- Project Runeberg -  Ord och Bild /
Trettioandra årgången. 1923

(1892-1945)
Titel och innehåll | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

ORD OCH BILD Illustrerad Månadsskrift

1923

utgiven av Karl Wåhlin Trettioandra årgången Redaktionens ombud: i Helsingfors: Henning Söderhjelm i Kristiania: Fredrik Paasche i Köpenhamn: Carl Behrens Stockholm Wahlström & Widstrand STOCKHOLM KUNGL. HOVBOKTRYCKERIET IDUNS TRYCKERI-AKTIEBOLAG 1923

Förord till den elektroniska utgåvan

Läs förordet till tidskriften.


The above contents can be inspected in scanned images: smutstitel, titelsida, titelbladets baksida, v, vi, vii, viii, ix, x

Korrstapel / Proof bar for this volume

Innehåll / Table of Contents


Titel och innehåll - smutstitel, titelsida, titelbladets baksida, v, vi, vii, viii, ix, x
Ord och Bilds medarbetare i 32 årgången - xi
    Första häftet - plansch
Självporträtt. Temperamålning av Ivar Arosenius. 1908 - plansch
På gästgivaregården. Akvarell av Ivar Arosenius. 1906 - plansch
Riddarholmskyrkan. En överblick efter den avslutade restaureringen. Av Sigurd Wallin - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22
Gustaviansk opera. Av Agne Beijer - 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38
Rhytmer. Av Hugo Gyllander - 38, 39, 40
    Fatum - 38
    Oändlighet - 39
Om det svenska rikstelefonnätet. Av Herman Rydin - 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55
Två dikter. Av Ragnar Jändel - 56
    Brodern - 56
    Tövind - 56
Från Stockholms musikliv. Av Albert Spitzer - 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64
    Andra häftet - plansch
Carl Skånberg. Oljemålning av Ernst Josephson. 1880 - plansch
Moder med barn. Oljemålning av David Wallin. 1922 - plansch
Den astronomiska världsbildens utveckling. Av Östen Bergstrand - 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84
Livets eviga: Farväl! Av Gustaf Ullman - 84
Alexander Witberg. Alexander I:s gunstling och Alexander Herzens vän. Av Rafael Lindqvist - 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92
Om danskonst och annat från Bali. Av Tyra Kleen - 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108
Från Stockholms teatrar. Av Carl G. Laurin - 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125
En målares resa. Av Georg Nordensvan - 126, 127, 128
    Tredje häftet - plansch
Najad. Staty av Carl Milles. 1914—1915 - plansch
David. Staty av Ivar Jonsson. 1921 - plansch
Peder Månsson. Vår siste svenske medeltidsskald. Av Robert Geete - 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140
Shamaner i Central-Asien. Av Kaarlo Hildén - 141, 142, 143, 144, 145
Grekiska epigram. Tolkade av Emil Zilliacus - 146, 147, 148, 149
    I. Okänd författare - 146
    II. Nossis - 146
    III. Meleagros - 146
    IV. Okänd författare - 147
    V. Okänd författare - 147
    VI. Hegesippos - 147
    VII. Euphorion - 147
    VIII. Simonides - 148
    IX. Kallimachos - 148
    X. Archias - 148
    XI. Antipater från Sidon - 149
    XII. Ptolemaios - 149
    XIII. Okänd författare - 149
Juhani Aho. Av Gunnar Castrén - 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160
Jubilæet paa Den danske Skueplads. Af Carl Behrens - 161, 162, 163, 164, 165
Från Stockholms musikliv. Av Albert Spitzer - 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174
Insända böcker - 175, 176
    Fjärde häftet - plansch
Alexandre Dumas d. ä. Oljemålning av Honoré Daumier. 1845—46 - plansch
Violoncellspelaren (självporträtt). Oljemålning av Gustave Courbet. 1847 - plansch
Johan Tobias Sergels skulpterade verk. En stilkritisk studie. Av Carl David Moselius - 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200
Hermann Diels. Några minnesord. Av Ernst Nachmanson - 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212
De Efterhängsna. Komedi i en akt fritt efter Molière. Av Hugo von Hofmannsthal. Översättning från författarens manuskript av A. L. W. - 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232
    Första scenen - 213
    Andra scenen - 216
    Tredje scenen - 217
    Fjärde scenen - 218
    Femte scenen - 220
    Sjätte scenen - 221
    Sjunde scenen - 223
    Åttonde scenen - 225
