Råtacklad - 29-30
Rått, skpsb. Se Mast. sp. 1204 - 29-30
Råtta, zool. Se Råttsläktet. -- Om den s. k. flygande råttan se Flygpungdjur - 29-30
Råttfångaren i Hameln. Se Hameln - 29-30
Råttsläktet - 29-30, 31-32, 33-34
Råttsvans, mek. tekn. Se Fil, sp. 190 - 33-34
Rått tackjärn, Se Härdsmide - 33-34
Rått-tippa, bot. Se Myosurus - 33-34
Rått-tornet. Se Bingen - 33-34
Råtvist, kam. Se Rågång - 33-34
Råvacka, geol. Se Dolomit - 33-34
Råvara, icke alls eller obetydligt bearbead naturprodukt. Se Halffabrikat - 33-34
Råå. Se Rå - 33-34
Råån. Se Kvistoftaån - 33-34
Råämne. Se Råmaterial - 33-34
Räck, gymn. Se Räckgymnastik - 33-34
Räcka, metall. Se Färskning och Järn - 33-34
Räckardräng. Se Hammarlag - 33-34
Räckarhärd, Räckhärd. Se Hammarlag och Härd, sp. 135 - 33-34
Räckarlag. Se Hammarlag - 33-34
Räckgymnatik - 33-34
Räckstång, gymn. Se Räckgymnastik - 33-34
Räddningsanstalt, Räddningsinstitut. Se Förbättringsanstalter - 33-34
Räddningsboj. Se Frälsarboj och Frälsarkrans samt Lifräddningsväsende, sp. 454 o. fig. 7 - 33-34
Räddningsbåt, sjöv. Se Lifräddningsväsende, sp. 451 ff. samt fig. 1--5 - 33-34
Räddningslina. Se Brandväsende, sp. 1498 - 33-34
Räddningsstol, sjöv. Se Lifräddningsväsende, sp. 451 ff. samt fig. 1--5 - 33-34
Räddningsväsen, sjöv. Se Lifräddningsstationer och Lifräddningsväsende - 33-34
Ræder - 33-34, 35-36
Rädisa, bot. Se Raphanus - 35-36
Räf, tvåhjulig vagn. Se Björn, bygnk. - 35-36
Räf, zool. Se Räfven - 35-36
Räf-apsläktet, zool. Se Lemur - 35-36
Räffelkurva - 35-36
Räffelprofil, krigsv. Räffla 3 - 35-36
Räffelstigning, krigsv. Se Räffla 3 - 35-36
Räffelsystem - 35-36
Räffelvinkel - 35-36
Räffla - 35-36, 37-38
Räffle. Se Reval, sp. 44 - 37-38
Räfhaj, zool. Se Alopecial vulpes - 37-38
Räfkaka - 37-38
Räfkaketrädet, Strychnos nux vomica, bot. Se Strychnos - 37-38
Räflon, zool. Se Lodjuret - 37-38
Räfmjölkstörel, bot., namn på Euphorbia Peplus (se Euphorbia) - 37-38
Räfrumpa (Åkerfräken), bot. Se Equisetaceæ - 39-40
Räfsa, landtbr. Se Hästräfsa - 39-40
Räfsjuka, med. Se Alopeci - 39-40
Räfsläktet - 39-40
Räfsnäs - 39-40
Räfst - 39-40
Räfsten - 41-42
Räfsteting - 41-42
Räfsvans, bot. Se Amarantus - 41-42
Räfsvansaporna - 41-42
Räfsvärmare - 43-44
Räfs. Se Björneborg - 43-44
Räfven - 43-44
Räfven - 43-44, 45-46
Räfvinge, socken. Se Refvinge - 45-46
Rægefjord. Se Sogndal - 45-46
Räisälä - 45-46
Räkenskapsbok - 45-46
Räkhästen, zool. Se Räkor - 45-46
Räkling, zool. Se Helgeflundran - 45-46
Räknebräde. Se Räknebänk - 45-46
Räknebänk - 45-46, 47-48
Räknekammaren l. Räkningekammaren. Se Kammarkollegium - 47-48
Räknekost - 47-48
Räknemaskin - 47-48, Till art. Räknemaskin. I., Till art. Räknemaskin. II., 49-50, 51-52, 53-54, 55-56
Räknemynt - 55-56
Räkneord - 55-56, 57-58
Räknepenning - 57-58
Räkneram - 57-58
Räknestafvar. Se Napierska räknestafvar och Räknemaskin - 57-58
Räkneställ. Se Räknebänk - 57-58
Räknesätt. Se Quattuor species (under Quattuor) och Räknekonst - 57-58
Räknetafla. Se Räknebänk - 57-58
Räkning - 57-58
Räkningekammaren. Se Kammarkollegium - 57-58
Räkning på linjer. Se Räknebänk - 57-58
Räkor - 57-58, 59-60
Räkrusor, fisk. Se Räkor - 59-60
Räl (eng. rail), Se Järnvägsskena - 59-60
Räm. Se Rämen - 59-60
Rämen - 59-60
Rämen - 59-60
Rämmen. Se Rämen - 59-60
Rämshyttan - 59-60
Rämshyttan--Idkerergets järnväg - 59-60
Räng - 59-60
Rännarbana. Se Cirkus, Hippodrom, Karusell och Tornerspel - 59-60
Ränndörj, fisk. Se Dörj - 59-60
Rännelanda - 59-60
Ränneslätt - 59-60
Rännelöf - 59-60
Ränngraf - 59-60, 61-62
Ränning. Se Varp - 61-62
Rännknut. Se Knut, sp. 415 - 61-62
Rännlist - 61-62
Rännulf. Se Kälkåkning, sp. 557 - 61-62
Rännverkssmide - 61-62
Ränta - 61-62, 63-64, 65-66, 67-68
Ränta - 67-68
Ränta på ränta. Se Ränteberäkning - 57-58
Räntefot. Se Ränta - 67-68
Ränteförbud. Se Bank, sp. 863, och Ocker, sp. 452 ff - 67-68
Ränteförenkling - 67-68
Ränteförsäkring. Se Lifförsäkring - 67-68
Räntekammare. Se Räntmästare - 67-68
Räntekammaren - 67-68
Ränte- och kapitalförsäkringsanstalter. Se Lifränteförsäkring - 67-68
Räntepersedlar - 67-68
Ränteri. Se Räntmästare - 67-68
Ränteräkning - 67-68, 69-70
Räntespannmål - 69-70
Räntmästare - 69-70
Räntämäki - 69-70
Räppe - 69-70
Räppe--Helga--Tofta kanal - 69-70
Räpplinge - 69-70
Ræstad [resta], Arnold Christopher - 69-70
Rät l. Rhät (Rätiska systemet). Se Jurasystemet - 69-70
Rätan - 69-70
Räthvalar, zool. Se Hvaldjuren, sp. 1387--88 - 69-70
Rätien - 69-70
Rätikon - 69-70, 71-72
Rätisk - 71-72
Rätiska alperna, Rhätiska alperna. Se Alperna, sp. 698 - 71-72
Rätiska systemet. Se Jurasystemet, sp. 303--304 - 71-72
Rät köl - 71-72
Rätoromanska språket - 71-72, 73-74, 75-76
Rätskifva, med. Se Uppritsning - 75-76
Rätt - 75-76, 77-78, 79-80, 81-82
Rättare - 81-82
Rättarskolor. Se Landtbruksundervisning, sp. 1094 - 81-82
Rättarting - 81-82
Rättegång - 81-82
Rättegångsbalken - 81-82
Rättegångsbiträde - 81-82
Rättegångsdag - 81-82
Rättegångsfel. Se Domvilla och Nullitet - 81-82
Rättegångsfrid - 81-82
Rättegångsfullmakt - 81-82, 83-84
Rättegångsfullmäktig - 83-84
Rättegångskostnad - 83-84
Rättegångsmissbruk - 83-84
Rättegångs- och utsökningsstatistiken. Se Rättegångsstatistik - 83-84
Rättegångsombud. Se Rättegångsfullmäktig - 83-84
Rättens ombudsman - 83-84
Rättens regel. Se Lifvets regel - 83-84
Rättfärdiggörelsen - 83-84, 85-86, 87-88, 89-90
Rättfärdighetsproselyter. Se Proselyt - 89-90
Rättighet. Se Rätt 2 b - 89-90
Rättighetsförklaring. Se Déclaration des droits de l'homme, Declaration of rights och Medborgerliga rättigheter, sp. 1385 - 89-90
Rättika, bot. Se Raphanus - 89-90
Rättiksmusseronen, bot. Se Musseron - 89-90
Rättimmer, skpb. Se Krumtimmer - 89-90
Rättning - 89-90
Rättningslinje, krigsv. Se Rättning - 89-90
Rätt och sanning - 89-90
Rättsbok. Se Landskapslagar, sp. 1017 - 89-90
Rättsdogmatik. Se Rättsvetenskap - 89-90
Rättsfaktum - 89-90, 91-92
Rättsfall - 91-92
Rättsfilosofi - 91-92, 93-94
Rättsfråga - 93-94, 95-96
Rättsföljder - 95-96
Rättsförhållande - 95-96
Rättsförmåga - 95-96
Rättsgrund jur. Se Rättsfaktum och Rättstitel - 95-96
Rättshandel, jur. Se Lag, sp. 811 - 95-96
Rättshandling, jur. Se Aftal och Rättsfaktum - 95-96
Rättshandlingsförmåga, jur. Se Rättsförmåga - 95-96
Rättshistoria - 95-96
Rättshjälp för obemedlade. Se Fattigsakförare - 95-96
Rättshjälpsorganisation - 95-96, 97-98
Rättsjämlikhet - 97-98
Rättskapacitet, jur. Se Rättsförmåga - 97-98
Rättskemi - 97-98
Rättskemisten - 97-98
Rättskipning - 97-98, 99-100
Rättskonstruktion - 99-100
Rättskraft - 99-100, 101-102
Rättskrifning. Se Rättstafning - 101-102
Rättskälla - 101-102
Rättslag - 101-102
Rättsliga påföljder, jur. Se Rättsföljder - 101-102
Rättslära - 101-102
Rättslärd - 101-102
Rättslöshet - 101-102, 103-104
Rättsmedel - 103-104
Rättsmedicin - 103-104, 105-106
Rättsmedicinalväsendet - 105-106
Rättsmedicinsk undersökning - 105-106
Rättsobjekt - 105-106
Rätts- och statsvetenskaplig fakultet - 105-106, 107-108
Rättsområde - 107-108
Rättsordning, jur. Se Rätt 2 a) - 107-108
Rättsplikt - 107-108
Rättspraxis - 107-108, 109-110
Rättsregel, jur. Se Rätt 2 a) - 109-110
Rättsskola - 109-110
Rättsspråk - 109-110
Rättsstatistik - 109-110, 111-112
Rättsstridighet - 111-112
Rättsstridigt tvång - 111-112
Rättssubjekt - 111-112
Rättssäkerhet - 111-112
Rättstafning - 111-112, 113-114, 115-116
Rättstavningssällskapet - 115-116, 117-118
Rättstitel - 117-118
Rättstvist - 117-118
Rättsurkund - 117-118
Rättsverkningar - 117-118
Rättsvetenskap - 117-118, 119-120
Rättvik - 119-120
Rätvingar - 119-120, 121-122
Rätvingesländor - 121-122
Rätö - 121-122
Rääf [räv], Leonhard Fredrik - 121-122, 123-124
Rääkkylä [rä'kkylä], F. Se Bräkylä - 123-124
- 123-124
Röbling. Se Roebling - 123-124
Röd. - 123-124
Röda boken - 123-124
Röda domherren, zool. Se Domherresläktet - 123-124
Röda färger. Se Färg, sp. 271 och 273, och Rödfärg - 123-124
Röda gardet - 123-124
Röda hafvet - 123-124, 125-126
Röda halfmånen. Se Sjukvård - 125-126
Röda hunden - 125-126
Röda korset - 125-126
Röda korsets orden. Se Ordnar (Ryssland), sp. 837 - 125-126
Rödalger, bot. Se Florideæ och Rhodophyceæ - 125-126
Röda paradisfågeln, zool. Se Paradiseidæ - 125-126
Röda rosen - 125-126
Röda rummet - 125-126
Rödarv, bot. Se Anagallis - 125-126
Röda Ryssland - 125-126
Röda skenet - 125-126, 127-128, 129-130
Röda Skogsmyran, zool. Se Myror, sp. 110 - 129-130
Röda tråden - 129-130
Röda öknen. Se Nefud - 129-130
Röda örns orden. Se Ordnar (Preussen), sp. 835 - 129-130
Rödbenan, zool. Se Totanus - 129-130
Rödbent falk, detsamma som aftonfalk (se d. o.) - 129-130
Rödbergsskansen - 129-130
Rödbeta, bot. Se Beta - 129-130
Rödblindhet. Se Färgblindhet - 129-130
Rödblära, bot. Se Melandrium - 129-130
Rödbo - 129-130
Rödbok, bot. Se Bok 1 - 129-130
Rödbrokig svensk boskap - 129-130
Rödbräcka, rödbräckt järn, metall. Se Järn, sp. 384 - 129-130
Rödbröstade sångaren, zool. Se Rödhaken - 129-130
Rödby - 129-130
Rödbyfjord. Se Rödby - 129-130
Röd ceder, bot. Se Juniperus - 129-130
Rödding - 129-130
Rödeby - 129-130
Rödek, bot. Se Ek - 129-130
Rödelheim - 129-130
Rödene - 129-130
Rödenes - 129-130
Rödenessjöen. Se Rödenes - 129-130
Rödenesverket. Se Kroksundsverket - 129-130
Röderer. Se Roederer - 129-130
Rödesund - 129-130
Rödfjällen - 129-130
Rödfloka - 129-130
Rödfos. Se Raufoss - 129-130
Röd fosfor, kem. Se Fosfor - 129-130
Rödfärg - 129-130
Röd gnejs, petrogr. Se Gnejs - 129-130
Rödgrönblindhet. Se Färgblindhet, sp. 276 - 129-130
Rödguld. Se Guld, sp. 583 - 129-130
Rödhavarna, zool. Se Doggfisksläktet - 129-130
Rödhaken - 129-130, 131-132
Rödhalsad dykand, Brunand, zool. Se Andfåglar, sp. 966 och 967 - 131-132
Rödhalsad grafand, zool. Se Andfåglar, sp. 966 och 967 - 131-132
Rödhalsad gås, zool. Se Andfåglar, sp. 966 - 131-132
Rödholts. Se Rödttä - 131-132
Rödhönan, zool. Se Stenhönssläktet - 131-132
Rödiger, Alexander Fedorovitj - 131-132
Rödinge - 131-132
Rödingen, zool. Se Laxsläktet, sp. 1453 - 131-132
Rödja - 131-132
Rödkallen - 131-132
Rödkilde - 131-132
Rödklöfver, bot. Se Klöfver - 131-132
Rödknoten, zool. Se Gnodingsläktet, sp. 1367 - 131-132
Röd kopparmalm, miner. Se Kopparmalmer, sp. 991 - 131-132
Röd kopparnickel, miner. Se Kopparnickel, sp. 992 - 131-132
Rödkrita, kem. tekn. Se Krita 2 - 131-132
Rödkulla - 131-132
Rödkål, bot. Se Brassica - 131-132
Rödlakan - 131-132
Rödlera. Se Haf, sp. 985 - 131-132
Rödlon, zool. Se Losläktet - 131-132
Rödlånke, bot. Se Peplis - 131-132
Rödlöga - 131-132
Rödlök, bot. Se Lök - 131-132
Röd mangankisel, miner. Se Rhodonit - 133-134
Rödmossa, bot. Se Sphagnum - 133-134
Rödmullen, zool. Se Mullus - 133-134
Rödmöllaområdet, geol. Se Kritsystemet, sp. 1477 o. 1478 - 133-134
Rödmössor. Se Lamaism, sp. 929 - 133-134
Rödnarv, bot. Se Spergularia - 133-134
Rödnäbba, zool. Se Blåsnultran - 133-134
Röd näckros - 133-134
Rödpennor. Se Blyertspennor, sp.789 - 133-134
Rödplister, bot. Se Lamium - 133-134
Rödpors, bot. Se Andromeda - 133-134
Rödröta, bot. Se Polyporus - 133-134
Röds batteri - 133-134
Rödseende, med. Se Erytropsi - 133-134
Rödsjuka - 133-134
Rödskimmel. Se Skimmel - 133-134
Rödskinn - 133-134
Rödskörhet - 133-134
Rödslag - 133-134
Röd snö - 133-134, 135-136
Rödsot - 135-136, 137-138
Rödspofven, Rödspofsläktet, zool. Se Långnäbbsläktet - 137-138
Rödspottan, Rödspättan, zool. Se Flundreläktet - 137-138
Rödsten - 137-138
Rödstjärten - 137-138
Rödstjärtsläktet - 137-138
Rödsvingel, bot. Se Festuca - 137-138
Rödtangens batteri - 137-138
Rödt regn, meteor. Se Blodregn - 137-138
Rödträ - 137-138
Rödvattensträdet, bot. Se ErythrophlÏum guineense - 137-138
Rödved - 137-138, 139-140
Rödvig skans - 139-140
Rödvin. Se Vin - 139-140
Rödvingetrasten, zool. Se Trastsläktet - 139-140
Rödväppling, bot., detsamma som rödklöfver. Se Klöfver - 139-140
Röd zinkmalm, miner., detsamma som zinkit (se Rothzinkerz) - 139-140
Rödö, hafsfyr. Se Osen - 139-140
Rödön - 139-140
Röer, Hans Heinrich Eduard - 139-140
Röfors, masugn och lancashiresmedja. Se Laxå 2 - 139-140
Röfran, å. Se Lundörrfjällen - 139-140
Röfvarholmen - 139-140
Röfvarkors. Se Kors, sp. 1081 ch fig. 16 - 139-140
Röfvarkräfta, zool. Se Birgus - 139-140
Röfvarmyran, zool. Se Myror, sp. 110 - 139-140
Röfvarroman. Se Roman, sp.690 - 139-140
Röfvarsynoden. Se Dioskuros - 139-140
Röfvarättika - 139-140
Rögdenaaen [-å-]. Se Rögdensjöerne - 139-140
Rögdensjöerne - 139-140, 141-142
Rögdälfven. Se Rögdensjöerne - 141-142
Rögle - 141-142
Röhl, Maria Kristina - 141-142
Röhl. - 141-142
Röhlinghausen - 141-142
Röhr, Johann Friedrich - 141-142
Röhricht, Reinhold - 141-142
Röhss (rös). 1. Karl Vilhelm Kristian R -- 2. Johan August Anders R - 141-142, 143-144
Röhss' donationsfond. Se Röhss 1 - 143-144
Röiknesfoss - 143-144
Röja, zool. Se Rödja - 143-144
Röjselrättshemman. Se Stubbe- och röjselrättshemman - 143-144
Rök, kam. Se Matlag. - 143-144
Rökanalys - 143-144, 145-146, 147-148
Röke - 147-148
Rökelse - 147-148
Rökelsekar - 147-148, 149-150
Röken - 149-150
Rökförbränning - 149-150
Rökgasanalys. Se Rökanalys - 149-150
Rökgubbar. Se Rökningsmedel - 149-150
Rökhjälm. Se Brandväsende, sp. 1499 - 149-150
Rökhuf - 149-150
Rökkort. Se Rökningsmedel - 149-150
Rökkvarts, miner., detsamma som röktopas (se Bergkristall och Kvarts) - 149-150
Rökmask. Se Brandväsende, sp 1498 med fig., sp. 1499 o. 1500 - 149-150
Röknen - 149-150
Rökning - 149-150
Rökningsmedel - 149-150
Rökoffer. Se Offer, sp. 527, och Rökelse - 149-150
Rökpulver. Se Rökningmedel - 149-150
Rökpörte. Se Pörte med fig - 149-150
Röksegel - 149-150
Rökskada - 149-150, 151-152
Rökskyddsapparater (Rökmask, Rökskyddsglasögon, Rökhufva). Se Brandväsende, sp. 1498 med fig., sp 1499 o. 1500 - 151-152
Rökskåp, mek. Se Lokomotiv, sp. 1013--14 - 151-152
Rökstenen - 151-152, 153-154
Röksvagt krut. Se Krut - 153-154
Röksvamp - 153-154, 155-156
Röktobaksklistir, med. Se Drunkning, sp. 909 - 155-156
Röktopas. Se Bergkristall - 155-156
Rökvacka (ty. rauchwache), petrogr. Se Dolomit - 155-156
Rökverk. Se Rökelse och Rökningsmedel - 155-156
Röklanda - 155-156
Röldal - 155-156
Rölleka l. Röllika, bot. Se Millefolium - 155-156
Röm - 155-156
Römer, ty. Se Remmare - 155-156
Römer - 155-156
Römer, Ole - 155-156, 157-158
Römer, Carl Ludvig Vilhelm - 157-158
Römer. Se Roemer - 157-158
Römerbad, badort i Steiermaark. Se Tüffer - 157-158
Römerit - 157-158
Römermonat - 157-158
Röm. et Schult. - 157-158
Römskogen - 157-158
Römö l. Romö, det danska namnet på ön Röm (se d. o.) - 157-158
Rönbeck, Karl Sonnberg - 157-158
Rönigk, Olof - 157-158
Rönn - 157-158, 159-160
Rönn, nord. myt., namnform for Ronn (se d. o.) - 159-160
Rönnberg, Hanna - 159-160
Rönnberget - 159-160
Rönnbäck, Oskar Ernst Viktor Fredrik - 159-160
Rönnbärsmalen - 159-160, 161-162
Rönne - 161-162
Rönne, Bone Falch - 161-162
Rönne, Ludwig Moritz Peter von - 161-162
Rönneberg - 161-162
Rönneberga - 161-162
Rönnebergs, Onsjö och Harjagers domsaga - 161-162
Rönneholm - 161-162, 163-164
Rönneshyttan, järnbruk med 8 lancashirehärdar. Se Skyllberg - 163-164
Rönneån - 163-164
Rönning, Fredrik - 163-164
Rönninge - 163-164
Rönnliden - 163-164
Rönnow. 1. Kasten Månsson R. -- 2. Kasten R. - 163-164, 165-166
Rönnov, holsteinsk adelssläkt - 165-166
Rönnoxeln, bot. Se Oxelsläktet, sp. 1145 - 165-166
Rönnskär - 165-166, 167-168
Rönnäng - 167-168
Rönquist, Charlotta (Lotten) Sofia - 167-168
Rönsjärv - 167-168
Röntgen, David - 167-168
Röntgen, Wilhelm Konrad - 167-168
Röntgen, musiker - 167-168
Röntgenanatomi, med. Se Röntgenbild, sp. 173 - 167-168
Röntgenbehandling - 167-168, 169-170
Röntgenbild - 169-170, 171-172, 173-174
Röntgendiagnostik - 173-174, 175-176
Röntgendos. Se Röntgenbehandling - 175-176
Röntgenfotograf. Se Röntgenograf - 175-176
Röntgenfotografera. Se Röntgenografi - 175-176
Röntgenfotografi, fys. Se Röntgenografi - 175-176
Röntgengenomlysning - 175-176
Röntgenkinematografi. Se Röntgenografi - 175-176
Röntgenlavemang. Se Röntgenbild - 175-176
Röntgenman. Se Röntgenolog - 175-176
Röntgenmåltid. Se Röntgenbild - 175-176
Röntgenograf - 175-176, Till art. Röntgenbild. I., Till art. Röntgenbild. II., Till art. Röntgenbild. III., Till art. Röntgenteknik, 177-178
Röntgenogram. Se Röntgenbild - 177-178
Röntgenolog - 177-178
Röntgenologi - 177-178
Röntgenoskopi, fys., med. Se Röntgengenomlysning - 177-178
Röntgenrör - 177-178, 179-180, 181-182
Röntgenskärm - 181-182
Röntgenstrålar - 181-182, 183-184, 185-186
Röntgenteknik - 185-186, 187-188, 189-190, 191-192, 193-194
Röntgenterapi. Se Röntgenbehandling - 193-194
Rönvik - 193-194
Rönö - 193-194
Rönö - 193-194
Röpenack - 193-194, 195-196
Röppisit, miner., en varietet af fayalit. Se Olivin - 195-196
Rör - 195-196
Röra - 195-196
Röra - 195-196
Rörafskärare - 195-196
Rörbaggar, zool. Se Donacia - 195-196
Rörblomstriga - 195-196
Rörbrunn. Se Brunn 1 - 195-196
Rörbye - 195-196, 197-198
Rörbæks batteri - 197-198
Rördam, gammal dansk släkt - 197-198, 199-200
Rördelar - 199-200
Rördike. Se Täckdikning - 199-200
Rördrommen, zool. Se Hägrar, sp. 84 - 199-200
Rörek - 199-200
Rörek Dagsson - 199-200
Rörelse - 199-200, 201-202, 203-204, 205-206
Rörelseenergi, detsamma som "lefvande kraft". Se Kinetisk engergi - 205-206
Rörelsefenomen - 205-206, 207-208
Rörelseförnimmelser - 207-208, 209-210
Rörelsekapital. Se Driftkapital och Kapital, sp. 850 - 209-210
Rörelsekvantitet, dets. som rörelsemängd (se d. o.) - 209-210
Rörelselära, Geometrisk. Se Kinematik - 209-210
Rörelsemängd - 209-210
Rörelseterapi, dets. som sjukgymnastik (se d. o.) - 209-210
Rören, zool. Se Laxsläktet, sp. 1453 - 209-210
Rörflen, bot. Se Flen - 209-210
Rörflöjt - 209-210
Rörformig - 209-210
Rörförbindning - 209-210
Rörhjärtan - 209-210
Rörholmens skans - 209-210, 211-212
Rörhvalen, zool. Se Fenhvalar, sp. 29 ff - 211-212
Rörhönan, zool. Se Gallinula - 211-212
Rörik - 211-212
Röring, sjöv. Se Ankare, sp. 1050 - 211-212
Rörkamfer. Se Kamfer - 211-212
Rörkvarn, tekn. Se Krossverk, sp. 72 - 211-212
Rörkylare. Se Kylapparat, sp. 448 - 211-212
Rörlibell, fys. Se Vattenpass - 211-212
Rörliga högtidsdagar. Se Kyrkoår, sp. 525 - 211-212
Rörliga kasus, språkv. Se Kasus, sp. 1243 - 211-212
Rörliga lavettage [-taJ], artill. Se Lavettage, sp. 1423 - 211-212
Rörliga postanstalter, postv. Se Postanstalt - 211-212
Rörlig bestyckning, krigsv. Se Bestyckning 1 och Lavettage, sp. 1424 - 211-212
Rörlig järnvägsmateriel ("Rullande" järnvägsmateriel). Se Järnvägsmateriel - 211-212
Rörlig lefver l. Vandrande lefver, med. Se Lefversjukdomar, sp. 29 - 211-212
Rörligt kapital l. Flytande kapital. Se Kapital, sp. 849 ff - 211-212
Rörläggning - 211-212
Rörmaneter, zool. Se CÏlenterata, sp 486 - 211-212
Rörmessläktet, zool. Se Skäggmessläktet - 211-212
Rörning, bygnk. Se Puts - 211-212
Rörnät - 211-212
Röros - 211-212
Röros - 211-212
Rörosrasen - 211-212
Rörpipor, mus. Se Orgel, sp. 866, och Tungpipor - 211-212
Rörpneumatik - 211-212
Rörpost - 211-212, 213-214
Rörsocker. Se Socker - 213-214
Rörsopp, bot. Se Boletus - 213-214
Rörspindlar, zool. Se Spindeldjur - 213-214
Rörstrand - 213-214, 215-216, 217-218
Rörströmsälfven. Se Fjällsjöälfven - 217-218
Rörstämmor, mus. Se Tungpipor - 217-218
Rörsvampar, bot., namn på fam. Polyporaceæ - 217-218
Rörsångaren, zool. Se Kärrsångarsläktet - 217-218
Rörtång - 217-218
Rörugn. Se Kolning, sp. 574 - 217-218
Rörum - 217-218
Rörum, Norra, socken. Se Norra Rörum - 217-218
Rörum, Södra, socken. Se Södra Rörum - 217-218
Rörvattenpass. Se Vattenpass - 217-218
Rörverk - 217-218
Rörvig skans - 217-218
Rörvik - 217-218
Rörön - 217-218
Rösaaen - 217-218
Röscha - 217-218
Rösicke, Gustav - 217-218
Rösiö, Per Jönson- - 217-218, 219-220
Rösjöholm - 219-220
Röske-Lund, sångerska. Se Lund, Maximiliana Teodolinda - 219-220
Röskva, nord. myt. Se Tjalfve - 219-220
Rössler, Emil Franz - 219-220
Rössler, Konstantin - 219-220
Röst - 219-220
Röst - 219-220
Röst - 219-220, 221-222
Röstbandsljud l. Glottala ljud, fonet. Se Laryngala ljud - 221-222
Rösthugnedagen - 221-222
Röstjärn - 221-222
Röstlängd - 221-222
Röstplikt - 221-222, 223-224
Rösträtt - 223-224, 225-226
Röstspringan. Se Struphufvud - 225-226
Rösttal - 225-226
Röstton, fonet. Se Stämton - 225-226
Röstvangen - 225-226
Röstvärfvning - 225-226
Rösttånga - 225-226
Rösvandet - 225-226
Röta. Se Rötskada - 225-226
Rötfeber, Putridfeber. Se Septikemi - 225-226
Rötmånaden - 225-226
Rötning. Se Linberedning, sp 563 - 225-226
Rötscher, Heinrich Theodor - 225-226
Rötsimpa, zool. Se Simpsläktet - 225-226
Rötskada - 225-226
Rötticka, bot. Se Polyporus - 225-226
Röttisit - 225-226
Rövær - 225-226
Röök [rök], svensk adelssläkt - 225-226, 227-228
S - 229-230, 231-232
Sa - 231-232
S. A. - 231-232
s. a. - 231-232
s:a - 231-232
Saabye [såby], August Vilhelm - 231-232, 233-234
Saabye's elektriska apparater [såbys]. Se Hemliga medel - 233-234
Saadani - 233-234
Saa de Miranda [sa-], Francisco - 233-234
Saadi. Se Sadi - 233-234
Saadi-dynastien. Se Marokko, sp. 1032 - 233-234
Saadja - 233-234
Saadulla pascha - 233-234
Saaheim [så-], stad. Se Rjukan - 233-234
Saal [sal,] floder. Se Saale - 233-234
Saal [sal], Georg - 233-234
Saalaakinn - 233-234
Saalach [salach]. Se Saale 3 - 233-234
Saalburg - 233-234, 235-236
Saale - 235-236
Saal-Elster - 235-236
Saalesnes - 235-236
Saalfeld - 235-236
Saan - 235-236
Saane - 235-236
Saangruppen [sane-]. Se Fribourg-alperna - 235-236
Saanen - 235-236
Saanengeten [sanen-], zool. Se Getskötsel - 235-236
Saaner - 235-236
Saangijoki - 235-236
Saar - 235-236
Saar [sar], Ferdinand von - 235-236
Saaralben - 235-236
Saarbrück. Se Saarbrücken - 235-236
Saarbrücken - 237-238
Saarbrückener steinkohlengebirge. Se Saarbrücken - 237-238
Saarburg - 237-238
Saardam [sar-]. Se Saandam - 237-238
Saargemünd - 237-238
Saari [sari], finsk folkpoesi. Se Limminkäinen - 237-238
Saarijärvi - 237-238
Saarijärvi stråt - 237-238
Saarikoski - 237-238
Saarinen [sar-], Gottlieb Eliel - 237-238, 239-240
Saariselkä - 239-240
Saarkanalen [sar-]. Se Saar - 239-240
Saarlouis - 239-240
Saar-union - 239-240
Saati - 239-240
Saavedra, spanska författare. 1 Miguel de Cervantes S. Se Cervantes -- 2. Angel Pérez de S. Se Rivas 1 -- 3. Enrique Ramirez de S. Se Rivas 2 - 239-240
Saavedra Fajardo [sav- facha'rdå), Diego de - 239-240
Saavedra y Moragas [sav- i mår-], Eduardo - 239-240
Saaz - 239-240
Sab. - 239-240
Saba - 239-240
Saba, latinisering af Säby, kloster. Se Julita 2 - 239-240
Saba - 239-240
Saba, palestinensisk eremit. Se Sabas - 239-240
Saba, serbisk ärkebiskop. Se Sava - 239-240
Saba-bukten. Se Assab-bukten - 241-242
Sabac - 241-242
Sabadell - 241-242
Sabadilla - 241-242
Sabadillfrö, bot. farm. Se Sabadilla - 241-242
Sabadius. Se Sabazios - 241-242
Sabah (Saba). Se Brittiska Nord-Borneo, sp. 186 - 241-242
Sabaikal (riktigare Zabaikal), detsamma som Transbajkalien - 241-242
Sabaiter. Se Sabas - 241-242
Sabaki - 241-242
Sabakon - 241-242
Sabal - 241-242
Sabanilla - 241-242
Sabara - 241-242
Sabaria. Se Steinmanger - 241-242
Sabas - 241-242
Sabata, stad. Se Hadramaut. sp. 969 - 241-242
Sabatier [-tie], Raphael Bienvenu - 241-242
Sabatier [-tie], Armand - 241-242
Sabatier [-tie], Louis Auguste - 241-242, 243-244
Sabatier [-tie], Paul - 243-244, 245-246
Sabatier [-tie], Paul - 245-246
Sabatinus, Lacus. Se Bracciano - 245-246
Sabazios - 245-246, 247-248
Sabbas, eremit. Se Sabas - 247-248
Sabbat - 247-248, 249-250
Sabbatarier - 249-250
Sabbatia, bot. Se Gentianaceæ - 249-250
Sabbatsberg - 249-250, 251-252, 253-254
Sabbatsbrott - 253-254
Sabbatsgränsen. Se Sabbat - 253-254
Sabbatshvila. Se Söndagshvila - 253-254
Sabbatsresa. Se Sabbat - 253-254
Sabbatsväg. Se Sabbat - 253-254
Sabbatsåret - 253-254, 255-256
Sabbik - 255-256
Sabbioncello - 255-256
Sabbioneta - 255-256
Sabe, fordom rike i Arabien. Se Saba - 255-256
Sabéer - 255-256, 257-258
Sabeism - 257-258
Sabel - 257-258, 259-260
Sabelbajonett - 259-260
Sabelfäktning. Se Fäktkonst, sp. 216 - 259-260
Sabelhandrem. Se Portepé - 259-260
Sabelhuggning. Se Fäktkonst, sp. 216 - 259-260
Sabelhylsa - 259-260
Sabelkoppel, krigsv. Se Koppel 2 - 259-260
Sabeller, folkgrupp. Se Italiens fornspråk, sp. 1068--1069 - 259-260
Sabellianer och Sabellianism. Se Sabellius - 259-260
Sabellicus, Marcantonio Coccio - 259-260
Sabellilja, bot. Se Gladiolus - 259-260
Sabelliska språket. Se Italiens fornspråk, sp. 1068--1069 - 259-260
Sabellius - 259-260
Sabelsågbajonett. Se Sabelbajonett - 259-260
Sabeltaska - 259-260
Sabelvälde. Se Militarism - 259-260
Sabesin, stad. Se Mühlbach - 259-260
Sabi - 259-260
Sabiceæ, bot. Se Sapindales - 259-260
Sabier (äfven Zabier), "döpare", gnostisk sekt. Se Mandéer - 259-260
Sabineæ, bot. Se Sapindales - 259-260
Sabina - 259-260, 261-262
Sabina, Vibia - 261-262
Sabina, Vilhelm af, påflig legat. Se Vilhelm af Sabina - 261-262
Sabina, Karel - 261-262
Sabine - 261-262
Sabine - 261-262
Sabine [sä'bin], J. Se Sab - 261-262
Sabine [sä'bin], sir Edward - 261-262
Sabiner - 261-262
Sabinerbergen (it. Monti Sabini). Se Apenninerna - 261-262
Sabine-ön - 261-262
Sabinianer - 261-262, 263-264
Sabinianus - 263-264
Sabinskornas bortröfvande. Se Sabiner - 263-264
Sabinum - 263-264
Sabinus. 1. Romersk skald -- 2. Romersk rättslärd -- 3. Alexandrinsk läkare - 263-264
Sabinus, Julius - 263-264
Sabje, farm. Se Hasjisj - 263-264
Sable island - 263-264
Sables d'Olonne - 263-264
Sablé sur Sarthe - 263-264
Sablon - 263-264
