- Project Runeberg -  Bonniers litterära magasin /
Årgång XIII. 1944

(1932-1999)
Titel och innehåll | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

BLM BONNIERS LITTERÄRA MAGASIN

ÅRGÅNG XIII 1944

Utgivare och redaktör: GEORG SVENSSON STOCKHOLM ALBERT BONNIERS FÖRLAG Utkommer med 10 häften per år. Lösnummerpris 1:25, årgång 11:—. Under månaderna juni—augusti utkom magasinet endast med ett nummer, daterat juli-augusti. Alb. Bonniers boktryckeri. Stockholm 1944

Förord till den elektroniska utgåvan

Läs förordet till tidskriften.


The above contents can be inspected in scanned images: smutstitel, titelsida, titelbladets baksida, 1, 2, 97, 98, 193, 194, 289, 290, 369, 370, 465, 466, 561, 562, 641, 642, 737, 738, 833, 834

Korrstapel / Proof bar for this volume

Innehåll / Table of Contents


Titel och innehåll - smutstitel, titelsida, titelbladets baksida, 1, 2, 97, 98, 193, 194, 289, 290, 369, 370, 465, 466, 561, 562, 641, 642, 737, 738, 833, 834
Register - v, vi, vii, viii, ix, x, xi, xii, xiii, xiv, xv, xvi
    Januari. N:r 1 - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96
Kommentarer - 3, 4, 5, 6
Harry Martinson: Fem dikter - 7, 8, 9
    Sagans öde - 7
    Sommarstund - 7
    Spektralt fenomen - 8
    Hemlig ödemark - 8
    Den döende matrosen - 9
Johan Borgen: Dyret. Novell - 10, 11, 12, 13, 14, 15
Gunnar Tideström: Fyra dikttolkningar - 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26
    I. E. A. Karlfeldt: Sång efter skördeanden - 16, 17, 18, 19
    II. Harry Martinson: Museet - 19, 20
    III. Karin Boye: Bön till solen - 20, 21, 22, 23
    IV. Gunnar Ekelöf: Fossil inskrift - 23, 24, 25, 26
Wilhelm Sjöstrand: Barndomsintryckens betydelse vid litteraturläsning - 27, 28, 29, 30, 31
Geo Widengren: T. E. Lawrence - 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38
För boksamlaren - 39, 40, 41, 42, 43
Från bokhyllan - 44, 45, 46
Teater och film - 47, 48, 49, 50, 51
Bokrecensioner - 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92
Nya utländska böcker - 92, 93, 94, 95, 96
Insända böcker - 96
    Februari. N:r 2 - 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192
Kommentarer - 99, 100, 101, 102, 103, 104
Sten Selander: Fyra dikter - 105, 106, 107
    Resa i diligens - 105, 106
    Makt - 106
    Högfjällsblommor - 107
    Afton vid Sårjåsjaure - 107
”Vercors”: Havets tystnad. Novell. Till svenska av Elsa Thulin - 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126
Nils Beyer: Kaj Munk - 127, 128, 129, 130, 131
Margit Abenius: Ur sagans ymnighetshorn - 132, 133, 134, 135, 136
E. N. Tigerstedt: Franska böcker - 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143
Från bokhyllan - 144, 145, 146
Teater och film - 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154
Bokrecensioner - 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189
Nya utländska böcker - 189, 190, 191, 192
Insända böcker - 192
    Mars. N:r 3 - 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288
Kommentarer - 195, 196, 197, 198, 199
Arvid Mörne: Fjärrsyner. Två dikter - 200, 201, 202
    I. På berget - 200, 201
    II. I döda länder - 201, 202
Kaj Munk: Före Cannae. Dramatisk scen - 203, 204, 205, 206, 207
Emil Zilliacus: Kassandra siar medan Troja går upp i rök. Ur Euripides’ ”Trojanskorna”. Dikt - 208, 209
Henry Peter Matthis: Den danska våren - 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217
Anton Tjechov: Vadet. Novell. Från ryskan av Asta Wickman - 218, 219, 220, 221, 222
Per Vogt: Hans E. Kinck - 223, 224, 225, 226, 227
Margit Abenius: De eviga skrivtecknen - 228, 229, 230
Stig Ahlgren: Hans Larssons stil. Några marginalanteckningar - 231, 232, 233
Olof Lagercrantz: Från Wergeland till Grieg - 234, 235, 236
Från bokhyllan - 237, 238
Teater och film - 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246
Bokrecensioner - 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286
Nya utländska böcker - 286, 287, 288
Insända böcker - 288
    April. N:r 4 - 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368
Kommentarer - 291, 292, 293, 294
Gunnar Reiss-Andersen: Norsk freske. Dikt - 295, 296
Pål Furu: 9. april 1944. Dikt - 297, 298
Arthur Koestler: Blandad transport. Översättning av Sonja Bergvall - 299, 300, 301, 302, 303, 304
