- Project Runeberg -  Verkstadsboken : teknisk handbok för verkstadsindustrien /
Register

(1943-1944) [MARC] - Tema: Woodworking, Mechanical Engineering, Metals
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Register

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, X, Y, Z, Å, Ä, Ö

Absolut fuktighetshalt III:483
Absolut temperatur I:455, I:532
Absoluta fuktigheten I:464
Absoluta fuktighetstrycket I:464
Absoluta temperaturskalan I:532
Absorptionsapparater för gasanalys I:563
Absorptionsförmåga I:538
Accelerationsmätare I:518, I:558
Accelerationsmätare, piezoelektriska I:558
Accelerationsmätning I:556
Accelerationstid I:418
Accelererad rörelse I:416
A-cement III:343
Aceton II:413
Acetylen II:408
Acetylen, föroreningar hos II:408
Acetylen, transport av II:412
Acetylengas II:407
Acetylengeneratorer II:409
Acetylenkoppar II:412
Acetylenpris II:414
Acetylenuttag ur behållare II:414
Ackordsberäkning III:219
Ackordsförtjänst III:233
Ackordskort III:191
Ackordspris III:221
Ackordssystem III:210
Ackordssystemens tillämpning III:215
Ackordssättning III:219
Ackumulator II:271
Aducergods I:61, I:152
Aducergods, amerikanskt, svartkornigt I:61
Aducergods, amerikanskt, vitkornigt I:61
Aeroba bakterier III:523
Aerotempers III:455
Aerovent III:483
AGA-brons II:387
AGA-djupsvetsning II:425, II:429
Aggresiv kolsyra i vatten III:492
Aktiv effekt III:574
Aktiv energi III:577
Aktiva effektförluster III:582
Al III:27
Alarmeringen vid flyglarm III:306
Alkaliska tennbad II:562
Alkydharts I:309
Alloprener I:271
Allotropa modifikationer I:53
Alm III:27
Alumilite II:541
Aluminatcement III:343
Aluminium I:68, I:219
Aluminium, bearbetning av I:221
Aluminium, hårdlödning av II:386
Aluminium, mjuklödning av II:385
Aluminium, skyddsbehandling av II:539
Aluminiumbrons I:183, I:682
Aluminiumlegeringar I:223, II:226
Aluminiumlegeringar för pressgjutning II:229
Aluminiumlegeringar, bearbetn. av I:228
Aluminiumlegeringar, hopfogn. av I:234
Aluminiumlegeringar, härdning av I:227
Aluminiumlegeringar, smid- och valsbara II:257
Aluminiumlegeringars härdning II:246
Aluminiumoxid III:141
Aluminotermisk svetsning II:473
Alundum II:138
American Society of Mechanical Engeneers I:577
American Standard Taper Pipe Thread I:583
Amerikansk polering III:178
Amerikanska gängsystem I:576
Aminoplast I:259
Amorteringslån I:397
Amperemetrar för likström III:583
Amperemetrar för växelström III:584
Amperevarv III:565
Amplitudmätning I:561
Analys av rökgaser I:562
Anfallslarm III:308
Anilinfärg III:181
Animaliska oljor I:322
Anliggningstermometer III:462
Anläggningsteknik, elektrisk III:580
Anlöpning I:76
Anlöpningsfärger (färgplansch) II:256
Anlöpningssprödhet I:67, I:133
Anoder vid försilvring II:569
Anodoxidering II:540, II:546
Anrikning I:20
Anslutningsnummer I:648
Ansättning vid smidning II:260
Antimagnetiska stål I:108
Apparater och armatur för värmeledning III:446
Apparatur I:315
Arbetare III:231
Arbetarnas organisationer III:253
Arbetarskydd III:235, III:262
Arbetets planläggning och igångsättning III:188
Arbets- eller ordernummer III:187
Arbets- och tidsstudier III:216
Arbetsdomstol III:231, III:239, III:258
Arbetsgivare och arbetare III:231
Arbetsgivarnas organisationer III:251
Arbetsgivarnes Ömsesidiga Olycksfallsförsäkringsbolag III:234
Arbetshjul I:659
Arbetsledarförbundet III:255
Arbetsledarinstitutet III:239
Arbetslöshetsförsäkring III:271
Arbetslöshetskassor, erkända III:270
Arbetsmån II:210
Arbetsplanering, allmänna riktlinjer III:185
Arbetsrådet III:240, III:265
Arbetssedel III:191
Arbetsstudieman III:216
Arbetsstudier III:216
Arbetsstudier vid flytande tillverkning III:641
Arbetstidens begränsning III:265
Arbetstidslagen III:231
Arbetstryck I:650
Arborhuvuden II:96
Arbormaskiner II:134
Arborspindel II:137
Arborstänger II:96
Arca-regulator III:461
Arcatomsvetsning II:475, II:480
Arcogensvetsning II:477
Arcus-funktioner I:403
Ardometer I:540
Areal skogsmark III:19
Aritmetisk serie I:389
Arkivmetern I:480
Armatur för värmeledningar III:457
Armeringsjärn I:88
Arsenikhaltig koppar I:161
Artificiell torkning av virke III:76
Asbest I:292
Asbestcement III:348
Asfalt III:351
Asfaltemulsion III:351
Asfaltgolv III:376
Asfaltlacker I:311, II:530, III:352
Ask III:28
Asp III:28
Aspirationspsykometern I:466
Asynkrona motorer III:599
Atermo-Flykt, motorskåp III:469
Atmosfär I:388, I:462, I:526
Atomvikter I:475
Atrament II:537, II:539
Atramentbad II:537
Austenit I:56
Austenitiska rostfria stål I:113
Automatisk brandalarm III:395
Automatolja I:329
Automatstål I:64, I:106
Automatstål, blylegerade I:107
Automatsvarvar, enspindliga II:51
Automatsvarvar, flerspindliga II:63
Automatsvetsning II:461
Autosynkrona motorer III:599
Avbränna II:201, II:256
Avbränning III:181
Avdunstningsvärme I:459
Avenbok III:28
Avfettning II:501
Avfettning av mässing I:179
Avfettning med lut II:503
Avfettning, elektrolytisk II:504
Avfettningsanläggning, Ill. II:504
Avfettningsapparat, Ill. II:502
Avfettningsbad II:505
Avgasningsavdelning III:316
Avgasningsplats III:316
Avhårdningsfilter III:492
Avkopplingsförbud för järnvägsvagn III:276
Avkopplingsledning III:520
Avkopplingsledning å säkerhetsventil III:507
Avlopp III:391
Avlopp från duschrum III:548
Avlopp och avfallsprodukter III:332
Avloppsbrunnar III:539
Avloppshuvudledning III:534
Avloppskitt III:528
Avloppsledningar, inomhus III:532
Avloppsledningar, utomhus III:530
Avloppsledningars anordnande III:530
Avloppssystemets dimensionering III:533
Avloppstrattar III:544
Avloppsvatten III:520
Avlutning III:181
Avlöningssystem III:210
Avmått I:481, I:505, I:512
Avmått, undre I:483
Avmått, övre I:483
Avnötning, motståndsförmåga mot III:339
Avnötningshållfasthet hos trä III:95
Avnötningsmotstånd III:91
Avskrivningar I:397
Avskrivningsprocent I:398
Avskärningskraft I:435, I:439
Avslipning III:181
Avsmalning, stammens III:23
Avspänningsglödgning I:72
Avstängningsventil för muffrör III:505
Avstängningsventil för vattenledning III:505
Avstängningsventil i mark III:506
Avsättningsbassäng III:520
Avtalslös period III:231
Avtalsperioder III:231
Avträden, luftomväxling i III:473
Avvalsningsfräsning II:157
Avvattning av längre, liggande ångledning III:415
Avvattningsledning för lågtrycksånga III:419
Avverkning, lämplig årstid för III:55
Axelkilar I:605
Axelkopplingar I:619
Axeln bas I:484
Axeltolerans I:486
Axeltätningar I:656
Axiallager I:615
Axlar I:609
Axlar, böjliga I:620

Babbitslager I:611
Backbromsar I:624
Backletters III:284
Backlås I:642
Backventil III:517
Backventil erfordras III:508
Badkar III:552
Badkontroll II:509
Badrum, minimimått för III:550
BA-gängor I:575
Bakar III:54
Bakeliserat trä III:171
Bakteriologisk undersökning av vatten III:493
Balanskapsåg III:114
Balk, formförändring vid böjd I:441
Balkar I:441
Bana II:265
Bandagering III:295
Bandbromsar I:625
Bandklyvsåg III:119
Bandkoppling I:622
Bandputsmaskin III:140
Bandsåg III:118
Bandsåg för plåt, Ill. II:305
Bandsågblad III:121
Bandtransportörer III:631
Bandvalsverk II:182
Bane II:265
Bar I:463
Barkringskvist III:24
Barometertryck I:463
Barrträd III:22
Bas I:484
Basiska stål I:18
Basning III:144
Bastfibrer I:290
Battens III:29
Bb-normerna I:324
Bearbetning av virke III:102
Bearbetningsprov I:345
Befuktningsanläggning III:485
Befuktningskammare III:487
Behörighet att utföra elektriska anläggningar III:609
Beklädnadsplattor III:350
Bel I:471
Belagda elektroder II:366
Belastningsdiagram för maskiner III:192
Belastningsfall I:439
Belysning III:380
Belysning, blandad III:384
Belysning, direkt III:383
Belysning, elektrisk III:383
Belysning, indirekt III:384
Belysningsstyrka I:474
Bengoughförfarandet II:542
Benolja I:323
Bensinavskiljare III:541
Bensol II:501
Benzylcellulosalack II:531
Bergmannrör III:595
Bergolja I:317
Berlinerblått III:180
Beröringstyp, acetylengenerator av II:410
BESA-normerna I:584
Besiktning och provning av varmvattenpannor III:436
Bessemerprocesserna I:27
Beställningsgräns III:208
Beställningspunkt III:208
Bestämda integralen I:409
Beteckningar och storheter I:414, I:429
Beteckningar å elektriska storheter III:558
Beteckningssystem för stål enligt olika normer I:81
Betkar, Ill. II:507
Betmedel II:508
Betning II:506
Betning av gjutgods II:220
Betning av järnbleck II:508
Betning av koppar I:164
Betning av mässing I:178
Betning av varmpressat gods II:251
Betning av zinklegeringar I:198
Betong III:345
Betongbjälklag III:375
Betongblandning, data för III:345
Betongbyggnader, konstruktionssystem för III:363
Betongklinker III:342
Betongramar III:366
Betongrör III:528
Betongskelett III:368
Betsning III:176
Bettelmaskiner II:349
Bettling II:348
BFS III:243
Bilhack III:50
Bilkubb III:50
Biloljor I:324
Biltransport III:289
Bilved III:50
Bindemedel III:342, III:343, III:352
Bindemedel för slipskivor II:139
Binär I:51
Biologisk rening III:522
Bjälklag III:373
Björk III:28
Bladfjädrar I:645
Bladguldförgyllning II:571
Bladning III:149
Blandad tillverkning III:186
Blandare för tvättställ III:545
Blandbasoljor I:317
Blankförkromning II:492, II:574
Blanknickelbad II:566
Blankskrapning III:181
Blanktillsats vid försilvring II:569
Bleck- och stanslacker II:530
Bleckburkar II:372
Blindträ III:164
Blixthyvel III:104
Blixtskarv III:147
Blockbandsåg III:62
Blockfett I:332
Blockkoppling I:622
Blocksåg III:62, III:65
Blodlutsaltbad II:573
Bly I:69
Bly och blylegeringar I:199
Bly, bearbetning av I:201
Bly-zinkmetoden II:557
Blygummiledning III:594
Blyhagel I:201
Blylagermetaller, härdbara I:214
Blylegeringar för pressgjutning II:228
Blymönja III:180
Blyrör för avloppsledning III:530
Blyrör för vattenledningar III:503
Blyskarvar vid muffrörförbindningar III:504
Blyvitt III:180
Blyöverdrag II:562
Blyöverdrag, framställning av I:202
Blåanlöpning II:585
Blånor I:291
Blåsningstryck III:423
Blåytesvampar III:27
Bockning II:261
Bockning av grovplåt II:310
Bockning av plåt II:310
Bockning av tunnplåt II:315
Bockningsarbeten, exempel på II:317
Bockningskrafter, diagram över II:320
Bockningsmaskiner II:310
Bockningspress för plåtmantlar, Ill. II:355
Bockningsprov I:341
Bockningsprov på tråd I:362
Bockningsverktyg, Ill. II:321
Bok III:28
Bolometerförstärkare I:543
Bombay-hampa I:291
Bomull I:290
Bomullsremmar I:629
Bonder-bad II:537
Bonderisering II:333, II:538
Boning III:177
Bonusackordssystemet III:214
Booka plats III:283
Borax II:385
Bordfräsmaskin III:125
Bordhyvlar II:306
Borrar av koboltsnabbstål II:90
Borrar för plåt och metall II:79
Borrar med hårdmetallspetsar, tab. II:85
Borrar, olika slag III:135
Borrar, slipning av II:80
Borrbrunnar III:495
Borrmaskiner II:97, III:132
Borrning II:78
Borrning av plåt II:306
Borrning i aducer- och stålgjutgods, tab. II:90
Borrning i brons och lättmetall, tab. II:90
Borrning i gjutjärn, tab. II:89
Borrning i stål, tab. II:89
Borrning med hårdmetallborrar, tab. II:91
Borrning, effekt vid II:86
Borrning, matning vid II:60
Borrolja I:329
Borrspetsen, avtunning av II:82
Borrspetsen, kontroll av II:82
Borrstämmaskin III:134
Borrtryck vid borrning II:88
Borrverktyg II:79
Bortsugning av ångor och gaser II:494
Bottenfalsning, princip för, Ill. II:374
Bottenventil III:517
Boucheries impregneringsmetod III:85
Branddamm III:315
Branddörr III:394
Brandlyror III:25
Brandmur III:395
Brandpost III:514, III:519
Brandpostledning III:514
Brandpostläge, markering av III:519
Brandskydd III:312, III:392
Brandsäkerhet III:394
Brandvaktpatrull III:312
Brandövning III:395
Breddökning vid valsning II:180
Bredspackling III:181
Brickborr II:307
Brickor I:590
Briggska logaritmer, tab. I:301
Brinellpress I:359
Brinellprov I:358
British Association I:574
British Engeneering Standard Association I:584
British Standard Fine I:574
British Standard Pipe Thread I:583
British Standard Whitwort I:474
British Thermal Unit (BTU) I:388
Bromsar I:623
Bromsarbete I:417
Bromseffekt I:625
Bromslyftare I:626
Brons II:553
Bronser I:180
Bronser för lager I:216
Brotsch med utbytbara skär II:95
Brotsch, ställbar II:94
Brotschar II:91
Brotschar med raka skär II:92
Brotschar med spiralskär II:92
Brotschar, cylindriska, skärhastigheter för, tab. II:96
Brotschar, hand- II:93
Brotschar, koniska II:95
Brotschar, maskin- II:93
Brotschar, pendlande II:94
Brotschars avfasning II:92
Brotschning II:91
Brotschning av hål i plåt II:307
Brotschning med cylindriska brotschar, tab. II:96
Brotschning, matning vid II:60
Brotschtändernas delning II:92
Brottgräns I:349, I:426, II:175
Bruk III:343
Brukssocieteten III:241
Brunering II:585
Brunn, borrad III:496
Brunn, grävd III:495
Brunn, sprängd III:495
Brunnar |495,I:539
Brunnens belägenhet III:496
Brunnens överdel III:495
Brunoxidering av koppar II:584
Bryggmetoden I:521
Brytningsindex I:473
Bräder III:39
Bräder, hyvlade III:44
Brädhejare II:266
Brännsvetsning med förvärmning II:441
Brännsvetsning utan förvärmning II:441
Bränsle I:461, III:452
Bränt stål II:256
BSF-gängor I:575
BSW-gängor I:574
BTU I:388
Buchholzreläer III:597
Bufobricka III:155
Bult, stål för I:89
Bult, tillåten belastning III:154
Bultar I:589
Bultar, beräkning av I:595
Bultar och muttrar med M-gängor I:597
Bultar och muttrar med W-gängor I:596
Bultfästen för maskinfundament III:378
Bultförbindningar III:153
Bulttillverkning I:196
Buna I:272
Burar III:295
Bushel I:385
Bygelnitmaskin II:359
Byggnader av armerad betong III:363
Byggnadsförbud, överträdelse av III:335
Byggnadsförfattningar III:334
Byggnadslov III:335
Byggnadsmaterial III:337
Byggnadsmaterial, högvärdiga I:88
Byggnadsnämnd III:336
Byggnadsordningar III:334
Byggnadsort, val av III:328
Byggnadsstadga III:335
Byggnadssten, naturlig III:339
Byggnadsstyrelsen, Kungl. III:241
Byggnadsstål I:87
Byggnadstomt, val av III:331
Båggassvetsning II:475
Bågkuggar I:687
Bågspänning II:447
Bågstiftsförhållanden vid olika arbeten, tab. II:469
Bågsvetsmetoden II:464
Bågsvetsning, elektrisk II:442
Båtlack I:307
Bärhjul I:618
Bärkablar I:641
Böjliga axlar I:620
Böjliga kopplingar I:620
Böjning I:435
Böjningsmoment I:435, I:440
Böjningsprov I:357

Camouflage som luftskydd III:305
Castolin II:387
Ceder III:29
Celler III:21
Cellim I:313
Cellull I:290
Cellulosalacker I:307, II:530
Cellulosapolering III:178
Celsius I:455
Celsiusgrad I:531
Cement III:343
Cementbruk III:344
Cementering I:77
Cementhålsten III:347
Cementit I:55, I:72
Cementsten III:346
Cementtätning av mufförbindelser III:528
Centerlesslipmaskiner II:146
Centerlesslipning II:146
Central III:590
Centrifugalfläktar III:480
Centrifugalgjutna rör III:527
Centrifugalgjutning I:210, II:220
Centrifugalkopplingar I:621
Centrifugalkraft I:419
Centrifugallyftare I:626
Centrifugalpump III:497
Centrifugering II:506
Centweight (cwt) I:385
cgs-systemet I:414
Chalmers provningsanstalt III:240
Chalmers tekniska högskola III:240
Charpypendeln I:365
Charpyprovstycke enligt svensk standard I:365
Chauvel-glas I:296
Chromel-alumel-termoelement I:535
Chuckar för svarvar II:50
Cinnober III:180
Cirkel I:400, I:404
Cirkelfunktioner I:393
Cirkelklingor III:67
Cirkelomkrets I:381
Cirkelsegment I:400
Cirkelsektorn I:400
Cirkelsåg för plåt II:305
Cirkelsågar III:67, III:115
Cirkelytor I:381
Cirklar för överförande av mått I:493
Cirkulationsuppvärmning III:411
Cirkulär pitch I:671
Cisternplåt I:89
CO2-mätning I:563, I:564
CO + H2-mätning I:564
Columbusmått I:508
Compoundstål I:140
Copperweld II:500
Cosecans I:399
Cosinus I:393
Cotangenten I:395
Cracking-processen I:318
Crapo II:557
Cyanidbad II:509, II:549, II:558, II:573
Cykloidkuggar I:669
Cyklometriska funktioner I:403
Cyklon III:142
Cylinderoljor I:324, I:328
Cylindrisk ring I:407
Cylindriska skruvhjul I:678
Cylindriska toleranstolkar I:495