Saboly, [-båli'], Nicolas - 263-264
Sabon - 235-236, 237-238, 239-240, 241-242, 243-244, 245-246, 247-248, 249-250, 251-252, 253-254, 255-256, 257-258, 259-260, 261-262, 263-264
Sabor - 263-264
Saboréer. Se Rabbinska språket och litteraturen, sp. 816 - 263-264
Sabotage - 263-264
Sabouraud [saborå], Raymond Jacques Adrien - 263-264
Sabrina - 263-264
Sabromin - 263-264
Sabuntsji, by. Se Baku, sp. 740 och Nobel, sp. 1107, fig - 263-264
Saburral - 265-266
Sacaza [-ka'tha], Roberto - 265-266
Sacc. - 265-266
Saccade - 265-266
Saccardo [sakka'rdå], Pier' Andrea - 265-266
Sacch. - 265-266
Saccharat, kem. Se Sackarat - 265-266
Saccharin. Se Sackarin - 265-266
Saccharometer, fys. Se Sackarometer - 265-266
Saccharomyces, bot. Se Balteriologi, sp. 729, Jäsning, Jäst och Saccharomycetes - 265-266
Saccharomycetaceæ, bot. Se Saccharomycetes - 265-266
Saccharomyceter, bot. Se Saccharomycetes - 265-266
Saccharomycetes - 265-266
Saccharum - 265-266
Sacchetti [sakke'tti], Franco - 265-266
Sacchi [sa'kki], italienska målare. 1. Se Pordenone 1 - 265-266
Sacchi. 2. Andrea S - 265-266
Sacchini [sakki-], Antonio Maria Gasparo - 265-266, 267-268
Sacco di Roma - 267-268
Saccoleva, sjöv. Se Sakoleva - 267-268
Sacconi [sakkåni], Giuseppe, grefve - 267-268
Saccorrihiza, bot. Se Laminariaceæ (där genom tryckfel står Sacchorrhiza) - 267-268
Sacculus (lat., liten säck, påse), anat. Se Hörselorgan, sp. 286 (med fig. 3 b) - 267-268
Saccus, lat., säck. -- S. lacrimalis, tårsäcken. Se Öga - 267-268
Sacedon - 267-268
Sacellan, Sacellani. Se Sacellum - 267-268
Sacellum - 267-268
Sacer - 267-268
Sacer, Gottfried Wilhelm - 267-268
Sacerdos, Marius Plotius - 267-268
Sacerdotal - 267-268
Sacerdotium - 267-268
Sacer mons [må'ns], lat. Se Heliga berget - 267-268
Sachalin - 267-268, 269-270
Saharja. Se Sakarias - 269-270
Sachau, Karl Eduard - 269-270
Sacher-Masoch, Leopold von - 271-272
Sacheverell [seJe'verel]. 1. William S -- 2. Henry S - 271-272
Sachlikis, Stefanos - 271-272
Sachs. 1. Simon S -- 2. Josef Ernst S - 271-272, 273-274
Sachs, Hans - 273-274
Sachs, Karl Ernst August - 273-274
Sachs, Julius von - 273-274, 275-276
Sachs [sä'ks], Edwin - 275-276
Sachsare - 275-276, 277-278
Sachse-Hofmeister [-håfmajster], Anna - 277-278
Sachsen - 277-278
Sachsen - 277-278, 279-280, 281-282, 283-284, 285-286, 287-288
Sachsen - 287-288
Sachsen, Marskalken af. Se Morits, sp. 1116--17 - 287-288
Sachsen-Altenburg - 287-288, 289-290
Sachsenchronik - 289-290
Sachsen-Hildburghausen - 289-290
Sachsen-Koburg och Gotha - 289-290, 291-292
Sachsenland - 291-292
Sachsen-Lauenburg. Se Lauenburg 1 - 291-292
Sachsen-Meiningen - 291-292, 293-294
Sachsenspiegel - 293-294
Sachsenwald [-valt]. Se Friedrichsruh - 293-294
Sachsen-Weimar-Eisenach - 293-294, 295-296
Sachsen-Wittenberg. Se Sachsare, sp. 278 - 295-296
Sachsia, bot. Se Saccharomycetes - 295-296
Sachsiska brödrakriget 81446--51]. Se Fredrik 2, sp. 1306 - 295-296
Sachsiska hertigdömena - 295-296
Sachsiska kejsare - 295-296
Sachsiska kretsarna i det forna tysk-romerska riket. Se Neder-Sachsen och Öfver-Sachsen - 295-296
Sachsiska prinsrofvet. Se Altenburg - 295-296
Sachsiska rätten. Se Sachsare - 295-296
Sachsiska Schweiz - 295-296, 297-298
Sachsiska språket. Se Fornsachsiska och Plattyska - 297-298
Sachsiskt blått - 297-298
Sachsiskt porslin - 297-298
Sachs' jodprof, bot. Se Assimilation, sp. 239 - 297-298
Sachsska barnsjukhuset. Se Sachs, sp. 272 - 297-298
Sachtleven [-lefen], holländsk målarfamilj. Se Saftleven - 297-298
Sack - 297-298
Sack, svensk adlig ätt - 297-298
Sack. 1 August Friedrich Wilhelm S -- 2. Friedrich Samuel Gottfried S - 297-298
Sacka - 297-298
Sackarat - 297-298
Sackarifikation - 297-298
Sackarimeter - 297-298
Sackametri - 297-298, 299-300
Sackarin - 299-300
Sackarometer - 299-300
Sackaros [-ås], kem. Se Socker - 299-300
Sacken, adelssläkt. Se Osten-Sacken - 299-300
Sacklén, Johan Fredrik - 299-300, 301-302
Sack rodd, sjöv. Se Rodd - 301-302
Sackville [sä'kvil],engelsk adelssläkt - 301-302, 303-304
Saco - 303-304
Saco de Maracaibo [sa'kå -ka'jbå]. Se Maracaiboviken - 303-304
Sacra - 303-304
Sacra congregation sancti officii. Se Inkkvisition, sp. 681 (där oriktigt står del sancto offici i st. f. sancti officii) - 303-304
Sacra conversazione 8-satsiåne], it., detsammasom santa conversazione (se Heligt samtal) - 303-304
Sacramentarium - 303-304
Sacramento - 303-304, 305-306
Sacramentum - 305-306
Sacrarium - 305-306
Sacrarium - 305-306
Sacra scriptura - 305-306
Sacratio capitis - 305-306
Sacra Via, lat. Se Rom, sp. 658 o. fig. 3 - 305-306
Sacré-cÏur-kulten - 305-306
Sacred harmonic society - 305-306
Sacre rapprentazioni - 305-306
Sacrificium - 305-306
Sacrifizio dell' intelletto - 305-306
Sacrilegia minuta puniuntur, magna in triumphis feruntur - 305-306, 307-308
Sacrilegium - 307-308
Sacri ministerii adjunctus (adjunkt) lat. Se Sacrum ministerium - 307-308
Sacri ministerii candidatus, lat. Sre Sacrum ministerium - 307-308
Sacri ordines - 307-308
Sacristitium - 307-308
Sacro Bosco - 307-308
Sacro monte - 307-308
Sacrovir, Julius - 307-308
Sacrum (Os sacrum), anat., korsben. Se Kors 3 och Människan, fig 15 - 307-308
Sacrum collegium, lat., "det heliga kollegiet" d. v. s. kardinalernas församling (Se Kardinal) - 307-308
Sacrum imperium Romanum nationis Germanicæ, lat. Se Heliga romerska riket af tyska nationen - 307-308
Sacrum ministerium - 307-308
Sacy [sasi], Louis Isaac le Maistre de - 307-308
Sacy [sasi). 1. Antoine Isaac, baron Silvestre de S -- 2. Samuel Ustazade Silvestre de S - 307-308, 309-310
Sacz [så'tj], polsk namnform för Sandez (se d. o.) - 309-310
Sada stad. Se Matsuye - 309-310
Sá de Bandeira [-de bödei're], Bernardo - 309-310
Sadão - 309-310
Sada Yakko - 309-310
Saddle mountain [sä'dl mau'ntin], bergstopp. Se Hoosac mountains - 309-310
Saddleworth - 309-310
Sadducéer. Se Fariséer - 309-310
Sade [sad], Donatien Alphonse FranÁois - 309-310
Sadel - 309-310
Sadel - 309-310
Sadel - 311-312, 313-314, 315-316
Sadel, sjöv. Se Blindrå - 315-316
Sadelbildning, geol. Se Antiklin och Luftsadel - 315-316
Sadelbom, ridk. Se Sadel, sp. 312 - 315-316
Sadelbrott, ridk. Se Sadeltryck - 315-316
Sadelbruten, veter. Se Selbruten - 315-316
Sadelbåge, bygnk. Se Båge 4, sp. 799 - 315-316
Sadeler, Gillis - 315-316
Sadelflaska - 315-316
Sadelföreställare. Se Fordon, sp. 840 - 315-316
Sadelgjord - 315-316
Sadelgjordspännare - 315-316
Sadelhängare - 315-316, 317-318
Sadelkammare. Se Selkammare - 317-318
Sadelkorg, ridk. Se Sadel, sp. 314 - 317-318
Sadelkälke. Se Kälkåkning, sp. 555 - 317-318
Sadelled - 317-318
Sadelläge, ridk. Se Sadelstad - 317-318
Sadelmundering. Se Sadel, sp. 314 - 317-318
Sadelmussla - 317-318
Sadelplats - 317-318
Sadelstad - 317-318
Sadelstropp. 1. Ridk. Se Sadel, sp. 314 -- 2. Sjöv. Se Stropp - 317-318
Sadeltak, bygnk. Se Tak - 317-318
Sadeltorn, bygnk. Se Torn - 317-318
Sadeltryck - 317-318
Sadeltäcke. Se Schabrak - 317-318
Sá de Miranda. Se Saa de Miranda - 317-318
Sadeshult - 317-318
Sadger, Isidor - 317-318
Sadh - 317-318
Sadhya - 317-318
Sadi - 317-318, 319-320
Sadino [se-], Elmano - 319-320
Sadism - 319-320
Sadiya - 319-320
Sadler[sä'dle], sir Ralph - 319-320
Sadling - 319-320, 321-322
Sado - 321-322
Sadoleto [-dåletå], Jacopo - 321-322
Sadolin (latinisering af "sadelmakare"), Jörgen, Jensen - 321-322
Sadonsk, stad. Se Zadonsk - 321-322
Sadowa - 321-322
Sadowa-Wisznia - 321-322
Sádr-i-a'zam - 321-322
Sadyk pascha. Se Czajkowski, M - 321-322
Sæculum - 321-322
Sæhlie, A. Se Sählie - 321-322
Særimner, isl. Se Särimner - 321-322
Sæmund. Se Sämund - 321-322
Saenger [sä'n-], Max - 323-324
Saenedam [san-], Pieter Jansz - 323-324
Sæpe stilum vertas - 323-324
Sæpinum - 323-324
Saf, bot. Se Bark, sp. 928 - 323-324
Safakis. Se Sfaks - 323-324
Safan - 323-324
Safar (turk. Safer). Se Hedjra - 323-324
Safar - 323-324
Safarider, persisk dynasti (873--912). Se Persien, sp. 556 - 323-324
Safarik [Ja'farJik], tysk transkription Schafarik 1. Pavel Josef S -- 2. Janko S - 323-324, 325-326
Safavider. Se Safider - 325-326
Safech, egyptisk gudomlighet. Se Egypten, sp. 1472 - 525-526
Safed - 325-326
Safe-deposit - 325-326
Safed Koh. Se Sefid-Kuh - 325-326
Saffi - 325-326
Saffian. Se Läder, sp. 173, och Saffi - 325-326
Saffira. Se Anania - 325-326
Saffisk - 325-326
Safflor - 325-326
Saffran - 325-326
Saffranholts, bot. Se Cassine (där genom tryckfel står Saffranhout - 325-326
Saffron-Walden - 325-326
Saffuije, by. Se Diocæsarea - 325-326
Safi, stad. Se Saffi - 327-328
Safider - 327-328
Safiner. Se Samniter - 327-328
Safir, miner. Se Korund - 327-328
Safirin - 327-328
Safirkvarts - 327-328
Safonov, Vasilij Iljitj - 327-328
Safraniner - 327-328
Safrol [-ål]. Se Sassafras - 327-328
Safsa, bot. Se Osmundaceæ - 327-328
Saft - 327-328
Saftfärg - 327-328
Saftgrönt. Se Färgväxter och Saftfärg - 327-328
Saftkanaler - 327-328
Saftleven - 327-328
Saftluckor, histol. Se Bindesubstanväfnad. sp. 408 - 327-328
Saftmärken, bot. detsamma som honungstecken. Se Honungskörtel - 327-328
Saftrum, bot. Se Cell, sp. 1391, och Vakuol - 327-328
Saftspänning, bot. Se Turgor - 327-328
Saftstation. Se Betsockertillverkning, sp. 173 - 327-328
Safttrådar, bot. Se Parafyser - 327-328
Saga - 327-328
Saga - 327-328, 329-330
Saga - 329-330
Sagacitet - 329-330
Sagaing - 329-330
Sagajtser, sibiriskt folk. Se Kojbaler - 329-330
Sagalin l. Sachalin. Se Sachalin - 329-330
Sagallo - 329-330
Sagaan - 329-330
Sagaan, Dorotea, hertiginna af - 329-330
Sagapenum - 329-330, 331-332
Sagar - 331-332
Sagara - 331-332
Sagasig - 331-332
Sagasta, Práxedes Mateo - 331-332
Sagatun - 331-332, 333-334
Sagdalen - 333-334
Sage-brush [sei'dJ-braJ], bot. Se Colorado, sp. 567, Idaho, Nebraska, sp. 663 New Mexico, sp. 884, och Oregon, sp.848 - 333-334
Sage-femme - 333-334
Sagelvdal. Se Sagfjorden - 333-334
Sagelven. Se Sagfjorden - 333-334
Sagemonos - 333-334
Sagen, Lyder Kristian - 333-334
Sagene - 333-334
Sagenit - 333-334
Sagenopteris - 333-334
Sage-plains [sei'dJ plei'ns], eng. Se Nebraska, sp. 663 - 333-334
Sager, Sofia - 333-334
Sager-Nelson, J. O. G., svensk målare. Se Nelson - 333-334
Sagfjorden - 333-334
Sagfoss - 333-334
Saggat - 333-334, 335-336
Saggat-jaure [sakkat-]. Se Saggat - 335-336
Sagina - 335-336
Saginaw - 335-336
Sagitta. 1. Sjöv. Se Galär, sp. 679 -- 2. Zool. Se Pilmaskar - 335-336
Sagittalsnitt - 335-336
Sagittaria - 335-336
Sagittarius - 335-336
Sagittarius, Heinrich. Se Schütz, H - 335-336
Sagnitz - 335-336
Sago - 335-336, 337-338
Sagocykel. Se Sagokrets - 337-338
Sagogryn, bot. tekn. Se Sago - 337-338
Sagokrets - 337-338
Sagomjöl, bot. tekn. Se Sago - 337-338
Sagopalm - 337-338
Sagoskin, M. N. Se Zagoskin - 337-338
Sagoåldern - 337-338
Sagradabark, farm. Se Frangulabark - 337-338
Sagres [-greJ]. Se São Vicente - 337-338
Sagrosbergen - 337-338
Sagu - 337-338
Sagua la grande - 337-338
Saguenay - 337-338
Saguin, zool. Se Hapale - 337-338
Sagum - 337-338
Sagunto - 337-338
Saguntum. Se Sagunto - 337-338
Sagwirepalm - 337-338
Sagvötn. Se Sagfjorden - 337-338
Sagån - 337-338, 339-340
Saha - 339-340
Sahajdatjnyjk, Petr Konaskjevitj - 339-340
Sahak den store, katolikos (se d. o.) af Armenien. Se Armeniska litteraturen, sp. 21 och Mesrop - 339-340
Sahalaks - 339-340
Sahama. Se Sajama - 339-340
Sahara - 339-340, 341-342, 343-344, 345-346
Saharanpur - 345-346
Sahel - 345-346
Sahib - 345-346
Sahidiska dialekten. Se Koptiska språket och litteraturen, sp. 1007 - 345-346
Sahih, arab. Se Islam, sp. 917 - 345-346
Sahlberg, J. J., farmaceut. Se Salberg - 345-346
Sahlberg, Robert - 345-346
Sahlberg finländska naturforskare - 345-346, 347-348
Sahle - 347-348
Sahlefelt, Erik Karl - 347-348
Sahlgren, Nikolaus (Niklas) - 347-348, 349-350
Sahlgrenska sjukhuset - 349-350, 351-352
Sahlin, Värmlandssläkt - 351-352, 353-354
Sahlin, Karl Andreas - 353-354
Sahlstedt, Abraham Magni - 353-354, 355-356
Sahlström, Per - 355-356
Saho - 355-356, 357-358
S. A. I. - 357-358
Saib, persisk skald. Se Persiska litteraturen - 357-358
Said - 357-358
Said, imam. Se Oman, sp. 684 - 357-358
Said, Abu, persisk skald. Se Persiska litteraturen - 357-358
Saida - 357-358
Saidapet - 357-358
Said Ibn Batrik. Se Eutychios - 357-358
Saidiska dialekten. Se Koptiska språket och litteraturen - 357-358
Said pascha, Muhammed - 357-358
Said pascha, med tillnamnet Kütschük - 357-358
Said pascha, med tillnamnet Schischman - 357-358, 359-360
Saidschütz - 359-360
Saiga, zool. Se Antiloper, sp. 1145 - 359-360
Saigo, Kisjinosuke Takamori - 359-360
Saigon - 359-360
Saik - 359-360
Saikyo. Se Kyoto, sp. 460 - 359-360
Sailer, Johann Michael - 359-360
Sai-li, folkslag. Se Hainan, sp. 1051 - 359-360
Saillant - 359-360
Saillantkaponjär [sajã'-] Se Kaponjär, sp. 872 - 359-360
Saillie - 359-360
Sailor boy's-dans [sei'le-båis-]. Se Hornpipe - 361-362
Saima - 361-362
Saima, tidning. Se Snellman, J. V. - 361-362
Saima kanal. Se Finland, sp. 293 och Saima - 361-362
Saimiren, zool. Se Ekorrapor - 361-362
Sainete - 363-364
Sain-Acheul - 363-364
Saint-Affrique - 363-364
Saint-Aignan - 363-364
Saint Albans - 363-364
Saint Aldwyn [sent å'ldwin], viscount af. Se Hicks-Beach - 363-364
Saint-Amand-mont-rond - 363-364
Saint-Amant [sätamã'], Marc Antoine Girard - 363-364
Saint-André [säntãndre], Jacques d'Albonde - 363-364
Saint Andrews - 363-364
Saint Anne - 363-364, 365-366
Saint Anne's on the sea - 365-366
Saint-Arnaud [sätarnå], Achille Leroy de - 365-366
Saint-Aubain [sätåbä'], Andreas Nikolai - 365-366
Saint-Aubin, De [desätåbä'], franska tecknare - 365-366, 367-368
Saint Augustine - 367-368
Saint-Bart [säbar]. Se Barthélemy, sp. 989 - 367-368
Saint-Barthélemy - 367-368
Saint-Benoit-sur-Loire [säbenwa' syrlwar]. Se Fleury-sur-Loire - 367-368
Saint-Bertrand - 367-368
Saint Brandon - 367-368
Saint-Brieuc [säbriö]. Se Brieuc - 367-368
Saint Catharine's - 367-368
Saint-Chamond - 367-368
Saint Charles - 367-368
Saint Charles' bay [sent tJa'lsis bei']. Se Canada, sp. 1070 - 367-368
Saint Christoph [sent kriståf] l. Saint Christopher, ö. Se Christopher, Saint - 367-368
Saint Clair - 367-368
Saint-Clair-sur Epte [säklärsyrä'pt], stad. Se Clair-sur-Epte - 367-368
Saint-Claude - 367-368
SaintCloud - 367-368
Saint Cloud - 367-368
Saint-Contest [säkåte'st], Dominique Claude Barbérie de - 367-368, 369-370
Saint Croix - 369-370
Saint-Cyr - 369-370
Saint-Cyr [säsir], Laurent Gouvion de - 369-370
Saint-Cyran [säsirã']. Se Duvergier de Hauranne, J - 369-370
Saint-Cyr-l'École [säsirlekå'll]. Se Saint-Cyr - 369-370
Saint-Davids - 369-370
Saint-Denis - 369-370, 371-372
Saint-Denis - 371-372
Saint-Didier-la-Séauve - 371-372
Saint-Dié - 371-372
Saint-Dizier - 371-372
Saint-Dominique [sädåmini'k], fransk koloni. Se Haïti, sp. 1057 - 371-372
Sainte-Adresse [sätadre'ss], fort. Se Havre, Le, sp. 131 - 371-372
Saint-Anne d'Auray [sätannedårä]. Se Auray - 371-372
Sainte-Anne-de-Beaupré. Se Saint-Anne - 371-372
Sainte-Aulaire [sätålär], Louis Clair de Beaupoil de S - 371-372
Sainte-Barbe [sätba'rb], fr. Se Barbar, sp. 896--897 - 371-372
Sainte-Beuve [sätbö'v], Charles Augustin - 371-372, 373-374, 375-376
Sainte-Claire Deville [sätklär devi'll]. 1. Charles S. 2. Henri Étienne S - 375-376, 377-378
Sainte-Croix - 377-378
Sainte-Geneviève-biblioteket [sätJeneviä'v-]. Se Paris, sp. 84 - 377-378
Sainte ligue [sätli'g], La, fr., heliga ligan. Se Liga - 377-378
Sainte-Elme [sätä'lm], Aselina Vanayl de Yongh - 377-378
Sainte-Marguerite [sätmargeri't], ö. Se Lerinerna - 377-378
Sainte-Marie - 377-378
Sainte-Marie-aux Mines [sätmariåmi'n), fr., stad. Se Markirch - 377-378
Sainte-Maure [sätmår], högland. Se Indre-et-Loire - 377-378
Sainte-Menehould - 377-378
Sainte-Émillion - 377-378
Sainte-More [sätmår], Benoît de. Se Trojasagan - 377-378
Sainte-Palaye [sätpala'j], Jean Baptiste de La Curne de - 377-378
Saintes - 377-378, 379-380
Saintes-Maries - 379-380
Saint-Esprit, Ordre du [årdr dy sätespri], fr., fransk riddarorden. Se Helgandsorden 2 - 379-380
Saint-Estèphe - 379-380
Saint-Étienne - 379-380
Sainte union [såtyniå'], La, fr., "heliga förbundet". Se Liga - 379-380
Saint-Eustache - 379-380
Saint-Évremont [sätevremå'], Charles de Marguetel de Saint-Denis - 379-380
Saint-Félix [säfili'ks], Jules de - 379-380
Saint-Flour - 379-380, 381-382
Saint-Galmier - 381-382
Saint-Gaudens - 381-382
Saint-Gaudens [sent gå'dens], Augustus - 381-382
Saint-Gelais [säJelä]. 1. Octavien de S -- 2. Millin de S - 381-382
Saint George - 381-382
Saint-George [säJårJ], Chevalier de, binamn på engelske tronpretendenten Jakob (III). Se Jakob, F. E., sp. 1186 - 381-382
Saint-Georges [säJårJ], Jules Henri Vernoy de - 381-382
Saint George's channel [sent dJå'dJis tJä'nl}. Se Georgskanalen 1 - 381-382
Saint-Germain - 381-382, 383-384
Saint-Germain [säJärmä'], Claude Louis - 383-384
Saint-Germain [säJärmä'], T de, pseudonym. Se Tardieu, J. R. - 383-384
Saint-Germain-en-Laye - 383-384
Saint Germans [sent dJer'mens}, earl af. Se Eliot 2 - 383-384
Saint-Gervais-les-bains - 383-384
Saint-Gilles - 385-386
Saint-Gilles [säJi'll], helgon. Se Ægidius den helige - 385-386
Saint-Girons - 385-386
Saint-Gobain - 385-386
Saint-Graal [sägral], den helige Graal. Se Graal - 385-386
Saint Helena - 385-386
Saint Helen's - 385-386
Saint Helier - 385-386
Saint-Henri - 385-386
Saint-Hilaire [sätilär]. 1. Jules Barthélemy -- 2. Augustin FranÁois César Provenal -- 3. Marco de S -- 4. Étienne Geoffroy S -- 5. Isidore Geoffroy S - 385-386, 387-388
Saint-Honorat (sätånåra'], ö. Se Lerinerna - 387-388
Saint-Honoré-les-bains - 387-388
Saint-Hubert - 387-388
Saint-Hubert [sätybär], fr., jägarnas skyddspatron. Se Hubertus - 387-388
Saint-Hyacinthe - 387-388
Saint-Imier - 387-388
Saintine [säti'n], Joseph Xavier Boniface - 387-388
Saint-Irèné [sätirene], förstad till Lyon (se d. o., sp. 73) - 387-388
Saint Ives - 387-388
Saint James's palace [sent dJei'msis päles]. Se London, sp. 1051 o. fig. 8 å pl. II - 387-388
Saint-Jean [säJa'], fransk namnform för Sankt Jan, ö. Se Dansk-västindiska öarna - 387-388
Saint-Jean-d'Acre, stad. Se Acre - 387-388
Saint-Jean-d'Angély - 387-388
Saint-Jean-d'Angély [säJãdãJeli]. Se Regnault de Saint-Jean-d'Angély - 387-388
Saint-Jean-d'Auxiliare [säJãdåksiliär], frimurarloge. Se Frimureri, sp. 1445 - 387-388
Saint-Jean-de-Luz - 387-388
Saint John - 387-388
Saint John [si'ndJen], gammal engelsk adelsätt - 387-388, 389-390, 391-392
Saint John [si'ndJen], gammal engelsk skriftställarsläkt - 391-392
Saint John's - 391-392
Saint Johnsbury - 391-392
Saint Joseph - 391-392
Saint-Josse-ten-Noode - 391-392
Saint-Julien - 391-392
Saint-Junien - 391-392, 393-394
Saint-Just - 393-394
Saint-Just [säJy'st eller säJy], förstad till Lyon (se d. o., sp. 73) - 393-394
Saint-Just [säJy'st eller säJy], Antoine de - 393-394
Saint Kilda - 393-394
Saint Kitts [sent kii'ts], ö. Se Christopher, Saint - 391-392
Saint-Lamberet [sälãbär], Jean FranÁois de - 393-394
Saint-Laurent-de-la-Salanque - 393-394, 395-396
Saint Lawrence - 395-396
Saint Leger - 395-396
Saint-Léonard - 395-396
Saint Leonards [sent le'neds], förstad till Hastings (se d. o. 1, sp. 72) - 395-396
Saint-Leu-Taverny - 395-396
Saint-Lô - 395-396
Saint Louis - 395-396, 397-398, 399-400
Saint-Louis - 399-400, 401-402
Saint-Louis [sälwi], fr., Ludvig den helige. Se Ludvig, franska konungar 9 - 401-402
Saint Lubbock's days [sent la'beks dei's], eng. Se Bankhelgdagar - 401-402
Saint-Maxient - 401-402
Saint-Malo - 401-402
Saint-Mandé - 401-402
Saint-Marceaux [sämaraså], Charles René de - 401-402
Saint-Marc Girardin [sämarJirardä'], eg. Marc Girardin, FranÁois Auguste - 401-402, 403-404
Saint-Mars [sämmär], vicomtesse de. Se Courtiras - 403-404
Saint-Martin - 403-404
Saint-Martin [sämartä'], Louis Claude, markis - 403-404
Saint-Martin-de-Ré - 403-404
Saint-Marylebone - 403-404
Saint-Mary of Bathurst [sent mäe'ri ev bä'thest], ort. Se Bathurst 1 - 403-404
Saint-Mary Pré [sent mäe'ri prei'], kloster. Se Leicester 2 - 403-404
Saint-Mary's - 403-404
Saint-Mary's loch - 403-404
Saint-Mary's river - 403-404
Saint-Mary's springs [sent mäe'ris springs]. Se Fond du Lac - 403-404
Saint-Maur-des-Fossés - 403-404
Saint-Maurice - 403-404
Saint Mawes [sent må's]. Se Falmouth 1 - 403-404
Saint-Maximin - 403-404
Saint Michael - 403-404
Saint-Michel [sämiJäl], befäst klippö. Se Mont-Saint-Michel - 403-404
Saint-Mihiel - 403-404, 405-406
Saint-Nazaire - 405-406
Saint Neots - 405-406
Saint-Nicolas - 405-406
Saint-Nicolas-du-Port - 403-404, 405-406
Saint-Nicolas-lès-Cîteaux [sänikåla'läsitå]. Se Cîteaux - 405-406
Saint-Omer - 405-406
Saintonge - 405-406
Saint-Ouen - 405-406
Saint Pancras - 405-406
Saint Patrick's isle [sent på'triks ai'l]. Se Peel, hamstad - 405-406
Saint-Paul - 405-406, 407-408
Saint Paul - 407-408
Saintpaulia - 407-408
Saint-Péray - 407-408
Saint Peter - 407-408
Saint Peter port - 407-408
Saint-Pierre - 407-408
Saint-Pierre [säpiä'r]. 1. Charles Irénée Castel 2. Jacques Henri Bernadin de S - 407-408, 409-410
Saint-Pierr port [säpiä'rpår], stad. Se Saint Peter port - 409-410
Saint-Pierre-Ouilbignon - 409-410
Saint-Pol-de-Léon - 409-410
Saint-Pol-sur-mer - 411-412
Saint-Pol-sur-Ternoise - 411-412
Saint-Pons-de-Thomières - 411-412
Saint-PourÁain - 411-412
Saint-Prestien - 411-412
Saint-Priest [säprist eller säpri] 1. FranÁois Emmanuel Guignard de S 2. Alexis Guignard de S - 411-412
Saint-Privat - 411-412
Saint-Quentin - 411-412
Saint-Rambert - 411-412
Saint-Raphaël - 411-412
Saint-Réal [särea'l], César Vichard - 411-412, 413-414
Saint-Rémy - 413-414
Saint-René Taillandier [särenetajãdie], Se Taillandier - 413-414
Saint-Riquier - 413-414
Saint-Saëns [säsã's), Charles Camille - 413-414
Saint-Sauveur - 413-414
Saintsbury (sei'ntsberi], Georger Edward Bateman - 413-414, 415-416
Saint-Serin [säsärä'], förstad till Lyon (se d. o., sp. 73) - 415-416
Saint-Servan - 415-416
Saint-Sever - 415-416
Saint-Séverin [säsevrä'], eg. San Severins, Alphonse Marie Louis de S. d'Aragon - 415-416
Saint-Simon [säsimå], 1. Louis de Rouvroy hertig de S 2. Claude Henri de Rouvroy grefve de S - 415-416, 417-418, 419-420, 421-422
Saint-Sulpicekongregationen - 421-422, 423-424
Saint Thomas - 423-424
Saint-Thomas - 423-424
Saint Thomas' mount - 423-424
Saint Thomas-the-Apostle [sent tå'mes thi epå'sl], förstad till Exeter (se d. o.) - 423-424
Saint-Trojan-les-bains - 423-424
Saint-Trond - 423-424
Saint-Tropez - 423-424
Saint Ubes - 423-424
Saint-Vaast-La-Hougue - 423-424
Saint-Valery-en-Caus - 423-424
Saint-Valery-sur-Somme - 423-424
Saint-Vallier [sävalje], Charles Raymond de la Croix de Chevrières - 423-424
Saint-Victor [säviktår], Paul Jacques Raymond Bins, grefve de S - 423-424
Saint Vincent - 423-424
Saint Vincent (sent vi'nsent], benediktinkloster. Se Latrobe - 423-424
Saint-Vincent - 423-424
Saint Vincent [sent vi'nsent], earl af. Se Jervis, J - 423-424
Saint-Vincent [saväsã], Jean Baptiste George Marie Bory de, fransk naturforskare. Se Bory de Saint-Vincent - 423-424
Saint-Yrieix - 423-424
Saipan - 425-426
Sais - 425-426
Saisãn-nor - 425-426
Saisang. Se Mongolerna, sp. 907 - 425-426
Saison [säså'], fr. Se Säsong - 425-426
Saisset [sässä]. Àmile - 425-426
Saitafernes - 425-426
Saitjar - 425-426
Saitshick, Robert M - 425-426
Saivo, Saivo-guole, -lodde, -neida, -olmai, -sarva. -tjatse. Se Mytologi (lapsk), sp. 174 - 425-426
Sajama (Sahama), bergstopp. Se Amerika, sp. 782 - 425-426
Sajaner, sibiriskt folk. Se Kojbaler - 425-426
Sajanska berget - 425-426
Sajontjkovskaja, en mindre riktig skrifform för Zaiontjkovskaja (se d. o.) - 425-426
S. A. K. - 425-426
Sak - 427-428
Saka - 427-428
Saka-æran - 427-428
Sakai - 427-428
Sakalava, folkstammar. Se Afrika (pl. Afrikanska folk) och Madagaskar, sp. 395 - 429-430
Sakalin Ula Koton, kinesisk stad. Se Aigun - 429-430
Sakarias - 429-430
Sakarias - 429-430
Sakata - 429-430
Sakataly - 429-430
Sakatu. Se Sokoto - 429-430
Saké - 429-430
Sakegare - 429-430
Saker. 1. Jur., Se Sakrätt. -- 2. Med. Se Menstruation - 429-430
Sakförare - 429-430
Saki l. Sakiz-Adasi. ö. Se Chios - 429-430
Sakiyamuni. Se Sakyamuni - 429-430
Sakka, ind. myt. Se Indra, sp. 577 - 429-430
Sakkalaforsarna - 429-430
Sakkara - 429-430, 431-432
Sakkas, Ammonios. Se Ammonios Sakkas - 431-432
Sakkola - 431-432
Sakkunniga - 431-432
Saklega, jur. Se Legoaftal - 431-432
Saklös - 431-432
Sakmara - 431-432
Saknormer - 431-432
Sakocker - 431-432
Sakoleva - 431-432
Sakral - 431-432
Sakrament - 433-434
Sakramental - 433-434
Sakramentshus - 433-434
Sakramentsstriden - 433-434, 435-436
Sakregister. Se Register 1 - 435-436
Sakrificiell. Se Sacrificium - 435-436
Sakristan. Se Sakristia - 435-436
Sakristia - 435-436
Sakropolitik - 435-436
Sakrosankt - 435-436
Sakrätt - 435-436
Sakse, dansk historieskrifvare. Se Saxo - 435-436
Sakskjöbing - 435-436
Saksumdalen - 435-436
Sakuntala - 435-436
Sakurashima - 435-436
Sakuska (eg.zakuska) ry. Se Smörgåsbord - 435-436
Sakut. Se Zakut - 435-436
Sakyamuni - 435-436
Saköre - 435-436
Saköreslängd, jur. Se Böteslängd - 435-436
sal. - 435-436
Sal. - 435-436
Sal - 435-436
Sala - 435-436
Sala - 437-438, 439-440, 441-442
Sala [sa'le], George Augustus Henry - 441-442, 443-444
Salaam-kramp - 443-444
Sala-Ampyrdyk - 443-444
Sala bergslag - 443-444
Salachor - 443-444
Salacia - 443-444
Sala Consilina - 443-444
Salad - 443-444
Salade [-a'd], fr., sallat (se d. o.) - 443-444