Sven Stolpe: Gabriele d’Annunzio - 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318
Lars Englund: Sju dikter - 319, 320, 321
    Utskärshemman - 319
    Barndomen - 319
    Silvret huttrar - 320
    Tigande rop - 320
    Bara - 320
    Dröm om människorna - 321
    Nordiska leenden - 321
P. M. Pasinetti: Det litterära läget i Italien. Några anteckningar. Översättning av Karin de Laval - 322, 323, 324, 325, 326, 327
Corrado Alvaro: Celina. Novell. Översättning av Karin de Laval - 328, 329, 330, 331
Artur Lundkvist: Böcker från väster - 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341
För boksamlaren - 342, 343, 344, 345
Teater och film - 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352
Bokrecensioner - 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366
Nya utländska böcker - 366, 367, 368
Insända böcker - 368
    Maj. N:r 5 - 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464
Kommentarer - 371, 372, 373, 374
Hjalmar Gullberg: Blodsbröllop. Ur ett drama av Federico García Lorca - 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382
    I. Vaggvisa - 376, 377
    II. Månen - 378, 379
    III. Härvan - 379, 380
    IV. Kvinnornas klagan - 381, 382
Björn-Erik Höijer: Han skulle gå tillbaka. Novell - 383, 384, 385, 386, 387, 388
Ronald Fangen: Om mit bibliotek og forskjellig annet - 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398
Inger Hagerup: To dikt om döden av Emily Dickinson i norsk tolkning - 399
    Död er den siste dialog - 399
    For skjönnhet döde jeg - 399
Göran Schildt: Flauberts dubbeljag eller Myten om den objektiva stilen - 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406
Johannes Edfelt: Hermann Hesses nya roman - 407, 408, 409, 410
John Hayward: Brev från London - 411, 412, 413, 414, 415
Bertil Malmberg: Nietzsche och hans åklagare - 416, 417, 418, 419, 420, 421
Från bokhyllan - 422, 423, 424
Teater och film - 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432
Bokrecensioner - 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460
Nya utländska böcker - 460, 461, 462, 463
Insända böcker - 464
    Juli-aug. N:r 6 - 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560
Kommentarer - 467, 468
Johannes Edfelt: Sex dikter - 469, 470, 471, 472
    Mellanrum - 469
    Den döda - 469, 470
    Höstdagar - 470
    Strövtåg - 471
    I en skymning - 471
    Lutad mot nattens mur - 472
Stina Aronson: Den andra flickan. Novell - 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484
Bertil Gedda: Tre dikter - 485, 486
    Strandbild - 485
    Den största glädjen - 485, 486
    Nattmusik - 486
Henry Olsson: Det klassiska Värmland - 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497
Per E. Rundquist: Camouflage. Dikt - 498, 499
Sven Stolpe: På jakt efter Kock von Gyllenstein - 500, 501, 502, 503, 504, 505
Åke Gustafsson: Livsgnistan. Med utkast till ett litterärt program - 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514
    Uralstringen - 506, 507, 508
    Utvecklingen - 508, 509
    Livet på andra planeter - 509, 510
    Människan - 510, 511, 512
    Solen, bergskrevan och ängen - 512, 513
    Diktaren - 513, 514
Olof Lagercrantz: Kring Ola Hansson - 515, 516, 517
För boksamlaren: Münchhausen - 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525
Från bokhyllan - 526, 527
Teater och film - 528, 529, 530, 531
Bokrecensioner - 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554
Avlidna författare - 554, 555, 556
    Katri Vala - 554
    L. H. Myers - 555
    Sir Arthur Quiller-Couch - 555, 556
Nya utländska böcker - 556, 557, 558, 559
Insända böcker - 559, 560
    September. N:r 7 - 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640
Kommentarer - 563, 564, 565, 566
Gustav Sandgren: Beredskap. Diktcykel - 567, 568, 569, 570
    Beredskap - 567, 568
    Övning i terräng - 568
    Oxalis - 569
    Hjälten - 570
    Soldatens tid - 570
P. M. Pasinetti: Giovanni Verga. Från italienskan av Karin de Laval - 571, 572
Giovanni Verga: Den Helige Josefs åsna. Novell. Översättning från italienskan av Karin de Laval - 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579
Arne Nyman: Fem dikter - 580, 581, 582
    Jaget - 580
    Igenkännandet - 581
    Stenarnas stillhet - 581