Daco III:254
Daggpunkt III:483
Daggpunkten I:465
Dagsljusbelysning III:380
Decibel I:471
Definitioner II:17
Deformationsgrad II:177
Deformationshastighet II:177
Deformationsmotstånd II:176
Degelstålsprocesserna I:34
Degelugn II:207
Dekalumen I:474
Dekopörsåg III:119
Delningsapparat, för fräsmaskiner, Ill. II:121
Delningsapparat, optisk II:127
Delningscirkel I:660
Delningslinje II:279
Delstrålningspyrometer I:538
Derivatan av en kvot I:407
Derivatan av en produkt I:407
Derivatan av en summa I:406
Derivator I:406
Derivator av högre ordning I:407
Desoxiderad koppar I:160
Detaljtillverkning II:17
Diagram, peritektiskt I:54
Diamant, infästning av, Ill. II:167
Diamant, skärvinklar för, Ill. II:167
Diamantverktyg, skärhastigheter för II:168
Diamantverktyg, skärvinklar för II:168
Diametral pitch I:671
Dicks metod II:193
Dienol I:304
Dieselmotoroljor I:328
Differenstryckmätning I:530
Differentialdelning II:123
Differentialekvationer I:410
Differentialtryckmätning I:531
Dimbildning III:305
Dimensionering av elektriska ledningar III:580
Dimensioneringstabell för vattenledningar inom bostadshus III:512
Dimsyra III:305
DIP-balkar, tab. I:451
Direkt metod vid järnframställning I:19
Direktbelysning III:383
Direktskrivande instrument I:544
Disklådor III:553
Dissousgas II:412
Dissousgasbehållare II:412
Dissousgascentraler II:416
Djupbrunnspump III:497
Djupdragning II:324
Djupdragning av plåt II:323
Djupdragning med plåthållare II:327
Djupdragning utan plåthållare II:326
Djupdragning, maskiner för II:333
Djuptrycksmässing I:169
Domkrafter III:620
Dopplackering II:499, II:527
Doppning II:499
Doublé II:571
»Drag» III:482
Dragbarhet II:175
Dragbänk II:185
Dragbänkar för tråddragning I:47
Dragförhållandet II:325
Draghållfasthet I:430
Draghållfastheter för plåtmaterial II:296
Draghållfasthetsprov av svets II:402
Dragkraft II:183
Dragning II:183
Dragning av plåt II:331
Dragning, smörjmedel vid II:332
Dragningsverktyg, Ill. II:324
Dragpress, Ill. II:334
Dragpressar, dubbelverkande II:328
Dragprov I:347
Dragprovningsmaskiner I:354
Dragprovstav I:352
Dragprovstänger I:351
Dragregulator, intermittent III:460
Dragregulatorer III:459
Dragskiva II:183, II:185
Dragved III:24
Dragvinkel II:185
Dricksfontän III:553
Dricksvatten i arbetslokalen III:392
Driftart I:676
Driftsinstrument för industrianläggningar III:583
Driftstopp vid flyglarm III:308
Drivanordningar med satshjul, Ill. II:54
Drivning av plåt II:339
Drivskruv I:593
Droppfilter III:523
Drosselspole II:456
Dränering av byggnadsgrund III:391
Du Ponts blankkopparbad II:551
Dubbdocka, Ill. II:39
Dubbel(trippel)-tariffmätare III:586
Dubbelbetser III:177
Dubbelduovalsverk II:182
Dubbelkantverk III:62
Dubbelkärna III:25
Dubbelspårlindade rotorer III:599
Duovalsverk II:182
Duplexkedjor I:637
Duraluminium I:226
Durana I:168
Durometer I:359
Duroprener I:271
Duschanordning i verkstäder III:547
Duschblandare III:552
Duschrum, minimimått för III:550
Dymling III:146
Dyn I:414
Dyna II:300
Dynamik I:416
Dynamisk karakteristika II:445
Dynamoolja I:328
Dynamoplåt I:109
Dysa III:487
Dämpning I:548
Dämpningsfaktor I:554
Dämpningskonstant I:420, I:554
Dörrar III:378

Ebenholts III:29
Ebonit I:269
E-cement III:343
Effekt I:415
Effekt och energi vid likström III:559
Effekt och energi vid växelström III:574
Effekt vid borrning II:86
Effekt vid fräsning II:107
Effekt vid svarvning II:30
Effektfaktor III:575
Effektfaktorförbättring III:577
Effektförluster III:582
Effektförluster, reaktiva III:582
Effektgränstaxa III:608
Effektivvärde, spänningens III:569
Effektivvärde, strömstyrkans III:569
Effektivvärde, växelströmmens III:570
Effektutveckling i en strömförande ledare III:562
Efterbehandling vid förtenning II:562
Efterbehandling vid hårdförkromning II:583
Efterkalkyl III:229
Efterskurna fräsar II:115
Eftertätning II:545
Eftertätning vid ytbehandling II:545
Egenfrekvens I:518, I:523, I:548, I:559
Egensvängningstal I:553
Eggvinkeln vid svarvning II:24
Ek III:29
Ekonomitabell för elektroder II:470
Ekvation, 2:a grads I:397
Ekvationer, homogena I:211
Ekvationer, linjära I:411
Ekvationer, separabla I:410
Ekvatoriella tröghetsmoment I:436
Elanläggningars indelning med hänsyn till strömart och spänning III:587
Elasticitet I:425
Elasticitetsgräns I:349, I:426, II:175
Elasticitetsmodul I:425, III:93
Elasticitetstal I:427
Elastic stop I:591
Elastisk formförändring I:346
Eldbeständighet III:338
Eldfast bruk III:344
Eldfast tegel III:346
Eldhärdiga (värmebeständiga) stål I:110, I:114
Eldrolyftare I:625
Eldskyddsfärger I:312
Eldskyddspreparering av virke III:88
Eldsläckningsanordningar inom verkstäder III:395
Elektrisk anläggningsteknik III:580
Elektrisk belysning III:383
Elektrisk bågsvetsning II:442
Elektrisk motståndssvetsning II:434
Elektrisk spänning III:557
Elektrisk strömstyrka III:557
Elektrisk svetsning av plåt II:365
Elektrisk tryckmätning I:517
Elektriska anläggningar III:555
Elektriska grundbegrepp III:557
Elektriska ledningar, dimensionering av III:580
Elektriska lyftblock III:621
Elektriska masugnar I:23
Elektriska motorer III:598
Elektriska strömarter III:557
Elektriska truckar III:618
Elektriska ugnar II:207
Elektriskt ackumulatorlok III:616
Elektriskt ledar- och motståndsmaterial III:560
Elektriskt ledningsmotstånd III:557
Elektroder, belagda II:462
Elektroder, ekonomitabell för II:470
Elektroder, obelagda II:462
Elektrodernas kärnvikt, tab. II:469
Elektrodförstoftning II:572
Elektrodspetsens storlek II:437
Elektrodtryck II:437
Elektrodtryck vid svetsning II:435
Elektrodtyper, olika II:462
Elektrogranodineförfarandet II:537
Elektrohängbanor III:629
Elektrolytisk avfettning II:501, II:504
Elektrolytisk polering II:523
Elektrolytkoppar I:159
Elektromagnet III:565
Elektromagnetisk induktion III:568
Elektromagnetiska friktionskopplingar I:623
Elektromagnetiska svetsprovmetoder II:402
Elektromagnetism III:564
Elektromotorisk kraft III:561
Elektromotorisk polspänning III:561
Elektron II:245
Elektronmetallisering II:591
Elektropistol II:590
Elektrostålprocesserna I:31
Ellipsens yta I:400
Eloxal II:540
Eloxalskikt, färger för, tab. II:544
Eloxering I:238, II:539
Elrulle med inbyggd motor III:631
Elsprutning II:590
Emaljbränningsugn, Ill. II:534
Emaljer, sammansättning av olika, tab. II:532
Emaljering II:531
Emaljering av gjutjärn II:534
Emaljering av järnplåt II:532
Emaljering av metaller II:534
Emaljsmältugn, Ill. II:533
Emballage III:278, III:288
Emballagematerial III:294
Emscherbrunn III:522
Emulgering II:501
Emulsionsfärger I:313
En III:30
Energi I:415
Energiförluster i elektriska ledningar III:582
Energiutveckling i en ledare III:563
Enfasig växelström III:569
Engelska fot, förvandlingstabell I:386
Engelska gängsystem I:574
Engelska tum, förvandlingstabell I:387
Engelskt rött III:180
Engler-viskosimeter I:320, I:468
Englergrader I:468
Engångsformar II:211
Enheter för temperaturmätning I:531
Enheter för tryckmätning I:526
Enhetsbenämningar å elektriska storheter III:558
Enhetslast III:617
Enkeldrift eller gruppdrift III:604
Enkelledare på porslinsstöd III:595
Enor-motorpump, Ill. II:69
Enspindliga automatsvarvar II:51
Envelopp I:410
Erhardts metod II:188
Erichsen-tal I:176
Erichsénprov I:363, II:518
Etapphärdning I:78
Eternit III:348
Etsnatron II:503
Etsning av glas I:298
Etylcellulosalack II:531
Eulerska formeln I:431
Europeiskt (vitkornigt) aducergods I:61
Eutektikum I:53
Eutektisk legering II:197
Eutektiska punkten II:197
Eutektoidisk omvandling I:53
Eutektoidiskt stål I:58
EW-förfarandet II:540
Evolventfel II:161
Evolventkuggar I:663
Excenterpress II:271, II:303
Expansionskrökar III:415
Expansionsrör III:434
Explicit funktion I:403
Exportgods III:288
Exportlådor III:295
Expressgods III:275

Fabrikslokal i berg III:397
Fackutbildning, praktisk III:609
Fackverk II:368
Fahrenheit I:455, I:531
Faktorolja I:304
Fallbygelinstrument I:543
Fallhammare I:38, II:266
Fallhastigheten I:416
Fallhöjd för inomhus avloppsledningar III:532
Fallrör för regnvatten III:536
Falsmaskiner II:371
Falsmaskiner, automatiska II:372
Falsning av tunnplåt II:371
Falsskenan, undre och övre II:373
Falu rödfärg III:353
Famn I:385
Faner III:164
Fanerhyvel III:166
Fanering av fanerprodukter III:164
Fanering av krökta ytor III:145
Fanerlimmaskin III:162
Fanerpress III:161
Fanersvarv III:166
Fanertork III:79
Fanervirke III:48
Farad III:572
Fartygstransport III:289
Faskompensering III:577
Fasonsvarv III:138
Fasspänning III:578
Fast docka, Ill. II:39
Fasta kostnader III:229
Fasta mätverktyg I:494
Fastalet III:588
Fastmasseprocent III:37, III:53
Fasvinkel III:575
Fellow-kugghyvlar II:159
Felsökning I:371
Fenolharts I:310
Fenolhartslim III:162
Fenoplaster I:254
Fernissa I:304
Ferrit I:55, I:72
Ferrodo I:625
Ferrolit I:611
Ferrophat-bad II:537
Fettavskiljare III:540
Fettlösande ämnen II:501
Fettlösningsmedel, tab. II:502
Fibermaterial I:286
Fibermaterial för textilprodukter I:288
Fibermaterial för tågvirke I:288
Fibermättningspunkten III:71
Fiberriktning, fastställande av I:345
Fibrer, hållfastheten hos I:289
Filmaskin för bandsåg III:121
Filtplattor som underlag i maskinfundament III:377
Filttätringar I:657
Finbearbetning II:165
Finbearbetning, verktyg för, tab. II:166
Finborrning II:166
Finfräsning II:106
Finspackling III:181
Finsvarvning II:166
Fiskeritillsynsmyndighet, anmälan angående avloppsvatten III:525
Fjäderarbete I:646
Fjäderbrickor I:590
Fjäderhammare I:38, II:268
Fjäderkonstant I:554
Fjädermanometer I:528
Fjädermaterial I:645
Fjäderstål I:107
Fjädersänken II:261
Fjädrar I:645
Fjärrbiltrafik III:277
Flacktolkar I:497
Flamhärdning II:485
Flamhärdning, lämpliga stål för, tab. II:486
Flampunkt I:319
Flamugn II:205
Flanklinje I:660
Flankspel I:667
Flaska II:213
Flersvetsaggregat II:461
Flinta III:139
Fluoridbehandling II:546
Flussmedel II:384, II:387
Flussyrebad II:581
Flux III:564
Flyglarm III:306
Flyglarmsfrekvens och anfallstäthet III:307
Flygtransport III:285
Flytande tillverkning III:186, III:641
Flytgräns I:426
Flytning I:348
Fläktar III:480
Flänsförbindning av rör III:505
Flänsförbindning för kopparrör III:502
Flänskoppling I:619
Flänsmaskiner II:336
Flänsning II:335
Flänspackningar I:654
Flänspress II:334
Flöde III:564
Flödestäthet III:565
Fogtyper för gassvetsning, Ill. II:365
Fogtyper vid svetsning II:400
Fogvolymen för V-fogar II:468
Fogvolymen för hålkälssvetsar II:468
Fogytors beredning för lödning II:387
Folierat spegelglas I:296
Formar II:271
Formar, halvpermanenta II:211
Formatserier å papper III:199
Formatstandard, internationell III:199
Formbarhet hos gjutsand II:212
Formbotten II:214
Formförändring vid böjd balk I:441
Formförändring vid vridning I:443
Formförändringsförmågan vid provning, bedömning av I:341
Formförändringshastigheten II:177
Formgivning av metaller, definitioner II:17
Formgivning vid smidning II:255
Formmaskiner, Ill. II:216
Formmaterial II:210
Formning i grop II:214
Formning vid gjutning II:213
Formningsverktyg, Ill. II:215
Formor I:23, II:204
Formpress för fanering III:145
Formsand II:210
Formsandens beredning II:212
Formsandens hållfasthet II:212
Formsvarvning II:37
Fosfatering II:537, II:539
Fosfor I:63
Fosforbrons I:682
Fosgen II:501
Fotbadkar III:548
Fotcirkel I:493, I:660
Fotografisk registrering I:547, I:557
Fotpund I:388
Fraktgods III:276
Fraktsedlar III:276
Framplåten II:37
Fransk polering III:178
Fransk skruv III:156
Frekvens I:470
Frekvens, elektrisk III:569
Frekvensmetrar III:585
Fridag III:267
Friktion I:421
Friktion vid omslingning I:422
Friktionskoefficienten, skenbara I:423
Friktionskoefficienter I:422
Friktionskopplingar I:621
Friktionskopplingar, elektromagn. I:623
Friktionsspärr I:627
Friktionsvinkel II:180
Friktionsväxlar I:688
Friskluftsuppvärmning III:411
Friskluftsventiler III:483
Friskärande stål I:64, I:106
Fristående vattenpost III:519
Frostbeständig III:338
Frostfri vattenpost III:518
Frostfritt djup III:358
Frostsprickor III:25
Fryspunkt I:458
Fräs, efterskuren, skärpning av II:150
Fräsar med insatta stål II:114
Fräsar, slipning av II:149
Fräsar, snett efterskurna II:116
Fräsar, tillverkning av II:117
Fräsar, val av II:109
Fräsdornar II:118
Fräsdornstöd II:119
Fräseffekten II:107
Fräsmaskiner II:129, III:123
Fräsmaskiner, speciellt konstruerade II:130
Fräsning II:103
Fräsning av skruvspiral II:126
Fräsning av spiralspår II:124
Fräsning med delningsapparat II:121
Fräsning, skärhastighet vid, tab. II:111
Frånsvetsning II:423, II:425
Ftal- och maleinsyrehartser I:262
Fukt III:410
Fuktighet, luftens I:464
Fuktighetsbeteckningar III:73
Fuktighetshalt III:390
Fuktighetshalten hos trä III:72
Fuktighetshalten, beräkning av relativa III:485
Fuktighetshaltens mätning hos virke III:74
Fuktighetsreglering III:390
Fuktighetstryck I:465
Fullimpregnering III:86
Fundament för verktygsmaskiner II:21
Funktion av en funktion I:407
Funktion, matematisk I:403
Furu III:30
Fyllnadsmaterial III:354
Fyllnadsmaterial vid emballering III:296
Fyrkant virke III:51
Fyrkantkutter III:109
Fyrsågning III:59
Fyrvalsverk II:182
Fysik, teknisk I:455
Fysikaliska data för de viktigare metallerna I:156
Fysikaliska pendeln I:474
Färdigstyckning III:181
Färdigsänken II:281
Färgat glas I:293
Färgbetser III:177
Färger, vattenhaltiga I:311
Färgförbindelser med kontinenten III:278
Färgning av metallytor II:543
Färgpistol, Ill. II:500
Färgpyrometer I:542
Färgstoff III:351
Färgtemperatur I:538
Färskning av tackjärn I:25
Färskslam III:522
Fönster III:380
Fönster i takets plan III:382
Fönsterglas I:294, III:349
Fönsterplacering III:380
Förarbetare III:235
Förbandsplats III:317
Förblying II:562
Förbockningskanter II:321
Förbockningsstift II:321
Förbronsning II:552
Förbränning I:461
Förbränningsluft I:461
Förbränningstemperatur I:462
Fördelningscentral, kapslad III:594
Fördelningssystem för eldistribution i industrianläggningar III:588
Föreningsrätt III:260
Förgyllning II:571
Förgyllning, galvanisk II:572
Förhandlingsrätt III:260
Förhandsväljare II:45
Förhärd, Ill. II:205
Förkalkyl III:227
Förkoppring II:547
Förkromning II:574
Förkromningskar II:575
Förlängning, provstavens I:349
Förlängningsrör till tappventil III:518
Förmän III:235
Förmässning II:552
Förnickling II:563
Förpackning III:289
Förpackning, några råd vid III:297
Förpackning, storlek, form etc. å III:290
Förråd III:205
Förråds- och lagerkort III:208
Förrådsorganisation III:205
Försilvring II:567
Försmidning II:289
Försprång II:180
Förställsvagn III:61
Försänken II:281
Förtenning I:206, II:560
Förtunning I:300
Förzinkning II:554
Förzinkning, galvanisk II:558