Saladen - 443-444
Saladeros - 443-444
Saladillo [-di'ljå]. Se Rio duclce - 443-444
Saladin - 443-444, 445-446
Saladjär - 445-446
Salado - 445-446
Salæmontanus, lat., från Salberget. Se Johannes Erici Salæmontanus - 445-446
Salaga - 445-446
Salagakartoffel, bot. Se Coleus - 445-446
Sala-Garva, myt. Se Mytologi, sp. 171 - 445-446
Salagranit, petrogr. Se Granit, sp. 131 - 445-446
Sala--Gysinge--Gäfle järnväg. Se Trafik-förvaltningen Göteborg--Stockholm--Gäfle - 445-446
Salahmi - 445-446
Salahor [-hår]. Se Salachor - 445-446
Salaijer, ö. Se Saleijer - 445-446
Salaïrbergen - 445-446
Salaire [-lär], fr. Se Salarium - 445-446
Sala kontrakt - 445-446
Sala landsförsamling - 445-446
Salám - 445-446
Salamanca - 445-446, 447-448
Salamancaskolan - 447-448
Salamander, eld-ande. Se Elementarandar - 447-448
Salamanderdjur, zool. Se Amfibier, sp. 829 ff - 447-448
Salamander reiben - 447-448
Salamandersläktet, zool. Se Amfibier, sp 830 ff - 447-448
Salamandra maculosa (maculata), Eldsalamandern, zool. Se Amfibier,sp. 831 - 447-448
Salamandridæ, zool. Se Amfibier, sp. 829 - 447-448
Salamat. Se Memnostoderna, sp. 84 - 447-448
Salami - 447-448
Salamin - 447-448
Salamis - 447-448
Salamnius, Matthias - 447-448
Salamvria, flod. Se Peneios - 447-448
Salander, Erik - 447-448, 449-450
Salandra, Antonio - 449-450
Salandrella - 449-450
Salanga - 449-450
Salanganen - 449-450
Salangen - 449-450
Salangor. Se Selangor - 449-450
Salangsdalen. Se Salangselven - 449-450
Salangselven - 449-450
Salangsfjorden. Se Salangselven - 449-450
Salangsverket. Se Salangen - 449-450
Salankemen. Se Slankamen - 449-450
Salar, zool. Se Laxsläktet, sp. 1449 - 449-450
Salaria Via - 449-450
Salariera. Se Salarium - 449-450
Salarium - 451-452
Salas - 451-452
Salas Barbadillo [-di'ljå], Alonso Jerónimo de - 451-452
Sala silfvergrufva - 451-452, 453-454
Sala silfververk. Se Sala silfvergrufva - 453-454
Salasser - 453-454, 455-456
Sala södra - 455-456
Salat, bot. Se Sallat - 455-456
Salat - 455-456
Sala--Tillberga Järnväg. Se Trafikförvaltningen Göteborg--Stockholm--Gäfle - 455-456
Salaty. Se Saladen - 455-456
Salawati (Salvati). Se Papuaöarna - 455-456
Sala y Gomez - 455-456
Salazar [salatha'r], Francisco Lobón de. Se Isla, J. F. de - 455-456
Salazar y Torres [salatha'r i tå'rres], Augustin de - 455-456
Salband - 455-456
Salberg, Johan Julius - 455-456
Salberget. Se Sala (staden) och Sala silfvergrufva - 455-456
Salbergs-Väsby fögderi, i Västmanlands län, sammanfaller med Västmanlands östra domsaga (se d. o.) - 457-458
Salbohed - 457-458
Salcedo Coronel [salthe'då kåråne'l], Garcia de - 457-458
Salchow Karl Emil Julius Ulrich - 457-458
Salda, zol. Se Strandskinnbaggar - 457-458
Salda [Ja'l-], F. X. - 457-458
Saldæ, lat., stad. Se Bougie - 457-458
Saldanha Oliveira [salda'nja ålivei'ra], João Carlos - 457-458
Saldera. Se Saldo - 457-458
Saldidæ, zool. Se Stranskinnbaggar - 457-458
Saldo - 457-458
Saldoni y Remendo [-dåni i reme'ndå], Baltasar - 457-458
Sale - 457-458, 459-460
Salé, stad. Se Rabat - 459-460
Sale [sei'l], sir Robert Henry - 459-460
Saleb. Se Salep - 459-460
Saleby - 459-460
Saleijer - 459-460
Salem - 459-460
Salem - 459-460
Salem - 459-460
Salem - 459-460
Salem - 459-460
Salem - 459-460
Salemi - 459-460
Salemkapellet - 459-460
Salen - 459-460
Salency - 459-460
Salenia - 459-460, 461-462
Salenius. 1. Anders Gustaf Gotthard S -- 2. Erik Gustaf Nikolaus S - 461-462
Salenskij, Vladimir - 461-462
Salep - 461-462
Saleph, flod. Se Gök 2 - 461-462
Salepsrot - 461-462
Salernes - 461-462
Salerno - 461-462
Salernoskolan. Se Medicin, sp. 1429 - 461-462
Sales [sal], FranÁois de. Se Frans från Sales - 461-462
Salesianer, kongregation. Se Munkordnar, sp. 1347 - 461-462
Salesianerinnornas orden. Se Visitantinnor - 461-462
Salève - 461-462, 463-464
Salf-eld - 463-464
Salfi, Francesco - 463-464
Salford - 463-464
Salfva - 463-464
Salfva - 463-464
Salfvegrundlag - 463-464
Salgar, hamn. Se Sabanilla - 463-464
Salgir - 463-464
Salgrami, flod. Se Gandad 1 - 463-464
Salhus - 463-464
Salian - 463-464
Salias. 1. Jelizaveta Vasiljevna S -- 2. Jevgeij Andrejevit S - 463-464
Salibabo - 463-464
Salicaceæ - 463-464, 465-466
Salicales, bot. Se Salicaceæ - 465-466
Salices, bot., plur. af Salix (se d. o.) - 465-466
Salicet. Se Salicional - 465-466
Salicetti [tje'tti], Antoine Christophe - 465-466
Salicin - 465-466
Salicineæ, bot Se Salicaceæ - 465-466
Salicional - 465-466
Salicornia - 465-466
Salicylaldehyd - 465-466
Salicylas - 465-466
Salicylat - 465-466
Salicylsyra - 465-466, 467-468
Salicylsyradt antipyrin. Se Salipyrin - 467-468
Salicylsyradt natron. Se Salicylsyra - 467-468
Salicylsyrlighet. Se Salicylaldehyd - 467-468
Salier - 467-468
Salier l. Saliska franker. Se Franker 1 - 467-468
Salieri, Antonio - 467-468
Salifikation - 467-468
Salighet - 467-468, 469-470
Salighetens ordning, detsamma som nådens ordning (se d. o.) - 469-470
Salikacéer, bot Se Salicaceæ - 469-470
Salikolog - 469-470
Salimbene af Parma - 469-470
Salin (af lat. sal, salt) saltverk. Se Koksalt. -- Salinisk, saltaktig - 469-470
Salin. 1. Maurits Johan S -- 2. Karl Bernhard S - 469-470, 471-472
Salina, en af Lipariska öarna (se d. o.) - 471-472
Salina Cruz - 471-472
Salinas - 471-472
Salinas - 471-472
Salinas, Antonio - 471-472
Salinator, Marcus. Se Livius, sp. 831 - 471-472
Salinometer - 471-472
Salins - 471-472
Saliparan - 471-472
Salipyrin - 471-472
Salis - 471-472, 473-474
Salis (Salis-Seewis), Johann Gaudenz - 473-474
Salisburia adiantifolia, bot. Se Ginko - 473-474
Salisbury - 473-474
Salisbury - 473-474
Salisbury [så'lsberi], Richard Anthony Markham - 473-474, 475-476
Salishaner, Salishstammen. Se Nordvästindianer, sp. 1364 - 475-476
Saliska franker. Se Franker - 475-476
Saliska lagen - 475-476
Salis-Seewis [-sevis]. Se Salis - 475-476
Salit - 475-476
Salius, zool. Se Vägsteklar - 475-476
Saliv (lat. saliva), Salivation. Se Spott - 475-476
Salivahana - 475-476
Salivkörtlar. Se Spottkörtlar - 475-476
Saliv Tsesarevitja (ry. zali'v, vik), hafsvik. Se Mertvyi kultuk - 475-476
Salix - 475-476, 477-478
Salkowski, Ernst Leopold - 477-478
Salkowskis reaktion, kem. Se Kolesterin - 477-478
Sallat - 477-478, 479-480
Sallatväxter. Se Sallat - 479-480
Sallé [-le], Antoinette - 479-480
Sallentiner - 479-480
Sallerons distillator - 479-480
Sallerup. Se Södra Sallerup, Västra Sallerup och Östra Sallerup - 479-480
Sallet, Friedrich von - 479-480
Sallinen - 479-480
Salling - 479-480
Sallum - 479-480
Sallustius, Gaius S. Crispus - 479-480, 481-482
Sallwürk, Ernst von - 481-482
Salm, gammal tysk grefvesläkt - 481-482, 483-484
Salmaneser - 483-484
Salmanticenses - 483-484
Salmasius, Claudius - 483-484
Salmelainen, Eero, pseudonym för Erik Rudbeck - 483-484
Salmerón y Alonso [-rå'n i alå'nså], Don Nicolaus - 483-484
Salmi, fi. Se Salmis - 483-484
Salmi - 483-484
Salmiak - 483-484, 485-486
Salmiaksprit, kem. Se Ammoniak, sp. 857 - 485-486
Salmis - 485-486
Salmis - 485-486
Salmis - 485-486
Salmo, zool. Se Laxsläktet - 485-486
Salmon, berg. Se Hauran - 485-486
Salmon [sä'men], George - 485-486
Salmones, Egentliga laxar, zool. Se Laxsläktet - 485-486
Salmoneus - 485-486
Salmonibref - 485-486
Salmonidæ, zool. Se Laxfamiljen - 485-486
Salmonsens store illustrerede konversationsleksikon - 485-486
Salmson, svensk judisk släkt - 485-486, 487-488
Salnave [-na'v], Sylvain - 487-488
Salnecke - 487-488, 489-490
Salning, jur. Se Sala - 489-490
Salning - 489-490
Salo - 489-490
Salo - 489-490
Salofen - 489-490
Salol - 489-490
Saloman. 1 Siegfried S 2. Geskel S - 489-490, 491-492
Salome - 491-492
Salome - 491-492
Salomo - 491-492, 493-494, 495-496
Salomo ben Adret. Se Rabbinska språket och litteraturen, sp. 819 - 495-496
Salomo Bergeri Vallensis - 495-496
Salomon - 495-496
Salomon. 1. Elias S -- 2. Ernst Karl Viktor S - 495-496
Salomon, Ester. Se Augusti, L: s. - 495-496
Salomon. 1. Otto Aron S -- 2. Sofia S - 495-496, 497-498
Salomon [salåmå'], Louis Àtienne Félicité - 497-498
Salomon Gabirol - 497-498
Salomonisk dom - 497-498
Salomonsen, Karl Julius - 497-498
Salomonsen, Olaf Christian - 497-498
Salomon von Golaw [-fånn gå-], pseudonym för Fr. von Logau (se denne) - 497-498
Salomonöaarna - 497-498, 499-500
Salomo och Markolfus - 499-500
Salomos höga visa. Se Höga visan - 499-500
Salomos ljusstake, bot. Se Lepidium - 499-500
Salomos nycklar - 499-500
Salomos oden - 499-500, 501-502
Salomosorden. Se Ordnar (Abessinien), sp. 831 - 501-502
Salomos ordspråk. Se Ordspråksboken - 501-502
Salomos palats. Se Jerusalem, sp. 1367 och pl. I - 501-502
Salomos predikare, oriktigt namn på Predikarboken (se d. o.) - 501-502
Salomos psalmer - 501-502
Salomos ring - 501-502
Salomos sigill, bot. Se Convallaria - 501-502
Salomos tempel. Se Jerusalem, sp. 1367 och pl. I - 501-502
Salon [salå'], fr. Se Salong - 501-502
Salon - 501-502
Salona - 501-502
Salonæ - 501-502
Salong - 501-502
Salongen - 501-502, 503-504
Salongsflygel. Se Pianoforte, sp. 805 - 503-504
Salongsgevär - 503-504
Salongsliberal. Se Salong - 503-504
Salongsmusik. Se Salong - 503-504
Salongsmänniska. Se Salong - 503-504
Salong-tyroleri. Se Defregger, F. von - 503-504
Salongsvagn - 503-504
Saloniki - 503-504, 505-506, 507-508
Salop - 507-508
Salopp - 507-508
Salor, folkstam. Se Turkmener - 507-508
Salosantal, farm. Se Santalum - 507-508
Salou [-o], hamnstad. Se Reus - 507-508
Salpæ, zool. Se Tunicata - 507-508
Salpausselkä, ändmorän. Se Finland, sp. 275 - 507-508
Salpdjur, zool. Se Tunicata - 507-508
Salpensa - 507-508
Salpeter - 507-508
Salpeterbakterier - 507-508
Salpeterfonden, Salpetergärden, Salpeterhjälpen, Salpeterskatten, kam. Se Salpetersjuderistaten - 507-508
Salpeterjäsning 1. Nitrifikation, kam. Se Jäsning, sp. 473 - 507-508
Salpeterkullarna. Se Krasnoijar - 507-508
Salpetersjuderistaten - 507-508, 509-510
Salpetersyra - 509-510
Salpetersyradt natron, kem. Se Chile-salpeter - 509-510
Salpetersyreanhydrid - 509-510
Salpetersyrlighet - 509-510
Salpeterväxter, bot. Se Nitrofyter - 509-510
Salpêtrière - 509-510
Salpi - 509-510
Salpiglossis - 509-510
Salpikon - 509-510, 511-512
Salpinges - 511-512
Salpingitis - 511-512
Salpingo-oophoritis - 511-512
Salpinx - 511-512
Salsbruket - 511-512
Salsette - 511-512
Salshult - 511-512
Salsifi. Se Salsofi - 511-512
Salskraken, zool. Se Andfåglar, sp. 958 - 511-512
Salslås, mek. Se Lås, sp. 161 - 511-512
Salo [sa'lå], flod. Se Simeto - 511-512
Salsofi, Salsifi (af fr. salsifis, förvrängdt af cercifis), bot. Se Hafrerötter - 511-512
Salsola - 511-512
Salsomaggiore - 511-512
Salsta - 511-512
Salsvatn - 511-512, 513-514
Salsåker - 513-514
Salt, kem. Se Koksalt, Salter och Saltverkan - 513-514
Salt - 513-514
Salt [så'lt], sir Titus - 513-514
Salta - 513-514
Salta bad. Se Bad, sp. 616 - 513-514
Saltaire [såltäe'], stad. Se Salt, Titus - 513-514
Saltarello - 513-514
Saltarv, bot. Se Halianthus - 513-514
Saltash - 513-514
Saltato - 513-514
Saltatoria, zool. Se Rätvingar - 513-514
Saltbildare - 513-514
Saltcoats - 513-514
Saltdalen - 513-514
Saltelven - 513-514
Salten - 513-514, 515-516
Saltenfjorden. Se Saltfjorden - 515-516
Salten-Langsö, insjö. Se Langsö 1 - 515-516
Salter - 515-516
Saltfjorden - 515-516
Saltfluss, med. Se Fluss 1 - 515-516
Saltfärger. Se Färgning, sp. 294 - 515-516
Saltglasering. Se Glasyr - 515-516
Salthafvet. Se Döda hafvet - 515-516
Saltholm - 515-516
Saltholmskalk, geol., uppkallad efter danska ön Saltholm. Se Kokkolitkalk - 515-516
Saltillo - 515-516
Saltjernet - 515-516
Saltkakor. Se Kolsyra sp. 610 - 515-516
Saltkar - 515-516
Saltkälla - 515-516, 517-518
Saltkällan - 517-518
Salt lake [så'lt lei'k]. Se Saltsjön - 517-518
Salt lake city - 517-518
Saltlera, geol., petrogr. Se Lera sp. 229 - 517-518
Saltlicks [så'lt-liks], eng., saltträsk. Se Kentucky, sp. 1424 - 517-518
Saltlånga, zool. Se Långa - 517-518
Saltmetoden. Se Akvatinta-gravyr, sp. 450 - 517-518
Saltmätare - 517-518
Saltning - 517-518
Salto - 517-518
Salt och bröd - 517-518
Saltolluokta - 517-518, 519-520
Salto mortale - 519-520
Saltonsjön - 519-520
Salto oriental - 519-520
Saltpanneplåt - 519-520
Saltpannor - 519-520
Saltpapper - 519-520
Saltpeter - 519-520
Saltprofvare. Se Gradervåg - 519-520
Salt range - 519-520
Salträd, bot. Se Himalaya, sp. 706, och Shorea - 519-520
Saltsjuderi - 519-520
Saltsjöbad - 519-520, 521-522
Saltsjöbaden - 521-522, 523-524, 525-526
Saltsjökvarn - 525-526
Saltsjön - 525-526
Saltsjön - 525-526
Saltsjöstaden. Se Salt lake city - 525-526
Saltskatt - 525-526, 527-528
Saltsleke - 527-528
Saltströmmen. Se Saltfjorden - 527-528
Saltsyra - 527-528, 529-530
Saltsyresuperoxidul, kem. Se Klor, sp. 331 - 529-530
Saltus - 529-530
Saltværinger, ett slags båtar. Se Saltdalen - 529-530
Saltverk - 529-530
Saltverkan - 529-530
Saltvik - 529-530
Saltvik - 529-530
Saltväxter, bot. Se Halofyter - 529-530
Saltykov (Soltykov) rysk bojarsläkt - 529-530
Saltykov, Michail Jevgrafovitj - 529-530, 531-532
Saltza, von, svensk adlig ätt - 531-532
Saltzman, Fredrik - 531-532, 533-534
Saltzman, Karl - 533-534
Saltö - 533-534
Salu-accis. Se Accismedel - 533-534
Salubrin - 533-534
Salubritet - 533-534
Saludecio - 533-534
Saluen. Se Salween - 533-534
Saluhall - 533-534, 535-536
Salum - 535-536
Salus - 535-536
Salus, Hugo - 535-536
Salus publica. Se Salus - 535-536
Salussola - 535-536
Salut - 535-536, 537-538
Salutatio ecclesiastica - 537-538
Salutatorium - 537-538
Salutbatteri - 537-538
Salutdagar, krigsv. Se Parad 1 och Salut - 537-538
Salutem - 537-538
Salutera - 537-538
Salutregemente. Se Salut - 537-538
Salutskott. Se Salut - 537-538
Salut-öarna - 537-538
Saluvier l. Salluvier. Se Salyer - 537-538
Saluzzo - 537-538
Salv. - 537-538
Salva appobatione - 537-538
Salva conscientia - 537-538
Salvador - 537-538, 539-540, 541-542
Salvadooraceæ - 541-542
Salvadora persica, Ssuak. bot. Se Egypten, sp. 1464, och Salvadoraceæ - 541-542
Salva guardia [-ga'r], it. Se Sauvegarde - 541-542
Salvandy [-vãdi], Narcisse Achille - 541-542
salva. appr. - 541-542
Salva ratificatione - 541-542
Salva remissione - 541-542
Salvarsan - 541-542, 543-544
Salvatierra - 543-544
Salvatierra-orden, spansk orden. Se Calatravaorden - 543-544
Salvation army [sälvei'Jn a'mi], eng. Se Frälsningsarmén - 543-544
Salvationister. Se Frälsningsarmén, sp. 35 - 543-544
Salvator - 543-544
Salvator, Ludvig - 543-544
Salvatore de Castrone [-tåre- -stråne-]. Se Marchesi, S - 543-544
Salvatorium - 543-544
Salvatorkällan - 543-544
Salvator mundi, adjuva nos - 543-544
Salvator mundi, salva nos - 543-544
Salvator Rosa [råsa]. Se Rosa, Salvator - 543-544
Salvatorskedjan. Se Ordnar, sp. 829 - 543-544
Salvatorsorden, Frälsarens orden. Se Birgittinorden - 543-544
Salva venia - 543-544
Salvavi animam meam - 543-544
Salvá y Pérez [-i pe'reth], Vicente - 543-544
salv. cur. - 543-544
Salve, oriktig namnform för Solve (se d. o.) - 543-544
Salve - 543-544
Salween - 543-544
Salvelini, Rödingar, zool. Se Laxsläktet, sp. 1449, 1453 - 543-544
Salve regina - 543-544
Salvetat [salveta], Louis Alphonse - 543-544
Salvi, Giovanni Battista, - 543-544
Salvi, Niccoló - 543-544
Salvia - 543-544, 545-546
Salviablad, farm. Se Salvia - 545-546
Salvianus - 545-546
Salviaolja, farm. Se Salvia - 545-546
Salviati, Francesco de'. Se Rossi - 545-546
Salviati, Antonio - 545-546
Salvieblaer. Se Salvia - 545-546
Salvin [sä'lvin], Osbert, Se Salv - 545-546
Salvini, Tommaso - 545-546
Salvinia - 545-546, 547-548
Salviniaceæ - 547-548
Salvioni [-iåni], Carlo - 547-548
Salvis curialibus - 547-548
Salvis omissis - 547-548
Salvius. 1. Johan Adler S., statsman. Se Adler Salvius - 547-548
Salvius. 2. Lars S - 547-548
Salvius Julianus. Se Julianus 1 - 547-548
Salvo errore calculi - 547-548
Salvo errore et omissione - 547-548
Salvo honore - 547-548
Salvo (honoris) titulo - 547-548
Salvo kire - 547-548
Salvo respectu - 547-548
Salvo titulo, lat. Se Salvo (honoris) titulo - 547-548
salv. rat. Se Salva ratificatione - 547-548
Salvum fac regem - 547-548
Salvus conductus, lat. Se Sauf-conduit - 547-548
Saly [sali], Jacques FranÁois Joseph - 547-548
Salyany. Se Salian - 547-548
Salyer - 547-548
Salza [sa'ltsa], flod. Se Salzach - 547-548
Salza [sa'ltsa], Hermann von - 547-548, 549-550
Salzach - 549-550
Salzbrunn - 549-550
Salzburg - 549-550, 551-552, 553-554
Salzburg [sa'lts-], tyska namnet på staden Château-Salins (se d. o.) - 553-554
Salzburg-alperna - 553-554
Salzburgerkopf [sa'lts-], bergstopp i Westerwald (se d. o.) - 553-554
Salzgitter - 553-554
Salzkammergut - 553-554
Salzmann [sa'lts-], Christian Gotthilf - 553-554, 555-556
Salzschlirf - 555-556
Salzuflen - 555-556
Salzungen - 555-556
Salzwedel - 555-556
Salär. Se Salarium - 555-556
Sam, Tiresias Augustin Simon - 555-556
Samaden - 555-556
Samadera, bot. Se Simarubaceæ - 555-556
Samagirer - 555-556
Samain [samä'], Albert - 555-556, 557-558
Samak, hufvudön bland Bahreinöarna (se d. o.) - 557-558
Samakin - 557-558
Samakov - 557-558
Samaná - 557-558
Samanalla, det singalesiska namnet på Ceylons högsta berg. Adams pik (se d. o.) - 557-558
Samandarin - 557-558
Samaniderna - 557-558
Samaniego [-nie'gå], Felix Maria - 557-558
Samannud - 557-558
Samar - 557-558
Samara - 557-558, 559-560
Samara, Spiro - 559-560
Samarai - 559-560
Samarang - 559-560
Samarfva - 559-560
Samarien. Se Palestina, sp. 1308, och Samariter - 559-560
Samarin, Jurij Fedrovitj - 559-560
Samaritaner. Se Samariter - 559-560
Samariter - 559-560, 561-562
Samaritföreningar - 561-562
Samarithemmet (Samariterhemmet). Se Diakonissa (äfven i Suppl.) - 561-562
Samaritkatekes, Samaritskolor. Se Samaritföreningar - 561-562
Samarium - 561-562
Samarkand - 561-562, 563-564
Samarobriva. Se Amiens - 563-564
Samarow, Gregor, pseudonym för den tyske romanförfattaren O. Meding (se denne) - 563-564
Samarra - 563-564
Samarskit - 563-564
Samary [-ri'], Jeanne Léonie Pauline - 563-564
Samas, babylonisk solgud. Se Babylonien, sp. 587, och Hammurabis lagar sp. 1269 - 563-564
Samas-sum-ukin, konung i Babylonien (se d. o., sp. 578--579) - 563-564
Samaveda - 563-564, 565-566
Samayacarikasutra. Se Indiens språk och litteratur, sp. 536 - 565-566
Sambalpur - 565-566
Sambaquis [-ki; af samba, mussla. och qui, berg], arkeol. Se Fornlämningar, sp. 875 - 565-566
Sambas - 565-566
Sambenito, botgöringsdräkt. Se San Benito - 565-566
Samberger [sa'm-], Leo - 565-566
Sambesi - 565-566, 567-568
Sambesispråken. Se Bantuspråken, sp. 879 - 567-568
Sambhar - 567-568
Sambiase - 567-568
Sambladig, bot. Se Gamopetal - 567-568
Samboer - 567-568
Sambor - 567-568
Sambordsplanka, skpsb. Se Bordläggning, skpsb. - 567-568
Sambre - 567-568
Sambruk, metal. Se Hyttbruk - 567-568
Sambuca - 567-568
Sambucaceæ, bot. Se Sambucus - 567-568
Sambuca Zabut - 567-568
Sambucineæ, bot. Se Sambucus - 567-568
Sambucko - 567-568
Sambucus - 567-568
Samburhjorten, zool. Se Kronhjorten, sp. 20 - 567-568
Sambyggare, bot. Se MonÏcia - 567-568
Samdhi, språkv. Se Sandhi - 567-568
Same - 567-568
Sameganderätt - 567-568, 569-570
Samegendom - 569-570
Sameland - 569-570
Samenhof. L. Se Zamenhof - 569-570
Samfundet de nio - 569-570
Samfundet for dansk-norsk genealogi og personalhistorie - 569-570
Samfundet för Nordiska museets främjande. Se Nordiska museet, sp. 1307 - 569-570
Samfundet för utgifvande af handskrifter rörande Skandinaviens historia - 569-570, 571-572
Samfundet pro fide et christianismo. Se Pro fide et christianismo - 571-572
Samfundet Sankt Erik - 571-572
Samfundet til udgivelse af dansk musik - 571-572
Samfundet til udgivelse af gammel nordisk litertur - 571-572
Samfundsvapen, her. Se Vapen - 571-572
Samfällda val. Se Klassval - 571-572
Samfälld egendom - 571-572
Samfälld omröstning. Se Omröstning, sp. 707 - 571-572
Samfälldt bo. Se samfälld egendom - 571-572
Samfälldt gods - 571-572
Samfärdsel - 573-574, 575-576
Samfärdspoliti. Se Politi - 575-576
Samgar - 575-576, 577-578
Samhara - 577-578
Samhita - 577-578
Samhitapatha. Se förg. art. och Indiens språk och litteratur, sp. 535 - 577-578
Samhälle - 577-578
Samhällsfördrag - 577-578, 579-580
Samhällsklasser - 579-580
Samhällsroman - 579-580
Samhällsvetenskap - 579-580
Samiel. Se Sammael - 579-580
Samier - 579-580
Samindelning, log. Se Indelning 1 - 579-580
Samisen(g) - 579-580
Samkhya - 579-580, 581-582
Samkonung. Se Konung, sp. 927 - 583-584
Samkönad - 583-584
Samkönade blommor. Se Hermafroditism 3 - 583-584
Samköpsföretag, detsamma som kooperation (se d. o.) - 583-584
Samland - 583-584
Samlaren - 583-584
Samlif, biol. Se Symbios - 583-584
Samling, krigsv. Se Inryckning - 583-584
Samling af anmälningar - 583-584
Samlinger til det norske folks sprog og historie - 583-584
Samlingsbesked, krigsv. Se Besked - 583-584
Samlingsform - 583-584
Samlingshår - 583-584
Samlingslins, fys. Se Lins 1, sp. 720 - 583-584
Samlingspartiet, Liberala. Se Liberala samlingspartiet - 583-584
Samlingspartiet - 583-584, 585-586
Samlingsplats för sårade, krigsv. Se Sjukvård - 585-586
Samlingsrörelse - 585-586
Samlingsverk - 585-586
Sammael - 585-586
Sammanbindningsbanan - 585-586
Sammanbindningsbanan genom Stockholm - 585-586, 587-588
Sammanbragta barn - 587-588
Sammandragande medel, farm. Se Adstringerande medel - 587-588
Sammandragning, fys. Se Kontraktion 1 - 587-588
Sammanfattningsnamn, detsamma som sammelnamn. Se Kollektiv - 587-588
Sammanfogande språk - 587-588
Sammanfogning - 589-590
Sammanläggning - 589-590
Sammanplöjning, landtbr. Se Plöjning, sp. 1106 - 589-590
Sammanringning. Se Klocka, sp. 315 - 589-590
Sammanrullad, bot. Se Bladläge - 589-590
Sammansatta färger, fys. o. fysiol. Se Färg, sp. 266 - 589-590
Sammansatta idéer. Se Locke, J., sp. 945 - 589-590
Sammansatta kedjor. Se Kätting, sp. 600 - 589-590
Sammansatta radikaler, kem. Se Atomicitet, sp. 348, samt Radikal - 589-590
Sammansatt blad, bot. Se Blad, sp. 617 - 589-590
Sammansatt blomställning, bot. Se Blomställning, sp. 764 - 589-590
Sammansatt båge. Se Båge 4 - 589-590
Sammansatt frukt - 589-590
Sammansatt fröställning, skogsh. Se Fröställning - 589-590
Sammansatt gummipulver, farm. Se Gummipulver - 589-590
Sammansatt kapitäl. Se Kompositakapitäl - 589-590
Sammansatt kolokvintextrakt, farm. Se Citrullus och Kolokvint - 589-590
Sammansatt lakritsrot. Se Senna - 589-590
Sammansatt mikroskop, fys. Se Belysningsapparat och Mikroskop - 589-590
Sammansattnät, fisk. Se Nät 1 - 589-590
Sammansatt operation, mat. Se Operation 2 - 589-590
Sammansatt opiumvin, farm. Se Laudanum - 589-590
Sammansatt ord, språkv. Se Kompositum - 589-590
Sammansatt pendel, fys. Se Pendel, sp. 388 - 589-590
Sammansatt porträtt. Se Galton, F - 589-590
Sammansatt ränta. Se Ränteräkning - 589-590
Sammansatt sats, språkv. Se Period 7 - 589-590
Sammansatt statsråd. Se Statsråd - 589-590
Sammansatt ståndare, bot. Se Andræceum, sp. 995 - 589-590
Sammansatt utskott. Se Utskott - 589-590
Sammanslagningskommittén. Se Departement, sp. 155 - 589-590
Sammanstötning, jur. Se Ombordläggning - 591-592
Sammansvärjning. Se Komplott - 591-592
Sammantryckbarhet - 591-592
Sammanträffande af brott - 591-592
Sammanviket, bot. Se Bladläge - 591-592
Sammanväxning, språkv. Se Konglutination - 591-592
Sammanväxta blad - 591-592
Sammartini, Giovanni Battista - 591-592
Sammasambuddha, sanskr. Se Pratyeka-Buddha - 591-592
Sammatti, kapell. Se Karis-Lojo - 591-592
Sammelart. Se Människoraser, sp. 270 - 591-592
Sammelnamn, språkv. Se Kollektiv - 591-592
Sammelsurium - 591-592
Sammelverk. Se Samlingsverk 1 - 591-592
Sammet - 591-592, 593-594
Sammetshvete, landtbr. Se Hvete, sp. 1415 - 593-594
Sammetskvalster, zool. Se Spindeldjur - 593-594
Sammetsros, bot. Se Ros och Tagetes - 593-594
Sammetsstick, detsamma som mezzotintogravyr (se d. o.) - 593-594
Sammlung Göschen - 593-594
Sammonicus Serenus - 593-594
Samnad hand - 593-594, 595-596
Samnanger - 595-596
Samnangervasdraget. Se Samnanger - 595-596
Samnis - 595-596
Samniter - 595-596
Samnitisk-(sabellisk-)umbriska språk. Se Italiens fornspråk, sp. 1066 - 595-596
Samo. Se Samos - 595-596
Samo, konung af Böhmen (se d. o., sp. 878) - 595-596
Samoa [samåa]. Se Samoaöarna - 595-596
Samoadufvan - 595-596
Samoaner - 595-596
Samoaöarna - 595-596, 597-598, 599-600
Samoderzjets - 599-600
Samogitien - 599-600
Samogitiska. Se Litauiska språket och litteraturen - 599-600
Samojeder - 599-600
Samojedhalfön. Se Jalmal - 599-600
Samojedhunden, zool. Se Hunden, sp. 1314 - 599-600
Samojediska språk - 599-600, 601-602
Samojlovitj, Ivan - 601-602
Samokov, stad. Se Samakov - 601-602
Samokov, ritter von. Se Jirecek 2 - 601-602
Samolus L - 601-602
Samordnade satser, språkv. Se Koordinera - 601-602
Samordnande konjunktion, gramm. Se Konjunktion A - 601-602
Samordning, gramm. Se Koordination 1 och Koordinera - 601-602
Samory - 601-602
Samos - 601-602, 603-604
Samosata - 603-604
Samosjtie, rysk namnform för Zamosc (se d. o.) - 603-604
Samotherium, zool. Se Giraffdjur - 603-604
Samothrake - 603-604
Samovar - 603-604
Sampajo [söpa'Jo], Antonio Rodriguez - 603-604
Sampan - 603-604, 605-606
Samper, José Maria - 605-606
Sampierdarena (san Pier d'Arena), förstad till Genua (se d. o., sp. 947) - 605-606
Sampo - 605-606
Sampsa, finsk myt. Se Sämpsä - 605-606
Sampson [sä'msen], William Thomas - 605-606
Samre, folkstam. Se Kambodja, sp. 706 - 605-606
Samregent. Se Konung, sp. 927 - 605-606
Samsa - 605-606
Samsal - 605-606
