- Project Runeberg -  Uppfinningarnas bok /
III. Elektricitetens användning

(1925-1939) [MARC] With: Sam Lindstedt
Titel och innehåll | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   
UPPFINNINGARNAS BOK III

ELEKTRICITETENS ANVÄNDNING

INLEDNING - ELEKTROLYTISKA STRÖMKÄLLOR - ELEKTRISKA MASKINER - DET ELEKTRISKA LJUSET - ELEKTRISKA LEDNINGAR OCH DISTRIBUTIONSSYSTEM - ELEKTRISKA MÄTINSTRUMENT - ELEKTRISKA KRAFTSTATIONER - ELEKTRICITETENS MOTORISKA ANVÄNDNING - ANVÄNDNING AV DEN ELEKTRISKA STRÖMMENS VÄRMEVERKNINGAR - TELEGRAFI - ELEKTRISK BILDÖVERFÖRING - TELEFONI - RADIOTEKNIK - DEN ELEKTRISKA INDUSTRIENS HISTORIA av Axel Widström, Byråingenjör Mauritz Möller, Civilingenjör K. J. Laurell, Förste ingenjör Eskil Andreason, Ingenjör Julius Körner, Civilingenjör Hugo Blomberg, Civilingenjör Erik Anderberg, Kapten Med 948 illustrationer Stockholm. P. A. Norstedt & Söners Förlag STOCKHOLM 1927 KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT & SÖNER 220535

Förord till den elektroniska utgåvan

Se förordet till verket.


The above contents can be inspected in scanned images: bandtitel, titelsida, titelbladets baksida, v, vi, vii