Gallon I:385
Galls länkkätting I:635
Galtsängar I:23
Galvanealing II:557
Galvaniserade rör för avloppsledningar III:529
Galvaniserade vattenrör III:502
Galvaniserat järn II:554
Galvanisering I:198, I:239
Galvaniseringsapparatur II:495
Galvanisk beläggning II:500
Galvanisk förgyllning II:572
Galvanisk förkoppring II:547
Galvanisk förtenning II:561
Galvanisk förzinkning II:558
Galvaniska bad II:509
Galvaniska bad, föroreningar i II:510
Galvaniska överdrag å mässing I:179
Gapsvarv II:40
Garage, ventilation i III:474, III:477
Gasanalys I:562
Gasanalys genom värmeledning I:565
Gasbetong III:346
Gaser I:463
Gasers vikt I:464
Gasers värmeledningsförmåga I:566
Gasmask III:310
Gasreläer III:597
Gasskydd III:315
Gasskärning II:481
Gassluss i skyddsrum III:478
Gassprutning II:589
Gassvetsmetoder II:423
Gassvetsning II:407
Gassvetsning av plåt II:364
Gastermometer I:532
Gastryck, mätning av I:526
Gasutveckling vid gjutning II:199
Gauss III:565
Gejdersmörja I:332
Genders metod, Ill. II:193
Generatorer med motkompoundering II:449
Generatris I:401
Genomdragning II:217
Genomgångskonossement III:278, III:285
Genomlysning vid felsökning I:374
Genomskärning III:59
Geometrisk ort I:404
Geometrisk serie I:389
Gerdien I:524
Gering III:152
Geringskärlåda III:137
Giorgi-systemet I:414
Gjutbarhet, begreppet II:196
Gjuterisand II:211
Gjutformar I:48
Gjutformar med kärnor II:232
Gjutformar, permanenta II:210
Gjutgods, konstruktionsprinciper för, Ill. II:222
Gjutgods, kvaliteter III:349
Gjutgodsets efterbehandling II:220
Gjutgodskvaliteter, tab. II:202
Gjutjärn I:17, I:60, I:150, II:200
Gjutjärn, grått och vitt I:60
Gjutjärnsskrot, sortering av II:201
Gjutlegeringar II:199
Gjutna ämnen II:179
Gjutning I:48, II:196
Gjutning, fallande I:35
Gjutning, stigande I:35
Gjutningens utförande II:219
Gjutpressning II:228
Gjutskål II:219
Gjutskänk, Ill. II:205
Glans II:510
Glansmätning II:510
Glanszinkbad II:558
Glas I:293, I:295, III:349
Glas, egenskaper och kvaliteter I:293
Glas, etsning av I:298
Glas, färgat I:293
Glas, gravering av I:298
Glas, härdat I:296
Glas, hållfastheten hos I:294
Glas, slipning av I:297
Glas, splitterfritt I:296
Glas, trådspegel- I:296
Glas, ytbehandling av I:297
Glasbetong III:350, III:383
Glaserade lerrör III:528
Glasfibrer I:292
Glasmåleri I:298
Glasstenar III:350
Glastillverkning I:293
Glasullsmattor III:354
Glidbanor III:634
Glidfriktion I:421
Glidkil I:607
Glidlager I:610
Glidlagerfriktion I:422
Glidmodul I:427, I:443
Glimmerskiffer III:340
Glutinlim III:160
Glättning av tunnplåt II:345
Glödgning I:72
Glödgningsfärger (färgplansch) II:256
Glödtrådspyrometer I:538
Gnejs III:339
Godsavsändning, förfarande vid III:283
Golv III:376
Golv av impregnerad träkubb III:376
Golvbeläggningar III:376
Golvbrunnar III:542
Golvdrag III:409
Golvfernissa I:307
Golvträ III:47
Gothenburg-Standard III:52
Grafit II:200
Gran III:30
Granat III:139
Granit III:339
Granodine-bad II:537
Granulering av slagg I:25
Gravering av glas I:298
Gravyrmässing I:169
Grenledning vid avlopp III:537
Grepp I:484, II:180
Gripvinkel II:180
Grissonhjul I:671
Grovfräsning II:106
Grovplåt II:290
Grovplåtsbearbetning II:335
Grovvalsverk II:182
Grundbegrepp, elektriska III:557
Grundcirkel I:664
Grundemalj II:534
Grundfärg II:528
Grundförhållanden III:333
Grundläggning på fast botten III:359
Grundläggningsarbeten III:357
Grundning III:181
Grundvatten III:491
Grundämnen I:475
Gruppcentral III:590
Gruppdrift eller enkeldrift III:604
Gruppledning III:590
Gruppsäkring III:590
Grupptillverkning II:20
Grus och sand III:341
Gränskuggtal I:666
Grönpatinering av koppar och brons II:585
Guldbad II:573
Guldfernissning II:573
Guldins regler I:407
Guldsmedsemaljer II:534
Gulmattering av mässing I:179
Gårdsbrunn III:541
Gårdstratt III:542
Gängbeteckningar I:573
Gängindikator II:37
Gängmikrometer I:511
Gängning i plåt II:308
Gängning, skärhastigheter vid, tab. II:60
Gängring I:494
Gängskärning II:36
Gängskärningsanordning II:62
Gängsnitt I:588
Gängstandard, svensk I:584
Gängstigning I:573
Gängsystem I:573, I:578
Gängsystem, amerikanska I:576
Gängsystem, engelska I:574
Gängsystem för velocipeder I:584
Gängsystem, sammanställning av olika I:578
Gängsystem, tyska I:582
Gängsystemets utveckling I:573
Gängtappar I:588
Gängtoleranser I:588
Gängtolk I:494
Gängtryckmaskin II:353
Gängtryckning II:353
Gängverktyg I:588
Gängvinkel I:573
Göt I:35
Göteborgsstandard III:35
Götstålsmetoder I:25

Haagreglerna III:290
Hadfieldstål I:63, I:149
Hakblad III:147
Hakmått I:481, I:498
Hallbyggnad för verkstadsindustrien III:355
Halsning III:149
Halvfabrikat II:175
Halvfabrikat, framställning av II:179
Hamare, smides- I:37
Hammare, olika typer, Ill. II:265
Hammarslagg II:256
Hammarsmide I:40
Hampa I:290
Hamplinor I:644
Handborrmaskiner II:97
Handbrotsch, konisk, skärpning av II:152
Handbrotschar II:93
Handbrotschar med utbytbara skär II:94
Handelsrör I:650
Handelstuber I:651
Handelstuber, enl. SMS 331 C III:414
Handkätting I:638
Handsmide, enkelt II:258
Handvällning i fyr II:472
Hangartak i skalkonstruktion III:367
Hansagult III:181
Hanteringsföreskrifter på olika språk III:292
Harmoniska svängningar I:419
Hartser III:352
Hastigheter I:388
HB-träbalkar III:361
Hefnerljus I:474
Hejare I:38, II:266
Hejarsmide I:40
Hemskydd III:301
Hemvärn III:321
Henry III:571
Heraklit III:350
Héroult-ugn I:32
Hertzska trycket I:674
Hetvattensystem III:438
Hetvattenvärmeledning III:388, III:438
Hickory III:30
Hills »behaglighetszon» III:407
Hissar I:640, III:625
Hissar, anordnande av III:335
Hissar med automatisk fininställning III:626
Hisschakt III:626
Hissdörrar, automatiska III:619
Hisshastighet III:626
Hisskorg för varutransport III:627
Hissmaskinrum III:627
Hissmotorns effekt III:626
Hjultryck I:618
Hjälpanod II:581
Hjälpapparater för fräsmaskiner III:130
Hjälpverktyg vid svarvning II:61
Hjärthjul I:671
Hoffmann-brunn III:522
Holländsk klimplera II:224
Homogen-pistol II:591
Honing II:171
Hopsättningsschema III:195
Horn II:265
Huggmaskin III:106
Husbrandvakter III:321
Husrötor III:27
Huvudavloppsledningar III:520, III:535
Huvudledning, elektrisk III:590
Huvudspänning, elektrisk III:578
Huvudströmbrytare III:590
Huvudsäkring, elektrisk III:590
Hydraulisk fastspänning vid sågning, Ill. II:76
Hydraulisk matning vid sågning, Ill. II:75
Hydraulisk press, Ill. II:251, II:271
Hydrauliska domkrafter III:620
Hydrofor III:500
Hydrofor, volym å III:510
Hydroforcisternens utförande III:501
Hydrofor-expansionskärl III:438
Hydrometer III:431
Hygrometer III:484, III:487
Hygrometrar I:466
Hysteresis, mekanisk I:519
Hyvelbordets drivning II:66
Hyvelmaskin III:103
Hyvelmaskin, hydrauliskt driven, Ill. II:68
Hyvelprofiler III:44
Hyvlar II:65
Hyvlat virke, kvalitetsbestämmelser för III:45
Hyvling II:65
Hyvling av plåt II:306
Hålet bas I:484
Hålglas I:297
Hålkäl II:235
Håll- och stoppbroms I:623
Hållfasthet hos trä III:89
Hållfasthet hos virke av handelsdimensioner III:94
Hållfasthet, sammansatt I:444
Hållfastheten hos fibrer I:289
Hållfastheten hos glas I:294
Hållfasthetsberäkningar I:427
Hållfasthetsegenskaper I:427
Hållfasthetslära I:425
Hållfasthetsvärden för varmpressad och gjuten metall, tab. II:246
Hålning II:264
Hålning med dorn II:187
Hålningsvalsverk för rör I:44
Hålrumsprocent III:338
Håltegel III:348
Håltolerans I:486
Håltolkar I:481
Hårdförkromning II:578
Hårdförkromning, olika bad för II:580
Hårdgummi I:269
Hårdhet hos verktygsstål I:118
Hårdhet, virkets III:94
Hårdhetsmätning II:517
Hårdhetsprov I:358
Hårdhetstal enligt olika metoder, jämförelsetal I:361
Hårdlod II:377
Hårdlod, sammansättning och egenskaper II:378
Hårdlödning I:235, II:385
Hårdmetaller I:145
Hårdmetallplattor, hållare för pålödning av II:24
Hårdmetallverktyg II:24
Hårdmetallverktyg för finbearbetning II:166
Hårdmetallverktyg, slipning av II:155
Hårdsvetsning II:391, II:477
Hårdzink II:555
Hårhygrometer III:485
Hårt vatten III:491
Häckar III:295
Hälsingborgskalk I:311
Hälsovårdsnämnds åliggande angående vattentillgång och vattenavlopp III:523
Hälsovårdsstadga III:523
Hängbana III:627
Hängbanor, handdrivna III:629
Hängbanor, lindrivna III:630
Hängbanors manövrering III:628
Härdbara stål I:60
Härdbarhetsgräns I:62
Härdbarhetsprov I:344
Härdfältsprov I:344
Härdning I:74
Härdning av aluminiumlegeringar II:246
Härdning och åldring av aluminiumlegeringar I:227
Härdningsoljor I:333
Härdningsomvandling I:58
Härdningsstruktur I:59
Härdningstemperatur I:75, (färgplansch) II:256
Härnösandsregler III:41
Hästkraft I:415
Höga frekvenser III:588
Högerskruv I:678
Högersvetsning II:364, II:424
Högfrekvensugn II:209
Högfrekvensugnar I:33
Högglansslipning II:169
Högreservoar III:500
Högspänning III:587
Högtrycksbrännare II:419, II:420
Högtrycksgenerator II:409
Högtryckssvetsning II:419
Högtrycksvärmeanläggningar III:413
Hörselområde I:472
Hörseltröskel I:472

I-balkar av normalprofil, tab. I:450
Ideella böjande momentet I:444
IEC III:243
IFK III:243
Ihrigisering II:535
Ikittning III:181
Ilgods III:276
Imaginära kvantiteter I:389
Imbildning I:465
Impedans III:572, III:573
Implicit funktion I:403
Impregnering mot röta III:84
Impregneringsmedel för sten och trä III:351
Inch I:480
Indextillägg III:238
Indikator I:512
Indikeringspatrull III:316
Indirekta metoden vid järnframställning I:19
Indirektbelysning III:384
Induktans III:571
Induktion, elektromagnetisk III:568
Induktionsugn II:208
Induktionsugnar I:33
Induktiv reaktans III:570, III:571
Induktiv tryckmätning I:517, I:521
Induktivt motstånd III:571
Industribyggnader III:327
Industribyggnader, platsbehov i, lokaler i III:355
Industribyggnaders uppförande III:355
Industribyrån III:240
Industriens upplysningstjänst III:240
Industriens utredningsinstitut III:240
Industriförbundet III:245
Industriluftskydd III:301, III:321
Industriluftskydds planläggning III:302
Industriluftskyddspersonalens övande III:322
Industriorganisationer III:251
Industrirestitution III:283
Industrirör I:651
Industritaxa III:605
Industritjänstemannaförbundet III:255
Infusoriejord III:342
Ingenjörsvetenskapsakademien III:241
Ingreppsbåge I:665
Ingreppslinje I:663
Ingreppssträcka I:664
Ingreppstal I:665
Ingreppsvinkel I:664
Ingöt II:215
Injektorbrännare II:419
Inkolning I:77
Innerkuggar I:675
Innerkuggat hjul I:666
Innerslipning II:147
Innerväggar III:372
Inomhusinstallationer, schematisk bild av III:591
Inomhustemperatur III:385
Inspektionsbrunn III:539
Inspänning I:352
Inspänningsanordning för linor I:353
Inspänningsanordning för sadelgjordar I:353
Installationsarbete III:609
Installationsritningar III:591
Instickningsslipmaskin II:146
Instickningsslipning II:146
Institutioner och föreningar III:239
Inställare III:235
Integralen, bestämda I:409
Integraler I:408
Integralkalkyl I:408
Interferenskomparator I:517
Intermittensfaktor vid svetsning II:454
Intermittent arbetande transportanordningar III:616
Intermittent drift, motor för III:602
Intern transport III:398
Internationell formatstandard III:199
Intygsbok för minderårig III:263
Inverkan av fuktighetshalt vid provning I:371
Inversa trigonometriska funktioner I:403
ISA III:243
ISA-format III:199
ISA-toleranser, tab. I:490
ISA-toleranssystem I:482
Isoflex III:350
Isolationsprovare III:585
Isolering av värmeledningsrör III:442
Isolering av ång- och kondensledningar III:420
Isoleringsmaterial III:350
Isolerolja I:332
Isotermer III:408
Isotermkarta III:408
Ispackling III:181
IVA III:241
Izodprovstycke I:365

Jakaranda III:30
Jernkontoret III:241
Jernkontorets annaler III:241
Jernkontorets gruvbyrå III:241
Jiggborrmaskiner II:101
Jirotkaförfarandet II:540
Joggling II:338
Jogglingsmaskin, Ill. II:338
Jordfärger I:314, III:352
Jordfärgstoffer III:179
Jordgolv III:376
Jordkablar III:596
Jordmotståndsbryggor III:585
Joule I:415, III:563
JTS III:243
Justerbara toleranstolkar I:497
Justerdragna rör I:653
Justeringsförlust III:70
Justeringstemperatur I:494
Justerkapsåg III:117
Justersåg III:115, III:118
Jute I:291
Järn I:17
Järn-koldiagrammet I:56
Järn-kollegeringarnas tillståndsdiagram I:55
Järn-konstantan-termoelement I:535
Järnbalkar I:450
Järnbjälklag III:374
Järnfackverk III:365
Järnfilter III:491, III:493
Järnfönster III:381
Järngummiledning III:595
Järnhaltigt vatten III:491
Järnkarbid II:200
Järnkonstruktion, tung III:364
Järnkonstruktioner I:603, II:368
Järnmönja III:180
Järnprodukter III:349
Järns smidbarhet II:256
Järnskelett III:365
Järnsorter, magnetiseringskurvor för olika III:567
Järnsvamp I:19
Järnvägstransporter III:275, III:289