Samsan-us-saltana, persisk höfding. Se Persien, sp. 564 - 605-606
Samsara - 605-606
Samsat, turkisk stad. Se Samosata - 605-606
Sam-schui, stad. Se San-schui - 605-606
Samsi-Adad, assyriska härskare. Se Assyrien, sp. 255-256 - 605-606
Samskola - 605-606, 607-608
Sam Slick [säm sli'k], pseudonym för nordamerikanske författaren Th. Chandler Haliburton (se denne) - 607-608
Samson, judisk heros. Se Simson - 607-608
Samson [sãså'], Joseph Isidore - 607-608
Samson von Himmelstierna (Himmelstern; ry. Gimmelsjerna). 1. Herrman S -- 2. Reinhold Johan Ludvig S - 607-608, 609-610
Samsun - 609-610
Samsun dag, halfö. Se Mykale - 609-610
Samsyskon. Se Syskon - 609-610
Samsö - 609-610
Samsöe [-ö], Ole Johan - 609-610
Samtal. Se Herredag. -- Om heligt samtal se d. o. - 609-610
Samter - 609-610
Samtiden - 609-610
Samtiden - 609-610
Samting - 609-610
Samtingsgode. Se Gode - 609-610
Samtrafik - 609-610
Samuel - 609-610, 611-612
Samuel, härskare i Bulgarien (se d. o.) - 611-612
Samuel, Adolphe (Abraham) - 611-612
Samuel [sä'mjuel], Herbert Louis - 611-612
Samuel Falkland, pseudonym. Se Heyermans, Herman - 611-612
Samuel ha-nagid. Se Rabbinska språket och litteraturen, sp. 817 - 611-612
Samuel i Böcksta liniment. Se Hemliga medel - 611-612
Samuel Nilsson - 611-612
Samuels böcker - 611-612
Samuelson, Karl Gustaf Maurits - 611-612
Samuelsson, Johan - 611-612
Samuelsson, Gunnar - 611-612, 613-614
Samukin. Se Samakin - 613-614
Samuli S., pseudonym. Se Suomalainen, K. G. S. - 613-614
Samum - 613-614
Samundervisning - 613-614, 615-616, 617-618
Samuppfostran. Se Samundervisning - 617-618
Samur - 617-618
Samuurai - 617-618
Samuursakan - 617-618
Samvat-æran - 617-618
Samwer, Karl Friedrich Lucian - 617-618
Samvete - 617-618, 619-620, 621-622
Samvetsbeviset, filos. Se Odödlighet, sp. 508 - 621-622
Samvetsfall. Se Samvetsmål - 621-622
Samvetsfrihet. Se Religionsfrihet - 621-622
Samvetsmål - 621-622
Samvetspenningar - 621-622
Samvetstvång - 621-622
Samvetsäktenskap - 621-622
Samzelius, Johan Axel Hugo - 621-622, 623-624
San - 623-624
San l. Saan (plur. af sâp, saap), det inhemska namnet på buschmän (se d. o.) - 623-624
San - 623-624
Sana - 623-624
Sanæ mentis - 623-624
Sanaga - 623-624
Sanai, Hakim, persisk skald. Se Persiska litteraturen sp. 570 - 623-624
San Ambrosio de Linares [-ambrå'siå-], stad. Se Linares 4 - 623-624
Sana mens in corpore sano, lat. Se Mens sana in corpore sano - 623-624
San Andrés de Palomar - 623-624
San Andrés Tuxtla - 623-624
San Angel - 623-624
San Angelos borg - 623-624, 625-626
San Antioco [-tiåkå], ö. Se Antioco - 625-626
San Antonio - 625-626, 627-628
San Antonio - 627-628
Sanatogen - 627-628
Sanatorium - 627-628
San Bartolomeo de Chillán [-bartålåme'å de tJilja'n], stad. Se Chillán - 627-628
San Bartolomeo de Honda [-bartålåme'å de å'nda], stad. Se Honda 1 - 629-630
San Bartolomeo in Galdo - 629-630
San Benedetto del Tronto - 629-630
San Benedetto Po - 629-630
San Benito - 629-630
San Benito, stad. Se Paysandú 2 - 629-630
San Bernardino - 629-630
San Biase, italiensk stad. Se Sambiase - 629-630
San Blas - 629-630
San Carlos - 629-630
San Carlos de Ancud [-ka'rlås de anko'th] l. endast Ancud, stad. Se Chiloé - 629-630
San Carlos de Matanzas [-ka'rlås de mata'nthas], stad. Se Matanzas - 629-630
San Carloteatern, Se Neapel, sp. 650 - 629-630
San Casciano - 629-630
San Cataldo - 629-630
Sanchez [sa'ntJeth], Francisco - 629-630
Sanchez [sa'ntJeth], Thomas - 629-630
Sanchez [söJi], Francisco - 629-630
Sanchez [sa'ntJeth], Miguel - 629-630
Sanchez de Badajoz [sa'ntJeth de badaschå'th], Garcia - 629-630
Sanchi - 629-630
Sancho - 631-632
Sancho - 631-632
Sancho - 631-632
Sancho Panza [sa'ntJå pa'ntha]. Se Cerevantes - 631-632
Sanchu(o)niaton - 631-632
Sancho Cattolico - 631-632
San Clemente, ö. Se Santa Barbara 3 - 631-632
Sanclemente, president. Se Colombia, sp. 560 - 631-632
San Cristóbal - 631-632
San Cristóbal de la Habana [-tå'val de la ava'na], stad på Cuba. Se Habana - 631-632
San Cristóbal de la Laguna [-tå'val de la lagu'na]. Se Laguna 2 - 631-632
San Cristóbal de los Llanos - 631-632
Sancroft [sä'nkråft], William - 631-632
Sanct. Se Sankt - 631-632
Sancta Dei genitrix - 631-632
Sanctæ Mariæ gille. Se Kalendegillen - 631-632
Sancta Maria de Gutnalia, kloster. Se roma - 631-632
Sancta Sanctorum (lat., "de heligas heliga", nämligen kapell). Se Lateranen, sp. 1308 - 631-632
Sancta sedes - 631-632
Sancta simplicitas, lat. Se O sancta simplicitas - 631-632
Sanctificatio, lat., teol. Se Helgelse - 631-632
Sanctio pragmatica, lat. Se Pragmatisk sanktion - 631-632
Sanctis. 1. Francesco de S -- 2. Sancte de S - 631-632
Sancti Spiritus - 631-632, 633-634
Sanctissimus - 633-634
Sanctitas - 633-634
Sanctius, Franciscus - 633-634
Sancti Viti chorea, lat. Se Danssjuka - 633-634
Sanctorius. Se Santorio - 633-634
Sanctuarium - 633-634
Sanctum officium - 633-634
Sanctus - 633-634
Sancy - 633-634
Sand - 633-634
Sand - 633-634
Sand, Karl Ludwig - 633-634
Sand [sãd]. 1. George S, pseudonym för franska författarinnan madame Dudevant (se d. o.) -- 2. Maurice S - 633-634
Sanda - 633-634
Sandahl, Oskar Teodor - 633-634, 635-636
Sandahls klocka. Se Mediko-pneumatiska anstalten - 635-636
Sandakan - 635-636
Sandal - 635-636
San Damiano d'Asti - 635-636
San Daniele del Friuli - 635-636
Sandarak - 637-638
Sandarakolsyra - 637-638
Sandarne - 637-638
Sanday - 637-638
Sandbach - 637-638
Sandbad - 637-638
Sandbakelser - 637-638
Sandbank. Se Bank 3 - 637-638
Sandberg, Johan Gustaf - 637-638, 639-640
Sandberg, Anders - 639-640
Sandberg, Karl - 639-640, 641-642
Sandberg, Krister Petter - 641-642
Sandberg, Anna Helena Matilda. Se Kinmansson 5 - 641-642
Sandberg, Hjalmar Emil Ossian - 641-642
Sandberg, Algot Gustaf Oskar - 641-642
Sandberg, Oskar Teodor - 641-642
Sandberg, norsk familj - 641-642, 643-644
Sandberg [sä'ndbeg], Samuel Louis Graham - 643-644
Sandberger, Karl Ludwig Fridolin von - 643-644
Sandberger, Adolf - 643-644
Sandbergska samlingen. Se Sandberg K - 643-644
Sandbin - 643-644
Sandbläster - 643-644
Sandbordsplanka l. Sambordplanka. Se Bordläggning, skpsb. - 643-644
Sandby - 643-644
Sandby - 643-644
Sandby [sä'ndbi], Paul - 645-646
Sandbyhof - 645-646
Sandbäck. Se Kyrkås 2 - 645-646
Sandceller - 645-646
Sanddosträdet bot. Se Hura crepitans - 645-646
Sanddöla - 645-646
Sande - 645-646
Sande, sätesgård. Se Sanne - 645-646
Sandeau [sãndå], Léonard Sylvain Jules - 645-646
Sande Backhuijzen, H. van de - 645-646
Sande Bakhuijzen [-höjsen], Hendricus Gerardus van de - 645-646
Sandeberg, Fredrik (Frits) Isidor David af - 645-646
Sandebugten. Se Sande 1 - 645-646
Sandefjord - 645-646, 647-648
Sandeherred - 647-648
Sandel, Sandelrödt, farm. Se Sandelträ - 647-648
Sandel, Samuel. Se Sandels 1 - 647-648
Sandelbosch, ö. Se Soemba - 647-648
Sandelin, Ellen - 647-648
Sandell, Jonas - 647-648
Sandell, Erik - 647-648
Sandell, Lina Maria - 647-648
Sandell-plåten - 647-648
Sandelm, mindre vanligt namn på strandråg. Se Elymus arenarius - 647-648
Sandelolja. Se Santalum - 647-648
Sandelrödt. Se Sandelträ - 647-648
Sandels (förut Sandel), en från Roslagen härstammande släkt - 647-648, 649-650, 651-652
Sandelträ - 651-652
Sandelträd, bot. Se Myoporaceæ - 651-652
Sandemænd - 651-652
Sandeman [sä'ndimen], sir Robert Groves - 651-652
Sandemar - 651-652, 653-654
Sandene - 653-654
Sandens elektriska Herkulexbälte. Se Hemliga medel - 653-654
Sandepu. Se rysk-japanska kriget 1904--05, sp. 1383 - 653-654
Sander, Nils Fredrik - 653-654, 655-656
Sander, Kristian Levin - 655-656
Sanderbunds. Se Sundarbans - 655-656
Sanders, Daniel - 655-656
Sandskiöld. Se Osander - 655-656
Sanderson [sa'ndesen], Sibyl - 655-656
Sanderson [sa'ndesen], Lillian - 655-656
Sandesund. Se Sannesund - 655-656
Sandez - 655-656
Sandfeld Jensen, Jens Kristian - 655-656
Sandfloden. Se Sandy river - 655-656
Sandflundran, zool. Se Flundresläktet - 655-656
Sandformning, tekn. Se Gjutning, sp. 1232 - 655-656
Sandfångare - 655-656, 657-658
Sandglas. Se Timglas - 657-658
Sandgravyr. Se Blåsgrund - 657-658
Sandgren, Karl Edvard - 657-658
Sandgräsfjärilen - 657-658
Sandhafre - 657-658
Sandhammaren - 657-658
Sandhammeren - 657-658
Sandhamn - 657-658
Sandhamn, ö. Se Helsingfors, sp. 359 - 657-658
Sandhem - 657-658
Sandhi - 657-658, 659-660
Sandhornet. Se Sandhornöy - 659-660
Sandhornöy - 659-660
Sandhuggormen, zool. Se Huggormarna, sp. 1246 - 659-660
Sandhult - 659-660
Sandhurst - 659-660
Sandhurst [sä'ndest], lord, engelsk militär. Se Mansfield, sir W. R. - 659-660
Sandhvita - 659-660
Sandhönan, zool. Se Glareola - 659-660
San Diego - 659-660
Sanifort,Eduard - 659-660
San Dimitri, förstad till Konstantinopel (se d. o., sp. 841 - 659-660
Sandjak - 659-660
Sandjord - 659-660, 661-662
Sandjägarfamiljen - 661-662
Sandkalk, petrogr. Se Grönsandsten - 661-662
Sandkildfoss - 661-662
Sandkol, geol. Se Stenkol - 661-662
Sandkryparsläktet - 661-662
Sandkulturmetod, landtbr. Se Landtbrukskemi, sp. 1084 - 661-662
Sandlilja - 661-662
Sandloppan, zool. Se Loppor - 661-662
Sandlärkan, zool. Se Lärkor - 661-662
Sandlöparen - 661-662
Sandmask - 661-662
Sandmezzotint. Se Blåsgrund - 661-662
Sandmusslan, Mya arenaria, zool. Se Mya och Myahafvet - 661-662
Sandmylla, landtbr. Se Mulljord - 661-662
Sandmärgel, geol. Se Jordarter 2 och Märgel - 661-662
Sandnarv, bot. Se Arenaria - 661-662
Sandnes - 661-662
Sandnessjöen - 661-662, 663-664
Sandomierz - 663-664
San Domingo [dåmi'ngå]. 1. Se Haiti 2. Se Comitan 3. Se Palenque - 663-664
Sandomir. Se Sandomierz - 663-664
San Donato [dånatå], furste af. Se Demidov 7 - 663-664
Sandoni [-dåni], Francesca. Se Cuzzoni - 663-664
Sandor-Gjalski [Jandår-], pseudonym. Se Babic - 663-664
Sandoricum indicum, bot. Se Meliaceæ - 663-664
Sandormsläktet, zool. Se Eryx - 663-664
Sandoway - 663-664
Sandown - 663-664
Sandpapper - 663-664
Sandpump, bergsv. Se Borrmaskiner, sp. 1228 - 663-664
Sandpärlor. Se Glaspärlor - 663-664
Sandrakotos (Sandrokottos), grekernas namn på Chandra Gupta (se d. o.) - 663-664
Sandrart, Joachim von - 663-664, 665-666
Sandraudiga - 665-666
Sandref, Sandrefvel, geogr. Se Bank 3 och Ref - 665-666
Sandreuter [-rö'jter], Hans - 665-666
Sandringham [sä'ndrinem]. Se Kings Lynn - 665-666
Sand-River-konventionen [sä'nd rive-]. Se Kapkolonien, sp. 867 - 665-666
Sandrullingar, zool. Se Piparsläktet - 665-666
Sandräknaren. Se Archimedes, sp. 1386 - 665-666
Sandrör, bot. Se Calamagrostis och Gramineæ, sp. 100 - 665-666
Sandsenap, bot. Se Diplotaxis - 665-666
Sandseryd - 665-666
Sandsfjorden. Se Sand - 665-666
Sandshavn. Se Sande 2 - 665-666
Sandsjak, rättare sandjak (se d. o.) - 665-666
Sandsjö, socknar. Se Norra Sandsjö och Södra Sandsjö - 665-666
Sandskäddan, zool. Se Flundresläktet - 665-666
Sandslipade stenar - 665-666
Sandsnäcka (Mya arenaria), zool. Se Mya - 665-666
Sandspitze, bergstopp. Se Gail - 665-666
Sandsta - 665-666, 667-668
Sandstarr, bot. Se Carex - 667-668
Sandsteklar, zool. Se Rofsteklar - 667-668
Sandsten - 667-668
Sandstensstruktur, geol. Se Struktur - 667-668
Sandstranden - 667-668
Sandström. 1. Anders Peter S. Se Sandströmer 2. Teodor S - 667-668
Sandström. 1. Karl Israel S 2. Gustaf S - 667-668, 669-670
Sandström, Anna Maria Karolina - 669-670
Sandström, Gustaf - 669-670
Sandströmer, Anders Peter - 669-670, 671-672
Sandströms, Anna, högre lärarinneseminarium - 671-672
Sandströmska skolan - 671-672, 673-674
Sandstubb, zool. Se Sabbik - 673-674
Sandsvær. Se Ytre Sandsvær och Övre Sandsvær - 673-674
Sandsäckar - 673-674
Sandsöy - 673-674
Sandtorkning - 673-674
Sandtorv - 673-674
Sandungen - 673-674
Sandur. Se Timglas - 673-674
Sandusky - 673-674
Sandvall, Johan - 673-674, 675-676
Sandwich - 675-676
Sandwich - 675-676
Sandwich [sä'ndwidJ], earler af - 675-676
Sandwicharkipelagen - 675-676
Sandwichmän - 675-676
Sandwichöarna [sä'ndwidJ-]. Se Hawaiiöarna - 675-676
Sandvig - 675-676
Sandvig, Anders - 675-676
Sandvik - 675-676
Sandvik - 675-676
Sandviken - 675-676, 677-678, 679-680
Sandviken - 679-680
Sandviken - 679-680
Sandvikselven i Norge. Se Sandviken 1 - 679-680
Sandviksfjeldet - 679-680
Sandvollan - 679-680
Sandväxt, bot., detsamma som psammofyt (se d. o.) - 679-680
Sandy hook - 679-680
Sandy river - 679-680
Sandys [sä'nds], 1. Edwin S -- 2. Sir Edward S -- 3. George S - 679-680, 681-682
Sandys [sä'nds], sir John (Edwin) - 681-682
Sandzén, (Sven) Birger - 681-682
Sandål, zool. Se Tobis - 681-682
Sandås - 681-682
Sandö - 681-682
Sandö - 681-682
Sandö, en af Färöarna (se d. o. samt fig. 1 o. 2) - 681-682
Sandödlan, zool. Se Ödlesläktet - 681-682
Sandöen - 681-682
Sandön - 681-682
Sandöström - 681-682
San Elmo [e'lmå], borg i Neapel (se d. o., sp. 650) - 681-682
Sanfara - 683-684
Sanfedister - 683-684
San Felice Circeo [felitje tjirtjä'å], ort. Se Circeo - 683-684
San Felipe - 683-684
San Feliu de Guixols - 683-684
San Fernando - 683-684
San Fernandoorden (Sankt Ferdinands orden). Se Ordnar, sp. 838 - 683-684
San Francesco d'Albaro - 683-684
San Francisco - 683-684, 685-686, 687-688, Till art. San Francisco. I., Till art. San Francisco. II., 689-690
San Francisco de Campeche [-thi'skå de kampe'tJe]. Se Campeche 2 - 689-690
San Francisco de la Selva de Copiapo [-thi'skå de la se'lva de kåpiapo]. Se Copiapo - 689-690
San Francisco de Tisnados - 689-690
San Fratello - 689-690
Sanga - 689-690
Sangallo [-lå], italiensk konstnärssläkt - 689-690
Sangan, zool. Se Zebun - 689-690
Sangarios - 689-690
San Gavino Monreale - 689-690, 691-692
Sangay - 691-692
Sangerhausen - 691-692
San German - 691-692
San Germano - 691-692
San Geronimo de Yuste [cherå'nimå dejo'ste] l. endast San Yuste. Se Geronimo de San Yuste - 691-692
Sanger-Shepherd-förfarandet - 691-692
Sangfossen - 691-692
San Gil [chil], stad. Se San Jil - 691-692
San Gimignano - 691-692
San Giovanni - 691-692
San Giovanni [djåva'nni], Giovanni da - 691-692
San Giovanni di Medua - 691-692
San Giovanni de Patino [djåva'nni- -tinå]. Se Patmos - 691-692
Sangisån - 691-692
San Giuliano [djolianå], Monte. Se Eryx - 691-692
San Giuliano [djolianå], Antonio Paterno Castello - 691-692, 693-694
Sangiöarna - 693-694
Sangkoi, flod. Se Songkoi - 693-694
Sangnier [sãnie], Marc. Se Sillon - 693-694
Sangpo - 693-694
Sangre azul [sa'ngre atho'l], sp. Se Blått blod - 693-694
Sangre de Cristo [sa'ngre de kri'stå], bergskedja. Se Amerika, sp. 786 - 693-694
Sangrid - 693-694
Sangro - 693-694
Sanguinaria canadensis - 693-694
Sanguinarin, farm. Se Sanguinaria canadensis - 693-694
Sanguis draconis, lat., farm. Se Drakblod - 693-694
Sanguisorba - 693-694, 695-696
Sanguisuga, zool. Se Blodigel - 695-696
Sangvifikation - 695-696
Sangvinal - 695-696
Sangvinisk - 695-696
Sangvinolent - 695-696
Sanhandsja, folkstam. Se Berber - 695-696
Sanhedrin - 695-696
Sanherib - 695-696
San-hwan, frihamn. Se Kwang-tschóuwan - 695-696
Sanicula - 695-696, 697-698
Saniculoideæ, bot. Se Umbelliferæ - 697-698
Sanidin - 697-698
Sanies - 697-698
San Ildefonso [-få'nså]. Se Granja - 697-698
Sanio, Karl Gustav - 697-698
San Isidoro de Holguin [isidårå de ålgi'n], stad. Se Holguin - 697-698
Sanitasgolf. Se Golf, sp. 1440 - 697-698
Sanitet - 697-698
Sanitetsafdelningen, en afdelning inom Marinförvaltningen (se d. o.) - 697-698
Sanitetsflagg, detsamma som Genèveflagg. Se Flagga, sp. 528 - 697-698
Sanitetshundar - 697-698
Sanitetskorpset. Se Norge, sp. 1418 - 697-698
Sanitär. Se Sanitet - 697-698
San Jacinto - 697-698
San Jago [chagå]. Se Santiago - 697-698
San Jil - 697-698
Sanjo, Sanetomi - 697-698, 699-700
San Joaquin - 699-700
San José - 699-700
San-José-sköldlusen - 699-700
San Juan - 699-700, 701-702
San Juan Bautista - 701-702
San Juan de Fuca-sundet - 701-702
San Juan mounts [sän dJo'en mau'nts], del af Klippbergen. Se Amerika, sp. 786 - 701-702
San Juans arkipelag - 701-702
San Julian de los Guines [jolia'n de lås gi'nes], stad. Se Guines, Los - 701-702
Sank - 701-702
Sankelmark - 701-702
Sankey [sä'nki], Ira David - 701-702
Sankhya. Se Samkhya - 701-702
Sanklo - 701-702
Sankt - 701-702
Sankta Katarinas fruntimmersorden. Se Ordnar, sp. 836--837 - 701-702
Sankt Alexander-Nevskij-orden. Se Ordnar, sp. 837 - 701-702
Sankt Andreæ. Se Andreæ, Sankt - 701-702
Sankt Andreas, ö. Se Donau, sp. 708 - 701-702
Sankt Andreasberg. Se Andreasberg - 701-702
Sankt Andreasorden. Se Ordnar, sp. 836, och Tistelorden - 701-702
Sankta Anna - 701-702
Sankt Annæorden. Se Ordnar, sp. 832 o. 837 - 701-702
Sankt Antons eld. Se Antonius-eld - 701-702
Sankt Antonsriddare. Se Antonius-orden - 701-702
Sankt Avold - 701-702
Sankt Barbaras öar. Se Abrolhos 1 - 701-702
Sankt Bernhard, Stora och Lilla, alppass. Se Bernhard - 701-702
Sankt Bernhardin, bergpass. Se Bernhardin - 701-702
Sankt-berhardshunden, zool. Se Hunden, sp. 1314--15, samt fig 2 å PL. IV - 701-702
Sankt Bertils. Se Bertils, Sankt - 701-702
Sankt Birgittas kapell. Se Göteborg, sp. 894 - 701-702
Sankt Blasien - 701-702
Sankt Brandans ö. Se Brandanus, sp. 1443 - 701-702
Sankt Croix [kråjs], förr Sainte-Croix, ö. Se Dansk-västindiska öarna - 701-702
Sankt Davidsöarna. Se Mapia - 701-702
Sankt Domingo aprikoser, bot. Se Mammea - 701-702
Sankt Elins källa. Se Elins källa - 701-702
Sankt Elisabetföreningen. Se Elisabetinnor - 701-702
Sankt Àloi [elwa'] l. Eligius den helige. Se Eligius - 701-702
Sankte Pers fisk - 701-702, 703-704
Sankt Erik, Erik den helige. Se Erik, sp. 780--781 - 703-704
Sankt Erik, samfund. Se Samfundet Sankt Erik - 703-704
Sankt Erik, fästen. Se Kalmar slott, sp. 679, och Marstrand, sp. 1087 - 703-704
Sankt Eriks gille vid Gamla Uppsala. Se Gille, sp. 1167 - 703-704
Sankt Eriks kyrka - 703-704
Sankt Eriks skans, S:t Eriks slott. Se Kalmar slott, sp. 679 - 703-704
Sankt Eriks skrin. Se Eriks skrin - 703-704
Sankt Eugeniakyrkan - 703-704, 705-706
Sankt Ferdinands orden. Se Ordnar, sp. 838 - 705-706
Sankt Florian - 705-706
Sankt Gallen - 705-706, 707-708
Sankt Georg, stadsdel i Hamburg (se d. o., sp. 1198) - 707-708
Sankt Georg, riddaren. Se Göran den helige - 707-708
Sankt Georgskors. Se Kors, sp. 1081 - 707-708
Sankt Georgsorden. Se Ordnar, sp. 831, 833, 837 - 707-708
Sankt Gertrud, församling i Stockholm. Se Tyska församlingen i Stockholm - 707-708
Sankt Goar - 707-708
Sankt Gotthard - 707-708
Sankt Gotthardsgruppen, fortif. Se Gotthard, sp. 19 - 707-708
Sankt Gregorius den stores orden. Se Ordnar, sp. 836 - 707-708
Sankt Göran. Se Göran den helige - 707-708
Sankt Göran - 707-708, 709-710, 711-712
Sankt Görans hospital - 711-712
Sankt Görans kapell. Se Johannes församling - 711-712
Sankt Görans kyrka. Se Kungsholmen, sp. 265 och fig. 2 - 711-712
Sankt Hansdag, da. och no. Se Midsommardagen - 711-712
Sankt Hanshaygen. Se Kristiania, sp. 1389 - 711-712
Sankt Helena, ö. Se Saint Helena - 711-712
Sankt Hermenegilds orden. Se Ordnar, sp. 838 - 711-712
Sankt Hubertusorden, Se Ordnar, sp. 831 - 711-712
Sankt Ibb. Se Ibb, Sankt - 711-712
Sankt Ignatiibönor, farm. med. Se Ignatiiböna - 711-712
Sankt Ilian. Se Ilian, Sankt - 711-712
Sankt Immertal, dal. Se Saint-Imier - 711-712
Sankt Ingbert - 711-712
Sanktion - 711-712, 713-714
Sanktionera - 713-714
Sankt Jakob - 713-714
Sankt Jakobs bönehus. Se Pemar - 713-714
Sankt Jakobs församling. Se Jakobs församling - 713-714
Sankt Jan (fr. Saint-Jean), ö. Se Dansk-västindiska öarna - 713-714
Sankt Johann - 713-714
Sankt Johannes - 713-714
Sankt Johannis, socken. Se Johannis - 713-714
Sankt Johannis kloster. Se Kalmar, sp. 670 - 713-714
Sankt Kanzian, graffält. Se Hallstatt-tiden, sp. 1148 - 713-714
Sankt Karin, kyrka. Se Visby - 713-714
Sankt Katarina, församling. Se Katarina - 713-714
Sankt Katarinas orden. Se Ordnar, sp. 836 - 713-714
Sankt Klara, församling. Se Klara, Sankt - 713-714
Sankt Knutsgillen. Se Knutsgillen - 713-714
Sankt Lars - 713-714
Sankt Lasarusarkipelagen. Se Filippinerna, sp. 231 - 713-714
Sankt Lasarusorden. Se Lasarus 2 - 713-714
Sankt Lorenzoviken och Sankt Lorenzofloden. Se Saint Lawrence - 713-714
Sankt Lukasgille. Se Lukasgille - 713-714
Sankt Marias och Sankt Birgittas kloster. Se Munkeliv - 713-714
Sankt Marie - 713-714
Sankt Mary Pré, kloster. Se Leicester 2 - 713-714
Sankt Matteus - 713-714
Sankt Mauritius och Lasarusorden. Se Ordnar, sp. 834 - 713-714
Sankt Maurus' kongregation (Congregatio Sancti Mauri). Se Maurinerna - 713-714
Sankt Michel - 713-714
Sankt Mikael, graffält. Se Hallstatt-tiden, sp. 1148 - 713-714
Sankt Mikaels förtjänstorden. Se Ordnar, sp. 831 - 713-714
Sankt Mikaels och Sankt Georgsorden. Se Ordnar, sp. 839 - 713-714
Sankt Moritz - 713-714, 715-716
Sankt Mårtens, socken. Se Mårtens, Sankt - 715-716
Sankt Nikolai - 715-716
Sankt Olaf college - 715-716
Sankt Olai, församling. Se Olai, Sankt - 715-716
Sankt Olavs bad. Se Modum - 715-716
Sankt Olavs kyrka. Se Trondhjems domkyrka - 715-716
Sankt Olavsorden. Se Olavsorden - 715-716
Sankt Olof, församling. Se Olai, Sankt, och Olof, Sankt - 715-716
Sankt Olofs bad. Se Nyslott 2, sp. 281 - 715-716
Sankt Olofsborg. Se Nyslott 1 - 715-716
Sankt Olofsholm. Se Olofsholm, Sankt - 715-716
Sankt Olofs kapell. Se Adolf Fredrik, sp. 186 - 715-716
Sankt Patriksorden. Se Patriksorden - 715-716
Sankt Paul - 715-716
Sankt Pauli. Se Pauli, Sankt - 715-716
Sankt Peer, socken. Se Per, Sankt - 715-716
Sankt Peter, församlingar. Se Peter, Sankt - 715-716
Sankt Petersburg, stad och guvernement. Se Petersburg - 715-716
Sankt Petersfloden. Se Minnesota river - 715-716
Sankt Peters kloster, församling. Se Peters kloster, Sankt - 715-716
Sankt Petri, församling. Se Peter, Sankt, och Petri, Sankt - 715-716
Sankt Petrikanalen - 715-716
Sankt Pölten - 715-716
Sankt Salvatorsorden. Se Birgittinorden - 715-716
Sankt Savaorden. Se Ordnar, sp. 838 - 715-716
Sankt Sigfrid, socken. Se Sigfrid, Sankt - 715-716
Sankt Stanislausorden. Se Ordnar, sp. 837 - 715-716
Sankt Thomas - 715-716
Sankt Veit am Flaum [fajt], ty. Se Fiume - 715-716
Sankt Veitstanz [fajts-]. Se Danssjuka - 715-716
Sankt Vincent, Kap. Se São Vicente 2 - 715-716
Sankt Winfridas källa. Se Holywell - 715-716
Sankt Vladimirsorden. Se Ordnar, sp. 837 - 715-716
Sankt Ybes. Se Setúbal - 715-716
Sankt Yon-bröder. Se Ignorantbröder - 715-716
Sankt Örians hospital och kapell. Se Sankt Görans hospital - 715-716
Sankullu. Se Sankuru - 715-716
Sankuru - 715-716, 717-718
San Lazzaro - 717-718
San Lúcar [lo'kar], hertig af. Se Olivárez - 717-718
Sanlúcar de Barrameda [-lo'kar]. Se Barrameda - 717-718
San Lucas [lo'kas], Cabo. Se Kalifornien, sp. 621 - 717-718
San Luis - 717-718
San Luis de la Punta [loi's de la po'nta]. Se San Luis 2 - 717-718
San Luis Potosi - 717-718
San Marcello Pistojese - 717-718
San Marco [ma'rkå], Sankt Markuskyrkan. Se Venezia - 717-718
San Marco Argentano - 717-718
San Marco in Lamis - 717-718
San Marcos - 717-718
San Marino - 717-718, 719-720
San Marinos orden [-nås]. Se Ordnar, sp. 838 - 719-720
San Martin, José de - 719-720
San Martin de Provensáls - 719-720
San Martino [-nå]. Se Monreale - 719-720
San Martino - 719-720
San Matias, Golfo de. Se Patagonien, sp. 212 - 719-720
San Michele - 719-720
Sanmicheli [-keli], Michele - 719-720, 721-722
San Miguel - 721-722
San Miguel - 721-722
San Miguel [mige'l], Evristo - 721-722
San Miniato - 721-722
San Murezzan. Se Sankt Moritz - 721-722
Sann - 721-722
Sannaga, flod. Se Sanaga - 721-722
Sannahed - 721-722
Sannarp - 721-722
Sannazaro [tsarå], Jacopo - 721-722, 723-724
Sanne - 723-724
Sanne - 723-724
Sannegårens järnväg - 723-724
Sannesund - 723-724
Sann höjd, astron. Se Höjd - 723-724
Sannicandro Garganico - 723-724
San Nicholas [sän ni'kåulas], ö. Se Santa Barbara 3 - 723-724
San Nicola [nikå-], en af Tremitiöarna [se d. o.) - 723-724
San Nicolas de los Arroyos - 723-724
Sannikedal - 723-724
Sannikovland - 723-724
Sanning - 723-724, 725-726
Sanningens kanon, teol. Se Regula fidei - 725-726
Sanningskärlek. Se Kärlek - 725-726
Sanningssökare. Se Naturlig religion - 725-726
Sanningsteori - 725-726
Sanningsökaren - 725-726
Sannolika lifslängden, statist. Se Dödlighet, sp. 1225 - 725-726
Sannolikhet - 725-726
Sannolikhetsbevis - 725-726
Sannolikhesfaktor - 725-726
Sannolikhetskalkyl. Se Lifförsäkring, sp. 430 - 725-726
Sannolikhetsräkning, mat. Se Probabilitetskalkyl - 725-726
Sannolikt fel - 725-726
Sann tid. Se Navigation, sp. 635 - 725-726
Sannures - 725-726
Sannyasin - 727-728
Sannäs - 727-728
Sanok - 727-728
San Onofrio [anå'friå], it. Se Onuphrius, Sankt - 727-728
San Pedro - 727-728
San Pier d'Arena (Sampierdarena), förstad till Genua. Se Genua, sp. 947 - 727-728
San Pietro - 727-728
San Remo - 727-728
San Roque - 727-728
San Rossore [råsåre]. Se Kameldjuren, sp. 711 - 727-728
Sans - 727-728
Sans - 727-728
San Salvador - 727-728, 729-730
Sansanding - 729-730
Sans atout - 729-730
San-schui - 729-730
Sans comparaison - 729-730
Sansculottes - 729-730
San Sebastian - 729-730
San Sepolcro [-på'lkrå], stad. Se Borgo 2 - 729-730
Sanseverino [-rinå], Gaetano - 729-730
San Severino Marche - 729-730
San Severo - 729-730
Sansevieria - 729-730
Sans faÁon - 729-730
Sans gêne [saJän], fr. Se Gêne - 729-730
San-shu (San-sju), bot. Se Araucariaceæ och Cunninghamia - 729-730
Sansibar - 729-730, 731-732, 733-734
Sansibarfolken. Se Bantu, sp. 877 - 733-734
Sansibarkopal, tekn. Se Kopal - 733-734
Sansibarspråken. Se Bantuspråken, sp. 879 - 733-734
Sansibarärt - 733-734
Sanskimost, graffält. Se Hallstatt-tiden - 733-734