Korrstapel / Proof bar for this volume

Innehåll / Table of Contents


Titel och innehåll - bandtitel, titelsida, titelbladets baksida, v, vi, vii
I. Inledning, av A. D. Widström - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24
    Elektroteknikens förhistoria - 1, 2, 3, 4
    Enheter och grundlagar - 4, 5, 6, 7
    Magnetism - 8, 9, 10, 11, 12
    Elektromagnetisk induktion - 12, 13, 14, 15, 16
    Växelströmmar - 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24
II. Elektrolytiska strömkällor, av M. Möller - 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44
    Galvaniska element - 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33
    Ackumulatorer - 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44
III. Elektriska maskiner, av A. D. Widström - 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132
    Likströmsmaskiner - 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77
    Växelströmsmaskiner - 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108
    Transformatorer och omformare - 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132
IV. Det elektriska ljuset, av K. J. Laurell - 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208
    Inledning - 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145
    Bågljuset - 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176
    Glödljuset - 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200
    Belysningsteknik - 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208
V. Elektriska ledningar och distributionssystem, av K. J. Laurell - 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286
    Inledning - 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217
    Blanka ledningar - 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235
    Isolerade ledningar - 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262
    Ledningsanläggningar - 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286
VI. Elektriska mätinstrument, av M. Möller - 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324
    Ampère- och voltmetrar - 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303
    Wattmetern - 303, 304, 305, 306, 307
    Elektricitetsmätare - 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316
    Effektfaktormätare - 316, 317
    Frekvensmätare - 317, 318, 319
    Mättransformatorer - 319, 320, 321
    Motståndsmätning - 321, 322, 323, 324
VII. Elektriska kraftstationer, av E. M. Andreason - 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472
    Inledning - 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332
    Ställverksapparater - 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371
    Strömbrytare, avskiljare, reläer - 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347
    Smältsäkerhetsapparater - 347, 348, 349, 350
    Ledningar, isolatorer och genomföringar - 350, 351, 352, 353
    Överspännings- och överströmsskydd - 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361
    Elektriska regulatorer, spec. automatiska spänningsregulatorer - 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371
    Olika anordningar av ställverk, kopplingsschemata, synkronisering etc. - 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381
    Beskrivning av några elektricitetsverk - 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472
    Stockholms Elektricitetsverk - 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413
    Trollhättans vattenkraftverk - 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426
    Porjus’ vattenkraftverk - 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432
    Vamma vattenkraftverk - 432, 433, 434, 435, 436, 437
    Vattenkraftverket vid Obermatt - 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445
    Vattenkraftverket vid Keokuk - 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454
    Elektriska kraftstationer i New York - 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461
    Elektriska kraftstationer vid Niagarafallen - 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469
    Likriktare-understationen Monbijou i Bern - 469, 470, 471, 472
VIII. Elektricitetens motoriska användning, av A. J. Körner - 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592
    Elektrisk drift inom skilda industrier - 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513
    Elektriska transportanordningar - 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527
    Elektrisk spårvägsdrift - 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534
    Elektrisk järnvägsdrift - 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586
    Elektrisk fartygsdrift - 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592
IX. Användning av den elektriska strömmens värmeverkningar, av A. D. Widström - 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616
    Elektriskt värme i industri och yrken - 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608
    Elektriskt värme i bostaden och hushållet - 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616
X. Telegrafi, av H. Blomberg - 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682
    Optiska telegrafer - 617, 618, 619
    De första elektriska telegrafförsöken - 619, 620, 621
    Nåltelegrafer - 621, 622, 623
    Morses telegrafsystem - 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634
    Historik - 623, 624, 625
    Morsesystemets tekniska utformning - 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634
    Dubbeltelegrafering - 635, 636, 637, 638
    Duplextelegrafering - 635, 636, 637
    Diplex- och kvadruplextelegrafering - 637, 638
    Multiplextelegrafering - 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644
    Baudotsystemet - 640, 641, 642
    Western Electrics multiplexsystem - 642, 643, 644
    Automatiska snabbskrifttelegrafer - 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656
    Wheatstonesystemet - 645, 646, 647, 648, 649
    Creedsystemet - 649, 650, 651, 652, 653
    Siemens’ snabbskrifttelegraf - 653, 654, 655
    Delanys samt Pollak och Virágs snabbskriftsystem - 655, 656
    Visaretelegrafer - 656, 657, 658, 659
    Bokstavstrycktelegrafer - 659, 660, 661, 662, 663
    Hughes’ trycktelegraf - 660, 661, 662
    Ett par moderna trycktelegrafer - 663
    Telegrafledningarna - 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671
    Luftledningar - 664, 665, 666
    Kablar - 666, 667, 668, 669, 670, 671
    Kabeltelegrafering - 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677
    Telegrafering på oceankablarna - 672, 673, 674
    Telegrafering på kortare kablar - 674, 675, 676, 677
    Brandtelegrafer - 678, 679, 680
    Den elektriska ringklockan - 680, 681, 682
XI. Elektrisk bildöverföring, av H. Blomberg - 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710
    1800-talets kopieringstelegrafer - 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690
    Fototelegrafering - 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698
    Trådlös bildöverföring - 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706
    Kommersiell trådlös bildöverföring - 698, 699, 700, 701, 702, 703
    Bildrundradio - 704, 705, 706
    Det elektriska fjärrseendet - 706, 707, 708, 709, 710
XII. Telefoni, av H. Blomberg - 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806
    De första telefonförsöken - 711, 712, 713
    Hörtelefonen - 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720
    Bells telefon - 714, 715, 716, 717
    Olika slag av hörtelefoner - 717, 718, 719, 720
    Mikrofonen - 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727
    Hughes’ mikrofon - 722, 723
    Kolkornsmikrofonen - 723, 724, 725
    Starkströmsmikrofonen - 725, 726
    Mikrofoner för rundradio - 726, 727
    Telefonapparaten och dess delar - 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738
    Mikrotelefonen - 728
    Induktionsrullen - 728, 729
    Telefonapparatens signalanordningar - 729, 730, 731, 732
    Lokalbatteriapparater - 732, 733
    Centralbatteriapparater - 733, 734, 735, 736, 737, 738
    Telefonstationen - 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760
    Historik - 739, 740, 741
    Telefonväxeln - 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754
    Expeditionssystem - 754, 755, 756, 757, 758
    Telefonstationens övriga utrustning - 758, 759, 760
    Automattelefoni - 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775
    Historik - 761, 762
    Den automatiska kopplingens teori - 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774
    Halvautomatiska telefonsystem - 774, 775
    Abonnentanläggningar - 775, 776, 777, 778, 779
    Telegrafonen - 779
    Telefonledningarna - 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786
    Luftledningar - 780, 781, 782, 783
    Kablar - 783, 784, 785, 786
    Långdistanstelefonering - 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800
    Pupinisering - 789, 790, 791
    Telefonöverdrag - 791, 792, 793, 794, 795, 796
    Svenska stamlinjekablar - 797, 798, 799
    Internationella telefonförbindelser - 799, 800
    Duplicering av telefonledningar - 800, 801, 802
    Högfrekvenstelefoni - 802, 803, 804, 805, 806
XIII. Radioteknik, av E. Anderberg - 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866
    Historisk översikt - 807, 808, 809, 810, 811, 812
    Inledande teorier - 809, 810, 811, 812
    Gnisttelegrafi - 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823
    Kontinuerliga svängningar - 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847
    Avsändare för telegrafi med kontinuerliga svängningar - 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845
    Trådlös telefoni - 845, 846, 847
    Våglängdsproblemet m. m. - 848, 849, 850, 851
    På radioförbindelserna inverkande faktorer - 851, 852
    Tillbehör och instrument för radiotekniken - 852, 853, 854
    Radiopejling - 854, 855, 856, 857
    Speciella användningar av högfrekvenstekniken - 858, 859
    Radioteknikens olika användningsformer - 859, 860, 861, 862, 863, 864
    Radions ställning i rättsväsendet - 864, 865, 866
XIV. Den elektriska industriens historia, av A. J. Körner - 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883
Register - 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892
    ABC-apparat ... - 884
    Branly ... - 885
    Elmén ... - 886
    Hörtelefon ... - 887
    Lampsignal ... - 888
    Murray ... - 889
    Salbadsugn ... - 890
    Sändningsmetod ... - 891
    Vibrator ... - 892

Project Runeberg, Sat Sep 17 17:25:34 2022 (aronsson) (diff) (history) (download) Next >>
https://runeberg.org/uppfbok/3/

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free