Kabelslagen lina I:639
Kabelspårbanevagn III:639
Kabelspårbanor III:639
Kadmiering II:559
Kadmiumgult III:180
Kadmiumlagermetaller I:216
Kakel III:348
Kalciumkarbid II:407
Kalibrerad II:182
Kalibrerad kätting I:638
Kalibrering II:348
Kalibrering vid sänksmide II:283
Kalk, slagen I:311
Kalkbruk III:344
Kalkcementbruk III:344
Kalkfett I:330
Kalkfärg I:311
Kalkfärger III:353
Kalksten III:341
Kalkäkthet hos pigment I:314
Kallbräcka I:64, II:257
Kalldeformation II:176
Kalldragning I:47
Kallflytning II:219
Kallförgyllning II:571
Kallim III:161
Kallkammarmaskin II:235
Kallsvetsning II:392
Kallsågar II:72
Kallsågklingor II:77
Kallvalsade rör I:653
Kallvalsning I:46
Kallvalsverk II:181
Kalorier I:415
Kalorifer III:412
Kaloriferanläggning III:411
Kalott, sfärisk I:407
Kalypsolfett I:332
Kambikoppling I:621
Kamelull I:291
Kamflänsrör, spirallindat III:453
Kammar, beräkning av II:59
Kammartork III:78
Kamstål II:159
Kanaltork III:77
Kaneleringsapparat III:132
Kantbockning II:315
Kantmaskin II:317
Kantpressar II:315
Kantverk III:62
Kapacitiv reaktans III:571, III:572
Kapok I:290
Kapselmembranmanometer I:530
Kapsågar III:114
Kar för galvanisering II:494
Karakteristika, dynamisk II:445
Karbamidhartser I:257, I:310
Karbamidhartslim III:162
Karbid II:407
»Karbid till vatten»-typen II:409
Karbonat II:569
Karborundum III:141
Kardel I:639
Karmin III:181
Karta med nivåkurvor, upprättande av III:333
Karusellsvarvar II:40
Kasein I:312, III:353
Kaseinfärger III:353
Kaseinlim III:161
Kassation, »normal» III:192
Kastved III:48
Katedralglas I:295
Katodförstoftning II:500
Katodstråloscillograf I:549
Kauritlim I:258
Kautschuk och kautschukprodukter I:264
Kedjefräsmaskiner III:136
Kedjehjul I:637
Kedjor I:635
Keimfärg I:312
Kemisk påverkan, motståndsförmåga mot III:339
Kemisk undersökning av vatten III:494
Kemiska betser III:177
Kemiska omvandlingsprodukter av kautschuk I:270
Kepplerglas III:383
Kikboxkran III:458
Kikkran III:458
Kilar och kilspår I:606
Kilförband I:605
Kilogramkraft I:413
Kilogrammeter III:563
Kilokalori I:415, I:457, III:563
Kiloohm III:558
Kilovartimmemätare III:586
Kilovartimmemätare med maximivisare III:586
Kilovolt III:558
Kilowatt I:415
Kilowattimme I:415, III:563
Kilowattimmemätare för trefasström III:585
Kilowattimmemätare med dubbel- eller trippelräkneverk III:586
Kilowattimmemätare med subtraktionsgräns III:586
Kilowattimmemätare, maximivisare III:586
Kilowattsekund III:563
Kilremmar I:629
Kilremsdrift I:629
Kilspår I:606
Kilspårmaskiner II:71
Kinematisk viskositet I:468
Kinesisk träolja I:304, III:352
Kippar II:69
Kirchhoffs andra lag III:562
Kirchhoffs första lag III:561
Kirchhoffs lag I:538
Kisel I:62
Kiselimpregnering II:535
Kiselkarbid III:141
Klampare III:41
Klarglas I:295
Klarlack I:304, II:529
Klibbal III:27
Klimatiseringsanläggning III:488
Klingdimensioner III:68
Klingsågverk III:63
Klinkerbetong III:342, III:345
Klinkerplattor III:348
Klipparbete i mkg II:297
Klippkraftens beroende av skärhållfastheten, tab. II:296
Klippkrafter II:295
Klippspik III:157
Kloakledning, läggningsdjup för III:531
Kloakvatten III:520
Klocklås III:533
Klorerade kolväten, fysikaliska egenskaper hos II:502
Klorering av avloppsvatten III:523
Klorkautschuck III:352
Klorkautschuklack II:531
Klorkautschuklacker I:310
Klosetter, ventilationsstos i torr- III:473
Klot I:401
Klotskiva I:407
Klyvbarhet, virkets III:93
Klyvning II:263
Klyvsåg III:116
Klädrum, luftomsättning i III:473
Klädskåp, luftomsättning i III:473
Knippsmide I:40
Knop I:388
Knutförbindning III:150
Knutplåtar, tjocklek å, tab. II:369
Knäckbockning, Ill. II:313
Knäcklast I:431
Knäcklängd I:435
Knäckning I:431
Knäckningskurva för valsat stål I:432, I:433, I:434
Koalescens I:51
Kobolt I:67
Koboltblått III:180
Koboltsnabbstål, borrar av II:90
Kokill II:211
Kokiller I:35
Kokillgjutgods II:211
Kokillhärdning I:48, I:60
Kokosfiber I:291
Kokpunkt I:458
Kokspannor, vedeldning i III:453
Koksslaggplattor III:347
Kokssorter för värmeledningspannor III:446
Kokstal I:321
Kolbågssvetsmetoden II:480
Kolbågssvetsning II:443
Kollektivavtal III:231, III:252, III:257
Kollergång, Ill. II:212
Kolofinium III:352
Kolofonium I:305
Kolpulvermetoden för tryckmätning I:517
Kolstål I:18, I:55, I:120
Kolvning III:295
Kolvpumpar III:496
Kolvring I:654
Kolvtätningar I:655
Kombinationsmaskin III:142
Kombinerade systemet III:530
Kommerskollegium, Kungl. III:241
Kommutatormotorer III:599
Komparator I:515
Kompensationsskrivare I:545
Kompensator I:536, III:415
Kompensograf I:546
Komplex kvantitet I:389
Kompoundmotorer III:598
Kompoundplåt II:500
Kompressoroljor I:327
Kon, stympad I:401
Kondensator III:571
Kondensatordosa I:519
Kondensatormetoden I:519, I:524
Kondensatormetoden för tryckmätning I:517
Kondensledningar III:417, III:419
Kondensvattenavledare III:413, III:466, III:470
Konhylsa I:494
Koniska kugghjul I:684
Koniska kugghjul med snedkuggar I:687
Koniska pinnar I:608
Konkoppling I:622
Konossement III:284
Konservburkar II:375
Konservburkar, fals- och tillslutningsmaskin för II:375
Konservering av virke III:84
Konsistensfett I:331
Konsolkran III:624
Konstgjord sten III:345
Konstgjorda material av cellulosa III:350
Konsthartser I:251
Konstkautschuk I:272
Konstkopaler I:306
Konstruktionsgängor, metriska I:587
Konstruktionsplåt I:89
Konstruktionsstål I:18, I:80, I:82
Konstsilke I:290
Konsvarvning II:36
Kontinuerlig dragbänk II:186
Kontinuerlig drift, motorer för III:602
Kontinuerligt arbetande transportanordningar III:631
Kontinuitetsmetoden III:218
Kontolk I:494
Kontorspersonal III:236
Kontraktion I:349
Kontroll av utbalansering I:561
Kontroll och provning vid ytbehandling II:509
Kontrollbricka I:499
Kontursåg III:118
Konvektion I:459
Konverter I:27
Koordinatsystem I:404
Kopal I:305
Kopieringsapparat III:130
Kopieringsfräsning II:252
Koppar I:68, I:159
Koppar, arsenikhaltig I:161
Koppar, bearbetning av I:162
Koppar, desoxiderad I:160
Koppar, föroreningar i I:161
Koppar, hopfogning av I:164
Koppar-konstantan-termoelement I:535
Koppar-nickel I:189
Kopparavfettning II:505
Kopparavfettningsbad II:550
Kopparenergiförlusten III:583
Kopparlegeringar för pressgjutning II:230
Kopparrör för avloppsledningar III:529
Kopparrör för vattenledningar III:502
Kopplingar för axlar I:619
Kopplingar, böjliga I:620
Kopplingar, manövrerbara under gång I:622
Kopplingsplint på trefasmotor III:601
Koppning II:331
Kordan I:400
Kork som isolering III:377
Korkplattor III:350
Korkplattor i maskinfundament III:377
Kornig cementit I:72
Korntillväxt I:51
Korrigerade kuggar I:668
Korrosion I:110
Korrosion hos aluminium I:221
Korrosion hos bly I:200
Korrosion hos koppar I:162
Korrosion hos magnesium och magnesiumlegeringar I:244
Korrosion hos mässing I:173
Korrosion hos zink och zinklegeringar I:195
Korrosion, ytbeläggning, motståndskraft mot II:514
Korrosionsapparat II:515
Korrosionsförhållanden hos metallerna I:157
Korrosionsskyddande beläggningar II:574
Korrugerad plåt som takbeläggning III:371
Korsknut III:150
Kortslutna asynkronmotorer III:599
Kortslutningsström II:446
Korund III:141
Kostbokföring III:192, III:228
Kostnadsbärare III:227
Kostnadsställen III:225
Kraft I:413
Krafthjul I:659
Kraftledningsstolpar III:36
Krafttariffer III:605
Kragprov I:342
Kranar I:640
Krapplack III:181
Kratsborste II:519
Kratsning II:519
Kretsen, magnetiska III:564
Kretstransportörer III:638
Krita III:180
Krom I:64
Krom-kiselstål I:135
Krom-manganlegerade seghärdningsstål I:93
Krom-manganlegerade sätthärdningsstål I:100
Krom-molybden(vanadin)legerade seghärdningsstål I:93
Krom-molybdenlegerade sätthärdningsstål I:101
Krom-nickellegerade seghärdningsstål I:91
Krom-nickellegerade sätthärdningsstål I:99
Krom-nickelstål I:133
Krom-volframstål I:129
Kromatbehandling II:539, II:546
Kromdiffusion II:574
Kromgrönt III:180
Kromgult III:180
Kromlegerade rostfria stål I:111
Kromoxidgrönt III:180
Kromstål I:123
Kromsyrebad II:542
Kronfräs III:127
Kronmuttrar I:591
Krumcirkel I:493
Krupp-Kennedys töjningsmätare I:356
Krympmån vid sänksmide II:280
Krympmått I:456, II:198
Krympmåttstock II:198
Krympning och svällning av virke III:73
Krympning vid gjutning II:198
Krympning vid svetsning II:397
Krympningsfenomen II:197
Krympningskoefficienter III:73
Krympspänningar II:199
Krympspänningar vid svetsning II:397
Krypgräns I:115
Krypgräns, bestämning av I:371
Kryssfaner III:169, III:348
Krökningsradie I:408
Krökningsradier vid bockning av plåt II:320
Kuggar, korrigerade I:668
Kuggar, slipning av II:160
Kuggdelning I:660
Kuggens kinematik I:661
Kuggfett I:332
Kuggformer I:660
Kugghjul I:659
Kugghjul, bearbetning av II:157
Kugghjul, fräsning av cylindriska II:157
Kugghjul, hyvling av II:158
Kugghjul, koniska I:684
Kugghjul, raka cylindriska, beräkning av I:673
Kugghjul, raka koniska, beräkning av I:686
Kugghjulsfräsmaskin II:130
Kugghjulsslipmaskin II:160
Kugghyvling med kamstål II:159
Kuggkrans,kontrollmätmng av delningsdiametern, Ill. II:163
Kuggmikrometer II:164
Kuggmodul I:660
Kuggprofil I:660
Kuggspärr I:627
Kuggstångsdomkrafter III:620
Kuggtal I:666
Kuggtal, reducerade I:685
Kuggtjocklek, mätning av, Ill. II:163
Kuggtryck I:673
Kuggväxellådor I:633
Kuggväxeloljor I:326
Kuggväxlar, kontroll av II:162
Kuhloledning III:595
Kullager I:612
Kullager, sfäriska I:614
Kullagerfett I:331
Kullagerpassningar I:616
Kullagertoleranser I:616
Kulors bärkraft I:619
Kunstharze I:251
Kupning II:335
Kupning av plåt II:336
Kupningspress, Ill. II:337
Kupolugn II:203
Kupolugnen I:49
Kutter och stål III:109
Kvadrattabeller I:381
Kvalitetsbestämmelser för hyvlat virke III:45
Kvartersågning III:60
Kvicksilverlampa III:384
Kvicksilverpelare I:388
Kvicksilvertermometer I:71
Kvinnlig arbetare III:264
Kvinnlig arbetare vid barnsbörd III:264
Kvistar i virke III:23
Kväve I:69
Kyljärn II:223
Kylkompressoroljor I:327
Kylningshastighet vid härdning I:75
Kylspik II:223
Kylvagnar III:276
Kylvätska vid fräsning II:106
Kådlåpor III:26
Källarspärr III:543
Kälsvets I:604
Kärl III:21
Kärna II:210
Kärnanvisningar II:210
Kärndiameter, skruvens I:573
Kärnlådor II:210
Kärnpall II:219
Kärnsand II:212
Kärnsköra III:25
Kärnsnöre I:639
Kärnstöd II:219
Kätting I:638
Kätting, stål för I:89
Kättingspårbanor III:639

Labyrinttätning I:657
Lack, pigmenterad II:529
Lack, val av II:529
Lacker I:304
Lacker för lättmetaller och zink II:531
Lacker, svarta II:530
Lacker, syntetiska I:309
Lackering I:299, II:526
Lackering av trä III:179
Lackfärger II:526
Lackkokare I:315
Lag om arbetarskydd III:262
Lag om arbetsdomstol III:257
Lag om arbetstidens begränsning III:265
Lag om förbud mot arbetstagares avskedande med anledning av värnpliktstjänstgöring III:269
Lag om förenings- och förhandlingsrätt III:259
Lag om försäkring för olycksfall i arbete III:270
Lag om medling i arbetstvister III:259
Lag om semester III:256
Lag om understödsföreningar III:270
Lagbestämmelser angående avloppsledningar III:523
Lager, fastsättning på axel av I:615
Lager, självsmörjande I:611
Lagerbelastning I:610
Lagerbronser I:216
Lagerkontroll III:207
Lagerkort III:208
Lagerlokaler III:205
Lagermetall, val av I:209
Lagermetaller I:207, I:611
Lagermetaller, sintrade I:217
Lagertryck I:610
Lagring av virke III:71
Lamellbatteri för luftuppvärmning III:482
Lamellkoppling I:622
Lamelltransportörer III:639
Lamellträ III:167, III:348
Lamellär perlit I:57, I:72
Lampugn II:529
Lancashirejärn I:18
Lancashiresmide I:26
Landsorganisationen III:252
Landtransporter III:278
Lansetter, Ill. II:215
Lanterniner III:380
Lappning av kugghjul II:162
Lardolja I:323
Larmpost III:307
Lasering III:176
Lask III:146
Lastkaj III:614
Lastkvitto III:284
Lastpallar III:617
Lastställ III:617
Latexkautschuk I:268
Lavoarventil III:554
Laxknut III:150
Laxstjärt III:150
Ledeburit I:60
Ledning från golvbrunn III:537
Ledning i pansarrör III:595
Ledningar i förblyade, järnmantlade rör III:595
Ledningar och rör i verkstadsbyggnad III:392
Ledningsbelastning genom regnvatten III:534
Ledningsbronser I:185
Ledningsmaterial för avlopp III:526
Ledningsmaterial, elektriskt III:593
Ledningsmotstånd i en elektrisk ledare III:559
Ledningsmotstånd, elektriskt III:557
Legerade automatstål I:107
Legerade stål I:55, I:62
Legering I:51
Legeringar, gjutbara II:199
Legeringar, lättsmälta I:200
Legeringens allmänna inverkan I:157
Legeringsbesparande seghärdningsstål I:94
Legeringsbesparande sätthärdningsstål I:102
Legeringsbesparande verktygsstål I:144
Legeringsämnen I:62
Leonard-omformare II:66
Lera III:342
Lerberedare II:212
Lerskiffer III:340
Levande kraft I:417
Leveranstidkontroll III:195
Lewry-förfarandet III:87
Licensprov för svetsare II:404
Likformig rörelse I:415
Likström III:557, III:559
Likströmsaggregat II:448
Likströmsanläggningar III:587
Likströms-kolbåge II:444
Likströmsledning III:581
Likströmsljusbågens karakteristika II:445
Likströms-metallbåge II:445
Likströmsmotor III:598
Liktrycksbrännare II:420
Likviduslinjen I:52
Lillbessemermetoden I:29, II:203
Lillbessemern II:223
Limblandare III:163
Limfärger I:312, III:353
Limförbindningar III:159
Limhjul III:160
Limning av bräder III:165
Lin I:290
Lina, kabelslagen I:639
Lina, spiralvriden I:639
Linbanor III:630
Lind III:31
Lindningsprov I:342
Lindrivna hängbanor III:630
Linfett I:332
Linhink I:643
Linhjul I:644
Liniär press II:180
Linjevillkor III:284
Linjära ekvationer I:411
Linkaus I:642
Linlås I:642
Linolja I:302, III:352
Linolja, kokt, tillverkning av I:315
Linor, ingjutning av I:353
Linor, inspänningsanordning för I:353
Linslitage I:642
Linyl I:304
Listhyvelmaskin III:105
Listhyvlar III:104
Lithoformbad II:539
Litophonvitt III:180
Litteraturhänvisning III:610
Ljudeffekt I:471
Ljudet I:470
Ljudets absorption I:472
Ljudets ledning I:473
Ljudhastighet I:471
Ljudintensitet I:471
Ljudisolering I:472, III:377, III:379
Ljudisoleringsförmåga III:339
Ljudstyrka I:471
Ljudtryck I:471
Ljusbågsmotståndsugn II:208
Ljusbågssvetsning II:366
Ljusbågsugn II:208
Ljusbågsugnar I:32
Ljuset I:473
Ljusets brytning I:473
Ljusflöde I:474
Ljushastighet I:473
Ljuspunkt III:590
Ljussluss III:396
Ljusstyrka I:474
Ljusteknik I:474
Ljusutbyte I:474
Ljusäkthet hos pigment I:314
Lock- och bottenfalsar II:374
Lockplatta II:265
Lod II:377
Logaritmer I:300
Logaritmtabell I:300
Lokalkostnad III:226
Luft- och hydraulisk kalk III:342
Luftbefuktning III:483
Luftbehov III:471
Luftbevakningen III:306
Luftbevakningsstation III:306
Luftchuck II:51
Luftcirkulation vid värmare under arbetsbänk III:457
Luftens fuktighet I:464
Luftens lyftkraft I:463
Luftfara III:306
Luftfjäderhammare II:268
Lufthammare I:37
Lufthastighet på arbetsplatsen III:390
Luftkonditionering III:385, III:483
Luftkonditioneringsanläggning III:488
Luftning av kondensledningar III:419
Luftningsnål II:216
Luftomsättning III:471
Luftrenare III:309
Luftreningsaggregat i skyddsrum III:478
Luftskruv å värmare III:428
Luftskruvar III:466
Luftskydd III:301, III:395
Luftskyddets planläggning III:302
Luftskyddsinspektionen III:301
Luftskyddsledare III:302
Luftskyddspersonal III:321
Luftskyddsplan III:302
Luftskyddstillstånd III:302
Lufttorkning av virke III:75
Lufttryck I:462
Luftuppvärmningsaggregat III:389
Lumpskivor, polering med II:522
Lunkerbildning II:224, II:234
Luttvättning III:181
LW-förfarandet II:540
Lwhz-gängor I:582
Lyftblock III:621
Lyftkranar III:622
Lyftorgan I:636
Lyftorgan, handdrivna III:621
Lyftverktyg, enkla III:620
Lynett II:135
Lådbräder III:40
Lådor III:294
Lågbyggd telfer III:628
Lågspänning III:587
Lågtrycksbrännare II:419, II:420
Lågtrycksgenerator II:409
Lågtryckspanna, besiktning och provning av III:425
Lågtryckspannas armatur och utrustning III:422
Lågtryckssvetsning II:419
Lågtrycksånga III:418
Lågtrycksånga, Socialstyrelsens anvisningar III:421
Lågtrycksånganläggningar III:418
Långtransporter III:275
Långved III:50
Låsmuttrar I:591
Låsskarv III:147
Läder I:277
Läderbandskoppling I:619
Läderremmar I:628
Lädertyper I:278
Lädrets egenskaper I:282
Läkt III:39
Längdmått I:384
Längdmätning I:480
Längdutvidgning, kroppars I:456
Längdutvidgningskoefficient I:456
Längskrympning II:398
Längsmatning II:37
Länkkompensator III:415
Länkkätting, Galls I:635
Läppkloppa, Ill. II:170
Läppmaskin, Ill. II:170
Läppning II:169
Läppning, smörj- och bindemedel vid II:170
Läppningsverktyg II:169
Lärk III:31
Lärkstolpar III:36
Lödfri koppling av kopparrör III:502
Lödkolv II:377
Lödmaskiner II:378
Lödmedel II:384
Lödmetaller I:200
Lödning II:377, II:383
Lödning av aluminiumlegeringar I:235
Lödning av hårdmetallverktyg II:24
Lödning av koppar I:164
Lödning av mässing I:177
Lödning av zink och zinklegeringar I:197
Lödpastor II:384
Lödpistol II:377
Lödtenn II:383
Löner III:216
Lönn III:31
Löpande band III:634
Löpdocka, Ill. II:39
Löpkran III:622
Löpvagnar, korgmanövrerade III:623
Lösegg II:168
Lösningsmedel för färger och lacker III:353
Lösspindlar för fräsmaskiner III:128
Löwenherz’ gängsystem I:582