Sanskrit, Sanskritspråket. Se Indiens språk och litteratur - 733-734
Sanskulotter, försvenskning af sansculottes (se d. o.) - 733-734
Sans lendemain - 733-734
Sanslöshet - 733-734
Sanson [sãså], Nicolas - 733-734
Sanson [sãså], Charles Henri - 733-734
Sanson [sãså], Justin Chrysostome - 733-734
Sansovino [-såvino]. 1. Andrea Contucci da Monte S - 733-734, 735-736
Sansovino. 2. Jacopo S - 735-736
Sans pareil - 735-736
Sans pédale - 735-736
Sans peur et sans reproche [sãpör e sãreprå'J], fr. Se Chevalier - 735-736
Sans phrase - 735-736
Sanssouci - 735-736
San Stefano - 735-736
Santa. Se Santo - 735-736
Santa - 737-738
Santa Agueda [age'da], badort. Se Mondragón - 737-738
Santa Ana, flod. Se Ucayali - 737-738
Santa Ana - 737-738
Santa Anna - 737-738
Santa Anna, Antonio Lopez de - 737-738
Santa Barbara - 737-738, 739-740
Santa Barbara de Samaná. Se Samaná - 739-740
Santa Catalina - 739-740
Santa Caterina Villarmosa - 739-740
Santa Catharina - 739-740
Santa Clara - 739-740
Santa congregazione dell' indice [-gatsiåne dell i'nditje], Indexkongregationen. Se Index librorum prohibitorum, sp. 485 - 739-740
Santa conversazione [-tsiåne], it., målark. Se Heligt samtal - 739-740
Santa Cruz - 739-740
Santa Cruz [kroth], Alvarez de Bazan, markis af S - 739-740, 741-742
Santa Cruz [kroth], Andres - 741-742
Santa Cruz-öarna - 741-742
Santa Elena - 741-742
Santa Fé - 741-742
Santa Fé-te. Se Symplocos - 741-742
Santa hermandad [ermanda'th], sp. Se Hermandad - 741-742
Santa Ines de Cumaná [komana']. Se Cumaná 2 - 741-742
Santa Isabel, stad. Se Fernando Póo - 741-742
Santa Isabel, hertig af. Se Calomarde - 741-742
Santa Isabella [sä'nte isebel'le], ö. Se Isabel och Salomonöarna - 741-742
Santalaceæ - 741-742, 743-744
Santalales - 743-744
Santaler - 743-744
Santali, språk. Se Santaler - 743-744
Santalin - 743-744
Santalmissionen - 743-744
Santalor - 743-744
Santalsyra. Se Sandelträ - 743-744
Santa Lucia - 743-744, 745-746
Santa Lucia - 745-746
Santalum - 745-746
Santa Luzia - 745-746
Santa Margherita Ligure - 745-746
Santa Maria - 745-746
Santa Maria, Domingo - 745-746
Santa Marta - 745-746
Santa Maura, ö. Se Leukas - 745-746
Santana, Pedro - 745-746
Santander - 745-746, 747-748
Santander, Francisco de Paula - 747-748
Sant' Angelo [a'ndjelå]. Se San Angelos borg - 747-748
Santa Ninfa - 747-748
Sant' Antimo - 747-748
Sant' Antioco - 747-748
Sant' Arcangelo de Romagna - 747-748
Santarem - 747-748
Santa Rosa - 747-748
Santarosa - 747-748
Santa Severina - 749-750
Sant dagsmedium - 749-750
Santee [sänti'], flod. Se Congaree - 749-750
Sant' Elpidio - 749-750
Santen, Laurens (Louw?) van - 749-750
Santeng, folkstam. Se Khasi and Jaintia hills - 749-750
Sant Teodoro [-ådårå], grotta. Se San Fratello - 749-750
Santeramo in Colle - 749-750
Santering - 749-750
Santerre - 749-750
Santerre [sãtär], Antoine Joseph - 749-750
Santesson, svensk, från Småland härstammande släkt - 749-750, 751-752, 753-754
Sant' Eufemia-bukten - 753-754
Santi, Raffaello - 753-754, 755-756, Till art. Santi (Rafael). I., Till art. Santi (Rafael). II., 757-758, 759-760
Santiago - 759-760, 761-762
Santiago-orden - 761-762
Santillana [-tiljana], markisen af. Se Mendoza, I. L. de - 761-762
Santini, Giovanni - 761-762
Santi Petriön. Se Sankt Petrikanalen - 761-762
Santipur - 761-762
Santi Quaranta [kvara'nta], hamn. Se Hagioi Saranta - 761-762
Santissimo bambino [-må -nå], it. Se Bambino - 761-762
Santo - 761-762
Santo-Amaro - 761-762
Santo Domingo - 761-762
Santo Domingo Cobán [-tå dåm'ngå dåba'n], stad. Se Cobán - 761-762
Santo Espiritu [-tå -to], vanligen kalladt Sancti Spiritus (se d. o.) - 763-764
Santolina - 763-764
Santoner - 763-764
Santonin - 763-764
Santorin, ö och stad. Se Thera - 763-764
Santorio - 763-764
Santos - 763-764
Santos [-tås], Francisco - 763-764
Santos Alvarez - 763-764
Santos Dumont [sã'to dymå'], Alberto - 765-766
Santos-kaffe [sã'tåJ]. Se Santos 2 - 765-766
Santvoort [-fårt], Dirck Dircksz - 765-766
Santyl, farm. Se Santalum - 765-766
Sanudo [sanodå], l. Sanuto. S. S Marino d.ä. 2. S Marino d. y. - 765-766
Sanuto [sanotå], Marino. Se Sanudo - 765-766
Sanvic - 765-766
San Vicente [vithe'nte] l. Vincente de Austria - 765-766
Sanvitalia - 765-766
San Vito - 765-766
Sanyuan, missionsstation. Se Mission, sp. 678 - 765-766
San Yuste [jo'ste]. Se Geronimo de San Yuste - 765-766
Sanz [santh], Eulogio Florentino - 765-766
Sanz del Rio [santh -ri'å], Juliano - 765-766, 767-768
Sanzio [sa'ntsiå], Raffaele. Se Santi - 767-768
San Zorzo [dså'rdså], stad. Se Giurgiu - 767-768
São - 767-768
São Antão - 767-768
São Antonio - 767-768
São Bento de Aviz-orden [söo böi'to- eviJ]. Se Aviz-orden och Ordnar, sp. 835 - 767-768
São Carlos de Campinas - 767-768
São Christóvão - 767-768
São Domingos - 767-768
São Francisco - 767-768
São João - 767-768
São Jorge - 767-768
São Leopoldo - 767-768
São LourenÁo - 767-768
São Luiz - 767-768
São Miguel - 767-768
Saona [saå'-], ö. Se Haiti, sp. 1053 - 767-768
Saône - 767-768, 769-770
São Nicolao - 769-770
São Paulo - 769-770
São Pedro - 769-770
São Roque - 769-770
São Salvador - 769-770
São Sebastião - 769-770
Saosjyant. Se Eskatologi, sp. 873--874 - 769-770
São Thiago - 769-770
São Thiagoorden [söo]. Se Ordnar, sp. 835 - 769-770
São Thomé - 769-770, 771-772
São Vicente - 771-772
Sap. - 771-772
Sapan, tekn. farm. Se Sappan - 771-772
Sapellnikov, Vasilij Lvovitj - 771-772
Saperda, zool. Se Lamiinæ - 771-772
Sapere aude - 771-772
Sapfisk strof - 771-772
Sapfo - 771-772, 773-774
Saphena - 773-774
Saphir, Moritz Gottlieb - 773-774
Sapidus (Witz), Johannes - 773-774
Sapieha, gammal polsk adelssläkt - 773-774, 775-776
Sapientia - 775-776
Sapienti consilio - 775-776
Sapienti sat - 775-776
Sapientsa, ö. Se Oinussai - 775-776
Sapienza - 775-776
Sapigneul - 775-776
Sapindaceæ - 775-776
Sapindales - 775-776, 777-778
Sapindeneæ, bot. Se Sapindales - 777-778
Sapindus - 777-778
Sapium - 777-778
Sapo - 777-778
Sapoedi - 777-778
Sapogenin, kem. Se Saponiner - 777-778
Saponaria - 777-778
Saponifiering l. Saponifikation (af lat. sapo, se d. o.), kem. Se Fett, sp. 123 - 777-778
Saponiner - 777-778, 779-780
Sapor, ruinstad. Se Kaprun - 779-780
Sapores - 779-780
Sapoger - 779-780
Sporta [-på'rta], Louise Charles Joseph Gaston de - 779-780
Saporubrin, kem. Se Spanien - 779-780
Spalta, bot. Se Vitellaria - 779-780
Sapotaceæ - 779-780
Sapotillträdet, bot. Se Accras - 779-780
Sapotoxin (af kat, sapo, såpa och grek. toxikon, gift), farm. Se Spanien - 779-780
Sapp - 779-780, 781-782
Sappan - 781-782
Sapper, Karl - 781-782
Sappey [-pä], Marie Philibert Constant - 781-782
Sappgafflar, befästningsk. Se Sapp - 781-782
Sapphakar, befästningsk. Se Sapp - 781-782
Sappho - 781-782
Sappisadsi - 781-782
Sapporo - 781-782
Sappör - 781-782
Sappörbataljonen. Se Göta ingenjörkår, sp. 884, och Ingenjörtrupper, sp. 642 - 781-782
Sappörkompani. Se Göta ingenjörkår och Ingenjörtrupper, sp. 641 och 642 - 781-782
Sappörväsendet - 781-782
SaprinusS zool. Se Histeridæ - 781-782
Saprofyt - 781-782
Saprogena bakterier - 781-782
Saprol - 781-782
Saprolegniaceæ - 781-782, 783-784
Saprolegnia ferax, bot. Se Achlya prolifera - 783-784
SaptaÁataka [-tjataka], Se Maharastri - 783-784
Sapucaia - 783-784
Sapucajanötter, bot. Se Lecythidaceæ - 783-784
Sapudi, ö. Se Sapoedi - 783-784
Sapyga, Sapygidæ, zool. Se Planksteklar - 783-784
Saqqara, stad. Se Sakkara - 783-784
Saquarema - 783-784
S. A. R. - 783-784
Sar, ruinställe. Se Jaëser - 783-784
Sara - 783-784
Sara - 783-784
Sarabande - 783-784
Sarabat, ett mindre vanligt namn på floden Gedis (se d. o.) - 783-784
Sarabraaten - 783-784
Saracco [-ra'kkå], Giuseppe - 783-784
Saracener. Se Sarasener - 783-784
Sarafan - 783-784
Sarafend, ort i syrien. Se Sarepta 1 - 783-784
Sarafov, Boris - 783-784
Sarafschan. Se Seravschan - 783-784
Saragossa. Se Zaragoza - 783-784
Sarah Grand [säe're grä'nd], pseudonym för Frances Elisabeth M'Fall (se denna) - 783-784
Sarai - 783-784
Sarajevo - 783-784, 785-786
Sarajsk - 785-786
Sarakhs - 785-786
Saraki - 785-786
Sar-akka, Sar-akkagröt. Se Mytologi, sp. 173 - 785-786
Saran - 785-786
Saran, Franz Ludwig - 785-786
Saranrot, bot. Se Lilium - 785-786
Sarangpur - 785-786
Saransk - 785-786
Sarapis, myt. Se Serpis - 785-786
Sarapul - 785-786
Sarasate (y Navascues), Pablo Martin Meliton de - 785-786
Sarasener - 785-786, 787-788
Sarasenska tapisserier. Se Haute-lisse, sp. 112 - 787-788
Sarasin [-sä'], Sarazin l. Sarrasin, Jean FranÁois - 787-788
Sarasin, Paul (f. 1856 i Basel) och Fritz - 787-788
Saravati - 787-788
Saratoga - 787-788
Saratov - 787-788, 789-790
Sarauw [sarao]. 1. Kristian Fredrik Konrad S -- 2. Georg Frederik Ludvig S - 789-790
Saravak - 789-790
Saravia - 789-790
Sarzin [-sä], J. F. Se Sarasin - 789-790
Sarbievius, latinisering af Sarbiewski (se d. o.) - 789-790
Sarca, flod. Se Mincio - 789-790
Sarcey [sarsä], Francisque - 789-790, 791-792
Sarcina - 791-792
Sarcocarpium, Fruktkött, bot. Se Pericarpium - 791-792
Sarcocolla - 791-792
Sarcophaga carnaria, zool. Se Köttflugor - 791-792
Sarcophagidæ, zool. Se Köttflugor - 791-792
Sarcophilus ursinus, Pungdjäfvulen, zool. Se Pungdjuren, sp. 598 - 791-792
Sarcopsylla, zool. Se Loppor - 791-792
Sarcoptes. Se Skabb och Spindeldjur - 791-792
Sarcorhamphus, zool. Se Kamgamarna - 791-792
Sarcostemma viminale - 791-792
Sard - 791-792
Sardanapalos - 791-792
Sardar-i-assad, persisk prins. Se Persien, sp. 564565 - 791-792
Sardegna [-denja], italienska namnformen för Sardinien (se d. o.) - 791-792
Sardeller - 791-792
Sarder, miner. Se Sard - 791-792
Sardes - 791-792, 793-794
Sardhana - 793-794
Sardica, stad Se Sofia - 793-794
Sardin (fr. sardine), zool. Se Sillsläktet - 793-794
Sardinien - 793-794, 795-796, 797-798, 799-800
Sardonagruppen - 799-800
Sardoniskt leende, Sardoniskt skratt. Se Risus sardonius - 801-802
Sardonyx - 801-802
Sardou [-do], Victorien - 801-802
Sardu, flod. Se Gogra - 801-802
Sarefat, ort. Se Sarpta - 801-802
Sareh, träsk. Se Hamun - 801-802
Sarekfjällen - 801-802, 803-804, 805-806
Sarektjåkko, bergstopp. Se Sarekfjället, sp. 804 - 805-806
Sarepta - 805-806
Sareptasenap, bot. Se Brassca, sp. 31, och Sarepta 2 - 805-806
Sarf - 805-806
Sarflax, gods. Se Sarvlaks - 805-806
Sarg. - 805-806
Sarg. - 805-806
Sargassohafvet - 805-806
Sargassotången, bot. Se Sargassum - 805-806
Sargassum - 805-806
Sargent [sadJent], Epes - 805-806, 807-808
Sargent [sadJent], Charles Sprague - 807-808
Sargent [sadJent], John Singer - 807-808
Sargon - 807-808
Sargus, zool. Se Vapenflugor - 807-808
Sari, bergparti. Se Kamerun - 807-808
Sari - 807-808
Saria - 807-808
Sarik, turkisk stam. Se Turkmener - 807-808
Sari-kul. Se Sor-kul - 807-808
Sarine [-ri'n], flod. Se Sanne - 807-808
Sarissa. Se Falang - 807-808
Sarisu-Odjak - 807-808
Sarjekfjällen. Se Sarekfjällen - 807-808
Sarju, flod. Se Gogra - 807-808
Sark - 807-808
Sarkasm - 807-808
Sarkasota [-såta], fi., vadmalskriget. Se Kajana län - 807-808
Sarkinit - 807-808
Sarkod - 807-808
Sarkofag - 807-808, 809-810
Sarkollin, farm. Se Sarcocolla - 809-810
Sarkolatri - 809-810
Sarkolemma (af grek. sarx, kött, och lemma, skal), anat. och fysiol. Se Muskler, sp. 1463 - 809-810
Sarkom - 809-810
Sarlat - 809-810
Sarlo [-lå], Francesco de - 809-810, 811-812
Sarmater - 811-812
Sarmaticus, pseudonym. Se Liebert, E. von - 811-812
Sarmatiska slätten. Se Europa, sp. 1070 - 811-812
Sarmentaceæ, bot. Se Vitaceæ - 811-812
Sarmiento [-tå], Domingo Faustino - 811-812
Sarmientokanalen. Se Patagoniska kanalerna, sp. 216 - 811-812
Sarmizegethusa - 811-812, 813-814
Sarnen - 813-814
Sarnenförbundet. Se Sarnen - 813-814
Sarngadhara - 813-814
Sarnia - 813-814
Sarno - 813-814
Sarolta - 813-814
Saron - 813-814
Sarong, javanskt klädesplagg. Se Java, sp. 1315 - 813-814
Saroniska viken. Se Eginaviken - 813-814
Saronno - 813-814
Sáros - 813-814
Saros - 813-814
Saros-cykeln. Se Kaldeiska perioden - 813-814
Sárospatak - 813-814
Sarosviken. Se Xerosviken - 813-814
Sarothamnus - 813-814
Sarovska klostret. Se Kadom - 815-816
Sarpa - 815-816
Sarpedon - 815-816
Sarpen, vattenfall. Se Sarpfossen - 815-816
Sarpfossen - 815-816
Sarpi, Paolo - 815-816
Sar planina [Jar], bergskedja. Se Schar-dag - 815-816
Sarpsborg - 815-816
Sarracenia L., bot. Se Sarraceniaceæ - 815-816
Sarraceniaceæ - 815-816, 817-818
Sarrail [sarra'j], Maurice Paul Emanuel - 817-818
Sarrasin [-sä], J. F. Se Sarasin - 817-818
Sarrau [-rå], Jacques rose Ferdinad Àmile - 817-818
Sarre [sar], fr., flod. Se Saar - 817-818
Sarre, Friedrich - 817-818
Sarrebourg [sarbor], fr., stad. Se Saarburg 2 - 817-818
Sarreguemines [sargmi'n], fr., stad. Se Saargemünd - 817-818
Sarriá, Luis de. Se Luis de Granada - 817-818
Sarrien [-riä], Jean Marie Ferdinand - 817-818, 819-820
Sarru-ukin, assyrisk konung. Se Sargon - 819-820
Sars - 819-820
Sars, norsk familj - 819-820, 821-822
Sarsaparill, bot. Se Smilax - 821-822
Sarsenet - 821-822
Sarsina - 821-822
Sartain [satei'n], John - 821-822
Sartakårtje - 821-822
Sarténe - 821-822
Sarter, folkslag. Se Tadschik - 821-822
Sarthe - 821-822
Sarti, Giuseppe - 821-822, 823-824
Sarto [-tå], Andrea del - 823-824, 825-826
Sarto[-tå], hertigar af. Se Medici, sp. 1416 - 825-826
Sarto [-tå], Giuseppe - 825-826
Sartor - 825-826
Sartorius, Johann Christoff - 825-826
Sartorius [-tår-], Ernst Wilhelm Christan - 825-826
Sartorius von Waltershausen [-tår- -få'nn-]. 1. Georg S 2. Wolfgang S 3. August S 4. Hermann Wolfgang S - 825-826
Sartor resartus - 825-826
Sarum [säe'rem], Old och New. Se Salisbury 1 - 825-826
Sarvanukramani. Se Rigveda - 825-826
Sárvár - 825-826
Sarvingen, Friska på, sjöv. Se Friska - 825-826
Saarviz - 825-826
Sarvlaks - 825-826, 827-828
Sary-dangerö, berg. Se Kwen-lun, sp. 396 - 827-828
Sary-su - 827-828
Sarzana - 827-828
Sasak, infödingarnas namn på Lombok (se d. o.) - 827-828
Sasanider, persisk dynasti (226--641). Se Persien, sp. 553 - 827-828
Sasanidisk konst - 827-828, 829-830
Sasaram - 829-830
Sasbach - 829-830
Sasebo - 829-830
Saseno - 829-830
Sasinek, Frantisek - 829-830
Sasjen - 829-830
Saskatchewan - 829-830, 831-832
Saskatoon - 831-832
Saskia - 831-832
Saskia - 831-832
Saslavi - 831-832
Sasonov, rysk utrikesminister. Se Sazonov - 831-832
Sass (äfven Sasse, Sax och Saxe) Marie Constance - 831-832
Sassafras - 831-832, 833-834
Sassanider, tysk transkribering i st. f. sasanider (se Persien, sp. 553) - 833-834
Sassaparill, bot. Se Smilax - 833-834
Sassari - 833-834
Sassarúa - 833-834
Sasse [sass]. Se Sass, M. C. - 833-834
Sassenage - 833-834
Sassina, stad. Se Sarsina - 833-834
Sassnitz - 833-834
Sassoferrato - 833-834
Sassoferrato [-såferratå) Giovanni Batista - 833-834
Sassolin - 833-834
Sasson [seso'n], sir Albert Abdullah David - 833-834, 835-836
Sassulitj, Vjera. Se Zasulitj - 835-836
Sassybark, farm. Se Digitalis, sp. 409, ErythrophlÏum guineense och Hjärtgift - 835-836
Sastmola - 835-836
Sasyk-kul, sjö i Ryssland. Se Ala-kul - 835-836
Sat - 835-836
Satakunta - 835-836
Satalieh, stad i asiatiska Turkiet. Se Adalja - 835-836
Satan (hebr. satan, scheitan, förföljare, fiende), religionshist. Se Djäfvul - 835-836
Satanism - 835-836
Satara - 835-836
Sat celeriter fit, quidquid fit satis bene - 835-836
Satellit - 835-836, 837-838
Saterland - 837-838
Saterländskan. Se Frisiska språket, sp 1461 - 837-838
Sathas, Konstantin - 837-838
Sati - 837-838
Satiabilitet - 837-838
Satin [satä'], fr. , text. Se Atlas - 837-838
Satinering - 837-838
Satintryck [satä'n-], Satängtryck. Se Atlastryck - 837-838
Satir - 837-838, 839-840
Satire menippée. Se Satyre menippée - 839-840
Satiriker - 839-840
Satis - 839-840
Satis - 839-840
Satisfactio - 839-840
Satisfaktion - 839-840
Satledj (Satledsch), flod. Se Sutlej - 839-840
Satnam - 839-840
Satnami, ind. relig. Se Satnam - 839-840
Sátorallya ujhely [Ja'tårajja o'häj], stad. Se Ujhely - 839-840
Sator-Arepo-formeln - 839-840
Satornilos - 839-840
Sat prata biberunt - 839-840
Satpura - 839-840
Sattrap - 839-840
Satricum - 839-840
Sats - 839-840, 841-842, 843-844
Satsanastigmat, fot. Se Fotografi, sp. 994 - 843-844
Sat sapienti. Se Sapienti sat - 843-844
Satsband, gramm. Se Kopula - 843-844
Satsbindning. Se Sats - 843-844
Satsdel. Se Sats - 843-844
Satsfogning. Se Sats - 843-844
Satsfräs, mek. tekn. Se Fräs, sp. 45 - 843-844
Satsförkortning. Se Sats - 843-844
Satslära, gramm. Se Syntax - 843-844
Satsobjektiv, fot. Se Fotografi, sp. 994 - 843-844
Satsskifva - 843-844
Satsuma - 843-844
Satsuporo, stad. Se Sapporo - 843-844
Satter, Gustav - 843-844
Sattler, Josef - 843-844
Sattva. Se Guna 1 och Samkhya - 843-844
Satura, fnlat. Se Satir - 843-844
Saturnantia. Se Saturera - 843-844
Saturation - 843-844
Saturator - 843-844
Satureja hortensis, bot. Se Kyndel - 843-844
Saturera - 843-844, 845-846
Saturnalia - 845-846
Saturnia - 845-846
Saturnia - 845-846
Saturnia, zool. Se Eksilkesfjäril och Påfågelspinnare - 845-846
Saturni dies, lat. Se Lördag - 845-846
Saturniidæ, zool. Se Påfågelspinnare - 845-846
Saturninus, Lucius Apulejus - 845-846
Saturninus - 845-846
Saturnisk tidsålder - 845-846
Saturniskt versslag - 845-846
Saturnolabium¬ - 845-846
Saturnus - 845-846, 847-848
Saturnus - 847-848, 849-850
Satyre ménippée - 849-850
Satyrer - 849-850, 851-852
Satyriasis - 851-852
Satyrinæ, zool. Se Gräsfjärilar - 851-852
Satyrskådespel l. Satyrspel. Se Satyrdrama - 851-852
Satyrus, zool. Se Sandgräsfjärilen - 851-852
Satäng, text. Se Atlas - 851-852
Sau, flod. Se Save - 851-852
Sauakin, stad. Se Suskin - 851-852
Saubamyran, zool. Se Myrmicinæ, sp. 100 - 851-852
Sauberg, Johan - 851-852
Sada - 851-852
Sadárkrókur - 851-852
Saude - 851-852
Saudefaldene. Se Saude 2 - 851-852
Saudefjorden. Se Saude 2 - 851-852
Saudehornet - 851-852
Saudesjöen. Se Saude 2 - 851-852
Sauer - 851-852
Sauer, Karl von - 851-852
Sauer, August - 851-852
Sauer, Emil - 851-852
Sauerbeck, August. Se Prisindextabeller, sp. 294 - 851-852
Sauerelv(en) l. Saudeelven. Se Norsjö - 851-852
Sauerland - 851-852
Sauf-conduit - 851-852
Saugerties - 851-852, 853-854
Saugmann, Kristian - 853-854
Saugor. Se Sagar - 853-854
Saugus - 853-854
Saukokoski [sa'okkåkåski], fors. Se Saarikoski - 853-854
Saul - 853-854, 855-856
Saulcy [såsi], Louis Félicien Joseph Caignart de - 855-856
Saulteux [såltö], folkstam. Se Chippeways - 855-856
Sault-Sainte-Marie - 855-856
Saulus. Se Paulus - 855-856
Saumaise [så'mäs], Claude de. Se Salmasius - 855-856
Saumarez [så'mares], James Saumarez, lord de S - 855-856
Saumur - 855-856
Saunders [sa'ndes], ö. Se Sanwicharkipelagen - 855-856
Saunders [sa'ndes], William Wilson - 855-856
Saunderson [sa'ndesen], Edward James - 855-856, 857-858
Saunier [sånie], Charles - 857-858
Sauren - 857-858
Saurenstock, bergstopp. Se Sardonagruppen - 857-858
Sauret [sårä], Emile - 857-858
Sauria - 857-858
Saurin [sårä'], Jacques - 857-858
Sauroktonos - 857-858
Sauromatum - 857-858
Sauropoda, paleont. Se Dinosauri - 857-858
Sauropsidæ, zool. Se Fåglar, sp. 178 - 857-858
Sauropterygia, paleont. Se Plesiosaurus - 857-858
Saururaceæ, bot. Se Piperaceæ - 857-858
Saussier [såsie], Félix Gustave - 857-858, 859-860
Saussure [såsyr]. 1. Horace Bénédict de S 2. Nicolas Théodore de S 3. Henri de S 4. Ferdinad de S - 859-860
Saussurea - 859-860
Saussurit - 859-860, 861-862
Sauté - 861-862
Sauternes - 861-862
Sauv. - 861-862
Sauvages [såvaJ], FranÁois Boissier de la Croix - 861-862
Sauvegarde - 861-862
Sauve qui peut - 861-862
Sauvera [så-]. Se Såvera - 861-862
Sauveur [såvör], Joseph - 861-862
Sauön - 861-862
Sav. - 861-862
Sava, ö. Se Savoe - 861-862
Sava - 861-862
Sava, furst. Se Montenegro, sp. 998 - 861-862
Savadovskij, ö. Se Sandwicharkipelagen - 861-862
Savage [sä'vidJ], Richard - 861-862, 863-864
Savage [sä'vidJ], Minot Judson - 863-864
Savage [sä'vidJ], Richard Henry - 863-864
Savage island [sä'vidJ ai'lend]. Se Niue - 863-864
Sawai, huvudort på Ceram (se d. o.) - 863-864
Savaii - 863-864
Savaku. zool. Se Cancroma cochlearia och Hägrar, sp 85 - 863-864
Savalen, norsk insjö. Se Lille-Elvedalen - 863-864
Savandrug, bergfästning. Se Bangaloref - 863-864
Savannah - 863-864
Savanner - 863-864
Savannstank. Se Kongo, sp.740 - 863-864
Savannöar. Se Kongo, sp. 740 - 863-864
Savara - 863-864
Savarij, Jean Baptiste - 863-864, 865-866
Savarin - 865-866
Savart [savar], Félix - 865-866
Savarts dubbelplatta - 865-866
Savarts polriskop [savars], fys. Se Savarts dubbelplatta - 865-866
Savarts tandhjul - 865-866
Savary, J. B. Se Savarij - 865-866
Savary [-ri], Aimé Jean Marie René - 865-866, 867-868
Savaräng, kokk. Se Savarin - 867-868
Sawatch range [sewä'tJ rei'ndJ], en del af Klippbergen. Se Amerika, sp. 786 - 867-868
Savatra - 867-868
Sawbridgeworth - 867-868
Save - 867-868
Savelli, Cencius och Jacopo. Se Honorius, påfvar 4 och 5 - 867-868
Savelli, Federigo - 867-868
Saverne [savä'rn], franska namnet på staden Zabern (se d. o.) - 867-868
Savery, holländsk konstnärsfamilj - 867-868, 869-870
Savery [sei'veri], Thomas - 869-870
Savfet pascha, Muhammed - 869-870
Saw gin [så' dJi'n], eng. Se Egrenermaskin, sp. 1459 - 869-870
Savi - 869-870
Savi, Gaetano - 869-870
Savigliano - 869-870
Savigny [-vinji]. 1. Friedrich Karl von S 2. Karl Friedrich von S - 869-870
Savigny [-vinji], M. J. C. L. de. Se Sav. - 869-870
Savile [sä'vil], sr George - 869-870, 871-872
Savings-bank - 871-872
Savioli [-ål], Lodovico - 871-872
Savitaipale - 871-872
Svajar - 871-872
Savitri - 871-872, 873-874
Sadist [savitJ], Jocza - 873-874
Saco [-våg], landskap. Se Svalkas - 873-874
Svage - 873-874
Savoie - 873-874
Savoir fagre - 873-874
Savoir virvel - 873-874
Savojard, invånare i Savojen (se d. o.) - 873-874
Savojen - 873-874, 875-876
Savojalperna. Se Alperna, sp. 697 - 875-876
Savojkål, bot. Se Brassica, sp. 30 - 875-876
Svalkas - 875-876, 877-878, 879-880
Savolaksare - 879-880
Savolaksbrigaden - 879-880
Savolaks infanteriregemente - 879-880
Savolaks jägarregemente - 879-880
Savolaksmetoden - 879-880
Savoldo [-vå'ldå], Gian Girolamo - 879-880
Savona - 879-880, 881-882
Savonarola [-vånaråla], Girolamo - 881-882, 883-884
Savonlinna, finskt namn på Nyslott (se d. o.) - 883-884
Savonmaa [sa'vånma], landskap. Se Savolaks - 883-884
Savonnerie - 883-884
Savonranta - 883-884
Savov, Mikael - 883-884
Savoy-declaration [sevåi' deklereiJn]. Se Independenter, sp. 481 - 883-884
savoyen. Se Savojen - 883-884
Savu, ögrupp. Se Savoe - 883-884
Sax - 883-884, 885-886
Sax. Se Sass, M. C. - 885-886
Saxare, folk. Se Angelsaxar och Sachsare - 885-886
Saxarfjärden - 885-886, 887-888
Saxa rubra - 887-888
Saxa segel - 887-888
Saxaul, bot. Se Haloxylon - 887-888
Saxbock. Se Bock, sp. 849 - 887-888
Saxe. Se Saxo - 887-888
Saxe [saks]. Se Sass, M. C. - 887-888
Saxen - 887-888
Saxenberg, Edla Teresia Charlotta Augusta - 887-888
Saxholm - 887-888
Saxhorn - 887-888
Saxicola, zool. Se Buskskvätta - 887-888
Saxifraga - 887-888
Saxifragaceæ - 887-888, 889-890
Saxifragacéer, bot. Se Saxifragaceæ - 889-890
Saxifragales, bot. Se Saxifragaceæ - 889-890
Saxifrageæ, bot. Se Sacifragaceæ - 889-890
Saxifragineæ, bot. Se Rosales och Saxifragaceæ - 889-890
Saxifragoideæ, bot. Se Saxifragaceæ - 889-890
Saxland - 889-890
Saxlund, Michael Andreas Emil - 889-890
Saxnäbbsläktet - 889-890
Saxo - 889-890
Saxofon - 889-890, 891-892
Saxon - 891-892
Saxoner (lat. saxones), sachsare (se d. o.) - 891-892
Saxonia - 891-892
Saxo Politicus, pseudonym. Se Krabbe 4 - 891-892
Saxtorp - 891-892
Saxtorph, dansk läkarsläkt - 891-892
Saxälfven. Se Fjällsjöälfven - 891-892
Say [sä]. 1. Jean Baptiste S 2. Horace Àmile S 3. Jean Baptiste Léon S - 891-892, 893-894
Say - 893-894
Sayadhribergen. Se Ghats, sp. 1105 - 893-894
Sayana - 893-894, 895-896
Sayce [sei's], Archibald Henry - 895-896
Saye and Seale [sei'-en-sil], lord och viscount. Se Fiennes 1 och 2 - 895-896
Sayett - 895-896
Sayn - 895-896
Saynete [sai'nete], sp. Se Sainete - 895-896
Sayn und Wittgenstein [sajn ont vi'ttgenstajn], tysk greflig och furstlig ätt - 895-896
Sayous [sajo], Pierre André - 895-896
Sayre - 895-896
Sayre [säe'], Lewis Albert - 895-896
Says Law [seiäs lå'], bergstopp. Se Lammermoor hills - 895-896
Sayula - 895-896, 897-898
Sayyiderna, mongolisk dynasti. Se Indien sp. 525 - 897-898
Sazava - 897-898
Sazava - 897-898
Sazonov [-så'nåff], Sergej Dimitrijevitj - 897-898
Sb - 897-898
Sbakh, arab. Se Schott - 897-898
Sbch, förk. för Karl v. Seebach (se d. o.) - 897-898
Sbeitia - 897-898
Sbirrer - 897-898
Sbornik - 897-898
S. br. - 897-898
Sbrutsch, flod. Se Zbrucz - 897-898
S. b. u. - 897-898
S. b. ö. s. - 897-898
Sc. - 897-898
S. C. - 897-898
Scab - 897-898
Scabies, lat., skabb (se d. o.) - 897-898
Scabinus, mlat. Se Àchevin - 897-898
Scabiosa - 897-898, 899-900
Scabritier - 899-900
Scæva, zool. Se Syrphidæ - 899-900
Scævola (lat., "vänsterhänt"), romersk plebejsläkt. Se Mucius - 899-900
Scafati - 899-900
Scafell pike - 899-900
Scagliol - 899-900
Scagliuola - 899-900
Scala - 899-900
Scala, Teatro della. Se Milano, sp. 495 - 899-900
Scala, delle (efter vapnet, en stege, it. scala) lat. Scaligeri, italiensk släkt - 899-900, 901-902
Scalabrini, Paolo - 901-902
Scala cochlearis, detsamma som ductus cochlearis. Se Hörselorgan, sp. 287 - 901-902
Scala santa, it., "den heliga trappan". Se Lateranen, sp. 1308 - 901-902
Scala tympani - 901-902
Scaldis, lat. Se Schelde - 901-902
Scalenus - 901-902
Scaletta - 901-902