    Tionde scenen - 229
    Elfte scenen - 231
Två lyriker. Erik Blomberg. Erik Lindorm. Av Sten Selander - 233, 234, 235, 236, 237, 238
Raul Rosenius som naturskildrare. Av Rudolf Söderberg - 238, 239, 240
    Femte häftet - plansch
Ernest Thiel. Oljemålning av Edvard Munch. 1907 - plansch
Solbadare. Oljemålning (högra sidan) av Eugène Jansson. 1908 - plansch
Det Thielska galleriet. Av Tor Hedberg - 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251
Världen och Frankrike. Av Axel Lundegård - 252
Emerson, en representativ amerikan. Av Charles Wharton Stork. Översättning från författarens manuskript av A. L. W. - 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263
Två små fabel-fantasier. Av Hugo Gyllander - 264, 265, 266
    I. Flugornas revolution - 264
    II. Paddan och det nya - 265
Min ljuva ungdom. Efter Pierre de Ronsard. Översättning av Erik Kruuse - 266
Minnesblad. * 8/1 1853 Amalia Fahlstedt † 29/1 1923. Av Ellen Key - 267, 268, 269, 270, 271, 272
Johannes Poulsen. Af Andreas Winding - 273, 274, 275, 276
Lotten Dahlgren och hennes senaste bok. Av Lydia Wahlström - 277, 278, 279, 280, 281
Svenska romaner och noveller. Av Sten Selander - 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287
Ur bokmarknaden. Av Birger Mörner - 287, 288
    Sjätte häftet - plansch
Graverad urna, den s. k. Parispokalen, av Simon Gate. Orrefors glasbruk 1922 - plansch
Jean Sibelius. Kamerabild av Henry B. Goodwin. 1923 - plansch
Gustav Vasas kungagärning och dess historiska förutsättningar. Några synpunkter i anledning av 400-årsminnet. Av Gottfrid Carlsson - 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303
Vårarnas tid. Av Gustaf Munthe - 304
Orrefors och den svenska glaskonstens renässans. Av Holger Nyblom - 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314
Norsk skjønlitteratur 1922. Av Ronald Fangen - 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324
Från Stockholms musikliv. Av Albert Spitzer - 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333
Hjärtats ros. Av Sixten Neander - 333
Dansk teaterhistoria. Av Georg Nordensvan - 334, 335, 336
    Sjunde häftet - plansch
Albertine. Oljemålning av Christian Krohg. 1886 - plansch
Kampen för tillvaron. Oljemålning av Christian Krohg. 1889 - plansch
Stockholms stadshus. Av Ragnar Josephson - 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351
Isola cara. Av Fredrik Vetterlund - 352
Christian Krohg. Av Arnulf Överland - 353, 354, 355, 356, 357, 358
Nordister som jag känt. Av Gustaf Cederschiöld - 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370
Göteborgsutställningen som konstnärlig helhet. Av Hans Wåhlin - 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378
Svenska romaner och noveller. Av Sten Selander - 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385
Från Stockholms teatrar. Av Carl G. Laurin - 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398
Bilder ur Nordens flora. Av Gunnar Andersson - 399, 400
Insända böcker - 400
    Åttonde häftet - plansch
Staden vid vattnet. Freskomålning (detalj) av prins Eugen. 1923 - plansch
Staden vid vattnet. Freskomålning (detalj) av prins Eugen. 1923 - plansch
Snorre Sturlason. Av Fredrik Paasche - 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412
Burgteatern i Wien. I. 1741—1848. Av Maja Loehr. Översättning från författarinnans manuskript av A. L. W. - 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424
Till Cassandra. Efter Pierre de Ronsard. Översättning av Erik Kruuse - 424
Ruinvärldens problem. Några anteckningar från en resa i Italien. Av Ludvig Nordström - 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435
Två prosadikter. Av Fredrik Vetterlund - 435, 436
    Korridoren - 435
    I en trappa - 436
Carl Gustaf Tessin på Svindersvik. Utdrag ur Åkerö-dagboken meddelade av Sigrid Leijonhufvud - 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443
I vävarnas gränd. Av Frans G. Bengtsson - 444, 445
Corot och Degas skildrade av Karl Madsen och Ragnar Hoppe. Av Axel Sjöblom - 446, 447, 448
    Nionde häftet - plansch
Från min ateljé. Oljemålning av Birger Simonsson. 1923 - plansch