Maag-kugghyvelmaskiner II:159
Magasin för arbetsstycke II:62
Magasinseldad panna III:451
Magnesium I:240
Magnesium och magnesiumlegeringar, bearbetning av I:244
Magnesium, skyddsbehandling av II:546
Magnesiumlegeringar I:241
Magnesiumlegeringar, hopfogn. av I:247
Magnetiseringskurva III:567
Magnetisk krets III:564, III:565
Magnetisk sprickundersökning I:373
Magnetiska fält, mekanisk kraftverkan i III:567
Magnetiskt flöde III:561
Magnetiskt fält III:564
Magnetomotorisk kraft III:565
Magnetseparering II:213
Magnetstål I:108
Mahogny III:31
Mallar II:369
»Mallvind» II:369
Malteserkors I:671
Mangan I:63
Manganbrons I:168
Manganin-konstantan-termoelement I:535
Manillahampa I:291
Manillapapper III:141
Mannesmanns hålningsverk I:44
Mannesmanns rörvalsningsmetod II:187
Manometer III:461
Manometer för lågtryckspanna III:425
Mantelyta I:401
Manövrering av traverskranar III:624
Marmor III:341
Martens ritshårdhetsmätare II:517
Martens spegelapparat I:356
Martensit I:59, I:74, I:75
Martinprocesserna I:29
Martinugn I:30
Maskering III:396
Maskering som luftskydd III:305
Maskeringsmattor III:305
Maskinbearbetningsmetoder II:22
Maskinbrotschar II:93
Maskinbrotschar med utbytbara skär II:94
Maskinelement I:571
Maskinelement, standardiserade I:594
Maskinella anordningar I:315
Maskiner för slipning och polering II:523
Maskiner för tillverkning av bleckburkar II:372
Maskinfundament III:376
Maskinglas I:294, III:350
Maskinhammare, olika typer II:266
Maskinindustriföreningen III:242
Maskinrum för hissar III:335
Maskinsmide II:258
Maskinsmidning II:266
Maskinstämjärn III:134
Maskinstål, olegerat I:87
Massa I:413
Massfabrikation II:18
Massgalvanisering II:497
Massiva träbågar III:362
Massproduktion II:175
Masterhjul II:163
Mastix III:351
Masugnar I:21
Masugnsslagg I:24
Masurbildning III:24
Matarledning III:422
Matarvatten till ångpannor III:492
Matematik I:381
Material och halvfabrikat III:197
Material, icke smidbart II:254
Material, permanentmagnetiska I:108
Material, smidbart II:254
Materialkostnad III:225
Materialprovning I:339
Materialprovning, mekanisk I:341
Materialpåkänning I:425
Materialrekvisition III:189, III:190
Materialtäthet III:338
Matningsrörelsen II:36
Matris II:192, II:227, II:231, II:346
Mauksch I:520, I:524
Mausermått I:508
Maxigraf III:587
Maxima och minima I:408
Maximalmoment I:439
Maximimått I:483
Maxwell III:565
MBV-metoden I:238, II:540
Medeltemperatur III:407
Medfräsning II:107
Median I:401
Mediumvalsverk II:182
Medling i arbetstvister III:259
Megger III:585
Megohm III:558
Mekanik I:413
Mekanisk hysteresis I:519
Mekanisk kraftverkan i magnetiska fält III:567
Mekaniska egenskaper I:294
Mekaniska prov i provningsmaskiner I:346
Mekaniska teknologien II:175
Mekaniska ventilationsorgan III:480
Melaminharts I:258
Mellanglödgning II:177
Mellanpassning I:484
Mellanstrykning III:181
Membrandosa I:530
Membranisolering III:351
Membranmanometer I:528
Membranregulator III:460
Metallbågsvetsning II:443, II:480
Metaller III:349
Metallerna och deras förekomst I:155
Metallernas spänningskedja, tab. II:548
Metallers krympning vid stelnandet I:457
Metallfernissa II:530
Metallfärgning II:584
Metallförskruvningar III:465
Metallgjutning II:226
Metalliserat trä III:171
Metallisering II:587
Metalliseringspistol, Ill. II:500
Metallografi I:50
Metallprofiler, pressning av II:192
Metallskiktträ III:171
Metallsprutning II:586
Metallsprutning, data för, tab. II:590
Metallytor, rengöring av II:519
Meterved III:53
Metodstudie III:217
Metrisk atmosfär I:462
Metriska format III:199
Metriskt gängsystem I:582
Mikrobar I:471
Mikrohårdhetsmätare I:360
Mikrohårdhetsmätare med mikrokator II:517
Mikrokator I:514
Mikrometer I:508, I:527
Mikrometerdjupmått I:511
Mikrometerskruv I:508, I:522
Mikron (µ) I:480
Mikroohm III:558
Mikroregistrering I:547, I:557
Mikrowatt I:471
Milliampere III:558
Millivolt III:558
Millwalloljor I:328
Minderårig arbetare III:263
Minderårig, intygsbok för III:263
Mineralfett I:330
Mineralfiber I:292
Mineralfärger III:352
Mineralfärgstoffer III:180
Mineraloljor I:317
Minimilön III:232
Minimilön för kvinnlig arbetare III:233
Minimilön för manlig arbetare III:233
Minimilön, tillägg till III:234
Minimimått I:483
Minimisemester III:266
Mjukglödgade verktygsstål I:118
Mjukglödgning I:72, II:383
Mjukjärnssystem III:584
Mjuklod II:377
Mjuklod, sammansättning o. egenskaper II:378
Mjuklod, smältpunkt för, tab. II:384
Mjuklödning I:235
Mjukmagnetiska stål I:109
Mjukt vatten III:492
Mmk III:565
Modell II:198, II:209
Modeller, delade II:210
Modellplattor, Ill. II:217
Modul I:660, I:671
Molybden I:67
Mono-Duplexapparaten I:563
Mono-Orsatapparater I:563
Monteringshylsa I:657
Monteringsvagn III:617
Motdragslucka III:422
Motdragsregulator III:463
Motor, omkopplingsbar I:634
Motorer för intermittent drift III:602
Motorer för kontinuerlig drift III:602
Motorers utförande med hänsyn till driftart, kylning och skydd III:602
Motoroljor I:325
Motorskydd III:604
Motorskåp III:604
Motorspruta III:315
Motslagshejare I:38
Motströmsapparater III:430
Motstånd, parallellkoppling av III:560
Motstånd, seriekoppling av III:560
Motståndshöjd I:469
Motståndsmanometern I:455
Motståndsmoment I:436
Motståndssvetsning II:366
Motståndstalet ζ för rörkrökar och ventiler I:469
Motståndstermometrar I:71, I:532
Motståndsugn II:208
Motsvetsning II:424, II:426
Muffelugn II:274
Muffkoppling I:619
Muffrör av gjutjärn III:505
Multipelborrmaskin II:307
Multipelstans II:302
Multiplikator II:271, II:359
Munstycke för skärsyrgas II:481
Munstycksstorlek m. m. vid svetslödning, tab. II:388
Muntz metall I:169
Murtegel III:346
Murverk III:347
Mushroombjälklag III:375
Mutter I:595, I:598
Muttrar av stål I:589
Muttrar med M-gängor I:597
Muttrar med W-gängor I:596
Målarfärger III:351
Målning I:299, II:526
Målning av trä III:179
Månghörningar I:399
Mångstål-revolversvarv II:50
Måttenheter för längd, yta, rymd och vikt I:384
Måttenheter inom elektrotekniken, grundläggande III:557
Måttenheter inom tekniken I:413
Måttenheter till trävaror III:51
Måttnoggrannhet vid smidning II:275
Måttsats I:501
Måttsystem I:413
Märgen III:21
Märgsköra III:25
Märgstrålar III:22
Märkning av emballage III:291
Mässing I:166
Mässing, bearbetning av I:174
Mässing, hopfogning av I:177
Mässing, tekniska egenskaper hos I:171
Mässinglod I:177
Mässingrör I:170
Mässingtråd I:170
Mätanordningar för kraftleveranser III:585
Mätaranordning III:590
Mätetal I:413
Mätinstrument och mätanordningar för industrianläggningar III:583
Mätinstrument, elektriska I:558
Mätinstrument, mekaniska I:556
Mätinstrument, optiska I:515
Mätklocka I:515
Mätkolv I:498, I:508
Mätmetoder, översikt över olika I:532
Mätmikroskop I:516
Mätning av gastryck I:526
Mätning av pitprops III:27
Mätning av skärkrafter I:524
Mätning av vätsketryck I:526
Mätnoggrannhet I:508
Mätteknik I:479
Mättekniska definitioner I:482
Mätverktyg I:492
Möjliga synkrona varvtal för växelströmsmaskiner III:601
Mörkläggning III:303, III:396
Mörkläggningsfärg III:304

Naftagrönt III:181
Naftenbasoljor I:317
Nageljärn II:266
Natriumlampa III:384
Nedböjning I:440, I:441
Nederbördsyta III:534
Nedslipning III:181
Nedstigningsbrunnar III:539
Neopren I:272
Neponset III:371
Neutrala skiktet I:435
Neutrala zonen II:310, III:471
Neveroil I:611
Newton I:414, III:568
Nickel I:65
Nickel och nickellegeringar I:187
Nickel-nickelkrom-termoelement I:535
Nickelbad II:565
Nickelkrom-konstantan-termoelement I:535
Nickelsilver I:190
Nickelöverdrag II:563
Nikt II:215
Niob I:69
Nit, stål för I:89
Nitar I:601
Nitförband I:599
Nitförband, beräkning av I:602
Nithammare, pneumatisk, Ill. II:358
Nitmaskiner I:600, II:358
Nitmaskiner, lufthydrauliska II:359
Nitning I:235, I:599
Nitning av aluminiumlegeringar I:235
Nitning av grovplåt II:356
Nitning av skruvbult I:591
Nitning av tunnplåt II:361
Nitrerhärdning I:78
Nitrerstål I:104
Nitrocellulosa III:352
Nitrolack I:308
Nitskallar I:600
Nitskarv I:600
Nittyper för grovplåt, Ill. II:357
Nollhjul I:660
Nollpunkt III:578
Nollspänningsutlösning III:605
Nollställningsmetoden III:218
Nolltolk I:512
Nolltolksystemet I:511, I:512
Nollväxel I:669
Nomenklatur för svetsningstekniken II:400
Nomenklaturcentralen, Tekniska III:243
Nominellt mått I:482, I:487
Nonie I:507
Nopsasystemet III:347
Normala frekvenser III:587
Normalacceleration I:416
Normalarbetare III:216, III:220
Normalavloppsrör III:527
Normaldelning I:676
Normaliserande glödgning I:73
Normalisering I:73
Normalkuggar I:660
Normalljus I:474
Normalmätverktyg I:494
Normalreglemente för vattenverk III:507
Normalring I:494
Normalspänningar I:425
Normaltappställe III:511
Normaltolk I:494
Normalton I:470
Normer för beräkning av stållinor I:610
Normer för svetsning II:404
Nortonlåda II:36
Norton-växel I:633
Nortonskala II:139
Novolaker I:254
Nyckelvidd I:596
Nylon I:289
Nysilver I:190
Nållager I:616
Nötningsmotstånd II:517

Objektmikrometer I:516
Ockror III:179
Ohms lag III:561
Ohms lag för växelström III:570, III:573
Oilite I:611
Olegerade stål I:18
Olegerat maskinstål I:87
Olja, stelningspunkten för I:320
Olja, vattenlöslig I:329
Oljebränning II:585
Oljefilter I:334
Oljefärg I:302
Oljekvalitet I:323
Oljelacker I:306
Oljelacker beredas I:315
Oljeseparator I:335
Oljetätning I:657
Oljning eller oljedränkning III:181
Oljning och kritning för felsökning I:372
Oljor I:317
Oljor, animaliska I:322
Oljor, kompounderade I:322
Oljor, rening av I:333
Oljor, torkande I:302
Oljor, vegetabiliska I:322
Oljors egenskaper I:318
Oljors provning I:318
Olycksfall i arbete III:263
Olycksfall i arbete, försäkring för III:270
Olycksfallsförsäkring III:234
Omförare II:182
Omkopplingsbara motorer I:634
Omkostnader, beräkning och fördelning av III:225
Omkostnadspålägg III:228
Omräkningstal I:388
Omvandlingspunkt I:53
Omvänd förbränning III:449
Oorganiserade arbetare III:252
Opalglas I:295
Opaxitglas I:295
Open-tankmetoden III:88
Operationskort III:188
Oppanol I:275
Optimeter I:516
Optiska glas I:297
Optiska mätinstrument I:515
Optiska pyrometrar I:71
Optiskt larm III:307
Ordercentral, luftskyddsledarens III:319
Orderns utförande III:187
Ordernummer III:187
Oregonpine III:31
Organiska färger III:352
Organiska färgstoffer III:181
Organiska pigment I:315
Orienteringsförsvårande åtgärder vid luftskydd III:303
Origo I:404
Ormig-systemet III:196
Ornamentglas I:295
Ort, geometrisk I:404
Ortsgrupp III:233
Oscillograf I:518, I:522
Osmosmetoden III:86
Osmundjärn I:19
Otätat göt I:35
OW-emulsioner I:313
Oventilerad grenledning III:537, III:538
Oxidationsprov på olja I:321
Oxiderat silver II:586
Oxidering av koppar II:584
Oxidering av metallytor II:540
Oxweld 25 M II:387

Packboxar I:655
Packningar I:654
Paketgods III:275
Panelradiatorer III:454
Pannor för vedeldning III:448
Pannsten III:492
Pannved III:48
Pansarcement III:343
Pansarrörgängor I:588
Pansarträ III:171
Papp III:350
Pappemballage III:296
Parabel I:404
Parabelregel i träfackverk III:362
Paraffinbasoljor I:317
Parallellkoppling av motstånd III:560
Parallellresonans III:573
Parker-Kalon I:592
Parkeriseringsbad II:537
Part I:639
Partiella derivatan I:407
Partsand II:215
Partytan II:215
Passbit I:500
Passning I:482, I:484
Passningar, rekommenderade I:487
Patent- och Registreringsverket, Kungl. III:242
Patentering III:181
Pb-normerna I:324
Pe-ce-fibern I:289
Pelarborrmaskiner II:98
Pelardäck III:363, III:366
Pelarurinaler III:551
Pen II:265
Pendelhållare III:416
Pendelkapsåg III:114
Pendeln, fysikaliska I:474
Pendeln, matematiska I:474
Pendelsvängningar I:474
Pendlande brotschar II:94
Penningfaktor III:221
Per II:501
Perbunan I:272
Perforeringsmaskiner för plåt II:304
Pergut I:271
Periferihastighet I:416
Periodomformare II:453
Peritektiskt diagram I:54
Perkloretylen II:501
Perlit I:57
Perlit, lamellär I:72
Permanentmagnetiska material I:108
Permeabiliteten III:566
Person-varuhissar III:626
Personalrum m. m. III:526
Personhissar, lämplig hastighet III:626
Petersburg Standard III:51
Phon I:472
pH-papper II:509
Picowatt I:471
Piezoelektrisk effekt I:524, I:550
Piezoelektrisk tryckmätning I:524
Piezoelektriska accelerationsmätare I:558
Piezoelektriska metoden I:524
Piezoelektriska metoden för tryckmätning I:517
Pigment I:313
Pilgrimsvalsverk II:189
Pinnar I:591, I:608
Pipe I:36
Pipebildningar II:224
Pitch I:671
Pitchformler I:671
Pitchpine III:32
Pitprops III:36
Pittings I:675
Planchetter III:39
Plancks lag I:537
Planeringsavdelningen III:185
Planethjul I:633
Planetväxlar I:633
Planfräs m. spiralskär, slipning av II:150
Planfräsar II:109
Planfräsmaskin II:129
Planhjul I:685
Planhyvel III:108
Planimetri I:400
Plankhejare I:38
Plankvägg III:372
Planskiva I:492
Planslipmaskiner II:147
Planslipning II:147
Plansvarv II:40
Plastisk deformation II:175
Plastisk formgivning II:175
Plastisk formgivning av trä III:144
Platina-platinarhodium-termoele-ment I:535
Platinatermometer I:533
Plats för brunn III:496
Plattformstransportör III:639
Plattningsprov I:342
Plexiglas I:261, I:297
Plioform I:271
Pluggvalsverk för rör I:45
Plywood III:169, III:348
Plåt, bockning av II:310
Plåt, borrning av II:306
Plåt, hyvling av II:306
Plåt, klippning av II:292
Plåt, kupning av II:336
Plåt, skärning av II:308
Plåt, sågning av II:305
Plåt, sönderdelning av II:292
Plåtarbeten II:290
Plåtbearbetning II:290
Plåtcisterner I:603
Plåtdragning i steg II:332
Plåtemballage II:348
Plåtförtunning II:325
Plåthoptryckare II:358
Plåthållare II:325
Plåthållare, hydrauliska II:328
Plåthållare, pneumatiska II:328
Plåtprofiler II:317
Plåtradiatorer III:418, III:454
Plåtsaxar II:294
Plåtvalsverk II:182
Plåtämnesdimensioner, beräkn. av II:323
Plåtämnesdimensioner vid djupdragning II:328
Plätering II:500, II:571
Pockenholz III:32
Polaks’ metod, Ill. II:239
Polarekvation I:405
Polerautomat, Ill. II:524
Polerin III:178
Polering II:172, II:519, II:522
Polering i trumma II:172
Polerknappar, Ill. II:215
Polermaskiner II:523
Polermedel II:172
Polermedel vid läppning av stål II:170
Polerskiva, Ill. II:524
Polerslevar, Ill. II:215
Polervax II:523
Polhemskoppling I:620
Polityr I:305
Polityrboning III:178
Polyakrylsyrehartser I:261
Polymerisationsprodukter av etylenderivat I:259
Polystyrolhartser I:262
Polyvinylacetat I:259
Polyvinylklorid I:260
Polära koordinater I:405
Polära motståndsmoment I:442
Polära tröghetsmoment I:443
Poolsten III:347
Poppel III:32
Porositet III:338
Portlandcement III:343
Porvolym III:71
Postförsändelser III:290
Potenser I:389
Praktisk fackutbildning III:609
Precisionsventil III:428
Premieackordssystemet III:210
Presenningar III:276
Pressar, hydrauliska II:192
Pressar, smides- I:37, I:39
Pressformning II:217
Pressgjutform, Ill. II:232
Pressgjutgods, släppning på II:235
Pressgjutgodsets egenskaper II:240
Pressgjutlegeringar, hållfasthetsegenskaper hos II:240
Pressgjutmaskiner II:235
Pressgjutning II:227
Pressgjutning, verktyg för II:231
Pressgjutningens ekonomiska betingelser II:240
Pressgjutningsmaterial II:228
Pressgjutningsverktyg, konstruktion av II:233
Pressgods II:193
Pressgodsets kostnad II:241
Presskostnader för olika material II:253
Presskraftens beräkning II:194
Pressmide I:40
Pressning av tunnplåt II:343
Presspassning I:484
Presspik III:157
Presspolering II:171
Presstemperatur II:194
Pressvetsmaskin II:439
Pressvetsning II:439
Pressvinkel I:664
Printometer III:586
Prisman II:46
Produktiva arbetare III:227
Profilförskjutning I:668
Profiljärn I:446
Profilmässing I:170
Profilputsmaskin III:140
Profilrulle II:342
Profilsax, Ill. II:299
Projektionssvetsmaskin II:439
Propellerfläktar III:480
Proportionalitetsgräns I:349, I:426
Protalbad II:539
Protalförfarandet II:540
Provborrning av undergrund III:333
Provdragning II:328
Provgropar III:358
Provning av svetsar II:402
Provning av ytbeläggningar II:514
Provning, inverkan av fuktighetshalt vid I:371
Provpålning III:358
Provstavsform I:350
Provtagning av vatten III:493
Provtryck I:650
Prägling II:324, II:346
Prägling, maskiner för II:347
Präglingsring II:347
Psykometer III:484
Psykometertabell III:486
Puddeljärn I:18
Puddling I:26
»Pullmax», Ill. II:299
Pulviskoppling I:621
Pumpaggregat, uppmontering av III:499
Pumpar III:468, III:496
Pumpeffekt III:510
Pumpfundament med ljudisolering III:468
Pumphus, uppvärmning av III:499
Pumpning II:219
Pumptryck III:470
Pumpvattencentral III:431
Pumpvattenvärmeledning III:427
Pumpverk III:499
Pund I:385
Pungvattenlås III:543
Punktskrivare I:543
Punktsvetsmaskin II:434, II:438
Punktsvetsning II:367, II:435
Putsmaskiner III:139
Pyramid, stympad I:401
Pyropto I:538
Påbättring III:181
Pågrundning III:182
Påkänning I:347
Påkänningar för byggnadsverk I:429
Påkänningar för maskinkonstruktioner I:428
Pålar III:35
Pålning III:359
Påspackling III:182
Påsvetsning II:391, II:477
Pärlspont III:44