Scaliger. 1. Julius Cæsar S 2. Joseph Justus S - 901-902, 903-904
Scaligeri, dynasti. Se Scala, della - 903-904
Scalops, zool. Se Mullvadartade däggdjur - 903-904
Scalpettino - 903-904
Scamander, flod. Se Skamandros - 903-904
Scamilla - 903-904
Scaminum, forntida namn på Haifa (se d. o.) - 903-904
Scammonium - 903-904
Scamozzi [-må'ttsi], Vincenzo - 903-904
Scampavia - 903-904
Scampo [ska'mpå], zool. Se Kejsarhummern, sp. 1373 - 903-904
Scandia l. Skandinavia. Se Skandinavien - 903-904
Scandia - 903-904
Scandiniopsis, zool. Se Mört, sp. 350 - 903-904
Scandium, kem. Se Skandium - 903-904
Scandix - 903-904
Scandza, ö. Se Jordanes - 903-904
Scania - 903-904
Scaniornis - 903-904
Scantlings [skä'ntlins], eng., träv. Se Bräder, sp. 407 - 903-904
Scanzoni von Lichtenfels [skantsåni fånn-], Friedrich Wilhelm - 903-904, 905-906
Scapa flow - 905-906
Scapanus, zool. Se Mullvadartade däggdjur, sp. 1301 - 905-906
Scaphites - 905-906
Scaphopoda, zool. Se Hafstand - 905-906
Scapin [skapä], fr., lustspelsfigur. Se Scappino - 905-906
Scappino - 905-906
Scapula - 905-906
Scapularium, lat. Se Skapular - 905-906
Scapulimantia, lat. Se Omoplatoskopi - 905-906
Scapus - 905-906
Scarabæidæ - 905-906
Scarabæus, zool. Se Scarabæidæ - 905-906
Scarabæus, zool. Se Scarabæidæ - 905-906
Scarabantia (Scarbantia), romersk station. Se Oedenburg - 905-906
Scaramuccia - 905-906
Scarborough - 905-906
Scarcies - 905-906, 907-908
Scardona - 907-908
Scardus mons [ må'ns], lat. Se Schar-dag - 907-908
Scarfoglio [-få'ljå], E. Se Serao, M - 907-908
Scaria, Emil - 907-908
Scaridæ, zool. Se Papegojfiskar - 907-908
Scarin, Algot - 907-908
Scarinæ - 907-908
Scarlatina, lat. Se Scharlakansfeber - 907-908
Scarlatti, italienska tonsättare - 907-908, 909-910
Scarpa, Antonio - 909-910
Scarpanto [-pa'ntå]. Se Karpathos - 909-910
Scarpe - 909-910
Scarron [skarå'], Paul - 909-910
Scarsdale [ska'sdeil], baron. Se Curzon 2 - 909-910
Scartazzini, Giovanni Andrea - 909-910
Scarus, zool. Se Papegojfiskar - 909-910
Scat. - 909-910
Scaurus. 1. Marcus Æmilius S -- 2 Marcus Æmilius S - 909-910, 911-912
Scavenius (latinisering af da. Skagen, "Skagensbo", Laurids - 911-912
Scavenius (latinisering af da. Skagen, "Skagensbo", dansk släkt - 911-912, 913-914
Scawfell pike [skå'fel pai'k], bergstopp. Se Scafell pike - 913-914
Sceattus. Se Mynt, sp. 53 - 913-914
Sceaux - 913-914
Scelimena, zool. Se Gräshoppor, sp. 481 - 913-914
Sceliphron, zool. Se Rofsteklar, sp. 612 - 913-914
Scemando - 913-914
Scen - 913-914
Sceniska artisternas understödsfond - 913-914
Scepter - 913-914
Sceptrum carolinum, bot. Se Kung Karls spira - 913-914
Scesalplana - 913-914
Schaaffhausen [Jaf-], Hermann - 913-914
Schaar [schar], Axel von - 913-914
Schaar-sabiz. Se Scher-i-sebs - 913-914
Schabaka, fornegyptisk konung. Se Egypten, sp. 1483 - 913-914
Schaban. Se Hedjra, sp. 208 - 913-914
Schabatz, tysk transkription för SabaÁ (se d. o.) - 915-916
Schabrak - 915-916
Schabrakhyenan, zool. Se Hyendjuren - 915-916
Schabraktapiren, zool. Se Tapir - 915-916
Schabziegerost [-tsiger-]. Se Ost, sp. 1043 - 915-916
Scha-che - 915-916
Schachovskoj, rysk furstefamilj. Se Sjachovskoj - 915-916
Schacht, Hermann - 915-916
Schack - 915-916, 917-918, 919-920, 921-922, 923-924
Schack, Hans - 923-924
Schack, Adolf Friedrich - 923-924, 925-926
Schack, Hans Egede - 925-926
Schackbräde. Se Schack - 925-926
Schackbräde-öarna. Se Ninigo - 925-926
Schackel - 925-926
Schackgalleriet - 925-926
Schackra - 925-926
Schack-Rathiou, Joachim Otto - 925-926, 927-928
Schackspel. Se Schack - 927-928
Schackspelande automat. Se Android - 927-928
Schackspelsrutad sköld - 927-928
Schack Staffeldt. Se Staffeldt - 927-928
Schacksällskap. Se Schack - 927-928
Schade, Oskar - 927-928
Schadow. 1. Gottfried Johann S -- 2. Rudolf -- 3. Friedrich Wilhelm - 927-928, 929-930
Schadrinsk, stad. Se Sjadrinsk - 929-930
Schaefer [Jäfer], Peter - 929-930
Schaefer [Jäfer], tyska författare. Se Schäfer - 929-930
Schaefer [Jeife], sir Edward Albert - 929-930
Schaeff. - 931-932
Schaeffer [Jä'f-], Jakob Christian - 931-932
Schaepman [s-chap-], Herman Johan Aloysius Maria - 931-932
Schaerbeek - 931-932
Schaerer [Jere'r], Eduardo - 931-932
Schærer, Ludwig Emanuel - 931-932
Schafarik. Se Safárik - 931-932
Schafberg - 931-932
Schaff, Philipp - 931-932
Schaffat (Sjaffat), bantustam. Se Bantu, sp. 877 - 931-932
Schafferholts, ty. Se Gesäll, sp. 1080 - 931-932
Schaffgotsch - 931-932
Schaffhausen - 931-932, 933-934
Schaffner, Martin - 933-934
Schafhäutl, Karl Franz Emil von - 933-934
Schafirow. Se Sjafirov - 933-934
Schafiter. Se Iman, sp. 429 - 933-934
Schagarin. Se Saladen - 933-934
Schagerström, August Fredrik - 933-934
Schagg - 933-934
Schagräng (fr. chagrin, af turk. saghri, hästländ). Se Läder, sp. 173 - 933-934
Schah - 933-934
Schah-abdurl-asim - 933-934
Schahi - 933-934
Schahinschah. pers., kunglig), mynt. Se Persien, sp. 533 - 933-934
Schahinschah-name. Se Persiska litteraturen. sp. 569 - 935-936
Schahname, persisk dikt. Se Firdausi - 935-936
Scha-ho, flod. Se Scha-che - 935-936
Schahrazad - 935-936
Schahrijar - 935-936
Schah Ruch, mongolhärskare. Se Mongolerna, sp. 909 - 935-936
Schasade, konungason. Se Persien, sp. 541 - 935-936
Schakalen - 935-936
Schakt - 935-936
Schaktning - 935-936
Schaktugn. Se Ugn - 935-936
Schakå - 935-936
Schal - 935-936, 937-938
Schalcke [s-cha'lke] Cornelis Symonsz van der - 937-938
Schalcken [s-cha'lken], Godfried - 937-938
Schalett. Se Schal - 937-938
Schalke - 937-938
Schall, Klaus Nielsen - 937-938
Schaller, Julius - 937-938
Schalling, Martin - 937-938
Schalom leka, hebr. Se Hälsning, sp. 115 - 937-938
Schalottenlök, bot. Se Läk - 937-938
Scham - 937-938
Schaman. Se Schamanism - 937-938
Schamanism - 937-938, 939-940
Schamblonbräder (sjamblonbräder), träv. Se Bräder, sp. 407 - 939-940
Schamien, ö i Kantonflodens delta. Se Kanton, sp. 829 - 939-940
Schammaj - 939-940
Schammar - 939-940
Schamo - 939-940
Schamplun. Se Schablon - 939-940
Schamponera - 939-940
Schamyl - 939-940
Schan - 939-940
Schan, folkstam. Se Tai - 939-940
Schanche [ska'nke]. 1. Herman Garmann S --2. Berent Henrik Wilhelm S -- 3. Ingolf Findregaard S - 939-940
Schanday - 939-940
Schandorph, Sophus - 939-940, 941-942
Schang - 941-942
Schangalla - 941-942
Schang-hai - 941-942, 943-944
Schang-ti, den högste guden. Se Kina, sp. 52 - 943-944
Schang-tu (Sjang-tu). Se Sein-hwa - 943-944
Schanhai-kwan - 943-944, 945-946
Schanker - 945-946
Schan-si - 945-946
Schanstaterna. Se Shanstaterna - 945-946
Schan-tung - 945-946, 947-948
Schantz, von, svensk-finsk adlig ätt - 947-948
Schanz [-ts], Martin von - 947-948
Schanz [-ts], Georg von - 947-948, 949-950
Schaper, Hugo Wilhelm Friedrich - 949-950
Schaperglas. Se Glas, sp. 1286 - 949-950
Schappe, ty. Se Chappe - 949-950
Schâpur, ruinstad. Se Kasrun - 949-950
Schapur - 949-950
Schar, ruinplats. Se Komana 2ff - 949-950
Schar - 949-950
Schara-mongolerna. Se Mongolerna, sp. 906 - 949-950
Scharakan (Sjarakan), zool. Se Bothrops - 949-950
Schar-dag - 949-950
Scharf - 949-950
Scharf [Ja'f], sir George - 949-950
Scharfenberg, Albrecht von. Se Albrecht von Scharfenberg - 949-950
Scharff, Anton - 949-950
Scharffenberg, Paul Ulrich - 949-950
Scharffenberg, Johan - 949-950
Schari - 949-950, 951-952
Scharkije - 951-952
Scharlachberger - 951-952
Scharlakan - 951-952
Scharlakansfeber - 951-952, 953-954
Scharlakanspelargonia, bot. Se Pelargonium - 953-954
Scharlakansrödt - 953-954
Scharley - 953-954
Scharling. 1. Karl Emil S 2. Edvard august S 3. Karl Henrik S 4. Hans William S - 953-954, 955-956
Scharner - 955-956
Scharnhorst, Gerhard Johann David von - 955-956
Scharp, Johan Henrik - 955-956
Schartau, svensk släkt - 955-956, 957-958, 959-960, 961-962
Schartau, Ivan Ejlert - 961-962
Schartaus, Frans, handelsinstitut - 961-962, 963-964
Scharwenka, tyska musiker - 963-964
Scha-schi - 963-964
Scha-tóu, stad. Se Swa-tow - 963-964
Schatt el-arab (sjatt el-arab), Se Eufrat - 963-964
Schattera - 963-964
Schatull - 963-964
Schau - 963-964
Schaudinn, Fritz Richard - 963-964
Schauenburg. Se Holstein och Schaumburg - 965-966
Schau-hsing - 965-966
Schaukal, Richard - 965-966
Schaum - 965-966
Schauman, svensk-finsk, urspr. kurländsk adlig ätt - 965-966, 967-968
Schaumann, Adolf Friedrich Heinrich - 967-968
Schaumburg - 967-968, 969-970
Schaumburg-Lippe - 969-970
Schauta, Friedrich - 969-970
Schauv, Arvid - 969-970
Schauwal. Se Hedjra, sp. 208 - 969-970
Schavader - 969-970
Schavott - 969-970
Schdte - 969-970
Schebat - 969-970
Schebest, Agnes - 969-970
Schebo - 969-970, 971-972
Schebtschi - 971-972
Schechner-Waagen [-va-], Nanette - 971-972
Schechter, Salomon - 971-972
Scheckaij, sjö. Se Issyk-kul - 971-972
Schedevi - 971-972
Schedewitz - 971-972
Scheden, Gustaf - 971-972
Schedo Ferroti, pseudonym. Se Fircks. T. von - 971-972
Schedone [skedåne], Schedoni, annan namnform för Schidone (se d. o.) - 971-972
Scheeben [Jeb-], Matthias Joseph - 971-972, 973-974
Scheel [Jel], Joakim - 973-974
Scheel [Jel], Ludvig Nicolaus von, dansk statsman. Se Scheele, L. N. von - 973-974
Scheel [Jel], Anton Vilhelm - 973-974
Scheel [Jel], Hans von - 973-974
Scheel [Jel]. 1. Herman Carsten Johannes S 2. signe S 3. Olaf S - 973-974, 975-976
Scheele [Jele], Karl Vilhelm - 975-976, 977-978, 979-980
Scheele [Jele], von, svensk, urspr. gammal pommersk adlig ätt - 979-980, 981-982
Scheele [Jele], före 1855 von Scheel, Ludvig Nicolaus von - 981-982, 983-984
Scheeles grönt - 983-984
Scheeles oljesocker [Jeles}, kem. Se Glycering - 983-984
Scheelit - 983-984
Scheelium [Jel-], kem. Se Volfram - 983-984
Scheel-Plessen [Jel-], Karl Teodor August - 983-984
Scheer [Jer], Reinhold - 983-984
Scheerer [Jerer], Karl Johann August Theodor - 983-984
Schefela, lågland. Se Judéen, sp. 235 - 983-984
Schefer, Leopold - 983-984, 985-986
Schefer [Jefär], Charles Henri Auguste - 985-986
Scheffel - 985-986
Scheffel, Johan Henrik - 985-986, 987-988
Scheffel, Joseph Victor von - 987-988
Scheffelbund [-bont]. Se Scheffel, J. V. von - 987-988
Scheffer, Peter, boktryckare. Se Schöffer - 987-988
Scheffer, en från Franken härstammande ätt - 987-988, 989-990, 991-992, 993-994
Scheffer [fr. uttal Jäfär], Ary - 993-994
Scheffer-Boichorst, Paul - 993-994
Schefferit - 993-994, 995-996
Schefferus, Johannes - 995-996
Scheffler, Johannes, tysk mystiker och skald. Se Angelus Silesius - 995-996
Scheffler, August Christian Wilhelm Hermann - 995-996
Scheffler, Karl - 995-996, 997-998
Schehab-ed-Din, asisatisk härskare. Se Ghorider - 997-998
Scheherezade, mindre god transkription i st. f. Schahrazad (se d. o.) - 997-998
Scheibe [Ja'jbe], Johan Adolph - 997-998
Scheibel [Ja'j-], Johann Gottfried - 997-998
Scheich - 997-998
Scheichu-i-islam. Se Scheich - 997-998
Scheideck - 997-998
Scheidemann [Ja'jde-], Philipp - 997-998
Scheidemantel [Ja'jde-], Karl - 997-998, 999-1000
Scheiding, Filip - 999-1000
Scheidt [Ja'jt], Samuel - 999-1000
Scheidw. - 999-1000
Scheidweiler [Ja'jtvajler], M. J. Scheidw - 999-1000
Scheigijje, folkstammar. Se Nuba, sp. 100 - 999-1000
Scheik, mindre riktig form för scheich (se d. o.) - 999-1000
Scheil [fr. uttal Jäl, ty. uttal Jajl], Vincent - 999-1000
Scheila - 999-1000
Schein [Jajn], Johann Hermann - 999-1000
Schein, ryska fältherrar. Se Sjein - 999-1000
Scheiner [Ja'jner], Christoph - 999-1000
Scheiner [Ja'jner], Julius - 999-1000, 1001-1002
Scheiners sensitometer [Ja'jners]. Se Sensitometri - 1001-1002
Scheitholt - 1001-1002
Schejchi, sekt. Se Persien, sp. 538 - 1001-1002
Schekel. Se Sikel - 1001-1002
Schelch. Se Megaceros - 1001-1002
Schelde - 1001-1002
Scheler, Max - 1001-1002
Schelf-is - 1001-1002
Schelins magpulver. Se Hemliga medel - 1001-1002
Schelabov, A. J. Se Zjeljabov - 1001-1002
Schell, Hermann - 1001-1002, 1003-1004
Schellack, farm. Se Gummilacka - 1003-1004
Schellackharts. Se Haarts - 1003-1004
Schellaha l. Schelluh, berbisk folkstam. Se Berber, sp. 1401, och Marokko, sp. 1029 - 1003-1004
Schellenberg, Bronsart von. Se Bronsart von Schellendorf - 1003-1004
Scheller, Immanuel - 1003-1004
Schelling. 1. Friedrich Wilhelm Joseph von S 2. Karoline Dorothea S - 1003-1004, 1005-1006, 1007-1008, 1009-1010
Schellingianism - 1009-1010
Schelluh. Se Schellaha - 1009-1010
Schellwien [-vin], Robert - 1009-1010
Scheltopusik, zool. Se Ophisaurus - 1009-1010
Schelwig, Samuel - 1009-1010
Schema - 1009-1010
Schemnitz, stad. Se Selmeczbánya - 1009-1010
Schenberg, Per - 1009-1010
Schenck, Johann Heinrich Rudolph - 1009-1010
Schencke, Johan Fredrik Vilhelm - 1009-1010, 1011-1012
Schenckendorff, Emil von - 1011-1012
Schendi - 1011-1012
Schendu, folkstam. Se Hling-dsju - 1011-1012
Schendyla, zool. Se Geophilidæ - 1011-1012
Schenectady - 1011-1012
Schene rariteten - 1011-1012
Scheng-tang, kinesisk kejsare. Se Kina, sp. 56 - 1011-1012
Schenk, Johan - 1011-1012
Schenk, Eduaard von - 1011-1012
Schenk, Joseph August - 1011-1012
Schenk, Karl Emanuel - 1011-1012, 1013-1014
Schenk, Leopold - 1013-1014
Schenk, Petr Petrovitj - 1013-1014
Schenkel, Daniel - 1013-1014
Schenkendorf, Gottlob Ferdinand Maximilian (Max) von - 1013-1014
Schenmark, Nils - 1013-1014
Schennung - 1013-1014
Schenschin, A. A., rysk skald. Se Sjensjin - 1013-1014
Schen-si - 1013-1014, 1015-1016
Scheol - 1015-1016
Schepers [s-chep-], Willem Bastiaansz - 1015-1016
Schepperus - 1015-1016
Scher, turk. Se Schar - 1015-1016
Scherbet, turk. Se Sorbet - 1015-1016
Scherer [Jerär], Barthélemy Louis Joseph - 1015-1016
Scherer [Jerär], Edmond - 1015-1016
Scherer, Wilhelm - 1017-1018
Scherff, Wilhelm von - 1017-1018
Scheri - 1017-1018
Scheria - 1017-1018
Scheriat el-kebire, arab. Se Jordan - 1017-1018
Scheriat el-menadire - 1017-1018
Scheriet - 1019-1020
Scherif - 1019-1020
Schering, Ernst Christian Ludwig - 1019-1020
Schering, Arnold - 1019-1020
Scherini, Per Hampus - 1019-1020
Scherira, judisk författare. Se Rabbinska språket och litteraturen, sp. 817 - 1019-1020
Scher-i-sebs - 1019-1020
Scherl, August - 1019-1020
Scherm-Janbo el-Bahr, bukt. Se Janbo el-Bahr - 1019-1020
Scherna, Magnus. Se Hederstierna, adlig ätt - 1019-1020
Scherr, Johannes - 1019-1020, 1021-1022
Scherry. Se Spanska viner - 1021-1022
Schersmin, bot. Se Philadelphus 2 - 1021-1022
Scherstén, Otto Edvard - 1021-1022
Schertlin (Schärtlin von Burtenbach), Sebastian - 1021-1022
Scherzando - 1021-1022
Scherzer [Je'rtser], Karl von - 1021-1022
Scherzo - 1021-1022, 1023-1024
Scheschonk I, fornegyptisk konung. Se Egypten, sp. 1483 - 1023-1024
Scheschuppe, flod. Se Szeszupa - 1023-1024
Schetelig [Je'teli], Haakon - 1023-1024
Scheuchzer [Jö'jchtser], schweiziska naturforskare - 1023-1024
Scheuchezeria - 1023-1024
Scheuchzeriaceæ - 1023-1024
Scheuffelin [Jö'jf-]. Se Schäufelin - 1023-1024
Scheurer-Kestner [Jörär-kestnär], Auguste - 1023-1024
Scheutz [Jöjts], svensk släkt - 1023-1024
Scheven, Johan Christian von - 1025-1026, 1027-1028
Scheveningen - 1027-1028
Schevket pascha, Mahmud - 1027-1028
Schewtschenko, tysk transkription för Sjevtjenko (se d. o.) - 1027-1028
Schiaparelli [skia-], Giovanni Virginio - 1027-1028, 1029-1030
Schiaparelli [skia-], Ernesto - 1029-1030
Schiavone - 1029-1030
Schibam, stad. Se Hadramaut, sp. 969 - 1029-1030
Schibbolet - 1029-1030
Schibin el-Kom - 1029-1030
Schibsted [Jib-], Amandus Theodor - 1029-1030
Schichau, Ferdinand - 1029-1030
Schicht, Johann Gottfried - 1029-1030
Schick, Margarete Luise - 1029-1030
Schick, Gottlieb - 1029-1030
Schickaneder. Se Schikaneder - 1029-1030
Schickele, René - 1029-1030, 1031-1032
Schicksalsdrama - 1031-1032
Schidone [skidåne], Schedone, Schedoni, Bartolommeo - 1031-1032
Schiedam - 1031-1032
Schiedmayer [Jidmajer]. Johann Lorenz - 1031-1032
Schiefner [Jif-], Franz Anton - 1031-1032
Schieland [s-chland]. Se Holland 2, sp. 978 - 1031-1032
Schiemann [Jim-], Theodor - 1031-1032
Schierbeck [Jir-], Peter Kristian - 1031-1032
Schiermonnikoog - 1031-1032
Schiern [Järn], Fredrik Eginhard Amadeus - 1031-1032
Schievelbein [Jifelbajn], Friedrich Hermann - 1033-1034
Schiff. 1. Moritz S 2. Hugo (Ugo) S - 1033-1034
Schiffmans astmamedel. Se Hemliga medel - 1033-1034
Schigar - 1033-1034
Schigatse - 1033-1034
Schignan. Se Sjignan - 1033-1034
Schi-huang-ti, kinesisk kejsare. Se Kina, sp. 56 - 1033-1034
Schiism. Se Schiiter - 1033-1034
Schiiter (Sjiiter), muhammedansk sekt. Se Islam, sp. 918--919 - 1033-1034
Schikaneder, Emanuel Johann - 1033-1034
Schikani (Sjikani), folkstam. Se Bantu, sp. 877 - 1033-1034
Schi-ki. Se Kinesiska litteraturen, sp. 94 - 1033-1034
Schi-king, en samling af kinesisk folkpoesi. Se Kinesiska litteraturen , sp. 92, och Kong-fu-tse - 1033-1034
Schilderbent - 1033-1034
Schildknecht. 1. Johan Albert S -- 2. Maria S - 1033-1034, 1035-1036
Schilka - 1035-1036
Schill, Ferdinand Baptiste von - 1035-1036
Schiller, Magnus. Se Palmstierna, svensk adlig ätt - 1035-1036
Schiller, Johann Christoph Friedrich von - 1035-1036, 1037-1038, 1039-1040, 1041-1042
Schiller, Hermann - 1041-1042
Schiller [Ji'le], Ferdinand Canning Scott - 1041-1042
Schillerkrage - 1043-1044
Schillerpris - 1043-1044
Schillerstiftelsen - 1043-1044
Schillerstöfvaren, zool. Se Hunden, sp. 1311 - 1043-1044
Schillertheater. Se Löwenfeld, R - 1043-1044
Schilling - 1043-1044
Schilling, Gustav - 1043-1044
Schilling, Johannes - 1043-1044
Schilling-Cannstatt, Paul von - 1043-1044
Schillings. 1. Karl Georg Josef S 2. Max Ernst Julius von S - 1043-1044, 1045-1046
Schilluk - 1045-1046
Schiltigheim - 1045-1046
Schimkewitsch, V. M. Se Sjimkevitj - 1045-1046
Schimmel [s-chi'm-], Hendrik Jan - 1045-1046
Schimmelmann. 1. Heinrich Karl S 2. Ernst Heinrich S - 1045-1046, 1047-1048
Schimmelpenninck [s-chim'm-], Rutger Jan - 1047-1048
Schimon, Adolf - 1047-1048
Schimp. - 1047-1048
Schimpans, zool. Se Troglodytes - 1047-1048
Schimper, tyska botanister - 1047-1048, 1049-1050
Schinas, Konstantinos Demetros - 1049-1050
Schinckel. Se Schinkel - 1049-1050
Schindler, Anton Felix - 1049-1050
Schindler, Alexander Julius - 1049-1050
Schindu, birmansk folkstam. Se Hling-dsju - 1049-1050
Schig-tsu, kinesisk kejsare. Se Kina, sp. 62 - 1049-1050
Schinkel (Schinckel), Bernt von - 1049-1050
Schinkel, Karl Friedrich - 1049-1050, 1051-1052
Schinmeier (Schinmeyer), Johann Adolf - 1051-1052
Schinopsis - 1051-1052
Schintera (Sjintera), folkstam. Se Bedsja, sp. 1163 - 1051-1052
Schinto, tysk transkription för Shinto, den japanska nationalreligionen. Se Japan, sp. 1270 - 1051-1052
Schinus - 1051-1052, 1053-1054
Schinz, Hans - 1053-1054
Schinznach - 1053-1054
Schio - 1053-1054
Schi-pa-schöng. Se Kina, sp. 26 - 1053-1054
Schipka - 1053-1054
Schipow, tysk transkription för Sjipov (se d. o.) - 1053-1054
Schipper, Jakob - 1053-1054
Schiraigol-mongolerna. Se Mogolerna, sp. 906 - 1053-1054
Schirakstäppen. Se Sjirakstäppen - 1053-1054
Schir Ali - 1053-1054
Schiras - 1053-1054, 1055-1056
Schirbin - 1055-1056
Schire - 1055-1056
Schir-hasch-schirim, hebr. Se Höga visan - 1055-1056
Schirmer, August Wilhelm Friedrich - 1055-1056
Schirmer, tysk-norsk arkitektfamilj - 1055-1056
Schirren, Carl Christian Gerhard - 1055-1056, 1057-1058
Schirva - 1057-1058
Schirwan, tysk transkription för Sjirvan (se d. o.) - 1057-1058
Schischkin, tysk transkription för Sjiskin (se d. o.) - 1057-1058
Schism - 1057-1058
Schismatiker och Schismatisk. Se Schism - 1057-1058
Schistocerca, zool. Se Gräshoppor, sp. 480 - 1057-1058
Schistostega osmundacea, bot. Se Ljusfenomen, växternas - 1057-1058
Schi-trädet (Sji-trädet], namn på Butyrospermum Parkii (se d. o.) - 1057-1058
Schitsa, ö. Se Oinussai 1 - 1057-1058
Schi-tsu, kinesisk kejsare. Se Kublai-kan och Kina, sp. 61 - 1057-1058
Schive, Claudius Jacob - 1057-1058
Schivelbein - 1057-1058
Schizæceæ - 1057-1058
Schizanthus - 1057-1058
Schizocarpium (lat., af grek. schizein, klyfva och karpos, frukt) bot. Se Klyffrukt - 1059-1060
Schizocel, hålighet. Se Lakunärt blodkärlssystem - 1059-1060
Schizofreni - 1059-1060
Schizofyter, bot. Se Schizophyta - 1059-1060
Schizogen, bot. Se Sekretbehållare - 1059-1060
Schizograptus, paleont. Se Graptoliter, sp. 145 - 1059-1060
Schizolepis - 1059-1060
Schizomycetes - 1059-1060
Schizoneura - 1059-1060
Schizophyceæ (av grek. schizein, klyfva, och fykos, sjögräs). Klyfalger, bot. Se Myxophyceæ - 1059-1060
Schizophyta - 1059-1060
Schizopoda - 1059-1060
Schizosaccaharomyces, bot. Se Saccharomycetes - 1059-1060
Schizostylis - 1059-1060
Schizotarsia - 1059-1060, 1061-1062
Schiödte [Jö-], Jörgen Kristian - 1061-1062
Schiötz [Jöts]. 1. Oskar Emil S -- 2. Hjalmar August S - 1061-1062
Schjelderup [Je'l-], Wilhelm Melchior - 1061-1062
Schjelderup [Je'l-], Gerhard Rosenkrone - 1061-1062
Schjelderup [Je'l-], Hans Karl Fredrik Kristian - 1061-1062
Schjerfbeck [Je'r-]. 1. Svante Magnus S 2. Helena Sofia S - 1061-1062, 1063-1064
Schjerning [Jer-], Otto von - 1063-1064
Schjödt [Jött]. 1. Annæus Johannes S -- 2. Edle S - 1063-1064
Schjöll [Jöll], Oscar Karl Mourits - 1063-1064
Schjörring [Jö'r-], Johanne - 1063-1064
Schjött [Jött]. 1. Peter Olrog -- 2. Steinar Johannes Stenersen S - 1063-1064, 1065-1066
Schk. - 1065-1066
Schkeuditz - 1065-1066
Schkipetarer (Sjkipetarer). Se Albaneser - 1065-1066
Schkuhr [Jkor], Christian - 1065-1066
Schl. - 1065-1066
Schlachta. Se Szlachta - 1065-1066
Schlaf, Johannes - 1065-1066
Schlagende wetter. Se Wetter - 1065-1066
Schlagintweit [-vajt], tre från München stammande bröder - 1065-1066
Schlammbäder, ty. Se Gyttjebad, sp. 807 - 1065-1066
Schlan - 1065-1066, 1067-1068
Schlangenbad - 1067-1068
Schlaraffenland - 1067-1068
Schlatter, Adolf - 1067-1068
Schlauben, ty. Se Bärnsten, sp. 853, 854 - 1067-1068
Schlechtendal, Diederich Franz Leonhard von - 1067-1068
Schlechtendalia chinensis, zool. Se Galläpplen - 1067-1068
Schlegel, Ernst Bernhard - 1067-1068
Schlegel. 1. Johann Elias S 2. Dorothea S 3. Johan Frederik Vilhelm S 4. August Wilhelm von S 5. Karl Wilhelm Friedrich von S - 1067-1068, 1069-1070, 1071-1072
Schlegel, Hermann - 1071-1072, 1073-1074
Schlegel, Gustaaf - 1073-1074
Schlegelförbundet. Se Schwaben - 1073-1074
Schlei - 1073-1074
Schleich [Jlajch], Eduard d. ä. - 1073-1074
Schleich [Jlajch], Karl Ludwig - 1073-1074
Schleicher [Jlaj-], August - 1073-1074, 1075-1076
Schleichera trijuga - 1075-1076
Schleiden [Jla'j-]. 1. Matthias Jakob S 2. Rudolf S - 1075-1076
Schleiermacher [Jla'j-], Friedrich Daniel Ernst - 1075-1076, 1077-1078, 1079-1080, 1081-1082
Schleifer - 1081-1082
Schleifheim von Sulsfort [Jla'jfhajm fånn solsfårt], German, pseudonym för H. J. Chr. von Grimmelshausen (se denne) - 1081-1082
Schleinitz [Jla'j-], Alexander von - 1081-1082, 1083-1084
Schleisner, Kristian Andreas - 1083-1084
Schleissheim - 1083-1084
Schleiz - 1083-1084
Schlemihl, Peter - 1083-1084
Schlenther, Paul - 1083-1084
Schleppegrell, Frederik Adolf - 1083-1084
Schlesien - 1083-1084, 1085-1086, 1087-1088
Schlesinger, Ludwig - 1087-1088
Schlesiska krigen - 1087-1088, 1089-1090
Schlesiska Neisse. Se Neisse 1 - 1089-1090
Schlesiska skolan - 1089-1090
Schlesisk klöfver, bot. Se Klöfver - 1089-1090
Schleswig - 1089-1090
Schleswig-Holstein - 1089-1090, 1091-1092
Schleswig-holsteinska rörelsen. Se Holstein, sp. 1025 - 1091-1092
Schletterer, Hans Michel - 1091-1092
Schlettstadt - 1091-1092, 1093-1094
Schley, hafsvik. Se Schlei - 1093-1094
Schley [[Jlaj], Ludolf Gotytfried - 1093-1094
Schley [[Jlaj], Winfield Scott - 1093-1094
Schleyer [Jla'jer], Joh. Martin - 1093-1094
Schlicht, friherre von - 1093-1094
Schlichtegroll, Adolf Heinrich Friedrich - 1093-1094
Schlichting, Sigismund von - 1093-1094
Schlick, von, bömisk adelsätt. Se Schlik - 1093-1094
Schlieffen [Jlifen], Alfred von - 1093-1094
Schliemann [Jle-], Heinrich - 1093-1094, 1095-1096
Schlik (Schlick), bömisk adelsätt - 1095-1096
Schlippenbach, von, adlig släkt i Östersjöprovinserna - 1095-1096, 1097-1098, 1099-1100
Schlitz, von, genannt von Goertz. Se Goertz - 1099-1100
Schliz, Alfred - 1099-1100, 1101-1102
Schlochau - 1101-1102
Schlock - 1101-1102
Schlomann [Jlå-], Alfred - 1101-1102
Schloss-Chemnitz [Jlåss]. Se Chemnitz - 1101-1102
Schlosser [Jlå'ss-], Johann Georg - 1101-1102
Schlosser [Jlå'ss-], Friedrich Christoph - 1101-1102
Schloss Johannisberger [Jlåss], ett slags vin. Se Johannisberg - 1103-1104
Schluck, ty. Se Bärnsten,sp. 854 - 1103-1104
Schlumberger, Léon Gustave - 1103-1104
Schlurf, von - 1103-1104
Schlutup - 1103-1104
Schlüsserburg. Se Nöteborg - 1103-1104
Schlyter, Karl Johan - 1103-1104, 1105-1106
Schlüter, Andreas - 1105-1106
Schlytern, Frans Herman - 1105-1106
Schläger - 1105-1106
Schlömilch, Oskar Xaver - 1105-1106, 1107-1108
Schlözer [Jlö'tser]. 1. August Ludwig von S 2. Kurd von S - 1107-1108
Schmalensée [-se],Kurt von - 1107-1108
Schmalkalden - 1107-1108
Schmalkaldiska artiklarna - 1107-1108, 1109-1110
Schmalkaldiska förbundet - 1109-1110
Schmalkaldiska kriget. Se Schmalkaldiska förbundet - 1109-1110
Schmarda, Ludwig Karl - 1109-1110
Schmedeman, Johan - 1109-1110
Schmedes, Erik Anton Julius - 1111-1112
Schmeks - 1111-1112
Schmelck, Ludvig Henrik Benjamin - 1111-1112
Schmeling, Gertrud Elisabeth. Se Mara - 1111-1112
Schmeller, Joseph Andreas - 1111-1112
Schmerling, Anton von - 1111-1112, 1113-1114
Schmid [Jmit], Christan Heinrich - 1113-1114
Schmid [Jmit], Christoph von - 1113-1114
Schmid [Jmit], Joseph - 1113-1114
Schmid [Jmit], Anton - 1113-1114
Schmid [Jmit], Christian Friedrich - 1113-1114
