- Project Runeberg -  Tilskueren /
Aarg. 1 (1884)

(1884-1939)
Titel og Indhold | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

TILSKUEREN.

MAANEDSSKRIFT

FOR

LITERATUR, SAMFUNDSSPØRGSMAAL OG ALMENFATTELIGE VIDENSKABELIGE SKILDRINGER.

UDGIVET AF

N. NEERGAARD.

FØRSTE AARGANG.

KJØBENHAVN 1884.
P. G. PHILIPSENS FORLAG
THIELES BOGTRYKKERI.


Forord til den elektroniske udgave

Denne første aargang af maanedsskriften Tilskueren er digitalisert i april 2009 fra University of California af Google Books og tilpasset for Projekt Runeberg i november 2013 af Ralph E.


This volume was scanned elsewhere and made available by the Internet Archive, from where the scanned images were copied to Project Runeberg. We very much appreciate that they have made this possible and want to encourage other digital library projects to follow their example. Read more about Project Runeberg's image sources.


The above contents can be inspected in scanned images: Titel, Indhold, Indhold, Indhold

Korrstapel / Proof bar for this volume

Indhold / Table of Contents


Titel og Indhold - Titel, Indhold, Indhold, Indhold
    Januar - 1
Dr. phil. G. Brandes: Børne og Goethe - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
Prof. H. Høffding: Om Realisme i Videnskab og Tro - 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32
Karl Gjellerup: Cor cordium - 33, 34, 35, 36, 37, 38
Theodorus: Baade-Og. En Nutidsbetragtning - 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62
Karl Madsen: Nogle Bemærkninger om Nutidens Kunstvilkaar og deres Følger - 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70
E. O. A. Skram: B. Bjørnson, „En Hanske” - 71, 72, 73, 74, 75, 76
M. Galschjøt: Anne Charl. Edgrén, „Ur lifvet” og „Sanna kvinnor” - 76, 77, 78, 79, 80
    Februar - 81
Dr. phil. E. Brandes: Efter Selskab - 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99
Prof. Er. Nielsen: Luther og Rom i 1521 - 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115
Docent J. Lange: En Replik om „Nutidens Kunstvilkaar” - 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
N. Neergaard: Richard Cobden. I - 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150
Seks Sonnetter af Shakespeare: Oversættelse af Dr. phil. Ad. Hansen - 151, 152, 153, 154
Fru Amalie Müller: Bjørnstjerne Bjørnson og „Over Ævne” - 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164
Dr. phil. Ad. Hansen: Holger Drachmanns „Ostende-Brügge” - 165, 166, 167, 168
    Marts - 169
Dr. phil. S. Schandorph: Fornuftgiftermaal - 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178
Dr. med. F. Levison: Mirakelkure - 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206
E. A. O. Skram: Schwester Weleicka - 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213
A. C. Larsen: Om Kongedømmet - 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233
N. Neergaard: Richard Cobden. II - 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260
    April - 261
Karl Gjellerup: Adria og Landkendinger - 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277
Herman Trier: Er en konfessionsløs Skole mulig? - 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291
Dr. phil. J. Hoffory: Den unge Goethes Faust - 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316
E. A. O. Skram: J. Lie, „Familien paa Gilje“ - 317, 318, 319, 320, 321
Cand. E. Slomann: H. Schwanenflügel, „Oldtidens Kulturhistorie“ - 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328
    Maj - 329
Dr. phil. S. Schandorph: J. C. Schiødte - 329, 330, 331, 332, 333
Frits Bendix: Selvmord - 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360
Dr. med. H. Mygind: Om Erindring og Fantasi - Plansch, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378
Karl Gjellerup: Ungdom, glade Ungdom! - 379, 380, 381, 382, 383
Kredsskoleinspektør J. Petersen: Adolf Sang - 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392
Mathilde Berg: Anne Ch. Edgren, „Samfundsbilleder“ - 393, 394, 395, 396, 397, 398
E. A. O. Skram: E. Brandes, „En Forlovelse“ - 399, 400, 401, 402, 403
Fra 1848. Breve til Krigsminister A. F. Tscherning - 404, 405, 406, 407, 408
    Juni—Juli - 409
Docent J. Lange: Et Par Optegnelser fra Holland - 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427
Billedhugger Stephan Sinding: Livslede - 428, 429, 430, 431
Dr phil. E. Brandes: Det kongelige Teater - 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445
Kontorchef M. Rubin: Moralstatistik - 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478