Quillajabark II:504

Rabbitsbruk III:344
Radialborrmaskiner II:99
Radianer I:422
Radiatorer, gjutna III:454
Radiatorfälla III:413
Raffinadkoppar I:160
Raffineringsprocesser I:25
Rakflänsning av plåt II:336
Ram II:215
Ramning II:215
Ramsågblad III:65
Rapporttjänst III:319
Rationell funktion I:403
Reaktans III:571
Reaktiv effekt III:575
Réaumur I:455
Recipient II:192, III:520
Redtenbachers gängprofil I:582
Reducerade kuggtal I:685
Reduceringsventil II:418, III:416, III:421, III:458
Reduceringsventil, automatisk III:421
Reduceringsventil för lågtryckssystem III:416
Reducervalsverk II:190
Reduktionsgrad II:177
Reffelpinne I:608
Regenerativ eldning II:273
Regenererad kautschuk I:269
Registrerande instrument I:542
Registrerande svängningsmätare I:556
Registrering av långsamma förlopp I:542
Registrering av snabba förlopp I:547
Registrering av vibrationer I:553
Registrering, fotografisk I:547, I:557
Regleringsmekanism för kompensationsskrivare I:546
Regleringsventil III:418, III:465
Regleringsventil för värmare III:465
Reklamationsregler vid godssändning III:286
Rekristallisation I:50
Rekristallisationsglödgning I:73
Rekuperativ eldning II:273
Relativa fuktigheten I:464
Relief II:346
Reluktans III:565
Remanensfria stål I:108
Remdrift I:627
Remhastighet I:627
Remhejare II:266
Remlängd I:632
Remmar, skarvning av I:629
Remskiva I:628
Remskivor, koniska I:634
Remtransportör III:631
Rengöring av metallytor II:519
Rengöring vid ytbehandling II:500
Reningsanläggning III:520
Reningsapparater för oljor I:335
Reningsverk för acetylen II:411
Rennerfelts ugn I:32
Rensluckor för avloppsledning III:532
Repetertidkontrollapparat, Ill. II:436
Resistans III:557
Resistiviteten III:559
Resiter (C-bakelit) I:254
Resitoler (B-bakelit) I:254
Resningsvirke III:151
Resoler (A-bakelit) I:254
Resonans I:421, I:553, I:562, III:573
Resonansmetoden I:521
Retarderad rörelse I:416
Revolverhuvud II:47
Revolversvarvar II:44
Ribb III:39
Ribbved III:54
Riksförsäkringsanstalten III:234, III:242
Rikthyvel III:107
Riktkantsåg III:116
Riktljusapparat III:123
Riktning av plåt II:290
Riktplatta I:492
Riktverk för plåt II:290
Ringbad II:496
Ringporiga träslag III:21
Ringsmörjningslager I:612
Ringsprickor III:25
Ringvåg I:526
Rispningsprov I:364
Ritningar, standardformat å III:203
Ritningsformat, standardisering av III:202
Ritningssymboler III:592, III:593
Ritshårdhetsmätare, Martens II:517
Ritskubb I:492
Ritsmaskin II:355
Rivning för nybyggnad III:336
Rivningsprov I:363
R. K.-processen I:25
Rockwellprov I:360
Rockwool I:292
Rondelldiametrar, beräkn. av II:329, II:330
Rondeller II:298
Rondeller, beräkning av II:329
Rostfria austenitiska stål I:113
Rostfria krom-nickelstål I:112
Rostfria stål I:110
Rostfria stål, kromlegerade I:111
Rostfritt stål, svetsning av II:394
Rostning I:110
Rostning av malm I:21
Rostskrapning II:519
Rostskyddsmuff av gjutjärn III:502
Rostskyddsmålning II:529
Rostskyddsoljor I:332
Rotationssymmetrisk II:217
Rotationsvolym I:402
Rotationsyta I:402
Roterande kroppar I:417
Roterande omformare II:448
Rotorer III:599
Rottabeller I:381
Rowan system III:210
Rubboner I:270
Rullager I:612
Rullager, koniska I:615
Rullager, sfäriska I:614
Rullars bärkraft I:618
Rullbockning II:322
Rullbockningsverktyg II:322
Rullbord III:637
Rullbussningar I:617
Rullkedja I:635
Rullmotstånd I:424
Rullning av plåt II:322
Rullningscirklar I:659
Rullnitning II:361
Rullriktverk II:290
Rulltransportörer III:636
Rumstemperatur III:406
Rumsuppvärmning III:401
Rundflänsning av plåt II:335
Rundkutter III:110
Rundsaxar II:297
Rundslipmaskiner II:145
Rundvirke III:34
RW-rör III:526
Rymdgeometri I:401
Rymdmått I:385
Rüpingmetoden III:87
Råformat å originalritning III:203
Råkautschuk I:264
Råsandsformar II:213
Råskenor I:26
Råvaselin I:330
Räckhammare I:40
Räckhammare, Ill. II:258
Räckning II:258
Ränteberäkning I:397
Rät linje I:404
Rätlinig rörelse I:416
Rätvinkliga koordinater I:404
Rödbok III:28
Rödbräcka I:64, II:257
Rödgods I:182
Rödgods för lager I:216
Rödskörhet I:63
Rödskörhetsprov I:342
Rödskörhetstemperatur I:342
Rödskört stål I:68
Rökgaser I:462, I:563
Rökgasinstrument I:562
Rökgasprovare I:566
Rökkammare III:522
Röntgenbilder av svetsförband I:371
Röntgenkontroll II:364
Röntgenundersökning för fastställande av inre materialfel I:374
Rör I:648
Rör för avloppsledningar III:526
Rör för värmeledningar III:414
Rör till kondensledningar III:417
Rör, anslutningsnummer I:648
Rör, justerdragna I:653
Rör, kallvalsade I:653
Rör, sömlösa II:187
Rör, varmvalsade I:653
Rörbrunn III:495
Rördimension å vattenledning III:511
Rördragning, principerna för, Ill. II:191
Rörelse på cirkulär bana I:416
Rörelseenergi I:417, I:419
Rörelsehjul I:659
Rörelselära I:415
Rörelseskruvar, beräkning av I:597
Rörfjädermanometer I:529
Rörfjädrar I:529
Rörflänsar I:649
Rörframställning II:187
Rörframställning genom stångpressning, Ill. II:195
Rörgrav III:505, III:531
Rörgängor I:583, I:585
Rörgängor, amerikanska I:583
Rörgängor, cylindriska I:584
Rörgängor, koniska I:584
Rörisolering III:443
Rörledningar för vatten III:501
Rörledningar för värmeanläggningar III:439
Rörledningars anordnande III:505
Rörlig låsbana å hisskorg III:626
Rörliga kostnader III:229
Rörligt tillägg III:238
Rörmikrometer I:510
Rörmuffar, tätning av III:528
Rörtillverkning I:196
Rörvalsning I:44
Rörvalsverk II:182, II:190
Rörämnen, tjockväggiga II:187
Röta och insekter III:27
Rötkvist III:24
Rötter I:389

Sadelgjordar, inspänningsanordningar för I:353
SAE-gängor I:577
SAF III:244, III:245
Salinglas I:296
Salomon I:524
Saltdimma II:515
Samaritgrupp III:318
Samlastning å järnväg III:279
Sammanfogning av trä III:146
Sammanfogning av virke III:148
Sammanfogningsmetoder för plåt II:356
Sammansatt hållfasthet I:444
Sammansatta träprodukter III:348
Sandblandningsmaskin II:212
Sandblästring II:220, II:519
Sandblästring, munstycke för II:520
Sandblästringsapparat, Ill. II:520
Sandhakar, Ill. II:215
Sandsikt, Ill. II:213
Sandsten III:340
Sandsäckar som splitterskydd III:311
Sandtorkmaskin, Ill. II:213
Saneringspatrull III:316
Sanitetsgods III:543
Sanitära anordningar i verkstäder III:391
Sanitära anordningar inom fabriker, bestämmelser om III:525
Satsfräsar II:115
Satshjul I:667
Saxnitmaskin II:359
Saxtyper för plåtklippning II:294
Scantlings III:39
Schablon II:217
Schablonformning, Ill. II:218
Schalker-muff III:504
Schellack I:305, III:352
Schellackering III:182
Scleroscopeprov I:360
Seal-lina I:639
Sealingbad II:546
Secans I:399
Securex-koppling III:503
Sedvänja, skydd för III:266
Seeger-säkringen I:610
Seemässige Verpackung III:290
Segerkäglor I:456
Seghärdning I:76
Seghärdningsstål I:90
Seghärdningsstål, krom-manganlegerade I:93
Seghärdningsstål, krom-molybden(vanadin)legerade I:93
Seghärdningsstål, krom-nickellegerade I:91
Seghärdningsstål, legeringsbesparande I:94
Segmentet, sfäriska I:407
Segring II:199
SEK III:243
Sektionspanna för lågtrycksånga III:447
Sektionsradiatorer III:454
Sekund I:413
Sekuritglas I:297
Sellers gängor I:576
Semester III:234, III:266
Semester för industritjänstemän III:238
Semester, beräkning av III:237
Semester, kvalifikation för III:267
Semesterersättning III:268
Semesterlagen, brott mot III:269
Semesterlön III:234, III:267
Semestertid III:267
Senapsgas III:316
Sendzimirmetoden II:557
Separata systemet III:530
Septictank III:522
Seriefabrikation II:18
Seriekoppling av motstånd III:560
Seriemotorer III:598
Serier I:389
Serieresonans III:574
Seriestans II:302
Serietillverkning III:186
Servis III:590
Servisapparat III:590
Servisledning III:590
Servomotor III:431
Sexvalsverk II:182
Sfär I:401
Sfäridoserad I:72
Sfärisk kalott I:407
Sfärisk sektor I:407
Sfärisk zon I:407
Sfäriska kullager I:614
Sfäriska segmentet I:407
Shapingmaskiner II:69
Sherardisering I:198, II:559
Shuntkoppling vid värmeledning III:430
Shuntmotorer III:598
Shuntventil för vedeldningspannor III:449
Shuntventiler III:464
Sickativ I:303, II:526
Sickhammare II:350
Sickmaskiner II:351
Sickning II:350
Sicksackpress, Ill. II:355
Sickstäd II:350
Sidoanläggning III:364
Sidostukapparat för sågtänder III:123
Siemens snabbskrivare I:542
SIF III:255
Signaltermometer III:462
SI-gängor I:582
Silbrunn III:520
Silikatcement III:343
Silikatfärg I:312
Silke I:292
Silumin I:226, II:226, II:245
Silver-konstantan-termoelement I:535
Silvermätare II:570
Silverslaglod I:177, II:378
Simmering I:656
Singel III:342
Sinkapparat III:132
Sinkfräsar III:135
Sinkning III:153
Sintrade lagermetaller I:217
Sintringsprocessen I:21
Sinus I:393
Sinuslinjaler I:506
SIP III:244
Siporex III:346
SIS III:243
Sjukkassor, erkända III:270
Sjukvårdslåda III:318
Sjukvårdstjänst III:317
Sjunkbox I:36
Sjunkhuvud II:219
Självdrag III:474
Självgängande skruv I:592
Självhämning I:682
Självinduktion III:571
Självinduktionskoefficient III:571
Självinduktionsspänning III:571
Självkostnadsberäkningar III:223
Självkostnadskalkyl, kostnadselement i III:224
Självsmörjande lager I:611
Sjöförbindelser med utlandet III:279
Sjögräsplattor III:350
Sjömil I:385
Sjötransporter, inrikes III:276
Sjötransporter, utrikes III:279
Skakformning II:217
Skalkonstruktioner III:363
Skalmätverktyg, ställbara I:507
Skarvning av remmar I:629
Skarvning av virke III:146
Skarvplåtsnitning I:603
Skavning av kuggflanker II:161
Skelettbyggnadssystem III:357
Skenanläggningar III:305
Skenbar effekt III:574
Skenbar energi III:577
Skenfria vagnar III:617
Skeppningsinstruktioner till speditör III:285
Skeppsbyggeripress, Ill. II:337
SKF-lager I:613
Skiftarbete III:265
Skikttjocklek vid galvanisering II:511
Skikttjockleksmätare, magnetisk II:512
Skiktträ III:171
Skinntorkning II:224
Skivfräsar II:115
Skjutmått I:507
Skjutventiler III:457
Skjuvkraft I:442
Skjuvprov av svetsskarv II:404
Skjuvspänning I:441
Skogar III:19
Skopelevator III:640
Skorsten vid pannanläggning III:451
Skospik III:158
Skotacks III:158
Skrot II:201
Skrotning II:220, II:262
Skruvar I:571
Skruvar och bultar I:589
Skruvar, beräkning av I:595
Skruvdomkrafter III:620
Skruvens mekanik I:572
Skruvens stigningsvinkel I:572
Skruvförband I:235
Skruvförbindningar III:156
Skruvhjul, cylindriska I:678
Skruvklinka III:157
Skruvlinje I:572
Skruvpress II:249, II:269
Skruvspiral, fräsning av II:126
Skruvväxlar I:679
Skruvväxlars egenskaper I:680
Skränkmaskin III:121
Skränkning av sågblad III:66
Skränkning av sågtänder II:77
Skurklocka II:521
Skurning i trumma II:521
Skurpolering II:521
Skurtrumma II:521
Skyddsanordningar vid snickerimaskiner III:143
Skyddskommitté III:235
Skyddsombud III:235
Skyddsrum III:308, III:309
Skyddsrum i berg III:396
Skyddsrum, luftvolym för III:478
Skyddsrumsventil III:479
Skyddsutrymme III:310
Skyddsvärn III:310
Skyddsåtgärder vid luftfara III:309
Skåpet II:204
Skäftning III:147
Skägg II:278
Skäggningspress II:239
Skäggrum II:278
Skänk I:35
Skärbrännare II:481
Skärhastighet vid fräsning II:106, II:111
Skärhastighet vid gasskärning, tab. II:483
Skärhastighet vid kallsågar II:78
Skärhastighet vid slipskiva, tab. II:143
Skärhastighet vid svarvning II:27, II:60
Skärhastighet vid sågning, tab. II:77
Skärhastighet vid varmsågar II:78
Skärhastigheter med diamantverktyg II:168
Skärhastigheter och matningar vid borrning, tab. II:89
Skärhastigheter vid träbearbetning III:102
Skärhållfasthet II:295
Skärhållfasthet för plåtmaterial II:296
Skärkraft I:524
Skärkraftens storlek vid svarvning II:23
Skärkrafter vid fräsning II:105
Skärkrafter vid svarvning II:26
Skärmaskin, Ill. II:483
Skärmaskiner för plåt II:309
Skärmetall I:145
Skärmotstånd för olika material II:26
Skärmotståndet, specifika II:26
Skärning av plåt med gaslåga II:308
Skäroljor I:329
Skärpmaskin för cirkelklinga III:122
Skärpmaskin för ramsågblad III:122
Skärpning av sågblad III:66
Skärvinklar för svarvstål II:22
Skärvinklar för verktyg av hårdmetall, tab. II:23
Skärvinklar för verktyg av snabbstål II:23
Skärvinklar och tandantal för fräsar, tab. II:112
Sköljlådor III:553
Slaggbetong III:347
Slaggtegel I:24
Slaggull I:25
Slaghållfasthet III:93
Slaglod I:177, II:377
Slagnitning II:362
Slagprov I:364
Slagprov av svetsgods II:403
Slagseghet hos stål I:86
Slagyta II:259
Slamfärger III:353
Slamskrapa III:521
Slangställ vid brandpostventil III:519
Slankhetstalet I:432
Slanor III:35
Slig I:21
Slightalet I:321
Slingoscillograf I:547
Slip- och polermotor II:525
Slipgrundning III:182
Slipmaskin II:145
Slipmaskin för spiralborrar, Ill. II:82
Slipmaskiner för hyvelstål III:112
Slipmaterial och bindemedel II:138
Slipmedel III:139
Slipmedel för stål II:170
Slipmedel, kornighet hos III:141
Slipning II:138, II:519
Slipning av borrar II:80
Slipning av fräsar II:149
Slipning av hårdmetallverktyg II:155
Slipning av kuggar II:160
Slipningshastighet vid verktygsslipning II:148
Sliprar III:38
Slipskivans fastsättning II:142
Slipskivebeteckningar, tab. II:141
Slipskivor II:138
Slipskivor, hårdhetsgrad å II:139
Slipskivor, kornstorlek vid II:138
Slipskivor, val av II:141
Slipskivors struktur II:140
Slipstrykning III:182
Slirkoppling I:621
Slirsåg III:129
Slitgods I:150
Slitskniv III:129
Slitsning III:152
Slitsramar III:129
Slunggjutning II:220
Slushingoljor I:332
Slussventiler III:457
Slutskalle II:357
Släden II:38
Släppning II:210
Släppning på pressgjutgods II:235
Släppning vid sänksmide II:280
Släppning vid varmpressning II:247
Släppningsvinkeln α vid svarvning II:23
Släppningsvinkeln å spiralborrar II:81
Släpringade trefasmotorer III:599
Slätspont III:44
Smidbarhet II:175, II:254
Smide II:201
Smides- och vällsvetsningen II:255
Smidesmaskiner II:286
Smidespressar II:269
Smidestemperaturer II:256
Smidestänger, olika typer, Ill. II:266
Smidesugn II:272
Smidesverktyg II:265
Smidesässja II:271
Smidning I:37, II:254
Smidning, formgivning vid II:255
Smidning från stång II:283
Smidning, maskiner för II:266
Smidning, måttnoggrannhet vid II:275
Smidning, sammanfogning vid II:255
Smidningens praktiska utförande II:258
SMS III:243
SMS-tabeller I:584, I:588, I:594
SMS-toleranssystem I:482
Småfraktgods III:276
Smältningsintervall I:52
Smältningsmetoder II:203
Smältpunkt I:458
Smältstycken I:26
Smältsvetsning II:391
Smälttemperatur vid gjutning II:196
Smältugnar II:203
Smältvärme I:459
Smärgel III:139
Smärgelskivor II:522
Smärgling II:172, II:522
Smörjfett I:330
Smörjmedel I:317
Smörjmedel vid dragning II:332
Smörjning av fartygsångmaskiner I:328
Smörjspår I:612
Snabbcirkulationssystem III:420
Snabbförnicklingsbad II:565
Snabbskrivare, Siemens I:543
Snabbstål I:137, I:144
Snabbsvarv, Ill. II:33
Snedkuggar I:676
Snedmatning II:36
Snedsätesventil III:458
Snellod II:377
Snickerier III:349
Snickerivirke III:48
Snyftventil III:497
Snäcka I:679
Snäckfräsar II:158
Snäckväxel I:679
Sociala förhållanden III:251
Society of Automobile Engeneers I:577
Solenoid III:564
Solhjul I:633
Soliduslinjen I:52
Solomit III:350
Sondering av grundförhållanden III:358
Sortering av virke III:40
Sorteringsregler för ohyvlad vara III:42
Sorteringsregler för ved III:49
Southern Yellow Pine III:32
Sowpren I:272
Spackelfärg III:353
Spackling III:182
Sparbets II:507
Sparimpregnering III:87
Sparrhorn II:265
Specialbronser I:185
Specialmässing I:168
Specialplattor av trä III:171
Specialprodukter I:332
Specifik töjning I:425
Specifik vikt III:337
Specifika motståndet III:559
Specifika vikter I:475
Specifikt värme I:457
Specifikt värme, träets III:100
Speditionsfirma III:283
Speditör III:285
Speditörskvitto III:285
Spegelglas I:295
Spegelglas, folierat I:296
Speglar I:296
Spel I:484
Spelet II:324
Spetsvinkeln å borrar II:80
Spikbleck III:153
Spikförbindningar III:156
Spikgrovlekar III:156
Spikklinka III:156
Spiktyper III:157
Spillolja I:333
Spilltid III:221
Spilltidstillägg III:221
Spillvatten III:520
Spindeldocka II:34, II:136
Spindeldrivning II:55
Spindeldrivning vid automatsvarv II:53
Spindellager II:35
Spindeloljor I:324
Spiralborr II:79
Spiralborr för mässing II:83
Spiralborr med kanaler II:85
Spiralborrar för bakelit o. d. II:84
Spiralborrar för hårda och sega material II:85
Spiralborrar för lättmetaller och koppar etc. II:83
Spiralborrar för marmor o. skiffer II:84
Spiralborrar för plåtpaket II:84
Spiralborrar med specialslipning av kanterna II:85
Spiralborrlupp II:83
Spiralfjädrar I:646
Spiralfräsning III:132
Spiralglidbana III:635
Spiralkuggar I:687
Spiralspår, fräsning av II:124
Spiralvinkeln α II:79
Spiralvriden lina I:639
Spiror III:34
Spisved III:54
Splitterfritt glas I:296
Splitterskydd III:309
Splittersäker konstruktion III:396
Spolbrunn III:539
Spolcistern för vattenklosett III:549
Sprickundersökning, magnetisk I:373
Springkapsåg III:117
Springventil III:483
Sprinklersystem III:395
Spritlacker I:305
Sprittermometer I:532
Spruce III:32
Sprutgranodisering, Ill. II:538
Sprutlackering II:500, II:527
Sprutmålning II:528
Sprutmålningspistol, Ill. II:499
Spunnet glas I:292
Spygatt III:542
Spånarea vid svarvning II:25
Spånavskiljande formgivning II:17
Spånavskiljande formgivning av trä III:102
Spånficka III:142
Spånklippare III:107
Spåntning vid schaktning III:360
Spånutsugningsanordningar III:142
Spånvinkel vid svarvning av magnesium och magnesiumlegeringar I:246
Spånvinkeln α II:23
Spårfräsanordning II:61
Spårkullager I:614
Spårserier I:43
Spårskivor för kilremmar I:631
Spårskruv I:589
Spännchuckar II:50
Spännfixturer II:162
Spänning, elektrisk III:557
Spännings-töjningsdiagram I:426
Spänningsfall III:561, III:580
Spänningsfall och effektförluster vid enfasig växelströmsledning III:581
Spänningsfall och effektförluster vid likströmsledning III:581
Spänningsfall och effektförluster vid symmetrisk belastning III:581
Spänningsförande delar III:590
Spänningsglödgning av svetsat gods II:399
Spänningskedja, termoelektrisk I:534
Spännrulle I:628
Spännskiva I:628
Spännstift I:608
Spärrar I:627
Spärrfaner III:169
SSH III:243
Stadsplan III:335
Stakar III:35
Stallurinaler III:551
Stamledning III:590
Stamledning för avlopp III:535
Standard, Gothenburg III:52
Standard, S:t Petersburg III:51
Standardformat för ritningar III:203
Standardiserade koniska kugghjul I:687
Standardiserade maskinelement I:591
Standardisering I:80
Standardisering av fabrikat III:197
Standardisering av pappersformat III:199
Standardiseringskommittéer III:243
Standolja I:303, III:352
Stannatbad II:562
Stanskrafter II:300
Stansning II:300
Stanspressar, olika slag av II:355
Stansverktyg II:302
Staplingstruck III:619
Starkströmsanläggning III:587
Statens Institut För Folkhälsan III:493
Statens Provningsanstalt III:243
Statens Vattenfallsverks industritaxa III:605
Statens Vattenfallsverks topptaxa III:607
Statiska beräkningar i nybyggnad III:357
Statiskt moment I:442
Stefan-Boltzmanns lag I:537
Steg II:249
Stegemerten C. J. III:221
Stegsvetsning II:440
Stegvalsverk I:44
Steinless I:113, I:117
Stellit I:145
Stelningsintervall I:52
Stenkolseldade pannor III:450
Stenmaterial, naturliga III:339
Stenullsmattor III:354
Stick II:180
Stickcirkel I:493
Sticklödning av stuprörsledning III:529
Stickmaskiner II:69, II:71
Stiefels hålningsverk I:44
Stiefels rörvalsningsmetod II:187
Stiftning I:599
Stiftnitning II:356
Stigaravgrening III:590
Stigarcental III:590
Stigarledning III:591
Stigarsäkring III:591
Stiggöt II:211, II:215
Stigningsvinkel I:680
Stigrör III:421
Stilmetaller I:200
Stjärn- eller Y-koppling III:600
Stjärnkoppling III:588
Stockholms Elverks industritaxor III:607
Stockpanel III:44
Stockvagn III:61
Stoker III:450
Stolpar III:36
Stolpvägg III:372
Stopp- och hållbroms I:623
Stoppskruvar I:589
Stoppventil III:515
Storheter inom elektrotekniken, grundläggande III:557
Storheter, tekniska och fysikaliska I:413
S:t Petersburg Standard III:51
Streamline-filter I:334
Stridsgas III:316
Stroppar I:614
Struktur III:337
Strukturomvandling II:254
Strålningstermometrar I:456, I:537
Strålsamlare III:517
Sträckdragning II:343
Sträckgräns I:426
Sträckgräns, materialets I:348
Sträckhamring av svets II:400
Sträckmaskin III:123
Sträckriktmaskin II:290
Strävor I:435
Strömarter, elektriska III:557
Strömförträngningsrotorer III:599
Strömkällor för galvaniska bad II:497
Strömstyrka, elektrisk III:557
Strömstyrkans och spänningens effektivvärden III:569
Ströporiga träd III:21
Stukapparat för sågtänder III:122
Stukning II:261
Stukningsgrader vid varmpressning II:247
Stuksvetsning II:441
Stumsvets I:604
Stumsvetsmaskin II:441
Stumsvetsning II:441
Stuprörsledning III:536
Stuprörsledning, invändig III:533
Styckackord III:211, III:213
Styckackordssystemet III:213
Stycklistor II:370
Styrkantens bredd för olika borrdiametrar, tab. II:80
Styrmanskvitto III:284
Styrstift II:210
Stål I:17
Stål för huggande verktyg I:140
Stål för icke spånavskiljande bearbetning I:142
Stål för klippande verktyg I:140
Stål för mätverktyg I:142
Stål för nit, bult och kätting I:89
Stål för permanenta magneter I:108
Stål för skärande verktyg I:140
Stål för spånavskiljande verktyg I:140
Stål, antimagnetiska I:108
Stål, austenitiska I:112
Stål, basiska I:18
Stål, beteckningssystem för I:81
Stål, bränt II:256
Stål, eldhärdiga I:110
Stål, friskärande I:106
Stål, legerade I:62
Stål, mjukmagnetiska I:109
Stål, remanensfria I:108
Stål, rostfria I:110
Stål, rödskört I:68
Stål, sura I:18
Stål, syrafast I:110
Stål, undereutektoida I:58, I:60
Stål, värmebehandling av I:70
Stål, övereutektoida I:58, I:59
Stålband för transmissioner I:629
Stålfjäderhammare II:269
Stålgjutgods I:49, I:146
Stålgjutgods, framställning av II:223
Stålgjutgods, kvaliteter III:349
Stålgjutgods, rensning och efterbehandling av II:226
Stålgjutning II:223
Stållinor I:638
Stållinor, normer för beräkning av I:640
Stålmuffrör III:504
Stålrör I:651
Stålrör enl. SMS 326 B III:413
Ståls smidbarhet II:256
Stålskala I:492
Stålvalstransportörer III:632
Stålvinkel vid bearbetning av aluminiumlegeringar I:233
Stålvinklar för träbearbetning III:112
Stålvinklar vid svarvning av koppar I:164
Stålvinklar vid svarvning av mässing I:176
Stålvinklar vid svarvning av zinklegeringar I:197
Stångcirkel I:493
Stångkil I:605
Stångmatning, automatisk II:63
Stångmässing I:170
Stångpressning II:192
Städ II:265
Städstabbe II:265
Ställmedel II:533
Ställskruvar I:590
Stärkelseklister III:354
Stöddocka I:492, II:39
Stödvals II:182
Stöt III:147
Subtraktionsmätare III:586
Sughöjd vid pump III:499
Sugningar II:198, II:224
Sugningar i gjutgods II:219
Super-finish-slipning II:171
Supportsvarvar II:32
Sura bad vid galvanisk förzinkning II:558
Sura guldbad II:573
Sura stål I:18
Sura tennbad II:561
Surt kopparbad II:549
Svagströmsanläggning III:587
Svampar III:27
Svart kropp I:537
Svart temperatur I:538
Svartbetsning av mässing II:584
Svartbetsning av zink II:585
Svartoxidering II:586
Svarvar för trä III:137
Svarvchuckar II:50
Svarvmässing I:170
Svarvnarb II:26
Svarvning II:22
Svarvning av gjutjärn, omräkningstabell II:29
Svarvning av grovplåt II:306
Svarvning av stål och stålgjutgods, omräkningstab. II:29
Svarvning, effekt vid II:30
Svarvning, matning vid II:60
Svarvning, skärhastigheter vid II:60
Svarvning, verktyg för II:22
Svarvprisma II:36
Svarvspindel II:56
Svarvstål med hårdmetallskär, Ill. II:156
Svarvstål, vinklar för II:22
Svarvväxelmotorer II:19
Svavel I:64
Svavelsyrebad II:542, II:580
Svenska Arbetsgivareföreningen III:243
Svenska Arbetsgivareföreningens Allmänna Grupp III:251
Svenska Industriens Praktiknämnd III:244
Svenska Industritjänstemannaförbundet III:238
Svenska Teknologföreningen III:244
Sveriges Arbetsledareförbund III:244
Sveriges Hantverksorganisation III:245
Sveriges Industriförbund III:245
Sveriges Mekaniska Verkstäders Förbund III:246
Sveriges Standardiseringskommission III:246
Sveriges Verkstadsförening III:232, III:238, III:246
Svets, röntgenprovning av II:402
Svets, täthetsprovning av II:402
Svets, yttre besiktning av II:402
Svetsaggregat, Ill. II:454
Svetsapparatur II:417
Svetsar, provning av II:402
Svetsare II:404
Svetsare, kompetensprov för II:406
Svetsare, prövning av II:402
Svetsbara metaller II:391
Svetsbarhet hos järn II:257
Svetsbarhetsprov I:345
Svetsbronser II:387
Svetsbrännare II:419
Svetsbrännarens verkningssätt II:420
Svetsdata för olika svetsmetoder II:425
Svetselektroder II:447
Svetsfogar I:604
Svetsfogar, fogvolymen för II:468
Svetsförband, röntgenbilder av I:371
Svetsgeneratorer II:449
Svetskostnader, direkta II:467
Svetskostnadernas beräkning vid bågsvetsning II:467
Svetslikriktare II:459
Svetslod II:387
Svetslåga II:420
Svetslåga, hård II:421
Svetslåga, kolande, Ill. II:422
Svetslåga, mjuk II:421
Svetslåga, normal II:421
Svetslåga, oxiderande, Ill. II:423
Svetslåga, sotande II:422
Svetslåga, svagt reducerande, Ill. II:422
Svetslågans inställning II:388
Svetslägen II:400
Svetslödning II:386
Svetslödningens användbarhet II:389
Svetslödningens utförande II:388
Svetsmaskiner II:367
Svetsmetod, lämplig II:479
Svetsmetoder, diverse II:472
Svetsning II:391
Svetsning av aluminium II:396
Svetsning av aluminiumlegeringar I:236
Svetsning av brons II:396
Svetsning av gjutjärn II:392
Svetsning av koppar I:165, II:395
Svetsning av mässing I:177, II:396
Svetsning av plåt II:363
Svetsning av rostfritt stål II:394
Svetsning av stål II:391
Svetsning av zink och zinklegeringar I:197
Svetsning i de olika svetslägena II:464
Svetsning i horisontalläge II:425, II:464
Svetsning i liggande vertikalläge II:432
Svetsning i stående vertikalläge II:429, II:465
Svetsning i underuppläge II:434, II:466
Svetsning med lik- eller växelström II:461
Svetsning, elektrisk motstånds- II:434
Svetsning, elektrodtryck vid II:435
Svetsning, halvvarm II:393
Svetsning, olika fogtyper vid II:400
Svetsprov med radiumstrålar II:402
Svetsspänning II:437
Svetsström II:437, II:446
Svetsströmkällor II:448
Svetstid II:435
Svetstransformatorer II:434, II:455
Svetstransformatorns reglering II:456
Svängkran III:625
Svängmoment I:418
Svängningar med dämpning I:420
Svängningsamplitud I:553
Svängningsmätare I:553, I:556
Svängningsrörelse I:419
Svävningsmetoden I:521
Synkrona motorer III:599
Synkronkondensator III:577
Synkronoskop III:585
Syntetic resins I:251
Syntetisk kautschuk I:272
Syntetiska lacker I:309
Syrafasta stengodsrör III:528
Syrafasta stål I:110
Syre I:69
Syrgas II:415
Syrgas, framställning av II:415
Syrgas, transport och förvaring av II:415
Syrgasbehållare, tab. II:416
Syrgascentraler II:416
Syrgashyvling II:484
Système International I:582
Systemspänning III:578
System Theorell III:418
Sågade trävaror III:39
Sågar II:72
Sågar för virke III:114
Sågblad III:64
Sågbladens grovlek III:66
Sågbladstyper, vanliga III:65
Sågfallande vara III:40
Sågklingor III:67, III:120
Sågning II:72
Sågning av plåt II:305
Sågning av virke III:58
Sågning, data för II:76
Sågningseffekt III:69
Sågram III:61
Sågskärförlust III:69
Sågtak i skalkonstruktion III:367
Sågutbyte III:69
Säkerhetsanordning för lågtryckspanna III:422
Säkerhetsanordningar i varmvattenpannor III:435
Säkerhetsföreskrifter för hissar III:627
Säkerhetsgrad vid knäckning I:434
Säkerhetsrör III:421, III:423
Säkerhetsventil III:506, III:516
Säkerhetsventil å varmvattenberedare III:506
Säkringar för bultar och muttrar I:590
Sänkbroms I:623
Sänke, öppet II:283
Sänken II:261, II:278
Sänken, tillverkning av II:284
Sänkens utformning II:278
Sänksmide II:258, II:277
Sänksmide jämfört med vanligt smide II:287
Sänksmide, krympmån vid II:280
Sänksmide, lämpliga maskiner för II:285
Sänksmide, släppning vid II:280
Sätesventiler III:457
Sätthärdning I:77
Sätthärdningsstål I:98
Sätthärdningsstål, krom-manganlegerade I:100
Sätthärdningsstål, krom-molybdenlegerade I:101
Sätthärdningsstål, krom-nickellegerade I:99
Sätthärdningsstål, legeringsbesparande I:102
Sättskalle I:599, II:357
Sömsvetsmaskin II:440
Sömsvetsning II:367, II:440