Schmid [Jmit], Karl Adolf - 1113-1114
Schmid [Jmit], Leopold - 1113-1114
Schmid [Jmit], Hermann Theodor - 1113-1114, 1115-1116
Schmid [Jmit], Ferdinand von - 1115-1116
Schmid [Jmit], Max - 1115-1116
Schmid [Jmit], Joseph - 1115-1116
Schmidel, Casimir Christoph - 1115-1116
Schmidkunz [Jmitkonts], Johann Anton (Hans) - 1115-1116
Schmidlin, August Joseph - 1115-1116
Schmidt, Karl Kristian - 1115-1116
Schmidt, Nathaniel - 1115-1116, 1117-1118
Schmidt, Emanuel - 1117-1118
Schmidt, Georg Friedrich - 1117-1118
Schmidt, Frederik - 1117-1118
Schmidt, Isak Jakob - 1117-1118
Schmidt, Johann Kaspar - 1117-1118
Schmidt, Charles - 1119-1120
Schmidt, Wilhelm Adolf - 1119-1120
Schmidt, Adolfine Marie. Se Colban - 1119-1120
Schmidt, Gustav - 1119-1120
Schmidt, Heinrich Julian - 1119-1120
Schmidt, Karl - 1119-1120
Schmidt, Karl - 1119-1120, 1121-1122
Schmidt. 1. Eduard Oskar S -- 2. Erich S - 1121-1122
Schmidt, Friedrich, friherre von - 1121-1122
Schmidt, Johann Friedrich Julius - 1121-1122, 1123-1124
Schmidt, Alexander - 1123-1124
Schmidt, Friedrich Bogdanovitj - 1123-1124
Schmidt, Maximilian - 1123-1124
Schmidt, Valdemar - 1123-1124
Schmidt, Peter Karl Rudolf - 1123-1124
Schmidt, Johannes - 1123-1124, 1125-1126
Schmidt, Ernst Albert - 1125-1126
Schmidt, Jörgen Jörgensen - 1125-1126
Schmidt, Alfred Michael Roedsted - 1125-1126
Schmidt, Leopold - 1125-1126
Schmidt, otto Ernst - 1125-1126
Schmidt, Franz - 1125-1126
Schmidtbonn, Wilhelm - 1125-1126, 1127-1128
Schmidt-Cabanis, Otto Richard - 1127-1128
Schmidt-Nielsen [-ni'lsen], Sigval - 1127-1128
Schmidt-Rimpler, Hermann - 1127-1128
Schmidt-Rubin gevär. Se Handeldvapen, sp. 1315--16 (tabellen) - 1127-1128
Schmidt-Weissenfels [-va'jsen-], Eduard - 1127-1128
Schmideberg - 1127-1128
Schmideberg [Jmid-], Johann Ernst Oswald - 1127-1128, 1129-1130
Schmiterlöw, Henning Kristian - 1129-1130
Schmitt, tyska musiker - 1129-1130
Schmitt, Henryk - 1129-1130
Schmitz, Bruno - 1129-1130
Schmitz, Eugen - 1129-1130
Schmolck (Schmolke), Benjamin - 1129-1130
Schmoll, Barthold Otto - 1129-1130, 1131-1132
Schmoller [Jmå'l-], Gustav von - 1131-1132
Schmollis - 1131-1132
Schmun, kopt. Se Hermupolis 2 - 1131-1132
Schmuz-Baudiss [Jmots-], Theodor Hermann - 1131-1132
Schmölln - 1133-1134
Schnaase [Jnase], Karl - 1133-1134
Schnabel, Johann Gottfried - 1133-1134
Schnabel, Arthur - 1133-1134
Schnack, Peter. Se Snack - 1133-1134
Schnaderhüpfel - 1133-1134
Schnæbele-affären - 1133-1134
Schnapper-Arndt, Gottlieb - 1133-1134
Schnapsnase, ty. Se Näsa, sp. 341 - 1133-1134
Schneckenburger. 1. Matthias S 2. Max S - 1133-1134, 1135-1136
Schneeberg - 1135-1136
Schneeberg - 1135-1136
Schneekopf - 1135-1136
Schneekoppe - 1135-1136
Schnéevoigt [Jne'fåjkt]. 1. Georg Lennart S 2. Sigrid Ingeborg S - 1135-1136, 1137-1138
Schneid. - 1137-1138
Schneidemühl - 1137-1138
Schneider, Johann. Se Agricola, Johann - 1137-1138
Schneid [Jna'j-], Johann Gottlob - 1137-1138
Schneid [Jna'j-], Johann Christian Friedrich - 1137-1138
Schneider [Jnädär], Joseph Eugène - 1137-1138
Schneider [Jna'j-], Louis - 1137-1138
Schneider [Jnädär], Cathérine Jeanne Hortense - 1137-1138, 1139-1140
Schneider, norsk familj - 1139-1140
Schneider [Jna'j-], Sascha (Alexander) - 1139-1140
Schneider [Jna'j-], Camillo Kaarl - 1139-1140
Schneider-Canet - 1139-1140
Schneidewin [Jna'j-]. 1. Fridrich Wilhelm s 2. Max Paul Ernst Berthold S - 1139-1140
Schnell, Betty, dansk skådespelerska. Se Hennings - 1139-1140
Schneller, christian - 1139-1140
Schnellklops - 1139-1140
Schnepfenthal - 1139-1140
Schnetz [Jnets], Jean Victor - 1139-1140, 1141-1142
Schniewindts asbestväfmotstånd - 1141-1142
Schnirch, Bohuslav - 1141-1142
Schnitler, norsk familj - 1141-1142
Schnitzeljakt (Snitseljakt), jaktv. Se Jaktridning - 1141-1142
Schnitzer, Eduard - 1141-1142, 1143-1144
Schnitzler. 1. Johann S 2. Arthur S - 1143-1144, 1145-1146
Schnizlein [-lajn], Adalbert - 1145-1146
Schnorr von Carolsfeld [-fånn -felt]. 1. Ludwig Ferdinand S 2. Julius S 3.Ludwig S - 1145-1146, 1147-1148
Schnyder von Waartensee [fånn va'rtense], Xaver - 1147-1148
Schoa - 1147-1148
Schoberia, bot. Se Sueda - 1147-1148
Schobert [Javert; fr. uttal Jåbär], Johann - 1147-1148
Schoddy. Se Shoddy - 1147-1148
SchÏlcher [JelJär], Victor - 1147-1148
Schoell. Se Schöll, M. S. F. - 1147-1148
Soen [Jön] Se Schön - 1147-1148
SchÏnus. bot. Se Knapp-agsläktet - 1147-1148
Schfar - 1147-1148
Schofet, plur. schofetim, hebr., domare (se d. o. sp. 652 - 1147-1148
Schofield [skåu'fild], John Mc Allister - 1147-1148, 1149-1150
Schofield [skåu'fild], William Henry - 1149-1150
Schogun, tysk transkription för shogun. Se Bd XII, sp. 1454 ff. - 1149-1150
Schoho (Soho, Saho), hamitiskt folk. Se Saho - 1149-1150
Schola - 1149-1150
Schola cantorum - 1149-1150
Scholæ monasticæ, lat. Se Klosterskolor - 1149-1150
Scholander [Jw-]. 1. Fredrik Vilhelm S 2. Sven S 3. Anna Katarina S - 1149-1150, 1151-1152, 1153-1154
Scholar - 1153-1154
Scholaris - 1153-1154
Scholastica - 1153-1154
Scholasticus - 1153-1154
Scholiast. Se Scolion - 1153-1154
Scholion - 1153-1154
Scholl [Jåll], Aurélien - 1153-1154
Schollaert [Jå'lärt], FranÁois - 1153-1154
Scholten [s-chå'l-], Jan Hindrik - 1153-1154, 1155-1156
Scholtz [Jålts], Hermann - 1155-1156
Scholtz [Jålts], Bernhard - 1155-1156
Schomb. - 1155-1156
Schomberg [Jå'm-; fr. uttal Jåbä'rg], eg. Schönberg, Friedrich Hermann von - 1155-1156
Schomburgk [Jå'mbork], sir Robert Hermann - 1155-1156
Schomburgks gräns. Se Guyana, sp. 719 - 1155-1156
Schomlau - 1155-1156
Schonberg [skån-], Johan Torsten - 1155-1156
Schoner (Schöner), Johannes - 1155-1156, 1157-1158
Schongauer [Jån-], Martin - 1157-1158
School board - 1157-1158, 1159-1160
Schoolcraft [sko'lkräft], Henry Rowe - 1159-1160
Schopenhauer [Jå'-]. 1. Henriette Johanna S 2. Arthur S - 1159-1160, 1161-1162, 1163-1164
Schoppe, K. Se Scioppius - 1163-1164
Schorlemer-Alst [Jå'r-], Burghard von, friherre - 1163-1164
Schorn [Jå'rn]. 1. Johann Karl Ludwig von S -- 2. Karl S - 1163-1164
Schorndorf - 1163-1164
Schotanus, Petrus - 1163-1164
Schotel [s-chå'tel]. 1. Jan Christiaen S -- 2. Gilles Dinysius Jacobus S - 1163-1164, 1165-1166
Schoterland - 1165-1166
Schott - 1165-1166
Schott, Bernhard. Se Schott & söhne - 1165-1166
Schott, Wilhelm - 1165-1166
Schott, Paul Gerhard - 1165-1166
Schott & söhne - 1165-1166
Schotte [skåtte]. 1. Gustaf Viktor S 2. Per Axel Viktor S 3. gunnar Viktor S - 1165-1166, 1167-1168
Schottisch - 1167-1168
Schottky, Friedrich Hermann - 1167-1168
Schou [skau']. 1. Halvor Arntzen S -- 2. Olaf Fredrik S - 1167-1168
Schou [skau'], danska målare - 1167-1168, 1169-1170
Schou [skau'], Alhed (Petronelle) - 1169-1170
Schou [skau'], Augusta. Se Lütken, A - 1169-1170
Schou [skau'], Karl - 1169-1170
Schou [skau'], Einar Oskar - 1169-1170
Schoug [skwg], Ernst Hjalmar Teodor - 1169-1170
Schouler [Jö'le], James - 1169-1170, 1171-1172
Schoultz [Jults], von, svensk-finsk släkt - 1171-1172
Schousb. - 1171-1172
Schousboe [skau'sbw], P. K. A. Se Schousb - 1171-1172
Schoutbynacht - 1171-1172
Schouten [s-cha'oten], Willem Corneliszoon - 1171-1172
Schouten-öarna - 1171-1172
Schouw [skau'], Joakim Frederik - 1171-1172, 1173-1174
Schouwen - 1173-1174
Schovelin, Julius - 1173-1174
Schrad. - 1173-1174
Schrader, Heinrich Adolph - 1173-1174
Schrader, Julius Antonio - 1173-1174
Schrader, Eberhard - 1173-1174
Schrader, Franz Jean Daniel - 1173-1174, 1175-1176
Schrader, Otto - 1175-1176
Schram [skram], Peter Ludvig Nicolai - 1175-1176
Schramberg - 1175-1176
Schramm, Anna - 1175-1176
Schrank, Franz von Paula von - 1175-1176
Schraudolph, Johann von - 1175-1176
Schrauf, Albrecht - 1175-1176
Schreb. - 1175-1176
Schreber, Johann Christian Daniel - 1175-1176
Schreck, Gustav - 1175-1176, 1177-1178
Schreckhorn - 1177-1178
Schreiber [Jraj-], Theodor - 1177-1178
Schreibersit - 1177-1178
Schreiner, Emil Theodor - 1177-1178
Schreiner [Jrai'ne]. 1. Wiliam Philip S 2. Olive S - 1177-1178
Schreuder [skrö-], Hans Paludan Smith - 1177-1178
Schrevelius [skre-], Fredrik Gustaf Georg - 1177-1178, 1179-1180
Schreyer [Jra'jer], Adolf - 1179-1180
Schrieck [s-chrik], Otto Marseus (Marcellis) van - 1179-1180
Schrimm - 1179-1180
Schrk. - 1179-1180
Schroda - 1179-1180
Schroderus. 1. Johan Bengtsson S -- 2. Ericus S - 1179-1180
Schroeder [Jröder], L. von. Se Schröder - 1179-1180
Schroeder van den Kolk [s-chröder fa'nn-], Jacob Lodewijk Koenraad - 1179-1180
Schroet. - 1179-1180
Schroeter [skröter], Jens Fredrik Wilhelm - 1179-1180
Schroeter [Jrötr]. J. H. och J. Se Schröter - 1179-1180
Schroff, Karl Damian, ritter von S - 1179-1180
Schrotblatt - 1179-1180
Schrothska kuren [Jråt-]. Se Diet, sp. 391 - 1179-1180
Schruns [Jrons], hufvudort i Montafon [se d. o.) - 1179-1180
Schröckh, Johann Matthias - 1179-1180
Schröder [skrö-], Kaspar - 1179-1180, 1181-1182
Schröder [skrö-], en från Mecklenburg härstammande släkt - 1181-1182
Schröder [skrö-], Georg Engelhard - 1181-1182
Schröder [skrö-], Johan Henrik - 1181-1182, 1183-1184
Schröder [skrö-], Erik August - 1183-1184
Schröder [skrö-], Gustaf - 1183-1184
Schröder [skrö-], Hans, dansk krigare. Se Lövenhjelm, sp. 318 - 1183-1184
Schröder, Friedrich Ulrich Ludewig - 1183-1184, 1185-1186
Schröder, Antoinette Sophie - 1185-1186
Schröder, Ludvig - 1185-1186
Schröder, Hans Fredrik Ludvig - 1185-1186
Schröder, richard - 1185-1186
Schröder, Karl - 1187-1188
Schröder (Schroeder), Leopold von - 1187-1188
Schröder-Devrient [devriän], Wilhelmine - 1187-1188
Schröderheim [skrö-], Elis - 1187-1188, 1189-1190
Schröder-Stranz, Herbert - 1189-1190
Schrödter, Adolf - 1189-1190
Schröter (Schroeter), Johann Hieronymus - 1189-1190
Schröter, Corona Elisabeth Wilhelmine - 1189-1190, 1191-1192
Schröter (Schroeter), Joseph - 1191-1192
Schröter, Karl Joseph - 1191-1192
Schrötter, ritter von Kristelli. 1. Anton S 2. Leopold S - 1191-1192
Schtip, Stip, Stiplje, namnformer för Istip (se d. o.) - 1191-1192
Schtschedrin (Stjedrin), pseudonym för den ryske författaren M Saltykov (se denne) - 1191-1192
Schu, kinesiskt rike. Se Kina, sp. 58 - 1191-1192
Schubart [Jo-], Christian Friedrich Daniel - 1191-1192, 1193-1194
Schubert [Jo-], Friedrich Theodor - 1193-1194
Schubert [Jo-], Gotthilf Heinrich von - 1193-1194
Schubert [Jo-], Franz Peter - 1193-1194, 1195-1196
Schubert [Jo-], Hermann Cäsar Hannibal - 1195-1196
Schubert [Jo-], Anna. Se Hildach, E - 1195-1196
Schubert [Jo-], Hans von - 1195-1196
Schuberth [Jo-], Karl - 1195-1196
Schubin, Ossip, pseudonym för A Kirschner (se d. o.) - 1195-1196
Schubra, slott vid Nilen. Se Kairo, sp. 563 och kartan - 1195-1196
Schuch [Joch], Karl - 1195-1196, 1197-1198
Schuch [Joch], Werner - 1197-1198
Schuch [Joch], Ernst von - 1197-1198
Schuchardt [Jochart], Hugo - 1197-1198
Schuchardt [Jochart], Karl - 1197-1198
Schuckert [Jok-], Siegmund - 1197-1198
Schuh [Jo], Franz - 1197-1198
Schuiskij, rysk furstesläkt. Se Sjuiskij - 1197-1198
Schu-king. Se Kinesiska litteraturen, sp. 91 - 1197-1198
Schukowskij, tysk transkription för Zjukovskij [se d. o.) - 1197-1198
Schukri pascha - 1197-1198
Schukurije, afrikansk folkstam. Se Hamiter - 1197-1198
Schulchan aruk - 1197-1198
Schulenburg [Jo-), Von der, tysk, från Altmark härstammande adlig släkt - 1197-1198, 1199-1200
Schulhoff [Jol-], Julius - 1199-1200
Schuli - 1199-1200, 1201-1202
Schulin, Johan Sigismund - 1201-1202
Schulpforta [Jolpfå'rta]. Se Pforta - 1201-1202
Schuls [Jo'ls; rätorom. Scuol], badort i Graubünden. Se Tarasp-Schuls - 1201-1202
Schult. - 1201-1202
Schulte [Jo'lte], Johann Friedrich von - 1201-1202
Schulte [Jo'lte], Aloys - 1201-1202
Schultén, af, svenk-finsk adlig ätt - 1201-1202, 1203-1204
Schultens [s-cho'ltens], Albert - 1203-1204
Schultes [Jo'l-], Joseph August - 1203-1204
Schultheiss - 1203-1204
Schulthess, Ferdinand Paul - 1203-1204
Schultz (S. von Ascheraden], svensk adlig ätt - 1203-1204, 1205-1206
Schultz, Filip. Se Nordencreutz,1235 Schwa adlig ätt - 1205-1206
Schultz, Jakob, David och Karl Fredrik. Se Schulzenheim - 1205-1206
Schultz, Per Magnus Herman - 1205-1206
Schultz, Johan Gustaf - 1205-1206
Schultz [Jo'lts], Daniel - 1205-1206, 1207-1208
Schultz, Niels Stockfleth - 1207-1208
Schultz [Jo'lts], tyska botanister - 1207-1208
Schultz [Jo'lts; Schultz-Lupitz), Albert - 1207-1208
Schultz [Jo'lts], Hermann - 1207-1208
Schultz, Julius Vilhelm - 1207-1208, 1209-1210
Schultzberg, Anshelm Leonard - 1209-1210
Schultz [Jo'lts], Max Johann Sigismund - 1209-1210
Schultze [Jo'ltse], Karl August Julius Fritz - 1209-1210
Schultzes macerationsblandning, bot. Se Maceration 2 - 1211-1212
Schultz von Ascheraden [fånn]. Se Schultz, svensk adlig ätt, sp. 1204 - 1211-1212
Schulz [Jolts], Johann Abraham Peter - 1211-1212
Schulz [Jolts], Josef - 1211-1212
Schulz [Juls]. 1. Kars S -- 2. Thomas Norberg - 1211-1212
Schulz(-Beuthen) [Jotsböjten], Heinrich - 1211-1212
Schulze [Jo'ltse], ty. Se Schultheiss - 1211-1212
Schulze [Jo'ltse], Johann Heinrich - 1211-1212
Schulze [Jo'ltse], Gottlob Ernst - 1211-1212
Schulze [Jo'ltse], Ernst Konrad Friedrich - 1211-1212
Schulze [Jo'ltse]. 1. Friedrich Gottlob 2. Gerhart von S.-Gävernitz - 1211-1212, 1213-1214
Schulze, Hans Henrik Schreiber - 1213-1214
Schulze [Jo'ltse], Franz Eilhard - 1213-1214
Schulze [Jo'ltse], Wilhelm - 1213-1214
Schulze-Delitzsch [Jo'ltse-], Franz Hermann - 1213-1214, 1215-1216
Schulze-Gävernitz [Jo'ltse gä'fernits]. Se Schulze, sp. 1212--13 - 1215-1216
Schulzenheim, svensk adlig ätt - 1215-1216, 1217-1218
Schum. - 1217-1218
Schumacher, Peder. Se Griffenfeld - 1217-1218
Schummacher, Heinrich Christian Friedrich - 1217-1218
Schummacher, Heinrich Christian - 1217-1218
Schummacher [Jo-], Karl - 1217-1218
Schummacher [Jo-], Hermann Albert - 1217-1218, 1219-1220
Schumann [Jo-], 1. Robert Alexander S 2. Klara Josephine S - 1219-1220, 1221-1222, 1223-1224
Schumann [Jo-], Maximilian - 1223-1224
Schumann [Jo-], Johann Christian - 1223-1224
Schumann [Jo-], Karl Moritz - 1223-1224
Schumann [Jo-], Georg Alfred - 1223-1224
Schumann-Heink [Joman-hajnk], Ernestine - 1223-1224
Schumannplåtar - 1223-1224
Schumannstrålar. Se Ultraviolett ljus - 1223-1224
Schumen - 1223-1224, 1225-1226
Schumla, stad. Se Schumen - 1225-1226
Schun, regent i Kina (se d. o., sp. 56) - 1225-1226
Schundlitteratur - 1225-1226
Schun-ti, kinesisk kejsare. Se Kina, sp. 60 - 1225-1226
Schun-tschi - 1225-1226
Schuppanzigh [Jo'ppantsig], Ignaz - 1225-1226
Schuppe [Jo'ppe]. 1. Johann Balthasar S. Se Schuppius -- 2. Wilhelm S - 1225-1226
Schuppen, flamsk-fransk konstnärsfamilj - 1225-1226
Schuppius (Schupp, Schuppe), Johann Balthasar - 1225-1226
Schur [Jor], Adolph Christian Wilhelm - 1227-1228
Schura. Se Muschir - 1227-1228
Schurbe, arab. Se Sorbet - 1227-1228
Schuré [Jyre], Àdouard - 1227-1228
Schurman [tysk form Schürmann], Anna Maria von - 1227-1228
Schurtz [Jorts], Herinrich - 1227-1228
Schurtz [Jorts; eng. uttal Je'ts), Karl - 1227-1228, 1229-1230
Schuschter - 1229-1230
Schuster-Wolday [Jost-], tyska målare - 1229-1230
Schut [s-chö't], flamska figurmålare - 1229-1230
Schutzenberger, Paul. Se Schützenberger - 1229-1230
Schuwalow, tysk transkription för Sjuvalov (se d. o.) - 1229-1230
Schuyler [skai'le]. 1. Philip John S 2. Eugene S - 1229-1230, 1231-1232
Schuylkill - 1231-1232
Schwaan - 1231-1232
Schwab, Eigil Vilhelm - 1231-1232
Schwab, Gustav Benjamin - 1231-1232
Schwabach - 1231-1232
Schwabachartiklarna. Se Luther, sp. 1494, och Schwabach - 1231-1232
Schwabachstil - 1231-1232
Schwabe, Samuel Heinrich - 1231-1232
Schwaben - 1231-1232, 1233-1234
Schwabenspiegel - 1233-1234, 1235-1236
Schwaber - 1235-1236
Schwabiska förbundet. Se Schwaben, sp. 1234 - 1235-1236
Schwabiska Jura. Se Jura - 1235-1236
Schwabiska kejsare - 1235-1236
Schwabiska kretsen - 1235-1236
Schwabiska skaldeskolan - 1235-1236
Schwabiska stadsförbundet. Se Schwaben, sp. 1233 - 1235-1236
Schwabisk-sachsiska konkordian. Se Konkordieformeln, sp. 772 - 1235-1236
Schwach [Jvakk], Conrad Nicolai - 1235-1236
Schwacke, Karl August Wilhelm - 1235-1236
Schwaiger, Jan - 1235-1236
Schwalbach. Se Langenschwalbach - 1235-1236
Schwalbe, Gustav Albert - 1235-1236
Schwamm drüber! - 1235-1236
Schwan, Olof - 1235-1236
Schwan. 1. Hans Niklas S -- 2. Johan Gustaf S - 1235-1236, 1237-1238
Schwandorf - 1237-1238
Schwaneck, slott. Se Grosshesselohe, sp. 359 - 1237-1238
Schwanenflügel, Herman Heinrich Louis - 1237-1238
Schwank - 1237-1238
Schwann, Theodor· - 1237-1238, 1239-1240
Schwannska celler. Se Myelin och Schwann, Th - 1239-1240
Schwanthaler, Ludwig Michael - 1239-1240
Schwappach, Adam Friedrich - 1239-1240
Schwarm, ty., krigsv. Se Grupp 1 - 1239-1240
Schwartz, Johan David. Se Swartz, J. D. - 1239-1240
Schwartz. 1. Gustaf Magnus S 2. Marie Sofie S 3. Viktor S 4. Eugen S - 1239-1240, 1241-1242
Schwartz, Adolf Fredrik - 1243-1244
Schwartz, , Marie Espérance von - 1243-1244
Schwartz, Johan Jörgen - 1243-1244
Schwartz, Johan Georg Frands - 1243-1244
Schwartze, Hermann - 1243-1244
Schwartze, Therese - 1243-1244
Schwartzska ugnen. Se Kolning, sp.· 574, och Schwartz G. M., sp. 1240 - 1243-1244
Schwarz [-ts], Bertold - 1243-1244
Schwarz [-ts], Hugo, pseudonym. Se Vinsnes, H. O. - 1243-1244
Schwarz [-ts], Frederik - 1243-1244
Schwarz [-ts], Karl Hermann Amandus - 1243-1244
Schwarz [-ts], Hermann - 1245-1246
Schwarza - 1245-1246
Schwarzawa - 1245-1246
Schwarzburg - 1245-1246, 1247-1248
Schwarzburgska hederskorset. Se Ordnar, sp. 838 - 1247-1248
Schwarze [-tse], Friedrich Oskar von - 1247-1248
Schwarze Elster [-tse], flod. Se Elster 2, sp. 454 - 1247-1248
Schwarzenberg [-tsen-], tysk adelssläkt från Franken - 1247-1248, 1249-1250
Schwarzloses kulspruta - 1249-1250
Schwarzschild [-tsJilt], Karl - 1249-1250, 1251-1252
Schwarzwald - 1251-1252, 1253-1254
Schwarzwaldkretsen - 1253-1254
Schwarzwasser - 1253-1254
Schwat. Se Schebat - 1253-1254
Schwatka [Jwå'tke]. Fredrik - 1253-1254
Schwaz - 1253-1254
Schweback, Barthold Julius - 1253-1254
Schwechat - 1253-1254
Schwechten, Franz Heinrich - 1253-1254
Schwede - 1253-1254
Schwedengrab (ty., "svenskgraf"). Se Mülheim - 1253-1254
Schwedenhöhe - 1253-1254
Schwedenschanzen - 1253-1254
Schwedenstein [-sta'jn; ty. "svenska stenen"], Schwedensteinmonumentet. Se Lützen, sp. 135, 137 - 1253-1254
Schwedensäule (ty. "svenska pelaren"). Se Erfelden - 1253-1254
Schwedische aufschläge - 1253-1254
Schwedische kräuter (ty., "svenska örter"). Se Species - 1253-1254
Schwedt - 1253-1254, 1255-1256
Schwegler, Albert - 1255-1256
Schweickhardt, Katharina Wilhelmine. Se Bilderdijk, W - 1255-1256
Schweidnitz - 1255-1256
Schweigaard [Jve'jgår], norsk släkt - 1255-1256, 1257-1258
Schweiger-Lerchenfeld [Jva'j- -fält] Amand von - 1257-1258
Schweigger [Jva'j-]. 1. Johann Solomo Kristoph S 2. August Friedrich S - 1257-1258
Schweinfurt - 1257-1258
Schweinfurtgrönt - 1257-1258
Schweinfurth [Jva'jnfort], Georg August - 1257-1258, 1259-1260
Schweinichen [Jva'j-], Hans von - 1259-1260
Schweinitz [Jva'jnits], Hans Lothar von - 1259-1260
Schweinitz [Jva'jnits], Rudolf - 1259-1260
Schweisshund [Jva'jshont], ty., zool. Se Hunden, sp. 1312 - 1259-1260
Schweitzer [Jva'jtser], August Gottfried - 1259-1260
Schweitzerpiller (Brandts piller). Se Hemliga medel - 1259-1260
Schweiz - 1259-1260, Schweiz, Schweiz (forts.), Schweiz (forts.), (blank), 1261-1262, 1263-1264, 1265-1266, 1267-1268, 1269-1270, 1271-1272, 1273-1274, 1275-1276, 1277-1278, 1279-1280, 1281-1282, 1283-1284, 1285-1286, 1287-1288, 1289-1290, 1291-1292
Schweizer [Jva'jt-], Alexander - 1291-1292, 1293-1294
Schweizer [Jva'jt-], Matthias Eduard. Se Schweizers reagens - 1293-1294
Schweizer alpenklubb [Jva'jtser]. Se Alpföreningar - 1293-1294
Schweizergardet - 1293-1294
Schweizerhalle - 1293-1294
Schweizeri - 1293-1294
Schweizerisches arbeitersekretariat [Jva'jts- a'rbajter-], ty. Se Arbetsstatistik, sp. 1363 - 1293-1294
Schweizermühle - 1293-1294
Schweizerost. Se Ost, sp. 1043 - 1293-1294
Schweizerbild - 1293-1294
Schweizers reagens - 1293-1294
Schweizerstämpel - 1293-1294
Schweizer-te, bot. Se Calamintha - 1293-1294
Schweiziska edsförbundet. Se Schweiz - 1293-1294
Schweiziska katolska folkföreningen. Se Piusföreningar, sp. 986 - 1293-1294
Schwelm - 1293-1294
Schwencke, Karl - 1293-1294
Schwenckfeld [oriktiga äro formerna Schwenkfeld och Schwenckfeldt], Kaspar - 1293-1294, 1295-1296
Schwendener, Simon - 1295-1296
Schwengeln, Georg von - 1295-1296, 1297-1298
Schweninger-kuren, med. Se Diet, sp. 369--370, och Schweninger, E - 1297-1298
Schwenningen - 1297-1298
Schwerd - 1297-1298
Schwerin, von, svenska adliga ätter - 1297-1298, 1299-1300, 1301-1302, 1303-1304
Schwerin, urgammal tysk adlig ätt - 1303-1304, 1305-1306
Schwerte - 1305-1306
Schwerz [Jverts], Johann Nepomuk von - 1305-1306
Schwetz - 1305-1306
Schwetzingen - 1305-1306
Schwetzinger-vorstadt [-får-]. Se Mannheim, sp. 799 - 1305-1306
Schwiebus - 1305-1306
Schwieler [Jviler], Karl August Herman - 1305-1306
Schwientochlowitz - 1305-1306
Schwind [-t], Moritz von - 1305-1306, 1307-1308
Schwindt, Petter Teodor - 1307-1308
Schwinger skans. Se Brunshauser skans - 1307-1308
Schwob, Mayer André Marcel - 1307-1308
Schworbe. Se Ösel - 1307-1308
Schvung - 1307-1308
Schwyz - 1307-1308, 1309-1310
Schwyzerras, husdjurssk. Se Stora bruna alpboskapen - 1309-1310
Schwäbische Alp. Se Alp - 1309-1310
Schwäbischer Schillerverein - 1309-1310
Schwäbisches meer. Se Bodensjön - 1309-1310
Schwäbisch Gmünd. Se Gmünd 1 - 1309-1310
Schwäbisch Hall. Se Hall 2, sp. 1096 - 1309-1310
Schübeler, Fredrik Christian - 1309-1310
Schyberg, Sven Gustaf - 1309-1310, 1311-1312
Schybergson, finländsk från Sverige härstammande släkt - 1311-1312, 1313-1314
Schübl. - 1313-1314
Schück. 1, Martin S 2. Johan Henrik Emil S - 1313-1314, 1315-1316
Schücking, Christoph Bernhard Levin Anton Mathias - 1315-1316, 1317-1318
Schücklin, Hans - 1317-1318
Schüddekopf, Carl - 1317-1318
Schyl - 1317-1318
Schylander, Karl Gabriel - 1317-1318
Schyn - 1317-1318
Schürer, Emil - 1317-1318
Schürmann, Anna Maria von. Se Schurman - 1317-1318
Schütt - 1317-1318
Schytte, Ludvig Theodor - 1317-1318
Schytte (artistnamn Scotta; numera von Kaulbach-Scotta), Frida - 1317-1318
Schüttenhofen - 1317-1318
Schüttgelb - 1317-1318, 1319-1320
Schütz, Paul - 1319-1320
Schütz, Adam. Se Fredenstierna - 1319-1320
Schütz, Heinrich - 1319-1320
Schütz, Christian Georg - 1319-1320
Schützenberger, i Frankrike vanligen skrifvet Schutzenberger, Paul - 1319-1320
Schützer, Salomon och Herman. Se Schützercrantz - 1319-1320
Schützercrantz, svensk-finsk adlig ätt - 1319-1320, 1321-1322
Schächenthal - 1321-1322
Schäfer, P., svärmare. Se Schaefer, P - 1321-1322
Schäfer (Schaefer), Arnold Dietrich - 1321-1322
Schäfer, Karl - 1321-1322
Schäfer, Dietrich - 1321-1322
Schäferhatt - 1321-1322
Schäferhund, ty., zool. Se Hunden, sp. 1314 - 1321-1322
Schäferi - 1321-1322, 1323-1324
Schäfers metod för konstgjord andning (se d. o., sp. 858) - 1323-1324
Schäffer, Peter och Johan Jakob. Se Ehrensvärd, svensk adlig ätt - 1323-1324
Schäffer, P. Se Àrard - 1323-1324
Schäffer & Budenberg - 1323-1324
Schäffers salt, kem. Se Koppling 1 - 1323-1324
Schäffle, Albert Eberhard Friedrich - 1323-1324
Schänzel - 1323-1324
Schärer, L. E. Se Schærer - 1323-1324
Schärtlin von Burtenbach. Se Schertlin, S - 1325-1326
Schäs - 1325-1326
Schäslong - 1325-1326
Schässburg. Se Segesvár - 1325-1326
Schaufelin (Scheuffelin, Scheuffelein), Hans - 1325-1326
Schödler, Friedrich - 1325-1326
Schöffen - 1325-1326
Schöffer (Scheffer), Peter - 1325-1326
Schölcher. Se SchÏlcher - 1325-1326
Schöldström, Birger Fredrik - 1325-1326, 1327-1328
Schöll (Schoell), Maximilian Samson Friedrich - 1327-1328
Schöll, Gustav Adolf - 1327-1328
Schömann, Georg Friedrich - 1327-1328
Schön, Martin, tysk målare. Se Schongauer - 1327-1328
Schön, Heinrich Theodor von - 1327-1328, 1329-1330
Schön (Schoen), Wilhelm Eduard von - 1329-1330
Schönaich, Franz von - 1329-1330
Schönaich, schlesisk adlig ätt - 1329-1330
Schönau. Dr Zeisig, J. E. - 1329-1330
Schönbach, Anton Emanuel - 1329-1330
Schönbeck. 1. Karl Gustaf S 2. Henrik Olof S - 1329-1330, 1331-1332
Schönbein, [-bajn], Christian Friedrich - 1331-1332
Schönberg - 1331-1332
Schönberg, svensk adlig ätt - 1331-1332
Schönberg, F, H. von. Se Schomberg - 1331-1332
Schönberg, Edvard - 1331-1332, 1333-1334
Schönberg, Gustav Friedrich von - 1333-1334
Schönborn, tysk adlig ätt - 1333-1334
Schönbrunn - 1333-1334
Schönburg, borgruin. Se Hofgeismar - 1333-1334
Schöne, Alfred - 1333-1334
Schönebeck - 1333-1334
Schöneberg - 1333-1334, 1335-1336
Schöneck - 1335-1336
Schönefeld - 1335-1336
Schönemann, Anna Elisabeth (Lili) - 1335-1336
Schöner, Johannes. Se Schoner - 1335-1336
Schönerer, Georg - 1335-1336
Schöneweide - 1335-1336
Schönefeld [-fält], Eduard - 1335-1336
Schöngeist - 1335-1336
Schöng-king - 1335-1336
Schönh. - 1335-1336
Schönhals, Karl von - 1335-1336
Schönhausen - 1335-1336
Schönheide - 1335-1336
Schönherr, Karl Johan - 1335-1336, 1337-1338
Schönherr, Karl - 1337-1338
Schönheyder, Kristian Gottlieb Fredrik - 1337-1338
Schöning, Hans Adam von - 1337-1338
Schöning. 1. Gerhard S 2. Jakob Marius S - 1337-1338, 1339-1340
Schöningen - 1339-1340
Schönit - 1339-1340
Schönkopf, Anna Katharin (Käthchen) - 1339-1340
Schönlanke - 1339-1340
Schönleben, Johan Benedikt - 1339-1340
Schönleber, Gustav - 1339-1340
Schönlein [-lajn], Johann Lukas - 1339-1340, 1341-1342
Schönlinde - 1341-1342