Östlæstadianer. Akvarell av Ossian Elgström. 1923 - plansch
Lunds domkyrka. Till 800-årsminnet av det äldsta kryptaltarets invigning. Av Otto Rydbeck - 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466
Burgteatern i Wien. II. 1848—1922. Av Maja Loehr. Översättning från författarinnans manuskript av A. L. W. - 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480
Dagen dör i Verona. Av Emil Zilliacus - 480
Det fotografiska porträttet. Dess legitima gränser och plats i de andliga verksamheternas samhälle. Av Henry Buergel Goodwin - 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499
En blind vid vägen. Av Amalia Björck - 500
Svenska romaner och noveller. Av Sten Selander - 501, 502, 503, 504, 505, 506
Emanuel Swedenborgs samlingsverk om järnet. Av Carl Benedicks - 506, 507, 508, 509, 510, 511
Ur bokmarknaden. Av Birger Mörner - 511, 512
Insända böcker - 512
    Tionde häftet - plansch
»Diktaren.» August Strindberg. Staty i marmor av Carl Eldh. 1923 - plansch
»Poeten.» Gustaf Fröding. Staty i marmor av Carl Eldh. 1923 - plansch
Giorgione och Giorgionelegenden. Av August Hahr - 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522
Nietzschearkivet i Weimar. Av Alf Ahlberg - 523, 524, 525, 526, 527, 528
Maria, lata tös... Av Pierre de Ronsard. Översättning av Erik Kruuse - 528
Dan Andersson. Några minnesord till Samlade skrifter. Av G. Westin Silverstolpe - 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537
Den älskade. Av Pär Lagerkvist - 537, 538
Det ryska sammanfallets eftermäle. Av Werner Söderhjelm - 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550
Literært Kaleidoskop. Af Carl Behrens - 551, 552, 553, 554, 555, 556
Ett vittert äkta par. C. R. och Helena Nybloms levnadsminne. Av Olof Rabenius - 556, 557, 558, 559
Insända böcker - 560
    Elfte häftet - plansch
Apoteos över Stockholm. Al seccomålning (detalj) av Axel Törneman. 1923 - plansch
Apoteos över Stockholm. Al seccomålning (detalj) av Axel Törneman. 1923 - plansch
Anne Charlotte Leffler. Av Gurli Linder - 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574
Vita mysterier. Av Abdon Furuhage - 574
    En klocka dallrar från ett tempel... - 574
    Ingen är som du... - 574
    Nattskuggan sluter oss alla... - 574
Ockulta upplevelser. Av Thomas Mann. Översättning från författarens manuskript av A. L. W. - 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592
Tårar. Av Gustaf Ullman - 592
St. St. Blicher og Sverige. Bidrag til den praktiske Skandinavismens Historie. Af Sören Vasegaard - 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601
Svensk lyrik. Av Sten Selander - 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608
Minnesintryck från den konstindustriella avdelningen på Göteborgsutställningen. Av Holger Nyblom - 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623
Insända böcker - 624
    Tolfte häftet - plansch
Profeten Jeremias. Oljemålning av Rembrandt. 1630 - plansch
Johannes Rudbeckius. Staty i brons av Carl Milles. 1923 - plansch
Svenskt bildningsarbete i Estland under 1600-talet. Av Gideon Danell - 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633
Henrik Wergeland och de svenska judarna. En tidsbild från liberalismens genombrottsår. Av Hugo Valentin - 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642
Några Stevensontolkningar med en randanteckning. Av Gunnar Mascoll Silfverstolpe - 643, 644, 645, 646
    En snäll gosse - 645
    In Memoriam F. A. S. - 645
    Till K. de M. - 646
    Ungdom och kärlek - 646
Renässanskonstens uppfattning av Kristi födelse ett verk av Birgitta. Av Henrik Cornell - 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656
Vår folkmusik och dess räddare. Revisionssekreterare Nils Anderssons efterlämnade samlingsverk »Svenska låtar». Av Alf Nyman - 656, 657, 658, 659, 660
Per Hallströms »Ungdomsnoveller». Av Sten Selander - 661, 662, 663, 664
Vår garanti - 664, 665, 666, 667, 668, 669
Insända tidskrifter 1923 - 669, 670
Insända böcker - 670, 671, 672
Rättelser - 672

Project Runeberg, Tue Mar 22 16:11:16 2016 (aronsson) (diff) (history) (download) Next >>
http://runeberg.org/ordochbild/1923/

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free