Tackjärn I:17, I:23
Tackjärn II:201
Tackjärns uppdelning II:201
Tackjärnsgjutgods I:48
Tagg- och friktionsbrickor III:155
Takbeläggning III:369
Takformer III:368
Taklutning III:370
Takstomme III:369
Taktegel III:348
Taktransportörer III:627
Taktäckning III:370
Taktäckningsmaterial III:370
Talg I:323
Talvärden I:384
Tandbeteckningar för sågblad III:64
Tandform å kallsågklingor II:77
Tandformer hos sågklingor III:67
Tandkedjor I:637
Tandvinkel vid sågning, tab. II:77
Tangenten I:395
Tangentialkil I:607
Tantal I:69
Tapp III:152
Tapphjul I:670
Tappningskapacitet för hydroforer III:501
Tappskärningsapparat III:132
Tappskärningsmaskin III:137
Tappventil III:517
Tappventil för laboratoriebruk III:518
Tariffer för elektrisk kraft III:605
Tarras Sällfors III:223
Tavelglas I:294
TCO III:254
Teak III:33
Tebo-pinnmått I:497
Tebotolkar I:495
Tegel III:346
Tegelrör III:348
Tegelåtgång per m² mur III:347
Tegofan I:271
Teknisk fysik I:455
Tekniska Högskolan, Kungl. III:242
Tekniska Nomenklaturcentralen III:243
Tekniska egenskaper hos aluminium I:219
Tekniska egenskaper hos aluminiumlegeringar I:226
Tekniska egenskaper hos bly I:200
Tekniska egenskaper hos koppar I:162
Tekniska egenskaper hos magnesium och magnesiumlegeringar I:242
Tekniska egenskaper hos mässing I:171
Tekniska egenskaper hos tenn I:204
Tekniska egenskaper hos zink och zinklegeringar I:194
Tekniska måttsystem I:413
Tekniskt betonade institutioner III:239
Teknologiska prov vid materialprovning I:341
Telegraf- och kraftledningsstolpar III:36
Telferbana III:627
Telferblock III:621
Telferblock med finreglering III:621
Telfervagn III:621, III:622, III:627
Temperatur, absolut I:455
Temperaturbestämning vid värmebehandling av stål I:71
Temperaturkorrektion I:501
Temperaturmätning I:455, I:531
Temperaturmätning, enheter för I:531
Temperaturregulator III:432
Temperaturskalan, absoluta I:532
Temperaturstrålning I:537
Temperkol I:61
Tempokurvor III:219
Tenn och tennlegeringar I:203
Tenn och tennlegeringar för pressgjutning II:228
Tenn, bearbetning av I:204
Tennbronser I:180
Tennlod och lödning I:205
Tennpest I:203
Teoretisk utbildning III:609
Termalhärdning I:78
Terminisering II:559
Terminologi vid målning III:181
Termiska reläer III:605
Termitsvetsning II:473
Termoelektrisk spänningskedja I:534
Termoelement I:71, I:455, I:534
Termometer I:455
Termometerskalor I:455
Termometrar för pannor och rörledningar III:462
Termoprener I:271
Ternär legering I:51
Terror III:180
Tetmajers formler I:433
Thomasprocessen I:28
Thury-systemet I:575
Tidsstudier III:216, III:218
Tidtagarur III:218
Tidtagning vid arbetsstudie III:216
Tillståndsdiagram I:51
Tillåten belastning å elledningar III:596
Timmer III:51
Timmeravverkning III:55
Timret och dess behandling III:55
Tiokol I:272
Tioplaster I:276
Tippskopa III:629
Titan I:69
Titanvitt III:180
Tjänstemän III:236
Tjänstemännens organisationer III:254
Tjärbildningstal I:321
T-järn, balkar I:454
TNC III:243
Toaletter, luftomsättning i III:473
Toalettrum, minimimått för III:550
Tolaga III:145
Toleranser I:479, I:480, I:481
Toleranser för kullager I:616
Toleranser för pappersformat III:202
Toleranser för smidesstycken II:275
Toleransgräns I:483
Toleranshakmått I:497
Toleransindikator I:514
Toleranskontroll I:513
Toleransmikrometer I:511
Toleransmått för axlar o. hakmått I:489
Toleransmått för hål och håltolkar I:488
Toleransmätverktyg I:495
Toleransområde I:481, I:483
Toleranssymbol I:487
Toleranssystem I:482
Toleranstabeller I:487
Toleranstolkar, cylindriska I:495
Toleranstolkar, justerbara I:497
Tolf-listkartongen III:296
Tombak I:169
Tombakbad II:553
Tomgångseffekt vid svetsning II:453
Tomgångsspänning II:446
Tomtkarta III:335
Tomts bebyggande III:333
Tonhöjd I:470
Toppcirkel I:660
Toppslid II:38
Torfiturinaler III:551
Torkande oljor I:302
Torkar III:76
Torkmedel I:303
Torkmånsskala för virke III:70
Torkning av virke III:71
Torkning, artificiell III:76
Torkningsfel hos virke III:81
Torkningsschema för olika träslag III:80
Torkningstider för virke III:76
Torkugn, Ill. II:214
Torrbruk III:344
Torrdragning I:47, II:184
Torrfärskningsmetoder I:25
Torrförzinkning II:557
Torrklosett, ventilationsstos i III:473
Torrsandformar II:213
Torrslipning II:145
Torsionsfjädrar I:647
Torsionsprov I:362
Totala sughöjden III:499
Totalreflektion I:473
Totalstrålningspyrometer I:540
Trafikledning inom företag III:620
Trampfart III:282
Transcendenta funktioner I:403
Transformator III:597
Transformatoranläggning med en transformator, kopplingschema för III:589
Transformatorer II:455
Transformatorns svetsegenskaper II:458
Transformatorolja I:332
Transformatorplåt I:109
Transmissionsaxlar I:609
Transmissionsberäkning III:402
Transmissionskedja I:635
Transmissionskoefficient III:402
Transmissionslinor I:641
Transportanordningar, kontinuerligt arbetande III:631
Transportanordningars anläggningskostnad III:615
Transportanordningars driftskostnader III:615
Transportanordningars räntabilitet III:614
Transportanordningars underhållskostnader III:615
Transportekonomi III:613
Transporter inom landet III:275
Transporter till utlandet III:278
Transportförman III:619
Transportförpackningar III:288
Transportkostnader III:614
Transportmöjligheter till utlandet III:278
Transportplanering III:619
Transportörer III:631
Trapetsfjäder I:646
Trapetsgängor I:584
Trappor III:379
Trappskivor I:632
Trassel I:290
Traversbalkar I:441
Traverser III:398
Traverskran III:622
Traverskran, korgmanövrerad III:624
Traverskran, manövrering av III:624
Trefasmotorer III:598
Trefassystem III:577
Trepunktsuppställning II:21
Tretongbruk III:344
Trevägskran III:462
Tri II:501
Triangel- eller deltakoppling III:600
Triangelkoppling III:588, III:601
Triangeln I:398, I:400
Trigonometri I:398
Trigonometriska formler I:399
Trikloretylen II:501
Trillstol II:183
Triovalsverk II:182
Triplexkedjor I:637
Tropikskåp II:514
Truck, elektrisk III:618
Tru-lay-linor I:639
Trumförnicklingsbad II:566
Tryck per ytenhet I:388
Tryckfjäder I:647
Tryckförlustdiagram för vattenledningar III:513
Tryckförluster i vattenledningar III:509
Tryckhållfasthet I:431
Tryckimpregneringsanläggning III:85
Tryckimpregneringsverk III:86
Tryckklocka III:496
Tryckluftsdysa för luftbefuktning III:487
Tryckmässing I:169
Tryckmätare III:461
Tryckmätning I:517, I:526
Tryckning av plåt II:339
Tryckprov I:357
Tryckprovning I:372
Tryckregulator för gaser II:417
Tryckrulle II:341
Tryckstål, Ill. II:340
Trycksvarv, Ill. II:339, II:342
Tryckved III:24
Trycköverförare II:271
Tråddragbänk, Ill. II:185
Trådglas III:350
Trådinläggning i plåt II:323
Trådinläggning i tunnplåt II:352
Trådråglas I:295
Trådspegelglas I:296
Trådspik III:157
Trådtillverkning I:196
Trådvalsverk II:182
Trä i byggnader III:360
Trä, allmänt om III:17
Trä, tillgång och förbrukning III:17
Träbjälklag III:373
Träborrar III:134
Trädets växt och vedens struktur III:20
Trädgårdsglas I:294
Träet som handelsvara III:34
Träets hållfasthet III:89
Träets specifika värme III:100
Träets struktur III:20
Träets värmeledningsförmåga III:99
Träets värmeutvidgning III:101
Träets värmevärde III:101
Träets ytbehandling III:176
Träfiberplattor III:172, III:350
Träfiberplattpress III:174
Träfogar III:146
Träförädlingsindustrierna III:20
Trälådor III:40, III:294
Träolja I:302
Träskruv I:593
Träskruv, dimensionstabell för I:594
Träslag III:27
Trätillgångar III:17
Trätorkar III:77
Träull III:297
Trävaror, hyvlade III:44
Trävaror, mått och prissättning av III:51
Trävaror, sågade III:39
Trävävnaden III:79
Tröga säkringar III:605
Tröghetsmoment hos roterande kroppar I:417
Tröghetsradien I:431
TSK III:243
Tuggmaskin II:291
Tumstigning till millimeterstigning, övergång från II:36
Tunnflutenhet hos legering II:197
Tunnland I:385
Tunnplåt II:290
Tunnplåt, nitning av II:361
Tunnplåt, pressning av II:343
Tunnplåtbearbetning II:339
Tunnplåtnitar, Ill. II:361
Turbinoljor I:328
Tvister mellan arbetsgivare och arbetare III:232
Tvärfältgeneratorer II:451
Tvärfältgeneratorer, principschema för II:452
Tvärmatning II:37
Tvärskrympning II:399
Tvärslid II:38, II:48
Tvättbensin II:501
Tvätthoar III:546
Tvättplatser i verkstäder III:545
Tvättränna III:546
Tvättställ III:544
Tyngdkraftsacceleration I:413
Tyngdpunktsavstånd I:400
Tyngdpunktsbestämning II:328
Tyska gängsystem I:582
Tysksmide I:26
Tågvirke I:642
Täckemalj II:534
Täckfärg II:528
Täckkraft I:314
Tändspänning II:446
Tänjbarhet I:426
Tätade göt I:35
Täthetsprov på betongrör III:529
Tätning av vattenrör III:502
Tätningar I:615, I:654
Töjningskoefficient, virkes III:93
Töjningsmätare I:521
Töjningsprov av svets II:403