Karl Føns: Møllebækken - 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485
Dr. phil. V. Pingel: Om Græsk som det centrale Fag i vor højere Undervisning - 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492
Dr. phil. J. L. Hejberg: Den lærde Skoles Reform - 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509
Cand. theol. A. Ipsen: Tre Sonnetter. — Foraarshilsen - 510, 511, 512, 513
Cand. polyt. E. Petersen: Franske Naturforskere ved Slutningen af det 18de Aarhundrede. I - 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536
Folketingsmand F. Bajer: Et Indlæg i Kvindesagen fra 1793 - 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550
Kommunelærer P. Lauridsen: Kongo. I - 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560
    August - 561
Cand. mag. H. Schwanenflügel: Shakespeares Hamlet og dens Opførelse paa det kongelige Teater - 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573
Fru Camilla Collett: Ogsaa lidt „om Erindring og Fantasi“ - 574, 575, 576, 577, 578
Dr. phil. Ad. Hansen: Matthew Arnold som Digter. I - 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599
Kommunelærer P. Lauridsen: Kongo. II - 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615
Cand. philol. S. L. Tuxen: Et Svar til Dr. Pingel - 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622
Cand. polyt. E. Petersen: Franske Naturforskere ved Slutningen af det 18de Aarhundrede. II - 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638
Fra København i 1799. Ved Frk. M. Pingel - 639, 640
    September - 641
Frk. Alvilde Prydz: Resultater - 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657
Prof. Fr. Nielsen: Biskop Dupanloup. I - 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676
Dr. phil. Ad. Hansen: Matthew Arnold som Digter. II - 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692
Matthew Arnold: Den forladte Havmand. Overs. af Ad. Hansen - 693, 694, 695, 696, 697
Pastor Henning Jensen: Ministeriel Kirkepolitik - 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707
Cand. polyt. E. Petersen: Franske Naturforskere ved Slutningen af det 18de Aarhundrede. III - 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726
N. Neergaard: Johan Sverdrups Taler - 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734
Herman Bang: Judics Forestillinger - 735, 736, 737, 738
    Oktober - 739
Andet Kapitel af Jonas Lies nye Fortælling - 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747
Herman Bang: „Ord“ - 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760
Dr. phil. V. Pingel: Til J. C. Schiødtes Livshistorie og Karakteristik - 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774
Prof. Fr. Nielsen: Biskop Dupanloup. II - 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798
Realskolebestyrer Torvald Køhl: En anden Jordklode - 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808
    November - 809
Bertel Elmgaard: Egne Veje - 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824
Kommunelærer P. Lauridsen: Efter 20 Aars Fremmedherredømme - 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845
Dr. med. E. A. Tscherning: Om Kvaksalveri og fri Praksis - 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865
N. Neergaard: Parlamentariske Kommissioner - 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879
Herman Bang: Teatrene. (September—Oktober) - 880, 881, 882, 883
Smaabemærkninger (af Dr. V. Pingel og Herman Bang) - 884
    December - 885
Karl Gjellerup: Vintergæk - 885, 886, 887
* * * Den 8de November 1877 - 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914
Gustaf af Geijerstam: Folkelivs-Silhuet - 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922
Pastor Henning Jensen: Militarisme og Forsvar - 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932
Fru Amalie Skram: Constance Ring - 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949
Prof. Kr. Erslev: Machiavelli - 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969
Karl Madsen: Van der Meer fra Delft - 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978
E. Skram: S. Schandorph, Skovfogedbørnene - 979, 980, 981, 982, 983, 984
Fru Amalie Skram: Bemærkninger om Bj. Bjørsons „Det flager i Byen og paa Havnen“ - 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992
Herman Bang: Teatrene. (November) - 993, 994, 995, 996, 997

Project Runeberg, Mon May 4 16:35:22 2015 (www-data) (diff) (history) (download) Next >>
http://runeberg.org/tilskueren/1884/

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free