    Dansvisa - 582
    Skördenatt - 582
Eyvind Johnson: Romanfunderingar - 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592
André Malraux: Nattbombning, 1936. Ur ”L’espoir”. Översättning av Gunnar Ekelöf - 593, 594, 595
Tore Zetterholm: Kätterska korsfarare. Richard Hillary och Arthur Koestler - 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604
Käte Hamburger: Rainer Maria Rilkes svenska resa - 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613
Honorine Hermelin: Kampen om människan. Några antydningar om Vilhelm Grønbechs författarskap - 614, 615, 616, 617, 618, 619
Från bokhyllan - 620, 621, 622
Film - 622, 623, 624
Bokrecensioner - 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637
Nya utländska böcker - 637, 638, 639, 640
Insända böcker - 640
    Oktober. N:r 8 - 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736
Kommentarer - 643, 644, 645
Artur Lundkvist: Två dikter - 646, 647, 648
Denton Welch: När jag var tretton år. Novell. Till svenska av Th. Warburton - 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658
Inger Hagerup: Tre dikt - 659, 660
    Jeg tror — - 659
    Til smerten - 659, 660
    Sånn vil du ha meg - 660
Emmanuel d’Astier: Sju sommardagar. Paris augusti 1943. Från franskan av Victor Vide - 661, 662, 663, 664, 665, 666
Bertolt Brecht: Legenden om den döde soldaten. Svensk tolkning av Thomas Warburton - 667, 668, 669
Nils Beyer: Dramat på den vita duken - 670, 671, 672, 673, 674, 675
Martin S. Allwood: Ronald Bottrall - 676, 677, 678, 679, 680, 681
John Hayward: Brev från London - 682, 683, 684, 685, 686
Från bokhyllan - 687, 688, 689
Teater och film - 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699
Bokrecensioner - 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733
Nya utländska böcker - 733, 734, 735
Insända böcker - 735, 736
    November. N:r 9 - 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832
Kommentarer - 739, 740, 741, 742
Solveig von Schoultz: Avsked. Diktcykel - 743, 744
Lars Villius: Sjöresa. Novell - 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754
Einar Malm: Fyra dikter - 755, 756
    Nattstycke - 755
    Hemma - 755, 756
    Senhöstkväll - 756
    Barvinter - 756
Knut Jaensson: Alice i Underlandet - 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769
Artur Lundkvist: Engelsk lyrik under kriget - 770, 771, 772, 773, 774, 775
Elsa Thulin: Jean Giraudoux - 776, 777, 778
Från bokhyllan - 779, 780, 781
Teater och film - 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787
Bokrecensioner - 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827
Nya utländska böcker - 827, 828, 829, 830, 831
Insända böcker - 831, 832
    December. N:r 10 - 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928
Kommentarer - 835, 836, 837
Harry Martinson: Tio dikter - 838, 839, 840, 841, 842
    Efterlysning - 838
    Sylvia - 838
    Kväll i inlandet - 839
    Ritt - 839
    Paret - 839
    Sång mot världens hets - 840
    Månen dröjde — - 840
    Barndomslandskap - 840
    Skären och månen - 841
    Kock på pepparskepp - 841, 842
Johannes V. Jensen: Fem myter. Översättning av Arne Hirdman - 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849
    Dödsdansen - 843, 844, 845
    Den gamla klockan - 845, 846
    Sångerskan - 846, 847
    Sommarsolstånd - 847, 848
    Sverige - 849
Arne Hirdman: Minnets man i nordisk dikt - 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858
Otto Gelsted: Tre digte - 859, 860, 861
    Regnens lægedom - 859
    Den forstyrrede søvn - 860
    Santa Maria la Blanca - 860, 861
Gustaf Hellström: Till en ny generation. Högtidstal vid Stockholms högskolas recentiorfest - 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868
Walter A. Berendsohn: Problemet liv — verk i den svenska strindbergforskningen - 869, 870, 871, 872, 873, 874
Från bokhyllan - 875, 876, 877
Teater och film - 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884
Bokrecensioner - 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924
Nya utländska böcker - 925, 926, 927
Insända böcker - 927, 928

Project Runeberg, Thu Jan 3 22:23:59 2019 (aronsson) (diff) (history) (download) Next >>
https://runeberg.org/blm/1944/

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free