U-balkar, tab. I:452
Uchatiusmetoden I:34
Ugnar, elektriska II:207
Ugnar, smides- II:272
Ugnslackering II:528
Ultramarin III:180
Umbra III:180
Underbädd för avloppsledning III:531
Undereutektiskt gjutjärn I:60
Undereutektiskt stål I:58, I:60
Underfrekvensinstrument I:555
Underförbränning III:447, III:449
Undergrund III:358
Undergrund, belastning å III:347, III:359
Underlagsgolv för linoleum III:344
Underläggsbrickor I:592
Understödsförening III:270
Undertryck i varmvattenberedare III:507
Underuppsvets II:401
Undre avmått I:483
United States Standard System I:576
Universalfräsmaskin II:129
Universalinstrument med selenlikriktare III:584
Universalkoppling I:620
Universalvalsverk I:42, II:182
Upphettningstid vid härdning I:75
Upphängningsorgan för transportgods III:625
Upplagstryck I:439
Uppmontering av pumpaggregat III:499
Uppskrapning III:182
Uppsättningsmål I:23
Upptryckning med kula eller dorn II:171
Uppvärmning av industribyggnader III:387
Uppvärmning av skyddsrum III:480
Urinaler III:550
Urinalränna III:551
Urinkur, inomhus- III:525
Urinoar, ventilationsanordningar i III:474
Urinämneshartserna I:257
U-rörsmanometer I:526
USSt-gängor I:576
Utbalansering I:562
Utblåsningsbrunn för ånga III:542
Utblåsningskran å lågtryckspanna III:425
Utföringsformer å ASEA:s elmaskiner III:603
Utföringsformer, normerade svenska III:602
Utgöt II:232
Utjämningsfaktor III:221
Utmattning I:366
Utmattningsgräns I:366
Utmattningshållfasthet hos stål I:84
Utmattningsprov I:365
Utomhustappställen III:519
Uträckning II:258
Utskiljningshärdning I:79
Utskottsglas I:294
Utskottsved III:48
Utskottsvirke III:47
Utslag I:23
Utslagsenhet III:534
Uttappningsrör vid väggvattenpost III:519
Utvidgning genom värme I:456
Utväxling vid kuggväxlar I:667

Vagn, höj- och sänkbar III:618
Vagnar på räls III:616
Vagnsfett I:331
Vakuum i vattenledningsnät III:507
Vakuumlås III:461
Vakuummetrisk sughöjd III:499
Vakuummätning I:528
Vakuumskydd för lågtrycksånga III:424
Vakuumtork III:76
Vakuumventil III:507, III:516
Vakuumventil erfordras III:507
Vakuumventil, placering av III:508
Val av elektriskt ledningsmaterial och apparatutrustning III:593
Vallichs-Opitz I:525
Vallonjärn I:18
Vallonsmide I:26
Valnöt III:33
Valsat stål, kvaliteter III:349
Valsbockningsmaskin II:310
Valsning I:41, II:179
Valsning av rörämnen II:187
Valsputsmaskin III:141
Valsstol I:41
Valsträn II:182
Valsverk I:41
Valsverk, Ill. II:179
Valsverkstyper II:181
Vanadin I:66
Vanadinstål I:127
Vandringsbad II:495
Vandringstork III:77
Varaktighetsmätare III:587
Varmbadhärdning I:78
Varmdeformation II:176
Varmförblying II:563
Varmförgyllning II:571
Varmförtenning II:561
Varmförzinkning II:555
Varmhärdning II:257
Varmkammare III:411, III:482
Varmkammarmaskin II:235
Varmlimning III:163
Varmluft III:411
Varmnitning I:599
Varmpressat gods, betning av II:251
Varmpressat gods, efterbehandling av II:251
Varmpressning II:243
Varmpressning, maskiner för II:249
Varmpressning, material för II:245
Varmpressningens ekonomiska betingelser II:251
Varmpressningslegeringar, tab. II:244
Varmpressningsverktyg II:247
Varmsvetsning II:392, II:400
Varmsågar II:78
Varmvagnar III:276
Varmvalsade rör I:653
Varmvalsning I:43
Varmvalsverk II:181
Varmvattenanläggningar III:426
Varmvattenpanna av smidesjärn III:451
Varmvattenpanna, besiktning och provning av III:436
Varmvattenpanna, beskaffenhet och utrustning III:433
Varmvattenpannor III:430
Varmvattensystem III:388
Varmvattenvärmeledning III:427
Varningssymboler å emballage III:291
Warringtonlina I:639
Varvtalsvariator I:634
Watt I:415
Vattenförbrukning III:509
Vattenförbrukning och pumpkapacitet III:510
Vattenförekomst III:491
Vattenförsörjning III:392
Vattengassvetsning II:472
Vattenglas III:343, III:353
Vattenglasfärg I:312
Vattenhaltiga färger I:311
Vattenhastighet i ledningar III:514
Vattenintag från sjö, flod etc. III:494
Vattenklosett, anordnande av III:524
Vattenklosetter III:549
Vattenkraft I:468
Vattenledning i mark, lämpligt djup för III:506
Vattenledningar III:491
Vattenledningars dimensionering III:510
Vattenledningsanläggning, beräkning av III:508
Vattenledningsarmatur III:514
Vattenlås III:533, III:543
Vattenlöslig olja I:329
Vattenreservoar III:500
Vattenringpump III:498
Vattenslipning III:182
Vattenståndsmätare III:422
Vattensäck III:417
»Vatten till karbid»-typen II:410
Vattentillgång III:332
Vattentryckning av varmvattenpanna III:437
Vattentäthet III:338
Vattenundersökningar III:493
Vattenutkastare för vägg III:518
Vattenventiler III:515
Wattlös ström III:576
Wattmeter III:575
Wattmeter för växelström III:585
Vattnets hårdhetsgrad III:491
Wattsekund I:415
Wattström III:576
Weber III:565
Veckoarbetstid III:231
Ved, prima III:48
Vedbränslen III:48
Vedeldning i kokspannor III:453
VEETEX-remmar I:630
Wellit III:350
Wellpappkartonger III:296
Velocipedkran III:625
Ventilation III:389, III:471
Ventilation i garage III:477
Ventilation med fläkt III:474
Ventilationsanläggning III:390
Ventilationsbatteri III:482
Ventilationskapacitet i garage III:477
Ventilationstrumma III:481
Ventilpackning III:515
Verkmästare III:235
Verkningsgrad hos skruvväxel I:682
Verkningsgrad vid pumpar III:497
Verkningsgrad vid svetsning II:453
Verkstadsavtal III:232
Verkstadsbyggnader III:327
Verkstadsföreningen III:247
Verktyg av hårdmetall I:233
Verktyg för fräsning II:109
Verktyg för pressgjutning II:231
Verktyg och hjälporgan III:198
Verktygets utslitningstid II:28
Verktygshållare II:58
Verktygsmaskiner, drivning av II:19
Verktygsmaskiner, val av II:17
Verktygsmaskinernas placering II:19
Verktygsmaskinernas uppställning och uppriktning II:21
Verktygsslipmaskiner II:153
Verktygsslipning II:148
Verktygsstål I:18, I:80, I:117
Verktygsstål, legeringsbesparande I:144
Vertikalfräsmaskiner II:130
Vertikalsvets, liggande II:401
Vertikalsvets, stående II:401
Vevpress II:249
Whitworth I:574
Vibrationer i maskinfundament III:377
Vibrationsmätare, elektriska I:558
Vibrationsmätare, mekaniska I:556
Vibrationsmätning I:553
Vickersprov I:360
Vidgningsprov I:342
Vidhäftning av ytbeläggning II:517
Wiens förskjutningslag I:538
Vikt I:385, I:413
Vikt per längdenhet I:388
Vikt per löst (travat) material I:476
Vikt per rymdenhet I:388
Vikts- och volymsbestämningar II:328
Vindhastighet I:470
Vindtryck I:470
Vindtryck, stabilitet mot III:357
Vinkelbit I:505
Vinkelhastighet I:416
Vinkeljärn, tab. I:446, I:449
Vinkelkontaktkullager, tvåradigt I:613
Vinkelmåttsats I:505
Vinklar för spiralborrar II:81
Vinklar för svarvstål II:22
Vinylharts I:310
Virke för byggnadsändamål III:348
Virke, fel hos III:23
Virke, konservering av III:84
Virke, sågat III:39
Virke, årsförbrukning i Sverige III:28
Virkes fuktighetshalt III:71
Virkes hållfasthet III:90
Virkes impregnering mot röta och insekter III:84
Virkes sammanfogning III:148
Virkes skarvning III:146
Virkes torkning och lagring III:71
Virkesegenskaper III:96
Virkesmått III:52
Virkets bearbetning III:102
Virkets hårdhet III:94
Virkets klyvbarhet III:93
Virkets tekniska egenskaper III:89
Virvelströmsugnar I:33
Viskosimeter I:320, I:468
Viskositet I:319, I:467
Viskositet, kinematisk I:468
Vistanex I:275
Vitkokning II:561, II:568
Vitlagermetall med hög blyhalt I:213
Vitlagermetall med hög tennhalt I:210
Vitmossplattor III:350
V-nollväxel I:669
WO-emulsioner I:313
Volfram I:66
Volframstål I:125
Voltmetrar för likström III:583
Voltmetrar för växelström III:584
Voltsekund III:565
Volymsutvidgning I:457
Volymvikt III:337
Volymvikt för trä III:71, III:89
Woodruffkil I:607
Vridkrympning II:399
Vridmoment vid borrning, nomogram II:87
Vridning I:442
Vridningsmoment I:415
Vridningsprov I:362
Vridningspåkänning I:444
Vridspolesystem III:584
Vulkanfiber I:286
Vulkaniserad kautschuk I:265
V-växel I:669
Vårtrör III:505
Våtdragning I:47, II:184
Våtförzinkning II:556
Våtslipning II:145
Väderbeständighet III:338
Väggar III:371
Väggar av armerad betong III:372
Väggkranar III:624
Vägglöpkran III:624
Väggmaterial III:409
Vägning vid felsökning I:372
Vällbarhet II:257
Vällbarhetsprov I:343
Välljärn I:17, I:18
Välljärnsmetoder I:25
Vällsvetsning II:264, II:391
Vänsterskruv I:678
Vänstersvetsning II:364, II:423
Värmare III:418, III:453
Värme, spec. I:457
Värmeanläggningar, rörledningar för III:439
Värmeavgivning för radiator III:441
Värmeavgivningskoefficient III:455
Värmebehandling av stål I:70
Värmebehandlingsugnar I:70
Värmebehov III:401
Värmebehov för ventilationsanläggningar III:472
Värmebehov, beräkning av III:402
Värmebeständighet II:211
Värmecentral III:388, III:431
Värmeegenskaper hos trä III:99
Värmeförluster III:386
Värmegenomgångstal III:386, III:405
Värmegenomgångstal för betongväggar III:387
Värmegenomgångstal för bjälklag III:387
Värmegenomgångstal för fönster och dörrar III:387
Värmegenomgångstal för tegelväggar III:386
Värmegenomgångstal för träväggar III:387
Värmegenomgångstal för värmare III:456
Värmegenomgångstal vid låga yttertemperaturer III:409
Värmeisolering III:386
Värmeisoleringsförmåga III:338
Värmekälla för skyddsrum III:480
Värmeledningar III:401
Värmeledningsarmatur III:457
Värmeledningsförmåga I:459
Värmeledningsförmåga, träets III:99
Värmeledningskoefficient III:88, III:404
Värmeledningspannor III:446
Värmeledningspannor av smidesjärn III:450
Värmeledningspumpar III:468
Värmeledningssystem III:411
Värmeledningstal I:460
Värmeledningstuber I:651, III:413
Värmemotstånd III:403
Värmemängd I:457
Värmetransmissionskoefficient I:460
Värmeutvidgning, träets III:101
Värmeutvidgningskoefficienter, träets III:101
Värmevärde I:461
Värmevärde, träets III:101
Värmeöverföring I:459
Värmeövergångstal I:460
Värnpliktstjänstgöring, förbud mot avsked för III:269
Väte I:69
Vätesprödhet II:507
Vätsketermometer I:532
Vätsketryck i öppna kärl I:466
Vätsketryck, mätning av I:526
Vätskors utströmning I:467
Vävstolsoljor I:329
Växellådor I:633
Växelström III:557, III:569
Växelström, enfasig III:569
Växelströmmens effektivvärde III:570
Växelströmsanläggningar III:587
Växelströms-kolbåge II:445
Växelströmsljusbågens karakteristika II:445
Växelströms-metallbåge II:446
Växelströmsmotstånd III:570
Växelventil III:462
Växtplatsens och jordmånens inverkan på virkets kvalitet III:55
Växtvridenhet III:24
Wörnerregulatorn III:461

Yellow Pine III:32
Y-koppling III:601
Yrkesinspektionen III:247
Yrkesnämnd III:232
Ytbehandling av aluminiumlegeringar I:237
Ytbehandling av glas I:297
Ytbehandling av koppar I:165
Ytbehandling av magnesium och magnesiumlegeringar I:247
Ytbehandling av metaller II:489, II:493
Ytbehandling av mässing I:178
Ytbehandling av trä III:176
Ytbehandling av zink II:539
Ytbehandling av zink och zinklegeringar I:198
Ytbehandling, dekorativ II:492
Ytbehandling, huvudmetoder II:491
Ytbehandling, hållbarhetsökande II:492
Ytbehandling, speciella metoder II:519
Ytbehandlingsapparatur II:493
Ytbehandlingsmetod, val av II:492
Ytbeläggningars tjocklek II:512
Ytbeläggningars täthet II:513
Ytglidhärdning II:487
Ythårdhet III:81
Ythårdhet, verktygsståls I:118, I:119
Ytmått I:385
Ytpunkthärdning II:487
Ytskruvhärdning II:488
Yttertak III:368
Ytterväggar av murverk III:372
Ytterväggar av trä III:372
Yttorrhet III:81
Ytvatten III:491
Ytvridhärdning II:488

Z-balkar, tab. I:453
Zamak I:193
Zaponlack II:530
Zink och zinklegeringar I:192
Zink och zinklegeringars bearbetning I:195
Zink, skyddsbehandling av II:539
Zinkförnickling II:564, II:567
Zinkförnicklingsbad II:567
Zinkgrönt III:180
Zinkgult III:180
Zinklegeringar för pressgjutning II:229
Zinksprutning I:198
Zinkvitt III:180
Zirkon I:69

Åldring I:79, II:246
Ång- och lufthammare II:267
Ånga, överhettad I:464
Ångbildningsvärme I:459
Ångfilter III:432, III:467
Ånghammare I:37
Ångledningar III:413, III:418
Ångningstider III:144
Ångor I:463
Ångpannor I:602
Ångventiler III:417, III:458
Ångvärmeledning III:388
Årsförbrukning av virke III:18
Återgångsmaterial II:201

Ändbockning, Ill. II:312
Ändfräsar II:114
Ändplanfräs, slipning av II:150
Ängsbevattning III:523
Ässjor II:271

Överdrag av tombak II:553
Överdrag av vitmässing II:553
Överdrag, metoder och apparater vid påläggning av II:499
Övereutektiskt gjutjärn I:60
Övereutektoida stål I:58, I:59
Överfrekvensinstrument I:556
Överfräsmaskin III:126
Överförbränning III:447
Överföringsbad II:553
Överhettad ånga I:464
Överhettning II:256
Överkamning III:149
Överlappsfog II:338
Överlappsskarv I:603
Övertrycksventil för skyddsrum III:479
Övervakning av fabrikationens gång III:192
Övre avmått I:483
Övre sträckgräns I:349


Project Runeberg, Thu Aug 25 22:51:32 2022 (aronsson) (diff) (history) (download) << Previous Next >>
https://runeberg.org/verkstad44/reg.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free