Schönström, svensk adlig ätt - 1341-1342
Schönthaler, Franz - 1341-1342
Schönthan, Franz von - 1341-1342
Schöpfer, tysk målarfamilj - 1341-1342
Schöppen, ty., detsamma som schöffen (se d. o.) - 1341-1342
Schörg, Franz - 1341-1342
Schörl (Skörl), miner. Se Turmalin - 1343-1344
Schött, Harald Gerhard - 1343-1344
Schöyen [skö'jen], Elisabeth - 1343-1344
Sciablese [Jab-], it. Se Chablais - 1343-1344
Sciacca - 1343-1344
Sciadopitys - 1343-1344
Sciæna [Ji-], zool. Se Hafsgössläktet - 1343-1344
Sciænidæ [Ji-], zool. Se Hafsgössläktet - 1343-1344
Sciamberi [Ja'-], it. Se Chambéry - 1343-1344
Sciara [Ji'-], zool. Se Ormdrag och Svampmyggor - 1343-1344
Scicli - 1343-1344
Scientia - 1343-1344
Scientifik. Se Scentia - 1343-1344
Scientism. Se Scientia - 1343-1344
Sciffi, Klara. Se Klara, den heliga - 1343-1344
Scilicet - 1343-1344
Scilla - 1343-1344
Scilla - 1343-1344, 1345-1346
Scillain - 1345-1346
Scillyöarna - 1345-1346
Scincidæ [Ji'n-], zool. Se Ormödlorna - 1345-1346
Scincus - 1345-1346
Scindia [si'ndia]. Se Gwalior - 1345-1346
Scintillation - 1345-1346
Scintillometer [Jin-]. Se Scintillation - 1345-1346
Sciolto - 1345-1346
Scioppius (latinisering af ty. Schoppe), Kaspar - 1345-1346, 1347-1348
Scioto - 1347-1348
Scipio [vanligen Ji-; lat., staf] berömd patricisk ätt i det gamla Rom - 1347-1348, 1349-1350
Scire tuum nihil est, nisi te scire hoc sciat alter - 1349-1350
Scire volunt omnes, mercedem solvere nemo - 1349-1350
Sciri [Ji-], lat., forngermanskt folk. Se Skirer - 1349-1350
Scirocco [Jirå'kkå], meteor. Se Sirocko - 1349-1350
Scirpeæ [Ji'r], bot., detsamma som Scirpoideæ (se Cyperaceæ) - 1349-1350
Scirpoideæ [Jir-], bot. Se Cyperaceæ - 1349-1350
Scirpus - 1349-1350
Scirrhus [Ji'r-]; grek. skirrhos, kräftsvulst, med. Se Kräfta, sp. 143 - 1349-1350
Scitaminales [Ji-], bot. Se Scitamineæ - 1349-1350
Scitamineæ - 1349-1350
Sciuridæ [Ji-], zool. Se Ekorrdjur - 1349-1350
Sciuromorphi [Ji-], zool. Se Gnagare, sp. 1358 - 1349-1350
Sciuropterus [Jiuro'p-], Flygekorrsläktet, zool. Se Flygande ekorrar - 1349-1350
Sciurus [Ji-], zool. Se Ekorrsläktet - 1349-1350
Scl. - 1349-1350
Sclater [slei'te], Philip Lutley - 1351-1352
Sclera, anat. Se Senhinnan - 1351-1352
Scleranthus - 1351-1352
Sclerema, med. Se Sklerodermi - 1351-1352
Scleroderma - 1351-1352
Sclerodermata (af grek. skleros, hård, och derma, hud), zool. Se CÏlenterata, sp. 489 - 1351-1352
Sclerodermataceæ, bot. Se Gasteromycetes och Scleroderma - 1351-1352
Sclerodermi (af grek. skleros, hård, och derma, hud), zool. Se Fastkäkar - 1351-1352
Sclerodermia, med. Se Sklerodermi - 1351-1352
Sclérose en plaques [sklerås ã pla'k], fr., anat. Se ryggmärgssjukdomar, sp. 1335 - 1351-1352
Sclerostomum armatum, zool., palissadmask. Se Strongylidæ - 1351-1352
Sclerotica, anat. Se Senhinnan - 1351-1352
Sclerotubua - 1351-1352
Sclerotium, bot. Se Sklerotium - 1351-1352
Sclopis di Salerano [sklå- -nå], Federigo - 1351-1352, 1353-1354
Scogli dei Ciclopi [skå'lji - tjiklåpi; plur. af scoglio, skär]. Se Aci Reale - 1353-1354
Scoglio Olivi - 1353-1354
Scolex - 1353-1354
Scolia, zool. Se Dolksteklar - 1353-1354
Scolidæ, zool. Se Dolksteklar - 1353-1354
Scolioplanes, zool. Se Geophilidæ - 1353-1354
Scoliosis, med. Se Ryggradskrökning - 1353-1354
Scolithus - 1353-1354
Scolochloa - 1353-1354
Scolopax, zool. Se Morkullsläktet - 1353-1354
Scolopendra, zool. Se Scolopendridæ - 1353-1354
Scolopendrella, zool. Se Symphyla - 1353-1354
Scolopendirdæ - 1353-1354
Scolopendrium - 1353-1354
Scolymus - 1353-1354
Scolytidæ, zool. Se Barkborrar - 1353-1354
Scolytus, zool. Se Barkborrar - 1353-1354
Scomber, zool. Se Makrillsläktet - 1353-1354
Scombresocidæ - 1353-1354
Scombresox saurus, zool. Se Makrillgäddan - 1353-1354
Scombridæ, zool. Se Makrillfiskar - 1353-1354
Scondia illustrata - 1353-1354
Scone och Scone palace [skon päles]. Se Perth 2 - 1353-1354
Sconto [skå'ntå], it., hand. Se Diskont - 1353-1354
Scontro [skå'ntrå], it. hand. Se Reskontra - 1353-1354
Scop - 1353-1354
Scop. - 1353-1354
Scopelidæ, zool. Se Prickfiskar - 1353-1354
Scopelus, zool. Se Prickfiskar - 1353-1354
Scopoli [skå'påli], Giovanni Antonio (Johann Anton) - 1355-1356
Scopolia - 1355-1356
Scorbutus, med. Se Skörbjugg - 1355-1356
Scordatura - 1355-1356
Scordia - 1355-1356
Score - 1355-1356
Scorel, Jan van - 1355-1356
Scoresby [skåe'sbi], William - 1355-1356, 1357-1358
Scorodosma, bot. Se Ferula - 1357-1358
Scorpæna, zool. Se Drakfiskar 2 - 1357-1358
Scorpænoides, zool. Se Kindpansrade fiskar - 1357-1358
Scorpius, lat., astron., Skorpionen. Se Djurkretsen - 1357-1358
Scorzonera - 1357-1358
Scotister, anhängare af Duns Scotus (se d. o.) - 1357-1358
Scotsman - 1357-1358
Scott [skå't], gammal skotsk adelssläkt - 1357-1358
Scott [skå't], James. Se Monmouth, hertig af - 1357-1358
Scott [skå't], 1. William S -- 2. John S - 1357-1358, 1359-1360
Scott [skå't], sir Walter - 1359-1360, 1361-1362, 1363-1364, 1365-1366
Scott [skå't], Winfield - 1365-1366, 1367-1368
Scott [skå't], George, metodistpredikant. Se Metodism, sp. 306 - 1367-1368
Scott [skå't], David - 1367-1368
Scott [skå't], Margaret, engelsk författarinna. Se Gatty - 1367-1368
Scott [skå't], Dred - 1367-1368
Scott [skå't], 1. Sir Georgee Gilbert S 2. Dunkinfield Henry S - 1367-1368, 1369-1370
Scott [skå't], William Berryman - 1369-1370
Scott [skå't], Hugh Stowell - 1369-1370
Scott [skå't], Robert Falcon - 1369-1370
Scott [skå't], William Robert - 1369-1370
Scott [skå't], Gabriel - 1369-1370, 1371-1372
Scotta [skå'tta]. Se Schytte, Frida - 1371-1372
Scottish meteorological society [skå'tiJ mitierelå'dJikal sesai'iti]. Se Meteorologiska sällskap, sp. 283 - 1371-1372
Scot's code [skå'ts kåu'd], eng., hand. Se Chiffer, sp. 183 - 1371-1372
Scotus (lat. "skotten"). 1. Johannes Duns S. Se Duns Scotus -- 2. Johannes S. Erigena. Se Erigena - 1371-1372
Scout - 1371-1372
Scoutrörelsen - 1371-1372, 1373-1374
scr. - 1373-1374
Scrabster [skrä'bste], hamn. Se Thurso - 1373-1374
Scranton - 1373-1374
Scratch - 1373-1374
Scriba - 1373-1374, 1375-1376
Scribe [skrib], Augustin Eugène - 1375-1376, 1377-1378
Scriblerus club [skri'bles kla'b]. Se Arbuthnot - 1377-1378
Scribonius, en romersk plebejsläkt - 1377-1378
Scribonius Largus. Se Largus - 1377-1378
Scrinium - 1377-1378
Scripta. Se Scriptum - 1377-1378
Scripta manent, lat., detsmma som Littera scripta manet (se d. o.) - 1377-1378
Scriptio per notas - 1377-1378
Scriptores ecclesiastici de musica sacra potissimum - 1377-1378
Scriptores historiæ augustæ - 1377-1378
Scriptores physiognomici. Se Fysionomik, sp. 167 - 1377-1378
Scriptores rei rusticæ - 1377-1378, 1379-1380
Scriptores rerum danicarum medii ævi - 1379-1380
Scriptores rerum svecicarum medii ævi - 1379-1380
Scriptum - 1379-1380
Scriptura - 1379-1380
Scripture [skri'ptje], Edward Wheeler - 1379-1380
Scriver, Christian - 1379-1380
Scrivia - 1379-1380
Scrobbesbyrig [skrå'besburig]. Se Shrewsbury - 1379-1380
Scrofulariacéer, bot. Se Scrophulariaceæ - 1379-1380
Scrope [skråu'p], George Julius Poulett - 1379-1380
Scrophularia - 1379-1380
Scrophulariaceæ - 1379-1380, 1381-1382
Scrotum, lat., anat., pung, taska. Se Könsorgan, sp. 644--645 - 1381-1382
Scrub - 1381-1382
Scrubber - 1381-1382
Scrutin d'arrondissement [skrytä'darrådissmã], fr., arrondisemangsval. Se Listval - 1381-1382
Scrutin de liste [skrytä' de li'st] fr., listval (se d. o.) - 1381-1382
Scrutinium - 1381-1382
Sct. - 1381-1382
Scudéry l. Scudéri [skyderi]. 1. Georges de S 2. Madeleine de S - 1381-1382, 1383-1384
Scudo - 1383-1384
Scudo [skydå], Paul - 1383-1384
Sculling [ska'lin], eng., enmansrodd. Se Roddidrott, sp. 574 - 1383-1384
Sculps. - 1383-1384
Sculpsit - 1383-1384
Sculptor regius - 1383-1384
Scunthorpe - 1383-1384
Scurcola - 1383-1384
Scurra - 1383-1384
Scutagium [skut-], mlat. Se Länsväsen, sp. 204 - 1383-1384
Scutcher - 1383-1384
Scutellaria - 1383-1384
Scutellarioideæ [skut-], bot. Se Labiatæ och Scutellaria - 1383-1384
Scutellum,[skut-], bot. Se Groning, sp. 349, och Diastas - 1383-1384
Scutifer - 1383-1384
Scutigera, zool. Se Schizotarsia - 1383-1384
Scutum - 1383-1384
Scylacium [Jy-], romersk stad. Se Squillace - 1383-1384
Scylla - 1383-1384
Scyllæum [Jyk-]. Se Scilla - 1383-1384
Scyllarus arctus [Jyl-], zool. Se Björnkräfta - 1383-1384
Scyllium [Jyl-], zool. Se Doggfisksläktet - 1383-1384
Scymnol - 1383-1384
Scymnus borealis [Jym-], zool. Se Håkäringen - 1383-1384
Scyphistoma [Jyfi'ståma], zool. Se CÏlenterata, sp. 489 - 1383-1384
Scyphomedusæ [Jyfå-], Skifmaneter, zool. Se CÏlenterata, sp. 483, 487 - 1383-1384
Scythia [Jy-], lat., Skytien. Se Skyter - 1383-1384
Scythrops - 1383-1384, 1385-1386
Scytonema [Jy-], bot. Se Falsk förgroning - 1385-1386
Scytonemataceæ [Jy-], bot. Se Myxophyceæ - 1385-1386
s. d. - 1385-1386
S. D. - 1385-1386
S. Dak. - 1385-1386
Sdbgr., förk. för K. L. F. von Sandberger (se d. o,) - 1385-1386
S. de C. Se Föreningen S. de C. - 1385-1386
Sdegnoso - 1385-1386
S. D. G. - 1385-1386
s. d. o. - 1385-1386
Sdunskaja Volja, stad. Se Zdunska Vola - 1385-1386
Se. - 1385-1386
S, E. - 1385-1386
Seafield [si'fild], earl af. Se Ogilvy, sp. 542 - 1385-1386
Seaford [si'fed], baron. Se Ellis 1 - 1385-1386
Seaforth [si'fåth],¥ förstad till Liverpool. Se Waterloo-with-Seaforth - 1385-1386
Seager [si'ge], Henry Rogers - 1385-1386
Sea-gipsies [si' dji'psis], eng., hafszigenare. Se Malajer, sp. 601 - 1385-1386
Seaham harbour - 1385-1386
Séailles [sea'j], Gabriel - 1385-1386
Sea islands - 1385-1386
Sealsfield [si'lsfild], Charles, eg. Karl Postl - 1385-1386, 1387-1388
Seans - 1387-1388
Seapoys [si'påis l. sipåi's] l. Sepoys. Se Sipahi - 1387-1388
Seashore [si'Jåe], Karl Emil - 1387-1388
Seattle - 1387-1388
Seb - 1387-1388
Seba, Albert - 1387-1388
Sebadius. Se Sabazios - 1387-1388
Sebæa, bot. Se Gentianaceæ - 1387-1388
Sebaldt, Karl Fredrik - 1387-1388
Sebaldus - 1387-1388, 1389-1390
Sebaot - 1389-1390
Sebardt, Karl Vilhelm - 1389-1390
Sebaste - 1389-1390
Sebasteia. Se Sivas - 1389-1390
Sebastes, zool. Se Kungsfiskarsläktet - 1389-1390
Sebastian - 1389-1390, 1391-1392
Sebastian - 1391-1392
Sebastiani, Johann - 1391-1392
Sebastiani, Horace FranÁois Bastien - 1391-1392
Sebastiano del Piombo [-nå -piå'mbå]. Se Luciani, sp. 1218 - 1391-1392
Sebastiano di Bartolo [-nå -tålå]. Se Mainardi, B - 1391-1392
Sebastije. Se Sebaste 4 - 1391-1392
Sebastin - 1391-1392
Sebastopol, oriktig form för Sevastopol (se d. o.) - 1391-1392
Sebastopolis, stad. Se Dioskurias - 1391-1392
Sebat. Se Schebat - 1391-1392
Sebazios. Se Sabazios - 1391-1392
Sebbelow, Christian August - 1391-1392, 1393-1394
Sebek - 1393-1394
Sebekhotep, egyptisk konung. Se Egypten, sp. 1480 - 1393-1394
Sebeknefru, egyptisk drottning. Se Egypten, sp. 1479 - 1393-1394
Sebekterkin (Sebuktigin), furste. Se Ghanavider - 1393-1394
Sebelien [-lin], John [eg. Johan Robert Francis) - 1393-1394
Sebennytos. Se Samannud - 1393-1394
Seberg, Karl Albert Teodor - 1393-1394
Sebes Körös [Je'veJ köröJ]. Se Körös 2 - 1393-1394
Sebil - 1393-1394
Sebino [-nå], Lago S., it., lat. Sacu Sebinus. Se Iseosjön - 1393-1394
Sebitane, höfding. Se Makololo - 1393-1394
Sebnitz - 1393-1394
Seborré - 1393-1394
Sebra (Zebra), zool. Se Hästdjuren, sp. 173 - 1393-1394
Sebraträ - 1393-1394, 1395-1396
Sebrocybthus, biskop. Se Zebråcynthus - 1395-1396
Sebta, stad. Se Céuta - 1395-1396
Sebu - 1395-1396
Sebuktigin. Se Sebektikin - 1395-1396
Sebulon - 1395-1396
Sebum - 1395-1396
Sebun, zool. Se Zebun - 1395-1396
Sebzavar - 1395-1396
Sebzavar - 1395-1396
Sebzor. Se Sebzavar - 1395-1396
S. e. c. - 1395-1396
Sec. - 1395-1396
Secale, bot. Se Mjöldryga och Råg - 1395-1396
Secchi [se'kki] Angelo - 1395-1396
Secchia - 1395-1396
Secco - 1395-1396
Seceders - 1395-1396
Secentismo - 1395-1396
Secessio - 1395-1396
Secession - 1397-1398
Secessionister - 1397-1398
Secessionskriget. Se Noramerikanska inbördeskriget - 1397-1398
Sechellerna. Se Seychellerna - 1397-1398
Sechemt, egypt. myt. Se Egypten, sp. 1471, och fig. 3 å pl. III - 1397-1398
Secher [sä'kker], Vilhelm Adolf - 1397-1398
Sechium - 1397-1398
Sechshaus - 1397-1398
Sechsstädteland. Se Sausitz, sp. 1405 - 1397-1398
Sechs und sechzig - 1397-1398
Sechter, Simon - 1397-1398
Sechura - 1397-1398
Seckau - 1397-1398
Seckendorff, gammal frankisk, i Tyskland, Österrike och Ungern utbredd adelssläkt - 1397-1398, 1399-1400
Seckenheim - 1399-1400
Seckomåleri - 1399-1400
Seckorecitativ (jfr. Secco), mus. Se Recitativ - 1399-1400
Secolo - 1399-1400
Seconda volta - 1399-1400
Secnd-hand books - 1399-1400
Secondigliano - 1399-1400
Secondo - 1399-1400
Second sight [se'knd sai't], eng. Se Andeskådning, sp. 956 - 1399-1400
Secrétan [sekretã'], Charles - 1399-1400, 1401-1402
Secretarius - 1401-1402
Secretary of state - 1401-1402
Sectio - 1401-1402
Section hors rang [seksiå' år rã], fr., krigsv. Se Sektion - 1401-1402
Secuaolja. Se Fevillea, sp. 141 - 1401-1402
Secunda. Se Sekunda - 1401-1402
Secundæ mensæ, lat. Se Måltid - 1401-1402
Secunderabad [sikanderaba'd]. Se Sekandarabad - 1401-1402
Secundra [sika'nde]. Se Sikandra - 1401-1402
Secundum artem - 1401-1402
Secundus, Publius Pomponius - 1401-1402
Secundus, Johannes (Johan Everts) - 1401-1402
Securidaca - 1401-1402
Securitas - 1401-1402
Secutor - 1401-1402
Sed - 1401-1402, 1403-1404
Sedaine [sedän], Michel Jean - 1403-1404
Sedalia - 1403-1404
Sedan - 1403-1404, 1405-1406
Sedan [sedã'], furste af. Se La Marck - 1405-1406
Sedantia, med. Se Sedativa - 1405-1406
Sedativa - 1405-1406
Sedativsalt - 1405-1406
Sedd(af arab. sadd l. sudd, hinder). Se Nilen, sp. 1014 - 1405-1406
Seddil-Bahr - 1405-1406
Seddon [se'dn], Richard John - 1405-1406, 1407-1408
Sedebild - 1407-1408
Sedekia - 1407-1408
Sedel - 1407-1408, Till art. Sedel. I., Till art. Sedel. II., 1409-1410
Sedelag - 1409-1410
Sedelbank - 1409-1410, 1411-1412, 1413-1414
Sedelbankpolitik. Se Bankpolitik - 1413-1414
Sedelförfalskning - 1413-1414
Sedelreserv, bankt. Se Sedelutgifning - 1413-1414
Sedelstock - 1413-1414
Sedeltäckning, bankt. Se Sedelutgifning - 1413-1414
Sedelutgifning - 1413-1414, 1415-1416
Sedelära - 1415-1416
Sede moab, hebr., Moabs fält. Se Moab, sp. 763 - 1415-1416
Sedemålning - 1415-1416
Sedeño [-de'njå], Juan - 1415-1416
Sedentär - 1415-1416
Sedepolis. Se Reglementering - 1417-1418
Sederholm, svensk-finsk släkt - 1417-1418, 1419-1420
Sederoman. Se Roman, sp. 690 - 1419-1420
Sedes - 1419-1420
Sedes apostolica - 1419-1420
Sedgemoor - 1419-1420
Sedgley - 1419-1420
Sedgwick [se'dJwik], 1. Adam S 2, Adam S - 1419-1420
Sedgwick [se'dJwik], Catherine Marie - 1419-1420, 1421-1422
Sedhiou - 1421-1422
Sediment - 1421-1422
Sedimentum lateritium, lat., med. Se Njursjukdomar, sp. 1096 - 1421-1422
Sedimentär. Se Sediment - 1421-1422
Sedisvakans - 1421-1422
Sedition - 1421-1422
Sedja, missionsstation. Se Mission, sp. 676 - 1421-1422
Sedjistan. Se Sistan - 1421-1422
Sedley [se'dli], sir Charles - 1421-1422
Sedlighet - 1421-1422
Sedlighetsbrott - 1421-1422, 1423-1424
Sedlig karaktär - 1423-1424
Sedlitz. Se Seidlitz - 1423-1424
Sedmer, flod. Se Kercha - 1423-1424
Sedulius, CÏlius - 1423-1424
Sedum - 1423-1424
Sedunum, lat., stad. Se Sion - 1423-1424
Sedvanerätt - 1423-1424
See - 1423-1424, 1425-1426
Sée [se], Germain - 1425-1426
See[si'], Thomas Jefferson Jackson - 1425-1426
Seeb. - 1425-1426
Seebach [seb-], Marie - 1425-1426
Seebach [seb-], Karl von - 1425-1426
Seebeck [seb-] Thomas Johann - 1425-1426
Seeberg [seb-], Reinhold - 1425-1426, 1427-1428
Seebohm [si'båum], Henry - 1427-1428
Seefeldt [sef-], Jörgen - 1427-1428
Seehandlung - 1427-1428
Seehandlungsgesellschaft [se-]. Se Seehandlung - 1427-1428
Seeland - 1427-1428
Seeley [si'li], sir John Robert - 1427-1428
Seeliger [sel-]. 1. Hugo Hans von S 2. Gerhard S - 1429-1430
Seeliger [sel-], Ewald Gerhard Hartmund - 1429-1430
Seelig-Sandgren [sel-], Lotten Jenny Anne-Marie - 1429-1430, 1431-1432
Seelmann [sel-], Emil Paul - 1431-1432
Seelye [si'li], Lillian (Elizabeth), författarinna, f 1858. Se Eggleston, sp. 1445 - 1431-1432
Seem. - 1431-1432
Seemann [sem-], Berthold - 1431-1432
S. e. e. o. Se Salvo errore et omissione - 1431-1432
Sées - 1431-1432
Seetzen [set-], Ulrich Jasper - 1431-1432
Séez. Se Sées - 1431-1432
Sefanja - 1431-1432
Sefardim. Se Judar, sp. 221 - 1431-1432
Sefarvaim - 1431-1432
Sefela, hebr., lågland. Se Palestina, sp. 1308 - 1431-1432
Sefer Jezirah, hebr. Se Jesirah - 1431-1432
Sefer refuoth, hebr., sundhetstavlor. Se Mecicin, sp. 1427 - 1431-1432
Seffner, Karl Ludwig - 1431-1432, 1433-1434
Sefid-kuh - 1433-1434
Sefed-rud ("hvita floden"). Se Kisiläusen - 1433-1434
Sefir - 1433-1434
Sefirot. Se Jesirah - 1433-1434
Sefström 1. Nils Gabriel S -- 2. Anders Gustaf S - 1433-1434
Sefurije, by. Se Diocæsarea - 1433-1434
Sefvede, härad. Se Sevede - 1433-1434
Sefyr. Se Zefyros - 1433-1434
Segatini, Giovanni - 1433-1434, 1435-1436
Segarelli, Gerhard - 1435-1436
Segbast - 1435-1436
Segel - 1435-1436, 1437-1438
Segelarea - 1437-1438
Segelbåt - 1437-1438
Segelcke. 1. Lorents Henrik Müller S 2. Severin Vincent Heiberg S - 1437-1438, 1439-1440
Segelcke, Thomas Riise - 1439-1440
Segelduk - 1439-1440
Segelduksbåt. Se Båtbyggnad - 1439-1440
Segelfartyg - 1439-1440, 1441-1442, 1443-1444
Segelfregatt - 1443-1444
Segelfärdig - 1443-1444
Segelförbund. Se Segelsällskap - 1443-1444
Segelgarn. Se Garn 2 - 1443-1444
Segelhandske, sjöv. Se Segelsömnad - 1443-1444
Segelkanot. Se Kanot, sp. 799--800 med fig. - 1443-1444
Segelklubb. Se Segelsällskap - 1443-1444
Segelkoj - 1443-1444
Segelkrok, sjöv. Se Segelsömnad - 1443-1444
Segelled - 1443-1444
Segellejdare - 1443-1444
Segellinjeskepp. Se Linjeskepp - 1443-1444
Segelmakare - 1443-1444
Segelmanöver, sjöv. Se Manöver - 1443-1444
Segelmoment - 1443-1444
Segelnot, fisk. Se Fiskredskap, sp. 451 - 1443-1444
Segelnål, sjöv. Se Segelsömnad - 1443-1444
Segelordning - 1443-1444
Segelpunkt - 1443-1444
Segelritning - 1443-1444
Segels - 1443-1444
Segelsten - 1443-1444
Segelstrykning - 1443-1444
Segelsällskap - 1443-1444, 1445-1446
Segelsömmare. Se Segelmakare - 1445-1446
Segelsömnad - 1445-1446
Segenskepp, skepsb. Se Sejdenskepp - 1445-1446
Seger. Se Slag - 1445-1446
Seger, Hans - 1445-1446
Segerborg, Karl Hugo - 1445-1446
Segerdahl, Gustaf Erisson - 1445-1446, 1447-1448
Segerdrifva (isl. Sigrdrif och Sigrdrifa). Se Sigurd Fafnesbane och Sigrdrifumål - 1447-1448
Segerfader - 1447-1448
Segerhufva. Se Amnion - 1447-1448
Segerkon - 1447-1448
Segerkäglor (Segers käglor) l. Segerkon, efter uppfinnaren tyske porslinskemisten H. Seger. Se Pyrometer, sp. 670 - 1447-1448
Segerpalm. Se Palmer, sp. 1355 - 1447-1448
Segers. Se Seghers - 1447-1448
Segersjö - 1447-1448
Segersta - 1447-1448
Segerstad - 1447-1448
Segerstedt. 1. Albrekt Julius S 2. Albrekt Julius S 3. Torgny Karl S - 1447-1448, 1449-1450
Segersteen [-sten], Erik Hjalmar - 1449-1450
Segersten. Se Stenkult - 1449-1450
Segerstycken, metall. Se Friskning 2 och Segringsugn - 1449-1450
Segersäll. Se Erik, svenska konungar 3 - 1449-1450
Segesta - 1449-1450
Segestes - 1449-1450
Segesvár - 1449-1450
Segeån - 1449-1450
Seghers, Daniel - 1449-1450, 1451-1452
Seghers, Hercules Pietersz - 1451-1452
Seghers, Gerard - 1451-1452
Seghet - 1451-1452, 1453-1454
Seghärdning - 1453-1454
Segla - 1453-1454
Seglare - 1453-1454
Seglarförbundet. Se Svenska seglarförbundet - 1453-1454
Seglarna - 1453-1454
Seglation - 1453-1454
Seglationsrätt. Se Bottniska handelstvånget - 1453-1454
Seglet, bot. Se Fjärilslik blomkrona - 1453-1454
Segling - 1453-1454, 1455-1456, 1457-1458, 1459-1460, 1461-1462, 1463-1464, 1465-1466, 1467-1468
Seglingsberg - 1467-1468
Seglingsbeskrifning - 1467-1468
Seglingsnål. Se Segelsten - 1467-1468
Seglora - 1467-1468
Segmalm - 1467-1468
Segment - 1469-1470
Segmentbåge, bygnk. Se Båge, sp. 798 - 1469-1470
Segner, Johann Andreas - 1469-1470
Segnerska hjulet - 1469-1470
Segni - 1469-1470
Segnia, stad. Se Zengg - 1469-1470
Segnier, ett germanfolk. Se Eburoner - 1469-1470
Segno - 1469-1470
Segobriga - 1469-1470
Segodunum, stad. Se Rodez - 1469-1470
Ségoffin [-gåfä'], Victor Joseph - 1469-1470
Segonzac [segåsa'k], René, markis de - 1471-1472
Segorbe - 1469-1470
Segovia - 1469-1470, 1471-1472
Segozero - 1471-1472
Segras, metall. Se Segring - 1471-1472
Segre - 1471-1472
Segring - 1471-1472
Segringsugn - 1471-1472
Segrzje, stad. Se Zegrze - 1471-1472
Segseg, negerområde. Se Haúsa, sp. 104 - 1471-1472
Segu - 1471-1472
Segue - 1471-1472
Seguidilla - 1471-1472, 1473-1474
Séguier [segie], Pierre - 1473-1474
Ségur [-gyr], gammal fransk släkt - 1473-1474, 1475-1476
Segura - 1475-1476
Segu-Sikoro, stad. Se Segu - 1475-1476
Segusio, stad. Se Susa - 1475-1476
Sehested - 1475-1476
Sehested (skref sig äfven Sehestedt), Kristian - 1475-1476
Sehested [Sehestedt), gammal dansk adelsätt - 1475-1476, 1477-1478
Sehlstedt, Elias - 1477-1478, 1479-1480
Sehore - 1479-1480
Sehrab, riktigare sarab, arab. Se Hägring - 1479-1480
Seiches - 1479-1480
Seida, stad. Se Saida - 1479-1480
Seide, lapp., afgudabild. Se Mytologi, sp. 176 - 1479-1480
Seidel - 1479-1480
Seidel [sa'j-], Philipp Ludwig von - 1479-1480
Seidel [sa'j-], Heinrich - 1479-1480
Seidel [sa'j-], August - 1479-1480, 1481-1482
Seide-neida, lapp., "Seitflickan". Se Mytologie, sp. 176 - 1481-1482
Seiditer, sekt. Se Arabien, sp. 1273 - 1481-1482
Seidl [sajdl], Johann Gabriel - 1481-1482
Seidl [sajdl], tyska arkitekter - 1481-1482
Seidl [sajdl], Anton - 1481-1482
Seidl [sajdl], Arthur - 1481-1482
Seidlitz - 1481-1482, 1483-1484
Seidschütz [sa'jd-] Se Saidschütz - 1483-1484
Seiffert [sa'jf-], Max - 1483-1484
Seignettesalt - 1483-1484
Seigneur - 1483-1484
Seigneurie [sänjöri], fr. Se Seigneur - 1483-1484
Seignobos [sänjåbå's], Charles - 1483-1484
Seihun. Se Saros - 1483-1484
Sei-i-tai-shogun [-Jåg-], japansk ämbetstitel. Se Bd XII, sp. 1455, 1475 - 1483-1484
Seiland - 1483-1484
Seilandjökelen. Se Seiland - 1483-1484
Seilenos, grek. myt. Se Silen - 1483-1484
Seiler, Anderas. Se Vendiska litteraturen - 1483-1484
Seille - 1483-1484
Seillière [sejär], Ernest Antoine Aimé Léon de - 1483-1484
Seimselven - 1483-1484
Sein - 1483-1484
Seine - 1483-1484, 1485-1486
Seine-et-Marne - 1485-1486
Seine-et-Oise - 1485-1486
Seine-inférieure - 1485-1486
Seinfall, sjöv. Se Sejnfall - 1485-1486
Seinäjoki - 1485-1486
Seip, Karl - 1485-1486, 1487-1488
Seippel, Alexander - 1487-1488
Seir, Seirs barn, Seirs land. Se Edom - 1487-1488
Seisachtheia - 1487-1488
Seismisk - 1487-1488
Seismograf - 1487-1488, 1489-1490
Seismogram - 1489-1490
Seismologi - 1489-1490
Seismometer. Se Seismograf - 1489-1490
Seismoskop [-skåp]. Se Seismograf - 1489-1490
Seisseralp - 1489-1490
Seistan. Se Sistan - 1489-1490
Seite, lapp., afgudabild, och Seitgubben. Se Mytologi, sp. 176 - 1489-1490
Seitel [sa'jtel]. Se Seidel - 1489-1490
Sei-to-tai-shogun [-Jågun], japansk ämbetstitel. Se Bd XII, sp. 1454 - 1491-1492
Seitskär - 1491-1492
Seitz [sa'jts], tyska målare - 1491-1492
Seiyukai, jap. Se Ito, sp. 1109 - 1491-1492
Sej, zool. Se Torsksläktet - 1491-1492
Seja - 1491-1492
Sejanus, Lucius Ælius - 1491-1492
Sejd - 1491-1492
Sejdel. Se Seidel - 1491-1492
Sejdenskepp - 1491-1492
Sejersted, Johannes Klingenberg - 1491-1492
Sejhvalen, zool. Se Fenhvalar, sp. 30 - 1491-1492
Sejjid - 1491-1492
Sejlare - 1491-1492
Sejm - 1491-1492
Sejmik. Se Sejm - 1491-1492
Sejnbref (af holl. sein, signal), sjöv. Se Signalbref - 1491-1492
Sejnfall - 1491-1492
Sejnfallknapp, sjöv. Se Knapp 4 - 1491-1492
Sejny - 1491-1492, 1493-1494
Sejour - 1493-1494
Sejrö - 1493-1494
Sejröbugten. Se Sejrö - 1493-1494
Sejsa - 1493-1494
Sejsing - 1493-1494
Sejning, sjöv. Se Sejsa - 1493-1494
Sejte, detsamma som seite (se Mytologi, sp. 176) - 1493-1494
sek. - 1493-1494
Sekalin, Sekalintoxin. Se Mjöldryga - 1493-1494
Sekant - 1493-1494
Sekatör - 1493-1494
Sekel (Schekel), hebreiskt vikt- och myntenhet. Se Sikel - 1493-1494
Sekeletu, höfding. Se Makololo - 1493-1494
Sekigahara - 1493-1494
Sekin. Se Zekin - 1493-1494
Sekken - 1493-1494
Seklusionsakten (af lat. secludere, utesluta). Se Nederländerna, sp. 698 - 1493-1494
Sek. mkg., mek. Se Effekt - 1493-1494
Sekond - 1493-1494
Sekondi - 1493-1494
Sekondlöjtnant. Se Löjtnant, sp. 263 - 1493-1494
Sekret - 1493-1494
Sekret - 1493-1494, 1495-1496, 1497-1498
Sekreta deputationen - 1497-1498
Sekreta handel- och manufakturdeputationen. Se Deputation, sp. 168 - 1497-1498
Sekreta kommissionen - 1497-1498
Sekretariat. Se under Sekreterare - 1497-1498
Sekreta utskottet - 1497-1498, 1499-1500
Sekretbehållare - 1501-1502
Sekret bihang. Se Sekret proposition - 1501-1502
Sekreterare - 1501-1502
Sekreteraren, zool. Se Gypogeranidæ - 1501-1502
Sekreterarregemente - 1501-1502
Sekrete råd - 1501-1502
Sekretess - 1501-1502
Sekretin - 1501-1502
Sekretion - 1501-1502, 1503-1504
Sekretionsdiastas, kem. Se Diastas - 1503-1504
Sekretionsgång, geol. Se Gång 1 - 1503-1504
Sekretionsneuros [-rås]. Se Magsjukdomar, sp. 516 - 1503-1504
Sekretionsådror, geol. Se Gång 1 - 1503-1504
Sekretissime beredningen - 1503-1504
Sekrettissimum. Se Sekretissime beredningen - 1503-1504
Sekretorgan - 1503-1504
Sekretoriska nerver - 1503-1504
Sekret proposition - 1503-1504
Sekretrum. Se Sekretbehållare - 1503-1504
Sekretär - 1503-1504

Project Runeberg, Tue Dec 18 16:30:15 2012 (aronsson) (diff) (history) (download) Next >>
http://runeberg.org/nfcd/

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free